S4 modul: Marketing koncepció modul fordítása. S 4 modul. Marketing koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S4 modul: Marketing koncepció modul fordítása. S 4 modul. Marketing koncepció"

Átírás

1 Eur Crafts 21 Kmpetenciafejlesztés a fenntarthatósági menedzsment érdekében az európai kézmőiparban S4 mdul: Marketing kncepció mdul frdítása Frrás: Westdeutscher Handwerkskammertag (Ed.): CD-ROM: A fenntartható fejlıdés a kézmőiparban. Segédanyag a kézmőiparhz kötıdı tanácsadók és trénerek számára készült képzési és tanácsadási kncepció megvalósításáhz. Ez egy kísérleti prjektmunka eredménye: Düsseldrf (Westdeutscher Handwerkskammertag (Hrsg.): CD-ROM: Nachhaltiges Wirtschaften in Handwerksbetrieben. Eine Handreichung zur Durchführung eines Qualifizierungs- und Beratungsknzeptes für Betriebsberater/-innen und Dzenten/-innen im Handwerk. Ergebnisse aus einem Mdellversuch, Düsseldrf).. S 4 mdul Marketing kncepció Tartalmjegyzék: A mdul leírása... 1 A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása... 2 B mdul: Marketing-mix eszközök... 4 C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése Irdalm, média, linkek, ktatási segédanyagk Kapcslódás más mdulkhz Publikációs adatk... 11

2 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 2 A mdul leírása Manapság a marketing általánsan elterjedt kifejezés. Ezt a fgalmat nagyn széles körben használják anélkül, hgy különösebben átgndlnák, hgy mit is jelent, hisz a marketing valami lyasféle dlg, amit az emberek a mindennapi életükben végeznek, például: beszélgetések srán (álláspályázat, stb.) a munkában a vizsgákn egyéb szituációkban. A marketing fgalma az angl nyelvbıl ered és piacra jutást jelent, vagy másképpen fgalmazva termékek és szlgáltatásk értékesítését. Az 1950-es és 1960-as évek óta a marketing lényegesen megváltztt abban a tekintetben, hgy a cégek miként végzik ezt a tevékenységet. Miközben a múltban az eladók uralták a piact, manapság a fgyasztók egyre növekvı mértékben beflyáslják a vállalatk sikerességét a termékek és szlgáltatásk rendkívüli bıségének köszönhetıen. A marketing ennélfgva a vállalat vállalkzói attitődjeként definiálható, amely áthatja az egész vállalatt a cégfilzófiában testet öltve, amelyet tudatsan, szisztematikusan és következetesen alkalmaznak és amely fgyasztó-rientált. [Bruhn 2007] A vállalat sikerességének a fgyasztó-rientált marketing kiemelten fnts eleme függetlenül a cégmérettıl. A magas szintő fgyasztói elégedettségbıl eredı elınyökön túl (rendszeres ügyfelek, ingyenes pzitív reklámzás, pzitív imázs és markáns elkülönülés a versenytársaktól) a fgyasztó-rientáltság a következı elınyöket és lehetıségeket is nyújtja: a termelési flyamatkat ptimálisan lehet tervezni, a piaci rések feltárulnak és megmutatkznak, tvábbá a vállalat jövıjét aktívan lehet frmálni. A marketingnek egyre nagybb a jelentısége. A fgyasztó-rientáltság = a vállalat sikerének meghatárzó eleme Milyen a jelenlegi helyzetünk? A jelenlegi helyzet elemzése Hvá akarunk eljutni? A piaci célk meghatárzása Milyen irányt akarunk követni? A legjbb stratégiák kiválasztása Milyen intézkedéseket teszünk? A megfelelı marketing eszközök meghatárzása A megfelelı irányba haladunk? A teljesítmény felülvizsgálata 1. ábra: Irányíttt kérdések a marketing kncepció felvázlásáhz [Frrás: saját adat Becker (2006) szerint]

3 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 3 Az 1. ábrában említett közpnti jelentıségő illetve iránymutató kérdések a marketing számára egyfajta rientációt jelentenek a fentiekben leírt srrendiséget követve. "Az ügyfelek elvárásai" és a "A fenntartható üzleti szegmensek" mdulk arra fókuszálnak, hgy megválaszlják azt a kérdést, hgy " Milyen a jelenlegi helyzetünk?" A krábban elvégzett "Kézmőves önértékelés" mdullal együtt a fenntartható gazdasági fejlıdést segítı képzési és knzultációs prgramban résztvevı vállalkzásnál hzzávetıleges képet nyerhetünk arról, hgy milyen a jelenlegi helyzete. A "Küldetés és jövıkép/ Stratégia" mdul segíti a megfelelı stratégia kiválasztását. A "Marketing kncepció" mdul leginkább arra keresi a választ, hgy miként juthatunk el a jelenlegi helyzetbıl egy meghatárztt célig, másként fgalmazva, hgyan határzhatjuk meg a marketing célkat. A következı téma azzal fglalkzik, hgy mely eszközök állnak rendelkezésre a marketing-mix keretében, különös tekintettel a kmmunikációs plitikai eszköztárra, tvábbá, hgy milyen kndíciók között kerüljenek ezek bevezetésre. Végül az is fnts kérdés, hgy a hatéknyságt miként mérjük, és hgyan lépjünk tvább. Ehhez igazdva a "Marketing kncepció" mdul az alábbi elemeket tartalmazza: A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása B mdul: Marketing-mix eszközök C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése Kapcslódás az S2» Az ügyfelek elvárásai «és az S3» A fenntartható üzleti szegmensek«, valamint a B2» Kézmőves önértékelés«mdulkhz, és az S1 mdulhz» Küldetés és jövıkép/ Stratégia «.

4 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 4 A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása Kulcsfgalmak: Rövid, közép és hsszú távú marketing célk Ebben a mdulban a következıkrıl szerezhet ismereteket: * Miért kell megfgalmaznunk a marketing célkat * Milyen megfgalmazási lehetıségek állnak rendelkezésre

5 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 5 Egy felmérést követıen (például a "Kézmőves önértékelés"-t alkalmazva (lásd B2 mdul)) a vállalkzásánál fennálló jelenlegi visznykról meglehetısen jó, áttekintı képet nyerhet, beleértve mind az erısségeket, mind a gyengeségeket és a fejlıdési ptenciálkat is. Nem kz majd nehézséget, hgy felmérje milyen helyzetben is van a vállalkzása. Ez alapján meg tudja határzni, hgy a cégének rövid távn (1-3 év), közép távn (4-5 év) és hsszú távn (6-10 év) milyen irányba kell fejlıdnie. Amennyiben egy cég a marketing céljait erre a felmérésre alapzva határzza meg, azaz a mindennapi üzletvezetés helyett egy szélesebb perspektívában vizsgálódik, akkr a cég képessé válik arra, hgy a saját gazdasági jövıjét aktívan határzza meg. A célk kitőzése jelenti a gazdaságilag sikeres vállalkzás megteremtésének mtrját. A célkitőzések megfgalmazásakr elengedhetetlen, hgy beépítsünk kntrll mechanizmuskat, amit a kis és közepes vállalkzásk gyakran nem vesznek figyelembe. Elengedhetetlen és fnts, hgy úgy fgalmazzuk meg a célkitőzéseket, hgy azk sikere látható legyen, azaz egy adtt céleredmény elérése vagy megközelítése számba vehetı és mérhetı legyen. A rövid távú és inkább gazdaságilag rientált marketing célk lehetnek akár az alábbiak is:»az a célunk, hgy az eladásainkat, a frgalmunkat és a prfitunkat xy százalékkal növeljük 20xx-re.A termékválasztékunkkal xy%-s piaci részesedést kívánunk elérni 20xx-re.«S4-A1: Marketing célk S4-A2: Rövid, közép és hsszú távú célk Felmérés annak érdekében, hgy a mindennapi üzletvezetési tevékenységeken túl lássunk. Közép és hsszú távú fgyasztó rientált marketing célkitőzéseink lehetnek az alábbiak:»szeretnénk, ha az ügyfeleink 20xx-re rólunk a környezetbarát imázst alakítanák ki.az a célunk, hgy 20xx-re a vállalkzásunk márkaismertsége xy százalékkal növekedjen.az ügyfelek elégedettségét 20xx-re xy százalékkal kívánjuk javítani.«

6 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 6 A marketing célk megfgalmazása A marketing célkitőzések megfgalmazásakr fnts, hgy szem elıtt tartsuk, hgy azk egyediek, specifikusak és realisztikusak legyenek, és hgy álljanak harmóniában az adtt vállalkzás szükségleteivel és lehetıségeivel. Tvábbá biztsítani kell azt, hgy az eredmények ellenırizhetıek legyenek. Az alábbi megfntláskat javasljuk, amikr a célkat megfgalmazzuk: a tartalm tekintetében (mit kell elérni?) milyen mértékben (mennyit kell elérni?) idıkeret (mikrra kell a céleredményt elérni?), és alkalmazási területek (mely területek, mely üzleti szegmensek/régiók) vnatkzásában kell elérni az eredményeket? A célkitőzések megfgalmazásáhz tekintse át az S7 "A vállalati igazgatás kulcsszámai" mdult S4-A3 Marketing célk - és azk meghatárzása B mdul: Marketing mix eszközök Kulcsfgalmak: Kmmunikáció és terjesztés, hirdetés, public relatins, eladásösztönzés, személyes eladás Ebben a mdulban a következıkrıl szerezhet ismereteket: * Milyen marketing-mix lehetıségek állnak rendelkezésre különös tekintettel a kmmunikációs plitikákra * Hgyan lehet a kis és közepes vállalkzásknál a marketing eszközöket alkalmazni A marketing jóval több annál, hgy egy terméket illetve szlgáltatást a piacra kifejlesztünk, vagy hgy egy vnzó árat meghatárzunk. Ha egy kézmőves vállalkzás sikeresebb szeretne lenni a versenytársainál, akkr az üzletének, termékeinek és szlgáltatásainak elınyeit kmmunikálnia kell a ptenciális új ügyfelek felé. S4-B1:Marketing-mix eszközök Az alábbi lehetıségek együttesen a marketing-mix-szel, valamint a kmmunikációs és eladásösztönzési lehetıségekkel a kézmőves vállalkzásk számára különös jelentıséggel bírnak. A kézmőves szektr vállalkzásai számára a kmmunikáció és az eladásösztönzés kifejezetten fntsak. A 2. számú ábra száms lehetıséget mutat be: Eszközök Célkitőzések Célcsprt Tartalm Példák

7 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 7 Reklám Az eladásk közép és hsszú távú növelése, elismerés A már meglévı és ptenciális ügyfelek Termék/szlgáltatás Nymtattt média (visszajelzési elemekkel), sprtmez, banner, pszteres hirdetés; helyi rádió, rövid Public Relatins, PR Új piaci csatrnák kiépítése, a vállalati imázs megerısítése és fejlesztése Eladásösztönzés Az eladásk rövid távú növelése Személyes eladás Meggyızés és az eladásk növelése A nagyközönség Elsıdlegesen a már meglévı ügyfelek Elsıdlegesen a már meglévı ügyfelek (egyének) A vállalat filmek, stb. Sajtókiadványk; beszédek és elıadásk, kiadványk; szemináriumk, jótéknysági események, stb. Termék/szlgáltatás Díjak, tmblák; apró jutalmak; események; házn belüli kiárusításk; használt áruk becserélése; egyet fizet kettıt kap akciós ajánlatk Termék/szlgáltatás Árubemutatók; vásárk és kereskedelmi események stb. 2. ábra: A kmmunikáció eszközei és azk célkitőzései, célcsprtjai, tartalma és példái

8 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 8 A reklám A reklámk szakadatlanul bmbáznak bennünket. A fgyasztókra úgy kell hatni, hgy azk meg akarják venni a reklámztt terméket. A cél az, hgy megváltztassuk a bevett viselkedést. (Behrens 1996) A kereskedelmi reklám hatalmas fejlıdésen ment keresztül. A középkrban az emberek jbbára csak a piactereken, vásárkn és kirakatk elıtt találták szembe magukat hirdetésekkel, ahl az "ellenırzött" árucikkeket vásári kikiáltók, utcai árusk, vagy fali hirdetmények és felhívásk kínálták, ezzel szemben napjainkban a vásárlók ki vannak téve a szüntelen reklámáradatnak. Reklámzás = a viselkedés tetten érhetı megváltztatása A fgyasztó általában úgy reagál, hgy az infrmációk skaságából szelektál, és ez alapvetıen beflyáslja a választását. Ezért annak a veszélye, hgy a vásárlás szempntjából fnts infrmáció nem jut célba, kmly kihívást jelent a reklámzás számára. Ennélfgva mielıtt megpróbálunk infrmációt tvábbítani a fgyasztó számára, meg kell nyernünk a figyelmét. A hirdetési média és a reklámhrdzó kiválasztása azktól a célkitőzésektıl függ, amelyek mentén a reklámt felépítjük. Ez azt jelenti, hgy elıre el kell dönteni, hgy mely célcsprt, milyen terület valamint milyen idıkeret, és ami nagyn fnts, hgy milyen költségráfrdítás a legmegfelelıbb. Például, a nymtattt média alkalmazása a reklám eszközeként az infrmáció széles körő terjesztését biztsítja. A napilapk és a magazink minden célcsprt számára, mindenkr és mindenhl elérhetıek. Ez a hirdetési lehetıség biztsítja a reklám flyamatsságát. Mindemellett visznylag nagy kreatív szabadságt nyújt, és a költségeket illetıen skféle váltzat frdulhat elı. A hirdetési média kiválasztása, azaz napilap vagy magazin, attól függ, hgy milyen a terjesztés lefedettsége és kiterjedtsége, milyenek a költségei, milyen gyakri a megjelenés és különösképpen, hgy milyen az lvasók összetétele. Mielıtt a fgyasztónak infrmációt adunk át, fnts, hgy megnyerjük a figyelmét. A különféle reklámk összehasnlításának egy egyszerő képlete van, az úgy nevezett "ezer elérés költsége". Ez azt mutatja meg, hgy mennyibe kerül egy adtt médiumn keresztül a célközönségünkbıl ezer fı elérése. Egy napilap vagy egy magazin esetén, kiszámítható a reklám médium "ezer elérés költsége" képlettel (ez egyszeri ráfrdítás esetében ezer lvasóra jutó árként értendı):

9 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 9 ezer elérés ára = bruttó ldalár*1000 lvasók száma Tipp: Azk a napilapk és magazink, amelyek alkalmasak lehetnek a kis- és közepes vállalkzásk számára a szükséges infrmációkat az úgy nevezett "média adatk"alatt teszik közzé annak érdekében, hgy az "ezer elérés költsége" kalkulációt el lehessen végezni. S4-B2: Tervezzen meg egy reklámkampányt! Public Relatins, PR A Public Relatins (rövidítve PR) szó szerint a nagyközönséggel való kapcslattartást jelentik. A PR magába fglalja mindazkat az intézkedéseket, amelyeket az emberek különféle csprtjai és a vállalatn kívüli intézmények között fennálló kapcslatk beflyáslására hznak. PR= a vállalat közönségkapcslatai A PR nem pusztán az ügyfelekkel, hanem a versenytársakkal, az alkalmazttakkal, szakértıkkel, a bankk és kamarák munkatársaival való kapcslattartást is jelentik. A PR célja az, hgy hatáss imázst építsenek fel, ugyanakkr kialakítsanak egy speciális imázst is miközben megszilárdítják vagy éppen javítják a már meglévıt. Célkitőzés: az imázs áplása A reklámtól az különbözteti meg a PR-t, hgy eltérı perspektívára kncentrál. Miközben a reklám közpnti fókusza a terméken van, a PR-ban a vállalat áll a figyelem középpntjában. A közönségkapcslatk úgyszlván magát a céget reklámzzák, amint azt az alábbi jól ismert példák is illusztrálják: Aszpirin kicsivel kevesebb fájdalm a világban A Bayer környezetbarát kutatáskat végez Az új FORD C-MAX FORD Érezd a különbséget! = reklám = PR = reklám = PR

10 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 10 Milyen intézkedések tehetık a vállalat imázsának áplása érdekében, különösen egy kis kézmőves vállalkzás esetében? Fıként a következık jöhetnek számításba: Sajtóközlemények/cikkek: például egy napilap vagy egy magazin szerkesztıi ldalán való említés (például egy új cég vagy utlet megnyitása ftóval) Nyittt nap, évfrdulók vagy hasnló események; Részvétel reginális versenykiállításkn és kereskedelmi vásárkn; Gyárlátgatásk például isklai sztályk számára; Események szpnzrálása, különleges jótéknysági prgramk; Nyilvánsság biztsítása azknak az elismeréseknek, amelyeket a cég és nem a termék kaptt (például díjak a jó szlgáltatásért, a cég környezetvédelmi tevékenységeiért, a blt dekrációjáért, stb ); Imázs brsúrák, szórólapk; Internet website megtervezése és mőködtetése. A célrientált közönségkapcslatk esetében meghatárzó az a tudatsság, amivel a vállalat minden ténykedését úgy alakítja, hgy a piac azt érzékelje és megfelelıen ítélje meg. A cél skkal inkább az, hgy a vállalat a filzófiáját és kialakíttt imázsát nagyn is tudatsan közvetítse a fentiekben felsrlt eszközök révén, mint hgy pusztán csak a mindennapi üzleti tevékenysége srán megszerzett jó hírnevére hagyatkzzn. S4-B3: Tervezzen meg egy imázskampányt a vállalkzása számára A környezetvédelem és az energiahatéknyság melletti elkötelezıdés erısíti a pzitív imázst. A környezetvédelem és az energiahatéknyság melletti elkötelezıdés mindenképpen alkalmazandó a vállalat PR tevékenységében. Ez jó lehetıséget biztsít arra, hgy a nyilvánsságnak magát innvatív, környezetbarát és környezettudats vállalkzásként jelenítse meg. A fenntarthatóság tekintetében a felelısségvállalás azáltal is kifejezhetı, hgy a kézmőves cég a vnzáskörzetében részt vesz társadalmi és kulturális eseményeken.

11 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 11 Eladásösztönzés, prmóció A prmóció minden lyan rövid távú intézkedést magába fglal, amely elısegíti biznys termékek és szlgáltatásk eladását. Szemben a reklámzás eszközével, amely a fgyasztót a termékhez irányítja, éppen az ellenkezıje történik, azaz a termékeket és a szlgáltatáskat a fgyasztókhz juttatja el. A termékeket és a szlgáltatáskat a fgyasztókhz juttatja el. Jó példa erre, a termékek kihelyezési stratégia a szupermarketekben, a vásárlóknak el kell haladniuk a termékek elıtt, mielıtt az üzletet elhagynák. Az eladásösztönzésre az alábbiak szlgálnak még lehetıségként: kiárusításk, mint például szeznális és jubileumi vásárk; különleges ajánlatk (heti ajánlat), kmbinált ajánlatk, (egy vekni kenyér négy zsemlével... frintért; lajcsere, kerékgumi ellenırzés, autómsás és egy csésze kávé a várakzás alatt... frintért) és speciális árcsökkentések, (pl. szeznális cikkek, mint a napszemüveg, téli gumi, pnyva, stb...); fgyasztóknak szervezett események, termékbemutatók és próbavásárlásk, amelyek magukba fglalhatják az árucserének a lehetıségét, ha a fgyasztó elégedetlen a megvásárlt termékkel; jutalm cikkek, leárazásk vagy ajándékk a megvásárlt termékek mellé; lttójátékk (ugyan ezeket nem lehet az eladáshz vagy az eladási ajánlathz közvetlenül hzzárendelni); csereakciók, a régi áruk újra cserélése és a használt termékek elszállítása; kupnk és jutalmtárgyak az elsı vásárláskr, pl. leárazásk, vásárlói hitelkártyák. A talált pénzt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nem csak a termékek és szlgáltatásk eladását lehet rövid távn ösztönözni. Amikr a vásárlók átlépik a gátló küszöböt, arra is rávehetık, hgy lelkesedjenek a vállalat egyéb termékei és szlgáltatásai iránt is. A váratlan nyereségnek pzitív hatása van.

12 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 12 Személyes eladásk A személyes eladásk egyre nagybb jelentıséggel bírnak a kmmunikációs eszközök között. A vállalat alkalmazttai a személyes eladásk kulcsemberei, mivel ık közvetlen kapcslatban vannak a vásárlókkal. A viselkedésük és a vásárlókra tett benymásuk meghatárzó a cég személyes eladásainak sikere vagy kudarca szempntjából. İk jelentik a vállalkzás névjegyét. Annak érdekében, hgy a feladataikat eredményesen hajtsák végre, az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: Az ügyfélszlgálat képviselıi a vállalat névjegyét jelentik. Mtiváltaknak kell lenniük és teljes mértékben a céget, annak termékeit és szlgáltatásait kell képviselniük. Csak azk az alkalmazttak képesek a céget a nyilvánsság felé képviselni, akik azzal aznsulnak. Meg kell érteniük, hgy a kmmunikáció többet jelent, mint a puszta beszéd, és fel kell ismerniük, hgy annál is fntsabb másk meghallgatása, más szóval, rendelkezniük kell kmmunikációs jártasságkkal. Rendelkezniük kell a kereskedéshez szükséges jártasságkkal, például a terméket és a piact ismerniük kell. S4-B4 Szerepjáték Eladásösztönzı beszélgetések

13 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 13 C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése Kulcsfgalmak: frgalm mnitring, piaci részesedés mnitring, idı és eladás összevetése Ebben a mdulban a következıkrıl szerezhet ismereteket: : *Milyen lehetıségek állnak rendelkezésre a marketing hatéknyságának mérésére * Hgyan értékelhetı a marketing teljesítmény

14 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 14 A marketing kncepció tervének véglegesítéséhez szükséges egy állandó ellenırzési rendszer beépítése. A választtt marketing eljárásk értékeléséhez a mindenkri státusz és a kitőzött célk flyamats ellenırzését biztsítani kell, és amennyiben szükséges, meg kell tenni a megfelelı módsításkat. A gyakrlatban skszr ugyanazkat az eljáráskat alkalmazzák, mint a frgalm és a piaci részesedés mnitrzásakr. A frgalm mnitring azt jelenti, hgy elvégezzük az adtt státusz értékelését meghatárztt marketing célk alapján. A megkaptt frgalmi adatkat összehasnlítjuk a krábbi idıszak adataival, valamint a várt számkkal. A marketing célt a frgalm növelése vagy elértük, vagy a marketing intézkedések nem hzták meg az adtt területen a kívánt eredményeket. Az utóbbi esetben a megtett intézkedéseket felül kell vizsgálni a hatéknyságt illetıen, és meg kell tenni a szükséges kiigazításkat. A frgalm mnitring gyrsan és visznylag elfgadható árn elvégezhetı és belsı adat frráskra támaszkdik. Ezzel szemben az kk és a hatéknyság vnatkzásában a marketing eljárásk eredményességét nehéz elemezni. A piaci részesedés elemzések arra szlgálnak, hgy ellenırizzék az alkalmaztt marketing eljárásk révén a piaci részesedésben bekövetkezett váltzáskat. A módszer elınye abban rejlik, hgy bemutatja azt, hgy a vállalat versenyképessége hgyan visznyul a versenytársakhz. Ugyanakkr nagy hátránya az, hgy az ilyen összehasnlításkhz szükséges adatkat külsı frráskból kell megszerezni. S4-C1: A marketing hatéknyságának ellenırzése A célkitőzések megvalósulásának értékeléséhez lásd az S7 mdult: A vállalati igazgatás kulcsszámai A marketing menedzsment eredményességérıl jó áttekintés nyerhetı: [Preissner 2007] A fentieket figyelembe véve ajánlats, hgy a mőködési adatk mellett összehasnlításkat végezzünk az adtt idıszak és az eladás mértékének összefüggéseire vnatkzóan. A frgalmban bekövetkezett növekedés két egymást követı idıszakban nem bizts, hgy reális, mivel a kiindulási fázist is be kell vnni a számításkba. A marketing intézkedések azért is lehetnek sikertelenek, mivel az egész iparág, amelyhez a vállalkzás tartzik nem teljesít jól a kérdéses idıszakban. Az ilyen jellegő infrmációkat a cégek közötti összehasnlításkból lehet beszerezni. Tvábbi ajánltt szakirdalm a marketing kntrlljával kapcslatban: [Ehrmann 2004]

15 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 15 Amikr áttekintjük a marketing értékeléseket, a számkat értelmeznünk kell, s nem elég azkat önmagukban elfgadni, például a váltzókat több szempntból kell vizsgálni és értékelni. A marketing hatéknysági felmérések az értékelésen alapulva elıidézhetik, sıt elı is kell, hgy idézzék a marketing eljárásk megváltztatását. S4-C2: Segítség a marketing hatéknyságának ellenırzéséhez Irdalm, Média, Linkek, Oktatási segédanyagk Felhasznált irdalm: Becker, J. (2006): Marketing-Knzeptin, 8., überarb. u. aktualis. Aufl., München. Behrens, G. (1996): Werbung, München. Bruhn, M. (2007): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis, Wiesbaden. Flten, B. (2005): Prfessinelles Texten leicht gemacht. Schreibst Du nch der textest du schn?, Frankfurt a.m. Geheeb, O. u.a. (2005): Einfach gut werben. S machen Handwerker auf sich aufmerksam, Nürnberg. Tvábbi lvasmányk: Ehrmann, H. (2004): Marketing-Cntrlling. Mdernes Marketing für Studium und Praxis, 4. Aufl., Ludwigshafen. Management-Center-Handwerk (MCH) (2003, Hg.): Erflgsstrategien für Marketing im Handwerk. Fallbeispiele aus der MCH- Beratungspraxis, Düsseldrf. Meffert, H./Kirchgerg, M. (1998): Marktrientiertes Umweltmanagement, 3. Aufl., Stuttgart. Preißner, A. (2007): Balanced Screcard anwenden, 2. Aufl., München. Schwarz, A. (2005): Marketing-Cntrlling. Grundlagen, Strategien, Perspektiven, Saarbrücken. Simnis, U. A. (2002): Mehr Erflg im Umgang mit Kunden: Der erste»knigge«für Handwerker, Bad Wörishfen. Thimm, S. (2004): Die Zukunft heißt Dienstleistung - Methden und Materialien für die Beratung, Düsseldrf. Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) (.J.): Marketing für den Energiesparmarkt, Düsseldrf. Wissmann, V. (2000): Erflgreiche Kundenbindung im Dienstleistungsbereich, München.

16 EurCrafts 21 / CD-Rm S4 mdul frdítása 16 Média Christiani Verlag (2006, Hg.): Marketing im Handwerk. CD-ROM für Windws NT 4.0. Grundlagen, Knstanz. Zentrum für Umwelt und Energie der Handwerkskammer Düsseldrf (UZH) (.J.): Das Verkaufsgespräch. Eine CD-ROM, Düsseldrf. Linkek marketing.handwerk-bw.de Oktatási segédanyagk A mdul: A jelenlegi helyzettıl a célállaptig A marketing célk meghatárzása S4-A1: Marketing célk S4-A2: Marketing célk összegyőjtése S4-A3: Marketing célk és meghatárzásuk B mdul: Marketing-mix eszközök S4-B1: Marketing-mix eszközök S4-B2: Reklámzási eljárásk megtervezése S4-B3: Imázskampány tervezése S4-B4: Szerepjáték Eladásösztönzı beszélgetések C mdul: A marketing tevékenység hatéknyságának mérése S4-C1: A marketing hatéknyságának ellenırzése S4-C2: Segítség a marketing hatéknyságának ellenırzéséhez

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA

AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA AGÓRA-PROGRAM BÉKÉSCSABA (A békéscsabai AGÓRA intézménytípusú multifunkcinális közösségi közpnt és területi közmővelıdési tanácsadó szlgálat kialakítása) ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 15-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajsmizse Várs Önkrmányzata Képviselı-testületének 2012. któber 15-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: A Meserét Lajsmizsei Napközi Otthns Óvda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata módsításának

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Best Practice Felmérés Menedzsment módszerek

Best Practice Felmérés Menedzsment módszerek Best Practice Felmérés Menedzsment módszerek Dr. Németh Balázs Kvalikn Kft. 007. Június 18. Best Practice felmérés területei Fejlesztés Gyártás Irányítás Minıség HR 1 Vizsgált módszerek Irányítás Gyártás

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV Magna Internatinal Inc. Ajándékzási és reprezentációs szabályzat 1 ÉRDEKÜTKÖZÉSSEL KAPCSOLATOS IRÁNYELV A Magna alkalmazttainak kötelessége,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyngysi@hmth.hu Mészárs Sándr sandr.meszars@hmth.hu A HM FEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL HADITECHNIKAI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft.

A költségmegosztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályozás tükrében. Csoknyai Zoltán, Techem Kft. A költségmegsztás aktuális kérdései a jelenlegi szabályzás tükrében Csknyai Zltán, Techem Kft. A fűtési költségmegsztás jgi keretei A 157/2005. (VIII. 15.) Krmányrendelet fntsabb jgi elemei hatályba lépés

Részletesebben

Marketing tervezési naptár 2012.

Marketing tervezési naptár 2012. Marketing tanácsadó program kis- és középvállalkozásoknak! Marketing tervezési naptár 2012. A Marketing EXPRESSZ egy marketing szakmai segédanyag, így a leírt példák és gyakorlati ötletek megvalósítása,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról

Visszajelzı anyag. Fıfolyamat-átvilágításról Visszajelzı anyag Taksny Nagyközség Plgármesteri Hivatalának részére a Budapesti Kmmunikációs és Üzleti Fıiskla által készített Fıról Az átvilágítás idıtartama: 2009 április 1.- nvember 5. Készítette:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

2010.08.30. Forrás: APEH

2010.08.30. Forrás: APEH 2010.08.30. Frrás: APEH Tájékztató a társasági adóalanyk 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalktásáról, illetve módsításáról

Részletesebben

A hatóság annak érdekében, hogy a vállalkozások is ismerjék a vonatkozó szabályokat és az azzal összefüggő jogalkalmazási gyakorlatot

A hatóság annak érdekében, hogy a vállalkozások is ismerjék a vonatkozó szabályokat és az azzal összefüggő jogalkalmazási gyakorlatot Mire ügyeljenek a kereskedők a húsvéti időszakban? A Nemzeti Fgyasztóvédelmi Hatóság az idei évben is fkztt figyelmet kíván frdítani arra, hgy a húsvéti ünnepeket megelőző bevásárlásk srán biztsítsa a

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás Pressnline kmmunikációs audit Módszertani leírás 2009. Jelen anyag a Pressnline szellemi terméke, az anyag szerzıi jgai a Pressnline Kmmunikációs Tanácsadó Kft. tulajdnát képezik. [székhely] 1026 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat.

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat. A kis- és középvállalkzásk flyamatsan keresik azkat a lehetőségeket és megldáskat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pzíciójukat. A hagymánys termékközpntú szemlélet helyett ma egyre inkább

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala A civil és a vállalkzói szférával kialakítható kapcslatk megszervezésének mechanizmusa Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth

Részletesebben

Marginolási módszertan

Marginolási módszertan Marginlási módszertan Biztsíték típusk definiálása Az előírásnak megfelelően csak azk a biztsíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett pzíciók lezárásáig felmerülő kckázatk fedezésére szlgálnak.

Részletesebben

INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFELEK ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRİL ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRÓL

INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFELEK ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRİL ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRÓL INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFELEK ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRİL ÉS A VELÜK KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKRÓL 1. Cikkely Infrmációk a CAPITAL MARKETS,.c.p., a.s. ügyfelei és ptenciális ügyfelei

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012.

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. 2 A Nyugdíjasklubk és Idısek Életet az éveknek Országs Szövetsége 1989. március 29-én alakult 139 klub részvételével.

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS A ZENE ESZKÖZEIVEL Az emberiség bldgabb lesz, ha megtanul zenével élni, s aki valamit

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Német vállalatok elvárásai a magyar beszállítókkal szemben

Német vállalatok elvárásai a magyar beszállítókkal szemben Német vállalatk elvárásai a magyar beszállítókkal szemben Gabriel A. Brennauer ügyvezető elnökségi tag Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Veszprém, 2013. április 09. 1 www.duihk.hu 20 éve DUIHK

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk.

Csapata erősítésére keres gyakornokot a Kultúra.hu. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a takacs.erzsbet@kortarsmedia.hu címre várjuk. Csapata erősítésére keres gyakrnkt a Kultúra.hu Téged keresünk, ha életed az újságírás, ha kultúrafgyasztó vagy miközben pedig tárlatról tárlatra jársz, és kedvenc íród könyveit keresed a plcn, a kultúra

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT AJÁNDÉKOZÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Az üzleti ajándékk és a vendéglátás felajánlása vagy elfgadása gyakran alkalmas eszköze annak,

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Prgram Fenntarthatóbb életmódt és fgyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprjektek c. pályázati knstrukcióhz Kódszám:

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2.

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA V.1.2. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Oldal 1 Az Európa Brókerház Zrt. (tvábbiakban Társaság) figyelemmel a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben