Éves beszámoló Statisztikai számjele. C G Cégjegyzék száma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma"

Átírás

1

2

3

4

5 Statisztikai számjele C G Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., a vállalkozás címe, telefonszáma december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, március 19. a vállalkozás vezetője

6 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Graphisoft Park SE december 31. "A" Mérleg Eszközök(aktívák) Sorsz. A tétel megnevezése Tárgyév Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b e d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) Vagyoni értékű jogok II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sor) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 1 / 1 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete adatok EUR-ban Budapest, március 19.

7 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Graphisoft Park SE december 31. "A" Mérleg Eszközök(aktívák) Sorsz. A tétel megnevezése Tárgyév Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b e d e 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) II. KÖVETELÉSEK ( sor) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Saját részvények, saját üzletrészek IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sor) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Váltókövetelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Pénztár, csekkek Halasztott ráfordítások 1 / 2 adatok EUR-ban 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Budapest, március 19.

8 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Graphisoft Park SE december 31. "A" Mérleg Források (passzívák) Sorsz. A tétel megnevezése Tárgyév Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b e d e 57. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sor) F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben 1 / 3 adatok EUR-ban Budapest, március 19.

9 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Graphisoft Park SE december 31. "A" Mérleg Források (passzívák) Sorsz. A tétel megnevezése Tárgyév Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b e d e 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzívák időbeli elhatárolások ( sor) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátások Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök - Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Váltótartozások Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Bevételek passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 1 / 4 adatok EUR-ban 102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Budapest, március 19.

10 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Graphisoft Park SE december 31. "A" Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) Időszak: / 1 Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) II. III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. Export értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.) Ebből: visszaírt értékvesztés Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Ebből: értékvesztés adatok EUR-ban A. ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE(I±II+III-IV--V-VI-VII) Budapest, március 19. a vállalkozás vezetője

11 Statisztikai számjele: Cégjegyzék száma: Graphisoft Park SE december 31. "A" Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) Időszak: / 2 Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés /a. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott /a /a. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek /a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei /a VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) /a 19 19/a Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai /a Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Ebből: értékelési különbözet Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése Ebből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 D. RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 adatok EUR-ban 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Budapest, március 19. a vállalkozás vezetője

12 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük GRAPHISOFT PARK SE évi éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 1 -

13 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük I. Általános információk 1. A társaság bemutatása 1.1 Társasági forma Európai Részvénytársaság 1.2 Alapítás időpontja A Társaság a Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból alakult kiválással. A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság augusztus 21-én jegyezte be cégjegyzékszámon. 1.3 Székhely 1031 Budapest, Záhony u Tevékenységi kör Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (főtevékenység) Máshova nem sorolható egyéb információs-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 1.5 Tulajdonosok A Graphisoft Park SE részvényeit augusztus 28. óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsde ( BÉT ) nyilvános kereskedésében. A társaság (jegyzett és teljes egészében befizetett) tőkéje EUR, amely darab egyenként 0,02 euró névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő A sorozatú törzsrészvényből és darab, egyenként 0,02 euró névértékű B sorozatú dolgozói részvényből áll

14 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük A következő táblázat a tulajdonosi struktúrát mutatja be a Társaság nyilvántartásai szerint*: december december 31. Részvényes Részvények (db) Részesedés (%) Részvények (db) Részesedés (%) Bojár Gábor , ,47 Tari István Gábor , ,59 Concorde Alapkezelő Zrt , ,81 Egyéb részvényesek , ,74 Saját részvények , ,39 Törzsrészvények: , ,00 Dolgozói részvények: ,00 Összesen: , ,00 * Törzsrészvények (5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkező részvényesek, egyéb részvényesek és saját részvények) és dolgozói részvények megbontásban. A Társaság tulajdonában lévő saját részvények osztalékra és szavazatra nem jogosítanak. A B sorozatú dolgozói részvények egyharmad (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak, és az Alapszabályban valamint a Vezetői Részvény Programban meghatározott szabályok vonatkoznak rájuk. A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa a Társaság július 21-ei közgyűlésén kapott felhatalmazás alapján elhatározta a Társaság alaptőkéjének megemelését új dolgozói részvények kibocsátásával, és ennek megfelelően módosította a Társaság alapszabályát. Az alaptőke-emelés összege euró, a kibocsátott dolgozói részvények száma darab. A változásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága december 11-én bejegyezte. A dolgozói részvények a jogosult munkavállalók részére átadásra kerültek. 2. A kapcsolt vállalkozások bemutatása A Társaság kapcsolt vállalkozásai december 31-én a következők (ezer HUF, illetve EUR): Graphisoft Park Kft. Graphisoft Park Services Kft. Alapítás Jegyzett tőke Saját tőke Mérleg szerinti eredmény november EUR október ezer HUF EUR ezer HUF EUR ezer HUF A Társaság leányvállalatainak székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca

15 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük A Graphisoft Park SE kizárólagos tulajdonosa a Graphisoft Park Kft-nek. A Graphisoft Park Kft. kizárólagos tulajdonosa a Graphisoft Park Services Kft-nek. A Társaság konszolidált éves beszámolót készít. A évi konszolidált éves beszámoló a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Társaság hivatalos honlapján (www.graphisoftpark.com) kerül publikálásra. 3. A számviteli politika fő elemei Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A Társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A Társaság könyveit euróban (EUR) vezeti. Az eltérő pénznemre szóló eszközök, források EUR értékének meghatározásakor alkalmazott árfolyam a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam. A Társaság A típusú beszámolót készít. A mérleg a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál az eszközök várható használati ideje alapján meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk. A kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor teljes egészében költségként elszámolásra kerülnek. A Számviteli Törvényben meghatározott alapelvektől a Társaság nem tér el. A Társaság a nem realizált árfolyamkülönbözeteket összeghatártól függetlenül az eredménykimutatásban elszámolja

16 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük 4. Vagyoni és pénzügyi helyzet A működés hatékonyságát jelző mutatókat és azok változását az 1. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. A Társaság pénzügyi helyzetétre, a likviditásra és a fizetőképességre jellemző mutatókat és értékük időbeli alakulását a 2. számú melléklet táblázatai tartalmazzák

17 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Befektetett eszközök 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke a 3. számú mellékletben foglaltak szerint alakult a beszámolási időszakban. 1.2 Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozás Graphisoft Park Kft Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Forgóeszközök 2.1 Követelések Megnevezés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Követelések A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések ei értékéből EUR a Graphisoft Park Kft-nek adott kölcsön, EUR a Graphisoft Park Kft-vel szembeni osztalék követelés, EUR pedig vevői és egyéb követelés. 2.2 Értékpapírok Megnevezés Saját részvények Értékpapírok Az értékpapírok között db (2006. évi bekerülés) saját részvény szerepel nulla EUR könyv szerinti értéken, db (2011. évi beszerzés) 820 HUF részvényenkénti árfolyamon visszavásárolt saját részvény összesen HUF bekerülési áron, db HUF részvényenkénti árfolyamon HUF bekerülési áron, valamint db HUF - 6 -

18 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük részvényenkénti árfolyamon visszavásárolt saját részvény összesen HUF bekerülési áron, ami december 31-ei 314,89 EUR/HUF árfolyamon EUR. A Graphisoft Park SE részvényeit a Budapesti Értéktőzsde ( BÉT ) nyilvános kereskedésében jegyzik. A részvények, valamint a részvények után fizetett osztalék HUF-ban denomináltak. A év után fizetendő osztalékról az III/5. Osztalék pont tartalmaz információt Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés Árbevétel aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása, 77 - kapcsolt Aktív időbeli elhatárolások Források 3.1. Saját tőke Megnevezés Változás Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A lekötött tartalék kizárólag a saját részvények értékét tartalmazza. (Részletesen lásd a II/2.2 pontban.) A visszavásárolt saját részvények adatai a következők: Megnevezés Darabszám Névérték / db (EUR) 0,02 0,02 Névérték

19 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük 3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Szállítók Szállítók, kapcsolt Egyéb Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Könyvvizsgálati díj Egyéb időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolások Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni egyenlegek Megnevezés Belföldi vevők Követelés kapcsolt vállalkozással szemben (kölcsön) Követelés kapcsolt vállalkozással szemben (osztalék) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben (egyéb) Költségek aktív időbeli elhatárolása, kapcsolt 77 - Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Megnevezés Szállítók Költségek passzív időbeli elhatárolása, kapcsolt Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség

20 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a es időszakra vonatkozóan 1. Értékesítés nettó árbevétele Megnevezés Ügyviteli és menedzsment, kapcsolt Egyéb bérleti díj, kapcsolt Ügyviteli szolgáltatások Értékesítés nettó árbevétele A Társaság bevételei kizárólag belföldről származnak. 2. Igénybe vett szolgáltatások Megnevezés Könyvvizsgálati díj Tőzsdei szolgáltatás Bérszámfejtés Jogi szolgáltatás Informatikai szolgáltatás Reklámszolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb igénybevett szolgáltatások, kapcsolt Igénybevett szolgáltatások értéke A Társaság a tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költséget nem számolt el, támogatást nem vett igénybe

21 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük 3. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt bevételek és ráfordítások Megnevezés Árbevétel Osztalék Kamat Bevételek összesen Megnevezés Bérleti díj Üzemeltetési és közüzemi díjak Egyéb ráfordítás - - Ráfordítások összesen Társasági adó Adózás előtti eredmény Adóalap csökkentő tételek összesen Értékcsökkenés - adótörvény szerinti Kapott osztalék Elhatárolt veszteség Adóalap növelő tételek összesen Értékcsökkenés - számvitel szerinti Adóalap Társasági adó Adózott eredmény Osztalék A Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. (a Társaság leányvállalata) évi adózott eredményéből EUR osztalékot fizet a Társaságnak

22 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük A Társaság törzsrészvényenként 60 HUF (összesen HUF, december 31-ei 314,89 EUR/HUF árfolyamon EUR) osztalékot fizet részvényeseinek a 2014-es év adózott eredményéből

23 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük IV. Tájékoztató kiegészítések 1. Létszám, javadalmazás A Társaság létszám és javadalmazási adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Átlagos állomány (fő) Bérköltség (EUR) Személyi jellegű egyéb (EUR) Munkavállalók Vezető tisztségviselők A vezető tisztségviselőknek fizetett díj az igazgatótanácsi és auditbizottsági tiszteletdíjakat tartalmazza. A Társaság leányvállalatainak átlagos állományi létszáma (fő): Társaság Graphisoft Park Kft. 4 4 Graphisoft Park Services Kft Igazgatótanács, audit bizottság, ügyvezetés Az Igazgatótanács (IT) tagjai: Bojár Gábor elnök (1125 Budapest, Lóránt u. 14.) Dr. Martin Hajdu György tag (1026 Budapest, Széplak u. 11.) Dr. Kálmán János tag (1122 Budapest, Rókushegyi lépcső 14.) Kocsány János tag (1038 Budapest, Márton út 36.) Szigeti András tag (1037 Budapest, Góbé u. 18.) Az Audit Bizottság (AB) tagjai: Dr. Kálmán János elnök (1122 Budapest, Rókushegyi lépcső 14.) Dr. Martin Hajdu György tag (1026 Budapest, Széplak u. 11.) Szigeti András tag (1037 Budapest, Góbé u. 18.) A társaság vezérigazgatója Kocsány János (1038 Budapest, Márton út 36.)

24 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük Az igazgatótanács és a kulcsvezetők érdekeltségei a Graphisoft Park SE-ben: december december 31. Név, pozíció Részvények Részesedés Részvények Részesedés (db) (%) (db) (%) TÖRZSRÉSZVÉNYEK: , ,09 Bojár Gábor - IT elnök , ,47 Dr. Kálmán János - IT tag , ,11 Szigeti András - IT tag , ,01 Kocsány János - IT tag, vezérig , ,45 Hajba Róbert - gazdasági igazgató , ,05 DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK: ,00 Kocsány János - IT tag, vezérig ,00 Hajba Róbert - gazdasági igazgató ,00 RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN: , ,09 A Társaság 2014-ben darab, 2013-ban darab Graphisoft Park SE részvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügylet keretében, aktuális piaci árfolyamon Gáthy Tibortól, a Graphisoft Park SE Igazgatótanácsának korábbi (2014. július 21-ig) tagjától. 3. Környezetvédelem A Társaság a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékokkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik. 4. Beszámolókészítés, könyvvizsgálat Az éves beszámolót Hajba Róbert, a Társaság gazdasági igazgatója (MKVK száma: ) készítette. Az éves beszámolót Kocsány János, a Társaság vezérigazgatója írja alá. A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, választott könyvvizsgálója az Ernst and Young Kft. (1132. Budapest, Váci út 20.), Bodócsy Ágnes (MKVK szám: ). A Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálati díja 18 ezer EUR (a Társaság konszolidált éves beszámolójával együtt). A könyvvizsgáló egyéb számviteli szolgáltatást a Társaság részére az üzleti év során nem nyújtott

25 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük 5. Beszámoló elfogadása A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa a Társaság évi éves beszámolóját március 19-ei határozatában elfogadta és engedélyezte a közzétételt. A konszolidált éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg az Igazgatótanács törzsrészvényenként 60 HUF (összesen HUF, december 31-ei 314,89 EUR/HUF árfolyamon EUR) osztalék kifizetésére irányuló javaslatot terjesztett a Társaság április 23-án tartandó éves rendes közgyűlése elé. Az éves rendes közgyűlés jogosult az éves beszámoló módosítására

26 GRAPHISOFT PARK SE Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Adatok EUR-ban, ha másképp nem jeleztük V. Cash-flow kimutatás Sor. Megnevezés Előjel Adózás előtti eredmény + / Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / Szállítói kötelezettség változása + / Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása + / Passzív időbeli elhatárolás változása + / Vevőkövetelés változása - / Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása - / Aktív időbeli elhatárolások változása - / Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszközök Alapítókkal szembeni kötelezettség változása III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás IV. Pénzeszközök változása Budapest, március 19. A vállalkozás vezetője

27 Graphisoft Park SE Üzleti év: sz. melléklet VAGYONI HELYZET MUTATÓI Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Változás EUR EUR % % % Tartósan befektett eszközök aránya Forgóeszközök aránya Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége Tőkeerősség (Saját tőke arány) Kötelezettségek aránya Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Saját tőke Saját tőke Kötelezettségek Eszközök összesen Eszközök összesen Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Források összesen Források összesen ,99 63,97 182, ,09 65,70 33,26 40,27 59,55 185, ,62 74,71 25,00 111,87 93,10 101,64 53,81 113,71 75,17 VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Változás EUR EUR % % % Eszközök fordulatszáma Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel Nettó árbevétel Eszközök összesen Saját tőke ,06 0,08 0,07 0,09 127,64 112,25

28 Graphisoft Park SE Üzleti év: sz. melléklet LIKVIDITÁSI MUTATÓK Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Változás EUR EUR % % % Lidviditási mutató (Current ratio) Lidviditási mutató Forgóeszközök Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ,33 1,55 238,23 1,11 123,86 71,59 PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Változás EUR EUR % % % Hitelfedezettségi mutató Eladósodottság foka Szállítók átfutási ideje Követelések Kötelezettségek Átlagos szállítói állomány Rövid lejáratú kötelezettségek Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítások ,83 33,26 22,75 193,13 25,00 19,15 117,16 75,17 84,19

29 Graphisoft Park SE Üzleti év: sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása Megnevezés adatok EUR-ban Bruttó érték Értékcsökkenés Nyitó érték Növekdés Csökkenés Növekedés Átsoro- Csökke- Átsoro- Záró Nyitó érték lás Terv szerinti Terven felelüli Kisértékű nés lás Záró Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Kisértékű immateriális javak IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Kisértékű tárgyi eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK Mindösszesen:

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Budapest Alapkezelő Zrt. BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2007. december 31. Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben