INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL"

Átírás

1 1

2 INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 9. A település legfőbb problémái Írja le az önkormányzat fő problémáit, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. 100 szó). A település főbb problémái: - A strukturális munkanélküliség (A környező városokban folyamatosan vannak meghirdetett munkahelyek, de képzettség és tapasztalat hiányában a lakosság egy része ezekre nem tud bekerülni. - A népesség megtartó képesség csökkenése és ezzel összefüggésben - A háztáji gazdálkodás növekvő méreteket öltő feladása jellemzi. 10. A probléma leírása, amelyre a gyakorlat megoldást nyújt Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a csoportokat, a módszereket, időzítést is (max. 200 szó). A munkanélküliség fő oka a településen, a tapasztalat, illetve a munkafegyelem hiánya. A gyakorlat segít a munkanélküliség csökkentésében közvetlenül a munkanélküliek közfoglalkoztatásával, illetve közvetetten szakmai tapasztalat biztosításával, a mintaprogramban részt vevő 18 fő közül 3 főnek még a befejezés előtt sikerült tartósan elhelyezkedni a munkaerő piacon. Terveink szerint a későbbiekben szociális szövetkezetet alapítunk, így hosszabb távon csökkentjük a települést sújtó munkanélküliséget. A program szintén segít a közfoglalkoztatásba bevontak munkához való hozzáállásának fokozatos javításában, például a kisebb fegyelmi vétségek (öt perc késés, kisebb nem szándékos károkozás) elnézése, melyek a magáncégeknél elbocsátással járnának, amíg a bevont személyek megtanulják a közfoglalkoztatással járó kötelezettségeiket. A munkanélküliségből eredő reményvesztettség számos járulékos problémát is okoz a településen például a szenvedélybetegségek terjedését, a közbiztonság romlását, és a háztáji gazdálkodás feladását. 11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó). A munkanélküliség közvetlen csökkentését, könnyen átlátható, és hosszabb távon is fenntartható munkalehetőség biztosításával. Valamint a lakosság olcsó, egészséges élelmiszerekhez történő juttatása saját termelés, a gyakorlatba bevontak hazavitt tapasztalatai és a háztáji gazdálkodás gépek bérlési lehetőségével történő támogatásával. A gyakorlat egyik célcsoportja a közfoglalkoztatásba bevontak (regisztrált munkanélküliek) és családtagjaik, ezeket a háztartásokat többletbevételhez juttatja a gyakorlat, ezért általában egy háztartásból egy személyt vonunk be programba. A másik célcsoport a lakosság szociálisan rászoruló része számukra kedvezményes áron értékesítjük terményeinket. A teljes vásárló közönség könnyen ellenőrizhető zöldségfélékhez jut, mert a naprakész permetezési napló másolatát vásárláskor megtekinthetik. 12. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése Ki kezdeményezte probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, civil szervezet, magáncég stb.)? Ki tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslat) tervezték annak végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános stratégiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak erre a célra? Miért e kezdeményezés mellett döntöttek? (max. 300 szó) Lovászpatona Község Önkormányzata kezdeményezte és tervezte a jó gyakorlatot. Pintér Imre polgármester alapötletéből Ináncs és Nagypirit községek önkormányzatainak segítségével Pintér Imre polgármester és dr. Reichert László aljegyző tervezte meg az első mintaprogramot ban és a másodikat ben. Az első még csak egyszerű mezőgazdasági program volt. A es tervbe került be önálló értékesítési stratégia. Ebben az évben vontuk be a közfoglalkoztatásba Zámbó Miklós adminisztrátort, Vezetés és Szervezés Ma képzettséggel, így az üzleti tervezés pontosabb, részletesebb lett. Jelenleg a tervezés a következők folyamatos frissítésével történik: stratégiai terv, (hol akarunk tartani öt év múlva), éves üzleti terv, (hol akarunk tartani egy év múlva és mit kell tenni ahhoz) éves értékesítési terv a vevők igényeinek felmérése alapján, és ebből eredően pénzáram és vetésterület terv az évre vonatkozóan. A jó gyakorlat az önkormányzat általános munkahelyteremtő és lakosságmegtartó stratégiájának része, 2

3 mert ezekhez a célokhoz illeszkedik, természetesen a mezőgazdasági termelésre és értékesítésre új részstratégiát kellett alkotni, mert ezek nem voltak részei az önkormányzat tevékenységének. A évben az Önkormányzat számára megnyitották a Startmunka Mintaprogramokban való részvétel lehetőségét, melynek keretében a normál közfoglalkoztatási forrásokon túli pénzeszközök igénylésére volt lehetőség a közfoglalkoztatás bővítéséhez. A nyolc lehetséges projektláb közül a mezőgazdasági tevékenységre építve lehet a legnagyobb valószínűséggel önfenntartó szociális szövetkezetet létrehozni. Ezért esett erre a tevékenységre a választás. 13. A jó gyakorlat megvalósítása Írja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeket folytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?) Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyiben igennel válaszol, részletezze a partnerek hozzájárulásának jellegét, mértékét! (max. 400 szó) Az alapvető mezőgazdasági mintaprogram kiegészítve szinergikusan kapcsolódó elemekkel. Vegyes zöldségfélék termesztése a helyi konyha ellátása és több helyszínen: városi piacon, mozgóbolt jelleggel a környező településeken, és a Lovászpatonai árusító helyen. A gazdálkodás során használt gépeink bérelhetők, kezelőkkel együtt, ha nincs azokra az adott időszakban szükség a mintagazdaságban. Ezzel is elősegítjük a lakossági kiskertekben végzett gazdálkodást. A tapasztalatok továbbadása céljából tanfolyamok szervezését is tervezzük, jelenleg is zajlik egy harmadik fél által szervezett mezőgazdasági képzés gyakorlati része, melyhez a helyszínt és a gyakorlati oktatást biztosítjuk tavaszán megkezdtük zöldség palánták termesztését saját felhasználásra, ezt a következő évre kereskedelmi mennyiségű termelésre bővítjük. Megkezdtük a gazdaság majdani főépületének építését, melyben a szerszám- és terménytároló, árusító, feldolgozó helységek, valamint egy elméleti képzések helyszínéül szolgáló helység, kazánház, szociális blokkok, és egy gombapince kap majd helyet. A gyakorlatot Lovászpatona Község Önkormányzata hajtotta végre 18 fő támogatott munkahelyen a fluktuáció miatt összesen 22 fő közfoglalkoztatott bevonásával. A munkaszervezést Pintér Imre polgármester, Csehi Sándor falugondnok/műszakvezető, Takács Barbara hivatalsegéd, és Zámbó Miklós adminisztrátor végezték. A tevékenység március 1.-én kezdődött, és bár az érintett program február 28.-án véget ért, az arra ráépülő közfoglalkoztatási program jelenleg is tart. Az értékesítés Lovászpatona és a környező települések főterein, illetve a győri vásárcsarnokban történt. A növénytermesztést a Lovászpatona 218.; 220.; 221.; 222.; 550.; és 0103/2. hrsz.-ú saját tulajdonú ingatlanokon végeztük. A megvalósítás során partnereink voltak: Belügyminisztérium BM/3172-2/2014 döntése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Alap biztosította Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltségén keresztül, a startmunka mintaprogram végrehajtásához szükséges pénzbeli támogatást. A program tervezéséhez segítséget nyújtottak: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltsége, Csikvánd Község Önkormányzata, Ináncs Község Önkormányzata, Nagypirit Község Önkormányzata, Tóth Szabolcs agrármérnök. A megvalósítás során szaktanácsadást biztosítottak: Nagypirit Község Önkormányzata, Tóth Szabolcs agrármérnök, Genda Attila ezüstkalászos kertész, Lovászpatonai nyugdíjas klub. A bevont területek fokozott ellenőrzésével járul hozzá a program sikeréhez Lovászpatona Község Polgárőrsége. A termény értékesítéséhez helyszínt biztosított a Győr-Szol zrt. és Csót Község önkormányzata. A terményeink nagy tételben történő vásárlói Bácsi Mónika (konyha üzemeltetője), Busa Gyula, Horváth Julianna, Szegvári Zoltán egyéni vállalkozók. A Türr István Képző és Kutató Intézet számára bérleti díj ellenében kertészeti növénytermesztő betanított munkás képzéshez helyszínt biztosítunk. 14. Ki menedzselte a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották meg azokat? (max. 300 szó) A gyakorlat kialakítását szaktanácsadás igénybevétele mellett az önkormányzat maga végezte, a kezdeti lépések tavaszán történtek, még támogatás nélkül, pusztán az éppen rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak saját feladataik ellátása után fennmaradó munkaidőben kezdték a kertészkedést ebben az időszakban Csikvánd, Ináncs és Nagypirit községek önkormányzata, valamint Szente László és Pölöskei Miklós nyugdíjas agrármérnökök nyújtottak segítséget október 1.-én kezdődött az első 3

4 hivatalos Startmunka Mintaprogram a településen, ez folytatódott március 1.-én és tovább március 16.-án már egyedi mintaprogram minősítésben. A bevezetés befejezéséről nem lehet beszélni, mert folyamatosan újabb és újabb tevékenységek bevezetése történik ban még csak öt zöldség fajta termesztése történt, ben már 17 zöldségfaj több mint 40 fajtáját termesztettük, mindnek más-más igényei vannak, ebben az évben került bevezetésre a piaci és mozgóboltos értékesítés, valamint a nagyobb építkezések február 12.-én indult az első gyakorlati képzés a területen a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében. A jelenlegi programban már megkezdtük a palánta termesztést, a mindenszenteki időszakra már kereskedelmi mennyiségű dísznövény palánta előállítását tervezzük, és bevezetésre kerül a gombatermesztés is. A munkaszervezést kezdetben Pintér Imre polgármester, Csehi Sándor falugondnok/műszakvezető, Takács Barbara hivatalsegéd végezték ben csatlakozott hozzájuk Zámbó Miklós adminisztrátor és Orsós Antal Műszakvezető. A bevezetés során számtalan apró probléma merült fel, a traktor tengelytörésétől, a sátorfólia elrepüléséig, melyeket sikerült egyenként folyamatosan megoldani. A gyakorlat végrehajtását egyik sem veszélyeztette. 15. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és megvalósítása során (találkozók, nyilvános viták, tömegkommunikáció, kiadvány, önkormányzati honlap, ek stb.)? (max. 100 szó) A résztvevő közfoglalkoztatottak bevonását minden esetben személyes megkeresés előzte meg, a gyakorlatban részt vevők mind önkéntes munkavállalók, véletlenszerű kiközvetítetés nem történt. A falugyűléseken történt kísérlet a helyi lakosok bevonására, de csekély érdeklődés kísérte ezeket. A gépi munka végeztetésének lehetősége szájmarketing útján gyorsan elterjedt különösebb kommunikáció nélkül. 16. A jó gyakorlat eredményei Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2. pontban felsorolt problémákra! Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzat igazgatására és hogyan? Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások felhasználóira, és hogyan? Az Ön megítélése szerint a lakosságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat haszonélvezői közé? (max. 300 szó) A munkanélküliek száma összesen 22 fővel csökkent, ezekből 18 fő a startmunka mintaprogramon belül került alkalmazásba, míg a 4 fő munkahely létesítésének szándékával távozott a programból annak befejezése előtt, akik közül 3 főnek tartósan sikerült elhelyezkednie a munkaerő piacon. Ez további ráépülő programok indításával és a hosszabb távú közfoglalkoztatásban felszabaduló helyek feltöltésével hosszabb rövidebb időre további 30 fő alkalmazására teremtett lehetőséget. Átlagosan 3 fős családokkal számolva és figyelembe véve azt, hogy néhány esetben egy család több tagját is alkalmaztuk, körülbelül 60 fő számára közvetlenül és 90 fő számára közvetetten nyújtott segítséget a megélhetéshez. Továbbá gépi bérmunkának köszönhetően sok lakossági konyhakertet vontak művelésbe, illetve olyan idős lakosok is folytatják a kertjeik művelését, akik kézi erővel már képtelenek lennének a nehezebb munkák ellátására. A gépi munkavégzés körülbelül 40 háztartást érintett, de ezek általában idős házaspárok vagy özvegyek, ezért ennek 60 fő körüli haszonélvezője lehetett. A gyakorlat az önkormányzat igazgatására hatással volt, mert 1 fő adminisztrátor felvételére is volt lehetőség, aki a gyakorlat adminisztrációjának végzése mellett szabad munkaidejében egyéb igazgatási tevékenységekben is besegít. A gyakorlat lehetőséget nyújtott az előírt önkormányzati szolgáltatások túli szolgáltatások nyújtására, ez elsősorban a konyhakertek művelésének elősegítésében összpontosul. Továbbá az önkormányzat rászorulók számára kedvezményes áron értékesített termékeket, így további segítséget nyújtott számukra. A gyakorlat többletjövedelmet biztos a lakosság 12-15%-ának (háztartásbeliekkel együtt), valamint a lakosság 3-4%-ának nyújt segítséget konyhakert művelésében, és a lakosság 8-10%-a számára teszi lehetővé a kedvezményes zöldségvásárlást. Így az összes haszonélvező aránya 23-30% között alakul. 17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon? (max. 100 szó) 4

5 Az eredményeket Zámbó Miklós adminisztrátor, közfoglalkoztatott tartja nyilván, a kistérségi startmunka mintaprogram adminisztrációs kötelezettségeinek megfelelően. Az elvégzett munkák nyilvántartása a munkanaplókban szerepel, az értékesített termények nyilvántartása a terménynaplóban, a betakarított termények nyilvántartása a munkanaplókban és a betakarítási terménynaplóban. 18. Népszerűsítették-e a gyakorlatot, és milyen módon (tömegkommunikáció, konferencia, találkozók stb.)? Megismerték-e a helyi lakosok a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormányzat megismerte-e a gyakorlatot? Alkalmazta-e már más önkormányzat is azt? (max. 200 szó) A helyi lakosok számára a falugyűléseken és képviselő testületi gyűléseken történt tájékoztatás, de szájmarketing útján is terjedek a lehetőségek, a talajmaróval végzett első bérmunkákat, napokig nem tudtuk befejezni, mert a lakosok egymásnak mondták el a lehetőséget, és mire a gép végzett volna, már újabb és újabb kertekbe hívták. A gépi munkákkal és a termények árával és minőségével a lakosság elégedett volt, a megvalósítás részletei iránt a lakosság nem mutat érdeklődést, a ténylegesen részt vevő közfoglalkoztatottakon kívül. Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltsége által szervezett tájékoztatón a polgármester elmondta tapasztalatait a megvalósult startmunka mintaprogramokról az érdeklődő polgármestereknek a kirendeltségen. Ezt követően az érdeklődők további tájékoztatása személyesen, telefonon, illetve ben történt. Bakonykoppány, Bakonyszücs, Pápateszér, és Ugod községek önkormányzatai kértek és kaptak részletes szakmai segítséget a startmunka mintaprogramok megpályázásához és megvalósításához. Ezek közül Pápateszéren indult mezőgazdasági mintaprogram, a többi önkormányzat más jellegű mintaprogramok indítása mellett döntött. 19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt problémáira! (max 100 szó) A munkanélküliek száma összesen 22 fővel csökkent, ezekből 18 fő a startmunka mintaprogramon belül került alkalmazásba, míg a 4 fő munkahely létesítésének szándékával távozott a programból annak befejezése előtt, akik közül 3 főnek tartósan sikerült elhelyezkednie a munkaerő piacon. Ez további ráépülő programok indításával és a hosszabb távú közfoglalkoztatásban felszabaduló helyek feltöltésével hosszabb rövidebb időre további 30 fő alkalmazásra nyílt lehetőség. Továbbá gépi bérmunkának köszönhetően sok lakossági konyhakertet vontak művelésbe, illetve olyan idős lakosok is folytatják a kertjeik művelését, akik kézi erővel már képtelenek lennének a nehezebb munkák ellátására. A népesség megtartó képesség növekedése nem mérhető, de hosszú távon tervezhető foglalkoztatás biztosításával a munkavállalási célú elvándorlás valószínűleg gyökkent. 20. Források Mennyibe került a gyakorlat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (önkormányzat saját költségvetése, állami források, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi erőforrás az önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást a gyakorlat az önkormányzati költségvetésben, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora összegben? (max. 200 szó) A program teljes költsége: Forint volt. Melynek 2,99%-a önrész Forint, 19,74%-a beruházási és dologi költség (az önrésszel együtt) Forint; 9,55%-a szociális hozzájárulási adó Forint, 5%-a garantált közfoglalkoztatási bér Forint, és 65,71%-a közfoglalkoztatási bér Forint. A kiemelt önrészen kívül a további forrásokat Belügyminisztérium döntése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Alap biztosította a Veszprém Megyei Kormányhivatalon keresztül. Az önkormányzaton kívül emberi erőforrás igény nem merült fel. Bár nem találtunk agrármérnököt, aki a közfoglalkoztatást vállalta volna, de a szükséges mezőgazdasági tervezést Tóth Szabolcs agrármérnök a település alpolgármestere látja el. A közfoglalkoztatottakon kívül a gyakorlat szervezésében vele együtt 5 fő vesz részt, de nem teljes munkaidőben, de ezek közül 4 fő kiváltható megfelelő képzettségű közfoglalkoztatott felvételével. A mozgóboltos értékesítéshez szükséges egy furgon használata, ez nálunk a faluautó, valamint legalább 1 számítógép és közepes kapacitású nyomtató szükséges az adminisztrációhoz. De ezek költségeinek szétválasztása a normál működtetés költségeitől a jelenleg használt könyvelési rendszerünkben nem megoldható. A gyakorlat megtakarítást nem okozott, mivel a település konyháját vállalkozó üzemelteti így az oda szállított zöldségek is árbevételt termelnek a realizált Forint bevételből palántanevelő építését 5

6 tervezzük. 21. A jó gyakorlat fenntarthatósága Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon hat a példa eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a jövőben? (max. 100 szó) A gyakorlatot önfenntartó szociális szövetkezetté tervezzük alakítani a es időszakban. Jelenlegi számításaink alapján a mezőgazdasági tevékenységeink körülbelül 8 fő munkabérének kitermelését tennék lehetővé ekkorra. De folyamatosan keressük a meglévő tevékenységek bővítésének lehetőségeit, illetve az ezekhez kapcsolódó új tevékenységeket. A későbbiekben tervezünk még állattartást, gyümölcsös telepítését, tartósítást és önálló kereskedelmi tevékenységet. Ennek keretében vadon gyűjthető növényeket vásárolunk és értékesítünk tovább, jövedelmet biztosítva a közmunkaprogramokból kimaradók számára is. A gyakorlat folytatását a Belügyminisztérium BM/4767-6/2015 számú döntésének megfelelően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából, illetve a saját bevételeinkből fogjuk finanszírozni os időszakban. Az újabb tevékenységek indításával a saját bevételek részaránya évről-évre nőni fog. 22. Támogatás más önkormányzatnak a jó gyakorlat átvételére Van-e valamely speciális előfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, hogy más önkormányzat is alkalmazza az Önök gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás stb.) t? (max. 100 szó) Mivel a jó gyakorlat folytatása jelenleg is folyamatban van, elsősorban saját helyszíneinken tudunk tájékoztatást, segítséget nyújtani más önkormányzatok számára. Természetesen telefonon és en keresztül más önkormányzatok rendelkezésére állunk korlátozás nélkül. Látogatókat tudunk fogadni, saját képzést még nem tudunk szervezni, de kertészeti gyakorlati helyet biztosítunk ellentételezés fejében más szervezőknek (jelenleg is), Az általunk készített dokumentumok mintáit, részletes kitöltési útmutatóval rendelkezésre tudjuk bocsátani. Bakonykoppány, Bakonyszücs, Ugod és Pápateszér községek önkormányzatai számára ezeket már rendelkezésre bocsátottuk. 23. Tanulságok-megjegyzések Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó) Az igényfelmérés az egész mezőgazdasági termelés alapja, többet nem kezdenénk a gyakorlatot a legkönnyebben gondozható zöldségfélék termesztésével. Kereslet alapúra kell átállítani a termelés, a os programhoz már készült igényfelmérés. További értékesítési csatornák keresése szükséges. A termelés profiljának kiegészítése további tevékenységekkel melyek növelik az elérhető bevételt, ezekből a képzés és a palántanevelés már beindult, a gombatermesztés a későbbiekben fog. A további években gyümölcs és dísznövény termesztéssel, állattartással és gyógynövény gyűjtéssel egészülne ki. Az elérendő példát a piacozó családi vállalkozások adják, akik mindig a szezonnak megfelelő termékkel vannak jelen egy-egy város piacán. A legnagyobb kihívás a közfoglalkoztatottak munkához való hozzáállása, az apró fegyelmi vétségek (kis késés, figyelmetlenségi hibák) amelyek alapján fegyelmi intézkedést elrendelni kontra produktív lenne, de a kis károk egyesülnek és figyelemfelhívó beszédeken kívül nehéz küzdeni ellenük. Például ha minden 100.-ik növény sérül meg a kapálás során és négyszer kell kapálni betakarítás előtt, máris 4%-os a termés kiesés, és folyamatos megfigyelés nélkül szinte lehetetlen a felelősöket megnevezni. További levonható tanulság, főleg a gyakorlatot újonnan alkalmazni kívánók számára, hogy sokféle zöldséggel kell kezdeni, sokkal kisebb esélye van annak hogy valami félresikerül mindegyik esetében, mert egy növénykultúrában egyetlen kártevő, vagy körülmény képes helyrehozhatatlan kárt tenni. 6

7 A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható a megadott szavak mennyiségének figyelembe vételével. A pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ címére (1386 Budapest 62. Pf.: 908.) és egy elektronikus példányban címre) kell benyújtani, legkésőbb április 15-ig. A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz (www.toosz.hu ), az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Tel: (06-1) Fax: (06-1)

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 6467/2015. J a v a s l a t a Start mintaprogramokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A közmunkaprogramok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. A település neve: KAPOSFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2. Röviden a településről (max. 100szó) Kaposfő lakosságszáma 1701fő. Somogy megyében Kaposvár várostól 15km-re helyezkedik

Részletesebben

Küngös község és helyi termékei

Küngös község és helyi termékei Küngös község és helyi termékei Küngös község nevének eredete Nevét a települést alapító IV. Béla király leányáról Kunigundáról kapta Szent Kinga: legidősebb gyermek 15 évesen kényszerű házasságot köt

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Berentén a munkaprogram 2012.03.01-én indult.14 fő kapott itt munkát, 8 órás munkaidőben.

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó ülését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján 2014. január 23-án (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Testületi ülés helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. szeptember 4. A Kormány a közfoglalkoztatással

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

Zöldség - Gyümölcs Feldolgozás. Alapanyag. Feldolgozás. Értékesítés. Oktatás

Zöldség - Gyümölcs Feldolgozás. Alapanyag. Feldolgozás. Értékesítés. Oktatás Zöldség - Gyümölcs Feldolgozás MOBILSAVI Alapanyag Feldolgozás Értékesítés Oktatás MOBILSAVI / Jogtulajdonos / VE KON BO 99 Kft. 8456 Noszlop Dózsa György u. 1. sz. Szabó Péter - Cégtulajdonos / Ügyvezető

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD. KÉRDŐÍV Sárosd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálatához 1. Szervezet neve, székhelye, telephelye:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Startmunka-programmal kapcsolatos tájékoztató Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Samu Jánosné ügyintéző Ilyés Péter ügyvezető Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Véleményező

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról Közfoglalkoztatás Kövegyen 2013-ban 5 programmal vette kezdetét a Startmunka mintaprogram, melynek megvalósulása során

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 7/2014 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

A tananyagegységek. A képzés címe. Tematika. Megszerezhető (certificate) tanúsítvány

A tananyagegységek. A képzés címe. Tematika. Megszerezhető (certificate) tanúsítvány Tematika A háztáji gazdálkodás alapjai Nyilvántartásbavétel száma: E-000843/2014/D002 18 elméleti és 18 gyakorlati óra Az általános tájékozottság a háztáji gazdálkodással kapcsolatos alapfogalmakról Az

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé.

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. 1. költségvetés végrehajtása Előterjesztő: Tóth János polgármester Tisztelt Képviselő testület! Önkormányzatunk elkészítette a i költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. Az

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám: 11707/2014. J a v a s l a t a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtására Tisztelt Közgyűlés! 1. A Salgótarján

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28.

HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. HOVATOVÁBB, Hova Tovább? Küngös 2015.május 28. Miért vagyunk itt? Mi alapozhatja meg egy szociális szövetkezet létrehozását? Átlagon felül teljesítő, jó gyakorlatot folytató, mintaként nevesíthető közfoglalkoztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Gyulaj, a sorsfordító falu

Gyulaj, a sorsfordító falu Gyulaj, a sorsfordító falu Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében Dr. Németh Nándor Gyulaj lakosságszámának változása, 1870-2011. 2771 2953 3063 2791 2787 2767

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Új utakon Alapon. Honnan indultunk

Új utakon Alapon. Honnan indultunk Új utakon Alapon Start mintaprogram Honnan indultunk Bevezetés Alap község Fejér megye déli részén elhelyezkedı hátrányos helyzető, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok.

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. Előadó: Vágvölgyi Gusztáv IRE elnöke 1 Az Inspi-Ráció Egyesületről http://www.inspi-racio.hu/projektjeink/interreg I. A programban végzett

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról IEE Projekt BiogasIN Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról Kérdőív a berendezéseket szolgáltatók, tervezők, beruházók és üzemeltetők számára Kidolgozva: Kérdõív

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nagykálló Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja című, ÉAOP-5.1.1/A-12 kódszámú városrehabilitációs

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014.(III.31.) önkormányzati RENDELETE. A szociális földprogramról

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014.(III.31.) önkormányzati RENDELETE. A szociális földprogramról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014.(III.31.) önkormányzati RENDELETE A szociális földprogramról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők!

Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! 1 Elterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 2014. február 04-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben