JEGYZİKÖNYV. Kéri a képviselıket, aki a meghívó szerinti napirendet aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Kéri a képviselıket, aki a meghívó szerinti napirendet aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze."

Átírás

1 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének szeptember 9.-i rendkívüli nyílt ülésrıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Alagsori termében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István Somogyvári László Ignácz János Lendvai Attila Miseta Zoltán Nagy László Országh Zoltán Szentesné Szekér Piroska Szücs Orsolya Meghívottak: dr. Kovács Tamás Szabó Józsefné Csöröncsics Zoltán polgármester alpolgármester képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı aljegyzı irodavezetı jkv.vezetı Megjelent érdeklıdık száma: 0fı A polgármester a rendkívüli nyílt ülést 16:03-kor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselıtestület határozatképes, mert 9 tagja közül 7 fı jelen van. Kéri a képviselıket, aki a meghívó szerinti napirendet aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı-testületének 204/2013.(IX.9.) számú határozata A szeptember 9-i rendkívüli ülés napirendjérıl. 1.) A Fülesmackó bölcsıde támogatási szerzıdésének módosítása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 2.) DDOP D azonosító számú, Füles Mackó Bölcsıde építése Balatonlellén tárgyú pályázat vonatkozásában a bölcsıde továbbépítéséhez a kivitelezı kiválasztása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 3.) Ipartelepi út felújítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

2 2 4.) Szentegyházi önkormányzat gépkocsi vásárlásának támogatása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 1.) A Fülesmackó bölcsıde támogatási szerzıdésének módosítása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Szentesné Szekér Piroska és Nagy László képviselık 16:04-kor megérkeztek az ülésre, így a jelen lévı képviselık száma 9 fı. Kenéz István polgármester: Az anyagban le van írva, hogy a MAG Zrt mit kér tőlünk és miért kell a támogatási szerzıdést módosítanunk. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı-testületének 205/2013.(IX.9.) számú határozata A Füles Mackó bölcsıde támogatási szerzıdésének módosítása Balatonlelle Város képviselı-testülete a DDOP D azonosító számú balatonlellei Füles Mackó bölcsıde építése tárgyú pályázat befejezési határidejét július 1. napjában jelöli meg, egyúttal hatályon kívül helyezi a július 3-i ülésén hozott 165/2013.(VII.3.) Kt. számú határozatát. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a befejezési határidı módosításához a projekt közremőködı szervezete (MAG Zrt) felé kezdeményezze a támogatási szerzıdés módosítását. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 2.) DDOP D azonosító számú, Füles Mackó Bölcsıde építése Balatonlellén tárgyú pályázat vonatkozásában a bölcsıde továbbépítéséhez a kivitelezı kiválasztása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kenéz István polgármester: Kiírásra került a kivitelezési pályázat, amire három érvényes pályázat érkezett. A NOA Építı Kft, aki Ft-tal a legjobb árajánlatot adta, neki van a legmagasabb pontszáma, így a Bíráló Bizottság ıt javasolja a kivitelezési munkák elvégzésére.

3 3 Szücs Orsolya képviselı: Dezsavő érzésem van a dologgal kapcsolatosan. Amikor tavaly ilyenkor itt ültünk akkor is az árak alapján döntöttünk egy cégrıl. Nehéz helyzetben áll a testület, hiszen közel egy évvel ezelıtt döntöttünk arról, hogy a FİÉPMESTER Kft-t bízzuk meg a bölcsıde kivitelezési munkálataival. Már akkor is sokunknak az volt a véleménye, hogy mélyen a realitás alatt van az ár. Ezt józanészre és a mai árakra tudjuk alapozni, mivel egyikünk sem hozzá értı szakember. Ráadásul itt egy közintézményrıl van szó, ahol az árak a követelmények miatt magasabbak. Most viszont, plusz pénzre volna szükség. Sokszor és sokan jeleztük azt, hogy megítélésünk szerint a 66 M Ft-ból közel 600 m2-es épületet nem lehet megépíteni. A magam részérıl nem tudom felvállalni annak az ódiumát, hogy a költségvetés terhére a gazdálkodás biztonságát esetleg kockára téve 20 M Ft-ot áldozzunk a bölcsıde építésére. Akkor még mindig nem tudhatjuk, hogy valóban be lehet-e ebbıl a pénzösszegbıl fejezni. Nekem az a véleményem, hogy ez 77 M Ft-ba sem fér bele. A másik az, hogy a mőszaki ellenır ugyan úgy maradt. A mőszaki ellenır az építkezés alatt is gondos gazdaként nem járt el. Amikor észlelte, hogy levonul a cég, nem találkoztam vele sem bizottsági, sem testületi ülésen. Nem figyelmeztetett bennünket, nem hívta fel a figyelmet, hogy az állagmegóvás érdekében milyen intézkedéseket tegyünk. Így egész télen és tavasszal ázott a fal és ebbıl kárunk keletkezett. Problémám van továbbra is az épület méreteivel. Szeretném ha egy szakember elmagyarázná azt, hogy 25 gyermek ellátásához miért van szükség közel m2-es épületre, ami biztos, hogy sokba kerül. Kenéz István polgármester: A tervezı többször alátámasztotta, hogy akár tetszik, akár nem a nagy épület, egy bölcsıdének ezeket a feltételeket amit a tervdokumentáció tartalmaz- meg kell építeni, mert csak abban az esetben tud a bölcsıde szakszerően mőködni és akkor kapja meg a mőködési engedélyt. Én elıtte nem ismertem a mőszaki ellenırt, de egy végtelenül jól felkészült, jó szakembernek és korrekt embernek tartom. A kivitelezı a munkálatokat mindvégig úgy jelezte vissza az önkormányzatnak és a mőszaki ellenırnek, hogy be kívánja fejezni az épületet csak az utolsó pillanatban mégsem tudja felvállalni, nem azért, mert az általa vállalt összegbıl nem tudja megcsinálni, egyéb más anyagi okok miatt nem tudta tovább a kivitelezı a munkálatokat végezni. Akkor a mőszaki ellenır megtett mindent az érdekében, hogy ez az építkezés úgy legyen tovább kezelve, hogy a legkisebb problémák merüljenek fel. Az önkormányzatnál ez a beruházás, ami közel 97%-os támogatottság -2,5 M Ft-ba kerülne a közel 105 M Ft helyett-. Az, hogy most nem vállaljuk fel, hogy ezt a hiányzó összeget hozzátegyük, a lehetı legrosszabb választás lenne -tekintettel arra, hogy ezt a pályázatot az önkormányzat elnyerte-. A pályázatot egy bizonyos százalékig elkezdtük és megépítettük. A támogatott pénzekbıl, pénz lehívásra került. Vagyis ha ezt így hagyjuk és nem csinálunk vele semmit, akkor ez tényleg egy kidobott pénz. Én úgy gondolom, hogy ha ezt nekünk csak tetı alá kell hozni és bármit csinálunk belıle, az mind pénzünkbe kerül. Az eddig beinvesztált összeget nekünk vissza kell fizetni -kamataival-. Azt az összeget -ami kivitelezéshez vagy a munkának befejezéséhez szükséges- durván vissza kell fizetni, vagy most odatesszük a munkálatok befejezéséhez és lesz egy bölcsıdénk. Arról nem beszélve, hogy 15%-os plusz pénzeket el lehet nyerni pályázaton, így tulajdonképp 1-2 M Ft - amit hozzá kell tenni - és elkészült a bölcsıde. Én a magam részérıl mindenkinek azt javaslom, hogy gondolja át a dolgot, hogy ezt a jelenlegi pályázatot igen is folytatni kell, a bölcsıde épületet be kell fejezni. Amennyiben bármilyen más formában indulunk el, akkor nekünk igen komoly anyagi veszteségünk lesz és annak semmiféle hozadéka nem lesz. Semmiféle vagyongyarapodást nem jelent, az tényleg ráfizetéses az önkormányzatnak. Én a magam részérıl a kivitelezés mellett voksolok és azt kérem, hogy gondolja át mindenki. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Amikor a terveket megláttuk elıször mi is megdöbbentünk a nagysága miatt. Elıször is az volt a kérdés, hogy legyen-e konyha ahol külön fıznek a gyerekeknek, vagy ne. Akkor arra szavaztunk, hogy legyen egy konyhája a gyerekeknek, ahol külön fıznek, de arra nem gondoltunk, hogy ezáltal majdnem

4 4 megháromszorozódik a tetıtér nagysága. Most már meg van a terv, ha most újra kezdjük a tervezést, akkor az egész pályázatot elveszíthetjük. A mőszaki ellenır személyével kapcsolatban elhangzott, hogy aggályos, ha ugyanez a mőszaki ellenır marad. Emlékezetem szerint ez egy iroda, aki több mőszaki ellenırt is foglalkoztat, így lehetıség nyílt volna arra, hogy másik mőszaki ellenırt kérjünk. Az már ne legyen kérdés, hogy akarjuk vagy ne akarjuk, hogy legyen-e bölcsıde, mivel benne van egy csomó pénz. Tudjuk hogy szükség van rá. Véleményem szerint egy olyan megoldást kell találnunk, hogy folytatni kell a beruházást a legjobb anyagi kondíciókkal. Volt arról szó, hogy a pályázat kapcsán esetleg egy átcsoportosítást is lehetne végezni, bizonyos konyhatechnikai dolgokat kisebb volumenre venni, így néhány millió forintot ezzel meg tudnánk spórolni. Így maradna még pénz az építményre, illetve az lenne a kérdésem, ha a pályázatmódosítást beadnánk, ahol arra hivatkoznánk, hogy az építıanyagok ára 18 %-kal megemelkedett, ez mennyi pénzt jelentene, mennyi pénzre pályázhatnánk konkrétan. Milyen összeggel kellene az önkormányzatnak még hozzájárulni? Kenéz István polgármester: Ha 15 %-os lehetıség van, úgy e Ft., összességében a 15 millió forintos különbség a jelenlegi árajánlattól. Egy-két milliót kellene az önkormányzatnak hozzátennie, ha a pályázat nyerne. Az átcsoportosítással sajnos nem tudunk élni. A tervek elkészítésénél a konyha mérete a legminimálisabbra lett tervezve, ami ahhoz kell, hogy egy bölcsıde fızıkonyhaként tudjon mőködni. Melegítı konyhaként meg lehetett volna oldani, de ez akkor azért nem került szóba, mivel a bölcsıdénél egész más jellegő ételt kell készíteni és ezért nem jöhetett szóba az iskolakonyha. Ezért döntöttünk úgy, hogy fızıkonyha lesz. Ez ugyanúgy, mint az épületnek a nagysága, 28 fıs csoport nagyságra lett terveztetve, ez a minimum amit meg kell építeni ahhoz, hogy a bölcsıde mőködni tudjon, megkapja a mőködési engedélyét. Ezt ismertette a tervezı. A pályázat módosítására sajnos nincs lehetıség, mert ott is meg vannak a mőszaki paraméterek, amelyeken változtatni nem lehet. Ezt elmondták a szakemberek is. Újratervezni az épületet nem lehet, mivel ezt a pályázatot már elnyertük. A képviselı-testület annak idején eldöntötte, hogy a mőszaki ellenırzés lefolytatásával ezt a céget bízza meg, azt nem tudom, hogy ez az iroda hány fıs, ık ezt a személyt delegálták, nem tudom hogy a mőszaki ellenır személyével milyen probléma merülhetett fel. İ azokért a dolgokért felel, ami eddig elkészült. Úgy gondolom és nagyon sok emberrel, más kivitelezıvel beszéltem errıl az épület ami eddig megépült a minıségével abszolút semmiféle gond és probléma nincs. Egyetlen kivitelezı sem jelezte, hogy bármilyen jellegő plusz költség merülne fel. Miseta Zoltán képviselı: Teljesen új megvilágításba kerültek egyes dolgok. Eddig nem errıl volt szó. Végig azt hallottuk, hogy ez az építkezés 61 M Ft-ba bele fog férni. Ehhez képest most 20 millió forinttal kellene többet kiadni a városnak erre. Nem egy-két millió forintról van itt szó. Itt most mindenkinek 20 millió forintot kell biztosítania szavazatával az eddig meglevıkön kívül. Gondolkodjunk el azon, hogy megtehetjük-e ezt. Ugyanis, jelen pillanatban 20 %-kal magasabb ez az összeg, mint a becsült ár és úgy tudom, hogy a közbeszerzésnél ez aránytalanul magasnak minısül. Egyáltalán van-e jogunk arra, hogy ezt a döntést meghozzuk. Ezt, ha jól tudom igazságügyi szakértı bevonásával lehet megtenni. Eddig az volt, hogy ebbe a pályázati összegbe ez az építkezés belefér. Akár a Fıépmester építi, vagy bármelyik másik cég. Most itt van a legolcsóbb ajánlat, ami 20 millió forinttal drágább mint az a pénzt, ami jelen pillanatban rendelkezésünkre áll. Az a kérdésem, mi változott, ami miatt most 20 millió forintot kell erre a beruházásra még tenni, illetve hogy nem létezik-e ez a 20 %-os szabály? Kenéz István polgármester: Sokan bíztunk abban, hogy a 61 millió forintba belefér a beruházás, most 18 %-os készenléti állapot van. Itt senki nem állította 100 %-osan, hogy a 61 millió forintba bele fog férni. Az hogy a közbeszerzés 20 %-kal több, én nem vagyok

5 5 szakember, annak a szakembernek kellett volna feltenni ezt a kérdést, ı ezt egyszer sem említette, pedig többször leültünk vele tárgyalni. Te is ott voltál, meg kellett volna kérdezni tıle, hogy ez így van vagy nem. A legutóbbi Bíráló Bizottsági ülésen is ott voltál, fel lehetett volna neki tenni ezt a kérdést, nem tetted meg. Miseta Zoltán képviselı: Sajnos már elindulunk a vádaskodás irányába, pedig nem ez lenne a cél, inkább valami megoldást kellene találni. Polgármester Úr! Mindenki, aki itt volt tudja, hogy végig arról volt szó, hogy a 61 millió forintba bele fog férni. Mindenki érezte, hogy ez az összeg egy kicsit kevés, de mondtuk, hogy legyenek más lehetıségek. Úgy tudom, hogy menetközben is volt a terven módosítás anélkül, hogy errıl a testület tájékoztatva lett volna. Nem baj, mert biztos szükség volt rá. Most annyi van, hogy elıttünk van egy választási lehetıség, fizessünk plusz 20 millió forintot. Úgy gondolom, hogy reális kérés az, hogy ennek a dolognak jobban utána kellene nézni. Mi alkalmaztuk a közbeszerzıt, mi alkalmaztuk a mőszaki ellenırt, miért nem jöttek ide? A mőszaki ellenır kérdésére visszatérve, ott voltam azon a testületi ülésen, amikor elhangzott részünkrıl, hogy ne ezt a mőszaki ellenırt alkalmazzuk. Nem kételkedem az ı szakmai képességében, de azért azt ne állítsuk, hogy neki semmi szerepe nincs abban, hogy egy vállalkozó egész télre fedetlenül hagyta az építményt. Sótalanításról is volt szó. Az lenne a kérésem, hogy ne a vádaskodás irányába menjünk el, hanem hisszük hogy van más lehetıség, vagy fogadjuk el, hogy 20 millió forint. Ennél az összegnél egy kicsit részletesebb magyarázatra lenne szükséges, tehát ezért tettem fel a kérdéseimet. Nagy László képviselı: Sajnos nem voltam ott az ülésen, amikor a kivitelezı pályázat nyert, de biztos hogy nagy hiba lett azzal elkövetve, hogy a legolcsóbb ajánlat került elfogadásra. A 20 millió forintnak mi lesz a sorsa, ki fogja ezt lenyelni? Most mindenki azért dolgozik, hogy ennek a cégnek a hibáját valamilyen módon helyrehozzuk. Ezért ki a felelıs? Ezért nem mi képviselık vagyunk a felelısek. Polgármester úr te azt állítottad, hogy ismered ezt a céget. Kenéz István polgármester: Ezt most itt visszautasítom, mert nem ismerem ezt a céget. Nagy László képviselı: Én csak azt néztem meg, ami le volt írva. Most belefutunk egy olyan dologba, hogy a 20 millió forintot ránk fogják terhelni. Nem hiszem, hogy a képviselık azért vannak, hogy a közlönyöket bújni kellene, hogy melyik cég ellen mikor milyen eljárás indul. Nagyon jól mondja Szentesné képviselı társam is, hogy nekünk szükségünk van 200 m2-es konyhára? Nem hiszem el, hogy ezt menetközben nem lehetne átterveztetni. Azt nem mérlegeltük, hogy milyen lehetıségeink lennének még. Kenéz István polgármester: Most mindenki próbálja a hibást keresni, és a képviselıtestület abszolút nem felelıs ebben a dologban. Igenis a képviselı-testület hozta ezt a döntést. Teljesen mindegy hogy jó vagy rossz döntést hozott, teljesen mindegy, hogy kettı vagy négy vállalkozó között választhatott. Úgy ahogy a törvény most is a legalacsonyabb és a legkedvezıbb árat engedi kiválasztani, ezt nem mi találtuk ki. A cég ellen - amikor ez a megbízás volt - nem volt semmiféle felszámolás. Ezt a céget én nem ismertem. Szücs Orsolya képviselı: A céggel komoly problémák lettek és szerintem arra próbált képviselı társam célozni, amit én elfelejtettem megemlíteni, hogy valóban a közbeszerzést lebonyolító cég birtokában van egy csomó információnak, amivel mi nem rendelkezünk. Amikor ezek a cégek leadják az árajánlataikat, akkor nem ennyit papírt adnak le, hanem egy olyan árajánlatot, amiben a múltjuk, a mérlegük, stb minden kiolvasható. Nem tudom, hogy a Bíráló Bizottság tagjai látják-e a teljes anyagot, amit ezek a cégek leadnak? Pl. milyen anyagi helyzetben van a Noa Építıipari Kft. stb. milyen a mérlegük, mi volt a legutolsó munka amit csináltak, milyen referenciáik vannak?

6 6 Biztos vagyok benne, hogy nemcsak én vagyok, akik megkaptuk a lakosság részérıl a kérdéseket, hogy ki a felelıs azért, hogy kiválasztottak egy olyan céget, aki egy-két hónapig tudta az építkezést csinálni és utána lelépett. Mi lesz most azzal az épülettel, és többe kerüle ez a városnak? Itt csak arról van szó, hogy 16 millió forint + ÁFA kell a bölcsıde továbbépítéséhez és itt a befejezésrıl szó sincs. Kenéz István polgármester: Ez az összeg a befejezéshez kell. Szücs Orsolya képviselı: Befejezésrıl akkor beszélhetünk, ha átadják nekünk az épületet. Kenéz István polgármester: Megint csak azt tudom mondani, hogy amit feltettél kérdéseket erre a közbeszerzı cég tudna válaszolni. Aki árajánlatot adott be, azt a közbeszerzı cég megvizsgálta és mindegyik megfelelt a feltételeknek. Csak azok kerültek a testület illetve a Bíráló Bizottság elé, akik ezeknek a feltételeknek megfeleltek mind a két alkalommal. Most két különbözı cégrıl beszélünk, aki a közbeszerzést bonyolítja, mindkét cég megtette a megfelelı vizsgálatokat a pályázatokkal kapcsolatban, ami a közbeszerzési feltételeknek megfelelt. Ignácz János képviselı: A korábbi felszólalásokban elhangzott, hogy kell-e ekkora épület. Sajnálatos módon az elmúlt évek során az intézményeink igen nagy csorbát szenvedtek a minıségi színvonalat illetıen. Úgy gondolom, hogy minden balatonlellei szülı felelıs kezekbe szeretné adni gyermekét a bölcsıdében, egy Uniós elıírásoknak megfelelı intézményben. A bölcsıde méretei az elıírásoknak megfelelıek, ezt nem mi találtuk ki. A felszólalásokból az derült ki, hogy lehetıleg helyi vállalkozót válasszunk. Értem és látom is hogy ismételten miért nem helyi vállalkozót választunk ennek a beruházásnak a befejezéséhez. Kérlek Polgármester úr, hogy errıl a televízió nézıket is tájékoztasd. Kenéz István polgármester: Nagyon egyszerő a megválaszolás, 15 millió forinttal magasabb árajánlatot nyújtottak be. Nem az én kompetenciám elbírálni, a közbeszerzési eljárás ezt engedélyezi. Ha ettıl eltérünk meg kell magyarázni, hogy miért térünk el. Ignácz János képviselı: Akkor ez azt jelenti, hogy ha helyi vállalkozót választanánk, akkor plusz 10 milliót még rá kellene tennünk az összeghez. Amennyiben lett volna helyi vállalkozó természetesen ıt támogatnánk. Kenéz István polgármester: A jelenlegi 77 millió Ft NOA Építıipari Kft- helyett 88 millió forint -Steiner Kft Balatonboglár- vállalkozó ajánlata, helyi vállalkozó nincs. Konzorcium a pályázaton nem is indulhat. Miseta Zoltán képviselı: Természetesen tisztában vagyok a közbeszerzés szabályaival és nem akarok olyan érzetet kelteni, mintha lenne más lehetıség a választásban, viszont a helyi vállalkozók mindig azt mondják cinikusan, hogy ezért a pénzért ık nem is vállalnák el a beruházást. Ha már szóba kerültek a helyi vállalkozók - bizonyára ti is sokkal beszéltetek egyöntetően azt mondták, hogy tudnának javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehetne ezt az építkezést olcsóbban lebonyolítani. Van egy terv kiírás, ami tökéletesen meghatározza, hogy mit kell csinálni. Miért nem kérdezzük meg ıket? Elképzelhetı, hogy az ı segítségükkel a 20 millió felét legalább meg tudnánk spórolni. Abba az irányba kellene elmenni, hogy hogyan lehetne a bölcsıdét megvalósítani úgy, hogy ne kelljen 20 millió forintot rákölteni. Ami még talán ennél is veszélyesebb, hogy mibe fog kerülni a mőködtetése. Mi az oka annak, hogy a környezı települések sorra kezdenek óvoda, bölcsıdét építeni. Úgy tudom, hogy egy ilyen bölcsıde mőködtetéséhez nagyságtól függıen 15 és 20 millió forintnyi összeget kell hozzátenni minden évben. Egy 600 m2 épület főtése nem kevés költséget jelent. Ha ezen tudunk változtatni valamilyen formában, akkor talán az utódainkra egy kicsit kisebb terhet fogunk hagyni.

7 7 Kenéz István polgármester: A helyi vállalkozókat ide kellett volna hozni, de te is tudod hogy egy közbeszerzési eljárásnál ez kivitelezhetetlen. Az, hogy külön kell megépíteni a bölcsıdét, nagyon sajnálom, hogy nem emlékszel arra, amikor a bölcsıdei pályázat kiírásra került, nem lehetett pályázni csak külön bölcsıde építésére. Ezek a dolgok nagyon gyorsan feledésbe merülnek. Akkor kellett volna jobban elgondolkodnunk ezen, amikor ez a testület elfogadta - a bölcsıde építését -. Akkor voltak még érdekek, most ez már megszőnt. Sajnos ez a gondolkodás nem következetességre utal. Azt, hogy kell bölcsıde a testület fogadta el, az hogy mekkora legyen, azt törvényi keretek írják elı. Ez minden alkalommal elmondásra került. Miseta Zoltán képviselı: Én nem személyeskedni akarok. Nekem az a célom, hogy egy olyan bölcsıde jöjjön létre, amire nem megy rá a város pénze és ami mőködıképes és élhetı lesz a gyerekek számára. Többször elhangzott már részünkrıl, hogy nem túl olcsó ez, és most azt kapjuk, hogy megszavaztuk. Ebben nincs vita, hiszen mindenki jót akart. Úgy gondolom errıl beszélgetnünk, eszmét kellett volna cserélnünk, nem csak a papíralapon megkapott anyagokra hagyatkoznánk, akkor talán könnyebben jutnánk elıre. Nézzük meg van-e lehetıség arra, hogy olcsóbb legyen. Eddig arról volt szó, hogy a 60 millióba belefér. Most már látjuk, hogy ez nem lehetséges. Próbáljuk meg, hátha van valami más megoldás, ne tegyük rögtön hozzá a 20 milliót. Az elıterjesztésbe szerepel, hogy ez az összeg rendelkezésre áll. Hol? Ez költségvetési rendelet módosítását igényli. Ha nincs más megoldás, természetesen el kell fogadni, csak azért gyızıdjünk meg errıl. Kenéz István polgármester: Úgy gondolom, hogy mint polgármesternek amennyi információ a birtokomban van, minden alkalommal tájékoztatom a testületet. Aki információt kér, az megkapja ugyanúgy a hivatali dolgozóktól. Az, hogy a személyes javaslatom az volt, hogy 61 millióból be lehet fejezni a beruházást, azt le lehet szavazni. Amikor a tervek elkészültek, akkor kellett volna elgondolkodni azon, hogy fenn tudjuk-e tartani ezt az intézményt. A tervezı elmondta a testületnek, hogy az egy csoportos bölcsıde legminimálisabb megvalósításához ezt a tervet el kell fogadni, mert különben nincs bölcsıde. Az a szomorú, hogy a különféle beruházásoknál, fejlesztéseknél nem úgy kapjuk meg a pályázati pénzeket ahogy a tervezı elengedi a fantáziáját, hanem ennyi pénzbıl kell ezt a beruházást megvalósítani. Miseta Zoltán képviselı: Az lenne a fontos, hogy ezt az építményt hogyan tudnánk a város javára mőködtetni. Ami kritika az nem minden a te személyed ellen irányul. Szakemberek mondják, hogy az épület nem elég gazdaságos mőködtetés szempontjából. Ezt kellene megnéznünk. Kenéz István polgármester: Ismételten elmondom. Van egy tervdokumentáció, ami alapján a pályázatot elbírálták. Ezen jelen pillanatban változtatni nem lehet. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: A vitába nem kívánok belefolyni, de a sorrendiség és a jogszerőség megköveteli, hogy amikor a testület döntött arról, hogy a Fülesmackó bölcsıde elızı kivitelezıjével felmondja a szerzıdést, azt követıen nem döntött, hogy hogyan tovább. Ebbıl az következik, hogy a továbbépítés a cél. A továbbépítés céljára vonatkozóan a képviselı-testület meghozta az ajánlatkérési döntését, amely mindenki elıtt írásos elıterjesztéskén kint volt és tartalmazta azokat az információkat, amelyet ki kellett küldeni az ajánlattevıknek. Önök határozták meg azt a négy építıipari vállalkozást, akiknek kiküldtük az anyagot. Ennek következtében döntöttek a közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzés megindult. Most ott tartunk -és az a kérésem, hogy abban döntsenek- a közbeszerzési eljárást lehet eredménytelennek nyilvánítani, de ha eredménytelennek nyilvánítják kötelességem felhívni a figyelmet az elızı napirendi pontban meghozott döntésüket. Amennyiben nem ebben az irányban kívánnak menni, akkor pedig az a

8 8 kérésem, hogy a három érvényes ajánlattevı közül el kell dönteni, hogy ki fogja végezni a kivitelezést. Amennyiben ebben döntöttek, akkor önmagát adja az a kérdés, ami a határozati javaslat 2. pontjában szerepel, hogy a becsült érték 61 millió forint, tehát a kettı között 16 millió+áfa különbség van. Ezt a fajta többlet növékményt mibıl fedezi az önkormányzat, hiszen addig nem tudunk szerzıdést kötni. Ha a NOA Építıipari Kft-vel kötnék meg a szerzıdést, mivel a közbeszerzési eljárás során ı érte el a legmagasabb pontszámot. Kötelezettséget vállalni úgy, hogy pénzügyi forrás nincs, nem lehet. A vitában elhangzott olyan kérdés, hogy át lehet-e terveztetni ezt az épületet. Ez a vonat már elment. A kiviteli terveket készítı és az engedélyezési tervet készítı megerısítette azt, amit Polgármester úr is elmondott, hogy ezek a különbözı paraméterek szabvány alapján készültek. Átterveztetni már lehetıségünk nincs. Ha ez saját beruházás lenne, akkor a testület szíve-joga addig amíg el nem készült a terveket folyamatosan változtathatja a megfelelı paraméterek és jogszabályok betartása mellett. Ez a beruházás pályázat útján került elnyerésre. Ami még nagyon fontos, ezt a beruházást 2014-ben be kell fejezni. Ezt is figyelembe kell venni. A MAG Zrt. a régebbi testületi döntés alapján a támogatási szerzıdés olyan módosítását, hogy a Fülesmackó kivitelezésének befejezési munkáit szeptember 1-ig toljuk ki nem fogadja el. Két nagyon sarkos mozgásteret látok, az egyik amit legelıször elmondtam, a másik pedig a plusz terhek vállalása. Itt senki nem tud a másikon számon kérni, mert nem tılünk függ. Kérem, hogy bölcs döntésükkel segítsék ennek a projektnek a befejezését. Lendvai Attila képviselı: Úgy gondolom mindenki egyetért azzal, hogy az önkormányzatok alul finanszírozottak. Akkor miért beszélünk feladat finanszírozásról? Nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy a vállalkozók szóvá tesznek bizonyos dolgokat. Csak, mi közpénzek felett döntünk és nem a versenyszférának megfelelı gondolkodást kell folytatni. Egyszerően a képviselıknek nincs mozgásterük a választás tekintetében. Nagy László képviselı: Elhangzott, hogy az önkormányzatok alulfinanszírozott. Az adósság 50 %-át átvállalta Balatonlellén is a Kormány. Az építési naplót, amit vezetett a mőszaki ellenır, látta ezt közülünk valaki? Szücs Orsolya képviselı: Én úgy gondolkozom, mint egy vállalkozó, mert 20 millió forintért igen sokat kell dolgozni. Az sem igaz, hogy a legolcsóbb árajánlatot kell elfogadnunk. Úgy gondolom, ha idejön egy vállalkozó aki azt mondja, hogy 20 millió forintból befejezi a beruházást és mi nem látjuk, hogy ebbıl az összegbıl nem lehet megépíteni, akkor nem hiszem el, hogy nekünk kötelességünk ezt az ajánlatot elfogadni. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: A közbeszerzési eljárás során a mőszaki dokumentációt mind az öt vállalkozó megkapta. Egyetlen egy vállalkozás volt, aki kérdéseket intézet az önkormányzat felé. Helyszíni bejárást biztosítottunk a vállalkozók számára, ahol ketten jelentek meg. Az értékelési szempontok az ajánlatkérési dokumentációba egyértelmően le voltak írva, melynek során maga az ár jelentıs mértékben dominált, valamint a jótállás, illetve a kötbér összege. A közbeszerzési törvény is egyértelmően leírja, hogy ilyen esetben, amennyiben a testület eredményesnek nyilvánítja az eljárást, akkor mozgásterük nincs. Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben másfajta döntés születik, akkor valószínő, hogy jogorvoslat és döntıbizottsági eljárás elé fog kinézni a képviselı-testület, aki a döntést meghozza és annak a szankciói jelentısek. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Emlékszem, amikor a pályázat volt akkor rákérdeztünk, hogy az értékelési szempontokban milyen mozgástér van. Szerettünk volna olyan szempontot is beletenni, hogyha hasonló pályázati feltétel születik egy helyi és egy vidéki vállalkozó között, akkor a lelleieket részesíthessük elınybe. Igazából nem nagy mozgástere volt a Bíráló Bizottságnak, illetve a testületnek, ezért elsısorban az összeg az ami igazán mérvadó.

9 9 Az újraterveztetésnél vigyázzunk arra, hogy mibe megyünk bele, hiszen aljegyzı úr is felhívta a figyelmet, július 1-jéig lehet a kivitelezést elvégezni. Ha még mi néhány hónapot eltöltünk azzal, hogy újraterveztetjük, attól tartok, hogy kifutunk az idıbıl. Ha ez megtörténne, visszafizethetjük az eddig kifizetett pénzt és elbukjuk a beruházást. Abban kell állást foglalnunk, hogy akarja-e a testület a beruházást. Amikor a pályázat kiírásra került minden képviselı kinyilvánította szándékát a beruházással kapcsolatban, és sajnos most úgy látom, hogy megint ott tartunk, hogy akarjuk-e a bölcsıdét vagy sem. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: Pontosítok, július 1-ig használatbavételi és mőködési engedélyt kell kérni. Országh Zoltán képviselı: Amikor elindult a bölcsıde pályázat nagyon örültem, hogy Balatonlellén elindult egy olyan dolog, amire jövıt tudunk építeni. A kezdetekben voltak különbözı vélemények, de a testület kiállt az mellett, hogy szükségünk van bölcsıdére. Ugyanakkor van egy törvény, amit a testületnek kötelessége betartani, és sajnos kicsi a mozgásterünk. Ugyanakkor felelısek vagyunk a beruházásért, és láttuk, hogy télen a falon 20 cm-es hó volt. Sajnos nem látunk részünkre egy olyan garanciát, hogy ezt a beruházást a következı vállalkozó befejezi. A közpénzekrıl felelısen kell döntenünk. Itt valakinek felelısséget kell vállalni azért, hogy az elmúltat rakjuk rendbe, a jövıt pedig úgy indítsuk el, hogy még egyszer ilyen hibába ne fussunk bele. A bölcsıde kell. Miseta Zoltán képviselı: Próbálom összefoglalni, hogy milyen lehetıségeink vannak. Egyik lehetıségünk, hogy fogjuk magunkat és most igennel szavazunk, ennek következtében + 20 millió forintot valahonnan elı kell teremteni ennek az építkezésnek a folytatására, majd kapunk egy olyan építményt, ami remélhetıleg megfelel a követelményeknek, viszont nagy plusz költséggel mőködtethetı. A másik lehetıség, amit aljegyzı úr is mondott, hogy ezt a pályázatot eredménytelennek nyilvánítjuk. Az most meg sem fordult senkinek a fejében, hogy mi egy 10 millió forinttal drágább árajánlatot válasszunk, még akkor is ha balatonlellei a vállalkozó. Ezt a törvények sem teszik lehetıvé. Ha eredménytelennek nyilvánítjuk, két lehetıségünk van. Az egyik lehetıség, hogy visszafizetjük a 11 millió forintot, amit eddig a vállalkozó lehívott és marad ez az építmény és nem nyúlunk semmihez sem. Vagy megpróbálunk köztes megoldást keresni, amit én is erıltetek. Legalább legyen egy írásos szakvélemény egy hozzáértı embertıl, hogy arra már nincs mód, hogy ezt átterveztethessük, vagy a kiíráson változtassunk. Akiket megkerestem vállalkozókat elmondták, hogy tudnának tenni javaslatokat arra, hogy hogyan lehetne ezt a kiírást megváltoztatni úgy, hogy az ne kerüljön ennyibe. Az egyik vállalkozó -aki nem nyert- már a harmadik bölcsıdéjét építi. Miért nem próbálunk velük beszélni, hogy valamire jussunk? Az a kérdésem, hogy ilyen aránytalan eltérés esetén van-e lehetıségünk rögtöni döntésre? Nincs-e arra lehetıségünk, hogy megvizsgáljuk ezt a 20 %-os eltérést, és addigra beszerezzük ezeket az információkat. Mert ha valaki azt mondja, hogy nincs mit csinálni ezt az építményt így kell megépíteni, nem akarom elhinni, hogy két rossza közül kell választani. Mert szerintem az is rossz, hogy nem lesz bölcsıdénk, de az is rossz, hogy 20 millió forintot ráköltünk és utána még drágán üzemeltetjük is. Kenéz István polgármester: Ennek a pályázaton elnyert beruházásnak a mőszaki tervdokumentációján változtatni nem lehet, mert az azt jelentené, hogy a pályázatot elbuktuk. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: Illetve annyi, hogy újra indul az egész, az egész támogatási szerzıdést felül kell vizsgálni, évi befejezésig gyakorlatilag az én véleményem szerint nem készül el. Miseta Zoltán képviselı: Van egy másik pályázatunk is ötször ekkora összeggel és azzal is nehezen jutunk elıre. Azért feszegetjük a kérdést, hogy talán valami nem úgy mőködik, és

10 10 természeten polgármester úr ez nem a te személyed ellen irányul, hogy valamin változtatni kell. Szeretnénk bizonyosságot. Van fıépítészünk, vizsgálja meg ezeket a kérdéseket, milyen lehetıségek vannak. A kiírás megváltoztatása nem törvényszerően jár a terv teljes felülvizsgálatával. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: A pályázat bontásnál ott volt Miseta képviselı úr is, ahol megkérdeztük az egyik pályázótól, hogy az ı által beadott utolsó végsı ár és a tavalyi végsı ár közötti különbség mit takar. Háromfajta növekményi okot adott: az egyik hogy a rezsi óradíj jelentısen megváltozott. Minden vállalkozó elismerte, hogy Somogy megyének ezen a részén általában Ft-os rezsi óradíjon számolnak. A másik pedig az e-útdíjból származó építıanyag növekmény ára. Minden vállalkozónak meg volt a lehetısége, hogy éljen a kérdezés jogával, hogy helyszíni bejáráson vegyen részt. Ebbıl ketten vettek részt a helyszíni bejáráson. Ez a pályázat a hivatal részérıl korrekten került lebonyolításra. A közbeszerzési szakértınk nem tud du. 4 órakor részt venni testületi üléseken, erre nem kötelezhetjük. A 20 %-ot a minusznál kell vizsgálni a plusznál nem. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Ha most nem döntünk, akkor a közbeszerzés nem hozott eredményt. Azt kérdezném aljegyzı úrtól, hogy meddig kell, hogy a közbeszerzés eredményhirdetése meglegyen. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: A testület elnapolhatja a napirendet, viszont végtelenségig nem lehet, viszont a közbeszerzésre vonatkozóan az ajánlat kérésnél meg van, hogy hány napon belül kell dönteni, amit most fejbıl nem tudok megmondani. Feltételezem, hogy nem sok idı van. Lendvai Attila képviselı: Kezd egy olyan helyzet kialakulni, hogy képviselı társaim kritikaként fogalmazzák meg az információ hiányát évben az ÁSZ vizsgálta a VÜSZnél a kiemelt beruházásokat. Akkor tett egy olyan javaslatot -amit azóta sem fogadott meg a testület-, hogy jelöljünk ki saját magunk közül kapcsolattartó személyt. Mert jelenleg ezek a döntések úgy mőködnek, hogy a testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírásra. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: A polgármester a testületnek a fınöke. Azért hatalmazza fel a testület, hogy nevében és helyette eljárjon bizonyos döntéseknél. Somogyvári László alpolgármester: A megépülı bölcsıde milyen minimum és mennyi a maximum létszám amivel mőködnie kell. Kenéz István polgármester: Max. 28 fı., 1 csoport. Somogyvári László alpolgármester: Ehhez tartozik, hogy a pályázat milyen kötelezettségekkel jár még? Dr. Kovács Tamás aljegyzı: Fenntarthatóság, tehát ez azt jelenti, hogy 5 évig ezt az intézményt mőködteti. A szerzıdésben ezt vállalta az önkormányzat. Az, hogy a központi költségvetés ezt hogyan finanszírozza, nem lehet elıre tudni. Ez a szerzıdés aláírásra került a pályázat beadásával egyidejőleg. Somogyvári László alpolgármester: A lakosság bennünket is megkeres és nem mindig tudunk válaszolni kérdéseikre. A folyamat megakadt és csak remélni tudjuk, hogy befejezıdik a beruházás. Emlékszem az elején szóba is került, hogy ez az épület 600 m2. Mi akkor két dolgot tettünk szóvá, ami jegyzıkönyvbe is került, hogy ekkora mérető bölcsıde szükséges-e városnak? Ez EU szabvány. Nem tudom, hogy ez így van-e ezt csak elfogadni tudom, ha így van. Óriási a 600 m gyerek részére. Ezt lényegesen kisebbre kellett

11 11 volna tervezni. Nem vagyok róla meggyızıdve, hogy ezt nem lehetett volna kisebbre terveztetni. Nem értjük ezt az összeget, Ft/m2. Ezért volt az aggályunk Szücs Orsolya képviselı társammal, hogy a Fıépmester Kft vállalkozóval kapcsolatban, hogyha a legolcsóbba választjuk és probléma lesz, akkor mit tudunk tenni. Nem értem, hogy ebbıl a helyzetbıl semmilyen kibúvó nincsen. Akkor is el kellett volna fogadnunk az árajánlatot, ha mondjuk 39 millióról adták volna? A mostani ajánlatok alapján a pontszám, hogy mennyibe kerül, garanciát mennyit adnak, kötbért mennyit kell fizetni. Ezek a vállalkozók pontot nyerhettek el. Hogyan tudjuk a saját vállalkozóinkat is helyzetbe hozni. Mégis többet fizetünk mint amennyit kell, de nem helyi vállalkozó kapja a munkát. Két képviselıtıl is elhangzott, hogy azon aggódik, hogy drágán fog elkészülni és drága lesz a fenntartása. Nem tudom hogyan jutottunk el idáig. Most nekünk sokkal többe kerül, mint a kezdet kezdetén. Az a kérdésem, hogy újratervezés jelen állapotban lehetséges-e? Hiányolom, hogy a mőszaki ellenır és a közbeszerzésért felelıs nem jelenik meg az ülésen. Nagyon sok kérdésünk lenne feléjük. Most csak találgatunk, hogy mit tudunk tenni. Jelen pillanatban mást nem tudunk tenni, hogy folytatjuk a munkát, mert már állnak a falak, és ezt nem lehet áttervezni. Sajnos a testület nincs mindennel tisztában úgy ahogy Polgármester úr. Nagyon furcsa, hogy a közbeszerzésért felelıs ember 4 óra után nem tud itt lenni és nem tudunk neki kérdéseket feltenni. Úgy gondolom mindenki a legjobb belátása szerint a legjobbat akarja. Amilyen kérdések itt elhangzottakat, nagyon keveset találok benne olyat, ami nem jogos. Mindenki felelısen akar dönteni, de nem tudunk felelısségteljesen dönteni a jelen információk alapján. Most megint valakinek oda fogjuk adni a beruházást 77 millió forintért. Nagyon sok aggályom van az üggyel kapcsolatban, de mivel nincs más választásunk, ezt abbahagyni nem lehet, folytatni kell és ha nincs másra lehetıség, nem tervezhetı át, a költségek nem csökkenthetık, nincs már idınk semmire, akkor el kell fogadnunk az elıttünk lévı javaslatot. A kérdésemre nem kaptam választ, áttervezhetı igen vagy nem. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Erre a kérdésre igennel és nemmel nem lehet válaszolni, sokkal bonyolultabb ez a kérdés, mert a késıbbiek során ez félreérthetı. Amikor az EU-s pályázatot benyújtották, akkor egy építés engedélyezési tervet nyújtottak be a mostani ismert tervet-. Ezt fogadta el a pályázat elbírálója, erre született egy támogatási szerzıdés. Erre vállalta a lellei önkormányzat, hogy a benyújtott építési engedélyben szereplı tervnek megfelelıen a bölcsıdét elkészítik határidıre. Az a határidı már lejárt. Ahhoz, hogy közbeszerzési eljárást lehessen lefolytatni az engedélyezési terv mellé le kell tenni a kiviteli tervet, amire megbízták az engedélyezési tervet készítı tervet. Elfogadásra került a kiviteli terv és a kiviteli tervvel 2012 nyarán indította a képviselı-testület az egy évvel ezelıtti közbeszerzési eljárást. Azóta ezen a kiviteli terven változtatás nem történt. Ha most változtatni akarunk a kiviteli terveken és az olyan jellegő változtatás, akkor természetesen érinti az engedélyezési tervet. Akkor engedélyezési tervet kell készíteni és akkor már módosul a támogatási szerzıdés. Ha ebben az irányba akar a testület dönteni akkor a júniusi befejezési határidı nem tartható. A másik probléma, hogy a vezetı tervezı aki elkészítette az engedélyezési tervet- nincs abban az állapotban, hogy az ı szellemi termékét harmadik személy áttervezhesse. İ a legutolsó konzultáción amin még meg tudott jelennijelezte, hogy minden normát betartott és mindent elıírásnak megfelelıen készített. Nekem is elmondta egykét pályázó, hogy szerinte ezt lehetne így, szerinte úgy. De ık kivitelezık, nem tervezık. A tervezı vállalta a felelısséget, hogy az a terv ami elkészült a magyar illetve az Unio-s jogszabályoknak megfelel. Szücs Orsolya képviselı: Az milyen típusú felelısség, amit ı vállalt. Ha mégis téved akkor annak a többletköltségeit állja. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Amennyiben egy erre létrejött hatóság illetve bíróság kimondja, hogy övé a felelısség, akkor igen. Én nem ismerem a tervezés normáit. İ nyilatkozott amikor leadta a tervet, hogy megfelel a jogszabályoknak.

12 12 Somogyvári László alpolgármester: Azt kérdezem, hogy ez a helyzet nem analóg-e a nagyobbik pályázatunkkal. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Nem, de ez nem napirend. Somogyvári László alpolgármester: Ott meg lehet tenni a változtatást? Kenéz István polgármester: Nem. Bizonyos dolgokba lehet megtenni. Ott a tervezık olyan nyilatkozatot tehetnek bizonyos anyagok tekintetében, hogy ugyan olyan minıségő anyag csak valamivel olcsóbb. Ezen kívül semmit nem tehetnek ott sem. Csak minimálisat lehet pl: parketta helyett szalagparketta -. Mikor leültek a szakemberek és a tervezık úgy keltek fel az asztaltól, hogy mégis bele kell, hogy férjenek ebbe a keretbe. Azért sem lehet a terveket megváltoztatni, mert ez egy elnyert pályázat. Az egész pályázatot felborítja, vagyis egész pályázatunkat elveszítjük, ha mi a tervdokumentációt módosítjuk és nem a pályázat alapján leadott kiviteli tervdokumentáció alapján készítjük el a munkálatokat. Hiszen a pályázat kiírónál ott vannak a tervdokumentációk. Amikor ezt visszaellenırzik akkor megnézik, hogy erre pályáztunk, ez került kivitelezésre. Ez biztos, hogy a pályázat elbukását jelentené. Somogyvári László alpolgármester: Ebbe nem vagyok ennyire biztos, de elfogadom. Én csak olcsóbbá szeretném tenni. Kenéz István polgármester: Mindannyian azon lennénk. Somogyvári László alpolgármester: Most idı kérdése, hogy belefér-e vagy jogilag teljesen lehetetlen. Kenéz István polgármester: Jelen pillanatban idı és jogilag is kizárt, hogy a tervdokumentáción olyan mértékő változtatást hajtsunk végre, hogy az több millió Ft-os megtakarítással jár. Somogyvári László alpolgármester: Akkor nincs más lehetıségünk vagy elfogadjuk ezt a javaslatot, vagy nem épül meg a bölcsıde. Nincs más lehetıségünk, akkor ki kell mondani. Én nem szívesen fogadom el így, de miután nincs más lehetıségünk az mellett szavazok, hogy ilyen feltételekkel épüljön meg a bölcsıde. Miseta Zoltán képviselı: Azért hangzanak el új információk, teljesen mindegy, hogy van-e lehetıségünk arra, hogy áttervezzük vagy sem ezt a dolgot. A tervezı nincs olyan állapotban, hogy megtegye. Azért ez elmondja, hogy vannak olyan információk, amik a képviselı-testületnek nincsenek a birtokában. Beszélünk és mondjuk, hogy ez így van és közben nincs rá garancia. Nekem az a félelmem, amikor ezt az egészet elkezdtük többen megfogalmaztuk az ezzel kapcsolatos aggályainkat, hogy nem biztos, hogy elég a 1000 Ft/ m2-es ár. Minek 200 m2-es konyha 28 gyereknek mert tudom, hogy a törvény elıírja-. De azt mondták, hogy ne törıdjünk mi ezzel, ezek az elıírások és mindenki megszavazta. Mégsem készült el. Most mi a garancia arra, hogy megint bele vagyunk kényszerítve egy helyzetbe plusz 20 M Ft-ot beleteszünk-. Eddig azt mondhattuk, hogy az önkormányzatot pénzügyi kár nem érte. Bár most sem tudom, hogy a sótalanítás költségét ez tartalmazza vagy nem. A 3 M Ft-ot meghaladó összeget ki fogja megfizetni. Magát a mőszaki kiírást soha nem látjuk. Ezért bizonytalanodik el az ember, mert ha minden mőszaki ember azt mondja, hogy de lehetne ezen változtatni. A mőszaki tartalom változása esetenként változás bejelentıvel is mőködik. Nem törvényszerő, hogy a szerzıdést módosítani kell, abba is van lehetıség. Próbáljuk meg ezeket megvizsgálni. Ha látjuk, hogy nem megy, akkor nincs mit tenni. De legalább az esélyt adjuk meg. Én mindig attól féltem, hogy engedtünk ebben a kérdésbe és nem sikerült jól ez a döntés. Lehetett

13 13 volna jobb is, ezt is hozzáteszem. Akkor miért nem próbáljuk megadni magunknak azokat a lehetıségeket, hogy a maximális jóhiszemőséggel döntsünk. Legalább legyen egy írás a kezünkben, hogy ezeket tényleg nem lehet megcsinálni, nincs tehetıség a költségek csökkentésére. Nagy László képviselı: Motoszkál a fejemben a 200 m2-es konyha. Felteszem a kérdést, nem néztem utána, nem vagyok tisztában ezekkel a törvényekkel, de el tudjátok képzelni, hogy egy egyéves gyereknek kell 16 m2-es konyha? Azt felszorozni 28-al és kijön 200 m2. Gondolkodjuk el egy kicsit, én nem tudom elképzelni. Itt vannak a problémák, amirıl nem tudtunk elıtte. Nem tudom, hogy nem-e érné meg egy hetet utánajárni, hogy lehet-e vagy nem. A MAG Zrt-vel felvenni a kapcsolatot, hogy ilyen elképzelésünk van. Tételezzük fel, hogy ha ez a cég újra azt mondja, hogy nem fogja befejezni. Akkor a következıbe hozzáteszünk 30 M Ft-ot? A végén kiderül, hogy 100 M Ft-ot nekünk kell kifizetni saját zsebbıl, hogy elkészüljön. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Igaz. De bárki bármikor belebukhat, legyez az helyi vagy nem helyi vállalkozó. Erre nincs garancia. Jogi garanciák vannak és vannak következményei, az más kérdés, hogy milyen módon lehet érvényesíteni. Nagy László képviselı: Megint a legolcsóbbat el kell fogadni. Tételezzük fel, hogy ha nem a legolcsóbb lett volna elfogadva az elsı körben, hanem elfogadtuk volna a 90 M Ft feletti beruházást, semmi problémánk nem lett volna. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Csak ha egy vizsgálat megállapítja, hogy két ajánlat közül a testület a drágábbikat fogadta el és nem tudja megindokolni, akkor annak másfajta következményei is vannak. Nagy László képviselı: Biztos meg tudtuk volna indokolni, mert csak meg kellett volna nézni a környéken a beruházásokat, hogy 100 e Ft/ m2 alatt nem adtak árajánlatokat. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Nemrég a testületnek volt egy döntése, főnyírót vásároltak. Mi volt a döntés lényege? Ki adja a legolcsóbb és legjobb ajánlatot. Most is azt nézzük ki adja a legolcsóbbat és a legjobb ajánlatot. Én értem a logikát és én is sokszor gondolkodom rajt, hogy nem mindig a legolcsóbb hosszútávra a legjobb. De a közbeszerzésnél mindenki ugyanarra a mőszaki dokumentációra ugyanazt a nyilatkozatot teszi de a vége fele látszik, hogy nem biztos, hogy ez a kivitelezı úgy teljesített. Itt vannak a garanciális elemek, amit kivitelezés közben lehet érvényesíteni. Nagy László képviselı: Jelentısége van az egy hétnek, hogy ezt megnéznénk, hogy nem lehet-e ezt kisebbre terveztetni? Dr Kovács Tamás aljegyzı: A MAG Zrt ebbe nem fog nyilatkozni és teljesen joggal nem fog nyilatkozni. Ha azt mondaná a MAG Zrt, hogy semmi akadálya át lehet terveztetni, az akkor megkötött támogatási szerzıdést felül kell vizsgálni. Abban igaza van Miseta Zoltán képviselınek, hogy kisebb módosítást változás bejelentıvel el lehet érni, de milyeneket? Amit polgármester úr is mondott lanimált parketta a rendes parketta helyett -. Nincs ott 200 m2-es konyha, 400 m2-es épületrıl van szó. Ha az a kérés, mi felvesszük a MAG Zrt-vel a kapcsolatot, de attól még valamikor dönteni kell. Kenéz István polgármester: Azért azt is vegyük figyelembe, hogy az idı sürget bennünket, ha ezt az épületet az idei télre nem hozzuk tetı alá, akkor még nagyobb károk lehetnek belıle.

14 14 Dr Kovács Tamás aljegyzı: Minket az a cél vezérelt közbeszerzésnél, mert lehetett volna nyílt közbeszerzésre tenni és sajnálom, hogy nem azt javasoltuk, hogy a meghatározott öt cégnek lett kiküldve. Célszerő lett volna nyílttá tenni és látható lett volna, hogy a piac mennyire árazza be a munkát. Nem korrekt vállalkozói szemléletnek tartom, hogy utána mondják vállalkozók, hogy ezt olcsóbban is meglehetett volna. Akkor miért nem indult a közbeszerzési eljáráson, ha tudja, hogy olcsóbban meglehet. A többség inkább azt mondta, hogy M Ft szerintük, ami reális. Szentesné Szekér Piroska képviselı: A konyhát nem úgy kell elképzelni, hogy van 200 m2-es tér. Van külön húsos, zöldséges, fehér mosogató, fekete mosogató, stb. Öltözık és sok a folyosó. Ha már ilyen konyha lesz késıbbiekben nem csak a bölcsıde hanem az óvoda ellátását is meg lehet oldani. Én is félek egy új építetıtıl, igazából erre garancia nincs. Nemrég olvastam Kaposvár is így járt, ez nem egyedi dolog. Miseta Zoltán képviselı: A bölcsıdébe azért kell konyha, mert speciális étrend kell, ami az óvodásoknak sem megfelelı. Már egy ideje beszélgetünk, de nincs idı dönteni, nincs más alternatíva, ez a vége! Nem hiszem, hogy errıl van szó. Van egy módosító indítványom. Kérjünk a MAG Zrt-tıl egy állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy lehet-e és milyen formában lehet változtatni a kiviteli terven a költségek építési- csökkentése végett. A kiíráshoz képest, a becsült árhoz képest 20%-kal magasabb árak esetén van-e lehetısége a testületnek valamit tenni? Ezekre kapjunk írásban választ és a válaszig napoljuk el az ezzel kapcsolatos döntést jövı hét-. Ha ezekre a kérdésekre negatív válasz születik, tényleg nem lehet csinálni semmit, akkor ez nagy tanulság nekünk. Dr Kovács Tamás aljegyzı: A kiviteli terveket bármikor módosíthatjuk. Milyen hatása van a mi pályázatunkra, gondolom ez a lényege. Miseta Zoltán képviselı: Így van. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Mert kiviteli tervet naponta módosíthatok, de annak hatása nem mindegy. Miseta Zoltán képviselı: Milyen formában lehetne a jelen pillanatban meglévı terveket úgy módosítani, hogy a költségeket csökkentse. Nem azzal volt a baj a kiírásban, hogy túlságosan magas árat adtak, hanem túlságosan magas a mőszaki tartalom. A mőszaki tartalmat hogy lehet csökkenteni, hogy a költségek vélhetıen csökkenjenek. Ezzel mindenki kap egy lehetıséget, hogy végiggondolja a dolgot. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy biztos dolgok lesznek a kezünkben. Így nem kérhetjük egymások vagy rajtunk más számon, hogy is volt ez a döntés. Kenéz István polgármester: Ez kevés lesz. Utána meg kell kérdezni a szakembereket, hogy a kiviteli tervek azoknak a feltételeknek megfelelnek-e, ami az elıírás. Miseta Zoltán képviselı: Az egyértelmő, de legalább ez az elsı lépés legyen meg. Ha nem megy, akkor nem tudunk mit csinálni. Somogyvári László alpolgármester: Anélkül, hogy a pályázatot veszélyeztetnénk. Miseta Zoltán képviselı: Egyértelmő, a törvényi feltételeknek meg kell felelni, mert nem kap mőködési engedélyt.

15 15 Ignácz János képviselı: Ha képviselı társam úgy gondolja, hogy ezt az indítványát fenn kívánja tartani, akkor szánjunk rá idı és mondjuk meg, hogy ebbıl a költségbıl mi az amit kérünk és mi az amit nem. A konyha hangzott el többször. Az indítvánnyal nem értek egyet akkor, ha ez a minıség terhére megy. Készüljön el Balatonlellén egy olyan intézmény ami az Unio-s elvárásoknak megfelel. Kenéz István polgármester: Itt azt lehet csinálni, hogy az elektromos berendezés az 1,2 M Ft, de elég lesz fele olyan drága. Ennek viszont van egy másik oldala. A tervezı, aki mőszakilag megtervezte az elıírás szerint tervezte erre rákérdeztünk mi is annak idején-. De azt mondta, hogy nem lehet, mert mindegy, hogy 28 fıre építi meg a fızıkonyhát vagy 200 fıre fıznek a konyhába. Ignácz János képviselı: Ha a mőszaki tartalom a minıség terhére megy, azzal nem értek egyet. Ha megcsináljuk, akkor csináljuk meg rendesen. Miseta Zoltán képviselı: Nem véletlen a konyha a fı dolog. Ez a konyha nem 28 személyes hanem ennél jóval nagyobb. A gépek nagysága és azok fogyasztása egyáltalán nem mindegy. Nem mindegy, hogy egy 200 adagos vagy 50 adagos konyha gépparkját használjuk. Ez mind a mőködtetés oldalán, mind az építetés oldalán jelentıs költségmegtakarítást eredményez. Ha nincs ilyen benn, akkor megnyugodtunk, hogy ezen nem lehet változtatni. Annyi azért legyen, hogy ezeket a kérdéseket megpróbáljuk megcsinálni és szerintem ennek az építés sem állhatja útját. Kenéz István polgármester: A határozati javaslatot olyan formában módosítanánk, hogy mielıtt a végsı döntést meghozzuk tájékozódjunk a szakembereknél is illetve a MAG Zrt-nél is, hogy a pályázat mőszaki tartalmán milyen formában mely határidıig lehet módosítani lefele az árak vonatkozásában. Amikor ezek írásban rendelkezésre állnak akkor ismételten egy rendkívüli ülés keretében döntsünk. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Mivel a napirendi pont egy közbeszerzési eljárás végsı része lenne, felhívom a figyelmet, amennyiben a testület lehetıséget kap a mőszaki tartalom átgondolására, akkor a közbeszerzési eljárásról dönteni kell, mert van egy függıben lévı eljárás. Kenéz István polgármester: Még egyszer közbeszereztetni kell? Dr Kovács Tamás aljegyzı: Utána újra ki kell írni a közbeszerzést csökkent mőszaki tartalommal és ez két hónap. Somogyvári László alpolgármester: Ha a közbeszerzést bonyolító úr is el tudna jönni. Dr Kovács Tamás aljegyzı: Jelezzük neki. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, hogy a határozati javaslat helyett az általa elmondott módosító indítványt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. június 13-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 13-19. T A R T A L O M J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 21-én 15 órakor a Városháza Millenniumi termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. november 10.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. június 2-án 18,00 órakor tartott soros ülésén. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. február 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Pálmai József Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-18/2010./TT.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete. J e g y zıkönyv. Szám: 2387-18/2010./TT. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 2387-18/2010./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 21-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról

Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 395-3/2013. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. április 29-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 41-63. Rendeletek száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3-11. TARTALOMJEGYZÉK 3/2008.(I.28.) PBH.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! 1 Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben