AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN"

Átírás

1 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti. Az elektronikus könyvtár dokumentumai szabadon felhasználhatók változtatások nélkül a forrásra való megfelelő hivatkozással, de csak saját célra nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat REKLÁM szakirány AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ BEMUTATÁSA A SIEMENS NEMZETI VÁLLALAT PÉLDÁJÁN készítette: Kasza Dorottya Budapest, 2004.

2 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Bíró Péternek és a Siemens Nemzeti Vállalat Vállalati Stratégia és Kommunikáció osztály munkatársainak segítségükért. 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Siemens bemutatása Siemens-történelem a műhelytől a világvállalkozásig A Siemens Magyarországon A Siemens Nemzeti Vállalat Ágazatok Társvállalatok Kommunikációelmélet A vállalati kommunikáció jellemzői A vállalati kultúra Az arculattól az image-ig Az integrált kommunikáció jellemzői Reklám vs. PR kontra integrált kommunikáció Az integrált kommunikáció legújabb játéktere az e-kommunikáció Az integrált kommunikáció a Siemens Nemzeti Vállalatnál Az arculat és az image szerepe a Siemensnél Belső kommunikáció A belső kommunikáció céljai A belső kommunikáció eszközei Külső kommunikáció A külső kommunikáció céljai A külső kommunikáció célcsoportjai A külső kommunikáció eszközei Befejezés 51. 3

4 6.Irodalomjegyzék 52. 4

5 1. Bevezetés Dolgozatom tárgyául olyan témát választottam, amely a kommunikáció történetében egy meglehetősen újnak számító, dinamikusan fejlődő terület. Ez nem más, mint az integrált kommunikációs szemlélet, amely a legnagyobb márkák és vállalatok között is csak mostanában kezd elterjedni. A fogalom alapos tanulmányozása és definiálása során arra a következtetésre jutottam, hogy az elméleti megközelítés után a gyakorlatban is szeretném megvizsgálni, hogyan működik az integrált kommunikáció egy vállalatnál. Mivel szakmai gyakorlatomat a Siemens Nemzeti Vállalat Vállalati stratégia és kommunikáció osztályán tölthettem, betekintést nyerhettem a kommunikációs szakma rejtelmeibe egy olyan vállalatnál, amelyik az integrált kommunikációs szemlélet elkötelezett híve. Ezért a Siemens példáján fogom bemutatni az integrált kommunikáció jelenségét és működését. A Siemens vállalatcsoport közel másfél évszázados múltra tekint vissza. Ennek megfelelően nemzetközi szinten is nagy hagyományokkal rendelkezik. Sikerességének titka többek között abban rejlik, hogy felismerte a kommunikáció tudatos stratégiai jelentőségének szerepét. A hagyományok megőrzése mellett a Siemens a kezdetektől hajlandó volt arra, hogy magáévá tegye a legkorszerűbb szemléleteket. Innovációra törekszik, mind a gondolkodásmód, mind a technikai eszközök tekintetében. Dolgozatomban először bemutatom a vállalat történetét és felépítését, majd bemutatom a vállalati kommunikáció legfőbb elemeit, valamint kitérek az arculat építésének elemeire és módszereire is. Külön fejezetet szentelek a legújabb, legdinamikusabban fejlődő kommunikációs terület, az elektronikus vagy on-line kommunikáció bemutatására. 5

6 Az integrált kommunikáció elméleti jelentőségének megismertetése után rátérek mindezek gyakorlati bemutatására, azaz az integrált kommunikáció Siemens-módra történő megvalósítására. 6

7 2. 1. Siemens-történelem - A műhelytől a világvállalkozásig Hogyan lehetséges az, hogy egyetlen ember tehetségének és kitartásának köszönhetően egy egyszemélyes műhely néhány évtized alatt több ezer embernek munkát adó világvállalattá válik? Ahhoz, hogy a Siemens több mint 150 éves történetét bemutathassam, az alapító, Werner von Siemens életútját szeretném megismertetni. Werner von Siemens 1816-ban született egy földbérlő gazda negyedik gyermekeként. Hamar kiderült, hogy a fiatalember kiváló műszaki érzékkel bír, de mivel családja nem tudta finanszírozni egyetemi tanulmányait, az egyetlen lehetőséget a továbbtanulásra a porosz hadsereg nyújtotta. Ezért csatlakozott a sereghez, ahol rövidesen elismerték képességeit. Eközben hasonló érdeklődésű testvére, Wilhelm Angliában benyújtott szabadalmából a család némi jövedelemre tett szert, amely hosszú távra biztosította, hogy Werner kutatásokba fogjon a hadsereg mellett. A telegráfia területe érdekelte a legjobban. Miután kifejlesztette a mutatós távírót, amely a koránál lényegesen fejlettebb eszköz volt, megalapította unokatestvérével, Johann Georg Halskéval a Telegraphen-Bauenanstalt von Siemens&Halske vállalatot ban kapták első komoly megbízásukat: a Berlin és Frankfurt am Main közti távíróvonal kiépítése volt a feladat, amelyet számos megrendelés követett a porosz államtól. A fiatal cég nagy lelkesedéssel vetette bele magát a nemzetközi életbe: 1850-ben már megnyitották londoni képviseletüket. Az 1851-es londoni világkiállításon a mutatós távíró elnyerte a legrangosabb elismerést. Folytatva a nemzetközi terjeszkedést, 1855-ben Szentpéterváron, 1858-ban pedig Ausztriában nyitottak irodát. 7

8 A Siemens történetének következő fontos állomása, hogy Werner Jedlik Ányostól függetlenül - felfedezte a dinamót. A találmány gyökeresen megváltoztatta az energiatermelést, ezáltal új területeket nyitott a közlekedésben, iparban és a mindennapi életben is. Ezzel kirajzolódott a Siemens máig két legfontosabb működési területe: az energiatermelés és a távközlés. Werner von Siemens nem csak műszaki tehetségével, hanem korát megelőző vállalatvezetési filozófiájával is elősegítette a sikeres működést. Fontosnak tartotta dolgozói motiválását, és így nyilatkozott erről: hamar világossá vált előttem, hogy az állandóan növekvő cég csak akkor képes megfelelő ütemben fejlődni, ha biztosítva van, hogy munkatársai vidáman és hatékony módon dolgozzanak. Nyugdíjpénztárat hozott létre a dolgozóknak, és bevezette a kilenc órás munkanapot, míg máshol tíz-tizenkét óra volt a norma. Werner a porosz közéletben is aktív szerepet vállalt: parlamenti képviselő volt 1862 és 1866 között, alapító tagja volt a Német Elektrotechnikai Társaságnak és alapítványt hozott létre a Birodalmi Fizikai-Műszaki Intézet támogatására ban nemessé avatták, majd két évvel később visszavonult a vállalat irányításából. Ekkor már a Siemens 5500 fős gárdával rendelkezett, amelynek több mint a fele külföldön dolgozott, a kilenc gyár 6,6 millió márkás külföldi és 23 millió márkás hazai forgalmat generált ben a cég részvénytársasággá alakult, hogy növelhesse tőkebázisát. Ekkor a vállalatot Werner testvére és fiai kormányozták. Budapesten 1887 óta működtette irodáját a Siemens, az első budapesti villamos felavatása után 1896-ban átadták a földalattit. A huszadik század első éveiben két Siemens-érdekeltségű cég alakult meg: az energetikára szakosodott Siemens-Schuckertwerke GmbH, és a rádiók fejlesztésével foglalkozó Telefunken. Ez utóbbi vállalat a németországi műsorszórás kezdetekor megkezdte a sorozatgyártást, és hamarosan piacvezetővé vált ra a Siemens bevételei átlépték a 400 millió márkás határt és dolgozóinak létszáma elérte a 63 ezret. 8

9 Az első világháborúban a Siemens teljes külföldi vagyona odaveszett, de két évtized alatt a cég újjáépült, bevételeit és létszámát megsokszorozta. Ekkor már Werner harmadik fia, Carl Friedrich állt a cég élén. Neki köszönhető, hogy a kor problémáival sikeresen megküzdött a vállalat. E siker egyik kulcsa a Carl Friedrich által megvalósított struktúraváltás volt. Azt az elvet vallotta, hogy a Siemensnek csakis az elektrotechnikára szabad koncentrálnia, de annak teljes keresztmetszetét le kell fednie. Az egyéb tevékenységeket például az automobilgyártást- beszüntették ben több izzógyártó cég, így a Siemens&Halske részvételével létrejött az Osram GmbH, amely ma a világ egyik legnagyobb fényforrás-gyártója. Ekkoriban alapozták meg a későbbi évek másik sikerágazatát, az orvostechnikát az erlangeni Reiniger, Gebbert&Schall cég felvásárlásával. Ebből alakult ki 1932-ben a harmadik nagy Siemens-cég, a Siemens-Reiniger-Werke AG. Carl Friedrich Siemens szerint a vállalatbirodalom sikere többek között annak is köszönhető, hogy profilja a teljes elektrotechnikai területre kiterjed. Ezért az egyes területeken elért eredményeket késedelem nélkül tudták alkalmazni a többi területen. Az elektrotechnika viharos elterjedésében óriási szerepe volt a Siemensnek ben helyezték üzembe Berlinben Németország első közlekedési lámpáit. Az as gazdasági világválság hatásai természetesen a Siemenset sem kerülhették el. Dolgozóinak közel a fele, mintegy 60 ezer ember került az utcára; forgalma közel a kétharmadával visszaesett. De néhány éven belül talpra állt a cég, és 1939-ben elérte az 1 milliárd márkás forgalmat. Eközben a technikai fejlődés viharos ütemben folytatódott: 1933-ban bemutatták a Siemens-Hell-féle távírót, amely a fax elődjének tekinthető, 1939-ben sorozatgyártásra került az elektronmikroszkóp, elindult a félvezető-kutatás, és 1944-ben elkészült a Betatron nevű elektrongyorsító is. A második világháború során a Siemens is a hadigazdaság kiszolgálására kényszerült, és ismét elvesztette birodalmának jó részét. Ekkor már Hermann von Siemens állt a vállalat élén. 9

10 1945-ben két területen zajlott a vállalat újjáépítése: a Siemens-Schuckertwerke Erlangenbe, a Siemens & Halske Münchenbe települt. A Siemens család tagjai váltották egymást a vállalat élén, és 1981 körülre a cég elérte mai formáját. E korszak legfontosabb eseménye a Siemens AG megszületése volt: 1966-ban egyesítették a Siemens & Halske, a Siemens-Schuckertwerke AG és a Siemens-Reiniger- Werke AG vállalatokat. Ezzel negyedmilliós létszámával a Siemens ismét messze a legnagyobb német munkaadónak számított. Munkaereje folyamatosan nőtt tovább, ban átlépte a 200 ezret, 1972-ben a 300 ezret. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a konszern a 60-as és 70-es években erős pozíciókat épített ki Dél-és Észak-Amerikában. A cég bevételei 1962-re ötmilliárd, 1972-re pedig 11 milliárd márkára nőttek. A növekedéssel párhuzamosan a cégcsoport is átalakult. A technológia fejlődésének trendje a hagyományos elektrotechnikától lassan az elektronika felé kezdett fordulni, azon belül is az információtechnológia és a félvezető-technika nyert egyre nagyobb teret ban állítottak elő első alkalommal nagy tisztaságú szilíciumot. Az első pacemakert 1958-ban, Svédországban ültették be emberi szervezetbe. Az első elektronikus automatikarendszer a rákövetkező évben jött létre, egyidejűleg az első teljesen tranzisztorizált számítógép sorozatgyártásának megindulásával és a garchingi kísérleti atomreaktor üzembe helyezésével. A háztartási gépek területe előbb 1957-ben a Siemens-Electrogeräte AG-hoz, majd ben a Bosch Siemens Hausgeräte vegyesvállalathoz, az energetika 1969-ben az AEG-vel létrehozott Kraftwerk Unionhoz (KWU) került; utóbbi gyorsan a szektor vezető vállalata lett. A Siemens minden területen igen magasra helyezte a mércét, és minden munkaterületén a technikai élvonalat képviseli azóta is ben a Siemens mutatta be az első komputer-tomográfot, 1977-ben elkezdte az üvegszálas kábel gyártását, 1980-ban pedig működésbe helyezte az első digitális telefonközpontját. A cég megvásárolta korábbi közös vállalkozásait, a KWU-t és az Osramot. A fejlődés töretlenül folytatódott: 1984-ben bemutatta a cég az első ISDN kommunikációs rendszert, 1985-ben pedig az ICE vonat elérte a 300 km/órás sebességet. A Siemens tagja a mágneses levitációs vasút fejlesztését végző konzorciumnak, valamint a repüléstechnikában és űrkutatásban tevékenykedő DASA-nak. 10

11 Az utóbbi két évtizedben a bővülés fő irányát a távol-keleti térség és a volt keleti blokk alkotják ben átalakították a cég szerkezetét. Az új szervezet 15 ágazatból, két önálló területből, két jogilag önálló ágazatból, valamint tizenkét központi osztályból állt ben a Siemens betört a PC-piacra is: megvásárolta a Nixdorfot, így Európa legnagyobb PC-gyártójává vált. Az üzletágat 1990-ben a Fujitsuval közös vállalkozásba vitték át. A kilencvenes években a Siemens sok szempontból nehéz helyzetbe került. Az információtechnikai forradalom, a vezetékes és mobil távközlés, a szolgáltatások, az Internet és az e-business új kihívások elé állították a vállalatot. A változások sebessége egyre gyorsult és gyorsul ma is, ami a cégek részéről komoly változásokat követel meg. A Siemens részben mérete, részben a különböző szintű vezetőinek hozzáállása miatt lassan reagált, így a kilencvenes évek közepére meglehetősen nehéz helyzetbe került. Ekkoriban a vállalat igen nagy projekteket valósított meg, jelentős fejlesztéseket eszközölt Közép-Kelet-Európában, és ezzel elpalástolta a mélyebb problémákat: csökkent a megrendelések száma, és az ügyfelek elsősorban nem az állami, hanem a vállalati szektorból kerültek ki, ahol sokkal nagyobb volt a piaci verseny, és erősebb árérzékenységgel is kellett számolni. A cég komoly veszteségeket szenvedett az Egyesült Államokban 1995-ben a dollár árfolyamának jelentős csökkenése miatt és 1998 között harmadára csökkent a vállalat nyereség, részben a veszteséges mobil üzletág miatt. Ahhoz, hogy sikerüljön megoldani a problémákat, teljes szemléletmód-váltásra volt szükség. Heinrich von Pierer, a konszern vezérigazgatója kommunikációs igazgatója segítségével kidolgozta a Tíz Pontos Programot, amely szigorú előírásokat és ellenőrzési mechanizmusokat tartalmazott, valamint a portfólió optimalizálását, néhány munkaterület átszervezését és a német alkalmazottak számának csökkentését. A célok között szerepelt az is, hogy 2001-re a cég részvényeit bevezessék az amerikai tőzsdére. Az átalakítások sikeresnek bizonyultak: a negatív trend megfordult, a részvények értéke 1999 óta több mint kétszeresére nőtt. Heinrich von Pierer azonban tudja, hogy a folyamatos korszerűsítés és innováció a siker kulcsa: elhatározta, hogy a Siemens konszernt tudásalapú és e-driven céggé alakítja, ami azt jelenti, hogy néhány éven belül minden üzleti folyamatot elektronikus úton fognak 11

12 intézni, a beszerzéstől kezdve a logisztikán át a kereskedelemig. A munkatársak képzésének és tudásuk hasznosításának fő médiuma az intra-és internet lesz A Siemens Magyarországon A Siemens magyarországi története egészen a XIX. század végére nyúlik vissza. Ez az ország rohamos fejlődésének időszaka volt, ekkor épült az első villamosvasút a fővárosban. Ennek megépítésére kapott megbízást a berlini Siemens&Halske vegyes vállalat.a feladat sikeres teljesítése után számos további vonal, a milleniumi földalatti, közcélú áramfejlesztő telepek és elosztó hálózatok megépítése következett. Főútvonalak elektromos megvilágítását is végezték. Ezzel a Siemens&Halske nagyban hozzájárult Budapest világvárossá válásához. Az I. világháború előtt a Siemens nagyvasútvonalak villamosítását végezte vidéki városainkban, a fővárosban és Pozsonyban pedig villamos gép-, készülék- és kábelgyártást hozott létre. Ezzel a hazai elektrotechnikai ipar egyik élenjárójává vált. A két világháború között a Siemens számos ipari létesítmény elektromos rendszerét alakította ki, illetve rádió-és röntgenkészülékeket gyártott. Fontos szerepet játszott az infrastrukturális területen is: részt vett a távíró és távgépíró hálózatok fejlesztésében. A II. világháború után a Siemens minden hazai vagyonát elvesztette a jóvátételek fejében. Szakértelme, munkásgárdája, technikai kultúrája azonban tovább élt az állami vállalatoknál. Amikor a politikai enyhülés következtében újra lehetőség nyílt vegyes vállalatok alapítására, a Siemens az elsők között élt az alkalommal és a rendszerváltás között a Siscontact Kft. A Siemens kisebbségi tulajdonú képviseleti és szolgáltató vállalatként sikeresen segített a Siemens és magyar ügyfelei kapcsolatának fejlesztésében, és működött közre számos nagy ipari projekt megvalósításában. A 70-es és 80-as években a Siemens-számítástechnika vezető szerepet játszott a pénzintézeteknél és az államigazgatásban. Ez a Siscontact Szerviz magas színvonalának köszönhetően valósulhatott meg. 12

13 A rendszerváltással egy időben a Siscontact Siemens Kft.-vé alakulhatott, így több mint 40 év után végre száz százalékos tulajdonú vállalatként működhetett. Napjainkban a magyar Siemens egy tizennyolc vállalatból és érdekeltségből álló cégcsoportot jelent a sorozatos akvizícióknak és cégalapításoknak köszönhetően. A cégcsoport a 2000/2001-es évben közel 100 milliárd forintos összforgalommal vették ki a részüket a gazdaság működéséből. A Siemens Nemzeti Vállalat a legnagyobb cég a 44. helyet foglalja el a legnagyobb forgalmú cégek toplistáján, és ez elektronikai és elektrotechnikai cégek között a belföldi értékesítés árbevétele tekintetében az első helyet foglalja el. A 2001-es évben bekövetkezett gazdasági recesszió hatással volt természetesen a Siemensre is, mivel a cég egyik legnagyobb szakmai területe az információ és kommunikáció (IC- lásd később), ahol világszerte jelentős keresletcsökkenés következett be a terrorcselekmények után. Azonban a vállalat mégsem kényszerült középtávú üzleti céljainak módosítására, köszönhetően az egész Földre kiterjedő jelenlétének és a jobb piaci helyzetben lévő ágazatoknak (energiatermelés, közlekedés, egészségügyi megoldások). Ezen szektorok eredményei ellensúlyozzák az IC terület nehézségeit. 13

14 2. 3. A Siemens Nemzeti Vállalat A Siemens Nemzeti Vállalat a magyar Siemenscsoport legnagyobb vállalata. A Siemens regionális vállalataként működik, ellátja a konszern hazai képviseletét és ebben a minőségében tulajdonosi jogokat is gyakorol néhány Siemens-vállalat és érdekeltség vonatkozásában től közös igazgatóság és központi funkcionális osztályok irányításával működtek a Siemens Rt., a Siemens Telefongyár Kft. és a Siemens Investor Kft. szervezeti egységei. A Siemens Rt ben jött létre a Siemens Kft. és a Siemens többségi tulajdonú Villanyszerelőipari Vállalat Rt. egyesítése révén, a Siemens legtöbb ágazatára kiterjedő széles szakmai profillal. Az anyavállalat hosszú távú magyarországi elkötelezettségét jelzi, hogy a világon 29. országként Magyarországon is regionális vállalatot működtet. Ezt a rangot a Siemens Nemzeti Vállalat viseli. A Siemens Telefongyár Kft. képviselte az Információs és Kommunikációs Hálózatok ágazatot és a Mobil Kommunikációs Rendszerek Ágazatát júliusában a Siemens Telefongyár Kft. megszűnt, jogutódja a Siemens Rt. lett. A Siemens Investor Építési-Beruházási Kft ban alakult. Fő feladata a Siemens Nemzeti Vállalat működéséhez szükséges ingatlanok üzemeltetése és fejlesztése. Tíz telephelyen, több mint hét hektár területen elhelyezkedő ingatlanokban közel m 2 alapterület áll a bérlők rendelkezésére. A Siemens Nemzeti Vállalaton kívül ugyanis jelentős számú külső bérlő számára biztosítanak munkahelyet. A Kft. két fő működési területe tehát a vagyongazdálkodás és az ingatlanüzemeltetés. Ez magába foglalja a telephelyek működtetését, az előírt karbantartási feladatok teljesítését is. A Siemens Investor Kft. anyaházi partnere a Siemens Real Estate, amely a szakmai felügyeletet is ellátja. Közösen alakították ki az egységes telephely-koncepciót, amely a Gizella úti Siemens city -ként valósult meg. A telep korszerű munkakörnyezetet biztosít, építészeti megoldásaival díjakat nyert. 14

15 2. 4. Ágazatok Információs és kommunikációs hálózatok A vállalat legnagyobb területe az infokommunikáció. A távközlés liberalizációja és az előfizetők növekvő igénye az egyre magasabb szintű szolgáltatásokra arra ösztönzi a Siemenset, hogy folyamatos fejlesztéssel elébe menjen ezeknek az igényeknek. Olyan megoldásokat ajánl, amelyek lehetővé teszik az előfizetők legmagasabb szintű kiszolgálását. A Siemens mind a mobil, mind a vezetékes hálózatok az informatikai-alkalmazási rendszerek fejlesztésében és működtetésében a világ egyik vezető kompetenciaközpontja. Folyamatosan törekszik az új megoldások kidolgozására ezen a téren is, mint például az SMS-szolgáltatás bevezetése a vezetékes hálózatban, vagy prepaid szolgáltatások kialakítása. Ezen a területen a legnagyobb részt a mobil-kommunikáció (Siemens Mobile) képviseli. Ez az üzletág többek között mobil-és drótnélküli (ún. cordless) telefonokkal, ezek tartozékaival, valamint GSM modulokkal képviselteti magát. Folyamatosan bővülő mobiltelefon-választékát mindhárom magyarországi mobilszolgáltató forgalmazza, és megközelítően 40 százalékos piaci részesedésével Magyarországon az első helyet foglalja el. A hagyományos és drót nélküli telefonkészülékeket a nagy áruházakban is megtalálják a vásárlók. A tavalyi év egyik legnagyobb sikerét jelentette, hogy a Pannon GSM Rt.-vel szerződést kötött hálózati eszközök szállításáról, melyek segítségével a Pannon kibővíti országos hálózatát. A hagyományos analóg, valamint digitális és drótnélküli telefonkészülékeket a Matávon kívül számos nagy áruházlánc forgalmazza. A Siemens Mobile készül a harmadik generációs mobilhálózat magyarországi bevezetésében való aktív szerepvállalásra Siemens Business Services (SBS) 15

16 Az SBS komplett információs-kommunikációs megoldásokra szakosodott ágazat. Elsősorban az államigazgatás területén képviselik magukat, az egyik legfontosabb vállalkozás az okmányirodák szervezetére és biztonsági hálózatára épülő projekt. Az állampolgárok okmányainak, gépjárműveinek ügyintézése is ebben a rendszerben történik. A Belügyminisztérium megbízásából 2001-ben üzembe helyezték a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást nyilvántartó rendszert ben, a választások évében informatikai támogatására kiírt pályázatot a Siemens Nemzeti Vállalat nyerte. Az okmányirodák technikai megoldására alapozott rendszer sikeresen irányította a választási irodák munkafolyamatait, és látta el a nyilvánosság tájékoztatását szolgáló feladatokat. A Siemens Business Services az informatikai rendszerek folyamatos karbantartását és ellenőrzését is végzi. Az okmányirodák üzemeltetésének támogatására 2002-ben hároméves hardver-szoftver karbantartási szerződést kötött Energia előállítására törekszik. A villamos energia a mai kor embere számára nélkülözhetetlen, folyamatosan rendelkezésre kell állnia, megfizethető áron. Ezért a Siemens környezetkímélő és biztonságos energetikai termékek és megoldások 2002-ben a Paksi Atomerőmű utolsó blokkjának átalakítását is elvégezték, ezzel a Siemens befejezte magyarországi aktivitását a nukleáris energetikában, mivel ezt a területet a francia többségi tulajdonban lévő Framatome cég vette át. Ezen kívül elvégezte a Dunamenti Erőmű gázturbinás blokkjainak vezérlőjének átalakítását, valamint részt vett a Mátrai Erőműben lévő füstgáz-kéntelenítő berendezés létesítésében. Ezzel Magyarország az európai határérték alá csökkentette a kénkibocsátást. 16

17 2002-ben a Siemens megnyerte a Kiskörei Vízerőmű retrofitjára kiírt pályázatot, ami azt jelenti, hogy 2006-ig a négy blokk teljes felújítását fogja elvégezni: ez modernizálást, hatásfok-javítást és élettartam-meghosszabbítást jelent. Az energia elosztó berendezések piacán is korszerű technológiával van jelen Ipari megoldások és szolgáltatások A Siemens Automatizálás és hajtások ágazata ipari létesítmények infrastruktúrájához és működtetéséhez létesít kommunikációs hálózatokat, logisztikai rendszereket. A termékek értékesítése nagykereskedő-partnerek kereskedelmi hálózatában történik, és az ágazat az elsők között vezeti be az Internet-alapú elektronikai kereskedelmet. A Létesítménytechnika és műszaki szolgáltatások ágazat épületek komplett villamos rendszereinek előállításával és számos ehhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtásával foglalkozik. Egyik legjelentősebb munkája a Gödön található Samsung színesképcsőgyár elektromos energiaellátó rendszerének létrehozása volt. Az ágazat másik fő területét világszerte a repülőterek jelentik. A Ferihegyi Repülőtéren a szegélylámpák kábeleinek cseréjét, a repülőgépek földi mozgását irányító táblák és villogó fények telepítését, az áramgenerátorok cseréjét, valamint a fénysorok kiépítését végezte el a Siemens ben. Budapesten részt vett a vállalat a Palace szálló, az Árkád bevásárlóközpont és az Ázsia Center megépítésében, villamos munkák komplett kivitelezésével. A logisztika-automatizálás területén a Siemens legnagyobb projektje a Magyar Posta új budaörsi logisztikai központjában lévő gépsorok létesítése Közlekedési rendszerek 17

18 A vasúti közlekedésben a Siemens a világ egyik vezető járműgyártója, a vasúti infrastruktúra minden eleme megtalálható a kínálatában. A Magyar Államvasutak számára 2001 óta folyamatosan teljesít megrendeléseket, idén, 2003-ban pedig megkezdi a Desiro típusú, dízelhajtású iker-motorvonatok szállítását. Ezzel jelentősen hozzájárul a hazai járműpark korszerűsítéséhez. Tervezi a HÉV villamos felsővezeték-rendszerének korszerűsítésében való részvételt is. A közúti forgalomtechnika területén a jelzőlámpákat irányító forgalomirányító központok előállításával foglalkozik a vállalat, illetve ezen létesítmények szervizmunkáját végzi. A parkolástechnika területén is képviselteti magát a vállalat. Országszerte több mint ezer Siemens-készülék található a parkolójegy-kiadó automaták között. A közlekedés területén a harmadik legfontosabb részterületét az autópályaforgalomirányító rendszerek képezik. Az M0 autóút és az M1/M7 közös autópályaszakasz változtatható jelzésfelületű táblái is a Siemens nevéhez fűződnek Orvostechnika Az egészségügy területén a Siemens elsősorban nagy teljesítményű képalkotó berendezések gyártójaként van jelen. Ezen kívül növelni kívánja a szolgáltatások részarányát tevékenységében. Ennek jegyében kórházak és intézmények teljes műszerparkjának komplex üzemeltetését végzi Ezen kívül teljes körű kórházi információs rendszerek telepítésével és karbantartásával járul hozzá az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emeléséhez. 18

19 2. 5. A Siemens Rt. társvállalatai A Siemens Rt. tulajdonosi köre számos hazai vállalattal közös. Az alábbiakban röviden bemutatom a főbb társvállalatokat Bosch Siemens Kft. A Bosch Siemens Kft. háztartási gépek széles választékával van jelen a magyarországi piacon. Termékpalettáján széles választékot találunk a kis készülékektől pl. konyhai robotgép, kávéfőző, vasaló a nagy készülékeken át mosógép, tűzhely, mosogatógép a beépíthető berendezésekig. Stratégiájának meghatározó eleme, hogy mindig technikailag élenjáró, innovatív termékekkel jelenik meg Fujitsu Siemens Computers A Fujitsu Siemens Computers termékek és megoldási csomagok széles skáláját kínálja az információtechnológia területén. Személyi számítógépektől a nagyvállalati számítógép környezetig igen széles a kínálati paletta. Vezető szerepet tölt be az üzleti felhasználóknak szánt professzionális számítógépek, notebook-ok és munkaállomások piacán csak úgy, ahogy az otthoni felhasználók és a kisebb irodák igényeinek kielégítésében nem csak Magyarországon, hanem Európa, a Közel-Kelet és Afrika piacain is. 19

20 OSRAM Kft. A németországi székhelyű OSRAM GmbH hazai importőre éss disztribútora az OSRAM Kft. A Siemens fénytechnikai munkaterületét képviseli a vállalat. Választékában minden olyan fényforrás megtalálható, amelyre a háztartásokban, professzionális fénytechnikában és járművekben szükség lehet. Jelentős összeget, teljes árbevételének 5 százalékát fordítja fejlesztésre, ezért a legkorszerűbb megoldásokat kínálja Siemens Building Technologies Kft. A Siemens Building Technologies Kft. a svájci központú Siemens Buliding Technologies AG. multinacionális vállalatcsoport magyarországi leányvállalata. Épületgépészeti szabályozó készülékek, komplett épület-felügyeleti rendszerek tervezésével, kivitelezésével és felügyeletével foglalkozik. Területén világszerte, így Magyarországon is piacvezető vállalat Siemens Cerberus Kft. A Siemens Cerberus Kft. tevékenységi köre az elektronikus biztonságtechnika területét öleli fel. A termékek forgalmazásán kívül az elektronikus tűzjelző és automatikus oltó rendszerek, behatolásjelző rendszerek, kártyás beléptető rendszerek, biztonságtechnikai video rendszerek tervezését, kivitelezését és karbantartását is végzi. Ezeken a területeken folyamatos kutatásokat végez. 20

21 Siemens Erőműtechnika Kft. A vállalat főbb tevékenységi közé tartozik az erőművi berendezések gyártása, szervizelése, mérnöki tevékenység, valamint a villamos-és irányítástechnikai szakterület. Ezen területeken hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a Siemenssel Siemens PSE Program- és Rendszerfejlesztés Szoftverfejlesztéssel, szoftverprojektek lebonyolításával foglalkozó vállalat. Elsősorban a Siemens telekommunikációs ágazata számára készítenek megoldásokat, amelyek Siemens rendszerek elemeiként kerülnek a világpiacra és Magyarországra. A Siemens PSE része annak a bécsi központú kutató és fejlesztő hálózatnak, melyben világszerte több mint 5000 fejlesztőmérnök dolgozik. 21

22 3. Kommunikációelmélet A vállalati kommunikáció jellemzői A vállalati kommunikáció a vállalat külső és belső környezetével folytatott írásos és szóbeli kommunikációt jelenti. Ide tartozik a teljesség igénye nélkül a kereskedelmi levelezés, a prezentációk, szakmai viták, értekezletek, a cég-és termékismertetők, a pályázatok, üzleti tervek, sajtóközlemények, hirdetések,a belső ügyvitel iratai, belső kiadványok a dolgozók részére, és az elektronikus közlések (Internet, Intranet) is. A vállalati kommunikáció célcsoportjai lehetnek: a vállalat külső kapcsolatkörei, üzleti partnerei, ügyfelei, a felügyeleti szervek és közintézmények a munkatársak a nyomtatott és az elektronikus média képviselőivel folytatott információcsere. Az üzleti kommunikáció kultúrája jelentősen befolyásolja a vállalatról alkotott képet, így az egyik legfontosabb eszköz a vállalati image befolyásolására. A kommunikációs kultúra a vállalat külső és belső környezetével folytatott információcsere minőségeként értelmezhető, ezért szorosan összefügg a vállalat szervezeti kultúrájával, a vezetőség és a dolgozók által elismert érték-és normarendszerrel. Ez a kultúra nem csak az ügyfelekkel való udvarias bánásmódban fejeződik ki, hanem a pontos dokumentációban, a stratégiai tervezésben és a modern technológiák használatában is. 22

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12.

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12. Stratégiai tervezés szerepe Budapest, 2009. február 12. E:\Szeminarium\Apple Genius.mov Mit jelent az apple példa számunkra? Nem születhet mindenki zseninek, de a logikus, végiggondolt és megalapozott

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz vezérigazgató-helyettes 2006.02.22. page 1 A Magyar Telekom stratégiája Megragadjuk a változásokat és proaktívan állunk a konvergenciához A technológiai

Részletesebben

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ 8. Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ . at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we called "total

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza Néhány szó magunkról. Alapítás, fejlődés lépései: 1989.-ben négyen alapítottuk a céget. Az alapítók informatikai képzettséggel, gyakorlattal és minimális

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Cégformáló Innováció

Cégformáló Innováció 77 Elektronika Kft Cégformáló Innováció Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika életét Bayer Gábor MAFITUD Fejlesztési igazgató 11. Országos találkozó 77 Elektronika Kft 2012. szeptember

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

Professzionális üzleti kapcsolatépítés

Professzionális üzleti kapcsolatépítés Professzionális üzleti kapcsolatépítés Üzleti kapcsolatépítés, mint ÉLETFORMA Mi Szomszéd Sógor Nagy cég Az üzleti kapcsolatépítés felértékelődésének okai Az üzleti kapcsolatépítés fogalma Üzleti kapcsolatépítés

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Fedezze fel a Legrand világát

Fedezze fel a Legrand világát Fedezze fel a Legrand világát MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS www.legrand.hu 15 éve Magyarországon! A Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt. piacvezetõ a kisfeszültségû elektromos szerelvények gyártása

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Korlátolt Felelősségű Társaság A SÓLYOM cégcsoport tagjai 2013 májusától alakultak meg folyamatosan. Először a SÓLYOM Befektetési

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai Előadó: dr. Sarkady Ildikó HTE MediaNet 2013 Konferencia Velence 2013. október 3-4. A prezentáció tartalma Határos jogterületek összetartása és elkülönülése

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa

Cégátvilágítás. A sikeres pályázati felkészülés kulcsa A sikeres pályázati felkészülés kulcsa 1. Alapítás éve: 2000 2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen a fejlesztésekben

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu 1 Tartalom Bevezető HFC Technics mérföldkövei Szállítók és partnerek Ügyfelek belföldön és külföldön HFC Technics szolgáltatásai Jövőbeni elképzelések

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben