Nagyszentjános község sportfejlesztési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyszentjános község sportfejlesztési koncepciója 2011-2021"

Átírás

1 Nagyszentjános község sportfejlesztési koncepciója Záradék: Elfogadta Nagyszentjános Község Önkormányzat képviselő-testülete 13/2011. (IV.1) határozatával. Törökné dr. Csölle Katalin jegyző

2 I. Bevezető A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. A sportban rejlő lehetőségek maximális kihasználása érdekében az önkormányzat feladata, hogy - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően - segítse elő a lakosság testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a civil szervezetek keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet. Az ifjúság egészséges fejlődése érdekében biztosítja a közoktatás testnevelését és sportját, valamint az intézményen kívüli diáksportot. A szabadidősport és a diáksport támogatásával előmozdítja a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést. Nagyszentjános Község Önkormányzata a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából az alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok felvázolása és a célok eléréséhez szükséges megoldandó feladatok feltérképezése céljából közreadja a település sporthelyzetét bemutató értékelését, megfogalmazza a középtávú sportkoncepcióját, azaz a sport területén megfogalmazott prioritásait, a fejlesztés irányait. II. Nagyszentjános község testnevelésének és sportjának helyzete Nagyszentjános község ún. mesterségesen létrehozott település, amelynek önállósodásával egyidejűleg az iskola megszervezésével megjelent a testnevelés, az iskolai ill. diáksport. A településen 1991 óta működik sportegyesület, mely szervezet a község sportéletét összefogja, szervezi. Versenysport helyzete A településen a labdarúgás az egyetlen sport, mely versenysportágként működik. A Nagyszentjános Sportegyesület eredményes futball szakosztályt tart fenn, labdarúgó csapatunk a megyei I. osztályú bajnokság stabil résztvevője. Számos esetben azonban csak más településről esetleg vonzáskörzeten kívülről igazolt játékosokkal tud működni, amely a jelenlegi finanszírozási keretek között kevésbé gazdaságos. Az egyesületnél tevékenykedő vezetők önkéntes társadalmi munkában, valamely más főállásuk mellett, saját szabadidejük, és gyakran saját anyagi lehetőségeik rovására végeznek munkát. Az önkéntesek utánpótlása egyre nehezebben biztosítható, erkölcsi elismerésük igen szűk körű. Az egyesület pénzügyi helyzete romlott, bizonytalanná vált. A működési feltételeket biztosító anyagi háttér összetétele átalakult, a korábbi támogatások és a saját bevételek volumene egyre csökken, és erősödik az önkormányzati támogatás jelentősége, amely a szoros költségvetési gazdálkodás következtében összegszerűen szintén csökkent. Kis mértékben lehetőségeket biztosít a non-profit szervezetek részére kiírásra kerülő kisszámú pályázati támogatás, azonban ezek nagy része kiszámíthatatlan és bizonytalan. Nagyszentjános Község Sportegyesülete napjainkban kb. évi 2,5 millió forintból gazdálkodik, mely nagyrészt önkormányzati támogatásból származik. A létesítmények fenntartásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat fizeti.

3 Sportlétesítmény szempontjából a település viszonylag rosszul áll: bár a meglévő labdarúgó pálya állapota kiváló, a kiszolgáló épületének színvonala elfogadható, más sportlétesítmény híján korlátozottak a sportolási lehetőségek. A salakos kosárlabdapálya szintén felújításra szorulna. A település nem rendelkezik fedett sportlétesítménnyel, melyre a sportolási feltételek biztosítása és sportolási lehetőségek szélesítése ezáltal a sportolók számának növelése - érdekében nagy szükség lenne. Nagyszentjános község lélekszámából és a gyermek-létszám viszonylag alacsony voltából adódóan is nem nevezhető utánpótlás-nevelő településnek, a helyi fiatalok ritkán folytatják élsportolóként sportolói tevékenységüket. A település nem vett részt a néhány évvel ezelőtt indított, központilag támogatott sportági utánpótlás-nevelési programokban, (pl. Bozsik program) így azon fiatalok, akik a sporttal rendszeresen és aktívan kívántak foglalkozni, Győrben folytatták ezirányú tanulmányaikat. Óvodai, iskolai ill. diáksport Az Önkormányzat fenntartásában működő Tarka Lepke Óvodában a gyermeksport az oktatásnak szerves része. A feltételek torna szoba, udvar, korszerűbb sportfelszerelések biztosítása lassan javuló tendenciát mutat. Az óvodás és kisiskolás korosztály számára hip-hop táncoktatás biztosított. Az iskolai sport a szintén az Önkormányzat fenntartásában működő Hunyadi Mátyás Általános Iskola keretein belül szerveződik. Az iskolai testnevelésnek és sportnak két formáját lehet elkülöníteni egymástól: a tanterv alapján kialakított és megtartott testnevelési órákat, és a szervezett keretek között folyó délutáni sportfoglalkozásokat. A két terület egymástól szakmailag nehezen elválasztható. A délutáni sportfoglalkozások részben a lecsökkent számú tanórai testnevelést lennének hivatottak kiegészíteni. E tekintetben azonban problémát jelent, hogy ezek legtöbbször sportág centrikusak, és azon tanulók, akiknek erre a legnagyobb szükségük volna, többnyire nem vesznek részt rajta. Szabadidősport A szabadidősport rendezvények iránt településünkön jelenleg viszonylag korlátozottak az igények, de ez betudható annak is, hogy nem állnak rendelkezésre az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek, és emiatt a lakosság már az igények megfogalmazásának sem látja értelmét. Alulról jövő kezdeményezésként heti két-három alkalommal egy órás időtartamban a felnőtt korosztálynak van lehetősége aerobic- callanetics- zumba elemekből összeállított tornán részt venni, kb. 15 fő él ezzel a lehetőséggel. Sajnos nem túl magas az aktív természetjárók létszáma sem, Nagyszentjános település területét hivatalosan nyilvántartott turista útvonal nem érinti. Fogyatékosok sportja Településünkön jelenleg alacsony számban élnek fogyatékkal élő személyek (hallás, látás, mozgás, vagy értelmi fogyatékos, illetve sérült), így szervezett sporttevékenységüknek nincs hagyománya, kialakult gyakorlata, szervezete. Összességében megállapítható, hogy Nagyszentjános település sportéletében az utóbbi időszakban új igények fogalmazódnak meg a lakosság részéről, melyek helyi kielégítéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése az önkormányzatra hárul. A szűkös költségvetési keretek miatt bármely fejlesztésnek csak jelentős külső tőke (szponzori vagy pályázati támogatás) bevonása esetén van realitása

4 III. Nagyszentjános község sportját befolyásoló tényezők Nagyszentjánoson a sport helyzetét nagyban befolyásolja Győr közelsége. A kb. 25km-re fekvő megyeszékhely az aktív lakosság jelentős részének biztosít munkalehetőséget. Az ingázók számára a kora reggeli indulás, késő esti érkezés hátráltatja a településen lévő civil szervezetek, konkrétan a sportegyesület munkájába való bekapcsolódást, de még a jelenleg rendelkezésre álló sportolási lehetőségek igénybevételét is. A Győr kínálta sportolási lehetőségek ismeretében a lakosok is jobban szembesülnek a helyi lehetősége szűkös voltával. A település természeti adottságai ugyanakkor kedvezőek, fejlesztéssel helye lehetne a sportturizmusnak is, pl. lovaglásra, vadászatra IV. Nagyszentjános község sportjának fejlesztési céljai 1. A község sportéletében a versenysport pozíciójának erősítése, a sport jövedelemtermelő képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az élsportolók száma, erősítve ezzel a község ismertségét; 2. a szabadidős sport lehetőségeinek bővülése, amelynek révén tartalmas, hasznos időtöltést biztosít az itt lakók számára, növelhető a lakosok minél nagyobb számának aktivizálása, illetve növelhető a lakosság sportra fordított idejének aránya; 3. az oktatási intézmények keretei között folyó óvodai, iskolai és diáksport feltételeinek javítása, amely elősegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más területein is nagy sikerekkel képes helytállni. A sport a kötelesség-tudat és alkalmazkodási készség fejlesztésének is nagyon fontos eszköze, mely tulajdonságok a jövő generációjának formálásában nélkülözhetetlenek. 4. a lakosság egészségi állapotának javulása, külön hangsúlyt helyezve a megelőzésre; 5. a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következő időszak fejlődése nyertesének érezhesse magát Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség javítása; V. Nagyszentjános község sportéletének prioritásai: 1. A szabadidő sportban a lakossági igények felmérésével, ehhez igazodó nagyobb program kínálattal, a feltételek javításával a lakosságot ösztönözni kell az aktív sportolásra. 2. A sport infrastruktúrájának fejlesztése: pl. sportudvar több sportág befogadására alkalmas pályák kialakításával, fedett tornaterem nyilvános használattal. 3. Nevelés, oktatás, diáksport minden eszközzel történő támogatása 4. Meg kell őrizni a településen működő sportegyesületet. 5. Az eddigi szinten elért sport-pozíció megtartása, a labdarúgás bajnoki rendszerben való további szereplése, más sportágban való szereplés. 6. A labdarúgás és más sportágak terén nagyobb hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás-nevelésre. VI. A prioritások eléréshez szükséges intézkedések:

5 1. Szabadidősport Nagyszentjános Község Önkormányzatának célja a sport segítségével minél szélesebb rétegek mozgósítása, mozgás-gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése, a népesség egészségi állapotának javítása intézkedés: Sportturizmus fejlesztése (kerékpáros, természetjáró, lovas) Nagyszentjános természeti adottságai többek közt a sporttevékenységek területén is kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek. A Duna-limes állomásaként a település sportcélú fejlesztésekre is lehetőséget kap, kihasználva a nemzetközi publicitást (pl. kalandpark, kerékpár-út). Az erdős területek kiváló terepet nyújtanak túrázásra és tájfutásra alkalmas turista útvonalak kialakítására. fejlesztést igényel, de számos lehetőséget tartogat a lovas-sport is. 1.2 A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése Ezen keresztül cél a szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek bővítése, erősítése, a sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, tartalmas családi sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport nevelő erejénél fogva alapvető segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a kábítószer-használat elleni küzdelemben is, amely preventív eszközként össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony segítséget jelenthet. Ehhez a társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási lehetőséget.

6 1.3 Esélyegyenlőség megteremtése és javítása Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport jelentős eszköz lehet a kirekesztés, szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a hátrányos helyzetűek számára a sportban elért eredményeik társadalmi integrációjukat is elősegítette. Valamint a szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javításában. Ennek elérése érdekében meg kell teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget. Továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú, hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos személyek sportolása. Ehhez a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élők számára is elérhető szolgáltatások megteremtése szükséges. 2. A sport infrastruktúrájának fejlesztése 2.1. Tornacsarnok A település sporttal kapcsolatos problémáinak jelentős részét orvosolhatja egy korszerű, a lakosság számára is nyitott tornacsarnok, mely egyidejűleg oldaná meg az iskolai testnevelés teremproblémáját és az lakossági igények évszakoktól független biztosítását. 2.2.Sportudvar Biztosítani kell a labdarúgáson kívül más csapatjátékok feltételrendszerét is, például sportudvar létrehozásával, ahol minimális eszközigénnyel az atlétika, a labdasportok és bizonyos extrém sportok űzhetők. Az új létesítmények kivitelezésénél fontos szempont, hogy akadálymenetesítésük biztosított legyen Szabadidőpark, szabadtéri létesítmény, kerékpáros útvonalak, a jelzett turista úthálózat fejlesztése A közterületek fejlesztésével, játszóterek fejlesztésével, a kerékpár utak kialakításával az igényekhez illeszkedő, a község jelenlegi struktúráját nem befolyásoló olyan fejlődés történhet meg, amely biztosítja a kerékpárosok és görkorcsolyások számára a biztonságos gyakorló és potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékpáros közlekedés számára elengedhetetlenek a kiépített kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetőséget kínálva az itt élők számára. 3. Nevelés, oktatás, diáksport A nevelési intézményeinkben hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és testmozgás, valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre álljanak. Mivel tény, hogy a diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, szükséges, hogy a tanóra keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye kialakuljon, azaz a fiatalok szeressék meg a sportot és tudatosuljon az egészséges, mozgásgazdag életmód fontossága bennük Tehetség-gondozás A sport-tehetségek megfelelő színvonalú továbbfejlődéséhez szükséges feltételek megteremtésének szakmai, erkölcsi esetlegesen anyagi - támogatása 3.2. Az úszás, síelés népszerűsítése az oktatási keretek felhasználásával Tekintve, hogy mindkét sportág szervezett formában csak külső helyszínen lehet biztosítani, fejleszteni kell az Önkormányzat külkapcsolatait, és azok igénybevételével meg kell teremteni az ehhez szükséges lehetőségeket.

7 3.3. intézkedés: A lovas sport kereteinek megalapozása az oktatásban A lovas oktatás és gyermeklovagoltatás számára fontos a jelenlegi hiányosságok felszámolása, a szükséges infrastruktúra kiépítése. 4. Élsport, utánpótlás nevelés, A versenysport terén a helyi érdekek számára lényeges versenysportokat, azaz sportágakat koncentráltan és célzottan kell támogatni. Ennek érdekében a sportágaknak el kell készíteniük sportágfejlesztési terveiket, felvázolni kitűzött céljaikat, költségigényeiket, mindazokat hogyan, mekkora és milyen forrásból kívánják megvalósítani, valamint mely területeken milyen mértékben van szüksége az adott sportágnak külső támogatásra A labdarugó sport feltételeinek javítása Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg javítani tudják. Az utánpótlás-nevelés kérdése rövid távon megoldottnak látszik, azonban ezen a területen is az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. Az önkormányzat és a helyi szponzorok támogatása mellett fontos a külső támogatók figyelmének felkeltése is. Ezért fontos, hogy az események megfelelő kommunikációban részesüljenek a továbbiakban, illetve támogatni kell a civil szervezetek pályázati úton történő forrásszerzését Az asztalitenisz, kosárlabda, kézilabda, tenisz fejlesztése Alulról jövő kezdeményezés alapján kiemelt hangsúlyt kell helyezni az asztalitenisz, kosárlabda, kézilabda valamint a tenisz feltételeinek rendezésére. Nagyszentjános, április 1. Friderics Cecília polgármester

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Záradék: Elfogadta Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (II.12.) önkormányzati határozatával. Papp János polgármester

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója

Orgovány község sportfejlesztési koncepciója Orgovány község sportfejlesztési koncepciója 1. Helyzetelemzés Orgovány 1901-ben alakult önálló községgé, ebből az időből még nem tudunk szervezett sportéletről, egyesületekről, szakosztályokról. A ma

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014.

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2009 2014. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG Sportfejlesztési koncepciója 2013 Elfogadva Mihályháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013./IV.29/ határozatával.

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete 1. A sportkoncepció célja, feladata A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1)

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018. I. Bevezető A Sportról szóló 1994. évi I. törvény 55. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével Rezi Község Önkormányzata 2013-2018. évekre vonatkozóan

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2016 ÉVEKRE SZÓLÓ HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2011. I. BEVEZETÉS A sportkoncepció szükségessége A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan,

Részletesebben

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014

Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Gyál város Sportkoncepciója 2011-2014 Készült: 2011. évben Előterjesztette: Pánczél Károly alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben