AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN"

Átírás

1 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti. Az elektronikus könyvtár dokumentumai szabadon felhasználhatók változtatások nélkül a forrásra való megfelelő hivatkozással, de csak saját célra nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat REKLÁM szakirány AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN készítette: Kasza Dorottya Budapest, 2004.

2 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Bíró Péternek és a Siemens Nemzeti Vállalat Vállalati Stratégia és Kommunikáció osztály munkatársainak segítségükért. 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Siemens bemutatása Siemens-történelem a műhelytől a világvállalkozásig A Siemens Magyarországon A Siemens Nemzeti Vállalat Ágazatok Társvállalatok Kommunikációelmélet A vállalati kommunikáció jellemzői A vállalati kultúra Az arculattól az image-ig Az integrált kommunikáció jellemzői Reklám vs. PR kontra integrált kommunikáció Az integrált kommunikáció legújabb játéktere az e-kommunikáció Az integrált kommunikáció a Siemens Nemzeti Vállalatnál Az arculat és az image szerepe a Siemensnél Belső kommunikáció A belső kommunikáció céljai A belső kommunikáció eszközei Külső kommunikáció A külső kommunikáció céljai A külső kommunikáció célcsoportjai A külső kommunikáció eszközei Befejezés 51. 3

4 6.Irodalomjegyzék 52. 4

5 1. Bevezetés Dolgozatom tárgyául olyan témát választottam, amely a kommunikáció történetében egy meglehetősen újnak számító, dinamikusan fejlődő terület. Ez nem más, mint az integrált kommunikációs szemlélet, amely a legnagyobb márkák és vállalatok között is csak mostanában kezd elterjedni. A fogalom alapos tanulmányozása és definiálása során arra a következtetésre jutottam, hogy az elméleti megközelítés után a gyakorlatban is szeretném megvizsgálni, hogyan működik az integrált kommunikáció egy vállalatnál. Mivel szakmai gyakorlatomat a Siemens Nemzeti Vállalat Vállalati stratégia és kommunikáció osztályán tölthettem, betekintést nyerhettem a kommunikációs szakma rejtelmeibe egy olyan vállalatnál, amelyik az integrált kommunikációs szemlélet elkötelezett híve. Ezért a Siemens példáján fogom bemutatni az integrált kommunikáció jelenségét és működését. A Siemens vállalatcsoport közel másfél évszázados múltra tekint vissza. Ennek megfelelően nemzetközi szinten is nagy hagyományokkal rendelkezik. Sikerességének titka többek között abban rejlik, hogy felismerte a kommunikáció tudatos stratégiai jelentőségének szerepét. A hagyományok megőrzése mellett a Siemens a kezdetektől hajlandó volt arra, hogy magáévá tegye a legkorszerűbb szemléleteket. Innovációra törekszik, mind a gondolkodásmód, mind a technikai eszközök tekintetében. Dolgozatomban először bemutatom a vállalat történetét és felépítését, majd bemutatom a vállalati kommunikáció legfőbb elemeit, valamint kitérek az arculat építésének elemeire és módszereire is. Külön fejezetet szentelek a legújabb, legdinamikusabban fejlődő kommunikációs terület, az elektronikus vagy on-line kommunikáció bemutatására. 5

6 Az integrált kommunikáció elméleti jelentőségének megismertetése után rátérek mindezek gyakorlati bemutatására, azaz az integrált kommunikáció Siemens-módra történő megvalósítására. 6

7 2. 1. Siemens-történelem - A műhelytől a világvállalkozásig Hogyan lehetséges az, hogy egyetlen ember tehetségének és kitartásának köszönhetően egy egyszemélyes műhely néhány évtized alatt több ezer embernek munkát adó világvállalattá válik? Ahhoz, hogy a Siemens több mint 150 éves történetét bemutathassam, az alapító, Werner von Siemens életútját szeretném megismertetni. Werner von Siemens 1816-ban született egy földbérlő gazda negyedik gyermekeként. Hamar kiderült, hogy a fiatalember kiváló műszaki érzékkel bír, de mivel családja nem tudta finanszírozni egyetemi tanulmányait, az egyetlen lehetőséget a továbbtanulásra a porosz hadsereg nyújtotta. Ezért csatlakozott a sereghez, ahol rövidesen elismerték képességeit. Eközben hasonló érdeklődésű testvére, Wilhelm Angliában benyújtott szabadalmából a család némi jövedelemre tett szert, amely hosszú távra biztosította, hogy Werner kutatásokba fogjon a hadsereg mellett. A telegráfia területe érdekelte a legjobban. Miután kifejlesztette a mutatós távírót, amely a koránál lényegesen fejlettebb eszköz volt, megalapította unokatestvérével, Johann Georg Halskéval a Telegraphen-Bauenanstalt von Siemens&Halske vállalatot ban kapták első komoly megbízásukat: a Berlin és Frankfurt am Main közti távíróvonal kiépítése volt a feladat, amelyet számos megrendelés követett a porosz államtól. A fiatal cég nagy lelkesedéssel vetette bele magát a nemzetközi életbe: 1850-ben már megnyitották londoni képviseletüket. Az 1851-es londoni világkiállításon a mutatós távíró elnyerte a legrangosabb elismerést. Folytatva a nemzetközi terjeszkedést, 1855-ben Szentpéterváron, 1858-ban pedig Ausztriában nyitottak irodát. 7

8 A Siemens történetének következő fontos állomása, hogy Werner Jedlik Ányostól függetlenül - felfedezte a dinamót. A találmány gyökeresen megváltoztatta az energiatermelést, ezáltal új területeket nyitott a közlekedésben, iparban és a mindennapi életben is. Ezzel kirajzolódott a Siemens máig két legfontosabb működési területe: az energiatermelés és a távközlés. Werner von Siemens nem csak műszaki tehetségével, hanem korát megelőző vállalatvezetési filozófiájával is elősegítette a sikeres működést. Fontosnak tartotta dolgozói motiválását, és így nyilatkozott erről: hamar világossá vált előttem, hogy az állandóan növekvő cég csak akkor képes megfelelő ütemben fejlődni, ha biztosítva van, hogy munkatársai vidáman és hatékony módon dolgozzanak. Nyugdíjpénztárat hozott létre a dolgozóknak, és bevezette a kilenc órás munkanapot, míg máshol tíz-tizenkét óra volt a norma. Werner a porosz közéletben is aktív szerepet vállalt: parlamenti képviselő volt 1862 és 1866 között, alapító tagja volt a Német Elektrotechnikai Társaságnak és alapítványt hozott létre a Birodalmi Fizikai-Műszaki Intézet támogatására ban nemessé avatták, majd két évvel később visszavonult a vállalat irányításából. Ekkor már a Siemens 5500 fős gárdával rendelkezett, amelynek több mint a fele külföldön dolgozott, a kilenc gyár 6,6 millió márkás külföldi és 23 millió márkás hazai forgalmat generált ben a cég részvénytársasággá alakult, hogy növelhesse tőkebázisát. Ekkor a vállalatot Werner testvére és fiai kormányozták. Budapesten 1887 óta működtette irodáját a Siemens, az első budapesti villamos felavatása után 1896-ban átadták a földalattit. A huszadik század első éveiben két Siemens-érdekeltségű cég alakult meg: az energetikára szakosodott Siemens-Schuckertwerke GmbH, és a rádiók fejlesztésével foglalkozó Telefunken. Ez utóbbi vállalat a németországi műsorszórás kezdetekor megkezdte a sorozatgyártást, és hamarosan piacvezetővé vált ra a Siemens bevételei átlépték a 400 millió márkás határt és dolgozóinak létszáma elérte a 63 ezret. 8

9 Az első világháborúban a Siemens teljes külföldi vagyona odaveszett, de két évtized alatt a cég újjáépült, bevételeit és létszámát megsokszorozta. Ekkor már Werner harmadik fia, Carl Friedrich állt a cég élén. Neki köszönhető, hogy a kor problémáival sikeresen megküzdött a vállalat. E siker egyik kulcsa a Carl Friedrich által megvalósított struktúraváltás volt. Azt az elvet vallotta, hogy a Siemensnek csakis az elektrotechnikára szabad koncentrálnia, de annak teljes keresztmetszetét le kell fednie. Az egyéb tevékenységeket például az automobilgyártást- beszüntették ben több izzógyártó cég, így a Siemens&Halske részvételével létrejött az Osram GmbH, amely ma a világ egyik legnagyobb fényforrás-gyártója. Ekkoriban alapozták meg a későbbi évek másik sikerágazatát, az orvostechnikát az erlangeni Reiniger, Gebbert&Schall cég felvásárlásával. Ebből alakult ki 1932-ben a harmadik nagy Siemens-cég, a Siemens-Reiniger-Werke AG. Carl Friedrich Siemens szerint a vállalatbirodalom sikere többek között annak is köszönhető, hogy profilja a teljes elektrotechnikai területre kiterjed. Ezért az egyes területeken elért eredményeket késedelem nélkül tudták alkalmazni a többi területen. Az elektrotechnika viharos elterjedésében óriási szerepe volt a Siemensnek ben helyezték üzembe Berlinben Németország első közlekedési lámpáit. Az as gazdasági világválság hatásai természetesen a Siemenset sem kerülhették el. Dolgozóinak közel a fele, mintegy 60 ezer ember került az utcára; forgalma közel a kétharmadával visszaesett. De néhány éven belül talpra állt a cég, és 1939-ben elérte az 1 milliárd márkás forgalmat. Eközben a technikai fejlődés viharos ütemben folytatódott: 1933-ban bemutatták a Siemens-Hell-féle távírót, amely a fax elődjének tekinthető, 1939-ben sorozatgyártásra került az elektronmikroszkóp, elindult a félvezető-kutatás, és 1944-ben elkészült a Betatron nevű elektrongyorsító is. A második világháború során a Siemens is a hadigazdaság kiszolgálására kényszerült, és ismét elvesztette birodalmának jó részét. Ekkor már Hermann von Siemens állt a vállalat élén. 9

10 1945-ben két területen zajlott a vállalat újjáépítése: a Siemens-Schuckertwerke Erlangenbe, a Siemens & Halske Münchenbe települt. A Siemens család tagjai váltották egymást a vállalat élén, és 1981 körülre a cég elérte mai formáját. E korszak legfontosabb eseménye a Siemens AG megszületése volt: 1966-ban egyesítették a Siemens & Halske, a Siemens-Schuckertwerke AG és a Siemens-Reiniger- Werke AG vállalatokat. Ezzel negyedmilliós létszámával a Siemens ismét messze a legnagyobb német munkaadónak számított. Munkaereje folyamatosan nőtt tovább, ban átlépte a 200 ezret, 1972-ben a 300 ezret. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a konszern a 60-as és 70-es években erős pozíciókat épített ki Dél-és Észak-Amerikában. A cég bevételei 1962-re ötmilliárd, 1972-re pedig 11 milliárd márkára nőttek. A növekedéssel párhuzamosan a cégcsoport is átalakult. A technológia fejlődésének trendje a hagyományos elektrotechnikától lassan az elektronika felé kezdett fordulni, azon belül is az információtechnológia és a félvezető-technika nyert egyre nagyobb teret ban állítottak elő első alkalommal nagy tisztaságú szilíciumot. Az első pacemakert 1958-ban, Svédországban ültették be emberi szervezetbe. Az első elektronikus automatikarendszer a rákövetkező évben jött létre, egyidejűleg az első teljesen tranzisztorizált számítógép sorozatgyártásának megindulásával és a garchingi kísérleti atomreaktor üzembe helyezésével. A háztartási gépek területe előbb 1957-ben a Siemens-Electrogeräte AG-hoz, majd ben a Bosch Siemens Hausgeräte vegyesvállalathoz, az energetika 1969-ben az AEG-vel létrehozott Kraftwerk Unionhoz (KWU) került; utóbbi gyorsan a szektor vezető vállalata lett. A Siemens minden területen igen magasra helyezte a mércét, és minden munkaterületén a technikai élvonalat képviseli azóta is ben a Siemens mutatta be az első komputer-tomográfot, 1977-ben elkezdte az üvegszálas kábel gyártását, 1980-ban pedig működésbe helyezte az első digitális telefonközpontját. A cég megvásárolta korábbi közös vállalkozásait, a KWU-t és az Osramot. A fejlődés töretlenül folytatódott: 1984-ben bemutatta a cég az első ISDN kommunikációs rendszert, 1985-ben pedig az ICE vonat elérte a 300 km/órás sebességet. A Siemens tagja a mágneses levitációs vasút fejlesztését végző konzorciumnak, valamint a repüléstechnikában és űrkutatásban tevékenykedő DASA-nak. 10

11 Az utóbbi két évtizedben a bővülés fő irányát a távol-keleti térség és a volt keleti blokk alkotják ben átalakították a cég szerkezetét. Az új szervezet 15 ágazatból, két önálló területből, két jogilag önálló ágazatból, valamint tizenkét központi osztályból állt ben a Siemens betört a PC-piacra is: megvásárolta a Nixdorfot, így Európa legnagyobb PC-gyártójává vált. Az üzletágat 1990-ben a Fujitsuval közös vállalkozásba vitték át. A kilencvenes években a Siemens sok szempontból nehéz helyzetbe került. Az információtechnikai forradalom, a vezetékes és mobil távközlés, a szolgáltatások, az Internet és az e-business új kihívások elé állították a vállalatot. A változások sebessége egyre gyorsult és gyorsul ma is, ami a cégek részéről komoly változásokat követel meg. A Siemens részben mérete, részben a különböző szintű vezetőinek hozzáállása miatt lassan reagált, így a kilencvenes évek közepére meglehetősen nehéz helyzetbe került. Ekkoriban a vállalat igen nagy projekteket valósított meg, jelentős fejlesztéseket eszközölt Közép-Kelet-Európában, és ezzel elpalástolta a mélyebb problémákat: csökkent a megrendelések száma, és az ügyfelek elsősorban nem az állami, hanem a vállalati szektorból kerültek ki, ahol sokkal nagyobb volt a piaci verseny, és erősebb árérzékenységgel is kellett számolni. A cég komoly veszteségeket szenvedett az Egyesült Államokban 1995-ben a dollár árfolyamának jelentős csökkenése miatt és 1998 között harmadára csökkent a vállalat nyereség, részben a veszteséges mobil üzletág miatt. Ahhoz, hogy sikerüljön megoldani a problémákat, teljes szemléletmód-váltásra volt szükség. Heinrich von Pierer, a konszern vezérigazgatója kommunikációs igazgatója segítségével kidolgozta a Tíz Pontos Programot, amely szigorú előírásokat és ellenőrzési mechanizmusokat tartalmazott, valamint a portfólió optimalizálását, néhány munkaterület átszervezését és a német alkalmazottak számának csökkentését. A célok között szerepelt az is, hogy 2001-re a cég részvényeit bevezessék az amerikai tőzsdére. Az átalakítások sikeresnek bizonyultak: a negatív trend megfordult, a részvények értéke 1999 óta több mint kétszeresére nőtt. Heinrich von Pierer azonban tudja, hogy a folyamatos korszerűsítés és innováció a siker kulcsa: elhatározta, hogy a Siemens konszernt tudásalapú és e-driven céggé alakítja, ami azt jelenti, hogy néhány éven belül minden üzleti folyamatot elektronikus úton fognak 11

12 intézni, a beszerzéstől kezdve a logisztikán át a kereskedelemig. A munkatársak képzésének és tudásuk hasznosításának fő médiuma az intra-és internet lesz A Siemens Magyarországon A Siemens magyarországi története egészen a XIX. század végére nyúlik vissza. Ez az ország rohamos fejlődésének időszaka volt, ekkor épült az első villamosvasút a fővárosban. Ennek megépítésére kapott megbízást a berlini Siemens&Halske vegyes vállalat.a feladat sikeres teljesítése után számos további vonal, a milleniumi földalatti, közcélú áramfejlesztő telepek és elosztó hálózatok megépítése következett. Főútvonalak elektromos megvilágítását is végezték. Ezzel a Siemens&Halske nagyban hozzájárult Budapest világvárossá válásához. Az I. világháború előtt a Siemens nagyvasútvonalak villamosítását végezte vidéki városainkban, a fővárosban és Pozsonyban pedig villamos gép-, készülék- és kábelgyártást hozott létre. Ezzel a hazai elektrotechnikai ipar egyik élenjárójává vált. A két világháború között a Siemens számos ipari létesítmény elektromos rendszerét alakította ki, illetve rádió-és röntgenkészülékeket gyártott. Fontos szerepet játszott az infrastrukturális területen is: részt vett a távíró és távgépíró hálózatok fejlesztésében. A II. világháború után a Siemens minden hazai vagyonát elvesztette a jóvátételek fejében. Szakértelme, munkásgárdája, technikai kultúrája azonban tovább élt az állami vállalatoknál. Amikor a politikai enyhülés következtében újra lehetőség nyílt vegyes vállalatok alapítására, a Siemens az elsők között élt az alkalommal és a rendszerváltás között a Siscontact Kft. A Siemens kisebbségi tulajdonú képviseleti és szolgáltató vállalatként sikeresen segített a Siemens és magyar ügyfelei kapcsolatának fejlesztésében, és működött közre számos nagy ipari projekt megvalósításában. A 70-es és 80-as években a Siemens-számítástechnika vezető szerepet játszott a pénzintézeteknél és az államigazgatásban. Ez a Siscontact Szerviz magas színvonalának köszönhetően valósulhatott meg. 12

13 A rendszerváltással egy időben a Siscontact Siemens Kft.-vé alakulhatott, így több mint 40 év után végre száz százalékos tulajdonú vállalatként működhetett. Napjainkban a magyar Siemens egy tizennyolc vállalatból és érdekeltségből álló cégcsoportot jelent a sorozatos akvizícióknak és cégalapításoknak köszönhetően. A cégcsoport a 2000/2001-es évben közel 100 milliárd forintos összforgalommal vették ki a részüket a gazdaság működéséből. A Siemens Nemzeti Vállalat a legnagyobb cég a 44. helyet foglalja el a legnagyobb forgalmú cégek toplistáján, és ez elektronikai és elektrotechnikai cégek között a belföldi értékesítés árbevétele tekintetében az első helyet foglalja el. A 2001-es évben bekövetkezett gazdasági recesszió hatással volt természetesen a Siemensre is, mivel a cég egyik legnagyobb szakmai területe az információ és kommunikáció (IC- lásd később), ahol világszerte jelentős keresletcsökkenés következett be a terrorcselekmények után. Azonban a vállalat mégsem kényszerült középtávú üzleti céljainak módosítására, köszönhetően az egész Földre kiterjedő jelenlétének és a jobb piaci helyzetben lévő ágazatoknak (energiatermelés, közlekedés, egészségügyi megoldások). Ezen szektorok eredményei ellensúlyozzák az IC terület nehézségeit. 13

14 2. 3. A Siemens Nemzeti Vállalat A Siemens Nemzeti Vállalat a magyar Siemenscsoport legnagyobb vállalata. A Siemens regionális vállalataként működik, ellátja a konszern hazai képviseletét és ebben a minőségében tulajdonosi jogokat is gyakorol néhány Siemens-vállalat és érdekeltség vonatkozásában től közös igazgatóság és központi funkcionális osztályok irányításával működtek a Siemens Rt., a Siemens Telefongyár Kft. és a Siemens Investor Kft. szervezeti egységei. A Siemens Rt ben jött létre a Siemens Kft. és a Siemens többségi tulajdonú Villanyszerelőipari Vállalat Rt. egyesítése révén, a Siemens legtöbb ágazatára kiterjedő széles szakmai profillal. Az anyavállalat hosszú távú magyarországi elkötelezettségét jelzi, hogy a világon 29. országként Magyarországon is regionális vállalatot működtet. Ezt a rangot a Siemens Nemzeti Vállalat viseli. A Siemens Telefongyár Kft. képviselte az Információs és Kommunikációs Hálózatok ágazatot és a Mobil Kommunikációs Rendszerek Ágazatát júliusában a Siemens Telefongyár Kft. megszűnt, jogutódja a Siemens Rt. lett. A Siemens Investor Építési-Beruházási Kft ban alakult. Fő feladata a Siemens Nemzeti Vállalat működéséhez szükséges ingatlanok üzemeltetése és fejlesztése. Tíz telephelyen, több mint hét hektár területen elhelyezkedő ingatlanokban közel m 2 alapterület áll a bérlők rendelkezésére. A Siemens Nemzeti Vállalaton kívül ugyanis jelentős számú külső bérlő számára biztosítanak munkahelyet. A Kft. két fő működési területe tehát a vagyongazdálkodás és az ingatlanüzemeltetés. Ez magába foglalja a telephelyek működtetését, az előírt karbantartási feladatok teljesítését is. A Siemens Investor Kft. anyaházi partnere a Siemens Real Estate, amely a szakmai felügyeletet is ellátja. Közösen alakították ki az egységes telephely-koncepciót, amely a Gizella úti Siemens city -ként valósult meg. A telep korszerű munkakörnyezetet biztosít, építészeti megoldásaival díjakat nyert. 14

15 2. 4. Ágazatok Információs és kommunikációs hálózatok A vállalat legnagyobb területe az infokommunikáció. A távközlés liberalizációja és az előfizetők növekvő igénye az egyre magasabb szintű szolgáltatásokra arra ösztönzi a Siemenset, hogy folyamatos fejlesztéssel elébe menjen ezeknek az igényeknek. Olyan megoldásokat ajánl, amelyek lehetővé teszik az előfizetők legmagasabb szintű kiszolgálását. A Siemens mind a mobil, mind a vezetékes hálózatok az informatikai-alkalmazási rendszerek fejlesztésében és működtetésében a világ egyik vezető kompetenciaközpontja. Folyamatosan törekszik az új megoldások kidolgozására ezen a téren is, mint például az SMS-szolgáltatás bevezetése a vezetékes hálózatban, vagy prepaid szolgáltatások kialakítása. Ezen a területen a legnagyobb részt a mobil-kommunikáció (Siemens Mobile) képviseli. Ez az üzletág többek között mobil-és drótnélküli (ún. cordless) telefonokkal, ezek tartozékaival, valamint GSM modulokkal képviselteti magát. Folyamatosan bővülő mobiltelefon-választékát mindhárom magyarországi mobilszolgáltató forgalmazza, és megközelítően 40 százalékos piaci részesedésével Magyarországon az első helyet foglalja el. A hagyományos és drót nélküli telefonkészülékeket a nagy áruházakban is megtalálják a vásárlók. A tavalyi év egyik legnagyobb sikerét jelentette, hogy a Pannon GSM Rt.-vel szerződést kötött hálózati eszközök szállításáról, melyek segítségével a Pannon kibővíti országos hálózatát. A hagyományos analóg, valamint digitális és drótnélküli telefonkészülékeket a Matávon kívül számos nagy áruházlánc forgalmazza. A Siemens Mobile készül a harmadik generációs mobilhálózat magyarországi bevezetésében való aktív szerepvállalásra Siemens Business Services (SBS) 15

16 Az SBS komplett információs-kommunikációs megoldásokra szakosodott ágazat. Elsősorban az államigazgatás területén képviselik magukat, az egyik legfontosabb vállalkozás az okmányirodák szervezetére és biztonsági hálózatára épülő projekt. Az állampolgárok okmányainak, gépjárműveinek ügyintézése is ebben a rendszerben történik. A Belügyminisztérium megbízásából 2001-ben üzembe helyezték a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást nyilvántartó rendszert ben, a választások évében informatikai támogatására kiírt pályázatot a Siemens Nemzeti Vállalat nyerte. Az okmányirodák technikai megoldására alapozott rendszer sikeresen irányította a választási irodák munkafolyamatait, és látta el a nyilvánosság tájékoztatását szolgáló feladatokat. A Siemens Business Services az informatikai rendszerek folyamatos karbantartását és ellenőrzését is végzi. Az okmányirodák üzemeltetésének támogatására 2002-ben hároméves hardver-szoftver karbantartási szerződést kötött Energia előállítására törekszik. A villamos energia a mai kor embere számára nélkülözhetetlen, folyamatosan rendelkezésre kell állnia, megfizethető áron. Ezért a Siemens környezetkímélő és biztonságos energetikai termékek és megoldások 2002-ben a Paksi Atomerőmű utolsó blokkjának átalakítását is elvégezték, ezzel a Siemens befejezte magyarországi aktivitását a nukleáris energetikában, mivel ezt a területet a francia többségi tulajdonban lévő Framatome cég vette át. Ezen kívül elvégezte a Dunamenti Erőmű gázturbinás blokkjainak vezérlőjének átalakítását, valamint részt vett a Mátrai Erőműben lévő füstgáz-kéntelenítő berendezés létesítésében. Ezzel Magyarország az európai határérték alá csökkentette a kénkibocsátást. 16

17 2002-ben a Siemens megnyerte a Kiskörei Vízerőmű retrofitjára kiírt pályázatot, ami azt jelenti, hogy 2006-ig a négy blokk teljes felújítását fogja elvégezni: ez modernizálást, hatásfok-javítást és élettartam-meghosszabbítást jelent. Az energia elosztó berendezések piacán is korszerű technológiával van jelen Ipari megoldások és szolgáltatások A Siemens Automatizálás és hajtások ágazata ipari létesítmények infrastruktúrájához és működtetéséhez létesít kommunikációs hálózatokat, logisztikai rendszereket. A termékek értékesítése nagykereskedő-partnerek kereskedelmi hálózatában történik, és az ágazat az elsők között vezeti be az Internet-alapú elektronikai kereskedelmet. A Létesítménytechnika és műszaki szolgáltatások ágazat épületek komplett villamos rendszereinek előállításával és számos ehhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtásával foglalkozik. Egyik legjelentősebb munkája a Gödön található Samsung színesképcsőgyár elektromos energiaellátó rendszerének létrehozása volt. Az ágazat másik fő területét világszerte a repülőterek jelentik. A Ferihegyi Repülőtéren a szegélylámpák kábeleinek cseréjét, a repülőgépek földi mozgását irányító táblák és villogó fények telepítését, az áramgenerátorok cseréjét, valamint a fénysorok kiépítését végezte el a Siemens ben. Budapesten részt vett a vállalat a Palace szálló, az Árkád bevásárlóközpont és az Ázsia Center megépítésében, villamos munkák komplett kivitelezésével. A logisztika-automatizálás területén a Siemens legnagyobb projektje a Magyar Posta új budaörsi logisztikai központjában lévő gépsorok létesítése Közlekedési rendszerek 17

18 A vasúti közlekedésben a Siemens a világ egyik vezető járműgyártója, a vasúti infrastruktúra minden eleme megtalálható a kínálatában. A Magyar Államvasutak számára 2001 óta folyamatosan teljesít megrendeléseket, idén, 2003-ban pedig megkezdi a Desiro típusú, dízelhajtású iker-motorvonatok szállítását. Ezzel jelentősen hozzájárul a hazai járműpark korszerűsítéséhez. Tervezi a HÉV villamos felsővezeték-rendszerének korszerűsítésében való részvételt is. A közúti forgalomtechnika területén a jelzőlámpákat irányító forgalomirányító központok előállításával foglalkozik a vállalat, illetve ezen létesítmények szervizmunkáját végzi. A parkolástechnika területén is képviselteti magát a vállalat. Országszerte több mint ezer Siemens-készülék található a parkolójegy-kiadó automaták között. A közlekedés területén a harmadik legfontosabb részterületét az autópályaforgalomirányító rendszerek képezik. Az M0 autóút és az M1/M7 közös autópályaszakasz változtatható jelzésfelületű táblái is a Siemens nevéhez fűződnek Orvostechnika Az egészségügy területén a Siemens elsősorban nagy teljesítményű képalkotó berendezések gyártójaként van jelen. Ezen kívül növelni kívánja a szolgáltatások részarányát tevékenységében. Ennek jegyében kórházak és intézmények teljes műszerparkjának komplex üzemeltetését végzi Ezen kívül teljes körű kórházi információs rendszerek telepítésével és karbantartásával járul hozzá az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez. 18

19 2. 5. A Siemens Rt. társvállalatai A Siemens Rt. tulajdonosi köre számos hazai vállalattal közös. Az alábbiakban röviden bemutatom a főbb társvállalatokat Bosch Siemens Kft. A Bosch Siemens Kft. háztartási gépek széles választékával van jelen a magyarországi piacon. Termékpalettáján széles választékot találunk a kis készülékektől pl. konyhai robotgép, kávéfőző, vasaló a nagy készülékeken át mosógép, tűzhely, mosogatógép a beépíthető berendezésekig. Stratégiájának meghatározó eleme, hogy mindig technikailag élenjáró, innovatív termékekkel jelenik meg Fujitsu Siemens Computers A Fujitsu Siemens Computers termékek és megoldási csomagok széles skáláját kínálja az információtechnológia területén. Személyi számítógépektől a nagyvállalati számítógép környezetig igen széles a kínálati paletta. Vezető szerepet tölt be az üzleti felhasználóknak szánt professzionális számítógépek, notebook-ok és munkaállomások piacán csak úgy, ahogy az otthoni felhasználók és a kisebb irodák igényeinek kielégítésében nem csak Magyarországon, hanem Európa, a Közel-Kelet és Afrika piacain is. 19

20 OSRAM Kft. A németországi székhelyű OSRAM GmbH hazai importőre éss disztribútora az OSRAM Kft. A Siemens fénytechnikai munkaterületét képviseli a vállalat. Választékában minden olyan fényforrás megtalálható, amelyre a háztartásokban, professzionális fénytechnikában és járművekben szükség lehet. Jelentős összeget, teljes árbevételének 5 százalékát fordítja fejlesztésre, ezért a legkorszerűbb megoldásokat kínálja Siemens Building Technologies Kft. A Siemens Building Technologies Kft. a svájci központú Siemens Buliding Technologies AG. multinacionális vállalatcsoport magyarországi leányvállalata. Épületgépészeti szabályozó készülékek, komplett épület-felügyeleti rendszerek tervezésével, kivitelezésével és felügyeletével foglalkozik. Területén világszerte, így Magyarországon is piacvezető vállalat Siemens Cerberus Kft. A Siemens Cerberus Kft. tevékenységi köre az elektronikus biztonságtechnika területét öleli fel. A termékek forgalmazásán kívül az elektronikus tűzjelző és automatikus oltó rendszerek, behatolásjelző rendszerek, kártyás beléptető rendszerek, biztonságtechnikai video rendszerek tervezését, kivitelezését és karbantartását is végzi. Ezeken a területeken folyamatos kutatásokat végez. 20

21 Siemens Erőműtechnika Kft. A vállalat főbb tevékenységi közé tartozik az erőművi berendezések gyártása, szervizelése, mérnöki tevékenység, valamint a villamos-és irányítástechnikai szakterület. Ezen területeken hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a Siemenssel Siemens PSE Program- és Rendszerfejlesztés Szoftverfejlesztéssel, szoftverprojektek lebonyolításával foglalkozó vállalat. Elsősorban a Siemens telekommunikációs ágazata számára készítenek megoldásokat, amelyek Siemens rendszerek elemeiként kerülnek a világpiacra és Magyarországra. A Siemens PSE része annak a bécsi központú kutató és fejlesztő hálózatnak, melyben világszerte több mint 5000 fejlesztőmérnök dolgozik. 21

22 3. Kommunikációelmélet A vállalati kommunikáció jellemzői A vállalati kommunikáció a vállalat külső és belső környezetével folytatott írásos és szóbeli kommunikációt jelenti. Ide tartozik a teljesség igénye nélkül a kereskedelmi levelezés, a prezentációk, szakmai viták, értekezletek, a cég-és termékismertetők, a pályázatok, üzleti tervek, sajtóközlemények, hirdetések,a belső ügyvitel iratai, belső kiadványok a dolgozók részére, és az elektronikus közlések (Internet, Intranet) is. A vállalati kommunikáció célcsoportjai lehetnek: a vállalat külső kapcsolatkörei, üzleti partnerei, ügyfelei, a felügyeleti szervek és közintézmények a munkatársak a nyomtatott és az elektronikus média képviselőivel folytatott információcsere. Az üzleti kommunikáció kultúrája jelentősen befolyásolja a vállalatról alkotott képet, így az egyik legfontosabb eszköz a vállalati image befolyásolására. A kommunikációs kultúra a vállalat külső és belső környezetével folytatott információcsere minőségeként értelmezhető, ezért szorosan összefügg a vállalat szervezeti kultúrájával, a vezetőség és a dolgozók által elismert érték-és normarendszerrel. Ez a kultúra nem csak az ügyfelekkel való udvarias bánásmódban fejeződik ki, hanem a pontos dokumentációban, a stratégiai tervezésben és a modern technológiák használatában is. 22

Elnöki összefoglaló ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ 3

Elnöki összefoglaló ELNÖKI ÖSSZEFOGLALÓ 3 Tartalomjegyzék Elnöki összefoglaló..............................................................3 Sikereinkrõl.....................................................................5 A Siemens szervezeti

Részletesebben

Magyarország. Éves Jelentés 2005

Magyarország. Éves Jelentés 2005 s Magyarország Éves Jelentés 2005 Tartalom Vállalati alapelvek 3 Elnöki köszöntő 4 Üzleti sikereink 7 A Siemens szervezeti felépítése 12 A Siemens Nemzeti Vállalat Cégtörténet 14 Üzleti jelentés 16 Ágazati

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketing kommunikáció szakirány A MARKETING ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉS KAPCSOLATA A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT.-BEN

Részletesebben

Éves jelentés 2006 Magyarország

Éves jelentés 2006 Magyarország Éves jelentés 2006 Magyarország www.siemens.hu Az üzleti tevékenység sarokszámai A Siemens Zrt. üzleti tevékenységének sarokszámai 2005/2006-ban (US GAAP szerint) 2004/2005 2005/2006 Jegyzett tőke 6 000

Részletesebben

Lorem Ipsum 1. Éves jelentés 2008. www.siemens.hu

Lorem Ipsum 1. Éves jelentés 2008. www.siemens.hu Lorem Ipsum 1 Éves jelentés 2008 www.siemens.hu 2 Lorem Ipsum Lorem Ipsum 3 Siemens-csoport Magyarország Összefoglaló áttekintés 2006-2008 Víziónk millió Ft 2005/2006 Csoport 2006/2007 Csoport 2007/2008

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 3 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 3 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A HADSEREGBEN

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A HADSEREGBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing szak Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ A HADSEREGBEN Készítette: Hegyi Márton Budapest,

Részletesebben

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com Magyarország Éves jelentés 2012 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 4 A Siemens konszern 1.2. 6 A magyarországi Siemens csoport 1.3. 9 Küldetés, értékek, célok 1.4. 12 A Siemens Zrt., a Siemens

Részletesebben

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com Siemens Magyarország Éves jelentés 2013 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 6 Küldetés, Jövőkép, Értékek 1.2. 8 A Siemens Magyarországon 1.3. 10 A Siemens Zrt., a Siemens csoport vezető vállalata

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS 2000. TAVASZ e-gazdaság hatékonyság és versenyelőny ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS Tartalom: Felülnézet 5 interjú Zöldné Roska Mariettával Az informatika humanizálása 6 Bemutatjuk

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban -

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kreativitás, design és minőség a textilruházati iparban - A ruházati formatervezés oktatásának új aspektusai Budapest 2005 Szerző: Kisfaludy Márta Konzulens: Polgár Csaba, egyetemi tanár

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Marketing szakirány A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci marketing szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci marketing szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci marketing szakirány ÜZLETI FOLYAMAT-KIHELYEZÉS A GENPACT HUNGARY KFT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Készítette: Nagy

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA A BKV ZRT-N KERESZTÜL

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA A BKV ZRT-N KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Minőségmenedzsment szakirány A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA A BKV ZRT-N KERESZTÜL

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben