Innovációs szótár és tudástár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovációs szótár és tudástár"

Átírás

1 Innovációs szótár és tudástár Fogalom A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása Alapkutatás Alkalmazott kutatás Benchmarking Beruházás Biotechnológia Canberra kézikönyv Célzott alapkutatás CERIF Citáció Common European Research Information Format De Minimis Demonstráció Deszkamodell Dologi kiadások Egyéb forrás EIT ELI ESFRI Eszköz EUREKA Lásd: innováció menedzsment Olyan kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz - különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével Olyan elemzési és tervezési eszköz, mely lehetővé teszi a szereplők (pl. államok, válallatok stb.) összehasonlítását Olyan tevékenység, melynek célja az új tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése, létesítése, az elhasználódott tárgyi eszközök és immmateriális javak, cseréje, pótlása, a meglévő eszközök korszerűsítése, kapacitásuk bővítése Élő szervezetek és azok termékeinek ember általi felhasználása meghatározott célok elérésére Az emberi erőforrások mérésének kézikönyve Lásd: ipari kutatás Lásd: Common European Research Information Format Beidézés/Idézés Az EU által javasolt adatbázis formátum, a kutatás-fejlesztési adatokat tartalmazó adatbázisok összehangolására Latin kifejezés, jelentése: csekély mértékű, jelentéktelen. A magyar jogrendszerben a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelettel - a közösségi jog hatására - bevezetett csekély összegű állami támogatás A demonstráció olyan projekt (rész), amelybe már bele tartozik a valós környezetben a teljes vagy közel teljes mértékben működő innováció, és amelynek célja az állami stratégia, vagy az innováció alkalmazásának megjelenítése. Kifejezetten állami támogatásból megvalósuló K+F projektek esetében jellemző Olyan kísérleti berendezés, amely az újdonságtartalmat hordozó eszköz működési elvét demonstrálni képes. Nem cél sem az ergonómia, sem a használhatóság, csak a működőképesség bizonyítása Az állami és területi számviteli nyilvántartásokban a személyi kiadásokkal szemben álló tárgyi kiadások A pályázó által igazoltan a projekt megvalósításába bevonható egyéb nem a pályázóhoz köthető forrás Lásd: Európai Innovációs és Technológiai Intézet Lásd: Extreme light Infrastructure Lásd: European Strategy Forum on Research Infrastructures A számvitelben az eszköz,a vállalkozás tulajdonában (vagy ellenőrzése alatt) álló vagyonának elemeit jelenti Lásd: European market oriented R&D cooperation /10

2 eurocris Fogalom Európa 2020 stratégia Európai Innovációs és Technológiai Intézet Európai Kutatási Térség European market oriented R&D cooperation European Strategy Forum on Research Infrastructures Extreme light Infrastructure Fejlesztő Az eurocris (www.eurocris.org) a minőségi KFI információs rendszerek (CRIS Current Research Information System) fejlesztésének céljából létrehozott nonprofit szervezet. Jelenleg kb. 150 intézményi és magán tagja van az egész világból. Az eurocris fejleszti a CERIF adatmodellt Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Az Európai Unió 2020-ig terjedő időszakra összeállított, az Unió versenyképességének növelését célzó stratégiája Célja összehangolni az innováció szempontjából jelentős három szereplő, az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok tevékenységét, lökést adva ezzel az európai innovációnak Célja, hogy az európai kutatás összehangoltabb és hatékonyabb legyen. Alapító dokumentuma a towards to an europen research area Európai piacorientált K+F együttműködés. Európa világpiaci versenyképességét hivatott biztosítani az ipari, technológiai kutatások koordinálása és összefogása révén Kutatási Infrastruktúrák Európai Fóruma Az Európai Unió kutatási nagyberendezéseinek egyike. Általa magyar közreműködéssel jöhet létre a világ első olyan szerkezete, mellyel a fény és az anyag kölcsönhatását a legnagyobb intenzitással lehet majd vizsgálni Az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik. Lásd még: kutató Lásd: alapkutatás Felfedező kutatás Felhalmozási költségek Olyan tárgyi eszközök, amelyeknek egyedi értéke meghaladja a forintot és/vagy beszerzése hosszú távú használatra történt Felszerelés A kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére Fenntartható fejlődés FP7 Frascati kézikönyv FTE Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazella GFO GOP Hálózatosodás Hasznosító vállalkozás Olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket Az európai kutatáspolitika fő célkitűzéseinek megvalósulására szolgáló keretprogram A Frascati kézikönyv az OECD tagországokban folyó K+F tevékenység statisztikai célú feldolgozása érdekében született meg, mára azonban világszerte a K+F tárgyú felmérések szabványává is vált Lásd: teljesidő egyenérték A magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése céljából létrehozott gazdaságfejlesztési program, amely célt a program a fizikai és a humántőke minőségének, valamint a teljes tényezőtermelékenységnek a javításával kíván elérni Nagy növekedési képességű kis és középvállalkozások összefoglaló elnevezése Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozására szolgáló besorolási rendszer Lásd: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Egyfajta sajátos társadalmi, technikai szerveződési forma strukturális, evolúciós és funkcionális paraméterekkel Költségvetési, illetve nonprofit kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság /10

3 Hatástényező High-tech ipar Horizont 2020 program Immateriális javak Impakt faktor Inkubáció Inkubátor Inkubátor ház Innováció Innováció menedzsment Innovációs Alap Innovációs járulék Innovációs klaszter Innovációs lánc Innovációs stratégia Innovatív KKV Innovatív vállalat Ipari kutatás Ipari park Iparjogvédelem JEREMIE Lásd: impakt faktor Olyan iparág, amelyben zömmel technológiaintenzív vállalkozások tevékenykednek A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére A számvitelben a gyűjtőneve az egy évnél hosszabb élettartamú, nem anyagi és nem pénzügyi jellegű eszközöknek A tudományos folyóiratok átlagos idézettsége alapján létrehozott mutatószám Lásd: inkubátor Olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely elsősorban az induló vállalkozások számára a kor színvonalán képes a korszerű termékek előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket nyújtani Lásd: inkubátor Az innováció szó latin eredetű, valaminek a megújítását, megváltoztatását jelenti Az innovációs folyamat során végzendő tevékenységek összefoglaló elnevezése Lásd: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény értelmében innovációs járulékfizetési kötelezettség terheli a közép- és nagyvállalkozásokat. Cél a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételeinek biztosítása Lásd még: klaszter Az innovációs lánc hat elemből áll. Ezek az alábbiak: alapkutatás (azaz új ismeretek szerzése) alkalmazott kutatás kísérleti gyártás és fejlesztés gyártás-előkészítés (az új ismeretek elméleti és gyakorlati próbája) gyártás értékesítés Az innováció célorientált folyamat, fontos eleme a tervezés, és a stratégiaalkotás Olyan gazdasági társaság, amely bevételei legalább 10%-át technológiájának megújítására, versenyképességének javítására fordítja. Az innovatív vállalatok árbevételük jelentős részét innovációs célokra, K+F-re új termék kifejlesztésére, a technológia megújítására, piaci bővülésre vagy szervezeti megújításra fordítják. Az innovációs pénzek az árbevétel 0,5%-tól akár az árbevétel több mint 20%-ig terjedhet Az ipari kutatás szintén új ismeret szerzését célzó eredeti kutatás. Ugyanakkor ezt a tevékenységet már egy bizonyos gyakorlati cél vagy elgondolás megvalósítása érdekében végzik. Ezt a gyakorlati tevékenységet kiemelten gazdasági haszonszerzés motiválja (célzott alapkutatásnak is nevezik) Olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely főként kis -és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket Ahogy a technikai fejlődés az utóbbi száz évben felgyorsult, világossá vált, hogy az új technikai alkotások avulása miatt a költséges kutatás ösztönzése magas szintű jogi védelmet igényel Lásd: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises /10

4 Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Joint Technology Initiatives K+F minősítés K+F projekt K+F+I Kaleidoszkóp A JEREMIE Program az Európai Unió vállalkozásfejlesztési programja, amit az Európai Bizottság kezdeményezett, és az Európai Fejlesztési Bank (European Investment Bank, EIB) valamint annak kockázati tőketársasága, az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund, EIF) finanszíroz. A program többféle vállalkozásfejlesztési eszközt fog össze, amik közös jellemzője, hogy: visszatérítendő pénzforrásokra, visszaforgó pénzalapokra épülnek, a források felhasználása piaci szereplőkön, pénzügyi közvetítőkön keresztül történik. A JEREMIE-program Magyarországon az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként valósult meg. így a JEREMIE program kifejezés általában a hivatalos nevén Új Magyarország Kockázati Tőke Programot takarja. Lásd még: kockázati tőke Olyan új egyedi mechanizmusok, amelyet az EU 7. K+F Keretprogram vezetett be és lehetővé teszi koherens, nagyméretű struktúrák kialakítását, annak érdekében, hogy az Európai Technológiai Platformok által kidolgozott Stratégiai Kutatási Terveket részben vagy egészben meg lehessen valósítani Annak megállapítása, hogy az adott megvalósítani tervezett projekt, vagy projektrész kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül-e Olyan projekt, amely alap, ipari kutatási, vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet tartalmaz Lásd: KFI A TéT Obszervatórium rendszerének webes kereshető felülete KFI KI KIC kis- és középvállalkozás Kísérleti fejlesztés Kistérség KKV Klaszter Know-how Knowledge and Innovation Communities Kutatás-fejlesztés és Innováció Lásd: Kutatási Infrastruktúra Lásd: Knowledge and Innovation Communities Minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. További feltétel, hogy a vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot A kísérleti fejlesztés módszeresen végzett tevékenység, amely a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatból szerzett ismereteket felhasználva új anyagok, termékek vagy eszközök előállítására, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetésére, valamint a már előállított vagy bevezetett ilyen termékek, eszközök lényeges továbbfejlesztésére törekszik Földrajzilag összefüggő, elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló területi egység Magyarországon Lásd: Kis- és középvállalkozás Az angol cluster szó magyar fonetikus megfelelője. Olyan cégek gazdasági hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban (előállítók, szállítók, kutatók, szolgáltatók) dolgoznak, illetve azonos ágazatokat fognak össze Olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret, tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, hozzáférése korlátozott, és az oltalom addig illet meg, amíg közkinccsé nem válik. A know-how másra átruházható, vagyis forgalomképes Az egyetemek, kutatóintézetek és az üzleti szféra autonóm partnerségén alapuló stratégiai innovációs hálózat megalkotását jelenti /10

5 Kockázati tőke Kockázati tőkealap Kockázati tőkealap-kezelő Kockázatitőke-befektetés A kockázati tőke vállalkozáshoz nyújt pénzügyi támogatást, általában olyan üzleti konstrukcióban, hogy befektetése fejében üzleti tulajdoni részesedést kap a vállalatban, vagy opciót kap arra, hogy a befektetésből adódó érdekeltségét ilyen tőkerészesedéssé konvertálhassa A kockázati tőke-befektetésekhez szükséges elkülönített pénzügyi alap A kockázati tőkealap mögött egy meghatározott minimális tőkét igénylő, legtöbbször nemzetközileg elismert intézményi befektetői hátterű, professzionális szaktudással, a befektetési döntések feletti kizárólagos joggal rendelkező kockázati tőkealap-kezelő társaság áll. Lásd még: Kockázati tőke A hivatásos pénzügyi közvetítők alaptőke-befektetéseit takarja olyan, tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba, amelyeknek az átlagosnál nagyobb növekedési potenciáljuk, illetve értéknövelő képességük van, és ahol a befektetők alapvető célja a maximális tőkenyereség Konzorcium Egy meghatározott cél érdekében együttműködő szervezeteket takar. Az együttműködő felek valamilyen szinten érdekeltek az adott cél megvalósulásában. Jellemző a nagy volumenű beruházási, illetőleg kutatási projektek konzorciumi formában történő megvalósítása. Formális kereteit a konzorciumi szerződése adja Konzorciumvezető A konzorciumban résztvevő tagok képviseletére kiválasztott konzorciumi tag Koordinációs költség A projekt lebonyolításához szükséges szervezési, szakmai tevékenységek elvégzésére elszámolható költség. Csak szak személyi juttatás és annak járuléka, valamint dologi költség lehet Költségvetési kutatóhely Költségvetési gazdálkodási rendben működő, alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet vagy szervezeti egység Közfinanszírozású támogatás Az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, beleértve az Európai Unióból származó forrásokat is, továbbá a megyei (fővárosi) önkormányzat és a térségi fejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörébe utalt támogatás és az állami, illetve önkormányzati részvétellel létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás Közös technológiai Lásd: Joint Technology Initiatives kezdeményezések Köztestületi Publikációs Adattár Célja a köztestületi tagok közleményeire és azok idézettségére vonatkozó adatok összegyűjtése és tárolása. Elkülönítve kereshetők benne a köztestületi tagokra vonatkozó adatok KPA Lásd: Köztestületi Publikációs Adattár Kreativitás Alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. Az innováció alapja is egyben Kutatás-fejlesztés Az a rendszeresen végzett munka, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismeretek gyarapítását is, valamint ennek az egész ismeretanyagnak a felhasználását új alkalmazások kidolgozására. Az így értelmezett K+F háromféle tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést Kutatás-fejlesztés indikátorai A kutatás-fejlesztési tevékenység eredményességének, hatékonyságának kimutatására alkalmas mutatószámok összessége. Lásd még: benchmarking /10

6 Kutatási és Technológiai Általános rendeltetése, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a Innovációs Alap magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására, tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését Kutatási háttér-infrastruktúra Azok a kutatási infrastruktúrák tartoznak ide, amelyek fenntartása elengedhetetlenül szükséges a tudományok (és az általa szolgált egyéb területek) számára, nélküle a tudomány művelésének egyes alapfeladatait lehetetlen lenne elvégezni. Megkülönböztetés nélkül egyenlő mértékben szolgál több vagy minden tudományágat, azaz nem tudományág/terület-specifikus, továbbá nélkülözhetetlen az oktatás, ezen belül különösen a felsőoktatás számára, azaz nem kizárólag kutatási célokat szolgál, illetőleg a nemzetközi (európai) gyakorlatban nem szerepel a stratégiai kutatási infrastruktúrák között. Jelenleg nemzeti szinten finanszírozzák és továbbra is ilyen típusú finanszírozásban szükséges fenntartani. Lásd még: Kutatási infrastruktúrák Kutatási Infrastruktúra Azokat a berendezéseket, berendezés-együtteseket, élő és élettelen anyagbankokat, adatbankokat, információs rendszereket és szolgáltatásokat értjük alatta, amelyek nélkülözhetetlenek a tudományos kutatási tevékenységhez és az eredmények terjesztéséhez. A KI szerves részét képezik azok a kapcsolódó emberi erőforrások is, amelyek a szakszerű működtetést, használatot és szolgáltatást lehetővé teszik Kutatási szerződés Valamely tudományos területen kifejtendő alkotómunkát jelent, amelynek célja valamely új szellemi eredmény elérése. Vegyes karakterű szerződéstípus, keverednek benne a vállalkozási és megbízási szerződés jellemzői Kutató Az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik. Lásd még: fejlesztő Kutatóhely Alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatásfejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó Magántőke-befektetés Olyan tőkebefektetés, ami nem korlátlanul forgalomképes a piacon. A magántőke általában nem likvid, sokkal inkább hosszú távú befektetés. A befektetők általában az időtáv lejártakor, az üzletrész eladásakor, kilépéskor jutnak haszonhoz beruházásukból Magvető tőke A magvető tőke a vállalkozás legkorábbi életszakaszában nyújtott tőkebefektetés. A magvető tőkét általában abból a célból nyújtják, hogy a céltársaság kialakítsa az üzleti koncepcióját, felmérje a lehetséges piacokat és az üzleti tevékenység beindításához szükséges tennivalókat, és elkészítse az üzleti tervét Magyar Tudományos Művek Tára A hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott nemzeti bibliográfiai adatbázis Monitoring mutatók Közfinanszírozású projektek esetében a projektben megfogalmazott célok számszerűsítésére használt mutatószámok összessége MTMT Lásd: Magyar Tudományos Művek Tára Működési költségek Valamely szolgáltatási folyamat beépülő költségei és az infrastruktúra üzemeltetési költségei Műszaki innováció Lásd: technológiai innováció Műszaki tervezés Az a szellemi terméket termelő folyamat amelynek eredményeképpen a megfogalmazott célok átalakulnak kritériumokká /10

7 Nanotechnológia Alatt értünk bármely technológiát, amelyet nanoskálán hajtanak végre, és amelynek alkalmazásai vannak a valós világban. Magába foglalja olyan fizikai, kémiai és biológiai rendszerek előállítását és alkalmazását, amelyek nagysága egy atom vagy molekula méretével vethetők össze, valamint a kapott nanostruktúrák beépítését nagyobb rendszerekbe NEKIFUT Lásd: Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv Nemzeti Innovációs Kutatási és A Kormány a 1279/2010. (XII.15.) kormányhatározatával a hazai kutatási Tudománypolitikai Tanács és innovációs szféra megújításának szándékával a kormány tanácsadó testületeként hozta létre. A tanács 15 fős Nemzeti Innovációs Rendszer az országon belül azoknak az intézményeknek, vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek, valamint azoknak az erőforrásoknak, szabályoknak, feltételeknek és intézkedéseknek az összessége, amelyek az új tudás és technológia létrehozását, átadását, terjedését és hasznosítását befolyásolják Nemzeti Kutatási Infrastruktúra A projekt két fő célja a hazai és a hazai érdekeltségű nemzetközi kutatási Felmérés és Utiterv infrastruktúrák (KI-k) felmérése és nyilvánosan elérhető regiszterbe foglalása, valamint az átfogó KI fejlesztési stratégia megalkotásához ajánlások készítése a Kormány számára Nemzeti Kutatás-nyilvántartási A magyarországi kutatási projektek, kutatók és kutatóhelyek rendszer nyilvántartására szolgáló nyilvános adatbázis. A rendszer 2012 évben integrálásra kerül a TéT obszervatóriumba Nemzeti Technológia Platformok Célja, hogy az adott szakterület legfontosabb kutatás-fejlesztési stratégiai céljait meghatározva, stratégiai kutatási tervet dolgozzon ki, majd a stratégia lebontásával megvalósítási tervet (akciótervet) készítsen. Tagjai az adott szakterületen jelenlévő egyetemek, kutatóintézetek, meghatározó cégek, így a terület teljes vertikumát felölelik NIR Lásd: Nemzeti Innovációs Rendszer NKITT Lásd: Nemzeti Innovációs Kutatási és Tudománypolitikai Tanács NKR Lásd: Nemzeti Kutatás-nyilvántartási rendszer Non-profit kutatóhely Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott közhasznú szervezetként, illetve annak keretében működő kutatóhely Növekedési pólus Lásd: versenyképességi pólus Obszervatórium Lásd: TéT obszervatórium Országos Területfejlesztési és Területrendező Információs Rendszer Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Ortelius tezaurusz Oslo kézikönyv OTKA Pályázati kiírás Piaci hasznosítás Piaci potenciál Piacorientált innovációs kör A rendszer célja, hogy a fejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek készítése, illetve a szakmai munkát követő politikai döntések meghozatala során pontosan ismertek legyenek a demográfiai és társadalmi, illetve a gazdasági folyamatokon túl a környezetünk fizikai jellemzői, az ember alkotta létesítmények és a természeti elemek Az egyetlen kifejezetten felfedező kutatási (más néven: alapkutatási) forrás Magyarországon. Felügyeletét az MTA látja el Az Európai Unió tudományági rendszere. Kb tárgyszót tartalmaz A tudományos és technológiai tevékenységek mérésének módszereit foglalja össze Lásd: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Az adott támogatási konstrukció ismertetése Az a folyamat, melynek során az innováció a piacon értéket teremt A piaci potenciál a termék vagy szolgáltatás piacon való értékesítésének lehetősége. Fontos megvizsgálni, mennyire értékesíthető és versenyképes egy termék, illetve mekkora jövőbeli hasznot hoz majd a befektetőknek Az innováció egy alapötlet vagy kutatás eredményéből kiinduló, fejlesztési - termelési - értékesítési láncolatot fog össze. Ezen láncelemek összekapcsolódását piacorientált innovációs körnek hívjuk /10

8 Pólus program Lásd: versenyképességi pólusok Próbagyártás A prototípus sikeres tesztelése és a szükséges módosítások elvégzése után következik a gyártásindítás szakasza Prototípus A prototípus a deszkamodellnél már fejlettebb szinten mutatja be a megvalósítandó termék működését. Olyan eredeti modell, amelyet úgy szerkesztenek, hogy tartalmazza az új termék minden műszaki jellemzőjét és teljesítményét Régió Statisztikai-politikai egység. Magyarország jelenleg 7 db. statisztikai régióra oszlik Regionális Innováció Lásd: regionális innovációs rendszer Regionális innovációs rendszer A regionális innovációs rendszer legfontosabb elemei természetesen az egy-egy régió gazdasági szerkezetét meghatározó ágazatokhoz, regionális klaszterekhez tartozó, magát az innovációt létrehozó és megvalósító gazdasági szervezetek. Ugyanakkor beletartoznak az akadémiai és felsőoktatási intézmények, valamint a vállalati szféra kutatóhelyei, a technológiai transzfert elősegítő intézményhálózat, illetve a speciális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, mérnökirodák, az innovációs központok, valamint a klaszterszervezetek Regionális Innovációs Létrehozásuk célja az volt, hogy elősegítse a régió nemzetközi Ügynökségek versenyképességének a növekedését, a tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztését, összefogja és együttműködésre bátorítsa az innovációs folyamatban érdekelt szervezeteket, és fokozza a vidéki régió gazdasági vonzerejét. A magyar regionális innovációs rendszer a létrehozásukkal jött létre RET Lásd: Regionális Egyetemi Tudásközpont RIÜ Lásd: Regionális Innovációs Ügynökség Saját forrás A pályázó által a projektre saját költségvetéséből fordítandó kötelezően elvárt pénzösszeg, amely nem minősül egyéb forrásnak. SKI Lásd: Stratégiai kutatási infrastruktúra Spin-off A spin-offok egyetem, állami kutatóintézet, vagy ezen intézmények alkalmazottjai által az anyaintézményben felhalmozott tudás üzleti hasznosítására létrehozott vállalatok, vállalkozások Start-up Induló tudásintenzív vállalkozás, amely kis tőke- és munkabefektetéssel is gyors növekedést produkál. Ilyen cégeknél a befektetői kockázat viszonylag nagy lehet, de a megtérülési ráta is, a start-upok beindulását gyakran kockázatitőke-befektetők vagy üzleti angyalok segítik üzletrész vásárlásával Stratégiai kutatási infrastruktúra Azokat a kutatási infrastruktúrákat tekintjük, amelyek stratégiai jelentőségű országos feladatok megoldásához járulnak hozzá, nemzetközi mércével mérve magas szintű kutatási tevékenység végzését teszik lehetővé, több, egymástól független kutatócsoport számára nyújtanak kutatási lehetőséget, és nyilvánosan elérhető szabályzatban rögzített feltételek teljesülésekor egyenlő eséllyel nyitottak a felhasználók számára, szervezeti, finanszírozási, irányítási és humánerőforráshelyzetük biztosítja a fenti feltételeknek megfelelő működtetést Szabadalom A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája. Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki megoldás (ezért a felfedezések nem minősülnek szabadalmazható találmánynak, mivel még nem műszaki megoldások) Szellemi tulajdon Az alkotó elme által létrehozott találmányok, irodalmi és művészeti alkotások, a védjegyek és márkanevek, illetve más hasonló alkotások összessége /10

9 Szellemi tulajdon menedzsment Az alkotó elme által létrehozott találmányok, irodalmi és művészeti alkotások, a védjegyek és márkanevek, illetve más hasonló alkotások létrehozásának folyamatában ellátandó tevékenységek összessége Szellemi tulajdon védelem Az alkotó elme által létrehozott találmányok, irodalmi és művészeti alkotások, a védjegyek és márkanevek, illetve más hasonló alkotások erkölcsi jogi védelmét jelenti SZTNH Szuperlézer Tacit tudás Tájékoztatási költség Találmány Támogatás Támogatási intenzitás TEÁOR Technológia Technológia intenzív Technológia transzfer Technológiai innováció TEIR Teljesidő egyenérték TéT Attasé Lásd: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Lásd: Extreme Light Infrastructure A tacit vagy hallgatólagos tudás nem kodifikált (íratlan, rögzítetlen) tudás, azaz elsajátítása csak személyes ismeretek által lehetséges Közfinanszírozású projekt esetében a projekt forrásai közül a szakmai és a laikus közönség általi megismertetésére elkülönített összeg A találmány az ötlet kidolgozott formája Közfinanszírozású projekt esetében, a projekt teljes költségének az állam által fedezett hányada. Százalékos mutató, amely egy közfinanszírozású projekt esetében, az állami támogatás arányát mutatja meg a projekt teljes költségéhez viszonyítottan Lásd: Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere Az ember által készített olyan célszerű, az egyéni (emberi) képességeit megnövelő eszközökről (például gépek, anyagok és eljárások) valamint azok alkalmazásáról, szóló ismeretek gyűjtőneve, amelyek segítségével az emberiség egyre többet tud megismerni, megváltoztatni, megőrizni stb. az őt körülvevő világból Az olyan vállalkozás vagy projekt, amelyben meghatározó arányú a kutatás-fejlesztési eredmények felhasználása A technológia egy bizonyos helyről (pl. kutatóintézet) történő mozgása, és egy másik helyen (pl. innovatív vállalat) történő felhasználása. Másképpen megfogalmazva a technológia átadása-átvétele Olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység ide értve az új ismeretanyagba történő befektetést is, amely ténylegesen vagy szándék szerint technikailag új vagy továbbfejlesztett termékek, és eljárások megvalósításhoz vezet. A Kutatás-fejlesztés egyike e tevékenységi körnek az innovációs folyamat bármelyik szakaszában Lásd: Országos Területfejlesztési és Területrendező Információs Rendszer Az FTE egy viszonyítási szám, amely azt mutatja meg, hogy egy kutató teljes munkaidejének mekkora hányadát fordítja egy adott kutatási feladat ellátására. Egy kutató egy évi teljes lehetséges kapacitása = 1 FTE A Magyar Köztársaság legfontosabb tudományos partnereinél a kapcsolatok ápolását segítik elő. Tevékenységük kiterjed a természettudományos kutatás, a műszaki tudományok, a technológia- és termékfejlesztés, valamint az innováció területének képviseletére. Az attasék irányítása és kiválasztása, a hálózat működtetése a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Külügyminisztérium közös feladata /10

10 TéT Obszervatórium Olyan elemző-értékelő adatbázisrendszer és tudásbázis, amely egységes szerkezetben tartalmazza a K+F+I területén keletkező összes releváns információt kiemelten a K+F+I pályázatok vonatkozásában - elősegítendő a hálózatosodást és a tényekre épülő politikaformálást; valamint részt vesz a nemzetközi statisztikai fejlesztésekben, kísérletekben, létrehozva a folyamatok megértéséhez megfelelő ismereteket nyújtó információs rendszert, mellyel összességében hozzájárul a jó kormányzáshoz, a versenyképességet előmozdító K+F+I politikához, a vállalkozások, valamint a kutatószervezetek kutatási stratégiájának formálásához Tevékenységek Egységes Ágazati Magyarország területén működő cégek által végzett tevékenységek Osztályozási Rendszere egységesített osztályozási rendszere, a tevékenységek egyszerű, és gyors beazonosíthatósága céljából TTI Lásd: Tudomány Technológia és Innovációpolitika Tudástranszfer A tudás (illetve új tudás) átadásának és terjedésének folyamata Tudomány A bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló folyamat, és az e folyamatosan végzett tevékenység során szerzett ismeretek összessége Tudomány Technológia és A tudomány, a technológia, és az innováció gyakorlati fejlesztési irányait Innováció Politika összefoglaló nemzeti politikák összessége Tudományos Publikációs Adattár Célja a köztestületi tagok közleményeire és azok idézettségére vonatkozó adatok összegyűjtése és tárolása. Elkülönítve kereshetők benne a köztestületi tagokra vonatkozó adatok Új Széchenyi Terv A magyar gazdaság újjáépítésének programja Újdonságkutatás Az újdonságkutatás célja a találmány tárgyának szakmai területén a szabadalmi adatbázisokban található technika állásának feltárása Üzleti angyal Az üzleti angyal olyan tehetős magánszemély, aki saját benyomás alapján fektet tőkét projektekbe. Az üzleti angyal befektetési mechanizmusa ennek megfelelően egyszerűbb és időben rövidebb, mint a kockázati tőketársaságoké Üzleti angyal hálózat Üzleti angyal szervezeteket összefogó ernyőszervezet Üzleti inkubáció Célja, hogy felgyorsítsa a vállalkozások növekedési szakaszát egyúttal hatékonyabbá tegye az innovációs folyamatokat Vállalati innováció A vállalati innováció a szervezet rugalmasságának megteremtését jelenti a változásoknak megfelelően. Az ilyen tevékenység hazánkban K+F tevékenységnek minősül. Védjegy A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. Számos formát ölthet: lehet szó, szóösszetétel, ábra, sík- vagy térbeli alakzat, a terméknek vagy csomagolásának formáját is beleértve. A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő árukkal kapcsolatban használja, illetve használatára másnak engedélyt adjon Versenyképességi pólus Egy körülhatárolt földrajzi területen, egy innovatív jellegű közös projekt köré csoportosuló azon vállalatok, köz- és magán képzési- és kutatóközpontok összességét jelenti, amelyek hatástöbblet elérése érdekében partnerségi kapcsolatban való részvételre kötelezik el magukat /10

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2010. ÁPRLIS 30. Tartalomjegyzék 1. forrástérkép tartalma 5 2. kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Hazai KFI stratégiai célok és törekvések a 2014-2020 időszak tükrében

Hazai KFI stratégiai célok és törekvések a 2014-2020 időszak tükrében Hazai KFI stratégiai célok és törekvések a 2014-2020 időszak tükrében Előadó: Dr. Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes SZPI rendezvénysorozat Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, 2012. 11. 27-29 2012. november

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

A kis-és középvállalati innovációt segítő kezdeményezések- nemzetközi kitekintéssel

A kis-és középvállalati innovációt segítő kezdeményezések- nemzetközi kitekintéssel A kis-és középvállalati innovációt segítő kezdeményezések- nemzetközi kitekintéssel Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes ADAPTYKES konferencia Budapest, 2015. január 23. 2015. január 26. Kohéziós

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA. 2009. január 1. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola a kutatás-fejlesztésről

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010.

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010. Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV 2010. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS II/1. számú melléklet KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (ÁHT egyedi azonosító: 252612) Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Fejlesztési gazdasági Minisztérium (2010.05.30-ig) Alapkezelő megnevezése:

Részletesebben