E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 22-ei ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Tárgy: Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft évi üzleti jelentése Előterjesztő: Előkészítő: Mellékletek: Talabér Márta polgármester Horváth Tamás József ügyvezető 1. VHK Kft évi mérleg-eredmény kimutatása 2. VHK Kft évi kiegészítő melléklete 3. VHK Kft évi független könyvvizsgálói jelentése Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. Ellenőrizte: Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva jogi előadó aljegyző jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő Testület! A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti jelentésében bemutatásra kerül a Társaság évi tevékenysége, eredményét befolyásoló tényezők. A Társaság életében a év az alapítás éve volt, ebből adódóan üzleti éve évben június 1-jétől kezdődően december 31-ig tartott évben a Társaság gazdálkodásából eredően az üzemi tevékenység eredménye eft, a pénzügyi műveletek eredménye 0 eft, a rendkívüli eredménye 0 eft, adózás előtti eredménye -800 eft és a mérleg szerinti eredménye eft. 1. A Társaság rövid bemutatása A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft május 31-én alakult, a Várpalotai Közüzemi Kft. mint jogelőd cégből átalakulással, ennek keretében kiválással. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Az alapítását Várpalota Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 33/2013. (III.21.) számú határozatával hagyta jóvá. A Társaság alapítására a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatása érdekében került sor, egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságként. A Társaság jegyzett tőkéje eft, amely a törzstőke 100%-a. A törzstőke összegét az átalakuló Várpalotai Közüzemi Kft. bocsátotta rendelkezésére készpénzben. A Társaság tulajdonosa 222/2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozatában az üzletrész 40%-ával, eft névértékű üzletrészével apportként a Várpalotai Közüzemi Kft. törzstőkéjét megemelte. A Társaság székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. A Társaság képviseletére jogosult személy: Horváth Tamás József 8100 Várpalota, Mandulás lakótelep 33/4. A Társaság elérhetősége: A Társaság fő tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A Társaság egyéb tevékenységei: 1. Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 2. Veszélyes hulladék gyűjtése, 3. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 4. Hulladék újrahasznosítása, 5. Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, 6. Hulladék-nagykereskedelem. 2

3 2. Gazdálkodás A 2013.évi gazdálkodásunk főbb jellemző adatait a következő pontokban mutatjuk be. 2.1 Árbevétel és egyéb bevételek (eft): A Társaság évben árbevételt, egyéb bevételt és rendkívüli bevételt eredményező tevékenységet nem végzett. 2.2 Költségek és ráfordítások A költségek költség nemenként a következők szerint alakultak: Anyagköltség: Megnevezés eft eft Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség 0 16 Igénybevett szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott közvetített szolgáltatások 0 0 Összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség 0 0 Személyi jellegű egyéb 0 0 Bérjárulékok 0 0 Összesen: 0 0 Értékcsökkenési leírás: 0 0 Költség összesen: Saját előállítású eszközök értéke 0 0 Saját termelésű készletek 0 0 állomány változása Tevékenységet terhelő költség: Bélyegző készítése 16 eft Igénybevett és egyéb szolgáltatások - Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásba bejegyzés, kamarai hozzájárulás 5 eft - Várpalotai Közüzemi Kft. számviteli szolgáltatás 30 eft - Cégbírósági bejegyzési eljárás illeték 15 eft - Cégbírósági eljárás közzétételi költségtérítés 3 eft - NAV eljárási díj nemleges igazolás kérelem 3 eft - Hulladékkereskedelmi, - közvetítői és szállítási tevékenység 3

4 engedélyeztetésének eljárási díja KÖFE 160 eft - Nem veszélyes hulladékszállítási engedély eljárási díja Veszprém Megyei KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 28 eft - Minősítési alapeljárás díja OHÜ Nonprofit Kft. I.fokú minősítési fokozat kérelme 150 eft - Közszolgáltatás engedélyeztetése KÖFE 120 eft - Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásának eljárási díja KÖFE 40 eft - Hulladékgazdálkodási terv Veszprém Megyei KH Népegészségügyi Intézete hatósági eljárásban történő közreműködés 28 eft évi OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámla forgalmi és számlavezetési, illetve eseti átutalások díja 5 eft - Általános vállalati felelősség biztosítás díja 97 eft évi könyvvizsgálat díja 100 eft Igénybe vett és egyéb szolgáltatások összesen: 784 eft Egyéb ráfordítások évben a Társaság tevékenysége egyéb ráfordítást nem eredményezett. Rendkívüli ráfordítások évben a Társaság tevékenysége rendkívüli ráfordítást nem eredményezett. A Társaság évi adózás előtti eredménye eft Társasági adó számítás bemutatása: Társasági adó alapot növelő tételek: 0 eft Társasági adó alapot csökkentő tételek: 0 eft Társasági adó alap: eft évi társasági adó 0 eft A Társaság évi adózás utáni eredménye: eft A Társaság évi mérleg szerinti eredménye: eft Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, mint Taggyűlés foglalja határozatba a Társaság mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba történő elszámolását. 4

5 3. Vagyoni és pénzügyi helyzet, likviditás: Az eszközállomány összetétele a következők szerint alakult évben (eft): Megnevezés Vagyon értékelés szerinti érték bázis eft % eft % Befektetett eszközök Forgóeszközök , ,0 Aktív időbeli elhatárolás Összesen: , ,0 A források összetétele a következők szerint alakult évben (eft): Megnevezés Vagyon értékelés szerinti érték bázis eft % eft % Saját tőke , ,0 Céltartalék Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Összesen: , ,0 Befektetett eszközök A Társaság évben befektetett eszközökkel nem rendelkezett. A forgóeszközök és kötelezettségek Megnevezés eft eft Forgóeszközök: - Készletek Vevők Egyéb követelések Pénzeszközök 0 38 Forgóeszközök összesen: Készletek A Társaság évi tevékenysége során készlet beszerzésére nem került ezért a készlet értéke 0 eft. Vevőkövetelések A Társaság évi tevékenysége kapcsán vevőkövetelése nem keletkezett. 5

6 Egyéb követelések Az egyéb követelések mérlegben szereplő egyenlege 12 eft. - Jegyzett, de be nem fizetett törzstőke eft, mérlegben átvezetésre került a saját tőke elemek közé a jegyzett de még be nem fizetett tőke sorra eft, - NAV áfa követelés (egyéb kötelezettségek közül átvezetve) 12 eft. Egyéb követelések összesen: 12 eft Pénzeszközök A pénzeszköz a Társaság ei napi záró pénzkészletét mutatja, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlán, amely 38 eft. A június 1-ei napi nyitó pénzkészlethez viszonyítva 38 eft a növekedés a pénzeszközöknél. Aktív időbeli elhatárolások A Társaság évi tevékenységéből eredően aktív időbeli elhatárolásra nem került sor. Saját tőke alakulása Megnevezés eft eft Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék 0 0 Eredménytartalék 0 0 Lekötött tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Összesen: A jegyzett tőke alakulása évben: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 33/2013. (III.21.) határozatában döntött a Várpalotai Közüzemi Kft. szétválással történő átalakulásáról. Az átalakulás során a jogelőd átalakulásával, abból történő kiválással létrejött Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét eft összegben határozta meg. A megmaradó Várpalotai Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét eft összeggel csökkenti, miután a létrejött Társaság jegyzett tőkéjét készpénzben rendelkezésre bocsátja. 6

7 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 222/2013. (XI.28.) határozatában a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft eft névértékű üzletrészét egy eft (60%-os) és egy eft (40%-os) névértékű üzletrészre felosztotta. A kisebbségi üzletrész értékével a Várpalotai Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét apport jogcímén megemelte a Tulajdonos eft névértékkel. Az egyéb követelések közül a mérlegben átvezetésre került a jegyzett, de még be nem fizetett tőke összege eft. A -800 eft összegű évi mérleg szerinti eredménnyel a Társaság saját tőkéje 50 eft december 31-én. Céltartalék képzés Társaság évben céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók A Társaság szállító állománynak december 31-én nincs nyitott tétele, azaz minden szállító tétel pénzügyileg kiegyenlítésre került. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő egyenlege 0 eft. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás egyenlege 12 eft, amely a mérlegben átsorolásra került az egyéb követelések közé. Passzív időbeli elhatárolások: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: évi könyvvizsgálat díja 100 eft. 4. Létszám és bérgazdálkodás: A Társaságnak évben alkalmazott munkavállalója nem volt, ebből eredően bér és személyi jellegű kifizetésből eredő költsége nem keletkezett. 5. Kutatás fejlesztés 7

8 A Társaság saját kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végez. 6. A mérleg fordulónapja után bekövetkező lényeges események A Társaság tevékenységében a mérlegforduló után lényeges gazdasági esemény nem történt. 7. Környezetvédelem A Társaság évi tevékenységével nem jelent közvetlen környezetvédelemhez kapcsolódó kockázatot. 8. A pénzügyi illetve vagyoni és tőkeszerkezetet bemutató mutatók A Társaság évi alakulásából és tevékenységéből eredően a pénzügyi, illetve vagyoni és tőkeszerkezetet bemutató mutatók számítása nem eredményez olyan számokat amelyekből reális és értékelhető következtetések levonására lenne lehetőség, ezért azok számítását mellőztük. 9. Jövőkép A Társaság elkészítette évi üzleti tervét. A évi üzleti tervben feltüntetett terv adatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. A piaci környezet és a jogszabályi változások hatására az évközi módosulások az elmúlt időszak tapasztalatai alapján jelentősen eltéríthetik a tervszámokat december 23-án Várpalota Város Önkormányzata szolgáltatási szerződést kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására a Társasággal. A szerződés hatálya január 1-jétől, december 31-ig terjed ki. A Társaság működési területe Várpalota város teljes közigazgatási területe. A nonprofit gazdasági társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a jogelőd Várpalotai Közüzemi Kft. eszközeivel és humán erőforrásaival végzi vállalkozói szerződéses jogviszony keretein belül. A tulajdonos társaság teljes körű pénzügyi szolgáltatás nyújtásával végzi a könyvelési, számlázási és egyéb pénzügyi tevékenységeit a nonprofit társaság részére. A Társaság évi üzleti tervében bemutatásra kerülő árbevétel, egyéb bevétel és költségek összesítése alapján az alábbiakban a Nonprofit Társaság évi gazdálkodásának eredmény terve kerül levezetésre. Árbevétel Egyéb bevétel Vállalkozó díj Ft Ft Ft 8

9 Hulladékkezelési díj Ft Könyvviteli szolgáltatás Ft Könyvvizsgálat Ft Számlázási tevékenység Ft Felügyeleti díj Ft Eredmény összesen: Ft A Társaság gazdálkodására vonatkozóan megállapítható, hogy tevékenységei közé tartozó szolgáltatások végzése folyamatosan zavartalanul teljesíthető, gazdálkodása tervezhető. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása után hozza meg döntését. V á r p a l o t a, május 22. Talabér Márta polgármester Előkészítő: Horváth Tamás József ügyvezető 9

10 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) Fax: (88) határozati javaslat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete május 22-ei ülésén a következő határozatot hozta: /2014. (V.22.) képviselő-testületi h a t á r o z a t : Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, független könyvvizsgálói jelentését e l f o g a d j a. Határidő: Felelős: a döntés megküldésére: azonnal Talabér Márta polgármester Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó V á r p a l o t a, május 22. Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva polgármester jegyző 10

11 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) Fax: (88) határozati javaslat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete május 22-ei ülésén a következő határozatot hozta: /2014. (V.22.) képviselő-testületi h a t á r o z a t : Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) évi mérleg szerinti eredményét, és egyben engedélyezi a mínusz Ft, azaz mínusz nyolcszázezer forint mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését. Határidő: Felelős: a döntés megküldésére: azonnal Talabér Márta polgármester Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó V á r p a l o t a, május 22. Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva polgármester jegyző 11

12 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) Fax: (88) határozati javaslat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete május 22-ei ülésén a következő határozatot hozta: /2014. (V.22.) képviselő-testületi h a t á r o z a t : Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:109. (2) bekezdése és a 3:185. (1) és (2) bekezdése szerint a tagot megillető év utáni osztalék kifizetésére nem tart igényt a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.) részéről. Határidő: Felelős: a döntés megküldésére: azonnal Talabér Márta polgármester Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó V á r p a l o t a, május 22. Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva polgármester jegyző 12

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről 1 ÜZLETI JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évről összeállította: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 2 Tartalom I. A vállalkozás általános bemutatása... 3 II. Gazdálkodási jellemzők... 5 III.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben