FEVITA HUNGARY Zrt december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31."

Átírás

1 FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: E Ft Mérlegkészítés időpontja: január 20. Alapítás dátuma: április 1. Üzleti év:

2 I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása 1.1 Működési forma október 25-én összehívott rendkívüli közgyűlésen a társaság legfőbb szervének döntése értelmében nyilvános működő társaságunk zárt részvénytársasággá alakult, melyet a Cégbíróság február 27-én jegyzett be. Vállalatunk neve a április 5-én megtartott évi rendes Közgyűlés döntése alapján FEVITA HUNGARY Zrt-re változott. A Társaság részvényeinek száma db, azaz kilencszázharmincháromezer db, melyeknek névértéke Ft/db, azaz egyezer forint/db. A Társaság által kibocsátott részvényfajták és azok megoszlása: A típusú: névre szóló törzsrészvény, B típusú: névre szóló osztalék elsőbbséget biztosító részvény, C típusú: névre szóló likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget biztosító részvény, D típusú: névre szóló szavazat elsőbbséget biztosító részvény, E típusú: névre szóló elővásárlási jogot biztosító részvény. Részvényes A részvény B részvény C részvény D részvény Szavazati arány Belföldi társaság ,52% Belföldi magánszemély ,48% FEVITA HUNGARY Zrt. 0 0,00% Egyéb Összesen 0 0,00% ,00% A társaság az üzleti évről szóló éves beszámolóját a magyar számviteli jogszabályok szerint készítette el. A társaság által a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével megbízott személy: Név: Szemerei Judit pénzügyi és számviteli osztályvezető Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Nagybányai utca 15/B. PM regisztrációs szám: Könyvvizsgáló adatai: Név: Census Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 22. Kamarai bejegyzési szám: Felelős könyvvizsgáló: Tóth Erzsébet MKVK száma:

3 1.2 A Társaság fő tevékenységi köre, piaci helyzete Főtevékenység: Gyorsfagyasztott zöldség gyümölcs feldolgozása, értékesítése. Piaci helyzet bemutatása: A termékeink közel 60 %-a belföldi, több, mint 40 %-a az export piacokon került értékesítésre. A termékeink jelentős része szerződés szerint, előre lekötve kerül értékesítésre, a fennmaradó rész kerül szabadon eladásra. Az alapanyag legnagyobb része a környékbeli termelőktől kerül beszállításra, de vannak olyan termények, mint pl. a kukorica, melyet km távolságból tudunk csak felvásárolni. 2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása 2.1 A Társaságra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra befolyással rendelkező tagok január 31-ig társaságunk esetében közvetlen irányítást biztosító befolyással a C.E.C. Közép-európai Kereskedelmi és Tanácsadó Kft rendelkezett január 31-én a C.E.C. Kft. beolvadt a Dél-Pannon Zrt-be, így ettől az időponttól kezdve a közvetlen irányítást biztosító befolyással a Dél-Pannon Zrt. rendelkezik. Az anyacég a Borostyán 95 Kft. 100 %-os tulajdonában áll, így közvetett irányítást biztosító befolyásának mértéke anyavállalatunkéval egyező, 98,79 %. Befolyás mértéke Társaság neve Székhely Jegyzett tőke összege Szavazati arány Közvetlen irányítást biztosító befolyás Dél-Pannon Követeléskezelő Zrt Budapest, Tatai u Ft 98,79% Közvetett irányítást biztosító befolyás Borostyán 95 Ingatlanközvetítő és Kereskedelmi Kft Budapest, Bajza u Ft 98,79% Dél-Pannon Követeléskezelő Zrt. (2012. december 31-i adatok ezer Ft-ban) 1143 Budapest, Tatai u. 3. o Saját tőke: o Jegyzett tőke o Eredménytartalék o Értékelési tartalék o Mérlegszerinti eredmény 900 o Közvetlen szavazatok aránya 98,79 % 3

4 Borostyán 95 Ingatlanközvetítő és Kereskedelmi Kft. (2012. december 31-i adatok ezer Ft-ban) 1062 Budapest, Bajza u o Saját tőke: o Jegyzett tőke o Eredménytartalék o Lekötött tartalék o Értékelési tartalék o Mérlegszerinti eredmény o Közvetett szavazatok aránya 98,79 % 2.2 A Társaság, mint befolyással rendelkező tag GT-ben A társaságnak 26,70 %-os szavazati aránnyal részesedése volt a Mirelite Külkereskedelmi Zrt-ben (1053 Budapest, Károlyi M. u. 17.). A Mirelite Külker. Zrt november 29. óta felszámolás alatt állt, saját tőkéje a Cash & Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. zárómérlege alapján szeptember 30-án E Ft. A céget május 9-én törölte a Cégbíróság a cégjegyzékből. 2.3 A Társaság részesedései Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások: 1. RéDol Kft Székesfehérvár, Raktár u Öko-Pack Kft Budapest, Teréz krt A számviteli politika alapelvei A Társaság számviteli politikája a számvitelről szóló évi C. törvény alapján került kialakításra. Célok A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés Beszámoló formája: éves beszámoló Mérleg fordulónap: december 31. Mérlegkészítés napja: január 20. Mérleg választott formája: Számviteli törvény 1. sz. melléklet A változat 4

5 Eredmény kimutatás választott formája : Számviteli törvény 3. sz. melléklete alapján forgalmi eljárás A típusú. A Társaság a költségeket elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztály, másodlagosan pedig a 6. Költséghelyek, általános költségek és 7. Tevékenységek költségei számlaosztály számláin könyveli. A költségek az év végi zárás keretében a számviteli törvény előírásainak megfelelően átvezetésre kerülnek a 8. számlaosztályba. 4. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Lényegesség kritériumai A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A jelentős összegű hiba Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot; A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban mutatjuk ki. A fajlagosan kis értékű készletek Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek egyedi beszerzési ára vagy közvetlen önköltsége Ft alatt van. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke Fizetési felszólítás és fizetési meghagyás sikertelensége esetén a Ft az a határérték, amely alatt a követelés leírásra kerül. A vevőállomány tartozásait egy-egy adott időszakban számítógép nyilvántartással folyamatosan figyelni kell, a tartozások behajtása érdekében szükséges felszólítást el kell küldeni, a felszólítás után a ki nem fizetett tartozásokat a jogász felé át kell adni. A fennálló követelésekről folyamatosan lista készül, mely alapját képezi a ki nem fizetett tételek behajtására tett és teendő intézkedéseknek. 5

6 A valutás, devizás követelések és kötelezettségek év végi átértékelése A valutás, devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet minden esetben könyvelendő. Behajthatatlan követelések, peresítés folyamata A kamatszámlák évente két alkalommal készülnek: Félévi kamatszámla készítés időpontja / augusztus 31-ig/ a III. negyed év vége. /Ezen időpontban csak az Ft-ot meghaladó összegű kamatszámlák készülnek el./ Félévi kamatszámla készítésének időpontja / december 31-ig / évet követő január 31. /Teljes körű számlázás./ A kamatszámla legkisebb összege Ft. A ki nem egyenlített kamatszámlákra a fizetési határidőt követő 5. nap után fizetési felszólítás készül. A peresítés folyamata: A második fizetési felszólítás után 5 nappal nem fizető vevők közül: - a Ft feletti összeggel tartozó vevőktől az összeg behajtása bírói úton, a jogi képviselőn keresztül történik. - A Ft alatti összeggel tartozó vevők tartozásai leírásra kerülnek. / Az összeg nagysága a felmerülő költségekkel nem áll arányban./ Az üzleti évet követően készített kamatszámlákra beérkező kamatok a befolyáskori év eredménye javára könyvelendők. 6

7 5. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és értékelési elvek Eszköz- és forrásfajták megnevezése Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok Műszaki berendezés, gép, jármű Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházás, felújítások Beruházásra adott előleg Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott előleg Követelés áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Külföldi vevői követelés Részesedési viszonyban lévőktől vevői követelés Értékelési eljárás leírása Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel Tényleges beszerzési ár vagy tényleges közvetlen önköltség Átutalt összeg Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg Beszerzési érték, elszámoló ár, + - elszámolóár különbözet - értékvesztés Analitikában tervezett közvetlen önköltség, amit a készletérték-különbözet helyesbít az előállítás tényleges közvetlen önköltségére Analitikában tervezett közvetlen önköltség, amit a készletérték-különbözet helyesbít az előállítás tényleges közvetlen önköltségére Beszerzési érték - értékvesztés Átutalt összeg Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés elszámolt értékvesztés Könyv szerinti érték a mérlegkészítés időpontjának figyelembevételével elszámolt értékvesztés Könyv szerinti érték: a vevő által elismert - számla szerinti - jogos követelés 7

8 Eszköz- és forrásfajták megnevezése Követelés egyéb részesedéi viszonyban lévőkkel szemben Egyéb adott előleg Egyéb követelések Forgatási célú értékpapírok Pénztárak Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalék várható veszteségekre Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Belföldi szállító Külföldi szállító Rövid lejáratú hitelek Részesedési viszonyban lévők felé tartozás Egyéb rövid lejár. köt. Passzív időbeli elhatárolások Értékelési eljárás leírása Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg Átutalt összeg Könyv szerinti érték Tényleges beszerzési ár csökkentve az elszámolt értékvesztéssel Könyv szerinti érték, a valutakészlet a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével, a mérleg fordulónapján a pénztárakban levő készpénz Könyv szerinti érték, a deviza-betétszámla értékelése a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével. banki kivonattal egyezően Átmenő tételek: a tárgyévre vonatkozó árbevételek valamint a következő évet terhelő költségek Alapszabályban rögzített tőke cégbírósági bejegyzés alapján Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték Könyv szerinti érték, a szerződés szerint visszafizetendő összeg, devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a devizában fizetett összegek a pénzbefolyáskori árfolyamon Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - számla szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték, a mérlegkészítés időpontjának megfelelően Könyv szerinti érték, a devizahitel a tárgyév utolsó napi árfolyam figyelembevételével Könyv szerinti érték, a társaság által elismert - bizonylat szerinti - jogos tartozás Könyv szerinti érték Átjövő tételek: a tárgyévet terhelő költségek valamint a következő évre vonatkozó árbevételek 8

9 5.1 Amortizációs politika A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Az eszköz maradvány értékét- az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére az üzembe helyezés időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Társaságunknál a szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla. A tárgyi eszközök maradvány érétkének megállapítása minden esetben egyedi elbírálás alá esik. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor maradványértéket nullának tekintjük. Alkalmazott leírási módszer(ek) Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenést az üzembe helyezett eszközökre számolunk el, az üzembe helyezésük napjától számítottan, lineárisan, naptári napok figyelembe vételével. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök és szellemi termékek beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Terven felüli értékcsökkenés a következő esetekben számolandó el: - tárgyi eszköz, immateriális jószág vagy beruházás értéke tartósan lecsökken, - tárgyi eszköz, immateriális jószág vagy beruházás feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, selejtezésre került. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról külön melléklet készül évenként. Az előző esetekben selejtezési jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ez szolgál a terven felüli értékcsökkenés bizonylatául. 5.2 Értékvesztés A befektetett pénzügyi eszközeinket és forgatási célú értékpapírjainkat a kibocsátóktól évente kapott jegyzett tőke saját tőke információ alapján értékeljük, és amennyiben két egymást követő évben ezen adatokban tartós csökkenés mutatkozik, értékvesztést számolunk el. Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb / 20 %-kal és 6 hónapon túl/ mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készleteink bekerülési/ előállítási /, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. 9

10 A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, a kölcsönként, az előlegként adott összegeknél, értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke, és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében. A fizetési meghagyáson levő, peresített, illetve felszámolás vagy végrehajtási helyzetbe jutott vevőinkkel szemben fennálló követeléseinkre a következő módon számolunk el értékvesztést: A követelés értékének: 20 %-a fizetési meghagyás kibocsátása után, 50 %-a peresített eljárás, végrehajtás, felszámolás esetén. Visszaírás A mennyiben az üzleti év mérlegforduló napján az egyedi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilván tartásba vételekor számításba vett értékéig, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig kell növelni / visszaírás összege. / 5.3 A valuta- és devizatételek értékelése A devizaszámlán levő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el: A valutát, a devizát az MNB által meghirdetett árfolyamon számítjuk át forintra. A devizabetét számlán levő összegből való felhasználás forintosítása átlagárfolyamon történik. Ha a mérlegforduló napon fennálló, külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek és a deviza számlán levő eszközök értékelése során összevontan, az előzőekben meghatározott mértékű árfolyam nyereség keletkezik, akkor az összeget a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben a tárgyév eredményében elszámoljuk. Ha összevontan árfolyam veszteség keletkezik, azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell könyvelni. 6. A számviteli politika alkalmazása A Társaság a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el. A devizás mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az ettől eltérő értékelésből különbözet nem származott. A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási lehetőségével a társaság nem élt. 10

11 Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel e adat az adott sorban. A mérlegben kezelésbe vett, kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 7. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának bemutatására szolgáló mutatók a következő táblázatok szemléltetik: A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke D Befektetett eszközök A 133,92% 122,28% Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke D Tárgyi eszközök AII 136,68% 130,64% Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A Összes eszköz A+B+C 32,75% 35,81% Saját tőke aránya I. Saját tőke D Összes forrás D+E+F+G 43,86% 43,79% Tőkeszerkezeti mutató I. Kötelezettségek F Saját tőke D 126,21% 126,34% Tőkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt. FII Saját tőke D 125,93% 126,20% 11

12 A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 121,41% 115,93% Kötelezettségek F Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök B 121,67% 116,06% Rövid lejáratú köt. Rövid távú likviditás II. Forgóeszk-követ. B-BII. 92,26% 81,82% Rövid lejáratú köt. FII. FII Rövid távú likviditás III. Pénzeszközök + ért.pap. Rövid lejáratú köt. BIV.+BIII. 4,78% 0,34% FII. Vevők és szállítók aránya Vevők B II ,38% 100,26% Szállítók F II. 2. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA Adatok E Ft-ban AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

13 MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Er. A 8,09% 8,58% Nettó árbevétel Er. I. Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény Er. A 20,22% 22,70% Saját tőke D Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Er. A 8,87% 9,94% Összes eszköz A+B+C A tárgyévi üzemi eredményünk javulása mellett mérleg szerinti eredményünk csökkent a bázisévhez képest. Ennek hatására a saját tőke állománya befektetett eszközökhöz viszonyítva mutatóink enyhe romlását eredményezte. Befektetett eszközeink értékének eszközökön belüli aránya beruházásaink növekedése okán lett magasabb, míg a forgóeszközök aránya alig változott, ezen belül készleteink értéke bázisszinten maradt, a követeléseink állománya viszont nőtt 25 %-kal. Mind a saját tőke, mind a kötelezettség állománya 7 %-kal emelkedett, ám a jelentős beruházásaink hatására a befektetett eszközeink arányában erős növekedés látható, a saját tőke aránya pedig ezen oknál fogva csökkent a befektetett eszközökhöz viszonyítva. A forrásoldalon tapasztalható egyirányú növekedések hatására a tőkeszerkezeti mutatók a bázishoz hasonló eredményt adtak. Likviditási mutatóink esetében jellemzően gyengülés látható. Míg a forgóeszközeinknél 2 %-os volt az emelkedés, addig a kötelezettségeink értéke 7 %-kal nőtt, ezek hatására a likviditási helyzetünk enyhén romlott. Tekintettel azonban arra, hogy a forgóeszközök emelkedését kizárólag a követeléseink jelentős növekedése okozta, a vevő-szállítói arány esetében javulás látszik. A vállalkozás üzemi tevékenységének eredménye 20 %-kal nőtt, viszont a pénzügyi műveletek bevételei erősen visszaestek és a rendkívüli ráfordítások között is komoly növekedés történt. Az üzemi eredménybeli növekedés a jövedelmezőségi mutatóinknál rendre javulást okozott, viszont a pénzügyi- és rendkívüli műveletek hatására a mérleg szerinti eredményünk 20 %-kal csökkent az előző évhez képest. 13

14 II. Specifikus rész A társaság beszámolójában az adatok összehasonlíthatók az előző év adataival, az értékelési elvekben nem történt változás. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK 1.1. Befektetett eszközök Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének alakulását, valamint a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a következő táblázatok szemléltetik: IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA Adatok E Ft-ban Mérlegtétel (E Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök Összesen:

15 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ALAKULÁSA Adatok E Ft-ban Mérlegtétel (E Ft) Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tágyi eszközök Összesen: TÁRGYÉVI TERV SZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS Mérlegtétel (E Ft) Lineáris Egyösszegű Alapítás-átszervezés aktivált értéke Terven felüli écs. Adatok E Ft-an Terven felüli écs. Összesen visszaírása Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak

16 Mérlegtétel (E Ft) Lineáris Egyösszegű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek járm. Terven felüli écs. Terven felüli écs. visszaírása Összesen Egyéb berendezések, felsz., járm Tárgyi eszközök Összesen A tárgyévben társaságunk nem számolt el kutatási-fejlesztési jogcímen költséget. A társaság mérlegében üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel. A befektetett pénzügyi eszközök között értékvesztés elszámolása nem történt. A társaság az üzleti évben értékhelyesbítést nem alkalmazott. A mérlegben tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban nem szerepel Forgóeszközök Készletek A készletek között értékvesztés elszámolása nem történt. A társaság a készleteiről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. Az előző évhez képest a készletek értéke 943 ezer Ft-tal nőtt. Követelések KÖVETELÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKVESZTÉSEK ALAKULÁSA Jogcím Követelések mérlegtételenként Bekerülési érték Könyv.sz.érték Tárgyévi elszámolás Értékvesztés visszaírása Adatok E Ft-ban Halmozott értékvesztés Összesen: A mérlegben a rövid lejáratú követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben soron a RéDol Kft-vel szembeni E Ft összegű követelésünk szerepel. A mérlegben olyan követelés, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, a tárgyévben nem szerepel. 16

17 1.3. Befektetett pénzügyi eszközök, készletek, forgatási célú értékpapírok értékvesztésének változása A társaság december 3-án rendkívüli közgyűlés keretében döntött a cég tulajdonában lévő saját részvények bevonásáról, illetve ugyanilyen értékben történő rábocsátásról db saját tulajdonban lévő Fevita részvényt vásárolt vállalkozásunk, melynek névértéke E Ft, bekerülési értéke E Ft. A saját részvények bevonásra kerültek, bekerülési értékük elszámolásra került az eredménytartalék terhére. A jegyzett tőke visszapótlására rábocsátott db részvény értékéhez, E Ft-hoz szintén az eredménytartalék biztosította a fedezetet. A mérleg fordulónapján a társaság saját részvénnyel nem rendelkezett. A forgatási célú értékpapírok közé sorolt MIRELITE Külkereskedelmi Zrt E Ft bekerülési értékű részvénycsomagra tekintettel arra, hogy a Mirelite Zrt november 29-től felszámolási eljárás alatt állt 2007-ben elszámoltunk 50 % majd 2008-ban további 50 %-os értékvesztést. A társaságot május 9-én a cégbíróság törölte a cégjegyzékből, ezért könyveinkből a részvénycsomag kivezetésre került Aktív időbeli elhatárolások BEVÉTELEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ÉS HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK TÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA Megnevezés Előző év Tárgy év Változás Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Adatok E Ft-ban Változás %- ban ,37 Kölcsön ügyleti kamat Egyéb tételek ,63 Költségek, ráfordítás időbeli elhatárolása: Szakkönyv, folyóirat előfizetési díj , ,24 Oktatás, továbbképzés díjai ,09 Szoftverkövetés ,30 Egészségügyi szolgáltatások költsége ,00 Biztosítási díj ,27 Vásár-kiállítás költsége Fuvardíj Egyéb tételek ,00 Összesen ,02 17

18 FORRÁSOK 1.5. Saját tőke A saját tőke alakulását a következő táblázat tartalmazza. Saját tőke változásának bemutatása Adatok E Ft-ban Saját tőke Nyitó Növekedés Csökkenés Záró JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Összesen Az eredménytartalékból a számviteli előírásoknak megfelelően átvezetésre került a lekötött tartalékba fejlesztési tartalékként az eredménytartalék terhére történt képzés értéke, E Ft. Az előző évben képzett fejlesztési tartalékból E Ft került felhasználásra, így fejlesztési tartalék kapcsán lekötött tartalék összege a mérleg fordulónapján E Ft Céltartalékok Társaságunknál céltartalék képzésére annak indokolatlansága miatt nem került sor Kötelezettségek A mérlegben az alábbi hosszú lejáratú kötelezettségek szerepelnek: Kötelezettség (E Ft) Egyéb forintban felvett hosszú lejáratú hitelek Egyéb devizában felvett hosszú lejáratú hitelek Teljes összeg Következő öt éven belül esedékes Öt éven túl esedékes Összesen

19 A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségek fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztésének átsorolására az alábbiak szerint került sor: Kötelezettség (E Ft) Teljes összeg Átsorolt összeg Egyéb forintban felvett hosszú lejáratú hitelek Egyéb devizában felvett hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú összeg Összesen Zálogjoggal, vagy egyéb joggal biztosított kötelezettségek az alábbiak: Biztosított kötelezettség Megnevezése Összege (E Ft) Kedvezményezett Forgóeszközhitel Folyószámlahitel CIB Bank Zrt. Biztosíték megnevezése Érintett vagyon tárgy Megnevezése Keretbizt.jelzálog Ingatlan Egyetemleges jelzálogjog Vételi jog alapítása Ingatlan Ingatlan Keretbizt.jelzálog Ingatlan Keretbizt.jelzálog Ingatlan Biztosíték értéke E Ft E Ft E USD E EUR E Ft Ingó zálogjog Ingó vagyon E Ft Vagyont terhelő zálogjog Általános vagyon E Ft A társaság nem kapott támogatási program keretében visszafizetési kötelezettséggel járó összeget. A tárgyévi kötelezettségek között nem szerepel olyan, amelynél a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 19

20 1.8. Passzív időbeli elhatárolások BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ÉS HALASZTOTT BEVÉTELEK TÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA Megnevezés Előző év Tárgy év Változás Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Adatok E Ft-ban Változás %-ban 0 0, ,60 Anyagjellegű költségek ,53 Reklámköltség ,59 Biztonsági szolgálat díja Egyéb szolgáltatás költsége ,52 Biztosítási díj Személyi jellegű kifizetések ,34 Hitelek ügyleti kamata ,74 Egyéb tételek Halasztott bevételek: ,53 SAPARD pályázati bevétel ,53 Összesen ,48 20

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben