PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által a Szent István park és Mátyás király sétány területén lévő árusító helyekre vonatkozó közterület-használati jogosultság elnyerésének feltételeiről március

2 2 Tartalomjegyzék: - Pályázati tájékoztató - Közterület-használati engedély iránti kérelem - Szent István park árushelyek térképmásolat - esőterv - Mátyás király sétány árushely térképmásolat - Bánatpénz befizetésére szolgáló csekkszelvény - Hatósági szerződés tervezete - 5/2009.(II.26.) Ör.sz. rendelet a közterület-használat, közterülethasznosítás helyi szabályairól

3 3 P Á L Y Á Z A T I T Á J É K O Z T A T Ó a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által a Szent István park és Mátyás király sétány területén lévő árusítóhelyekre meghirdetett közterület-használati jogosultság elnyerésének feltételeiről (pályázatot benyújtók számára nyilvános árverésen - licittel) 1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzata /továbbiakban: engedélyező/ felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Kommunális Irodája /továbbiakban:iroda/ pályázatot hirdet a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) Ör. számú helyi rendelet /továbbiakban: rendelet/ főszezon időtartamára közterület-használati jogosultság elnyerésére. 2./ Az ideiglenes közterület használati jogosultság a pályázatot benyújtók számára nyilvános árverésen történik, az árverésen kizárólag az az egyéni vállalkozó vagy cég képviselője vehet részt, aki a pályázatát a megadott határidőig benyújtotta. A pályázati tájékoztatót és mellékleteit az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja pályázók részére, azonban annak átvételére csak érvényes adószámmal rendelkező vállalkozó vagy cég képviselője jogosult. 3./ A bérleti időszak - főszezon - minden közterület-használati jogosultságot elnyerő /továbbiakban:engedélyes/ esetében 3 hónap, amelyet június 01. napjától kezdődik és augusztus 31. napján ér véget. A nyerteseket az elő- és utószezon hónapjaira elő-használati jog illeti meg. Az előszezonra május 01. napjától május 31. napjáig - vonatkozó lehetőségről a licitet követően a helyszínen haladéktalanul nyilatkozni kell, míg az utószezoni szeptember 01. napjától szeptember 30. napjáig - árusításról augusztus 19-ig lehet az Irodához az igényt eljutatni. A pályázat útján bérelhető közterületi árusítóhelyek pontos helyét a mellékelt térképmásolatok tartalmazzák. A bérleti díj mértéke a rendelet 1.sz. függeléke alapján : - elő- és utószezonban az alapár - főszezonban a nyilvános árverésen elért legmagasabb összeg. 4./ Az árusító helyért fizetendő alapár elő- és utószezonban 1.560,- Ft/m 2 /nap. Főszezon esetén a nyilvános árverés induló licitára 2.800,-Ft/m 2 /nap.

4 4 4/A. Szent István park közterületi elárusító helyek ( Ft/m 2 /nap) 2012-ben a Szent István parkban összesen 26 db kijelölt árusítóhelyre lehet pályázni, az alábbi tevékenységeknek megfelelően: 1, 6, 23, 26 hely: - portrérajzolás, - hajfonás, - HENNA testfestés, témafestés 2, 18, 19, 23, 24, 27, hely: - előre csomagolt, vagy kézzel készített lédig édesség (pld: vattacukor, kandírozott cukorka, gumicukor stb, kivéve fagylalt, jégkrém) - pattogatott kukorica, főtt kukorica 18, 19 hely: - hot-dog, hamburger, - pattogatott kukorica, főtt kukorica 25. hely: - kávépörkölés, előre csomagolt, főzött kávé és tea árusítása 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, hely: - napilap és hetilap, folyóirat, könyv, képeslap, levelezőlap - ajándéktárgy, játék, - népi iparművészeti, valamint zsűrizett népművészeti, iparművészeti képzőművészeti, fotóművészeti, kézműves termékek A 2-19 és helyeken az árusítás csak gurulókocsiról (illetve a 2-5, 7, és helyeken kivételesen az Iroda és a Városi Főépítész által a nyilvános árverés lebonyolítását megelőzően jóváhagyott, ízléses, szép kivitelű árusítóasztalról) történhet ( főtt kukorica, pattogatott kukorica, vattacukor, hot-dog, hamburger értékesítése esetén lehetőség van típus - csak mobil kivitelű! - elárusító pultokról is árusítani, melyek fotóit vagy tervdokumentációit előzetesen meg kell küldeni az Iroda részére véleményezés céljából). A nyilvános árverésen elnyerhető terület minimális nagysága 2 m 2 - kivéve a portré rajzolás, HENNA testfestés, hajfonás, témafestés, ahol 1 m 2 -, azonban kizárólag a gurulókocsikra, annak szerkezeti anyagával megegyező kivitelben oldalra max cm hosszúságú konzolos kinyúlás, min. 2,20 m vagy afeletti magasságban megengedett mindkét irányban. Ettől eltérő megoldás vagy eltérő méret nem megengedett! Amennyiben engedélyes a fentebb leírt konzol kialakításától eltér, az Iroda jogosulttá válik annak leszereltetésére, engedélyes pedig köteles azt leszerelni illetve átalakítani az Iroda által előírt határidőn belül.

5 5 A bérelt területek tisztántartása bérlő feladatát képezi. A tevékenység gyakorlása időtartamára - főszezon - bérlő köteles legalább 2 db hulladék gyűjtőzsákot megvásárolni a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-től a keletkezett hulladék összegyűjtése érdekében. A gyűjtőzsák meglétét igazoló dokumentum a hatósági szerződés megkötésének egyik feltétele. Főszezonon kívüli időszakban havonta 1-1 zsák megvásárlásával teljesíti fenti kötelezettségét. Amennyiben a gurulókocsiról folytatott tevékenység gyakorlásához további terület szükséges, úgy az csak külön állványról lehetséges, mely további terület megvásárlásával helyezhető ki a kocsi mellé (maximum 1db és maximum 1 m 2 területen), amennyiben a szomszédos árusítóhely jogosultjának tevékenységét az kedvezőtlenül nem befolyásolja. Ezen túl a gurulókocsi mellett semmi más árusításra szolgáló eszköz (különösen papírdoboz!) kihelyezése nem megengedett. Fentieket meghaladó mértékű területhasználat jogellenes közterülethasználatnak minősül és a rendelet 19. szerinti eljárást vonja maga után. Azon tevekénységekhez, melyek áramszolgáltatást igényelnek, áramvételi lehetőséget az Önkormányzat biztosít. Az ezzel járó áramszámlát a bérlőnek kell kiegyenlítenie az Önkormányzat számlázása alapján. Ettől eltérő áramvételezés nem megengedett. Egy almérőre több árusítóhely csatlakozik (4 db), ezért az egy elosztóra csatlakozóknak egymás között kell megállapodniuk a fogyasztás mértékének felosztásában. Az elektromos energiára igényt tartóknak a hatósági szerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat felé ,-Ft kauciót kell befizetniük, s egyúttal be kell nyújtani az egymás között megkötött, és az energiafogyasztás felosztására vonatkozó megállapodás egy példányát. Lehetőség szerint minden hónap végén, akadályoztatás esetén a szezon befejezésével árusítóhelyenként megtörténik az energiafogyasztás számlázása, mely biztosítékát a kaució szolgálja. Amennyiben valamely engedélyes kevesebbet fogyaszt úgy az általa korábban befizetett kaucióból fennmaradó összeg visszafizetésre kerül számára legkésőbb a hatósági szerződés lejártát követő 8 napon belül, amennyiben többet fogyasztott, úgy azt köteles az Önkormányzat felé a kiállított számla alapján legkésőbb 8 napon belül megfizetni. Az elektromos kábelek vezetése levegőben, díszburkolaton TILOS! A strandfürdő főbejárata előtti fedett rész csak eső esetén vehető igénybe, a jegypénztárak szabadon hagyásával. Amennyiben az eső eláll, az engedélyes köteles eredeti kijelölt helyére visszaállni. Az un. esőterv a Pályázati tájékoztató részeként megismerhető pályázók részéről, akik pályázatukat illetve az árverésre jelentkezésüket ennek tudatában nyújtják be. A közterületen elhelyezett padok árusítás céljára nem vehetők igénybe.

6 6 A közterületi árusító helyek személygépkocsival még rakodás, áruszállítás céljából sem közelíthetők meg. (díszburkolatra gépkocsival ráhajtani TILOS!) A 25, 26, 27 számú helyeknek az eső elleni védettség - a strandfürdő főbejárata előtti fedett rész használata - nem biztosított. Az árusító helyekre ideiglenesen telepíthető, esővédelemmel bíró árusító létesítmény (pavilon, sátor) tervdokumentációját vagy fotóját előzetesen a nyilvános árverést megelőzően! - a főépítésszel és az Irodával jóvá kell hagyatni. A nyilvános árverésen csak az vehet részt, aki birtokolja ezen előzetes jóváhagyásokat! A nyilvános árverést megelőzően legalább 5 munkanapnak kell rendelkezésre állni a jóváhagyásra. Az esővédelemmel is bíró árusító létesítmények (pavilon, sátor) ideiglenesen telepíthetők elő-, utó- és főszezonban, mely időtartam az előszezont megelőzően vagy az utószezont követően, összesen maximum 1 hónappal meghosszabbítható. Ideiglenes létesítmény (pavilon, sátor) a közterületen maximum 180 nap időtartamig helyezhető el. A kijelölt árusítóhelyeken - a és 27. valamint 6, 8-14 és helyek kivételével - olyan tevékenység végezhető, mely gurulókocsiról, elárusító asztalról vagy típus - csak mobil kivitelű! - elárusító pultról (pld. hot-dog, hamburger, főtt vagy pattogatott kukorica, vattacukor) végezhető, pavilon vagy sátor telepítésére nincs további lehetőség! Valamennyi elárusító helyre vonatkozóan a hatósági szerződéssel biztosított időtartam lejártát követő 72 órán belül az ideiglenes árusítóhelyet - gurulókocsi, elárusító asztal vagy pult, pavilon, sátor stb - a közterületről el kell szállítani! Amennyiben az ideiglenes árusítóhely elszállítása a megadott határidőn belül nem történik meg, úgy az jogellenes közterület-használatnak minősül és a rendelet 19. szerinti eljárást vonja maga után, különös tekintettel annak (5) bekezdésére. 4/B. Mátyás király sétány közterületi elárusító hely ( Ft/m 2 /nap) 31. hely: - portrérajzolás - HENNA testfestés, témafestés - hajfonás 5./ Az induló licit ár: 2800,- Ft/m 2 /nap. A használati jogot azon pályázó kapja meg, aki a nyilvános árverésen (liciten) a legnagyobb használati díjra tesz ajánlatot. Több pályázó esetén a licit minden esetben 200,-Ft-onként emelkedik. Azonos végső ajánlat esetén a pályázók között sorsolás dönt.

7 7 6./ A közterületi árusító hely használati joga a pályázat nyertesét illeti meg, vele az engedélyező hatósági szerződést köt. Az elnyert közterületi árusító hely használati joga tovább nem adható! 7./ A közterület-használati engedély iránti kérelem nyomtatványa és a pályázati tájékoztató anyag a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Kommunális Irodáján a B épület II. emelet 203. szobájában vehető át. 8./ A pályázatokat zárt borítékban kell leadni, melyet "Közterület-használati pályázat" jeligével kell ellátni, megjelölve a borítékon a pályázandó hely megnevezését (Szent István Park / Mátyás király sétány ) és az árusító hely számát. A pályázatot a következő nyomtatványokkal együtt kell benyújtani: a. Közterület használati engedély iránti kérelem /pályázati tájékoztatóban található/ b. A bánatpénz befizetését igazoló csekkszelvény fénymásolata c. Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozó, akkor a nyilvántartási számot tartalmazó dokumentum fénymásolatát, ha gazdasági társaság, a cégkivonat fénymásolatát d. Meghatalmazás esetén az erről szóló dokumentumot A pályázat beadásakor kötelező bemutatni minden vállalkozónak a piaci vásározó ill. egyéb üzleten kívüli tevékenység végzésére jogosító okiratot A pályázat csak az e célra rendszeresített nyomtatványon adható le, a más formában leadott pályázat érvénytelen. Érvénytelen továbbá az a pályázat is, amelyből a 8. a, b, c, d, pontban meghatározott nyomtatvány, fénymásolat bármelyike hiányzik. Mindegyik pályázandó helyre külön-külön pályázati lapot kell leadni, különkülön borítékban. A pályázatok beadása folyamatos, a beérkezés véghatárideje: április 10. (kedd) 9.00 óra A nyilvános licit és eredményhirdetés időpontja: április 10. (kedd) óra A nyilvános licit és eredményhirdetés helye: Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal A épület I.em. Pávai tanácsterem

8 8 A hatósági szerződés megkötésének tervezett időpontja: május 28.(hétfő) A pályázatok beadhatók személyesen a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Kommunális Iroda 201. szobájában /Hajdúszoboszló, Hősök tere 1./ 9./ A nyilvános licitálást az e célra létrehozott bizottság tartja. A pályázat elbírálásán részt vehet a pályázó vagy meghatalmazással ellátott megbízottja. Meghatalmazás esetén az erről szóló dokumentumot is csatolni szükséges a pályázathoz. 10./ A közterület-használat csak ideiglenes jelleggel engedélyezhető. a. visszavonásig; b. előre meghatározott feltétel bekövetkezéséig; c. meghatározott időre. 11./ A közterület-használati engedéllyel rendelkező a közterületet csupán tevékenysége időtartama alatt használhatja. 12./ A közterület-használati jogosultság másra át nem ruháztató és kizárólag a megjelölt tevékenység gyakorlására jogosít. 13./ Az engedélyező) az engedélyessel hatósági szerződést köt. A használati díj összegét havonta előre, az adott hónapot megelőző 25. napjáig kell megfizetni. A bérleti díj meg nem fizetése esetén megnyílik Engedélyező azonnali felmondási joga. 14./ A közterület-használati díj beszedéséről, kezeléséről és a közterület rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Kommunális Irodával együttműködve a Közterületfelügyelet gondoskodik. 15./ A közterület-használati jogosultságot az Önkormányzat, illetve annak Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága közérdekből bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben az engedélyező (amennyiben a lehetősége engedi) a város egyéb területén újabb közterület használati lehetőséget biztosít, vagy ha ez nem lehetséges, illetőleg engedélyes a felajánlott közterületet nem fogadja el, az időarányos díjat részére vissza kell fizetni. 16./ Engedélyező a hatósági szerződést felmondhatja azonnali hatállyal, ha:

9 9 a., az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, b., a közterület-használatot jogosulatlan számára átengedi, c., a jogosultsághoz a kérelmező hamis vagy téves adatszolgáltatás alapján jutott. d., a szerződésben megállapított hatósági díjat határidőre nem fizeti meg. 17./ Egyéb esetekben engedélyes a hatósági szerződést csak hónap végére 10 napos felmondási idővel mondhatja fel. 18./ Ha a közterület-használat a 16. a., b., c./ pontokban említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 19./ A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó Ft/pályázat összegű bánatpénzt megfizet legkésőbb a pályázat beadással egyidejűleg az engedélyező részére. A bánatpénzt a pályázat elnyerése esetén a használati díjba beszámításra, a nem nyertes pályázó részére haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül visszafizetésre kerül. Ha a pályázat nyertese a hatósági szerződés megkötése előtt visszalép, a bánatpénzt nem követelheti vissza. A bánatpénz megfizetéséről szóló eredeti csekk(ek)et a pályázat beadásával egyidejűleg be kell mutatni. Egy pályázó maximum 2 db helyre adhatja be pályázatát. 20./ A pályázatra jelentkező személy az engedély iránti kérelemben aláírásával igazolja, hogy a pályázati tájékoztatót átvette, s jelentkezését a tájékoztatóban foglaltak ismeretében és elfogadása mellett adta le. 21./ A pályázati tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó helyi rendelet előírásai az irányadóak. 22./ A pályázók tudomásul veszik, hogy a minden évben megrendezésre kerülő az engedélyező közreműködésével szervezett - rendezvények időtartama alatt a használati jogviszonya nem szűnik meg, legfeljebb a kijelölt árusító helye változhat. Nem nyújthat be pályázatot: - akinek Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felé bárminemű tartozása van, melynek ellenőrzésére a pályázat benyújtásával pályázó felhatalmazza bérbeadót. - akivel szemben az elmúlt két évben Hajdúszoboszlón a közterület jogellenes használata miatt a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete eljárást kezdeményezett, illetve folytatott le.

10 10 Azon elárusítóhelyek hasznosítását illetően, melyek nem kerülnek megpályázásra, illetve eredménytelen pályázat miatt felszabadulnak, valamint visszaadásra kerülnek, az Iroda a rendelet előírásai alapján jár el. Hajdúszoboszló, március 20. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben