Használati utasítás targyie2005.xls munkafüzethez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati utasítás targyie2005.xls munkafüzethez."

Átírás

1 Használati utasítás targyie25.xls munkafüzethez. Bevezetés Kevés eszközzel rendelkező, kisebb cégeknek, ajánljuk ezt az EXCEL alkalmazást, amely teljesen helyettesíteni tudja az eszköz analitikus nyilvántartást, de van néhány kötöttsége is. Az eszközöket két csoportba kell sorolni: Kartonos eszközök (amelyek leírása nem a beszerzéskor történik egyösszegben) az 5. Ft alatti eszközök, melyekről a program csak listát vezet. Nem tartoznak a nyilvántartásba az éven belül elhasználódó, ezért anyagköltségbe elszámolható szerszámok, kiegészítők stb. eszközök. Az alkalmazás segítségével könnyen elvégezhetők a Nyitás, Aktíválás, Kivezetés,Törlés, Értékcsökkenés-elszámolás műveletek. A főkönyvi könyveléshez szükséges lista Feladás- a műveletek végrehajtásakor automatikusan létrejön. Mindig megtekinthető a Teljes Állománylista, az Egyösszegű eszközök listája, a Kivezetett eszközök listája, amelyek a munkafüzet külön lapjait képezik. Minden kartonos eszköz adatai külön külön munkalapon jelennek meg. Az értékcsökkenés számítás lineáris módszerrel történik, automatikusan, csak az időpontot kell megadni. A kartonokra és a feladásra is felkerülnek a tételek, az állománylista adatai aktualizálódnak. Az egyes eszközök kartonja mindig megtekinthető. A társasági adóhoz is vezetésre kerülnek a leírások. Maradványérték, ill. fejlesztési tartalék kedvezményes eszköz Tao. leírása kezelhető, az aktíváláskor megadott értékek szerint. Korlátok: maximum1 kartonos eszköz dolgozható fel. A Társasági adó szerinti és Számviteli törvény szerinti szerinti lineáris leírási kulcsot azonosan kell megválasztani, az értékcsökkenés napra számítódik. 1

2 Adaptálás a konkrét céghez Futtassuk az EXCEL programunkat (EXCEL 2, EXCEL 22), és nyissuk meg a CDn lévő targyie25.xls munkafüzetet. Kezelőfelület Mû veletek Aktuális eszközszám: Utolsó kiadott nyilvántartási szám: Kartonos eszközök aktuális száma Egyösszegü leírású eszközök bttó FK 145 Egyösszegü leírású eszközök écs FK 1492 Értékcsökkenési költség normál, tervszt. 571 Értékcsökkenési költség egyösszegű, 572 Értékcsökkenési leírás terven felül 866 Beruházási számla 151 Cég: Mintacég Adószám: Töltsük ki a Cég nevét, adószámát, adjuk meg a Kezelőfelület főkönyvi számait a cég számlarendjének megfelelően. Ezután mentsük a kívánt mappába merevlemezünkön, új nevet adva a munkafüzetnek. Lépjünk ki,és most már a saját munkafüzetünket nyissuk meg. Ezzel a technikával a program másolható, több cégre felhasználható. A tárgyie25.xls szerzői jogilag védett alkotás, csak az EURO-AUDIT CD vevői jogosultak erre. Az alkalmazás használata általános áttekintés A kívánt akciót a Kezelőfelület Műveletek nyomógombjával, vagy a képernyő második sorában lévő saját menűsor Parancsok alatt lenyiló lehetőségekből választhatjuk ki. Az előreugró űrlapokon további adatokat kell megadni a kívánt feladathoz. Figyelmesen töltsük ki a dátum adatokat (formátum: éééé.hh.nn), a főkönyvi számokat, az értékrovatokat. A Rendben gombbal jóváhagyva adatainkat az ürlapok eltünnek, a makrók végrehajtják a műveletet. Tekintsük meg az eredményeket a feladás fülön, a lista fülön, az eszköz kartonján, vagy az egyszeri fülön, kivezetés után a kilista fülön. A munkalap fülek a képernyő alján találhatók, de elérhetők a saját menüsor fehér színű lenyílójából is. Sőt 2-nál több kartonos eszköz esetén az egyedi karton megtekintését a Műveletek gombhoz tartozó panelről érdemes indítani. Az alap munkalap fül az üres mintaként szolgáló - eszközkartont mutatja, ebből keletkeznek az egyes eszközök kartonjai, Nyítás, vagy Aktíválás müvelettel. Bezárás, kilépés előtt mindig nyomtassuk ki a könyvelési feladást, és mentsük el munkafüzetünket! Csak ezután léphetünk ki az alkalmazásból. A következő megnyításkor az előző feladás törlődik!!! Az eszközök számozása, az egyedi kartonok 2

3 A tárgyie25.xls minden új eszköznek saját 1-től induló, automatikusan növekvő eszköz nyilvántartási számot ad. Ez a szám a kartonos eszközök munkalap nevébe is bekerül : eszknn ahol nn a nyilvántartási szám. Az nn nyilvántartási számú kartonos eszköz munkalapját az eszknn nevű fülre kattintva nézhetjük meg. Ha ezt az eszközt korábban kivezettük a munkalap neve kivknn re változik. Értelemszerűen a kartonos eszközök egy része idők során kivezetésre kerül, másrészt vannak azonnali leírású eszközök is, tehát a Kartonos eszközök aktuális száma, és az Aktuális eszközszám eltér, kisebbek, mint az Utoljára kiadott nyilvántartási szám. Az egyes eszközökhöz tartozó egyedi karton (ld. Melléklet) 25 műveleti sorból áll, tehát negyedéves értékcsökkenéssel 6 évig nem telik be, havi értékcsökkenésnél 2 évre elegendő. A kartonok betelése esetén célszerűen év elején- a CD-ről vett üres munkafüzetet a Nyitás művelettel tölthetjük fel. Ettől függetlenül, meg lehet tenni ezt minden évben, de nem szükséges. A Nyítás és Aktiválás funkció nem tölt ki minden adatot az egyedi karton fejrészén. Ezeket tetszés szerint pótolhatjuk a színezett mezőkben. Új eszköz felvitele, Nyitás, Rá- reaktíválás Az Aktíválás müvelet indítása után meg kell adni az eszköz jellegét (kartonos, vagy egyösszegű leírású-e), majd az Az aktíválás adatainak megadása c. ürlap mezőit kell kitölteni: MEZŐNÉV Megjegyzés Eszköz neve Írjukide az üzembehelyezési jkv. számát, vagy saját egyedi azonosítókat is. Aktíválás dátuma Formátum: éééé.hh.nn Beszerzési érték Bruttó érték Ft Leírási kulcs % ld. Függelék (1, 5, 33, 14,5 stb. lineáris) Maradványérték TAO kedvezmény... Fökönyvi számok vagy Ft számviteli értékcsökkenés számítás miatt A beruházáskor társasági adó tv. szerint elszámoltnak minősülő teljes, vagy részösszeg fejlesztési tartalékos adókedvezmény korábbi igénybevétele miatt Az eszköz bruttó értéke és értékcsökkenése 1 számlaosztálybeli főkönyvi számainak megadása (pl. 121 és 129) Egyösszegű leírású (5. Ft alatti) eszköz választása esetén leírási kulcs legyen 1%, maradványérték, a főkönyvi számok előre jelzettek. Ellenőrzésként a nézzük meg a Leírás módja választókapcsoló helyes állapotát. A Rendben gombbal jóváhagyva az adatokat létrejön az eszköz egyedi kartonja, amelyet kiegészíthetünk fejléc adatokkal. Ha hibaüzenetet kapunk, vizsgáljuk meg az adatbeviteli űrlapra írt adatainkat. 3

4 A Nyítás müvelet annyiban különbözik az aktíválástól, hogy itt meg kell adni még a nyítási időpontig elszámolt halmozott számviteli értékcsökkenést, valamint a TAO kedvezmény mezőbe a nyitásig elszámolt társasági adó szerinti összes értékcsökkenést meg kell adni.(együtt a fejlesztési kedvény miattit és az aktiválástól nyításig leírtat). Nyitás műveletnél figyeljünk a megfelelő főkönyvi számokra. A Rá- és reaktíválás műveletet használhatjuk a kartonos eszköz bővítésére, részleges selejtezésére, terven felüli értékcsökkenés elszámolására. A szükséges adatok megadása 3 lépcsőben történik: először a jogcímet és a változtatás dátumát kell megadni, majd ki kell választani a megfelelő eszközt, végül a módosító adatokat kell begépelni a Kartonos eszköz módosítása c. űrlapra. Reaktíválás esetén negatív előjellel kell megadni az értékadatoknál a csökkenést. (Csak itt!). A reaktíválás részleges eladást, selejtezést jelent. A változtatás dátumáig automatikusan elszámolásra kerül az eredeti eszköz tervszerinti értékcsökkenése, és csak ezután érvényesítődik a módosítás. Időszaki értékcsökkenés Ez a művelet mindössze két adat kitöltésével indítható, a záródátum (pl ) és a szöveg (pl. II.névi écs.) megadása szükséges. Minden kartonos eszközön automatikusan megtörténik a számítás, és az új adatok megjelennek az egyedi kartonok következő üres sorában. A számítás az előző sorban lévő dátum és új dátum közötti napokra történik meg, ez eszközönként eltérő lehet. A feladáson megjelennek a könyvelendő tételek, az állománylista adatai módosulnak. A kézi nyilvántartáshoz képest, főképpen itt térül meg ennek a programnak a használata. Selejtezés, át és eladás, Törlés a listákból műveletek Három adattal dátum, szöveg, kivezetési főkönyvi szám indítható. Ez után ki kell választani az érintett kartonos eszközt. A megadott dátumig a tervszerinti értékcsökkenés elszámolásra kerül, majd megtörténik a nettó érték kivezetése, a feladáson megjelennek a könyvelendő értékek. A karton neve kivknn-re változik, az állománylistából átkerül az eszköz a kivezetett eszközök listájára. Az egyösszegben leirt eszközök, amelyek csak az egyszeri munkalapon vannak felsorolva megszüntetését a Törlés a listából művelet biztosítja. Csak ki kell jelölni az eszközt. Az állománylisták rovatai Nysz. Fksz. Megnevezés Összesen Maradvány Számviteli Tárgyévi Bruttó érték érték értékcs. Nettó érték értékcs

5 Tao. Kedv.miatt leirt Tao. Számított Tao.évi Értékcs. érték értékcs Aktíválás, leírás A fejléc alatti sorban mindig az állomány összesen adatokat láthatjuk. Ez alatt soronként megjelennek az eszközök adatai. A nettó érték és számított érték mindig az utolsó művelet utáni értéket mutatja. A lista elérhető a lista munkalapfülre kattintással, a menüsori lenyílóból, vagy az Eszközlista művelettel. Ez a lista nem tartalmazza a kivezetett és törölt eszközöket. A kivezetett eszközök külön listájának felépítése azonos (ld. kivlista-fül). Az egyösszegű eszközök egyszeri c. munkalapon lévő listája összevontabb. Számviteli Tao.Kedv Aktíválás, Nysz.Fksz. Megnevezés Brutóérték értékcs..miatleirt egyöszeg leírás Öszesen Remélem programmunk használata megkönnyíti munkájukat, és hozzájárul sikeres müködésükhöz. EURO-AUDIT Kft. Tel:

6 Az eszközkarton kinézete Melléklet kkv... Vállalkozás neve Tárgyi eszköz nyilvántartó lap Tárgyi eszköz megnevezése: Próbaeszköz (ÜH szám 6/25) Nyilvántartási szám: 1 Típus: Gyártási szám: Főkönyvi szám /btto: 131 Gyártó vállalat neve: Gyártási év: / értékcs. 139 Beszerzés, előállítás időpontja: Leírási kulcs % 5,% Beszerzési ár, Tao. Kedvezmény miatt előállítási ktg.: 6 aktíváláskor leíródik: 3 Használatbavétel időpontja: Kiselejtezés időpontja: Maradványérték: 5 Könyvelés Szöveg Bruttó érték Számviteli elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Tao tv. elszámolt értékcsökkenés Számított érték kelte növekedés csökkenés egyenleg nap növekedés csökkenés egyenleg számviteli nap növekedés csökkenés egyenleg Tao tv Aktíválás Idõszaki értékcsökkenés Értékcsökkenés a kivezetésig Eladás Adószám 6

7 Függelék Alkalmazható közös értékcsökkenési kulcsok (Számvitelben, a Társasági adó törvényt is figyelembe véve) 1. Ráaktíválás, az eredeti eszköz leírási kulcsával mehet csak. 2. Új eszköznél azonos kulcsot kell a program miatt alkalmazni, maradványértéket pedig csak a jelentős (milliós) eszközöknél célszerű megadni. A számviteli törvény szerint megválasztott élettartamból számítható leírási kulcsot elfogadja a társasági adótörvény is : - az 5 eft alatti tárgyi eszközöknél alkalmazható egyösszegű leírást (1 %); - az immateriális javaknál (pl. szoftverek), és ingatlanhoz kapcsolódó jogok esetében. Szoftvernél javasolom 2 év élettartam alapján az 5 %-s leírás használatát; - 2 ezer forint alatti beszerzésű számítógépeknél, digitális programvezérlésű gépeknél amelyeknek az adótörvényben 33% lenne a leírása alkalmazható a saját döntés szerinti számviteli kulcs. Javasolom a 2 év és 5%-s leírást. Az adótörvény szerinti kulcsot alkalmazzuk a számviteli területen: - Járművek 5 év, 2 % (Maradványérték itt fontos); - Nem programvezérelt gépek, berendezések, felszerelések, bútorok esetében 7 év, 14,5% alkalmazása van előírva, - 2 ezer forint feletti beszerzésű számítógépek esetében az adótörvény megengedi a 2 év (5 %) leírást, javasolom számvitelben is től az új műszereknél (14,5 %-s Tao. kulcsú eszközök), szellemi termékeknél és kisérleti fejlesztés esetén alkalmazható az 5%-s kulcs. 3. Minősítések: Az egy éven belül elhasználódó bármilyen alkatrészt, szerszámot, kiegészítőt egyéb anyagköltségbe könyveljük, nem beruházás. Karbantartás nem beruházás, hanem költség - mert csak az eszköz müködő képessége fenntartását biztosítja. (pl. fénymásolóba ugyanolyan alkatrészt szerel be, mint a régi volt) Felújítás beruházás, mert megnöveli az eszköz kapacítását, élettartamát stb. (pl. számítógépbe nagyobb winchestert tesz be, alaplapot bővít ) 7

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2.

ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2. ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2. Befektetett eszköz alrendszer Program dokumentáció A z a l r e n d s z e r f u n k c i ó i a befektetett eszközök analitikus nyilvántartása egyedileg vagy

Részletesebben

Memnon Mérlegbeszámoló-készítő program Az egyéb szervezetek részére

Memnon Mérlegbeszámoló-készítő program Az egyéb szervezetek részére Memnon Mérlegbeszámoló-készítő program Az egyéb szervezetek részére E u r o - A u d i t K F T 2 0 0 2 M E M N O N f e l h a s z n á l ó i u t a s í t á s E U R O - A u d i t K F T Bevezetés Ez az útmutató

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A VÁLLALKOZÓK KETTŐS KÖNYVVITELI, FOLYÓSZÁMLA, ÉS ÁFA - NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉHEZ ( 2012. évi módosított változat ) Készítette: Hegyi Gertrúd Zalaegerszeg, 2012. április hó BEVEZETÉS

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...3 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA...3 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER...3 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA...3 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE...3 1.5. HÁLÓZATOS TELEPÍTÉS...4

Részletesebben

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KEZELÉSI LEÍRÁS A program tulajdonosa : Cím : Telefon / Fax : A mérleget szállította : M e t r i p o n d - M 9 3 M é r l e g g y á r t ó K f t. Cím : 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1165 Budapest, Jószef u. 18. INTERNET: http:/ /www.parallel.hu E-MAIL:

Részletesebben

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék A.Első lépések, azaz hogy kezdjek el dolgozni a WebKönyvelővel? B.A napi munka menete C.Funkciók leírása menüpontonként sorban haladva WebKönyvelő Feladatok Egyéni elszámolás Felhasználói

Részletesebben

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2008. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440 E-mail:

Részletesebben

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 K E T T ŐS K Ö N Y V E L É S I P R O G R A M L E Í R Á S Készítette : Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 Regram Számítástechnikai Kft. -2- Kettős könyvelési

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1.

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1. Kettős könyvvitel 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. A program futtatásának feltételei... 3 1.1. Számítógép típusa... 3 1.2. Operációs rendszer... 3 1.3. Nyomtató típusa... 3 1.4. A program telepítése...

Részletesebben

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás DkonWIN Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió Felhasználói leírás Nyilatkozat A DkonWIN 3.01 és magasabb verziószámú könyvelő program kétféle pénztárbizonylatot kezel: a gépi sorszámozású

Részletesebben

Szolgszám V2. Felhasználói Kézikönyv

Szolgszám V2. Felhasználói Kézikönyv Szolgszám V2 Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Főkönyv Kettős könyvelést, automatikus kontírozást, számlanyilvántartást

Részletesebben

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Az Aromo készítői üdvözlik Önt, mint az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver leendő felhasználóját. Reméljük, hogy az Aromo hosszú évekig hasznos társa lesz Önnek

Részletesebben

EVOLUT KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RENDSZER

EVOLUT KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RENDSZER EVOLUT KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RENDSZER e-book 2012 Contorg Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 4 A készletmodul működési elve... 5 A főmenü... 6 Cikkek csoportosítása... 7 Főcsoport... 7 Cikkcsoport... 8 Cikkcsoport

Részletesebben

Kerszám Gold. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Gold. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Gold Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

az adatállomány átvételi útját a programalkotók már kiépítették, ezért az adatállomány betöltése percek kérdése

az adatállomány átvételi útját a programalkotók már kiépítették, ezért az adatállomány betöltése percek kérdése AuditPro adatbáziskezelő www.auditpro.hu Az AuditPro olyan, matematikai alapokon nyugvó strukturált ellenőrzési rendszer amely a könyvelő programtól függetlenül biztosítja az könyvelő programba rögzített

Részletesebben

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18158713-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Regisztrációs szám: 30 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kelt: Budapest, 2014.09.04 P.h. A gazdálkodó képviselője -1- Bevezető Jelen számlarend

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben