Enyedi Zsolt: Smartvote kísérletek a Norvég Projekt keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Enyedi Zsolt: Smartvote kísérletek a Norvég Projekt keretében"

Átírás

1 Enyedi Zsolt: Smartvote kísérletek a Norvég Projekt keretében Ahogy a világ számos országában, így Magyarországon is megjelentek az elmúlt évtizedben a szavazati tanácsot adó internetes oldalak, a smartvote portálok. E portáloknak az a lényegük, hogy kérdőívre adott válaszok segítségével felmérik a kérdőívet kitöltők és az ő szavazatáért versengő pártok politikai céljai közötti hasonlóságot, és ezáltal beazonosítják a támogatására leginkább érdemes pártot. Az első smartvote oldalak 2006-ban jöttek létre Magyarországon ben már több portál között választhatott a szavazó. (Az itt elemzettek mellett létezett pl. a Publicus által készített vagy az EU-Profiler magyar oldala ( Olyan honlapokkal is találkozhatott a tanácsra vágyó polgár, amelyek nem pártokhoz való közelséget mértek első sorban, hanem általánosabb ideológiai/világnézeti hovatartozást (ilyen volt például a Progresszív Intézet PolitikaiTérkép.hu oldala). A smartvote portálok különböző mértékben kapcsolódnak tudományos, oktatási vagy üzleti vállalkozásokhoz. Bár a médiában gyakran a szórakoztató játék-jellegük domborodik ki, a szervezők céljai között szinte mindig megtaláljuk az ismeretterjesztést, az önismeret-fejlesztést, valamint a választások iránti érdeklődés növelését. Vagyis a portálok megalkotói a demokratikus kultúra erősítéséhez, a racionális választás lehetőségeinek megerősítéséhez kívánnak hozzájárulni. A használók esetében nyilván (szintén) keverednek a szórakozással és az ismeretszerzéssel kapcsolatos motívumuk. Minél nagyobb az utóbbiak súlya, annál nagyobb e portálok politikai jelentősége. Más részről minél nagyobb a politikai jelentőségük, annál inkább foglalkozniuk kell a kutatóknak hatásukkal, működési logikájukkal. A smartvovte portálok kialakításának számos dilemmája van: milyen kérdések mentén határozódjon meg a pártok és polgárok álláspontja, legyenek-e fontosságuk szerint súlyozva a kérdések, mely pártok szerepeljenek a kínálatban, milyen technika révén jelenjen meg a pártok álláspontja, 1

2 milyen válaszlehetőségeket kínáljanak fel a kitöltőknek, hogyan nézzen ki a honlap, lehessen-e javítani az egyszer beírt választ, a folyamat végén milyen információt kapjon meg a kitöltő - és így tovább. Hogy hogyan oldják meg a szervezők e dilemmákat kihathat a portál által adott tanácsokra, illetve arra, hogy a tanácsot mennyire veszik komolyan a felhasználók. A kérdés társadalmi jelentősége a felhasználók számának gyarapodásával együtt nő. Miután ma már több országban milliós nagyságrendben használják a polgárok a portálokat, már annak is komoly politikai következménye lehet, ha a néhány százalékuk viselkedését és attitűdjeit befolyásolják. A kutatás leírás Kutatásunk április másodikán indult. Az első hullám a parlamenti választások első fordulójának napjáig, április 11-ig tartott. A Szonda-Ipsos közvélemény-kutató cég 6641 személynek juttatta el a kérdőívet. A címzettek a korábbiakban mindannyian jelezték, hogy hajlandók online felmérésekben részt venni, és megosztották a céggel alapvető demográfiai adataikat. A rendelkezésre álló rövid idő alatt 2502 válasz érkezett vissza, vagyis a válaszadási arány 38 százalékos volt. A kérdőívek kitöltése után a válaszolókat négy olyan, nagyjából egyforma nagyságú, almintára bontottuk, amelyek a legfontosabb demográfiai változók mentén (nem, korcsoport, lakóhely, iskolai végzettség) reprezentálták a 18 évnél idősebb, legalább hetente internetező népességet. 639 személyt arra kértünk, hogy látogasson el a Választási Iránytű honlapjára és töltse ki annak a kérdőívét. 618 személyt a Szavazatszondához irányítottunk. 631 válaszadótól pedig azt kértük, hogy mindkét portál kérőívét töltse ki. A negyedik csoport semmilyen felszólítást sem kapott. Végül 517 paneltag töltötte ki a Választási Iránytűt, 596 a Szavazatszondát, és 349 mindkettőt. (A mindkettő esetében különösen nagy volt a lemorzsolódás: sokan félreértve a feladatot csak az egyik portált töltötték ki, így átkerültek egy másik csoportba.) Az a tény, hogy nem mindenki volt hajlandó kitölteni a portálokon található kérdőíveket (az össz-lemorzsolódás 23 százalékos volt) egyben azt jelentette, hogy az 2

3 eredetileg szintén 600 körülire tervezett kontroll-csoport, t.i. azok, akik ki lettek hagyva a smartvote-kísérletből, valamelyest felduzzadt. Összevonva a valamely és mindkét smartvote portált meglátogatókat, a Választási Iránytű esetében összesen 926 paneltagos kitöltésünk lett, a Szavazatszonda esetében 945. Azonban az utóbbi esetben magas, időnként közel ötven százalékos volt azok aránya, akik egyes kérdésekben nem foglaltak állást. A smartvote portálokat panelünk tagjai elsősorban a választásokat közvetlenül megelőző napokban látogatták, április 8.-án és 9.- én, de a kitöltések egyötödére az első forduló utáni napokban került sor. A panel azon tagjai, akik kitöltötték a Választási Iránytűt, a Szavazatszondát, vagy mindkettőt, felkérést kaptak, hogy jellemezzék tapasztalataikat egy újabb, rövid kérdőív segítségével. A kutatásnak ez a szakasza április nyolcadika és tizenhatodika között zajlott. A Választási Iránytűt 331 paneltag értékelte, a Szavazatszondát 335, mindkettőt párhuzamosan 248. Vagyis összesen 911 válaszoló maradt meg a panelből, 34 százalékos volt a lemorzsolódás, azonban mindkét portál esetében közel hatszáz paneltag által adott értékelés keletkezett. A paneltagok mellett a Választási Iránytű és a Szavazatszonda saját látogatói ugyancsak lehetőséget kaptak az értékelő kérdőívünk kitöltésére a portálok elköszönő szövegének végére beszúrt linken keresztül. A Választási Iránytű esetében 39- en, a Szavazatszonda esetében 979-en éltek ezzel a lehetőséggel. A választások második fordulója után, május 5.-e és 13.-a között újabb kérdőívvel kerestük meg az eredeti két és félezer válaszolót. Az április és május eleji kérdőív egyaránt politikai attitűdökre, pártszimpátiákra, közélettel kapcsolatos véleményekre kérdezett rá. Ezáltal egy olyan két-hullámos panel-minta jött létre, amely a smartvote kérdéskörétől függetlenül is elemezhető paneltagtól érkezett vissza kitöltött kérdőív, vagyis az első hullámhoz képest 29 százalékos volt a lemorzsolódás. A smartvote portálok kitöltése szempontjából a második hullám résztvevői a következő módon oszlottak: Szavazatszonda 455, Választási Iránytű 383, mindkettő 286, egyik sem 603. Így az alábbiakban 741 esetben tudjuk vizsgálni, hogy a Szavazatszondának volt-e hatása a szavazásra és 669 esetben elemezhetjük a Választási Iránytű hatását. 3

4 1. Táblázat Eredeti kérdőív Smartvote Első fordulós Második Második és smartvote értékelés szavazás fordulós kérdőív kitöltés kitöltés szavazás április 2-11* április 8-16 április 11 április 25 május 5-13 * A smartvote portálok kérdőívét a résztvevők ötöde április 11 után töltötte ki. A smartvote portálok hatásának vizsgálata szempontjából három kulcs-dátum volt: magának a smartvote kérdőívnek a kitöltése, a szavazás, valamint a smartvote portál értékelése. A valóságos szavazás átlagban három nappal követte a smartvote-os tanácsot. A szavazat irányáról csak a május elején kitöltött kérdőívből, egy retrospektív kérdésből, értesülhettünk, amely tehát egy majdnem egy hónappal azelőtti eseményre utalt vissza. A smartvote portálok hatásának vizsgálatára több lehetőség is adódik. Egyrészt összevethetjük az eredeti szavazati szándékot és az (emlékezett) tényleges szavazást valamint az április eleji és május eleji pártszimpátiákat. Továbbá megvizsgálhatjuk a smartvote portálok kitöltése utáni értékelő válaszokat, melyek többek között tartalmazták, hogy a kérdezett szerint milyen hatása volt rá a portáltól kapott tanácsnak: hogy például megváltoztatta-e szavazati szándékát. Figyelembe vehetjük azt is, hogy hogyan tért el azok viselkedése, akiknek különböző pártokat ajánlottak a portálok, illetve milyen különbségek mutatkoztak azok között, akik használták, és akik nem használták a smartvote portálokat. A hatás mértékének megállapítása után vizsgálhatjuk, hogy mi magyarázza a hatás egyénenként való különbözőségét. A lehetséges magyarázó tényezők között az adott személy jellemzői (iskolázottság, pártszimpátia, kor, stb.), az általa kitöltött smartvote portálok jellemzői (állítások száma, tematikája, stb.) valamint a portál és a megkérdezett kapcsolódásának sajátosságai (elnyerte-e a használó tetszését, hitelesnek találta-e a portált, stb.) játszhatnak szerepet. 4

5 A Választási Iránytű módszertana A Választási Iránytű az Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) vállalkozása volt. Az ACEEEO egy immár húsz éve létező, a választások megfigyelésével, a választásokban közreműködők munkájának háttéranyagokkal és tréningekkel való segítésével, valamint az elsőválasztók képzésével foglalkozó nemzetközi szervezet ben 24 tagország volt a tagja. Az ACEEEO 2006-ban és 2009-ben is működtetett smartvote portált. A módszertani alapot a VoteMatch nevű nemzetközi szavazati tanácsadó ( jelentette. A 2010-es választásokhoz kapcsolódó 48 kérdést tartalmazó kérdőív már 2009 novemberére elkészült. A témakörök a következők voltak: adózás, nyugdíj, családtámogatás, szociálpolitika, egészségügy, oktatás, külpolitika, energetika, mezőgazdaság, szabadságjogok, biztonság, társadalmi integráció és migráció, közigazgatás, választási rendszer és gazdaság. A kérdésekre egyetértek, nem értek egyet, nem érdekel válaszokat adhatott a kitöltő. A pártok álláspontját a pártközpontoknak ugyanerre a kérdőívre adott válaszaiból rekonstruálták a Választási Iránytű szakemberei. A kérdőívet a következő pártok kapták: SZDSZ, MSZP, MDF, FIDESZ, KDNP, LMP, Jobbik. Válaszaik december végéig érkeztek meg, azonban a Fidesz-KDNP blokk nem kívánt élni a válaszadás lehetőségével. Az ő álláspontjukat végül a párt publikus állításai alapján rekonstruálták. Az országos listák kialakulása után, vagyis már a választási hajrában, a Civil Mozgalom is megkapta és kitöltötte a kérdőívet, így ez a párt is csatlakozott az ajánlható szervezetek köréhez. A kérdőív február 4-én került fel a weboldalra. A választásokig hátralévő két és fél hónapban látogató töltötte ki a kérdőívet. A kitöltőket ábrák tájékoztatták arról, hogy milyen messze állnak az adott pártokhoz. A portál április másodikáig nem rögzítette a válaszokat. Erre csak az utolsó két hétben, a mi kérésünkre, került sor. Így 4900 látogató válaszai maradtak fenn. A Választási Iránytű legnyilvánvalóbb problémája az volt, hogy nagyon korán véglegesítette a kérdőívét és meglehetősen korán jelent meg a nyilvánosság előtt. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a potenciális látogatók már a választási kampány előtt, illetve 5

6 még azelőtt ellátogattak a honlapra, hogy a versenyben induló pártok listája véglegesítődött volna. Továbbá akadtak olyan konkrét problémákra vonatkozó kérések, melyek a választási kampány idejére elvesztették érvényességüket. A Választási Iránytű esetében a válaszadók nem jelezhették, hogy mely témákat/kérdéseket tartják különösen fontosnak. Ugyanakkor a technikai megoldás lehetővé tette, hogy a látogatók visszaléphessenek az előző oldalakra és módosítsák válaszukat. A Szavazatszonda módszertana A második kutatásunkba bevont smartvote portál, a Politikon Intézet, a Politológiai Párbeszéd Társasága (PPT) és a Politológus Hallgatók Országos Egyesülete (PHE) Szavazatszondája ( volt. A Szavazatszonda, amely a nemzetközi portálok közül Wahl-O-Mat ( mintáját követte, először a 2009-es EP-választás kampányában jelent meg, majd, a korábbihoz képest több ponton megújulva, 2010 március 25 és május 1. között működött. Ahogy a Választási Iránytű, a Szavazatszonda is a pártok képviselőinek a kérdőívre adott válaszaira alapozta a pártok álláspontját. A kérdőívet a korábban országos listát állító pártok kapták meg: a Fidesz- KDNP, az MSZP, az MDF, a Jobbik, az LMP, és a Civil Mozgalom. Szemben a Választási Iránytűvel, az SZDSZ már nem került fel a listára. A kérdőív 2010 február 22.-ére lett készen, a pártoktól a válaszok március 5.-ére érkeztek vissza. Azonban csak négy párt válaszolt, az MDF, az LMP, a Jobbik és a Civil Mozgalom. A szervezők az MSZP és a Fidesz megjelenített álláspontját elsősorban a pártok egyes vezetőivel folytatott interjúkra és a pártok publikus megnyilvánulásaira alapozták. A kérdőív témakörei a következők voltak: alkotmányos ügyek és elvont értékek, bel- és igazságügy, pénzügy és gazdaság, mezőgazdaság, energia és környezetvédelem, külpolitika és hadügy, egészségügy, oktatásügy, szociálpolitika és családügy, kisebb témakörök: fogyasztóvédelem, turizmus, közlekedés, telekommunikáció sport. A pártoknak küldött 65 kérdésből végül csak 30 szerepelt az online kérdőívben. A honlapon 6

7 több támogató szervezet logója volt látható, ezek közül egynek lehetett politikai konnotációja, a Heti Válasz hetilapnak. A Szavazatszonda esetében kezdettől fogva regisztrálta a szoftver a beérkező válaszokat, lehetővé téve későbbi kutatásukat. A válaszlehetőségek egyetért, közömbös, nem ért egyet voltak. Ha a párt és a kitöltő ugyanazt az opciót választotta, a szoftver 1 pontnyi közelséget állapított meg. Az egyetért és a közömbös, valamint a közömbös és a nem ért egyet között 0.5 pontnyi, az egyetért és a nem ért egyet között 0 pontnyi közelséget állapított meg. A Szavazatszonda felajánlotta, hogy a válaszoló bejelölje mely kérések voltak számára a legfontosabbak. A súlyozást a látogatások 71%-ában alkalmazták. Minden súlyozott állítás 1,5-szeres szorzóval került beszámításra. Így aztán ha egy adott válaszadó esetén A párt 20, B párt pedig 21 egyezést kapott, viszont A pártnál 3 súlyozott egyezés is szerepelt, B pártnál pedig egy sem, akkor A párt került előbbre a rangsorban. A Szavazatszonda esetében, bár jóval kisebb betűkkel, nincs válasz lehetőség is volt. A honlap jobb sarkában lévő ikonra kattintva a felhasználó egy rövid ismertetőt talált az adott kérdés hátteréről. A végeredmény prezentáló oldal tartalmazta a felhasználó és a pártok válaszait a harminc témakörben. A pártok esetében láthatóvá lehetett tenni azokat megjegyzéseket is, melyeket a párt képviselői az adott kérdésekhez fűzetek. Ez a szolgáltatás a Fidesz és az MSZP esetében is működött. (Visszalépésre nem volt lehetőség.) A Szavazatszonda honlapját összesen látogató kereste fel, ebből töltötte ki a kérdőívet. A látogatók átlagban hét és fél percet töltöttek a honlapon. A Szavazatszonda esetében, első látásra, két tényező okozhatott gondot: a két nagy párt formális együttműködésének hiánya, és a jobbközép médium feltüntetése a honlapon. A smartvote portálok kialakításában az egyik legfontosabb kérdés a kérdőívben szereplő állítások kiválasztása. Ebben a vonatkozásban mindkét vállalkozás esetében nagy szerepe volt az intuíciónak. A kérdőívek megalkotói arra törekedtek, hogy aktuális, fontos, közérthető, konkrét, a pártokat megosztó kérdések szerepeltessenek, valamint, hogy a pártok kampánytematikája megközelítőleg azonos arányban legyen szerepeltetve. Azonban objektív mérce hiányában nehéz megítélni, hogy a kérdések jól reprezentálták-e 7

8 a politikai rendszer leglényegesebb kérdéseit, és hogy a kérések összeállítása nem kedvezményezett-e egyes pártokat mások hátrányára. Ajánlások A legfeltűnőbb eltérés a smartvote portálok ajánlatai és a valóságos pártpreferenciák között abban foglalható össze, hogy míg az előbbiek egyenletesebben oszlottak meg a pártok között. Miután legnagyobb elemszámmal (több mint hatvanezer kitöltéssel) a Szavazatszonda teljes adatbázisa rendelkezik, érdemes először ezen szemléltetni az eredményeket. Az alábbi táblázat jelzi, hogy, a Szavazatszondától kapott összesítés alapján milyen pártajánlásokat kaptak. 1 Az alsó sor a listás szavazatarányokat mutatja. 2. Táblázat Szavazatszonda teljes Választási arányok Fidesz Jobbik MDF MSZP Civil LMP 20,2 27,4 20,9 15,5 7,2 8, Feltéve, hogy a kérdőív jól reprezentálta a politikai célok és álláspontok terét, a kitöltők pedig a szavazókat, azt a következtetetést vonhatjuk le, hogy amennyiben a magyarok program szerint szavaztak volna, akkor a Jobbiknak kellet volna győznie, a dobogóra pedig még az MDF-nek és a Fidesznek kellett volna felkerülnie. Más szemszögből megfogalmazva: a portál az MSZP-t, de különösen a Fideszt, kevesebbeknek ajánlotta, mint ahányan e pártokat az egész szavazónépességen belül választották, a Jobbikkal, MDF-fel és a Civil Mozgalommal pedig nagyon bőkezűen bánt. 1 Ettől a sorrendtől eltért a pártokkal való egyezések és különbözőségek egyenlegének sorrendje: Civil Mozgalom 26%, Jobbik 16.9%, MDF 13.5%, Fidesz-KDNP 13.3%, LMP 0.4%, és MSZP -1.2%. 8

9 Amennyiben a paneltagokat vesszük közelebbről szemügyre, módunk van a pártpreferenciákkal is összevetni a smartvote ajánlatokat. Az ajánlatokat a kutatásunk paneltagjainak beszámolói alapján ismerjük. Az ajánlatra nem emlékezők figyelmen kívül lettek hagyva (bár a Választási Iránytű esetében viszonylag magas, 11 százalék volt az arányuk). 3. Táblázat Fidesz Jobbik MDF MSZP Civil LMP Választási Iránytűtől kapott ajánlatok a visszaemlékezések szerint (N = 512) ,6 6.3 A Választási Iránytűhöz küldöttek eredeti preferenciái (N = 707) 34,8 21,6 4,0 18,1 2,8 18,7 Szavazatszondától kapott ajánlatok a visszaemlékezések szerint (N = 559) Szavazatszondához küldöttek eredeti preferenciái (N = 772) 34,5 20,3 4,4 19,6 3,8 17,5 2 Az a 977 ember, aki kitöltötte ki a Szavazatszonda honlapján lévő kis kérdőívet, más arányokat mutatott: Jobbik 29.6%, Fidesz-KDNP 19.3%, MDF 19.1%, MSZP 18.8%, LMP 7.5%, Civil Mozgalom 6.2%. 9

10 A Fidesz alulreprezentáltsága, csakúgy mint a Civil Mozgalom és az MDF felülreprezentáltsága, ebben a vonatkozásban is megjelent. Azonban a Jobbik-ajánlatok csak kevéssel haladták meg a Jobbik-preferenciák számát. A pártpreferenciákkal összevetve messze az LMP járt a legrosszabbul : harmad annyi ajánlatot kapott a portáloktól, mint amekkora tábora volt a felhasználó paneltagok körében. A két portál között, a paneltagok visszaemlékezése szerint, csak kisebb különbségek mutatkoztak. Öt százalék körüli különbség a Fidesz esetében (az Iránytű ajánlata volt magasabb) valamint (a Szavazatszonda által előnyben részesített) MDF esetében volt csak megfigyelhető. Ezen kívül a Civil Mozgalom kapott több mint három százaléknál többet a Szavazatszondától mint az Iránytűtől. A panel-csoportok politikai színezete (eredeti pártpreferenciája) közötti különbségek egyik esetben sem indokolták az ajánlások eltéréseit. Joggal élhetünk tehát a gyanúperrel, hogy a fenti különbségek a portálok különbözőségei miatt jöhettek létre. De szerencsére ennél kontroláltabb módon is képet kaphatunk a különbségek jellegéről, hiszen több mint kétszáz személy mindkét portál kérdőívét kitöltötte (245, de néhányan nem emlékeztek arra, hogy milyen ajánlatot kaptak). Az adatok azt sejtetik (a kis elemszám miatt óvatosan kell fogalmaznunk), hogy a két portál nem annyira az MDF vonatkozásában, hanem inkább a Fidesz, a Civil Mozgalom (a Szavazatszonda által preferált pártok) és a Jobbik (az Iránytű által preferált párt) esetében különbözött. 4. Táblázat iránytű (nem tudom nélkül) szonda (nem tudom nélkül) Valid Civil Mozgalom 11,8 16,9 Fidesz-MPSz - 22,0 27,4 Kereszténydemokrata Néppárt 10

11 iránytű (nem tudom nélkül) szonda (nem tudom nélkül) Jobbik Magyarországért 31,1 19,4 Mozgalom Lehet Más a Politika 5,3 6,8 Magyar Demokrata Fórum 14,3 14,8 Magyar Szocialista Párt 15,6 14,6 Végül megvizsgálhatjuk személyekre lebontva, hogy hányan kapták ugyanazt az ajánlatot a két portáltól. Kizárva azokat, akik nem emlékeztek valamelyikre a két ajánlat közül (11 százalék), 218 személy maradt az elemezhető populációban. Az ő megoszlásuk látható az alábbi táblázatban. Az egyező ajánlásokat tartalmazó átlóban 154 személy található. Ez a vizsgált csoport 71 százaléka. Vagyis az eltérő technikával készülő, számos dimenzióban különböző portálok a látogatók majd háromnegyedének ugyanazt a pártot ajánlották. Ez a szám meglehetősen magas fokú megbízhatóságot mutat. A Jobbik és az MSZP esetében nyolcvan százalék felett volt a két ajánlat egyezése. Ugyanakkor a kérdezettek 29 százalékát különböző pártokhoz mutatták közelállónak a smartvote portálok. Feltéve, hogy a kitöltők preferenciái nem változtak a két kitöltés között, ez a különbség egyedül a portálok jellegének tudható be. 5. Táblázat Iránytű 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 összesen szonda 1, ,3% 2,3% 1,8%,0%,5%,9% 13,8% 2, ,8% 13,8% 4,6%,5%,5%,0% 21,1% 11

12 Iránytű összesen 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 3, ,4% 2,3% 22,5%,5%,9%,0% 27,5% 4, ,5%,5%,0% 3,2%,5%,0% 4,6% 5, ,0% 2,8% 1,8%,9% 9,6% 1,8% 17,0% 6, ,0%,0% 1,4%,0% 1,4% 13,3% 16,1% összesen ,9% 21,6% 32,1% 5,0% 13,3% 16,1% 100,0% Hatások A kutatás paraméterei kevés lehetőséget adtak robusztus hatások megjelenésére. A tanácsot a polgárok a választás előtti napokban kapták, olyan időszakban, amikor már a szavazási preferenciák általában kikristályosodtak. A második attitűd-kérdőívet egy hónappal a smartvote kérdőív kitöltése után kapták meg a szavazók, addigra nyilván számtalan politikailag releváns hatás érhette őket, amelyek könnyen elmoshatták a smartvote portál impulzusait. Mindez azt jelenti, hogy csak halvány hatásokra számíthatunk. Másrészt viszont azt is jelenti, hogy, ha ilyen körülmények között is találunk a smartvote portálok befolyására utaló jeleket, akkor kevés kétségünk maradhat a hatás valóságosságát illetően. A hatás persze sokrétegű lehet. Elképzelhető, például, hogy a felhasználót a smartvote-os élmény politikai aktivitásra sarkalja. Akinek azonban más pártot ajánlanak, mint amit amúgy választana, elkedvetlenedhet, és távol maradhat az urnáktól. Az is elképzelhető, hogy pártot vált. És lehetséges, hogy kitart eredeti pártja mellett, de kisebb lelkesedéssel. Ahogy fentebb jeleztük, a hatásvizsgálat egyik terepe az előzetes preferenciák és a valóságos szavazat összevetése. Összességében a kettő között kicsi volt az eltolódás, ami 12

13 nem meglepő, hiszen az eredeti kérdezést és a szavazást csak napok választották el. A legnagyobb eltérés, a visszaemlékezések szerint, az MSZP esetében volt tapasztalható: három százalék. De ennek egy része származhatott a vesztestől való utólagos elhatárolódásból. Ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy a választási eredmények ismerete nem torzította a pártpreferenciák átlagait: az amúgy 2010-ben is számos közvélemény-kutatásban tapasztalt győzteshez húzás online mintánkban nem volt tapasztalható. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy mi történt azokkal, akikről tudjuk, 1. hogy mi volt az eredeti pártpreferenciájuk (azaz volt nekik ilyen és nekünk elmondták), 2. hogy milyen ajánlatot kaptak a smartvote portáloktól (azaz emlékeztek rá), és 3. hogy végül hogyan szavaztak. Összesen 405 Iránytűs és 443 Szavazatszondás paneltag adatait elemezhettük. A táblázatokból kiderül, hogy a megkérdezettek többségének más volt a preferenciája, mint amit a portálok ajánlottak. A 848 itt elemzett ajánlatból csak 318 ment ki olyannak, aki eleve az adott pártot támogatta. Voltak néhányan (24-en) akiket ugyan a tanács megerősített eredeti preferenciájukban, mégis elpártoltak pártjutól. Ugyanakkor az ellenkező példa, vagyis hogy a megkérdezett végül hajlott a javasolt párt felé, háromszor ilyen gyakori (68) volt. Ezek az adatok nem bizonyítják a portálok meggyőző hatását, de egybevágnak a hatást feltételező elvárásokkal. 13

14 6. Táblázat Iránytű A smartvote Az ajánlást Az ajánlást Elpártolt Hozzácsapódott ajánlata kapók közül eleve is az adott pártot kapók közül a választáson támogatta az adott pártra szavazott Civil Fidesz Jobbik LMP MDF MSZP Mind Táblázat Szonda A smartvote Az ajánlást Az ajánlást Elpártolt Hozzácsapódott ajánlata kapók közül eleve is az adott pártot kapók közül a választáson támogatta az adott pártra szavazott Civil Fidesz Jobbik LMP

15 MDF MSZP Mind Bár a pártarányok keveset változtak, a mintában csak 79 százaléknyian voltak olyanok, akiknek a szavazata megegyezett az eredeti pártpreferenciával. (Az alapsokaság ebben az esetben az az 1465 személy volt, aki tervezte, hogy el fog menni szavazni és el is ment) Vagyis 21 százalék esetében valamilyen változás következett be a kérdezésünk és a szavazás között lévő néhány nap alatt.. Ennek a csoportnak a fele (10.4%, 151 személy) az első kérdezéskor nem tudom -mal felelt, majd pedig a hat párt egyikét választotta. A második fele pedig valamely pártról a hat párt egyikére váltott át. Vagyis összesen 318 személy esetében merülhet fel annak gyanúja, hogy a smartvote portál hatására választottak pártot. 15

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

Előszó. Forrás: http://www.valasztaskutatas.hu

Előszó. Forrás: http://www.valasztaskutatas.hu Előszó Megjelent: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (szerk.): Részvétel, képviselet, politikai változás. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2011, 7-14. p. Forrás: http://www.valasztaskutatas.hu

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE:

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: 1 VÁLASZTÁS KUTATÁS II. hullám EP-2009 ABC, összevont VÁLTOZAT 2009. április - június A válaszadás önkéntes! Település neve: Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

A kormány viszi a politikának jutó kis időt a kereskedelmi rádiókban A Policy Solutions médiaelemzése a Class FM és a Neo FM hírműsorairól

A kormány viszi a politikának jutó kis időt a kereskedelmi rádiókban A Policy Solutions médiaelemzése a Class FM és a Neo FM hírműsorairól A kormány viszi a politikának jutó kis időt a kereskedelmi rádiókban A Policy Solutions médiaelemzése a Class FM és a Neo FM hírműsorairól 2011. november 1 Vezetői összefoglaló A Class FM-en az összes

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron

Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Oldal 1 EP választások 2014 Alacsony részvétel mellett, döntetlen közeli eredmény Csepelen és Soroksáron Sok szempontból is kiegyensúlyozott eredmény született az Európai Parlamenti választásokon. Egyrészt

Részletesebben

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 Kalocsai Janka Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 A különböző történelmi korokban a tudás- és tapasztalatátadás mindig az adott társadalomban fontosnak tartott értékek figyelembevételével

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján, 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. június 18-án, hétfőn, 9 óra 32 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők!

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők! GKI Gazdaságkutató Zrt. A vagyonosodási vizsgálatok társadalmi-gazdasági hatásai Kutatási összefoglaló a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal részére (Vitára szolgáló munkaanyag) Budapest, 2007. október

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló

Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló Önkormányzatok versenye: a XIII. kerülettel az élen Budapest veri a vidéki Magyarországot Összefoglaló A legkisebb adósággállománnyal a XIII. kerület, jóléti kiadásokban Salgótarján, vállalkozások számában

Részletesebben

Magyar Választáskutatási Program Tanulmányok

Magyar Választáskutatási Program Tanulmányok Magyar Választáskutatási Program Tanulmányok Enyedi Zsolt (2006): A befagyott felszín és ami alatta van. A 2006-os választás és a magyar pártrendszer. In: Karácsony Gergely (szerk.): A 2006-os Országgyűlési

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2013. december 16-án, hétfőn, 11 óra 07 perckor a Képviselői

Részletesebben

1995.1. szám JEL- KÉP KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

1995.1. szám JEL- KÉP KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA 1995.1. szám JEL- KÉP KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA JEL-KÉP 1995/1 A Magyar Médiáért Alapítvány és az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport folyóirata Szerkesztőbizottság Tanácsadó testület ANGELUSZ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.)

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

A TÉRMODELLEN TÚL. MÁSODLAGOS PREFERENCIÁK A 2010-ES ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSON*

A TÉRMODELLEN TÚL. MÁSODLAGOS PREFERENCIÁK A 2010-ES ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSON* A TÉRMODELLEN TÚL. MÁSODLAGOS PREFERENCIÁK A 2010-ES ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSON* Róna Dániel (a Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének PhD-hallgatója és a Közpolitikai Kutatások Intézetének szakpolitikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL (Az éves beszámoló kiegészítő melléklete) Elfogadva: 5/2014 (V.27.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-3/2011. (FFB-22/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-3/2011. (FFB-22/2010-2014.) FFB-3/2011. (FFB-22/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. február 14-én, hétfőn, 9 óra 8 perckor a Képviselői Irodaház V/515. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Nők a parlamentben, 1990 2014

Nők a parlamentben, 1990 2014 Tanulmányok Nők a parlamentben, 1990 2014 Koncz Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára E-mail: professor.katalin.koncz@gmail.com A rendszerváltást követően Magyarországon és a térség országaiban

Részletesebben

Az önkormányzatok pártján. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap

Az önkormányzatok pártján. Tartalomjegyzék. Jegyzet. Localinfo Önkormányzati Havilap Localinfo Önkormányzati Havilap Tartalomjegyzék! Bemutatkozunk! Reflektorban a választások! Az Európai Unióból jelentjük! Interjú a kerékpárbiztossal! Közbeszerzési tanácsok! Maradhat az iparûzési adó!

Részletesebben

Népszavazási eszmecsere A deliberatív közvélemény-kutatás tanulságai 1. A módszer elméleti és történeti áttekintése

Népszavazási eszmecsere A deliberatív közvélemény-kutatás tanulságai 1. A módszer elméleti és történeti áttekintése Dukay-Szabó Szilvia Závecz Tibor Népszavazási eszmecsere A deliberatív közvélemény-kutatás tanulságai 1. A módszer elméleti és történeti áttekintése Ma már szinte nem is létezik olyan téma, amellyel oda

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1

és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjeinek, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság nemzeti parkokkal, természetjárással és lovasturizmussal kapcsolatos attitűdjei, utazási szokásai és utazási tervei 2006-ban Szerző: Halassy Emőke 1 A magyar lakosság zöldturizmushoz

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének elemzése Készült: 2014. január 13. 1 2014. január 13. HÍRADÓELEMZÉS 2013. IV. NEGYEDÉV ÉS ÉVES ÖSSZESÍTŐ Összefoglaló

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság KO.420.175-15/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 10-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

Tóth István János: Három magyar közvélemény-kutató cég pártpreferencia vizsgálatainak adatai 1990-2003

Tóth István János: Három magyar közvélemény-kutató cég pártpreferencia vizsgálatainak adatai 1990-2003 Tóth István János: Három magyar közvélemény-kutató cég pártpreferencia vizsgálatainak adatai 1990-2003 Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás

Részletesebben

Elégedettségi felmérés eredményei, értékelése

Elégedettségi felmérés eredményei, értékelése Dr. Mihály Nikolett "Külső-belső gazdagság avagy pénzügyeink, a személyiségünk tükrében" című könyvének bemutatója 2015. december 18. Elégedettségi felmérés eredményei, értékelése Készítette: Buzai Csaba

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében

Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében NCSSZI CSPI 2012. május 30. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A kutatás módszertana... 5 3 A lekérdezettek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

A magyar politikai rendszer 11/12/2011. Az alkotmánybíróság

A magyar politikai rendszer 11/12/2011. Az alkotmánybíróság Az alkotmánybíróság Fontos Politika, politika, politika! Főbb témakörök 1. modellek 2. megalakulása 3. jogköre 4. politikai szerepe 5. a politika eljogiasítása Az európai és amerikai alkotmánybírósági

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 103. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 16., szerda 103. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Goldmann Róbert A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Bevezetés AGyermekvédelmi törvény 1 2013. szeptember elején hatályba lépő módosítása pontosan

Részletesebben

Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.)

Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.) Ikt. sz.: KUB-40/11/2014. KUB-3/2014. (KUB-3/2014-2018.) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. június 18-án, szerdán, 10 óra 10 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

szakmai fórum Állam-tudomány: Babos Tibor Kezdetben nem volt semmi, ami aztán felrobbant. Terry Pratchett

szakmai fórum Állam-tudomány: Babos Tibor Kezdetben nem volt semmi, ami aztán felrobbant. Terry Pratchett szakmai fórum Babos Tibor Állam-tudomány: Fiatal Kutatók Szakértői Rendszer Kezdetben nem volt semmi, ami aztán felrobbant. Terry Pratchett A Magyar Kormány közigazgatásért felelős minisztere 1 2011. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Melyik a jobb klikk?

Melyik a jobb klikk? Radó Eszter Melyik a jobb klikk? A választók elérésének új útjai Manapság egyre elterjedtebb az internet politikai célú felhasználása. Az elmúlt időkben a politika egy új helyszíne nyitotta meg kapuit

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I. Választáskutatás. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I. Választáskutatás. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I Választáskutatás A kutatás dokumentációja 2010 2 Az adatfelvétel leírása A kutatás célja a 2010-es országgyőlési képviselıválasztáson

Részletesebben

Soós Gábor szerkesztésében ÍGÉRET, FELHATALMAZÁS, TELJESÍTÉS VÁLASZTÁSI PROGRAMOK ÉS KORMÁNYZATI MEGVALÓSÍTÁSUK, 1998 2010

Soós Gábor szerkesztésében ÍGÉRET, FELHATALMAZÁS, TELJESÍTÉS VÁLASZTÁSI PROGRAMOK ÉS KORMÁNYZATI MEGVALÓSÍTÁSUK, 1998 2010 Soós Gábor szerkesztésében ÍGÉRET, FELHATALMAZÁS, TELJESÍTÉS VÁLASZTÁSI PROGRAMOK ÉS KORMÁNYZATI MEGVALÓSÍTÁSUK, 1998 2010 Dobos Gábor, Gyulai Attila, Horváth Attila, Horváth Péter, Nógrádi András, Sebők

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 2014. szeptember 8-án, hétfőn 11 órára az Országház főemelet 64. számú tanácstermébe összehívott üléséről

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 2014. szeptember 8-án, hétfőn 11 órára az Országház főemelet 64. számú tanácstermébe összehívott üléséről Ikt. sz. KVB/13-2/2014. KVB-4/2014. sz. ülés (KVB-4/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 2014. szeptember 8-án, hétfőn 11 órára az Országház főemelet 64.

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában szemle Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában A viharosnak nevezett huszadik század után a huszonegyedik század embere kelletlenül és némileg csalódottan kénytelen tudomásul venni, hogy a történelem

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992)

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Kolosi Tamás Sik Endre (1992): Függelék (Munkaerőpiac

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Politikai tükör tükör

Politikai tükör tükör MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015 Gerő Márton Szabó Gerő Márton Szabó Andrea Andrea

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Túlélőkészlet a választásokhoz

Túlélőkészlet a választásokhoz Túlélőkészlet a választásokhoz A Túl az első X-en Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő háttéranyaga Budapest 2015. szeptember 30. TARTALOM I. VÁLASZTÁS, VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK...

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/7-2/2014. EUB-1/2014. sz. ülés (EUB-130/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/7-2/2014. EUB-1/2014. sz. ülés (EUB-130/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/7-2/2014. EUB-1/2014. sz. ülés (EUB-130/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn, 11 óra 35 perckor az Országház Nagy Imre

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 7.- én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

J e g y zőkönyv OTB-3/2010. (OTB-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OTB-3/2010. (OTB-3/2010-2014.) OTB-3/2010. (OTB-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának, valamint Sport- és turisztikai bizottságának 2010. május 27-én, csütörtökön, 9 órakor a Parlament

Részletesebben

Civilek, vigyázó szemeteket Orbánra vessétek!

Civilek, vigyázó szemeteket Orbánra vessétek! Civilek, vigyázó szemeteket Orbánra vessétek! A kormányzás félidejéhez érkezve továbbra is magas a bizonytalanok száma, a hagyományos pártpolitikai szereplők mellett pedig a 2010 tavasza után létrejött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

J e g y zőkönyv EMBCB-1/2011. (EMBCB-34/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EMBCB-1/2011. (EMBCB-34/2010-2014.) EMBCB-1/2011. (EMBCB-34/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2011. február 14-én, hétfőn, 11 órakor a Képviselői Irodaház V. emelet 528.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.astibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

Rendszerellenesség és protesztpártok (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

Rendszerellenesség és protesztpártok (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) 2016. március 17. Kovács János vezető elemző A Jobbikot és az LMP-t (tehát az ún. XXI. századi pártokat) bizonyos nézőpontból közös platformra helyező elemzések kezdetben elsősorban az anti-establishment

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/34-1/2012. ISB-6/2012. sz. ülés (ISB-65/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/34-1/2012. ISB-6/2012. sz. ülés (ISB-65/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/34-1/2012. ISB-6/2012. sz. ülés (ISB-65/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. április 19-én, csütörtökön, 9

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben