S4 modul: Marketing koncepció modul fordítása. S 4 modul. Marketing koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S4 modul: Marketing koncepció modul fordítása. S 4 modul. Marketing koncepció"

Átírás

1 Eur Crafts 21 Kmpetenciafejlesztés a fenntarthatósági menedzsment érdekében az európai kézmőiparban S4 mdul: Marketing kncepció mdul frdítása Frrás: Westdeutscher Handwerkskammertag (Ed.): CD-ROM: A fenntartható fejlıdés a kézmőiparban. Segédanyag a kézmőiparhz kötıdı tanácsadók és trénerek számára készült képzési és tanácsadási kncepció megvalósításáhz. Ez egy kísérleti prjektmunka eredménye: Düsseldrf (Westdeutscher Handwerkskammertag (Hrsg.): CD-ROM: Nachhaltiges Wirtschaften in Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungsknzeptes für Betriebsberater/-innen und Dzenten/-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Mdellversuch, Düsseldrf).. S 4 mdul Marketing kncepció Tartalmjegyzék: A mdul leírása... 1 A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása... 2 B mdul: Marketing-mix eszközök... 4 C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése Irdalm, média, linkek, ktatási segédanyagk Kapcslódás más mdulkhz Publikációs adatk... 11

2 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 2 A mdul leírása Manapság a marketing általánsan elterjedt kifejezés. Ezt a fgalmat nagyn széles körben használják anélkül, hgy különösebben átgndlnák, hgy mit is jelent, hisz a marketing valami lyasféle dlg, amit az emberek a mindennapi életükben végeznek, például: beszélgetések srán (álláspályázat, stb.) a munkában a vizsgákn egyéb szituációkban. A marketing fgalma az angl nyelvbıl ered és piacra jutást jelent, vagy másképpen fgalmazva termékek és szlgáltatásk értékesítését. Az 1950-es és 1960-as évek óta a marketing lényegesen megváltztt abban a tekintetben, hgy a cégek miként végzik ezt a tevékenységet. Miközben a múltban az eladók uralták a piact, manapság a fgyasztók egyre növekvı mértékben beflyáslják a vállalatk sikerességét a termékek és szlgáltatásk rendkívüli bıségének köszönhetıen. A marketing ennélfgva a vállalat vállalkzói attitődjeként definiálható, amely áthatja az egész vállalatt a cégfilzófiában testet öltve, amelyet tudatsan, szisztematikusan és következetesen alkalmaznak és amely fgyasztó-rientált. [Bruhn 2007] A vállalat sikerességének a fgyasztó-rientált marketing kiemelten fnts eleme függetlenül a cégmérettıl. A magas szintő fgyasztói elégedettségbıl eredı elınyökön túl (rendszeres ügyfelek, ingyenes pzitív reklámzás, pzitív imázs és markáns elkülönülés a versenytársaktól) a fgyasztó-rientáltság a következı elınyöket és lehetıségeket is nyújtja: a termelési flyamatkat ptimálisan lehet tervezni, a piaci rések feltárulnak és megmutatkznak, tvábbá a vállalat jövıjét aktívan lehet frmálni. A marketingnek egyre nagybb a jelentısége. A fgyasztó-rientáltság = a vállalat sikerének meghatárzó eleme Milyen a jelenlegi helyzetünk? A jelenlegi helyzet elemzése Hvá akarunk eljutni? A piaci célk meghatárzása Milyen irányt akarunk követni? A legjbb stratégiák kiválasztása Milyen intézkedéseket teszünk? A megfelelı marketing eszközök meghatárzása A megfelelı irányba haladunk? A teljesítmény felülvizsgálata 1. ábra: Irányíttt kérdések a marketing kncepció felvázlásáhz [Frrás: saját adat Becker (2006) szerint]

3 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 3 Az 1. ábrában említett közpnti jelentıségő illetve iránymutató kérdések a marketing számára egyfajta rientációt jelentenek a fentiekben leírt srrendiséget követve. "Az ügyfelek elvárásai" és a "A fenntartható üzleti szegmensek" mdulk arra fókuszálnak, hgy megválaszlják azt a kérdést, hgy " Milyen a jelenlegi helyzetünk?" A krábban elvégzett "Kézmőves önértékelés" mdullal együtt a fenntartható gazdasági fejlıdést segítı képzési és knzultációs prgramban résztvevı vállalkzásnál hzzávetıleges képet nyerhetünk arról, hgy milyen a jelenlegi helyzete. A "Küldetés és jövıkép/ Stratégia" mdul segíti a megfelelı stratégia kiválasztását. A "Marketing kncepció" mdul leginkább arra keresi a választ, hgy miként juthatunk el a jelenlegi helyzetbıl egy meghatárztt célig, másként fgalmazva, hgyan határzhatjuk meg a marketing célkat. A következı téma azzal fglalkzik, hgy mely eszközök állnak rendelkezésre a marketing-mix keretében, különös tekintettel a kmmunikációs plitikai eszköztárra, tvábbá, hgy milyen kndíciók között kerüljenek ezek bevezetésre. Végül az is fnts kérdés, hgy a hatéknyságt miként mérjük, és hgyan lépjünk tvább. Ehhez igazdva a "Marketing kncepció" mdul az alábbi elemeket tartalmazza: A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása B mdul: Marketing-mix eszközök C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése Kapcslódás az S2» Az ügyfelek elvárásai «és az S3» A fenntartható üzleti szegmensek«, valamint a B2» Kézmőves önértékelés«mdulkhz, és az S1 mdulhz» Küldetés és jövıkép/ Stratégia «.

4 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 4 A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása Kulcsfgalmak: Rövid, közép és hsszú távú marketing célk Ebben a mdulban a következıkrıl szerezhet ismereteket: * Miért kell megfgalmaznunk a marketing célkat * Milyen megfgalmazási lehetıségek állnak rendelkezésre

5 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 5 Egy felmérést követıen (például a "Kézmőves önértékelés"-t alkalmazva (lásd B2 mdul)) a vállalkzásánál fennálló jelenlegi visznykról meglehetısen jó, áttekintı képet nyerhet, beleértve mind az erısségeket, mind a gyengeségeket és a fejlıdési ptenciálkat is. Nem kz majd nehézséget, hgy felmérje milyen helyzetben is van a vállalkzása. Ez alapján meg tudja határzni, hgy a cégének rövid távn (1-3 év), közép távn (4-5 év) és hsszú távn (6-10 év) milyen irányba kell fejlıdnie. Amennyiben egy cég a marketing céljait erre a felmérésre alapzva határzza meg, azaz a mindennapi üzletvezetés helyett egy szélesebb perspektívában vizsgálódik, akkr a cég képessé válik arra, hgy a saját gazdasági jövıjét aktívan határzza meg. A célk kitőzése jelenti a gazdaságilag sikeres vállalkzás megteremtésének mtrját. A célkitőzések megfgalmazásakr elengedhetetlen, hgy beépítsünk kntrll mechanizmuskat, amit a kis és közepes vállalkzásk gyakran nem vesznek figyelembe. Elengedhetetlen és fnts, hgy úgy fgalmazzuk meg a célkitőzéseket, hgy azk sikere látható legyen, azaz egy adtt céleredmény elérése vagy megközelítése számba vehetı és mérhetı legyen. A rövid távú és inkább gazdaságilag rientált marketing célk lehetnek akár az alábbiak is:»az a célunk, hgy az eladásainkat, a frgalmunkat és a prfitunkat xy százalékkal növeljük 20xx-re.A termékválasztékunkkal xy%-s piaci részesedést kívánunk elérni 20xx-re.«S4-A1: Marketing célk S4-A2: Rövid, közép és hsszú távú célk Felmérés annak érdekében, hgy a mindennapi üzletvezetési tevékenységeken túl lássunk. Közép és hsszú távú fgyasztó rientált marketing célkitőzéseink lehetnek az alábbiak:»szeretnénk, ha az ügyfeleink 20xx-re rólunk a környezetbarát imázst alakítanák ki.az a célunk, hgy 20xx-re a vállalkzásunk márkaismertsége xy százalékkal növekedjen.az ügyfelek elégedettségét 20xx-re xy százalékkal kívánjuk javítani.«

6 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 6 A marketing célk megfgalmazása A marketing célkitőzések megfgalmazásakr fnts, hgy szem elıtt tartsuk, hgy azk egyediek, specifikusak és realisztikusak legyenek, és hgy álljanak harmóniában az adtt vállalkzás szükségleteivel és lehetıségeivel. Tvábbá biztsítani kell azt, hgy az eredmények ellenırizhetıek legyenek. Az alábbi megfntláskat javasljuk, amikr a célkat megfgalmazzuk: a tartalm tekintetében (mit kell elérni?) milyen mértékben (mennyit kell elérni?) idıkeret (mikrra kell a céleredményt elérni?), és alkalmazási területek (mely területek, mely üzleti szegmensek/régiók) vnatkzásában kell elérni az eredményeket? A célkitőzések megfgalmazásáhz tekintse át az S7 "A vállalati igazgatás kulcsszámai" mdult S4-A3 Marketing célk - és azk meghatárzása B mdul: Marketing mix eszközök Kulcsfgalmak: Kmmunikáció és terjesztés, hirdetés, public relatins, eladásösztönzés, személyes eladás Ebben a mdulban a következıkrıl szerezhet ismereteket: * Milyen marketing-mix lehetıségek állnak rendelkezésre különös tekintettel a kmmunikációs plitikákra * Hgyan lehet a kis és közepes vállalkzásknál a marketing eszközöket alkalmazni A marketing jóval több annál, hgy egy terméket illetve szlgáltatást a piacra kifejlesztünk, vagy hgy egy vnzó árat meghatárzunk. Ha egy kézmőves vállalkzás sikeresebb szeretne lenni a versenytársainál, akkr az üzletének, termékeinek és szlgáltatásainak elınyeit kmmunikálnia kell a ptenciális új ügyfelek felé. S4-B1:Marketing-mix eszközök Az alábbi lehetıségek együttesen a marketing-mix-szel, valamint a kmmunikációs és eladásösztönzési lehetıségekkel a kézmőves vállalkzásk számára különös jelentıséggel bírnak. A kézmőves szektr vállalkzásai számára a kmmunikáció és az eladásösztönzés kifejezetten fntsak. A 2. számú ábra száms lehetıséget mutat be: Eszközök Célkitőzések Célcsprt Tartalm Példák

7 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 7 Reklám Az eladásk közép és hsszú távú növelése, elismerés A már meglévı és ptenciális ügyfelek Termék/szlgáltatás Nymtattt média (visszajelzési elemekkel), sprtmez, banner, pszteres hirdetés; helyi rádió, rövid Public Relatins, PR Új piaci csatrnák kiépítése, a vállalati imázs megerısítése és fejlesztése Eladásösztönzés Az eladásk rövid távú növelése Személyes eladás Meggyızés és az eladásk növelése A nagyközönség Elsıdlegesen a már meglévı ügyfelek Elsıdlegesen a már meglévı ügyfelek (egyének) A vállalat filmek, stb. Sajtókiadványk; beszédek és elıadásk, kiadványk; szemináriumk, jótéknysági események, stb. Termék/szlgáltatás Díjak, tmblák; apró jutalmak; események; házn belüli kiárusításk; használt áruk becserélése; egyet fizet kettıt kap akciós ajánlatk Termék/szlgáltatás Árubemutatók; vásárk és kereskedelmi események stb. 2. ábra: A kmmunikáció eszközei és azk célkitőzései, célcsprtjai, tartalma és példái

8 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 8 A reklám A reklámk szakadatlanul bmbáznak bennünket. A fgyasztókra úgy kell hatni, hgy azk meg akarják venni a reklámztt terméket. A cél az, hgy megváltztassuk a bevett viselkedést. (Behrens 1996) A kereskedelmi reklám hatalmas fejlıdésen ment keresztül. A középkrban az emberek jbbára csak a piactereken, vásárkn és kirakatk elıtt találták szembe magukat hirdetésekkel, ahl az "ellenırzött" árucikkeket vásári kikiáltók, utcai árusk, vagy fali hirdetmények és felhívásk kínálták, ezzel szemben napjainkban a vásárlók ki vannak téve a szüntelen reklámáradatnak. Reklámzás = a viselkedés tetten érhetı megváltztatása A fgyasztó általában úgy reagál, hgy az infrmációk skaságából szelektál, és ez alapvetıen beflyáslja a választását. Ezért annak a veszélye, hgy a vásárlás szempntjából fnts infrmáció nem jut célba, kmly kihívást jelent a reklámzás számára. Ennélfgva mielıtt megpróbálunk infrmációt tvábbítani a fgyasztó számára, meg kell nyernünk a figyelmét. A hirdetési média és a reklámhrdzó kiválasztása azktól a célkitőzésektıl függ, amelyek mentén a reklámt felépítjük. Ez azt jelenti, hgy elıre el kell dönteni, hgy mely célcsprt, milyen terület valamint milyen idıkeret, és ami nagyn fnts, hgy milyen költségráfrdítás a legmegfelelıbb. Például, a nymtattt média alkalmazása a reklám eszközeként az infrmáció széles körő terjesztését biztsítja. A napilapk és a magazink minden célcsprt számára, mindenkr és mindenhl elérhetıek. Ez a hirdetési lehetıség biztsítja a reklám flyamatsságát. Mindemellett visznylag nagy kreatív szabadságt nyújt, és a költségeket illetıen skféle váltzat frdulhat elı. A hirdetési média kiválasztása, azaz napilap vagy magazin, attól függ, hgy milyen a terjesztés lefedettsége és kiterjedtsége, milyenek a költségei, milyen gyakri a megjelenés és különösképpen, hgy milyen az lvasók összetétele. Mielıtt a fgyasztónak infrmációt adunk át, fnts, hgy megnyerjük a figyelmét. A különféle reklámk összehasnlításának egy egyszerő képlete van, az úgy nevezett "ezer elérés költsége". Ez azt mutatja meg, hgy mennyibe kerül egy adtt médiumn keresztül a célközönségünkbıl ezer fı elérése. Egy napilap vagy egy magazin esetén, kiszámítható a reklám médium "ezer elérés költsége" képlettel (ez egyszeri ráfrdítás esetében ezer lvasóra jutó árként értendı):

9 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 9 ezer elérés ára = bruttó ldalár*1000 lvasók száma Tipp: Azk a napilapk és magazink, amelyek alkalmasak lehetnek a kis- és közepes vállalkzásk számára a szükséges infrmációkat az úgy nevezett "média adatk"alatt teszik közzé annak érdekében, hgy az "ezer elérés költsége" kalkulációt el lehessen végezni. S4-B2: Tervezzen meg egy reklámkampányt! Public Relatins, PR A Public Relatins (rövidítve PR) szó szerint a nagyközönséggel való kapcslattartást jelentik. A PR magába fglalja mindazkat az intézkedéseket, amelyeket az emberek különféle csprtjai és a vállalatn kívüli intézmények között fennálló kapcslatk beflyáslására hznak. PR= a vállalat közönségkapcslatai A PR nem pusztán az ügyfelekkel, hanem a versenytársakkal, az alkalmazttakkal, szakértıkkel, a bankk és kamarák munkatársaival való kapcslattartást is jelentik. A PR célja az, hgy hatáss imázst építsenek fel, ugyanakkr kialakítsanak egy speciális imázst is miközben megszilárdítják vagy éppen javítják a már meglévıt. Célkitőzés: az imázs áplása A reklámtól az különbözteti meg a PR-t, hgy eltérı perspektívára kncentrál. Miközben a reklám közpnti fókusza a terméken van, a PR-ban a vállalat áll a figyelem középpntjában. A közönségkapcslatk úgyszlván magát a céget reklámzzák, amint azt az alábbi jól ismert példák is illusztrálják: Aszpirin kicsivel kevesebb fájdalm a világban A Bayer környezetbarát kutatáskat végez Az új FORD C-MAX FORD Érezd a különbséget! = reklám = PR = reklám = PR

10 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 10 Milyen intézkedések tehetık a vállalat imázsának áplása érdekében, különösen egy kis kézmőves vállalkzás esetében? Fıként a következık jöhetnek számításba: Sajtóközlemények/cikkek: például egy napilap vagy egy magazin szerkesztıi ldalán való említés (például egy új cég vagy utlet megnyitása ftóval) Nyittt nap, évfrdulók vagy hasnló események; Részvétel reginális versenykiállításkn és kereskedelmi vásárkn; Gyárlátgatásk például isklai sztályk számára; Események szpnzrálása, különleges jótéknysági prgramk; Nyilvánsság biztsítása azknak az elismeréseknek, amelyeket a cég és nem a termék kaptt (például díjak a jó szlgáltatásért, a cég környezetvédelmi tevékenységeiért, a blt dekrációjáért, stb ); Imázs brsúrák, szórólapk; Internet website megtervezése és mőködtetése. A célrientált közönségkapcslatk esetében meghatárzó az a tudatsság, amivel a vállalat minden ténykedését úgy alakítja, hgy a piac azt érzékelje és megfelelıen ítélje meg. A cél skkal inkább az, hgy a vállalat a filzófiáját és kialakíttt imázsát nagyn is tudatsan közvetítse a fentiekben felsrlt eszközök révén, mint hgy pusztán csak a mindennapi üzleti tevékenysége srán megszerzett jó hírnevére hagyatkzzn. S4-B3: Tervezzen meg egy imázskampányt a vállalkzása számára A környezetvédelem és az energiahatéknyság melletti elkötelezıdés erısíti a pzitív imázst. A környezetvédelem és az energiahatéknyság melletti elkötelezıdés mindenképpen alkalmazandó a vállalat PR tevékenységében. Ez jó lehetıséget biztsít arra, hgy a nyilvánsságnak magát innvatív, környezetbarát és környezettudats vállalkzásként jelenítse meg. A fenntarthatóság tekintetében a felelısségvállalás azáltal is kifejezhetı, hgy a kézmőves cég a vnzáskörzetében részt vesz társadalmi és kulturális eseményeken.

11 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 11 Eladásösztönzés, prmóció A prmóció minden lyan rövid távú intézkedést magába fglal, amely elısegíti biznys termékek és szlgáltatásk eladását. Szemben a reklámzás eszközével, amely a fgyasztót a termékhez irányítja, éppen az ellenkezıje történik, azaz a termékeket és a szlgáltatáskat a fgyasztókhz juttatja el. A termékeket és a szlgáltatáskat a fgyasztókhz juttatja el. Jó példa erre, a termékek kihelyezési stratégia a szupermarketekben, a vásárlóknak el kell haladniuk a termékek elıtt, mielıtt az üzletet elhagynák. Az eladásösztönzésre az alábbiak szlgálnak még lehetıségként: kiárusításk, mint például szeznális és jubileumi vásárk; különleges ajánlatk (heti ajánlat), kmbinált ajánlatk, (egy vekni kenyér négy zsemlével... frintért; lajcsere, kerékgumi ellenırzés, autómsás és egy csésze kávé a várakzás alatt... frintért) és speciális árcsökkentések, (pl. szeznális cikkek, mint a napszemüveg, téli gumi, pnyva, stb...); fgyasztóknak szervezett események, termékbemutatók és próbavásárlásk, amelyek magukba fglalhatják az árucserének a lehetıségét, ha a fgyasztó elégedetlen a megvásárlt termékkel; jutalm cikkek, leárazásk vagy ajándékk a megvásárlt termékek mellé; lttójátékk (ugyan ezeket nem lehet az eladáshz vagy az eladási ajánlathz közvetlenül hzzárendelni); csereakciók, a régi áruk újra cserélése és a használt termékek elszállítása; kupnk és jutalmtárgyak az elsı vásárláskr, pl. leárazásk, vásárlói hitelkártyák. A talált pénzt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem csak a termékek és szlgáltatásk eladását lehet rövid távn ösztönözni. Amikr a vásárlók átlépik a gátló küszöböt, arra is rávehetık, hgy lelkesedjenek a vállalat egyéb termékei és szlgáltatásai iránt is. A váratlan nyereségnek pzitív hatása van.

12 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 12 Személyes eladásk A személyes eladásk egyre nagybb jelentıséggel bírnak a kmmunikációs eszközök között. A vállalat alkalmazttai a személyes eladásk kulcsemberei, mivel ık közvetlen kapcslatban vannak a vásárlókkal. A viselkedésük és a vásárlókra tett benymásuk meghatárzó a cég személyes eladásainak sikere vagy kudarca szempntjából. İk jelentik a vállalkzás névjegyét. Annak érdekében, hgy a feladataikat eredményesen hajtsák végre, az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: Az ügyfélszlgálat képviselıi a vállalat névjegyét jelentik. Mtiváltaknak kell lenniük és teljes mértékben a céget, annak termékeit és szlgáltatásait kell képviselniük. Csak azk az alkalmazttak képesek a céget a nyilvánsság felé képviselni, akik azzal aznsulnak. Meg kell érteniük, hgy a kmmunikáció többet jelent, mint a puszta beszéd, és fel kell ismerniük, hgy annál is fntsabb másk meghallgatása, más szóval, rendelkezniük kell kmmunikációs jártasságkkal. Rendelkezniük kell a kereskedéshez szükséges jártasságkkal, például a terméket és a piact ismerniük kell. S4-B4 Szerepjáték Eladásösztönzı beszélgetések

13 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 13 C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése Kulcsfgalmak: frgalm mnitring, piaci részesedés mnitring, idı és eladás összevetése Ebben a mdulban a következıkrıl szerezhet ismereteket: : *Milyen lehetıségek állnak rendelkezésre a marketing hatéknyságának mérésére * Hgyan értékelhetı a marketing teljesítmény

14 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 14 A marketing kncepció tervének véglegesítéséhez szükséges egy állandó ellenırzési rendszer beépítése. A választtt marketing eljárásk értékeléséhez a mindenkri státusz és a kitőzött célk flyamats ellenırzését biztsítani kell, és amennyiben szükséges, meg kell tenni a megfelelı módsításkat. A gyakrlatban skszr ugyanazkat az eljáráskat alkalmazzák, mint a frgalm és a piaci részesedés mnitrzásakr. A frgalm mnitring azt jelenti, hgy elvégezzük az adtt státusz értékelését meghatárztt marketing célk alapján. A megkaptt frgalmi adatkat összehasnlítjuk a krábbi idıszak adataival, valamint a várt számkkal. A marketing célt a frgalm növelése vagy elértük, vagy a marketing intézkedések nem hzták meg az adtt területen a kívánt eredményeket. Az utóbbi esetben a megtett intézkedéseket felül kell vizsgálni a hatéknyságt illetıen, és meg kell tenni a szükséges kiigazításkat. A frgalm mnitring gyrsan és visznylag elfgadható árn elvégezhetı és belsı adat frráskra támaszkdik. Ezzel szemben az kk és a hatéknyság vnatkzásában a marketing eljárásk eredményességét nehéz elemezni. A piaci részesedés elemzések arra szlgálnak, hgy ellenırizzék az alkalmaztt marketing eljárásk révén a piaci részesedésben bekövetkezett váltzáskat. A módszer elınye abban rejlik, hgy bemutatja azt, hgy a vállalat versenyképessége hgyan visznyul a versenytársakhz. Ugyanakkr nagy hátránya az, hgy az ilyen összehasnlításkhz szükséges adatkat külsı frráskból kell megszerezni. S4-C1: A marketing hatéknyságának ellenırzése A célkitőzések megvalósulásának értékeléséhez lásd az S7 mdult: A vállalati igazgatás kulcsszámai A marketing menedzsment eredményességérıl jó áttekintés nyerhetı: [Preissner 2007] A fentieket figyelembe véve ajánlats, hgy a mőködési adatk mellett összehasnlításkat végezzünk az adtt idıszak és az eladás mértékének összefüggéseire vnatkzóan. A frgalmban bekövetkezett növekedés két egymást követı idıszakban nem bizts, hgy reális, mivel a kiindulási fázist is be kell vnni a számításkba. A marketing intézkedések azért is lehetnek sikertelenek, mivel az egész iparág, amelyhez a vállalkzás tartzik nem teljesít jól a kérdéses idıszakban. Az ilyen jellegő infrmációkat a cégek közötti összehasnlításkból lehet beszerezni. Tvábbi ajánltt szakirdalm a marketing kntrlljával kapcslatban: [Ehrmann 2004]

15 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 15 Amikr áttekintjük a marketing értékeléseket, a számkat értelmeznünk kell, s nem elég azkat önmagukban elfgadni, például a váltzókat több szempntból kell vizsgálni és értékelni. A marketing hatéknysági felmérések az értékelésen alapulva elıidézhetik, sıt elı is kell, hgy idézzék a marketing eljárásk megváltztatását. S4-C2: Segítség a marketing hatéknyságának ellenırzéséhez Irdalm, Média, Linkek, Oktatási segédanyagk Felhasznált irdalm: Becker, J. (2006): Marketing-Knzeptin, 8., überarb. u. aktualis. Aufl., München. Behrens, G. (1996): Werbung, München. Bruhn, M. (2007): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis, Wiesbaden. Flten, B. (2005): Prfessinelles Texten leicht gemacht. Schreibst Du nch der textest du schn?, Frankfurt a.m. Geheeb, O. u.a. (2005): Einfach gut werben. S machen Handwerker auf sich aufmerksam, Nürnberg. Tvábbi lvasmányk: Ehrmann, H. (2004): Marketing-Cntrlling. Mdernes Marketing für Studium und Praxis, 4. Aufl., Ludwigshafen. Management-Center-Handwerk (MCH) (2003, Hg.): Erflgsstrategien für Marketing im Handwerk. Fallbeispiele aus der MCH- Beratungspraxis, Düsseldrf. Meffert, H./Kirchgerg, M. (1998): Marktrientiertes Umweltmanagement, 3. Aufl., Stuttgart. Preißner, A. (2007): Balanced Screcard anwenden, 2. Aufl., München. Schwarz, A. (2005): Marketing-Cntrlling. Grundlagen, Strategien, Perspektiven, Saarbrücken. Simnis, U. A. (2002): Mehr Erflg im Umgang mit Kunden: Der erste»knigge«für Handwerker, Bad Wörishfen. Thimm, S. (2004): Die Zukunft heißt Dienstleistung - Methden und Materialien für die Beratung, Düsseldrf. Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) (.J.): Marketing für den Energiesparmarkt, Düsseldrf. Wissmann, V. (2000): Erflgreiche Kundenbindung im Dienstleistungsbereich, München.

16 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 16 Média Christiani Verlag (2006, Hg.): Marketing im Handwerk. CD-ROM für Windws NT 4.0. Grundlagen, Knstanz. Zentrum für Umwelt und Energie der Handwerkskammer Düsseldrf (UZH) (.J.): Das Verkaufsgespräch. Eine CD-ROM, Düsseldrf. Linkek marketing.handwerk-bw.de Oktatási segédanyagk A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása S4-A1: Marketing célk S4-A2: Marketing célk összegyőjtése S4-A3: Marketing célk és meghatárzásuk B mdul: Marketing-mix eszközök S4-B1: Marketing-mix eszközök S4-B2: Reklámzási eljárásk megtervezése S4-B3: Imázskampány tervezése S4-B4: Szerepjáték Eladásösztönzı beszélgetések C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése S4-C1: A marketing hatéknyságának ellenırzése S4-C2: Segítség a marketing hatéknyságának ellenırzéséhez

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése

Az Európai Vegyianyag-ügynökség. általános jelentése Helsinki, 2009. április 24. Dk.ref.: MB/17/2009 végleges Az Európai Vegyianyag-ügynökség általáns jelentése 2008 2009. április 24. (Az 1907/2006/EK rendelet 78. cikkének (a) pntja és 83. cikkének (3) bekezdése)

Részletesebben

B1 modul. »A fenntartható fejlıdés«

B1 modul. »A fenntartható fejlıdés« Euro Crafts 21 Kompetenciafejlesztés a fenntarthatósági menedzsment érdekében az európai kézmőiparban B1 modul»a fenntartható fejlıdés«szerzık: Holger Rohn, Thomas Lemken Együttmőködve: Tobias Engelmann

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt Vársliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás prjekt Budapest, 2014. szeptember 3. Xellum Tanácsadó és Szlgáltató Kft. 1056 Budapest, Október 6. u. 14. 1 Előzmények A Xellum Kft. (tvábbiakban Xellum) jelen

Részletesebben

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató

Comenius Egyéni diákmobilitás útmutató A Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató 2013 1 2 Cmenius Egyéni diákmbilitás útmutató Tartalmjegyzék Bevezetés 1. rész Általáns tájékztatás a Cmenius Egyéni diákmbilitás prgramról 2. rész Feladatk és kötelezettségek

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása

A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása Sk éves kereskedelemben és szlgáltatásban eltöltött idő és hasnlóan sk prgramzói fejlesztőmunka alapzta meg rendszereink magas színvnalát. A cég alapítói

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o.

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o. Szponzorálás Az ipari termékek piacán egészen a közelmúltig elfogadott volt az a nézet, mely szerint a marketingmix 4 P-je közül a promóció fontossága a többi mixelemhez képest csekély, különösen a fogyasztói

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben