Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN VII. Évfolyam 4. szám április. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 4. szám - 2013. április. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 4. szám április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

2

3 Vezércikk Komoly nehézségeket okozott az időjárás országszerte március 15-én. A Dunántúl nyugati megyéiben 20-nál is több falvat zártak el a hótorlaszok, az M7-es autópályán a segítség megfeszített munkájának ellenére is 6-8 óránál is több ideig maradtak emberek a hó fogságában. Zagyvarékason az ünnepi események előtt egy nappal döntött úgy a település vezetése, hogy a szabadtéri programok elmaradnak és az ünnep helyszíne a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Színházterme. A lovas és majorett valamint a 48-as tüzérek elmaradt bemutatójával szegényebb rendezvény a nehézségek ellenére teltház előtt szép és bensőséges ünnepi eseményként vonul be községünk emlékezetébe. Az alábbiakban közöljük Jánosi József polgármester ünnepi beszédét melyet követően a résztvevők a Szabadság téri kopjafánál helyezték el a megemlékezés virágait, koszorúit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Zagyvarékasiak! A Pilvax Kávéház pincére ugyanazzal a rezignált arccal szolgálta fel a feketét a hátsó asztalnál ülő, nagyrészt fiatalokból álló társaságnak március 15-én reggel is, mint minden más napon. Nem is sejthette, hogy annál az asztalnál valami nagy-nagy dolog készül. A kávéház félhomályából indult el egy vékony bajuszú fiatalember, Petőfi Sándor, és néhány fiatal hittársa, hogy hangot adjanak a bennük feszülő igazságérzetnek és szabadságvágynak. Ők meghallgatták az Úr parancsát, ahogy az Jeremiás könyvében meg van írva: Ki ki szabadságot hirdessen az ő atyjafiának és ki ki az ő felebarátjának. Szerencsére volt is kinek hirdetni. A napvilágra érve hamarosan széles tömegek sorakoztak fel mögöttük, hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőinél már egy egész nemzethez szónokolhassanak szabadságról, hazaszeretetről, függetlenségről, sajtószabadságról, egyenlőségről, testvériségről és az elnyomás minden formájának tagadásáról. Talpra magyar! kiáltotta Petőfi, és nemzet visszakiáltott. Rabok legyünk vagy szabadok? kérdezte ekkor tőlük, és a nép sorsot választott magának. Nem is akármilyet. Egy olyan sorsot, amelytől megremegtek a schönbrunni kastély aranyozott falai. Megremegtek tőle királyok és császárok, és megremegett tőle egész Európa. A magyar nép sorsot választott!!! Nem kért többet a hazugságokból, az elnyomásból, és nem kért többet abból, hogy másodrendű polgár legyen a hazájában és Európában. A magyar nép öntudatra ébredt! Március 15. a magyar nép öntudatra ébredésének ünnepe. Egy elnyomott nép élni akarásának végső és elkeseredett kiáltása, amely megmutatta a világnak, hogy él még egy nemzet a Kárpátok ölelő karjai között, amely képes az öngondoskodásra, amely képes hangot adni az érzéseinek, vágyainak, és amely méltó egykori dicső őseihez. Ma is ez a dolgunk. Ma is meg kell mutatnunk, hogy létezünk, hogy jelen vagyunk, hogy van elég erő, elszántság és akarat bennünk ahhoz, hogy kilábaljunk a legnagyobb szakadék mélyéről is. Az előző időszak igen nehéz örökséget hagyott ránk. Államadósságot, növekvő munkanélküliséget, egy kivéreztetett gazdaságú országot és a mindennapi robot és kilátástalanság miatt egy lelkiekben megtört, megkeseredett nemzetet. A helyzet nehéz. Nehéz, de nem reménytelen. Az országnak újra öntudatra kell ébrednie, újra a maga kezébe kell vennie a sorsát, újra fel kell kiáltania, mint egykor ott a Nemzeti Múzeum lépcsőinél. Amikor március 15-re emlékezünk, nem csupán a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőt is látnunk kell magunk előtt. Magunk elé kell idéznünk azt a számtalan elszánt és tenni akaró arcot, akik Petőfi, Jókai vagy Vasvári Pál szavait hallgatták. Magunkévá kell tennünk azt az akaratot, amely bennük az ország, a nemzet jobbá tételére felbuzdult. El kell hinnünk, ha jobb lesz az országnak, akkor jobb lesz Zagyvarékasnak is a településünknek, és jobb lesz magunknak és a családunknak is. Csak közösen érhetünk el eredményt április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 3

4 Képviselő Testület Voltak idők, amikor nem hittek ebben. Volt, mikor a vezetők féltek a saját nemzetüktől, és akkoriban nem is lehetett március 15-ét ünnepelni, vagy csak kordonok mögül figyelhettük a parádézó méltóságokat. Kimondhatjuk, ezeknek az időknek egyszer és mindenkorra vége. Újra eljött a kordonok nélküli március tizenötödikék időszaka, amikor a nép, a nemzet ünnepe valóban a népé és a nemzeté lett március 15. hatalmas pillanat volt, a nemzet nagy pillanata. Minden szív egyszerre dobbant, minden lélek egybefonódott egy csodálatos másodpercre. A több évszázadnyi elnyomás után a nemzet megtalálta önmagát. A boldogság könnyei folytak az arcokon, miközben ökölbe szorultak az ujjak, és megkeményedtek az arcélek. Meghallgatták a Tizenkét pontot, majd néhány lelkes szónoklatot. Aztán minden parancsszó nélkül, mintha valami felsőbb hatalom irányította volna őket, egyszerre mozdult minden láb és minden akarat. És akkor elindult a tömeg. Át a hídon Táncsicsért, és aztán tovább és tovább, míg ki nem söpörték az országból a félévezrednyi megaláztatást. Gábor Áron sárba ragadt ágyútalpait együtt tolta elszökött zsellér és fellázadt birtokos. Nem volt ott úr és paraszt, nemes vagy nem nemes. Csak az országért és nemzetért küzdő emberek álltak ott vállt vállnak vetve, szemben a rájuk fenekedő kétfejű sassal, majd miután Európa nagy uralkodóházai leverték a maguk kis rőzselángjaikat, szemben egész Európával. Most is itt állunk Petőfire, Kossuthra, Táncsicsra és az akkor újonnan magukra öltött zubbonyokban masírozó honvédokra gondolva, itt, Európa szívében. Le kell ráznunk magunkról a csüggedés és az elkeseredés kínzó koloncait, és újult erővel kell nekilátnunk a már elkezdett országépítő munkának. Új ország, új kapcsolatok. Az élet minden területen megújulni kíván kiváltképp ilyenkor tavasszal! Legyen ez a mi politikai tőkénkre épített megújulás tavasza. Egyben nagyobb felelősség és szolidaritás a határon túli magyarok iránt is melyet fennen hirdet magyarság egyik bölcsőjének maroknyi csapata és nemzeti szimbóluma a Székely zászló. A vezetők felelőssége az, hogy munkát, megélhetési lehetőséget adjanak az embereknek, az emberek felelőssége pedig az, hogy tudjanak és akarjanak élni ezzel a lehetőséggel. Bizony, nagy felelősséget rótt ránk az előző időszak. Egy válságba sodródott országot és nemzetet kell megfeszített erővel újra a helyes útra terelni, hogy a magyarság újra egy fejlődő, büszke és öntudatos nemzetként elmondhassa magáról, hogy képes gondoskodni önmagáról, hogy képes megfelelni a világ kihívásainak, és hogy újra hisz önmagában, mert mindennek ez az alapja. Emlékezzünk hát ma Petőfire, Kossuthra és a szabadságharc bátor hőseire, de még inkább gondoljunk a jövőre, az eljövendő idők hőseire, aki szorgalmukkal, munkájukkal és tenni akarásukkal egy új, egy erős, egy gazdag Magyarországot építenek. Amikor a szívünk felett hordott kokárdára tekintünk, gondoljunk a költő szavaira: Sokszor nem elég tüzet gyújtani, A lángok erejét meg is kell tartani. Fogjuk fel a parázs minden melegét, S nem csak egy kis tűzét, az egész nemzetét. Köszönöm, hogy meghallgattak. 4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április

5 szerkesztő: Rédei Róbert Hivatalból Fontos feladatok voltak napirenden az elmúlt hónapokban, melyekről érdemes szót ejtenünk május 02. napján Önkormányzatunk az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 5/2012.(III.01.) Bm rendelet alapján Ft összegben 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatást igényelt a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak korszerűsítésére, költség-és energiatakarékossági célból augusztus 09. napján a Belügyminisztérium által megküldött támogatói okirat alapján az igényelt teljes támogatás megítélése került. Az új energiatakarékos nyílászárók a tavalyi év végén beépítésre kerültek a Polgármesteri Hivatal épületében szeptemberében a Belügyminisztériumhoz két projekt ötletet nyújtottunk be a évi értékteremtő Start közmunka program keretein belül. A benyújtott programok szakmai véleményezését követően támogatásra alkalmasnak ítélték és mindkét mintaprogramunk 100%-os támogatottságot kapott. A mintaprogramnak két eleme van, egy 12 hónapos és egy 6 hónapos időtartamú, a két program teljes költségvetése közel 60 millió forint. Az éves program keretében 35 főnek tudunk munkát biztosítani, melynek keretében a meglévő aszfalt úthálózat kátyúzása valósul meg összességében 500 m 2 nagyságrendben, valamint 800 fm belvíz elvezető árok kerül burkolásra, továbbá mintegy 800 m 2 járdaszakasz kerül felújításra a település központjában. A program keretein belül beszerzésre kerülnek a járdafelújításhoz és az árkok burkolásához szükséges sablonok, amivel magunk gyártjuk le a betonelemeket, valamint a szükséges alapanyagok beszerzését is lefedi a pályázat. A betonelemek gyártásához szükséges eszközök mellett kialakításra kerül egy 400 m2-es fedett szín, ami a folyamatos betonelem gyártást teszi lehetővé. A féléves program keretében 10 főt tudunk foglalkoztatni, melynek keretében ágak, cserjék, kidőlt, sérült, uszadék fák kerülnek begyűjtésre és tüzelő méretűre darabolva. Az ágak, cserjék feldolgozására beszerzésre került egy aprító gép november hónapban pályázatot nyújtottuk be a Belügyminisztériumhoz a Bio kazánprogram keretében. A pályázat közel 10 millió forint támogatásban részesült. A pályázat tartalmazott egy automata vezérlésű apríték kazán beszerzését és beszerelését, amely az iskolában váltotta ki a vegyes tüzelésű kazánt, valamint egy 150 m 2 -es apríték tároló megépítését is lehetővé tette. A kazán március hónapban beállításra került. A programon még két fő 12 hónapon keresztüli 8 órás foglalkoztatását is tartalmazza. A pályázat teljes költségvetése közel 10 millió forint december 20-tól március 31- ig 5 fő, napi 6 órában történő szociális kapcsolattartó foglalkoztatásra kaptunk támogatást a JNSZ Megyei KH Munkaügyi Központjától. Az 5 fő az Idősek Klubjában lát el kisegítő feladatokat. Községünkben a rászoruló személyek számának felmérését követően pályáztunk a szociális célú tűzifavásárlásra a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról az 59/2012.(XI.28.) BM rendelet alapján. Önkormányzatunk 98 m 3 mennyiségű tűzifa támogatásban részesült. A Szociális Bizottság - mint hatáskörrel rendelkező szerv- a képviselő testület által megalkotott szociális célú tűzifa juttatásról szóló 31/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján január 30. napján megtartott ülésén a 98 m 3 tűzifa, 42 fő időskorú lakosnak, továbbá 112 családnak került megítélésre. A tűzifa házhoz szállításáról Önkormányzatunk gondoskodik január 1-jén megalakultak a járási hivatalok. Zagyvarékas a Szolnoki járási hivatalhoz tartozik. Településünkön állandó járási ügysegéd segíti az ügyintézést, közelebb hozva ezzel a Hivatalt az Ügyfélhez. A hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, valamint egyes szociális igazgatási ügyek intézését vették át a településtől. A Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent ÉAOP-512./ D2-11 kódszámú Belterületi bel-és csapadék vízvédelmi fejlesztések pályázati felhívás kapcsán Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be Belvízvédelmi fejlesztések Zagyvarékason címmel. A pályázat ,-Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés február hónapban került aláírásra a közreműködő szervezettel. Ezt követően tekintettel a pályázat magas támogatási összegére közbeszerzést kell lefolytatnunk a kivitelezésre március 01-tól 2013.november 30-ig a JNSZ Megyei KH Munkaügyi Központjától 24 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást napi 6 órában. A 24 főből 16 fő az önkormányzat intézményeiben lát el feladatokat, ezzel is segítve az intézmények munkáját takarító, portás, adminisztrátor, illetőleg segédmunkás feladatkörben. 8 fő az Önkormányzatnál lát el különböző feladatokat. A Zagyvaparti Egyesület által beadott - a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatás felhívás azonosító számú, Hagyományokat őrző, térségre jellemző rendezvények fejlesztése, megvalósítása nyilvántartási számú pályázat keretében megvalósított rendezvényhez a kifizetési kérelmet az MVH jóváhagyta és kifizetésre kerül Ft. Képviselő Testület MVH helyszíni ellenőrzése során nem talált hiányosságot, így várható a kifizetési kérelem jogosultságának elbírálása. Zagyvarékas Község Önkormányzata által 2012-ben beadott TÁMOP /1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázati felhívására benyújtott pályázat ,- Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítási ideje egy év. 3 iskolával és 3 óvodával kötött együttműködési megállapodás alapján a gyermekek részére szervez tartalmas programokat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár. Szemétszállítási díj és érdekeltségi hozzájárulás adók módjára történő behajtása (Görög Szabolcs) Szemétdíj: Átadva Adóhatóságnak: Ft ebből: Visszatartva lakásfenntartásiból: Ft ig behajtva: Ft Fennmaradó tartozás Adóhatóságnál: Ft Érdekeltségi hozzájárulás: Átadva Adóhatóságnak: Ft ig behajtva: Ft Fennmaradó tartozás Adóhatóságnál: Ft Járási ügysegéd és ügyfélfogadási ideje Ki a járási ügysegéd? A járási ügysegéd a Járási Hivatal munkatársa, aki az Ügyfél lakóhelyén segíti a Járási Hivatal ügyintézését, közelebb hozva ezzel a Hivatalt az Ügyfélhez. Cél, hogy lehetőleg ne az Ügyfél, hanem az ügyirat utazzon. Milyen ügyekben fordulhat Ön a Járási Hivatalhoz, melyik ügyek kerültek át a Polgármesteri Hivataltól a Járási Hivatalhoz? A Járási Hivatal feladatkörébe tartozik az alábbi ellátások megállapítása és a velük kapcsolatos ügyintézés: - ápolási díj (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása esetén), - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása szociális alapon, - időskorúak járadéka, - alanyi jogon nyújtott közgyógyellátás, - hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok Miben segít Önnek a járási ügysegéd? A fenti ügyekben átadja a kérelem-nyomtatványokat, segít azok kitöltésében, átveszi a kitöltött nyomtatványt A Zagyvaparti Egyesület által beadott - a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján Ügyfélfogadási idő a településen a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2012-től nyújtandó Ügysegéd neve: Három Judit Ügyfélfogadási idő: hétfő: támogatás felhívás azonosító számú, kedd: nincs ügyfélfogadás Hagyományokat őrző kiállító-, bemutatóhelyek, szerda: illetve helyi kulturális-, közösségi-, és szórakozási helyek fejlesztése nyilvántartási csütörtök: péntek: számú pályázathoz a bútorok, számítástechnikai eszközök, függöny, szőnyeg megvásárlásra került, Telefonszám: 56/ melyhez a kifizetési kérelmet benyújtották. Az április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 5

6 Képviselő Testület Összefoglaló Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 11-én 14,00 órakor a Községháza házasságkötő termében megtartott soron kívüli üléséről ( A testületi ülések teljes és szószerinti anyagát a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár olvasótermében elolvashaja.) Jelen vannak:jánosi József polgármester, Kézér Zoltán alpolgármester, Jenesné Paróczai Erika jegyző, Polónyi László, Kis Gyula, Dóra Mónika képviselő, Zoufal Béla képviselő, Nagy Gábor képviselők. Az ülésen megjelent továbbá: Farkasházi István Pénzügyi Bizottsági kültag, Faragó László Pénzügyi Bizottsági kültag, Jánosi Lászlóné főtanácsos és Rédei Róbert vezető-tanácsos. Jánosi József polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat ismerteti. Kéri a képviselőket az esetleges napirendi javaslatuk megtételére. Kézér Zoltán alpolgármester: Javasolja Id. Földes Imre kérelmének megtárgyalását, ugyanis 2013-ban 20 éves a Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport. Jenesné Paróczai Erika jegyző: Javasolja az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló anyagot megtárgyalni. Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzik el, Jánosi József polgármester az elhangzott napirendi javaslatokat bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad. Ezt követően a meghívó szerinti napirendeket bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirendi pontok 1. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosítására 2. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalására és elfogadására. 3. Javaslat a Belvízvédelmi fejlesztések Zagyvarékason elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó könyvvizsgálói és ügyvédi megbízási szerződések jóváhagyására 6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április 4. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2007. (VI. 8.) önkormányzati rendelet módosítására 5. Id. Földes Imre kérelmének megtárgyalása Zárt ülés 1. Talált Gézáné zagyvarékasi lakos szociális tűzifa támogatás ügyében benyújtott fellebbezési ügye 2. Zele András zagyvarékasi lakos rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében benyújtott fellebbezési ügye 1. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének módosítására Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy ez az anyag az év végén beérkezett pályázati és egyéb támogatások költségvetésben való szerepeltetéséről szól. Javaslom az elfogadását. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kérdés: Polónyi László: Tudjuk mennyivel fordult a költségvetés december 31-én? Jánosi József polgármester: Nem, mert a zárás április végén lesz. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal minősített többséggel elfogad és a melléklet szerinti szövegezésű rendeletet alkotja: ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA képviselő-testületének 4/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.10.) rendelet módosításáról 2. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalására és elfogadására Jánosi József polgármester: előadja, a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként, hogy a februárban beterjesztett költségvetéshez képest alapvető változás nem történt. Az idei évben lehetetlen lett volna hiány nélkül elkészíteni a költségvetést. Abban az esetben lehetetett volna, ha a már megnyert és elfogadott kivitelezés alatt lévő pályázataink önerejét átforgatjuk működésbe, és lemondunk a fejlesztésekről, melyet nem szerettem volna. Az önkormányzati törvény tiltja a hiány tervezését, de azt nem tiltja, hogy a hiány fedezetére beállíthat előző évi pénzmaradványt, illetve előző évben kapott költségvetési támogatást. A tavalyi ÖNHIKI támogatás beállítható a bevételi oldalra, így hitel felvétele nélkül fogadható el a költségvetés. Az előző évhez képest minden területen csökkentve lett a költségvetés, az ésszerűség és a működés határait figyelembe véve. Javaslom az elfogadását. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kérdések: Polónyi László képviselő: A 27 millió Ft szét lett osztva az intézmények működésére? Jánosi József polgármester: Nem, az intézmények költségvetése nem változott. Polónyi László képviselő: Ha az év folyamán kérelmet adok be, mert kevés lesz ez a tervezett összeg, akkor kérem a testület támogatását. Kis Gyula képviselő: Polgármester úr gondolja, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg fedez minden féle kiadást, tehát nem kell megszorításokat végrehajtani. Jánosi József polgármester: Én nem szeretnék. Kis Gyula képviselő: Nem is gondolja, hogy kellene valahol szorítani? Az intézményeknél, hogy nyugodtabban menjünk neki a 2013-as évnek. A Művelődési Házban 2 igazgató van, sok az intézmény költségvetése, a 17 millió. Én tudnám, hol kellene szorítani, de nincs rá lehetőségem. Jánosi József polgármester: A legtöbb intézménynél a legnagyobb tétel a rezsi- és bérköltség. Az önkormányzatnak két lehetősége van, vagy bezárja az intézményeit és még azt sem biztosítja a lakosoknak, ami most van vagy növeli a bevételeit, melyet csak úgy tud, hogy adók formájában ráterheli a lakosságra. Én nem szeretném a lakosságot terhelni, adókkal jelen helyzetben. Megpróbálom a fejlesztéseket pályázati pénzből megoldani. A Művelődési Házat azért nem szívesen zárnám be, mert egy településen, ha a kultúra, illetve a jövő nemzedékének nevelése nincs, akkor nem tudom mi a tovább élés lehetősége. A költségvetés egyébként stabil. Az áthozott pénzmaradványból fejlesztünk. A megnyert pályázatokat be szeretném fejezni, mindezeket meg szeretném valósítani és nem szeretnék adósságot keletkeztetni. Nekem fontosabb az emberek munkahelyének a megtartása, mint a kényszer költségvetési szorítás. Zoufal Béla képviselő: 3 fő dolgozik a Művelődési Házban, én sem gondolnám, hogy munkahelyeket szüntessünk meg. A Bölcsőde költségvetése 18 millió Ft, melynek ellátása nem kötelező feladata az önkormányzatnak. A többi intézménynél nem lehetett volna csökkenteni? Jánosi József polgármester: Örülök, hogy tele van a bölcsőde gyerekekkel. Egy település vezetésének azon kellene munkálkodni, hogy helyben tartsa a fiatalokat és a gyerekeket, még akkor is, ha nem kötelező a feladatunk. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ezt meg tudjuk tenni. Okosan, szűken tartva, probléma nélkül megoldható. Polónyi László képviselő: Végignézve a költségvetést látom, hogy minden intézménynél be van tervezve az étkezési hozzájárulás. A pedagógusokat átvette az állam, tehát az ő sorsuk még nincs rendezve. Vagy kapnak ilyen jellegű támogatást vagy nem, még mindig nem tudja senki. Az önkormányzatnak továbbra is lehetősége van ilyen támogatás megítélésére, odaadására. Ha úgy dönt a magyar állam, hogy semmilyen ilyen jellegű támo-

7 Képviselő Testület gatásra nem lesz lehetőség, akkor az önkormányzat tervezi-e visszamenőleg a zagyvarékasi közalkalmazottaknak ezeket az összegeket odaadni vagy sem? Jánosi József polgármester: Ebben a költségvetésben nincs ilyen tétel betervezve. Hogy a jövőben mi lesz, azt még én sem tudom. Kézér Zoltán alpolgármester: A bölcsőde 26 fővel üzemel. Voltam bent, és jó volt látni a gyerekeket, akik ott vannak. Feltételezhetően többségében dolgozó szülő gyerekekei vannak itt. Ha nem lesz Bölcsőde, akkor a gyerekeket már bölcsődés korában elviszik Zagyvarékasról. Én mindenképpen a Bölcsőde megtartása mellett vagyok. A munkahelyek és a gyerekek miatt is. Tavalyelőtt az óvodában tartottunk egy közös tájékoztatót a leendő elsősöknek, mely tavaly elmaradt. Javasolnám, hogy tartsunk egy ilyen tájékoztatót a mostani iskolaválasztó szülőknek, a falu jövőjének érdekében is. A Művelődési Házzal kapcsolatban az a véleményem, ami a Bölcsődével kapcsolatban, ez is a falu jövőjének záloga. Egy ilyen kis faluban élő embereknek a közérzetét ebben a rossz világban pozitív irányba befolyásolja. Polónyi László képviselő: A szülői értekezletet már megtartottuk az óvodában. 51 tanköteles korú gyermek van, akit be kell iskolázni. Ebből az 51-ből az óvodavezető jelzése alapján talán 35 fő jön Zagyvarékasra. 8 gyermeket küldtek nevelési tanácsadóba iskolaérettségi vizsgálatra, ebből 3 gyermek maradhat az óvodában, 5 főt be kell iskolázni. Nem volt hozadéka a tájékoztatónak, aki el akarta vinni a gyerekét az el is vitte. Ingerült gyerekeink vannak, akik nekiesnek egymásnak. Verik egymást, már több esetben rendőrséget is hívtam. A 16 éven felülieket nem fogadom, azokat küldöm el. Tervezem, hogy kis létszámú osztály indításának ügyében egyeztetek a tankerület igazgatóval. Jászapátin szegregáltak, de ki is zárták őket minden EU-s pályázatból. Zoufal Béla képviselő: Én nem azt mondtam, hogy az intézményeket zárjuk be. Csak azt, hogy csökkentsük a költségvetésüket. Kézér Zoltán alpolgármester: Kérem, Polónyi Lászlót szóljon, ha akár pozitív vagy negatív ügyről is van szó. Minden segítséget megad a képviselő-testület az iskola felé. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal minősített többséggel elfogad és a melléklet szerinti szövegezésű rendeletet alkotja: ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA képviselő-testületének 5/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 3. Javaslat a Belvízvédelmi fejlesztések Zagyvarékason elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződések jóváhagyására Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a folyamat elindult. A támogatási szerződést február 19-én aláírtam. Az előleg összeget meg is kaptuk. Ez a projekt a közbeszerzés lebonyolítása után szállítói finanszírozású lesz, tehát a dokumentációs és egyéb eljárási költségeket kell átfuttatni az önkormányzaton. A pályázatban szereplő összegből a kötelező könyvvizsgálói és jogi képviselet el kell látni, és erre vonatkozóan a két szerződést kell megkötnünk. Javaslom a szerződés tervezetek jóváhagyását. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. (Nagy Gábor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma: 6 fő, a képviselő-testület határozatképes.) Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú- egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 21/2013. (III.11.) sz. képviselő-testületi határozat: Belvízvédelmi fejlesztések Zagyvarékason elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződések jóváhagyásáról Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Belvízvédelmi fejlesztések Zagyvarékason elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződéseket /ügyvéd, könyvvizsgáló/ a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza Jánosi József polgármestert azok aláírására. 4. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2007. (VI. 8.) önkormányzati rendelet módosítására Jánosi József polgármester: A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés ismertetésére felkéri Jenesné Paróczai Erika jegyzőt. (Nagy Gábor képviselő visszaérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma: 7 fő, a képviselőtestület határozatképes. ) Jenesné Paróczai Erika jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a tavalyi év végén a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentősen megváltoztak. Ennek eredményeként január 1-jétől az önkormányzatnak már nincs hatásköre arra, hogy a szilárd hulladékszállítás díját megállapítsa. Erre vonatkozóan nem is fogadott el a testület rendeletet. Az a rendeletünk, ami az elmúlt évben került elfogadásra, az abban foglalt díjtétel 1 évre vonatkozna, de mivel a rendeletben nincs ár megállapítási jogkörünk, ezért ezt a tavaly megállapított éves szinten Ft díjra vonatkozó helyi önkormányzati rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. Ettől az évtől kezdve majd miniszteri rendelet fogja meghatározni a szilárd hulladék kezelésének díját. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Jánosi József polgármester: az első félévben célszerű lenne bevezetni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A papír és a műanyag hulladék gyűjtésére megkérnénk a lakosságot, hogy ezt egy általunk kiosztott sárga zsákba gyűjtse. Az egyik héten a kukát, a másik héten pedig ezt a szelektíven gyűjtött hulladékot szállítanánk el. A szelektíven gyűjtött hulladék után nem kell lerakási díjat fizetni. Nem tudom, hogy mindez hogyan működne, és hogy mennyi lakost lehetne rávenni, de ezen gondolkodom, hogy ezt még az első félévben célszerű lenne bevezetni Javaslom a rendelet tervezet elfogadását. Polónyi László képviselő: Október 1-jétől szelektíven gyűjtjük a PET palackokat az iskolában és most év végéig van meghirdetve a verseny az osztályok között. Kérdés: Kis Gyula képviselő: 3 évvel ezelőtt elfogadtuk a hulladék szigetek kiépítését Zagyvarékason. Lesz-e ebből valami a közeljövőben? Jánosi József polgármester: Ezt a mostani koncepciót akár ezzel is ki lehet egészíteni. A hulladék szigetekkel kapcsoltban rosszak a tapasztalatok, mert mindent oda öntenek, összehordanak és több esetben a látképet rontja. Kis Gyula képviselő: az épületbontásból származó törmeléket hová lehetne elvinni és mennyit számítanak fel érte? Jánosi József polgármester: A Redmondishoz, a szállítási díj megfizetése mellett. Díjat nem tudok a konténerre. Ha a lakos beviszi és homogén szerkezetű a beszállított hulladék, akkor semmibe nem kerül, és azt lerakhatja. Kis Gyula képviselő: az összedőlt épületekkel mit csináljunk? Jánosi József polgármester: a megoldást közösen ki kell, hogy találjuk. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal minősített többséggel elfogad és a melléklet szerinti szövegezésű rendeletet alkotja: ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA képviselő-testületének 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2007. (VI. 8.) önkormányzati rendelet módosítására április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 7

8 Képviselő Testület 5. Id. Földes Imre támogatási kérelmének megtárgyalása Kézér Zoltán alpolgármester: A Kék Ibolya Egyesület idén 20 éves. Földes Imre megkeresett, hogy az idei évfordulójukat szeretnék színvonalasabban megrendezni, és ehhez kéri, az önkormányzat nyújtson e Ft támogatást. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Kérdés nem merül fel. Hozzászólások: Jánosi József polgármester: a költségvetésben 3 millió Ft van a civilek támogatására. Kis Gyula képviselő: nagyobb öszszejövetelt akarnak, azért kell a pénz Ft-ból gazdálkodnak. Jánosi József polgármester: Ez nem igaz, mert 3* Ft-os támogatást kapnak. A Kék Ibolya és Őszi Alkony szervezet nincs bejegyezve. Egyedül a Margaréta nevű szervezet van bejegyezve, hivatalosan, egyedül csak ő a civil szervezet. Ennek ellenére a három szervezett összesen Ft-ot kap. A tavalyi évben a civilek támogatására 3,5 millió Ft volt, idén ez 3 millió Ft. Nem tudni ki ad be majd igényt. Annak adjuk, akinek a képviselő-testület szeretné, meg aki majd az idén kéri. Kézér Zoltán alpolgármester: a támogatások elbírálásánál majd vegyük figyelembe, hogy ez a szervezet idén 20 éves. Kis Gyula képviselő: a lakástűznél egy önkéntes tűzoltó sincs, akkor mire kapnak támogatást? A pénznél sorban állnak, a munkánál nem. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester, Kézér Zoltán alpolgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 22/2013. (III.11.) sz. képviselőtestületi határozat: Id. Földes Imre kérelméről. Zagyvarékas Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 20 éves jubileumát ünneplő Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport többlettámogatásának kérdését, melyről akként határozott, hogy a civil szervezetek 2013.évi támogatása tárgyalásakor, id. Földes Imre fenti kérését figyelembe veszi. Mivel egyéb nyílt napirend tárgyalására nem kerül sor, így Jánosi József polgármester a nyílt ülést órakor berekeszti és ZÁRT ülés tartását rendeli el. Vallás ÖRÖMHÍR Néhány hete a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét olvastuk fel országszerte templomainkban. A rövid körlevélből arról az állami rendelkezésről szerezhettünk tudomást, amely hazánkban idén szeptember 1-jétől kötlezően választandóvá teszi az állami általános iskolák 1. és 5. osztályában az egyház(ak) hoz kötődő hit- és erkölcstan oktatást, illetve a valláshoz nem kötődő erkölcstan oktatást. Tehát vagy az egyiket, vagy a másikat választani kell a szülőknek gyermekük számára. Az említett levél lelkére köti a lelkipásztoroknak, hogy az ügy érdekében vegyék fel a kapcsolatot az iskolák igazgatóival. Ez mind Újszászon, mind Zagyvarékason megtörtént. Örömmel mondhatom, hogy mindkét helyen jóindulatú fogadtatásban volt részem. A hit- és erkölcstan oktatását iskolai keretek között az egyházak (Újszászon és környékén többnyire a római katolikus és a református egyház) biztosítják. Az erkölcstan oktatása nem kötődik egyetlen vallási közösséghez sem. Hazánk oktatási rendszerében gyakorlatilag teljesen új. Meggyőződésem, hogy a vallási alapon nyugvó hit- és erkölcstan hatékonyabban segíti azt, hogy gyermekeink az életben megtalálják a helyes döntések útját és az élet nehézségei között is kitartsanak a helyes úton és még a kudarcok idején se csüggedjenek el. A Biblia több ezer éves tanítását számtalan ember hősies életével igazolta és igazolja napjainkban is. Hazánk életében Szent István király korától egészen az 1940-es évek végéig az oktató-nevelő munka minden szintjének szerves része volt a hit- és erkölcstan oktatása. Ennek hiánya a társadalom mai morális állapotán egyértelműen látható. Ezért magam és hitoktató társaim nevében szeretettel és felelősséggel minden kedves szülőt a hit- és erkölcstan választására buzdítunk. Szándékukat a nyilatkozat aláírásával fejezhetik ki. Kiket várunk? Mindenkit. Kikre számítunk? Római vagy görögkatolikus hittanra várjuk azon megkeresztelt, vagy meg nem keresztelt gyermekeket, akiknek szülei, nagyszülei ehhez az egyházhoz tartozónak vallják magukat, vagy ez iránt érdeklődnek. Kérjük ezért, hogy nyilatkozatukkal a római- vagy görögkatolikus hit és erkölcstant válasszák. Természetesen rendkivül dicséretes és fontos, hogy a református, vagy más vallású szülők gondoskodnak gyermekeik saját hitük szerinti hit- és erkölcstanra történő beiratásáról. Komolyan remélem, hogy ezt ők is megteszik. Meg kell jegyeznem, hogy a hit- és erkölcstan tanulása bármennyire fontos, nem elegendő, mert a kereszténység nem pusztán tan, hanem élet, méghozzá örvendező élet. A hívő embert eltölti az Istenhez tartozás páratlan öröme, és az az öröm, hogy tudom: életem Isten kezében van és földi életem végén találkozom az Istennel, aki maga a végtelen Jóság és Szeretet. Szívből kívánom, hogy minden kedves szülő felismerje a kersztény hit páratlan szépségét és bátran gondoskodjon arról, hogy gyermeke hit- és erkölcstant tanuljon. A gondviselő Isten segítségét kérem a helyes döntés meghozatalához. Miklós János plébános Mivel tudomásom szerint április 27. nem lesz szabad szombat, a Vasút Újtelepi közösségi házban a szentmisét április 20-án tartjuk du. fél 5-kor. Eredetvizsgáló állomás nyílt ZAGYVARÉKASON! GÉPJÁRMŰ EREDETISÉGVIZSGÁLAT Vállaljuk: személy- és kisteherautók (3,5 tonna össztömegig); motorkerékpárok; utánfutók; eredetiségvizsgálatát, valamint állapotfelmérését (pl. autó adás-vételnél) 8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Vállaljuk továbbá: teljes körű okmányirodai ügyintézés (rendszám, forgalmi csere, tulajdonos változás); biztosítás kötés helyben (kötelező és CASCO biztosítás); gumiszerelés javítás; klímatöltés, javítás. Elérhetőségünk: KÉZÉR AUTÓ KFT 5051 Zagyvarékas, Aradi utca 39/1. Tel: 30/ , 20/ , 56/ Látogassa honlapunkat, ahol még több információt talál:

9 Kultúra Április 7. 14,00 óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület zenés délutánja Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület ebben a hónapban is megtartja a soron következő, mindenki által kedvelt zenés délutánját. A jó hangulatot Simon Imre biztosítja, aki zenei blokkokkal szórakoztatja az összegyűlt társaságot. Április ,00 óra DIGITÁLIS HÍD A Magyar Telekom néhány lelkes munkatársa elhatározta, hogy segít az embereknek abban, hogy megértsék mi az a világháló (Internet), mire használható, hogyan tudja közelebb hozni a földrajzilag messze élő embereket, és hogyan, miben segíti a hétköznapok problémáit megoldani. Ez a program a Digitális Híd Kistelepüléseken, mely 2004-es indulása óta már 160 rendezvényen van túl. A programon internetes vetélkedők is lesznek, melyen ajándékokért játszhatnak a résztvevők. A Digitális Híd 2009 óta Fest néven tehetségkutatóval egészítette ki a programját. A programokon való részvétel és az Internethasználat is ingyenes, és semmilyen további kötelezettséggel nem jár. A programok helyszíne és időpontja: Zagyvarékas, Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár április 13. tehetségkutató: 14,00-16,00 Internetoktatás és vetélkedők: 10,00-16,00 A kultúra élmény A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár április havi programja Április ,00 11,00 óra Munkaügyi jelentkeztetés A szolnoki munkaügyi központ április 16-án és 17-én megtartja a soron következő munkaügyi jelentkeztetését. Ne feledjék tehát, akinek ekkora van időpontja, 9,00 11,00 óráig mindkét nap megjelenhet az ügyfélfogadáson a művelődéi ház nyugdíjas klubtermében. FELHÍVÁS A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár megfelelő számú jelentkező esetén színházi járatot szervez a Szolnoki Szigligeti Színház Sárga Liliom című előadására, mely április 28-án 15 órakor kezdődik. Jegyár kedvezményesen: 1.500,-Ft. A főszerepet Dósa Mátyás, a további szerepeket Molnár László, Molnár Nikolett, Barabás Botond, Karczag Ferenc, Kiss József, Kertész Marcella, Harna Péter, Mészáros István és Horváth Gábor alakítja. Érdeklődés és jelentkezés személyesen a könyvtárban, vagy telefonon az 56/ telefonszámon. Figyelem! Baba-mama klub Tájékoztatjuk régi és új tagjainkat, hogy a Baba-mama klub folytatja munkáját. Minden héten kedden Földiné Bíró Szimonetta és Farkasházi István vezetésével 10,00 órától várjuk az érdeklődő kismamákat, anyukákat a művelődési ház színháztermében. Bővebb felvilágosítást személyesen, vagy telefonon 56/ a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban, vagy ben Baba Mama klub: kedd 10,00 óra Gyémánt és Smaragd Mazsorett Csoport: kedd, szerda, péntek 15,00 óra Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport: szerda 16,00 óra Dream Dance KSE Mazsorett és Show tánc Csoport tanfolyam: hétfő 16,30 óra; szerda 17,00 óra; csütörtök 16,15 óra; péntek 16,15 óra, minden második péntek 14,00 óra Őszi Alkony Nyugdíjas Klub: vasárnap 14,00 óra, minden hónap első szerdája 16,00 óra Klubok, szakkörök: Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület: a hónap első vasárnapja 14,00 óra Margaréta Nyugdíjas Klub (egyeztetés alatt) Pátria Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportja: kedd és csütörtök 16,00 óra Aerobik (Murzsa Tibor edző): szerda, péntek 18,30 óra Zumba (Takács Tamara instruktor): kedd és csütörtök 19,15 óra Aerobik (Cserba Beáta edző): kedd, csütörtök, szombat 18,00 óra Zumba (Nyemeczné Nagy Adrienn instuktor): szerda 18,15 óra (közösségi ház), péntek 19,00 óra (művelődési ház) Darts klub (műv. ház klubterem): Ifjúsági: péntek 17,00 óra Felnőtt: péntek 18,00 óra Katolikus istentisztelet: minden hónap utolsó szombatja 16,00 óra (Közösségi ház vasúti újtelep) Református istentisztelet: minden hónap utolsó vasárnapja 8,00 óra (Művelődési ház) Informatikai tanfolyam (TÁMOP 2.1.2) kedden és szerdán óráig, szombaton től óráig. Szolgáltatás: Martossy Szilárd falugazdász: csütörtök 08,30 12, / Pókáné Dr. Fekete Erzsébet jogi tanácsadás Érdeklődni az alábbi telefonszámokon: 06-56/ / címen: 5000 Szolnok, Baross u. 1. III. emelet április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 9

10 Kultúra Az első falmászásra 13 éves korában került sor; aznap este elővett egy füzetet, egyes számot írt a lap tetejére, és mellé írta a mászás adatait: Posta út, Postafal, Gyilkos-tó. Mindez június 20-án történt. Innen indult a Hópárduc útja, s ahogy az alcím is utal rá: a Himalájánál is magasabbra jutott. A Himalája legmagasabb csúcsánál, az Everestnél persze fizikai értelemben nem juthatott magasabbra, de néhány korábbi és későbbi csúcsmászása legalább akkora teljesítmény, mint a világ legmagasabb hegyének a meghódítása ha éppen nem nagyobb. Egyik ilyen a 8125 méteres Nanga Parbat szólómászása, erre 1999-ben került sor, ráadásul új útvonalon; a csapat (Erőss Zsolt, Mécs László, Deli Péter és Földes András, a könyv szerzője) hivatalosan csak trekkingezni ment a Nanga Parbat környékére, mivel a csúcsdíj többe került volna, mint a teljes expedíció. Mind a négyen feljutottak a szomszédos 6606 méteres Ganalo csúcsra, majd Zsolt egyedül a Nanga Parbatot is megmászta. A Lhoce a maga 8516 méterével a Föld negyedik legmagasabb hegycsúcsa; a Himalája nyolcezresei közül a legkisebb nyolcezresnek hívják, bár a megmászása messze nem olyan egyszerű, mint ahogy azt a ragasztott neve mutatja. Erőss Zsolt és Gál László voltak az első magyarok a csúcson. Minderre 2011-ben került sor, amikor Zsolt a jobb térde alatt már egy műlábat hordott. Ez a teljesítmény szintén felér az Everest meghódításával. A hópárduc címet nyolc évvel azelőtt szerezte meg, hogy első magyar állampolgárként fe- A rezsi csökkentése A gazdasági életen belül, sokféle tevékenység van. Általában az itt működők természetes célja a minél nagyobb profit (nyereség) elérése. Ez érthető, sőt üdvözlendő, de ilyen piaci szektorba tartozhatnak-e a közszolgáltató cégek? Lehet, de itt az öreg székelyt idézném..úgy is lehet,de nem érdemes... Rezsicsökkentés miatt támadják az Orbán kormányt kívülről, belülről és oldalról. Az indok persze nem ez, hanem alkotmány, bíróság, antiszemitizmus, meg a Jóisten tudja mi. 10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április Rövidesen vendégünk lesz Erőss Zsolt az első magyar hegymászó, aki feljutott a Himalájára. Ez alkalomból osztom meg kedves olvasóinkkal a nem régiben megjelent könyv ismertetőjét és kapcsolódó gondolataimat. lért volna a világ tetejére. Magyarként először mászta meg azt az öt hétezres, egykori szovjetunióbeli hegycsúcsot, amellyel elnyerte az Orosz Hegymászó Szövetség Hópárduc fokozatát. Az öt hegy közül az utolsó kettőre, a Kommunizmus- és Korzsanyevszkaja-csúcsra ben ért fel. Az elismerés egy oklevélen kívül nem járt semmivel, de a kilencvenes évek derekán hegymászókörökben sokat jelentett s ha belegondolunk, sokat jelent egy egész életre. Földes András könyve egy pillanatképpel kezdődik 1972-ben, amikor az alig 4 éves Zsolt elszenvedte első fagyásait. Egy téli délutáni síelés közben történt, mínusz harminc fok csípte a gyergyói tájat. Innen alig másfél oldal alatt 1981-ig ugrik a történet, ekkor kezdődött Erőss Zsolt hegymászókarrierje a Gyilkos-tónál, majd egészen a 2012-es, tragédiával végződő, a csúcstámadás szempontjából is sikertelen Annapurna-expedícióig kíséri végig Erőss Zsolt életét. A hegymászó magánéletéből éppen csak annyit kapunk, amennyi szükséges ahhoz, hogy ne azt higgyük: Erőss Zsolt még a karácsonyait is 6000 méter felett ünnepli. Ennél több már sok lett volna, ennyi viszont nem hogy belefért, de egyenesen kellett. A hegyekből viszont soha nem elég; én hiányoltam azt, hogy a fekete kontinens legmagasabb hegycsúcsán tett több mászásáról szinte egyáltalán nem szól, és ez még akkor is hiányzik, ha a Kilimandzsáróra többnyire túravezetőként járt Erőss Zsolt, és a tanzániai hegy megmászása nehézségi fokozat szempontjából össze sem hasonlítható az ázsiai csúcsokkal. A kötetben 32 színes fotó kapott helyet, van közöttük egész fiatalkori 1991-ből, és 2012-es is, az Annapurna-expedícióról. Földes András maga is hegymászó, de tollforgatóként gondolt azokra is, akik laikusként veszik a kezükbe ezt a könyvet, és a végére összegyűjtötte a legfontosabb hegymászó szakkifejezések listáját, mindegyiket érthetően megmagyarázva. Említésre méltó Földes András visszafogott, ugyanakkor lebilincselő stílusa is. Nagyon ízesen, érzékletesen mutatja be az ázsiai hegyi világot, humorának köszönhetően roppant szórakoztató a pakisztáni hordárokkal vívott, már-már etnikai konfliktusra hasonlító örökös alkudozás bemutatása, vagy az alaptáborok unalmát elűzni hivatott különféle tevékenységek ismertetése, a csúcsmászásokat olyan intenzitással festi meg, hogy az olvasó a lélegzetét is visszafojtja, és szinte együtt küzd a hegymászókkal. Árnyalatnyi különbséget figyeltem meg az expedíciók leírása között: a szerző valamivel visszafogottabb azon események bemutatásakor, amelyeknek nem volt szemtanúja, és sokkal lendületesebb, bátrabb akkor, ha személyes élményeit osztja meg. Bár én személy szerint mindig kissé visszásnak érzem azt, ha még élő személyről születik életrajz, az Erőss Zsolt eddigi karrierjét bemutató kötetet nagyon élveztem. Azt viszont méginkább, hogy olyan embert ismerhetünk meg aki céljai elérése érdekében mindenre képes mert szerény, kitartó, szorgalmas, emberi képességeinek határait is túlszárnyalni tudó olyan ember akinek élete, munkássága mindnyájunknak példa értékű. Olvasta és összeállította: Farkasházi István Földes András, Erőss Zsolt és Kollár Lajos az Annapurna-expedíció után (fotó: MTI) Most aláírásgyűjtés kezdődött, mert OV. szerint ő egyedül meg a kormánya kevés ahhoz, hogy megvédje ezt a csökkentést. Szerintem is kevés. Itt olyan erős multik működnek (nálunk Rékason is), melyek kormányokat képesek buktatni. Már nemcsak fenyegetőznek, de léptek is. A német RWE állítólag kiszállt a TIGÁZ-ból. (Azóta is hullik a könnyem..). Most meg azt nyilatkozta a vezére, hogy..remélem Brüsszel megoldja ezt az ügyet... Párt hovatartozástól függetlenül alá kell írnunk! A nagy síráshoz egy mai adat: Utolsó TIGÁZ számlám szerint (mely korrekt egyébként,10 %-kal csökkentett, stb.) 1 m 3 gáz ára ÁFA nélkül Ft. Jelenleg 1m 3 gáz import ára max. 94 Ft. Kell árrés a szolgáltatónak! Vannak költségei, de a jelenlegi árrésnek ezt fedeznie kell! A gáz ára meredeken csökkenni kezd(ett), így azt mondom: Igen Miniszterelnök Úr van helye a további rezsicsökkentésnek. A közszolgáltatás meg nem profitorientált gazdasági tevékenység. Ha másért nem, hát azért, mert az öreg székely megszaggatja köntösét. Nagy Gábor Külső-Rákóczi u.1/8 egy gáznagykereskedő társaság vezérigazgatója

11 Kultúra 10027: A hibrid A lenyugvó nap sugarai festői tájjá alakították a várost. A központ magasan a lakóházak fölé épült, így Crystal hill minden pontját jól be lehetett látni. A családi házak sora egészen az öbölig nyúlt, melyben halászhajók sora állt. Kicsinyke halászvároska lévén, Sora szinte mindenkit ismert. Még kislány volt, mikor apja megkapta a kutató központi állást. Nagyon megszerette ezt a helyet és eldöntötte soha nem hagyja el. Még akkor se menekült el, mikor néhány évtizede megtámadták őket a földlények. A tomboló csata okozta sebeknek mára már nyoma sem maradt, csupán a szívekben. Sora azon gondolkodott, vajon meddig tart ez az idilli kép. - Bár örökké megmaradna ilyen csodálatosnak. - Bizony. - Ó, megijesztettél! - Tűnt fel Christopher Lanket, Sora gyerekkori jó barátja és jelenlegi kutatómunkatársa. - Nem állt szándékomban. Mi történt itt tegnap? Egy égi van a krióban. - hangja nyugodt volt, mint mindig. Sose lehetett kihozni sodrából. - Megtámadott hajnalban. Filip pedig elintézte. - Szóval megint nyomozol. Azért jól vagy? - Kutya bajom. Gyere, meghívlak sütizni és mindent elmesélek. - Galád vagy! Tudod, hogy fogyózom. - Néha belefér. Amúgy is gizda vagy, hova akarsz még fogyni? -Végül egy adag sajttorta mellet mindent elmesélt, töviről hegyire. - Segítsek? - Ha ráérsz. - Á, dehogy! Épp egy tömegpusztító fegyver készítésén ügyködöm, a tizenhetedik haderő számára. - Ja, akkor nyugodtan csináld csak a dolgod - kacagását messzire vitte a szél. - Te, a nagy békekövet - Ahhhh, a jó szívem - sóhajtott beleegyezően. Sora betett pár fiola vért a complexométerbe, kiválasztotta a paramétereket és elindította a futtatást. - Vizsgálat várható időtartalma, két óra. - közölte a gép. Míg az elemzés futott, átvilágította a mintákat atommikroszkóppal. Sejt szinten keresett torzulást, módosulást. A vizsgálat végeztével csatlakozott barátjához. - Mi a helyzet Chris? - Végeztem a teljes DNS analízissel. Valamivel felgyorsították a lánc módosulását. És te, jutottál valamire? - Nem találtam semmit. Már csak a complex van hátra. - Rápillantott a gép monitorára. - Még egy óra. - Hátradőlt, és lehunyta szemét. - Bíííp. Bíííííííp. - jelzett a személyi egység. - Ó, jaj. Letelt egy újabb óra. Be kell jelentkeznem. Filip. - utasította a comot, ami rögvest tárcsázni kezdett. - A célszemély jelenleg nem elérhető. - közölte a gépi hang. - Furcsa, mindig fogadni szokta. Ahogy ezt kimondta, két katona jelent meg, vállukon hozva a férfit. - Úr isten! Mi történt? - szegezte neki kérdését, a bal oldali fickónak. - Támadást kaptunk felülről. - Fektessék ide! - utasította őket Christopher. Lézerkés segítségével lefejtette a szakadt ruhadarabokat, és háromdimenziós scannerrel megvizsgálta a sebeket. - Mi van vele? - aggodalmaskodott Sora. - Rendbe jön. Nem ért szerveket, tíz-tizenkét centi mély sebei vannak. Kap egy adag nanobotot. Fél nap a sejtregnálóban és teljesen jól lesz. - Vizsgálat befejezve. - jelzett közbe a gép. - Kész vannak az eredmények. Biztos minden rendben? - Igen. Menj, nézd meg a gépet. - Ez nagyon különös. Kedves Olvasó! Irodalmi rovatunkban Csasztvan Csilla írását közöljük, aki sokoldalú tehetséges fiatal alkotó. Szárnypróbálgatásaival a gyermektörténeteken túl a rajzolás és tárgyalkotó fazekasság területén is igyekszik ötleteivel, mesefiguráival sajátos kifejezési formákat találni a maga és olvasói, szimpatizánsai számára. Ezzel együtt továbbra is várjuk minden olyan alkotó jelentkezését, akik már korábban helyet kaptak rovatunkba. - Mit találtál? - lépett hozzá Chris, miután ellátta a sérültet. - Trióniumot. Filip frissen ébredt, mint aki végigaludta az egész hetet. Nem tudta betájolni magát. Hirtelen fogalma se volt mi történt vele. - Szia! - köszöntötte Sora vidáman. - Szerencse, hogy jól vagy. - örömét puszival nyomatékosította. - Vigyázz, még elkényeztetsz! - csillogott vidáman szeme. - Hogy kerültem ide? - Nem emlékszel? Megtámadtak titeket visszafele jövet. - Á, már rémlik. Mi a helyzet? - Szükségünk lenne egy kis Trióniumra. - Nem köntörfalazol. Még fel se ébredtem igazán. Hova ez a sietség?- nem kapva választ, végül beleegyezően kinyögte. - Oké. Megpróbálok szerezni, de nem lesz egyszerű. - Tudom. A Triónium nem földi eredetű. A Plutón lévő Orion bányásztelepen termelik, nagyon nehéz kinyerni. A bányászipar rohamos fejlődése is ennek köszönhető. Jobban mondva bányászták, a múlt századig. A Linon katasztrófa után tiltották be, és felszámolták a telepet is. - Hát ez az, honnan kellene Várjunk csak! Három éve, lefoglaltunk egy fegyver szállítmányt. Két töltetet is volt közte. - Elhozhatod egyáltalán? - Beszélek a főnökkel. Az F.K.O. vezetője, engedélyt adott a töltet használatára. A földi körülmények között lévő Triónium folyékony állagú, mely megkönnyítette Soráék dolgát. A lény testébe heteken át triónium oldatot fecskendeztek, különböző koncentrátumokban és folyamatos vizsgálatok alá vetették. - Nézd milyen rohamos az átalakulás! Ezzel gyorsították meg a fejlődési ciklusukat. - Teljesen biztos vagy benne Sora? - Igen. Az embereknél a fejlődés a következő generációkon jelentkezik, de náluk már egy kevés Triónium hatására látszanak a változások. - Most már tudjuk hogyan, már csak azt kellene tudni, miért. - Sajog még a támadás helye? - Cseppet se érzem. Christopher teljesen helyrehozta. Mi lesz a lénnyel? - Beindítottam a hibernációs programot. Egyelőre így tartjuk, a biztonság kedvéért. - Víííí-víííí-víííí. - A riasztó, valami baj történt. Máris megnézem a gépemen. Filip! A faló! Kiszabadult. - Itt a fegyverem, fogd! Zárkózz be a laborba, ha bármi be akarna törni azonnal lődd le! - De, így nem tudod magad megvédeni. - Van tartalék. - közölte távozóban. Filip alaposan átvizsgálva minden folyosót, eljutott a hibernációs terembe. A földlénynek nyomát se találta. A kabint, kívülről nyitották fel. Sérülésnek semmi jelét nem látta a szerkezeten. - Ezt nem tehette egyik szörnyeteg sem. Mi a fene folyik itt. Mihelyt rájött, hogy szabotázzsal van dolguk, rohant vissza Sorához. Az ajtó nyitva állt és a nőnek hűlt helye se volt. Elindult a kijárat felé, hátha kimenekült, amikor meghallotta a hangját. - Filip! Filip! Segítség! Sorát két fekete ruhás alak tuszkolta a kijárat irányába. Kapálózott, hadakozott, amennyire csak tudott, végül az egyik elkábította. Filip rohant, ahogy csak tudott, kilépett a bejárati ajtón, célzott és lőtt. A bal oldali alakot el is találta, megcélozta a másikat, amikor valaki leütötte hátulról. A földön fekve még látta, ahogy felszálltak a kopterrel - Sora - suttogta maga elé, végül elsötétült minden. Folyt. köv április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 11

12 Iskola Alapítványi bál 2013 A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány ebben az évben március 9-én tartotta hagyományos bálját. Nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy a falu apraja-nagyja készült a nagy eseményre, hiszen a különböző csoportok hetek óta gyakorolták műsorukat a felkészítő pedagógusokkal. Ezen az estén hangsúlyosabban beszéltünk tevékenységükről, hiszen hosszú évek óta meghatározó szereplői a báloknak. A gyönyörűen feldíszített teremben a megterített asztaloknál helyet foglaló vendégeket Farkas Vivien és Gál Péter 8.-os tanulók köszöntötték elsőként, ők konferálták a műsorszámokat is. Először a néptáncosok léptek a színpadra. A Damjanich János Általános Iskolában 1992 óta folyik néptánc oktatás.a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány a kezdetektől támogatta a néptánccsoport munkáját. Az alapítvány támogatásával 4 öltözet ruha készült gyermek részére, ami csoportról csoportra öröklődik, ezeket valóságos kincsként őrzik. Néptánccsoportunk 2004-ben kapcsolódott a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez, de az alapítvány támogatását továbbra is élvezhette. Az évfordulós alapítványi bálra új tánccal készült a csoport. A rábaközi táncok koreográfiáját Bakonyi István az intézmény igazgatója készítette és tanította be. Segítői Koncsek Erzsébet és Simonné Dora Magdolna tanító nénik, akik 20 éve igyekeznek megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel az egyik legdrágább örökségünket, a néptáncot. A nagy tapsot kapott néptáncosok után más műfajú előadás következett, de a ritmus, a látványosság most sem maradt el. Mazsorett csoportjaink bemutatójára került sor. Ennek a különleges táncműfajnak az eredete a 30- as évekre nyúlik vissza. Ekkortájt a zenekarvezetők elhatározták, úgy próbálnak nagyobb közönséget toborozni, hogy meghatározott koreográfia szerint díszegyenruhában felvonuló lányokat szerepeltetnek. Iskolánkban nagy hagyománya van a mazsorettnek. A község első csoportját dr. Kiscsatári Irén igazgatóhelyettes hozta létre 1995-ben. Akkor egy korosztályban táncoltak a lányok. Ria tanár néni vezetésével egyre népszerűbb lett ez a mozgásforma, egyre több tanulónk lett a csapat tagja. Jelenleg 4 csoportban, 4 korosztályban dolgoznak a lányok Polónyi Katalin mazsorett oktató irányításával. Az elmúlt években a lányok ruhatára új darabokkal bővült. Mindez a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány és a szülők támogatásának köszönhető ben 2 mazsorett versenyen vettek részt, és nagyon szép eredményeket értek el csoportjaink. A tavalyi évben 5 első helyezést, 3 második helyezést, 5 harmadik helyezést értek el a lányok, ezen kívül 6 formációnk 4., 5., 6. helyen végzett. Indultak csapatban, mini formációban, szólóban, duóban. Az iskolában 6 kupa és legalább 20 oklevél bizonyítja csapataink eredményességét. Jelenleg 60 lány táncol a Holdfény Mazsorett Csoportban. Koreográfiáikat maguk készítik, önszorgalomból fejlesztik tudásukat. A lányok szorgalma és kitartása példaértékű, rengeteget gyakorolnak, tréningeket szerveznek, ahol közösen dolgozzák ki táncaikat. Bemutatkozott mind a 4 korcsoport. Elsőként a seniorokat láthatták, őket követték a cadettek, majd a mini korosztály következett, végül a juniorok táncoltak. Sajnos, jó néhányan hiányoztak a csapatokból betegség miatt. 12 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április

13 Iskola Ezt követően a bemondó gyerekek egy kis múltidézésre hívták a vendégsereget. Akinek a segítségével visszatekinthettünk, a legilletékesebb volt az eltelt évek eseményeinek felsorolására. Ő az alapítók ügyvivője, iskolánk egykori igazgatója: Mihályi István. Visszaemlékezése és kedves ajándékainak átadása közben a nyitótáncra készülő nyolcadikosok már a háttérben gyülekeztek. Mielőtt sorra kerültek, Visnyeiné Gál Marianna kuratóriumi elnök a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány nevében köszöntötte a vendégeket. Meghatottan beszélt arról, mekkora megtiszteltetés számára ez a munka, az együttműködés sok-sok emberrel a jó cél érdekében. Elárulta ars poeticáját is: Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Anyukaként megszólította a szülőket is, milyen nagy izgalommal várják gyermekük szereplését, és büszkén, meghatódva nézik őt. S most nem a nehézségek jutnak az ember eszébe, hanem melegség tölti el a szívét a látványtól, és talán néhány könnycseppet is elmorzsol a szeme sarkában. A keringő előtt a táncot betanító Tálasné Czenke Erika tanárnő néhány gondolatát tolmácsolták a gyerekek: Már októberben megkezdődött a szervezés, a próbák. A kezdeti nehézségek után (amik mindig adódnak), a gyerekek heti rendszerességgel készültek, hogy ma illőképpen emeljék a bál hangulatát. A bécsi keringő alaplépéseinek elsajátítása után megkezdődött a koreográfia tanulása. Sokszor nem volt egyszerű feladat megszervezni, hogy mindez simán és gördülékenyen folyjék. De ma itt állnak Önök előtt ezek az izgalomtól kipirult arcú tinédzserek, akiket fogadjanak szeretettel. Táncukat az Angyalok keringője c. zenére fogják táncolni, és mivel ez a nap egy kivételes esemény az alapítvány életében, hiszen 20 éves lett, egy meglepetés tánccal is szeretnének kedveskedni a megjelenteknek. A keringő, az UV fényben előadott meglepetés tánc óriási sikert aratott. Nagyban emelte a báli hangulatot a finom vacsora, a jó zene, a sok értékes tombolatárgyról nem is beszélve. A hajnalig tartó mulatság minden résztvevő számára emlékezetes marad. Zagyvarékas, március 21. Dóra Istvánné o sz tá l y fő n ö k 8. b április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 13

14 Iskola Anya, ébredj, ma van a Farsang! február 9. szombat, 6.15 (!!!) Gondolom, nem én voltam az egyetlen, akit izgatottan (és korán) ébresztett a gyermeke e jeles, s rég várt napon. Hiszen már számolták, mennyit is kell még aludni, mire jelmezbe bújhatnak. Végre eljött ez is! És amint lenni szokott, a délelőtt nagyon hosszú volt, nem is igen akart eltelni. Soksok kérdés után Mikor indulunk már? Végre fél 2 után eljött az idő. Indulhattunk. Szinte az időjárás is megérezte, hogy ünnep van, s a gyerekek számára milyen fontos ez a nap, havazott. Így a jó hangulat adott volt. Háromnegyed 2-kor már kisebb fajta tömeg volt a művelődési ház előtt, ahol szokás szerint megrendezésre került a rendezvény. Anyukák, apukák, gyerekek, testvérek, nagyszülők, rokonok, mindenki alig várta, hogy bejuthasson. A jegyárus apukák (Molnár Zoltán, Lukács Csaba) kitartóan adogatták a jegyeket, szedték a belépőt és engedték be az embereket. Probléma nem volt, nem is lehetett volna, hiszen a polgárőrség tagjai is vigyáztak ránk. Odabent gyönyörű díszítés fokozta az amúgy is jó hangulatot, köszönet érte Földes Imrénének, Gál Orsolyának és Papp Teréziának. Odabent gőzerővel folytak az előkészületek. Sok-sok anyuka segítette szebbnél szebb jelmezbe bújtatni csemetéit. Izgatottan álltak sorba, várták a kezdést. Az alsós farsangot (is) Feketéné Joó Melinda, nyitotta meg, a Szülői Szervezet nevében, utána Molnár Tímea és Czifra Erzsébet 2. osztályos tanulók verse következett, majd jöhettek a jelmezesek. Először az első, majd a második, harmadik és a negyedik osztályosok vonultak fel egyesével, a színpad elején a mikrofonba bemondták a nevüket, osztályukat, és hogy minek öltöztek. Köszönet Juhász Sándornak a zenei aláfestésért. Láttunk gyönyörű tündéreket, angyalokat, pillangókat, királykisasszonyokat, vicces állatkákat, rémisztő vámpírokat, lovagokat, és sok egyebet is. Bizony, nem volt könnyű dolga a zsűrinek! Tagjai: Gál Orsolya, Makoviné Jánosi Erika, Tálasné Czenke Erika, Visnyeiné Gál Marianna és Ignácz Mihályné. Kellett is nekik egy kis idő a gondolkodásra, de a mazsorettes lányok gondoskodtak arról, hogy addig se unatkozzunk! Először a Holdfény mazsorett csoportot (4 kategóriában), majd egyéni előadást (Mondok Evelin) láttuk, majd következett a legkisebbek fellépése, az 1-2 osztályosok adták elő, amit idén eddig tanultak. A nagy lányok is méltó szavakat használtak: A mazsorett már-már hagyomány iskolánkban. A Holdfény Mazsorett Csoport Polónyi Katalin tanárnő vezetésével közel 8 éve működik. Kitartó és lelkes munkája kovácsolt minket csapattá. Mostanra már egy nagy család vagyunk. Több versenyen is megméretettük magunkat legutóbb decemberben vettünk részt a 33. Közép-Magyarországi Mazsorett és Twirling versenyen, ahol országos és külföldön is kiemelkedő magyar csapatok indultak. Az eredmények magukért beszélnek. 13 tánccal indultunk ebből 2 arany, 2 ezüst és 3 bronz helyezés született. Kupatárunkat is bővítettük. Immár 6 kupával büszkélkedhetünk. A következő táncaink versenyre készültek. Sajnos itt a színpadon a hely szűke miatt egy kicsit mást fognak látni tőlünk. Mielőtt elkezdődne, a csoportok táncbemutatója szeretnénk megköszönni a tánc oktatónknak, Kati néninek azt, hogy ilyen sokat tesz értünk, tartja bennünk a lelket és mindig büszke ránk. Mindannyiunk nevében mondhatom mi is büszkék vagyunk, hogy ő a tanárunk! Engedjék meg, hogy megköszönjük neki a sok munkát és szeretetet, amit tőle kapunk! Kati néni kérjük, fáradjon fel a színpadra!! Itt virággal köszöntötték és köszönték meg a kitartó és sok eredményt hozó munkáját, s köszönjük mi is, nagyon ügyesek voltak mindannyian, köszönjük szépen Nekik is a színvonalas előadást. Aki menet közben megéhezett, vagy megszomjazott, a büfében válogathatott a finomabbnál finomabb édes és sós sütemények, üdítők és szendvicsek között, melyek szintén felajánlások voltak. Köszönjük az 1. osztályból: Halmi Grétának, Halmi Gergőnek, Békési Veronikának, Farkas Grétának, 2. osztályból Kökény Dorotinak, Lengyel Leának, Menkó Lilinek, 3. osztályból Jánosi Edinának, Polónyi Zsombornak, Kardos Attilának, a 4. osztályból Deczki Márknak, Tóth Richárdnak és Menkó Zoltánnak, ill. szüleiknek. Menet közben a zsűrinek is sikerült döntést hozni, s a következő kategóriákban a következő eredmények születtek: Szép kategória: 1. Bozsányi Dzsenifer 1. o. udvarhölgy, 2.Vidák Lili 1. o. hercegnő, 3. Menkó Lili 2. o. tavasztündér 4. Farkas Gréta 1. o. pillangó. Mókás: 1. Rácz István 3. o. törpe, 2. Zsákai Mercédesz 1. o. 101 kiskutya Rémisztő: 1. Kökény Doroti 2. o. Frankenstein lánya, 2. Zsákai Norbert 3. o. vámpír. Ötletes: 1. Békési Veronika 1. o. hegedű, 2. Máthé Zsófia 3. o. Xena, 3. Menkó Zoltán 4. o. popcorn, 4. Kardos Attila János 3. o. kommandós Közönségdíj: 1. o. Rövid Viktória hercegnő, 2. o. Lengyel Lea szigethercegnő, 3. o. Rácz István törpe, 4. o. Rácz Csilla dugóhúzó. Különdíj: 3. o. Kardos Attila kommandós. Az eredmények kihirdetése és a díjak átvétele után újabb izgalmak következtek, hiszen eljött a tombola húzás ideje. Dr. Kiscsatári Irén igazgatóhelyettes asszony húzta a számokat. Feszült figyelem és önfeledt ujjongás követett minden kihúzott szelvényt. Volt, aki többször, egymás után is szerencsésnek bizonyult, mások esetleg egyszer, és természetesen olyan is akadt, akinek most nem kedveztek a kihúzott számok. Itt szeretném megköszönni Mindenkinek, aki felajánlott bármilyen tombola tárgyat. Név szerint: 1. Ignácz Mihályné, Faragó Ernőné és családja, Cipóház-zsemle, Csákné Évike, Kiss Gyula, Lukács Kata Bettina-torta, Kardosné Faragó Edit-üdítő, 1. osztály - margarin, Rusvai Péter - tombola osztály: Novák Máté, Békési Veronika, Farkas Gréta, Duró Barbara, Bozsányi Dzsenifer, Halmi Gréta, Halmi Gergő, Rácz Márta, Vidák Liliána, Rövid Viktória, Lukács Kata Bettina osztály: Molnár Tímea, Kökény Doroti, Czifra Erzsébet, Lengyel Lea, Menkó Lili osztály: Jánosi Edina, Máthé Zsófia, Burján Eszter, Zsákai Norbert, Fekete Kristóf, Rácz István, Czifra Sándor, Kókai Kitti, Polónyi Zsombor osztály: Deczki Márk, Menkó Zoltán, Rácz Csilla, Tóth Richárd Köszönet illeti továbbá a művelődési ház csapatát, hogy lehetővé tették számunkra, és a gyerekek számára ennek a fantasztikus napnak a megszervezését, lebonyolítását. Köszönjük Fábián Fatimének, Sallai Juditnak, Juhász Sándornak. Köszönet továbbá az összes pedagógusnak, hogy felejthetetlenné tették a gyerekeknek ezt a napot! 14 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április

15 Elsősegélynyújtás Deliné Herczeg Andrea védőnő irányításával február elején elsősegélynyújtó szakkör indult iskolánkban. A résztvevők heti rendszerességgel találkoznak. Elsajátítják az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket, alapvető fogásokat. A legutóbbi foglalkozásokon például a Vöröskereszt Szolnoki Szervezete által rendelkezésünkre bocsátott ambu babán próbálhatták ki az újraélesztést. Köszönjük Védőnőnk önzetlen segítségét, támogatását! Az itt megszerzett hasznos tudnivalók segítik felkészülésünket a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által A tudás életet menthet címmel meghirdetett versenyre. A Szolnoki Tiszaligeti Szabadidő Központban április 11-én megrendezésre kerülő, a katasztrófavédelem területéről elméleti tudást és gyakorlati készségeket, fizikai erőnlétet és ügyességet igénylő egész napos programsorozatra iskolánk két csapattal nevezett be. A korábbi évek tapasztalatai alapján, minden bizonnyal nem lesz könnyű dolgunk. Olyan iskolákkal kell megmérkőznünk, ahol évek óta nagy hagyománya van a katasztrófavédelmi felkészítésnek. Cinka István Iskola Tündérolvasók Második alkalommal hirdette meg a Tündérolvasók elnevezésű regionális, szövegértési versenyét a püspökladányi Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Gyermekkönyvtára. Az egész észak-magyarországi régióból várták az olvasni szerető gyerekek jelentkezését. A pályázat célja a gyermekek olvasóvá nevelése, a könyv és az olvasás minél szélesebb körben való megszerettetése által a szövegértési és olvasási készség fejlesztése. Törekvés a mai magyar gyermekirodalom alkotásainak megismertetésére, az élményközpontú irodalom bevezetésére a szerzőkkel történő személyes találkozás lehetőségének révén. Munkaformáját tekintve csoportmunkában (2-3 fő/csapat) megvalósuló versenyt hirdettek, az általános iskolák felső tagozatos tanulói, illetve más iskolatípus ennek megfelelő korosztálya számára. Fordulónként két-két irodalmi mű elolvasása és játékos feldolgozása vár a jelentkezőkre. 1. forduló : Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca Csukás István: Nyár a szigeten 2. forduló: Balázs Ágnes: Lufi és a zűrös vakáció G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják Iskolánkból két csapat szerveződött a vetélkedőre. A Betűfalók csapat tagjai: Fazeka s Ni ko l etta, Kéri Regi n a, Kozák Alexandra 8. osztályosok. A Könyvbarátok csapat tagjai: Bognár Tamara, Szűcs Noémi 7. osztályosok. A gyerekek kiváló munkát végeztek. Nemcsak maguk olvasták el a négy regényt, de népszerűsítették azokat társaik körében, valóságos olvasási láz tört ki elsősorban a lányok között. Az összesített eredmény alapján is állíthatjuk, szépen teljesítettek: 69 csapat között a 8.-os lányok a 12. helyezést érték el, s alig néhány ponttal maradtak le tőlük a 7.-esek. Gratulálunk, lányok! Dóra Istvánné magyartanár ÓVODAI BEÍRATÁS Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az óvodáskorú gyermekek beíratásának időpontja: május óra Beírathatók az óvodába, azok a gyerekek, akik betöltik augusztus 31-ig a 3. életévüket. Kötelező óvodai felvételt kérni minden olyan gyermeknek, aki 2013-ban az 5. életévét betöltötte. A vonatkozó jogszabályok szerint amennyiben az óvodai férőhelyek lehetővé teszik, óvodai felvételt nyerhet az a kisgyermek, aki két és féléves és óvodaérett. A beíratáshoz szükséges: - a leendő óvodás születési anyakönyvi kivonata - a leendő óvodás TAJ kártyája - valamint lakcímet igazoló kártya Munkatársaimmal együtt szeretettel várjuk leendő óvodásainkat. Baloghné Lakatos Márta Óvodavezető április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 15

16 Sport Újabb badminton sikerek Az elmúlt hetekben is mozgalmas volt a tollaslabda szakosztály versenynaptára. Sikeres évet zárhattak 2012-ben. Ennek méltó befejezése volt a december 8-án, Budapesten megrendezett országos felnőtt ranglista verseny, melynek helyszíne is impozáns volt. A Vízmű Kupának a frissen átadott Vízmű Sportcsarnok adott otthont. A 10 pályás, minden igényt kielégítő, modern csarnok kizárólag a sportág versenyeinek lebonyolítására szolgál majd. Ezen a megmérettetésen 15 szakosztály, mintegy 70 versenyzője állt rajthoz. Megyénket Kispál Klaudia Kata, Majercsik Lívia és Sándor Réka képviselte. Dr. Tombor Attila, a szakosztály vezetője így emlékezik a verseny izgalmas pillanataira. Klaudiának nemigen okozott gondot az egyéni megnyerése, minden mérkőzését (sima) 2 játszmában nyerte. Vegyesben két mérkőzésük is csak három szettben dőlt el. A döntő kifejezetten izgalmasra sikerült, (végig vezetve) 2 ponttal kaptak csak ki. Igazi izgalmakat hozott a női páros: Réka és Lívia három sima győzelem után várták a döntőt, amit egy budapesti páros ellen játszottak. Egy-egy játszma megnyerése után következett a harmadik, melynek legfőbb jellemzője az volt, hogy fej-fej mellett haladva egy-két ponttal tudott csak elhúzni egyik, vagy másik pár. A 20. pontot az ellenfél érte el előbb, de kiegyenlítettünk. Innen két pont különbséggel kell már nyerni, ami sajnos nem nekünk jött össze: az ellenfél nyert ra. Lányaink ennek ellenére nem kedvetlenedtek el, hiszen a 2. hely is kiváló teljesítmény. Megjegyzem: Klaudia még a következő két évben ifi korú játékos, ezzel a győzelmével azonban már a felnőtt női mezőny 5. helyére jött fel a ranglistán. Kispál klaudia Kata a verseny izgalmas pillanataiban A sikersorozat tovább folytatódott az év első hónapjában. Január 12-én a Honvéd Zrínyi SE (Budapest) Sportcsarnokában került megrendezésre a Vízkereszt Kupa felnőtt A kategóriás országos ranglista verseny. Erre minden hazai szakosztályból érkezett nevezés, természetesen Zagyvarékasról is. Kispál Klaudia három versenyszámban vett részt. Ismét az edző, Gyógyszerész úr összefoglaló gondolatait idézzük: Az alábbi eredményeket értük el: női egyesben sikerült bejutni a négy közé, itt egy igen változatos és izgalmas (3 szettes) mérkőzésen kaptunk csak ki, így be kellett érni a harmadik hellyel. A női páros azonban kárpótolt bennünket: ugyanis ellentmondást nem tűrve lettünk az elsők a felnőtt legelitebb mezőnyben. Kata és női párja is még csak ifi játékosok, de már leckét adtak ellenfeleiknek, akik kivétel nélkül felnőtt játékosok voltak. Kispál Klaudia-Kőrösi Ágnes többszörös országos bajnokai korcsoportjuknak. Az elmúlt négy évben mindig meg tudták nyerni az utánpótlás Országos Bajnokságokat. A február sem telt el rangos verseny nélkül. 23-án Seregélyesen a Pelikán Kupa egyben válogató is volt, a március között Ankarában megrendezésre kerülő egyéni és csapat Európa Bajnokságra. Megyénkből Kispál Klaudia Kata az U19-es korcsoportban két versenyszámban állt rajthoz. Egyéniben magabiztosan győzött. Lány párosban társával, Kőrösi Ágnessel is a dobogó legfelső fokára állhattak, esélyt sem adva ellenfeleiknek. Kispál Klaudia Kata így a török fővárosba utazó magyar válogatott tagja. Ezen a kontinensviadalon Klaudia Kata egyéniben és vegyespárosban is érdekelt. Egy budapesti fiú lesz a párja. Amikor e sorokat írom, már javában zajlanak a versenyek. Kísérőjük, a magyar tollaslabda válogatott kapitánya. Indulás előtt edzője, Dr. Tombor Attila még bizonnyal hasznos instrukciókkal látta el tanítványát. Nem lesz könnyű dolguk versenyzőinknek, hiszen az Európa bajnok Dániával, valamint Bulgáriával és Wales-sel kerültek egy csoportba a sorsolás útján. Összehasonlításképp: a dánoknál több tízezer tollaslabdás igazolt játékos van, nálunk alig néhány száz. Mindezek ellenére reméljük, hogy Kata és párja sikeresen veszi az akadályokat. Badminton. Néhány évvel ezelőtt a címben szereplő angol szó bizonyára nekem is feladta volna a leckét, jelentését illetően. Községünkben, iskolánkban pedig már ekkor is nagy hagyománya volt a tollaslabda sportnak. A játék több ezer éves múltra tekint vissza. Kezdetei formái, mondhatni elődei, fellelhetők az ókori kínai, görög, római, de még az indián civilizációkban is. Európából először angol katonatisztek találkozhattak a tollaslabdával Indiában. Ők honosították meg a szigetországban, ahol hamar népszerűvé vált ben az angliai Badminton fürdővárosban játszották először versenyszerűen. Elnevezése innen ered. Mit jelent számunkra a badminton? A sportág helyi művelői, a szakosztály versenyzői nemzetközi szinteken is ismertté tették Zagyvarékas nevét. Cinka István 16 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április

17 Sport Labdarúgás Tavaszi sorsolás, megyei II. osztály labdarúgás - férfi - felnőtt - bajnoki / forduló Vasárnap 15:30 Zagyvarékasi KSE - Tiszaszentimre KSE (Szolnok, Tiszaliget) 17. forduló Vasárnap 15:00 Szászbereki SE - Zagyvarékasi KSE 18. forduló Vasárnap 15:00 Zagyvarékasi KSE - KUTE 19. forduló Vasárnap 15:00 Jászalsószentgyörgy KSE - Zagyvarékasi KSE 20. forduló Vasárnap 15:30 Zagyvarékasi KSE - Jászkiséri SE 21. forduló Szombat 15:30 Jászboldogházai SE - Zagyvarékasi KSE 22. forduló Vasárnap 16:00 Zagyvarékasi KSE - Pusztamonostori SE 23. forduló Szombat 16:00 Rákóczifalva KSE - Zagyvarékasi KSE 24. forduló Vasárnap 16:30 Zagyvarékasi KSE - Tiszajenői KSE 25. forduló Szombat 16:30 Tiszaföldvár VSE - Zagyvarékasi KSE 26. forduló Vasárnap 17:00 Zagyvarékasi KSE - Tiszapüspöki Fc 27. forduló Szombat 17:00 Cibakházi NKSE - Zagyvarékasi KSE 28. forduló Vasárnap 17:00 Zagyvarékasi KSE - Jászfényszarui VSE 29. forduló Vasárnap 17:00 Zagyvarékasi KSE - Jászladányi ESE 30. forduló Szombat 17:00 Kunhegyesi ESE - Zagyvarékasi KSE Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek A évi bajnokság tavaszi szezonja előtt több új játékos is érkezett csapatunkhoz. Ők a következők: Bobák Roland, Czibak Attila, Lajkó Erik, Terjéki Gábor, Tóth Zoltán, Végh Bertold. A távozók: Józsa Attila, Lippai Róbert, Simon Ádám Tamás. A - gólokban gazdag - felkészülési mérkőzések eredményei: Szolnoki MÁV U19 - Zagyvarékas 6-1; Farmos - Zagyvarékas 2-7; Tiszajenő - Zagyvarékas 4-4; Tiszakécske - Zagyvarékas 3-6; Jászladány - Zagyvarékas 2-2; Tiszajenő - Zagyvarékas 2-4. Mint az eredményekből látszik, mindössze egy alkalommal szenvedtünk vereséget, ami jó előjelnek számít a tavasz idény kezdete előtt. 16. forduló: Zagyvarékas - Tiszaszentimre 4-1 (1-1) Szolnok, Tiszaliget, 150 néző, vezette: Jandó Ferenc. összeállítás: Terjéki - Simon, Major, Szőllősi, Méhesi, Konka(Tóth N.), Nagy A., Czibak, Lajkó(Végh), Rácz(Tarján), Tóth Z(Kis Z.). Gólszerzők: Rácz 2 (17., 62.), Czibak 2 (70., 86.) Bár a tabellán nem foglalunk el jó pozíciót, mégis jó előjelekkel várhattuk a találkozót. Egyrészt, mivel mostani ellenfelünket az őszi nyitófordulóban idegenben vertük 4-0 arányban. Másrészt, ezt megelőzően egy alkalommal játszottunk pályaválasztóként a tiszaligeti műfüves pályán, és akkor 6-3-ra diadalmaskodtunk Kunmadaras felett. Lendületes, jó iramú mérkőzésen, a második félidőben mutatott játékunk helyzetekben, később gólokban is megnyilvánult. Ez a győzelem önbizalomnövelő lehet a folytatást illetően. Érdekes, hogy -bár mindössze- 4 győzelmünk van eddig a bajnokságban, ezen alkalmakkor mindig legalább négy gólt sikerült szereznünk. Jók: az egész csapat Valkó Zsolt: Helyzeteink alapján megérdemelten győztünk. Ifi: 2-8. összeállítás: Urbán Miklós - Major Dominic (Kántor István), Tolvaj Szabolcs, Mondok Zoltán(Czakó Sándor), Rozsnyai Dávid, Vaszi Bálint (Somogyi Szabolcs), Vaszi Roland, Kanalas István (Müller Tamás), Krisztián Zsolt, Raffael Gusztáv, Rácz Mátyás. Gólszerzők: Rácz Mátyás (19.), Krisztián Zsolt (77.) Az őszi szezonhoz képest átalakult ificsapat -melynek edzője, Lippai János is távozott- sima vereséget szenvedett. 17. forduló Ezt a fordulót az időjárási viszonyok miatt egységesen elhalasztották. A Szászberek - Zagyvarékas mérkőzést május 1-jén játsszák. 18. forduló Zagyvarékas - Kunszentmárton 1-2 (0-1) Szolnok Tiszaliget, 100 néző, vezette: Kiss Attila. összeállítás: Terjéki - Simon Á., Méhesi, Major, Kis Z., Nagy A., Szőllősi, Rácz(Tarján), Czibak, Lajkó(Bobák), Tóth Z. Gólszerző: Bobák (75.) Mezőnyben méltó ellenfele voltunk a jó erőkből álló Kunszentmártonnak. Ha a befejezéseknék több szerencsénk van, pontot szerezhettünk volna. Bobák élményszámba menő szabadrúgás-gólja csak az eredmény kozmetikázásához volt elegendő. Jók: Tóth Z., Czibak, Terjéki. Valkó Zsolt: elkerülhető gólokat kaptunk. Ifi: 0-4 összeállítás: Urbán Miklós - Major Dominic, Mondok Zoltán, Rozsnyai Dávid, Somogyi Attila, Müller Tamás (Somogyi Szabolcs), Kanalas István, Krisztián Zsolt, Ollári Zoltán, Rácz Mátyás, Raffael Gusztáv. Sajnos most is nagy gólarányú vereség lett a vége, ráadásul rúgott gól nélkül. Ezt írta a Néplap Ez a sorozat az 1994 májusa előtti történéseket eleveníti fel, amikor még nem volt helyi újság Zagyvarékason. A mai alkalommal a korabeli lovas programokról számolunk be. 60 éve: április 11. Elkészítették a városi bajnokság sorsolását. Eszerint Zagyvarékas a B csoportba nyert besorolást. A csoport további csapatai: Állomás, TITÁSZ, Petőfi, Szikra, Magasépítés, Haladás, Tatarozó. 40 éve: április 11. Kézilabda megyei I. osztály: Tiszapüspöki- Zagyvarékas április 12. Népes mezőnyök atlétikában. A Szolnoki MÁV sporttelepén rendezték a versenyt. Eredmények: 110 méteres gátfutás: 1. helyezett Kurucz Gyula, 16,16 másodperc. Súlylökés: 1. helyezett Kurucz Gyula, 12,42 méter. Diszkoszvetés: 2. helyezett Kurucz Gyula, 44,34 méter. (Kurucz Gyula zagyvarékasi, szerk.) április 19. Kézilabda. Zagyvarékas-Törökszentmiklós Ifi: Ezzel csapatunk a 12. helyen áll, 0 ponttal április 26. Kézilabda. Rákóczifalva-Zagyvarékas Ifi: 7-8. Csapatunk a 9. helyen áll, 2 ponttal. 30 éve: április 15. Kézilabda. Zagyvarékas-Kisújszállás Ifi: április 22. Kézilabda. Rákóczifalva-Zagyvarékas április 29. Kézilabda. Tiszaföldvár-Zagyvarékas (félidő: 14:20) Zagyvarékas, 100 néző, vezette: Ladányi, Serfőző. Zagyvarékas: Lakatos-Alács(3), Földes(1), Antal(3), Tihanyi(1), Nagy(1), Szórád(9), Nyolczas, Szabó(1), Faragó(6). A végig sportszerű, jó iramú mérkőzésen a vendégcsapat megérdemelten vitte el az értékes két bajnoki pontot Zagyvarékas otthonából. Ifi: éve: április 1. Labdarúgás. Zagyvarékas-Jászárokszállás 2-0 (0-0) Zagyvarékas, 200 néző, vezette Kolláth. Gólszerzők: Polónyi, Antal. Kiállítva: Mihályi Zagyvarékas-. A mély talajú pályán a többet és veszélyesebben támadó hazaiak megérdemelten győztek. Ifi: 0-3. Csapatunk a 7. helyen áll, 12 ponttal. Ifi: 5. helyezett, 12 ponttal április 8. Labdarúgás. Jászdózsa-Zagyvarékas 0-2 (0-0) Jászdózsa, 200 néző, vezette: Nagy. Gólszerző: Polónyi 2. A mezőnyben jobban játszó vendégek magabiztosan használták ki a hazaiak megingásait. Ifi: 2-2 (1-2). Csapatunk a 6. helyen áll, 14 ponttal. Ifi: 5. helyezett, 13 ponttal április 15. Labdarúgás. Zagyvarékas-Alattyán 0-0 Zagyvarékas, 300 néző, vezette: Deák. Kiállítva Major, illetve Mosonyi J. A szikrázóan kemény összecsapáson méltó ellenfele volt a listavezetőnek a tavaszi szezonra alaposan megerősödött házigazda. A pontosztozkodás igazságos. Ifi: 1-1. Csapatunk a 6. helyen áll, 15 ponttal április 22. Labdarúgás. Pusztamonostor-Zagyvarékas 0-3 (0-1) Pusztamonostor, 250 néző, vezette: Kormos. Gólszerzők: Polónyi 2, Antal. A helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat biztosan győzött. Ifi: 1-0. Csapatunk a 4. helyen áll, 17 ponttal. Ifi: 6. helyezett, 14 ponttal április 29. Labdarúgás. Zagyvarékas-Jászjákóhalma 1-0 (1-0) Zagyvarékas, 350 néző, vezette: Pál. Gólszerző: Tóth. Azonos képességű csapatok csatájából a szerencsésebb került ki győztesen. Ifi: 6-0. Csapatunk a 4. helyen áll, 19 ponttal. Ifi: 6. helyezett, 16 ponttal április 30. Képaláírás: A Baross DSK veretlenül győztes csapata (a képen a térdelők között balról a második a zagyvarékasi Jánosi István.) Labdarúgó diákolimpia. Gólzáporos győzelemmel bajnok a Baross. Baross DSK (Szolnok)- Ványai DSK (Túrkeve) 13-0 (6-0) Szolnok, Mátyás király út, vezette: Markóth I. Baross: Szűcs-Fazekas, Jánosi, Retkes, Kónya(Révész), Kovács, Antal, Kenéz(Izeli), Magdus(Gilszki), Székely, Erdélyi. Nagy tudásbeli különbség volt a két csapat között. Ezzel a Baross veretlenül 53-3-as gólkülönbséggel az országos elődöntőbe került, ami május között lesz Kunhegyesen április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 17

18 Sport DARTS Diákolimpia 2013 Utánpótlásunk sikeresen vette az első akadályt. 6 fővel vettünk részt az idei egyik legrangosabb utánpótlás versenyen, a Diákolimpián. Kis csapatunk, nagy fába vágta fejszéjét, de nem jelentett problémát. Nagy lelkesedéssel és akarattal fogadták a gyerekek a versengés okozta örömöket, és jelenlegi tudásuk felmérését. Büszkén kijelenthetjük várakozáson felül sikerült teljesítenünk. Ha nem is egységes eredménynyel, de senki nem eredménytelenül zárta a tornát. Sorban nyertük a főági és vigaszági mérkőzéseket. Korcsoportos eredményeink a következők lettek: Serdülő lány: Menkó Anna 4. hely (a képen) Gyerek fiú: Menkó Zoltán 13. hely Serdülő fiú: Bezzeg Balázs 9. hely, Bezzeg Rihárd 13. hely, Nagy Márk 17. hely, Faragó Bence 25. hely Gratulálok ifjoncainknak, további sok sikert és kitartást munkájukhoz! Köszönettel a hozzáállásotokért, Bezzeg Nándor Magyar Darts Kupa Kupa Bajnok címért. A verseny magyar viszonyok közt egyedülálló világszínvonalon zajlott, a darts sport jegyében. Az ország minden pontjáról érkeztek játékosok, bár az utóbbi idők szélsőséges időjárása, a nevezési létszámra rányomta bélyegét. (Győr, Debrecen, Tiszaföldvár, Budapest, Békéscsaba, Gyula, Hajdúszoboszló, Albertirsa, Tótkomlós). Az idén alakult Zagyvarékasi klub játékosa is megélesítette dárdáit és vállalta a megmérettetést és tapasztalatszerzést, Tölgyesi Levente személyében. A Kupa Bajnoki címet végül Női kategóriában Fekete Nóra (Bp) 4x Magyar Bajnok, férfiaknál Bezzeg Nándor (Jászladány)8x Magyar Bajnok szerezte meg. További eredmények: 1 Bezzeg Nándor Jászladány 2 Takács Gábor Budapest 3 Rucska József Győr 4 Nagy Gábor Szigetújfalu 18 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április 1 Fekete Nóra Budapest 2 Kövesdi Andrea Fót 3 Szarka Zsuzsanna Budapest 4 Balog Zoltánné Tisszaföldvár

19 Helytörténet Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Községük történelmét olvasva sajnos nem találtam egy nagyon fontos periódust, az évekre vonatkoztatva. Ez időtartam alatt az Önök falujába sok kitelepített családot helyeztek el, legtöbbjüket módosabb kulák családokhoz, vagy más falubeli emberekhez. Mivel a Rákosi éra a kisgyermekeket sem kímélte, így Budapestről, édesanyámmal és nővéremmel együtt, az Önök falujába kerültünk, mint kitelepítettek, ahol 1950-től 1953-ig laktunk. Talán nem is éltük volna túl a kommunista terrort, a nincstelenséget és elesettséget, ha nem segítettek volna a falubeliek, hol egy köteg kukoricaszárral, amivel fűteni lehetett, vagy egy darab kenyérrel, amivel csillapíthattuk éhségünket. Úgy gondolom, hogy ennek a korszaknak az átvilágítása akár egy plusz beiktatott történelemóra keretében hatásosan segítené a fiatalok rálátását egy elnyomó diktatórikus rendszerre, mely törvénykívüliségével családok százait és ezreit egyik óráról a másikra tett földönfutóvá. Szintén ki lehetne emelni azt a szolidaritást, segítséget, összefogást, mely az Önök faluja a kitelepítettekkel szemben tanúsított. Amennyiben érdekli Önöket, nagyon szívesen természetesen ingyen a könyvtáruk rendelkezésere tudok bocsátani pár példányt a nemrég megjelent könyvemből Egy magyar a két Németországban melynek egy kis részlete tartalmazza a kitelepítettek életét Besenyszögben, ahová Zagyvarékasról kellett kijárni tavasszal dolgozni. Szívélyes üdvözlettel: Hodonyi Jenő Luboldtstr. 30 D Drezda Küldjön egy képet! Helytörténeti hírek Újabb szellemi kincsekkel gyarapodott iskolai könyvtárunk és a leendő Falumúzeum, Hodonyi Jenő úr (Drezda) támogatásának köszönhetően. Gyermekkorában kitelepítettként élt egy ideig Zagyvarékason családjával együtt. Édesanyja, Hodonyi H. Magdolna erről a vészterhes, nehéz időszakról külön fejezetben emlékezik meg Bolydult idők című önéletrajzi regényében. Hodonyi úr ebből a számunkra különösen értékes kötetből két példányt ajándékozott iskolánknak, községünknek. Akárcsak saját könyvéből, mely ben az Accordia Kiadó gondozásában jelent meg: Egy magyar a két Németországban címmel. Az önéletrajzi műhöz a Magyar Írószövetség tagjai írtak ajánlást, melyekből kettőt idézek: Regényesen gazdag magyar életút rajzolódik ki e könyv lapjain Az egykori kitelepített kisfiú soha nem adja fel, minden próbát kiáll, magyar honvédként, sportolóként, diákként, drezdai gyárigazgatóként, turizmus-szervezőként, más helyzetekben Szerelmeiről is érzékenyen vall Történelmünkről is megfontoltan meditál Morális emelkedettsége példaértékű Dr. Balázs Tibor Hosszú az út a hazától hazáig, de a magyar ember - tudjuk- a jég hátán is megél. Hodonyi Jenő önéletrajzi regénye felfedi a határokat nem tisztelő érvényesülés titkát: élvezetes történések során újraértelmezi a munka, becsület, a hűség, s általában a veszni látszó emberi értékek fogalmát, bölcsen kezelt múltja, vállalható jövőt ígér. Gyimesi László A könyvekből a Falumúzeum - Faluház megvalósulásig egy-egy példányt a Községi könyvtárban helyezünk el. Köszönjük Hodonyi Jenő úrnak, hogy megőrizte községünket emlékezetében, melynek bizonysága nagylelkű felajánlása is. Cinka István A Magyar Televízió közkedvelt tehetségkutató kulturális műsora volt a Ki mit tud között összesen tíz sorozatban vetélkedhettek egymással különböző kategóriákban a versenyzők. Sokan a képernyő által váltak ismert és sikeres előadóművésszé. Az ország több településén az adások hatására helyi gálákat rendeztek. A most közzétett fotó is ilyen alkalomból készült. Legeza Mihály tanár úr diákjaival, botos tánccal készült a bemutatkozásra, mondván gyerekei úgyis táncos lábúak. A produkciót Megismerni a kanászt című dal mellett adták elő, nagy sikert aratva a nézők között. Legeza tanár úrra tanítványai ma is nagy szeretettel gondolnak. Az egykori diák, Tálasné Czenke Erika így emlékezik osztályfőnökére: Legeza tanár bácsi nemcsak a sport terén, de az irodalomban, zenében, táncban is otthon volt. Az Ö nagyszerűsége, és ahogy ezt át tudta adni nekünk, a mai napig elkísér. Köszönettel tartozom Neki, és gondolom, írhatom a többiek nevében is ezt. Ö egy igazi pedagógus legenda! Magam is így érzek, hiszen fiatal pedagógusként sok segítséget kaptam tanár úrtól! A képen: fiú sor, balról jobbra Rozsnyai Zoltán, Kis Árpád, Murvai József, Eke Gábor, Pintér Csaba, Polónyi Tibor Lányok: Fodor Edit, Ignácz Ildikó, Czenke Erika, Rozsnyai Márta, Nagy Mariann, Monoki (később Daku) Erzsébet Cinka István április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 19

20 Helyi hírek Nőnap és éves közgyűlés a Margaréta Egyesületnél Egy zsák mosoly Másik felem merre vagy? A férfiak és a nők valaha egyek voltak, később ez az egység felbomlott. Azóta mindenki a másik felét keresi szól a mese. A természet törvényei ősrégiek és szigorúak. Az egyik ilyen törvény az, hogy a férfinak társra van szüksége. Nemcsak az asztalnál, hanem a beszélgetésekben egymás segítésében, támogatásában és megértésében. A nők sokban különböznek egymástól. Van, akinek nevét ismeri a világ, és van aki csak egy kis közösség számára fontos. Teljesítményüket és hatásukat szinte lehetetlen összemérni. Van, akinek sokat jelentenek, van akinek nem. Ám így vagy úgy, jelenlétükkel, tevékenységükkel formálják körülöttünk a világot. Nagy szeretettel és hálával köszöntöttük március 10-én vasárnap 14 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében a Margaréta Egyesület nőtagjait. Számunkra Ők a TOPLISTÁS NŐK, akik környezetünkben az elmúlt évtizedekben a legfontosabbakat alkották. A férfiak együttes szavazatainak alapján ők kerültek a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Minden nő élete regény - vagy közhely, de a közhelyekben mindig van igazság. Vannak kiemelkedően sikeres nők. De vannak olyan lányok, asszonyok akikre nem vetül fény. Akik csak a hétköznapok harcaiban küzdenek, szenvednek kudarcokat, válnak sikeressé, akiknek a sorsa szép, furcsa vagy drámai. Nemcsak az a siker, ha valaki önéletrajzában leírhatja, hogy vezető, hanem az is, ha kiváló ember és tudja magáról, hogy mit ér. Az idős hölgyek közül legalábbis én három típust ismerek. Az első a legszomorúbb: a remegő, töpörödött, hajlott hátú, ágyban betegen fekvő, ápolásra szoruló aprócska öreg. A másik a néni, aki voltaképpen szinkronban és harmóniában van korával. A harmadik a nő, aki nő maradt és sírig az lesz. De mindegyikre jellemző, hogy óriási erő volt és van bennük, tele voltak és vannak ötletekkel szívóssággal, szeretettel, amelyeket környezetükben kamatoztatnak. A legkisebb lehetőségekkel is élve foguk közé szorítva vitték át családjukat, akár a tűzön is. A hölgyeket Lipták János köszöntötte saját Nőnapra című versével VI- RÁG VOLT A VERS. aki már hallotta Jánost verset mondani az nem felejti az egyszerűséget, a méltóságot, ahogy megtiszteli a rímet és a gondolatot. Most is óriási tetszést aratott. Ezt követően Jánosi József polgármester úr kedves szavainak örülhettek a hölgyek. Egy művésznek sokat segít, ha szívében a húszévesek lelkesedésével lép színpadra. Földes Imrének kora ellenére ez nem esik nehezére. Ismeretlen szerzők nőnapi verseiből adott elő részleteket, majd gyönyörű nótacsokorral köszöntötte a hölgyeket. (Ha én gazdag lennék, A mi boldog szerelmünket nem írták meg versben még, Fodrozik a Tisza vize hogyha a szél fújja ) Ahogyan Ő énekel zenei kíséret nélkül, eltűnik az anyag és csak a lélek muzsikál, hallgatói számára átadva a szeretet, tiszteletet és a tisztaságot. A remekbe szabott műsort követően a férfiak a nőket egy-egy szál szegfűvel köszöntötték. A köszöntőket beszámoló követte az egyesület évben végzett munkájáról és a évi tervekről, amelynek előadója Fekete Gáborné az egyesület elnöke volt. Az egyesület mottója lehetne: 100 év múlva a világnak teljesen mindegy lesz, hogy milyen autóm volt, mekkora házban éltem, az viszont nem, hogy segítettem-e embertársaimat. A vezetők Fekete Gáborné Margitkával az élen egész évben odaadással, szeretettel, mosolyogva tevékenykednek körülöttünk. Mindenkihez van kötődésük, megbeszélni valójuk. Nem ők lényegülnek át, mások életét próbálják boldogabbá tenni. Az általuk szervezett programokkal feltölteni energiával. A jobbnál-jobb rendezvények egész évben követik egymást. Kulturális rendezvények, színházlátogatások, sportrendezvények, művészeti megmozdulások, önfeledt szórakozások, nőnapi, névnapi, anyák napi rendezvények stb. Margitka zárszavában megköszönte az Önkormányzatnak és külön Dóra Mónika képviselő asszonynak, Kiss Gyula, Zoufal Béla képviselő uraknak önzetlen támogatását. Jó egészséget és jó szórakozást kívánt mindannyiunknak. 20 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április

21 Helyi hírek Beszámoló a évi gazdálkodásról napirendipont előadója Jánosi Boldizsárné gazdaságvezető volt. Az ország mai helyzetében a jelenlegi finanszírozás mellett, bizony nincs könnyű dolga egy egyesület pénzügyi vezetőjének. Jánosi Boldizsárné Marika azonban évek óta megállja a helyét, nagyon kevés pénzből segít egyensúlyban tartani az egyesület költségvetését. Munkáját mély elhivatottsággal, szorgalommal végzi. Szakmai tudásával, közvetlen emberi magatartásával, példaértékű kapcsolatokat alakít ki. Kezdődjék a mulatság! Földes Imréné Erzsike magához ragadta a mikrofont és ki nem fogyott a dalokból, táncra perdítette a klubtagokat. Mert nőnek születni kell, nem az a szép aki megfelel ilyen vagy olyan paramétereknek, hanem az a szép, aki sugározza a szeretet és mindenki viszont szereti. A zene táncra invitál bennünket. Aki már odáig jut, hogy táncol csakis felszabadult, boldog lélek lehet. Kutatásokból kiderül, hogy akik valamilyen közösséghez tartoznak, azok egészségi állapota szignifikánsan* jobb, mint akiknek nincsenek ilyen kapcsolataik. A mi közösségünk a /Margaréta Egyesület/ találkozásaink, beszélgetéseink, barátkozásaink segítik saját és társadalmunk egészségét. Köszönjük a vezetők egész éves munkáját. Lipták Zoltán Nőnap a Zagyvaparti Egyesületben,,Még a nap is kisütött a hölgyek tiszteletére,,nyitotta meg nőnapi rendezvényünket Jánosi József Polgármester úr. A kedves köszöntőt követően Borsányiné Mancika néni szavalatát halhattuk. Melyet Ő így kezdett nem ide illő verset hoztam, de elmondom ha akarjátok. Akartuk. Köszönjük Mancika néni. G-Kiss Emil egy szem férfiként büszkén képviselte az egyesület férfi tagjait. Emil bácsi, egy csodaszép versel ajándékozta meg a jelenlevő hölgyeket. Köszönjük a kedves szavakat. A finom gesztenyepüré elfogyasztása után beszélgetéssel töltöttük a délután további részét. Serbánné Csörgő Erzsébet április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 21

22 Hírdetések Információk Elhunytak Anyakönyvi hírek Születések Rácz László / / Szülei: Piroska Szabina és Rácz László Thököly u. 13. Farkas Sándor Zagyvarékas, a.n.: Faragó Anna Budapest, Ilka u. 20. Dora Imre Zagyvarékas, a.n.: Kiss Margit Zagyvarékas, Akácfa u. 1. Emlékezzünk Nagy Gáborra, a szerető férjre, családapára, közéleti emberre halálának évfordulója alkalmából! Juhász Gyula Korai sírján a rögökre hullok, És hallgatom, az új fű mit izen, Az áldott csíra, a szent napra búvó, Mely tavaszt hirdet, de már neki késő! Rácz Lilien / / Szülei: Kovács Zsuzsanna és Rácz József Béke u. 4. Menkó Gáspár Boldizsár Besenyszög, a.n.: Bagi Margit Jászladány, Kossuth L. u Rácz Tibor Szolnok, Rácz Piroska Zagyvarékas, Petőfi u. 12. De mégis életem repül tovább, elérhetetlenül! Hol vagy apám, hol vagy te nagy. Nem vagy sehol, de vagy, de vagy. Valami rejt, valami zár. Mi ez a csönd? Mi ez a vár? Köszönet a Véradóknak! Idén első alkalommal án volt véradás Zagyvarékason. Az első lelkes véradó vizsgálata délután 2-kor kezdődött, de már ekkor is tele volt a várakozó helyiség és ez így volt folyamatosan 17 óráig a végéig. Összesen 38-an adtak vért a Vöröskeresztes dolgozók nagy örömére, hiszen három óra leforgása alatt ez kimagaslóan szép szám. Köszönet a véradóknak, hiszen az általuk leadott vér sok-sok embertársunknak hatalmas segítség, a vér semmilyen más módon nem pótolható! Köszönetet a véradó hölgyeknek, akik számtalan fontos teendőjük mellett vállalkoztak erre a szép feladatra. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre egyre nagyobb létszámban jelennek meg. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal támogatását, hiszen csak így lehetséges, hogy a véradók Kiss László finom ebédjét és Liptákné Ágika csodálatos süteményeit fogyaszthatják! Köszönjük a művelődési ház dolgozóinak a kényelmes helyszín és a lelkes segítők biztosítását. A következő véradást júniusra tervezzük és szeretnénk kiegészíteni lakossági szűrővizsgálatokkal (vércukor, koleszterin, vérnyomás, testzsír stb.) is, erről a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk. Védőnői Szolgálat Kosztolányi Dezső Gyerekruha börze Kedves Kismamák, Szülők, Nagyszülők! április 13-án (szombaton) 09,00 12,00 órakor gyermek és babaruha (56-152), valamint játék börzét tartunk a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Nyugdíjas Klubjában. Ha van feleslegessé vált gyermekruhád, cipőd, játékod, gyere, add el. Ha ingyen asztalt szeretnél az eladáshoz, előre jelezd a könyvtárban! Ha olcsón akarsz hozzájutni a mások által eladandó termékekhez, akkor itt a helyed. Várunk minden érdeklődőt A belépés ingyenes! December elején indult a TÁMOP 2.1.2/12-1, Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése pályázat, mely keretében 95-98%-os támogatással tanulhat idegen nyelvet és/vagy informatikát. A projekt keretében elnyerhető támogatás összege maximum ,- Ft. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű kistérségben élő és a 45 év feletti jelentkezőkre. A hátrányos helyzetű településen élők csupán 2% önrészt fizetnek, az összes többi pályázó pedig 5%-ot. A támogatott képzésen részt vehet minden 18 év feletti, magyar állampolgár, aki nem áll középiskolával vagy felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban. A költségtérítéses képzésen részt vevő hallgatók részesei lehetnek a programnak. A programban nem vehet részt, aki ezzel egyidejűen más, hazai vagy európai uniós, támogatott nyelvi vagy informatikai képzésben is részesül. Csak akkor jelentkezzen a támogatott képzésre, ha biztosan elvégzi, ugyanis a félbehagyott képzések esetén ki kell fizetnie azokat az órákat, melyeken már addig részt vett (1000 Ft/óra). Érdeklődni és jelentkezni a könyvtárban személyesen, telefonon (20/ , ), vagy ban Az országban összesen fő részesülhet ebben a támogatásban, ezért minél előbb regisztráljanak a tudasodajovod.hu oldalon. Kiadó: Zagyvarékas Község Önkormányzata Sokszorosítás: ADG Stúdió Kft. Design & typográfia: Horváth Sándor Készült: 300 példányban ISSN Felelős szerkesztő: Farkasházi István Levélcím: 5051 Zagyvarékas Móricz Zsigmond Műv. Ház és Könyvtár, Fekete L. út 1. Tel./fax: 56/ Szerkesztőbizottság tagjai: Cinka István, Csasztvanné Ballók Éva, Fábián Fatime, Rédei Róbert, Földes Barnabás, Polónyi László, Miklós János Fotók: Tálas Zsolt, Juhász Sándor, Csasztvanné Ballók Éva, Farkasházi István 22 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ április

23 Hétvégi menü Pikáns sonkaleves Csülökkel töltött óriás kifli Hidegtál gazdagon Hozzávalók: 40 dkg maradék főtt babérlevél húsvéti sonka (kockázva) 1 evőkanál liszt pár karika zöldpaprika 1,5 liter sonka főzőlé 2-3 evőkanál olaj 25 dkg leveszöldség 2 db burgonya (kockázva) vegyesen (kockázva) zellerzöld kevés apró száraztészta kevés majoranna 1 fej vöröshagyma 2 dl tejföl (finomra vágva) 4 db egész tojás 2 gerezd fokhagyma só (aprítva) pici cukor bors citromlé vagy ecet Elkészítés: Zsiradékon a zöldségeket megdinszteljük, kicsit megpirítgatjuk, majd rajta a vöröshagymát és a fokhagymát is. Megszórjuk liszttel, kicsit átkeverjük - hogy a liszt a nyers ízét elveszítse -, felengedjük a sonkalével. Belaadjuk a sonkát, a krumplit, a zellerzöldet perc után hozzáadjuk a kikevert tejfölt, a száraztésztát, majd beleengedjük az egész tojásokat egyenként (nem keverjük azonnal). Pár perc után óvatosan alákeverünk, hogy a tojásokat ne sértsük meg, ízesítjük sóval, pici cukorral, ízlés szerint savanyítjuk. Vaníliás túrós nyuszik Hozzávalók: 25 dkg szitán áttört túró 1 cs vaníliás pudingpor 3 dl tej dkg kókuszreszelék nyírfacukor (vagy cukor) ízlés szerint pár csepp vanília aroma kevés rózsaszínű marcipán, fekete szezámmag hozzávalók 5 főre 1 db hátsó csülök fele 1 fej vöröshagyma babérlevél, só, bors mustár ízlés szerint pár gerezd fokhagyma A tésztához: 0,5 kg liszt 3 tojás 1 nagy natúr joghurt fele 1 kocka margarin 2 dkg élesztő 1 dl tej csipet cukor só, bors ízlés szerint 2 tojás a kenéshez Elkészítés: A csülköt feltesszük vízben, babérlevél, pici só, bors, 1 fej vöröshagyma, és pár gerezd fokhagyma társaságában. Lassú tűzön, gyöngyöző vízben puhára megfőzzük (4-5 óra hosszan). A felét majd összekockázva beletesszük a tésztába. 1,5 dl tejben, pici cukorral felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet beleszitáljuk egy edénybe, és hozzáadjuk az összes fenti hozzávalót. Eldolgozzuk alaposan, és letakarva állni hagyjuk. Ha megkelt a tészta kinyújtjuk, és megkenjük mustárral a közepén tenyérnyi széles sávban. Rászórjuk a kockázott csülköt, megkenjük a tészta széleit tojással, felhajtjuk, és hatalmas kifli formát csinálunk belőle. Sütőpapírra rakjuk, és áthúzzuk a tepsire. Bevagdossuk, megkenjük a tetejét tojással, és mehet is a sütőbe. Légkeveréses sütőben 5 percig 240 fokon, majd 20 percig 180 fokon sütjük, és szépen átsül. Ha kihűl, lehet szépen szeletelni! Jó étvágyat hozzá! Elkészítés: 1. A nyírfacukorral édesített tejjel jó sűrű pudingot főzünk. Amikor kész, hozzákeverünk dkg kókuszreszeléket, a vanília aromát, lefedjük, és hagyjuk kihűlni. 2. Amikor a puding kihűlt, hozzákeverjük az áttört túrót, majd tojás alakú gombócokat formázunk, és a maradék kókuszreszelékben meghempergetjük. 3. Rózsaszínű marcipánból kivágjuk a nyuszik füleit, majd a gombócokra tesszük. A szemük fekete szezámmagból van hozzávalók 4 főre A franciasalátával töltött gépsonkához: 10 dkg francia saláta 1 kk só zöldségkeverék citromlé ízlés szerint 1 dl tejföl cukor ízlés szerint 2 ek majonéz 6 szelet gépsonka 1 ek mustár A körözöttel töltött lapkasajthoz: 25 dkg túró szerint 5 dkg vaj pirospaprika ízlés 1 ek tejföl szerint fél ek vöröshagymakrém lapkasajt (pl: 3 natúr, 6 szelet, kétféle ízű köménymag ízlés 3 füstölt ízű) A töltött tojáshoz: 4 db főtt tojás 1 ek majonéz 1 ek tejföl Díszítéshez: 4 vitamin szelet (tavaszi felvágott) paprikakrém salátalevél 1 ek mustár tk só kevés őrölt bors kígyóuborka paradicsom sárgarépa zöldpetrezselyem Elkészítés: Francia saláta: A franciasaláta zöldségkeveréket megsózzuk, borsozzuk kicsit, majd kevés margarinon puhára pároljuk, kihűtjük. Közben a tejfölt, majonézt, mustárt és a többi hozzávalót összekeverjük, ha szükséges, ízesítjük még ízlésünk szerint, majd hozzákeverjük a kihűlt zöldségkeveréket. Szépen, egyenletesen elosztjuk a sonkaszeleten, majd feltekerjük. Ha ez kész, a hűtőbe tesszük. Kőrözött: A vajat a túróval és a tejföllel habosra keverjük. Az ízesítő anyagokkal tetszés szerint fűszerezzük. Nyomózsákba tesszük, és megtöltjük vele az óvatosan összetekert sajtszeleteket. Ezt is a hűtőbe tesszük. A töltött tojás: A tojásokat megfőzzük sós vízben, majd héjukat leszedjük. Kettévágjuk, majd a sárgájukat óvatosan kiszedjük, és villával összetörjük. Hozzáadjuk a tejfölt, mustárt, sót, borsot, és jól összekeverjük. Ezt a tölteléket szintén nyomózsákba tesszük, és visszatöltjük a tojásfehérjékbe. Egy tálat kirakunk a megmosott és lecsepegtetett salátalevelekkel. Ezután szépen elrendezzük rajta a töltött sonkát, töltött sajtot és töltött tojást. A díszítő zöldségekkel és a maradék krémmel megdíszítjük ízlésünk és fantáziánk szerint április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 23

24 Az Internet és amire használható április h-16h Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1. JÖJJÖN EL, PRÓBÁLJA KI, KÉRDEZZEN TŐLÜNK! e-detektív vetélkedő! Különdíj a legidősebb és legfiatalabb versenyzőnek! Tehetségkutató verseny NOVÁK PÉTER vezetésével 14 órától, értékes díjakért Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Néhány kérdés, azok közül, amelyekre választ kaphat: Hírek: Hogyan nézhetem meg a TV műsort, ha nincs újságom? Keresők: Hogyan találhatok információt könyvtári kutatás nélkül? Hogyan tudok könnyen állást keresni? Hogyan tervezhetek nyaralást bárhol a világon? Levelezések Hogyan levelezhetek mindennap a kisunokámmal? Fórumok Hogyan találhatok hasonló érdeklődésű embereket bárhol a világon?

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. költségvetésének véleményezése

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. költségvetésének véleményezése JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-én tartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bogdán Gyula

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8455. PUSZTAMISKE Szám: 3-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16,30 órai kezdettel

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 14-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 100/2013. (X. 14.) Vámospércsi Mikrotérségi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4/2011. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú jegyzőkönyv 2011. október ber 18. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú jegyzőkönyv 2011. október ber 18. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13. számú jegyzőkönyv 2011. október ber 18. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 212/2001./X.18/kt.határozat: 213/2011./X.18./kt.határozat: - 2011. október

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26.

Jegyzőkönyv. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jegyzőkönyv készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18. napján tartott üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Farkas Ildikó elnök,

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.november 19-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben