MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013."

Átírás

1 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Mellékletek: 1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás 2. sz. melléklet: Főtitkári beszámoló 1

2 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (továbbiakban MFTTT) a Fővárosi Bíróság 400. nyilvántartási sorszám 13. Pk /1989/20. sz. végzése értelmében közhasznú szervezet. Ennek megfelelően törvény által előírt kötelezettségünk a közhasznúsági jelentés elkészítése, melynek mellékletei A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (lásd 1. sz. melléklet), a Főtitkári beszámoló (lásd 2. sz. melléklet), és a Felügyelő Bizottság jelentése (lásd 3. sz. melléklet). 1. Számviteli beszámoló és Vagyon felhasználása Az éves mérlegbeszámolót a Felügyelő Bizottság átnézte és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek (3. sz. melléklet). Társaságunk a közhasznú jogálláshoz szükséges feltételeknek 2013-ban is megfelelt. Rendelkezésre állt a évi CLXXV. tv 32. által előírt erőforrás, mivel az előző két év átlagos éves bevétele ( eft) meghaladta az egymillió forintot, valamint az előző két év személyi jellegű ráfordítása (7 647 eft; a vezető tisztségviselők juttatást nem kaptak) elérte az összes ráfordítás ( eft) egynegyedét. A társadalmi támogatottság tekintetében pedig a közhasznú tevékenységeink érdekében felmerült költségek két évi átlaga ( eft) elérte az összes ráfordítás felét (5 542 eft). Ezekkel a mutatókkal tehát megfeleltünk a civil törvényi előírásoknak. Az elmúlt két év pénzügyi-számviteli működésének átvizsgálására, valamint a évre vonatkozó beszámolók elkészítésének véleményezésére könyvvizsgálót kértünk fel 2013-ban. A könyvvizsgálói javaslatok és vélemények alapján végezve gazdasági tevékenységünket 2013-ban sikerült megállítani azt a években tetőzött folyamatot, amely veszélyeztette a Társaság vagyonát és működését. A év drasztikus pénzügyi megszorításai után 2013-ban erőnkön felül maradéktalanul kifizettük az elmaradt, és aktuális nemzetközi tagdíjakat, a közüzemi díjtartozást és teljesítettük a titkársági alkalmazottak bérkifizetését. A nemzetközi tagdíjak kifizetésével újra teljes jogú tagként tudtuk képviselni az országot a nemzetközi konferenciákon. Nemzetközi tagdíjak befizetése 2013-ban A tagdíj Tagdíj Nemzetközi befizetésre összege szakmai vonatkozó összesen szervezet évszám (Ft) 2012 FIG , ICA , ISPRS , CLGE ,- Összesen ,- Eleget tettünk az előző évi könyvvizsgálat szakértői véleményében kiemelt feladatként jelzett 360 napnál régebbi, felhalmozódott, milliós nagyságrendű vevőkövetelések kivezetésének is, ami bár negatívan befolyásolta a 2013-as eredményt. Ez feltétele pénzügyi gazdasági helyzetünk, vagyonunk és működésünk évi stabilizálódásának. Előző évek ( ) rendezetlen tételei, melyek 2013 eredményét terhelik Vevőkövetelések évről összesen ,- Ft Feldolgozás alatt lévő (várhatóan behajtható) követelések: ,- Ft Közüzemi díjtartozás (2011/egy hónap; 2012/két hónap) kifizetése ,- Ft Összesen: ,- Ft 2

3 Az erre vonatkozó táblázatból látható, hogy a évi CLXXV. vhr. 3. (1) és (2) bekezdés előírásainak megfelelően elkészített évi tervezett költségvetésben előirányzott eredménnyel helyreállítható az előző évek rendezetlen tételeiből adódott veszteség. Mivel az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva nagyon óvatosan számoltunk a bevételi forrásokkal, remélhetőleg tartani is tudjuk a tervezett minimál évi költségvetést: MFTTT pénzügyi helyzetének alakulása között Év: terv összes bevétel összes ráfordítás EREDMÉNY Tagdíjbevételünk szerény mértékben, de nőtt az előző évhez képest. Sajnos a nyilvántartásban szereplő 1291 fő közül a rendszeresen tagdíjat befizetők száma jelenleg 500 fő alatt van. Ennek ismeretében 2013-ban is folytattuk a régi tagok megkeresését és új tagok toborzását, aminek köszönhetően 2013-ban 52 fővel nőtt az egyéni, 12-vel a cég/intézmény befizetők száma. Tagdíjbefizetések alakulása az elmúlt öt évben Évszám ig Egyéni tagdíjbefizetések száma Jogi tagdíjat befizető vállalkozók száma Jogi tagdíjat fizető földhivatalok Tagdíjból származó bevétel (eft) A mérleg és eredmény ennél jóval részletesebb számviteli adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési támogatás felhasználása Központi költségvetési forrásból a VM-től kapott 1 millió forintos támogatást a a nemzetközi tagdíjak befizetésére fordítottuk, a támogatás elszámolása megtörtént. Ezen kívül az BPMMK 300 ezer MFGVE 200 ezer, a Leica Geosystems Hungary Kft. 150 ezer, a Fővárosi Önkormányzat 100 ezer, az NKP Kht. és a Diamond Congress Kft ezer, a Eurosense Kft. pedig 40 ezer forinttal támogatta a CLGE rendezvényünket. 3. Célszerinti juttatás Cél szerinti juttatásban 14 fő részesült 2013-ban. Végzős diákok diplomaterv pályázaton elért eredményeit jutalmaztuk a Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat egy évre szóló ingyenes előfizetésével, és egy éves ingyenes tagsággal, Ft értékben. 4. Egyéb támogatás Egyéb támogatásban sajnos nem részesült Társaságunk, az NKA pályázaton nem nyertünk támogatást, az NCA által kiírt pályázaton idén a várólista 226. helyére kerültünk (ami a tavalyi 832. helyzethez képest előrelépés). 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Vezető tisztségviselőknek nem nyújtottunk juttatást, továbbra is társadalmi munkában végzik munkájukat. 6. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója A társaság tevékenységének részletes tartalmi beszámolóját a főtitkári beszámoló (2. sz. melléklet) tartalmazza. Közhasznú tevékenységünk kiemelt eredménye, hogy három, egyenként fős nagyrendezvénnyel (CLGE, Vándorgyűlés, Jogszabályi Workshop), valamint (a VM szakmai irányító szervezet felkérésére) az aktuális jogszabály-tervezetek előkészítési anyagának összeállításában részt veszünk és ezek véglegesítését is szakosztályok és területi csoportok széleskörű bevonásával véleményeztük, amivel folyamatosan segítjük az ágazati irányítás 3

4 munkáját (2012. évi XLVI. tv; évi CXLI. tv.). Rendezvényeinken diákok részére is biztosítottunk előadói lehetőséget (2011. évi CCIV. tv.). A Geodézia és Kartográfia c. szakfolyóiratunk tudományos és K+F eredmények ismertetésével (2004. évi CXXXIV. tv.), szakmai rendezvényeink részletes beszámolóival, szakdolgozatok, diplomamunkák publikálásával (2011. évi CCIV. tv.) járult hozzá közhasznú szolgáltatásaink széleskörű hozzáférhetőségéhez. A tagjainkon és előfizetőinken kívül 17 országba (Európán kívül USA, Japán és Kína könyvtáraiba is) eljutó Geodézia és Kartográfia lap angol nyelvű tartalomjegyzékkel, valamint a cikkek angol nyelvű összefoglalójával a magyarul nem tudó külföldiek számára is lehetővé teszi a hazai szakemberek munkáinak nemzetközi megismertetését. (2012. évi XLVI. tv.). Mindemellett eredményesen működik és folyamatosan fejlődik Társaságunk honlapja, amit nagyrendezvényeink kapcsán 2013-ban már önálló, interaktív felülettel is bővítettünk, lehetőséget adva az online jelentkezésre. A négy nemzetközi szakmai szervezetben (FIG, ICA, ISPRS, CLGE) kifejtett tevékenységünk segítségével juthatnak el tagjaink számos olyan rendezvényre, konferenciára ahol szakmai és szervezési közreműködési lehetőséget kaphatnak nemzetközi szakmai tevékenységek végzésére. Hagyományos éves programsorozatunk rendezvényei 2013-ban négy földmérő nap, és több mint 20 szakmai előadás révén mozgatta meg nemcsak tagságunkat, hiszen ezeken a rendezvényeken minden érdeklődő részt vehet (2011. évi CLXXV. tv.32. (1), (3).) Fontos kulturális és örökségvédelmi feladataink (2001. évi LXIV. tv.) közül kiemelendő a Nadapi ősjegy megóvásában és helyreállításában vállalt szerepünk, de a szakfolyóirat évfordulókról, elhunyt híres szakemberekről szóló rendszeres megemlékezései is ide sorolhatók. A több mint hat évtizede alapított, tavaly 35. alkalommal átadott Lázár deák emlékérem mellett 2013-ban először került sor. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal közösen alapított Márton Gyárfás Emlékplakett átadására a 14. Erdélyi Földmérő Találkozón, Gyergyószentmiklóson került sor. Szakembereink nyilvános megbecsülése mellett fontos szerepe van e díjnak a határainkon túli és az anyaországi magyarok földmérési, kataszteri és térképészeti kapcsolatainak, nemzeti értékeinek megőrzése tekintetében is. 4

5 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

7 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

8 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

9 Tisztelt Választmány, Elnök Úr, Kedves Tagtársak! 2. sz. melléklet az MFTTT évi közhasznúsági jelentéséhez FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ az MFTTT évi tevékenységéről Főtitkári tevékenységem első évét (többszörös vezetőségváltás mellett) a Társaság gazdasági helyzetének helyreállításával töltöttem. A évi csőd közeli helyzet, az elmúlt évek tízmilliós nagyságrendű (2010-ben mínusz 5430 ezer, 2011-ben mínusz 5195 ezer forint) negatív mérlege olyan elkerülhetetlen nyomot hagyott a évi mérlegen és eredményen, aminek a kezelése évre is áthúzódik. A jogszabályi változás miatt kerültek kivezetésre a halmozódó régi kintlévőségek. Ezen kívül minden, több éves elmaradt nemzetközi tagdíj hátralékunkat rendeztünk és ez kettő együtt hozta ezt a negatív eredményt. A Társaság gazdasági egyensúlyát két év alatt tudjuk csak helyreállítani mivel pl. a 360 napnál régebbi vevőköveteléseket az új törvények előírásai alapján ki kellett vezetni, a több éve elmaradt nemzetközi tagdíjak kifizetésének halasztása pedig ellehetetlenítette volna a nemzetközi munkában való részvételt, illetve a további tagdíjhátralék miatt kizártak volna a nemzetközi szervezetekből. Operatív tevékenység Elsőként az operatív munkáról szeretnék szólni néhány szót, hiszen több személyi változás is történt 2013-ban. Januárban a főtitkár, áprilisban az ügyvezető titkár, májusban az egyik főtitkárhelyettes személye cserélődött, amit 2012-ben már megelőzött az Intézőbizottság jelentős átalakulása is. A változások nyilvánvaló oka elsősorban a gazdasági és működési nehézségekben keresendő, amelyek kezelése különösen nehéz feladatot rótt a vezetésre. Ebből következően az előző év legfontosabb feladata a Társaság működési feltételeinek biztosítása, az előző évek hiányosságainak pótlása, a pénzügyi-gazdasági tevékenység helyreállítása volt. Titkárságunk amely egy főállású ügyvezető titkárból és egy részmunkaidős adminisztrátorból áll a Felügyelő bizottság rendszeres felügyelete mellett végezte munkáját, ami egyrészt nagyban segítette a szabályszerű ügyviteli munkát, ugyanakkor kapacitás hiányában nehezítette is feladatainkat. A megfeszített munkának köszönhetően ha nem is teljes a hiányosságok pótlása sokat haladtunk az adminisztráció helyreállításában, az irattározási nyilvántartás és tárolás megoldásában, a tagnyilvántartás rendezésében, a honlapon szereplő információk teljesebbé tételében, miközben szigorú számadás mellett több nagyrendezvényt is szerveztünk. Emellett a rendkívüli gazdasági helyzetünkre tekintettel testületi üléseinken kívül rendszeresen tartottunk operatív vezetői értekezleteket is, IB ülést hét, Választmányt három alkalommal, a Közgyűlést két alkalommal hívtuk össze. A rendkívüli gazdasági helyzetre való tekintettel májusi IB-n csupán minimál költségvetést sikerült elfogadni, amely előírásainak megfeleltünk, eredményét pedig csak a bevezetőmben már említett körülmények és okok miatt nem tudtuk tartani, amit 2014-ben kompenzálunk. Rendkívüli közgyűlés összehívására adott okot a civil törvény előírásainak változása, amelynek megfelelően változtatásra szorult Alapszabályunk. Hosszas előkészítő munka eredményeként december 9-én az új Alapszabályt elfogadta a Közgyűlés, és a Bíróság felé benyújtottuk a közhasznú jogállásunk megtartására vonatkozó kérelmünket, melynek eredménye a napokban várható. Statisztikai taglétszámunk 1296 fő, melybe beletartoznak a három éve nem fizető, illetve a 70 éven felüli tagdíjfizetés alól mentesülő tagok is. Jogi taglétszámunk 2013-ban 28-ra nőtt, a 2012-höz képest két földhivatalt szereztünk vissza, 10 új vállalkozást regisztráltunk. Sok éves hátrányt kell behozni a tagnyilvántartás rendezésében. A tagnyilvántartás elektronikus aktualizálása Szilvay Gergely főtitkárhelyettes úr közreműködésével az elmúlt két évben gyakorlatilag megtörtént, ugyanakkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy nagyon sok aktív 1

10 tagunk továbbra sem használja ki az elektronikus rendszerek által nyújtott lehetőségeket. Jelenleg is folyik a passzív tagok megkeresése, hogy tagságunk aktivitása újra teljes legyen. Honlapunk üzemeltetése, működése és karbantartása folyamatos. Köszönet érte a FÖMI munkatársainak. A Társaság ügyvezetése a I. félévében történt változásokat követően stabilizálódott, a titkárság teljes körűen működik. Gazdálkodás, működés Gazdasági működésünket nehezítette, hogy az elmúlt évek veszteséges gazdálkodásának hatása még ma sem múlt el nyomtalanul. Pénzügyeink számszerű adatait a Közhasznúsági Jelentés és annak mellékletei, a Mérleg és Eredménykimutatás tartalmazzák. Mint a bevezetőben már említettem a 2012-ről áthozott terhek kifizetéséből származó évi tőkecsökkenést a nagyon óvatosan számolt bevételi források mellett is minden bizonnyal pótolni tudjuk 2014-ben. A évi hirtelen nagy taglétszám csökkenés és mélypont után lassú emelkedést mutató taglétszámunk eredményeként tagdíjbevételünk, és a Geodézia és Kartográfia hirdetési bevételei is növekedtek, nagyrendezvények szervezéséből (Vándorgyűlés, CLGE, Jogszabályi Workshop) pedig egymillió forint fölötti eredményt szereztünk. A minél nagyobb átláthatóság érdekében folyamatban van a Titkárság működési ügyrendjének kidolgozása, valamint elkészült a szakosztályok cselekvési és működési hatékonyságának és átláthatóságának növelését szolgáló és végrehajtásra elfogadott intézkedési terv. Rendezvények Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) Budapesten, a Gellért Szállóban tartott közgyűlésén 28 országból 63 résztvevő képviseltette magát március közepén. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatával és a Magyar Földmérő Vállalkozók Egyesületével közösen, a FÖMI, a VM és jogi tagjaink támogatásával rendeztük meg a VM Darányi termében az Európai Földmérők és Geoinformatikusok napját, 88 fő részvételével. Szintén az eseményhez kapcsolódóan került sor az Erzsébet téren felállított sátorban berendezett Space Expo vándorkiállításra is, amely közel egy hétig volt a nagy nyilvánosság számára is ingyenesen látogatható júliusában Sopronban megrendezett 29. Vándorgyűlésen a megváltozott jogszabályok ismertetése és alkalmazásuk tapasztalatai köré szerveztük az előadásokat. A résztvevők között sajnos idén is csak nyomokban találkozhattunk földhivatali kollégákkal, pedig a korábbi (2010 előtti) években arányaiban ők tették ki a létszám nagy részét. Sopronban 52 fő képviseltette magát a vállalkozói szférából, 48 fő állami-, 25 fő oktatási és kutató intézményből és mindössze 22 fő érkezett a földhivatalokból. A közel 150 fő résztvevő 59 előadás közül választhatott, amelyeket tíz szekcióba osztottunk. A vándorgyűlések történetében második alkalommal, az Ifjúsági szekció keretében hat végzős hallgató kapott lehetőséget előadásra (BME és ELTE tanulók). Különösen jó visszhangja volt a helyszínen műszerkiállítással egybekötött cégbemutatóknak is, amelyeken összesen kilenc cég mutathatta meg magát. November 27-én 147 fő részvételével zajlott az eredetileg sorozatnak tervezett munkaműhely első rendezvénye Jogszabályi változások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre címmel. Sajnos a jogszabály változások üteme egyelőre nem tette lehetővé a következő időpont kitűzését, de reméljük, hamarosan sor kerülhet road show jelleggel a folytatásra. Hagyományos, féléves programjaink keretében több mint 20 szakmai előadásra került sor. Területi csoportjaink 2013-ban Nyíregyházán, Békéscsabán, Salgótarjánban és Baranyában és Budapesten szerveztek nagy sikerű földmérő napokat, szakosztályi csoportjaink közül kiemelkedő a Szeniorok Tóth Ágoston Klub aktivitása. Kéthavonta került sor nagy népszerűségnek örvendő baráti találkozóikra. A Kartográfiai Szakosztály az ELTE-n tartotta 8 db színvonalas szakmai előadását, ahol végzős hallgatók és nemzetközi témák is szerepeltek. A Geodéziai Szakosztály a BME patinás 2

11 előadótermeibe szervezte hat előadását, amelyek között nemzetközi előadó is szerepelt. A Mérnökgeodéziai Szakosztály BME-n és FÖMI székházban tartott előadásai mellett, kiemelkedően sikeres volt a szabadtéri programmal egybekötött Paksi Múzeum látogatás. A Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály, a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakosztállyal közösen tartott egy Térinformatikai napot és egy három-, illetve egy napos Workshopot. A Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály decemberi ülésén szem előtt tartva a vállalkozások hatákony működésére adódó rendkívüli lehetőségeket igény- és követelményrendszert fogalmazott meg a pilóta nélküli repülő eszközök légi távérzékelési alkalmazásának légügyi szabályozásához. Az ingatlanrendezői minősítés és a geodéziai tervezői jogosultság fenntartásához szükséges szakmai továbbképzések szervezésével segítjük nemcsak tagtársaink pontszerzését. Ezért az ilyen jellegű rendezvényeinken mindig különösen nagy az érdeklődés. A területi csoportok és szakosztályok vezetőivel törekedtünk a szorosabb kapcsolat kiépítésére. Az Intéző Bizottság ülésein minden alkalommal lehetőséget biztosítunk egy-egy csoport számára beszámolni a területi/szakosztályi munkáról. Kitüntetések 2013-ban két külföldi tiszteleti tagot választottunk dr. Pápay Gyula és dr. Nagy Dezső személyében, a Lázár deák emlékérem kitüntetéssel dr. Zentai László tagtársat jutalmaztuk. Az Erdélyi Műszaki Tudományos Társasággal közösen alapított Márton Gyárfás Emlékérem átadására a 14. Erdélyi Földmérő Találkozón, Gyergyószentmiklóson került sor, mellyel Hodobay- Böröcz Andrást tüntettük ki. A határainkon túli és az anyaországi magyarok földmérési, kataszteri és térképészeti kapcsolatainak és a nemzeti értékeknek a megőrzése mellett fontos szerepe van e díjnak a szakembereink nyilvános megbecsülése tekintetében is. Együttműködés társszervezetekkel Az MFGVE-vel és a Magyar Mérnöki Kamarával érvényes együttműködési megállapodásunk alapján közösen viseljük a CLGE nemzetközi földmérő szervezetben végzett szakmai tevékenység költségeit. A VM Oktatási Főosztályával együttműködési megállapodásunk van, melynek értelmében a Társaságunk egy főt delegál a földmérő és térképész technikusminősítő vizsgabizottságokba. A VM Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetésével is jó a kapcsolatunk, a jogszabály alkotás menetébe iktatott módon, rendszeresen kéri a különféle szakmai jogszabály tervezeteink MFTTT által történő véleményezését, amelyet rendre meg is teszünk a szakosztályok és területi csoportok széleskörű bevonásával ban az aktuális jogszabályokat előkészítettük és a tervezeteket folyamatosan véleményeztük, így segítve az ágazati irányítás munkáját. Felkérésünkre rendszeresen tartanak előadásokat aktuális témákban rendezvényeinken. Kiemelten jó kapcsolatunk a FÖMI-vel. Az intézmény biztosítja a titkárság, a szerkesztőség és a testületi ülések helyszíneit, a titkárság működési feltételeinek egy részét, és a Társaság honlapjának a fenntartását. A FÖMI kutatási-fejlesztési tevékenységeiről és eredményeiről munkatársai sikeres előadásokat tartanak rendezvényeinken. Tagja vagyunk a HUNAGI alapítványnak, elnökével együttműködési kapcsolatot tartunk fenn, egymás rendezvényeit hirdetjük, illetve nagy számban részt veszünk rajta. Az együttműködési megállapodás keretében az MFTTT kiemelkedő támogatást nyújtott a HUNAGI részére az európai jelentőségű Copernicus program megvalósítása ügyében: egy célzottan megszervezett ország-felmérés keretében az MFTTT összegyűjtötte, feldolgozta és elemezte az országban vállalkozó cégek igényeit és fogadó készségét a Copercinus program távérzékelési szegmensének a kérdésében. Az eredményt dec.12.-én tartott nemzetközi tanácskozáson mutattuk be. 3

12 Sok éve szoros együttműködésünk az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal, annak Földmérő Szakosztályával. Minden évben nagy létszámmal veszünk részt az Erdélyi Földmérő Napok rendezvényén. Emellett 2013-ban először adtuk át a közösen alapított Márton Gyárfás emlékérmet egy magyar (Hodobay-Böröcz András) és egy erdélyi (dr. Ferencz József) szakembernek. Az IB többször tárgyalta az elmúlt időszakban a MTESZ-szel való együttműködésünket. Köztudott, hogy a MTESZ évek óta komoly anyagi gondokkal küzd, 2013-ban a felszámolási eljárása megindult ellene. A többi egyesülettel történt egyeztetés alapján Intézőbizottságunk úgy döntött, hogy évi Ft tagdíj befizetésével továbbra is tagja marad a MTESZ-nek. Az MFTTT nek ugyanis 1,3 % tulajdonrésze van a MTESZ-ben. Egy régóta húzódó elszámolási ügy miatt pénzügyi követelésünk van a MTESZ felé, amelyről a szükséges dokumentumokat benyújtottuk a felszámoló biztos felé. A felszámolást követően ez remélhetőleg érvényesíthető lesz. Idén is fontos lépéseket tettünk a fiatal szakemberek bevonására a Társaság munkájába. Az IB jóváhagyásával jutalmazással támogattuk a felsőfokú oktatási intézményekben (BME, NYME GEO) a diplomaterv pályázatokat, valamint a TDK konferenciákat. Cél szerinti juttatásaink között szerepel a díjazottak részére kiosztott egy éves ingyenes tagság, mely a GKE lap küldésével jár együtt). HM Zrínyi Kft.-vel és MH Geoinformációs Szolgálat BPMMK Geodézia és Kartográfia Továbbra is fontos feladatunk a Geodézia és Kartográfia szaklap kiadása, és megjelentetésének biztosítása januárjától dr. Riegler Péter főszerkesztő munkáját Buga László is segíti főszerkesztő-helyettesként. A szerkesztőbizottság személyi összetétele is változott, a szerkesztőbizottság kiegészült a Földügyi Főosztály vezetőjével és helyettesével. Társaságunk gazdasági helyzete továbbra sem teszi lehetővé a havonkénti megjelenést. Nőtt viszont a hirdetési felület és a hirdetők száma is. A időszakban elfogadott ügyrend részeként szabályozott média felület működésünk szerint a GK-val párhuzamosan, elsősorban annak kiegészítéseként és az aktualitás tekintetében sürgős mondani- és felmérni valók megjelenítése érdekében a Társaság honlapot működtet. Nemzetközi szervezeti munka A gazdasági nehézségeink taglalásánál már szóltunk a nemzetközi tagdíjakról, amely nagy anyagi kötelezettséggel jár. Négy nemzetközi szervezet felé 2013-ban rendeztük több évi elmaradt tagdíjainkat, ezzel visszahelyeztük tagságunkat eredeti jogaiba. A bizottságok elnökeitől kapott részletes beszámolók alapján idén is eredményes munkát végeztek e szervezetekben tagtársaink. A beszámolók honlapunkon olvashatóak: FIG Zalaba Piroska, FIG MNB elnök; CLGE Domokos György, CLGE kapcsolattartó; ICA Dr. Zentai László, ICA MNB elnök; ISPRS Dr. Barsi Árpád, ISPRS MNB elnök Budapest, Tisztelettel Dobai Tibor főtitkár 4

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE AZ MHT SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS TERÜLETI SZERVEZETEINEK 2012-2015. KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE Az elmúlt négy évben a szakosztályok és a területi szervezetek több-kevesebb aktivitással folytatták tevékenységüket.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A VAS MEGYEI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉS MUNKATERVE 1 Bevezetés

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Bevezetés. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének.

Bevezetés. A munkatársak felkészültsége, motiváltsága kiváló, amely biztos alapja lehet a következő időszak zavartalan működésének. 2010-2011 1 Bevezetés 2010. évben a Vas Megyei TIT Egyesület szervezete jelentősen átalakult. Az Elnökség újjáalakult, 2010. áprilisától az új igazgató átvette a szervezet irányítását. A szervezetben betöltött

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL

Hírlevél AZ ETIKAI ELJÁRÁSOK TAPASZTALATAIRÓL Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Elnökségi munkaprogram Az MKVK elnöksége 2007. I. félévi munkarendjének napirendi pontjai közül kiemelést érdemel az új kamarai

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben