Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: /2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság június 28-i ülésére Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter vezető-tanácsos A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.16.) Kgy. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak alapján a Közgyűlés hatásköréből az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe átruházott feladatként jelöli meg, hogy szakbizottság a Költségvetési Bizottság egyetértésével értékeli és elfogadja a közgyűlés által alapított, feladatkörébe tartozó közalapítványok rendszeres éves beszámolóját. A szakbizottság június 7-ei ülésén tárgyalta a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) évi közhasznúsági jelentése című előterjesztést. Ennek alapján a testület a 64/2006.(VI.7.) OKISB határozatában tudomásul vette a Közalapítvány közhasznúsági jelentésében foglaltakat, valamint az Ellenőrző Bizottság évi ellenőrzéseinek tapasztalatairól szóló tájékoztatót, illetve elfogadta a Közalapítvány évi beszámolóját. (1. számú melléklet) A szakbizottsági tárgyalást megelőzően a Közalapítvány Kuratóriuma május 23-án foglalkozott a szervezet évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentésével (ami tartalmazza az adott évre vonatkozó szakmai tevékenység összegzését és értékelést), valamint a számviteli törvénynek megfelelő évi egyszerűsített éves (pénzügyi) beszámolóval (2. számú melléklet). A testület a jelentést és pénzügyi beszámolót a 9/2006. (V.23.) BMKFKK számú határozatban elfogadta. A szakmai tevékenységét átfogó tartalmi beszámoló alapján a közalapítvány 2005-ben - a megyei fejlesztési tervvel összhangban a közoktatási intézmények tárgyi feltételeinek javítására, az alapszolgáltatások fejlesztésére (iskolabusz vásárlására, valamint szakértői tevékenység díjazására), szakmai feladatok (mérések, értékelések, pedagógiai innovációk, nevelő-oktató munkát segítő rendezvények) támogatására írta ki pályázatát. A beérkezett 392 pályamunkából 310-et elfogadott és teljes vagy részbeni támogatási összeggel hagyott jóvá, míg 82 pályázatot elutasított. A pályázatokat összességében ezer forinttal támogatta, mely összeget a ezer forintos központi költségvetési forrásból biztosított. A központi pénzeszközből fennmaradó 669 ezer forintot a pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadásaira fordított, csak úgy, mint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott 500 ezer forintos támogatást is. Ezek a pénzeszközök teljes egészében a pályázatok szakértőinek és az ügyintézők díjaiként kerültek kifizetésre. Az alapító önkormányzatok szándékának, illetve az alapítói céloknak megfelelve, évben első alkalommal hirdetett a Közalapítvány a helyi, intézményi innovációk által felhalmozott tapasztalatok összegyűjtésére, a bevált módszerek terjesztésére, az adaptáció lehetőségének biztosítására pályázatot. A felhívásra 36 pályázat érkezett, melyek előértékelése januárjában már megtörtént, de a pályázatok végleges szakértése, illetve jóváhagyása a tervek szerint áthúzódik év második félévére.

2 2 A Közalapítvány közhasznúsági jelentésének vizsgálatát Fehérné dr. Kiss Katalin bejegyzett, független könyvvizsgáló (MKVK ig. sz ) ellenőrizte, véleményezte. A könyvvizsgálat során a Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részleteit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását tekintette át az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján. Elvégezte a szervezet évre vonatkozó eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének átvilágítását is. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az eszközök és a források egyező végösszege ezer forint, a mérleg szerinti eredmény ezer forint. A könyvvizsgálói záradék összegzésként megállapítja, hogy a Közalapítvány december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A Közalapítvány közhasznúsági jelentésével a szakbizottság mellett működő szakértő is egyet értett, és javasolta eredményes tevékenységük elismerését (3. számú melléklet). Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése című előterjesztést megtárgyalta, a közhasznúsági jelentésben foglaltakat tudomásul veszi. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Bimbó István, a bizottság elnöke Pécs, június 19. Bimbó István s.k.

3 KIVONAT 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága június 7-ei ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztésért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése 64/2006. (VI.7.) OKISB Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztésért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése című előterjesztést megtárgyalta, a közhasznúsági jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és a évi beszámolót elfogadja. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke Kmf. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Nyúlné Zátonyi Zita s.k. a bizottság elnöke

4 2. számú melléklet BARANYA MEGYE KÖZOKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) b) Költségvetési támogatás felhasználása c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) Cél szerinti juttatások kimutatása e) A kapott támogatások kimutatása f) A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

5 2 a) Számviteli beszámoló (A 219/1998. (XII.30.) Kormány rendelet szerint) Mérleg Megnevezés Adatok (e Ft) ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 Immateriális javak 0 Tárgyi eszközök 0 Befektetett pénzügyi eszközök - Befektetett eszközök értékhelyesbítése - FORGÓESZKÖZÖK Készletek - Követelések - Értékpapírok - Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ÖSSZESEN) SAJÁT TŐKE 7327 Jegyzett tőke 1000 Tőkeváltozás 6327 ebből tárgyévi eredmény - Értékelési tartalék 0 CÉLTARTALÉK 0 KÖTELEZETTSÉGEK 4353 Rövid lejáratú kötelezettségek 4353 Hosszú lejáratú kötelezettségek - PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 620 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN) Eredmény-kimutatás Megnevezés Adatok (e Ft) A/ ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE A közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) államháztartás más alrendszeréből 0 c) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás - 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel - 4. Tagdíjból származó bevétel - 5. Egyéb bevétel 4254 B/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE - 1. Nem cél szerinti (vállalkozási bevétel) - 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele -

6 3 C/ ÖSSZES BEVÉTEL D/ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI E/ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI - 1. Nem cél szerinti tevékenység költségei - 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei - F/ ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI G/ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6098 H/ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - I/ TÁRGY ÉVI EREDMÉNY 6098 Tájékoztató adatok: 430 a) Személyi jellegű ráfordítások - bérköltség 0 - megbízási díjak tiszteletdíjak - - személyi jellegű egyéb költségek - - személyi jellegű költségek közterhei 88 b) Anyagjellegű ráfordítások 3383 c) Értékcsökkenési leírás 0 d) Egyéb költségek, ráfordítások - e) A szervezet által nyújtott támogatások ebből pályázati úton nyújtott támogatás b.) Költségvetési támogatás felhasználása Megnevezés Adatok (e Ft) Normatív állami támogatás Összesen c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Adatok (e Ft) Saját tőke 7327 Induló tőke 1000 Induló tőke - - növekedésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők Tőketartalék 6327

7 4 d.) Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés Adatok (e Ft) Magánszemélyeknek nyújtott pénzbeli támogatás - Magánszemélyeknek nyújtott természetbeni juttatások - Szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatások Óvodák higiénés feltételeinek javítására Alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmény és ezek könyvtárai tárgyi feltételeinek javítására Szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók feltételeinek 1164 javítására Társult önkormányzatok területéről tanköteleseket szállító, illetve körzeti feladatokat ellátó intézmények számára iskolabusz vásárlására Társulási formák működtetéséhez, kistérségen belüli 580 feladat-ellátáshoz szükséges szakértői tevékenység díjazásának támogatására A pedagógiai programban tervezett mérések, értékelések 820 lebonyolításának támogatására A pedagógiai innovációk megvalósításának támogatására 894 A nevelő-oktató munkát segítő rendezvények 3298 támogatására Szervezeteknek nyújtott természetbeni juttatások - Cél szerinti támogatás összesen e.) A kapott támogatások kimutatása Megnevezés Adatok (e Ft) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás ebből: - működési támogatás egyéb cél szerinti támogatás Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 500 Kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás - Települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás - Pályáztató - Magánszemélyek - Egyéni vállalkozók - Jogi személyiségű társaságok - Jogi személyiség nélküli társaságok - Közhasznú szervezetek - SZJA 1 %-a (APEH) - Egyéb kapott támogatás - Kapott támogatások összesen 82617

8 5 f.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke Megnevezés Adatok (e Ft) Kuratóriumi tagok - Munkabér - Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések (útiköltség térítés) - Egyéb pénzbeli kifizetések - Természetbeni juttatások - Értékpapír juttatások - Kölcsön juttatások - Ellenőrző Bizottsági tagok Munkabér - Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések (útiköltség térítés) - Egyéb pénzbeli kifizetések - Természetbeni juttatások - Értékpapír juttatások - Kölcsön juttatások - Tisztségviselőknek nyújtott támogatás összesen - g.) A közhasznú tevékenységéről szóló tartalmi beszámoló 1. A Közalapítvány működése 1.1. A Közalapítvány működésének feltételei évben A Közalapítvány általános ügydöntő és képviselő szervében, a Kuratórium személyi összetételében nem történt változás az elmúlt évhez képest. Ez mondható el a Közalapítvány működésének, kezelőszervezet tevékenységének ellenőrzésére létrehozott Ellenőrző Bizottság vonatkozásában is. Változás a Kuratórium és Ellenőrző Bizottság munkáját segítő és kiszolgáló kuratóriumi titkárságban következett be. A Baranya Megyei Önkormányzat - mint alapító szervezet - ugyanis kezdeményezte, hogy a Kuratórium munkáját szervező titkár a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának kijelölt köztisztviselője legyen és a feladatellátásra történő kijelölésről a Kuratórium Elnöke véleményének kikérése után a Főjegyző gondoskodjon. Az indítványozott módosítást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint a másik alapító önkormányzat) elfogadta. Ezzel egyidejűleg szükségessé vált a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának pontosítása, ennek megfelelő aktualizálása. Így a titkári feladatokat ellátó személy jogállásának változásából és ezzel párhuzamosan az ugyancsak titkársági tag, a szakmai tanácsadó megbízással történő alkalmazásából adódó szervezeti és működési változások az alábbiak szerint összegezhetők: a Kuratórium munkáját szaktanácsadó segíti, (nem Elnöki, hanem kuratóriumi szaktanácsadó), az Elnök a titkár, a szaktanácsadó és a gazdaságvezető munkájának irányítója (nem gyakorol munkáltatói jogkört a titkár felett),

9 6 a Kuratórium titkárának, illetve a Kuratórium szaktanácsadójának feladat- és hatásköre módosult: A Kuratórium titkára a Kuratórium döntés-előkészítő, javaslattevő, végrehajtó- és adminisztratív szerve. Munkáját a Kuratórium elnökének irányításával végzi. a) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesz részt. b) A Kuratórium elnöke által meghatározott körben és módon képviselheti a Közalapítványt. c) Feladat- és hatásköre: Segíti a Kuratórium munkáját, részt vesz döntéseinek előkészítésében, A Közalapítvány céljainak megvalósítására a Kuratórium munkájának korszerűsítésére javaslatokat fogalmaz meg, A szervezési és adminisztratív teendők ellátása, különös tekintettel az ülések előkészítésére és megszervezésére, a jegyzőkönyvek elkészítésére, a határozatok nyilvántartásának biztosítására; A döntések előkészítése során előterjesztések készítése, A Kuratórium döntéseinek figyelemmel kísérése, a határozatnak megfelelő végrehajtása vagy végrehajtatása, A Kuratórium munkájával, az ülésekkel, valamint egyéb szervezési és adminisztratív teendőkkel kapcsolatos adatok számítógépes nyilvántartása, tárolása, karbantartása, Az alapítók, a Kuratórium és/vagy az elnök által kért témakörben írásbeli tájékoztató, háttéranyag összeállítása, Iratkezelés és -nyilvántartás biztosítása (levelezések, összesítések, iktatás stb.), A beérkezett pályázati anyagok feldolgozása, rendszerezése, A pályázatok nyilvánosságának biztosítása, a tájékoztatás megszervezése, A pályázati szerződések előkészítése, A pályázati támogatások elszámolásainak összesítése előkészítése az ellenőrzésre jogosult szervek felé, Kapcsolattartás a pályázói intézményfenntartókkal és intézményvezetőkkel, valamint más megyék közalapítványaival. A Kuratórium szaktanácsadója a) A szaktanácsadó a Kuratórium döntés-előkészítő és javaslattevő szerve. Munkáját a Kuratórium elnökének irányításával végzi. b) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesz részt. c) A Kuratórium elnöke által meghatározott körben és módon képviselheti a Közalapítványt. d) Feladata különösen: A Közalapítvány céljainak megvalósítására, a Kuratórium munkájának korszerűsítésére javaslatok megfogalmazása, A pályázati kiíráshoz érkező javaslatok összegyűjtése, Szakértői testület működtetése, a szakértői javaslatok összegyűjtése, egyeztetése és a Kuratórium elé terjesztése, A pályázat megvalósításának folyamatos segítése, A támogatások célszerinti és szakszerű felhasználásának figyelemmel kísérése, A titkár munkájának folyamatos segítése. A fenti változások február 10-től léptek életbe.

10 7 A Közalapítvány működési feltételeit évben is a Baranya Megyei Önkormányzat biztosította, ami összességében közel ezer forint közvetett támogatásként számszerűsíthető: térítésmentes irodahelyiség használat, az irodahelyiség közműköltségeinek finanszírozása, a titkársági munka költségeinek (telefon, posta, stb.) fedezése, a Kuratórium üléseinek lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése, internet hozzáférési hely biztosítása A kuratóriumi munka évben A Kuratórium alapvető feladata a Közalapítvány vagyonának az alapítók akaratának megfelelő kezelése és a Közalapítvány céljára fordítása. Ennek keretében ütemezi a közalapítványi célokkal összhangban álló támogatásokat, megállapítja a támogatásra felhasználható éves pénzügyi keretet, meghatározza a pályázatok témakörét és feltételeit, elbírálja a beérkezett pályázatokat. A Kuratórium a fenti feladatok megvalósítására 2005-ben négy ülést tartott: február 10-én, május 18-án, szeptember 13-án, illetve december 6-án. A testületi összejövetelek a évre jóváhagyott munkaterv szerinti ütemezéssel és tartalommal kerültek lebonyolítására. Az üléseken 21 határozat született. Az érdemi döntések több esetben hosszas vita után, de - három kivételtől eltekintve egyhangú szavazati aránnyal született meg. A napirendek kapcsolódtak a közalapítványi működés törvényi előírásaihoz, valamint az alapítói célok, feladatok megvalósításához. Ennek megfelelően tárgyalta a Kuratórium a beszámolókat, az elszámolásokat, a költségvetést, a feladat- és pénzügyi tervet, a munkatervet; valamint a pályázatok formájában nyújtott támogatásokkal kapcsolatos témákat: jóváhagyta az aktuális pályázati kiírásokat; kijelölte, felkérte és megbízta a pályázati témák közoktatási szakértőit; döntött a pályázatok elbírálásához szükséges Szakértői értékelő lap elfogadásáról, a pályázati támogatás elosztásáról, az intézményi pályázati programok konkrét finanszírozásáról. Kiemelten foglalkozott a támogatási szerződések pontosításával, a pályázatok tapasztalataival. Új elemként jelent meg a közoktatás fejlesztését célzó és a pedagógiai innovációt támogató módszertani pályázatok meghirdetése Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége évben Az Ellenőrző Bizottság feladata a Kuratórium munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, melynek során betekintési, jelentéskérési, vizsgálat kezdeményezési jogköre van, illetve képviselője részt vehet a testület ülésein. Az Ellenőrző Bizottság a feladatait az elmúlt évben két ülésen (augusztus 25-én és november 22-én) teljesítette. Az első ülésen a évi pályázati támogatások elszámolásának tapasztalatairól, a évi pályázati szerződés tervezetéről, valamint a évi ellenőrzés tervezett területéről, módjáról tárgyalt. Az első napirendi pont alatt a csoportosított elszámolási típushibák alapján az EB javaslatokat fogalmazott meg az ügydöntő szervnek. Nevezetesen: azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény nem számolt el a pályázati támogatással és a vállalt önrésszel sem, javasolta a évi pályázatból való kizárást, és az elnyert támogatás visszafizetését, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény nem számolt el az önrésszel, javasolta a évi pályázatból való kizárást,

11 8 azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény határidőn túl számolt el a támogatással, javasolta a évi pályázatból való kizárást, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény a támogatást határidőn túl használta fel, javasolta a évi pályázatból való kizárást, és a finanszírozási időn kívül felhasznált támogatás visszatérítését, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény kevesebb támogatási összeggel számolt el, javasolta a hiány visszafizetését, azokban az esetekben, ahol a pályázó intézmény elszámolása nem volt összhangban a pályázati programmal (vagyis más célra fordították a támogatást, illetve annak egy részét), javasolta a kritikus részösszeg visszafizetését. A javaslatok összességében 27 pályázó intézményt érintettek, melyet a Kuratórium a szeptember 13-ai ülésén a évi pályázatok elbírálásakor figyelembe is vett. Az EB a pályáztatás és elszámolás tapasztalataira tekintettel, valamint a korábbi pályázati szerződést alapul véve, kezdeményezte a szerződés módosítását. Annak 4. pontjában A pályázó által vállalt határidőt követő 15 napon belül -re indítványozta a pénzügyi elszámolás határidejének megállapítását. Továbbá ismételten felhívta a Kuratórium figyelmét arra, hogy továbbra is szerepeltesse a pályázati adatlapon az adott program más pályázati vagy egyéb forrásból történő támogatások feltüntetését. Javaslatként fogalmazódott meg ún. késedelmi díj bevezetése (azoknál a pályázóknál, akik késnek az elszámolással), de ezzel az ügydöntő szervezet nem értett egyet és a javaslatot elutasította. Az EB az augusztusi ülésén határozta meg az évre vonatkozó ellenőrzés célterületét: a Közalapítvány évi gazdálkodás, pénzügyi iratai kezelésének áttekintését. Az éves ellenőrzés egybeesett a bizottság második ülésével, ahol a Közalapítvány évi gazdálkodása főbb iratainak vizsgálatára is sor került. Az EB áttekintette a évi pénzügyi mérleget, a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgálói záradékot. Betekintést nyert a Közalapítvány adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos iratokba, a házipénztár kezelésének dokumentumába, a kettős könyvelés módszerébe, a vagyongazdálkodási dokumentációba, valamint a szakértőknek elkészített adóigazolásokba. A rendelkezésre bocsátott anyagokat összevetette az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a hatályos gazdálkodási és pénzkezelési követelményekkel összevetve megállapította, hogy a Közalapítvány évi gazdálkodása megfelel az elvárásoknak. A vizsgálat eredményeként a Kuratóriumnak a Pénzkezelési Szabályzat elkészíttetését és jóváhagyását fogalmazta meg, különös tekintettel az átláthatóság, a követhetőség és a nyilvánosság követelményeinek biztosítására. 2. A Közalapítvány tevékenysége A Közalapítvány tevékenységét alapvetően determináló tényezők: az alapító önkormányzatok elvárásai: a Közalapítvány alapító okiratában megjelölt célok, feladatok, a közalapítványi tevékenység és gazdálkodás jogszabályi környezete az adott évben, és ennek függvényében az anyagi lehetőségek, az Oktatási Minisztérium által adott évre megfogalmazott irányelvek, útmutatások.

12 9 A Közalapítvány alapító okirata szerint a szervezet alapvető célja a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését szolgáló, feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása. A célok megvalósulását a Közalapítvány vagyonából, valamint bevételeiből finanszírozza: a központi költségvetési törvényben megállapított támogatási összegből, az alapító önkormányzatok támogatásából, és más bevételekből (kamatbetét, pályázati díj). A célokhoz rendelt feladatokat pályázati eljárás keretében, a megye közoktatási intézményei és azok fenntartói számára nyújtott támogatásokkal, rajtuk keresztül valósítja meg. A évi költségvetésről szóló évi CXXXV. törvény 8. számú mellékletének 2.) pontja szerint a Közalapítvány forintban részesült, normatív, kötött felhasználású támogatásban részesült, mely összeg 98 %-át a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra kellett fordítani. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a támogatás maximum 2%-át lehetett csak felhasználni. A felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kellett készítenie, amely az elszámolás alapját adta. A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kellett biztosítani. Ez (az elmúlt évekhez képest is csökkenő) központi költségvetési támogatás, valamint a kamatbevételt determináló forintérték árfolyamfolyamának kedvezőtlen változása miatt a Közalapítvány számára nélkülözhetetlenné vált az alapító önkormányzatok támogatása. Az önkormányzatok közvetett, illetve közvetlen úton támogatták az elmúlt évben a civil szervezetet. Egyrészt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város évi költségvetéséről szóló 3/2005.(02.15.) számú önkormányzati rendelete 11. számú melléklete, kiemelt előirányzatának általános tartaléka terhére, valamint a Költségvetési Bizottság 279/2005. (11.16.) számú, illetve az Oktatási Bizottság 18/2005.(03.03.) számú határozata értelmében évben a Közalapítvány részére 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az alapítvány működési költségeinek fedezetére. Másrészt a Baranya Megyei Önkormányzat biztosított közvetett támogatást a Közalapítvány működéséhez az 1.1. pontban leírtak szerint. A törvényi kötelezettségek, az alapítók céljainak és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével végezte évben a Közalapítvány tevékenységét, pályázati úton támogatva a megye közoktatásának fejlesztését. 3. A évi pályázati programok I. pályázat A pályázat célja: a közoktatási feladatok ellátásához szükséges fenntartói döntések teljesítését szolgáló intézményhálózat működtetési és a megyei, a megyei jogú városi fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok, szakmai programok támogatása. A pályázati támogatás pénzügyi alapja: a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény alapján a Közalapítvány központi támogatás ezer forint, melyből ezer forint fordítható egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként a pályázatok megvalósítására. A pályázat meghirdetése: február 21.

13 10 A pályázat témakörei, illetve célcsoportjai: A/ A tárgyi feltételek javításának támogatása A/a: Óvodák higiénés feltételeinek javítása Pályázat nyújthattak be óvodák az étkezési, tisztálkodási feltételek javítására, a szükséges eszközök beszerzésére. A/b: Valamennyi alap- és középfokú nevelési intézmény és ezek könyvtárai tárgyi feltételeinek javítása Pályázat nyújthattak be alap- és középfokú nevelési intézmények a taneszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő, még hiányzó eszközök, felszerelések beszerzésére. A/c: Szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók feltételeinek javítása Pályázat nyújthattak be a szolgáltatások színvonalának emelését segítő eszközök beszerzésére. A pályázatnak nem volt feltétele önrész biztosítása. B/ Alapszolgáltatások fejlesztésének támogatása a kistérségekben B/a: Társult önkormányzatok területéről tanköteleseket szállító, illetve körzeti feladatokat ellátó intézmények számára iskolabusz vásárlása Pályázatot nyújthattak be azok a társult önkormányzatok, illetve azok a körzeti feladatot ellátó intézmények, akik működési területén lévő közoktatási intézménybe bejáró tanulók aránya meghaladja a tanulólétszám 20 %-át. Maximális támogatási összeg: a beszerzési ár 50%-a. B/b: Társulási formák működtetéséhez, kistérségen belüli feladat-ellátáshoz szükséges szakértői tevékenység díjazásának támogatása Pályázatot nyújthattak be közoktatási intézmény fenntartását társulási formában ellátó önkormányzatok közösen. Maximális támogatási összeg: 200 ezer Ft. A pályázatnak nem volt feltétele önrész biztosítása, kivéve: B/a. pontnál (iskolabusz). C/ Szakmai feladatok támogatása C/a: A pedagógiai programban tervezett mérések, értékelések lebonyolításának támogatása Pályázatot nyújthattak be önálló pedagógiai programmal rendelkező óvodák, általános és középiskolák. Támogatás a mérések előkészítésére (szakmai anyagok beszerzése, pedagógusok felkészítése) és lebonyolítására (külső segítség igénybevétele) volt kérhető. Maximális támogatási összeg: mérésenként 100 ezer Ft. C/b: A pedagógiai innovációk megvalósításának támogatása Pályázatot nyújthattak be valamennyi nevelés-oktatási intézmény, melynek pedagógiai programjában illetve munkatervében szerepel önfejlesztő program. Maximális támogatási összeg: 200 ezer Ft. C/c: A nevelő-oktató munkát segítő rendezvények támogatása Pályázatot nyújthattak be valamennyi nevelés-oktatási intézmény a pedagógiai, nevelési programjában vagy munkatervében szereplő, illetve több intézményt érintő rendezvény lebonyolítására. Maximális támogatási összeg: 150 ezer Ft. A pályázatnak nem volt feltétele önrész biztosítása. A pályázati díj: a megpályázott összeg 1 %-a.

14 11 A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok száma: 392 db. A Kuratórium döntése a pályázati támogatásokról: - időpont: szeptember határozat szám: 14/2005.(IX.13.) sz. BMKFKK határozat A Kuratórium valamennyi támogatási célterület esetén nyilvános pályázati úton döntött. A döntés előtt a kiírásokra beérkezett pályázatokhoz testületi ülésen jelölte ki az aktuális országos közoktatási szakértői lista alapján az adott témakörök szakértőit, figyelembe véve a szakirányultságot, valamint az érdekképviseletet. A felkért és megbízott szakértők a pályázati kiírás, és a Kuratórium által meghatározott szakértési szempontok előírásai, illetve a jóváhagyott szakértői lap kérdéssora alapján értékelték (pontozták) a pályázatokat, valamint megfogalmazták véleményüket a program támogathatóságáról. Minden esetben ezek figyelembe vételével határozott a Kuratórium. A pályázati döntésről minden érdekelt intézményt tájékoztatott, az eredményekről szóló összesítőt a Palatábla című havonta megjelenő megyei szaklapban, valamint az alapító önkormányzatok és saját honlapján tette közzé, biztosítva ezzel a nyilvánosságot. A nyertes intézményekkel a szerződés megkötése: október 30-ig. A támogatások kiutalása a szerződések megkötése után folyamatosan történt december 31-ig a kötelezettséggel terhelt maradvány összege forint volt. A pályázati programra biztosított és a ténylegesen felhasznált összeg közötti különbség 701 ezer forint, mely összeget a Kuratórium a kamatbevételek terhére finanszírozta. A pályázati témakörök a beérkező pályázatok számának függvényében az alábbiakban összegezhetők: Téma szerint A beérkezett pályázatok száma (db) Ebből elutasított (db) Ebből elfogadott (db) A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Összesen:

15 12 Pályázatok száma (db) Intézmény típusok szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Óvodák: Általános iskolák: Gimnáziumok: Szakközépiskolák: Szakiskolák: Többfunkciós intézmények: Művészeti intézmények: Kollégiumok: Szakszolgálatok: Önkormányzatok: Összesen: Intézmény jellege szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Intézmény: Intézményfenntartó: Összesen: Feladatellátás jellege sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Helyi feladatot ellátó: Térségi feladatot ellátó: Intézménytársulás: Összesen: Település nagysága sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Megyei jogú város: Város: lakoson felüli település: Kistelepülés: Összesen: Térségi besorolás alapján: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Pécs és vonzáskörzete: Bóly, Mohács és vonzáskr.: Komló és vonzáskörzete: Pécsvárad és vonzáskörzete: Sásd és vonzáskörzete: Sellye és vonzáskörzete: Siklós és vonzáskörzete: Szentlőrinc és vonzáskr.: Szigetvár és vonzáskörzete: Összesen:

16 13 A pályázati témakörök a támogatások függvényében az alábbiakban összegezhetők: Támogatottság (ezer forint) Intézmény típusok szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Óvodák: Általános iskolák: Gimnáziumok: Szakközépiskolák: Szakiskolák: Többfunkciós intézmények: Művészeti intézmények: Kollégiumok: Szakszolgálatok: Önkormányzatok: Összesen: Intézmény jellege szerint: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Intézmény: Intézményfenntartó: Összesen: Feladatellátás jellege sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Helyi feladatot ellátó: Térségi feladatot ellátó: Intézménytársulás: Összesen: Település nagysága sz.: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Megyei jogú város: Város: lakoson felüli település: Kistelepülés: Összesen: Térségi besorolás alapján: A/a A/b A/c B/a B/b C/a C/b C/c Össz: Pécs és vonzáskörzete: Bóly, Mohács és vonzáskr.: Komló és vonzáskörzete: Pécsvárad és vonzáskörzete: Sásd és vonzáskörzete: Sellye és vonzáskörzete: Siklós és vonzáskörzete: Szentlőrinc és vonzáskr.: Szigetvár és vonzáskörzete: Összesen:

17 14 II. pályázat A pályázat célja: a helyi, intézményi innovációk által felhalmozott tapasztalatok összegyűjtése, a bevált módszerek terjesztése, az adaptáció lehetőségének biztosítása. A pályázat meghirdetése: október (Új Dunántúli Napló, Palatábla, közalapítványi honlap) A pályázat célcsoportjai: a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, intézményi és intézményközi munkaközösségek, szakmai- és szakszolgálatok munkatársai. A pályázat témakörei: Élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén (alapvető képességek fejlesztésének gyakorlata, korszerű tanulásirányítási módszerek, tanulói aktivitást növelő pedagógiai eljárások stb.). Esélyegyenlőtlenség mérséklése (integrált nevelésben alkalmazott módszerek, választott foglalkozások speciális módszerei, a különböző fogyatékkal élő gyermekek más területen fellelhető tehetsége kutatásának, fejlesztésének gyakorlati megvalósítása stb.). Eredményes nevelési eljárások folyamatának bemutatása. Tantárgyközi kapcsolatok felismertetésének módszerei. Modulok tartalmainak oktatási módszerei. Információs és kommunikációs technológiák hatékony alkalmazása. Pályaválasztást segítő korszerű módszerek bemutatása. Az intézmény minőségfejlesztési programja alapján megvalósult újszerű és követhető megoldások stb. A pályázati díj: - A pályázat benyújtásának határideje: november 30. A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok száma: 36 db tantárgyak tanítása-tanulása 13 darab az élethosszig tartó tanulás 8 darab egyedi projektek terjesztése 7 darab esélyegyenlőség növelése, integrált nevelés 5 darab minőségfejlesztési programok 3 darab óvodafejlesztés 1 darab évben a témavázlatok elbírálására került sor (21/2005.(XII.6.) BMKFKK határozat), mely alapján a nyertes pályázatok kidolgozása, illetve értékelése csak 2006-ban esedékes. A Közalapítvány évi működése és tevékenysége ahogy az elmúlt években is összhangban állt a megyei fejlesztési tervvel, megfelelt az alapító önkormányzatok szándékainak, az ehhez rendelt céloknak és hozzákapcsolt feladatoknak, valamint a jogszabályi követelményeknek. Pécs, május 5. dr. Újvári Jenő a Kuratórium Elnöke

18 3. számú melléklet Sz a k v é l e m é ny a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005.évi közhasznúsági jelentéséről A közalapítvány 2005.évben a központi költségvetés - a korábbi időszakhoz képest csökkenő Ft-os támogatásából és az alapító önkormányzatok pénz és közvetett támogatásából tudta működési feltételeit biztosítani. Javaslom, hogy a kuratórium kutasson fel más bevételi forrásokat is / pl. a megyében működő gazdasági szervezetek, az SZJA 1 %-a felajánlása...stb./. A kiadások a költségvetési törvény előírásainak megfelelően alakultak, a kötött felhasználású normatív támogatás 98 %-át a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra használták fel. A évi pályázati kiírás széleskörű előzetese egyeztetés követően született meg. A 3 pályázati program 8 témája a legfontosabb szakmai feladatra fókuszált. Változatlanul pályázati téma maradt a működési feltételek javítása /kiemelten sikeres volt az óvodák higiénés feltételeinek javítását célzó kezdeményezés /, de a pedagógiai innovációk támogatása is előtérbe került. A Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság munkája tervszerű és folyamatos, az elszámolási rendet szigorúan betartatják. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az aktuális változások átvezetésre kerültek. A közalapítvány gazdálkodása, szakmai működése mindenben megfelel a törvényi előírásoknak. Eredményes tevékenységük elismerést érdemel. A közhasznú jelentés elfogadását javaslom. Pécs, május 3l. Kolics Pál bizottsági szakértő

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

szakmai tevékenység pályázat 200 darab pályázat érkezett 12/2008.(VIII.28.) és 15/2008.(XII.11). sz. BMKFKK határozat

szakmai tevékenység pályázat 200 darab pályázat érkezett 12/2008.(VIII.28.) és 15/2008.(XII.11). sz. BMKFKK határozat Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1009-2/2009. Melléklet: 3 db E l ő t e

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről

A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója évről A Németh László Alapítvány Közhasznúsági beszámolója ről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Alapítvány 2001 évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

II/A: Többcélú kistérségi tárulásoknak: Óvodapedagógusok felkészítése a helyi nevelési programok elkészítésére.

II/A: Többcélú kistérségi tárulásoknak: Óvodapedagógusok felkészítése a helyi nevelési programok elkészítésére. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 229-2/2010. Melléklet: 3 db E l ő t e

Részletesebben

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése

Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u évi Közhasznúsági jelentése Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Körmend, 2012. április 10. Kutasi Tibor elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Kardos Gábor Számítástechnikai

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51.. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2012. május 31. Bolykó István ügyvezető A

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya évi Közhasznúsági jelentése Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági út sportpálya. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. február 4. Husza György elnök A Tápiószecső Football Club és Szabadidő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése

Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér évi Közhasznúsági jelentése Hőgyészi Értékőrző Egyesület 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Hőgyész, 2012. május 2. Maráth Józsefné elnök A Hőgyészi Értékőrző Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése

Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér évi Közhasznúsági jelentése Ajkai Kistérségért Közalapítvány 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Ajka, 2013. 01. 31. Kerekes Bálint elnök Az Ajkai Kistérségért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

tata.etata.hu

tata.etata.hu KÖZHASZ Ú JELE TÉS a Tartalom: 2004. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés Oldalszám 1. Közhasznú jelentés 1.1 Számviteli beszámoló adatai 2 1.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2 1.3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben