betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, FEBRUÁR A bizalom hatvan éve a jövôért Pénzügytörténeti eseményre került sor 60 évvel ezelôtt: március 1-jén létrejött az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat, a mai OTP Bank jogelôdje. A legnagyobb magyarországi hitelintézet ugyanakkor örökségként vállalja az ben, 170 éve Fáy András által alapított Pesti Hazai Elsô Takarékpénztár Egyesület szellemi hagyományait. A bank mindenekelôtt az elmúlt másfél évtized dinamikus átalakulásának köszönhetôen mára a régió meghatározó pénzügyi szolgáltatócsoportjává fejlôdött. A kezdetben lakossági betétgyûjtéssel és hitelnyújtással foglalkozó pénzintézet tevékenységi köre fokozatosan kibôvült, az 1970-es években a tanácsok pénzügyeinek kezelésével, a kétszintû bankrendszer kialakítását követôen az 1980-as évek végétôl pedig a vállalatok számára pénzügyi szolgáltatások nyújtásával. Dinamikus átalakítás Az OTP Bank 1990-ben alakult részvénytársasággá. A hitelintézet által végzett nem banki tevékenységeket leválasztották, létrejöttek a leányvállalatok, és a bank zászlóshajójává vált egy teljes körû pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó bakcsoportnak, amely az univerzális bankszolgáltatásokon kívül egyebek mellett jelzálogbanki, lakástakarékpénztári, faktoring-, lízing-, alapkezelési, nyugdíjpénztári és egészségpénztári szolgáltatásokat is kínál. Az elmúlt 15 évben jelentôs változáson ment át a legnagyobb hazai hitelintézet. Az eredmények igazolják a menedzsment transzformációs stratégiájának helyességét, amely a hatékonyságra és jövedelmezôségre fókuszált. A versenyképesség növekedését a legkorszerûbb integrált számítástechnikai rendszer kiépítése segítette, amely megteremtette a lehetôségét a minôségi termék- és szolgáltatásfejlesztésnek, az értékesítési csatornák bôvítésének, a hatékony bankmûködésnek. Az IT-rendszer üzembe helyezése 1995-ben kezdôdött és 1996 végére már teljes körûen mûködött, mára pedig sok millió ügyfélszámlát kezel. A bank 1999-tôl a versenyképesség fenntartását és az üzleti tevékenység hosszú távú hatékonyságát biztosító fejlesztésekre koncentrált. Ennek keretében olyan stratégiai fejlesztésekre került sor, mint az SAP, a háttérmûveletek racionalizálása vagy a hitelintézet adattárházának létrehozása. Ugyancsak a 90-es évek második felétôl jelentôs figyelmet fordított az OTP Bank az elektronikus csatornákra. Azóta az egyedülálló brand, az egységes szolgáltatás-struktúra és a technológiai hattér megteremtésével létrehozott OTPdirekt szolgáltatásoknak jelentôs lakossági és vállalati ügyfélköre van. Az addig hagyományos bankszolgáltatásokat nyújtó hitelintézet dinamikus és innovativ e-szolgáltatásokat indított, meghatározó piaci részesedést szerezve az online bankolás területén is. A hagyományos banki tranzakciók tekintélyes része terelôdött át a telefonos, mobiltelefonos, internetbanki csatornákra az elmúlt több mint egy évtizedben. A kiterjedt e-szolgáltatási struktúra olyan különleges lehetôségeket nyújt ma már az ügyfeleknek, mint például mobiltelefonok feltöltése vagy autópálya-matrica vásárlása. Az OTP Bank univerzális és minôségi pénzügyi szolgáltatásokat nyújt leányvállalatain keresztül és vezetô vagy domináns piaci pozíciókat szerzett a leggyorsabban növekvô szolgáltatási szegmensekben, így stabil ügyfélkörrel és termékbázissal rendelkezô bankcsoporttá fejlôdött. A tevékenységet a folyamatos fejlesztés, a bankrendszerben betöltött meghatározó szerep és a jövedelmezô mûködés jellemezte. Sikeres privatizáció Az OTP Bank privatizációja 1999-ben fejezôdött be, a részvények külföldi és magyar intézményi befektetôk, illetve magánszemélyek tulajdonában vannak. A külföldi intézményi befektetôk szeptember 30-án a részvények tulajdoni hányadának 79,5 százalékával rendelkeztek. A részvényeket 1995-ben vezették be a Budapesti Értéktôzsdére, de jelen van a bank a luxemburgi és a londoni tôzsdén is. A bankcsoport 2007 eleji egységes vizuális megújulását a csoport dinamikus bôvülése és multinacionális jellege indokolta. Az OTP Bank magyarországi alaptevékenységét reprezentáló OTP Core (OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarékpénztár és OTP Faktoring Zrt.) a konszolidált adatok szerint szeptember 30-án mérlegfôösszeg tekintetében 25 százalékos, a betéteknél 25,2 százalékos, a hiteleknél 18,2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett. Ugyancsak meghatározó a csoport piaci részesedése az elektronikus bankolás, a befektetési alapkezelés területén, a nyugdíjpénztáraknál és a gépkocsi-finanszírozásban is. Meghatározó szerep a régióban Az organikus fejlôdés mellett az OTP Bank külföldi terjeszkedése is hozzájárult kiemelkedô teljesítményéhez. A térségbeli expanzió 2002-ben indult a szlovákiai bankvásárlással, amelyet a közép- és kelet-európai bankakvizíciók sora követett: az OTP Bank Bulgáriában 2003-ban, Romániában 2004-ben, Horvátországban 2005-ben, Szerbiában, Ukrajnában, Oroszországban és Montenegróban 2006-ban jelent meg a piacon. Külföldi leányvállalataival az OTP Bank a középés kelet-európai bankpiac meghatározó szereplôjévé vált, jövedelmezôsége pedig az egyik legjelentôsebb Európában. Jelenleg a bankcsoport 12 és félmilliónál több ügyfelet szolgál ki kilenc országban több mint 1500 bankfiókon és az elektronikus csatornákon keresztül.

2 Private Banking Nehéz idôszakban is figyelemre méltó eredmények Ha Magyarország ki van téve a nemzetközi piaci mozgásoknak, akkor ez természetesen érvényes az OTP Bankra és azon belül a Private Bankingre is. Ez az a terület, ahol az ügyfelek természetesen tanácsadójukkal folyamatosan konzultálva merészebb befektetési formákat is választanak, és vagyonuk egy részét hazai és nemzetközi néha kockázatosabb alapokba, részvényekbe fektetik. Érdemes a fenti állítást közelebbrôl is szemügyre venni. Hosszú éveken keresztül szinte biztosra mehetett az, aki kockázatosabb termékeket választott portfóliójába, és csak azt kellett néznie, hogy mennyivel gyarapodott a vagyona, anélkül is akár, hogy hozzátett volna. A jól megválasztott, rövid, közép- vagy hosszú távú befektetések meghálálták a bizalmat. A Bank Private Banking tanácsadói pedig mindig tudtak olyant ajánlani, ami minden tekintetben megfelelt az ügyfél elvárásainak, és jól is teljesített. A 2008-as évben azonban új stratégiát és taktikát kellett választani, és szembe kellett nézni jelentôs veszteségekkel is. Ugyanakkor ebben a környezetben is számíthattak az ügyfelek tanácsadóik segítségére és szakmai támogatására. Természetesen a világgazdaság hatásait nem, vagy csak részben lehet kivédeni. A Magyarországot ért hatások némiképp talán váratlanul, de erôteljesen érintették a hazai befektetôket is. Ebben a helyzetben mutatkozott csak meg igazán, hogy milyen érték a tanácsadó, aki folyamatosan rendelkezésre áll piaci információkkal, adatokkal és elemzésekkel, így naprakészen feldolgozza a temérdek információt és óvatos, megfontolt, de egyben gyakorlati és hasznos tanácsokkal képes befolyásolni a befektetési döntéseket. Visszatekintve a 2008-as évre és áttekintve az üzletági adatokat, meg kell állapítani, hogy az ügyfelek bizalma töretlen, és ilyen viharos idôszakban is sikerült jelentôs eredményeket felmutatni végére, a korábbi évek dinamikáját tartva, mintegy 15 ezren rendelkeztek privátbanki szerzôdéssel a legnagyobb hazai hitelintézetnél, míg az általuk a bankban tartott vagyon összességében meghaladta a 452 milliárd forintot. Ez az adat a kirívóan rossz piaci hatások ellenére még enyhe gyarapodást is mutat 2007-hez képest, amivel nem sok vagyonkezelô büszkélkedhet. Ezek a számok már magukban is tekintélyt parancsolóak, és biztosítják, hogy az OTP Private Banking továbbra is stabilan piacvezetô, mintegy 30%-át birtokolva a hazai privátbanki piacnak. Az ügyfelek megtisztelô bizalma jól jelzi, hogy a legnehezebb idôszakban, 2008 októberében, az átlagos kétszeresét meghaladó, rekord számú új ügyfél gondolta úgy, hogy igényt tart Private Banking szolgáltatásokra, és kötötte meg a szerzôdést. A recessziós idôszakban felértékelôdik a tanácsadók szerepe, de ez természetesen felelôsséggel is jár, ezért az OTP Private Banking folytatja azt az utat, melyen eddig járt, és folyamatosan újabb innovációkkal, kényelmi szolgáltatásokkal vértezi fel az egyébként is talán legátfogóbb privátbanki értékajánlatot. Egyúttal a szakterületen dolgozó munkatársak folyamatos képzéseken ismerkedhetnek meg a legújabb hazai és nemzetközi trendekkel, fejlesztésekkel. Az OTP Bank Elemzési Központja, az OTP Private Banking saját szakembergárdája, illetve a szakterület neves partnerei (OTP Alapkezelô, UBS, Blackrock) révén a jövôben is elsôdleges prioritás az ügyfelek naprakész és proaktív támogatása, a vagyonuk megôrzése, a lehetô legjobb befektetési döntések meghozatala, amelyek révén átvészelhetôk a nehéz idôk is. OTP Jubileum Alap: folyamatos forgalmazás A október 20-tól december 31-ig tartó jegyzési idôszak során a befektetôk több mint 700 millió forintot helyeztek el az OTP Jubileum Alapban, amely a jelenlegi negatív tôkepiaci hangulatban is az OTP Csoport termékei iránti bizalom meglétét bizonyítja. Magyarország piacvezetô értékpapír vagyonkezelôje és befektetési alapkezelôje, az OTP Alapkezelô 2008 októberében ünnepelte fennállásának 15-ik évfordulóját. A jeles évforduló alkalmából az alapkezelô kibocsátotta az OTP Jubileum Alapot, amely Magyarországon eddig egyedülálló módon egyesíti a tôkevédett és a nyíltvégû alapok elônyeit. Három évet elérô befektetési idôtávon védelmet nyújt a befektetett tôkére, de a jegyzési idôszak lezárultával, január 12-tôl folyamatos forgalmazásúvá vált, vagyis a befektetési jegyek vételére és viszszaváltására minden banki munkanapon, azaz a forgalmazási napokon lehet megbízást adni az OTP Bank fiókhálózatában és február közepétôl az OTPdirekt internetes felületén is. Az OTP Jubileum Alap mögöttes portfóliója széles körû kockázatmegosztással bír. Dinamikus eszközallokációval Európai kötvények (IBOXX Index) Árupiaci termékek (DJ-AIG Index) Kínai részvények (HSCEI Index) EUR/USD árfolyam Európai ingatlanpiac (EPRA Index) 8 eszközcsoportból kerülnek kiválasztásra a legígéretesebb befektetések. A nyíltvégû befektetési alapok népszerûségének egyik oka, hogy rugalmas befektetések, amelyekkel a befektetôknek nem kell elôre meghatározott idôre lekötniük tôkéjüket. Ezek az alapok azonban általában nem biztosítják a tôke megôrzését, a befektetési politikájuktól függô mértékû kockázatot hordoznak. Az elmúlt években jelentôsen megnôtt az igény a biztonságos tôkevédett alapok iránt. Ezekbe az alapokba csak azok indulása elôtt, jegyzés keretében lehet pénzt elhelyezni, amely legtöbbször csak az átlagosan 2 4 év közötti futamidô végével lesz ismét hozzáférhetô, de cserébe az alapok lejáratkor abban az esetben is visszafizetik a befektetett tôkét, amennyiben a befektetések értéke csökkent. Az OTP Jubileum Alap egyszerre nyújtja a nyíltvégû befektetési alapok rugalmasságát, valamint a tôkevédett alapok biztonságát. Az alap határozatlan futamidejû, folyamatos forgalmazású, azaz bármelyik forgalmazási napon megvásárolható, eladható, illetve tetszôleges összeggel növelhetô, csökkenthetô. Így nincs szükség a megtakarított tôke elôre meghatározott idôre történô lekötésére. A vételi és eladási megbízások havonta két alkalommal, az úgynevezett elszámolási napokon teljesülnek. Az alap a rugalmasság mellett a tôkevédett alapok biztonságát is nyújtja befektetôinek. A befektetéstôl számított 3 év után Európai részvények (Euro Stoxx 50) Japán részvények (TOPIX Index) Amerikai részvények (S&P 500) ugyanis az alap a mögöttes befektetéseinek teljesítményétôl függetlenül biztosítja a befektetett tôke visszafizetését. A dinamikus hozamvédelemnek megfelelôen azon befektetôknek számára, akik 3 év után is megtartják befektetési jegyeiket, a biztosított, mindenképp visszafizetésre kerülô összeg elszámolási naponként, havonta legalább két alkalommal növekedhet az alap mindenkori 3 éves visszatekintô teljesítményének függvényében. 2

3 INTERJÚ Bátora Lászlóval Finanszírozási megoldások vállalkozásoknak Bátora László, a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vezérigazgató-helyettese közgazdasági diplomáját a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szerezte 1992-ben. Pályáját makroelemzôként kezdte, majd értékpapír-kibocsátásal és vállalati finanszírozással foglalkozó szakterületeket vezetett hitelintézeteknél tôl a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. befektetési területért felelôs ügyvezetô igazgatója volt nyarától a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. vezérigazgató helyettese, fô felelôsségi területe a társaság termékfejlesztési és üzleti tevékenységének irányítása. A szakember a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetérôl, lehetôségeirôl nyilatkozott. Mikor, milyen céllal hozták létre a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-t, melyek a fô tevékenységi területei? Az MV Zrt.-t 2007-ben kimondottan azzal a céllal alapították, hogy a Jeremie-program lebonyolítását menedzselje. A feladatunk elsôsorban alapkezelôi funkció. A Jeremie-forrásokat elképzelhetjük egyfajta alapként, amely KKV finanszírozási célokat szolgál. Ennek az alapnak a mûködtetése az MV Zrt. feladata. Konkrétan ez azt jelenti, hogy az alapban lévô forrásokat pénzügyi programokba csomagoljuk, és ezeket a programokat mûködtetjük. Természetesen a pénzügyi programok feltételrendszerét nem önállóan, hanem a gazdasági minisztériummal és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel közösen alakítjuk ki, hiszen ezeknek fontos a gazdaságpolitikai megalapozottsága. A lebonyolítói feladatokon kívül az MV Zrt. mûködési formáját tekintve pénzügyi vállalkozás, amelynek bejegyzett fôtevékenysége kezességvállalás. A kezességvállalási konstrukcióinkban, mint a garanciát közvetlenül biztosító intézmény jelenünk meg. Hogyan határozható meg a mikro-, kis- és középvállalkozások helye a társadalomban és a gazdaságban? Melyek a szektor pozícióját jellemzô adatok, mutatók? A KKV szektor alapvetô és sok szempontból meghatározó szereplôje a gazdaságnak, hiszen a magyarországi vállalkozások 99,9%-a ebbôl körbôl származik, a foglalkoztatottak közel 70%-a innen kap fizetést és az export 35%-át ez a szegmens teljesíti. Egy erôs KKV szektor végsô soron a fenntartható gazdasági növekedés záloga. Melyek azok a fô nehézségek, gondok, amelyekkel e vállalkozások leggyakrabban találkoznak? A KKV szektor nem tekinthetô homogén egységnek, így az egyes vállalkozásoknál jelentkezô problémák sem azonosak. Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb és minél fiatalabb egy vállalkozás, annál kisebb az érdekérvényesítô képessége és annál nagyobb a piaci kiszolgáltatottsága. Ezek az egyszerû összefüggések rendszerint magas kockázatként összegzôdnek a finanszírozók megítélésében, ami miatt a kisebb vállalkozások nem, vagy csak nehezen és kedvezôtlen feltételekkel juthatnak finanszírozáshoz. Milyen cél- és eszközrendszer alakítja az állami gyakorlatot e vállalkozások finanszírozásában? A KKV szektor kondicionálása az elmúlt idôszakban az uniós fejlesztéspolitika homlokterébe került. Ma már számos támogatási program kiemelt célcsoportja a szektor. Magyarországon sem más a helyzet. Átfogó fejlesztéspolitikai koncepció készült a KKV szektor lehetôségeinek, mozgásterének szélesítése, terheinek csökkentése érdekében. Ennek keretein belül viszonylag közvetlenül lehet hatni a finanszírozási helyzet javítására. A támogatott pénzügyi programok megfelelô eszközt jelenthetnek a KKV-k forrásbevonási lehetôségeinek szélesítésére. Melyek a legfontosabb állami programok, konstrukciók e vállalkozói kör részére? Természetesen a Jeremie-programot említem elôször, amely idehaza Új Magyarország Vállalkozói Program márkanéven került bevezetésre. Ez tulajdonképpen egy finanszírozási alap, amely 85%-ban uniós forrásokat felhasználva, különbözô pénzügyi programokkal igyekszik támogatni a KKV-k forráshoz jutását. Ezen kívül a Magyar Fejlesztési Bank számos konstrukciója célozza meg a hazai KKV-kat, de az állami erôfeszítések körébe sorolható a Széchenyi-kártya kamattámogatása vagy a Garantiqa és AVHGA (Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány) garanciatermékei mögötti állami viszontgarancia intézménye. Ezek mind pénzügyi konstrukciók, de a teljesebb kép megjelenítése érdekében, meg kell említeni a vissza nem térítendô támogatási források azon százmilliárdjait, amelyek a KKV szektor felzárkózását segítik. Mi az Európai Unió kezdeményezte Jeremieprogram, hány vállalkozást érint, mennyi a finanszírozásra rendelkezésre álló összeg? A Jeremie-program röviden egy olyan uniós kezdeményezés, amely a tagállamokban mûködô KKV-k finanszírozási lehetôségeit igyekszik kiszélesíteni. Tulajdonképpen egy ajánlás vagy szabályrendszer, amely egységes keretet ad különbözô pénzügyi programok lebonyolítására. Természetesen pénzügyi programok (pl. mikrohitelprogram) már korábban, a Jeremie elôtti idôkben is jelen voltak az uniós támogatások univerzumában, de a kezdeményezés nem utolsó sorban ezen korábbi programok tapasztalatait felhasználva olyan szabály- és intézményrendszert ajánl, aminek alkalmazásával a támogatási források hatékonyan, transzparens módon és rugalmas keretek között juthatnak el a kedvezményezettekhez. Magyarország a tagállamok között elsôként és máig egyedüliként indította el a Jeremie-programot, amelyre 200 milliárd forint került elkülönítésre. Ez számításaink szerint KKV számára jelenthet összesen mintegy milliárd forint finanszírozást a közötti idôszakban. Társaságunk részt vesz a programok kidolgozásában, mi végezzük a pályáztatás lebonyolítását és menedzseljük a programokat. Hogyan juthatnak forráshoz a vállalkozások e program keretében? A program lényege, hogy nem közvetlenül szolgálja ki a kedvezményezett KKV-kat, hanem közvetítôk bevonásával. Az egyes programokkal kapcsolatos pályázati eljárásban pénzügyi közvetítôk (pl. kereskedelmi bankok) kerülnek kiválasztásra. A vállalkozások a forrásokat a szerzôdött közvetítôk fiókjaiban érthetik el. Hol tart jelenleg a program? Máig három pénzügyi konstrukciót indítottunk el. Az Új Magyarország Mikrohitelprogram a legkisebb vállalkozásokat célozza, itt 10 millió forint a felvehetô hitel maximális összege, legfeljebb 10 éves futamidôvel. Ez a konstrukció beruházás- és forgóeszköz-finanszírozásra is lehetôséget ad. A kisés középvállalati hitelprogramunk és a portfóliógarancia programunk 100 millió forintos összeghatárig már a KKV-k szélesebb köre számára kínál finanszírozási megoldást. Míg az elôbbi rendkívül kedvezô, jelenleg 7,5% körüli kamatlábon forint-alapú beruházási hitelt kínál, addig a garanciaprogram a finanszírozó bankok által szükségesnek ítélt fedezettségi szint eléréséhez segíti a vállalkozásokat azzal, hogy a hitelek maximum 80%-ára készfizetô kezességet biztosít, amelyet a közvetítô bank automatikusan igénybe vehet. Január végével két újabb program indult. Az Új Magyarország Forgóeszközhitel Program célja, hogy a jelenlegi nehéz likviditási helyzetben többletforrást pumpáljon a bankrendszerbe, amelyet a bankok a KKV finanszírozásuk fenntartására kell, hogy fordítsanak. Erre nagy szükség mutatkozik, hiszen egyre több vállalkozás kerül olyan helyzetbe, hogy a bankok az akut forráshiány miatt kénytelenek elállni a lejáró hitelkereteik meghosszabbításától. Ez a tendencia nagyon komoly reálgazdasági veszélyeket hordoz, amelyet reményeink szerint az új program tompítani tud. Itt a keretösszeg jelentôs, 140 milliárd forint, amelyet részben a Jeremie-forrás, részben az MFB biztosít. A felvehetô hitel maximális összege is nagyobb az eddigieknél: 200 millió forint. Szintén januárban indítottunk egy kockázati tôkeprogramot, amely a fiatal, de nagy növekedési potenciállal rendelkezô vállalkozások tôkehelyzetén kíván javítani. Mit vár a legnagyobb hazai hitelintézet közremûködésétôl? Az OTP Bank, mint a hazai pénzpiac legnagyobb szereplôje, sokat tehet programjaink sikeréért. Jelentôs fiókhálózatával, kapacitásaival a KKV-k legszélesebb körét tudja elérni és kiszolgálni. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy programjaink sikerének csak egyik faktora a KKV-k számára kedvezô feltételrendszer kialakítása. Legalább ilyen fontos, hogy a kedvezményezettek értesüljenek a lehetôségekrôl, és igény esetén kényelmesen és egyszerûen hozzá tudjanak férni a forrásokhoz. Ebben segíthet nekünk az OTP Bank. 3

4 Már a csökkenô árbevétel sem akadály Megjelentek a gazdaságfejlesztési pályázatok tervezetei Hat pályázati kiírás keretében 8 fejlesztési forrás is megnyílhat az elôzetes elképzelések szerint a vállalkozások számára. A jelenlegi reálgazdasági és pénzpiaci környezetben óriási segítséget jelenthet a beruházásra készülô vállalkozásoknak, ha projektjeikhez igénybe tudják venni a 35 50%-os vissza nem térítendô támogatásokat. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy egyre könynyebb feltételek mellett lehet hozzájutni az OTP Banknál is elérhetô kedvezményes MFB hiteltermékekhez, akkor igen kedvezô finanszírozási konstrukciót alakíthatunk ki mondta Váczi Dávid, az OTP Hungaro-Projekt Kft. értékesítési igazgatója. Több mint 2000 nyertes pályázatra nyújthat fedezetet a várhatóan legnagyobb népszerûségnek örvendô GOP 2.1.1/A kiírás és annak a pest megyei és budapesti fejlesztésekre szabott KMOP 1.2.1/A jelû változata. A korábbi évek után most már a mikro- és kisvállalkozások körén kívül a 10 millió euró árbevétel feletti középvállalkozásokat is segítheti a 18 milliárd forintos keretösszeg, amelybôl egy-egy pályázó 50 millió forint támogatást igényelhet 35 50%-os aránnyal. (A Közép-magyarországi Régióban 2,6 milliárd forintból 25 30%-os támogatási aránnyal, maximum 20 millió forinttal támogatják a projekteket). Az automatikusan azaz külön pontozás és bírálat nélkül elnyerhetô forrásból elsôsorban eszközbeszerzés, informatikai és honlapfejlesztés finanszírozható, ha a pályázó megfelel a már korábban is megismert alapvetô feltételeknek. A januárban rendelkezésre álló pályázati kiírás szerint a korábban legtöbb problémát okozó árbevételkorlátok és vállalási kötelezettségek is könnyebben teljesíthetôek: azok a cégek is pályázhatnak, amelyeknek árbevétele akár 10 25%-kal is csökkent az elmúlt években és amelyek a beruházást követôen is maximum 5 10%-kal szûkülô piaccal számolnak. Azok a válalkozások, amelyek ennél nagyobb visszaesést prognosztizálnak, azok a létszámuk szinten tartásával felelhetnek meg az elvárásoknak. Utóbbi jellemzôk a nagyobb támogatási összeget biztosító millió forint (GOP 2.1.1/B) és millió forint (GOP 2.1.1/C) támogatást nyújtó pályázati ablakoknál is megtalálhatóak. Ezek a kiírások még komplexebb fejlesztéseket tesznek lehetôvé, a legfontosabb, hogy a beruházás 30%-áig ingatlanépítést, bôvítést is tartalmazhat a pályázók projektje, de a megvalósítás idôszakára jutó bérleti díj támogatás, vagy a munkavállalók képzéséhez, az üzleti tanácsadás igénybevételéhez kapcsolódó források is jól hasznosíthatóak. Fontos kiemelni, hogy az ilyen méretû beruházásra készülô projektgazdáknak nincs sok vesztegetni való idejük, mert ezek a kiírások március-április hónapban lesznek csak elérhetôek. Bár sok tekintetben egyszerûsödtek a feltételek és könnyebb a források elnyerése, megéri a tapasztalt pályázati tanácsadók igénybevétele, akik támogatják a vállalkozásokat az egyes kiírások közötti eligazodásban, a megfelelô konstrukció kiválasztásában, a feltételek teljes körû áttekintésében, a pályázati dokumentáció hibamentes összeállításában és a támogatás szabályszerû lehívásában is. Az OTP Bank EU-specialistái és a bankcsoporthoz tartozó OTP Hungaro-Projekt Kft. munkatársai kiemelkedô színvonalú szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleknek mind a pályázati folyamatban, mind az MFB hiteltermékekkel közös komplex finanszírozási konstrukció kialakításában. Szelence Életbiztosítás folyamatos díjfizetési lehetôséggel is Az életkor elôrehaladtával egyre fontosabbá válik, hogy szeretteinkrôl gondoskodjunk. Az OTP Bankban 2005 óta elérhetô egyszeri díjas Szelence Életbiztosítás kiváló lehetôséget nyújt az idôsebb korosztályhoz tartozóknak, hogy összegyûjtött megtakarításaikat biztonságos, értékálló formában helyezhessék el. A biztosítás februártól elérhetô folyamatos díjas változata pedig már azok számára is kínál megoldást, akik még nem rendelkeznek megtakarítással. Az évek múlásával sokan gondolkoznak azon, hogy az addig megtakarított pénzüket hogyan fektethetnék be értékálló módon úgy, hogy egyben szeretteikrôl is gondoskodjanak. A Szelence Életbiztosítás lehetôvé teszi, hogy az ügyfelek gondoskodjanak családtagjaikról vagy temetkezési költségeik finanszírozásáról. A biztosítás tôkevédett, egyszerûen megköthetô, így méltán vált keresett szolgáltatássá az OTP Bankban is az idôsödô ügyfelek között. A Szelence Életbiztosítás esetében a biztosító magánszemély javára teljesített szolgáltatását nem terheli sem adó-, sem járulék, sem illetékfizetési kötelezettség, így örökösödési illeték sem. Sôt, mivel a hatályos jogszabályok szerint a biztosító szolgáltatása nem része a hagyatéknak, a biztosító a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül fizeti ki a biztosításban összegyûjtött megtakarítást a biztosítási szerzôdésben megjelölt kedvezményezettnek, így ahhoz gyorsan és egyszerûen lehet hozzáférni. Sokan vannak azonban, akik nem rendelkeznek megtakarítással, mégis szeretnének gondoskodni házastársukról, vagy többi családtagjukról. Számukra nyújt alternatívát az OTP Garancia Biztosító új szolgáltatása, a Szelence Életbiztosítás Folyamatos Díjfizetéssel elnevezésû új módozat, amely egy egész életre szóló, hagyományos életbiztosítás. Az egyszeri díjas Szelence Életbiztosításhoz hasonlóan egyszerûen és gyorsan megköthetô, biztosítja ugyanazokat az adóelônyöket, a szolgáltatása garantált, befektetési kockázatot nem tartalmaz, és a díjszabása mérsékelt. A folyamatos díjas Szelence Életbiztosítás bárki számára elérhetô, akinek életkora 18 és 70 év között van. Fontos tulajdonsága, hogy akár egészségi kockázatelbírálás nélkül is megköthetô. A díjfizetési tartam 5 és 25 év között választható, de a biztosítási védelem élethosszig tart. Ez azt jelenti, hogy a biztosító a biztosított díjfizetési tartam lejárta után bekövetkezô halála esetén is kifizeti a biztosítási szolgáltatást. A kezdeti biztosítási öszszeg a szerzôdéskötéskor határozható meg, és függ a biztosított nemétôl, a biztosítási díj nagyságától és a díjfizetés hosszától. A befizetett biztosítási díj után, a hatályos jogszabályokban leírt feltételekkel személyi jövedelemadókedvezmény vehetô igénybe. A biztosítási szolgáltatás kamatadómentes. Az új szolgáltatás kidolgozásában résztvevô banki és biztosítási szakemberek bíznak abban, hogy az egyszerûen, gyorsan megköthetô folyamatos díjas Szelence Életbiztosítás az OTP Bank ügyfelei körében hasonló népszerûségre tesz szert, mint egyszeri díjas változata. 4

5 Új termék a béren kívüli juttatások piacán Az OTP Csoport 2008 decemberében bevezette az OTP Cafeteria kártyát, az adómentes béren kívüli juttatások elektronikus nyilvántartó és elszámoló rendszerét. Az OTP Cafeteria kártya multifunkciós kártyaként mûködik, amely egyszerre több egyenleg, béren kívüli juttatás kezelését teszi lehetôvé. A Cafeteria kártyával egyszerû, gyors, kényelmes és biztonságos a szolgáltatások igénybevétele. Jelenleg a béren kívüli juttatások felhasználása a piacon döntôen különféle papírutalványokon keresztül történik. Az OTP Cafeteria kártya elônye, hogy az eddigi, több típusú utalvány helyett a kínált szolgáltatások egy kártyával vehetôk igénybe, és vásárláskor a költés pontos összegét vonják le. Az elektronikus kártya a munkáltatók számára is könnyebbséget jelent, hiszen kevesebb az adminisztrációjuk azáltal, hogy online felületen zajlik a kártyák és az utalványok megrendelése, feltöltése további disztribúciós feladatok nélkül. A cafeteria elemek teljes adminisztrációja az ügyfélkapun keresztül online zajlik, ha egy munkavállalót már egyszer regisztráltak, akkor az adatai megmaradnak, és csak változás esetén szükséges azt frissíteni. A szolgáltatás igénybevételekor a fizetés POS terminálon keresztül történik, a kártyabirtokos aktuális egyenlegét a vásárlás után azonnal nyomon tudja követni a termináli bizonylaton. Az aktuális egyenleg továbbá telefonon és interneten is lekérdezhetô. A kártyával hat különféle szolgáltatási típus érhetô el: egészségpénztári szolgáltatások, hideg és meleg étkezés, iskolakezdési hozzájárulás, ajándék utalvány, kultúra utalvány). Az általános megszorítások miatt az azonnal felhasználható adómentes juttatások egyre népszerûbbek a munkáltatók körében. Arra számítunk, hogy az OTP Cafeteria kártya praktikussága és kevés adminisztrációt igénylô háttere miatt idôvel a legelterjedtebb eszközzé válik a béren kívüli juttatások felhasználásakor nyilatkozta Róth Lajos, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. vezérigazgatója. Elmondta továbbá, hogy a kártya bevezetéséhez szükséges pénzügyminisztériumi és PSZÁF állásfoglalás rendelkezésre áll. Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár ügyvezetôje hozzátette, hogy az OTP Cafeteria kártya a jelenlegi Egészségkártya összes szolgáltatását tudja nyújtani, és reményei szerint az új termék is nagymértékben hozzájárul az egészséges életmód, a prevenció és az öngondoskodás népszerûsítéséhez. Elmondta továbbá, hogy: A jelenlegi Egészségkártyák érvényességének megszûnésekor további egészségpénztári tagság esetén a tagok már automatikusan Cafeteria kártyát fognak kapni, amellyel ugyanúgy igénybe vehetik az egészségpénztári szolgáltatásokat, mint korábban. Vagyis a tagok ilyen szempontból nem fogják érzékelni a változást. A kártya segítségével a juttatások rugalmasan az utolsó feltöltéstôl számított 24 hónapig felhasználhatók (kivéve az iskolakezdési utalványt). Amennyiben a kártya elvész, letiltható így a rajta szereplô összeg nem vész el. További elônye még, hogy a jelenlegi utalványforgalom legnagyobb részét bonyolító beváltóhelyek túlnyomó többségben már rendelkeznek OTP Bank kártyaelfogadási szerzôdéssel és POS-terminállal, vagyis az elfogadóhelyek számának növelése biztosított. Jelenleg a nagy áruházláncokkal történik a folyamatos kapcsolatfelvétel és a szerzôdés elôkészítés. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy minden második héten sikerül egy új lánccal megállapodnia az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.- nek. Mindemellett a munkáltatók igényét is igyekszünk maximálisan figyelembe venni: amennyiben egy szolgáltató bevonására külön igény merül fel valamelyik munkáltató részérôl, akkor azzal leszerzôdünk mondta Róth Lajos. A multifunkciós kártyát várhatóan már idén hitelkártya-funkcióval is bôvítik, de további lehetôségek bevonását is vizsgálják. A kártya kibocsátója az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Egészségpénztár és az OTP Bank Nyrt. OTP Egészségpénztár Az OTP Országos Egészségpénztár ben történt megalakulása óta Magyarország egyik legdinamikusabban fejlôdô, évi adatok alapján piacvezetô egészségpénztára, vagyona 6,4 milliárd forint, a munkáltatói tagok száma megközelíti az at. A szolgáltatói hálózat is a tagok igényei szerint folyamatosan fejlôdik, a pénztár jelenleg több mint 22 ezer szolgáltatóval van kapcsolatban, akik több mint féle szolgáltatással állnak a tagok rendelkezésére. Az OTP Egészségpénztár mûködésében tagjai egészségének és munkaképességének megôrzésére, a prevencióra, az egészségtudatos életmód fontosságára helyezi a hangsúlyt. A társadalom egészségtudatosságának támogatása érdekében a szolgáltatások körében kiemelt szerepe van a szûrôprogramoknak, valamint az életmódterven alapuló személyre szóló életvezetési javaslatoknak. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. az OTP Pénztárak (OTP Magánnyugdíjpénztár, OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, OTP Egészségpénztár) könyvelési és nyilvántartási feladatait látja el. Az általa kezelt pénztárak összes taglétszámát és vagyonát tekintve a cég jelenleg a legjelentôsebb pénztári szolgáltató szervezet a piacon. OTP GenerációDuó 2: életbiztosítás és akciós betét Az OTP Bank és az OTP Garancia Biztosító ismét közös akciós ajánlatot dolgozott ki ügyfelei részére. A február 2. és március 13. között elérhetô OTP GenerációDuó 2 kedvezô lehetôséget kínál mind a rövid, mind a közép-, illetve hosszú távú befektetési módokat keresô ügyfeleknek. Az akció idôszakában az OTP Garancia Biztosító Generáció Életbiztosításához két új, tôkevédett, különleges hozamszámítású eszközalapot kínál, melyek közép-, illetve hosszútávon kínálnak kedvezô befektetési lehetôséget. A biztosítások megkötésének nem feltétele az akciós betét elhelyezése. A Generáció PRO Eszközalap elsôsorban azoknak ajánlható, akik a tôkevédett, öt évre szóló befektetés különleges hozamszámítása révén részesedni kívánnak az eszközalapot alkotó, több eszközcsoport (részvények, kötvények, árupiaci termékek, ingatlanok, devizák) befektetési lehetôségeit kihasználó, abszolút hozamú stratégiát megvalósító menedzselt index hozamából. A Generáció MULTI Eszközalapot elsôsorban azoknak érdemes választaniuk, akik kamatadófizetési kötelezettség nélkül szeretnék megtakarításaikat 10 éves tartamra tôkevédelem mellett befektetni multinacionális vállalatok részvényeit tartalmazó, ágazati és területi szempontból egyaránt diverzifikált részvénykosárba, személyi jövedelemadó kedvezmény lehetôségével. Azok az ügyfelek, akik a fenti eszközalapok valamelyikét választják, és megtakarítási állományukat is növelik, az OTP Banknál magas kamatozású, akciós betétben helyezhetnek el további összegeket. Az akciós betétben a megtakarítási állomány növekménye köthetô le, mégpedig akkor, ha annak összege eléri forintszámla esetén legalább a 200 ezer forint, euró devizaszámla esetén pedig legalább az 500 euró nagyságot. Az OTP Bank akciós kamata az elsô két hónapos periódusra összeghatártól függetlenül forintbetét esetén évi 15% (az EBKM megegyezik az éves kamattal), euró lekötés esetén évi 10,5% (EBKM: 10,65%). Az OTP GenerációDuó 2 keretében az OTP Bank akciós betétlekötésével így az ügyfelek már két hónap után magas, fix kamatbevételhez juthatnak. 5

6 Interjú Holtzer Péterrel, a NYIKA elnökével a hozamalakulások kapcsán Holtzer Péter, a Nyugdíj és Idôskor Kerekasztal (NYIKA) elnöke betegsége miatt nem tudott részt venni a Stabilitás Pénztárszövetség siófoki konferenciáján. Ezért többek között arról faggattuk, hogy a jelen pénz- és tôkepiaci helyzetben mit tehetnek a pénztárak veszteségeik minimalizálásáért, milyen magatartás várható a nyugdíjcélú megtakarításait féltô ügyfelektôl. Holtzer Péter az interjúban szereplô kérdésekrôl beszélt volna Siófokon. A NYIKA elnöke elöljáróban kiemelte, hogy az elmondottak értelemszerûen nem a Kerekasztal, hanem a saját véleményét tükrözik. Hogyan érinti a pénz- és tôkepiaci válság a hazai nyugdíjrendszert? Jól látható módon kétféle hatás éri a nyugdíjrendszer elemeit: egyrészt a pénztári megtakarítások, hozamok erôteljesen megszenvedik az elmúlt évet. Másrészt tudatosodni látszik a döntéshozókban, hogy olyan idôszakot élünk meg, amilyenre nemigen volt példa mostanság. Ez a külsô kényszer pedig mintha kikezdhetetlen tabukat is megrendíthetne, gondolok itt a 13. havi nyugdíjra. Sokszor elmondtam már: nem önmagában az a baj, hogy a hazai nyugdíjrendszer sokba kerül, hanem az, hogy ezzel együtt igazságtalan is. Mindez beleágyazva egy rendkívül torz ösztönzôkkel bíró adó- és járulékrendszerbe oda vezet, hogy nehéz lenne becsülettel azt mondani, hogy konzervatívan tervezünk, amikor akár a mai, alacsony foglalkoztatási és járulékfizetési jellemzôket vetítjük ki a jövôbe (lásd a NYIKA nemrég elkészült jelentését, hiszen ez alakulhat még ennél is sokkal rosszabbul. A 13. havi nyugdíj visszavágása, vagy esetleg annak elérése, hogy az évek óta forró kásaként kerülgetett további korhatáremelések végre megindításra kerüljenek, még nem jelentik a nyugdíjrendszer megváltoztatását. Ezek csak fontos mûködési paraméterek olyan átállításai lennének, amelyekre mindenképp szükség lesz. A rendszer mûködési logikájának vizsgálatát, esetleges módosításának végiggondolását azonban a válság nem érintheti és nem is érinti, ehhez továbbra is ugyanannyi idô, figyelem, majd higgadt egyeztetés szükséges, mint eddig. Hogyan érinti a változás a pénztári szférát? A negatív pénz- és tôkepiaci folyamatok hatására nagyjából az prognosztizálható, hogy a mûködés kezdetétôl, 1998-tól számított átlagos éves nettó reálhozam sajnos vissza fog esni a nulla-közeli szintre. Értelemszerûen az várható, hogy a következô években ismét elemelkedik innen a hosszú távú átlag, de így is, 11 év összességében ez kevés, és ez gondot is fog okozni, amikor a pénztártagok kézhez kapják a számlakivonatokat. Már most gyanítható, hogy fel fognak erôsödni azok a hangok, hogy a tagoknak ismét fel kellene kínálni a visszalépés lehetôségét. Tudjuk, hogy ez a mainál sokkal kedvezôbb békeidôkben is már téma volt. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen lépés hosszú távon még inkább megrendítené az állami költségvetést, de ez ma nem biztos, hogy elsôdleges szempont. Éppen ezért a szféra közös felelôssége, hogy már most proaktívan felkészüljön és együttmûködjön adott esetben a döntéshozókkal a rossz lépések veszélyének minimalizálására. Ehhez kevésnek tartom a sajtótájékoztatókat, ahol pénztári vezetôk elmondják, hogy nincs nagy baj. Általában nem vagyok híve a garanciáknak, és annak, hogy végül mindig az állam siessen a segítségre (az adófizetôk pénzébôl), de a mai világban, amikor fejlett országokban is megváltoznak a garanciarendszerek feltételei, lehet, hogy a legkisebb rossz, ha mi is újragondoljuk: mi is lehetne egy ésszerû kompromisszum a pénztári garanciák terén. Tudjuk, hogy amivel annak idején a rendszer indult, a pénztári eredmények tb-nyugdíjhoz kötése, nem jó megközelítés, eltörlésre is került. Azt is tudjuk, hogy a mai pénztári rendszer, ahol nincs valódi tôkével bíró gazdája az intézménynek, nem alkalmas arra, hogy bárki kemény garanciákat adjon. Sok országban várnak el a pénztárkezelôktôl abszolút vagy relatív garanciákat, de ott más a tulajdonosi rendszer, a tôkeellátottság logikája és lehívhatósága. Itt az alkalom a kettôt esetleg együtt újragondolni végre. Ugyancsak alaposan meg kell fontolni, hogy milyen garanciákat lehet elvárni hosszú távon a magánpénztári rendszertôl (pl: reálérték-megtartás?), és hogy azt ki fizesse, ha esetleg le kell hívni (pénztártagok vagy adófizetôk), kell-e ehhez Garanciaalap (mely a mai formájában teljesen diszfunkcionális). Az azonban biztosnak tûnik, hogy nem a pánik közepén történô visszaléptetési hullám, hanem a nyugdíjba menetel idôpontjára vállalható valamilyen garancia lehet a legjobb kompromisszum a pénztártag, pénztár és állam hármasában. A válság következtében várható-e átrendezôdés a nyugdíjcélú megtakarítások piacán, és ha igen, milyen mértékûek lesznek? Azt tudom elképzelni, hogy az önkéntes pénztári megtakarításokhoz nyúlnak az eddigieknél többen. Ez önmagában nyilván nem feltétlenül racionális, hiszen a visszatekintô rossz hozam nem ok a realizálásra, de tudjuk, hogy ez az érv nem mindig hat. Azt már inkább érdemes figyelembe venniük azoknak, akik esetleg csalódottak a pénztári eredménnyel és inkább máshol akarnák a jövôben fialtatni a pénzüket (ez nyilván a tíz évnél hosszabb megtakarítással bírókra áll), hogy azt nem tudjuk, máshol jobb, vagy rosszabb lesz-e az elôretekintô hozam, de hogy minden más megtakarítás 20% forrásadóval drágább lesz, az biztos. Persze nem szabad elfelejteni azt sem, hogy sajnos valódi válság és a szorosabb nadrágszíj idôszaka jön, és pénztártagok rá is kényszerülhetnek, hogy ehhez nyúljanak, mert nincs más megtakarítás, viszont kell pótlólagos bevétel (csökkenô reálbérek, befagyó hitelek). Pénztárak közötti átrendezôdésre nem látok komoly okot és alapot. Nem hiszem, hogy valaki úgy csábítaná majd a tagokat, hogy nálam csak mínusz 15 százalék volt a veszteség, míg a másiknál mínusz húsz. Ámbár ki tudja. A pénztárak milyen magatartást tanúsíthatnak ebben az idôszakban, kell-e Ön szerint jelentôsen változtatni a pénztárak befektetési politikáján? Válasszuk ketté, nemzetközi és hazai környezetre még keménynek ígérkezik szerte a világban, errôl nem sok kétely van elemzôi körökben. Igen lassú talpra állást vár mindenki. Ugyanakkor nehéz megmondani, hogy ilyen idôkben mikor érdemes (ismét) kockázatokat vállalni és pozíciókat fogni, ezt utólag fogjuk csak látni. Nehéz tehát idôzítésre játszani, én nem merném ezt tenni. Tehát a magukat 2008-ban alaposan megégetô pénztárak talán akkor teszik jobban, ha nem változtatnak radikálisan éves távlatban pedig alighanem a tôkepiaci kockázatvállalás lehet a megfelelô eszköz abban a helyzetben, amikor mindenkinek, gazdaságoknak, kormányoknak a mostani válságmentés iszonyatos költségeinek elinflálása lesz az érdeke Továbbra is óvatos lennék azzal, hogy a túlzott hazai kitettség, legyen az akár kötvény-, akár részvény-, ismét megjelenjen a pénztári portfóliókban. Sajnos most már ráadásul olyan a helyzet, hogy az elmúlt években kialakult megosztást, miszerint fejlett piacok plusz közép-kelet-európai részportfólió (benne Magyarország), továbbá esetleg egy kis további feltörekvô piaci portfólió, tovább kell cizellálni: Közép-Kelet-Európa vs Magyarország. Saját régiónkban is a legtöbb ország gazdaságpolitikája eleve jobb helyzetben indult a világválságnak, és sokkal adekvátabb válaszokat is adnak jellemzôen. Ezért a nemzetközi kockázatmegosztás során külön kell vizsgálni szomszédainkat és Magyarországot. Többek között ezért is nagyon veszélyesnek és kockázatosnak tartom, ha felelôs döntéshozók a magyar nyugdíjpénztáraktól várnak el emelt szintû, akár a takarójukon is túlnyújtózkodó állampapír-vásárlást. Legyen szó a pánik közepén született igen vitatható, magas kockázatokat rejtô válaszreakciókról, vagy olyan esetleges tervekrôl, hogy a pénztárak számára ismét elôírásra kerüljön kötelezôen elôírt minimálisan tartandó állampapír-hányad Ugyancsak nagyon rossz válaszreakciónak tartom a választható portfólió-szabályozásban történt visszalépést, halasztást is. (A Stabilitás Pénztárszövetség honlapján megjelent interjú rövidített változata) 6

7 Mindenki ADHAT Tovább szélesítve társadalmi felelôsségvállalási tevékenységét az OTP Bank újabb kezdeményezés mellé állt, és a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvánnyal együtt segíti a hazai civil szféra és az adományozói kultúra fejlôdését. A kiemelkedôen közhasznú NIOK Alapítvány 1994 óta dolgozik a magyarországi civil szektor munkájának és hatékonyságának fejlesztésén. Olyan programokat alakít ki, amelyek a szervezetek munkáját, annak szakszerûségét és eredményességét javítják, illetve erôsítik a nonprofit szektornak a helyi önkormányzatokhoz, az üzleti szférához és a társadalom egészéhez fûzôdô kapcsolatait. A NIOK Alapítvány megalakulása óta foglalkozik a hazai adományozási kultúra fejlesztésével. Egyik legismertebb korábbi programja az Adjon egy részt a civileknek! 1% címû média- és információs kampánya volt, amelynek célja a hazai lakosság és a civil szektor széles körû tájékoztatása volt annak érdekében, hogy több érvényes 1%-os felajánlás szülessen a civilszervezetek javára. Ezzel a programmal kezdôdött az OTP Bank és a NIOK együttmûködése, hiszen a bank hamar felismerte, hogy e program támogatásával nem csupán egy-egy szervezetet és projektet segíthet, hanem több ezer civilszervezet gyarapodásában lehet partner. A NIOK Alapítvány 1%-os kampányai nem kis sikereket értek el az elmúlt években, hiszen az ingyenesen hívható információs zöldszámon és az 1%-os weboldalon keresztül évente több tízezer adófizetô jutott az 1% felajánlásához szükséges információk birtokába. A NIOK Alapítvány legújabb és eddigi legnagyobb, az adományozást segítô kezdeményezése a portál létrehozása és mûködtetése. A portál mûködésének célja, hogy egy helyre gyûjtsön össze minden olyan információt, tudnivalót, tippet, tanácsot és technikai hátteret, eszközt, melyekre a sikeres adományozáshoz és adománygyûjtéshez valakinek szüksége lehet. A oldalon az adományozó több mint civilszervezet részletes adatai között böngészhet, és megtalálhat több ezer adománykérést is, melyek közül kiválaszthatja, hogy melyiket tudná vagy szeretné teljesíteni. Az adományportálra az adományozó feltöltheti adománya leírását, és ezután a civilszervezetek pályázhatnak: bemutathatják, hogy mire és hogyan használnák fel a részükre juttatott adományt. Ezután a felajánló választhat a jelentkezôk közül, és eldöntheti, kinek adná legszívesebben, amit felajánlott. Sôt, adományáról adóigazolást is kérhet, melyet a rendszer automatikusan továbbít az adóigazolást kiállító, választott szervezet felé. A portálon többféle keresôrendszer segíti a tájékozódást, és egy beépített, az átláthatóságot és a minôsítést segítô úgynevezett adhatszûrô igénybevételével az érdeklôdô kereshet azon civilszervezetek között, amelyek a legtöbb adatot adták meg magukról, és legalább két éven belül frissítették adatlapjukat. Annak érdekében, hogy az adományozók még kényelmesebben és gyorsabban adakozhassanak, a közeljövôben megvalósuló új fejlesztésnek köszönhetôen az OTP Bank segítségével lehetôségük lesz online, bankkártyás fizetô rendszerrel pénzadományokat eljuttatni a civilszervezetekhez az adhat.hu portálon keresztül. Jelenleg elsôsorban tárgyi és szolgáltatás adományt ajánlanak fel az adakozók. A NIOK és az OTP Bank közös pályázatot írt ki a tavalyi év végén, melynek keretében az adományportálra regisztrált civil szervezetek részére biztosítják az on-line adományfogadás lehetôségét. Az elbírálás során elônyt élveztek azok a szervezetek, amelyek a gyermekegészségügy, a segítséggel élôk elfogadása és a fiatalok oktatása területén tevékenykednek. A pályázat eredményeképpen 34 szervezet számára válik lehetségessé a szolgáltatás. A tapasztalatokat értékelve a jövôben ez a kör tovább bôvül, hiszen a cél az, hogy minél szélesebb körben elérhetô legyen az adományozást megkönnyítô szolgáltatás. A tervek szerint 2009 tavaszán újabb pályázati forduló indul. A hitelintézet a tranzakciós díjakat jóval a piaci ár alatt határozta meg, annak érdekében, hogy a civilszervezeteknek a felajánlott adományból a lehetô legtöbb maradhasson. Mindezeken túl anyagi eszközökkel is segíti a portál fenntarthatóságát és mûködésének biztosítását. Százötvenedik bankfiók a régióban Budapesten a XIII. kerületben nyitotta meg százötvenedik fiókját a budapesti régióban az OTP Bank. A kerületben kilencedik OTP bankfiókot hivatalosan január 14-én nyitották meg, de már decemberben igénybe vehették szolgáltatásait az ügyfelek. A városrész központjában az elmúlt évek jelentôs fejlesztései következtében lakóépületek sora épült. Az Angyalföld központjában lévô, Lehel utca sz. alatti univerzális értékesítési egység teljes körû bankszolgáltatásokkal várja ügyfeleit. Így a legnagyobb hazai bank régi és új ügyfelei számára a bankfiókban elérhetô a teljes körû lakossági folyószámla vezetés, a teljes körû vállalkozói számlavezetés, az értékpapír-forgalmazás, a lakás- és jelzáloghitelezés, a fogyasztási hitel (hitelkártya és személyi kölcsön), de biztosítási termékek, továbbá az OTP Pénztárak szolgáltatásai is megtalálhatók a kínálatban. Az elôtérben található bankjegy-automatán keresztül természetesen bárki, a nap huszonnégy órájában hozzájuthat a számláján lévô pénzéhez, és az ATM-eken elérhetô többi szolgáltatást egyebek mellett az utasbiztosítást, a mobiltelefon egyenlegfeltöltést is igénybe veheti. Egy 60 éves betétforma A II. Világháborút követôen a tulajdonosi szerkezet átalakulásával meghatározóvá vált az állami tulajdon. Az március 1-én létrehozott Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat számára az egyik legfontosabb célként a betétgyûjtést határozták meg. Az akkoriban rendelkezésre álló lehetôségekkel az OTP a takarékosság fontosságát népszerûsítette. Számtalan takarékosságra, betételhelyezésre buzdító kisebb-nagyobb plakát, kiadvány, reklámcédula jelent meg, amelyek számát a folyamatosan bôvülô takarékpénztári szolgáltatások sokszínûsége gyarapította. A szerény jövedelmekbôl képzôdött esetleges megtakarítások részére 1949-ben bevezették a Takarékbélyeget és a hozzá tartozó, 25 db bélyeg részére készült gyûjtôlapot. A bélyegek 1, 2 és 5 forintos címletekben, különféle színekben kerültek forgalomba, és a beváltást megelôzô hónapig kamatoztak. Ha a benne lévô érték elérte a 10 forintot, a követelést betétkönyvre lehetett cserélni. A takarékbélyegek, plakátok egyéb takarékpénztári dokumentumokkal együtt március 1-jétôl megtekinthetôk az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjtemény bemutatótermében, amelynek címe: Budapest V., Vigyázó F. u. 6., telefonszáma: Az éves rejtvény nyertese A Bankó évi hatfordulós rejtvényének megoldása A tavalyi év lakossági hitelterméke és direktbanki szolgáltatása is az OTP Bankhoz kötôdik. mondat volt. Ezt a mondatot kellett beküldenie a pályázatban résztvevô ügyfeleknek, olvasóknak. A Bankó szerkesztôségében megtartott sorsoláson a szerencse Gayer Ferencné budapesti olvasónknak kedvezett, aki megnyerte a fôdíjat, az OTP Travel forint értékû utazási utalványát. 7

8 J FRANCIA PÉNZ VOLT BESZEG TÚL- FÛSZE- REZETT TAVALYI ITÓKA LOPA- KODÓ MÛVÉSZET- TÖRTÉNÉSZ CSILLAG, ANGOLUL ÉJFÉL ELÔTT NYERSVAS EROTIKUS MAGASZ- TAL CIPÔT VÉD TÉVÉ- CSATORNA AZ Ô LAKÁSÁN 2 RENDKÍ- VÜLI, RÖV. IDÉNY NORVÉG AUTÓJEL DOKTOR, RÖV. U A Bankó idei hatfordulós pályázatában a hat keresztrejtvény számozott négyzeteinek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrendjében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra vonatkozó megállapítást tartalmaz. A megfejtôk az így összeállított mondatot január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejtvényt helyesen megfejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. A keresztrejtvény fôsorainak megfejtôi között 5 db ajándékcsomagot sorsolunk ki. A februári megfejtés beküldésének határideje: március 23. A megfejtéseket a következô címre küldjék: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Médiakommunikációs Osztály. Decemberi rejtvényünk helyes megoldása: Beszélni ezüst, dicsérni arany. Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Kovács Attiláné, Budapest I. ker.; Paulay Mihályné, Békéscsaba; Nemere Éva, Budapest XI. ker.; Hegyaljai Margit, Csenger; Borsi Sándor, Nagykanizsa. MENET PRÉZLI TÉLI KOTRÓ- GÉP 1 ELÔTAG: ELÔZETES ROCK- EGYÜTTES 2 C IDEJÉT- MÚLT SZÓ- TOLDALÉK GÁZ, ANGOLUL NYUGAT, RÖV. PLISZÍROZ EGYFAJTA ELMEBAJ RÖVID KARD TELEVÍZIÓ VADÁSZ- KUTYA MAXI EL- LENTÉTE VILLANY- FÔZÔ FÖLFELÉ MOZGATJA NEGATÍV ION TÖRÖK RANG VOLT I. VH-S SZÖ- VETSÉG ELMEBE- TEGSÉG KÖZELEBB ERIKA, BECÉZVE 6 FORGATÓ CSOPORT JÚDA EGYIK FIA GYÁSZOL VILÁG (RÉGI IDÔ) DAL, RÉGIESEN Ó, NÉPIESEN KRÁKOG (TÁJSZÓ) A KÖR KÖZEPE! NITROGÉN LIBANON AUTÓJELE SZÁRAZ, ANGOLUL LÉTEZÔ, MÛSZÓVAL FÖNTRÔL, ALÁ OLASZ- ORSZÁG A BÓR VEGYJELE MÉTER, RÖVIDÍTVE PERSZE AZ OXIGÉN VEGYJELE BECSES, RÖVIDÍTVE SZAMÁR- HANG A decemberi ANAGRAMMA megoldása: INTÉZETI. A feladványt helyesen megfejtôk közül ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Izsó István, Szin; Szigeti Ferenc, Budapest III. ker.; Kovács Pál, Budapest XIV. ker.; Februári feladványunk a REJTVÉNYVIRÁG. A virágok közepén találja a beírandó szavak összekevert betûit. Mindig a nyíltól induljon el, az óramutató járásával egyezôen! Melyik szó olvasható a középsô virágban? A megfejtést március 23-ig kérjük eljuttatni a szerkesztôségbe. A helyes megoldást beküldôk közül 3 nyertest sorsolunk ki. REJTVÉNYVIRÁG BANKÓ ÜGYFÉLMAGAZIN Ez a lap ajándék Önnek XVII. évfolyam 1. szám, február Az OTP Bank Nyrt. ügyfeleknek szóló ingyenes kiadványa. Megjelenik kéthavonta. Felelôs szerkesztô: Emôdi Anna Mária Szerkesztô: Horák Péter Szerkesztôség: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Telefon: Szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs kiadó: OTP Bank Nyrt. Készült: az Artemis Kft. gondozásában az Offset Nyomda Zrt.-ben F.v.: Gerhard Stocker igazgató 8

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek

Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek 2006. április Árfolyamgarantált ingatlanfedezetű hitelek Az OTP Bank a piacon egyedülálló szolgáltatást nyújt az ingatlanfedezetű hitelek körében: a svájci frank alapú lakás- és jelzálog típusú hitelekre

Részletesebben

Akciók, kedvezmények, ajánlatok

Akciók, kedvezmények, ajánlatok 2006. december BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS RÉSZVÉNYESÉNEK AZ OTP BANK. Akciók, kedvezmények, ajánlatok Az OTP Bank novemberben és decemberben a korábbi

Részletesebben

Új taggal bővül a bankcsoport

Új taggal bővül a bankcsoport 2004. június AZ OTP BANK ROMÁNIÁBAN Új taggal bővül a bankcsoport A szlovákiai középbank, majd a legnagyobb bolgár lakossági bank megvásárlása után Romániában egy magántulajdonú bank megvásárlásával lép

Részletesebben

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 2006. június OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP Versenyképes hozam lekötés nélkül Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap rövid távú, akár néhány napos pénzek elhelyezésekor is versenyképes, kiszámítható hozamot

Részletesebben

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron.

14,1%-át megtestesítő részvénycsomagot, 9.900 forintos, illetve 40,98 dolláros áron. Tíz év a tőzsdén A hazai és külföldi befektetők 1995. augusztus 10-én kereskedhettek először az OTP Bank részvényeivel, illetve Globális Letéti Igazolásaival (GDR) Budapesten, Londonban és Luxemburgban.

Részletesebben

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások 2004. augusztus Új attraktív termékek és innovatív ok Devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 55% Az OTP Bankcsoport piaci részesedése a háztartások lakáscélú hiteleiből Az OTP Bank tovább

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. október az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal A Takarék Alapkezelő Hírei 4. oldal Befektetési üzletág a Kinizsi Banknál 8. oldal Villants a kártyáddal! 10.

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. december az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Magasugrás Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei Nyugdíjelőtakarékosság, hogyan tovább? a cikk a 7. oldalon

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 5. szám, 2011. október www.otpbank.hu Takarékossági Világnap A világ takarékpénztárainak 1924 októberében Milánóban rendezett nemzetközi konferenciáján Európa,

Részletesebben

csr vállalati felelősségvállalási jelentés

csr vállalati felelősségvállalási jelentés csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 csr vállalati felelősségvállalási jelentés 212 magas szintű ügyfélkiszolgálás pénzügyi kultúra fejlesztése szakértő munkatársak 4 OTP BANK VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. CSR jelentés 2010 Impresszum Cégnév: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Rt. Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Levelezési cím: Budapest

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. június 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. június 12., csütörtök. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. június 12., csütörtök Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 3 II. Hazai pénzügyi hírek... 3 Biztosítói hírek... 3 Meddig fizet a Garancia?... 3 A cégek

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

XIV. évfolyam, 93. különszám

XIV. évfolyam, 93. különszám XIV. évfolyam, 93. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu Pénzügyekről közérthetően Hamis vagy valódi? Láthatatlan pénz www.penziranytu.mnb.hu PÉNZÜGYI DÖNTÉSEID

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. augusztus az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Nyerő Kombináció Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei 6. oldal Pilotprojekt Rajkán 8. oldal A hazai pálya

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP Bank Nyrt. 2007/2008. évi. 100.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogram. Jogi Tanácsadó

Alaptájékoztató. OTP Bank Nyrt. 2007/2008. évi. 100.000.000.000 Forint. Keretösszegű Kötvényprogram. Jogi Tanácsadó Alaptájékoztató OTP Bank Nyrt. 2007/2008. évi 100.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogram Jogi Tanácsadó Martonyi és Kajtár, Baker & Mckenzie 2007. július 11. 1 I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2

Részletesebben

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Posta. PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság. Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni! PostaNyugdíj Program Élethelyzethez igazodó nyugdíj-elôtakarékosság Posta szakmai folyóirat XIII. évfolyam 3. szám 2011. augusztus Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete Velünk jó

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

társadalmi felelősségvállalási jelentés

társadalmi felelősségvállalási jelentés társadalmi felelősségvállalási jelentés 2007 1 társadalmi felelősségvállalási jelentés 2007 Tartalom 3 4 5 7 9 11 14 16 17 20 28 30 31 33 37 45 46 46 46 49 50 56 58 61 63 65 Elnöki köszöntô 1. Az OTP

Részletesebben

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. március 28., péntek. Tartalomjegyzék

NAPI SAJTÓSZEMLE. 2008. március 28., péntek. Tartalomjegyzék NAPI SAJTÓSZEMLE 2008. március 28., péntek Tartalomjegyzék I. Az Aegon Magyarországot érintő konkrét hírek... 4 Visszahozzuk a biztosítást!... 4 Március 28.... 4 II. Hazai pénzügyi hírek... 5 Biztosítói

Részletesebben

2008. márciusi hírek

2008. márciusi hírek Diszkriminatív az új klaszterpályázat-kiírás? Mikrofinanszírozás: siker és kockázat 2008. márciusi hírek Új! Max. 60%-os támogatás vállalkozásoknak: Környezetvédelem és innováció. Brüsszeli pályázat 2008-ban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben