H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY"

Átírás

1 H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós hírlevelének megjelenése alkalmából. Nagy öröm számunkra, hogy újra beszámolhatunk az elmúlt időszak áldott eseményeiről, és az előttünk álló programokról. Hálásak vagyunk az Istennek és áldását kérjük szolgálatunkra, mert nagyon sok missziós testvér végzi áldozatos szolgálatát börtöneinkben, nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos országában, ezúton is szeretettel köszönjük meg az ő munkájukat. Köszönjük a börtönlelkészek áldozatos munkáját is, köszönjük a jó együttműködést, közös programokat, közös szolgálatokat! Nagyra értékeljük a börtönben dolgozók felelősségteljes munkáját is, börtönparancsnokok, nevelők, őrök sokszor megtapasztalt figyelmességét, szeretetét, együttműködésre való készségét. Csakúgy azoknál, akik országos szinten a BVOP-n segítik munkánkat. Isten áldása kísérje őket is életükben, munkájukban, az újévben is! Ez már a negyedik alkalom, hogy elektronikus hírlevéllel jelentkezünk, mely lehetőséget ad arra, hogy bővebb formában számoljunk be az elmúlt időszak történéseiről. Kiemelt és gazdagon megáldott esemény volt Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság világkongresszusa, mely Torontóban, június 28 és július 2 között került megrendezésre, nyolctagú magyar delegáció részvételével. Szintén áldott alkalom volt az Oroszországból idén májusban hazánkba érkező börtönlelkészekből, missziósokból és büntetésvégrehajtási szakemberekből álló delegáció megrendezett konferencia is, melyben a vendégek a magyar helyzettel és a börtönlelkészek szolgálatába láttak bepillantást. Rendhagyó alkalomra került sor szintén májusban, amikor is a Deák téri Evangélikus Gimnázium diákjai a Fővárosi Bv. Intézet Maglódi úti objektumában passiójátékkal látogatták meg húsvét előtt a fogvatartottakat. Magyarországon és határainkon túl, sokan támogatták imádságban szolgálatunkat és küldtek imaheti felhívásunkra szervezetünknek adományt, melyet ezúton is nagyon köszönünk és kérjük továbbra is a Testvérek imádságát munkánkra! Kérjük továbbá, hogy amennyiben lehetőségük van, szolgálatunkat támogassanak adománnyal, Bibliával, hordozzanak imádságban! A 103. zsoltár szavaival és szeretettel köszöntöm az olvasót: Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd mennyi jót tett veled! Magyari Márton ügyvezető Roszík Gábor elnök 1

2 Roma világnap Pálhalmán A Dunaújváros-Pálhalmai Országos Büntetés végrehajtási Intézetben ökumenikus rendezvényt tartottak április 10-én, vasárnap. Ez az alkalom csatlakozik az április 8-án megtartandó Nemzetközi Roma Naphoz, valamint az USA presbiteriánus egyháza által kezdeményezett Tíz nap ima és hálaadás az európai romákért projekthez. Az alkalom kiemelt vendége volt Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Fontos a roma népesség helyzetét jellemző "ördögi kör" megtörése, mert ha nem tesszük, egyre több embert kell majd mind kevesebbnek eltartania - mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára vasárnap az európai romákért tartott egyházi imatalálkozót megelőző sajtótájékoztatón a pálhalmai börtönben. Balog Zoltán szerint "divatba jött" a romákról beszélni. S hogy így van, abban Magyarországnak jelentős szerepe van. "Rájöttünk arra, ha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ez a probléma úgy el fog mélyülni Magyarországon, hogy többség és a kisebbség együttélését is lehetetlenné teszi - mondta az államtitkár. Úgy fogalmazott, a mi feladatunk az, hogy segítsünk azokon is, akik saját hibájukból, s azokon is, akik nem abból jutottak bajba. Úgy vélte, abban, hogy akik letöltötték a büntetésüket, s kiszabadulásuk után ne újra a bűnözés útját válasszák, sokat segíthetnek az egyházak és a lelkészek által nyújtott lelki többlet. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a roma népesség 85 százaléka munkanélküli, ezért fontos, hogy a négy év alatt létrehozandó 400 ezer munkahely negyedét a romák számára teremtik meg, s magasabb arányban juttatnak számukra közmunkát. Munkahelyekbe invesztálni ugyanis távlatban is olcsóbb, mint büntetésvégrehajtási intézetekbe, szociális segélyezésbe. A nemzetközi romanap alkalmából, s a legnagyobb amerikai protestáns egyház, a Presbyterian Church kezdeményezéséhez csatlakozva, a pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben mintegy 80 fogvatartott vett részt a vasárnapi ökumenikus imatalálkozó programjában, meghallgatva a Békefy Lajos börtönlelkész által ismertetett, az európai roma népesség helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a Mélykúton fogvatartottak Kodály Kórusát és Krisztus Szeretete Egyház zenekarának műsorát. Ott volt a találkozón Csóti András büntetésvégrehajtási vezérőrnagy, főtanácsos, továbbá a református egyház és a börtönlelkészek szervezetének, a Testvéri Börtöntársaságnak a képviselői is. Az egyházi romatalálkozót a jövőben szeretnék minden évben megrendezni. 2

3 Bernátkúti börtönkápolna szentelés Pünkösd ünnepe előtt, június 9-én került sor az ország egyik legnagyobb büntetés-végrehajtási intézetében, Dunaújváros-Pálhalma bernátkúti alegységében a Szent Bernát ökumenikus kápolna felszentelésére, amit Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Spányi Antal székesfehérvári püspök végzett. Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Dr. Kökényesi Antal bv altábornagy, országos parancsnok is. Ekkor került sor az intézetben kilenc éve börtönlelkészként szolgált Dr. Békefy Lajos református lelkész ünnepi elköszönésére is. Aki templomot épít, az lelki otthont teremt, és a jövőt építi mondta Balázs Péter bv ezredes, intézetparancsnok köszöntőjében az egyszerű, puritánul szép kis börtönkápolna ajtaja előtt, s felkérte Dr. Kökényesi Antal bv altábornagyot, országos parancsnokot a nemzeti színű szalag átvágására. A vendégek a mélykúti Kodály kórus énekhangjára vonultak be a Szent Bernát ökumenikus kápolnába, ahol a felszentelő igehirdetést Dr. Bölcskei Gusztáv püspök tartotta a 66. Zsoltár alapján. Kiváltképpen az imádság és a bűnbánattartás fontosságát hangsúlyozta, s azt kívánta, találjanak ebben a kápolnában a fogvatartottak megbékülést Istennel, egymással, s merítsenek erőt az itteni szolgálatokból is. Áldáskívánó, felszentelő imádsága után Spányi Antal székesfehérvári római katolikus püspök szólt az egybegyűltekhez és szenteltvízzel áldotta meg az Isten neve tiszteletére emelt kápolnát. Az ünnepély a pálhalmai parancsnoki épület dísztermében folytatódott. A kibővített Kodály kórus éneklését követően Dr. Kökényesi Antal bv altábornagy, országos parancsnok köszöntötte felszólalásában a jelenlévőket. Elmondta, az ország bv-intézeteiben van már templom, s csaknem mindenütt kápolna, ahol megvalósul a fogvatartottak vallási és lelki igényeinek a szolgálata. Nagyra értékelte a börtönlelkészek munkáját, ami által a bezárt falak között élők több megbékéléshez, lelki erőhöz juthatnak. A megbecsülés jeleként említette, hogy nemrég írta alá a börtönlelkészek státuszának változásáról szóló hivatalos felterjesztést. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök a további szolgálatokra előre tekintve is áldást kért a három alegységben folyó lelki munkára. Emlékeztetett arra, hogy a névadó Szent Bernát a világosság völgyévé változtatta azt a helyet, ahol Isten megbízása alapján élte szerzetesi közösségét. Dr. Spányi Antal püspök az ökumenikus kápolna névadójára utalva annak jelmondatát idézte: Világíts és lángolj!, s kérte Istent arra, hogy ez valósulhasson meg a kápolnában és a zárkákban is, valahányszor csak lelkek találkoznak Jézus Krisztussal. Dr. Békefy Lajos ny. börtönpasztorológus lelkész visszatekintését és ünnepi beszédét a Római levél 2,1-11 alapján tartotta meg. Elmondta: a börtönkápolna a lelki minőségváltás helye, ahol véget érhet az ítélkezés, az önigazultság és az önigazolási kényszer emberi története, s megkezdődhet az újjászületett emberek Isten szerinti élettörténete. Kilenc évi pálhalmai szolgálata alatt ezt a minőségváltást igyekezett elősegíteni sok-sok lélekben az Ige és a Szentlélek kegyelme által lelkigondozói beszélgetés és 2745 istentisztelet, bibliaóra, ünnepi alkalom adta ehhez a keretet. A kápolna kialakításának gondolata három és fél évvel ezelőtt Schmehl János bv dandártábornok, akkori intézetparancsnok szívében merült fel, amiből hamar tett és valóság lett. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a kápolna kialakításában segítséget nyújtottak, név szerint is megemlítve Hetyei Gábor bv ezredest, aki az Agrospeciál Kft részéről többször is készségesen segítette a kápolnaépítést is. A nyugállományba került börtönlelkész személyes hangon adott hálát a kilenc év alatt megtapasztalt kegyelemért. Hálás Istennek a Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó hat éve az egész büntetés-végrehajtásnak nyújtott 6,5 millió forint értékű bibliaadományáért, a Nők Világimanapja meghonosodásáért a börtönökben, a Hit-, és vallási, erkölcsi alapismeretek fogvatartottaknak c. munkafüzete megjelenéséért. Reményét fejezte ki, hogy az Imanap az európai és a magyar romákért romákkal nevű projekt, amit nemrég indítottak el közel 100 fő részvételével éppen ebben a díszteremben, szintén elterjed majd a büntetés-végrehajtásban. Beszéde végén áldást kért és kívánt az új kápolnába betérőkre, az ottan szolgáló egyházi és missziói munkatársakra, a magyar büntetés-végrehajtásra, melynek egyre inkább szerves részévé válik a börtönlelkészi szolgálat. A kibúcsúzó börtönlelkész beszédét követően Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke az egész egyház nevében megköszönte a börtönlelkész pálhalmai kilenc éves szolgálatát, s átadta neki Méliusz Juhász Péternek 1561 pünkösd havának első napján Döbrötzönben megjelent kis prédikációs kötete hasonmás kiadását, amit a magyar reformátor a kolosséi levélhez írt. 3

4 A Református Missziói Központ igazgatója, Magyarné Balog Erzsébet Szent Bernát jelmondatát idézve (Világíts és lángolj!) köszöntötte a börtönlelkészt, s igés égetett kerámiatáblát nyújtott át. A református börtönlelkész társak nevében szólalt fel és mondott áldáskívánást a kibúcsúzó pálhalmai lelkésznek L. Molnár István lelkész, a református börtönlelkészek közösségének vezetője, s átnyújtotta az erre az alkalomra készített díszoklevelet. Dr. Békefy Lajos válaszképpen átadta az ünnepség díszvendégeinek és az intézet parancsnokának a Kálvin Kiadónál pünkösdre megjelent Bohren-könyv egy-egy példányát, ami az imádság tanulásáról szól, s amit börtönszolgálata mellett öt más könyvvel együtt fordított, illetve írt. A kápolnaszentelés ünnepélyét Balázs Péter bv ezredes, intézetparancsnok köszönő szavai, illetve a mélykúti Kodály Kórus és a sándorházai Irodalmi Szakkör színvonalas ünnepi műsora zárta, melyben Szent Bernát életét elevenítették fel. (r-y-g-a) 4

5 Orosz börtönös delegáció járt Magyarországon A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete kezdeményezésére és meghívására 13 fős orosz delegáció érkezett május 9-én Gödöllőre 3 napos konferenciára, tapasztalatcserére, tekintettel arra, hogy várhatóan még idén elindul a börtönlelkészi szolgálat az orosz büntetés-végrehajtási intézetekben. A máriabesnyői Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban megtartott konferenciát és szakmai napot Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete elnöke nyitotta meg és köszöntette a távoli Szibériából, Baskír Köztársaságból, Moszkvából és Szentpétervárról érkező orosz ortodox, bolgár ortodox, evangélikus és pünkösdi felekezetű lelkészeket, missziósokat és büntetés-végrehajtási vezetőket, vendégeket. A konferencia nyitó előadását dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, Országos Parancsnok tartotta meg, aki előadásában kiemelte a börtönlelkészi szolgálat fontosságát és lehetőségeit, tájékoztatta az orosz vendégeket a büntetés-végrehajtásban végezhető missziós szolgálatokról és a börtönlelkészi szolgálat 11 éve történt újraindítása óta eltelt időszakról, tapasztalatokról, nehézségekről és örömökről egyaránt. Ezt követően Szeverényi János országos evangélikus missziós lelkész tartotta meg előadását, melyben ismertette a Magyarországi Evangélikus Egyház börtönlelkészi, börtön- és más missziói ágak szolgálatát. Előadásában fontosnak tartotta a missziók közösen, egy cél érdekében végzett szolgálatát: felkarolni az elesett és elfelejtett embereket. Ezután a Magyarországon börtönlelkészi szolgálatot végző történelmi egyházak delegáltjai számoltak be az egyes intézetekben folyó lelkészi és missziós szolgálatokról: Hajdú Miklós római katolikus lelkész Sátoraljaújhelyről, Szénási Jonathan Sándor református lelkipásztor Baracskáról, Jánosa Attila evangélikus lelkész Győrből, Schönberger András főrabbi pedig Pécsről érkezett és adott át hasznos tapasztalatokat, tanácsokat az orosz testvéreknek. A konferencia során lehetőség nyílt a fórumbeszélgetéseken túl arra is, hogy gyülekezeti lelkészi szolgálat mellett börtönben szolgálatot végző ortodox, és pünkösdi lelkészek is beszámoljanak missziós szolgálatukról. A konferencia csúcspontja a várakozásoknak megfelelően a Váci Fegyház és Börtönben megtartott szakmai nap volt, melynek keretében az orosz büntetés-végrehajtási szakemberek, egyházi és börtönmissziós vezetők, missziósok testközelből, személyesen élhették át a magyar büntetésvégrehajtásban szervesen működő börtönlelkészi szolgálatot. Kopcsik Károly bv. ezredes a Váci Fegyház és Börtön parancsnoka köszöntötte a jelenlévőket, majd előadásában bemutatta az intézet múltját és jelenét. Ezután Csuka Tamásné református börtönlelkész számolt be szolgálatáról, aki immáron 20 éve hirdeti az örömhírt a rácsok és a szögesdrótok mögött. Ezt követően a delegáció megtekintette a váci börtönt. A delegáció, a fogvatartottakkal közösen elfogyasztott ebéd után látogatta meg a váci fegyházban működő APAC körletet, ahol a fogvatartottak vallási műsorral, énekekkel, bizonyságtétellel, mindennapjaik bemutatásával fogadták őket. Itt újra lehetőség nyílt arra, hogy a fogvatartottaktól első kézből ismerjék meg mind az APAC-programot, mind a börtönlelkészi szolgálat áldásait és az őket segítő, a szerető és megbocsátó Istentől jövő, új embert formáló szolgálatot. 5

6 A konferenciáról, melyet Pintér Sándor belügyminiszter úr és a Bv. Országos Parancsnoksága is támogatott, már most pozitív nemzetközi visszhangot kapott a két szervező missziós szervezet. Ezúton is kérjük az olvasók támogató imádságát orosz testvéreink szolgálatára is! Piliscsaba 2011 Még Pünkösd ünnepe előtt, június 8-10 között tartotta meg három napos konferenciáját Piliscsabán, a Béthel Missziós Központban a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete. A háromnapos szakmai együttlét a Börtöntársaság rendes éves közgyűlésével kezdődött, ahol sor került az új elnökség megválasztására az ökumenikus szolgálatnak megfelelően. Az új elnökség tagjai: Bozsóki Sándor, Dinnyés József, Katona Csilla, Koncz Ilona, Kurdi István, Magyari Márton és Roszík Gábor. Másnap, a konferencia főnapját Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök nyitotta meg reggeli áhítatával, majd Benedek Ede alezredes, a BVOP fogvatartási ügyek kiemelt főreferense tartott előadást a börtönmissziós és börtönlelkészi szolgálat tevékenységének értékeléséről. Ezt követően Dr. Kerezsi Klára kriminológus tartotta meg előadását a büntetőtörvénykönyv változásairól és a lehetséges vagy követendő alternatív büntetés-végrehajtásról. Délután nagy öröm érte a konferencián jelenlévőket, hiszen a Váci Fegyház és Börtön APAC-körletéről 16 fogvatartott testvér érkezett rabruhában, fogvatartottak szállítására állományba vett rabomobillal, szirénázva, bilincsben, fegyveres őrök kíséretében, ugyanakkor szabadon, boldogan, a szabadító Istent énekkel dicsérve, megváltó, új életet teremtő, szerető Úrról bizonyságot téve a konferencia résztvevői számára. A délután második felében Dr. Törzs Edit pártfogó felügyelő mutatta be a mediáció és a resztoratív igazságszolgáltatás területén az elmúlt négy év során szerzett tapasztalatait és az elért eredményeket. Az esti program során Sándor György humoralista és Dinnyés József daltulajdonos előadása nyújtott nagy élményt a konferencia résztvevőinek. A pénteki napon két fontos kezdeményezésről hallhattak előadást a résztvevők a Békefy házaspártól: a Nők világimanapja a börtönökben és a börtön falain kívül, valamint egy egyedülálló hit-, és erkölcsi, vallási alapismeretek munkafüzetről, mely kifejezetten a fogvatartottak számára íródott. A két tartalmas előadást fórum, majd a konferencia lezárása követte, amikor is a Börtöntársaság elnöksége és a jelenlévők közül többen is megkezdték a Börtöntársaság november 2-án esedékes 20 éves évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékező konferencia szervezését. 6

7 Angyalfa: fogvatartottak gyermekeinek karácsonyi megajándékozása már huszadik alkalommal! Lassan egy év távlatából tekintve is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a tavalyi Angyalfa-programban részt vett, ezzel is segítve, hogy minél több fogvatartott szülő gyermekének küldhettünk ajándékot karácsonyra! Természetesen idén is, immáron kerek évfordulóhoz érkezve huszadszor (!) is megszervezzük karácsonyi ajándékozási programunkat, melynek keretében megajándékozzuk a gyermekeket, így teremtve kapcsolatot velük és a családdal (mindig a börtönben lévő szülő kérése és a börtönlelkész támogatása alapján), s igyekszünk megszervezni a folyamatos lelkigondozást is. Ez számtalan esetben hozzájárul ahhoz, hogy a börtönben lévő és a család között a kapcsolat több éven keresztül is megmaradjon, a szabaduló visszatérhessen a családhoz, visszailleszkedjen a társadalomba, megszakadjon egy ördögi kör, melynek végén a gyermekek is a szülő példáját követve bűnöző életmódot folytatnak, és végül börtönbe kerülnek. Társaságunk a cél érdekében szeretné, ha gyülekezetek, oktatási intézmények diákjai, munkatársai részt vennének ebben a programban, ki-ki lehetősége és kedve szerint. Ezért kérünk minden kedves olvasót is, hogy az Angyalfa program keretében gyűjtsenek ajándékokat, játékokat, könyveket, tartós élelmiszert, csokoládét, szaloncukrot, tisztálkodó szereket (ruhafélét ne), s azt november 25-ig juttassátok el a következő címre: Magyar Testvéri Börtöntársaság, 2100 Gödöllő, Lumniczer S. u. 4. Azért jelöljük meg ezt a korai időpontot, mert nagyon sok fogvatartott a karácsony előtti utolsó beszélőn személyesen szeretné átadni gyermekének az ajándékot, ez pedig sok helyen december 5. és 10. között van. Tavaly közel 650 gyermek kapott így ajándékot, közvetlenül a szülőtől a börtönben, vagy egy közelben élő testvérünket megkérve erre a szolgálatra! Ha az összegyűjtött ajándékokat postai úton küldik, legyenek kedvesek a házhoz szállítás díját is fedezni. Egyéb részletekkel telefonon vagy en tudunk szolgálni. Amikor ezt kérjük, természetesen nem nagy gyűjtésre gondolunk, ha csak pár kisebb ajándékot tudtok küldeni, azt is nagy szeretettel fogadjuk a gyermekek nevében. Az Angyalfa-program természetszerűen komoly terhet ró igen nehéz pénzügyi helyzetben lévő társaságunkra, azonban az idei évben is a megszervezése és lebonyolítása mellett döntöttünk, ezért adományokat és anyagi támogatást is kérünk és fogadunk szervezetünk számlaszámára. Bibliavetélkedő 2011 Idén is advent első vasárnapján, azaz november 27-én gyűlnek össze a fogvatartottak Magyarország valamennyi börtönében, hogy a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Országos Bibliavetélkedő feladatlapjainak kérdésire választ adhassanak. Ebben az évben az Ószövetségből a zsoltárig terjedő szakasz, illetve az Újszövetségből a János írása szerinti evangéliumból tesszük fel a kérdéseket, melyre a fogvatartottak már készülnek. A vetélkedő során a Biblia használata megengedett. Ahogy az az elmúlt évben is történt idén is engedélyt kaptunk Kökényesi Antal altábornagy úrtól, hogy intézetenkénti első öt helyezett parancsnoki hatáskőrben a börtönlelkész javaslatára jutalomban részesüljön. Bízunk benne, hogy idén is még többen vesznek részt a vetélkedőn! Szeretettel kérjük hírlevelünket olvasó testvéreinket, hogy imádságban hordozzák a lassan hagyománnyá váló és nagy jelentőségű Bibliaversenyt, annak résztvevőit és a szervező börtönlelkészek szolgálatát! 7

8 Magyar börtönlelkészek és missziósok Torontóban Kanada miniszterelnöke, Stephen Harper üdvözlő soraiban a világ legnagyobb börtönszolgálati szervezetének nevezte a PFI-t, s reményét fejezte ki: ez a találkozó új távlatokat nyit a közösségi szolgálatra és a fogvatartottak evangéliumi nevelésére odaszánt munkatársak előtt. Az új távlatok és feladatok, módszerek megvitatása és kidolgozása folyt az igen jól megszervezett világtalálkozón. A reggeli katolikus, ortodox, protestáns áhítatok, a napot indító plenáris evangelizáció, majd a két délelőtti főelőadás, s a délutáni munkacsoportok, valamint rövid kurzusok tucatnyi izgalmas témával, majd az esti koncertek és a napot záró áhítat felfokozott légköre kiváló szellemi-lelki atmoszférát biztosított a műhelymunkához. A magas színvonalhoz a Sheraton Hotel kényelme és szolgáltatásai nyújtották a nagyszerű külső feltételt a munkához. A résztvevők színes sokasága afrikai, latin-amerikai népviseletbe öltött lelkésznők, missziósok eleven, látványos csoportjai ténylegesen érzékeltették a kulturális, nemzeti, egyházi sokféleséget. Amint Ron Nikkel, a PFI elnöke ezt meg is fogalmazta: Összejövetelünk a remény jele mindazoknak, akik az igazságosság és irgalmasság szenvedélyes elkötelezettjei, akiknek szívében cselekvő együttérzés él a szegények, a fogvatartottak, az összetört emberi életek iránt. A világ ezernyi börtönében még ma is nagyon sok emberi tragédiával, megalázással lehet találkozni. A börtön sokak életét megtöri, egyéni és családi, közösségi és munkavállalói tekintetben egyaránt. Nagy szükség van a börtönökben Jézus evangéliumára, jó hírére, megbocsátásra a büntetés során, békességre a bilincsek között, helyreállító, talpra állító reményre és távlatokra a sokaknál megismétlődő elbukás, bűnismétlés közben. Erről szóltak a plenáris ülések előadásai, a különböző országokban forgatott rövidfilmek, melyek sokszor megrázó és elkötelező betekintést adtak egy-egy sorson vagy börtönlelkészi/missziós szolgálaton keresztül ennek a keresztyén munkaágnak a mélységeibe, különös lelki összefüggéseibe, és eredményeibe. Minden film, sors, talpra állás refrénje ugyanaz volt: Jézus, Jézus, Jézus, egyedül Jézus! A Magyar Testvéri Börtöntársaság kisfilmje is jól illett ebbe a sorba, ami beszámolt a hazai börtönökben egyre népszerűbb országos bibliaismereti versenyekről. Roszík Gábor evangélikus lelkész, a hazai PFI elnöke mellett megszólalt benne több börtön parancsnoka is, értékelve ezt a kezdeményezést. A pódiumbeszélgetések egy-egy nap főtémájához kapcsolódtak, ezek egyikén hazai PFI elnökünk is beszámolt a magyar munkáról. Tapasztalatát a reménység összefüggésében így summázta: Never give up! Soha ne add föl!. A munkacsoportokban 48 témakörben hangzottak előadások, beszélgetések, például a külföldi fogvatartottak gondozásáról, a börtönlelkészi és 8

9 missziós munka média-megjelenítésének módszereiről, a keresztyén-muszlim börtönlelkészi munka esélyeiről. Megismerkedhettünk a helyreállító igazságosság világszerte egyre elterjedtebb módszereivel, a családi kapcsolatok helyreállításának, gyógyításának tapasztalataival, a börtön és a büntetés bibliai összefüggéseivel. Érdekes volt az utolsó ítélet és a keresztyén etika, valamint a törvénykezés, ítélkezés kultúrájának a lehetséges kapcsolatáról hallani. Csoportunk tagjai igyekeztek több helyen is jelen lenni. Magyari Márton koordinációjának köszönhettük ezt. Több felekezetből jöttünk mi is: L. Molnár István és Dr. Békefy Lajos, valamint a szlovák csoportból többször hozzánk csatlakozó Dr. Antala Éva református, Jánosa Attila evangélikus börtönlelkészként, Dr. Magyar Máriusz ortodox esperes-lelkészként, Dani Józsefné baptista, Dr. Bányai Miklós római katolikus börtönmissziós munkatársként. A rendkívül gazdag tartalmú világtalálkozó anyagai, tapasztalatai még itthon is feldolgozásra várnak. Könyvek, munkafüzetek, módszerek fordítása és megbeszélése következik majd. Bizonyos, hogy hazai börtönszolgálatunk tartalmilag, módszertanilag is gyarapodik a PFI kilencedik világgyűlése révén. Jó volt látni azt, hogy a világméretű mozgalom vezetése milyen mélyen ismeri és gondosan számon tartja, s becsüli a világ börtöneiben működő szolgálatokat és munkatársakat. A megbecsülés jeleként különböző nemzetközi díjak kerültek kiosztásra a kreatív munka, a börtönlelkészi tevékenység, az önkéntes szolgálat elismeréseként. A kitüntettek között bolgár, afrikai, amerikai, latinamerikai, ázsiai személyek voltak. De jó lenne ebből is kicsit eltanulnunk! Remény, megbocsátás, helyreállítás, békesség hogyan is működik ez közöttünk, nálunk, mit teszünk ezért börtönlelkészként, missziósként, de a magyar börtönrendszer hivatalos vezetőiként, állományi tagjaiként? Azt gondolom, van mit együtt tanulni, végezni. S talán ez az ösztönzés a legnagyobb és ismét megtapasztalt tanulsága ennek a világtalálkozónak. Köszönet érte mindenkinek, legfőképpen Urunknak, aki a PFI munkája révén is hirdeti és segíti a bilincsek közötti és zárkaajtók mögötti isteni szabadítás lehetőségét a foglyoknak és lesújtottaknak (Luk 4,18) Dr. Békefy Lajos TorontóiGaléria: 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Országos felmérés az őszülő fogvatartottak között A Balti Bűnmegelőzési és Szociális Rehabilitációs Intézet (Baltic Institute for Crime Prevention) a Miniszterek Északi Tanácsának (Nordic Council of Ministers) támogatásával felmérést végzett az Őszülő Fogvatartottak projekt keretében 50 év feletti fogvatartottak körében, nyolc országban. (Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Finnország, Oroszország, Fehéroroszroszág és Magyarország.) A felmérés, melynek lebonyolítását hazánkban szervezetünk vállalta fel, lehetőséget nyújtott arra, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, hogy a jelzett korcsoportban milyen a fogvatartottak egészségi állapota, s milyennek ítélik meg életminőségüket. A kapott adatokat természtesen majd szeretnék összehasonlítani és értékelni, más országokban már korábban végzett hasonló felmérések összahasonlításával. A mintegy 150 kérdésből álló felmérést 58 önként jelentkező fogvatartott megkérdezésével készítettük el. A kiértékelés megvitatása nemzetközi konferencia keretében fog megtörténni ez év októberében Tallinban. Dr. Kökényesi Antal országos parancsnok úr engedélyezte a felmérés elkészítését a magyarországi bv. intézetekben, s azt is, hogy a felméréseket úgy készítsük el, hogy börtönlelkész kollégáink segítségét kérjük, melyet ezúton is nagyon köszönünk. A kérdőiveket megküldőknek, kérdőívenként, köszönetünk jeléül 5 darab keménykötésű új Újszövetséget adunk ajándékba. Azt gondoljuk, hogy fontos dologról van szó, mert a kérdőívek kiértékelése alapján a Bizottság ajánlásokat fog megfogalmazni az Európai Unió és Tanács felé, s valamennyiünk érdeke, hogy a fogvatartottak egészségügyi és élethelyzete a börtönökben jobb legyen. Természetesen a nemzetközi konferenciát követően hírlevelünk oldalain olvasható lesz az összesített eredmény. Képzőművészeti vetélkedő Az idei évben két képzőművészeti felhívásra is pályázhattak fogvatartottak. Az egyik a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság torontói világkongresszusával egy időben megrendezett képzőművészeti vetélkedő volt, melyet a nagyon elegáns belvárosi negyedben található Campbell House-ban rendeztek meg. A világkongresszus alatt megtartott kiállítás igen jó alkalom volt arra is, hogy a látogatók megismerjék a börtönök rácsai mögötti művészi tehetségeket. Ahogy az a beérkező magyar pályaművek során is nyilvánvalóvá vált, sokan a fogvatartás ideje alatt képzett művészek lesznek; gyakran a fogvatartottak megtapasztalják, hogy ilyen kreatív módon is kifejezhetik önmagukat, válaszolva érzéseikre, problémáikra. Hazánkban 16 börtönből érkezett irodánkba közel 60 pályamű. Torontóban 1500 fő tekintette meg a kiállítást. A másik képzőművészeti pályázat Berlinben került megrendezésre, Fény és Sötétség címmel, lapzártánkig nem kaptuk meg a végeredményt. Képeink a torontói kiállításon készültek. Zenés ünnepi alkalmak a debreceni börtönben A Debrecen-i B-v. Intézetben június 28-án a True Band nevű zenekar tartott koncertet a fogvatartottak részére. A koncertet közel száz fogvatartott hallgatta meg, mely közel másfél óráig tartott. A koncert alatt a zenekar vezetője egy rövid prédikációt is tartott Isten szeretetéről, valamint arról mennyire fontosak az emberek Isten számára. Az elhangzott számok az evangélium hirdetéséről szóltak és Jézus életéről. A True Band zenekar 2001-ben alakult egy sátoros evangelizáción való részvétel céljából. Több szolgálatot végzett azóta határon innen és túl. A zenekar tagjainak célja az evangélium hirdetése zenén keresztül. Akusztikus hangzású Jazz és Blues elemeket tartalmazó könnyűzenei műfajt játszanak. Küldetésük Isten szeretetének közvetítése az emberek felé augusztus 5-én pedig a kárpátaljai AMARO DEL keresztyén cigányzenekar egy zenés istentisztelet keretében lépett fel a Hajdú- Bihar megyei B-v. Intézetben. írta meg Mészáros Barna intézeti lelkipásztor szervezetünknek. Mindig nagy öröm számunkra, ha börtönlelkészektől híradás érkezik a benti eseményekről, ahogyan azt Mészáros Barna a Hajdú-Bihar megyei Bv. I. lelkipásztora küldte be az alábbi két képes tudósítást. Különösen örülünk azonban akkor, amikor olyan zenekarokról hallunk, akik önként, az evangélium üzenetét a börtön falain belül élőknek adják át, könnyűzenei formában. Íme, a képek az alkalmakról! 17

18 18

19 Fogvatartottak családi kapcsolaterősítő tábora A Büntetés-végrehajtási Szervezet és a Református Börtönlelkészi Szolgálat együttműködésének újabb eredményeként augusztus utolsó hetében sor kerülhetett a hatodik velencei családi kapcsolaterősítő táborra. A tíz család számára előkészített programra a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektuma, a Budapesti Fegyház és Börtön, valamint a Váci Fegyház és Börtön engedett ki fogvatartottakat. A délelőtti gyerekfoglalkozásokon Szénási Jonathan Sándor lelkipásztor (Baracska) József történetét vette végig a gyerekekkel. A bibliai történet feldolgozását színezős, gyurmás és kartonépítkezős kézműves foglalkozások tették még élvezetesebbé. A foglalkozások utáni családi szabadprogram lehetőséget adott arra, hogy a szülők a tó vizében felszabadultan játszhassanak gyermekeikkel, komoly érzelmi élményt, és ezzel lelki erőt adva nekik. Az esti áhítatokon a baracskai lelkipásztor mellett L. Molnár István (Budapest), Csuka Tamásné (Vác) és Magyarné Balogh Erzsébet, a Református Missziói Központ igazgatója szolgált a Genesis és 50. alapján. A bibliai szereplők magatartása alapján elbeszélgettek a résztvevőkkel az irigységről, haragról, rágalmazásról, cukkolásról, csábításról, hazugságról és következményeikről, valamint az egyenességről, hűségről, megbízhatóságról, kitartásról és önzetlenségről, amelyek sokszor előnytelenek tűnnek az adott helyzetben, de hosszú távon mégis ezek jelentik a belső békességet és a jövőt. A családi tábort egy-egy nap meglátogatta Cséri Zoltán ezredes, bv. főtanácsos (Baracska) és Mészáros László ezredes, bv. főtanácsos (Budapest) is, és elbeszélgettek a családokkal és a szolgáló lelkipásztorokkal. A családi tábor létrejöttét a Református Missziói Központ, a Dunamelléki Református Egyházkerület, Fejér Megye Közgyűlése, az Immánuel Transz Kft. és a Baptista Szeretetszolgálat anyagi támogatása tette lehetővé. (GeSheR-HÍD) 19

20 BMSZ közgyűlés Börtönlelkészek státusza április 14-én délelőtt gyülekeztek össze a börtönlelkészek a Budapesti Fegyház és Börtön kultúrtermébe, ahol Firtl Mátyás országgyűlési képviselő tájékoztatta a jelenlévő lelkészeket a börtönlelkészek státuszának rendezéséről szóló folyamatról. A házigazda intézet vezetője, Mészáros László bv. dandártábornok köszöntője után képviselő úr ígéretet tett, hogy a Parlamentben korábban már Szászfalvi László államtitkár úr részére tett felszólalást követően is újra előremozdítja az ügyet. Felszólalása a Parlamentben május 2-án így hangzott: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A börtönlelkészi szolgálat fontosságáról már szóltam az ország Házában. Az akkor kapott pozitív válasz, az azóta megtapasztaltak alapján fordulok ismételten önhöz a börtönlelkészek státusza rendezésének kérdésében, ami a társadalom érdeke is. Mindannyian a lelkiismeretünkbe kódoltan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, de vannak, akik életük folyamán sajnos megbotlanak, aminek következményeként életük egy részét büntetés-végrehajtási intézetekben kell tölteniük. Az igazságszolgáltatás mérlegel és elítél, de a lelke mélyén mindenkinek az igazságérzete és a lelkiismerete alapvetően jót akar, és ennek értelmet és erőt a hit adhat. A választókerületemben van a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, amelynek állománygyűléseire, a fogvatartottak számára szervezett eseményekre gyakran ellátogatok. Idén március 19-én az intézet falán 20

21 Mindszenty-emléktáblát avatott Lezsák Sándor alelnök úr, a Mindszenty Társaság elnöke, az intézetben pedig Mindszenty-emlékszobává alakították ki a zárkát, ahol Mindszenty József '44 karácsonyán raboskodott. A börtönlelkészek szakmai kollégiumaként működő Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének a Kozma utcai börtönben április 14-én tartott tanácskozásán újból meggyőződhettem arról, hogy a börtön világából kivezető kegyetlenül nehéz visszaúton mennyire szükség van a támaszra. A fogvatartottak, de a társadalom érdeke, hogy a személytelen, idegen világban a megértés, a szeretet, a hit erejével is segítsük a visszatérésüket a mindennapi életbe. A keresztény ember a bűn ellen van, de nem a bűnös ember ellen. A büntetésvégrehajtási intézet parancsnokai, a büntetés-végrehajtás felső vezetése, az egyházi vezetők megítélése szerint is szükség lenne a börtönlelkészek státusának újragondolására, rendezésére azért, hogy az elítéltek életvitele, a társadalomba való későbbi beilleszkedésük szempontjából is fontos, hogy a börtönlelkészi munka nagyobb megbecsülést kapjon. A börtönlelkészek közalkalmazotti státuszban vannak, míg korábban főosztály-vezetői beosztásban voltak. Két éve lefokozták a börtönlelkészeket, megszüntették ezt a besorolást, ennek következtében munkájuk hivatalos megítélését tekintve egyenrangúak a börtönszemélyzettel. Nem lenézve ez utóbbit azonban a fegyveres testületnél a tekintélyt a megfelelő besorolás jelzi. A megoldás az lenne, hogy kapják vissza a besorolásukat, a köztisztviselői státusukat. Látszólag elegendő lenne a rendeletben egy szót megváltoztatni: a "közalkalmazott" helyett a "köztisztviselőt" szerepeltetni, de a jó megoldás az lenne, ha a törvény bővítené a köztisztviselők körét a börtönlelkészekkel. Tisztelt Államtitkár Úr! Várható-e a börtönlelkészek státusának megfelelő rendezésében elmozdulás, pozitív irányú intézkedés? Várom megtisztelő válaszát. Szászfalvi László közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm a kérdést, hiszen egy nagyon fontos problémára világított rá a képviselő úr, amellyel jelentősége miatt a minisztériumunk 2010 nyarától kezdve foglalkozik mind az egyházi, mind az igazságügyi jelentősége okán. Teljesen egyetértek önnel, tisztelt képviselő úr. Azokban a helyzetekben, ahol az emberek mozgása korlátozott, életvitelük családjuktól távol történik, és gyakoriak a lelki válsághelyzetek, felbecsülhetetlen és életmentő, sorsfordító jelentőségű az egyházak jelenléte, a lelkészek szolgálata. Ebből az alaphelyzetből kiindulva az ilyen területen dolgozó lelkészek megbecsültségének mind státusbeli biztosítása, mind az anyagi megbecsültségük méltányos rendezése elsősorban nem egyházi, hanem társadalmi érdek, hiszen csak abban az esetben tudnak a lelki válsághelyzetek kezelésére koncentrálni, ha kiszámítható a jogi helyzetük, illetve a munkafeltételeik és az egzisztenciális körülményeik megfelelően, stabil módon biztosítottak. Úgy gondolom, hogy mindezekből következően átfogó és közös gondolkodásra van szükség a válsághelyzetek kezelésén dolgozó lelkészek, az egyházak és a kormány megfelelő szervei között, hogy ez a szolgálat valóban kielégítő módon, a társadalom egészének hasznára végezze áldásos tevékenységét. Tisztelt Képviselő Úr! A börtönlelkészek helyzetének rendezése kapcsán a következőket tudom elmondani. Abszurdnak tartom azt, ami korábban történt ezen a területen, hiszen ez a börtönlelkészi tevékenység megbecsültségének teljes hiányát bizonyította. A börtönlelkészek korábbi főosztály-vezetői besorolásának megszüntetésével gyakorlatilag megkérdőjelezték a munkájuk szükségességét. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a kormány részéről most is nyilvánvalóvá tegyem a hazánkban szolgáló börtönlelkészek felé, hogy nagy szükség van rájuk és munkájukra, és Magyarország kormánya a partneri viszony kiépítésében, helyzetük rendezésében érdekelt. A konkrét lépések kapcsán azt tudom jelezni, hogy az egyházi területen lévő problémák közül az egyik legfontosabb éppen ez az ügy. Ennek érdekében az elmúlt hónapok során több egyeztetés is történt mind az egyházak képviselőivel, mind magukkal a szolgálatot végző lelkészekkel és természetesen a kormányzat illetékeseivel is, a Belügyminisztérium részéről Kontrát Károly államtitkár úrral és Kökényesi Antal tábornok úrral, a Büntetés-végrehajtási Intézet vezetőjével. forrás: 21

22 A székesfehérvári Szent Kereszt kápolna felszentelelése Szeptember 14-én, átadóünnepség keretében szentelték fel a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet székesfehérvári objektumában kialakított Szent Kereszt kápolnát. Az ünnepségen részt vett Spányi Antal Fejér megyei megyéspüspök, a református, evangélikus, izraelita egyház, valamint az Educatio Kht képviselői, a Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnokságának képviseletében Benedek Ede bv. alezredes, az intézet vezetői, valamint 23 fő fogvatartott is. Pünkösd a börtönben Pünkösd alkalmából ünnepi istentiszteletet tartottak a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. Június 13-án a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Gáncs Péter tartott ünnepi istentiszteletet a Fővárosi Bv. Intézet Nagy Ignác utcai objektumában. Az istentisztelet liturgiai szolgálatában az intézet evangélikus lelkészei, Bízik László, és Vári Krisztina vettek részt. A fogvatartottak nevében igei köszöntés hangzott el, majd a püspök úr szolgált igehirdetéssel, melynek központi üzenete a Szentlélek által kapott békességről, és megbékélésről szólt. Az istentisztelet végén a női és férfi fogvatartottak ünnephez illő ajándékokat kaptak: a Luther Kiadó szép, és tartalmas kiadványait, könyveket, és újságokat. Az istentiszteletet követően a Fővárosi Bv. Intézet parancsnoka, Schmehl János bv. dandártábornok köszönte meg a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspökének a fogvatartottak között végzett szolgálatát. forrás: Az elmúlt időszak eseményeiről, bibliavetélkedőről szóló videói megtekinthetőek a világ legnagyobb videómegosztó portálján a youtube-on is! A keresés mezőbe csak annyit kell beírni, hogy Börtöntársaság. 22

23 Deák téri diákok kerültek börtönbe Rendhagyó eseményre indultak május 14-én a Deák téri Evangélikus Gimnázium diákjai: A Fővárosi BVI Maglódi úti objektumában Rozs-Nagy Szilvia iskolalelkész és Vári Krisztina intézeti lelkész koordinálásával előadták passiójátékukat az érdeklődő fogvatartottak részére. A gimnázium diákjaiban a még tavasszal elhangzott börtönmissziót és az Angyalfa-programot bemutató előadást követően fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szeretnék, ha a már megtanult passiójátékot a legnagyobb pesti börtönben is előadhatnák. Az előadásnak nagy sikere volt, közel 40 fogvatartott tekintette meg az előadást. Mátra Örömmel tájékoztatjuk az hírlevelünk olvasóit, hogy a Tessedik Sámuel Alapítvány idén májusban megvásárolt egy háromszintes nyaralót Mátraszentimrén, ahol terveink szerint a ház és a térség kitűnő adottságainak köszönhetően fogvatartottak gyermekeinek táboroztatása mellett az anyaotthon gyermekeit is nyaraltatni tudjuk a nyári, őszi időszakban. Emellett büntetés-végrehajtási dolgozók, börtönlelkészek és missziósok számára csendes napok, csendes hétvégék megtartását is tervezzük az üdülőben. 23

24 20 éves a Tessedik Sámuel Alapítvány Idén húsz éves a Tessedik Sámuel Alapítvány, börtönmissziót végző szervezetünk egyik legrégebbi partnere, így fontosnak érezzük, hogy börtönmissziós hírlevelünk oldalain is megemlékezzünk a kerek évfordulóról. Két évtizeddel ezelőtt azért jött létre az Alapítvány, hogy nehéz életű családokat támogasson, fiatal egyedülálló édesanyákat, leányanyákat, tehetséges, és jobb sorsra érdemes gyermekeket segítsen. Azonban ahogy múltak az évek, egyre fontosabb szerepe és feladatai lettek az alapítványnak. Felsorolni is hosszú lenne mindazt a tevékenységet, amit az alapítvány végzett. Néhány, nagyon fontos, teljesített dolog azonban feltétlenül említést érdemel. Tizenhét éve, vagyis, 1994-ben nyitott meg az ország első anyaotthon Gödöllőn, ami ma is működik. Példájára az ország számos településén jöttek létre anyaotthonok, amiket ma családok átmeneti otthonának hívunk. Négy évvel később a város központjában Félúti Házat nyitottunk, egyedülálló édesanyák számára. Öt esztendeje új anyaotthont hoztunk létre a régi mellett. Abban az évben nyolc hónapon keresztül három otthont működtettünk egyszerre. Az elmúlt bő másfél évtized alatt két és félezernél is több édesanyának és gyermekeiknek nyújtottunk átmeneti otthont. Tavalyelőtt bővítettük az anyaotthon új épületét, és összevontuk a félúti házzal. Ez tette lehetővé, hogy egy uniós pályázatból nyert támogatásból a Lumniczer Sándor utcában felújítsuk, kibővítsük a közel száz éves szép épületet, ahol hamarosan idősek napközi otthonát nyitunk. Ebben az épületben kapnak helyet az új alapellátások, úgymint: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közétkeztetés, valamint intézményeink adminisztrációja, könyvelése. Húsz évre visszatekintve, nagyon hálásak vagyunk az Istennek, és sok-sok ezer támogatónknak. Mivel kiemelt feladatunk a gyermekvédelem területén szolgálni, az évek során fontos tevékenységünkké vált a gyermekek táboroztatása, nyaraltatása, a börtönben lévő szülők gyermekeinek támogatása óta szervezünk nyári táborokat, ahol ez idő alatt több száz börtönös gyermek, anyaotthoni gyermek és család talált lelki és testi felüdülést nehéz életük közepette. Örömmel mondhatjuk el tehát, hogy ma már saját táborhelyünk van a Mátrában, ahova sokkal kedvezőbb feltételek mellett szervezhetünk nyaralásokat a szegény gyermekeknek és családoknak. Pályázatok Tagdíj, támogatás! Jelen pályázati évben szervezetünk a Nemzeti Civil Alapprogramhoz nyújtott be működési költségre, hírlevélre, nemzetközi tapasztalatcserére, képzésekre pályázatot. Sajnos csak működési költségre nyertünk el Ft-ot. Emiatt is kérjük tagjainkat, olvasóinkat, támogatóinkat, hogy adományokkal és tagdíjuk befizetésével támogassák szervezetünk börtönmissziós szolgálatát! adományukat, kérjük a számlaszámra küldjék meg. Imaheti felhívás Szeretettel tájékoztatjuk olvasóinkat és tagjainkat, hogy az idei évben összesen kereken Ft adomány folyt be Imaheti felhívásunkra. Külön öröm volt számunkra, hogy nagyon sokan jelezték az idei évben is, hogy szokásos alkalmaikon az imaheti felhívás alapján imádságban hordozták szolgálatunkat, a fogvatartottak és családjaik életét, a börtönlelkészek szolgálatát és büntetés-végrehajtási dolgozók munkáját, az egész ügyet. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik szívükön hordozzák szolgálatunkat imádságban és pénzbeli adományt is lehetőségük van küldeni. 24

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Ügyvezető elnöki beszámoló

Ügyvezető elnöki beszámoló 2012 Ügyvezető elnöki beszámoló A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság 2012-évi tevékenységéről MÉCSES SZERETETSZOLGÁLAT Magyar Börtönpasztorációs Társaság Székhely: 2600 Vác, Ilona

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport

Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport Meglátni az Meglátni embert az embert Resztoratív gyakorlatok a büntetés-végrehajtásban Resztoratív gyakorlatok a büntetésdr. Fellegi Borbála, igazgató, Foresee Kutatócsoport végrehajtásban Dr. Fellegi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/656-1/2015/I Üi.: Varga Erika Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ I. 2-309/2005. Tárgy: dr. Siket István alpolgármester Üi.: Nagy Bertilla tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A 2005. év eseménynaptára

A 2005. év eseménynaptára 2005. JANUÁR 3. A Magyar Honvédség Savaria kiképzõ központjának szombathelyi objektumát további üzemeltetésére hivatalos eljárás során a Büntetés-végrehajtási Szervezet megbízott képviselõi átvették. A

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály Pályázati Hírlevél A főosztály tagjai és elérhetősége: BVOP-strategia@bv.gov.hu Kovács László ny. bv. ezds. 06 1

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA. Esztergom, Szent Adalbert Központ (Cím: 2500 Esztergom, Szent István Tér 10.

HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA. Esztergom, Szent Adalbert Központ (Cím: 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. 2011. NOVEMBER 25-27. HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA A Hanns Seidel Alapítvány, a Polgári Magyarországért Alapítvány, valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2009. év jelentősebb eseményei

A 2009. év jelentősebb eseményei A 2009. év jelentősebb eseményei Január 27. A Nemzetközi Katolikus Börtönpasztorációs Bizottság amely 21 ország küldötteinek részvételével világtalálkozót rendezett az esztergomi Szent Adalbert Központban

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. Készítette: Bencsik Tiborné DÖK segítő tanár Szarvas; 2013. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Krónika. Január 17-19. A "Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban" Január 16.

Krónika. Január 17-19. A Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban Január 16. Krónika Akadémián hazai és külföldi szakemberek részvételével. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán A Foresee Kutatócsoport szervezésében megvalósult együttműködési megállapodást írt alá dr.

Részletesebben

T Á M O P - 5. 6. 3 S Z A K M A I H Í R L E V É L

T Á M O P - 5. 6. 3 S Z A K M A I H Í R L E V É L I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 2 0 1 4. N O V E M B E R T Á M O P - 5. 6. 3 S Z A K M A I H Í R L E V É L TÁMOP 5.6.3 jóvátételi program a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézetben A T A R T A L O M-

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben)

CHAVET PROJEKT: Megfelelni az agrár-szakképzéssel szemben támasztott jövőbeni kihívásoknak (a fogyasztói elvárások az agrár-szakképzéssel szemben) M A S Z E M AGYAR AGRÁ RS ZAK OK TATÁS I S ZAK ÉR TŐK EGYES ÜL E TE Hungarian Associacion of Agricultural Vocational Educational Experts H-1223 Budapest, Park u. 2. EUROPEA-INTERNATIONAL konferencia. Kaszó,

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben