~.jp :{~~GYARORS<. ~~G * 40~ ~\ ~~/ s s MAGÁNHASZNÁLATRA VOLLAY FERENC VÁLOGATOTT HAZAFIAS, VALLÁSOS ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK GYÜJTEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~.jp :{~~GYARORS<. ~~G * 40~ ~\ ~~/ s s MAGÁNHASZNÁLATRA VOLLAY FERENC VÁLOGATOTT HAZAFIAS, VALLÁSOS ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK GYÜJTEMÉNYE 1918-1936"

Átírás

1 ~.jp :{~~GYARORS<. ~~G * 40~ ~\ ~~/ EGYETEMES SZAVALÚKÖNYV VÁLOGATOTT HAZAFIAS, VALLÁSOS ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK GYÜJTEMÉNYE LEGÚJABB f:nek. ss ZENESZÁMOK JEGYZf:Kf:VEL ISKOLAI s s MAGÁNHASZNÁLATRA ÖSSZEÁLLITOTT A VOLLAY FERENC PEKÁR GYULA, A PETOFI TÁRSASÁG ELNOKt:NEK ELOSZAVÁVAL MÁSODIK KIADÁS ~ DEBRECEN VÁROSI NYOMDA 1936

2 Kezét se nyujtja filléred felé, Ha valamit adsz, elpirul belé, S míg a szemében egy könnycsepp fakad, A köszönö szó a torkán akad, És sírás reszket szája szögletén... Óh! az a koldus, óh I az a szegény 1... A magyar. Széles a világ, és mi magyarok: Fénylő teremben egy sötét sarok... - A feledés ezüstös szemfedőjét Szövi fölénk a vén idő: a pók, És Csipkerózsa ezeréves álmát Alsszuk alatta balga álmodók I Várjuk mesék déleeg királyfiját, Ki keltő csókkal majd fölénk hajol, És örökifj an von az esküvőnkre Reményínk hervadt rózsái alól... Úh I jöjj, legendák hős királyfija! Nyilt könyv a lelkünk, szent, mit benne látsz I Multunk, jövendőnk homlokunkra írva, A te népedre könnyen rátalálsz!... Ne keresd fényben, csillogó pompában, Egekbeszántó tornyos palotákban Ne j árj utána... Ott ugy sem leled A földresujtott, a porig alázott, Tépett, kifosztott magyar nemzetet I... De ha találsz valakit valahol, Olyat, ki halkan, szomorún dalol, Ki valami szent multat emleget S órákig elnéz szálló felleget, Ki, amikor kihajt ja a kupát, Könnyével együtt issza a borát, Aki a jussát, igazát nem hagyja, De magáról az inget is leadja, S ha egy tenyérnyi földről szólsz neki, Mit koszoruznak Kárpát bércei, És négy folyó ezüstje szel keresztül: Öles magas lesz, büszkén összerezdül, Szeme könnybe vész, arca Iángragyullad, Megejti egy szent, mámoros indulat, S azért a földért perbeszáll az éggel, Bősz fenevad lesz, átok, zivatar: - Az a magyar I Hangok az éjszakában. Pusztán, lobogó pásztortűz megett Két báránybőrsüveg beszélgetett... Az egyik alatt galambfehér üstök, A másik alatt kondor, fekete. Az higgadt, komoly, mint római püspök, Ez pogányker késő költészete... Szólott az öreg: "Nézz szét jól, öcsém! Ameddig ellátsz, csak addig miénk I Északról a cseh, keletről, meg délről Az oláh, a szerb vigyorog felénk... A hegyet-völgyet, a bányát, az erdőt, Míg marakodtunk, kilopták alólunk, Már csak ez a sík, ameddig ellátunk, Ez lesz anyánk, ez gondoskodik rólunk 1" - Szólt a fiatal: "Kelmednek lehet, Hogy csak a puszta az édes szülöje... Az én szemem erősebb, messzebb látok I Köröskörül a Kárpátok hegyébe I Látom a völgyet és látom a bányát, Látom az erdőt sok tengernyi fával, Még többet is: a holnapot is látom! Az én szemem nem éri be a mával I Meglássa csak: ha a Kárpátok völgye Sok rabmagyar könnyével megtelik,

3 És lefolyik sok eltaposott sírba Porló vitézek szívgyökereig : Megrendül a hegy, megindul az erdő, Fegyverre kapnak elhullt daliák, A sáraranyat a bánya kihányja, És születik - egy szebb magyar világ 1"... Az ég lobogó csillagtáborával Hunyorgatott a két pogány felett, Az öregebb a földi avart nézte, Az ifjabbik a tündöklő eget A tűz kihúnyt,.. egy-egy föllobbanása Besugároz két csöndes alakot, Mindíg... mindíg sötétebb lett köröttük, És - mind a kettő egyről álmodott!... Október 6. Ma csönd legyen, ma ne vigadjatok, Útszéli nótát ne daloljatok, Aggassatok be minden ablakot 1... Ma gyász van... fénytelen, fekete, mély... Ma hallgasson el minden szenvedély, Bús szél Arad felől, csak te regélj 1 Borzold föl lelkünk tespedö tavát, Feszítsd ki csüggedt, ernyedt vitorlánkat, Adj emlékező, bús raboknak szárnyat 1 Hitünk kialvó, hamvadó tüzét A te lehelleted élessze fel, Hogy: bilincsek közt is remélni kell... Tanítsd szeretni ezt a szent hazát, Amíg szívünk végső verése dobban, - Vérezve, csonkán: még ezerte jobban! S te tizenhárom porló, szent halott, Kik hűk voltatok száz halálon át : Ihlessétek meg lelkünk templomát... Hintsetek fénnyel, virággal tele, Csendüljenek dicső, húsvéti hangok, Új föltámadást hirdető harangok 1 A pusztán források fakadjanak, A kövekből virágok nőjjenek, S erről a gyászról, erről a rabságról, Erről a csonka, bús Magyarországról Késő krónikák : csak regéljenek!... Rab magyarokhoz. Itt virrasztok az ős bércek fölött, Béklyóba sajtolt ország szent határán... Lelkem vijjogó, vad viharmadár A reménységek omló sziklavárán 1 Derrnesztö szél fúj a síkság felől, Onnan, ahol a szív hajtja a vért... De én nem érzem, én meg nem fagyok 1 Hitem fölött egy ezredév a vért! Károghatják fülembe szürke varjak, Hogy száz ellenünk torra gyül fölöttünk... Jöhet olyan köd, hogy nem birom látni A szűk ösvényt, amelyen eddig jöttünk, Élezheti pallosát a bakó : A fejeteket meg ne alázzátok 1 ÉI fölöttünk az ős Mindenható, S elmúlik egyszer a turáni átok... Gomolyganak a sötét fellegek, De én áttöröm sasszemekkel őket, Én erős kézzel riadót verek, És talprarázok minden csüggedőket : Csak föl a fővel, magasra az arccal 1 A mi végzetunk nem a földi por 1 A mi szárnyunk csak össze van kuszálva, De fölöttünk - a szabad ég honoll... Virrasszatok 1... Ma még sötét az éj, De köröskörül égnek örtüzek

4 A banditáknak magyarok Istene Szemet szemért, fogat fogért fizet! A kezeteket tartsátok csak ott Rejtett fegyverek izzó ravaszán, S a szemeteket ott pihentessétek Féltő gyönyörrel akapán, kaszán 1... Mert az a tavasz, amely ma csak sejtés A teremtés titkos műhelyiben : Tengernyi vágyból, érzésböl fogamzik Az álmodó, a holt föld mélyiben, üdébb lesz zöldje, ragyogóbb a fénye, A tüze égőbb, forróbb, perzselöbb. Olyan kikelet, olyan megújhodás Még soha, sohasem volt azelőtt 1... Kínból, keservböl, visszafojtott könnyböl, Mi összegyűlt egy ezredév alatt, Vad, zivataros megújhodás támad, Ha bús rabok földjéből fölszakad, Szörnyű ereje feszítő súlyától Pattan a béklyó, porbahull a lánc, Még a halottak is kitörnek akkor, S úgy magyarosan kezdődik a tánc! Akik ma kora tort ülnek fölöttünk, Kacagva rajt', hogy szívünk vére hull : Derékon kapjuk minden ellenségünk És megforgatjuk szilajon, vadul 1 Csak egyszer-kétszer 1... De olyan erővel, Hogy a lehellet mindbe bennszakad, Mert ki egy ezredéven át szabad volt, Az nem lehet más, csak szabad... szabad! Bakonyalján sír a tárogató. Bakonyalján sír a tárogató, benne zokog minden kuruc bánat, Bakonyalján szomorú legények kesergöjén a szem könnybe lábad. Székely [Nuszbek] Sándor. Árvalányhaj ring a kalap szélén, érces kezek markán cseng a csákány, valahol a messze hegyek rnéhén vihart várnak vén tölgyek a vártán. Bakonyalján sír a tárogató, gyulladt szemmel hallgatják a nótát, kik tiporták lenn a Doberdókat, vagy Kárpátok közt járták a polkát. Árvalányhaj ring a kalap szélén, riadót vár füle a magyarnak, nem is bosszút, nem is halált s nem vért, csak Nagymagyarországot akarnak. Üj bölcsődal. Oh, minden titkok szent titka: Gyermek, amig az élet tövise ver meg, te vagy az áldás, te vagy a béke, bánatban csorbult szív menedéke. Te vagy a balzsam, te vagy a gyógyír, fekete felleg után a jó hír, reménye s vágya vagy az embernek, gyötrelem s gyönyör virága: Gyermek... Szent verekedés: - élet a neved 1 a jaj, baj és fertelem van veled s a sok "vae victis", vagy "glória" bús szívét fogva az ember halad. - Vérbe-velöbe gázolnak mások s recsegve dőlnek lét-akarások, remények függő-kertje leszakad, de tűrni kell és sírni nem szabad. Széll Lajos Miklós. alatt Hol inség felett a lét viharzik, bíborló szívek vére ha zajlik, a sors lelki problémákat ingat, te csókold le fájdalmainkat. - S ha koporsónkra hull föld göröngye, te vagy az, kinek könnye gyöngye

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 125 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz

Botos László olvasókönyve Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Fiatalok és felnőttek részére I. rész: A fiatalokhoz Szerkesztette Botos László Magyarságtudományi Intézet Groton, NY 2014 Botos László, 2014 Magyarságtudományi

Részletesebben

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK!

ISTEN ÁLDJA MEG A MAGYART A JÓ LOVAS KATONÁNAK ÁLLJ BE PISTA KATONÁNAK! A JÓ LOVAS KATONÁNAK A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga, Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja, Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret.

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-597-2. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-597-2. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-597-2 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4. Mercator Stúdió, 2009 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-621-4 Mercator Stúdió, 2009 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Mottó: "Óh, jaj nekem, ha elnémulnék" Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt Fohász Tartsd meg az én tőled kapott világosságomat A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Ne kísérts

Részletesebben

ZSOLNAI TÍMEA ALKOTÁSAI - GŐSI VALI VERSEI

ZSOLNAI TÍMEA ALKOTÁSAI - GŐSI VALI VERSEI 2014. ZSOLNAI TÍMEA ALKOTÁSAI - GŐSI VALI VERSEI 1 ANYÁK, AKIK MÁR NEM CSAK SÍRNAK... 2 ZSOLNAI TÍMEA ALKOTÁSAI - GŐSI VALI VERSEI Angyalok sírnak Pokol a lét köröttem. Hitem amiért elvetélt, talán megbocsát

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter. Szász Detre

CSABA KIRÁLYFI. Első dolgozat. Első ének. Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről. Ilosvai Péter. Szász Detre CSABA KIRÁLYFI Első dolgozat 1853 "Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről." Ilosvai Péter Első ének Szász Detre Harsog vala egy szó nyugattól keletig, Etele nagy király hogy már közeledik; Ádria tengernél

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított.

Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Ezerkilencszáztizennégy évben Még az Úristen is lenézett a földre. Ferenc Jóska ej-haj, háborút indított, De sok édesanyát örökre megszomorított. Anyám, anyám, kedves, édesanyám! De szomorú vasárnap virradt

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS ELŐSZÓ HELYETT Ez a versgyűjtemény kiegészítő része az 1963-ban megjelent V e r s e k című nagy kötetnek. Mint fogaskerék fogai, kapcsolódnak egybe a két könyv versei. A 63-as kötet első verse 1914 januári

Részletesebben

E M B E r, C s a K M E N J a z U T a D O N

E M B E r, C s a K M E N J a z U T a D O N Hegedüs Vince emlékkönyv Árva LÁszLó E M B E r, C s a K M E N J a z U T a D O N Válogatott Versek Martinus Kiadó Szombathely, 2011 szerző árva lászló (Hegedüs Vince) Jelen kiadványban az 1936-ban, Szombathelyen

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa

Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa Szilveszter (ballada tájjal) kifordított fekete föld fehér szelíd leplet rája hogy a szegény darabratört sötét sarát hadd ne lássa nem hull ma hó semmi jele derült Szilveszter éjjele roskad a csönd mélymagába

Részletesebben

Vágyódás. (Vízió) (2003.10.22.)

Vágyódás. (Vízió) (2003.10.22.) 1 Vágyódás Az ég ködösen néz le rám... és valahogy most szótlan Minden semmilyen körülöttem... nincs válasz A fák is sejtelmesen susognak bele az éjszakába... a lelkembe Fáj a gondolat... fáj, hogy érzek

Részletesebben

Találj rám. Találj rám, találj rám

Találj rám. Találj rám, találj rám Nincs hova menni Úszok egy folyóban a fejem lemerül Nézem a víz alatt sem vagyok egyedül Fogy a levegım, de szemmel tartalak Figyellek fél szemmel a rémes víz alatt Lassú a folyó, körülöttem fák nyelek

Részletesebben

IX. ÉVFOLYAM 1943 FEBRUÁR

IX. ÉVFOLYAM 1943 FEBRUÁR IX. ÉVFOLYAM 1943 FEBRUÁR T'ARTALOM: ' PO SSO NYI LÁ SZLÓ: A SZAKADÉK KÉT SZÉLÉN fodor JOZSEF: Vö rösmarty 1850-ben LOVASS GYULA: Seherezadeés a trubad ur HORVÁTH BÉLA: Versek THURZO G ÁBO R: Theodor Stormról

Részletesebben

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL

NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL BIHARY LAJOS: NÉPI FELJEGYZÉSEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL Bihari Lajos, e sorok Írójának édesapja, 1891. december 2l-én Nagyar községbeh Szatmár megyében született szegényparaszti sorban élő kisnemesi családban.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben