Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor!"

Átírás

1 Dr. Orbán Viktor úr részére volt miniszterelnök a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke országgyőlési képviselı Budapest Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor! Elızı levelemet azzal kezdtem, nem gondoltam volna, hogy valaha még levelet írok Neked, Viktor. A hallgatás és a hátulról jövı válasz nem csinált kedvet az újrázáshoz. Mégis megszületett a második levél. Ezúttal pedig a harmadik, amire még kevésbé gondolhattam. Most is megírom, miért kerül erre mégis sor. Annak ellenére is, hogy nehézségeket okozhat Neked a népszavazási kampányban. De hát ezt elıre láthattad volna, és intelligens módon elkerülhetted volna. Örömmel tájékoztatlak ugyanakkor Viktor arról, hogy a nehézségeket kompenzálhatja az, hogy alkalmad nyílik a népszavazással kapcsolatos nagyon lényeges dilemma tisztázására. Nevezetesen: egy esetleges hatalomváltás, amit annyira (mohón) akartok, kiutat adhat-e az országnak? És miként lehetne a formális hatalomváltást, magyarán a kiegyezést, a nagykoalíciót ( szakértıi kormányt ) kiküszöbölni. Mert ezzel nyilván egyetértesz igen snassz elképzelés lenne a részetekrıl, ha a nagy igyekezet a hatalomba való beülést, egy nagykoalícióban ( szakértıi kormányban ) való részvételt szolgálná. Ha nincs elképzelés, attól nem lesz, ha egyesültök. Csak a nép kiszolgáltatottsága lesz még nagyobb, amit el kell kerülni. És az elégedetlenség kinyilvánítása lehet nemsokára még erısebb, még rombolóbb, amit szintén. Sajnos, számtalan jele van annak, hogy erre, mármint nagykoalícióra készülhettek. Megnevezitek, hogy kivel tudnátok a szocialista miniszterek közül együttmőködni. Megnyugtatjátok a baloldalt, hogy bár Te börtönnel fenyegeted a mai vezetıket, ezt nem kell komolyan venni, mert a háttéremberek, akik között mindig is állandó kapcsolat volt, már megegyeztek arról, nem lesz ilyen. Ez csak Szabadira vonatkozhat, mégha most Viktornak ezt is kell kommunikálnia. Ahogy Zuschlag János ırizetbe vételekor tetted, örömödet palástolni sem akarván: eljön az az idı, amikor a mostani vezetıket behívják a rendırségre, és ott tartják ıket. Miért nem úgy mondtad, Viktor, hogy már eljött: Veled és a fiatal demokratákkal? Én voltam a szenvedı alanya és úgy, hogy nem követtem el semmit. Aztán bilincses-pórázos bemutatókat közölt rólam a sajtó, úgy hogy nem takarták ki az arcomat. Megaláztatok engem és a családomat, megaláztátok a kisgazdákat. Rákosiról jegyezték fel: errıl is írok a Bilincs és póráz A Gyorskocsi utca c. könyvemben, hogy mágnesként vonzották a bilincsek. De ezt is csak a rend és semmiképpen nem a lehetséges párhuzam kedvéért említem meg soha nem publikálták, ha egyáltalán készültek, ellenfelei megaláztatásáról az ilyen képeket. Volt esze, mondanám.

2 2 A Népszabadság címő lap ellen indított személyiségi jogi pert elsı fokon megnyertem. A lap védekezésében az ügyészség ráutaló magatartására hivatkozik: minden esetben felhívták a figyelmüket, hogy ha Szabadi Bélát bilincsben le akarják fényképezni, hova menjenek és mikor. Szándékomban áll a megkínzásomról készült ügyészségi jegyzıkönyv közzététele a tárgyaláson hiába kértem az ismertetését, nehogy Deutsch Tamásnak kétsége legyen akár csak ennek megtörténtében is. De ha olvastad a jegyzıkönyveket, ismerned kell ezt is. Tettél-e valamit az ilyen bánásmód kivizsgálására? Figyelmedbe ajánlom azt a kísérılevelet, amit Torgyán elsı levelemhez mellékelt. Ha nem lenne meg már irattáradban, másolatát elolvashatod a Bilincs és pórázban, de akár itt is. Az egyik tanú kihallgatásakor az ügyész és a tanú lazán zsidózott. Az ügyészség ezt találékonyan jegyzıkönyvben örökítette meg. Ekkora magabiztosságot nagy hátszél és a fontosság tudatának eufóriája nélkül elképzelni is nehéz. Torgyán szerint Te olvasgattad a velem kapcsolatos tanúvallomásokat. Felléptél-e a zsidózás ellen? Ezekért is kérdeztem meg második levelemben: Az eljárás során számos törvénytelenséget és alkotmánysértést követtek el ellenem. Mindez szerintem nem következhetett volna be a nyomozóhatóságok olyan különleges igyekezete nélkül, amit csak nyomás, ráhatás és ösztönzés motiválhatott. Mi a véleményed a mentelmi jog sorozatos megsértésérıl, megkínzásomról, az ellenem elkövetett egyéb atrocitásokról, hamis tanúkról és hamis vádról, személyiségi jogaim folyamatos megsértésérıl? Megjegyzem: mindent bizonyítani tudok. De visszatérve a tulajdonképpeni témához, múlt év december 26-án fordultam Hozzád, Viktor. Semmit nem kértem, csak közöltem néhány tényt és néhány kérdésemet, mivel érezhetıen nem akarsz tanú lenni. Te ezt megteheted, mint kedves minisztertársaid: Nektek eszerint nem kell állampolgári kötelezettségeiteket teljesíteni. Mindegy, hogy a bíróság felkér-e erre, Neked, a rossz látszat miatt is kérned kellene meghallgatásodat. Sejtem a dilemmát: nem akarod elısegíteni az általatok indított (konstruált) ügyben a felmentésemet. A térti vevény visszajött, de a Fidesz Elnöki Kabinet a Te kabineted, egy párt elnökének a kabinetje, ami újabb meglepetésemre a képviselıi irodaházban székel és mőködik válaszolt. (A mőködési költségeket az országgyőlés állja?) Ennyit írtak: Orbán Viktor elnök úrnak küldött levelét megkaptuk. Tisztelettel: Bali Gabriella titkárságvezetı. Feltehetıleg azért, mert a hozzád intézett levelet feltettem honlapomra, megküldtem valamennyi képviselınek és beszéltem róla a médiában, február 6-án en a következı levelet kaptam volt kollegámtól, Deutsch-Für Tamástól, az Elnöki Kabinet kabinetfınökétıl. A keltezés, feltehetıleg az alkotás napja nem lehet véletlen: február 5-én közölt velem interjút a Stop, ebben Rólad és a (második) levelemrıl is beszéltem. Bár másokkal ellentétben eleve tisztában vagyok a várható színvonallal, a megoldás és annak szürkesége, a képzavar, a csúsztatások és a reakció kivagyisága még engem, a rendelkezésre álló szürkeállományt és a személyiségjegyeket jól ismerı volt kollegát is meglepett. Egy komoly kérdéseket feszegetı levélre, ilyen válasz érkezett. Két azonos példányban:

3 3 Tisztelt Szabadi Béla Úr! Orbán Viktor elnök úrhoz küldött újabb levelét megkaptuk. (Kiemelés: Sz. B.) Sajnálatos, hogy az abban foglaltak valóságtartalma, mint eddig, most is kívánni valókat hagy maga után. Üdvözlettel: Deutsch-Für Tamás kabinetfınök. A megoldás ezenkívül abban is színvonalas volt: ugyanazzal az lel két ugyanolyan mellékletet küldtetek. Deutsch Tamás elnöki kabinetfınök levelét két példányban csatoltátok. Talán azért, mert eddig két levelet küldtem Neked. (De akkor miért ír újabb levélrıl, meg arról, hogy mint eddig, mintha sorozatos lenne valami.) Mindkét azonos példányon örömmel konstatáltam, hogy Tamásnak aláírásbélyegzıje van. Annak nem örültem viszont, hogy még aláírásra sem futotta tehetségébıl. Nem Deutsch Tamásnak írtam a leveleimet, Viktor, hanem Neked, kérdéseimre is csak Te tudnál válaszolni. Az a sajnálatos, hogy ehelyett más háta mögé bújsz. A választás is sajnálatos, hiszen e formátum mögé nem lehet bebújni. Szerintem Deutsch úr formátuma, tehetsége, okossága, hitelessége mögül Te jól kilátszol. Mögé bebújni, nem ügyes húzás. Nem is szólva arról, hogy nem államférfiúi cselekedet. De hát szegény Tamás, még ha jó fogalmazó és más sok minden más is lenne, hogyan tudna olyanokra válaszolni, amelyekre csak Te tudnál, Viktor? Például arra, hogy Boros Imrét mivel vettétek rá a feljelentésre: volt-e mézesmadzag vagy csak korbács, vagy mindkettı? Tudtál-e múltjáról és felhasználtad-e? Tudom, hogy ez új kérdés, de kapcsolódik a korábbihoz: ki állt a Szabadi-ügy mögött? Boros ugyanis mostanában egyre inkább Rád mutogat, ha még szőkebb körben is. De Bánk Attila, a Magyar Vidék Párt elnöke és Torgyán ismét társa már korábban is elmondta, amit Borostól megtudott. A nyomásról. A HÁLÓ címő könyvemben, amit ajánlok a Te figyelmedbe is, Viktor, ezt a nyilatkozatot megtalálod. Honlapomon van névmutató és tárgymutató is, ami megkönnyíti a keresést, le is töltheted. Egy részletet, ami a decemberi koccintásról és a velem kapcsolatos még akkor is kitüntetı bánásmódodról szól, most rögtön elolvashatod. Fénykép készült, amit rögtön megtekinthetsz. Ez is kifejezi akkori kapcsolatunkat. Pedig Borókai kijelentése szerint ami a Deutsch-féle képzavarral élve nem is kívánnivalókat hagy maga után az igazságot illetıen, hanem úgy nem igaz, ahogy nyilatkozták: Te már vizsgálatok sorozatát indítottad ellenem. De hát elıbb jött az ítélet, utána a vizsgálat. És milyenek? A törvényben elıírt vizsgálóbizottságot viszont nem voltál hajlandó felállítani. Ami azonnal tisztázott volna. Jobb megoldás lehetett a névre szól feljelentés, egyben valamiféle paktum írásbeli rögzítése: másról, másnak a bevonásáról nem lehet szó! Talán így: ne aggódj, Józsi bátyám! Boros a kormány és értelemszerően a kormányfı nevében megjelölte névre szóló feljelentésében: Szabadit kell elítélni és miért. Olyan tényállást adott az erre a kormány által felhatalmazott Boros Imre, ami köszönı viszonyban nem volt a valósággal. Ahogy a híradók és nyilatkozataid is megörökítették: Boros feljelentését, amit állítólag egy parlamenti tisztségviselıvel elızetesen egyeztetnie kellett, Te utólag mindenképpen áttekintetted. És egyetértettél ezzel a rágalomhalmazzal és egyben jogi kacattal. Sıt, megdicsérted. Ma is büszkék vagytok arra, amit tettetek, kérkedtek sajtótokban.

4 4 Merthogy e koholmányok szerint én vezettem a minisztériumot és a Fradit. Mindenért én vagyok a felelıs, büntetıjogilag olyanokért is, amelyek nem bőncselekmények. Mármint másnál. Több vádpontban Torgyán még egyeztetett is Veled és elnyerte megtisztelı egyetértésedet. Természetesen a szakértıiddel való tanácskozásod után. Ilyen vádpont a reklámszerzıdések ügye, ami olyan gyakorlatot tükröz, amit az Európai Unió direktívában ismert el. Kértem Schmitt Pált, a Fidesz akkori alelnökét, a Fidesz európai parlamenti képviselıjét, a MOB elnökét, ne hagyja, hogy bárkit a sportért tett önzetlen és jogszerő segítségért meghurcoljanak. Felhívtam a figyelmét arra, hogy az EU direktívájában foglaltakért üldöznek, lehetetlenítenek el. Nem hagyhatja, mert tragikus következménye lesz a sportfinanszírozásra, ha a törvényesen segítıket elmarasztalják. Ahogy ez esetemben elsı fokon már megtörtént. Neked is felelısséget kell vállalnod, azért mindenképpen, ami történt. Schmitt Páltól még annyi sem tellett, mint Deutsch Tamástól, következetesen hallgat. Te és Torgyán, sıt ma már tudjuk a helyettes államtitkári elıdök sem Benedek Fülöp, Szerdahelyi Péter, Nagy András, Bódis István stb. anyagi ügyekkel nem foglalkozott. Stumpf István sem: elvileg felügyelte az állami cégek nagy részét. Nemrég mégis újra Torgyánt magasztalták, a Te jelenlétedben és Veled együtt, mert úgymond megmentette a Fradit. (Rólad és a Fradi sorsában játszott valóságos szerepedrıl nem szóltak, a megtiszteltetéstıl elfúlt hangú régi-új vezetık.) Néhány nappal késıbb Torgyán azzal dicsekedett a televízióban: ı mentette meg (egyedül) a Fradit az anyagi csıdtıl. Mit szól az ország ehhez a show-hoz, ami még ahhoz képest is vérfagyasztó, hogy minden értelmes ember tudja: valóban show, csakhogy show trial, tehát koncepciós per, kirakatper. Az egyik embert bilincsben huzigálják, megalázzák, széttúrják az egzisztenciáját, megkínozzák, hamis vádakat kreálnak, csakhogy elmarasztalják azért, ami mögött a Ferencváros törvényes megsegítése állt. Az pedig, aki a fınöke volt a minisztériumban és a Ferencvárosnál, azt hazudhatja: nem foglalkozott anyagi kérdésekkel, azzal dicsekedhet, hogy ı oldotta meg a szörnyő anyagi helyzetet. Benedek Fülöp, a korábbi elnök pedig azt állíthatja a bíróságon, hogy soha nem írt alá pénzügyi kötelezettséggel járó szerzıdést a Ferencváros ügyében, amikor a bíróság elıtt fekszik egy négy évre szóló támogatási szerzıdés, amit Benedek Fülöp elnök kötött Benedek Fülöp közigazgatási államtitkárral. Benedek Fülöp a bíróság elıtt azt merheti állítani, hogy kiváló volt a Ferencváros anyagi helyzete. Kérdésemre meglepıdött, hogy 850 millió forint adósságot hagyott ránk. Az alelnök Nagy András helyettes államtitkárra sem akart emlékezni. Azt azért elmondta, hogy két évig Szanyi Tibor politikai államtitkár gyakorolta a tulajdonosi jogokat. Tudod az, aki rendszeresen nyilatkozott falsul arról, hogy politikai államtitkár nem foglalkozhat ilyennel. Benedek pedig az Agrármarketing Centrumot hirdeti az Asztalitenisz Szövetségnél. Viktor a Te párttársaid is ott nyüzsögnek a magyar sport vezetésében, pimasz és igaztalan kijelentéseket tesznek az én tevékenységemre. Holott van egy óriási különbség: az enyém eredményes volt. Jó lenne, ha nyilatkoznál: elképzelhetı-e, hogy egy miniszter (Torgyán) ne foglalkozzon anyagi kérdésekkel? Benedek Fülöp errıl nem tudott nyilatkozni, szerinte meg kellene kérdezni Torgyánt. Pedig egy miniszter munkájának lényeges anyagi ügy. Ahogy az állítólag általa vitt csıdelhárítási munka is. Elárulom: akták garmadája tanúsítja ennek Torgyán abszurd állításának az ellenkezıjét.

5 5 El kellene jönnöd tanúnak Viktor, vagy vállalkoznod arra, hogy írásban válaszolsz a kérdéseimre, persze sok más kérdésre is. Mert hogy lehet az, hogy miközben az egész ország arról beszélt, hogy Torgyán fia az OTP Travelnél tanácsokat ad és a minisztérium exkluzív szerzıdést kötött az OTP Travellel, Te Viktor rádióinterjúdban közölted, nem tudsz minderrıl. Én pedig valamiért még mindig nem láthatom ezt a szerzıdést, nem tudhatom meg, miért utaztam papíron legalábbis kétszer annyiért, mint más. Ugyanazon az osztályon. Megkérdezném: beavatkoztál-e vagy sem az eljárásba? Miért mondta Torgyán József, hogy Te olvasgatod ügyemben a tanúvallomások jegyzıkönyveit? Hogyan tőrhetted el, hogy meghurcoljanak egy olyan ügyben (az egyébként mások által bonyolított repülıjegyek ügyében), amit csacsiságnak neveztél? És amirıl a kormány nevében úgy nyilatkoztak, hogy még fegyelmi felelısségrevonásra sem kerülhet sor e Kehi-jelentés nyomán? Volt-e hatásod Borókai Gábor kormányszóvivıre és rajta keresztül a sajtóra, hogy ne gyalázzanak és mocskoljanak nap mint nap, vagy ki a felelıs azért, hogy a rágalmakhoz muníciót kapott a média? Hogyan lehet elérni azt, hogy egy hír ne csengjen le? Éveken át a topon legyen? Elfelejtetted jó véleményedet, amit rólam mondtál, vagy nem úgy gondoltad, amikor mondtad? Mindez a felmerülı kérdések egy kis része, amelyek közül még egyre sem adtál választ. Miniszterelnökként is mások mögé bújtál, most is. Egy kérdést most mindenképpen fel kell tennem, Viktor, nemcsak fontossága, hanem a felelısség miatt is. Vagy ha tetszik, a képességek megítélése, valós értékelése kedvéért. Nem gondoltad, gondolod, hogy azzal, amit velem tettetek, ahogy velem az eljárásban bántatok, saját magatokat járattátok le? Nem gondolod, hogy ma is sokan úgy gondolják függetlenül az én szerepem megítélésétıl, hogy milyen kormány az, amelyiknek olyan tagja lehet, akivel úgy bánnak, mint a legveszélyesebb bőnözıvel? Vagy még azzal sem? Bumerángot készítettél és fel is használtad. És még mindig nem tanultál belıle. Tudatosan buktattad meg magadat vagy ennyire tellett? Most jön a népszavazás. Három kérdéssel és a mögé gondolt mohó kormányváltási vággyal. De nincs programod, nem tudnád, hogy mit csinálj. Így félı, hogy a népszavazás és a mögé képzelt kormányváltás azért is nagy átverés lehet, mert mégha be is következne a kormányváltás (ami kérdéses), kétséges annak tartalma és nem kétséges (mivel nincs), annak programja. Így félı, hogy megint egy nagy átverésrıl van szó, persze nem a holdudvarok tekintetében. Egyet kell értened, hogy a program nem jókívánságok győjteménye, hanem konkrét és összehangolt intézkedések rendszere. Jókívánságokra senki nem kíváncsi. Programot viszont sokan várnának, de amit kaptak, az gondolatébresztınek is kevés, hát még cselekvési programnak. Mivel programot a népszavazásig semmiképpen nem tudsz kidolgozni, vállalj kötelezettséget, hogy nem egyszerően a hatalmat akarod. Tehát, hogy nem lehet nagykoalíció ( szakértıi kormány ), ami csak elodázná a programnélküliséget és a kiúttalanságot. Még akkor is vállalj kötelezettséget, ha emlékszünk, ez mit jelent Nálatok. (Akik nyilatkozataitok szerint soha nem hazudtok.) Megígértétek, hogy a kisgazdákkal soha, bár tudtátok, hogy nélkülük soha nem kerülnétek kormányra. Még úgy sem,

6 6 hogy az elıbbi módon (a kisgazdáktól folyamatosan elhatárolódva) átvertétek az SZDSZ elégedetlen szavazóit és átcsábítottátok magatokhoz ıket. A szavazóknak arra hívom fel a figyelmüket, hogy a szavazáskor mérlegeljék: kötelezettséget vállalt-e a Fidesz és Orbán Viktor arra, hogy nem lesz nagykoalíció? Ez legyen valódi kötelezettségvállalás: kapcsolódjon hozzá valamilyen garancia, ami rászorítja a fiatal demokratákat és fiókjaikat az ígéret betartására. A választók mérlegeljék: elég-e ez a számukra, de nem felejtsék, mit tettetek koalíciós szövetségesetekkel. Természetesen nem kell velem egyetértened. De ez nem vonatkozhat a tényekre, mert a valós tények nem megítélés kérdései. És ha valamit vitatsz, mondd el, mit. Ne Tamáson keresztül, neki külön válaszolok, a világért ezt nem mulasztanám el. És ne úgy általában kételkedjél, mert ismét azt hinném, azt hinnénk, nincsenek érveid. Nézz szembe a problémákkal! Nem kell keresgélned: van abból rengeteg! De hol a megoldás? Hol van az alternatíva? Budapest, február 10. Üdvözlettel: Dr. Szabadi Béla

Törvénysértıen nem állította fel Orbán Viktor a kormánybizottságot

Törvénysértıen nem állította fel Orbán Viktor a kormánybizottságot Az utolsó szó jogán I. Összefoglaló megállapítások Ártatlan vagyok, kérem a T. Fıvárosi Ítélıtáblát, hogy bőncselekmények hiányában mentsen fel. Következetes álláspontom szerint megalapozatlan eljárás

Részletesebben

Nyolc év után: bizonyítékok nélkül elítélve. A sajtó a Szabadi-ügy befejezésekor: nem érdekesek az összefüggések

Nyolc év után: bizonyítékok nélkül elítélve. A sajtó a Szabadi-ügy befejezésekor: nem érdekesek az összefüggések Nyolc év után: bizonyítékok nélkül elítélve Sokak kérésének teszek eleget, amikor közreadom elsı gondolataimat elítélésem után. Erre késztet az a szimpátia is, amit ismeretlenektıl lépten-nyomon tapasztalok,

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZEKSZÁRDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG Iktatószám: IV. 66/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2013. december 11. napján (szerdán) 10 óra 00 perckor a

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Dr.Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE ( HATÁROZATOK AZ ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS KÖRÉBEN ) I. A büntetı határozatok fogalma A büntetı ügyben eljáró hatóságok jogszabályban

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál

Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál Szabadi koncepciója Ma is csak találgatjuk, hogy a Bajnokok Ligája-szerepléstıl, 1995-tıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Kulturális Támogatáshoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. Kulturális Támogatáshoz 1 PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága által 2015. évre kiírt Kulturális Támogatáshoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetőkkel vagy számítógéppel

Részletesebben

Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete. az adatvédelemrıl

Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete. az adatvédelemrıl Balatonfőzfı nagyközség önkormányzata képviselıtestületének 29/1999. (09.27.) sz. önkormányzati rendelete az adatvédelemrıl Balatonfőzfı önkormányzat képviselı-testülete a polgárok személyi adatainak és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2010. november 30-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek A ÜGYRENDJE 1 Jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság 2002. szeptember 18-án illetve a Küldöttértekezlet 2002. szeptember 19-én Bécsben, Ausztriában. Ezen Ügyrend felváltja az elızı, az Állandó Tanács 1982.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 11-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. január 29-én 17.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8045 Bakonykuti,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! I. Mi a teendı a káresemény bekövetkeztekor?

Tisztelt Partnerünk! I. Mi a teendı a káresemény bekövetkeztekor? Tisztelt Partnerünk! A gépjármő veszélyes üzem. Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat. A megtörtént bajban hatékonyabb segítséget nyújthatunk egymásnak, ha tudjuk, hogy mi a teendı.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. október 08-án, de: 8.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. október 08-án, de: 8.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. október 08-án, de: 8.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl Jelen vannak: Nagy Erzsébet bizottság elnöke Apró Ferenc bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Általános Üzletszabályzat (ügyvéd szakmai felelısségbiztosításhoz) Bevezetés A jelen Általános Üzletszabályzat (Üzletszabályzat) rögzíti azokat a feltételeket és kikötéseket, amelyek alapján az Aon Magyarország

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR

HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük?

A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? A gyermek- és fiatalkorú elkövetık helyzete Magyarországon: Értük, ellenük vagy velük? Dr. Fellegi Borbála Foresee Kutatócsoport A Külügyminisztérium Emberi Jogi Konferenciája 2010. április 15. [ ] félek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban.

székhelyén; Békéscsaba, Szabadság tér 11-17., a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 327-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. október 11-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye III. Az első Orbán-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az 1998-as parlamenti választásokat követően koalíciós

Részletesebben

377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról

377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról 377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról hatályos: 2012.01.01 - A Kormány az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófavédelemrıl

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS. A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára

1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS. A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára 1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS A Peace on Earth c. számot az 1998. augusztus 15-i omaghi pokolgépes merényletre írták. Az állandó ír konfliktus

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket?

Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Gergely Gábor online marketing tréner Simon László részére Miért ne lehetne Önnek is egy olyan weboldala, mely naponta tereli Önhöz a potenciális ügyfeleket? Itt a megoldás ami... egyszerűen használható,

Részletesebben

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata

Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata Az Élı Erdély Egyesület alapszabályzata I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület meghatározása 1.1. Az egyesület megnevezése Élı Erdély Egyesület, továbbiakban Egyesület. 1.2. Az Élı Erdély Egyesület

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban Lannert Judit prezentációja Mőhelybeszélgetés 2009. február 19. Tempus Közalapítvány 1 A nyitott koordináció módszere A nyitott

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 9-én - kedden - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2. -ában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezetı munkavállalók adatai

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2. -ában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezetı munkavállalók adatai 2013. április 24. A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2. ában elkülönült szervezeti egységet vezetı munkavállalók termelési 290 000 személyügyi 270 000 350 000 titkárságvezetı 145 000 kereskedelmi 280

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-15 /2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. november 17-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben