INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL"

Átírás

1 1

2 INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 9. A település legfőbb problémái Írja le az önkormányzat fő problémáit, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. 100 szó). A település főbb problémái: - A strukturális munkanélküliség (A környező városokban folyamatosan vannak meghirdetett munkahelyek, de képzettség és tapasztalat hiányában a lakosság egy része ezekre nem tud bekerülni. - A népesség megtartó képesség csökkenése és ezzel összefüggésben - A háztáji gazdálkodás növekvő méreteket öltő feladása jellemzi. 10. A probléma leírása, amelyre a gyakorlat megoldást nyújt Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a csoportokat, a módszereket, időzítést is (max. 200 szó). A munkanélküliség fő oka a településen, a tapasztalat, illetve a munkafegyelem hiánya. A gyakorlat segít a munkanélküliség csökkentésében közvetlenül a munkanélküliek közfoglalkoztatásával, illetve közvetetten szakmai tapasztalat biztosításával, a mintaprogramban részt vevő 18 fő közül 3 főnek még a befejezés előtt sikerült tartósan elhelyezkedni a munkaerő piacon. Terveink szerint a későbbiekben szociális szövetkezetet alapítunk, így hosszabb távon csökkentjük a települést sújtó munkanélküliséget. A program szintén segít a közfoglalkoztatásba bevontak munkához való hozzáállásának fokozatos javításában, például a kisebb fegyelmi vétségek (öt perc késés, kisebb nem szándékos károkozás) elnézése, melyek a magáncégeknél elbocsátással járnának, amíg a bevont személyek megtanulják a közfoglalkoztatással járó kötelezettségeiket. A munkanélküliségből eredő reményvesztettség számos járulékos problémát is okoz a településen például a szenvedélybetegségek terjedését, a közbiztonság romlását, és a háztáji gazdálkodás feladását. 11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó). A munkanélküliség közvetlen csökkentését, könnyen átlátható, és hosszabb távon is fenntartható munkalehetőség biztosításával. Valamint a lakosság olcsó, egészséges élelmiszerekhez történő juttatása saját termelés, a gyakorlatba bevontak hazavitt tapasztalatai és a háztáji gazdálkodás gépek bérlési lehetőségével történő támogatásával. A gyakorlat egyik célcsoportja a közfoglalkoztatásba bevontak (regisztrált munkanélküliek) és családtagjaik, ezeket a háztartásokat többletbevételhez juttatja a gyakorlat, ezért általában egy háztartásból egy személyt vonunk be programba. A másik célcsoport a lakosság szociálisan rászoruló része számukra kedvezményes áron értékesítjük terményeinket. A teljes vásárló közönség könnyen ellenőrizhető zöldségfélékhez jut, mert a naprakész permetezési napló másolatát vásárláskor megtekinthetik. 12. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése Ki kezdeményezte probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, civil szervezet, magáncég stb.)? Ki tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslat) tervezték annak végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános stratégiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak erre a célra? Miért e kezdeményezés mellett döntöttek? (max. 300 szó) Lovászpatona Község Önkormányzata kezdeményezte és tervezte a jó gyakorlatot. Pintér Imre polgármester alapötletéből Ináncs és Nagypirit községek önkormányzatainak segítségével Pintér Imre polgármester és dr. Reichert László aljegyző tervezte meg az első mintaprogramot ban és a másodikat ben. Az első még csak egyszerű mezőgazdasági program volt. A es tervbe került be önálló értékesítési stratégia. Ebben az évben vontuk be a közfoglalkoztatásba Zámbó Miklós adminisztrátort, Vezetés és Szervezés Ma képzettséggel, így az üzleti tervezés pontosabb, részletesebb lett. Jelenleg a tervezés a következők folyamatos frissítésével történik: stratégiai terv, (hol akarunk tartani öt év múlva), éves üzleti terv, (hol akarunk tartani egy év múlva és mit kell tenni ahhoz) éves értékesítési terv a vevők igényeinek felmérése alapján, és ebből eredően pénzáram és vetésterület terv az évre vonatkozóan. A jó gyakorlat az önkormányzat általános munkahelyteremtő és lakosságmegtartó stratégiájának része, 2

3 mert ezekhez a célokhoz illeszkedik, természetesen a mezőgazdasági termelésre és értékesítésre új részstratégiát kellett alkotni, mert ezek nem voltak részei az önkormányzat tevékenységének. A évben az Önkormányzat számára megnyitották a Startmunka Mintaprogramokban való részvétel lehetőségét, melynek keretében a normál közfoglalkoztatási forrásokon túli pénzeszközök igénylésére volt lehetőség a közfoglalkoztatás bővítéséhez. A nyolc lehetséges projektláb közül a mezőgazdasági tevékenységre építve lehet a legnagyobb valószínűséggel önfenntartó szociális szövetkezetet létrehozni. Ezért esett erre a tevékenységre a választás. 13. A jó gyakorlat megvalósítása Írja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeket folytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?) Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyiben igennel válaszol, részletezze a partnerek hozzájárulásának jellegét, mértékét! (max. 400 szó) Az alapvető mezőgazdasági mintaprogram kiegészítve szinergikusan kapcsolódó elemekkel. Vegyes zöldségfélék termesztése a helyi konyha ellátása és több helyszínen: városi piacon, mozgóbolt jelleggel a környező településeken, és a Lovászpatonai árusító helyen. A gazdálkodás során használt gépeink bérelhetők, kezelőkkel együtt, ha nincs azokra az adott időszakban szükség a mintagazdaságban. Ezzel is elősegítjük a lakossági kiskertekben végzett gazdálkodást. A tapasztalatok továbbadása céljából tanfolyamok szervezését is tervezzük, jelenleg is zajlik egy harmadik fél által szervezett mezőgazdasági képzés gyakorlati része, melyhez a helyszínt és a gyakorlati oktatást biztosítjuk tavaszán megkezdtük zöldség palánták termesztését saját felhasználásra, ezt a következő évre kereskedelmi mennyiségű termelésre bővítjük. Megkezdtük a gazdaság majdani főépületének építését, melyben a szerszám- és terménytároló, árusító, feldolgozó helységek, valamint egy elméleti képzések helyszínéül szolgáló helység, kazánház, szociális blokkok, és egy gombapince kap majd helyet. A gyakorlatot Lovászpatona Község Önkormányzata hajtotta végre 18 fő támogatott munkahelyen a fluktuáció miatt összesen 22 fő közfoglalkoztatott bevonásával. A munkaszervezést Pintér Imre polgármester, Csehi Sándor falugondnok/műszakvezető, Takács Barbara hivatalsegéd, és Zámbó Miklós adminisztrátor végezték. A tevékenység március 1.-én kezdődött, és bár az érintett program február 28.-án véget ért, az arra ráépülő közfoglalkoztatási program jelenleg is tart. Az értékesítés Lovászpatona és a környező települések főterein, illetve a győri vásárcsarnokban történt. A növénytermesztést a Lovászpatona 218.; 220.; 221.; 222.; 550.; és 0103/2. hrsz.-ú saját tulajdonú ingatlanokon végeztük. A megvalósítás során partnereink voltak: Belügyminisztérium BM/3172-2/2014 döntése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Alap biztosította Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltségén keresztül, a startmunka mintaprogram végrehajtásához szükséges pénzbeli támogatást. A program tervezéséhez segítséget nyújtottak: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltsége, Csikvánd Község Önkormányzata, Ináncs Község Önkormányzata, Nagypirit Község Önkormányzata, Tóth Szabolcs agrármérnök. A megvalósítás során szaktanácsadást biztosítottak: Nagypirit Község Önkormányzata, Tóth Szabolcs agrármérnök, Genda Attila ezüstkalászos kertész, Lovászpatonai nyugdíjas klub. A bevont területek fokozott ellenőrzésével járul hozzá a program sikeréhez Lovászpatona Község Polgárőrsége. A termény értékesítéséhez helyszínt biztosított a Győr-Szol zrt. és Csót Község önkormányzata. A terményeink nagy tételben történő vásárlói Bácsi Mónika (konyha üzemeltetője), Busa Gyula, Horváth Julianna, Szegvári Zoltán egyéni vállalkozók. A Türr István Képző és Kutató Intézet számára bérleti díj ellenében kertészeti növénytermesztő betanított munkás képzéshez helyszínt biztosítunk. 14. Ki menedzselte a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották meg azokat? (max. 300 szó) A gyakorlat kialakítását szaktanácsadás igénybevétele mellett az önkormányzat maga végezte, a kezdeti lépések tavaszán történtek, még támogatás nélkül, pusztán az éppen rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak saját feladataik ellátása után fennmaradó munkaidőben kezdték a kertészkedést ebben az időszakban Csikvánd, Ináncs és Nagypirit községek önkormányzata, valamint Szente László és Pölöskei Miklós nyugdíjas agrármérnökök nyújtottak segítséget október 1.-én kezdődött az első 3

4 hivatalos Startmunka Mintaprogram a településen, ez folytatódott március 1.-én és tovább március 16.-án már egyedi mintaprogram minősítésben. A bevezetés befejezéséről nem lehet beszélni, mert folyamatosan újabb és újabb tevékenységek bevezetése történik ban még csak öt zöldség fajta termesztése történt, ben már 17 zöldségfaj több mint 40 fajtáját termesztettük, mindnek más-más igényei vannak, ebben az évben került bevezetésre a piaci és mozgóboltos értékesítés, valamint a nagyobb építkezések február 12.-én indult az első gyakorlati képzés a területen a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében. A jelenlegi programban már megkezdtük a palánta termesztést, a mindenszenteki időszakra már kereskedelmi mennyiségű dísznövény palánta előállítását tervezzük, és bevezetésre kerül a gombatermesztés is. A munkaszervezést kezdetben Pintér Imre polgármester, Csehi Sándor falugondnok/műszakvezető, Takács Barbara hivatalsegéd végezték ben csatlakozott hozzájuk Zámbó Miklós adminisztrátor és Orsós Antal Műszakvezető. A bevezetés során számtalan apró probléma merült fel, a traktor tengelytörésétől, a sátorfólia elrepüléséig, melyeket sikerült egyenként folyamatosan megoldani. A gyakorlat végrehajtását egyik sem veszélyeztette. 15. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és megvalósítása során (találkozók, nyilvános viták, tömegkommunikáció, kiadvány, önkormányzati honlap, ek stb.)? (max. 100 szó) A résztvevő közfoglalkoztatottak bevonását minden esetben személyes megkeresés előzte meg, a gyakorlatban részt vevők mind önkéntes munkavállalók, véletlenszerű kiközvetítetés nem történt. A falugyűléseken történt kísérlet a helyi lakosok bevonására, de csekély érdeklődés kísérte ezeket. A gépi munka végeztetésének lehetősége szájmarketing útján gyorsan elterjedt különösebb kommunikáció nélkül. 16. A jó gyakorlat eredményei Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2. pontban felsorolt problémákra! Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzat igazgatására és hogyan? Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások felhasználóira, és hogyan? Az Ön megítélése szerint a lakosságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat haszonélvezői közé? (max. 300 szó) A munkanélküliek száma összesen 22 fővel csökkent, ezekből 18 fő a startmunka mintaprogramon belül került alkalmazásba, míg a 4 fő munkahely létesítésének szándékával távozott a programból annak befejezése előtt, akik közül 3 főnek tartósan sikerült elhelyezkednie a munkaerő piacon. Ez további ráépülő programok indításával és a hosszabb távú közfoglalkoztatásban felszabaduló helyek feltöltésével hosszabb rövidebb időre további 30 fő alkalmazására teremtett lehetőséget. Átlagosan 3 fős családokkal számolva és figyelembe véve azt, hogy néhány esetben egy család több tagját is alkalmaztuk, körülbelül 60 fő számára közvetlenül és 90 fő számára közvetetten nyújtott segítséget a megélhetéshez. Továbbá gépi bérmunkának köszönhetően sok lakossági konyhakertet vontak művelésbe, illetve olyan idős lakosok is folytatják a kertjeik művelését, akik kézi erővel már képtelenek lennének a nehezebb munkák ellátására. A gépi munkavégzés körülbelül 40 háztartást érintett, de ezek általában idős házaspárok vagy özvegyek, ezért ennek 60 fő körüli haszonélvezője lehetett. A gyakorlat az önkormányzat igazgatására hatással volt, mert 1 fő adminisztrátor felvételére is volt lehetőség, aki a gyakorlat adminisztrációjának végzése mellett szabad munkaidejében egyéb igazgatási tevékenységekben is besegít. A gyakorlat lehetőséget nyújtott az előírt önkormányzati szolgáltatások túli szolgáltatások nyújtására, ez elsősorban a konyhakertek művelésének elősegítésében összpontosul. Továbbá az önkormányzat rászorulók számára kedvezményes áron értékesített termékeket, így további segítséget nyújtott számukra. A gyakorlat többletjövedelmet biztos a lakosság 12-15%-ának (háztartásbeliekkel együtt), valamint a lakosság 3-4%-ának nyújt segítséget konyhakert művelésében, és a lakosság 8-10%-a számára teszi lehetővé a kedvezményes zöldségvásárlást. Így az összes haszonélvező aránya 23-30% között alakul. 17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon? (max. 100 szó) 4

5 Az eredményeket Zámbó Miklós adminisztrátor, közfoglalkoztatott tartja nyilván, a kistérségi startmunka mintaprogram adminisztrációs kötelezettségeinek megfelelően. Az elvégzett munkák nyilvántartása a munkanaplókban szerepel, az értékesített termények nyilvántartása a terménynaplóban, a betakarított termények nyilvántartása a munkanaplókban és a betakarítási terménynaplóban. 18. Népszerűsítették-e a gyakorlatot, és milyen módon (tömegkommunikáció, konferencia, találkozók stb.)? Megismerték-e a helyi lakosok a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormányzat megismerte-e a gyakorlatot? Alkalmazta-e már más önkormányzat is azt? (max. 200 szó) A helyi lakosok számára a falugyűléseken és képviselő testületi gyűléseken történt tájékoztatás, de szájmarketing útján is terjedek a lehetőségek, a talajmaróval végzett első bérmunkákat, napokig nem tudtuk befejezni, mert a lakosok egymásnak mondták el a lehetőséget, és mire a gép végzett volna, már újabb és újabb kertekbe hívták. A gépi munkákkal és a termények árával és minőségével a lakosság elégedett volt, a megvalósítás részletei iránt a lakosság nem mutat érdeklődést, a ténylegesen részt vevő közfoglalkoztatottakon kívül. Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltsége által szervezett tájékoztatón a polgármester elmondta tapasztalatait a megvalósult startmunka mintaprogramokról az érdeklődő polgármestereknek a kirendeltségen. Ezt követően az érdeklődők további tájékoztatása személyesen, telefonon, illetve ben történt. Bakonykoppány, Bakonyszücs, Pápateszér, és Ugod községek önkormányzatai kértek és kaptak részletes szakmai segítséget a startmunka mintaprogramok megpályázásához és megvalósításához. Ezek közül Pápateszéren indult mezőgazdasági mintaprogram, a többi önkormányzat más jellegű mintaprogramok indítása mellett döntött. 19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt problémáira! (max 100 szó) A munkanélküliek száma összesen 22 fővel csökkent, ezekből 18 fő a startmunka mintaprogramon belül került alkalmazásba, míg a 4 fő munkahely létesítésének szándékával távozott a programból annak befejezése előtt, akik közül 3 főnek tartósan sikerült elhelyezkednie a munkaerő piacon. Ez további ráépülő programok indításával és a hosszabb távú közfoglalkoztatásban felszabaduló helyek feltöltésével hosszabb rövidebb időre további 30 fő alkalmazásra nyílt lehetőség. Továbbá gépi bérmunkának köszönhetően sok lakossági konyhakertet vontak művelésbe, illetve olyan idős lakosok is folytatják a kertjeik művelését, akik kézi erővel már képtelenek lennének a nehezebb munkák ellátására. A népesség megtartó képesség növekedése nem mérhető, de hosszú távon tervezhető foglalkoztatás biztosításával a munkavállalási célú elvándorlás valószínűleg gyökkent. 20. Források Mennyibe került a gyakorlat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (önkormányzat saját költségvetése, állami források, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi erőforrás az önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást a gyakorlat az önkormányzati költségvetésben, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora összegben? (max. 200 szó) A program teljes költsége: Forint volt. Melynek 2,99%-a önrész Forint, 19,74%-a beruházási és dologi költség (az önrésszel együtt) Forint; 9,55%-a szociális hozzájárulási adó Forint, 5%-a garantált közfoglalkoztatási bér Forint, és 65,71%-a közfoglalkoztatási bér Forint. A kiemelt önrészen kívül a további forrásokat Belügyminisztérium döntése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Alap biztosította a Veszprém Megyei Kormányhivatalon keresztül. Az önkormányzaton kívül emberi erőforrás igény nem merült fel. Bár nem találtunk agrármérnököt, aki a közfoglalkoztatást vállalta volna, de a szükséges mezőgazdasági tervezést Tóth Szabolcs agrármérnök a település alpolgármestere látja el. A közfoglalkoztatottakon kívül a gyakorlat szervezésében vele együtt 5 fő vesz részt, de nem teljes munkaidőben, de ezek közül 4 fő kiváltható megfelelő képzettségű közfoglalkoztatott felvételével. A mozgóboltos értékesítéshez szükséges egy furgon használata, ez nálunk a faluautó, valamint legalább 1 számítógép és közepes kapacitású nyomtató szükséges az adminisztrációhoz. De ezek költségeinek szétválasztása a normál működtetés költségeitől a jelenleg használt könyvelési rendszerünkben nem megoldható. A gyakorlat megtakarítást nem okozott, mivel a település konyháját vállalkozó üzemelteti így az oda szállított zöldségek is árbevételt termelnek a realizált Forint bevételből palántanevelő építését 5

6 tervezzük. 21. A jó gyakorlat fenntarthatósága Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon hat a példa eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a jövőben? (max. 100 szó) A gyakorlatot önfenntartó szociális szövetkezetté tervezzük alakítani a es időszakban. Jelenlegi számításaink alapján a mezőgazdasági tevékenységeink körülbelül 8 fő munkabérének kitermelését tennék lehetővé ekkorra. De folyamatosan keressük a meglévő tevékenységek bővítésének lehetőségeit, illetve az ezekhez kapcsolódó új tevékenységeket. A későbbiekben tervezünk még állattartást, gyümölcsös telepítését, tartósítást és önálló kereskedelmi tevékenységet. Ennek keretében vadon gyűjthető növényeket vásárolunk és értékesítünk tovább, jövedelmet biztosítva a közmunkaprogramokból kimaradók számára is. A gyakorlat folytatását a Belügyminisztérium BM/4767-6/2015 számú döntésének megfelelően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából, illetve a saját bevételeinkből fogjuk finanszírozni os időszakban. Az újabb tevékenységek indításával a saját bevételek részaránya évről-évre nőni fog. 22. Támogatás más önkormányzatnak a jó gyakorlat átvételére Van-e valamely speciális előfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, hogy más önkormányzat is alkalmazza az Önök gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás stb.) t? (max. 100 szó) Mivel a jó gyakorlat folytatása jelenleg is folyamatban van, elsősorban saját helyszíneinken tudunk tájékoztatást, segítséget nyújtani más önkormányzatok számára. Természetesen telefonon és en keresztül más önkormányzatok rendelkezésére állunk korlátozás nélkül. Látogatókat tudunk fogadni, saját képzést még nem tudunk szervezni, de kertészeti gyakorlati helyet biztosítunk ellentételezés fejében más szervezőknek (jelenleg is), Az általunk készített dokumentumok mintáit, részletes kitöltési útmutatóval rendelkezésre tudjuk bocsátani. Bakonykoppány, Bakonyszücs, Ugod és Pápateszér községek önkormányzatai számára ezeket már rendelkezésre bocsátottuk. 23. Tanulságok-megjegyzések Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó) Az igényfelmérés az egész mezőgazdasági termelés alapja, többet nem kezdenénk a gyakorlatot a legkönnyebben gondozható zöldségfélék termesztésével. Kereslet alapúra kell átállítani a termelés, a os programhoz már készült igényfelmérés. További értékesítési csatornák keresése szükséges. A termelés profiljának kiegészítése további tevékenységekkel melyek növelik az elérhető bevételt, ezekből a képzés és a palántanevelés már beindult, a gombatermesztés a későbbiekben fog. A további években gyümölcs és dísznövény termesztéssel, állattartással és gyógynövény gyűjtéssel egészülne ki. Az elérendő példát a piacozó családi vállalkozások adják, akik mindig a szezonnak megfelelő termékkel vannak jelen egy-egy város piacán. A legnagyobb kihívás a közfoglalkoztatottak munkához való hozzáállása, az apró fegyelmi vétségek (kis késés, figyelmetlenségi hibák) amelyek alapján fegyelmi intézkedést elrendelni kontra produktív lenne, de a kis károk egyesülnek és figyelemfelhívó beszédeken kívül nehéz küzdeni ellenük. Például ha minden 100.-ik növény sérül meg a kapálás során és négyszer kell kapálni betakarítás előtt, máris 4%-os a termés kiesés, és folyamatos megfigyelés nélkül szinte lehetetlen a felelősöket megnevezni. További levonható tanulság, főleg a gyakorlatot újonnan alkalmazni kívánók számára, hogy sokféle zöldséggel kell kezdeni, sokkal kisebb esélye van annak hogy valami félresikerül mindegyik esetében, mert egy növénykultúrában egyetlen kártevő, vagy körülmény képes helyrehozhatatlan kárt tenni. 6

7 A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható a megadott szavak mennyiségének figyelembe vételével. A pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ címére (1386 Budapest 62. Pf.: 908.) és egy elektronikus példányban címre) kell benyújtani, legkésőbb április 15-ig. A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz (www.toosz.hu ), az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Tel: (06-1) Fax: (06-1)

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. A település neve: KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2. Röviden a településről (max. 100szó) Kaposfő lakosságszáma 1701fő. Somogy megyében Kaposvár várostól 15km-re helyezkedik

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete a szociális földprogramról a 4/2014.(IV.1.) módosító önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve

Részletesebben

Küngös község és helyi termékei

Küngös község és helyi termékei Küngös község és helyi termékei Küngös község nevének eredete Nevét a települést alapító IV. Béla király leányáról Kunigundáról kapta Szent Kinga: legidősebb gyermek 15 évesen kényszerű házasságot köt

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Berentén a munkaprogram 2012.03.01-én indult.14 fő kapott itt munkát, 8 órás munkaidőben.

Részletesebben

Közös gondok-közös megoldások

Közös gondok-közös megoldások Közös gondok-közös megoldások Jövőteremtő fejlődési utak hátrányos helyzetű falvainkban Zalaszentmárton, 2015. augusztus 24. Hogyor Veronika referens Herman Ottó Intézet Helyi gazdaságfejlesztés Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó ülését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján 2014. január 23-án (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Testületi ülés helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Beszámoló Sándorfalva Városi Önkormányzat 2011-2015. évi közfoglalkoztatási tevékenységéről

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete a szociális földprogramról Csemő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Zöldség - Gyümölcs Feldolgozás. Alapanyag. Feldolgozás. Értékesítés. Oktatás

Zöldség - Gyümölcs Feldolgozás. Alapanyag. Feldolgozás. Értékesítés. Oktatás Zöldség - Gyümölcs Feldolgozás MOBILSAVI Alapanyag Feldolgozás Értékesítés Oktatás MOBILSAVI / Jogtulajdonos / VE KON BO 99 Kft. 8456 Noszlop Dózsa György u. 1. sz. Szabó Péter - Cégtulajdonos / Ügyvezető

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. szeptember 4. A Kormány a közfoglalkoztatással

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Samu Jánosné ügyintéző Ilyés Péter ügyvezető Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Véleményező

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA Iktatószám: BM/ 16675-1 /2016. Jóváhagyom: ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV (Tervezet) A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA ÁLTAL A 2017. ÉVRE MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. A település neve: Tiszagyulaháza 2. Röviden a településről (max. 100szó) Tiszagyulaháza község Hajdú-Bihar megye észak-nyugati szegletében, a Tisza bal partján, szemben a

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A gelsei szociális szövetkezet pénzügyi lehetőségei. Kovács Károly Cseszt Regélő Nonprofit Kft.

A gelsei szociális szövetkezet pénzügyi lehetőségei. Kovács Károly Cseszt Regélő Nonprofit Kft. A gelsei szociális szövetkezet pénzügyi lehetőségei Kovács Károly Cseszt Regélő Nonprofit Kft. Cseszt Regélő Nonprofit Kft. 4 főállású munkatárs Bekapcsolódás térségi foglalkoztatási projektekbe, ezek

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD. KÉRDŐÍV Sárosd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálatához 1. Szervezet neve, székhelye, telephelye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó munkaügyi előadó Előterjesztő:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Ügyiratszám: 25869-0/2014-0503 Tárgy: Tájékoztató- Szuhakálló Ügyintéző (telefon): Zsuponyó Nikolett Melléklet: Tájékoztató Szuhakálló község

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Pécs, 2016. január 18. Általános

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 5-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 5-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 7/2014 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által - 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

TOP FE

TOP FE TOP-5.1.1-15-FE1-2016- 00001, Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében Kígyóssy Gábor területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Székesfehérvár, 2016. november

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre. Ózd, január 28.

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre. Ózd, január 28. J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Startprogram Iroda Ózd, 2016. január 28. A Belügyminisztérium 2015. augusztus 27. napon elindította

Részletesebben

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai A 2016. évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai Dr. Szabó Mátyás Agrárfejlesztési Főosztály főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám: 11707/2014. J a v a s l a t a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtására Tisztelt Közgyűlés! 1. A Salgótarján

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

A tananyagegységek. A képzés címe. Tematika. Megszerezhető (certificate) tanúsítvány

A tananyagegységek. A képzés címe. Tematika. Megszerezhető (certificate) tanúsítvány Tematika A háztáji gazdálkodás alapjai Nyilvántartásbavétel száma: E-000843/2014/D002 18 elméleti és 18 gyakorlati óra Az általános tájékozottság a háztáji gazdálkodással kapcsolatos alapfogalmakról Az

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Sürgősségi javaslat E L Ő T E R J E S Z T É S a évi startmunka mintaprogramban való részvételről

Sürgősségi javaslat E L Ő T E R J E S Z T É S a évi startmunka mintaprogramban való részvételről Sürgősségi javaslat E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. évi startmunka mintaprogramban való részvételről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé.

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. 1. költségvetés végrehajtása Előterjesztő: Tóth János polgármester Tisztelt Képviselő testület! Önkormányzatunk elkészítette a i költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. Az

Részletesebben

Gyulaj, a sorsfordító falu

Gyulaj, a sorsfordító falu Gyulaj, a sorsfordító falu Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében Dr. Németh Nándor Gyulaj lakosságszámának változása, 1870-2011. 2771 2953 3063 2791 2787 2767

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben