PROJEKTMENEDZSELÉS TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTMENEDZSELÉS TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)"

Átírás

1 PROJEKTMENEDZSELÉS TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

2 IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása nem kizárható. Ezek esetleges következményeiért sem a Kiadó, sem a Szerzők felelősséget nem vállalnak. A könyvben előforduló cég és termékmegnevezések, legyenek akár bejegyzett védjegyek vagy sem, kizárólag az egyértelmű hivatkozás, vagy magyarázat céljából kerültek feltüntetésre. A Szerzőknek és a Kiadónak nem állt szándékában azok kisajátítása, illetve jogtalan felhasználása. Szándékuk szerint, ilyen esetekben a jogos tulajdonos érdekinek szem előtt tartásával jártak el. A program a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. E kiadvány a projektmenedzselés tanfolyamok támogatására hivatott. E kiadvány tartalma nem szükségszerűen tükrözi az Európai Unió álláspontját. Kiadja a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Copyright (C) 2010 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2

3 TARTALOM 1. A projekt előkészítése és tervezése Pályázat előkészítés, pályázatírás, támogatói szerződés A tervezés részei: terjedelem, ütemezés, költség, működés A projekt definiálása, általános és konkrét célok Projektirányítás a gyakorlatban Projektterv készítése (idő, költség, erőforrás) Projektszervezet létrehozása Működési szabályok rögzítése Projektkoordináció Projekt kommunikáció Kockázatkezelés Változásmenedzsment Projekt minőségbiztosítás A projektteljesítési stratégia A) Szerződéstípusok B) Beszerzési eljárás versenyeztetés C) Közbeszerzés Projektellenőrzés, monitoring Eredmény és/vagy folyamatkontroll A szervezetek szerepe a projektellenőrzésben Monitoring A projekt pénzügyi irányítása Pénzügyi elszámolási módok Dokumentációs rendszer kialakítása Támogatás igénylése A költségvetés módosítása Helyszíni szemle, monitoring ellenőrzés Pénzügyi zárás A projekt lezárása A projekttagok feladatai a projektzárással kapcsolatban A projekt elemzése és értékelése A projekt pénzügyi zárása A fenntartás szervezetének kijelölése

4 1. A projekt előkészítése és tervezése 1.1 Pályázat előkészítés, pályázatírás, támogatói szerződés Pályázat előkészítés Hogyan szerezhetünk támogatást (főleg az EU-tól)? Ha a projektünk: - jól átgondolt, átlátható - megfelelőek a háttérdokumentumai - az előírásoknak pontosan megfelel (szabályos) - megfelelően ellenőrzött - gazdaságilag hatékony Emiatt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk a projekt megtervezésére. A pályázatkészítés 3 fő szakasza: A, célmeghatározás B, a pályázat megtalálása és kiválasztása (olyan pályázatot kell találnunk, amelyik leginkább megfelel a pályázatírási célnak, a projektünknek) C, a pályázat kidolgozása (a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően) Természetesen az EU nem fog támogatni egy ötletet. Az ötletből kiinduló fejlesztést kell teljes részletességgel bemutatnunk: - a megvalósítás módját - az ütemezést - a költségeket - a várható hozamokat - a megtérülés idejét stb., stb. Milyen szempontok alapján dolgozzuk ki a projektet? A, a projekt alapja, célcsoportja, célja B, beruházási és erőforrás (humán, pénzügyi, műszaki) igény C, korlátok (idő, pénz, infrastruktúra) D, az eredmény (szolgáltatás, ill. termék) kereslete, a piaci igények kielégítésének kérdése E, a fenntartás, működtetés költség- és forrásigénye F, megtérülése Mi a projekt? Egy olyan tevékenység, ill. tevékenysor, amely: meghatározott célok és eredmények érdekében adott erőforrás-, költség- és időkorlátok között pontosan meghatározott teljesítmény, ill. minőségi követelmények mellett minimális erőforrás, ill. vagyonelem felhasználásával elfogadható kockázati szint mellett valamilyen termék (program, szolgáltatás, létesítmény) létrehozásáért történik. 4

5 Azután kezdhetjük csak el a pályázati munkát, ha ezek az információk már a rendelkezésünkre állnak. Az érdemi tevékenység a célok megfogalmazásával kezdődik. Beszélhetünk pályázatkészítési és pályázati célról. Jól jegyezzük meg, a kettő nem ugyanaz! - pályázatkészítési cél: azon feltételek kidolgozása, melyek mellett érdemes beadnunk a pályázatot - pályázati cél: a létrehozandó projekt célrendszere Amennyiben megvan a pályázatkészítési célunk, keresnünk kell egy olyan pályázati lehetőséget, mely a céljainkhoz a legjobban illeszkedik. Itt két lépésben kell dolgoznunk: 1. a pályázati lehetőségek, információforrások összegyűjtése 2. annak a pályázatnak a kiválasztása, mely a legideálisabb a céljainkhoz, melynek reálisak a tartalmi és formai követelményei Pályázatírás Nézzük lépésről lépésre a legfontosabb teendőinket! A, Hasonlítsuk össze a projektcélunkat a meghirdetett pályázati céllal! 1. első szűrés 2. további összehasonlítás, melynek szempontjai pl.: beadás módja, nyelve, szerződési feltételek, a bírálat szempontjai, pályázati eljárási díj, kizáró okok, konzultációs lehetőség 3. személyes konzultáció hiányos vagy nem egyértelmű kiírás, vagyis bizonytalanság esetén 4. a döntés előkészítése (javaslat) 5. döntés B, Jelöljük ki azt a személyt, aki felelős lesz a pályázat összeállításáért! C, Állítsuk össze a pályázatkészítő team-et! Határozzuk meg a munkamegosztásukat és a munkamódszereiket! D, Állítsuk össze a pályázat szerkezetét! E, Szerezzük be a pályázathoz szükséges dokumentumokat és igazolásokat pl. hatósági engedélyek, aláírási címpéldány, banki igazolás, cégkivonat, közgyűlési határozat! F, Állítsuk elő a szükséges dokumentumokat! Ezek pl.: támogatási nyilatkozat, bérleti-, szolgáltatási- és konzorciumi megállapodás. G, Komplettáljuk a pályázatot! Mire fordítsunk figyelmet? a, formai követelmények: - esztétikus megjelenés - egységes betűméret és tördelés - oldalszámozás - ábrák, táblázatok, mellékletek azonosíthatósága - aláírások b, fogalmazási követelmények: - teljesség - stílus - szakszerűség 5

6 H, Végezzük el a végső ellenőrzést! Ehhez készítsünk ellenőrzési listát, majd ennek alapján hiba-és hiánylistát! I, Javítsuk ki a hibákat az elkészült listák alapján! J, Adjuk be a pályázatot a kiírásnak megfelelően személyesen, postán vagy en! A pályázat értékelését két részre bonthatjuk: A, formai és jogosultsági ellenőrzés (esetleg hiánypótlás) B, tartalmi és szakmai értékelés, előre rögzített értékelési kritériumok alapján Mindezek után hirdeti ki a nyertes pályázatokat a KSZ (Közreműködő Szervezet). A támogatási szerződés megkötése 1. A nyertes pályázat megvalósítására a pályázó (kedvezményezett) és a KSZ (támogatást nyújtó szervezet) támogatási szerződést köt. A szerződés jelenti a megvalósítás monitoringjának, finanszírozásának, ellenőrzésének az alapját. Általában a pályázati kiírásnak része a támogatási szerződés tervezete (ez az EU részéről elvárás is), így a pályázók már előzetesen megismerhetik a támogatási szerződés rendelkezéseit. A támogatási szerződésnek rendelkeznie kell a következőkről: a támogatás formája a támogatás maximális összege és aránya a projekt megvalósításának kezdete és befejezése, működtetési kötelezettség esetén annak időtartama projekt számszerűsíthető eredményei a költségek elszámolhatóságának szabályai a kifizetések kérelmezésének folyamata, feltételei az előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos kötelezettségek a vonatkozó, állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok a vonatkozó, közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok a vonatkozó, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek dokumentációs kötelezettségek helyszíni ellenőrzések végzésére vonatkozó szabályok a támogatás kifizetésének felfüggesztésére illetve a támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok biztosítékadási kötelezettség a szerződés módosításának folyamata, feltételei. A támogatási szerződés mellékletei között szerepel: költségek, költségkategóriák szerinti bontásuk és ütemezésük számszerűsíthető célok, ütemezésük biztosítékok (ingatlan jelzálog, dologi biztosítékok {ingó jelzálog}, személyi biztosítékok {készfizető kezesség}, felhatalmazás azonnali beszedésre a kedvezményezett összes bankszámlájára vonatkozóan, bankgarancia, biztosítói garancia) A pályázati dokumentáció ugyancsak a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 6

7 Fontos! A kedvezményezettnek a megadott határidőre el kell küldenie a szükséges dokumentumokat és igazolásokat, valamint a támogatási szerződést aláírva. Ha nem sikerül a szerződést határidőn belül megkötni, akkor a kedvező, támogatásra vonatkozó döntés hatályát veszti. 2. Milyen dokumentumok, igazolások benyújtása szükséges? - aláírási címpéldány; - jogi státusz igazolása; - igazolások: o arról, hogy a szükséges források rendelkezésre állnak o arról, hogy a kedvezményezettnek nincs lejárt köztartozása (adóhatóság igazolása) o arról, hogy a kedvezményezettnek nincsen határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége (a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok igazolása) Mire figyeljenek oda a támogatást nyújtó szervezetek? A, Csak olyan dokumentumot és igazolást kérjenek, amelyekre valóban szükség van a támogatási szerződés megkötéséhez vagy a megvalósításhoz. B, Olyan dokumentumot, amelyet már bekértek, ne kérjenek újra. 3. Mit kell tudni a támogatási szerződés módosításáról? A, Csak kivételes és indokolt esetben kerülhet erre sor. B, Ez nem változtathatja meg a projekt eredeti célját és tartalmát. C, Ez nem növelheti a támogatás összegét, ill. arányát. D, A módosítás engedélyezési időszakában a támogatás folyósítását fel kell függeszteni. E, A módosítást írásban kell kérelmezni. Mivel indokolható a módosítás kérelmezése? - változás történt azokban az adatokban, amelyek a kedvezményezettet azonosítják (megváltozik a bankszámlaszám vagy a képviselő személye stb.) - változás történik a projekt egyéb adatában (számszerűsíthető célok, költségek ütemezése vagy kategóriánkénti bontása, a befejezés határideje stb.) Az első esetben a támogatást nyújtó szervezet általában csak rögzíti, tudomásul veszi a változást, a második esetben viszont mérlegelés után dönt arról, hogy engedélyezi-e a módosítást. 1.2 A tervezés részei: terjedelem, ütemezés, költség, működés A, Terjedelemmenedzsment (scope management) Feladata: - a projektcélok megvalósulásának biztosítása - a végrehajtás során felmerülő új (megváltozó) célok azonosítása, beépítése (újratervezés) B, Ütemezésmenedzsment Feladata: - az eredeti ütemezés betartása a projektterv alapján C, Költségmenedzsment Feladata: - a végrehajtás biztosítása a költségvetés keretén belül - a költségtúllépés felismerése és a korrekció végrehajtása 7

8 D, Integrációmenedzsment Feladata: - a projekt különböző elemeinek összehangolása (Ebben a projektmenedzsment standardok segítik.) E, Minőségmenedzsment Feladata: - a projekt eredményeinek leszállítása az elvárt minőséggel (specifikált paraméterekkel) F, Emberi erőforrás menedzsment Feladata: - az emberi erőforrások optimális felhasználása (a képesség és rendelkezésre állás figyelembevételével) - az erőforrások képzésének és fejlesztésének biztosítása G, Kommunikációmenedzsment Feladata: - a tájékoztatás o az összes érdekelt személy és szervezet számára o megfelelő mennyiségben, minőségben és rendszerességgel H, Kockázatmenedzsment Feladata: - minőségi és mennyiségi kockázatelemzés - elkerülési és tartaléktervek kidolgozása I, Beszerzésmenedzsment Feladata: - szabályozni a beszállítókkal és a partnerekkel történő együttműködést, integrációt 1.3 A projekt definiálása, általános és konkrét célok Az előkészítési munkák után kezdődhet a stratégiai tervezési folyamat projektként való definiálása: - a résztvevők körének meghatározása - az ütemterv készítése - az erőforrások hozzárendelése Természetesen mindez a célok megvalósítása érdekében, a klasszikus projekttervezési elemekkel történik. 1. A tervezés szervezeti kereteinek definiálása a) Felelős személy Általános szabályként megfogalmazhatjuk azt, hogy konkrét személyt nevezzünk meg felelősnek. Személye függ a stratégiai dokumentum szintjétől. b) Felelős szervezeti egység A stratégia tervezéséért általában a felsővezető irányítása alatt álló szervezeti egység felelős. Előfordulhat az is, hogy új szervezeti egység jön létre a tervezésre, de a két szervezeti egység együttműködése elengedhetetlen. Ennek oka az, mindkét szervezeti egység felelős egy-egy 8

9 területért: pl. a stratégiai tervező egység a módszertanért és a koherenciáért, az adott szakterületi egység (pl. informatikai), pedig a szakmai tartalomért. c) Részt vevő egységek Ezen a szinten kell meghatározni azt, ha a tervezésbe más szervezeti egységeket is be kell vonni. Ők a tervezési munkacsoportban vesznek majd részt, meghatározott konkrét feladattal és határidővel (ezt az ütemtervben szabályozzuk), vagy véleményezési joggal. d) Partnerek Ha az egyes stratégiák esetében szükség van külső szervezeti egységek bevonására (akár csak véleményező szerepben, vagy a koncepcióalkotó megbeszélésen való részvétellel), akkor ezek helyét és feladatát fontos definiálni. Kutatási vagy innovációs stratégia esetén ezek a szervezeti egységek a következők lehetnek: MTA-kutatócsoport, MTA-kutatóintézet, külső vállalati stratégiai partnerek, kamara. 2. A tervezés ütemtervének elkészítése Az időtervezés eszközei lehetnek a következők: CPM, Gannt-diagram, PERT diagram. Ezekkel határozhatjuk meg a fő lépések: - határidejét - felelőseit - a szükséges forrásokat. A stratégiai tervezés tervezését azért kell elvégezni, mert ott is ütemezetten kell a feladatokat végrehajtaniuk a kijelölt egységeknek és személyeknek. 3. Erőforrások hozzárendelése (erőforrásallokáció) A feladatok végrehajtásához először próbáljuk a belső erőforrásokra támaszkodni. Mérjük fel a részt vevő és partner szervezeti egységek humán erőforrását, és ezeket biztosítsuk a projekt időtartamára. Mindig konkrét személyekben gondolkodjunk! Amennyiben a belső erőforrásban kapacitáshiány mutatkozik (személyben vagy kompetenciában nincs megfelelő emberünk), akkor külső szolgáltatót, erőforrást kell bevonnunk. Ekkor azonban forrásokat is kell rendelnünk a feladatok végrehajtásához. 4. A terv megfelelőségének vizsgálata A stratégiakészítéssel megbízott szervezeti egység vezetője felelős azért, hogy a terv reális legyen. Így a megvalósíthatóság vizsgálata, a terv áttekintése az ő feladata. A projekt definiálásának modelljét a következő ábra mutatja: 9

10 A tervezés szervezeti kereteinek kialakítása Projekt definiálása Felelős személy kijelölése Dokumentumtól függően: Irányítási folyamatok: stratégiai igazgató, rektor helyettes Fő folyamatok: illetékes rektorhelyettes Támogató folyamatok: főigazgató, rektorhelyettes Felelős szervezeti egység kijelölése A felelős felső vezető szervezeti egysége, vagy külön létrehozott stratégiai tervező szervezeti egység Tervezési munkacsoport kialakítása A résztvevő további szervezeti egységek kijelölése az ütemterveben konkrét feladat, felelősség megjelölésével Partnerek megnevezése Egyeztetési feladatokat ellátó külső egységek (pl. kutatócsoport, kutató intézet, gazdasági partnerek, civil partnerek stb.) A tervezés ütemtervének elkészítése GANNT diagramm kialakítása A feladatok, felelősök, ütemezések kialakítása. REÁLIS ÜTEMEZÉS SZÜKSÉGES! Erőforrások hozzárendelése NEM Belső humán erőforrás Külső szolgáltatók bevonása Tervezési munkacsoport szervezeti egységeiben a szükséges kompetenciával bíró személyek kijelölése és időmenedzsmentjének áttekintése. Hiányzó kapacitások esetén külső szolgáltatók bevonása Belső kapacitáshiány vagy kompetencia esetén Anyagi források biztosítása Külső tanácsadók, szakértők stb. felkéréséhez szükséges anyagi fedezet forrásának megtekintése A terv megfelelő végrehajtható Informatikai és adatszolgáltatási kapacitások biztosítása VIR-ben nem lévő belső adatok szolgáltatásához IGEN Stratégiai Tervezés 10

11 Miből induljunk ki a projekt céljának meghatározásához? - a megoldani kívánt problémákból - szükségletekből - adottságokból Milyen célokat különböztethetünk meg? A, távlati (hosszabb távú, általános) cél Jellemzői: - kívül esik az adott projekt időkeretein - megvalósulását más tényezők is befolyásolják (az adott projekt sikere mellett) Mi lehet távlati cél? - A jövedelemszint növelése - a foglalkoztatottsági színvonal, ill. a képzettségi szint javítása - bizonyos probléma megoldása (munkanélküliség, ill. szegénység csökkentése) - valamilyen kihasználatlan adottság kibontakoztatása (jó turisztikai adottságok stb.) B, rövid távú, konkrét cél Ezt az adott projekt időkeretein belül el lehet érni. Ilyen cél lehet pl. új módszerek, eljárások, szolgáltatások, termékek bevezetése. 11

12 2. Projektirányítás a gyakorlatban Mi a modern menedzsment tevékenységnek a lényege? Az, hogy különböző funkciókat valósít meg: tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Mire kell figyelni a menedzsment létrehozásakor? A, Egyre komplexebb lesz az a környezet, amiben a szervezet működik. Oda kell figyelni arra, hogy új tendenciák figyelhetők meg az értékesítési piacon. Ehhez kapcsolódóan többek között a fogyasztók környezettudatosságát, a folyamatos innovációra és megújulásra való igényt említhetjük meg. B, Már nem elsősorban a hagyományos (hierarchikus) modellhez hasonlít a szervezeti felépítés, inkább egy lapos hálózat. Egy-egy konkrét feladat megoldására önálló csapatok jönnek létre annak érdekében, hogy adott feladatot minél magasabb szinten valósítsák meg. Ha a mátrixszervezeti felépítést vesszük alapul, akkor láthatjuk, hogy a menedzsment elkülönül attól a csoporttól, amely felelős a feladat végrehajtásáért. A munkacsoportok csak a feladat végrehajtásának idejére jönnek létre, a feladat elvégzése után az új feladatokra új csoportok alakulnak. Mik a vállalati projektszemléletnek az előnyei? - a kreativitás, mely megnő a csapatmunka révén - a komplex környezethez való alkalmazkodóképesség - tervezhető költségek - átláthatóság a dokumentációnak köszönhetően - folyamatos visszacsatolás (feedback) A szervezetnek egyrészt feladata a napi, operatív feladatoknak való megfelelés, másrészt a külső környezet változásaihoz való alkalmazkodás. Ezt figyelembe véve egy vállalat vezetése három dimenzió mentén működik: 1. Operatív menedzsment Célja: - a napi működés eredményes ellátása - az alkalmazottakkal való kommunikáció - az erőforrások optimális kihasználásának tervezése 2. Stratégiai menedzsment Célja: - a szervezet jövőképének kialakítása o a belső és külső adottságoknak megfelelően o az érdekcsoportok elvárásait figyelembe véve Fontos a stratégiai tervezésnél, hogy: - hosszabb (több éves) időtartamra készítsék el (Bizonyos problémákat csak hosszú távon lehet ugyanis megoldani. Ilyen probléma pl. egy versenytárs megjelenése a piacon) - azt a fő irányt rögzítsék, mely alapján a szervezet mindennapi tevékenységét végzi 12

13 3. Projektmenedzsment Vezetési folyamat, mely realizálja a szervezet által meghatározott stratégiai célokat. Több, mint egy egyszerű irányítási rendszer. Valójában egy olyan önálló szervezési vezetési filozófiai modell, mely hatással van az egész szervezetre. Valójában funkcionális értelemben a projekt megvalósításának folyamata, mely magába foglalja a következő alfolyamatokat: o projektindítás o folyamatos projektkoordináció o projektcontrolling o projektzárás o esetleg a projekt felfüggesztése Egy szervezet stratégiája jövőorientált, hosszú távra vonatkozik, és különféle stratégiai programokból épül fel. Mi lehet stratégiai program? - új termék bevezetése - új célcsoport elérése - külföldi megjelenés Mi a stratégiai program? Olyan ideiglenesen létrejövő szervezet, mely: - közepes vagy hosszú ideig tartó - egyszeri és magas komplexitású feladatot kíván végrehajtani. A programokhoz projektek kapcsolódnak. Mi a projekt? - előnyös változtatás végrehajtása (a latin pro (előre) és a jaceo (dobni) szavakból származik) A projekt a célstratégia megvalósulásának formája, a módja pedig a projektmenedzsment (vezetési szerepkör). Mi a projekt, ill. a projektmenedzsment célja? A szervezetet érintő szükségszerű változások lebonyolítása. A vállalati stratégia hosszú távra szól, de a megvalósulását rövidtávú vagy középtávú stratégiai akciók segítik. A projekt jellemzői: - sajátos folyamat. Olyan tevékenységekből áll, melyek: o koordináltak és szabályozottak o meghatározottak a kezdeti és befejezési időpontjaik o meghatározott cél érdekében végzik (Figyelembe véve az időt, a költségek és az erőforrások korlátait.) A meghatározott cél lehet: o termék o immateriális termék o tanácsadás o beruházás megvalósítása - rendelkezik költségtervvel (Ez nagyon fontos a szükséges erőforrások mennyiségének és árainak megbecsüléséhez) - tervezett az időtartama (A kezdő és végdátum mindenképp meghatározott, de általában a legfontosabb mérföldköveket is ütemezik) 13

14 Az ábrában szereplő három a projektet meghatározó tényező között szoros összefüggés van. Ennek lényege: az egyik tényező csak egy másik rovására változtatható. Például: az időtartamot csak úgy tudjuk csökkenteni, ha lemondunk az eredmény egy részéről (5 ház helyett négyet építünk), vagy a módosulás következtében rosszabb minőségű lesz a végtermék. A lehetséges projektkombinációk (és ez számos variáció lehet) tehát csak a fenti háromszögön belül képzelhetők el. Nem véletlenül nevezi a szakirodalom a projektmenedzsment tevékenységet a vezetés művészetének, hiszen az optimális az elérni kívánt stratégiának leginkább megfelelő - kombinációt megtalálni nem egyszerű feladat. De ez lesz az, mely meghatározza a szervezet struktúráját, piaci magatartását és humánerőforrás-politikáját. 2.1 Projektterv készítése (idő, költség, erőforrás) A projekt alapos tervezése elengedhetetlen bár nem garancia - a sikerhez. Miután sokféle problémára, minden eshetőségre fel kell készülni, így a menedzsereknek sokféle technikát, módszert kell alkalmazniuk. Ez az alapos tervezőmunka azért is hasznos, mert felkészültebbé teszi a szervezetet. A vegyes projektnek az a lényege, hogy az erőforrások tervezése kétféle kategóriába sorolható: szükséges erőforrások és rendelkezésre álló erőforrások. A kérdés a szükséges erőforrásokkal kapcsolatban az, hogy hogyan lehet pótolni, finanszírozni a hiányzó részt. A) A projektterv készítésének szükségessége A projektterv készítésének tartalmi elemei a következők: A, Feladatok és erőforrások megtervezése és megszervezése B, A cél meghatározása és megvalósítása C, Idő és költségkorlátok mellett A projekttervezés követelményei: - rugalmasság - hierarchia (a tervek egymásra épülése) - igazodás a döntési szintekhez - pontosság - ciklikusság (az időtávok különbözőek) - monitoring (ellenőrzés-visszajelzés) 14

15 A terv tartalma: A, szakmai tevékenységek specifikációja B, elvégezendő feladatok és azok ütemezése o input-output o minőségi előírások o felelősök o erőforrások C, mérföldkövek (lényeges pontok a projekt során) D, visszacsatolás, módosítás (Ez a következő lépés megtételéhez szükséges.) E, projektmenedzsment feladatok F, kommunikáció, koordináció, monitoring (ellenőrzés) G, disszemináció H, kiterjesztés, marketing, PR (közönségkapcsolat) A terv funkciója meghatározni: a célok eléréséhez szükséges tevékenységek körét a tevékenységek ütemezését a tevékenységek időrendjét az erőforrás-igényt (emberi és technikai) a költségkeretet a közreműködők felelősségét A tervezés lépései: A, résztevékenységekre bontás B, a résztevékenységek időigényének becslése C, a résztevékenységek logikai kapcsolatának feltárása D, a résztevékenységek erőforrásigényének meghatározása - erőforrás kiegyenlítés - erőforrás-korlátos tervezés - időtartam-korlátos tervezés E, költségterv az erőforrásigény alapján Az időtervezés Célja: - a tevékenységek időbeli összefüggésének grafikai úton való megjelenítése Haszna: - átlátható válik, mely tevékenységek épülnek egymásra, és melyek végezhetők el párhuzamosan Követelményei: A, egyetemlegesség (Az összes tevékenységet és a köztük levő kapcsolatokat legyen képes megjeleníteni.) B, rugalmasság (A jövőtől függően változtatható legyen.) C, áttekinthetőség, pontosság (az aktuális állapotról mutasson reális képet.) Az erőforrások tervezése Milyen erőforrásokat kell terveznünk? A, humán (minden projekttípusnál szükséges) 15

16 B, szellemi (főleg a kutatási projekteknél jellemző az ilyen erőforrásigény) C, anyagjellegű (főleg a beruházási projekteknél jellemző az ilyen erőforrásigény) Elsősorban a szűk keresztmetszetű erőforrásokra (személyzet, pénz, eszközök) kell koncentrálnunk a tervezésnél, mert: - ezek nem állnak korlátlanul rendelkezésre - nem helyettesíthetők mással - jelentős hatással vannak a projekt végkimenetelére A költségterv készítése Ennek során határozzuk meg a várható kiadásokat, költségeket és a lehetséges forrásokat. A jó költségterv jellemzői: - takarékos - a lényegi elemekre koncentrál - reális A projektfolyamatot részletező dokumentumok a következők: A, Feladatlebontási terv (WBS - Work Breakdown Structure B, Projektstruktúra terv (PSP - Projekt Structure Plan). Mi ezeknek a lényege? 1. Az elvégzendő feladatok és tevékenységek teljes listáját tartalmazzák. (Ezt a hálótervezés módszerében is használják.) 2. A tevékenységcsoportok közti hierarchia - viszonyokat és logikai kapcsolatokat definiálják. (Ezek alapozzák meg a következő tervezési feladatok megoldását.) A projektterv elkészítésének lépései 1. Feladatlebontási struktúra elkészítése (tevékenységlista) 2. Erőforrás-tervezés - humánerőforrás (felelősök, végrehajtók) - időtartam - költség - infrastruktúra (munkakörnyezet, anyag {tárgy}) 3. Logikai kapcsolatok meghatározás - szakmai előzmények (megelőző tevékenységek) - szakmai tervek (követő tevékenységek) 4. Mérföldkövek és döntési pontok rögzítése 5. Időtervezés - külső időkényszerek figyelembevétele - párhuzamosan folyó programok, tevékenységek (párhuzamosítás) 6. Kommunikációs terv elkészítése 7. Projektterv elfogadása 16

17 B) A projektterv készítésének főbb gyakorlati követelményei PCM & Logframe módszertan Jellemzői: Ez a problémamegoldás módszertana Megfelelő keretet biztosít a stratégiai gondolkozáshoz Jó mozgásteret ad a megvalósításhoz A tervezés és végrehajtás összekapcsolását segíti Segít rendszerbe foglalni a logikánkat (vagy feltárja az ezzel kapcsolatos hiányosságokat) Előnyei: Strukturált megjelenést biztosít Kereslet vezérelte megoldásokat kínál Fejlett elemzést ad Célorientált tervezést biztosít Mérhetőek a hatásai A minőségre teszi a hangsúlyt A fenntarthatóságra összpontosít Standard a formátuma Az operatív tervezés részei: A pénzügyi tervezés helye a projektciklusban Költségtervezési alapfogalmak Megvalósíthatósági és fenntarthatósági elemzések (Az elemzések szabályai) Alapfogalmak a pénzügyi tervezéshez és elemzéshez Cash flow elemzés Megtérülési vizsgálatok Pénzügyi tervezés a gyakorlatban Az operatív tervezés részei: Tevékenység-és ütemterv Humán erőforrás terv Pénzügyi terv Pénzügyi tervezés a projektciklusban: 1. Meghatározás 2. Pénzügyi kidolgozás 3. Előzetes értékelés 4. Megvalósítás és monitoring 5. Értékelés és lezárás Költségtervezési alapfogalmak: A kedvezményezettek finanszírozási funkciói: A költségek és források tervezése A pályázat kidolgozása 17

18 Saját forrás biztosítása. A projekt lebonyolításához szükséges, nem támogatott költségeknek a finanszírozása A projekt likviditásának fenntartása. Költség: a munka-, erő- és eszközráfordítás pénzben kifejezett értéke Finanszírozási tételek: A, Saját finanszírozás elemei: saját forrás nem támogatható költségek vissza nem igényelhető ÁFA B, Külső finanszírozás elemei: támogatás támogatható költségek visszaigényelhető ÁFA Saját forrás tételei: o bankhitel (rövid és éven túli). o természetbeni hozzájárulás (pl.: ingatlan). o partnerek hozzájárulása. o egyéb forrás (pl.: tagi hitel). Teljes költségvetés: minden költséget tartalmaz. Szűkített költségvetés: csak a támogatható költségeket tartalmazza. Megvalósíthatósági elemzések Tárgya: a cash flow (pénzáramlás) mértéke, esedékessége, egyensúlya A cash flow: - egyenlege a mindenkori aktuális finanszírozási helyzetet mutatja - dinamikájában vizsgálja a pénzügyeket (a statikus költségvetéssel ellentétben) Fenntarthatósági elemzés A pénzügyi megtérülés vizsgálatán alapszik. (diszkontált Cash flow módszer) Érzékenység-vizsgálatok. A modell paramétereinek változtatása. 2.2 Projektszervezet létrehozása A megbízó (ez lehet a pályázó szervezet is) feladatai: - a projektszervezet létrehozása (az adott projekt lebonyolítása érdekében) - a projektvezető kinevezése A projektmenedzsmentben érintett személyeket és csoportokat az alábbi minta ábra szemlélteti. - a projektterv jóváhagyása - a szükséges szerződések megkötése 18

19 Projektszervezet minta Megbízó PIB Projekt Intéző Bizottság Projektmrnrdzsment Projekt irodavezető Szakmai vezető Projektvezető Gazdasági vezető Projekt kontroller Tanácsadók Projekt kivitelezési folyamatának irányítása 1. Gépészeti részlegvezető 2. Építési részlegvezető 3. Anyagbeszerzés és logisztikai részlegvezető Operatív team munka Operatív team munka Operatív team munka Nézzük a szervezetet alkotó részegységeket részletesen! 1. Projekt Irányító Bizottság (PIB) [Projekt Felügyelő Bizottság (PFB)] Fogalma: Egy olyan bizottság, amely a vezetői kontrollt biztosítja és a stratégiai szintet képviseli. Feladata: - olyan döntések meghozatala, melyek elvezetnek a sikeres megvalósításhoz - iránymutatások megfogalmazása - a projekt teljesítéseinek kontrollja, esetleg beavatkozás - a projektterv végrehajtásának ellenőrzése - a projekttermék véleményezése - döntés a munkacsoportok létrehozásáról Tagjai: - a projektgazda - az érintett szakterület vezetői - a megbízó képviselője - a meghatározó partnerek képviselői (nagy volumenű projektek esetében) 19

20 2. Projektvezető A megbízó nevezi ki. Feladata: - a projekt operatív irányítása (projektmenedzsment) - a PIB munkájának segítése (nem tagja a PIB-nek) Indokolt esetben a projektvezető munkáját konzulensek, szakértők is segíthetik. Erre a speciális szakértelmet igénylő témák esetében lehet szükség. A projekt kivitelezésének irányítását pedig a részlegvezetők (pl. logisztikai-, beszerzési-, gépészeti részleg) végzik 3. Projektmenedzser Nevezhetjük információs központ -nak is, hiszen csak ő képes átlátni a folyamatokat, az egész projekt az ő kezében összpontosul. Az ő hatáskörébe tartozik a projekt teljesítése. A projektmenedzser döntési hatáskörét minden esetben a felső vezetéstől kapja (a megbízótól és a Projekt Irányító Bizottságtól). Feladatai: - a projekt koordinálása a lefutási idő alatt - a megvalósítás során felmerülő problémák orvoslása - a projektérdek szolgálata elemzésekkel és döntésekkel - a projekt érdekeinek képviselete a külső környezet elvárásaival szemben Milyen kompetenciák kellenek ehhez? - vezetői képesség - a vállalattal kapcsolatos legfontosabb információk ismerete - a projekt szakmai tartalmának ismerete - kommunikációs képesség - felelősségvállalási képesség - kulturális érzékenység - prezentációs képesség - problémamegoldó képesség (gyors és hatékony) - feladat- és humánorientáltság Milyen nehézségei lehetnek egy projektszemléletű szervezetnek? Nem tudja a költségeket és a bevételeket pontosan tervezni, mert nem áll rendelkezésre teljes körűen minden információ. Mindig újabb, előre nem látható feladatok, problémák merülnek fel a megvalósítás során (pl. pótmunka egy szerződésmódosítás vagy rossz ütemezés miatt) Kockázatot jelenthet az alvállalkozók nagy száma, mert ebben az esetben költségeinket jelentősen meghatározza a szerződés szerinti ár. A területi szétszórtság megnehezíti a projektmenedzserek számára, hogy a teljes folyamatot átlássák. A belső vagy külső tényezők hatására változhat az időbeli ütemezés. 20

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

Magyar Projektmenedzsment Szövetség Magyar Projektmenedzsment Szövetség A projektmenedzsment szerepe az irányításban Ulicsák Béla Műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. bela@brit-tech.hu Budapest, 2010. március 17. Tartalom Bevezető

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Barna Viktor október 11. Projektindító szeminárium a 2016-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára

Barna Viktor október 11. Projektindító szeminárium a 2016-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára Barna Viktor 206. október. Projektindító szeminárium a 206-ban elfogadott, stratégiai partnerségek program támogatott pályázói számára A projekt tervezési folyamata Mit? Projekt tevékenységek Erőforrástervezés

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai

A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai 2003. 09. 15. [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger

Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzet kistérségek fejlesztési és együttm ködési kapacitásainak meger Ütemezés tervezése A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokajii Kistérség Fejlesztési és Együttműködési Kapacitásának Megerősítése

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Pályázatírás, projektmenedzsment képzés Projektmenedzsment

Pályázatírás, projektmenedzsment képzés Projektmenedzsment Pályázatírás, projektmenedzsment képzés Projektmenedzsment Puskás Hajnalka 2012. augusztus Projektmenedzsment Projekt menedzser: Tervezi és koordinálja a tevékenységeket Projekt A projektmenedzsment egy

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

T Írásbeli vizsgatevékenység

T Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Közösségi-civil szervező és a Projektmenedzser-asszisztens szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATÍRÓ SZEMINÁRIUM A KÖZNEVELÉS ÉS A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN TÁMOGATOTT PÁLYÁZÓK TAPASZTALATAI január 12.

ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATÍRÓ SZEMINÁRIUM A KÖZNEVELÉS ÉS A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN TÁMOGATOTT PÁLYÁZÓK TAPASZTALATAI január 12. ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK PÁLYÁZATÍRÓ SZEMINÁRIUM A KÖZNEVELÉS ÉS A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN TÁMOGATOTT PÁLYÁZÓK TAPASZTALATAI 2017. január 12. A BGE története, küldetése A BGE jogelődje, a Budapesti

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata Pályázati szabályzatának

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei Tipikusan megjelenő hibák Önellenőrzés A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI TIPIKUSAN MEGJELENŐ HIBÁK (1) Relevancia: kapcsolódik

Részletesebben

A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA

A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 1. Bevezetés 3 2. A

Részletesebben

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat 2015. június 25. Hatályos: 2015. június 26. 1. Preambulum A sikeres pályázati tevékenység és a projektek hatékony megvalósítása alapvetően meghatározza a Debreceni

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa Projekt napló Szerződések Projektirányítás A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS A MEGVALÓSÍTÁS (2.FÁZIS ) HEFOP 3.3.1. PROJEKT NAPLÓ

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Nonprofit menedzser 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Nonprofit menedzser 14. évfolyam (OKJ száma: 54 345 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 4. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382

Részletesebben