Innovációs szótár és tudástár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovációs szótár és tudástár"

Átírás

1 Innovációs szótár és tudástár Fogalom A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása Alapkutatás Alkalmazott kutatás Benchmarking Beruházás Biotechnológia Canberra kézikönyv Célzott alapkutatás CERIF Citáció Common European Research Information Format De Minimis Demonstráció Deszkamodell Dologi kiadások Egyéb forrás EIT ELI ESFRI Eszköz EUREKA Lásd: innováció menedzsment Olyan kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz - különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével Olyan elemzési és tervezési eszköz, mely lehetővé teszi a szereplők (pl. államok, válallatok stb.) összehasonlítását Olyan tevékenység, melynek célja az új tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése, létesítése, az elhasználódott tárgyi eszközök és immmateriális javak, cseréje, pótlása, a meglévő eszközök korszerűsítése, kapacitásuk bővítése Élő szervezetek és azok termékeinek ember általi felhasználása meghatározott célok elérésére Az emberi erőforrások mérésének kézikönyve Lásd: ipari kutatás Lásd: Common European Research Information Format Beidézés/Idézés Az EU által javasolt adatbázis formátum, a kutatás-fejlesztési adatokat tartalmazó adatbázisok összehangolására Latin kifejezés, jelentése: csekély mértékű, jelentéktelen. A magyar jogrendszerben a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelettel - a közösségi jog hatására - bevezetett csekély összegű állami támogatás A demonstráció olyan projekt (rész), amelybe már bele tartozik a valós környezetben a teljes vagy közel teljes mértékben működő innováció, és amelynek célja az állami stratégia, vagy az innováció alkalmazásának megjelenítése. Kifejezetten állami támogatásból megvalósuló K+F projektek esetében jellemző Olyan kísérleti berendezés, amely az újdonságtartalmat hordozó eszköz működési elvét demonstrálni képes. Nem cél sem az ergonómia, sem a használhatóság, csak a működőképesség bizonyítása Az állami és területi számviteli nyilvántartásokban a személyi kiadásokkal szemben álló tárgyi kiadások A pályázó által igazoltan a projekt megvalósításába bevonható egyéb nem a pályázóhoz köthető forrás Lásd: Európai Innovációs és Technológiai Intézet Lásd: Extreme light Infrastructure Lásd: European Strategy Forum on Research Infrastructures A számvitelben az eszköz,a vállalkozás tulajdonában (vagy ellenőrzése alatt) álló vagyonának elemeit jelenti Lásd: European market oriented R&D cooperation /10

2 eurocris Fogalom Európa 2020 stratégia Európai Innovációs és Technológiai Intézet Európai Kutatási Térség European market oriented R&D cooperation European Strategy Forum on Research Infrastructures Extreme light Infrastructure Fejlesztő Az eurocris (www.eurocris.org) a minőségi KFI információs rendszerek (CRIS Current Research Information System) fejlesztésének céljából létrehozott nonprofit szervezet. Jelenleg kb. 150 intézményi és magán tagja van az egész világból. Az eurocris fejleszti a CERIF adatmodellt Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Az Európai Unió 2020-ig terjedő időszakra összeállított, az Unió versenyképességének növelését célzó stratégiája Célja összehangolni az innováció szempontjából jelentős három szereplő, az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok tevékenységét, lökést adva ezzel az európai innovációnak Célja, hogy az európai kutatás összehangoltabb és hatékonyabb legyen. Alapító dokumentuma a towards to an europen research area Európai piacorientált K+F együttműködés. Európa világpiaci versenyképességét hivatott biztosítani az ipari, technológiai kutatások koordinálása és összefogása révén Kutatási Infrastruktúrák Európai Fóruma Az Európai Unió kutatási nagyberendezéseinek egyike. Általa magyar közreműködéssel jöhet létre a világ első olyan szerkezete, mellyel a fény és az anyag kölcsönhatását a legnagyobb intenzitással lehet majd vizsgálni Az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik. Lásd még: kutató Lásd: alapkutatás Felfedező kutatás Felhalmozási költségek Olyan tárgyi eszközök, amelyeknek egyedi értéke meghaladja a forintot és/vagy beszerzése hosszú távú használatra történt Felszerelés A kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére Fenntartható fejlődés FP7 Frascati kézikönyv FTE Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazella GFO GOP Hálózatosodás Hasznosító vállalkozás Olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket Az európai kutatáspolitika fő célkitűzéseinek megvalósulására szolgáló keretprogram A Frascati kézikönyv az OECD tagországokban folyó K+F tevékenység statisztikai célú feldolgozása érdekében született meg, mára azonban világszerte a K+F tárgyú felmérések szabványává is vált Lásd: teljesidő egyenérték A magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése céljából létrehozott gazdaságfejlesztési program, amely célt a program a fizikai és a humántőke minőségének, valamint a teljes tényezőtermelékenységnek a javításával kíván elérni Nagy növekedési képességű kis és középvállalkozások összefoglaló elnevezése Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozására szolgáló besorolási rendszer Lásd: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Egyfajta sajátos társadalmi, technikai szerveződési forma strukturális, evolúciós és funkcionális paraméterekkel Költségvetési, illetve nonprofit kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság /10

3 Hatástényező High-tech ipar Horizont 2020 program Immateriális javak Impakt faktor Inkubáció Inkubátor Inkubátor ház Innováció Innováció menedzsment Innovációs Alap Innovációs járulék Innovációs klaszter Innovációs lánc Innovációs stratégia Innovatív KKV Innovatív vállalat Ipari kutatás Ipari park Iparjogvédelem JEREMIE Lásd: impakt faktor Olyan iparág, amelyben zömmel technológiaintenzív vállalkozások tevékenykednek A Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére A számvitelben a gyűjtőneve az egy évnél hosszabb élettartamú, nem anyagi és nem pénzügyi jellegű eszközöknek A tudományos folyóiratok átlagos idézettsége alapján létrehozott mutatószám Lásd: inkubátor Olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely elsősorban az induló vállalkozások számára a kor színvonalán képes a korszerű termékek előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket nyújtani Lásd: inkubátor Az innováció szó latin eredetű, valaminek a megújítását, megváltoztatását jelenti Az innovációs folyamat során végzendő tevékenységek összefoglaló elnevezése Lásd: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény értelmében innovációs járulékfizetési kötelezettség terheli a közép- és nagyvállalkozásokat. Cél a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételeinek biztosítása Lásd még: klaszter Az innovációs lánc hat elemből áll. Ezek az alábbiak: alapkutatás (azaz új ismeretek szerzése) alkalmazott kutatás kísérleti gyártás és fejlesztés gyártás-előkészítés (az új ismeretek elméleti és gyakorlati próbája) gyártás értékesítés Az innováció célorientált folyamat, fontos eleme a tervezés, és a stratégiaalkotás Olyan gazdasági társaság, amely bevételei legalább 10%-át technológiájának megújítására, versenyképességének javítására fordítja. Az innovatív vállalatok árbevételük jelentős részét innovációs célokra, K+F-re új termék kifejlesztésére, a technológia megújítására, piaci bővülésre vagy szervezeti megújításra fordítják. Az innovációs pénzek az árbevétel 0,5%-tól akár az árbevétel több mint 20%-ig terjedhet Az ipari kutatás szintén új ismeret szerzését célzó eredeti kutatás. Ugyanakkor ezt a tevékenységet már egy bizonyos gyakorlati cél vagy elgondolás megvalósítása érdekében végzik. Ezt a gyakorlati tevékenységet kiemelten gazdasági haszonszerzés motiválja (célzott alapkutatásnak is nevezik) Olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely főként kis -és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket Ahogy a technikai fejlődés az utóbbi száz évben felgyorsult, világossá vált, hogy az új technikai alkotások avulása miatt a költséges kutatás ösztönzése magas szintű jogi védelmet igényel Lásd: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises /10

4 Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Joint Technology Initiatives K+F minősítés K+F projekt K+F+I Kaleidoszkóp A JEREMIE Program az Európai Unió vállalkozásfejlesztési programja, amit az Európai Bizottság kezdeményezett, és az Európai Fejlesztési Bank (European Investment Bank, EIB) valamint annak kockázati tőketársasága, az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund, EIF) finanszíroz. A program többféle vállalkozásfejlesztési eszközt fog össze, amik közös jellemzője, hogy: visszatérítendő pénzforrásokra, visszaforgó pénzalapokra épülnek, a források felhasználása piaci szereplőkön, pénzügyi közvetítőkön keresztül történik. A JEREMIE-program Magyarországon az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként valósult meg. így a JEREMIE program kifejezés általában a hivatalos nevén Új Magyarország Kockázati Tőke Programot takarja. Lásd még: kockázati tőke Olyan új egyedi mechanizmusok, amelyet az EU 7. K+F Keretprogram vezetett be és lehetővé teszi koherens, nagyméretű struktúrák kialakítását, annak érdekében, hogy az Európai Technológiai Platformok által kidolgozott Stratégiai Kutatási Terveket részben vagy egészben meg lehessen valósítani Annak megállapítása, hogy az adott megvalósítani tervezett projekt, vagy projektrész kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül-e Olyan projekt, amely alap, ipari kutatási, vagy kísérleti fejlesztési tevékenységet tartalmaz Lásd: KFI A TéT Obszervatórium rendszerének webes kereshető felülete KFI KI KIC kis- és középvállalkozás Kísérleti fejlesztés Kistérség KKV Klaszter Know-how Knowledge and Innovation Communities Kutatás-fejlesztés és Innováció Lásd: Kutatási Infrastruktúra Lásd: Knowledge and Innovation Communities Minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. További feltétel, hogy a vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot A kísérleti fejlesztés módszeresen végzett tevékenység, amely a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatból szerzett ismereteket felhasználva új anyagok, termékek vagy eszközök előállítására, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetésére, valamint a már előállított vagy bevezetett ilyen termékek, eszközök lényeges továbbfejlesztésére törekszik Földrajzilag összefüggő, elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló területi egység Magyarországon Lásd: Kis- és középvállalkozás Az angol cluster szó magyar fonetikus megfelelője. Olyan cégek gazdasági hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban (előállítók, szállítók, kutatók, szolgáltatók) dolgoznak, illetve azonos ágazatokat fognak össze Olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret, tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, hozzáférése korlátozott, és az oltalom addig illet meg, amíg közkinccsé nem válik. A know-how másra átruházható, vagyis forgalomképes Az egyetemek, kutatóintézetek és az üzleti szféra autonóm partnerségén alapuló stratégiai innovációs hálózat megalkotását jelenti /10

5 Kockázati tőke Kockázati tőkealap Kockázati tőkealap-kezelő Kockázatitőke-befektetés A kockázati tőke vállalkozáshoz nyújt pénzügyi támogatást, általában olyan üzleti konstrukcióban, hogy befektetése fejében üzleti tulajdoni részesedést kap a vállalatban, vagy opciót kap arra, hogy a befektetésből adódó érdekeltségét ilyen tőkerészesedéssé konvertálhassa A kockázati tőke-befektetésekhez szükséges elkülönített pénzügyi alap A kockázati tőkealap mögött egy meghatározott minimális tőkét igénylő, legtöbbször nemzetközileg elismert intézményi befektetői hátterű, professzionális szaktudással, a befektetési döntések feletti kizárólagos joggal rendelkező kockázati tőkealap-kezelő társaság áll. Lásd még: Kockázati tőke A hivatásos pénzügyi közvetítők alaptőke-befektetéseit takarja olyan, tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba, amelyeknek az átlagosnál nagyobb növekedési potenciáljuk, illetve értéknövelő képességük van, és ahol a befektetők alapvető célja a maximális tőkenyereség Konzorcium Egy meghatározott cél érdekében együttműködő szervezeteket takar. Az együttműködő felek valamilyen szinten érdekeltek az adott cél megvalósulásában. Jellemző a nagy volumenű beruházási, illetőleg kutatási projektek konzorciumi formában történő megvalósítása. Formális kereteit a konzorciumi szerződése adja Konzorciumvezető A konzorciumban résztvevő tagok képviseletére kiválasztott konzorciumi tag Koordinációs költség A projekt lebonyolításához szükséges szervezési, szakmai tevékenységek elvégzésére elszámolható költség. Csak szak személyi juttatás és annak járuléka, valamint dologi költség lehet Költségvetési kutatóhely Költségvetési gazdálkodási rendben működő, alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet vagy szervezeti egység Közfinanszírozású támogatás Az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, beleértve az Európai Unióból származó forrásokat is, továbbá a megyei (fővárosi) önkormányzat és a térségi fejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörébe utalt támogatás és az állami, illetve önkormányzati részvétellel létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás Közös technológiai Lásd: Joint Technology Initiatives kezdeményezések Köztestületi Publikációs Adattár Célja a köztestületi tagok közleményeire és azok idézettségére vonatkozó adatok összegyűjtése és tárolása. Elkülönítve kereshetők benne a köztestületi tagokra vonatkozó adatok KPA Lásd: Köztestületi Publikációs Adattár Kreativitás Alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. Az innováció alapja is egyben Kutatás-fejlesztés Az a rendszeresen végzett munka, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismeretek gyarapítását is, valamint ennek az egész ismeretanyagnak a felhasználását új alkalmazások kidolgozására. Az így értelmezett K+F háromféle tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést Kutatás-fejlesztés indikátorai A kutatás-fejlesztési tevékenység eredményességének, hatékonyságának kimutatására alkalmas mutatószámok összessége. Lásd még: benchmarking /10

6 Kutatási és Technológiai Általános rendeltetése, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a Innovációs Alap magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására, tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését Kutatási háttér-infrastruktúra Azok a kutatási infrastruktúrák tartoznak ide, amelyek fenntartása elengedhetetlenül szükséges a tudományok (és az általa szolgált egyéb területek) számára, nélküle a tudomány művelésének egyes alapfeladatait lehetetlen lenne elvégezni. Megkülönböztetés nélkül egyenlő mértékben szolgál több vagy minden tudományágat, azaz nem tudományág/terület-specifikus, továbbá nélkülözhetetlen az oktatás, ezen belül különösen a felsőoktatás számára, azaz nem kizárólag kutatási célokat szolgál, illetőleg a nemzetközi (európai) gyakorlatban nem szerepel a stratégiai kutatási infrastruktúrák között. Jelenleg nemzeti szinten finanszírozzák és továbbra is ilyen típusú finanszírozásban szükséges fenntartani. Lásd még: Kutatási infrastruktúrák Kutatási Infrastruktúra Azokat a berendezéseket, berendezés-együtteseket, élő és élettelen anyagbankokat, adatbankokat, információs rendszereket és szolgáltatásokat értjük alatta, amelyek nélkülözhetetlenek a tudományos kutatási tevékenységhez és az eredmények terjesztéséhez. A KI szerves részét képezik azok a kapcsolódó emberi erőforrások is, amelyek a szakszerű működtetést, használatot és szolgáltatást lehetővé teszik Kutatási szerződés Valamely tudományos területen kifejtendő alkotómunkát jelent, amelynek célja valamely új szellemi eredmény elérése. Vegyes karakterű szerződéstípus, keverednek benne a vállalkozási és megbízási szerződés jellemzői Kutató Az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik. Lásd még: fejlesztő Kutatóhely Alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatásfejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó Magántőke-befektetés Olyan tőkebefektetés, ami nem korlátlanul forgalomképes a piacon. A magántőke általában nem likvid, sokkal inkább hosszú távú befektetés. A befektetők általában az időtáv lejártakor, az üzletrész eladásakor, kilépéskor jutnak haszonhoz beruházásukból Magvető tőke A magvető tőke a vállalkozás legkorábbi életszakaszában nyújtott tőkebefektetés. A magvető tőkét általában abból a célból nyújtják, hogy a céltársaság kialakítsa az üzleti koncepcióját, felmérje a lehetséges piacokat és az üzleti tevékenység beindításához szükséges tennivalókat, és elkészítse az üzleti tervét Magyar Tudományos Művek Tára A hazai tudományos kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartására és bemutatására létrehozott nemzeti bibliográfiai adatbázis Monitoring mutatók Közfinanszírozású projektek esetében a projektben megfogalmazott célok számszerűsítésére használt mutatószámok összessége MTMT Lásd: Magyar Tudományos Művek Tára Működési költségek Valamely szolgáltatási folyamat beépülő költségei és az infrastruktúra üzemeltetési költségei Műszaki innováció Lásd: technológiai innováció Műszaki tervezés Az a szellemi terméket termelő folyamat amelynek eredményeképpen a megfogalmazott célok átalakulnak kritériumokká /10

7 Nanotechnológia Alatt értünk bármely technológiát, amelyet nanoskálán hajtanak végre, és amelynek alkalmazásai vannak a valós világban. Magába foglalja olyan fizikai, kémiai és biológiai rendszerek előállítását és alkalmazását, amelyek nagysága egy atom vagy molekula méretével vethetők össze, valamint a kapott nanostruktúrák beépítését nagyobb rendszerekbe NEKIFUT Lásd: Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv Nemzeti Innovációs Kutatási és A Kormány a 1279/2010. (XII.15.) kormányhatározatával a hazai kutatási Tudománypolitikai Tanács és innovációs szféra megújításának szándékával a kormány tanácsadó testületeként hozta létre. A tanács 15 fős Nemzeti Innovációs Rendszer az országon belül azoknak az intézményeknek, vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek, valamint azoknak az erőforrásoknak, szabályoknak, feltételeknek és intézkedéseknek az összessége, amelyek az új tudás és technológia létrehozását, átadását, terjedését és hasznosítását befolyásolják Nemzeti Kutatási Infrastruktúra A projekt két fő célja a hazai és a hazai érdekeltségű nemzetközi kutatási Felmérés és Utiterv infrastruktúrák (KI-k) felmérése és nyilvánosan elérhető regiszterbe foglalása, valamint az átfogó KI fejlesztési stratégia megalkotásához ajánlások készítése a Kormány számára Nemzeti Kutatás-nyilvántartási A magyarországi kutatási projektek, kutatók és kutatóhelyek rendszer nyilvántartására szolgáló nyilvános adatbázis. A rendszer 2012 évben integrálásra kerül a TéT obszervatóriumba Nemzeti Technológia Platformok Célja, hogy az adott szakterület legfontosabb kutatás-fejlesztési stratégiai céljait meghatározva, stratégiai kutatási tervet dolgozzon ki, majd a stratégia lebontásával megvalósítási tervet (akciótervet) készítsen. Tagjai az adott szakterületen jelenlévő egyetemek, kutatóintézetek, meghatározó cégek, így a terület teljes vertikumát felölelik NIR Lásd: Nemzeti Innovációs Rendszer NKITT Lásd: Nemzeti Innovációs Kutatási és Tudománypolitikai Tanács NKR Lásd: Nemzeti Kutatás-nyilvántartási rendszer Non-profit kutatóhely Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott közhasznú szervezetként, illetve annak keretében működő kutatóhely Növekedési pólus Lásd: versenyképességi pólus Obszervatórium Lásd: TéT obszervatórium Országos Területfejlesztési és Területrendező Információs Rendszer Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Ortelius tezaurusz Oslo kézikönyv OTKA Pályázati kiírás Piaci hasznosítás Piaci potenciál Piacorientált innovációs kör A rendszer célja, hogy a fejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek készítése, illetve a szakmai munkát követő politikai döntések meghozatala során pontosan ismertek legyenek a demográfiai és társadalmi, illetve a gazdasági folyamatokon túl a környezetünk fizikai jellemzői, az ember alkotta létesítmények és a természeti elemek Az egyetlen kifejezetten felfedező kutatási (más néven: alapkutatási) forrás Magyarországon. Felügyeletét az MTA látja el Az Európai Unió tudományági rendszere. Kb tárgyszót tartalmaz A tudományos és technológiai tevékenységek mérésének módszereit foglalja össze Lásd: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Az adott támogatási konstrukció ismertetése Az a folyamat, melynek során az innováció a piacon értéket teremt A piaci potenciál a termék vagy szolgáltatás piacon való értékesítésének lehetősége. Fontos megvizsgálni, mennyire értékesíthető és versenyképes egy termék, illetve mekkora jövőbeli hasznot hoz majd a befektetőknek Az innováció egy alapötlet vagy kutatás eredményéből kiinduló, fejlesztési - termelési - értékesítési láncolatot fog össze. Ezen láncelemek összekapcsolódását piacorientált innovációs körnek hívjuk /10

8 Pólus program Lásd: versenyképességi pólusok Próbagyártás A prototípus sikeres tesztelése és a szükséges módosítások elvégzése után következik a gyártásindítás szakasza Prototípus A prototípus a deszkamodellnél már fejlettebb szinten mutatja be a megvalósítandó termék működését. Olyan eredeti modell, amelyet úgy szerkesztenek, hogy tartalmazza az új termék minden műszaki jellemzőjét és teljesítményét Régió Statisztikai-politikai egység. Magyarország jelenleg 7 db. statisztikai régióra oszlik Regionális Innováció Lásd: regionális innovációs rendszer Regionális innovációs rendszer A regionális innovációs rendszer legfontosabb elemei természetesen az egy-egy régió gazdasági szerkezetét meghatározó ágazatokhoz, regionális klaszterekhez tartozó, magát az innovációt létrehozó és megvalósító gazdasági szervezetek. Ugyanakkor beletartoznak az akadémiai és felsőoktatási intézmények, valamint a vállalati szféra kutatóhelyei, a technológiai transzfert elősegítő intézményhálózat, illetve a speciális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, mérnökirodák, az innovációs központok, valamint a klaszterszervezetek Regionális Innovációs Létrehozásuk célja az volt, hogy elősegítse a régió nemzetközi Ügynökségek versenyképességének a növekedését, a tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztését, összefogja és együttműködésre bátorítsa az innovációs folyamatban érdekelt szervezeteket, és fokozza a vidéki régió gazdasági vonzerejét. A magyar regionális innovációs rendszer a létrehozásukkal jött létre RET Lásd: Regionális Egyetemi Tudásközpont RIÜ Lásd: Regionális Innovációs Ügynökség Saját forrás A pályázó által a projektre saját költségvetéséből fordítandó kötelezően elvárt pénzösszeg, amely nem minősül egyéb forrásnak. SKI Lásd: Stratégiai kutatási infrastruktúra Spin-off A spin-offok egyetem, állami kutatóintézet, vagy ezen intézmények alkalmazottjai által az anyaintézményben felhalmozott tudás üzleti hasznosítására létrehozott vállalatok, vállalkozások Start-up Induló tudásintenzív vállalkozás, amely kis tőke- és munkabefektetéssel is gyors növekedést produkál. Ilyen cégeknél a befektetői kockázat viszonylag nagy lehet, de a megtérülési ráta is, a start-upok beindulását gyakran kockázatitőke-befektetők vagy üzleti angyalok segítik üzletrész vásárlásával Stratégiai kutatási infrastruktúra Azokat a kutatási infrastruktúrákat tekintjük, amelyek stratégiai jelentőségű országos feladatok megoldásához járulnak hozzá, nemzetközi mércével mérve magas szintű kutatási tevékenység végzését teszik lehetővé, több, egymástól független kutatócsoport számára nyújtanak kutatási lehetőséget, és nyilvánosan elérhető szabályzatban rögzített feltételek teljesülésekor egyenlő eséllyel nyitottak a felhasználók számára, szervezeti, finanszírozási, irányítási és humánerőforráshelyzetük biztosítja a fenti feltételeknek megfelelő működtetést Szabadalom A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája. Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki megoldás (ezért a felfedezések nem minősülnek szabadalmazható találmánynak, mivel még nem műszaki megoldások) Szellemi tulajdon Az alkotó elme által létrehozott találmányok, irodalmi és művészeti alkotások, a védjegyek és márkanevek, illetve más hasonló alkotások összessége /10

9 Szellemi tulajdon menedzsment Az alkotó elme által létrehozott találmányok, irodalmi és művészeti alkotások, a védjegyek és márkanevek, illetve más hasonló alkotások létrehozásának folyamatában ellátandó tevékenységek összessége Szellemi tulajdon védelem Az alkotó elme által létrehozott találmányok, irodalmi és művészeti alkotások, a védjegyek és márkanevek, illetve más hasonló alkotások erkölcsi jogi védelmét jelenti SZTNH Szuperlézer Tacit tudás Tájékoztatási költség Találmány Támogatás Támogatási intenzitás TEÁOR Technológia Technológia intenzív Technológia transzfer Technológiai innováció TEIR Teljesidő egyenérték TéT Attasé Lásd: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Lásd: Extreme Light Infrastructure A tacit vagy hallgatólagos tudás nem kodifikált (íratlan, rögzítetlen) tudás, azaz elsajátítása csak személyes ismeretek által lehetséges Közfinanszírozású projekt esetében a projekt forrásai közül a szakmai és a laikus közönség általi megismertetésére elkülönített összeg A találmány az ötlet kidolgozott formája Közfinanszírozású projekt esetében, a projekt teljes költségének az állam által fedezett hányada. Százalékos mutató, amely egy közfinanszírozású projekt esetében, az állami támogatás arányát mutatja meg a projekt teljes költségéhez viszonyítottan Lásd: Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere Az ember által készített olyan célszerű, az egyéni (emberi) képességeit megnövelő eszközökről (például gépek, anyagok és eljárások) valamint azok alkalmazásáról, szóló ismeretek gyűjtőneve, amelyek segítségével az emberiség egyre többet tud megismerni, megváltoztatni, megőrizni stb. az őt körülvevő világból Az olyan vállalkozás vagy projekt, amelyben meghatározó arányú a kutatás-fejlesztési eredmények felhasználása A technológia egy bizonyos helyről (pl. kutatóintézet) történő mozgása, és egy másik helyen (pl. innovatív vállalat) történő felhasználása. Másképpen megfogalmazva a technológia átadása-átvétele Olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység ide értve az új ismeretanyagba történő befektetést is, amely ténylegesen vagy szándék szerint technikailag új vagy továbbfejlesztett termékek, és eljárások megvalósításhoz vezet. A Kutatás-fejlesztés egyike e tevékenységi körnek az innovációs folyamat bármelyik szakaszában Lásd: Országos Területfejlesztési és Területrendező Információs Rendszer Az FTE egy viszonyítási szám, amely azt mutatja meg, hogy egy kutató teljes munkaidejének mekkora hányadát fordítja egy adott kutatási feladat ellátására. Egy kutató egy évi teljes lehetséges kapacitása = 1 FTE A Magyar Köztársaság legfontosabb tudományos partnereinél a kapcsolatok ápolását segítik elő. Tevékenységük kiterjed a természettudományos kutatás, a műszaki tudományok, a technológia- és termékfejlesztés, valamint az innováció területének képviseletére. Az attasék irányítása és kiválasztása, a hálózat működtetése a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Külügyminisztérium közös feladata /10

10 TéT Obszervatórium Olyan elemző-értékelő adatbázisrendszer és tudásbázis, amely egységes szerkezetben tartalmazza a K+F+I területén keletkező összes releváns információt kiemelten a K+F+I pályázatok vonatkozásában - elősegítendő a hálózatosodást és a tényekre épülő politikaformálást; valamint részt vesz a nemzetközi statisztikai fejlesztésekben, kísérletekben, létrehozva a folyamatok megértéséhez megfelelő ismereteket nyújtó információs rendszert, mellyel összességében hozzájárul a jó kormányzáshoz, a versenyképességet előmozdító K+F+I politikához, a vállalkozások, valamint a kutatószervezetek kutatási stratégiájának formálásához Tevékenységek Egységes Ágazati Magyarország területén működő cégek által végzett tevékenységek Osztályozási Rendszere egységesített osztályozási rendszere, a tevékenységek egyszerű, és gyors beazonosíthatósága céljából TTI Lásd: Tudomány Technológia és Innovációpolitika Tudástranszfer A tudás (illetve új tudás) átadásának és terjedésének folyamata Tudomány A bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló folyamat, és az e folyamatosan végzett tevékenység során szerzett ismeretek összessége Tudomány Technológia és A tudomány, a technológia, és az innováció gyakorlati fejlesztési irányait Innováció Politika összefoglaló nemzeti politikák összessége Tudományos Publikációs Adattár Célja a köztestületi tagok közleményeire és azok idézettségére vonatkozó adatok összegyűjtése és tárolása. Elkülönítve kereshetők benne a köztestületi tagokra vonatkozó adatok Új Széchenyi Terv A magyar gazdaság újjáépítésének programja Újdonságkutatás Az újdonságkutatás célja a találmány tárgyának szakmai területén a szabadalmi adatbázisokban található technika állásának feltárása Üzleti angyal Az üzleti angyal olyan tehetős magánszemély, aki saját benyomás alapján fektet tőkét projektekbe. Az üzleti angyal befektetési mechanizmusa ennek megfelelően egyszerűbb és időben rövidebb, mint a kockázati tőketársaságoké Üzleti angyal hálózat Üzleti angyal szervezeteket összefogó ernyőszervezet Üzleti inkubáció Célja, hogy felgyorsítsa a vállalkozások növekedési szakaszát egyúttal hatékonyabbá tegye az innovációs folyamatokat Vállalati innováció A vállalati innováció a szervezet rugalmasságának megteremtését jelenti a változásoknak megfelelően. Az ilyen tevékenység hazánkban K+F tevékenységnek minősül. Védjegy A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. Számos formát ölthet: lehet szó, szóösszetétel, ábra, sík- vagy térbeli alakzat, a terméknek vagy csomagolásának formáját is beleértve. A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő árukkal kapcsolatban használja, illetve használatára másnak engedélyt adjon Versenyképességi pólus Egy körülhatárolt földrajzi területen, egy innovatív jellegű közös projekt köré csoportosuló azon vállalatok, köz- és magán képzési- és kutatóközpontok összességét jelenti, amelyek hatástöbblet elérése érdekében partnerségi kapcsolatban való részvételre kötelezik el magukat /10

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM?

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? Dr. Gács János vezető főtanácsos Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Vállalkozónői Konferencia, 2012. április 26 (A Szellemi Tulajdon világnapja) No mire is..hát arra,

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

Befektetés a jövőbe: Nemzeti KFI Stratégia 2020

Befektetés a jövőbe: Nemzeti KFI Stratégia 2020 Befektetés a jövőbe: Nemzeti KFI Stratégia 2020 2012. november 8. Előadó: Dr. Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes IPE Versenyképességi Díjátadó Budapest, 2012.12.11. Összesített innovációs index Magyarország

Részletesebben

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás Innováció alapjai Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása 1. előadás Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Innováció fogalma 1. Néhány rövid, a szakirodalomból származó meghatározás: Az innováció, minden

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5.

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5. MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM SEED családi délelőtt 2009. November 5. HOGY A BEFEKTETETT CSALÁDI TŐKE NE MÁSNAK HOZZON HASZNOT Alapigazságok Ha valamilyen szellemi értéket létrehoztunk, oltalmazzuk

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

K+F+I Pályázati Áttekintő

K+F+I Pályázati Áttekintő K+F+I Pályázati Áttekintő Gubacska Anikó Innovációs referens, NKFI Hivatal HORIZONT 2020 program 2016-2017. évi Biztonságos, Tiszta Hatékony Energia felhívások pályázati információs napja 2015. november

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete Prioritás Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének módja Felhívás

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 20. Heti Válasz konferencia K+F ráfordítás adatai A kutatás-fejlesztés ráfordítás

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

Tudás- és Technológia Transzfer az Észak-alföldi régióban

Tudás- és Technológia Transzfer az Észak-alföldi régióban Tudás- és Technológia Transzfer az Észak-alföldi régióban Mátyus László Debreceni Egyetem Egyetemi tanár, a FREE projekt koordinátora Debrecen, 2010 szeptember 23. A DE TTI szerepet vállal az Egyetem átalakulásában

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

az IKTK szerepe a hazai innovációban

az IKTK szerepe a hazai innovációban az IKTK szerepe a hazai innovációban JOBBÁGY DÉNES E L N Ö K - V E Z É R I G A Z G ATÓ I N F O R M AT I K A I KO C K Á Z AT I T Ő K E A L A P - K E Z E L Ő Z R T. 2 0 1 4. N O V E M B E R 6. 1 Agenda Innováció

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és. a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése

Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és. a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése InfoPro transzfer szeminárium Zalaegerszeg, 2012. május 9. Győr Szombathely Zalaegerszeg

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Az ELTE szabályzata a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Varga Attila Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Iroda varga.attila@rekthiv.elte.hu A szellemi tulajdon

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH

Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH Szellemi Tulajdon Világnapja - Budapest, 2017. április 27. Az akadémiai szabadalmaztatás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ELKA 1. számú melléklet Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Kutatásfejlesztésért- és technológiai innovációért felelős

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46 503 779 E-mail: Weblap: www.norria.hu Az EUREKA program Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Európai Uniós és hazai innovációs források

Európai Uniós és hazai innovációs források Európai Uniós és hazai innovációs források Vaspál Gábor innovációs projektkoordinátor Nemzeti Innovációs Hivatal www.nih.gov.hu EU FP 7 NMP Szakmai Nap 2012. Május 23. Győr Az EUREKA program 1985-ben létrehozott

Részletesebben