H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY"

Átírás

1 H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós hírlevelének megjelenése alkalmából. Nagy öröm számunkra, hogy újra beszámolhatunk az elmúlt időszak áldott eseményeiről, és az előttünk álló programokról. Hálásak vagyunk az Istennek és áldását kérjük szolgálatunkra, mert nagyon sok missziós testvér végzi áldozatos szolgálatát börtöneinkben, nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos országában, ezúton is szeretettel köszönjük meg az ő munkájukat. Köszönjük a börtönlelkészek áldozatos munkáját is, köszönjük a jó együttműködést, közös programokat, közös szolgálatokat! Nagyra értékeljük a börtönben dolgozók felelősségteljes munkáját is, börtönparancsnokok, nevelők, őrök sokszor megtapasztalt figyelmességét, szeretetét, együttműködésre való készségét. Csakúgy azoknál, akik országos szinten a BVOP-n segítik munkánkat. Isten áldása kísérje őket is életükben, munkájukban, az újévben is! Ez már a negyedik alkalom, hogy elektronikus hírlevéllel jelentkezünk, mely lehetőséget ad arra, hogy bővebb formában számoljunk be az elmúlt időszak történéseiről. Kiemelt és gazdagon megáldott esemény volt Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság világkongresszusa, mely Torontóban, június 28 és július 2 között került megrendezésre, nyolctagú magyar delegáció részvételével. Szintén áldott alkalom volt az Oroszországból idén májusban hazánkba érkező börtönlelkészekből, missziósokból és büntetésvégrehajtási szakemberekből álló delegáció megrendezett konferencia is, melyben a vendégek a magyar helyzettel és a börtönlelkészek szolgálatába láttak bepillantást. Rendhagyó alkalomra került sor szintén májusban, amikor is a Deák téri Evangélikus Gimnázium diákjai a Fővárosi Bv. Intézet Maglódi úti objektumában passiójátékkal látogatták meg húsvét előtt a fogvatartottakat. Magyarországon és határainkon túl, sokan támogatták imádságban szolgálatunkat és küldtek imaheti felhívásunkra szervezetünknek adományt, melyet ezúton is nagyon köszönünk és kérjük továbbra is a Testvérek imádságát munkánkra! Kérjük továbbá, hogy amennyiben lehetőségük van, szolgálatunkat támogassanak adománnyal, Bibliával, hordozzanak imádságban! A 103. zsoltár szavaival és szeretettel köszöntöm az olvasót: Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd mennyi jót tett veled! Magyari Márton ügyvezető Roszík Gábor elnök 1

2 Roma világnap Pálhalmán A Dunaújváros-Pálhalmai Országos Büntetés végrehajtási Intézetben ökumenikus rendezvényt tartottak április 10-én, vasárnap. Ez az alkalom csatlakozik az április 8-án megtartandó Nemzetközi Roma Naphoz, valamint az USA presbiteriánus egyháza által kezdeményezett Tíz nap ima és hálaadás az európai romákért projekthez. Az alkalom kiemelt vendége volt Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Fontos a roma népesség helyzetét jellemző "ördögi kör" megtörése, mert ha nem tesszük, egyre több embert kell majd mind kevesebbnek eltartania - mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára vasárnap az európai romákért tartott egyházi imatalálkozót megelőző sajtótájékoztatón a pálhalmai börtönben. Balog Zoltán szerint "divatba jött" a romákról beszélni. S hogy így van, abban Magyarországnak jelentős szerepe van. "Rájöttünk arra, ha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ez a probléma úgy el fog mélyülni Magyarországon, hogy többség és a kisebbség együttélését is lehetetlenné teszi - mondta az államtitkár. Úgy fogalmazott, a mi feladatunk az, hogy segítsünk azokon is, akik saját hibájukból, s azokon is, akik nem abból jutottak bajba. Úgy vélte, abban, hogy akik letöltötték a büntetésüket, s kiszabadulásuk után ne újra a bűnözés útját válasszák, sokat segíthetnek az egyházak és a lelkészek által nyújtott lelki többlet. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a roma népesség 85 százaléka munkanélküli, ezért fontos, hogy a négy év alatt létrehozandó 400 ezer munkahely negyedét a romák számára teremtik meg, s magasabb arányban juttatnak számukra közmunkát. Munkahelyekbe invesztálni ugyanis távlatban is olcsóbb, mint büntetésvégrehajtási intézetekbe, szociális segélyezésbe. A nemzetközi romanap alkalmából, s a legnagyobb amerikai protestáns egyház, a Presbyterian Church kezdeményezéséhez csatlakozva, a pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben mintegy 80 fogvatartott vett részt a vasárnapi ökumenikus imatalálkozó programjában, meghallgatva a Békefy Lajos börtönlelkész által ismertetett, az európai roma népesség helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a Mélykúton fogvatartottak Kodály Kórusát és Krisztus Szeretete Egyház zenekarának műsorát. Ott volt a találkozón Csóti András büntetésvégrehajtási vezérőrnagy, főtanácsos, továbbá a református egyház és a börtönlelkészek szervezetének, a Testvéri Börtöntársaságnak a képviselői is. Az egyházi romatalálkozót a jövőben szeretnék minden évben megrendezni. 2

3 Bernátkúti börtönkápolna szentelés Pünkösd ünnepe előtt, június 9-én került sor az ország egyik legnagyobb büntetés-végrehajtási intézetében, Dunaújváros-Pálhalma bernátkúti alegységében a Szent Bernát ökumenikus kápolna felszentelésére, amit Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Spányi Antal székesfehérvári püspök végzett. Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Dr. Kökényesi Antal bv altábornagy, országos parancsnok is. Ekkor került sor az intézetben kilenc éve börtönlelkészként szolgált Dr. Békefy Lajos református lelkész ünnepi elköszönésére is. Aki templomot épít, az lelki otthont teremt, és a jövőt építi mondta Balázs Péter bv ezredes, intézetparancsnok köszöntőjében az egyszerű, puritánul szép kis börtönkápolna ajtaja előtt, s felkérte Dr. Kökényesi Antal bv altábornagyot, országos parancsnokot a nemzeti színű szalag átvágására. A vendégek a mélykúti Kodály kórus énekhangjára vonultak be a Szent Bernát ökumenikus kápolnába, ahol a felszentelő igehirdetést Dr. Bölcskei Gusztáv püspök tartotta a 66. Zsoltár alapján. Kiváltképpen az imádság és a bűnbánattartás fontosságát hangsúlyozta, s azt kívánta, találjanak ebben a kápolnában a fogvatartottak megbékülést Istennel, egymással, s merítsenek erőt az itteni szolgálatokból is. Áldáskívánó, felszentelő imádsága után Spányi Antal székesfehérvári római katolikus püspök szólt az egybegyűltekhez és szenteltvízzel áldotta meg az Isten neve tiszteletére emelt kápolnát. Az ünnepély a pálhalmai parancsnoki épület dísztermében folytatódott. A kibővített Kodály kórus éneklését követően Dr. Kökényesi Antal bv altábornagy, országos parancsnok köszöntötte felszólalásában a jelenlévőket. Elmondta, az ország bv-intézeteiben van már templom, s csaknem mindenütt kápolna, ahol megvalósul a fogvatartottak vallási és lelki igényeinek a szolgálata. Nagyra értékelte a börtönlelkészek munkáját, ami által a bezárt falak között élők több megbékéléshez, lelki erőhöz juthatnak. A megbecsülés jeleként említette, hogy nemrég írta alá a börtönlelkészek státuszának változásáról szóló hivatalos felterjesztést. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök a további szolgálatokra előre tekintve is áldást kért a három alegységben folyó lelki munkára. Emlékeztetett arra, hogy a névadó Szent Bernát a világosság völgyévé változtatta azt a helyet, ahol Isten megbízása alapján élte szerzetesi közösségét. Dr. Spányi Antal püspök az ökumenikus kápolna névadójára utalva annak jelmondatát idézte: Világíts és lángolj!, s kérte Istent arra, hogy ez valósulhasson meg a kápolnában és a zárkákban is, valahányszor csak lelkek találkoznak Jézus Krisztussal. Dr. Békefy Lajos ny. börtönpasztorológus lelkész visszatekintését és ünnepi beszédét a Római levél 2,1-11 alapján tartotta meg. Elmondta: a börtönkápolna a lelki minőségváltás helye, ahol véget érhet az ítélkezés, az önigazultság és az önigazolási kényszer emberi története, s megkezdődhet az újjászületett emberek Isten szerinti élettörténete. Kilenc évi pálhalmai szolgálata alatt ezt a minőségváltást igyekezett elősegíteni sok-sok lélekben az Ige és a Szentlélek kegyelme által lelkigondozói beszélgetés és 2745 istentisztelet, bibliaóra, ünnepi alkalom adta ehhez a keretet. A kápolna kialakításának gondolata három és fél évvel ezelőtt Schmehl János bv dandártábornok, akkori intézetparancsnok szívében merült fel, amiből hamar tett és valóság lett. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a kápolna kialakításában segítséget nyújtottak, név szerint is megemlítve Hetyei Gábor bv ezredest, aki az Agrospeciál Kft részéről többször is készségesen segítette a kápolnaépítést is. A nyugállományba került börtönlelkész személyes hangon adott hálát a kilenc év alatt megtapasztalt kegyelemért. Hálás Istennek a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó hat éve az egész büntetés-végrehajtásnak nyújtott 6,5 millió forint értékű bibliaadományáért, a Nők Világimanapja meghonosodásáért a börtönökben, a Hit-, és vallási, erkölcsi alapismeretek fogvatartottaknak c. munkafüzete megjelenéséért. Reményét fejezte ki, hogy az Imanap az európai és a magyar romákért romákkal nevű projekt, amit nemrég indítottak el közel 100 fő részvételével éppen ebben a díszteremben, szintén elterjed majd a büntetés-végrehajtásban. Beszéde végén áldást kért és kívánt az új kápolnába betérőkre, az ottan szolgáló egyházi és missziói munkatársakra, a magyar büntetés-végrehajtásra, melynek egyre inkább szerves részévé válik a börtönlelkészi szolgálat. A kibúcsúzó börtönlelkész beszédét követően Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke az egész egyház nevében megköszönte a börtönlelkész pálhalmai kilenc éves szolgálatát, s átadta neki Méliusz Juhász Péternek 1561 pünkösd havának első napján Döbrötzönben megjelent kis prédikációs kötete hasonmás kiadását, amit a magyar reformátor a kolosséi levélhez írt. 3

4 A Református Missziói Központ igazgatója, Magyarné Balog Erzsébet Szent Bernát jelmondatát idézve (Világíts és lángolj!) köszöntötte a börtönlelkészt, s igés égetett kerámiatáblát nyújtott át. A református börtönlelkész társak nevében szólalt fel és mondott áldáskívánást a kibúcsúzó pálhalmai lelkésznek L. Molnár István lelkész, a református börtönlelkészek közösségének vezetője, s átnyújtotta az erre az alkalomra készített díszoklevelet. Dr. Békefy Lajos válaszképpen átadta az ünnepség díszvendégeinek és az intézet parancsnokának a Kálvin Kiadónál pünkösdre megjelent Bohren-könyv egy-egy példányát, ami az imádság tanulásáról szól, s amit börtönszolgálata mellett öt más könyvvel együtt fordított, illetve írt. A kápolnaszentelés ünnepélyét Balázs Péter bv ezredes, intézetparancsnok köszönő szavai, illetve a mélykúti Kodály Kórus és a sándorházai Irodalmi Szakkör színvonalas ünnepi műsora zárta, melyben Szent Bernát életét elevenítették fel. (r-y-g-a) 4

5 Orosz börtönös delegáció járt Magyarországon A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete kezdeményezésére és meghívására 13 fős orosz delegáció érkezett május 9-én Gödöllőre 3 napos konferenciára, tapasztalatcserére, tekintettel arra, hogy várhatóan még idén elindul a börtönlelkészi szolgálat az orosz büntetés-végrehajtási intézetekben. A máriabesnyői Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban megtartott konferenciát és szakmai napot Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete elnöke nyitotta meg és köszöntette a távoli Szibériából, Baskír Köztársaságból, Moszkvából és Szentpétervárról érkező orosz ortodox, bolgár ortodox, evangélikus és pünkösdi felekezetű lelkészeket, missziósokat és büntetés-végrehajtási vezetőket, vendégeket. A konferencia nyitó előadását dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, Országos Parancsnok tartotta meg, aki előadásában kiemelte a börtönlelkészi szolgálat fontosságát és lehetőségeit, tájékoztatta az orosz vendégeket a büntetés-végrehajtásban végezhető missziós szolgálatokról és a börtönlelkészi szolgálat 11 éve történt újraindítása óta eltelt időszakról, tapasztalatokról, nehézségekről és örömökről egyaránt. Ezt követően Szeverényi János országos evangélikus missziós lelkész tartotta meg előadását, melyben ismertette a Magyarországi Evangélikus Egyház börtönlelkészi, börtön- és más missziói ágak szolgálatát. Előadásában fontosnak tartotta a missziók közösen, egy cél érdekében végzett szolgálatát: felkarolni az elesett és elfelejtett embereket. Ezután a Magyarországon börtönlelkészi szolgálatot végző történelmi egyházak delegáltjai számoltak be az egyes intézetekben folyó lelkészi és missziós szolgálatokról: Hajdú Miklós római katolikus lelkész Sátoraljaújhelyről, Szénási Jonathan Sándor református lelkipásztor Baracskáról, Jánosa Attila evangélikus lelkész Győrből, Schönberger András főrabbi pedig Pécsről érkezett és adott át hasznos tapasztalatokat, tanácsokat az orosz testvéreknek. A konferencia során lehetőség nyílt a fórumbeszélgetéseken túl arra is, hogy gyülekezeti lelkészi szolgálat mellett börtönben szolgálatot végző ortodox, és pünkösdi lelkészek is beszámoljanak missziós szolgálatukról. A konferencia csúcspontja a várakozásoknak megfelelően a Váci Fegyház és Börtönben megtartott szakmai nap volt, melynek keretében az orosz büntetés-végrehajtási szakemberek, egyházi és börtönmissziós vezetők, missziósok testközelből, személyesen élhették át a magyar büntetésvégrehajtásban szervesen működő börtönlelkészi szolgálatot. Kopcsik Károly bv. ezredes a Váci Fegyház és Börtön parancsnoka köszöntötte a jelenlévőket, majd előadásában bemutatta az intézet múltját és jelenét. Ezután Csuka Tamásné református börtönlelkész számolt be szolgálatáról, aki immáron 20 éve hirdeti az örömhírt a rácsok és a szögesdrótok mögött. Ezt követően a delegáció megtekintette a váci börtönt. A delegáció, a fogvatartottakkal közösen elfogyasztott ebéd után látogatta meg a váci fegyházban működő APAC körletet, ahol a fogvatartottak vallási műsorral, énekekkel, bizonyságtétellel, mindennapjaik bemutatásával fogadták őket. Itt újra lehetőség nyílt arra, hogy a fogvatartottaktól első kézből ismerjék meg mind az APAC-programot, mind a börtönlelkészi szolgálat áldásait és az őket segítő, a szerető és megbocsátó Istentől jövő, új embert formáló szolgálatot. 5

6 A konferenciáról, melyet Pintér Sándor belügyminiszter úr és a Bv. Országos Parancsnoksága is támogatott, már most pozitív nemzetközi visszhangot kapott a két szervező missziós szervezet. Ezúton is kérjük az olvasók támogató imádságát orosz testvéreink szolgálatára is! Piliscsaba 2011 Még Pünkösd ünnepe előtt, június 8-10 között tartotta meg három napos konferenciáját Piliscsabán, a Béthel Missziós Központban a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete. A háromnapos szakmai együttlét a Börtöntársaság rendes éves közgyűlésével kezdődött, ahol sor került az új elnökség megválasztására az ökumenikus szolgálatnak megfelelően. Az új elnökség tagjai: Bozsóki Sándor, Dinnyés József, Katona Csilla, Koncz Ilona, Kurdi István, Magyari Márton és Roszík Gábor. Másnap, a konferencia főnapját Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök nyitotta meg reggeli áhítatával, majd Benedek Ede alezredes, a BVOP fogvatartási ügyek kiemelt főreferense tartott előadást a börtönmissziós és börtönlelkészi szolgálat tevékenységének értékeléséről. Ezt követően Dr. Kerezsi Klára kriminológus tartotta meg előadását a büntetőtörvénykönyv változásairól és a lehetséges vagy követendő alternatív büntetés-végrehajtásról. Délután nagy öröm érte a konferencián jelenlévőket, hiszen a Váci Fegyház és Börtön APAC-körletéről 16 fogvatartott testvér érkezett rabruhában, fogvatartottak szállítására állományba vett rabomobillal, szirénázva, bilincsben, fegyveres őrök kíséretében, ugyanakkor szabadon, boldogan, a szabadító Istent énekkel dicsérve, megváltó, új életet teremtő, szerető Úrról bizonyságot téve a konferencia résztvevői számára. A délután második felében Dr. Törzs Edit pártfogó felügyelő mutatta be a mediáció és a resztoratív igazságszolgáltatás területén az elmúlt négy év során szerzett tapasztalatait és az elért eredményeket. Az esti program során Sándor György humoralista és Dinnyés József daltulajdonos előadása nyújtott nagy élményt a konferencia résztvevőinek. A pénteki napon két fontos kezdeményezésről hallhattak előadást a résztvevők a Békefy házaspártól: a Nők világimanapja a börtönökben és a börtön falain kívül, valamint egy egyedülálló hit-, és erkölcsi, vallási alapismeretek munkafüzetről, mely kifejezetten a fogvatartottak számára íródott. A két tartalmas előadást fórum, majd a konferencia lezárása követte, amikor is a Börtöntársaság elnöksége és a jelenlévők közül többen is megkezdték a Börtöntársaság november 2-án esedékes 20 éves évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékező konferencia szervezését. 6

7 Angyalfa: fogvatartottak gyermekeinek karácsonyi megajándékozása már huszadik alkalommal! Lassan egy év távlatából tekintve is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a tavalyi Angyalfa-programban részt vett, ezzel is segítve, hogy minél több fogvatartott szülő gyermekének küldhettünk ajándékot karácsonyra! Természetesen idén is, immáron kerek évfordulóhoz érkezve huszadszor (!) is megszervezzük karácsonyi ajándékozási programunkat, melynek keretében megajándékozzuk a gyermekeket, így teremtve kapcsolatot velük és a családdal (mindig a börtönben lévő szülő kérése és a börtönlelkész támogatása alapján), s igyekszünk megszervezni a folyamatos lelkigondozást is. Ez számtalan esetben hozzájárul ahhoz, hogy a börtönben lévő és a család között a kapcsolat több éven keresztül is megmaradjon, a szabaduló visszatérhessen a családhoz, visszailleszkedjen a társadalomba, megszakadjon egy ördögi kör, melynek végén a gyermekek is a szülő példáját követve bűnöző életmódot folytatnak, és végül börtönbe kerülnek. Társaságunk a cél érdekében szeretné, ha gyülekezetek, oktatási intézmények diákjai, munkatársai részt vennének ebben a programban, ki-ki lehetősége és kedve szerint. Ezért kérünk minden kedves olvasót is, hogy az Angyalfa program keretében gyűjtsenek ajándékokat, játékokat, könyveket, tartós élelmiszert, csokoládét, szaloncukrot, tisztálkodó szereket (ruhafélét ne), s azt november 25-ig juttassátok el a következő címre: Magyar Testvéri Börtöntársaság, 2100 Gödöllő, Lumniczer S. u. 4. Azért jelöljük meg ezt a korai időpontot, mert nagyon sok fogvatartott a karácsony előtti utolsó beszélőn személyesen szeretné átadni gyermekének az ajándékot, ez pedig sok helyen december 5. és 10. között van. Tavaly közel 650 gyermek kapott így ajándékot, közvetlenül a szülőtől a börtönben, vagy egy közelben élő testvérünket megkérve erre a szolgálatra! Ha az összegyűjtött ajándékokat postai úton küldik, legyenek kedvesek a házhoz szállítás díját is fedezni. Egyéb részletekkel telefonon vagy en tudunk szolgálni. Amikor ezt kérjük, természetesen nem nagy gyűjtésre gondolunk, ha csak pár kisebb ajándékot tudtok küldeni, azt is nagy szeretettel fogadjuk a gyermekek nevében. Az Angyalfa-program természetszerűen komoly terhet ró igen nehéz pénzügyi helyzetben lévő társaságunkra, azonban az idei évben is a megszervezése és lebonyolítása mellett döntöttünk, ezért adományokat és anyagi támogatást is kérünk és fogadunk szervezetünk számlaszámára. Bibliavetélkedő 2011 Idén is advent első vasárnapján, azaz november 27-én gyűlnek össze a fogvatartottak Magyarország valamennyi börtönében, hogy a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Országos Bibliavetélkedő feladatlapjainak kérdésire választ adhassanak. Ebben az évben az Ószövetségből a zsoltárig terjedő szakasz, illetve az Újszövetségből a János írása szerinti evangéliumból tesszük fel a kérdéseket, melyre a fogvatartottak már készülnek. A vetélkedő során a Biblia használata megengedett. Ahogy az az elmúlt évben is történt idén is engedélyt kaptunk Kökényesi Antal altábornagy úrtól, hogy intézetenkénti első öt helyezett parancsnoki hatáskőrben a börtönlelkész javaslatára jutalomban részesüljön. Bízunk benne, hogy idén is még többen vesznek részt a vetélkedőn! Szeretettel kérjük hírlevelünket olvasó testvéreinket, hogy imádságban hordozzák a lassan hagyománnyá váló és nagy jelentőségű Bibliaversenyt, annak résztvevőit és a szervező börtönlelkészek szolgálatát! 7

8 Magyar börtönlelkészek és missziósok Torontóban Kanada miniszterelnöke, Stephen Harper üdvözlő soraiban a világ legnagyobb börtönszolgálati szervezetének nevezte a PFI-t, s reményét fejezte ki: ez a találkozó új távlatokat nyit a közösségi szolgálatra és a fogvatartottak evangéliumi nevelésére odaszánt munkatársak előtt. Az új távlatok és feladatok, módszerek megvitatása és kidolgozása folyt az igen jól megszervezett világtalálkozón. A reggeli katolikus, ortodox, protestáns áhítatok, a napot indító plenáris evangelizáció, majd a két délelőtti főelőadás, s a délutáni munkacsoportok, valamint rövid kurzusok tucatnyi izgalmas témával, majd az esti koncertek és a napot záró áhítat felfokozott légköre kiváló szellemi-lelki atmoszférát biztosított a műhelymunkához. A magas színvonalhoz a Sheraton Hotel kényelme és szolgáltatásai nyújtották a nagyszerű külső feltételt a munkához. A résztvevők színes sokasága afrikai, latin-amerikai népviseletbe öltött lelkésznők, missziósok eleven, látványos csoportjai ténylegesen érzékeltették a kulturális, nemzeti, egyházi sokféleséget. Amint Ron Nikkel, a PFI elnöke ezt meg is fogalmazta: Összejövetelünk a remény jele mindazoknak, akik az igazságosság és irgalmasság szenvedélyes elkötelezettjei, akiknek szívében cselekvő együttérzés él a szegények, a fogvatartottak, az összetört emberi életek iránt. A világ ezernyi börtönében még ma is nagyon sok emberi tragédiával, megalázással lehet találkozni. A börtön sokak életét megtöri, egyéni és családi, közösségi és munkavállalói tekintetben egyaránt. Nagy szükség van a börtönökben Jézus evangéliumára, jó hírére, megbocsátásra a büntetés során, békességre a bilincsek között, helyreállító, talpra állító reményre és távlatokra a sokaknál megismétlődő elbukás, bűnismétlés közben. Erről szóltak a plenáris ülések előadásai, a különböző országokban forgatott rövidfilmek, melyek sokszor megrázó és elkötelező betekintést adtak egy-egy sorson vagy börtönlelkészi/missziós szolgálaton keresztül ennek a keresztyén munkaágnak a mélységeibe, különös lelki összefüggéseibe, és eredményeibe. Minden film, sors, talpra állás refrénje ugyanaz volt: Jézus, Jézus, Jézus, egyedül Jézus! A Magyar Testvéri Börtöntársaság kisfilmje is jól illett ebbe a sorba, ami beszámolt a hazai börtönökben egyre népszerűbb országos bibliaismereti versenyekről. Roszík Gábor evangélikus lelkész, a hazai PFI elnöke mellett megszólalt benne több börtön parancsnoka is, értékelve ezt a kezdeményezést. A pódiumbeszélgetések egy-egy nap főtémájához kapcsolódtak, ezek egyikén hazai PFI elnökünk is beszámolt a magyar munkáról. Tapasztalatát a reménység összefüggésében így summázta: Never give up! Soha ne add föl!. A munkacsoportokban 48 témakörben hangzottak előadások, beszélgetések, például a külföldi fogvatartottak gondozásáról, a börtönlelkészi és 8

9 missziós munka média-megjelenítésének módszereiről, a keresztyén-muszlim börtönlelkészi munka esélyeiről. Megismerkedhettünk a helyreállító igazságosság világszerte egyre elterjedtebb módszereivel, a családi kapcsolatok helyreállításának, gyógyításának tapasztalataival, a börtön és a büntetés bibliai összefüggéseivel. Érdekes volt az utolsó ítélet és a keresztyén etika, valamint a törvénykezés, ítélkezés kultúrájának a lehetséges kapcsolatáról hallani. Csoportunk tagjai igyekeztek több helyen is jelen lenni. Magyari Márton koordinációjának köszönhettük ezt. Több felekezetből jöttünk mi is: L. Molnár István és Dr. Békefy Lajos, valamint a szlovák csoportból többször hozzánk csatlakozó Dr. Antala Éva református, Jánosa Attila evangélikus börtönlelkészként, Dr. Magyar Máriusz ortodox esperes-lelkészként, Dani Józsefné baptista, Dr. Bányai Miklós római katolikus börtönmissziós munkatársként. A rendkívül gazdag tartalmú világtalálkozó anyagai, tapasztalatai még itthon is feldolgozásra várnak. Könyvek, munkafüzetek, módszerek fordítása és megbeszélése következik majd. Bizonyos, hogy hazai börtönszolgálatunk tartalmilag, módszertanilag is gyarapodik a PFI kilencedik világgyűlése révén. Jó volt látni azt, hogy a világméretű mozgalom vezetése milyen mélyen ismeri és gondosan számon tartja, s becsüli a világ börtöneiben működő szolgálatokat és munkatársakat. A megbecsülés jeleként különböző nemzetközi díjak kerültek kiosztásra a kreatív munka, a börtönlelkészi tevékenység, az önkéntes szolgálat elismeréseként. A kitüntettek között bolgár, afrikai, amerikai, latinamerikai, ázsiai személyek voltak. De jó lenne ebből is kicsit eltanulnunk! Remény, megbocsátás, helyreállítás, békesség hogyan is működik ez közöttünk, nálunk, mit teszünk ezért börtönlelkészként, missziósként, de a magyar börtönrendszer hivatalos vezetőiként, állományi tagjaiként? Azt gondolom, van mit együtt tanulni, végezni. S talán ez az ösztönzés a legnagyobb és ismét megtapasztalt tanulsága ennek a világtalálkozónak. Köszönet érte mindenkinek, legfőképpen Urunknak, aki a PFI munkája révén is hirdeti és segíti a bilincsek közötti és zárkaajtók mögötti isteni szabadítás lehetőségét a foglyoknak és lesújtottaknak (Luk 4,18) Dr. Békefy Lajos TorontóiGaléria: 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Országos felmérés az őszülő fogvatartottak között A Balti Bűnmegelőzési és Szociális Rehabilitációs Intézet (Baltic Institute for Crime Prevention) a Miniszterek Északi Tanácsának (Nordic Council of Ministers) támogatásával felmérést végzett az Őszülő Fogvatartottak projekt keretében 50 év feletti fogvatartottak körében, nyolc országban. (Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Finnország, Oroszország, Fehéroroszroszág és Magyarország.) A felmérés, melynek lebonyolítását hazánkban szervezetünk vállalta fel, lehetőséget nyújtott arra, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, hogy a jelzett korcsoportban milyen a fogvatartottak egészségi állapota, s milyennek ítélik meg életminőségüket. A kapott adatokat természtesen majd szeretnék összehasonlítani és értékelni, más országokban már korábban végzett hasonló felmérések összahasonlításával. A mintegy 150 kérdésből álló felmérést 58 önként jelentkező fogvatartott megkérdezésével készítettük el. A kiértékelés megvitatása nemzetközi konferencia keretében fog megtörténni ez év októberében Tallinban. Dr. Kökényesi Antal országos parancsnok úr engedélyezte a felmérés elkészítését a magyarországi bv. intézetekben, s azt is, hogy a felméréseket úgy készítsük el, hogy börtönlelkész kollégáink segítségét kérjük, melyet ezúton is nagyon köszönünk. A kérdőiveket megküldőknek, kérdőívenként, köszönetünk jeléül 5 darab keménykötésű új Újszövetséget adunk ajándékba. Azt gondoljuk, hogy fontos dologról van szó, mert a kérdőívek kiértékelése alapján a Bizottság ajánlásokat fog megfogalmazni az Európai Unió és Tanács felé, s valamennyiünk érdeke, hogy a fogvatartottak egészségügyi és élethelyzete a börtönökben jobb legyen. Természetesen a nemzetközi konferenciát követően hírlevelünk oldalain olvasható lesz az összesített eredmény. Képzőművészeti vetélkedő Az idei évben két képzőművészeti felhívásra is pályázhattak fogvatartottak. Az egyik a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság torontói világkongresszusával egy időben megrendezett képzőművészeti vetélkedő volt, melyet a nagyon elegáns belvárosi negyedben található Campbell House-ban rendeztek meg. A világkongresszus alatt megtartott kiállítás igen jó alkalom volt arra is, hogy a látogatók megismerjék a börtönök rácsai mögötti művészi tehetségeket. Ahogy az a beérkező magyar pályaművek során is nyilvánvalóvá vált, sokan a fogvatartás ideje alatt képzett művészek lesznek; gyakran a fogvatartottak megtapasztalják, hogy ilyen kreatív módon is kifejezhetik önmagukat, válaszolva érzéseikre, problémáikra. Hazánkban 16 börtönből érkezett irodánkba közel 60 pályamű. Torontóban 1500 fő tekintette meg a kiállítást. A másik képzőművészeti pályázat Berlinben került megrendezésre, Fény és Sötétség címmel, lapzártánkig nem kaptuk meg a végeredményt. Képeink a torontói kiállításon készültek. Zenés ünnepi alkalmak a debreceni börtönben A Debrecen-i B-v. Intézetben június 28-án a True Band nevű zenekar tartott koncertet a fogvatartottak részére. A koncertet közel száz fogvatartott hallgatta meg, mely közel másfél óráig tartott. A koncert alatt a zenekar vezetője egy rövid prédikációt is tartott Isten szeretetéről, valamint arról mennyire fontosak az emberek Isten számára. Az elhangzott számok az evangélium hirdetéséről szóltak és Jézus életéről. A True Band zenekar 2001-ben alakult egy sátoros evangelizáción való részvétel céljából. Több szolgálatot végzett azóta határon innen és túl. A zenekar tagjainak célja az evangélium hirdetése zenén keresztül. Akusztikus hangzású Jazz és Blues elemeket tartalmazó könnyűzenei műfajt játszanak. Küldetésük Isten szeretetének közvetítése az emberek felé augusztus 5-én pedig a kárpátaljai AMARO DEL keresztyén cigányzenekar egy zenés istentisztelet keretében lépett fel a Hajdú- Bihar megyei B-v. Intézetben. írta meg Mészáros Barna intézeti lelkipásztor szervezetünknek. Mindig nagy öröm számunkra, ha börtönlelkészektől híradás érkezik a benti eseményekről, ahogyan azt Mészáros Barna a Hajdú-Bihar megyei Bv. I. lelkipásztora küldte be az alábbi két képes tudósítást. Különösen örülünk azonban akkor, amikor olyan zenekarokról hallunk, akik önként, az evangélium üzenetét a börtön falain belül élőknek adják át, könnyűzenei formában. Íme, a képek az alkalmakról! 17

18 18

19 Fogvatartottak családi kapcsolaterősítő tábora A Büntetés-végrehajtási Szervezet és a Református Börtönlelkészi Szolgálat együttműködésének újabb eredményeként augusztus utolsó hetében sor kerülhetett a hatodik velencei családi kapcsolaterősítő táborra. A tíz család számára előkészített programra a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektuma, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a Váci Fegyház és Börtön engedett ki fogvatartottakat. A délelőtti gyerekfoglalkozásokon Szénási Jonathan Sándor lelkipásztor (Baracska) József történetét vette végig a gyerekekkel. A bibliai történet feldolgozását színezős, gyurmás és kartonépítkezős kézműves foglalkozások tették még élvezetesebbé. A foglalkozások utáni családi szabadprogram lehetőséget adott arra, hogy a szülők a tó vizében felszabadultan játszhassanak gyermekeikkel, komoly érzelmi élményt, és ezzel lelki erőt adva nekik. Az esti áhítatokon a baracskai lelkipásztor mellett L. Molnár István (Budapest), Csuka Tamásné (Vác) és Magyarné Balogh Erzsébet, a Református Missziói Központ igazgatója szolgált a Genesis és 50. alapján. A bibliai szereplők magatartása alapján elbeszélgettek a résztvevőkkel az irigységről, haragról, rágalmazásról, cukkolásról, csábításról, hazugságról és következményeikről, valamint az egyenességről, hűségről, megbízhatóságról, kitartásról és önzetlenségről, amelyek sokszor előnytelenek tűnnek az adott helyzetben, de hosszú távon mégis ezek jelentik a belső békességet és a jövőt. A családi tábort egy-egy nap meglátogatta Cséri Zoltán ezredes, bv. főtanácsos (Baracska) és Mészáros László ezredes, bv. főtanácsos (Budapest) is, és elbeszélgettek a családokkal és a szolgáló lelkipásztorokkal. A családi tábor létrejöttét a Református Missziói Központ, a Dunamelléki Református Egyházkerület, Fejér Megye Közgyűlése, az Immánuel Transz Kft. és a Baptista Szeretetszolgálat anyagi támogatása tette lehetővé. (GeSheR-HÍD) 19

20 BMSZ közgyűlés Börtönlelkészek státusza április 14-én délelőtt gyülekeztek össze a börtönlelkészek a Budapesti Fegyház és Börtön kultúrtermébe, ahol Firtl Mátyás országgyűlési képviselő tájékoztatta a jelenlévő lelkészeket a börtönlelkészek státuszának rendezéséről szóló folyamatról. A házigazda intézet vezetője, Mészáros László bv. dandártábornok köszöntője után képviselő úr ígéretet tett, hogy a Parlamentben korábban már Szászfalvi László államtitkár úr részére tett felszólalást követően is újra előremozdítja az ügyet. Felszólalása a Parlamentben május 2-án így hangzott: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A börtönlelkészi szolgálat fontosságáról már szóltam az ország Házában. Az akkor kapott pozitív válasz, az azóta megtapasztaltak alapján fordulok ismételten önhöz a börtönlelkészek státusza rendezésének kérdésében, ami a társadalom érdeke is. Mindannyian a lelkiismeretünkbe kódoltan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, de vannak, akik életük folyamán sajnos megbotlanak, aminek következményeként életük egy részét büntetés-végrehajtási intézetekben kell tölteniük. Az igazságszolgáltatás mérlegel és elítél, de a lelke mélyén mindenkinek az igazságérzete és a lelkiismerete alapvetően jót akar, és ennek értelmet és erőt a hit adhat. A választókerületemben van a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, amelynek állománygyűléseire, a fogvatartottak számára szervezett eseményekre gyakran ellátogatok. Idén március 19-én az intézet falán 20

21 Mindszenty-emléktáblát avatott Lezsák Sándor alelnök úr, a Mindszenty Társaság elnöke, az intézetben pedig Mindszenty-emlékszobává alakították ki a zárkát, ahol Mindszenty József '44 karácsonyán raboskodott. A börtönlelkészek szakmai kollégiumaként működő Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének a Kozma utcai börtönben április 14-én tartott tanácskozásán újból meggyőződhettem arról, hogy a börtön világából kivezető kegyetlenül nehéz visszaúton mennyire szükség van a támaszra. A fogvatartottak, de a társadalom érdeke, hogy a személytelen, idegen világban a megértés, a szeretet, a hit erejével is segítsük a visszatérésüket a mindennapi életbe. A keresztény ember a bűn ellen van, de nem a bűnös ember ellen. A büntetésvégrehajtási intézet parancsnokai, a büntetés-végrehajtás felső vezetése, az egyházi vezetők megítélése szerint is szükség lenne a börtönlelkészek státusának újragondolására, rendezésére azért, hogy az elítéltek életvitele, a társadalomba való későbbi beilleszkedésük szempontjából is fontos, hogy a börtönlelkészi munka nagyobb megbecsülést kapjon. A börtönlelkészek közalkalmazotti státuszban vannak, míg korábban főosztály-vezetői beosztásban voltak. Két éve lefokozták a börtönlelkészeket, megszüntették ezt a besorolást, ennek következtében munkájuk hivatalos megítélését tekintve egyenrangúak a börtönszemélyzettel. Nem lenézve ez utóbbit azonban a fegyveres testületnél a tekintélyt a megfelelő besorolás jelzi. A megoldás az lenne, hogy kapják vissza a besorolásukat, a köztisztviselői státusukat. Látszólag elegendő lenne a rendeletben egy szót megváltoztatni: a "közalkalmazott" helyett a "köztisztviselőt" szerepeltetni, de a jó megoldás az lenne, ha a törvény bővítené a köztisztviselők körét a börtönlelkészekkel. Tisztelt Államtitkár Úr! Várható-e a börtönlelkészek státusának megfelelő rendezésében elmozdulás, pozitív irányú intézkedés? Várom megtisztelő válaszát. Szászfalvi László közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm a kérdést, hiszen egy nagyon fontos problémára világított rá a képviselő úr, amellyel jelentősége miatt a minisztériumunk 2010 nyarától kezdve foglalkozik mind az egyházi, mind az igazságügyi jelentősége okán. Teljesen egyetértek önnel, tisztelt képviselő úr. Azokban a helyzetekben, ahol az emberek mozgása korlátozott, életvitelük családjuktól távol történik, és gyakoriak a lelki válsághelyzetek, felbecsülhetetlen és életmentő, sorsfordító jelentőségű az egyházak jelenléte, a lelkészek szolgálata. Ebből az alaphelyzetből kiindulva az ilyen területen dolgozó lelkészek megbecsültségének mind státusbeli biztosítása, mind az anyagi megbecsültségük méltányos rendezése elsősorban nem egyházi, hanem társadalmi érdek, hiszen csak abban az esetben tudnak a lelki válsághelyzetek kezelésére koncentrálni, ha kiszámítható a jogi helyzetük, illetve a munkafeltételeik és az egzisztenciális körülményeik megfelelően, stabil módon biztosítottak. Úgy gondolom, hogy mindezekből következően átfogó és közös gondolkodásra van szükség a válsághelyzetek kezelésén dolgozó lelkészek, az egyházak és a kormány megfelelő szervei között, hogy ez a szolgálat valóban kielégítő módon, a társadalom egészének hasznára végezze áldásos tevékenységét. Tisztelt Képviselő Úr! A börtönlelkészek helyzetének rendezése kapcsán a következőket tudom elmondani. Abszurdnak tartom azt, ami korábban történt ezen a területen, hiszen ez a börtönlelkészi tevékenység megbecsültségének teljes hiányát bizonyította. A börtönlelkészek korábbi főosztály-vezetői besorolásának megszüntetésével gyakorlatilag megkérdőjelezték a munkájuk szükségességét. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a kormány részéről most is nyilvánvalóvá tegyem a hazánkban szolgáló börtönlelkészek felé, hogy nagy szükség van rájuk és munkájukra, és Magyarország kormánya a partneri viszony kiépítésében, helyzetük rendezésében érdekelt. A konkrét lépések kapcsán azt tudom jelezni, hogy az egyházi területen lévő problémák közül az egyik legfontosabb éppen ez az ügy. Ennek érdekében az elmúlt hónapok során több egyeztetés is történt mind az egyházak képviselőivel, mind magukkal a szolgálatot végző lelkészekkel és természetesen a kormányzat illetékeseivel is, a Belügyminisztérium részéről Kontrát Károly államtitkár úrral és Kökényesi Antal tábornok úrral, a Büntetés-végrehajtási Intézet vezetőjével. forrás: 21

22 A székesfehérvári Szent Kereszt kápolna felszentelelése Szeptember 14-én, átadóünnepség keretében szentelték fel a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet székesfehérvári objektumában kialakított Szent Kereszt kápolnát. Az ünnepségen részt vett Spányi Antal Fejér megyei megyéspüspök, a református, evangélikus, izraelita egyház, valamint az Educatio Kht képviselői, a Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnokságának képviseletében Benedek Ede bv. alezredes, az intézet vezetői, valamint 23 fő fogvatartott is. Pünkösd a börtönben Pünkösd alkalmából ünnepi istentiszteletet tartottak a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. Június 13-án a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Gáncs Péter tartott ünnepi istentiszteletet a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. Az istentisztelet liturgiai szolgálatában az intézet evangélikus lelkészei, Bízik László, és Vári Krisztina vettek részt. A fogvatartottak nevében igei köszöntés hangzott el, majd a püspök úr szolgált igehirdetéssel, melynek központi üzenete a Szentlélek által kapott békességről, és megbékélésről szólt. Az istentisztelet végén a női és férfi fogvatartottak ünnephez illő ajándékokat kaptak: a Luther Kiadó szép, és tartalmas kiadványait, könyveket, és újságokat. Az istentiszteletet követően a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka, Schmehl János bv. dandártábornok köszönte meg a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspökének a fogvatartottak között végzett szolgálatát. forrás: Az elmúlt időszak eseményeiről, bibliavetélkedőről szóló videói megtekinthetőek a világ legnagyobb videómegosztó portálján a youtube-on is! A keresés mezőbe csak annyit kell beírni, hogy Börtöntársaság. 22

23 Deák téri diákok kerültek börtönbe Rendhagyó eseményre indultak május 14-én a Deák téri Evangélikus Gimnázium diákjai: A Fővárosi BVI Maglódi úti objektumában Rozs-Nagy Szilvia iskolalelkész és Vári Krisztina intézeti lelkész koordinálásával előadták passiójátékukat az érdeklődő fogvatartottak részére. A gimnázium diákjaiban a még tavasszal elhangzott börtönmissziót és az Angyalfa-programot bemutató előadást követően fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szeretnék, ha a már megtanult passiójátékot a legnagyobb pesti börtönben is előadhatnák. Az előadásnak nagy sikere volt, közel 40 fogvatartott tekintette meg az előadást. Mátra Örömmel tájékoztatjuk az hírlevelünk olvasóit, hogy a Tessedik Sámuel Alapítvány idén májusban megvásárolt egy háromszintes nyaralót Mátraszentimrén, ahol terveink szerint a ház és a térség kitűnő adottságainak köszönhetően fogvatartottak gyermekeinek táboroztatása mellett az anyaotthon gyermekeit is nyaraltatni tudjuk a nyári, őszi időszakban. Emellett büntetés-végrehajtási dolgozók, börtönlelkészek és missziósok számára csendes napok, csendes hétvégék megtartását is tervezzük az üdülőben. 23

24 20 éves a Tessedik Sámuel Alapítvány Idén húsz éves a Tessedik Sámuel Alapítvány, börtönmissziót végző szervezetünk egyik legrégebbi partnere, így fontosnak érezzük, hogy börtönmissziós hírlevelünk oldalain is megemlékezzünk a kerek évfordulóról. Két évtizeddel ezelőtt azért jött létre az Alapítvány, hogy nehéz életű családokat támogasson, fiatal egyedülálló édesanyákat, leányanyákat, tehetséges, és jobb sorsra érdemes gyermekeket segítsen. Azonban ahogy múltak az évek, egyre fontosabb szerepe és feladatai lettek az alapítványnak. Felsorolni is hosszú lenne mindazt a tevékenységet, amit az alapítvány végzett. Néhány, nagyon fontos, teljesített dolog azonban feltétlenül említést érdemel. Tizenhét éve, vagyis, 1994-ben nyitott meg az ország első anyaotthon Gödöllőn, ami ma is működik. Példájára az ország számos településén jöttek létre anyaotthonok, amiket ma családok átmeneti otthonának hívunk. Négy évvel később a város központjában Félúti Házat nyitottunk, egyedülálló édesanyák számára. Öt esztendeje új anyaotthont hoztunk létre a régi mellett. Abban az évben nyolc hónapon keresztül három otthont működtettünk egyszerre. Az elmúlt bő másfél évtized alatt két és félezernél is több édesanyának és gyermekeiknek nyújtottunk átmeneti otthont. Tavalyelőtt bővítettük az anyaotthon új épületét, és összevontuk a félúti házzal. Ez tette lehetővé, hogy egy uniós pályázatból nyert támogatásból a Lumniczer Sándor utcában felújítsuk, kibővítsük a közel száz éves szép épületet, ahol hamarosan idősek napközi otthonát nyitunk. Ebben az épületben kapnak helyet az új alapellátások, úgymint: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közétkeztetés, valamint intézményeink adminisztrációja, könyvelése. Húsz évre visszatekintve, nagyon hálásak vagyunk az Istennek, és sok-sok ezer támogatónknak. Mivel kiemelt feladatunk a gyermekvédelem területén szolgálni, az évek során fontos tevékenységünkké vált a gyermekek táboroztatása, nyaraltatása, a börtönben lévő szülők gyermekeinek támogatása óta szervezünk nyári táborokat, ahol ez idő alatt több száz börtönös gyermek, anyaotthoni gyermek és család talált lelki és testi felüdülést nehéz életük közepette. Örömmel mondhatjuk el tehát, hogy ma már saját táborhelyünk van a Mátrában, ahova sokkal kedvezőbb feltételek mellett szervezhetünk nyaralásokat a szegény gyermekeknek és családoknak. Pályázatok Tagdíj, támogatás! Jelen pályázati évben szervezetünk a Nemzeti Civil Alapprogramhoz nyújtott be működési költségre, hírlevélre, nemzetközi tapasztalatcserére, képzésekre pályázatot. Sajnos csak működési költségre nyertünk el Ft-ot. Emiatt is kérjük tagjainkat, olvasóinkat, támogatóinkat, hogy adományokkal és tagdíjuk befizetésével támogassák szervezetünk börtönmissziós szolgálatát! adományukat, kérjük a számlaszámra küldjék meg. Imaheti felhívás Szeretettel tájékoztatjuk olvasóinkat és tagjainkat, hogy az idei évben összesen kereken Ft adomány folyt be Imaheti felhívásunkra. Külön öröm volt számunkra, hogy nagyon sokan jelezték az idei évben is, hogy szokásos alkalmaikon az imaheti felhívás alapján imádságban hordozták szolgálatunkat, a fogvatartottak és családjaik életét, a börtönlelkészek szolgálatát és büntetés-végrehajtási dolgozók munkáját, az egész ügyet. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik szívükön hordozzák szolgálatunkat imádságban és pénzbeli adományt is lehetőségük van küldeni. 24

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

oly fontos segítséget ad elképzelésünk tisztázásáról, amiért a világ meg az egyházak számára sürgető üzenetet küld, a vancouveri Világkonferenciának is, hogy közülünk 4000-en, kilenc napon át sürgetjük

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben