TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem szerb nyelven emelt szint írásbeli vizsga I. összetevő

2 Важне информације Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке такође и у случају да исправљате! Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите расположиво место за одговор! Напишите само онолико елемената одговора, колико се то захтева у задатку! (Ако пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! Пажљиво прочитајте задатке! Пажљиво пратите упутства у задацима! Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! Желимо вам пуно успеха у раду! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / május 6.

3 I ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 1. Задатак се односи на процес формирања атинске демократије у старом веку. Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! A) Наведите имена атинских политичара који су донели одредбе које се спомињу у изворима! (1 бод по елементу.) a) Az első osztályba azokat sorolta, akiknek évi termése száraz vagy cseppfolyós terményben ötszáz mérő, ezeket nevezte ötszáz mérősöknek. A második osztályba azok kerültek, akik lovat tartanak és termésük háromszáz mérő, ezeket hívta lovagoknak. Ökörfogatúaknak nevezte azokat akiknek kétszáz mérő a termésük; ezek kerültek a harmadik osztályba. Minden többi polgárt napszámosnak neveztek. (Plutarkhosz) а) У прву класу је сврстао оне чији је годишњи принос у сувом или течном облику износио пет стотина мерица и њих је назвао пентакосиомедимносима. У другуг класу су доспели они који су држали коње и њихов принос је износио три стотине мерица, њих је назвао коњаницима. Оне који су имали принос од две стотине мерица сврстао је у трећу класу и назвао их је људима са воловском запрегом. Све остале грађане је назвао надничарима. (Плутарх) Име политичара:... b) Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül, majd odavitte az agora [a népgyűlések helyszínéül is szolgáló piactér] egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. (Plutarkhosz) б) Сваки појединац је узео један комад црепа и написао име онога кога жели да одстрани од грађана, па је однео на одређено место на агори [пијачни трг на којем су се одржавале и народне скупштине] које је било ограђено. (Плутарх) Име политичара:... Б) Одлучите у којем извору се налази једна од наведених одредби! Ставите знак X у одговарајуће поље! У једном реду може бити само један знак X. (0,5 бодова по елементу.) Тврдња ц) Циљ је био спречавање формирања тираније. д) Формирала је јавну администрацију на територијалној основи. е) Повећала је улогу народне скупштине у политичком животу. ф) Потпомогла је да се политичке позиције не стичу на основу порекла. Одредба наведена у извору а) Одредба наведена у извору б) ниједан од два извора 4 бода írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / május 6.

4 2. Задатак се односи на рађање исламске вере и арапско ширење. Упишите у табелу назив насеља (града) и број који на мапи означава где се налази, а на које се односи тврдња! Четири броја су вишак. (0,5 бодова по елементу.) Тврдња а) Древно поклоничко место Арапа, место рођења исламске вере. б) Ту се 732. године догодила битка од одлучујећег значаја, где су Франци зауставили ширење Арапа у Европу. ц) Од друге половине VIII века је главни град арапског царства, седиште многих калифа, трговински и културни центар у процвату. У оно време је у Европи био чувен по баснословном богатству. д) Центар арапске државе који је постојао у Европи између VIII и XI века. У XIII веку за време реконквистичког процеса (ослобађање Иберијског полуострва од Арапа), поново је доспео у хришћанске руке. Назив насеља (града) Број на мапи 4 бода 3. Задатак се односи на историју средњовековног мађарског друштва. Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! Szeged nyílt, nagy város és egyetlen, mintegy egy mérföldnyi hosszú utcából áll. Környéke mindennemű gabonával megáldott, termékeny szántóföld. [ ] A császár Szegedet valamely püspöknek ajándékozta. Láttam e főpapot, ki igen tág lelkiismeretű embernek tűnt előttem. [ ] írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / május 6.

5 Pestnél átkeltem a Dunán és Budára érkeztem. Belgrádtól Budáig hét napig utaztam. Buda, Magyarország fővárosa, hosszasan elnyúló hegyen áll. Kelet felé a Duna folyik, nyugati oldalán a völgy terül el, délen nagy palota emelkedik, mely a kapu felett uralkodik, e palotát a császár kezdte építtetni, mely befejezése után nagyszerű és erős leend. [ ] A városban a c) mind az igazságszolgáltatás, mind a kereskedelem és ipar terén uralkodnak. Sok franciául beszélő zsidót is láthatni, kik közül sokat Franciaországból űztek ki. (Bertrandon de la Brocquière francia lovag útleírása Magyarországról, 1457) Сегедин је отворени и велики град који се састоји из једне једине улице дугачке отприлике једну миљу. Околина му обилује свим врстама житарица и плодним ораницама. [...] Цар је поклонио Сегедин неком бискупу. Видео сам тог главног свештеника, који ми се чинио да је заиста веома савестан човек. [...] Код Пеште сам прешао Дунав и стигао у Будим. Од Београда до Будима сам путовао седам дана. Будим, главни град Мађарске, лежи на брду које се протеже у дужину. Источно Дунав тече, на западној страни се распростире долина, на југу се издиже велика палата испод које је велика капија, изградњу ове палате је започео цар, а по завршетку је постала величанствена и снажна. [...] У граду владају...ц)..., како у јавној администрацији, тако и на пољу трговине и индустрије. Може се наћи и много Јевреја који говоре француски, од којих су многе протерали из Француске. (Путопис о Мађарској француског витеза Бертранда де ла Брокеа, 1457.) а) Сегедин је у оно доба био пољопривредни град (паланка). Које тврдње из извора то доказују? Напишите две тврдње/доказа/карактеристике! (по 0,5 бодова) - - б) Наведите име цара који се спомиње у тексту! (1 бод).. ц) Наведите назив етничке групе који је изостављен у задњем пасусу текста! (1 бод). 3 бода 4. Задатак се односи на просвећеност (просветитељство). Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) Azzal tehát, hogy minden egyén tőle telhetően igyekszik [ ] tevékenységet úgy irányítani, hogy termelése a lehető legnagyobb értékű legyen, szükségszerűen azon dolgozik, hogy a társadalom évi jövedelme a lehető legnagyobb legyen, bár általában nem a közösség érdekét akarja előmozdítani és nem is tudja, mennyire mozdítja azt elő. [ ] Ebben is, mint sok más esetben, láthatatlan kéz vezeti őt egy cél felé, melyet ő nem is keresett. A társadalomnak pedig nem is éppen baj, hogy ő ezt a célt nem ismeri. Azzal, hogy ő saját érdekét követi, gyakran a társadalomét eredményesebben mozdítja elő, mint ha annak előmozdítása lett volna valóságos célja. [ ] írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / május 6.

6 Hogy melyik a hazai tevékenységnek az a fajtája, melyben tőkéjét elhelyezheti és melynek eredménye lesz valószínűleg a legnagyobb értékű, ezt mindenki saját helyzetét ismerve sokkal jobban megítélheti, mint bármely államférfi vagy törvényhozó helyette tehetné. (Adam Smith: A nemzetek gazdagsága, 1776) Дакле, тиме што се свака јединка према својим могућностима труди [...] тако да управља своју делатност, да му принос буде што веће вредности, неминовно ради на томе да годишњи приход друштва буде што је могуће већи, мада обично не жели да унапређује интерес заједнице, и није ни свестан колико је унапређује. [...] И у томе, као и у многим другим случајевима, неведљива рука га води према неком циљу који он није ни тражио. За друштво управо и није проблем што он тај циљ не познаје. Тиме што он следи сопствени интерес, често успешније унапређује своје друштво, него да је унапређење друштва било стварни циљ. [...] Која врста домаће делатности је та у коју може да уложи капитал и чији резултат ће вероватно бити од највеће вредности, то може свако познајући своју ситуацију много боље да процени, него било који државник или законодавац уместо њега. (Адам Смит: Економија нација, 1776.) a) Објасните сопственим речима како се остварује деловање невидљиве руке у следећем измишљеном случају! Постављањем у погон једне боље машине за ткање, један ткач може да произведе више тканине, и тако јефтиније продаје своју робу. б) Напишите својим речима за чега се залаже Адам Смит у другом пасусу цитата! Sötét éjszaka van; utat tévesztve bolyongok egy hatalmas erdő mélyén. Csupán pislákoló lámpásom fénye vezérel. Egy ismeretlen toppan elém és megszólít: «Fújd el a mécsesed, barátom, úgy jobban megtalálod az utat.» Ez az ismeretlen egy teológus. (Diderot, ateista filozófus tanmeséje) Ноћ је мрачна; залутао сам и тумарам у једној огромној шуми. Води ме само светло тињајућег фењера. Један непознати се створио испред мене и рекао: «Пријатељу, угаси жижак, тако ћеш пре пронаћи пут.» Тај непознати је био један теолог. (Поучна прича Дидроа, филозофа атеисте) ц) Шта у поучној причи симболизује путников фењер? Одредите једном једином речи!. д) По теологовом мишљењу, уз помоћ чега се може пронаћи пут? Одредите са једном једином речи! 4 бода írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / május 6.

7 5. Задатак се односи на владавину Габора Бетлена. Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! (1 бод по елементу.) Mely szép virágjában maradott légyen Magyarország is mind addig, valamíg a maga nemzetéből választhatott fejedelmet [ ]. De mihelyt derekasan a magok nemzetekből való electiót [választást] megutálák, megveték, idegen fejedelmek alá veték s adák magukat, micsoda haszon következék belőle? Nem egyéb kétfelé szakadásnál, [ ] Valamíg a török nemzettel való frigy mellett megmaradtak, mellőle el nem állottak, volt-e valakitől valami bántások? [ ] De mihelyt a német nemzet mellé állának, micsoda jutalommal fizete, szájunkban az íze; azzal tudniillik, mellyel régen kívánta és mesterkedett benne, hogy nemzetünket elfogyathassa, kegyetlen halálnak nemével megölhesse, országunkat a földdel egyenessé tégye, vagy éppen elpusztíthassa, és ha a Felséges Úristen csudálatos képpen a török nemzetet újabban hozzánk nem gerjeszti s kapcsolja vala [ ] (mely dologban mennyit szolgáltam légyen, tégyen az Úristen bizonyságot róla), ki meri azt mondani nemzetünk közül, hogy Erdély országát idegen nemzettel meg nem töltették volna? Hol volna az Isteni tisztelet? Hol volna a magyar nemzet? És hol volna szabadsága? (Bethlen Gábor végrendeletéből, 1629) Како је лепо цветала Мађарска све дотле док је могла да бира кнеза из свог народа [...]. Али чим су својски омрзели и потценили елекцију [избор] из својих редова, и потчинили се страним владарима, какву су корист имали од тога? Никакву, осим расцепа на две стране, [...] Док су се држали уговора са турским народом, и нису одустали од тога, да ли им се десило икакво зло? [...] Али чим су стали поред немачког народа, од награде коју су добили, још нам је горак укус у устима; наиме тиме, што је давно прижељкивао и потајно припремао, да истреби наш народ, да га немилосрдно убије, да нашу државну сравни са земљом, или управо уништи, и ако господ Бог за дивно чудо не би поново упутио турски народ к нама и повезао с нама [...] (у којој ствари сам допринео, то нека господ Бог посведочи), ко би из нашег народа смео да тврди, да не би наша земља Трансилванија била натрпана страним народом? Где би било поштовање према Богу? Где био био мађарски народ? И где би била слобода? (Из тестамента Габора Бетлена, 1629.) a) Напишите својим речима у чему Бетлен види корен проблема тог доба! б) Напишите својим речима шта Бетлен сматра за главни спољнополитички циљ и успех? ц) Објасните зашто је дискутабилна Бетленова тврдња написана курзивом (косим словима)! 3 бода írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / május 6.

8 6. Задатак се односи на то како су Сједињене америчке државе постале светска сила. Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! производња памука вредност фабричких производа слободни мушкарци од 18 до 60 година укупно становништво северне északi államok државе déli јужне államok државе Удео северних држава и јужних држава у неколико важних ресурса (извора снаге) године а) Објасните укратко шта је био главни разлог одступања између података дијаграма Ц и Д! (1 бод) б) Напишите назив догађаја који је започео године, за време којег су посебан значај добили подаци дијаграма Ц! (1 бод).. ц) Објасните уз помоћ дијаграма А, зашто су јужне државе доспеле у тежак положај када су им се прекинуле везе са главним трговинским партнером европским државама! (0,5 бодова.).. д) Објасните уз помоћ дијаграма Б, зашто су јужне државе доспеле у тежак положај када су им се прекинуле везе са главним трговинским партнером европским државама! (0,5 бодова.).. е) Напишите стручни назив (једном речју) привредне јединице (врста великог имања) која се може везати за дијаграм А! (1 бод).. 4 бода írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / május 6.

9 7. Задатак се односи на мађарско друштво у доба реформи. Одлучите уз помоћ извора и сопственог знања да ли су следеће тврдње тачне или нетачне! Ставите знак X у одговарајуће поље! (0,5 бодова по елементу.) Hogy sok mágnás [főnemes] teli van előítélettel a nemesi [köznemesi] rend ellen, s hogy arra megvetéssel tekint, azt, fájdalom! - nem tagadhatni. De tekintsük meg közelebbről, melyik az a magas polc, melyről némely mágnás oly nagyon lenézhetni gondolja a nemesi rendet; ősi jószágait mint gróf vagy báró úgy bírja-e, ezen négy betű adja-e jussait, szabadságát, praerogativáit [előjogait]? Éppen nem: csak mint nemes ember ura a jószágainak, ment adótól s más terhektől, s csak mivel nemes ember, sérthetetlen személye, jószága, birtoka, nem pedig azért, hogy báró, gróf vagy herceg. [ ] A nemesi rendnek a mágnásság ellen nemkülönben számtalan előítéletei vagynak. [ ] Hány öreg, dohányfüstön szíjasodott, minden újat gyűlölő [köznemes] van, ki sokkal jobb hazafinak tartja magát a leghazafibb mágnásnál is, csak azért, hogy ő az ilyen-amolyan német és francia nyelven úgy segéljen nem tud szólani s pantalontbugyogót [francia divatot követő nadrágot] nem visel. [ ] Hogy a mágnás és nem-mágnás nemesek közt előítélet s balvélemény szülte idegenkedés s viszálykodás mily veszedelmes, bizonyítják régibb s újabb történeteink s országgyűléseink. Törvényszabta polgári helyzetök egyenlő lévén, érdekeik is egyenlők; [ ] Egy cél van előttök, s arra út is csak egy vezet. A nemzetiség [nemzeti kultúra] mívelése s gyarapítása, a polgári alkotmány fenntartása s erősítése, ez a cél: erre pedig egyedül józan s buzgó törekedés vezethet az egyetértés útján. (Wesselényi Miklós báró: Balítéletekről) То што многе аристократе [великаши] имају предрасуде против племићког [нижег племићког] сталежа и што их презиру ма како је болно, не може се порећи. Али, погледајмо мало боље, која је то висина са које поједине аристократе презиру племићке сталеже; да ли им ове титуле грофа или барона припадају по наследству, слободи и привилегијама? Нипошто: само што је као племић господар над својом имовином која га ослобађа од пореза и других терета, и само зато што је племић његова личност, имовина и посед су неповредиви, а не због тога што је барон, гроф или принц. [...] Уосталом, племићки сталеж има бројне предрасуде према аристократама. [...] Колико има старих [племића], усуканих од дуванског дима, који мрзе све што је ново, који себе сматрају и много већим родољубима од најродољубивијих великаша, само зато што на каквом-таквом немачком или француском језику не зна да говори и не носи панталонечакшире [панталоне према француској моди]. [...] Да су предрасуде и погрешно мишљење између аристократа и неаристократа створили аверзију и неслогу што је опасно, то доказују ранији и новији догађаји у народној скупштини. По законској једнакости положаја грађана, и интереси су једнаки [...] Пред њима је један циљ, а према њему води само један пут. Образовање и обогаћивање нације [националне културе], одржавање и јачање грађанског устава, то је циљ: тамо води само трезвено и ревносно настојање на сложном путу. (Барон Миклош Вешелењи: О предрасудама) írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / május 6.

10 Тврдња Тачно Нетачно a) Вешелењи у цитату у извору упућује на принцип једне и једине племићке слободе. б) Вешелењи сматра оправданим презир аристократа према племићима. ц) У том добу је карактеристично да су се племићи јаче везивали за народне традиције него аристократе. д) Вешелењи мисли да аристократе и племићи треба да сарађују у интересу ојачавања њихових повластица. е) У Вешелењијевом делу се осети утицај идеја либералног национализма. ф) Вешелењи је потицао из мађарске племићке породице. 3 бода 8. Задатак се односи на завршетак Првог светског рата. Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy általános megerősítést nyerjen az önrendelkezés elve, [mert] ez logikusan vezetne odáig, hogy Gibraltárt visszaadjuk a spanyoloknak, Máltát a máltaiaknak, Ciprust a görögöknek, Egyiptomot az egyiptomiaknak, Adent az araboknak vagy a szomáliaiaknak, Indiát a káosznak [ ]. (Egy katonatiszt szavai hazája egy diplomatájához) Немојте се држати тога, да принцип самоопредељења добије општу потврду [јер би] то логички одвело дотле, да Гибралтар вратимо Шпанцима, Малту Малтежанима, Кипар Грцима, Египат Египћанима, Аден Арапима или Сомалијцима, Индију хаосу [...]. (Речи једног војног официра дипломати своје отаџбине) a) Која држава је била домовина аутора извора? (0,5 бодова). б) Објасните укратко сопственим речима, зашто се аутор извора противио доследном остваривању принципа наведеног у избору! (1 бод).. ц) Наведите име политичара за којег се везује формирање принципа који се наводи у извору! (0,5 бодова) Nem kétséges, hogy a mi érdekünk nem egyszerűen egy életképes, hanem egy olyan erős Csehszlovákia létrehozása, hogy az a [Franciaország] felé irányuló d).. expanzió [terjeszkedés] leghatalmasabb akadályainak egyike legyen. Ezért írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / május 6.

11 nem szabad csodálkozni, hogy végül oda jutottunk, hogy nagyjából minden cseh követelést elfogadtunk. (Egy francia diplomata jelentése) Није спорно да нам је у интересу стварање једне Чехословачке која је не само да је способна за живот, него тако снажна, да буде једна од највећих препрека...д)... експанзије [ширења] у правцу Француске. Зато се не треба изненадити, да смо на крају дошли дотле, да смо прихватили већином све захтеве Чеха. (Извештај једног француског дипломате) д) На тачкасту линију напишите име народа на који се мисли! (1 бод). е) Француска је делом због разлога описаног у извору осим Чехословачке подржава и стварање једне друге јаке државе. Слично Чехословачкој, та држава је добила такве територије где је народносно становништво (нпр. Украјинци, Немци) било у већини. Наведите име те државе! (1 бод) 4 бода 9. Задатак се односи на историју Мађарске у Другом светском рату. Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! [ ] A Csehszlovák Köztársasággal szemben sem voltak támadó szándékai, és nem háború útján kívánta a tőle előzőleg elvett területek egy részét visszaszerezni. A bácskai területre is csak az akkori jugoszláv kormányzat bekövetkezett összeomlása után vonultunk be saját véreink védelmére. A Románia részéről tőlünk 1918-ban elvett területekre nézve is az általa a tengelyhatalmaktól kért békés döntést fogadtuk el. [ ] Szomorúan kell megállapítanom, hogy a Német Birodalom a szövetségi hűséget a maga részéről velünk szemben már régen megszegte. Már hosszabb idő óta a magyar haderőnek egyre újabb és újabb részeit kívánságom és akaratom ellenére az ország határain túl vetette harcba. Ez év március havában pedig a Német Birodalom vezére, éppen a magyar haderő visszahozatalára irányuló sürgetéseim folytán, tárgyalásra hívott meg Klessheimbe, és ott közölte velem, hogy Magyarországot német csapatok szállják meg, és tiltakozásom dacára ezt foganatosította azalatt, míg engem odakint visszatartottak. Egyidejűleg az országba benyomult a német politikai rendőrség is, és letartóztatott számos magyar állampolgárt, közöttük a törvényhozó testület több tagját, valamint akkori kormányom belügyminiszterét, és a miniszterelnök is csupán úgy tudta a letartóztatást elkerülni, hogy egy semleges követségre menekült. [ ] A német megszállás védelme alatt a Gestapo az általa e téren másutt is követett módszerek alkalmazásával kezébe vette a zsidókérdésnek az emberiesség követelményeivel ellenkező, ismert módon való intézését. (Horthy Miklós kiáltványa a fegyverszünetről) írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / május 6.

12 [...] Према Чехословачкој републици није имала нападачке намере, и није путем рата желела да поврати један део претходно одузетих територија. На територију Бачке смо ушли тек после распада тадашње југословенске владе да би заштитили наше земљаке. Гледајући и на територије које нам је одузела Румунија године, прихватили смо мирно решење које су тражиле силе осовине. [...] Тужно морам да констатујем да је Немачки Рајх своју савезничку верност у односу на нас већ одавно прекршио. Већ дуже време, све више и више делова мађарских ратних снага, против моје воље, убацују у рат ван граница државе. У марту ове године ме је, на моје пожуривање да се мађарске снаге врате, позвао вођа Немачког Рајха на преговоре у Клесхајм. Тамо ми је саопштио да ће Мађарску окупирати немачке јединице, а упркос мом негодовању, то је извршио за време док су ме задржавали. Истовремено је у земљу ушла и немачка политичка полиција и ухапсила знатан број мађарских држављана, међу њима и више чланова законодавног тела, као и министра унутрашњих послова тадашње владе, а председник владе је избегао хапшење само тако што је побегао у једну неутралну амбасаду. [...] Под заштитом немачке окупације Гестапо је, користећи иста средства на том пољу као и на другим местима, узео у своје руке, супротно захтевима човечности, мере за решавање јеврејског питања на већ познати начин. (Проглас Миклоша Хортија о обустави ватре) a) Поставите у хронолошки ред догађаје који се помињу у првом пасусу! Напишите називе три споменуте државе у редоследу којим је Мађарска себи вратила територије од њих! (1 бод) б) Где се налазио Хорти 19. марта 1944.? Заокружите редни број тачног одговора! (0,5 бодова) 1. У Украјини, на источном фронту 2. На возу у Аустрији 3. У Геделеу је преговарао са амбасадорима ц) Напишите име председника владе који се помиње у другом пасусу! (Име и презиме; 0,5 бодова). д) Наведите две мере решавања јеврејског питања на већ познати начин! (по 0,5 бодова) е) Формулишите својим речима зашто је Хорти сматрао да је немачка окупација неправедна! (1 бод) 4 бода írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / május 6.

13 10. Задатак се односи на Ракошијево доба. Решите задатке уз помоћ карикатуре и сопственог знања! Карикатура, 1949 Képaláírás: Nem lesz az sok, Zsíros uram, amit kapni fog? Ezért a búzáért? Nem. Azért, amit otthon eldugott! Натпис испод слике: Да не буде много, господине Жирош, то што ћете добити? За ову пшеницу? Не. За оно што сте код куће сакрили! а) Наведите име друштвене групе против које је карикатура усмерена! (1 бод). б) Напишите стручни израз за обавезу коју су кренули да испуне ликови на карикатури! (1 бод). ц) Напишите укратко сопственим речима, за шта карикатура оптужује друштвену групу против које је усмерена! (1 бод) írásbeli vizsga, I. összetevő 13 / május 6.

14 д) Напишите име политичара чија влада је окончала политичку пропаганду коју је преносила и карикатура! Напишите и годину када је то у владиној канцеларији ступило на снагу! (0,5 бодова по елементу.) Име (име и презиме): Година:... 4 бода 11. Задатак се односи на привредне везе европске интеграције. Одговорите на питања уз помоћ извора и сопственог знања! (0,5 бодова по елементу.) 26. cikk Az Unió a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően meghozza a belső piac létrehozásához, illetve működésének biztosításához szükséges intézkedéseket. A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata) 26. члан Унија у складу према одговарајућим уредбама Уговора доноси мере за формирање унутрашњег тржишта, односно обезбеђивање његовог функционисања. Унутрашње тржиште је једно таква територија без граница, на којој је складно уредбама Уговора обезбеђено слободно кретање робе, особа, услуга и капитала. (Уговор о функционисању Европске уније, варијанта обједињеног текста) Каква позитивна и негативна дејства се могу испољити на домаће произвођаче, односно домаће потрошаче, услед слободног промета робе? У одговору обухватите узроке и разлоге позитивног или негативног дејства. Дајемо један пример. a) На домаће произвођаче позитивно дејство: нпр. због бесцаринског извоза може да им порасте промет и приход. негативно дејство: б) На домаће потрошаче позитивно дејство: Каква позитивна и негативна дејства се могу испољити на домаће послодавце, односно домаће запошљене, услед слободног промета особа (радне снаге)? ц) На домаће послодавце позитивно дејство: негативно дејство: д) На домаће запошљене позитивно дејство: негативно дејство: írásbeli vizsga, I. összetevő 14 / május 6.

15 Каква позитивна и негативна дејства се могу испољити услед слободног промета капитала? е) позитивно дејство: негативно дејство: 4 бода 12. Задатак се односи на промену броја становништва у Мађарској после Другог светског рата. Решите задатке уз помоћ података у табели и сопственог знања! (1 бод по елементу) Период Фактори промене броја становништва у Мађарској Природни Разлика Живо Смртност прираштај/ услед (до/од) рођени опадање -сељавања Стварни прираштај/ опадање a) Који фактори од наведених су карактеристично допринели релативно повољним демографским односима у 1970-тим годинама? Заокружите редни број тачног одговора! Заокружите само један редни број! 1. потпуна забрана абортуса и опорезивање оних који немају децу 2. повећање дечијег додатка и породичног додатка, проширење круга оних који имају право на ову помоћ 3. масовно запошљавање жена и све касније склапање брака 4. распростирање здравог начина живота и смањење броја самоубистава б) Укратко објасните у ком смислу су 1980-те године донеле преокрет у демографској историји Мађарске после Другог светског рата! ц) После промене система мера природног и стварног опадања броја становника се променила у супротном правцу у односу на претходне године. На основу података у табели, укратко објасните шта је главни разлог одступања! 3 бода írásbeli vizsga, I. összetevő 15 / május 6.

16 I Једноставни, кратки задаци максималан број бодова 1. Формирање Атинске демократије 4 2. Исламска вера и арапско ширење 4 3. Мађарско друштво у средњем веку 3 4. Просвећеност (просветитељство) 4 5. Владавина Габора Бетлена 3 6. САД постају светска сила 4 7. Мађарско друштво у доба реформи 3 8. Завршетак Првог светског рата 4 9. Мађарска Ракошијево доба Европска интеграција Демографија Мађарске 3 Укупно 44 I Постигнут број бодова заокружен на цео број постигнут број бодова наставник који исправља Датум:... I. Egyszerű, rövid feladatok / I Једноставни, кратки задаци Elért pontszám egész számra kerekítve / постигнут број бодова заокружен на цео број Programba beírt egész pontszám / број целих бодова уписаних у програм javító tanár / наставник који исправља Jegyző / записничар Датум/Dátum:... Датум/Dátum:... Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! Напомене: 1. Ако је кандидат започео решавање II. дела писменог испита, онда ова табела и део са потписима остају празни! 2. Ако се испит током решавања I. дела прекине, односно не наставља се II. делом, онда се табела и део са потписима испуњавају! írásbeli vizsga, I. összetevő 16 / május 6.

17 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 II. Időtartam: 150 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem szerb nyelven emelt szint írásbeli vizsga II. összetevő

18 Важне информације Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке такође и у случају да исправљате! Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите расположиво место за одговор! Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! Пажљиво прочитајте задатке! Пажљиво пратите упутства у задацима! Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! За решавање сваког задатка користите дозвољена помоћна средства: мапе из средњошколског историјског атласа и двојезични речник! Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! Приликом израде текстуалних задатака, есеја, предлажемо следећи редослед рада: 1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 2. За разумевање задатка користите изворе, односно средњошколски историјски атлас! 3. Прикупите оне опште појмове (развој, промена, производња, итд.), односно појмове који се везују за одређено доба (нпр. тврђавски кмет, цех, култ личности), којима се може приказати дати проблем! 4. Уградите у свој састав информације и закључке које дају извори! 5. Ако је потребно направите скицу, односно концепт! 6. Откријте догађаје који су претходили проблему, узроке, последице! 7. Формулишите претпоставке, објашњења! 8. У текст уградите сопствена знања (нпр. имена, године), аспекте, мишљење! 9. Трудите се да вам реченице буду јасне! 10. Конципирајте текст и пазите на правопис! За информацију: Аспекти исправљања есеја: разумевање задатка, задовољава садржајним захтевима, композиција одговора, логичност, правилна употреба језика и правопис. Желимо вам пуно успеха у раду! írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / május 6.

19 Пажљиво прочитајте! Од следећих наведених задатака треба урадити укупно четири. Избор се врши по следећим критеријумима: за израду: два кратка и два дугачка задатка, међу којима се сваки односи на различито раздобље и барем два се односе на мађарску историју. Пажљиво проучите задатке! Светска историја Мађарска историја Редни број Раздобља, теме Тип задатка 13. Бенедиктински и фрањевачки монашки ред кратак 14. Развој капиталистичке привреде дугачак 15. Светска привредна криза кратак 16. Наполеонов пад дугачак 17. Ренесансни двор Матије Хуњадија кратак 18. Продор Турака у Мађарску дугачак 19. Изградња грађанске државе у Мађарској кратак 20. Народносна настојања у 1840-тим годинама дугачак 21. Положај Немаца у Мађарској после кратак 22. Бетленова консолидација дугачак Након проучавања задатака заокружите редни број изабраних задатака! Проверите исправност избора испуњавањем следеће табеле! Изабрали сте четири задатка? Аспекти избора задатка Изабрали сте барем два задатка из мађарске историје? Изабрали сте барем један задатак из светске историје? Изабрали сте два кратка и два дугачка задатка? Сва четири изабрана задатка су из различитих раздобља? (Раздобља су у табели одвојена дуплом линијом.) Једносмислено сте означили изабране задатке? Да Од задатака урадите само четири изабрана задатка, остало оставите празно! Приликом израде одговора може се писати скица (концепт)! írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / május 6.

20 13. Задатак се односи на историју Европе у средњем веку. (кратак) Упоредите уз помоћ извора и сопственог знања најважније карактеристике бенедиктинског и фрањевачког монашког реда! У одговору се осврните на основне карактеристике монашких редова, а и на разлике! Бенедиктински манастир на Апенинима Az alázatosság hetedik foka, ha [a szerzetes] magát nemcsak szájával vallja mindenkinél alábbvalónak és értéktelenebbnek, hanem szíve legmélyén is hiszi azt. (Szent Benedek Regulája) Седми степен понизности је, ако [монах] не само свима говори за себе да је покоран и безвреднији од свакога, него из најдубљег срца у то и верује. (Правило {Regula} светог Бенедикта) Фрањевачки манастир у Падови Szent Ferenc megtérésének kezdetétől, az Úr segítségével, mint bölcs ember, életét és házát, vagyis rendjét erős sziklára alapozta [ ]. A mélységes alázatra: amiért is a rend kezdetekor, miután a testvérek kezdtek megsokasodni, azt akarta, hogy a testvérek a leprások kórházaiban éljenek és szolgáljanak nekik. (Assisi Szent Ferenc perugiai legendája) Свети Фрањо, од почетка свог посвећивања Богу, и са Божјом помоћи, као мудар човек, свој живот и своју кућу, односно свој ред засновао је на чврстој стени. [...]. На дубокој понизности: па је зато желео када се ред формирао, када се братство умножило, да браћа живе и служе у болницама лепрозних. (Легенда из Перуђе Св. Фрање Асишког) írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / május 6.

21 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 4 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 4 Коришћење извора 6 Откривање чињеница битних за догађаје 8 Композиција, правилна употреба језика 2 Укупан број бодова 28 Делилац 4 Број испитних бодова Задатак се односи на историју Енглеске у новом веку. (дугачак) Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања развој капиталистичке привреде у Енглеској у новом веку! A kérelmezők engedélyért esedeznek, hogy a következőket tárhassák a Ház elé: azzal az ürüggyel, hogy a nevezett község földjeit megjavítják, a telepesek és más személyek, akiknek joguk van a bekeríteni szándékozott közös föld használatára, megfoszttatnak attól a felbecsülhetetlen kiváltságtól, amit most élveznek, vagyis hogy újra és újra kihajthatják meghatározott számú tehenüket, borjukat és juhukat az említett földekre; ez a kiváltság nemcsak azt jelenti számunkra, hogy eltartják magukat és családjukat télvíz idején, amikor még pénzükért sem tudnák más földek művelőitől a legcsekélyebb tejet vagy savót megszerezni erre a szükséges célra, [...]; úgy vélik továbbá, hogy a bekerítés legkárosabb hatása az lesz, hogy csaknem teljesen elnéptelenedik községünk, amelyben oly sok most a bátor és merész kisgazda, akiket nagy tömegben a szükség s a munka hiánya a kézműves városokba űz, ahol a szövőszék vagy a kovácsműhely mellett már a foglalkoztatás módja is hamarosan felemészti erejüket. (Egy a parlamenthez forduló község kérelméből) Подносиоци молбе усрдно моле за дозволу да се следеће изнесе пред Дом: под изговором да ће у наведеној општини поправљати земљиште, досељеници и друге особе, који имају права да користе заједничку земљу коју ограђују, да се лише írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / május 6.

22 непроцењиве привилегије коју сада уживају, односно да поново и поново истеравају одређен број крава, телади и оваца на поменуто земљиште; ова привилегија им не значи само то да издржавају себе и своје породице за време зиме, када за паре од других земљорадника не могу ни да набаве ни најмању количину млека или киселине за потребу, [...]; даље тако мислимо, да ће најштетније дејство ограђивања бити то да ће наша општина скоро сасвим остати без људи, а у којој је сада толико много храбрих и смелих малих поседника, које ће потреба и недостатак посла потерати у занатлијске градове, где ће им већ разбој или ковачница због начина посла убрзо исцрпити снагу. (Молба једне општине која се обратила Парламенту) I. Ezen parlament tekintélyével törvénybe tesszük, hogy csavargók és munkakerülők ellen megfelelő intézkedések lépjenek életbe [...] Ezen királyság és Wales grófságaiban és városaiban a bíróságok negyedévi üléseiken [...] grófságaik és városaik területén egy vagy több dologház létesítéséről hozzanak határozatot [...]. (I. Erzsébet 1597-es rendeletéből) Угледом овог парламента уносимо у закон, да против скитница и нерадника ступе на снагу одговарајуће мере [...] У овом краљевству и Велшким грофовијама и градовима судови на својим кварталним годишњим седницама [...] да донесу одлуку о формирању једне или више кућа за (јавни) рад на територији грофовија и градова [...]. (Из уредбе Елизабете I, 1597.) Енглеска реклама за дуван, XVII век (Натпис: Вилијам Гриблов најбољи вирџинијски дуван из Барнстапла) Ez a megye [Sussex] tele van vasbányákkal és kohókkal [ ]. A vas azonban, amelyet itt állítanak elő, nem mindenütt egyforma jó minőségű, és általában törékenyebb, mint a spanyol, ami vagy természetéből következik, vagy összetételéből és edzettségi fokából. Mindenesetre a bányatulajdonosok ágyúk és más egyebek öntésével nagy hasznot húznak belőle [ ]. Üveghuták sem hiányoznak ebből a megyéből, az üveg azonban nem tudni, hogy az anyag vagy a készítésmód miatt nem valami tiszta és átlátszó, így csak kevésbé tehetős emberek használják [...] (William Camden XVII. század eleji leírása) írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / május 6.

23 Та жупанија [Сасекс] је препуна рудницима гвожђа и топионицама [...]. Међутим, гвожђе које ту производе није свуда једнако доброг квалитета, и обично је кртије од шпанског, што је или последица његове природе, или састава и степена каљености. У сваком случају, власници рудника имају велику корист од изливања топова и других ствари [...]. У овој жупанији има и фабрика стакла, међутим то стакло не зна се да ли због материјала или начина производње није баш чисто и провидно, па га користе само људи скромнијих имовинских могућности [...]. (Опис Вилијама Кемдена из XVII века) írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / május 6.

24 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 8 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 6 Коришћење извора 10 Откривање чињеница битних за догађаје 12 Композиција, правилна употреба језика 8 Укупан број бодова 48 Делилац 3 Број испитних бодова Задатак се односи на историју привреде између два светска рата. (кратак) Објасните уз помоћ извора и сопственог улогу државних издатака у процесу изласка из велике светске привредне кризе! У одговору наведите конкретне примере једне изабране државе, и осврните се и на теоретку расправу која се оноси на тему! [ ] ha a kormány hitelt vesz fel a pénzpiacokon, akkor ezzel az ipar versenytársává válik, és olyan erőforrásokat köt le, melyeket különben a magángazdaság használt volna fel, ezáltal felhajtja a kamatokat, és mindenki számára megdrágítja a hitelfelvételt, akinek szüksége lenne rá. (W. Churchill, 1929) [...] ако влада подигне кредит на берзама, тиме постаје конкурент индустрији, и везује такве ресурсе које би иначе искористила приватна привреда, тиме подиже камате и подизање кредита за свакога постаје скупље, односно оном коме би кредит био потребан. (В. Черчил, 1929.) írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / május 6.

25 Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben elásatná őket feladott szénbányákban, amiket azután színültig töltene városi szeméttel, s azután a szabad verseny jól kipróbált elve alapján a magánvállalkozókra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket, [...] nem lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne. (J. M. Keynes, 1936) Ако би ризница напунила старе флаше новчаницама, закопала их на одговарајућу дубину у напуштеним рудницима угља, које би после тога дупке напунила градским ђубретом, и после тога на добро опробаном принципу слободне конкуренције дала приватницима да поново ископају новчанице, [...] не би било незапослености и услед повратног дејства реални приход друштва и капитал друштва би вероватно значајно порасли. (Џ. М. Кејнс, 1936.) írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / május 6.

26 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 4 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 4 Коришћење извора 6 Откривање чињеница битних за догађаје 8 Композиција, правилна употреба језика 2 Укупан број бодова 28 Делилац 4 Број испитних бодова Задатак се односи на Наполеонове ратове. (дугачак) Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања Наполеонов пад у години! У одговору детаљно наведите спољнополитичке и војне узроке пада! Користите средњошколски историјски атлас! Војни губици ( ) (заокружена процена) Француска Све остале зараћене стране особа особа Talpra! Németek! Talpra! Német nép! Te, egykor oly tiszteletre méltó, bátor és nagyra becsült nép! Talpra! Hasson át benneteket a nagy s olyan régen elfeledett testvériség! Érezzétek az azonos vér szent és eltéphetetlen kötelékeit, az azonos nyelvét és életmódét, hiszen éppen ezeket akarták ronggyá tépni az idegenek... [ ] nincs az az ördög, aki legyőzhetne benneteket. (Ernst Moritz Arndt, német költő, 1813) На ноге! Немци! На Ноге! Немачки народе! Ти, некада тако поштовани, храбри и високо цењени народе! На ноге! Нека вас прожима велико и тако давно заборављено братство! Осећајте свете и нераскидиве везе исте крви, истог језика и начина живота, јер управо то су странци хтели да искидају у крпе... [...] нема тога ђавола који би могао да вас победи. (Немачки песник Ернст Мориц Арнт, 1813.) írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / május 6.

27 Породица Бонапарта Карло Бонапарта Марија Летиција Рамолино Жозеф краљ Напуља, затим краљ Шпаније Наполеон I Бонапарта цар Француске Марија Лујза Хабсбург Лисијен принц од Канина и Мусињана Елиза војвоткиња од Тоскане Луј краљ Холандије Хортензија де Борне Полина војвоткиња од Гаустале Каролина Жоашен Мир краљ Напуља Жером краљ Вестфалије Наполеон II Бонапарта краљ Рима Наполеон III Бонапарта Француски цар Наполеон у Русији (руски цртеж из оног времена) írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / május 6.

28 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / május 6.

29 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 8 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 6 Коришћење извора 10 Откривање чињеница битних за догађаје 12 Композиција, правилна употреба језика 8 Укупан број бодова 48 Делилац 3 Број испитних бодова Задатак се односи на владавину Матије Хуњадија. (кратак) Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања појаву ренесансне културе на двору краља Матије! У одговору расветлите у каквој је то било зависности са интересима краљевске моћи! Mesélik, hogy történt egyszer egy nevetni való és emlékezetes eset ezen a helyen. Miközben egy török követet a királyi udvaroncok a szokásnak megfelelően a városból a palotába vezettek, hogy követi megbízatását előadja, és az a kapuban, honnan egyenesen erre a függőudvarra lehet látni, kissé megállt s körülnézve megpillantotta ezt a pompázatos, ragyogó helyet és az udvari méltóságoknak részben a lenti, részben a király tartózkodási helyéül szolgáló fenti udvaron elhelyezkedő mérhetetlen tömegét, amint selyemmel, ezüsttel, arannyal áttört ruhákban tündököltek és nem kis részben (a mi szokásunk szerint) ezüstözött övekkel és kardokkal meg aranyláncokkal voltak ékesítve, hirtelen akkora csodálat és bámulat döbbentette meg, hogy elfelejtette egész követi megbízatását, s míg a lépcsőkön a király színe elé feljutott, annak tekintete miatt, mely nagy s mintegy vérrel befutott szemeivel rémületet keltett a ránézőben, a benne már azelőtt fogant félelem mind jobban és jobban elhatalmasodott rajta, olyannyira, hogy hosszú hallgatás után csak ennyit tudott kinyögni: a császár üdvözöl, a császár üdvözöl. (Oláh Miklós: Hungária) Прича се да се на овом месту десио један смешан случај који се памти. Док су краљеви дворјани према обичају водили једног турског изасланика из града у палату, да изврши изасланички задатак који му је поверен, мало је застао у капији одакле се одмах могло видети у ово висеће двориште, и погледавши наоколо приметио ово помпезно, сјајно место, и дворске достојнике који су се налазили делом у доњем, а делом у горњем дворишту које је служило као место пребивања за краља. Неизмерљива маса достојника је блистала у својој одећи украшеној свилом, сребром и златом, и били су (по нашем обичају) не баш мало окићени посребреним појасевима и мачевима, као и златним ланцима. Изасланика је одједном обузело такво чуђење и дивљење да је заборавио на свој изасланички задатак, и док је степеницама стигао до краља, који је својом појавом, својим великим закрвављеним очима и иначе будио страх у људима, све више и више га је обузимао страх који се већ раније појавио, у толикој мери да је после дугог ћутања могао само да измуца: цар те поздравља, цар те поздравља. (Миклош Олах: Хунгарија) írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / május 6.

30 Краљ Матија (Немачка гравира из XV века) írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / május 6.

31 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 4 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 4 Коришћење извора 6 Откривање чињеница битних за догађаје 8 Композиција, правилна употреба језика 2 Укупан број бодова 28 Делилац 4 Број испитних бодова Задатак се односи на турска освајања у Мађарској. (дугачак) Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања продирање Турака у Мађарску између и године! У одговору се поред војних догађаја осврните и на историје дипломатије и на тематски круг система граничних утврђења! [ ] ahogyan csaknem minden eddigi levelemben könyörögtem Felségednek, hogy tisztességgel rendezze Izabella királynéval és fenséges fiával János Zsigmonddal való kapcsolatát, éppúgy ha lehet, még alázatosabban most is azért esedezem, hogy én is szabadabban szolgálhassak Felségednek. [ ]. A királyné őfelségét tehát nem hagyhatom itt a nyilvánvaló veszedelemben, hanem valamely biztos helyre kell vinnem. Ha viszont a királyné őfelsége úgy távozik el az országból, hogy Felségeddel még nem rendezte el jól ügyét, akkor nagyon félek attól, hogy az egész ország átpártol a törökhöz [ ] (Fráter György levele I. Ferdinándnak, 1543) [...] као што сам у скоро сваком досадашњем писму преклињао Ваше Величанство, да часно средите односе са краљицом Изабелом и њеним сином Јованом Сигисмундом, исто тако ако је могуће, још понизније и сада зато преклињем, да и ја слободније служим Вашем Величанству. [...] Дакле, Њено Величанство краљицу не могу да оставим овде у очигледној опасности, него треба да је одведем на неко сигурно место. Међутим, ако Њено Величанство краљица тако напусти државу, да претходно са Вашим Величанством још није добро средила ствар, веома се бојим тога, да ће цела држава да пређе на турску страну [...]. (Писмо Фратра Ђерђа Фердинанду I, 1543.) Huszonötödször: A béke tartamát nyolc esztendőben szabtuk meg s az jelen békeszerződés és egyezség keltével kezdődik. És mindaddig, amíg csak ugyanezen béke a felek között erős, [...] mi a törökök ugyanazon legfelségesebb császárát, a mi szövetségesünket évente arany dukát tiszteletteljes ajándékkal fogjuk felkeresni külön megbízottaink útján, ugyanúgy, ahogyan azelőtt is tettük, minden esztendő vége felé. (A drinápolyi béke, 1568) Двадесетпето: Трајање мира смо одредили да буде осам година и то почиње даном настанка овог мировног уговора и нагодбе. И све дотле, док је овај мир између уговорних страна на снази, [...] ми ћемо потражити турског највеличанственијег цара, нашег савезника, да му путем наших посебних повереника дамо хонорар од златних дуката као поклон, исто тако као што смо то и до сада чинили, на крају сваке године. (Дринапољски мир, 1568.) írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / május 6.

32 Az udvari kamara költségvetése szerint az összes hadikiadások az évre forintot tettek ki, [ ]. Ezen teljes kiadás födözetét az udvari kamara következőképen képzelte el: forint a német birodalmi segélyből, az osztrák-cseh tartományok adójából, ideszámítva valószínűleg a magyar portális adó [a jobbágyok telkenként fizetett állami adója] hozadékát a pozsonyi kamara területéről, forint a szepesi kamara portális adójából, egyéb jövedelmeiből és a bányákból, forint a vártartományok természetbeli bevételeiből, a papi tizedekkel együtt, s végül forint leszámítható a katonaság zsoldjából, azon esetre, ha idejében fizetik ki ilyenkor ugyanis a szegény katonák örömükben, hogy végre pénzt láthatnak, lemondtak egyhavi fizetésükről, s ezt az udvari kamara bölcsen beállította a bevételek közé. Mindez összesen: forintot tesz ki, a deficit forint, [ ]. (Szekfű Gyula, történész) По буџету дворске коморе укупни војни издаци за годину су износили форинти, [...]. Покривање ових издатака је дворска комора замислила на следећи начин: форинти помоћ од немачке империје, од пореза аустријско-чешких провинција, овде је вероватно урачунат принос од мађарског порталног пореза [државни порез који су плаћали кметови сваке зиме] са територије Пожунске коморе, од порталног пореза, разних прихода и рудника сепешке коморе, форинта од природних прихода тврђавских провинција заједно са свештеничком десетином, и на крају, форинта се може отписати од војничких плата, у случају да, уколико се исплате на време, тада се сиромашни војници, од радости што коначно могу да виде паре, одрекну једне месечне плате, а то дворска комора мудро постави у своје приходе. То је укупно форинта, дефицит је форинта. (Историчар Ђула Секфи) Реконструкциони цртеж ноградске тврђаве (XVI век) írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / május 6.

33 írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / május 6.

34 Аспекти Могући број Постигнут број бодова Разумевање задатка 8 Оријентација у простору и времену 4 Употреба стручне терминологије 6 Коришћење извора 10 Откривање чињеница битних за догађаје 12 Композиција, правилна употреба језика 8 Укупан број бодова 48 Делилац 3 Број испитних бодова Задатак се односи на историју Мађарске у доба дуализма. (кратак) Објасните уз помоћ извора и сопственог знања на који начин су значајније реформе дуалистичког доба допринеле изградњи грађанске државе! У одговору се осврните на образовање, и расветлите карактеристичне црте грађанске државе! Територије са повластицама и граничарске области у време склапања нагодбе Администартивна мапа Мађарске írásbeli vizsga, II. összetevő 18 / május 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 Parlagfű elleni védekezés Заштита од амброзије Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 A parlagfű A parlagfű (Ambrosia elatior) Magyarországon

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott билтен општине чока год. IX број 75. јануар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 75. szám 2015. január Од Нове године организовано прикупљање кућног отпада

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 8. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА 2006. május 10. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ВИШЕГ СТЕПЕНА I. Időtartam: 90 perc Време трајања: 90 минута Pótlapok

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs билтен општине чока год. V I I I б р о ј 7 3. н о вемб а р 2 0 1 4. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 73. szám 2014. november Чока добија међународни гранични

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 24. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 24. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

Славко Милетић: БРАНИСЛАВ НУШИЋ, 1933.

Славко Милетић: БРАНИСЛАВ НУШИЋ, 1933. I ПРИПРЕМЕ Зажелео сам се топла сунца, лепих жена и чистих улица и кренуо сам на један подужи пут. Одавде преко Беча, кроз Тиролску и Швајцарску у Париз, па отуд на југ Француске, где је сунце топло, где

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

MATEMATIKA SZERB NYELVEN

MATEMATIKA SZERB NYELVEN Matematika szerb nyelven középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. május 8. MATEMATIKA SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Важне информације

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

www.markabolt.hu SCS71800C0

www.markabolt.hu SCS71800C0 HU Használati útmutató 2 Hűtő - fagyasztó SR Упутство за употребу 20 Фрижидер-замрзивач SL Navodila za uporabo 38 Hladilnik z zamrzovalnikom SCS71800C0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ИСТОРИЈА 2007. május 9. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés,

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés, билтен општине чока год. VIII број 69. јул 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 69. szám 2014. július Стигло пет нових трактора и две прикључне машине

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ИСТОРИЈА. PRÓBAÉRETTSÉGI május ВИШИ СТЕПЕН. Једноставни задаци који захтевају кратак одговор 60 минута

ИСТОРИЈА. PRÓBAÉRETTSÉGI május ВИШИ СТЕПЕН. Једноставни задаци који захтевају кратак одговор 60 минута PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május ИСТОРИЈА ВИШИ СТЕПЕН Једноставни задаци који захтевају кратак одговор 60 минута I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 1. Наведена слика приказује државну организацију римске

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat билтен општине чока год. VIII број 63. јануар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 63. szám 2014. január Ново возило Дому здравља Возни парк Дома здравља

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 21. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Felújítják a hodicsi utat

Felújítják a hodicsi utat билтен општине чока год. VIII број 67. мај 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 67. szám 2014. május Школа у Црној Бари неће се угасити Затварање школе

Részletesebben

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere,

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere, билтен општине чока год. VII број 54. април 2013. w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány csóka község közlönye VII. évf. 54. szám 2013. április Треба се бавити реалним бригама Финансијска

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. IX број 80. јун 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 80. szám 2015. június Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson Új mentőautó a betegek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án билтен општине чока год. VII број 57. јул 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 57. szám 2013. július 200 година у служби верницима Пре две стотине година

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szerb

Részletesebben

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május билтен општине чока год. VII број 55. мај 2013. w w w. c o k a. r s csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május На Фестивалу Банка Бачи у Чоки крчкао се овчији

Részletesebben

Могућности очувања народних. 21. веку

Могућности очувања народних. 21. веку Nasle e u kulturi Могућности очувања народних традиција у 21. веку НАСЛЕЂЕ У КУЛТУРИ Могућности очувања народних традиција у 21. веку Свестрано образовање стицано током читавог људског века човеку омогућава

Részletesebben

Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához. Kivonat

Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához. Kivonat Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához Kivonat 1. A szellemi tulajdon kezelési szabályzat útmutató üzleti szférára is alkalmazható aspektusai HUN A

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату]

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату] УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska

Részletesebben

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről

Csóka és a szlovén Črenšovci elmélyülő kapcsolata A két község polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá az együttműködésről билтен општине чока год. IX број 77. март 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 77. szám 2015. március у Остојићеву, селу са најмногобројнијом заједницом

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Габриела Лоди Наслов: Regionalitás és intertextualitás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján билтен општине чока год. VII број 58. август 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 58. szám 2013. augusztus Обележен празник чоканске општине Сећање на дан

Részletesebben

Драги ђаци! Драге колеге!

Драги ђаци! Драге колеге! Драги ђаци! Драге колеге! Нешто о овом издању У руци вам се налази трећa књига из серије збирке задатака за историју, издавачке куће Nemzeti Tankönyvkiadó, намењена за полагање матуре. Збирка је неопходна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat билтен општине чока год. VIII број 70. август 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 70. szám 2014. augusztus Општина Чока велико градилиште У инфраструктуру

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 8. MATEMATIKA SZERB NYELVEN МАТЕМАТИКА 2007. május 8. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ ВИШЕГ СТЕПЕНА Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Трајање писменог

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉZIKÖNYVE

ZÁRÓVIZSGA KÉZIKÖNYVE ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕОДРАСЛИХ ZÁRÓVIZSGA KÉZIKÖNYVE OKTATÁSI SZAKIRÁNY PÉK Belgrád 2013. március Tartalom BEVEZETŐ... 3 A ZÁRÓVIZSGA ÚJ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ГЕОГРАФИЈА

FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ГЕОГРАФИЈА ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ SZERB NYELVEN ГЕОГРАФИЈА KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ПИСМЕНИ ИСПИТ СРЕДЊЕГ СТЕПЕНА I. Időtartam: 20 perc Време трајања: 20 минута Pótlapok száma Број додатних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben