KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Országos Polgárőr Szövetség KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYZATA ELFOGADVA: AZ OPSZ NOVEMBER 22-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/77/2013. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

2 Kommunikációs Szabályzat I. 1.) Az Országos Polgárőr Szövetség évi CLXV., polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény alapján közhasznú jogállású köztestületként működik. 2.) A Polgárőrség küldetése a közbiztonság védelme, a bűnözés megelőzése és az OPSZ köztestületként való működése összehangolt, egyeztetett, szabályozott, modern, tartalmas és szakszerű, a Polgárőrség eszméjéhez méltó belső és külső kommunikációt igényel. 3.) A belső kommunikáció célja: A polgárőrök, polgárőr vezetők informálása az OPSZ terveiről, elképzeléseiről, az elnökség és a közgyűlés állásfoglalásairól, határozatairól, a szakmai programokról, akciókról, az OPSZ tisztségviselőinek munkájáról, törekvéseiről. 4.) A külső kommunikáció célja: A közvélemény, a lakosság, az állami és rendészeti szervek hiteles tájékoztatása a Polgárőrség működéséről, eredményeiről, problémáiról, valamint a polgárok bizalmának erősítése a Polgárőrséggel szemben. II. Az OPSZ kommunikációs rendszerének feltételei, eszközei, humánerőforrásai 1.) Sajtófőnök: Az OPSZ elnökének, illetve a külkapcsolati elnökhelyettesének közvetlen felügyelete alatt önálló felelősséggel végzi, szervezi, irányítja a belső és külső kommunikációt. 2.) Polgárőr Magazin: Havonta megjelenő szakmai lap, amelyet a főszerkesztő az OPSZ sajtófőnökének és a külkapcsolati elnökhelyettes által vezetett szerkesztőbizottság iránymutatásai alapján szerkeszt. Humán feltétel: 1 főszerkesztő,1 újságíró, 1 fotóriporter, 1 tördelő 2

3 3.) Polgárőr Rádió: Folyamatosan működő online rádió. Napi aktualitások, interjúk, riportok élőben hallhatók, olvashatók. A Polgárőr Rádiót vezeti, szerkeszti a főszerkesztő az OPSZ sajtófőnökének iránymutatásai alapján. Humán feltétel: 1 főszerkesztő, 1 riporter. 4.) Az OPSZ honlapja: F olyamatosan működő és folyamatosan elérhető, leggyorsabb, legmodernebb tájékoztatási forma, amely a Polgárőrség egészét, stratégiáját, programjait, vezető szerveit, döntéseket, eredményeit mutatja be. Humán feltétel: 1 főszerkesztő, valamint a honlap fenntartásával, üzemeltetésével megbízott gazdasági társaság. 5.) Megyei, fővárosi sajtóreferensek: Minden megyében a megyei szövetség elnökének közvetlen felügyelete mellett az OPSZ sajtófőnökének szakirányítása alapján önállóan végzik a munkájukat, szervezik a megyében a Polgárőrség kommunikációját, és együttműködnek a helyi rendőri és rendészeti szervek szakterületi vezetőivel. Humán feltétel: 20 fő sajtóreferens. III. A belső kommunikáció folyamata 1. Polgárőr Magazin: Részletesen tudósít az OPSZ elnökségi üléseiről, közgyűléséről, szakmai programjairól, az OPSZ által szervezett rendezvényekről, az OPSZ-t, a Polgárőrséget érintő külső eseményekről, az állami, kormányzati szervek Polgárőrséget érintő döntéseiről, a polgárőrök bűnmegelőzési eredményeiről, a megyei szövetségek és a polgárőr-egyesületek életéről, szakmai sikereiről. Népszerűsíti a pozitív polgárőri példákat, a kiemelkedő munkát végző polgárőröket. A lap minden hónap 20-án jelenik meg. Amennyiben ünnep- vagy szabadnapra esik, úgy az azt követő munkanapon. A Polgárőr Magazinban a polgárőrök, polgárőr vezetők kezdeményezhetik riportok, cikkek, leírások megjelenését, fotók közlését. 2. Az OPSZ honlapja: Elérhetőség: Tartalmazza az OPSZ alapszabályát, a polgárőrtörvényt, az OPSZ szabályzatait. 3

4 Az OPSZ szervezetét, az OPSZ elnökségének és tisztségviselőinek névsorát, fényképeit, az OPSZ és a megyei szövetségek címrendszerét, az OPSZ közgyűléseinek határozatait, az elnökség állásfoglalásait; az OPSZ oktatási programját, a szakmai programokat, napi aktualitásokat, 24 órán belül fel kell kerülnie a honlapra a Polgárőrség rendezvényeiről, eseményeiről, eredményeiről szóló híreknek, tudósításoknak, a Polgárőr Magazin elektronikus változatának. A honlap főszerkesztője az OPSZ sajtófőnökének közreműködésével havi rendszerességgel (minden hónap 1 5. között) szervez internetes vezetői fórumot, amelyen az OPSZ tisztségviselőihez érkező kérdésekre közvetlenül lehet válaszolni. A honlap és a fórum kezeléséért a főszerkesztő a felelős. A honlapra a riportokat, cikkeket csak az OPSZ sajtófőnökének egyedi utasítására, illetve engedélyével tehetik fel. Riportok, cikkek, fotók erre az címre küldhetők el: 3. Polgárőr Rádió: Elérhetőség: Nagyfokú önállósággal működő online rádió, amely napi aktualitásokat, riportokat közöl elsősorban azon polgárőrök számára, akik az informatikai eszközökkel rendelkeznek és a modern kommunikációs eszközöket igénylik. Riportok, interjúk, cikkek erre a címre küldhetők: 4. Intranet: Internetalapú zárt kommunikációs lánc A belső kommunikáció alapvető felülete, amely a teljes spektrumú elérhetőséget biztosítja az OPSZ elnöke, elnöksége, a járási koordinátorok, a megyei szövetségek, a polgárőr-egyesületek és a polgárőrök között. Lehetőséget nyújt tájékoztatók azonnali eljuttatására, adatok azonnali bekérésére, nyilvántartások elhelyezésére, zárt vélemény rovat működtetésére. IV. Külső kommunikáció 1. Az OPSZ külső kommunikációját az OPSZ sajtófőnöke szervezi. A külső kommunikáció elsősorban az országos sajtót érinti, különösen az elektronikus sajtót. 4

5 MTI MTV DUNA TV HÍR TV ATV RTL KLUB TV2 ECHO TV KOSSUTH RÁDIÓ INFO RÁDIÓ LÁNCHÍD RÁDIÓ KLUB RÁDIÓ CLASS FM MUSIC FM JUVENTUS RÁDIÓ Továbbá az írott sajtót: MAGYAR NEMZET NÉPSZABADSÁG MAGYAR HÍRLAP NÉPSZAVA BLIKK BORS Továbbá az online sajtót: Kormany.hu Police.hu Hirado.hu Origo.hu Index.hu Hvg.hu Mno.hu Hetivalasz.hu 2. Az OPSZ sajtófőnöke közvetlen kapcsolatot tart az országos sajtó szerkesztőségeivel. Folyamatosan informálja a szerkesztőségeket az OPSZ és a Polgárőrség híreiről, eseményeiről, eredményeiről. 3. Országos sajtónak csak az OPSZ sajtófőnökével előzetesen egyeztetve nyilatkozhat a polgárőr. 4. Amennyiben az előzetes egyeztetésre nincs lehetőség, úgy a nyilatkozatokról utólag tájékoztatni kell az OPSZ sajtófőnökét. 5

6 5. Megyei és helyi sajtónak a megyei szövetség elnökével egyeztetve, nyilatkozhat a polgárőr. 6. A rendőrséggel, rendészeti szervekkel kapcsolatos nyilatkozatokat kerülni kell, a közös szolgálat, közös tevékenység során keletkezett információkat csak az érintett rendőri és rendészeti szervezetekkel előzetesen egyeztetett formában és az engedélyükkel lehet nyilvánosságra hozni. V. Záró rendelkezések 1. Közlemények kiadása: Az OPSZ nevében kizárólag az OPSZ sajtófőnöke jogosult közleményt kiadni az OPSZ elnökének utasítására, illetve jóváhagyásával. A közlemény kiadásával törekedni kell a rövid, közérthető, hiteles, lényegre törő megfogalmazásra. 2. Az OPSZ sajtófőnöke negyedévenként sajtótervet készít, amelyben a Polgárőr Magazinban, az OPSZ honlapján és az országos sajtóban az előre tervezhető riportokat, interjúkat rögzíti, és a terv alapján végrehajtásáról gondoskodik. 3. Az OPSZ sajtófőnöke gondoskodik az OPSZ-t és a Polgárőrséget érintő sajtóanyagok archiválásáról. A Polgárőr Magazint évente 21 darabot nyomdai kötésben elkészítteti. Az újságokban megjelent cikkeket, riportokat médiafigyelésen keresztül médiafigyelő cég bevonásával feldolgozza. Az eseményekről, rendezvényekről készített fotókat az OPSZ fotósa minden hónap 10-éig feltölti az OPSZ közös informatikai rendszerére, valamint eseményenként felcímkézve CD-n, DVD-lemezen átadja a sajtófőnöknek, aki azokat rendezi, és a sajtóirodában zárható szekrényben tárolja. Az országos elektronikus sajtóban megjelent riportokat, interjúkat a RádioP főszerkesztőjének rendszerbe szedett havi archiválása után lemezen (DVD, CD) a sajtóirodában tárolja. 6

7 4. Az OPSZ sajtófőnöke gondoskodik arról, hogy január 1-jétől az OPSZ székhelyén egy külön helyiségben sajtó- és kommunikációs kabinetet alakít ki, ahol az archivált anyagok megtalálhatók és megtekinthetők. 5. A megyei polgárőrszövetségek az OPSZ Kommunikációs és Sajtószabályzata alapján értelemszerűen szervezik a megyékben a Polgárőrség kommunikációs tevékenységét. 6. A szabályzat január 1-jén lép hatályba. Az Országos Polgárőr Szövetség egyik szócsöve A Polgárőr Magazin Az Országos Polgárőr Szövetség megalapítását követően eleink is gondoltak rá, hogy az információáramlás szükségszerű egy ilyen nagy létszámú civil szervezet életében. Sok egyéb csatorna mellett egy jó kvalitású, polgárőr beállítottságú újságíró, Szántó Gábor személyében megtalálták azt, aki csaknem két évtizede megalapította az OPSZ akkori vezetésével az önkéntes bűnmegelőzők havi lapját, a Polgárőr Magazint. Az azóta sokadik megújulását élő folyóirat a kezdetekben az egyesületek eligazodását, a polgárőr feladatok megismertetését segítette. Mi több, a polgárőr legenda, Zsombor György remek tollának köszönhetően egyesületi vezetők és arra hajlandóságot érző polgárőrök sokasága tanulhatta meg a számítógépes alapismereteket, bővítve ezzel a kapcsolattartás tárházát, segítve a kommunikációt az országos és megyei szövetség illetve a polgárőr egyesületek és az önkéntes bűnmegelőzők között. Szakmai lapunk most arra törekszik, hogy az évente rendezett közgyűlésről, a havi rendszerességgel tartott elnökségi illetve megyei vezetői és tisztségviselői értekezletekről, az OPSZ szakmai programjairól hitelesen tájékoztassa a tagságot. Beszámol az állami, kormányzati szervek Polgárőrséget érintő döntéseiről, a megyei szövetségek és a polgárőr egyesületek mindennapjairól, szakmai sikereikről, eredményeikről. Hogy ezt a jövőben még sikeresebben tehesse, az a polgárőr egyesületek vezetőitől, tagjaitól is függ, mennyiben osztják meg a magazin munkatársaival sikereiket, örömeiket, netán kudarcaikat a többiek okulására. Elérhetőségek. Szerkesztőség: 1077 Budapest Király u

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. I. FEJEZET: A SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 1. (1) A szervezet hivatalos teljes neve: Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére Budapest, 2009. november 30.

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST 2006 I. fejezet AZ EGYESÜLET ÉS CÉLJAI 1. Az egyesület adatai 1) Az egyesület neve: Könyvtárostanárok Egyesülete (rövid névváltozata: KTE) a) School Librarian

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Az 1991-ben készített, 2000-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2013-ben módosított szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalásával

Részletesebben

L. G. WHITE INTERAKTÍV MŰVÉSZETI VILÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. rész: Általános rendelkezések

L. G. WHITE INTERAKTÍV MŰVÉSZETI VILÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. rész: Általános rendelkezések L. G. WHITE INTERAKTÍV MŰVÉSZETI VILÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. rész: Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: L. G. White Interaktív Művészeti Világ Egyesület (LGW) 2. Székhelye: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Egyesület hatályos Alapszabályával, a 2011. évi CLXXV. és a 2013. évi V. törvénnyel összhangban

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Alapszabály Bevezetés Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság (mint társadalmi szervezetet 60.395/1995 sz. ügyben) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MME SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET (MME) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011 november 1-től. Jóváhagyta az Elnökség E/11/27 határozatával Budapest, 2011. október 28. Bajor Zoltán

Részletesebben

ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET 1094 Budapest, Viola u. 50. ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET 1094 Budapest, Viola u. 50. ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET 1094 Budapest, Viola u. 50. ORSZÁGOS MAGYAR MÉHÉSZETI EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Alapszabálya, melyet a Fővárosi

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

TANULMÁNY 6. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN

TANULMÁNY 6. SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN SZERVEZETI MEGOLDÁSOK A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ TÁJÉKOZTATÁSA ÉRDEKÉBEN Dunaújváros MJV Önkormányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 11. 30. 2 / 13 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A LAKOSSÁGI

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya

Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Alapszabálya Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület (továbbiakban: Egyesület vagy Kör) közgyűlése alapszabályát a következőképpen állapítja meg: I. Az Egyesület jogi

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KEREKEGYHÁZI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012./3. sz. módosítás A 2011. évi CLXV. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik lehetővé tette, hogy a közbiztonság és a

Részletesebben

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megnevezései: 1.1.1 A szövetség teljes neve: Magyar Dietetikusok Országos

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben