VISONKA Nyrt évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VISONKA Nyrt. 2012.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója"

Átírás

1 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált mérleg 5 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 7 Konszolidált Cash Flow kimutatás 8 Kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi beszámolóhoz 9 Üzleti jelentés 41 2

3 3

4 4

5 VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. Konszolidált IFRS Mérleg ESZKÖZÖK Melléklet Befektetett eszközök Ingatlanok,gépek,berendezések Immateriális javak Goodwill - - Egyéb tartósan adott kölcsön - - Halasztott adókövetelések Befektetett eszközök összesen Forgóeszközök Készletek Vevők és egyéb éven belüli követelések Tényleges adókövetelés Értékpapírok - - Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Eszközök összesen FORRÁSOK Saját tőke 16 Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények - - Eredménytartalék Nem irányító részesedés - - Saját tőke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi kötelezettségek Halasztott adó kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Pénzügyi kötelezettségek Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kötelezettségek és saját tőke összesen

6 VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. Konszolidált IFRS Átfogó eredménykimutatás (e Ft-ban kifejezve, kivéve a részvényenkénti számokat) Melléklet Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés költségei Bruttó haszon Anyagköltségek Személyi jellegű ráfordítások Igénybevett szolgáltatások Értékcsökkenés és amortizáció 11, Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó Működési költségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység nettó eredménye Adózás előtti eredmény Jövedelemadók Adózott eredmény Egyéb átfogó jövedelem - - Teljes átfogó jövedelem Anyavállalatra jutó rész Külső tulajdonosra jutó rész Törzsrészvények átlagos súlyozott száma Egy részvényre jutó eredmény (Ft) 9 Alap 8 11 Hígított

7 VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. Konszolidált saját tőke változás kimutatása a 2012.december 31-ével végződő évről Melléklet Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvények Összesen Nem irányító részesedés Saját tőke összesen Egyenleg január 1-én Teljes átfogó jövedelem ebből tulajdonoshoz kapcsolódó Nem pénzbeni apport Jegyzett tőke emelés Egyéb átfogó jövedelem Egyenleg december 31-én Teljes átfogó jövedelem ebből tulajdonoshoz kapcsolódó Jegyzett tőke emelés Egyéb átfogó jövedelem Egyenleg december 31-én

8 VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. Konszolidált Cash Flow kimutatás- IFRS Működési tevékenységből származó cash flow Adózott eredmény Korrekciók: Tárgyévi értékcsökkenés Céltartalékok változása 987 Értékvesztés -55 Halasztott adó Mérlegben pénzmozgást nem jelentő tételek (apport) Működő tőke változásai Készletek változása Vevő és egyéb követelések változása Forgatási célú értékpapírok változása Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Működési tevékenységból származó nettó cash flow Befektetési tevékenységből származó cash flow Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Immateriális javak beszerzése Részesedés beszerzése Befektetési tevékenységból származó nettó cash flow Finanszírozási tevékenységből származó cash flow Banki hitel felvétel/(visszafizetés) Rövid lejáratú hitel igénybevétel Részvénykibocsátás Visszavásárolt saját részvények Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege

9 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész A VISONKA Nyrt. (továbbiakban a Társaság ) a Magyar Köztársaságban került bejegyzésre. A Társaság székhelye: 6075 Páhi, III. körzet 51. A Társaság jogelődje a VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft január 31-én alakult meg, amely december 31-én zártkörűen működő részvénytársasággá, április 28-án nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult át. A Társaság részvényei június 22-én bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. A kibocsátott részvények darabszáma, értéke Darabszám Névérték Részvény fajta Tőzsdei kategória Ft/db A sorozatú törzsrészvény B Az A sorozatú törzsrészvények mindegyike azonos jogokat képvisel. A Társaság elsősorban takarmányok - tápok, extrudált termékek, premixek - gyártásával és nagykereskedelmével foglalkozik. Az előállított keveréktakarmányok főként baromfitápok. Tulajdonosok és részarányuk a részkönyv alapján (2012. december 31-én) Tulajdonosok Részarány KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, hrsz.0704/35) 82,37% Közkézen 17,63% A részvénykönyv adatai alapján december 31-én a közkézhányadon belül 5%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező tulajdonosa nem volt a Társaságnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező, ezért a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát. Páhi Zöld Energia Kft (leányvállalat én) Társaság neve Cégbejegyzés helye Törzstőke Tulajdoni hányad Szavazati arány Tevékenység Páhi Zöld Energia Kft. Magyarország e Ft 100 % 100 % Saját tulajdonú Ingatlan bérbeadás A VISONKA Zrt év elején döntött a Páhi Zöld Energia Kft. (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11.) 100%-os részesedésének a beapportált KEG részvények ellenében történő megszerzéséről. A VISONKA Zrt.-nek jelentős gazdasági érdeke fűződött a Páhi Zöld Energia Kft. üzletrészeinek valamint ingatlanjának megszerzéséhez, így a VISONKA Zrt. a 9

10 Páhi Zöld Energia Kft. egyszemélyes tulajdonosává vált. A Társaság Páhi Zöld Energia Kft-ben történt 100%-os részesedésszerzését a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság április 22. napján kelt /4. számú végzésével február 25-i hatállyal jegyezte be a cégjegyzékbe. A VISONKA Nyrt. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak, vagy társult vállalkozásnak minősül A Társaság pénzügyi beszámolója A könyvelés és beszámoló készítés a helyi hatályos törvények és számviteli előírások alapján történik. Az IFRS szabályainak való megfelelés érdekében a helyi beszámolók módosítására került sor. Jelen beszámoló a VISONKA Nyrt. cégcsoport pénzügyi helyzetét és tevékenységének, illetve pénzforgalmának eredményét, saját tőke változását mutatja be. A VISONKA Nyrt. először 2011-ben készített az Európai Unió Nemzetközi Jelentéskészítési Standardok szerint, azaz az IFRS szerint konszolidált éves beszámolót. A jelen konszolidált pénzügyi beszámoló fordulónapja december 31. A Csoport az IFRS standardokat január 1-jén adaptálta. Elfogadás és nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak való megfelelőségről A konszolidált éves beszámolót az Igazgatótanács március 25-én fogadta el. A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Standardok szerint, az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készült. Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottsága (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottsága (IFRIC) által megfogalmazott, standardok és értelmezések alkotják január 1-jétől a magyar számviteli törvény változása lehetővé teszi, hogy a Csoport konszolidált beszámolóját az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett IFRS alapján készítse el. A pénzügyi kimutatásokban szereplő közzétételek megfelelnek az egyes standardokban foglalt követelményeknek. A beszámoló készítésének alapja A konszolidált éves beszámoló a december 31-én kibocsátott és hatályos standardok és IFRIC értelmezések szerint készült. Az anyavállalat a nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelről szóló évi C. törvény szerint készíti. E törvény egyes előírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. Annak érdekében, hogy a nemzetközi konszolidált beszámoló összhangban legyen a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardekkel, bizonyos módosításokat kellett végrehajtani a Csoport magyar konszolidált beszámolóján. A beszámoló a bekerülési érték elve alapján került összeállításra, kivéve azokat az eseteket, ahol az IFRS más értékelési elv használatát követeli meg, mint ahogy az a számviteli politikában látható. A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel. Az értékelés alapja A konszolidált pénzügyi kimutatások esetében az értékelési alapja az eredeti bekerülési érték, kivéve a következő eszközöket és kötelezettségeket, melyek valós értéken kerültek 10

11 bemutatásra: származékos pénzügyi instrumentumok, az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok és értékesíthető pénzügyi instrumentumok. Az IFRS-eknek megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése során szükség van arra, hogy a menedzsment szakmai megítélést, becsléseket és feltételezéseket alkalmazzon, melyek hatással vannak az alkalmazott számviteli politikákra, valamint az eszközök és kötelezettségek, bevételek és költségek beszámolóban szereplő összegére. A becslések és a kapcsolódó feltételezések múltbeli tapasztalatokon és számos egyéb tényezőn alapulnak, amelyek az adott körülmények között ésszerűnek tekinthetők, és amelyek eredménye képezi azon eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke becslésének alapját, amelyek egyéb forrásokból nem határozhatók meg egyértelműen. A tényleges eredmények eltérhetnek ezektől a becslésektől. A becslések és az alapfeltételezések felülvizsgálatára rendszeresen sor kerül. A számviteli becslések módosítása a becslés módosításának időszakában kerül megjelenítésre, ha a módosítás csak az adott évet érinti, illetve a módosítás időszakában és a jövőbeli időszakokban, ha a módosítás mind a jelenlegi, mind a jövőbeni éveket érinti. 2. Számviteli politika Az alábbiakban kerülnek bemutatásra a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott jelentősebb számviteli politikák. A számviteli politikák következetesen kerültek alkalmazásra a jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő időszakokra vonatkozóan A számviteli politika lényeges elemei A pénzügyi beszámoló összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a következők A konszolidáció alapja Leányvállalatok A konszolidált éves beszámoló a VISONKA Nyrt.-t, illetve az ellenőrzése alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. Ellenőrzésről általában akkor beszélünk, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság szavazati jogainak több, mint 50%-át, és a társaság pénzügyi és operatív tevékenységébe történő befolyás révén előnyöket élvez annak tevékenységéből. A megszerzett üzletrészekre az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra, amely a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források akvizíció időpontjára, azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul vételével. Az akvizíció költsége az ellenérték, valamint a nem irányító részesedéseknek a megszerzett üzletben meglevő részesedésének összege. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpontjáig szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásokban. A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszűrésre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó eszközök értékvesztésére utalnak. A konszolidált éves beszámoló készítése során a hasonló tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik. 11

12 A külső tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a mérlegben és az eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a nem irányító részesedések vagy valós értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a nem irányító tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. Az értékelés módjának kiválasztása minden üzleti kombináció vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követően a nem irányító tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság tőkéjében bekövetkező változások nem irányító tulajdonosokra jutó összegével. Az időszaki összes átfogó jövedelemből abban az esetben is részesülnek a nem irányító tulajdonosok, ha ez részesedésük negatív egyenlegéhez vezet. A Csoport leányvállalatokban meglevő részesedésének olyan változásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, tőke tranzakcióként kerülnek elszámolásra. A Csoport, valamint a nem irányító tulajdonosok részesedésre kerül módosításra úgy, hogy azok tükrözzék a leányvállalatokban meglevő részesedéseik változását. A nem irányító tulajdonosok részesedését módosító összeg, valamint a kapott vagy fizetett ellenérték különbsége a tőkében kerül Közös vezetésű vállalkozások A közös vezetésű vállalkozás olyan szerződésen alapuló megállapodás, amelyben két vagy több fél (vállalkozók) közös irányítás alatt álló gazdasági tevékenységet folytatnak. Közös irányítás akkor valósul meg, amikor a tevékenységhez kapcsolódó stratégiai, pénzügyi és operatív döntések a vállalkozók egyhangú beleegyezését követelik meg. A közös vezetésű vállalkozás olyan vállalkozás, amely egy gazdasági tevékenységet folytató társaság, partnerség vagy más jogi személy létrehozásával jár, amelyet a Csoport a többi vállalkozóval közösen irányít. Társaság közös vezetésű vállalkozásokban lévő részesedései arányos konszolidációval kerülnek bevonásra, azaz a közös vezetésű vállalkozások eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak arányos része összevonásra kerül a konszolidált éves beszámoló megfelelő soraival. A közös vezetésű vállalkozások pénzügyi kimutatásaikat az anyavállalatéval azonos beszámolási évre, konzisztens számviteli politikákat követve készítik el. A közös vezetésű vállalkozások addig az időpontig kerülnek arányosan konszolidálásra, ameddig a Csoport közös irányítása fennáll a vállalkozásban. Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közös vezetésű vállalkozás részére, a tranzakció annak tartalma alapján kerül elszámolásra. Amikor a Csoport eszközöket vásárol a közös vezetésű vállalkozástól, a Csoport akkor számolja el a közös vállalkozás tranzakcióból származó eredményének rá jutó részét, amikor az eszköz harmadik fél részére továbbértékesítésre kerül. A csoporton belüli tranzakciókon keletkező veszteségek azonnal elszámolásra kerülnek, ha azok az eszköz realizálható értékének csökkenésére, vagy értékvesztésre utalnak. A közös irányítás megszűnése esetén a Csoport a megmaradó részesedését valós értéken veszi fel, kivéve, ha nem leányvállalattá vagy társult vállalkozássá válik. A közös vezetésű vállalkozás könyv szerinti értékének, valamint a megmaradó részesedés valós értéke és az értékesítés ellenértéke összegének különbsége az eredményben kerül elszámolásra. Befektetések társult vállalkozásokban A társult vállalkozás olyan társaság, amelynek pénzügyi és működési politikáira a Csoport jelentős befolyást képes gyakorolni, de amely nem leányvállalat vagy közös vezetésű vállalkozás. 12

13 A Csoport társult vállalkozásokban lévő befektetései az equity módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra. Az equity módszer alapján a társult vállalkozásokban meglevő befektetés a mérlegben a társult vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést követő, Csoportra jutó változásával növelt bekerülési értéken kerül kimutatásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill a befektetés könyv szerinti értékének része, és nem kerül amortizálásra. Az eredménykimutatás a társult vállalkozás működéséből származó eredményének a Csoportra jutó részét tartalmazza. Ha a társult vállalkozás saját tőkéjével szemben elszámolt változás történik, a Csoport szintén elszámolja a rá jutó részt, és ahol ez értelmezhető kimutatja a saját tőke változásaként. A Csoport és a társult vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy vesztesége a társult vállalkozásban lévő tulajdoni hányad mértékéig kerül kiszűrésre. A társult vállalkozások beszámolási időpontjai megegyeznek a Csoportéval, és a társult vállalkozások számviteli politikája megfelel a Csoport által hasonló tranzakcióknál, hasonló körülmények között alkalmazottal. A társult vállalkozásokban levő befektetések a mérleg fordulónapján értékvesztésre utaló objektív bizonyítékok megállapítása céljából felülvizsgálatra kerülnek. Amennyiben van ilyen bizonyíték, meghatározásra kerül a befektetés realizálható értéke és az elszámolandó értékvesztés. A korábbi években elszámolt veszteségek okának mérlegelése alapján kerül meghatározásra, hogy a veszteségek visszafordításra kerülhetnek-e. Egy társult vállalkozásban meglévő jelentős befolyás megszűnése esetén a Csoport a megmaradó részesedést átértékeli, és valós értéken veszi fel. A társult vállalkozás könyv szerinti értékének, valamint a megmaradó részesedés valós értéke és az értékesítés ellenértéke összegének különbsége az eredményben kerül elszámolásra Beszámolási pénznem és deviza egyenlegek Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az anyavállalat funkcionális, valamint a Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint. A nem forintban nyilvántartott devizaügyletek kezdetben az ilyen tranzakciók végrehajtásának napján érvényes árfolyamon voltak nyilvántartva. A külföldi devizanemben fennálló követelések és kötelezettségek a mérleg-fordulónapi árfolyamon lettek forintra átszámítva, nem tekintve, hogy az eszköz megtérülése kétesnek minősült. A keletkező árfolyam differenciák az eredménykimutatásban a pénzügyi bevételeket, illetve ráfordítások között kerülnek kimutatásra A pénzügyi kimutatások magyar forintban (HUF) készültek, a legközelebbi ezerre kerekítve, kivéve ahol ettől eltérően megjelölésre került. A magyar forint (HUF) a funkcionális pénznem a Csoport összes társaságánál. A konszolidált pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek, amely a Csoport prezentálási pénzneme. A külföldi pénznemben történő ügyletek a funkcionális pénznemben - a külföldi pénznemben lévő összegre a beszámoló pénznemének és a külföldi pénznemnek az ügylet napján érvényes átváltási árfolyamát alkalmazva vannak elszámolva. Az átfogó jövedelemkimutatásban azokat az árfolyam-különbözeteket, amelyek monetáris tételek rendezésekor, az időszak során történt kezdeti megjelenítéskor vagy a megelőző pénzügyi kimutatásokban alkalmazott árfolyamtól eltérő árfolyam használatból eredően keletkeznek, bevételként vagy ráfordításként vannak kimutatva abban az időszakban, amikor keletkeztek. A külföldi pénznemben meghatározott monetáris eszközöket és kötelezettséget a funkcionális 13

14 pénznemnek a beszámolási időszak végén érvényes árfolyamán számítják át. A valós értéken értékelt külföldi pénznemben meghatározott tételeket a valós érték meghatározásának időpontjában érvényes árfolyamon számítják át. A vevőkövetelések, illetve a szállítói kötelezettségek árfolyamkülönbözetei az üzleti tevékenység eredményében szerepelnek, míg a kölcsönök árfolyamkülönbözetei a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai soron Árbevétel Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítási szerződések kondícióinak megfelelő teljesítésekor jelenik meg. Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelő időszakban kerül elszámolásra Jelentős becslések A vezetőségnek az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások összeállítása során egyes esetekben jelentős becslésekkel, illetve feltételezésekkel kell élnie. Ezek a jelentős becslések és feltételezések befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített eszközök és kötelezettségek, bevételek és ráfordítások értékét és a függő eszközök és kötelezettségek kiegészítő mellékletben történő bemutatását. A tényleges eredmények eltérhetnek a becsült adatoktól Ingatlanok, gépek, berendezések A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek bemutatásra. A halmozott értékcsökkenés magában foglalja az eszköz folyamatos használatával, működtetésével kapcsolatban felmerült terv szerinti értékcsökkenés, valamint az eszköz nem várt, rendkívüli esemény miatt bekövetkezett jelentős mértékű megrongálódása, sérülése miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolt költségeit. A tárgyi eszközök bekerülési értékének része az eszköz beszerzési költsége, saját vállalkozásban végzett beruházás esetén a felmerült anyag- és bérjellegű költségek és egyéb közvetlen költségek. A tárgyi eszköz beruházáshoz felvett hitel után elszámolt kamat az eszköz bekerülési értékét növeli az eszköz rendeltetésének megfelelő állapotba kerüléséig. A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke meghatározott időközönként felülvizsgálatra kerül, annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a könyv szerinti érték nem haladja-e meg az eszköz valós, piaci értékét, mivel ez esetben terven felüli leírás elszámolása szükséges az eszköz valós, piaci értékéig. Az eszköz valós, piaci értéke az értékesítési ár, illetve az eszköz használati értéke közül a magasabb. A használati érték az eszköz által generált jövőbeni pénzáramlások diszkontált értéke. A diszkontláb a társasági adózás előtti kamatlábat tartalmazza, figyelembe véve a pénz időértékét és az eszközhöz kapcsolódó egyéb kockázati tényezők hatását is. Amennyiben az eszközhöz önállóan nem rendelhető jövőbeni pénzáramlás, akkor azon egység pénzáramlását kell alapul venni, amely egységnek része az eszköz. Az így meghatározott értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés az erdménykimutatásban jelenik meg. A tárgyi eszközök javítási, karbantartási költsége és tartalékalkatrészek pótlása a karbantartási kiadásokat terhelik. Az értéknövelő beruházások és a felújítások aktiválásra kerülnek. Eladott, illetve nullára leírt, használaton kívüli eszközök bekerülési értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre kerül. Minden ilyen módon keletkező esetleges nyereség, vagy veszteség része a tárgyévi eredménynek. 14

15 A Társaság eszközeinek értékét az eszközök hasznos élettartama alatt lineáris módszerrel írja le. Az élettartam eszközcsoportonként a következő: Épületek 7-50 év Építmények 7-70 év Gépek, berendezések 3-25 év Járművek 5-10 év A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén a módosítás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra. A Csoport terven felüli értékcsökkenést számol el azokra a tárgyi eszközeire, amelyek esetében az eszközök nettó könyv szerinti értéke várhatóan nem térül meg azok jövőbeni jövedelemtermelőképessége alapján. A Csoport szükséges kalkulációkat a hosszútávú jövőbeni cash-flow tervek megfelelő diszkontálása alapján készíti Immateriális javak Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üzleti kombináció során megszerzett immateriális javak pedig valós értéken kerülnek felvételre a megszerzés időpontjában. A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi, és annak költsége egyértelműen meghatározható A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell irányadó. Ezen eszközök élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amortizációja lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján. Az amortizációs időszak és az amortizáció módszere évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év végén. A saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek aktiválásra, hanem felmerülésük évében elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az immateriális javak évente felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a jövedelemtermelő egység szintjén. A védjegyek, licencek, iparjogvédelem alá eső javak és szoftverek beszerzési költségei aktiválásra kerülnek és lineáris módszer szerint íródnak le a becsült hasznos élettartamuk alatt Goodwill Vagyoni értékű és egyéb jogok, valamint szoftverek 3-10 év A goodwill a megszerzett leányvállalat, társult társaság, illetve vegyesvállalat azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és valós értéke közötti pozitív különbözet a megszerzés napján. A goodwill nem kerül amortizálásra, de a Csoport minden évben megvizsgálja, hogy vannak-e arra utaló jelek, hogy a könyv szerinti érték valószínűleg nem fog megtérülni. A goodwill az esetleges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra Kutatás-fejlesztés A kutatás-fejlesztés költségei a felmerülés évében az eredmény terhére kerülnek 15

16 elszámolásra. Az egyedi projekteken felmerülő fejlesztési költségek akkor vihetők tovább, ha annak jövőbeli megtérülése megfelelően bizonyítottnak tekinthető. A kezdeti elszámolást követően a fejlesztési költségekre a bekerülési érték modell alkalmazandó, amely szerint az eszköz értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra. Amortizáció nem kerülhet elszámolásra a fejlesztési szakaszban felmerült költségekre. A fejlesztési költségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül értékvesztés szempontjából, amikor az eszköz használatba vétele még nem történt meg, vagy gyakrabban, ha a beszámolási év során arra utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg Készletek A készletek a felesleges, illetve az elfekvő készletekre képzett értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken vagy a nettó realizálható értéken szerepelnek attól függően, melyik az alacsonyabb. A készletértéket a tényleges bekerülési értéken határozzák meg. A saját termelésű készletek önköltsége tartalmazza az alapanyagok súlyozott átlagos beszerzési árát, a közvetlen bérköltséget és járulékait és a termelő gépek értékcsökkenését, karbantartását Követelések A követelések a becsült veszteségekre képzett megfelelő mértékű értékvesztéssel csökkentett nominális értéken szerepelnek a kimutatásokban. Az év végén fennálló kinnlevőségek teljes körű felülvizsgálata alapján becslés készült a kétes követelésekre vonatkozóan Pénzügyi eszközök Az IAS 39 standard hatókörébe tartozó pénzügyi eszközök az alábbi négy csoportba sorolhatók: nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt ( kereskedési célú ) pénzügyi eszközök, kölcsönök és követelések, lejáratig tartott befektetések és értékesíthető pénzügyi eszközök. A pénzügyi eszközök megjelenítésekor azok kezdeti értékelése valós értéken történik. A kezdeti megjelenítést követően azok a pénzügyi eszközök, amelyek kereskedési célúnak vagy értékesíthetőnek minősülnek, valós értéken kerülnek értékelésre, a kereskedési célú értékpapírokon elért nem realizált árfolyamnyereség vagy -veszteség egyéb bevételként (ráfordításként) kerül elszámolásra, az értékesíthető értékpapírokon elért nem realizált árfolyamnyereség vagy veszteség pedig a saját tőke különálló elemeként jelenik meg, amíg a befektetés értékesítésre vagy más módon kivezetésre nem kerül a könyvekből, vagy amíg az adott befektetésen értékvesztést el nem számolnak, amely időpontban a saját tőkében elszámolt halmozott nyereség vagy veszteség bevételként kerül kimutatásra. Az egyéb hosszú lejáratú befektetések, amelyek lejáratig tartottnak minősülnek, mint például egyes kötvények, az első megjelenítést követően amortizált bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizált bekerülési érték számítása a beszerzéskori diszkont vagy prémium figyelembevételével történik a lejáratig tartó időszak alatt. Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott befektetések esetében a befektetés kivezetésekor vagy értékvesztésekor, illetve az amortizációs időszak alatt keletkező nyereség vagy veszteség bevételként kerül kimutatásra A tőzsdei forgalomban résztvevő befektetések esetén a piaci érték a mérlegfordulónapon kihirdetett hivatalos árfolyam alapján kerül meghatározásra. Tőzsdén nem jegyzett, illetve nem forgalmazott értékpapírok esetén a piaci érték a hasonló/helyettesítő pénzügyi befektetés piaci értéke, amennyiben ez a módszer nem alkalmazható, akkor a piaci érték a befektetéshez kapcsolódó eszköz becsült jövőbeni pénzáramlása alapján kerül meghatározásra. A Csoport minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a pénzügyi eszközre, vagy eszközök 16

17 csoportjára értékvesztést szükséges-e elszámolni. Amennyiben az amortizált bekerülési értéken kimutatott eszközök felmerül olyan körülmény, hogy értékvesztés elszámolása szükséges, annak mértéke az eszköz nyilvántartási értéke és az eszköz jövőbeni pénzáramainak eredeti effektív kamatlábbal diszkontált összegének különbsége. Az értékvesztés az eredménykimutatásban jelenik meg. Amennyiben a későbbiekben az elszámolt értékvesztés összege csökken, az visszaírásra kerül, azonban csak olyan mértékben, hogy az eszköz nyilvántartási értéke ne haladja meg a fordulónapi amortizált értékét. Az értékpapír-befektetések teljesítés-napi árfolyamon és kezdetben beszerzési áron kerülnek értékelésre. Azok a rövid lejáratú befektetések, amelyek kereskedési célból tartott értékpapírokat tartalmaznak, a következő beszámoló időpontjában érvényes valós piaci értéken szerepelnek, és értéküket a mérleg fordulónapján érvényes nyilvánosan jegyzett árfolyam szerint számolják. A nem realizált nyereségeket és veszteségeket az eredménykimutatás tartalmazza. Az értékesíthető értékpapírok esetében a nem realizált nyereség és veszteség a saját tőkében kerül elszámolásra mindaddig, amíg az értékpapír értékesítésre nem kerül, vagy értékvesztés elszámolási döntés nem születik, amikor is az addig a saját tőkében elszámolt kumulált nyereség vagy veszteség az adott időszak eredménykimutatásában kerül elszámolásra Származékos pénzügyi eszközök A származékos pénzügyi instrumentumok kezdetben beszerzési áron kerülnek értékelésre, a következő beszámoló időpontjában pedig valós piaci értékre kerülnek átértékelésre A fedezeti ügyleteken kívüli származékos pénzügyi instrumentumok valós piaci értékében bekövetkezett változást az eredménykimutatás tartalmazza Céltartalékok A Csoport céltartalékokat mutat ki a múltbeli események következtében meglévő (jogi vagy vélelmezett) kötelmek után, amelyeket a Csoportnak valószínűleg ki kell egyenlítenie, és ha a kötelem összege megbízhatóan mérhető. A céltartalékként kimutatott összeg a meglévő kötelem rendezéséhez a mérlegfordulónapon szükséges ráfordításra vonatkozó legjobb becslés, figyelembe véve a kötelmet jellemző kockázatokat és bizonytalanságokat. Amennyiben a céltartalék értékeléséhez a meglévő kötelem rendezéséhez várhatóan szükséges cash-flow-t használják, a céltartalék könyv szerinti értéke ezen cash-flow-k jelenértéke. Amennyiben a céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét vagy annak egészét egy másik fél várhatóan megtéríti, a követelést eszközként akkor van kimutatva, ha lényegileg biztos, hogy a gazdálkodó egység megkapja a térítést és a követelés összege megbízhatóan mérhető. A hátrányos szerződésekből fakadó meglévő kötelmek céltartalékként vannak kimutatva. A Csoport akkor minősít hátrányosnak egy szerződést, ha a szerződés alapján fennálló kötelmek teljesítésének elkerülhetetlen költségei meghaladják a szerződés alapján várhatóan befolyó gazdasági hasznokat. Átszervezési céltartalék akkor kerül kimutatásra, amennyiben a Csoport elkészített egy, az átszervezésre vonatkozó, részletes, formális tervet és a terv végrehajtásának megkezdésével vagy a terv főbb jellemzőinek az érintettek számára történő bejelentésével jogos várakozást ébresztett az érintettekben arra, hogy végre fogja hajtani az átszervezést. Az 17

18 átszervezési céltartalék csak az átszervezéssel kapcsolatban felmerülő közvetlen ráfordításokat foglalja magában, melyek szükségszerűen együtt járnak az átszervezéssel és nem kapcsolódnak a gazdálkodó egység folytatódó tevékenységéhez Társasági adó A társasági adó mértéke a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján, valamint a helyi iparűzési adó rendelet által meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval kerül módosításra. A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér a konszolidált beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek miatt, melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek figyelembe vételre. A Csoport folyó adófizetési kötelezettsége a mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs alapján kerül meghatározásra. A halasztott adó számítása a kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel az éves beszámolóban történő, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik A halasztott adókövetelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az időbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezettség és követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszközök és kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozó becslését. Halasztott adókövetelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvihető adókedvezmények és negatív adóalap vonatkozásában csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthető. Minden mérleg fordulónapon a Csoport számba veszi a mérlegben el nem ismert halasztott adóeszközöket, valamint az elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban mérlegbe fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereségadójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a Csoport halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére, várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni. A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolására akkor van lehetőség, ha a társaságnak törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az adóhatósággal szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit egymással szemben beszámítsa, valamint a Csoportnak szándékában áll ezen eszközök és kötelezettségek nettó elszámolása Lízing Pénzügyi lízingről beszélünk abban az esetben, amikor a lízing feltételei szerinti, az eszközbirtoklásból származó összes kockázat és költség a lízingbe vevőt terheli. Minden egyéb lízing operatív lízingnek minősül. 18

19 Pénzügyi lízing estén a Vállalatcsoport által lízingelt eszközök a Csoport eszközeinek minősülnek és megszerzéskori, piaci értéken kerülnek kimutatásra. A lízingbe adó felé felmerülő kötelezettség a mérlegben pénzügyi lízing kötelezettségként jelenik meg. A lízinggel kapcsolatosan felmerülő költségek, amelyek a beszerzett eszközök valós értékének és a teljes lízingkötelezettségnek a különbségei, az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a lízing teljes futamideje alatt, úgy, hogy egy állandó, időszakosan megjelenő ráfordítást jelentsenek a kötelezettség fennálló összegére vonatkozóan az egyes időszakokban. Az összes kötelezettség és a lízingelt eszköz megszerzéskori piaci értékének különbözetéből adódnak, vagy a releváns lízing futamidején túl - annak érdekében, hogy a fennmaradó kötelezettség egyenlegében bekövetkezett változás időről időre nyomon követhető legyen -, vagy az egyes beszámolási időszakokban kerülnek az eredménykimutatásban elszámolásra Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Az egy részvényre jutó hozam meghatározása, a Csoport eredményének és a részvényeknek a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a figyelembe vételével történik. Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó eredmény. A számításnál azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévő részvényt a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból eredő további bevételekkel és ráfordításokkal, - a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvény átváltásra kerülne Mérlegen kívüli tételek A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző mérlegben és eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték A kiegészítő mellékletben kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző mérlegben és eredménykimutatásban, de amennyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a kiegészítő mellékletben kimutatásra kerülnek Visszavásárolt saját részvények A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tőkéből kerül levonásra. A névérték és a bekerülési érték közötti különbözet közvetlenül a tőketartalékban kerül elszámolásra Szegmens információk Üzleti szempontból a Csoport egy szegmensnek tekinthető: takarmánytermelés és értékesítés, valamint bérgyártás. Ezen üzleti szegmensek szerinti bontás alapján készíti el a Csoport a szegmens információit a menedzsment számára. A menedzsment felelős az üzleti erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért illetve a teljesítmények számonkéréséért Osztalék Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják. 19

20 2.2. A számviteli politika változásai A Csoport számviteli politikája 2012 évben akként módosult, hogy összhangban legyen a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok-kel, valamint az anyavállalat által alkalmazott számviteli politikával. A Csoport az alábbi új, illetve módosított IFRS-t és IFRIC értelmezést alkalmazta az év során. A következőkben leírtakon túlmenően ezek alkalmazása nem gyakorolt jelentős hatást a Csoport pénzügyi kimutatására, azonban további közzétételi követelményeket eredményezett ben a Csoport alkalmazza az összes, január 1-jével hatályos IFRS standardot, módosításokat és értelmezéseket, melyek a Csoport működése szempontjából relevánsak. IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: Közzététel Hatályos január 1.-jétől A módosítás hatásaként a gazdálkodót kvalitatív közzétételek bemutatására ösztönzi az előírt kvantitatív közzétételekkel kapcsolatban, hogy elősegítse, hogy a felhasználók egy átfogó képet formálhassanak a pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok természetére és terjedelmére vonatkozóan. Ez a módosítás tisztázza továbbá a hitelezési kockázattal kapcsolatos és a birtokolt fedezetekre vonatkozó közzétételek elvárt szintjét, valamint könnyítést biztosít az újratárgyalt hitelek közzétételére vonatkozóan. Hatályos július 1.-jétől Az IASB az IFRS 7-re vonatkozóan megerősített közzétételi követelményeket vezetett be a mérlegen kívüli tevékenységeket érintő átfogó áttekintés részeként. A módosítás oly módon került kialakításra, hogy biztosítsa azt, hogy a pénzügyi kimutatások felhasználói képesek legyenek megfelelően értelmezni a pénzügyi eszközök átadásával járó tranzakciókat, beleértve minden lehetséges kockázat hatását, amely annál a gazdálkodónál marad, amely az eszközt átadta. A módosítás további közzétételeket ír elő abban az esetben, ha aránytalan mennyiségű átadási tranzakció kerül vállalásra a beszámolási időszak vége felé. Nem gondoljuk, hogy a standard alkalmazása miatt jelentősen változnának a Csoport pénzügyi kimutatásaiban szereplő közzétételek. A módosítás átvétele sem a Csoport pénzügyi helyzetét, sem a teljesítményét nem befolyásolja, mert a Csoportnak nincsenek ilyen pénzügyi instrumentumai. IFRIC 14 A minimális finanszírozási követelmények előlegei Hatályos január 1.-jétől Az IFRIC 14 abból a célból került módosításra, hogy az IFRIC 14 egy nem szándékolt következményét orvosolja, mely szerint a gazdálkodók bizonyos esetekben nem jeleníthették meg eszközként a minimális finanszírozási követelmények előlegeit. Mivel a Csoportnak nincsen ilyen előleg fizetése, a módosítás átvétele sem a Csoport pénzügyi helyzetét, sem a teljesítményét nem befolyásolja. IAS 24 Kapcsolt felek közzétételei Hatályos január 1.-jétől Az IAS 24 változásai egyszerűsítik a közzétételi kötelezettségeket azon gazdálkodók kapcsán, amelyeket a kormányzat ellenőriz, közösen ellenőriz, vagy jelentős befolyással bír, és tisztázza a kapcsolt fél meghatározását. Az IAS 24 úgy került megváltoztatásra, hogy a jelentést készítő gazdálkodó mentesül az IAS 24 szerinti általános közzétételi kötelezettségek alól a kormányokkal és a kormányokhoz kapcsolódó társaságokkal folytatott folytatott tranzakciók és függő egyenlegek tekintetében. A módosítás átvétele sem a Csoport pénzügyi 20

21 helyzetét, sem a teljesítményét nem befolyásolja. IFRS 1 Pénzügyi Kimutatások első alkalmazása Súlyos hiperinfláció Hatályos július 1.-jétől Az IFRS 1 IASB által történő ezen módosítás célja, hogy iránymutatást nyújtson azoknak a gazdálkodóknak, amelyek számára felmerül a súlyos hiperinfláció. Az iránymutatást alkalmazhatják mindazok a gazdálkodók, amelyek vagy folytatják az IFRS-nek megfelelő beszámolókészítést, vagy amelyek először készítenek IFRS alapján pénzügyi kimutatásokat. A módosítás értelmében, ha egy gazdálkodó IFRS-ekre történő áttérésének a dátuma a funkcionális pénznem normalizálásának napjára, vagy későbbre esik, a gazdálkodó összes, a normalizálási dátum előtt birtokolt eszközét és kötelezettségét azoknak az IFRS-ekre történő áttérés napján érvényes valós értékein is értékelheti és ezen valós értékeket tekintheti az eszközök és kötelezettségek vélelmezett bekerülési értékének a nyitó IFRS szerinti pénzügyi helyzet kimutatásba. A módosítás átvétele sem a Csoport pénzügyi helyzetét, sem a teljesítményét nem befolyásolja. 2.) A Csoport szempontjából nem releváns, 2012-ben hatályos standardok, módosítások és értelmezések IAS 12 Jövedelemadók módosításai január 1. A módosítások kivételt biztosítanak az IAS 12 általános szabályai alól az IAS 40 Befektetési célú Ingatlanok alapján valós értéken értékelt befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatban, azáltal hogy bevezeti azt a megdönthető feltételezést, hogy a befektetés könyv szerinti értéke az értékesítés során teljesen megtérül. A vélelem abban az esetben dönthető meg, ha a befektetés tárgya amortizálható és egy olyan üzleti modell keretében van tartva, hogy minden gazdasági hasznot egy időszakon keresztül kiaknázzon, az értékesítés által történő hasznosítással szemben. Mivel a Csoport nem rendelkezik befektetési célú ingatlannal, így a módosított standard nem volt hatással a Csoport pénzügyi jelentéseire 3.)Meglévő standardok módosításai, értelmezései és új standardok, amelyek még nem hatályosak, és amelyeket a Csoport a hatálybalépésük előtt nem alkalmaz IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálás Hatályos július 1.-jétől A módosítások megtartják az eredmény és egyéb átfogó eredmény egyetlen átfogó vagy két különálló, de egymást követő kimutatásban történő bemutatásának lehetőségét. Ugyanakkor, az egyéb átfogó eredményben szereplő tételeket az eredménybe utólagosan át nem sorolható és utólagosan átsorolható tételek szerinti csoportokba kell gyűjteni az egyéb átfogó eredmény tételének adóhatásával együtt, amelyre ugyanolyan alapú allokáció van előírva. A módosítást július 1-én vagy azt követően kezdődő évekre vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. IAS 19 Munkavállalói juttatások módosításai január 1. Az IASB számos módosítást adott ki az IAS 19-el kapcsolatban. - Eltörlik a folyosó megközelítést, ezzel megkövetelik a gazdálkodótól, hogy a meghatározott juttatási program kötelezettségeiben és a program eszközökben lévő változásokat akkor jelenítse meg, amikor azok felmerülnek. 21

22 - Minden nyereséget vagy veszteséget azonnal az egyéb átfogó eredményben kell elszámolni. A módosítások emellett bevezetnek egy új megközelítést a meghatározott juttatási kötelezettségek és a program eszközök változásának a bemutatására, úgy, hogy a változásokat 3 összetevőre bontja: - Működési költség az eredményben kerül elszámolásra és tartalmaz minden jelenlegi és múltbéli működési költséget, csakúgy, mint a rendezések nyereségeit és a veszteségeit. - Nettó kamat az eredményben kerül elszámolásra és a beszámolási időszak kezdetén érvényes diszkontráta, valamint minden egyes beszámolási időszak elején érvényes nettó meghatározott juttatási kötelezettség vagy eszköz alapján kerül kiszámításra. - Újraértékelés az egyéb átfogó eredményben kerül elszámolásra és magába foglalja a meghatározott juttatási kötelezettségek aktuáriusi nyereségeit és veszteségeit, a juttatási programeszközök nettó időértékének aktuális hozamtöbbleteit, valamint a juttatások elszámolásának korlátozásában fellépő változásokat, ha van ilyen. A standard január 1-től lép életbe visszatekintő alkalmazással, néhány korlátozott kivétellel. Nem gondoljuk, hogy a módosított standard miatt jelentősen változnának a Csoport pénzügyi kimutatásaiban szereplő közzétételek. IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás Előírja a pénzügyi instrumentumok kötelezettségként vagy saját tőkeként történő besorolásának és bemutatásának, illetve a pénzügyi eszközök és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolásának alapelveit. Azon módosítások (2011. december), amelyek a beszámítással kapcsolatos előírások bizonyos szempontjait tisztázzák, január 1-től hatályosak. A korábbi alkalmazás megengedett. Nem gondoljuk, hogy a módosított standard alkalmazása miatt jelentősen változnának a Csoport pénzügyi kimutatásai. IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: Közzététel A 2011 decemberében közzétett, az egymást ellentételező megállapodásokra vonatkozóan előírt közzétételekhez kapcsolódó változtatások január 1-jével lépnek hatályba, de a korábbi alkalmazás megengedett. Nem gondoljuk, hogy a módosított standard alkalmazása miatt jelentősen változnának a Csoport pénzügyi kimutatásaiban szereplő közzétételek. IFRS 9 A pénzügyi kötelezettségek számvitelével kapcsolatos bővítések beépítése Hatályos január 1.-jétől Az IFRS 9 kibocsátásával az IASB az első fázishoz érkezett abban a folyamatban, amelynek célja az IAS 39 kiváltása, és amely az IAS 39 által meghatározott pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek besorolására és értékelésére van hatással. A standardot január 1-től vagy azt követően kezdődő üzleti évre kell alkalmazni. A folyamat következő fázisaiban az IASB a fedezeti ügyletekkel és a pénzügyi eszközök értékvesztésével kapcsolatos előírásokat fogja módosítani. IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások Hatályos január 1.-jétől Az IFRS 10 az ellenőrzést a konszolidáció egységes alapjaként használja a befektetés természetétől függetlenül, megszüntetve ezzel a kockázatokra és hasznokra épülő 22

23 megközelítést, amely a SIC-12-ben található. Az IFRS 10 az ellenőrzés 3 elemét azonosítja: a befektetés tárgyát képező gazdálkodó irányítása és befektetőt illető hozamok befolyásolása céljából. Egy befektetőnek rendelkeznie kell mindhárom elemmel, hogy arra a következtetésre IFRS 11 Közös Megállapodások Hatályos január 1.-jétől Az IFRS 11 a közös megállapodások két fajtáját fogalmazza meg: közös tevékenységek és a közös vezetésű vállalatok. A két típust a közös megállapodásban lévő felek jogai és kötelezettségei különböztetik meg egymástól. A közös tevékenységnél, a közös megegyezésben szereplő feleket az eszközökkel kapcsolatban jogok illetik meg, a kötelezettségekkel kapcsolatban pedig terhek vonatkoznak rájuk. Ezzel ellentétben egy közös vezetésű vállalatban a feleket a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó jogok illetik meg. Az IFRS 11 útmutatást biztosít a közös megállapodás fajtájának meghatározására. IFRS 12 Egyéb gazdálkodókban lévő érdekeltségek közzétételei Hatályos január 1.-jétől Az IFRS 12 egy gazdálkodó leányvállalatokban, közös megállapodásokban, társult vállalkozásokban és speciális egységekben lévő részesedései közzétételének követelményeit egy átfogó közzétételi standardba ötvözi. Ezek közül számos közzétételi követelmény már megtalálható volt az IAS 27-ben, az IAS 31-ben, és az IAS 28-ban, míg a többi új. IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások Hatályos január 1.-jétől Az IAS 27 módosításra került az IFRS 10 kibocsátása miatt, de az egyedi pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelenlegi útmutató megmaradt. IAS 28 Társult és közös vállalkozásokban lévő befektetések Hatályos január 1.-jétől Az IAS 28 módosításra került, hogy az IFRS 10 és IFRS 11 kibocsátása miatti változásokkal összhangban legyen. IFRS 13 Valós értéken történő értékelés Hatályos január 1.-jétől Az IFRS májusában került kibocsátásra és egy egységes keretelvet határoz meg a valós érték meghatározására, amely alkalmazható a pénzügyi és a nem pénzügyi eszközökre is. A standard nem tartalmaz követelményeket arra vonatkozóan, hogy mikor van szükség a valós érték meghatározására; előírja, hogyan kell a valós értéket meghatározni, ha másik standard megköveteli IFRIC 20 Külszíni bányaművelés termelési szakaszával kapcsolatos lefejtési költségek Hatályos január 1-től Az IFRIC 20 minden olyan természeti erőforrásra alkalmazandó, amely külszíni bányászati műveléssel kerül kiaknázásra, és a következő célokra irányul: Az Értelmezést akkor kell alkalmazni, amikor a termelési lefejtési költség felmerül, vagy az 23

24 első időszak elején, amikor bemutatásra kerül. Az értelmezés nem lesz hatással a Visonka beszámolójára, mivel a Csoport nem végez bányászati tevékenységet. IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása Az IFRS-ek Javításai (2012. május) eredményeként létrejött, az IFRS 1 ismételt alkalmazásával és a hitelfelvételi költségek korábbi számviteli szabályozás szerinti aktiválásával kapcsolatos módosítások a január 1-től kezdődő időszakra hatályosak. A korábbi alkalmazás megengedett. 3. Árbevétel Az értékesítés konszolidált nettó árbevételének megoszlása tevékenységenként Keveréktakarmány gyártás Extrudált termékgyártás Belkereskedelem Keveréktakarmány bérgyártás Közúti teherszállítás Eladott /értékesített/ közv. szolg Egyéb tevékenységek Összesen A Társaság csoport szinten 8,6 százalékos növekedés mellett, évben árbevételt ért el, a 2011 évben elért tal szemben. A keveréktakarmány gyártás és az extrudált termékgyártás kivételével, valamennyi tevékenység árbevétele csökkent. A keveréktakarmány gyártás árbevétele tal, az extrudált termékek árbevétele 610 -tal emelkedett, a belkereskedelmi tevékenység árbevétele tal csökkent. A keveréktakarmány gyártás árbevételének változását az értékesítés volumenének és az értékesítési árak növekedése együtt befolyásolta. Az extrudált termékek és a belkereskedelem árbevételének alakulása az értékesített mennyiség csökkenésének és az értékesítési árak emelkedésének eredménye. 4. Értékesítés költségei Értékesítés költsége Összesen Az értékesítés önköltsége évben tal meghaladta az előző évi szintet. A költségszerkezetben meghatározóak az alapanyag-beszerzés költségei. A mezőgazdasági eredetű alapanyagok átlagos beszerzési ára évben 8,9%-kal, az ipari eredetűeké 13,7%-kal voltak magasabbak az előző évhez viszonyítva. Az árváltozást nem tudtuk az értékesítési árakban maradéktalanul érvényesíteni. Alapanyag-vásárláshoz kapcsolódó, utólag kapott engedmény felhasznált, valamint értékesített készletre jutó értéke összesen tal csökkentette az értékestés önköltségét. 24

25 5. Személyi jellegű rafordítások A személyi jellegű ráfordítások értéke 2012-ben volt, ami tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva. (2011.év: ). A változás elsősorban a bérek nettó értékének megőrzését szolgáló bérrendezés és a béren kívüli juttatások adótartalma változásának eredménye, kisebb részben pedig a megnövekedett termelésnek köszönhető. 6. Igénybevett szolgáltatások Szállítás-rakodás, raktározás költségei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás és továbbképzés költségei Szakértői díjak ebből beszámoló könyvvizsgálati díja Szakkönyvek, folyóiratok előfizetési díja Telefon, posta, futár ktg Biztosítási díjak Egyéb igénybevett szolgáltatások Hatósági, igazgatási díjak, illetékek Egyéb Összesen Az igénybe vett szolgáltatások értéke jelentős mértékben, tal csökkent évhez viszonyítva. A költségcsoportot évben a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetése kapcsán igénybe vett szolgáltatások értéke tal növelte. A vizsgált időszakban a szállítás-rakodás, raktározás költsége és a karbantartási költségek együttesen tal csökkentek a bázisidőszakhoz képest. 7. Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó eredménye Bírságok, kártérítések Készletek értékvesztése visszaírása Követelések értékvesztése Követelések értékvesztése visszaírása Behajthatatlan követelés Helyi adó Egyéb adók Tárgyi eszközök terven felüli écs - 61 Kapott késedelmi kamatok, bírság Hiányzó állományból kivezetett készlet értéke Céltartalék-képzés Céltartalék feloldása Élelmiszerlánc-felügyeleti díj Egyéb Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó

26 Az egyéb bevételek és ráfordítások nettó eredménye évhez viszonyítva tal romlott. Az egyéb ráfordítások összege tal emelkedett, az egyéb bevételek 988 tal csökkentek évben a NAV-val szembeni áfa-követelés leírására kényszerült a követelés elévülése miatt. Főként a magas készlet egységárak miatt, a gyártási és tárolási veszteségek értéke közel tal emelkedtek évhez viszonyítva. A tárgyidőszakban vevőkövetelésekkel kapcsolatosan összegű értékvesztés került elszámolásra. Új ráfordításelem évben a tárgyévben bevezetett élelmiszerláncfelügyeleti díj, amelynek összege volt. 8. Pénzügyi tevékenység nettó eredménye Fizetett kamatok Kapott kamatok Részesedés értékvesztése Diszkont értékpapír kamata - -3 Bankköltség Árfolyamveszteség - 36 Árfolyamnyereség Pénzügyi tevékenység nettó vesztesége A pénzügyi tevékenység nettó eredménye évben volt, tal kevesebb, mint az előző évben (2011. év: ). Változatlanul jelentős költségelem a fejlesztések finanszírozásával kapcsolatban felvett hitelekkel összefüggésben fizetendő kamat. Összege évhez viszonyítva tal csökkent. A Páhi Zöld Energia Kft.-ben lévő részesedés elszámolt értékvesztése a pénzügyi tevékenység nettó veszteségét tal (2011. év: ) növelte. 9. Jövedelemadók A csoportszintű tárgyévi társasági adó az egyes társaságok helyi szabályok szerint megállapított adózandó nyeresége alapján került meghatározásra július 1-jétől a társasági adó kulcsa 10% éves 500 millió forint adózás előtti eredmény alatt, és 19% maradt az 500 millió forintos szintet meghaladó eredményre vonatkozóan. Jelenleg Magyarországon az egyes adóhatóságok által előírásra, kiszabásra kerülő adónemek körét több vonatkozó törvény szabályozza. Ezen jogszabályok többek között kiterjednek az általános forgalmi adó, a társasági-, helyi adók, valamint a bérhez kapcsolódó adók, járulékok körére. Az adóval kapcsolatos elszámolások ellenőrzési jogköre az adóhatóságokat illeti, amelyeknek, jogszabályi meg nem felelés illetve jogszabály sértés esetén, jogukban áll különféle bírság, mulasztás kiszabása a törvény adta kereteken belül. A vezetőség meggyőződése, hogy a beszámolóban szereplő adókötelezettségek értéke a jogszabályi előírásokkal összhangban áll. Ugyanakkor bármely adóhatóságnak jogában áll eltérő álláspont kialakítása, aminek hatása akár jelentős mértékű is lehet. A jövedelemadókhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások a következőkből tevődnek össze: Társasági adó Halasztott adó Összesen

27 Jövedelemadók levezetése Adózás előtti eredmény Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség (10%) Le nem vonható költségek adóhatása Adótörvény szerint veszteségre elismert halasztott adó leírása, újra elismerése Jövedelemadók összesen Egy részvényre jutó eredmény Az alap részvényenkénti nyereség számításakor a részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredményt kell figyelembe venni, valamint a kibocsátott törzsrészvények éves átlagos számát, amely nem tartalmazza a saját részvényeket Részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény () Kibocsátott törzsrészvények súlyozott átlagos száma (db) Egy részvényre jutó eredmény (alap és hígított) (Ft) Leányvállalat Páhi Zöld Energia Kft (leányvállalat én) Társaság neve Cégbejegyzés helye Törzstőke Tulajdoni hányad Szavazati arány Tevékenység Páhi Zöld Energia Kft. Magyarország e Ft 100 % 100 % Saját tulajdonú ingatlan bérbeadás A Társaság Páhi Zöld Energia Termelő és Hasznosító Kft-ben történt 100%-os részesedésszerzését a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság április 22. napján kelt /4. számú végzésével február 25-i hatállyal jegyezte be a cégjegyzékbe. 27

28 11. Leányvállalat (folytatás) Érték adatok -ban Megszerzés napján Részesedés leányvállalatban Részesedés értékvesztése Anyavállalati % 100% Megszerzés Vásárlás Jegyzett tőke Saját tőke valós értéke a megszerzés napján Vételár feletti többlet ebből beazonosítható ingatlanokhoz kapcsolódó érték Nem beazonosítható többletérték (goodwill) A Társaság a megszerzés napjára készítetett vagyonértékelés alapján az ingatlanhoz (épület) rendelt tartalékot, míg a be nem azonosított részt évközben a goodwill soron mutatja ki. A társaságot a teljeskörű konszolidáció módszerével a bejegyzés napján érvényes valós értéken vette fel az anyavállalat a konszolidált beszámolóba december 31-én a Társaság - figyelembe véve a részesedés független könyvvizsgáló által medállapított piaci értékét értékvesztést számolt el a goodwill teljes összegében, illetve a beazonosított rejtett tartalék összegében évben - ugyancsak a független könyvvizsgáló által elvégzett értékelés alapján - az ingatlanhoz kapcsolódó tartalékok értékéből értékvesztésre került. A VISONKA Zrt év elején döntött a Páhi Zöld Energia Termelő és Hasznosító Kft. 100%- os részesedésének a beapportált KEG részvények ellenében történő megszerzéséről. A VISONKA Zrt.-nek jelentős gazdasági érdeke fűződött a Páhi Zöld Energia Termelő és Hasznosító Kft. üzletrészeinek valamint ingatlanjának megszerzéséhez, így a VISONKA Zrt. a Páhi Zöld Energia Kft. egyszemélyes tulajdonosává vált. A Páhi Zöld Energia Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak, vagy társult vállalkozásnak minősül. 28

29 12. Ingatlanok, gépek, berendezések Adatok -ban Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházás Összesen Bruttó könyvszerinti érték január Konszolidációs bővülése miatti növekedés Növekedés és átsorolás Csökkenés és átsorolás január Konszolidációs bővülése miatti növekedés Növekedés és átsorolás Csökkenés és átsorolás december Halmozott értékcsökkenés január Konszolidációs bővülése miatti növekedés Növekedés és átsorolás Csökkenés és átsorolás január Konszolidációs bővülése miatti növekedés Növekedés és átsorolás Csökkenés és átsorolás december Nettó érték január január december

30 13. Immateriális javak Adatok -ban Goodwill Egyéb immateriális javak Összesen Bruttó könyvszerinti érték január Konszolidációs bővülése miatti növekedés Növekedés Csökkenés január Konszolidációs bővülése miatti növekedés Növekedés és átsorolás Csökkenés és átsorolás december Halmozott értékcsökkenés január Növekedés és átsorolás Csökkenés és átsorolás Értékvesztés január Konszolidációs bővülése miatti növekedés Növekedés Csökkenés 2012.december Nettó érték január január december

31 14. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés - - Saját előállítású takarmányok Áruk Összesen A készletek december 31-i záró értéke volt (2011. december 31-én: ). A változás +62,0 százalék. A vásárolt készletek értéke tal, a késztermékek tal növekedtek. Anyag-vásárláshoz kapcsolódó, utólag kapott engedmény a vásárolt készletek december 31-i értékét tal csökkentette. 15. Vevők és egyéb éven belüli követelések Vevőkövetelések Követelések kapcsolt vállalkozással szemben - - Vevőkövetelések értékvesztése Egyéb követelések Egyéb követelések értékvesztése Szállítóknak adott előlegek - - Aktív időbeli elhatárolások Összesen A követelések december 31-i záró értéke volt, tal több, mint az előző évben (2011. december 31-i záró: ). A legjelentősebb változás a vevőállományban ( ), és az egyéb követelésekben ( ) következett be. 16. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Összesen

32 17. Jegyzett (alaptőke) és tartalékok A Társaság jegyzett tőkéje december 31-én db részvényből állt. A részvények névértéke Ft/db. A részvények számának változását és a 2011 évi tőkeemeléseket az alábbi táblázat mutatja: Részvények száma Jegyzett tőke változása Tőketartalék változása (db) Esemény Részvények névértékének változás Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból évben a kibocsátott részvények számában és a jegyzett tőkében változás nem történt. Részvények névértékének változás A Társaság Közgyűlése április 28-án a Társaság zártkörű működési formáját nyilvánosan működő részvénytársasági formára változtatta, egyidejűleg döntött a Társaság részvényei névértékének 1.000, -Ft ról 250,- Ft-ra történő módosításáról. Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból A Társaság Közgyűlése április 28-án db új, 250 Ft névértékű és kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvény forgalomba hozatalával a Társaság alaptőkéjének tal történő felemeléséről döntött. Az alaptőke felemelésére az eredménytartalék terhére került sor. 18. Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek a vállalatcsoport vonatkozásában: Hitelnyújtó Hitel lejárata Devizaneme Commerzbank Zrt HUF Összesen A Társaság hitele beruházás finanszírozás céllal került felvételre. A hitelek változó kamatozásúak, a kamat mértéke jellemzően 3 havi BUBOR + 3,5%. A hitelek biztosítékait képezik a Társaság eszközein lévő vagyontterhelő zálogjogok, ingatlan jelzálog, vevőköveteléseken lévő csendes zálogjog, óvadék.) 32

33 19. Céltartalékok A Társaság várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege 2011-ben és 2012-ben az alábbiak szerint alakult: Jogcímek Nyitó egyenleg január Tárgyévben képzett céltartalék Céltartalék felhasználás 700 Záró egyenleg december Tárgyévben képzett céltartalék Céltartalék felhasználás 190 Záró egyenleg december Tárgyévben a Társaság az időarányosan ki nem vett szabadságokra 1 632, az előző évben céltartalékot képzett. Az előző évben peresített garanciális kötelezettségekre képzett 190 céltartalék évben felhasználásra került. 20. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek a vállalatcsoport vonatkozásában Hitelek, kölcsönök megnevezése Devizaneme Beruházási hitel éven belül esedékes része HUF Összesen Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Összesen A szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek december 31-i záró értéke volt, az előző évinél tal több (2011. december 31-i záró: ). A legjelentősebb változás a szállítóállományban ( ), és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben ( ) következett be. 33

34 22. Halasztott adó A halasztott adó a kötelezettség módszerrel kerül kiszámításra az ideiglenes különbözetek alapján Halasztott adó eszközök 59 - Halasztott adó kötelezettségek Nettó egyenleg december 31-én A halasztott adó követelés és kötelezettség részletei a következőképpen alakultak: Halasztott adó követelés (kötelezettség) Egyenleg január 1-én Változás Egyenleg december 31-én Változás Egyenleg december 31-én Adótörvény szerint elhatárolható veszteség Tárgyi eszközök és immateriális javak Céltartalék Készlet Vevők értékvesztés Nettó halasztott adó követelés (kötelezettség) Pénzügyi instrumentumok A konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban szereplő pénzügyi instrumentumok a tevékenységhez kapcsolódó befektetések és követelések, egyéb követelések, pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek, hitelek, kölcsönök, szállítói és egyéb kötelezettségek A pénzügyi instrumentumokat a Csoport fajtájuk és vételi szándék alapján különböző kategóriákba sorolja. 34

35 Az alábbi táblázat a Csoport eszközeinek és kötelezettségeinek a könyvszerinti és a valós értékét mutatja be december 31-én és december 31-én: 2012 Könyv szerinti érték Valós érték 2011 Könyv szerinti érték Valós érték Pénzügyi eszközök Eredménnyel szemben valós értéken értékelt jegyzett értékpapírok Kölcsönök és követelések követelések Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek Pénzügyi eszközök összesen Pénzügyi kötelezettségek Kölcsönök amortizált bekerülési értéken Szállítók és egyéb kötelezettségek amortizált bekerülési értéken Pénzügyi kötelezettségek összesen A pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke megfelelően reprezentálja a Csoport maximális hitelkockázati kitettségét. A maximum hitelkockázati kitettség a fordulónapokon az alábbi volt: Pénzügyi eszközök Eredménnyel szemben valós értéken értékelt jegyzett értékpapírok - - Kölcsönök és követelések követelések Pénzeszközök és pénzeszköz- egyenértékesek

36 24. Értékvesztések A vevőkövetelések korosítása az alábbiak szerint alakult: Bruttó Értékvesztés Bruttó Értékvesztés Nem lejárt és 90 nap között lejárt és 180 nap között lejárt 181 és 365 nap között lejárt Éven túl lejárt Összesen évben a VISONKA Nyrt napot meghaladó vevő nem fizetés miatt Ft összegben értékvesztést számolt el június 21. napján meghagyásos eljárást kezdeményeztünk adós ellen, Ft tőkeösszegű tartozás miatt, amely a kötelezett ellentmondása folytán perré alakult. A Kiskőrösi Városi Bíróság (2013-tól járásbíróság) előtt január 8. napján tartott első tárgyaláson alperes nem jelent meg, amire tekintettel bírósági meghagyás került kibocsátásra, kötelezték az adóst a követelt Ft és járulékai megfizetésére. A beszámoló elkészítésének napjáig a Kiskőrösi Járásbíróságtól nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a meghagyás jogerőssé vált-e évben, a még értékvesztéssel nem módosított követelés ( Ft) és a évben elszámolt értékvesztés ( Ft) különbözetére ( Ft) értékvesztést számoltunk el. A vizsgált időszakban más vevő és 365 nap között lejárt - nem fizetése miatt, további Ft összegű értékvesztés elszámolására kényszerültünk évben a vevő követeléseken túl az egyéb követelésekre további 85 értékvesztés lett elszámolva, amely 2012 évben visszaírásra került. Kölcsönök és követelések értékvesztése az alábbiak szerint változott: Nyitó egyenleg január 1-én Eredménnyel szemben elszámolt elszámolt értékvesztés miatti veszteség Értékvesztés visszaírása Záróegyenleg december 31-én

37 Szegmens információk december 31. Átfogó jövedelem Takarmány üzletág Egyéb Összesen Értékesítés nettó árbevétele Értékcsökkenés Üzlet eredmény Pénzügyi műveletek nettó vesztesége Adózás előtti eredmény Társasági adó Időszak eredménye Mérleg Tárgyi eszközök Immateriális javak Készletek Vevőkövetelések Szegmenshez nem allokált eszközök Összes eszköz Szállítói és egyéb kötelezettségek Pénzügyi kötelezettségek Szegmenshez nem allokált eszközök Összes kötelezettség

38 Szegmens információk december 31. Átfogó jövedelem Takarmány üzletág Egyéb Összesen Értékesítés nettó árbevétele Értékcsökkenés Üzlet eredmény Pénzügyi műveletek nettó vesztesége Adózás előtti eredmény Társasági adó Időszak eredménye Mérleg Tárgyi eszközök Immateriális javak Készletek Vevőkövetelések Szegmenshez nem allokált eszközök Összes eszköz Szállítói és egyéb kötelezettségek Pénzügyi kötelezettségek Szegmenshez nem allokált eszközök Összes kötelezettség Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek A VISONKA Zrt évben 100%-os részesedést szerzett a Páhi Zöld Energia Kft.-ben. A részesedést értékesítő gazdasági társaságok egyike a 10%-os tulajdoni hányaddal rendelkező GYE-MA Kft. volt, amely gazdasági társaságban Dömök Gábor igazgatósági tag közeli hozzátartozója, ifj. Dömök Gábor 50%-os részesedéssel rendelkezett. 38

39 A Társaság 2012 és 2011 évben ingatlant bérelt leányvállalatától, a Páhi Zöld Energia Kft.- től. A vevő-szállító forgalom alakulását az alábbiakban mutatjuk be Vevő-szállító forgalom Kötelezettség a fordulónapon ebből lejárt határidejű - - Valamennyi tranzakció piaci viszonyok mellett került lebonyolításra. 26. Bér- és létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát és a foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport Átlagos állományi létszám Bér Prémium jutalom Jövedelem összesen Szellemi Fizikai Dolgozók összesen Teljes munkaidősök Részmunkaidősök Személyi jellegű egyéb kifizetések A tárgyévben személyi jellegű egyéb kifizetések címen összesen lett elszámolva. 27. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak javadalmazása Az igazgatóság (vezető tisztségviselők) és a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat: Állománycsoport Munkabér összege Tisztelet díj Más járandóság Összesen Igazgatósági tagok Felügyelő Bizottsági tagok Összesen

40 Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak egyéb juttatásai Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor. Korábbi vezető tisztségviselőkkel és felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos kötelezettségek A korábbi vezető tisztségviselőkkel és felügyelő bizottsági tagokkal szemben semmiféle kötelezettség nem áll fenn. Könyvvizsgáló által felszámított díjak A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok A tevékenység jellegéből adódóan a VISONKA Nyrt. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn. 40

41 41

42 1. Gazdasági környezet Világgazdasági folyamatok A 2012-es évben tovább lassult a világgazdaság növekedése. Az eurozónával kapcsolatos aggodalmak jelentősen befolyásolták a világgazdaság teljesítményét, amely a 2011-es 3,8 százalékos bővüléssel szemben, 2012-ben csupán 3,2 százalékos növekedést mutatott. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint, főként a feltörekvő és a fejlődő országok teljesítményének növekedése következtében 2013-ban a növekedés elérheti a 3,5 százalékot. Az euróövezeti GDP a évi 0,4 százalékos visszaesés után 2013-ban 0,2 százalékkal csökken. Közép-Kelet-Európa a évi 1,8 százalékos bővülés után 2013-ban 2,4 százalékos növekedésre számíthat. Hazai gazdasági folyamatok A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a magyar gazdaság teljesítménye, a kedvezőtlenül alakuló külső környezet és az alacsony belső kereslet hatására 2012-ben 1,7 százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva. Bár a gazdasági teljesítmény visszaesése nemcsak Magyarországra volt jellemző, ugyanakkor mértéke meghaladta az eurózóna és a régió átlagát. A csökkenésben nagy szerepet játszott a mezőgazdaság kedvezőtlen időjárással összefüggő gyenge teljesítménye is. Szenvedett a gazdaság a tovább zsugorodó lakossági fogyasztás miatt, aminek a hátterében a csökkenő reálbérek, a hitelállomány leépítése, valamint munkaerő-piaci bizonytalanságok miatti óvatos viselkedés áll. Nem támogatta a gazdaság növekedését a beruházások további csökkenése sem. A magyar gazdaság külső feltételei az idei évben alig javulnak, a belső piac zsugorodik, ezért a hazai gazdagág várhatóan stagnálni fog. A mezőgazdasági ágazat helyzete A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 2012-ben előző évi áron számítva 24%-kal csökkent, elsősorban a rendkívüli szárazság következményeként. A mezőgazdaság kibocsátásának 9%-os volumencsökkenése a növényi termékek volumenének 16%-os visszaeséséből és az állattenyésztés kibocsátásának 1%-os emelkedéséből adódott. A KSH január 21-i Gyorsjelentése szerint 2012-ben 2%-kal nagyobb területen, az előző évinél 25%-kal kevesebb gabona termett és valamennyi fontosabb őszi betakarítású növény termésmennyisége elmaradt az előző évitől. Búzából 2012-ben az egy évvel korábbinál 9%-kal nagyobb területről 3%-kal kevesebb, közel 4,0 millió tonna termést takarítottak be. Kukoricát 3%-kal kisebb területről takarítottak be, mint 2011-ben. A 4 millió 741 ezer tonnás termés 41%-kal maradt el az előző évitől. A gabonafélék árindexe 19,4%-kal, az olajos növényeké 19,2%-kal emelkedett. Az élő állatok és állati termékek ára - a évi 15,3%-os növekedés után 2012-ben további 11%-kal emelkedett. Az állati eredetű termékek költségét alapvetően meghatározó takarmány árak a évi 27,6%-os emelkedést követően 2012-ben további 9,2%-kal nőtt. A mezőgazdasági termelőiár-index és ráfordításiár-index hányadosa agrárolló - értéke ben 108,1% volt, azaz 2011-hez viszonyítva a mezőgazdasági termelői árak nagyobb mértékben emelkedtek, mint a ráfordítási árak. (KSH Gyorstájékoztató 2013 február 15.) 42

43 Baromfi ágazat helyzete A tyúkok száma decemberben 30 millió volt, 2,8 millióval (8 százalékkal) kevesebb az egy évvel korábbinál. A június 1-jei állapothoz viszonyítva az állomány 4,6 millióval (13 százalékkal) csökkent. A 12,1 milliós tojóállomány az egy évvel korábbinál 334 ezerrel (3 százalékkal), a hat hónappal ezelőttinél 1,8 millióval (18 százalékkal) volt több első 11 hónapjában a vágótyúkok felvásárlási ára 9, a tyúktojásé 54 százalékkal volt magasabb, mint 2011 azonos időszakában. A lúdállomány december 1-jén 1,1 millió volt, 105 ezerrel (9 százalékkal) kevesebb, mint egy évvel korábban. A 4,2 milliós kacsaállomány 194 ezerrel (4 százalékkal) volt alacsonyabb, mint 2011 decemberében. A pulykaállomány 2,8 millió 200 ezerrel (7 százalékkal) volt kevesebb az egy évvel korábbinál első 11 hónapjában a vágólúd felvásárlási ára 8, a vágókacsáé 5, a vágópulykáé 7 százalékkal nőtt 2011 azonos időszakához képest január és november között az élő lúd piaci átlagára 1 százalékkal alacsonyabb, ezzel szemben az élő kacsáé 14, az élő pulykáé pedig 6 százalékkal volt magasabb, mint 2011 azonos időszakában. A baromfi takarmánykeverékek értékesítési árai 2012 első 9 hónapjában 5 százalékkal magasabbak voltak a azonos időszakinál. Forrás: KSH Statisztikai Tükör VII. évfolyam 12. szám) Az állatállomány a számunkra fontos baromfipiacon, és azon belül is a lúd, a kacsa és a pulyka állomány tekintetében tovább zsugorodott. A takarmánygyártás alakulása Az AKI jelentése szerint az összes takarmánykészítmény termelés a 2012-ben 27 ezer tonnával nőtt az előző évhez képest. Az éves belföldi értékesítés 1093 ezer tonna volt, ami 2 százalékkal több, mint 2011-ben. A hazai keveréktakarmány gyártás az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent. Becslésen alapuló adatok szerint a termelés évben ezer tonna - előzetes becslés - volt, 60 ezer tonnával kevesebb, mint évben. Az előállított keveréktakarmányok 44 százaléka baromfitáp volt. Forrás: Gabonaszövetség A haszonállat-eledelt előállítók mellett, azok konkurenciájaként jelentkező zömmel külföldi érdekeltségű - hobbiállat-eledel gyártó üzemek termelése folyamatosan emelkedik. Az AKI adatai szerint a hobbiállat-eledel előállítása 2012-ben 9 százalékkal, 340 ezer tonnáról 370 ezer tonnára nőtt. A belföldi értékesítés 132 ezer tonnáról 165 ezer tonnára változott éves szinten novemberében elkezdődött a termelés a MA-KA Kft. szentesi takarmánykeverő üzemében. Az egyre zsugorodó felvevő piac mellett, az új, korszerű takarmánykeverő üzem működése a Dél-alföldi régió takarmánygyártói, így VISONKA Nyrt. gazdálkodását is kedvezőtlenül befolyásolja. 43

44 2. VISONKA Nyrt. részvényeinek alakulás a január 01. és 2012.december 31. között eltelt időszakban A részvény neve: VISONKA, ISIN kódja: HU , névérték: 250,- Forint bevezetett mennyiség: darab, kategória: B. A VISONKA részvények legnagyobb tulajdonosa a Közép-európai Gázterminál Nyrt darab részvényből, a i tulajdonosi bejelentés alapján 69,41% részesedést birtokolt. 5%-ot meghaladó tulajdonosi bejelentés (a Keg Nyrt-, kívül) nem történt és a kibocsájtóhoz sem érkezett ilyen információ, így a VISONKA Nyrt. 5%-ot meghaladó tulajdonosa továbbra is a Közép-európai Gázterminál Nyrt. grafikon: A részvények kereskedése 1.120,- forint és 503,- forint között mozgott. A legmagasabb, 1120,- forintos árfolyamot többször is érintette a részvény az elő félévben, a legalacsonyabb, 503,- forintos árfolyam épp az év végén, december 28-án volt. Az árfolyamértékben több alkalommal is megfigyelhető hirtelen volatilitás vélhetően olyan spekulatív tranzakciók eredménye, ami a részvények árfolyamának nagyobb mértékű csökkenését, vagy hirtelen emelkedését eredményezte. 44

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

VISONKA Nyrt. 2013. évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója

VISONKA Nyrt. 2013. évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változása kimutatás 5 Konszolidált Cash Flow kimutatás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (EU IFRS) SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (EU IFRS) SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA VISONKA Nyrt. 2014.évi, EU IFRS szerinti konszolidált, auditált beszámolója A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2013. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2012. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2011. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

4IG NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KONSZOLIDÁLT I. FÉLÉVES JELENTÉSE augusztus 17.

4IG NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KONSZOLIDÁLT I. FÉLÉVES JELENTÉSE augusztus 17. 4IG NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KONSZOLIDÁLT 2016. I. FÉLÉVES JELENTÉSE 2016. augusztus 17. 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2015-ÖS ÜZLETI ÉVRŐL NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSÉNEK

2015-ÖS ÜZLETI ÉVRŐL NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSÉNEK 4IG NYRT. 2015-ÖS ÜZLETI ÉVRŐL NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSÉNEK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE 2016. ÁPRILIS 8. 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.)

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 8 1.1 A vállalkozás bemutatása... 8 1.2 A vállalkozás

Részletesebben

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.)

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 8 1.1 A vállalkozás bemutatása... 8 1.2 A vállalkozás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.)

TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) TR INVESTMENT NYRT. (KORÁBBI NEVÉN: BIOMEDICAL NYRT.) NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 8 1.1 A vállalkozás bemutatása... 8 1.2 A vállalkozás

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2013.04.29-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2013.04.29-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek előterjesztés a társaság 2013.04.29-én megtartandó éves rendes közgyűléséhez Budapest, 2013.04.08 Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS)

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) IFRS for SMEs: IFRS a kis- és középvállalkozások számára Az IASB 2009. július 9-én bocsátotta ki Kis- és középvállalkozás definíciója: amelynek nincs nyilvános elszámolási

Részletesebben

DUNA HOUSE HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT JÚNIUS 30.

DUNA HOUSE HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT JÚNIUS 30. DUNA HOUSE HOLDING NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 9 1.1 A vállalkozás bemutatása...9 1.2 A mérlegkészítés alapja...10 2. Számviteli

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

DUNA HOUSE HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT JÚNIUS 30.

DUNA HOUSE HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT JÚNIUS 30. DUNA HOUSE HOLDING NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT 1 Tartalomjegyzék DUNA HOUSE HOLDING NYRT. 1. Általános rész... 9 1.1 A vállalkozás bemutatása...9 1.2 A mérlegkészítés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált Pénzügyi kimutatások A független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2013.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc Tematika: IFRS 15 (vevők) IAS 37 (céltartalék, függő követelés, kötelezettség) IFRS 1 (áttérés) IFRS 8 (működési szegmensek) IAS 10 (fordulónap utáni események) 00:00:00-00:41:00

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Konszernszámvitel Mintavizsga

Konszernszámvitel Mintavizsga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pénzügyek Tanszék Név:... NEPTUN KÓD:... Konszernszámvitel Mintavizsga Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 5 2. 30 3. 25 4. 5 5. 35 Összesen 100 A

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2013.04.29 FUSO Ecosystem éves jelentése (2012)

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben