Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor!"

Átírás

1 Dr. Orbán Viktor úr részére volt miniszterelnök a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke országgyőlési képviselı Budapest Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor! Elızı levelemet azzal kezdtem, nem gondoltam volna, hogy valaha még levelet írok Neked, Viktor. A hallgatás és a hátulról jövı válasz nem csinált kedvet az újrázáshoz. Mégis megszületett a második levél. Ezúttal pedig a harmadik, amire még kevésbé gondolhattam. Most is megírom, miért kerül erre mégis sor. Annak ellenére is, hogy nehézségeket okozhat Neked a népszavazási kampányban. De hát ezt elıre láthattad volna, és intelligens módon elkerülhetted volna. Örömmel tájékoztatlak ugyanakkor Viktor arról, hogy a nehézségeket kompenzálhatja az, hogy alkalmad nyílik a népszavazással kapcsolatos nagyon lényeges dilemma tisztázására. Nevezetesen: egy esetleges hatalomváltás, amit annyira (mohón) akartok, kiutat adhat-e az országnak? És miként lehetne a formális hatalomváltást, magyarán a kiegyezést, a nagykoalíciót ( szakértıi kormányt ) kiküszöbölni. Mert ezzel nyilván egyetértesz igen snassz elképzelés lenne a részetekrıl, ha a nagy igyekezet a hatalomba való beülést, egy nagykoalícióban ( szakértıi kormányban ) való részvételt szolgálná. Ha nincs elképzelés, attól nem lesz, ha egyesültök. Csak a nép kiszolgáltatottsága lesz még nagyobb, amit el kell kerülni. És az elégedetlenség kinyilvánítása lehet nemsokára még erısebb, még rombolóbb, amit szintén. Sajnos, számtalan jele van annak, hogy erre, mármint nagykoalícióra készülhettek. Megnevezitek, hogy kivel tudnátok a szocialista miniszterek közül együttmőködni. Megnyugtatjátok a baloldalt, hogy bár Te börtönnel fenyegeted a mai vezetıket, ezt nem kell komolyan venni, mert a háttéremberek, akik között mindig is állandó kapcsolat volt, már megegyeztek arról, nem lesz ilyen. Ez csak Szabadira vonatkozhat, mégha most Viktornak ezt is kell kommunikálnia. Ahogy Zuschlag János ırizetbe vételekor tetted, örömödet palástolni sem akarván: eljön az az idı, amikor a mostani vezetıket behívják a rendırségre, és ott tartják ıket. Miért nem úgy mondtad, Viktor, hogy már eljött: Veled és a fiatal demokratákkal? Én voltam a szenvedı alanya és úgy, hogy nem követtem el semmit. Aztán bilincses-pórázos bemutatókat közölt rólam a sajtó, úgy hogy nem takarták ki az arcomat. Megaláztatok engem és a családomat, megaláztátok a kisgazdákat. Rákosiról jegyezték fel: errıl is írok a Bilincs és póráz A Gyorskocsi utca c. könyvemben, hogy mágnesként vonzották a bilincsek. De ezt is csak a rend és semmiképpen nem a lehetséges párhuzam kedvéért említem meg soha nem publikálták, ha egyáltalán készültek, ellenfelei megaláztatásáról az ilyen képeket. Volt esze, mondanám.

2 2 A Népszabadság címő lap ellen indított személyiségi jogi pert elsı fokon megnyertem. A lap védekezésében az ügyészség ráutaló magatartására hivatkozik: minden esetben felhívták a figyelmüket, hogy ha Szabadi Bélát bilincsben le akarják fényképezni, hova menjenek és mikor. Szándékomban áll a megkínzásomról készült ügyészségi jegyzıkönyv közzététele a tárgyaláson hiába kértem az ismertetését, nehogy Deutsch Tamásnak kétsége legyen akár csak ennek megtörténtében is. De ha olvastad a jegyzıkönyveket, ismerned kell ezt is. Tettél-e valamit az ilyen bánásmód kivizsgálására? Figyelmedbe ajánlom azt a kísérılevelet, amit Torgyán elsı levelemhez mellékelt. Ha nem lenne meg már irattáradban, másolatát elolvashatod a Bilincs és pórázban, de akár itt is. Az egyik tanú kihallgatásakor az ügyész és a tanú lazán zsidózott. Az ügyészség ezt találékonyan jegyzıkönyvben örökítette meg. Ekkora magabiztosságot nagy hátszél és a fontosság tudatának eufóriája nélkül elképzelni is nehéz. Torgyán szerint Te olvasgattad a velem kapcsolatos tanúvallomásokat. Felléptél-e a zsidózás ellen? Ezekért is kérdeztem meg második levelemben: Az eljárás során számos törvénytelenséget és alkotmánysértést követtek el ellenem. Mindez szerintem nem következhetett volna be a nyomozóhatóságok olyan különleges igyekezete nélkül, amit csak nyomás, ráhatás és ösztönzés motiválhatott. Mi a véleményed a mentelmi jog sorozatos megsértésérıl, megkínzásomról, az ellenem elkövetett egyéb atrocitásokról, hamis tanúkról és hamis vádról, személyiségi jogaim folyamatos megsértésérıl? Megjegyzem: mindent bizonyítani tudok. De visszatérve a tulajdonképpeni témához, múlt év december 26-án fordultam Hozzád, Viktor. Semmit nem kértem, csak közöltem néhány tényt és néhány kérdésemet, mivel érezhetıen nem akarsz tanú lenni. Te ezt megteheted, mint kedves minisztertársaid: Nektek eszerint nem kell állampolgári kötelezettségeiteket teljesíteni. Mindegy, hogy a bíróság felkér-e erre, Neked, a rossz látszat miatt is kérned kellene meghallgatásodat. Sejtem a dilemmát: nem akarod elısegíteni az általatok indított (konstruált) ügyben a felmentésemet. A térti vevény visszajött, de a Fidesz Elnöki Kabinet a Te kabineted, egy párt elnökének a kabinetje, ami újabb meglepetésemre a képviselıi irodaházban székel és mőködik válaszolt. (A mőködési költségeket az országgyőlés állja?) Ennyit írtak: Orbán Viktor elnök úrnak küldött levelét megkaptuk. Tisztelettel: Bali Gabriella titkárságvezetı. Feltehetıleg azért, mert a hozzád intézett levelet feltettem honlapomra, megküldtem valamennyi képviselınek és beszéltem róla a médiában, február 6-án en a következı levelet kaptam volt kollegámtól, Deutsch-Für Tamástól, az Elnöki Kabinet kabinetfınökétıl. A keltezés, feltehetıleg az alkotás napja nem lehet véletlen: február 5-én közölt velem interjút a Stop, ebben Rólad és a (második) levelemrıl is beszéltem. Bár másokkal ellentétben eleve tisztában vagyok a várható színvonallal, a megoldás és annak szürkesége, a képzavar, a csúsztatások és a reakció kivagyisága még engem, a rendelkezésre álló szürkeállományt és a személyiségjegyeket jól ismerı volt kollegát is meglepett. Egy komoly kérdéseket feszegetı levélre, ilyen válasz érkezett. Két azonos példányban:

3 3 Tisztelt Szabadi Béla Úr! Orbán Viktor elnök úrhoz küldött újabb levelét megkaptuk. (Kiemelés: Sz. B.) Sajnálatos, hogy az abban foglaltak valóságtartalma, mint eddig, most is kívánni valókat hagy maga után. Üdvözlettel: Deutsch-Für Tamás kabinetfınök. A megoldás ezenkívül abban is színvonalas volt: ugyanazzal az lel két ugyanolyan mellékletet küldtetek. Deutsch Tamás elnöki kabinetfınök levelét két példányban csatoltátok. Talán azért, mert eddig két levelet küldtem Neked. (De akkor miért ír újabb levélrıl, meg arról, hogy mint eddig, mintha sorozatos lenne valami.) Mindkét azonos példányon örömmel konstatáltam, hogy Tamásnak aláírásbélyegzıje van. Annak nem örültem viszont, hogy még aláírásra sem futotta tehetségébıl. Nem Deutsch Tamásnak írtam a leveleimet, Viktor, hanem Neked, kérdéseimre is csak Te tudnál válaszolni. Az a sajnálatos, hogy ehelyett más háta mögé bújsz. A választás is sajnálatos, hiszen e formátum mögé nem lehet bebújni. Szerintem Deutsch úr formátuma, tehetsége, okossága, hitelessége mögül Te jól kilátszol. Mögé bebújni, nem ügyes húzás. Nem is szólva arról, hogy nem államférfiúi cselekedet. De hát szegény Tamás, még ha jó fogalmazó és más sok minden más is lenne, hogyan tudna olyanokra válaszolni, amelyekre csak Te tudnál, Viktor? Például arra, hogy Boros Imrét mivel vettétek rá a feljelentésre: volt-e mézesmadzag vagy csak korbács, vagy mindkettı? Tudtál-e múltjáról és felhasználtad-e? Tudom, hogy ez új kérdés, de kapcsolódik a korábbihoz: ki állt a Szabadi-ügy mögött? Boros ugyanis mostanában egyre inkább Rád mutogat, ha még szőkebb körben is. De Bánk Attila, a Magyar Vidék Párt elnöke és Torgyán ismét társa már korábban is elmondta, amit Borostól megtudott. A nyomásról. A HÁLÓ címő könyvemben, amit ajánlok a Te figyelmedbe is, Viktor, ezt a nyilatkozatot megtalálod. Honlapomon van névmutató és tárgymutató is, ami megkönnyíti a keresést, le is töltheted. Egy részletet, ami a decemberi koccintásról és a velem kapcsolatos még akkor is kitüntetı bánásmódodról szól, most rögtön elolvashatod. Fénykép készült, amit rögtön megtekinthetsz. Ez is kifejezi akkori kapcsolatunkat. Pedig Borókai kijelentése szerint ami a Deutsch-féle képzavarral élve nem is kívánnivalókat hagy maga után az igazságot illetıen, hanem úgy nem igaz, ahogy nyilatkozták: Te már vizsgálatok sorozatát indítottad ellenem. De hát elıbb jött az ítélet, utána a vizsgálat. És milyenek? A törvényben elıírt vizsgálóbizottságot viszont nem voltál hajlandó felállítani. Ami azonnal tisztázott volna. Jobb megoldás lehetett a névre szól feljelentés, egyben valamiféle paktum írásbeli rögzítése: másról, másnak a bevonásáról nem lehet szó! Talán így: ne aggódj, Józsi bátyám! Boros a kormány és értelemszerően a kormányfı nevében megjelölte névre szóló feljelentésében: Szabadit kell elítélni és miért. Olyan tényállást adott az erre a kormány által felhatalmazott Boros Imre, ami köszönı viszonyban nem volt a valósággal. Ahogy a híradók és nyilatkozataid is megörökítették: Boros feljelentését, amit állítólag egy parlamenti tisztségviselıvel elızetesen egyeztetnie kellett, Te utólag mindenképpen áttekintetted. És egyetértettél ezzel a rágalomhalmazzal és egyben jogi kacattal. Sıt, megdicsérted. Ma is büszkék vagytok arra, amit tettetek, kérkedtek sajtótokban.

4 4 Merthogy e koholmányok szerint én vezettem a minisztériumot és a Fradit. Mindenért én vagyok a felelıs, büntetıjogilag olyanokért is, amelyek nem bőncselekmények. Mármint másnál. Több vádpontban Torgyán még egyeztetett is Veled és elnyerte megtisztelı egyetértésedet. Természetesen a szakértıiddel való tanácskozásod után. Ilyen vádpont a reklámszerzıdések ügye, ami olyan gyakorlatot tükröz, amit az Európai Unió direktívában ismert el. Kértem Schmitt Pált, a Fidesz akkori alelnökét, a Fidesz európai parlamenti képviselıjét, a MOB elnökét, ne hagyja, hogy bárkit a sportért tett önzetlen és jogszerő segítségért meghurcoljanak. Felhívtam a figyelmét arra, hogy az EU direktívájában foglaltakért üldöznek, lehetetlenítenek el. Nem hagyhatja, mert tragikus következménye lesz a sportfinanszírozásra, ha a törvényesen segítıket elmarasztalják. Ahogy ez esetemben elsı fokon már megtörtént. Neked is felelısséget kell vállalnod, azért mindenképpen, ami történt. Schmitt Páltól még annyi sem tellett, mint Deutsch Tamástól, következetesen hallgat. Te és Torgyán, sıt ma már tudjuk a helyettes államtitkári elıdök sem Benedek Fülöp, Szerdahelyi Péter, Nagy András, Bódis István stb. anyagi ügyekkel nem foglalkozott. Stumpf István sem: elvileg felügyelte az állami cégek nagy részét. Nemrég mégis újra Torgyánt magasztalták, a Te jelenlétedben és Veled együtt, mert úgymond megmentette a Fradit. (Rólad és a Fradi sorsában játszott valóságos szerepedrıl nem szóltak, a megtiszteltetéstıl elfúlt hangú régi-új vezetık.) Néhány nappal késıbb Torgyán azzal dicsekedett a televízióban: ı mentette meg (egyedül) a Fradit az anyagi csıdtıl. Mit szól az ország ehhez a show-hoz, ami még ahhoz képest is vérfagyasztó, hogy minden értelmes ember tudja: valóban show, csakhogy show trial, tehát koncepciós per, kirakatper. Az egyik embert bilincsben huzigálják, megalázzák, széttúrják az egzisztenciáját, megkínozzák, hamis vádakat kreálnak, csakhogy elmarasztalják azért, ami mögött a Ferencváros törvényes megsegítése állt. Az pedig, aki a fınöke volt a minisztériumban és a Ferencvárosnál, azt hazudhatja: nem foglalkozott anyagi kérdésekkel, azzal dicsekedhet, hogy ı oldotta meg a szörnyő anyagi helyzetet. Benedek Fülöp, a korábbi elnök pedig azt állíthatja a bíróságon, hogy soha nem írt alá pénzügyi kötelezettséggel járó szerzıdést a Ferencváros ügyében, amikor a bíróság elıtt fekszik egy négy évre szóló támogatási szerzıdés, amit Benedek Fülöp elnök kötött Benedek Fülöp közigazgatási államtitkárral. Benedek Fülöp a bíróság elıtt azt merheti állítani, hogy kiváló volt a Ferencváros anyagi helyzete. Kérdésemre meglepıdött, hogy 850 millió forint adósságot hagyott ránk. Az alelnök Nagy András helyettes államtitkárra sem akart emlékezni. Azt azért elmondta, hogy két évig Szanyi Tibor politikai államtitkár gyakorolta a tulajdonosi jogokat. Tudod az, aki rendszeresen nyilatkozott falsul arról, hogy politikai államtitkár nem foglalkozhat ilyennel. Benedek pedig az Agrármarketing Centrumot hirdeti az Asztalitenisz Szövetségnél. Viktor a Te párttársaid is ott nyüzsögnek a magyar sport vezetésében, pimasz és igaztalan kijelentéseket tesznek az én tevékenységemre. Holott van egy óriási különbség: az enyém eredményes volt. Jó lenne, ha nyilatkoznál: elképzelhetı-e, hogy egy miniszter (Torgyán) ne foglalkozzon anyagi kérdésekkel? Benedek Fülöp errıl nem tudott nyilatkozni, szerinte meg kellene kérdezni Torgyánt. Pedig egy miniszter munkájának lényeges anyagi ügy. Ahogy az állítólag általa vitt csıdelhárítási munka is. Elárulom: akták garmadája tanúsítja ennek Torgyán abszurd állításának az ellenkezıjét.

5 5 El kellene jönnöd tanúnak Viktor, vagy vállalkoznod arra, hogy írásban válaszolsz a kérdéseimre, persze sok más kérdésre is. Mert hogy lehet az, hogy miközben az egész ország arról beszélt, hogy Torgyán fia az OTP Travelnél tanácsokat ad és a minisztérium exkluzív szerzıdést kötött az OTP Travellel, Te Viktor rádióinterjúdban közölted, nem tudsz minderrıl. Én pedig valamiért még mindig nem láthatom ezt a szerzıdést, nem tudhatom meg, miért utaztam papíron legalábbis kétszer annyiért, mint más. Ugyanazon az osztályon. Megkérdezném: beavatkoztál-e vagy sem az eljárásba? Miért mondta Torgyán József, hogy Te olvasgatod ügyemben a tanúvallomások jegyzıkönyveit? Hogyan tőrhetted el, hogy meghurcoljanak egy olyan ügyben (az egyébként mások által bonyolított repülıjegyek ügyében), amit csacsiságnak neveztél? És amirıl a kormány nevében úgy nyilatkoztak, hogy még fegyelmi felelısségrevonásra sem kerülhet sor e Kehi-jelentés nyomán? Volt-e hatásod Borókai Gábor kormányszóvivıre és rajta keresztül a sajtóra, hogy ne gyalázzanak és mocskoljanak nap mint nap, vagy ki a felelıs azért, hogy a rágalmakhoz muníciót kapott a média? Hogyan lehet elérni azt, hogy egy hír ne csengjen le? Éveken át a topon legyen? Elfelejtetted jó véleményedet, amit rólam mondtál, vagy nem úgy gondoltad, amikor mondtad? Mindez a felmerülı kérdések egy kis része, amelyek közül még egyre sem adtál választ. Miniszterelnökként is mások mögé bújtál, most is. Egy kérdést most mindenképpen fel kell tennem, Viktor, nemcsak fontossága, hanem a felelısség miatt is. Vagy ha tetszik, a képességek megítélése, valós értékelése kedvéért. Nem gondoltad, gondolod, hogy azzal, amit velem tettetek, ahogy velem az eljárásban bántatok, saját magatokat járattátok le? Nem gondolod, hogy ma is sokan úgy gondolják függetlenül az én szerepem megítélésétıl, hogy milyen kormány az, amelyiknek olyan tagja lehet, akivel úgy bánnak, mint a legveszélyesebb bőnözıvel? Vagy még azzal sem? Bumerángot készítettél és fel is használtad. És még mindig nem tanultál belıle. Tudatosan buktattad meg magadat vagy ennyire tellett? Most jön a népszavazás. Három kérdéssel és a mögé gondolt mohó kormányváltási vággyal. De nincs programod, nem tudnád, hogy mit csinálj. Így félı, hogy a népszavazás és a mögé képzelt kormányváltás azért is nagy átverés lehet, mert mégha be is következne a kormányváltás (ami kérdéses), kétséges annak tartalma és nem kétséges (mivel nincs), annak programja. Így félı, hogy megint egy nagy átverésrıl van szó, persze nem a holdudvarok tekintetében. Egyet kell értened, hogy a program nem jókívánságok győjteménye, hanem konkrét és összehangolt intézkedések rendszere. Jókívánságokra senki nem kíváncsi. Programot viszont sokan várnának, de amit kaptak, az gondolatébresztınek is kevés, hát még cselekvési programnak. Mivel programot a népszavazásig semmiképpen nem tudsz kidolgozni, vállalj kötelezettséget, hogy nem egyszerően a hatalmat akarod. Tehát, hogy nem lehet nagykoalíció ( szakértıi kormány ), ami csak elodázná a programnélküliséget és a kiúttalanságot. Még akkor is vállalj kötelezettséget, ha emlékszünk, ez mit jelent Nálatok. (Akik nyilatkozataitok szerint soha nem hazudtok.) Megígértétek, hogy a kisgazdákkal soha, bár tudtátok, hogy nélkülük soha nem kerülnétek kormányra. Még úgy sem,

6 6 hogy az elıbbi módon (a kisgazdáktól folyamatosan elhatárolódva) átvertétek az SZDSZ elégedetlen szavazóit és átcsábítottátok magatokhoz ıket. A szavazóknak arra hívom fel a figyelmüket, hogy a szavazáskor mérlegeljék: kötelezettséget vállalt-e a Fidesz és Orbán Viktor arra, hogy nem lesz nagykoalíció? Ez legyen valódi kötelezettségvállalás: kapcsolódjon hozzá valamilyen garancia, ami rászorítja a fiatal demokratákat és fiókjaikat az ígéret betartására. A választók mérlegeljék: elég-e ez a számukra, de nem felejtsék, mit tettetek koalíciós szövetségesetekkel. Természetesen nem kell velem egyetértened. De ez nem vonatkozhat a tényekre, mert a valós tények nem megítélés kérdései. És ha valamit vitatsz, mondd el, mit. Ne Tamáson keresztül, neki külön válaszolok, a világért ezt nem mulasztanám el. És ne úgy általában kételkedjél, mert ismét azt hinném, azt hinnénk, nincsenek érveid. Nézz szembe a problémákkal! Nem kell keresgélned: van abból rengeteg! De hol a megoldás? Hol van az alternatíva? Budapest, február 10. Üdvözlettel: Dr. Szabadi Béla

Szabadi Béla: Bilincs és póráz/ Képcsarnok (II.) 100 éves a Ferencváros: Gála és kitüntetések

Szabadi Béla: Bilincs és póráz/ Képcsarnok (II.) 100 éves a Ferencváros: Gála és kitüntetések Szabadi Béla: Bilincs és póráz/ Képcsarnok (II.) Ki mentette meg a Fradit az anyagi csıdtıl? És ki felelıs ezért a bőntettért? 100 éves a Ferencváros: Gála és kitüntetések a Kongresszusi Központban A Kormány

Részletesebben

Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz?

Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz? Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz? 110 éves a legpatinásabb és feltehetıleg még ma is a legnagyobb szurkolótáború sportklub, az FTC. Az évfordulóhoz

Részletesebben

Rendhagyó beszámoló. az Alexandra Könyvesház Irodalmi Kávéházában tartott (2007. november 30.) KÖNYVBEMUTATÓRÓL

Rendhagyó beszámoló. az Alexandra Könyvesház Irodalmi Kávéházában tartott (2007. november 30.) KÖNYVBEMUTATÓRÓL Rendhagyó beszámoló az Alexandra Könyvesház Irodalmi Kávéházában tartott (2007. november 30.) KÖNYVBEMUTATÓRÓL 2 Kérdések és válaszok A moderátor: Valencsik Ferenc újságíró, a Budapest Televízió hírigazgatója

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Lejáratás, prejudikáció. És az ítélet Magyarországon és másutt

Lejáratás, prejudikáció. És az ítélet Magyarországon és másutt Én minden nap, minden este egy kiértékelést készítek a nap eseményeirıl, hogy hol tartunk abban az ügyben amiben a feljelentésemet tettem. Ezt (a feljelentést) újságírókkal és politikusokkal teszem, lényege

Részletesebben

Az ún. Sztálin elvtárs effektus:

Az ún. Sztálin elvtárs effektus: Az ún. Sztálin elvtárs effektus: Levél a Gyorskocsi utcai börtönbıl Orbán Viktor miniszterelnökhöz A Gyorskocsi utcából levelet írtam Orbán Viktornak. A levelet akkori ügyvédem vitte ki és juttatta el

Részletesebben

A mentelmi jog felfüggesztése 2001. november 6-án (A parlamenti jegyzıkönyvbıl, illetve az ennek részben ellentmondó élı rádióközvetítésbıl)

A mentelmi jog felfüggesztése 2001. november 6-án (A parlamenti jegyzıkönyvbıl, illetve az ennek részben ellentmondó élı rádióközvetítésbıl) A mentelmi jog felfüggesztése 2001. november 6-án (A parlamenti jegyzıkönyvbıl, illetve az ennek részben ellentmondó élı rádióközvetítésbıl) ELNÖK: Tisztelt Országgyőlés! Soron következik a mentelmi ügyek

Részletesebben

A Szabadi-ügy összefoglalása:

A Szabadi-ügy összefoglalása: A Szabadi-ügy összefoglalása: a feljelentéstıl a másodfokú (még nem jogerıs) ítéletig (2001. március 7. 2008. április 29.) Feljelentés/feljelentı Boros Imre névre szóló feljelentése (I). (2001. március

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

Egy újabb hallgatag ember: ismét lapít Géczi József Alajos (MSZP), a mentelmi bizottság elnöke

Egy újabb hallgatag ember: ismét lapít Géczi József Alajos (MSZP), a mentelmi bizottság elnöke Egy újabb hallgatag ember: ismét lapít Géczi József Alajos (MSZP), a mentelmi bizottság elnöke A politikában, a kormányban, a médiában stb. kialakult és ma már szinte általános munkamódszer a nem belülrıl

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Törvénysértıen nem állította fel Orbán Viktor a kormánybizottságot

Törvénysértıen nem állította fel Orbán Viktor a kormánybizottságot Az utolsó szó jogán I. Összefoglaló megállapítások Ártatlan vagyok, kérem a T. Fıvárosi Ítélıtáblát, hogy bőncselekmények hiányában mentsen fel. Következetes álláspontom szerint megalapozatlan eljárás

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Nyolc év után: bizonyítékok nélkül elítélve. A sajtó a Szabadi-ügy befejezésekor: nem érdekesek az összefüggések

Nyolc év után: bizonyítékok nélkül elítélve. A sajtó a Szabadi-ügy befejezésekor: nem érdekesek az összefüggések Nyolc év után: bizonyítékok nélkül elítélve Sokak kérésének teszek eleget, amikor közreadom elsı gondolataimat elítélésem után. Erre késztet az a szimpátia is, amit ismeretlenektıl lépten-nyomon tapasztalok,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: I. fejezet Bevezetı rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belsı szabályzatok összefüggése II. fejezet Általános

Részletesebben

Kérdıív képviselık számára

Kérdıív képviselık számára Kérdıív képviselık számára Politikai részvétel és képviselet" c. társadalomtudományi kutatási program (HU 0089 EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében) Magyar Választáskutatási Program 2003-2011

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 7-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 7-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 7-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai Határozat száma Tárgy Kód 122/2010. (IV. 07.) Dr. Éles András polgármester

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Mamaison - Andrássy Hotel

Mamaison - Andrássy Hotel 2 / 10 2014.03.25. 11:43 Regisztráció Miért regisztráljak? Emlékezz rám! E-mail cím Jelszó BELÉPÉS KERESÉS RÉSZLETES KERESÉS SZIGORÚAN İRZÖTT NYELVSTRATÉGIA Szupertitkos intézet 100 millió forintból Titkos,

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 12. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 12. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 12. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Mi a MÉB, és hogyan tudod felhasználni a csajozásban? -Jocky- Milyen egy jó MÉB? A MÉB-ek

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl Jelen vannak: 12 települési képviselı: Antal Ferenc,

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDİBEN FOGLALKOZTATOTTAK ok 000010 000011 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000030 000040 000042 000043 megyei közgyőlés alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELİK

Részletesebben

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós

1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós 1. oldal, összesen: 16 Szerzı: Hajdu Miklós Önkép-teszt Önkép. Kimondjuk ezt a szót, és automatikusan ugrik be a jelentés. Az a kép amilyennek látjuk magunkat. Látjuk magunkat valamilyennek, az életünk

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V nyilvánosan tartott tárgyalásról Felperes: Fiskus Béla Alperes: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és társai Felperesi beavatkozó: Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület I.r.alperesi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Tamás Ervin úr fıszerkesztı-helyettes Népszabadság. Kedves Tamás Ervin!

Tamás Ervin úr fıszerkesztı-helyettes Népszabadság. Kedves Tamás Ervin! Tamás Ervin úr fıszerkesztı-helyettes Népszabadság Kedves Tamás Ervin! A Népszabadság 2007. január 5-i számában, az elsı és a második oldalon cikk jelent meg Lencsés Károly bőnügyi tudósítótól: Reptetı

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Lapszemle 2010. 34. hét

Lapszemle 2010. 34. hét Lapszemle 2010. 34. hét Semmi sincs ingyen Csalinak használják a könnyen megkapható nyereményeket Együttesen nyolcmillió forint bírság megfizetésére kötelezte a Beck Reisen Kft.-t és testvérét, a Beck

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR HÁTTÉRANYAG SZABÓ IMRE MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSÁHOZ AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK RÉSZÉRE 2008. ÁPRILIS Összeállította: HARASZTI PÁLNÉ Országgyőlési Könyvtár Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-7/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. június 13-án megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman Kvíz2011.10.28 Name: 1. Mi tartozik a magyar államszervezethez? a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman 2. Ki az államf? a) köztársasági elnök

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 395-3/2013. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester. képviselı. Dr. Guba Zsolt Varga Jenı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester. képviselı. Dr. Guba Zsolt Varga Jenı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Földváry- Boér Elemér Mővelıdési Házban a helyi Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. június 16-án 18,00 órakor tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt

Részletesebben

Alkotmányjog -2 tananyag- és vizsgaelőkészítő

Alkotmányjog -2 tananyag- és vizsgaelőkészítő Alkotmányjog -2 tananyag- és vizsgaelőkészítő Tesztsor Syria 2008 Előfordulhat, hogy a válaszok nem pontosak, vagy valami félregépeltem. Mindig (!) hasonlítsd össze a tankönyvvel / törvénnyel. I. teszt

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Szarvasmarhákat kínoznak Szekszárdnál

Szarvasmarhákat kínoznak Szekszárdnál HFTE KÉSZÍTETTE: SIPOSNÉ RUSZKAI KRISZTINA Események novemberben november 22. Küldöttgyőlési meghívók és küldötti tájékoztatók kiküldése november 23. DATE államvizsgáztatás november 24. MSzSz tisztújító

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben