KOMMUNIKÁCIÓ V. ELŐADÁS KOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ HELYZETŰ EMBEREKKEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓ V. ELŐADÁS KOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ HELYZETŰ EMBEREKKEL"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓ V. ELŐADÁS KOMMUNIKÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ HELYZETŰ EMBEREKKEL

2 I. A SZUGGESZTIÓK JELENTŐSÉGE 2 A szuggesztiók önkéntelen választ kiváltó kommunikációs üzenetek. (hatása kedvező vagy kedvezőtlen) Növeli a gyógyítás hatékonyságát (kísérletek) A befogadóra önkéntelenül hat elkerülni a negatív hatású szuggesztiókat, Pozitív szuggesztiók!!

3 3 A betegség állapotában fokozódik a szuggesztiók iránti érzékenység (példák) megváltozik a beteg pszichés működése hogyan értelmezi a szuggesztiókat A beteg ember hajlamos mindent borúsabban látni. Minden beteg emberre a teljes felgyógyulásig az információfeldolgozás sajátos módosulása jellemző.

4 Ha félelmei, fájdalmai vannak (megváltozik a tudatállapot) sokkal inkább hathat egy metafora vagy szuggesztió, mint a logikus érvelés 4

5 5 Hatékony szuggesztiók felépítése Pozitivitás: Azt emeljük ki ami jó, és kellemes. Megengedő stílus: Képes arra, hogy.. Beszéd jellegzetességei Önkéntelenség sugalmazása Ismétlés Időzítés (fokozatosság)

6 6 Ritmus Szenzoros modalitás Motiválás Tenni, nem próbálni Ismeretadás

7 Szuggesztiókra épülő kommunikációs stratégiák 7 Igenbeállítódás (Yes-set): Kérdések feltétele, melyekre igen a válasz. Lényege az egyetértés kiváltása. Követés-vezetés (Pacing-leading): Kellő összehangolódást követően használhatunk szuggesztiókat. Kettős kötés (Double-bind): A fő cél megvalósítása nem kérdés, a hozzávezető út választható

8 8 Átkeretezés (Reframing): Más értelmezési keretet adunk. Rejtett utalások (Implications): Hol érzi már most a kezelés hatását? Kérdések

9 II. KOMMUNIKÁCIÓ AKUT BETEGEKKEL 9 Az akut beteg vonatkoztatási rendszere - Gyengül a valóság ellenőrzés, a logika, ezáltal egymásnak ellentmondó dolgokat is tolerálhat a személy - A hallottakat direkt módon értelmezi - Minden elhangzott közlést magára vonatkoztat - Valamennyi információt képes a számára legkedvezőtlenebb módon feldolgozni (paranoid módon) A szuggesztiók iránti fogékonyság jelentősen nő

10 A kapcsolatfelvétel 10 Negatív transzállapotban van Fogékony a szuggesztiók iránt Elsődleges feladat: - a negatív transzállapot pozitívba fordítása - a helyzet pozitívumainak bemutatása - pacing-leading technika (pl.) - a beavatkozásoktól várt pozitív hatások bemutatása

11 11 - Fontos, hogy a beteg jelenlétében kerüljük az olyan kijelentéseket, amelyek nem rá vonatkoznak - Kerüljük a kétértelmű kijelentéseket - Támogassuk a beteget abban, hogy érezze, a környezet amibe került biztonságot nyújt (pl.) - A hozzátartozó is hasonló állapotba kerülhet, mint a krízisben lévő - Ezért ügyelni kell a vele való kommunikációra (pl.)

12 III. KOMMUNIKÁCIÓ BETEG GYERMEKEKKEL 12 A gyermekkel való kommunikáció alkalmazkodjon a gyermek életkori sajátosságaihoz A gyermek nem kezelhető önállóan, a gyermek szüleivel, családtagjaival is kommunikálni kell A nonverbális csatorna kiemelten fontos Fejlődéslélektani sajátosságok - Első életév hó - Óvodáskor - Kisiskoláskor - Serdülőkor

13 Kommunikáció a vizsgálat során 13 Fontos a gyermek felkészítése a vizsgálatra (szülő) Köszönés, bemutatkozás, a gyermeknek éppúgy, mint a felnőttnek A vizsgálat során a bizalom építése Az eredményekről való tájékoztatás, gyermeket (igényeit és életkori sajátosságait figyelembe véve) és felnőttet egyaránt Eszközös vizsgálatnál mindig elmagyarázni mit fogunk csinálni Őszinte kommunikáció Szerető és elfogadó kommunikáció

14 Nonverbális kommunikáció 14 Környezet, öltözködés szerepe, szemkontaktus, mimika, érintés, hangszín gyermekeknél különös jelentőséggel bír A beteg gyerekek arcunkból, viselkedésünkből olvasnak

15 A gyermek sajátos kommunikációs eszközei 15 Sírás Játék az énkifejezés legfontosabb eszköze, a játékon keresztül kommunikál, feloldódik, stb.. Rajz Testi tünetek

16 IV. KOMMUNIKÁCIÓ IDŐS BETEGEKKEL 16 Az idős betegek gyakran követhetetlenül és lényegtelen részleteket említve, hosszan beszélnek Kezelésük időigényesebb, lassabban reagálnak a terápiás beavatkozásra Az őket kezelők részéről gyakran negatív sztereotípiák vannak irányukba

17 Speciális szempontok 17 Érti-e az idős ember a kérdéseket, tanácsokat Vannak-e gondolkodási, megértési és memória problémái Fontos lehet a hozzátartozók, gondozók testi, szellemi, érzelmi kapacitásának a felmérése (pl. pszichiátriai betegeknél, súlyos állapotban lévő betegeknél)

18 Speciális szempontok 18 Kerülendő az infantilis megszólítás Minél konkrétabb és egyszerűbb kérdések használata Szociális aktivitás, egyéni életút és élettörténet feltérképezése, jövővel kapcsolatos tervek megkérdezése Mentális állapot vizsgálata (depresszió, szorongás, öngyilkossági veszély, organikus pszichotikus állapot)

19 V. KOMMUNIKÁCIÓ DROGFÜGGŐ BETEGEKKEL 19 Nem vonhatók könnyen kezelésbe Speciális figyelmet igényelnek Negatív attitűdök velük szemben

20 Interperszonális jellemzők drogpreferencia mentén 20 Opiátfüggők - Központi IR-re hat - Testi, lelki fájdalmak csillapítása - Nyugtató, szorongásoldó - Hangulatjavító - Agresszió, szexuális vágyak és egyéb indulatok kontrollálásában, túláradó érzelmek, szorongások oldásában segít - Folyamatos használat Érzelmileg szélsőséges megnyilvánulásokra jellemző személyeknél jellemző a használat

21 21 Pszichostimulánsok - Impulzusok hiánya, rossz hangulat, érzelmi üresség - Fő hatás: enyhítik a depressziót, feldobottságot, eufóriát okoz, növeli a másokhoz való kapcsolódás igényét, közvetlenebb, barátkozóbb a használó - Ciklikus használat

22 A szenvedélybetegek verbális kommunikációs jellemzői 22 A drogbeteg általában betegségének krónikus szakaszában kerül kapcsolatba az egészségüggyel Ópiáthasználók: elvonásos időszakban: - Nyugtalan, feszült, nehezen tűri az interjúhelyzetet Intoxikált állapotban: - Asszociációkban való elmerülés - Nem fejezi be a mondatot - Kognitív funkciók meglassúbbodása - Dühkitörés

23 Stimulánshasználók: intoxikált állapotban: - Kognitív folyamatok és a beszéd felgyorsulása - Gyors asszociációk beszédbeli követhetetlensége - Egocentrikus viselkedés elvonás időszakban: - beszűkülés, érdektelenség, fásultság - ventilál, a feszültségtől akar szabadulni 23 Hallucinogén használók: - Pszichiátriai következmény miatt kerül be, nem a droghasználat miatt - Realitáskontroll sérülése - Bizarr, valóságtól eltávolodó megfogalmazások

24 24 Nonverbális kommunikáció Első benyomások Kliens ruházata, hajviselete, ápoltsága, szignálok Mimikai elemek, hanghordozás (ópiáttoxikáció esetén a beszéd elmosódása, elkentsége, meglassúbbodása, stimulánsok esetén felgyorsult beszéd)

25 Egészségügyi ellátás 25 Főképpen ópiátfüggők kerülnek be A másik két csoport inkább a párhuzamosan kialakult pszichiátriai kórkép miatt kerül egészségügyi ellátásba Sok figyelmet igényelnek, mivel a megvonás időszakában felszínre törnek az indulatok Lehetőséget kell teremteni a feszültségek, szorongások ventilálására Rehabilitációs otthonok Edukációs programok Elterelés

26 A motivációs interjú 26 (Miller, Rollnick) 1. Az empátia kifejezése 2. A diszkrepancia kialakítása 3. A vitatkozás elkerülése 4. Az ellenállással való játék, a pozitív újrakeretezés 5. A kliens önbizalmának támogatása

27 VI. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK KOMMUNIKÁCIÓJA XIX. és XX. század jelentős haladás a fertőző betegségek okozta járványok megfékezésében Új feladat: krónikus, nem fertőző betegségek (daganatos, szív- és érrendszeri, tápcsatorna betegségei) megjelenése 27 Új típusú kommunikációs stratégiára van szükség Prevenció, betegségmegelőzés, egészségfejlesztés

28 A népegészségügy legfontosabb kihívásai 28 Az egészségfogalom átalakulása pozitív életminőség, egyensúlyi állapot Magatartási és társadalmi rizikótényezők jelentőségének megnövekedése életmód vagy stresszkezelés minősége Az egészségkockázathoz való viszonyulás saját felelősség tudatosulása Egészségfejlesztési programok (kommunikációs sikertelenség az egyén nem érzi saját problémának) saját egészség feletti kontroll megszerzése a kulcs Kommunikációs üzenet-kommunikációs technikákkal

29 A népegészségügyi programok tervezésének szempontjai 29 A népegészségügy feladata a lakosság egészségi állapotának monitorozása és célspecifikus javítása Mindezt népegészségügyi programok keretében valósítja meg A népegészségügyi stratégia célja a lakosság egészségi állapotának javítása Közösségi diagnózis: egészségügyi és társadalomstatisztikai adatok halmaza. A közösségi diagnózis során feltérképezzük a problémát, annak okait, valamint körvonalazzuk a lehetséges megoldási módokat Laikus kommunikáció jelentősége

30 A kommunikációs terv elkészítése A probléma megfogalmazása 2. Ötletek megvitatása 3. A program céljának pontos meghatározása 4. Célcsoport kiválasztása és elemzése 5. Kommunikációs cél meghatározása 6. Az üzenet megfogalmazása 7. Kommunikációs eszköz kiválasztása 8. Ellenőrzés-visszajelzés, korrigálás

31 A kommunikációs terv alapkérdései 31 Kiknek szól a program? Miért van szükség a programra? Mi az üzenet? Milyen módon jutassuk el üzenetünket? Mikor célszerű a program bevezetése Hol kerüljön sor a megvalósításra két fontos feladat: - Információnyújtás - meggyőzés

32 A kommunikációs célcsoport kiválasztásának problémái 32 Személyre szabott üzenet Célcsoport: - demográfiai összetétele - kulturális háttér - egészséggel kapcsolatos életmódbeli sajátosságok - etnikai sajátosságok Fókuszcsoportos adatgyűjtés

33 33 A kommunikáció eszközei Célcsoport igényei mentén választjuk ki Minden kommunikációs eszköznek vannak előnyei és hátrányai (élőszó, írott anyag) Személyes beszélgetés Előadások Nyomdai termékek Média (tv, rádió, újságok) Szerepmodellek kommunikációs jelentősége (pl. sztárok alkalmazása)

34 A kommunikáció sikerének buktatói 34 A tervezés centralizálásnak az elmaradása A feedbackmechanizmusok elmaradása A célcsoport nem megfelelő kiválasztása A célcsoport nem kellő mértékű motiváltsága A pozitív ill. negatív üzenettartalmak arányának nem megfelelő megválasztása A kulturális háttér figyelmen kívül hagyása Szerepmodellek alkalmazásának elmaradása

35 Köszönöm a figyelmet! 35

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede Döbrőssy Bence Dr. Németh Erzsébet SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK OKTATÁSI SEGÉDANYAG Szűrőprogramok Országos Kommunikációja kiemelt projekt Projektgazda: Országos

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja 2015.

Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja 2015. Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja 2015. Szakmai Program 1. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. [Ide írhatja a szöveget] I. Szakértői és mentálhigiénés csoport Szakmai Programja A

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei

A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei Egészségügyi szakmacsoport Általános asszisztens Modulszám: 3.0/2328-06 Matlákné Csizmadia Györgyi A testi-lelki egészség fenntartásának lehetőségei A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán

Részletesebben

Budapest, 2006. április

Budapest, 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.)OM

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék: A Pedagógiai Program 1. sz. melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Mi az egészség? Mi az egészségfejlesztés? Az életmód szerepe Az iskola szerepe és lehetőségei Alapelvek Az egészségnevelés

Részletesebben

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01.

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01. Szakmai program ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató elérhetőségei... 5 Szervezeti felépítés... 6 A nevelőszülői hálózat céljai, feladatai...

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

Dr. Pluhár Zsuzsanna

Dr. Pluhár Zsuzsanna A HELY ÉS A KÖRNYEZET JELENTŐSÉGE VÁROSI ISKOLÁSGYERMEKEK EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGÁBAN ÉS BETEGSÉGKÉPÉBEN Doktori értekezés Dr. Pluhár Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 1. Mi az egészség? Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is definiálható. Az egyszerű megközelítések mellett léteznek

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II.

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Mit kellene tudniuk a szülőknek, amikor a gyerekük az iskolába lép? Az iskolába induló gyerek testi és lelki sajátosságai.

Részletesebben

Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkakészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere

Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkakészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere Tóth Katalin Vígh Katalin Autizmussal és értelmi sérüléssel élő felnőttek munkakészségének fejlesztése és munkába állításuk feltételrendszere (Az Autizmus Alapítvány Serdülő Házában folyó munka tapasztalatai)

Részletesebben

MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG A CSALÁDBAN

MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG A CSALÁDBAN 1 MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG A CSALÁDBAN 2 A MENTÁLIS SÉRÜLÉKENYSÉG Fogalma, fajtái Sérülékenység vagy betegség? 3 A sérülékenység kifejezés jobb a szülőknek, mert: Kevésbé megbélyegző Könnyebben elfogadható

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben