Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad?"

Átírás

1 Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Három tehetséges fiatal lányt egymás mellé sodor a sors New York Cityben: mindegyikük szerencsét próbálni jött, hírnévre, elismerésre vágynak az ismeretlen és mégis lehetıségekkel teli nagyvárosban. Útjaik szétválnak, és 19 évvel késıbb találkoznak csak újra, hogy együtt ünnepeljék 40. születésnapjukat egy Maine állambeli nyaralóban. Sok minden megváltozott anyák, feleségek, szeretık lettek, és számot kell vetniük azzal, hogy nem teljesítették az egykor maguknak kitőzött célt Azonban feltőnik a színen a titokzatos Madame Zoya, akinek a segítségével visszautazhatnak a múltjukba és változtathatnak régi döntéseiken.

2 Jude Deveraux Madame Zoya látogatói ATHENAEUM 2

3 A fordítás alapjául szolgáló mő Jude Deveraux: The Summerhouse (Pocket Books, 2001) Copyright Deveraux, Inc Hungarian translation Sóvágó Katalin, 2009 Minden jog fenntartva. Kiadta az Athenaeum Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztık Egyesülésének tagja. Felelıs kiadó az Athenaeum Kiadó ügyvezetıje 1086 Budapest, Dankó u Telefon: Szerkesztette: Vincze Orsolya Mőszaki vezetı: Rácz Julianna Borítóterv: Weiler Péter Tördelés: Alinea Kft. Készült a Szekszárdi Nyomda Kft.-ben, 2009-ben Felelıs vezetı Vadász József igazgató ISBN

4 Szeretnék köszönetet mondani Donna Twist doktornınek, mert segített megírnom, hogyan kell kezelni az olyan sérülést, mint Rogeré. Nagyokat sétáltunk, nagyokat beszélgettünk és nagyokat nevettünk együtt. Még egyszer köszönöm. 4

5 Elsı rész 1 Leslie Headrick a konyhaablakból nézte a régi kisházat a kertben. Ilyenkor ısz elején majdnem elborítja a lilaakác és az öreg rózsák csupasz, tövises ágai, de télen jól lehet látni az üveges verandát. Látszik a hámló festék és a repedt üveg az apró, kerek ablakban az elsı ajtó felett. Az egyik mellékajtó kissé elhajlott a sarokvastól, Alan szerint életveszélyt jelent mindenkinek, aki elmegy mellette. Alan azt mondja, életveszélyes az egész kisház, le kéne bontani. Erre a gondolatra Leslie elfordult az ablaktól, és megint a gyönyörő, tökéletes konyhát nézte. Alan tavaly kidobta a régi berendezést, és beszereltette a helyére ezt. A legjobb, ami pénzen megvehetı! értékelte a juharfa konyhaszekrényt és a márványpultot. Leslie nem tudta, hogy a legjobb-e, de neki bizony hiányzott a rozoga vén kredenc és a sarokban a kis reggelizısarok. Az az asztal és a székek tisztára olyanok, mintha iskolások csinálták volna technikaórán mondta Alan, amivel Leslie egyet is értett. Csak hát ık másképp látták, hogy mi a gyönyörő. Leslie engedett, mint mindig, és hagyta, hogy a férje megcsináltassa ezt a szinte vitrinbe való konyhát, amelyben úgy érezte magát, mintha egy mőtárgyat tenne tönkre, ha édes tésztát süt, és összekeni az oly könnyen karcolódó, tükrözıdı felületeket. Töltött magának még egy csésze teát, erıs, fekete angol teát, szálas teafőbıl, mert nem szerette a petyhüdt filtert, aztán visszatért a kisház látványához. Ez a mai reggel igazi elmélkedésre való idı, mert három nap múlva betölti a negyvenet, és két olyan nıvel fogja ünnepelni a születésnapját, akiket nemhogy nem látott, de a hírüket sem hallotta tizenkilenc éve. Mögötte a hallban becsomagolva várakozott a két bırönd. Sok ruhát visz magával, mert nem tudja, mit visel majd a két másik nı, és 5

6 Ellie levele nem volt egyértelmő. Ahhoz képest, hogy híres író, nem fogalmaz túl bıbeszédően jegyezte meg Alan undokul. Valósággal felháborította, hogy a felesége egy bestselleríróval barátkozik. De hát én nem tudtam, hogy Alexandria Farrel igazából Ellie mondta Leslie, miközben csodálkozva olvasta a levelet. Amikor utoljára találkoztunk, festı akart lenni, ı Alan oda se figyelt. Megkérhetted volna, hogy tartson beszédet a klubban vágott közbe. Tavaly hallottam az egyik ügyféltıl, hogy a felesége Jordan Neale-rajongó. Amerikában mindenki tudta, kicsoda Jordan Neale, akit Ellie teremtett Alexandria Farrel írói álnéven. Jordan Neale olyasvalaki, akit a nık utánozni akarnak, a férfiak pedig Nos, az a romantikus krimisorozat nagyon bejött. Leslie olvasta mindet, de fogalma sem volt róla, hogy írója azonos a helyes lánnyal, akivel valamikor régen találkozott. Így hát a kora reggel csöndjében, mielıtt Alan és a gyerekek lejöttek volna, Leslie azon tőnıdött, ami az utóbbi tizenkilenc évben történt vele. Nem volt sok minden. Feleségül ment szó szerint a szomszéd fiúhoz, lett két gyerekük, Joe és Rebecca, akik ma már tizennégy és tizenöt évesek, kinıttek a babakorból. Továbbra is lassan kortyolta a teáját, és a kisházat bámulta az ablakból. Talán a sok éve nem látott Ellie levele és meghívása miatt gondolkozik a múlton. Ellie azt írta, hogy egyetlen találkozásuk mély hatást gyakorolt az életére, ezért szeretné viszontlátni Leslie-t és Madisont. Igen, gondolta Leslie, az a találkozás az ı életére sem maradt hatástalan. Az óta a tizenkilenc évvel ezelıtti délután óta gyakran gondolt Ellie-re és Madisonra. És most hamarosan elrepül az ohiói Columbusból egy maine-i kisvárosba, hogy eltöltsön a két nıvel egy hosszú hétvégét. De mégis miért olyan fontos az a kisház, hogy ma reggel nem tud másra figyelni? Olyan nyugtalan volt, hogy alig aludt az éjszaka, úgyhogy hajnali négykor kibújt az ágyból, felöltözött, és leosont a 6

7 lépcsın, hogy összecsapja az almás palacsintát. Nem mintha bárki is enne belıle, gondolta sóhajtva. Rebecca ájuldozni fog a kalóriáktól, Joe olyan késın jön le, hogy egy gyors üdvözlés után már rögtön rohanhat is az iskolai buszhoz, Alan pedig csak gabonapelyhet eszik, olyasmit, amiben sok a rost, kevés a kalória, kevés a koleszterin, kevés kevés az íz, gondolta Leslie. Családja nem valami ínyenc. Sóhajtott még egyet, elvett egy meleg palacsintát, kettıbe hajtotta, és élvezettel falta. Amikor a múlt héten megkapta Ellie levelét, nem bánta volna, ha fél évvel elıbb ír. Akkor lett volna ideje megszabadulni a fölösleges hét és fél kilótól, amit magán cipel. A Kertbarátok Klubjában mindenki azon sápítozik, hogy mennyire irigyli az alakját, milyen prímán tartja magát még ennyi éves korában is. De Leslie tisztában volt a tényekkel. Tizenkilenc évvel ezelıtt balettozott, teste csupa rugalmas, kemény izom volt. Azóta elpuhult. Nem hízott meg, de az vonalai ellágyultak. Évek óta nem tette fel a lábát a próbatermi korlátra. Rebecca sietıs léptei hallatszottak az emeletrıl. İ lesz az elsı, aki lejön, az elsı, aki megkérdezi, miért csinált az anyja olyat, amibıl már egyetlen falat is garantáltan eldugaszolja az összes artériáját. Leslie sóhajtott. Rebecca nagyon is hasonlít az apjára. Joe inkább az anyja; ha Leslie elég idıre elszakíthatná a barátaitól, összeülhetnének, beszélgethetnének, szagolgathatnák a rózsákat, ahogy valaha mondta a fiának. Mint a tapétán mondta a kilencéves Joe. Leslie-nek egy pillanatra el kellett gondolkodnia, mirıl beszél a gyerek, de aztán gyengéden elmosolyodott. Persze, a kisházban! Ott használta a rózsamintás tapétát. Most eszébe jutott egy réges-régi nap, fia szeplıs pofija, amikor egymással szemben ültek a napfényes konyha régi reggelizısarkában. Joe olyan jó természető gyerek volt, pár hetesen is végigaludta az éjszakát, annyira más, mint Rebecca, akinek a nyomában folyamatosan zőrzavar és felfordulás kavarodott. Leslie nem is tudta, hogy Rebecca végigaludt-e valaha egy éjszakát. Már tizenöt éves, de ma is gátlástalanul becsörtet a szülei szobájába hajnali háromkor, mert közölnie kell, hogy valami furi zajt hallott 7

8 a tetırıl. Ilyenkor Leslie rászól, hogy feküdjön vissza aludni, ám Alan komolyan veszi a furi zajokat. A szomszédok már megszokták, hogy Alan és a lánya kint mászkálnak zseblámpával. Tekintete visszatért a kisházhoz. Kicsit még mindig látszik rajta a rózsaszín festék. Tizenöt év telt el, de a festék itt-ott még megmaradt. Elmosolyodott, mert eszébe jutott, milyen képet vágott Alan, amikor megvásárolta a festéket. Édes, én megértem, ha rózsaszínre akarod festeni a házat, de hogy rögtön öt árnyalatot vegyél! Hát nem segítettek a boltban azok a pasasok? Alan szilárdan hitt abban, hogy a férfiaknak segíteniük kell a nıkön, úgy otthon, mint egy festéküzletben. Leslie akkoriban az ötödik hónapban járt Rebeccával, de már jócskán meglátszott a hasán. Még nem tudta, hogy Rebecca ugyanilyen sietıs lesz mindenben. Sürgısen tudatnia kellett az anyjával, hogy ı van itt, és nos hát, a világgal is sürgısen tudatnia kellett, hogy megérkezett. Nevetve mondta Alannek, hogy mind az ötféle rózsaszínt fel akarja használni a kisház kifestéséhez. Tizenöt és fél év után is emlékszik a férje arcára. Leslie anyja azt mondta, hogy Alanbe egy szikrányi kreativitás sem szorult, és az évek során Leslie rájött, hogy ez így van. De akkoriban még olyan fiatalok voltak, örültek, hogy végre a saját életüket élhetik, és még azon is tudtak nevetni, hogy ötféle rózsaszínre akarja festeni az ócska kisházat. İ beszélte rá Alant, hogy vásárolják meg a nagy viktoriánus házat itt ezen a régies, nem túl divatos környéken. Alan inkább valami újat akart, olyat, ami kívül-belül fehér, szabályos kis kockák, szabályos nagy kockákban. De Leslie nem szenvedhette azokat a házakat, amelyek Alannek tetszettek. Az anyja adott neki erıt, hogy szembeszegüljön ifjú férjével. A ház az asszonyé mondta az anyja. Ott töltöd a legtöbb idıt, ott neveled fel a gyerekeidet. Megéri a harcot. Leslie-ék családjában az anyja volt a parancsnok. Leslie inkább az apjára ütött: azt szerette, ha a problémák maguktól megoldódnak. 8

9 Késıbb Leslie úgy érezte, hogy Rebecca szilaj szelleme szinte belülrıl főtötte makacsságát. Kivágta az adu ászt: Alan, drágám, a házat abból a pénzbıl vásároljuk meg, amit az apám hagyott rám. Alan egyetlen szóval sem felelt, ám olyan volt az arca, hogy Leslie soha, de soha többé nem mondott neki ilyet. Igaz, sem elıtte, sem utána nem akart annyira semmit, mint ezt a zegzugos, romos, nagy, öreg házat. Szerencse, hogy az apja építési vállalkozó volt, ezért Leslie tudta, mit és hogyan kell felújítani. Ennek el kell tőnnie mondta Alan, amikor meglátta a lila akáccal befuttatott kerti lakot az ötvenéves fák alatt. De hiszen ez a legszebb része a birtoknak! kiáltott fel Leslie. Alan szóra nyitotta a száját, ám Rebecca ezt a percet választotta az elsı rúgáshoz, így a vita a kisház sorsáról sohasem fejezıdött be. Késıbb, ha Alan tett valami megjegyzést, Leslie annyit mondott: Ezt bízd rám! úgyhogy Alan rábízta. Végül is épp akkor vágott bele a biztosítási szakmába, és törekvı volt, nagyon-nagyon törekvı! Dolgozott kora reggeltıl késı estig. Belépett klubokba, győlésekre járt. Egészen megörült, mikor rájött, hogy a város legelıkelıbb temploma gyalog is elérhetı a rémséges ócska háztól, amelynek a megvásárlásába Leslie beleugratta. És a templomban jött rá, hogy az embereknek imponál, hogy volt mersze megvásárolni és felújítani a régi Belleville-házat. Micsoda befektetés! mondta egy öregúr, és megveregette Alan vállát. Kevés manapság az olyan fiatal, aki ennyire elırelátó! Aztán komoly életbiztosítást vásárolt Alantól. Innentıl kezdve férjét is ugyanannyira érdekelte a ház, mint Leslie-t, sıt, a felújítás irányítását is a saját kezébe vette, hiszen Leslie azt se tudta, mihez kapjon a két babával, akik közül az idısebb se volt még három. Kezdetben voltak veszekedések. Ez nem múzeum! bosszankodott Leslie. Ez lakóház, akkor nézzen is ki úgy. Joe tönkre fogja tenni azt a drága asztalt a kisautóival. Rebecca pedig firkálni fog a selyemtapétára! Akkor talán megpróbálhatnád fegyelmezni ıket! csattant fel Alan. 9

10 Leslie meghátrált, mint minden összecsapásban. Úgy, mint az apja, ı is inkább hátrált, mint hogy harcoljon. Gyerekkorában ezért parancsolt neki az anyja, a házukban ezért parancsolt Alan. Férje telezsúfolta a csodaszép öreg házat méregdrága antik mőtárgyakkal, amelyekre senki sem ülhetett le, még csak hozzájuk sem volt szabad érni. Három olyan szobájuk is volt, amit kizárólag takarításkor nyitottak ki, meg a karácsonyi gigabulin, amit Alan rendezett az ügyfeleinek. A konyha volt az utolsó végvár, ám tavaly Alan azt is bevette. Leslie megitta az utolsó korty teát, elmosta a csészét, utána visszafordult a kisházhoz. Annak az övének kellett volna lennie. Az ı búvóhelyének kellett volna lennie, oda menekült volna gyakorolni a táncot, vagy összegömbölyödve olvasni az esıs délutánokon. Nézte a kisházat, és elmosolyodott. Amíg nincsenek gyerekek, a nı eltervezheti, mivel töltse az esıs délutánokat, de utána nem a vágyak szabják meg a napirendet, hanem a kell. Ki kell mosni, be kell vásárolni, el kell vonszolni Rebeccát a hısugárzótól. Leslie valahogyan elveszítette a kisházat. Valahogyan kicsúszott az ı kezébıl, át az övék -be. Pontosan tudta, mikor kezdıdött. A nyolcadik hónapban volt, és akkorára nıtt a hasa az örökösen rúgkapáló Rebeccától, hogy járás közben meg kellett a kezével támasztania alulról. A házban éppen kipakolták a nappalit, mert beázott a tetı. Alan áthívta a testvérét és három barátját, hogy sör mellett nézzék a focit, de nem tudták hova tenni a tévét. Amikor Alan megpendítette, hogy kivinné a kisházba, csak erre az egy délutánra, Leslie annyira hálás volt a csendért és a nyugalomért, hogy nem tiltakozott. Borzadt a gondolattól, hogy a ház tele legyen férfiakkal, füsttel, sörszaggal, és csak örülni tudott, amikor Alan felajánlotta, hogy máshova viszi a vendégeket. A következı hétvégén Alan két ügyfelet vitt le a kisházba, hogy megbeszéljék az új életbiztosítást. Logikus megoldásnak tőnt, mert a nappali közepén még mindig dobozok álltak. Valahova csak le kell ülnünk tárgyalni nézett a feleségére Alan, mintha Leslie tehetne 10

11 arról, hogy még mindig nem érkeztek meg a tetı javításához az anyagok. Két héttel késıbb megszületett Rebecca, és utána Leslie egy teljes évig nem jutott lélegzethez. Rebecca mintha nem tudott volna betelni fáradt anyjával, folyamatosan követelte a figyelmét. Leslie három hónapig szinte le sem tehette az üvöltı csecsemıt. Mire Rebecca tíz hónaposán elkezdett járni, Leslie ismét teherbe esett. A harmadik hónapban volt Joe-val, amikor kiment felderíteni a kisházat. Hónapokig, azóta, hogy Alan elıször kivitte a televíziót, szinte elfelejtette az ı kis menedékét. Ám Joe az elsı naptól könnyebb terhességet jelentett Rebeccánál, Leslie anyja pedig akkoriban kezdte rövid kiruccanásokra elvinni leányunokáját. Nincs érdektelenebb egy szopós csecsemınél mondta a szokott karakánságával. Ha majd járni fog, és mást is lát a világból az anyja mellén kívül, akkor majd érdeklıdöm iránta. Így hát a szabadság elsı délutánján, mert annak érezte, Leslie elindult a kisházba. Most talán elnyúlhat a régiségboltban talált, fonott díványon, és olvashat! De mikor kinyitotta az ajtót, elállt a lélegzete. Átsuhant az agyán, hogy Alan miért csak néhányszor használta a kisházat. És miért nem hozta szóba többé? Valaki nyitva hagyta az ajtókat. Leslie bútora elázott. Elsı terhessége elıtt maga varrt huzatot a kis pamlagra és a két fotelre. Varrt hozzájuk illı függönyöket, és maga akasztotta fel ıket. Most egerek fészkeltek a dívány bélésében, a fotelek karfája úgy festett, mintha a szomszédok macskája ott élesítette volna a karmait. Leslie elfordult. Könnyek szöktek a szemébe. Úgy futott vissza a házba, hogy még az ajtót sem csukta be. Késıbb kemény hangon próbálta meg felelısségre vonni Alant, de férje aggódni kezdett amiatt, hogy idegessége megárthat a babának, ezért Leslie inkább lehiggadt. Rendbe hozzuk, mihelyt megvan a baba! mondta Alan. Megígérem! Becsszó! Aztán megcsókolta a feleségét, segített ellátni Rebeccát, késıbb pedig gyengéden szeretkezett Leslie-vel. De a kisházat nem hozta rendbe. 11

12 Utána Leslie-nek annyi munkát adtak a gyerekek és Alan beilleszkedése a közösségbe, hogy akkor sem lett volna ideje magára, ha lett volna egy búvóhely. Szálltak az évek, és a kisházból lomtár lett. Hát hogy van ma reggel az én öreg csoroszlyám? kérdezte a háta mögött Alan. Két hónappal volt fiatalabb a feleségénél, és mindig roppant viccesnek találta a korkülönbséget. Talán fölösleges mondani, hogy Leslie nem talált ebben semmi humorosat. Sütöttem palacsintát mondta, és elfordította az arcát, hogy Alan ne lássa az összevont szemöldökét. Még nem szokott hozzá a gondolathoz, hogy negyvenéves. Mintha csak a múlt héten szállt volna fel a buszra, hogy a bőnös New Yorkban táncoljon, amely nyilvánvalóan a lába elıtt hever majd! Nyamm! mondta Alan. Bár lenne rá idım, de ma nagyon zsúfolt a napirendem. Mire Leslie megfordult, férje már beletemetkezett az újság gazdasági rovatába. Házasságuk tizenhét éve nem sokat változtatott Alanen. Testileg legalábbis. A haja kissé megıszült, de neki az is jól állt. Különben is úgy tartotta, hogy egy biztosítási ügynök bizalomgerjesztıbb, ha idısebbnek látszik. Konditerembe is rendszeresen járt. Ha egyáltalán változott rajta valami, akkor az, hogy mintha már nem látta volna ıket, se a feleségét, se a gyerekeit. Ó, Rebecca értett hozzá, hogy hisztivel kényszerítse ki az apjából a figyelmet, ám a simulékony Joe-ról és Leslie-rıl Alan mintha tudomást sem vett volna. El kellene hagynod! mondta Leslie anyja. İ jól viselte az özvegységét. Ha elhagyod, majd rájön, milyen nagy szüksége van rád. Fel kell borítanod azt a tökéletes kis világát! Mutasd meg neki, mi a fontos! Ám Leslie látta, mi történik a vele egyidıs asszonyokkal, ha elhagyják sikeres, jóképő férjüket, és Leslie nem óhajtott egy sivár kis lakásban élni, és a helyi diszkontban dolgozni. Anya! mondta nem is egyszer. Nincs semmiféle képzettségem, hogy megállják a 12

13 lábamon. Mihez kezdenék? Menjek vissza táncolni? Máig üldözte egyetlen kísérletének emléke, amikor megpróbált sikeres lenni, de akkor is leszerepelt. Most mitıl vagy ilyen ingerült? panaszkodott az anyja. Ha otthagynád, szétesne. Nélküled nincsen élete. Mindent megteszel neki. Ha otthagynád, akkor Lelépne Bambival vágott közbe Leslie. Bolond voltál, amikor megengedted, hogy felvegye azt a kis ribancot! förmedt rá az anyja. Leslie elfordította a tekintetét. Nem akarta közölni az anyjával, mennyire tiltakozott az ellen, hogy a férje alkalmazza a gyönyörő, fiatal lányt. Te felvettél valakit, akit Bambinak hívnak? nevetett hitetlenkedve a vacsoránál azon az elsı estén, amikor Alan megemlítette. Elmúlt már tizenkettı? Leslie-nek ez vicc volt, ám Alan arcáról leolvashatta, hogy egyáltalán nem tartja viccnek az új titkárnıjét. Nagyon érti a dolgát! fortyant fel, és szúrós szemmel nézett a feleségére. Joe, mint mindig, megérezte a feszültséget, és eltolta a tányérját. Még meg kell csinálnom a házi feladatot motyogta, azzal felállt az asztaltól. Rebecca sose foglalkozott semmivel, ami nem saját magával volt kapcsolatos. Meséltem már, mit mondott ma az az utálatos Margaret? Kémiaóránk volt, és Leslie ekkor végre elemelte tekintetét a férjérıl, és soha többé nem tett pikírt megjegyzést Bambira. De mégis kíváncsi volt, ezért felhívta egy középiskolai osztálytársnıjét, aki Alan cégénél dolgozott, és meghívta ebédre. Ebéd után hazament, kevert magának egy gin-tonikot jó sok ginnel, és magával vitte a fürdıkádba. Megtudta, hogy Alan hat hónapja fogadta fel Bambit, aki nem csupán közönséges titkárnı, hanem személyi asszisztens. Paula, akit Leslie még a gimnáziumi pompomlány-csapatból ismert, belemelegedett a témába, és látható élvezettel figyelmeztette Leslie-t: Ha az én férjem lenne, én leállítanám, abban biztos 13

14 lehetsz! mondta nyomatékkal. Az a lány mindenhova követi Alant. Még szerencse, hogy a WC nem koedukált, különben Együnk inkább valami desszertet? szakította félbe Leslie emelt hangon. Bambi most már több mint egy éve dolgozott Alannel, Alannek és Alan alatt, ha hitelt lehet adni a pletykának. Leslie tényleg nem tudta, mitévı legyen. Összes barátnıjének volt róla véleménye, és nem fukarkodtak a jó tanácsokkal. Egy nap Rebecca kihallgatta, amikor egy nı éppen kioktatta Leslie-t, hogy mihez kezdjen Bambival. Rebecca csak annyit szólt: Anya, igazán megmondhatnád nekik, hogy húzzanak a francba! Rebecca feddte meg Leslie nem szeretem, ha ilyen stílusban beszélsz. Jellemzı, apának viszonya van a bögyös titkárnıjével, te meg a csúnya szavakon izgulsz. Leslie csak pislogott. Ki itt a felnıtt? Honnan tudja a lánya? A verebek csiripelték a szeméttartóban mondta Rebecca olyan hangon, mintha nem tizenöt lenne, hanem harmincöt. Nézd, anya, a férfiak félrelépnek. Viszket nekik. Ez normális. Neked viszont csomót kéne kötnöd Leslie levegıért kapkodott. Jól van, menj, és élj a tizenkilencedik században! De az a Bambi egy kurva, aput hajtja, neked meg harcolnod kellene! Azzal Rebecca kivonult a szobából, anyja meg csak bámult utána tágra nyílt szemekkel. Leslie-nek halvány fogalma sem volt arról, hogyan kell bánni egy gyerekkel, aki ilyeneket mond, ezért próbált úgy tenni, mintha semmi sem hangzott volna el. Igen, Leslie elég sokszor csinált ilyet mostanában: úgy tett, mintha nem lenne semmi baj, mintha nem történt volna semmi. Mégsem hívhatja fel Alan munkahelyét, hogy nyomozzon. Nem, Leslie csak körülrágta az egész Bambi-képzetkört, és úgy tett, mintha nem létezne a lány. Már begyakorolt egy finom kis hárító mosolyt azokra az esetekre, amikor az asszonyok a templomban vagy a klubban 14

15 figyelmeztetni próbálták mintha fölötte állna az ilyen alantas gyanakvásoknak. De most, ahogy elnézte az újságba temetkezı Alant, az jutott eszébe, vajon miért nem kér a felesége palacsintájából: csak nem azért, mert fél, hogy elhízik, és nem tetszene Bambinak? Na, anyu köszöntötte Rebecca. Mit is terveznek hétvégére az öreglányok? Orgia a napbarnított, kigyúrt fiatal fiúkkal? Leslie rá akart pirítani szemtelenkedı lányára, de feltámadt benne nıi, anyaságától független természete, amely folytatta volna a csipkelıdést: Nem tudom, mindenesetre Ellie azért hozza Mel Gibsont és Harrison Fordot mondta, és a férjére pillantott. Ám Alan úgy nézte az óráját, mintha semmit sem hallott volna. Mennem kell mondta, bár még csak hét óra volt. Biztos, hogy nem ennél palacsintát? kérdezte Leslie. Tisztában volt vele, hogy panaszkodás hallatszik a hangján. Igazából azt akarta mondani: Rászánhatnál a családodra egy órát, mielıtt elrohansz a macádhoz! De Leslie nem mondta ki ezt. Inkább megpróbált csábítóan mosolyogni. Jó lenne, de délután fontos ügyfelek jönnek hozzám, és rengeteg papírmunkát kell letudnunk a nagy találkozás elıtt. Noha nem hangzott el a név, mindenki tudta, mit jelent a többes szám: Alant és Bambit. Alan odament Leslie-hez, és puszit nyomott az arcára. Érezd nagyon jól magadat. Ami pedig a születésnapodat illeti Azzal a kisfiús pillantással nézett rá, amelyet Leslie még pár éve is ellenállhatatlannak talált. Tudom mondta erıltetett mosollyal. Késıbb majd veszel nekem valamit. Így is jó. Úgyis csak három nap múlva lesz a születésnapom. Kösz, édes mondta Alan, és adott még egy puszit. Oltári rendes vagy. Lekapta a zakóját a szék támlájáról, és kiment. Oltári rendes vagy! majmolta Rebecca, és a szájába tömött valami főrészporszagú és állagú snacket. Te meg egy tuskó! 15

16 Nem tőröm, hogy ezt a hangot használd apáddal! mondta Leslie, és haragosan nézett a lányára. Illetve velem. Finomkodás! Rebecca felpattant. Máris olyan magas volt, mint az anyja, a szemük éppen egy szintbe került a reggelizıasztal fölött. Téged más se érdekel, csak a finomkodás! Finom szavak, finom modor, finom gondolatok. Csakhogy a világ nem finom, és amit apu csinál azzal a piócával, az sem az! Váratlanul könnyek szöktek Rebecca szemébe. Hát nem érted, mi fog történni? Az a nı bedarál minket! Azt akarja, ami nekünk van, nem a családot, hanem a pénzt! Az ezüst teáskanalakat meg meg az ötvenezer dolláros konyhabútort, amit utálsz, de persze gyáva voltál megmondani apunak, hogy nem kell. El fogunk veszíteni mindent, mégpedig a rohadt finomkodásod miatt! Azzal Rebecca kirohant a konyhából, és felszáguldott a lépcsın. A következı percben dudáltak. Megérkezett a reptéri kisbusz. Leslie egy pillanatig habozott. Föl kellene mennie a lányához. Rebecca feldúlt, szüksége van az anyjára, és egy anya mindig csak ad, ugye? Egy jó anya mindig ott van, ha a gyerekeinek szükségük van rá, ugye? Egy jó anya és egy jó feleség, gondolta Leslie. Ez ı: anya és feleség. Ebben a pillanatban nem akart senki felesége vagy anyja sem lenni. Semmi mást nem akart, csak felülni a repülıgépre, hogy végre viszontlássa azt a két nıt, akikkel akkor találkozott utoljára, amikor még nem volt senki felesége vagy anyja amikor még fiatal volt. Felpattant és kiszáguldott a szobából, a hallban felkapta a kézitáskáját és a bıröndjeit, és már nyitotta is az ajtót. Sziasztok, viszlát kedden! kiabált fel a lépcsın a két gyerekének, de a választ már nem várta meg. Egy perccel késıbb, amikor a kisbusz már elhúzott a háztól, Leslie rájött, hogy a nagy sietségben a fogmosásról is megfeledkezett. Hároméves kora óta talán egyszer sem hagyta ki az evés utáni fogmosást. Majdnem kibökte a sofırnek, hogy vigye vissza. De aztán hátradılt az ülésen, és elmosolyodott. Az elmulasztott fogmosás mintha már jelezte volna, hogy kezdıdik a kaland. Három 16

17 teljes nap áll elıtte, és ez az idı csak az övé, senki másé! Szabadság! Utoljára akkor utazott egyedül, amikor tizenkilenc éve New Yorkban járt. Milyen érzés lesz, ha senki sem kérdezgeti: Hol a nyakkendım?, Hol a másik cipım?, Édes, megtennéd, hogy telefonálsz, és rendelsz valami kaját?,,anyu! Hogy érted azt, hogy nem pakoltad be a piros sortomat? De én azt akartam felvenni az utcára! Behunyta a szemét, a háromnapos szabadságra gondolt, és váratlanul elnevette magát. Összerezzent, kinyitotta a szemét. Észrevette, hogy a sofır a visszapillantóból figyeli, és mosolyog. Örül, hogy elszabadul? kérdezte. Csak ık ketten ültek a kisbuszban. Azt el sem tudja képzelni felelte mély ıszinteséggel Leslie. A férje helyében nem engedném el magát hosszabb idıre flörtölt kedvesen a sofır. Leslie tudta, hogy ilyenkor a legjobb templomjáró nagysága - pillantásával kellene végigmérnie a férfit, de nem volt kedve szigorúan és megrovóan nézni a sofırre, aki jóképő fiatalember volt, és épp most bókolt neki. Az asszony rámosolygott, aztán hátrahajtotta a fejét az ülés támlájára, és behunyta a szemét. Nagyonnagyon hosszú ideje nem érezte magát ilyen jól. 17

18 2 Ellie Abbott hátradılt a repülıgép ülésén, behunyta a szemét, és azt gondolta: Mi a fenét mőveltem? Megint elırehajolt, elvette a lehajtható tálcáról a mőanyag pohárba töltött whiskyt, de amikor a szájához emelte, észrevette, hogy reszket a keze. Letette a poharat, és azzal próbálta megnyugtatni az idegeit, hogy kinézett az ablakon. Légcsavaros géppel repült Bangorba, és örült, hogy a gépet nem osztották fel osztályokra, mert mostanában már nem utazott elsı osztályon. Nem érdemelte meg az elsı osztállyal járó elıjogokat, mert már nem volt Alexandria Farrell, az író, aki olyan nagy szenzációt keltett, amikor sorra jöttek ki a könyvei, egymás után öt, bumm, bumm, bumm! Nem, Ellie már három éve nem írt le egy szót sem. Három éve, hogy megszakadt odabent a fejében a mese. Három éve, amióta elvált, és amióta elbánt vele a bíróság, az amerikai jogállam. Ismét inni próbált, de megint annyira reszketett a keze, hogy kilötyögtette volna az italt. Idegesen sandított a székek közötti folyosó túlsó oldalán ülı férfira, de az láthatólag nem vett észre semmit, és hála istennek annak se mutatta jelét, hogy tudná, kicsoda Ellie. Vagy volt. Mint azok a kiöregedett filmsztárok, akiket megállítanak az utcán, és megkérdezik tılük: Nem láttam én magát ebben és ebben? Nohát, Ellie ismét Ellie volt, Ellie Abbott megint, a lánykori nevét is visszavette. Asszonynevét már nem használta, és Alexandria Farell-lel sem tudott többé azonosulni. Ezt a születésnapot nem csinálhatod végig egyedül mondta a pszichiátere. Jeanne volt az egyetlen, akivel Ellie még rendszeresen találkozott. Három éve elzárkózott a világtól, azt mondta, idıre van szüksége, hogy összeszedje magát. Körülbelül nyolc hónappal 18

19 ezelıtt, miután a második kísérlete is kudarcot vallott, hogy kiharcolja az igazságot, szakemberhez fordult segítségért. Senkit sem akarok látni! mondta Ellie. Mindenki olyannak ismer, amilyen régen voltam! Jeanne sóhajtott. Mondhatott akármit, semmi sem jutott át a falon, amellyel Ellie körülsáncolta magát. Most is az vagy, aki voltál. Ideje, hogy túltedd magad ezen, és továbblépj. De ki szeretne olyannak, amilyen most vagyok? kérdezte Ellie gyászosan. Jeanne felhúzta a szemöldökét. Lefogyhatsz. El kellene menned egy edzıterembe. Hátha még találkozol is valakivel, és Ne kezdd megint! robbant ki Ellie-bıl. Soha, de soha nem csinálom végig még egyszer! Kinek kellenék én? Túl kövér és túl gazdag vagyok! Jeanne hunyorított, aztán mindketten elnevették magukat a képtelenségen, amit Ellie mondott. Kevesen tartják kedvezıtlen tulajdonságnak a gazdagságot. Tudod, hogy értem mondta Ellie. Azok után, amit mőveltek velem. Attól félek, hogy csak azért kellek, amit ki lehet csikarni belılem. Igen, tudom felelte Jeanne, miközben lopva pillantást vetett Ellie mögött az órára. Hónapok óta szinte semmit sem haladtak: Ellie nem tette túl magát azon, ami történt vele, megkövült a sokktól, képtelen volt továbblépni. Három éve olyan sikeres volt, hogy a világ csúcsán érezhette magát, de most szinte ki se mozdult a lakásából, és ami még rosszabb, felhagyott úgyszólván minden testmozgással, felszedett vagy húsz kilót, ami százötvenhárom centiméteres magasságához képest nagyon sok. Jeanne folyamatosan küzdött, de így sem bírta rávenni, hogy mozduljon meg, menjen akármerre, próbáljon meg kikászálódni a súlyos depresszióval fenyegetı állapotból. Jól van, csak kell lennie valakinek, akivel eltöltheted a negyvenedik születésnapodat. Ha nem akarod látni a kiadói barátaidat, mit szólnál valakihez a szülıvárosodból? 19

20 Richmondból? Telefonáljak rá egy régi haverra a középiskolából, és kérjem arra, hogy ossza meg velem a rózsaszín születésnapi tortát? Mit gondolsz, sikerül elérnem valakit, akire rámegy még a pomopomlány-egyenruhája? Jeanne észrevette a gúnyolódás mögött a csapdát. Kell lennie valakinek! mondta erélyesen. Valakinek, valahol! Hát Ellie a körmeit nézte, amit már régen látott profi manikőrös. Igen? bátorította Jeanne. A huszonegyedik születésnapomon találkoztam két lánnyal itt New Yorkban, a Közlekedési Felügyeletnél. Nekik is pont azon a napon volt a születésnapjuk, és Igen? Mivel Ellie nem szólt többet, Jeanne tovább erıltette. Ellie elıször hozta szóba ezeket a nıket. Ha lát bármilyen esélyt arra, hogy Ellie velük tölti a születésnapját, és kimozdul a lakásából, Jeanne maga írja a meghívókat. Kik ezek a nık? Hogyan tudsz kapcsolatba lépni velük? Meg lehet szervezni egy közös születésnapot? Nem igazán tudom, hova kerültek. Csak azon az egy napon találkoztunk, és mindössze néhány órát töltöttünk együtt. Egy olyan spontán dolog volt, tudod. Órákig ücsörögtünk a felügyeletnél, mert félbeszakította magát, az emlékek mosolyt csaltak az arcára. Jeanne észrevette, és ettıl lendült csak igazán támadásba. Hívd fel ıket! Keresd meg ıket! Tudod a nevüket és a születési idejüket. Menj fel az Internetre, keresd meg ıket! Nem, jobb lesz, ha nekem adod meg a nevüket, és én keresem meg ıket. Rendezhettek hárman egy közös bulit. A régi szép idık emlékére. Ellie undorral mérte végig a pszichiáterét. Az egyik táncosnı volt, a világ legdöbbenetesebb alakjával, a másik fotómodell. Nem tette hozzá, hogy vélhetıleg nem úgy festenek, mint ı most. Jeanne szúrós szemmel nézett rá, aztán leemelt a polcról egy fényképalbumot, kinyitotta, és odaadta Ellie-nek. 20

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG Hannah Swensen titokzatos tokzatos esetei 7 JOANNE FLUKE SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG A válság a Süti Édent sem kerüli el. Hannah és társa Lisa azért küzdenek nap, mint nap, hogy Lake Eden egykor

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár William Harrington Columbo A gyilkos tévésztár ELSİ FEJEZET 1. ÁPRILIS 4., KEDD ESTE 19:58 A Pacific Club félhomályos bárjának székeit barnás bır borította. Kényelmes karfáik és jó vastagon tömött ülıkéik

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és

valakivel beszélgessen, hogy azt sem tudta volna, mihez kezdjen, ha nincs senki a szobában, aki meghallgassa ıt. Elfogadtam a kívánságát és 191-169 ARTHUR GOLDEN EGY GÉSA EMLÉKIRATAI A mő eredeti címe: Memoirs of a Geisha Fordította: Nagy Imre A borítót tervezte: 4 Color Repro Kft. A kiadó postacíme: 1506 Bp. Pf. 42 Tel./fax: 319-7382 E-mail:

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Fejős Éva. Cuba Libre

Fejős Éva. Cuba Libre Fejős Éva Cuba Libre Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2010 A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Bangkok, tranzit Hotel Bali Csajok Eper reggelire A mexikói Előkészületben: Hello, London Fejős

Részletesebben

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért

Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Carly Phillips Viharos szilveszteréj 1. FEJEZET Colin Lyons a nevelqapja betegágya mellett ült. Miután értesült Joe szélütésérql, azonnal visszatért Dél-Amerikából. Colin korábban a választásokról szóló

Részletesebben

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA Nagyszékely István: Lelked rajta 2 ELSİ KÖNYV KEREKES ERNİ SZABOLCS I. A HÁROM TESTİR 1. A Három Testır jelen esetben nem ama híres regény címe, bár bizonyos összefüggést

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Danielle Steel A BIRTOK

Danielle Steel A BIRTOK Danielle Steel A BIRTOK Ismertető a hátoldalról: Három egykori iskolatárs készülődik a wyomingi hegyek közé, közös vakációra. Látszólag a tenyerén hordozza őket az élet. Mary Stuart eszményi anya és háziasszony,

Részletesebben

LEINER LAURA. A Szent Johanna gimi

LEINER LAURA. A Szent Johanna gimi LEINER LAURA A Szent Johanna gimi 4 Reni és Virág ismét nagyon jó barátok a nagy konfliktus után. Virág nemcsak Doriánnal szakított, hanem emós külsejével is: mostantól vidám cuccokban jár, és még a szemüvegét

Részletesebben

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY

LOUISA EDWARDS. Forr a vérem KELLY LOUISA EDWARDS Forr a vérem KELLY 1 A fordítás alapjául szolgáló kiadás Louisa Edwards: Can t Stand The Heat St. Martin's Paperbacks; 1 edition (September 1, 2009) Fordította: RÉT VIKTÓRIA Szerkesztette:

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás

Maggie Stiefvater. shiver. borzongás Maggie Stiefvater shiver borzongás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Shiver Fordította: Gazdag Tímea A verseket fordította: A. Katona Ildikó Szerkesztette:

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Amikor kopogtat a szerelem

Amikor kopogtat a szerelem MARIA GREEN Amikor kopogtat a szerelem A MŐ EREDETI CÍME: LOVER KNOT love EDITION I MARCH 1991 COPYRIGH 1991BY MARIA GREENE MAGYAR FORDÍTÁS COpYRIGBT BY MUHARI ILONA -GARABONCIÁS KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST,

Részletesebben

Siklósi Erika: Cserbenhagyások

Siklósi Erika: Cserbenhagyások 1 Siklósi Erika: Cserbenhagyások 2 Tartalom: Színdarab... 4 Ezotéria... 11 Négyes... 16 Anka... 20 Csuriz... 24 Ellenség... 29 Janóka... 32 Attila nővére... 35 Nyári munka... 37 Adok-kapok... 43 Baleset...

Részletesebben

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY

A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY R. J. McGREGOR A KIS DETEKTÍVEK REGÉNY MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1968 DELFIN KÖNYVEK Szerkeszti RÓNASZEGI MIKLÓS A mő eredeti címe R. J. McGREGOR: THE YOUNG DETECTIVES Penguin Books Ltd. Harmondsworth,

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Ficsor Károly Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Orgovány 2011 ISBN 978-963-87025-8-6 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077

Részletesebben

STEPHENIE MEYER. twilight. alkonyat

STEPHENIE MEYER. twilight. alkonyat STEPHENIE MEYER twilight alkonyat Írta: Stephenie Meyer. A mű eredeti címe: Twilight Fordította: Rakovszky Zsuzsa Szerkesztette: Garamvölgyi Katalin Ez a kiadás a Little, Brown and Company, New York, New

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben