Vizuális kommunikáció, esztétika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizuális kommunikáció, esztétika"

Átírás

1 Dr. F. OROSZ SÁRA DLA Vizuális kommunikáció, esztétika Egyetemi jegyzet Gödöllő 2010

2 Tartalom ELŐSZÓ BEVEZETÉS A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGÁBA SZÍN-HATÁS Színezet Tónus Telítettség Színkontresztok KOMPOZÍCIÓS ELVEK Jellemző kompozíciós megoldások Őskor Ókor Középkor Barokk XIX. század XX. század FÉNY-ÉLMÉNY Természetes és mesterséges fény Az idő, mint tényező TÉR-ÉRTELMEZÉSEK Ókori falfestési stílusok A narratíva aspektusai SZÓTÁR KÉPEK JEGYZÉKE FELHASZNÁLT IRODALOM

3 ELŐSZÓ E jegyzet célja, hogy bevezesse az olvasót egy napjainkban kiváltképp dinamikus, rohamosan fejlődő és folyamatosan változó kulturális jelenségcsoport működésébe. A mára tudományos kutatások tárgyává vált terület egyidős az emberiség születésével, így szervesen összefonódik a kultúránk fejlődésével, áthatja mindennapjainkat, mégis méltánytalanul keveset tudunk róla. A következőkben a művészettörténet különböző szakaszaiból merített példák alapján válnak értelmezhetővé a vizuális kultúra sajátos mechanizmusai a társadalmi és gazdasági vonatkozások függvényében. Ennek kapcsán számos esztétikai probléma is felmerül, melyek egyszerűen tisztázhatók a gazdagon illusztrált példák alapján. Az anyag öt önálló egységet képező fejezetre épül, melyek nem épülnek szervesen egymásra, bár több összefüggés felfedezhető lesz a részek között. Az említett vizuális jelenségeket nem kizárólag kronológiai sorrendben, hanem a fogalomkörök szerint fogjuk vizsgálni a jobb megértés érdekében. A tájékozódást segíti továbbá a szöveg végén található rövid szószedet, melyben a leggyakrabban előforduló, a tárgyhoz kapcsolódó, és a főszövegben már magyarázott kifejezések listája, valamint a képek jegyzéke található. Gödöllő, Dr. F. Orosz Sára DLA egyetemi adjunktus 3

4 1. BEVEZETÉS A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGÁBA Az újszülött csecsemő a körülötte lévő világról első élményeit olyan érzékelési preferencia útján szerzi meg, ami nem sokban különbözik az állatokétól. A szagok, illatok jellege, ismerőssége, a tapintott felületek minősége, szárazsága vagy nedvessége, és az általuk okozott kellemes vagy kellemetlen élmény, valamint a hangok lesznek a meghatározók az életünk első óráiban. Nem sokkal később következik azonban egy másik, szintén alapvető hatás, amit a szemünkkel fogunk fel. A fény, a sötétség, az árnyak, majd a formák megkülönböztetése, valamint a színek felismerése és azonosítása szintén alapvetően meghatározza a kisbaba mindennapjait, csakúgy, mint a felnőtt életerős ember, vagy az elesett öreg esetében. Igen korán, már csecsemő- és kisgyermekkorban mérhető az értő ember a pszichológus vagy az agykutató - eszközeivel, hogy ki az, aki érzékenyen reagál a szemmel érzékelhető vizuális információkra, és ki kevésbé. Ezáltal arra is következtethetünk, hogy későbbi életünkben melyikünk lesz az, aki a látható dolgokra fogékonyabban reflektál, mint a hallottakra. Az előbbieket nevezzük vizuális típusú embereknek, az utóbbit auditív típusnak. Érdekes tény, hogy az erre vonatkozó kutatások szerint az emberi populáció döntő többsége, több, mint 85 százalék vizuális, és csak a fennmaradó kis hányad auditív típus. Ezért is lényeges, hogy minél többet foglalkozzunk a vizuális terület megismerésével. A kultúrának mára egymástól élesen elkülönülő csoportjai alakultak ki. Beszélünk étkezési, vagy közlekedési kultúráról, vizuális kultúráról, jogi és politikai kultúráról, viselkedéskultúráról. Azonban az étkezési kultúra nem azonos a táplálkozástudománnyal, vagy a jogtudomány a jogi kultúrával, és a vizuális kultúra sem a művészettel, 1 különösen nem a művészettörténettel. A vizuális kultúra fogalma ennél jóval szélesebb kört ölel fel. Ebbe a művészeten kívül a legegyszerűbb hétköznapi, illetve ünnepi tárgyaink is beletartozhatnak; a szappantartó, a fogkefe, a laptop, a Pókember, az óriásplakátok, Marilyn Monroe mosolya, a koronaőrök egyenruhája, a katolikus pap miseruhája, vagy a Parlament előtt álló karácsonyfa látványa és jelentése. A vizuális kommunikációt egyszerűbben nevezhetjük látható kommunikációnak is, mely máris tágabb értelmezési lehetőséget biztosít abban a korábban ismert rendszerben, ahol a vizuális kommunikáció hagyományos megközelítése például a következőket jelenti: 1 Tatai Erzsébet(2004) A kultúráról in Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia kiadó, Budapest, pp

5 képkultúra, tervezőgrafika, fotó- és filmművészet, reklám, marketing, nyomda, stb. Valójában minden látható, ember által alkotott jel, kép, tárgy, környezet egyben az emberek közötti szellemi közlekedés eszköze is, üzenetek hordozója. Ezek minősége közvetlenül hat életünk minőségére is. 2 Ily módon kapcsolódik össze a művészet a kultúrával és befolyásolja mindennapjainkat. A műalkotás teljes egyediségre törekszik, valami egész, valami abszolút akar lenni, ugyanakkor azonban bonyolult viszonyok rendszerébe illeszkedik. Független tevékenység eredménye, magasrendű és szabad álmok tolmácsolója, de egyszersmind az emberi civilizációk energiái összegződnek benne egyszerre anyag és szellem, egyszerre forma és tartalom A műalkotás az idő sodrába merül, és az örökkévalósághoz tartozik helyhez kötött, egyéni, és mégis egyetemes tanúságot nyújt. Felüláll azonban különböző értelmezésein, s míg arra szolgál, hogy képet adjon a történelemről, az emberről és magáról a világról, egyszersmind emberteremtő, világteremtő erejű, és olyan rendet szerkeszt bele a történelembe, amely nem vezethető vissza semmi egyébre. 3 2 Futó Tamás (2006) Apropó in PRODESIGN A látható kommunikáció. (Időszaki iparművészeti szakfolyóirat) I.évf. 1.sz. Babilon Kft. Budapest. p Henry Focillon in Tatai, p

6 1. kép: Íróvessző az írástörténet kezdetéről Kínából. (Bronzkor) és a Parker golyóstoll 4 Megdöbbentő a hasonlóság a két rokon funkciójú eszköz ergonómiai jellegzetességeiben. Design, a forma művészete. Dvorszky Hedvig (Szerk.) p SZÍN-HATÁS Isaak Newton fedezte fel, hogy a fény különböző hullámhosszúságú sugarak összessége. A fény útjába állított prizma megtöri a sugarak útját és a színek láthatóvá válnak, e színek alkotják a szivárvány hét, ragyogó színét. Az alábbi ábrát valamennyien ismerjük az általános iskolás fizika könyvünkből. Ennek alapján rögzíthetjük sorrendben a szivárvány színeit 2. kép: Színbontás prizmával A SZIVÁRVÁNY SZÍNEI Vörös, narancs, sárga, zöld, kék, sötétkék, ibolya. Johannes Itten, p. 17. A tárgyak színe a visszavert fénysugaraktól függ, a többit az anyag elnyeli. A vörös, a zöld, és az ibolyakék egymásra vetítésekor fehér színt kapunk, mert ezek az összeadó (additív) színkeverés alapszínei. A festők által használt pigmentszínek alapját három főszín alkotja: a vörös, a sárga és a kék Ezek a legtelítettebb színek, mert más színekből nem keverhetők ki. Két-két főszín összekeverésével másodlagos színeket kapunk: ezek a narancssárga, a lila és a zöld. 4 Az illusztráción látható napjainkban is kapható golyóstoll első darabjának gyártási időpontja nem azonosítható. Tudjuk azonban, hogy a Wisconsin állambéli Jamesville-ben, a Parker Pen Co. Gyártott híres Parker 51 töltőtoll 1939-ben jelent meg. 6

7 A kivonó (szubsztraktív) színkeverés során az egyik szín a hozzákevert másik színből bizonyos fénysugarakat kivon, és a visszavert fénysugár már egy új árnyaltnak látszik. A fő és a mellékszínek keverésével további árnyalatok megannyi variációja hozható létre. Semleges színek: fehér, fekete, szürke árnyalatok Tarka színek: a színkör tiszta színei és azok derített és tompított árnyalatai 3. kép: Tizenkét osztatú színkör. Johannes Itten, p

8 A középen lévő háromszögben látható a három alapszín, mellettük a belőlük kevert színek, majd a körben a további színkeverés eredményei. Az emberi szem mintegy száz színárnyalatot tud megkülönböztetni a színkörben. Ezeket tovább csoportosíthatjuk a következők szerint: 2.1 SZÍNEZET a. Kiegészítő, komplementer színek A színkörben egymással szemben elhelyezkedő színek: vörös-zöld, sárga-lila, kék-narancs. b. Hideg és meleg színek A színek különböző hőérzetet keltenek bennünk. A sárga-vörös oldal a tűz melegére emlékeztet, a kék-zöld pedig a jeges téli hideg érzetét kelti. Néhány szín hőhatása a környezet színétől függ, például a lila a hidegebb színek között meleg hatású. Hideg színekkel is kelthető meleg érzet, ha más színek környezetébe kerülnek, pl. a sárgászöld a kékek és zöldek között meleg színhatású. A színekkel térbeliséget is kifejezhetünk. Sötét háttér előtt a világos, meleg színek közelebbinek, a sötétebb, hideg színek pedig távolabbinak látszódnak. Abszolút meleg szín a narancssárga, abszolút hideg a kékeszöld. c. A színek hangulati hatása Az emberek közérzetét és hangulatát a vegetatív idegrendszeren keresztül a színek is befolyásolják, pl. a hideg, sötét színek komor, nyomasztó hatásúak és szomorúságot keltenek. A meleg, világos színek barátságos, könnyed hatásukkal pedig kellemes hangulatot biztosítanak. 2.3 TÓNUS A színek különböző világossági és sötétségi foka. Legvilágosabb a sárga, legsötétebb pedig az ibolya. 2.4 TELÍTETTSÉG a. Telt színek: a színkör tiszta színei, melyekhez sem fehér, sem fekete szín nincs hozzákeverve. 8

9 b. Tört színek: fehér hozzáadásával a telt színeket kivilágosítjuk (derítjük), fekete hozzáadásával pedig sötétítjük (tompítjuk). Tört színeket kapunk akkor is, ha a tiszta színekhez szürkét adunk, vagy ha a kiegészítő színpárokat egymással összekeverjük SZÍNKONTRASZTOK 1. Színezetkontraszt Teljes telítettségükben egymás mellett lévő tiszta színek kompozíciója. Sem fehér, sem fekete színtartalommal nem rendelkeznek. Figyelemfelkeltő, tarka hatása miatt szívesen alkalmazzák a reklámokat tervező grafikusművészek és a tipográfusok az áruk csomagolásának tervezésében. Ezek közül legfeltűnőbbek a kizárólag főszínekből álló színkompozíciók. 4. kép: Színezetkontraszt. Itten, p Tónuskontraszt Fény-árnyék, vagy sötét-világos kontraszt. Különböző világosságú (tónusú) színek vagy egy szín tompított és derített árnyalatainak egymás mellé festésével létrejövő kontraszt. Ezt a kontraszthatást alkalmazta a reneszánsz perspektíva a térmélység kifejezésére, és a barokk festészet a hangsúlyozódó forma erős megvilágításával. (clair obscure) 5 Imrehné Sebestyén Margit (2007) A képzelet világa, Apáczai Kiadó, Celldömölk, p. 6. 9

10 5. kép: Tónuskontraszt. Itten, p Hőfokkontraszt vagy hideg-meleg kontraszt Ez a kontraszt a hőérzetet keltő hideg és meleg színek hatására épül. A meleg színekkel a festett forma kiemelkedik, közelebbinek tűnik a hideg színekkel festett környezeténél. 6. kép: Hideg-meleg kontraszt. Itten, p. 49. A négyzetek két átlós sarkában balról felül a meleg szín, jobbról lent a hideg szín jelenik meg. Közöttük látjuk a megannyi finom színárnyalatot, melyek a két sarokban lévő szín keverésével nyerhetők. 4. Komplementer vagy kiegészítő kontraszt A színkörön egymással szemben lévő, egymással összekeverve szürkésfeketét adó színek együttes hatására épülő kompozíció. Az egymás mellé festett kiegészítő színek felerősítik egymás hatását. (szimultán kontraszt) A tiszta színpárok egy képen belüli szerepeltetése feszültséget teremt, ami a színek összekeverésével létrejövő árnyalatokkal tompítható. 10

11 7. kép: Komplementer kontraszt. Itten, p Szimultán kontraszt Szemünk úgy működik, hogy egy színes forma körül egyidejűleg (szimultán módon) annak kiegészítő színét is látjuk. Ez a szín a valóságban nem látszódik, csak a szemünkben jön létre. Ha a kiegészítő színek egymás mellé kerülnek, akkor felerősítik egymást. (Chevreul {sevrő} féle szimultán kontraszt törvénye. 8. kép: Szimultán kontraszt. Imrehné, p. 7. Egy egyszerű kísérlettel értelmezhetjük a szimultanizmus lényegét. A baloldali vörös négyzetben lévő kis négyzetet nézzük legalább egy percig úgy, hogy nem mozgatjuk a szemünket. Ezután emeljük át tekintetünket a jobboldali, zöld mezőben lévő négyzetre. Ekkor a zöld felületen a vörös szín fog felsejleni. 6. Telítettségi vagy minőségi kontraszt A telt, ragyogó színek és a tompa, tört színek közti ellentét jelentése. A tiszta színt tompítani lehet fehér, fekete, szürke, vagy a komplementer színek hozzákeverésével. A tört színekkel, vagy semleges szürke árnyalatokkal festett háttérből kiemelkednek és közelebbinek hatnak a telt, tiszta színek. 11

12 9. kép: Telítettségi kontraszt A középen lévő ragyogó színt szürkével kevert árnyalatai veszik körbe. Itten, p Mennyiségi kontraszt A színek hatását a képméreten belül elfoglalt méretük és fényerejük is befolyásolja. Az egyes színek fényértéke különböző, pl. a narancssárga kétszer erősebb hatású, mint a kék, tehát a képi egyensúly megteremtéséhez egy egységnyi narancssárga mellett két egységnyi kéket kell szerepeltetni. 10. kép: Mennyiségi kontraszt komplementer színpárokból. Imrehné, p. 7. Művészeti vonatkozások A fenti kontrasztok ismerete közelebb visz ahhoz, hogy az emberi kultúrtörténet során született bármely művet értelmezni tudjuk. Itt elsőként mindig a festészeti alkotásokra gondolunk, de amint a következőkben látni fogjuk, nem kizárólag sík-kompozícióban kell gondolkodnunk. 12

13 A festészet, a grafika, illetve a fotó- és filmművészet, vagy a plakátművészet elsősorban azok a művészeti műfajok, melyek az itt felsorolt valamennyi felsorolt kontrasztot alkalmazzák, időnként rendkívül érzékeny skálán. Ezek egyike az a hatás, amit a monokróm jelzővel fejezünk ki. Ebben az esetben egyetlen szín számtalan változatával épül fel a kompozíció. Ennek megértéséhez elég, ha egy minőségi fekete-fehér fényképre gondolunk. Nyilván mindannyiunk fiókja mélyén lapul valahol egy album vagy doboz, amiben a régi családi fotók vannak, szüleinkről, nagyszüleinkről, szerencsésebb esetben a dédszüleinkről. Érdemes most elővenni, és alaposan szemügyre venni. A fényképezéssel nem foglalkozó laikus ember számára is azonnal kiderül, hogy mennyivel gazdagabb hatás érhető el feketefehér technikával, mint a színessel. Jóval több, és finomabb árnyalat van jelen, gazdag tónusok, és érzékeny rajzosság jellemzi ezeket a produkciókat. 11. kép: Lord Snowdon. Snowdon album, p. 22. A világhírű fotóművész Lord Snowdon (a fenti kép a 60-as években készült) sok sztárról készített felvételt, és bár professzionálisan alkalmazta a színes technikát, mégis pályája során újra és újra visszatér a klasszikus fekete-fehér fotózáshoz. Nem véletlen, hogy a nagy kortárs fotóművészeti pályázatokon is mindig nagy súllyal van jelen ez a hagyományos technika. Érdekesség még, hogy dacára a digitális fényképezőgépek hódításának, ezeken a versenyeken legtöbbször feltétel az analóg kamera alkalmazása, valamint a kézi nagyítás, amit az igazán igényes művészek saját maguk, saját fotólaboratóriumukban végeznek. Tolkien, akit az A gyűrűk ura című műve tett széles körben ismertté, az alábbi felvételen - mint a történet egyik hőse - gyökerekbe kapaszkodik. Bár a felvétel egy borongós 13

14 12. kép: Lord Snowdon: Tolkien (Snowdon album) napon készült, tehát nincsenek kontrasztos fények, mégis rendkívül tónusos, részletekben gazdag eredmény született. A modell pedig ez esetben az író kifogástalanul elegáns öltözetével együtt oly módon simul a környezetbe, mintha ez lenne a természetes élettere, akár az általa írt történet szerves részét képezve. Monokróm hatás elérhető képzőművészeti eszközökkel is, például a festészetben. Nyilván a festészetre gondolva mindenkinek a színek burjánzása jut eszébe, holott a művészettörténetből számos mestert ismerünk, akik szívesen alkalmazták és alkalmazzák ma is a monokróm technikát. Ez bizonyos fokú absztrakciót 6 is jelent, hiszen itt a művész nem a valóságnak megfelelő színeket használja, hanem valamennyit egy színnek rendeli alá, és keveri ki rendkívül érzékenyen annak megannyi árnyalatát. Számos kortárs művész preferálja ezt a módszert. 6 absztrakció (lat.) 1. Egy tartalomrész kivonása valamely egészből, az elvonatkoztatás művelete. 2. Gondolati elvonatkoztatás, egy nem önálló jegy elvonatkoztatása egy konkrét, tapasztalati egészből. 3. Az absztrahálás, elvonatkoztatás eredménye: egy konkrét tapasztalati anyag feldolgozása kiválasztott jegyek, tulajdonságok és a közöttük levő viszonyok alapján. 14

15 13. kép: Futó Tamás: Pár vízeséssel (1996) Monokróm hatás. A fenti képen a festő a zöld különböző árnyalataival építette fel a kompozíciót. Türkizt, kékeket, feketét, lilát, illetve helyenként fehéreket kevert a kiinduló színhez, így nyert egy gazdag új szín-együttest. Mindezzel ugyanolyan tériséget volt képes teremteni, mintha kizárólag a valóság színeit használta volna fel. E látszólag kevés eszközzel is három síkot hozott létre; egyik, ahol a pár áll, a másik a vízesés bőségesen ömlő zuhataga, a harmadik pedig a kettő között érzékelhető távolság, illetve mélység. Az iparművészet is szívesen alkalmazza a színkontrasztokat. Egy világhírű, az Amerikai Egyesült Államokban élő japán kerámikus művész készítette az itt látható művet. Egy nagyívű, idolokkal 7 foglalkozó sorozatának egyik opusza ez a nagyméretű kerámia plasztika. 7 idol (gör.) Őskori természeti népek kisméretű, kultikus, legtöbbször ember alakú szobra. A prehisztorikus ember végtelen változatban alkotta ezeket az apró plasztikákat, amik nem kizárólag a termékenység kifejezésének szándékával készültek. Ismerünk finom, állatokat mintázó szobrokat is e témában. A Kárpátmedence kivételesen gazdag ilyen típusú emlékekben. Léteznek lelőhelyek, melyekről tízezrével kerültek elő idol-leletek. 15

16 Felismerhető benne a széles vállú férfialak, mely absztrahált figura szintén az őskorban gyökeredzik a menhir 8 nevű tárgycsoportban. 14. kép: Jun Kaneko (1980-as évek) Idol Fény-árnyék kontraszt Végül ismét egy példa a képzőművészetből. A XX. század egyik legérdekesebb művésze volt Piet Mondrian, aki olyan festményeket alkotott, melyek jellegzetes és bátor kompozícióinak hatását az iparművészetben is számos helyen tetten érhetjük. Az alábbi művén több kontrasztot is alkalmaz: fény-árnyék, magában való, illetve mennyiségi kontrasztot. 8 menhir (kelta) A késői kő- és bronzkorból származó, kultikus célokat szolgáló, kismértékben megmunkált megalitikus emlék: kőoszlop. A menhirek magassága 1 és 24 méter között mozog. Némelyek kezdetleges emberi alakot mutatnak, ezért a monumentális szobrászat első megnyilvánulásának tekinthetők. 16

17 15. kép: Piet Mondrian (1926 ) Fekete téglalap fehér négyzetben. Igen érdekes megoldások adódnak akkor, ha főszínként csak az egyik színt hangsúlyozzuk, s a többieket csupán felhangokként, kis mennyiségben rendeljük mellé, vagy egyáltalán nem teszünk más színt a kompozícióba. Egyetlen szín hangsúlyozása az expresszív karaktert erősíti. A festészet számos témáját meg lehet oldani a magában való színkontraszttal. Ősi erőt sugárzó, kozmikus, eredeti fényerők s ugyanakkor ünnepi, materiális valóságok, ez a töretlen, mással nem kevert színek jellege. A modern festők közül Matisse, Picasso, Mondrian, Kandinszkij, Léger és Miró gyakran komponáltak magában való színkontrasztokban. A fent látható műben óriási feszültséget kelt a fekete és a fehér felületek precízen kiszámított, egymáshoz viszonyított aránya és tisztasága. Láthatjuk mennyire különbözhetnek egymástól a az egyes színkontrasztok kifejezési lehetőségei. A magában való színkontraszt jelentheti mind a hangos vígságot, mind a mély szomorúságot, a földi primitivitást és a kozmikus egyetemességet egyaránt. 17

18 Szükség van a fekete mély sötétjére, hogy a színes fények ragyogása megfelelő dimenziót kapjon. Szükség van a fehér világos sugárzására, hogy megadja a színeknek materiális erejüket. A fekete és a fehér között ott lüktet a színes jelenségvilág. Ami a színekből a tárgyi világhoz tapad, azt érzékelni tudjuk, és képesek vagyunk felismerni törvényszerűségeiket, ám legbenső lényegük értelmünk előtt rejtve marad, és csak intuitív úton ragadható meg. A szabályok és törvények ezért csak jelzőtáblák lehetnek a színes műalkotás megteremtéséhez vezető úton. Egyetlen művész sem állapított meg annyi festészeti szabályt, mint Leonardo da Vinci a festészetről szóló könyvében. Ugyanakkor ismerünk tőle egy idézetet, melyben ezt mondja: Ha alkotás közben a szabályoktól akarnád vezettetni magad, sohasem hoznál létre semmit, és műveid zavarosak lennének. Leonardo ezzel újra levette olvasóiról a tudás terhét és arra bátorította őket, hogy saját intuícióikat kövessék. A művészetben végül is nem a kifejezés és ábrázolás eszközei a fontosak, hanem az ember, a maga jellemével, ember voltában. Első az ember személyiségének kialakulása, és nevelése, csak azután szabad neki magának is alkotásokat létrehoznia. A színek komoly tanulmányozása az ember formálásának nagyszerű eszköze, hiszen elvezet belső szükségszerűségeink beteljesüléséhez. Ezeket a szükségszerűségeket megérteni annyit jelent, mint megérteni minden természetes keletkezés örök törvényét. Bárhogyan fejlődik és változik a művészet, bizonyos, hogy a színek kifejező ereje mindig a művészi munka lényeges eleme marad. 9 9 Johannes Itten (1970) A színek művészete. Szubjektív élmény és objektív megismerés, mint a művészethez vezető utak. Corvina Kiadó, Budapest, pp

19 3. KOMPOZÍCIÓS ELVEK A kompozíció a műalkotás elemeinek (formák, színek, vonalak, tónusok) elrendezése, bizonyos rend szerinti csoportosítása. A jó elrendezés ösztönzőleg hat a nézőre, a lényegest kiemeli, a többit pedig alárendeli. Egy jó kompozícióhoz sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet az egyensúly felborítása vagy a művészi szándék megmásítása nélkül. A képi egyensúly nem jelent feltétlenül szimmetriát. A mű különböző pontján elhelyezett alkotóelemek ellensúlyozhatják egymást, és a művész szándékának megfelelően más-más hatást gyakorolhatnak a nézőre. A kompozíció két alapeleme a mű alakja és mérete. Jelentős szerepük van a mondanivaló kifejezésében, pl. egy függőleges téglalapforma felfelé irányítja a tekintetet, tehát célszerű a lényeges részleteket a kép felső területére helyezni. Egy történelmi kép vagy szobor igényli a monumentális méreteket, ugyanis a méretnek összhangban kell lenni a témával és a mű rendeltetésével. (kinek készül, mekkora térben és milyen környezetben helyezik el) 3.1 Jellemző kompozíciós megoldások 1. A formák ritmusa, színek és vonalak játéka. 2. Tengelyszimmetrikus, vagy asszimmetrikus elrendezés. 3. Mozgalmas (dinamikus) vagy nyugodt (statikus) térkitöltés. (Mozgásban ábrázolt formát nem szabad a kép közepére helyezni, mert ez lefékezi a lendületét. A mozgásnak teret kell hagyni, hiszen a mozdulat irányát követve a néző is a kompozíció aktív résztvevőjévé válik.) 4. Zsúfolt, részlet-gazdag vagy áttekinthető, nyugodt felület. 5. Kompozíciós irányvonalak és alakzatok. Szimmetriatengely, átló, háromszög, kör ellipszis és aranymetszés szerinti tagolás Imrehné, p

20 16. kép: Cimabue (csimabu) Trónon ülő Madonna (1290) Imrehné, p. 8. A szimmetrikus kompozíció nyugalmat áraszt. A méretek eltérnek a valóságtól aszerint, hogy ki, illetve kik a legfontosabb szereplők, a legnagyobb hatalommal, akár földöntúli hatalommal bíró személyek. Ezt az ókor hagyományozta ránk a hieratikus 11 ábrázolásnak nevezett kompozíciós elv által. Ebből adódik, hogy a Madonna figurája a legnagyobb a képen, de még a karján ülő kisded Jézus is akkora, mint az alul sorakozó apostolok. A kompozíciós erővonalak jól szemléltetik, hogy az isteni személyeket körülvevő angyalok egy befelé hajló ívbe vannak komponálva. A pszichológiából ismert tény, hogy az ilyen ívű vonal a védelmet, 11 hieratikus (görög-latin) 1. papi, szent 2. hagyományok szerint szabályozott hieratikus ábrázolás, ahol a kompozíció szereplőinek méretét a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyük, illetve rangjuk határozza meg. 20

21 illetve a befogadást, a szeretetet jelenti. Vajon honnan ered ez a gondolat? A legrégebbi időkből az őskorból, az ember történetének kezdetétől. Ott az ember egyetlen szilárd és biztonságot adó helye a barlang volt. Ide bújt, ha védelemre szorult, ha vadállat, vagy villámlás elől menekült, ha fázott, ha ázott, illetve ha nyugovóra tért szerettei közé. Ezért valamennyi íves építészeti formáról a védelemre asszociálunk, és igényeljük is ezeket, szívesen bontjuk meg és egészítjük ki a szögleteseket és egyeneseket egy-egy ívvel. Az árkád, a boltív, a kupola, vagy a korona íves formája mind a barlang-képlet jelenlétét jelenti az ember életében. Ez a kultúrtörténeti kontinuitás 12 egyik jellegzetes és fontos megnyilvánulása. A művészetben számos kompozíciós megoldással találkozunk, melyeket korok szerint csoportosíthatunk: 3.2. ŐSKOR Az egyik legbonyolultabb rendszer, melyet a mai napig kutatnak. A barlangfestészetben az elejtendő állatok mérete a legnagyobb, jóval nagyobb valamennyi vadászénál. A vad, mely sikeres vadászat esetén az élelmet az egyik legalapvetőbb életfeltételt - biztosítja az egész közösségnek, szinte földöntúli erővel bír, csakúgy, mint az istenek. Valójában az ókori hieratikus ábrázolás előképeivel találkozunk az őskor művészetében. 17. kép: Négyszögletes edény. Szelevény-Vadas. (Vonaldíszes kerámia-kultúrája, Szakálháti csoport) Középső neolitikum. Kalicz Nándor: Agyagistenek p kontinuitás (lat) 1. folytonosság, folyamatosság 2. értékek, folyamatok megszakítatlan összefüggése, egymásba való átmenete 21

22 E különleges kis edényen a bekarcolt, feltartott kezű női alak feltehetően az istenanya, a Magna Mater. 13 Mint tudjuk, az ősközösségekben matriarchális társadalmi berendezkedés volt, tehát a nőnek, az anyának kiemelt szerep jutott, elsősorban a termékenysége okán. Ez magyarázza a főfigura nagy méretét, körülötte pedig valamennyi motívum elenyészően pici, akár növényzetről, fákról, akár emberi alakokról van szó. Bizonyos művészeti területeken, például a szobrászatban vagy a kerámiaművészetben olyan kifinomult kompozíciós megoldásokkal találkozunk, melyek jóval túlmutatnak ezen az egyszerűnek tűnő, hatalom szerinti arányításon. 18. kép: Arcos edény Szentes-Ilonapartról (Alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája) Középső neolitikum. Kalicz, p. 26. A fenti arcos edény arányai rendkívül finomak, fenékszöge keskeny, ettől légies hatást nyer az egyébként gömbölyded-hasú tárgy. A folyamat, melyben a prehisztorikus művész egy emberi figurát absztrahál edénnyé, szintén figyelemre méltó. A Kárpát-medencében jelentős leletegyüttes létezik arcos edények különböző változataiból. 3.3 ÓKOR Egyiptom és Mezopotámia: hierarchikus és sávokba komponált ábrázolás (festészet) frontalitás. szimmetria (szobrászat) Az alábbi szoborban e jellegzetes szempontokon kívül egy új, áttörő erejű művészi szándék is megmutatkozik; a mozgás kifejezésére való törekvés. Mégsem érezzük a figura pozitúrájában 13 Magna Mater (lat.) Nagy anya 1. Termékenységi istennő 2. Kübelé frígiai istenanya a Kr. u. 3. században 22

23 a valódi mozgást. Ennek oka, hogy az egyik láb előre mozdításán kívül sem a vállak, sem a csípő, sem a térdek nem térnek el a nyugalmi helyzetből, tengelyük vízszintes marad. 19. kép: PSZUSZENNÉSZ Aranymaszkja. Egyiptom (Kr.e ) Görög-római: kontúrokkal és színekkel való kiemelés (váza- és freskófestészet) dinamikus mozgás ábrázolása (szobrászat) A vázafestészetet több ok miatt is önálló festészeti műfajként kell kezelnünk Egyrészt azért, mert ezek az ábrázolások narratív 14 jellegüknél fogva részletesen és hűen tudósítanak az ókor történetéről; mondákról, ünnepekről, mesterségekről, istenek és hétköznapi emberek életéről. Másrészt, mert a kerámiaművesség felvirágzásával egyre-másra létesültek a fazekasműhelyek, 14 narratíva (lat) elbeszélés, eseményt, eseménysort vagy történetet leíró szöveg, történetet közvetítő műalkotás 23

24 melyek míves, illetve kevéssé míves 15 edények garmadáját termelték, tehát az ókori tárgykultúra egyik meghatározó tényezőjévé váltak. Számos, egymástól eltérő karakterű iskolát és műhelyt ismerünk, melyek szép arányú edényeiket nagy műgonddal, magas színvonalú technológiai felkészültséggel korongozták, és festették meg. Így született meg a klasszikus görög vázaformák csoportja, (pl. külix, amphora, lekithos) melyek alapformáit már az őskorból ismerjük. Ezt egészítette ki a fekete- és vörös-alakos festési mód, melyet hajszálvékony karcolt vonalakkal tovább díszítettek. A kompozíciós megoldások is változatosak, gyakori az egyiptomi művészetből öröklött sávos elrendezés, illetve a középpontos, illetve körkompozíciók. Erre látunk itt egy különleges tárgyat, melyet felülnézetből fényképeztek le. Egy talpas tál (külix) adja a jelenet képmezőjét. 20. kép: Görög tál vadászjelenetet ábrázoló festménnyel (Kr. e. 8. század) 15 Az ókori demokrácia városállamai között virágzó kereskedelem folyt, és igen nagy távolságokra is szállítottak árut hajóval, vagy szekérrel. (Abban az időben, amikor Pannónia római provincia volt, a nemesek, illetve katonatisztek számára rendszeresen szállítottak friss homárt. Ez is bizonyítja, hogy milyen magas színvonalon állt akkoriban a logisztika. ) A hasonló típusú termékeket azonos módon kellett csomagolni. Ezért a különböző termények, például az olaj tárolására és szállítására tízezrével gyártották a fazekasműhelyek a kisebb-nagyobb amfórákat. Ismerünk olyan elsüllyedt hajóroncsot, ami mellett a tengerfenéken megszámlálhatatlan mennyiségben hevernek az óriási méretű, egyforma edények. Ezeket használták ugyanis göngyölegként, mint ma a műanyag, vagy a fóliakartonokat. 24

25 3.4 KÖZÉPKOR KORA KÖZÉPKOR: szimmetrikus kompozíció, alapvonalon vagy nem látható helyen álló szereplők, a néző felé forduló testek, sötét kontúrok, arany háttér 21. kép: Krisztus pokolra szállása a Sínai-hegyi Szt. Katalin kolostorból (XII. sz. vége) GÓTIKA: szimmetrikus és háromszög kompozíció (festészet) S-tartás (szobrászat) Az S-tartás azért nagyon érdekes, mert a kontraposzt 16 imitálására törekszik. Arra a klasszikus pozitúrára, aminek az ókorban már a kiforrott formáját ismerjük. Ennek a kornak a művészeit ismét izgatta ez a különös tartás, mely egy harmonikus, nyugalmi helyzetet fejez ki. Az s- tartás elnevezését arról az ívről kapta, melyet a gerinc felvesz ebben a pózban. Azonban a gótikában a kontraposztnak csak egy kezdetleges bár szintén figyelemre méltó - formája 16 kontraposzt (lat) képzőművészeti ábrázolásban két vagy több ellentétes irányú mozgásból kidolgozott egyensúlyi helyzet. A szobor egyik lábára helyezi testsúlyát, ezáltal minden testrésze kimozdul tükörszimmetrikus, statikus helyzetéből: a gerincoszlop enyhén s-alakban ível, a csípő és a váll vonala összetart, a fej és a törzs is elfordul, a másik, a szabad láb lazán behajlítva, és a karok is természetes mozdulatban vannak megmintázva. A szobrász dinamikus egyensúlyt teremt ezzel a kontraposztos beállítással. 25

2.7.2.A hét színkontraszt

2.7.2.A hét színkontraszt 2.7.2.A hét színkontraszt Kontrasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó színhatás között szembeszökő különbségek, vagy intervallumok állapíthatók meg. Érzékszerveink, csak összehasonlítás útján

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Színharmóniák és színkontrasztok

Színharmóniák és színkontrasztok Színharmóniák és színkontrasztok Bizonyos színösszeállításokat harmonikusnak, másokat össze nem illőnek érzünk. A kontrasztjelenségekkel már Goethe (1810) és Hoelzel (1910) is foglalkozott. Végül Hoelzel

Részletesebben

Studia Mundi - Economica Vol. 2. No. 3.(2015) FÉNY ÉLMÉNY BRIGHT EXPERIENCE. F. Orosz Sára DLA

Studia Mundi - Economica Vol. 2. No. 3.(2015) FÉNY ÉLMÉNY BRIGHT EXPERIENCE. F. Orosz Sára DLA Rövid összefoglaló Fény élmény FÉNY ÉLMÉNY BRIGHT EXPERIENCE F. Orosz Sára DLA Egyetemi adjunktus Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Szent István Egyetem E-mail: f.orosz.sara@gtk.szie.hu A kultúra és

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS

ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS EGY KIS SZÍNELMÉLET ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS Prizma színbontása Newton Pongyolapitypang a mi és egy rovar szemével Az emberi szem és agy Additív, összeadó Fények egymásra vetítése, spektrum össze- adódik,

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez?

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? 7. lecke Színes kérdések Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? Ejtsünk szót egy kicsit a színekről! Ez az a fejezet, amit elsőre könnyen átlapozunk a foltvarrással foglalkozó

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET

ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET ÓKORI GÖRÖG MÜVÉSZET A későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja. A középkorban ugyan háttérbe szorult, de a reneszánszban

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Színek 2013.10.20. 1

Színek 2013.10.20. 1 Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Rajz és vizuális

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is!

tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! tér- és időábrázolás VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa A tanuláshoz szükséges animációkat tartalmaz, töltse le a PPt fájlt is! TÉRÁBRÁZOLÁS a térábrázolás legismertebb módjai (a kétdimenziós síkon):

Részletesebben

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor 1. Az alábbiakban az építészettörténetben használatos fogalmakat olvashat. Határozza meg minél pontosabban a fogalmak jelentését! Egész mondatban válaszoljon,

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 2 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK BEVEZETŐ 1 2 VIGYÁZZ HOVÁ LÉPSZ! 3MULTIMÉDIA-PADLÓ KITERJESZTETT VALÓSÁG DIGITÁLIS TÜKÖR EMBER A KÉPBEN - KÉP AZ EMBERBEN

Részletesebben

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet!

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! A természetes hangulatvilágítást kínál a falak, a padló és más felszínek kivilágításával. Az egyedi technológia olyan interaktív

Részletesebben

ÚJPEST SZÍNDINAMIKA helyszínrajz

ÚJPEST SZÍNDINAMIKA helyszínrajz Felújított épület. I. helyszín II. helyszín III. helyszín Bercsényi út Görgei Artúr út Závodszky Zoltán utca Szigeti József utca helyszínrajz IV. helyszín V. helyszín VI. helyszín Isvtán út VII. helyszín

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Színek és jelentésük

Színek és jelentésük Színek és jelentésük Múzeumi foglalkozás festmények tanulmányozásához Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, 2011 É R T E L E M 1. A kompozíció (=összeállítás) az elemek (=tárgyak)

Részletesebben

Vezetõi irodabútor program

Vezetõi irodabútor program exclusive vezetõi irodabútor katalógus Vezetõi irodabútor program Ez a terület megköveteli a rendkívüli igényességet és minõséget. Vezetõi irodabútor családjainkat a precíz megmunkálás, tartós, jó minõségû

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

A FÉN Y M ESTERE pályázat. BokorGyöngyi

A FÉN Y M ESTERE pályázat. BokorGyöngyi A FÉN Y M ESTERE pályázat BokorGyöngyi LEDbyLED Négy éve foglalkozom LED szalagos lámpatestek építésével. Rendkívüli módon inspirál az új anyag, és a benne rejlő gazdag formaalakítási lehetőség. Az első

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók?

Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók? 2 1 A Hol található Gustave Courbet remekműve, a Birkózók? National Gallery (London) C Szépművészeti Múzeum (Bp.) B Musée d'orsay (Párizs) D Uffizi (Firenze) 1 A B Hol található Gustave Courbet remekműve,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE; B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE; A CIE DIAGRAM, A SZÍNEK ÁBRÁZOLÁSA A DIAGRAMBAN;A NYOMTATÁSBAN REPRODUKÁLHATÓ SZÍNTARTOMÁNY SZÍNRENDSZEREK A színrendszerek kialakításának célja: a színek

Részletesebben

B. AZ ÓKOR Mutassa be az ókor tárgykultúráját különös tekintettel Egyiptom, Görögország és a Római Birodalom építészet, bútor és tárgytörténetére!

B. AZ ÓKOR Mutassa be az ókor tárgykultúráját különös tekintettel Egyiptom, Görögország és a Római Birodalom építészet, bútor és tárgytörténetére! 2 1. TÉTEL A. A LAKÁS BÚTORAINAK CSOPORTOSÍTÁSA FUNKCIÓ SZERINT Ismertesse az egyes bútorfajtákat funkcionális jellegzetességeiknek megfelelően és említsen rájuk példákat a jellemző méretek megnevezésével!

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Osztályfoglalkozások

Osztályfoglalkozások Osztályfoglalkozások Vasarely egyszerre tartotta magát magát művésznek, építésznek és kutatónak. Művészként az őt körülvevő látott és tapasztalt világból merített ihletet. Emellett figyelemmel követte

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Mé diakommunika cio MintaZh 2011

Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mekkorára kell választani R és B értékét, ha G=0,2 és azt akarjuk, hogy a szín telítettségtv=50% és színezettv=45 fok legyen! (gammával ne számoljon) 1. Mi a különbség

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)!

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)! MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1a. Ismertesse az ókori Egyiptom művészetét a nagy korszakok és az uralkodók főbb építészeti alkotásai, templomok, sírok, a régészet eredményei alapján! 1b. Határozza meg a népművészet

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról

A tárgy maga. Bikácsi Daniela munkáiról 08 Gardonyi + Bikacsi.qxd 15.03.26 13:31 Page 67 A tárgy maga Bikácsi Daniela munkáiról Amit gondolkodásnak nevezünk, az lemeztelenítés. Jean-Francois Lyotard Bikácsi Daniela a kilencvenes évek közepe

Részletesebben

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép?

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép? A természet- és tájfotózás rejtelmei Mitől jó a jó fénykép? I. Kompozíció II. Technika I. Kompozíció Mit, hová, hogyan és miért teszünk egy képbe? 1. Harmadolás, vagy aranymetszés Klasszikus és a legalapvetőbb

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

ITÁLIA. Giotto (~1300)

ITÁLIA. Giotto (~1300) Reneszánsz A XIV-XV. Században Európa szerte megerősödtek a városok polgári rétegei. A gazdasági és társadalmi fejlődés során megerősödött polgárság az egyház befolyását lassanként a kultúra területén

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA

4,5m PININFARINA FORMAVILÁGA PININFARINA FORMAVILÁGA MINDANNYIUNK ÁLTAL ELFOGADOTT TÉNY, HOGY HASZNÁLATI TÁRGYAINK ÍGY A VÁROSKÉPET ALKOTÓ MINDEN EGYES ÉPÍTÉSZETI ELEM TERVEZÉSE ESETÉN NAGY HANGSÚLYT KELL HELYEZNI A FUNKCIÓ ÉS A FORMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek

Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek Számtan, mértan, origami és a szabványos papírméretek A papír gyártása, forgalmazása és feldolgozása során szabványos alakokat használunk. Ezeket a méreteket a szakirodalmak tartalmazzák. Az alábbiakban

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás

NAGY DOBÁS. Kocka a zsidónegyedben. Szöveg: Káplár F. Krisztina Tervezés: Minusplus Építész Kft. Fotó: Bujnovszky Tamás NAGY DOBÁS Kocka a zsidónegyedben Tavaly novemberben egy régi trafóházból átalakítva nyílt meg a régi pesti zsidónegyedben egyre terebélyesedõ vigalmi zóna legfrissebb darabja. Az ugyancsak példásan átépített

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla

A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla A Kikládok gyöngye A Rocky Retreat luxusvilla Szöveg: Trencséni Dávid / Építész: Ilias Bratopoulos / Fotó: Costas Vergas Két luxusapartman épült Mykonos, azaz Mükéné szigetén hasonló koncepció alapján

Részletesebben