MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013."

Átírás

1 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Mellékletek: 1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás 2. sz. melléklet: Főtitkári beszámoló 1

2 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (továbbiakban MFTTT) a Fővárosi Bíróság 400. nyilvántartási sorszám 13. Pk /1989/20. sz. végzése értelmében közhasznú szervezet. Ennek megfelelően törvény által előírt kötelezettségünk a közhasznúsági jelentés elkészítése, melynek mellékletei A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (lásd 1. sz. melléklet), a Főtitkári beszámoló (lásd 2. sz. melléklet), és a Felügyelő Bizottság jelentése (lásd 3. sz. melléklet). 1. Számviteli beszámoló és Vagyon felhasználása Az éves mérlegbeszámolót a Felügyelő Bizottság átnézte és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek (3. sz. melléklet). Társaságunk a közhasznú jogálláshoz szükséges feltételeknek 2013-ban is megfelelt. Rendelkezésre állt a évi CLXXV. tv 32. által előírt erőforrás, mivel az előző két év átlagos éves bevétele ( eft) meghaladta az egymillió forintot, valamint az előző két év személyi jellegű ráfordítása (7 647 eft; a vezető tisztségviselők juttatást nem kaptak) elérte az összes ráfordítás ( eft) egynegyedét. A társadalmi támogatottság tekintetében pedig a közhasznú tevékenységeink érdekében felmerült költségek két évi átlaga ( eft) elérte az összes ráfordítás felét (5 542 eft). Ezekkel a mutatókkal tehát megfeleltünk a civil törvényi előírásoknak. Az elmúlt két év pénzügyi-számviteli működésének átvizsgálására, valamint a évre vonatkozó beszámolók elkészítésének véleményezésére könyvvizsgálót kértünk fel 2013-ban. A könyvvizsgálói javaslatok és vélemények alapján végezve gazdasági tevékenységünket 2013-ban sikerült megállítani azt a években tetőzött folyamatot, amely veszélyeztette a Társaság vagyonát és működését. A év drasztikus pénzügyi megszorításai után 2013-ban erőnkön felül maradéktalanul kifizettük az elmaradt, és aktuális nemzetközi tagdíjakat, a közüzemi díjtartozást és teljesítettük a titkársági alkalmazottak bérkifizetését. A nemzetközi tagdíjak kifizetésével újra teljes jogú tagként tudtuk képviselni az országot a nemzetközi konferenciákon. Nemzetközi tagdíjak befizetése 2013-ban A tagdíj Tagdíj Nemzetközi befizetésre összege szakmai vonatkozó összesen szervezet évszám (Ft) 2012 FIG , ICA , ISPRS , CLGE ,- Összesen ,- Eleget tettünk az előző évi könyvvizsgálat szakértői véleményében kiemelt feladatként jelzett 360 napnál régebbi, felhalmozódott, milliós nagyságrendű vevőkövetelések kivezetésének is, ami bár negatívan befolyásolta a 2013-as eredményt. Ez feltétele pénzügyi gazdasági helyzetünk, vagyonunk és működésünk évi stabilizálódásának. Előző évek ( ) rendezetlen tételei, melyek 2013 eredményét terhelik Vevőkövetelések évről összesen ,- Ft Feldolgozás alatt lévő (várhatóan behajtható) követelések: ,- Ft Közüzemi díjtartozás (2011/egy hónap; 2012/két hónap) kifizetése ,- Ft Összesen: ,- Ft 2

3 Az erre vonatkozó táblázatból látható, hogy a évi CLXXV. vhr. 3. (1) és (2) bekezdés előírásainak megfelelően elkészített évi tervezett költségvetésben előirányzott eredménnyel helyreállítható az előző évek rendezetlen tételeiből adódott veszteség. Mivel az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva nagyon óvatosan számoltunk a bevételi forrásokkal, remélhetőleg tartani is tudjuk a tervezett minimál évi költségvetést: MFTTT pénzügyi helyzetének alakulása között Év: terv összes bevétel összes ráfordítás EREDMÉNY Tagdíjbevételünk szerény mértékben, de nőtt az előző évhez képest. Sajnos a nyilvántartásban szereplő 1291 fő közül a rendszeresen tagdíjat befizetők száma jelenleg 500 fő alatt van. Ennek ismeretében 2013-ban is folytattuk a régi tagok megkeresését és új tagok toborzását, aminek köszönhetően 2013-ban 52 fővel nőtt az egyéni, 12-vel a cég/intézmény befizetők száma. Tagdíjbefizetések alakulása az elmúlt öt évben Évszám ig Egyéni tagdíjbefizetések száma Jogi tagdíjat befizető vállalkozók száma Jogi tagdíjat fizető földhivatalok Tagdíjból származó bevétel (eft) A mérleg és eredmény ennél jóval részletesebb számviteli adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési támogatás felhasználása Központi költségvetési forrásból a VM-től kapott 1 millió forintos támogatást a a nemzetközi tagdíjak befizetésére fordítottuk, a támogatás elszámolása megtörtént. Ezen kívül az BPMMK 300 ezer MFGVE 200 ezer, a Leica Geosystems Hungary Kft. 150 ezer, a Fővárosi Önkormányzat 100 ezer, az NKP Kht. és a Diamond Congress Kft ezer, a Eurosense Kft. pedig 40 ezer forinttal támogatta a CLGE rendezvényünket. 3. Célszerinti juttatás Cél szerinti juttatásban 14 fő részesült 2013-ban. Végzős diákok diplomaterv pályázaton elért eredményeit jutalmaztuk a Geodézia és Kartográfia szakfolyóirat egy évre szóló ingyenes előfizetésével, és egy éves ingyenes tagsággal, Ft értékben. 4. Egyéb támogatás Egyéb támogatásban sajnos nem részesült Társaságunk, az NKA pályázaton nem nyertünk támogatást, az NCA által kiírt pályázaton idén a várólista 226. helyére kerültünk (ami a tavalyi 832. helyzethez képest előrelépés). 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Vezető tisztségviselőknek nem nyújtottunk juttatást, továbbra is társadalmi munkában végzik munkájukat. 6. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója A társaság tevékenységének részletes tartalmi beszámolóját a főtitkári beszámoló (2. sz. melléklet) tartalmazza. Közhasznú tevékenységünk kiemelt eredménye, hogy három, egyenként fős nagyrendezvénnyel (CLGE, Vándorgyűlés, Jogszabályi Workshop), valamint (a VM szakmai irányító szervezet felkérésére) az aktuális jogszabály-tervezetek előkészítési anyagának összeállításában részt veszünk és ezek véglegesítését is szakosztályok és területi csoportok széleskörű bevonásával véleményeztük, amivel folyamatosan segítjük az ágazati irányítás 3

4 munkáját (2012. évi XLVI. tv; évi CXLI. tv.). Rendezvényeinken diákok részére is biztosítottunk előadói lehetőséget (2011. évi CCIV. tv.). A Geodézia és Kartográfia c. szakfolyóiratunk tudományos és K+F eredmények ismertetésével (2004. évi CXXXIV. tv.), szakmai rendezvényeink részletes beszámolóival, szakdolgozatok, diplomamunkák publikálásával (2011. évi CCIV. tv.) járult hozzá közhasznú szolgáltatásaink széleskörű hozzáférhetőségéhez. A tagjainkon és előfizetőinken kívül 17 országba (Európán kívül USA, Japán és Kína könyvtáraiba is) eljutó Geodézia és Kartográfia lap angol nyelvű tartalomjegyzékkel, valamint a cikkek angol nyelvű összefoglalójával a magyarul nem tudó külföldiek számára is lehetővé teszi a hazai szakemberek munkáinak nemzetközi megismertetését. (2012. évi XLVI. tv.). Mindemellett eredményesen működik és folyamatosan fejlődik Társaságunk honlapja, amit nagyrendezvényeink kapcsán 2013-ban már önálló, interaktív felülettel is bővítettünk, lehetőséget adva az online jelentkezésre. A négy nemzetközi szakmai szervezetben (FIG, ICA, ISPRS, CLGE) kifejtett tevékenységünk segítségével juthatnak el tagjaink számos olyan rendezvényre, konferenciára ahol szakmai és szervezési közreműködési lehetőséget kaphatnak nemzetközi szakmai tevékenységek végzésére. Hagyományos éves programsorozatunk rendezvényei 2013-ban négy földmérő nap, és több mint 20 szakmai előadás révén mozgatta meg nemcsak tagságunkat, hiszen ezeken a rendezvényeken minden érdeklődő részt vehet (2011. évi CLXXV. tv.32. (1), (3).) Fontos kulturális és örökségvédelmi feladataink (2001. évi LXIV. tv.) közül kiemelendő a Nadapi ősjegy megóvásában és helyreállításában vállalt szerepünk, de a szakfolyóirat évfordulókról, elhunyt híres szakemberekről szóló rendszeres megemlékezései is ide sorolhatók. A több mint hat évtizede alapított, tavaly 35. alkalommal átadott Lázár deák emlékérem mellett 2013-ban először került sor. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal közösen alapított Márton Gyárfás Emlékplakett átadására a 14. Erdélyi Földmérő Találkozón, Gyergyószentmiklóson került sor. Szakembereink nyilvános megbecsülése mellett fontos szerepe van e díjnak a határainkon túli és az anyaországi magyarok földmérési, kataszteri és térképészeti kapcsolatainak, nemzeti értékeinek megőrzése tekintetében is. 4

5 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

7 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

8 1. sz. melléklet Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

9 Tisztelt Választmány, Elnök Úr, Kedves Tagtársak! 2. sz. melléklet az MFTTT évi közhasznúsági jelentéséhez FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ az MFTTT évi tevékenységéről Főtitkári tevékenységem első évét (többszörös vezetőségváltás mellett) a Társaság gazdasági helyzetének helyreállításával töltöttem. A évi csőd közeli helyzet, az elmúlt évek tízmilliós nagyságrendű (2010-ben mínusz 5430 ezer, 2011-ben mínusz 5195 ezer forint) negatív mérlege olyan elkerülhetetlen nyomot hagyott a évi mérlegen és eredményen, aminek a kezelése évre is áthúzódik. A jogszabályi változás miatt kerültek kivezetésre a halmozódó régi kintlévőségek. Ezen kívül minden, több éves elmaradt nemzetközi tagdíj hátralékunkat rendeztünk és ez kettő együtt hozta ezt a negatív eredményt. A Társaság gazdasági egyensúlyát két év alatt tudjuk csak helyreállítani mivel pl. a 360 napnál régebbi vevőköveteléseket az új törvények előírásai alapján ki kellett vezetni, a több éve elmaradt nemzetközi tagdíjak kifizetésének halasztása pedig ellehetetlenítette volna a nemzetközi munkában való részvételt, illetve a további tagdíjhátralék miatt kizártak volna a nemzetközi szervezetekből. Operatív tevékenység Elsőként az operatív munkáról szeretnék szólni néhány szót, hiszen több személyi változás is történt 2013-ban. Januárban a főtitkár, áprilisban az ügyvezető titkár, májusban az egyik főtitkárhelyettes személye cserélődött, amit 2012-ben már megelőzött az Intézőbizottság jelentős átalakulása is. A változások nyilvánvaló oka elsősorban a gazdasági és működési nehézségekben keresendő, amelyek kezelése különösen nehéz feladatot rótt a vezetésre. Ebből következően az előző év legfontosabb feladata a Társaság működési feltételeinek biztosítása, az előző évek hiányosságainak pótlása, a pénzügyi-gazdasági tevékenység helyreállítása volt. Titkárságunk amely egy főállású ügyvezető titkárból és egy részmunkaidős adminisztrátorból áll a Felügyelő bizottság rendszeres felügyelete mellett végezte munkáját, ami egyrészt nagyban segítette a szabályszerű ügyviteli munkát, ugyanakkor kapacitás hiányában nehezítette is feladatainkat. A megfeszített munkának köszönhetően ha nem is teljes a hiányosságok pótlása sokat haladtunk az adminisztráció helyreállításában, az irattározási nyilvántartás és tárolás megoldásában, a tagnyilvántartás rendezésében, a honlapon szereplő információk teljesebbé tételében, miközben szigorú számadás mellett több nagyrendezvényt is szerveztünk. Emellett a rendkívüli gazdasági helyzetünkre tekintettel testületi üléseinken kívül rendszeresen tartottunk operatív vezetői értekezleteket is, IB ülést hét, Választmányt három alkalommal, a Közgyűlést két alkalommal hívtuk össze. A rendkívüli gazdasági helyzetre való tekintettel májusi IB-n csupán minimál költségvetést sikerült elfogadni, amely előírásainak megfeleltünk, eredményét pedig csak a bevezetőmben már említett körülmények és okok miatt nem tudtuk tartani, amit 2014-ben kompenzálunk. Rendkívüli közgyűlés összehívására adott okot a civil törvény előírásainak változása, amelynek megfelelően változtatásra szorult Alapszabályunk. Hosszas előkészítő munka eredményeként december 9-én az új Alapszabályt elfogadta a Közgyűlés, és a Bíróság felé benyújtottuk a közhasznú jogállásunk megtartására vonatkozó kérelmünket, melynek eredménye a napokban várható. Statisztikai taglétszámunk 1296 fő, melybe beletartoznak a három éve nem fizető, illetve a 70 éven felüli tagdíjfizetés alól mentesülő tagok is. Jogi taglétszámunk 2013-ban 28-ra nőtt, a 2012-höz képest két földhivatalt szereztünk vissza, 10 új vállalkozást regisztráltunk. Sok éves hátrányt kell behozni a tagnyilvántartás rendezésében. A tagnyilvántartás elektronikus aktualizálása Szilvay Gergely főtitkárhelyettes úr közreműködésével az elmúlt két évben gyakorlatilag megtörtént, ugyanakkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy nagyon sok aktív 1

10 tagunk továbbra sem használja ki az elektronikus rendszerek által nyújtott lehetőségeket. Jelenleg is folyik a passzív tagok megkeresése, hogy tagságunk aktivitása újra teljes legyen. Honlapunk üzemeltetése, működése és karbantartása folyamatos. Köszönet érte a FÖMI munkatársainak. A Társaság ügyvezetése a I. félévében történt változásokat követően stabilizálódott, a titkárság teljes körűen működik. Gazdálkodás, működés Gazdasági működésünket nehezítette, hogy az elmúlt évek veszteséges gazdálkodásának hatása még ma sem múlt el nyomtalanul. Pénzügyeink számszerű adatait a Közhasznúsági Jelentés és annak mellékletei, a Mérleg és Eredménykimutatás tartalmazzák. Mint a bevezetőben már említettem a 2012-ről áthozott terhek kifizetéséből származó évi tőkecsökkenést a nagyon óvatosan számolt bevételi források mellett is minden bizonnyal pótolni tudjuk 2014-ben. A évi hirtelen nagy taglétszám csökkenés és mélypont után lassú emelkedést mutató taglétszámunk eredményeként tagdíjbevételünk, és a Geodézia és Kartográfia hirdetési bevételei is növekedtek, nagyrendezvények szervezéséből (Vándorgyűlés, CLGE, Jogszabályi Workshop) pedig egymillió forint fölötti eredményt szereztünk. A minél nagyobb átláthatóság érdekében folyamatban van a Titkárság működési ügyrendjének kidolgozása, valamint elkészült a szakosztályok cselekvési és működési hatékonyságának és átláthatóságának növelését szolgáló és végrehajtásra elfogadott intézkedési terv. Rendezvények Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) Budapesten, a Gellért Szállóban tartott közgyűlésén 28 országból 63 résztvevő képviseltette magát március közepén. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatával és a Magyar Földmérő Vállalkozók Egyesületével közösen, a FÖMI, a VM és jogi tagjaink támogatásával rendeztük meg a VM Darányi termében az Európai Földmérők és Geoinformatikusok napját, 88 fő részvételével. Szintén az eseményhez kapcsolódóan került sor az Erzsébet téren felállított sátorban berendezett Space Expo vándorkiállításra is, amely közel egy hétig volt a nagy nyilvánosság számára is ingyenesen látogatható júliusában Sopronban megrendezett 29. Vándorgyűlésen a megváltozott jogszabályok ismertetése és alkalmazásuk tapasztalatai köré szerveztük az előadásokat. A résztvevők között sajnos idén is csak nyomokban találkozhattunk földhivatali kollégákkal, pedig a korábbi (2010 előtti) években arányaiban ők tették ki a létszám nagy részét. Sopronban 52 fő képviseltette magát a vállalkozói szférából, 48 fő állami-, 25 fő oktatási és kutató intézményből és mindössze 22 fő érkezett a földhivatalokból. A közel 150 fő résztvevő 59 előadás közül választhatott, amelyeket tíz szekcióba osztottunk. A vándorgyűlések történetében második alkalommal, az Ifjúsági szekció keretében hat végzős hallgató kapott lehetőséget előadásra (BME és ELTE tanulók). Különösen jó visszhangja volt a helyszínen műszerkiállítással egybekötött cégbemutatóknak is, amelyeken összesen kilenc cég mutathatta meg magát. November 27-én 147 fő részvételével zajlott az eredetileg sorozatnak tervezett munkaműhely első rendezvénye Jogszabályi változások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre címmel. Sajnos a jogszabály változások üteme egyelőre nem tette lehetővé a következő időpont kitűzését, de reméljük, hamarosan sor kerülhet road show jelleggel a folytatásra. Hagyományos, féléves programjaink keretében több mint 20 szakmai előadásra került sor. Területi csoportjaink 2013-ban Nyíregyházán, Békéscsabán, Salgótarjánban és Baranyában és Budapesten szerveztek nagy sikerű földmérő napokat, szakosztályi csoportjaink közül kiemelkedő a Szeniorok Tóth Ágoston Klub aktivitása. Kéthavonta került sor nagy népszerűségnek örvendő baráti találkozóikra. A Kartográfiai Szakosztály az ELTE-n tartotta 8 db színvonalas szakmai előadását, ahol végzős hallgatók és nemzetközi témák is szerepeltek. A Geodéziai Szakosztály a BME patinás 2

11 előadótermeibe szervezte hat előadását, amelyek között nemzetközi előadó is szerepelt. A Mérnökgeodéziai Szakosztály BME-n és FÖMI székházban tartott előadásai mellett, kiemelkedően sikeres volt a szabadtéri programmal egybekötött Paksi Múzeum látogatás. A Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály, a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakosztállyal közösen tartott egy Térinformatikai napot és egy három-, illetve egy napos Workshopot. A Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály decemberi ülésén szem előtt tartva a vállalkozások hatákony működésére adódó rendkívüli lehetőségeket igény- és követelményrendszert fogalmazott meg a pilóta nélküli repülő eszközök légi távérzékelési alkalmazásának légügyi szabályozásához. Az ingatlanrendezői minősítés és a geodéziai tervezői jogosultság fenntartásához szükséges szakmai továbbképzések szervezésével segítjük nemcsak tagtársaink pontszerzését. Ezért az ilyen jellegű rendezvényeinken mindig különösen nagy az érdeklődés. A területi csoportok és szakosztályok vezetőivel törekedtünk a szorosabb kapcsolat kiépítésére. Az Intéző Bizottság ülésein minden alkalommal lehetőséget biztosítunk egy-egy csoport számára beszámolni a területi/szakosztályi munkáról. Kitüntetések 2013-ban két külföldi tiszteleti tagot választottunk dr. Pápay Gyula és dr. Nagy Dezső személyében, a Lázár deák emlékérem kitüntetéssel dr. Zentai László tagtársat jutalmaztuk. Az Erdélyi Műszaki Tudományos Társasággal közösen alapított Márton Gyárfás Emlékérem átadására a 14. Erdélyi Földmérő Találkozón, Gyergyószentmiklóson került sor, mellyel Hodobay- Böröcz Andrást tüntettük ki. A határainkon túli és az anyaországi magyarok földmérési, kataszteri és térképészeti kapcsolatainak és a nemzeti értékeknek a megőrzése mellett fontos szerepe van e díjnak a szakembereink nyilvános megbecsülése tekintetében is. Együttműködés társszervezetekkel Az MFGVE-vel és a Magyar Mérnöki Kamarával érvényes együttműködési megállapodásunk alapján közösen viseljük a CLGE nemzetközi földmérő szervezetben végzett szakmai tevékenység költségeit. A VM Oktatási Főosztályával együttműködési megállapodásunk van, melynek értelmében a Társaságunk egy főt delegál a földmérő és térképész technikusminősítő vizsgabizottságokba. A VM Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetésével is jó a kapcsolatunk, a jogszabály alkotás menetébe iktatott módon, rendszeresen kéri a különféle szakmai jogszabály tervezeteink MFTTT által történő véleményezését, amelyet rendre meg is teszünk a szakosztályok és területi csoportok széleskörű bevonásával ban az aktuális jogszabályokat előkészítettük és a tervezeteket folyamatosan véleményeztük, így segítve az ágazati irányítás munkáját. Felkérésünkre rendszeresen tartanak előadásokat aktuális témákban rendezvényeinken. Kiemelten jó kapcsolatunk a FÖMI-vel. Az intézmény biztosítja a titkárság, a szerkesztőség és a testületi ülések helyszíneit, a titkárság működési feltételeinek egy részét, és a Társaság honlapjának a fenntartását. A FÖMI kutatási-fejlesztési tevékenységeiről és eredményeiről munkatársai sikeres előadásokat tartanak rendezvényeinken. Tagja vagyunk a HUNAGI alapítványnak, elnökével együttműködési kapcsolatot tartunk fenn, egymás rendezvényeit hirdetjük, illetve nagy számban részt veszünk rajta. Az együttműködési megállapodás keretében az MFTTT kiemelkedő támogatást nyújtott a HUNAGI részére az európai jelentőségű Copernicus program megvalósítása ügyében: egy célzottan megszervezett ország-felmérés keretében az MFTTT összegyűjtötte, feldolgozta és elemezte az országban vállalkozó cégek igényeit és fogadó készségét a Copercinus program távérzékelési szegmensének a kérdésében. Az eredményt dec.12.-én tartott nemzetközi tanácskozáson mutattuk be. 3

12 Sok éve szoros együttműködésünk az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal, annak Földmérő Szakosztályával. Minden évben nagy létszámmal veszünk részt az Erdélyi Földmérő Napok rendezvényén. Emellett 2013-ban először adtuk át a közösen alapított Márton Gyárfás emlékérmet egy magyar (Hodobay-Böröcz András) és egy erdélyi (dr. Ferencz József) szakembernek. Az IB többször tárgyalta az elmúlt időszakban a MTESZ-szel való együttműködésünket. Köztudott, hogy a MTESZ évek óta komoly anyagi gondokkal küzd, 2013-ban a felszámolási eljárása megindult ellene. A többi egyesülettel történt egyeztetés alapján Intézőbizottságunk úgy döntött, hogy évi Ft tagdíj befizetésével továbbra is tagja marad a MTESZ-nek. Az MFTTT nek ugyanis 1,3 % tulajdonrésze van a MTESZ-ben. Egy régóta húzódó elszámolási ügy miatt pénzügyi követelésünk van a MTESZ felé, amelyről a szükséges dokumentumokat benyújtottuk a felszámoló biztos felé. A felszámolást követően ez remélhetőleg érvényesíthető lesz. Idén is fontos lépéseket tettünk a fiatal szakemberek bevonására a Társaság munkájába. Az IB jóváhagyásával jutalmazással támogattuk a felsőfokú oktatási intézményekben (BME, NYME GEO) a diplomaterv pályázatokat, valamint a TDK konferenciákat. Cél szerinti juttatásaink között szerepel a díjazottak részére kiosztott egy éves ingyenes tagság, mely a GKE lap küldésével jár együtt). HM Zrínyi Kft.-vel és MH Geoinformációs Szolgálat BPMMK Geodézia és Kartográfia Továbbra is fontos feladatunk a Geodézia és Kartográfia szaklap kiadása, és megjelentetésének biztosítása januárjától dr. Riegler Péter főszerkesztő munkáját Buga László is segíti főszerkesztő-helyettesként. A szerkesztőbizottság személyi összetétele is változott, a szerkesztőbizottság kiegészült a Földügyi Főosztály vezetőjével és helyettesével. Társaságunk gazdasági helyzete továbbra sem teszi lehetővé a havonkénti megjelenést. Nőtt viszont a hirdetési felület és a hirdetők száma is. A időszakban elfogadott ügyrend részeként szabályozott média felület működésünk szerint a GK-val párhuzamosan, elsősorban annak kiegészítéseként és az aktualitás tekintetében sürgős mondani- és felmérni valók megjelenítése érdekében a Társaság honlapot működtet. Nemzetközi szervezeti munka A gazdasági nehézségeink taglalásánál már szóltunk a nemzetközi tagdíjakról, amely nagy anyagi kötelezettséggel jár. Négy nemzetközi szervezet felé 2013-ban rendeztük több évi elmaradt tagdíjainkat, ezzel visszahelyeztük tagságunkat eredeti jogaiba. A bizottságok elnökeitől kapott részletes beszámolók alapján idén is eredményes munkát végeztek e szervezetekben tagtársaink. A beszámolók honlapunkon olvashatóak: FIG Zalaba Piroska, FIG MNB elnök; CLGE Domokos György, CLGE kapcsolattartó; ICA Dr. Zentai László, ICA MNB elnök; ISPRS Dr. Barsi Árpád, ISPRS MNB elnök Budapest, Tisztelettel Dobai Tibor főtitkár 4

5. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója Társaságunk egyik jelentős közhasznú alaptevékenysége a szakmai-tudományos ismeretterjesztés.

5. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója Társaságunk egyik jelentős közhasznú alaptevékenysége a szakmai-tudományos ismeretterjesztés. HUNGARIAN SOCIETY OF SURVEYING, MAPPING AND REMOTE SENSING UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR VERMESSUNGSWESEN, KARTOGRAPHIE UND FERNERKUND ASSOCIATION HONGROISE DE GEODESIE, CARTOGRAPHIE ET TELEDETECTION Székhely:

Részletesebben

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának. J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Felügyelő Bizottságának J E L E N T É S E a 2012. évi tevékenységéről A Felügyelő Bizottság a 2012. évben is ügyrendjének, illetve a vonatkozó

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG

MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF SURVEYING, MAPPING AND REMOTE SENSING UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR VERMESSUNGSWESEN, KARTOGRAPHIE UND FERNERKUND ASSOCIATION

Részletesebben

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év

A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE év A MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. év Nyíregyháza, 2012.május 18. Losonczi László ügyvezető igazgató 1 AZ MTESZ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 1074 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Budapest, 2013. május 26. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése Horváth Zsolt: elnöki megnyitó 1 Köszöntjük társegyesületeinket: Magyarhoni Földtani Társulat Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Eötvös Loránd

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010.

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. Székhely: 5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány. Adószám: 19216502-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Feljegyzés Jelen voltak Kimentését kérte ad.1

Feljegyzés Jelen voltak Kimentését kérte ad.1 Feljegyzés az MFTTT Intézőbizottságának (IB) 2012. április 25-i üléséről Helyszín: FÖMI I. emeleti tárgyalója Jelen voltak: Dr. Ádám József, Uzsoki Zoltán, dr. Alabér László, Szilvay Gergely, dr. Mihály

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2009. május 14. 8973 Csesztreg

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság Az élmény önmagát írja; az ötletet te írod. Márai Sándor Közhasznúsági jelentés 2010. július 17-2010. december 31. Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

2013. december 31-i Egyéb szervezet Egyszerűsített beszámolójának kiegészítő melléklete

2013. december 31-i Egyéb szervezet Egyszerűsített beszámolójának kiegészítő melléklete MÁTHÉ ERZSI ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2013. december 31-i Egyéb szervezet Egyszerűsített beszámolójának kiegészítő melléklete I.Az Alapítvány bemutatása: Az Alapítványt a PEST-megyei

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2011 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2012.évi Működéséről

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év

II. KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásáról. 2006 év II. A költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatást Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Elszámolás nyújtó megnevezése Időpontja Összege (Ft) célja Előző évi Tárgyévi Tárgyévet követő időpontja

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet A szervezet megnevezése: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület A szervezet címe: 1154 Budapest, Kisrákos utca 54/a. Bírósági bejegyzés száma: Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete Székhely: 6080 Szabadszállás, Balázspuszta 105. Adószám: 18033108-1-07 Statisztikai számjel: 18033108 9499 529 07 Pk. 60.042/2010/4.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 6. SZÁM MFTTT Közgyűlés A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2006. május 30-án a Térképész Székházban (Budapest XIV., Bosnyák tér 5.), a

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. i Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2010. május 21. Békési Tibor kapitány 1 A Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben