ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület május 30-i ülésére. Tárgy: Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére. Tárgy: Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása"

Átírás

1 4. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása Ikt. szám: /2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Előterjesztés, határozattervezet. Döntés: Minősített többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek. alapján, figyelemmel a 10. (1) bek. b) pontjára) Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Véleményező testületek: Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! Tiszaug Község Önkormányzat Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciója eddig tervezetként szerepelt, most készült el végleges formájában. Eddig koncepcióval az Önkormányzat nem rendelkezett. Javaslom az Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepció elfogadását. Tiszaug, május 10. Sinka Ferenc Polgármester

2 HATÁROZAT.../2012.(V. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása / A Képviselő-testület... szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepcióját elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. Melléklet: TISZAUG KÖZSÉG IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012.

3 1. BEVEZETÉS Tiszaug számos kedvező idegenforgalmi adottsággal rendelkezik. A település elsősorban célterület, az átmenő forgalom kevesebb szerepet játszik. A turizmussal, idegenforgalommal foglalkozó fejlesztési elemzések elsősorban a falusi turizmusban rejlő, eddig még kellően ki nem aknázott lehetőségeket, a horgász-turizmus bővítésének, valamint az ifjúsági ( ú.n. hátizsákos) turizmus fejlesztésének realitásait emelik ki. Igen fontos és kiemelt tevékenység - az idegenforgalmi látványosságok, természeti kincsek, a felüdülést szolgáló létesítmények fejlesztése, valamint megőrzése mellett a megfelelő szálláshelyek biztosítása. Ez elengedhetetlen. Az idegenforgalomnak gazdasági jelentősége mellett kiemelkedő a társadalmi, kulturális, környezetvédelmi szerepe is. Nagyon fontos azonban, hogy a turizmus, idegenforgalom fejlesztésének jelentőségét és hatásait megfelelően értékeljük. A turizmus gazdaságfejlesztő, élénkítő szerepe jelentős húzóerőt képvisel. Infrastruktúrát vonz a térségbe. Szerepe van a munkahelyteremtésben, foglalkoztatás növelésben, a jövedelmi források kiegészítésében. Ezáltal jelentős településfejlesztő erőt képvisel. Nem várható azonban, hogy távlatban az idegenforgalom, mint egyetlen húzó ágazat, Tiszaug község minden gazdasági, foglalkoztatási problémáit egyedül megoldja. Ez csak több lábon állva, valamennyi fejlesztési potenciál együttes kihasználásával lehetséges. Oda kell figyelni a fejlesztések során, hogy minél kisebb környezetterheléssel járjon a tevékenység. Azonban azt is szem előtt kell tartani, főleg a kistelepülések gazdasági-kulturális életének alakulása során, mint Tiszaug esetében is, hogy a turizmus, a turisztikai szakirányok kiemelt fejlesztése elsődleges a fennmaradás érdekében. Ennek érdekében minden lehetséges eszközzel élni kell. 2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JÖVŐBENI TENDENCIÁI A turizmus világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő ágazat. Gazdasági jelentőségét jelzi, hogy 2007-ben a világon megtermelt GDP-nek közel 16.2%-a a turizmusból származott és mintegy 235 millió ember foglalkoztatását biztosította.. - A világgazdasági válság ellenére a világturizmusban továbbra is forgalomnövekedés várható. Azonban a belföldi forgalom ennél lényegesen nagyobb arányban fog nőni. A szabadidő növekedésével általánossá válik az évi többszöri, több napig tartó utazás. A turisták a jelenleg hagyományosnak tekinthető nyári tengerparti üdülés és esetleg téli síelés helyett hazai utazási célokat részesítenek előnyben. - Általánossá válik az egészséges életmód, a korszerű táplálkozás, a rendszeres testmozgás iránti igény. Az életmód változásával egyre keresettebbé válnak a speciális "betegségek" (manager-betegségek, fiatalító-kúrák, szépség-kúrák, stb.) gyógyítására szolgáló természetes, esetleg természetgyógyászati módszerek.

4 - Az emberek mindennapi életük során - még inkább szabadidejükben, utazásaik során - a természethez fordulnak. A turizmusban így különös jelentőséget kap a természet és annak védelme: a tömegturizmus által idáig tönkre nem tett eredeti természeti környezet vonzereje hihetetlenül megnő. - A természet mellett a turisták motivációiban egyre fontosabb szerepet játszanak a kulturális értékek, a hagyományok, a folklór, a "gyökerek keresése". A mozgékony, tanulni vágyó, kuriózumok iránt vonzódó fiatalok sajátos piaci szegmenset képeznek. Utazásaikat a megismerés motiválja, ennek érdekében könnyen alkalmazkodnak a helyi körülményekhez Az egyéni forgalom növekedésével nélkülözhetetlen a turistákat segítő korszerű információs, értékesítő hálózat kiépítése. Tiszaug község turisztikai szempontból azzal válhat vonzó tényezővé, hogy természeti kincseit, valamint csendes-nyugodt, falusias jellegét folytonosan a figyelem középpontjában tartjuk. Ezzel is erősítve a belföldi turizmus fellendülését, ezen belül a falusi turizmust. A turizmus a magyar gazdaság egyik sikerágazata. Jól mutatja ezt, hogy Magyarországon 1990 és 2007 között a turizmusból származó devizabevételek megötszöröződtek. Szakértői becslések szerint Magyarországon a bruttó nemzeti terméknek már több mint egytizede a turizmusból származik, és az ágazat közel 250 ezer főnek nyújt munkát, megélhetést. A turisztikai forgalom alakulása ben A három- és négycsillagos, illetve luxusellátást nyújtó szállodák, apartmanok stb. látogatottsága évben az előző évhez képest 4,4 %-kal csökkent. Ezzel együtt eltolódik a hangsúly a kisebb költségű, de minőségileg egyáltalán nem leminősítendő szálláskeresések felé az aktuális trend. Budapest és a Balaton, bár még vezető szerepet töltenek be, forgalmuk mintegy 10 %- kal esett vissza. De ennek a kisesésnek egy része a vidéki turizmusban fellelhető. Összegezve tehát a turisztikai célirányok vidékre helyeződnek át, kikerülve a fővárost. A német nyelvterületről érkezett turisták vendégéjszakáinak a száma csökkenést mutat, más országokból viszont egyre többen látogatnak hazánkba (Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Belgium, Dánia, Oroszország, Ukrajna, Törökország, Románia, Izrael, Japán, USA). A belföldi turizmus továbbra is dinamikusan fejlődik. a külföldi úticélok helyett és mellett egyre többen hazánk nevezetességeit keresik fel. A jövőben az alábbi tendenciákkal kell számolni: Hazánk a nyári főszezoni üdülések célterülete ismét. Néhány éve ugyan visszaesés volt tapasztalható, amit a gazdasági válság is fokozott, az utóbbi két évben viszont ismét fellendülés következett. Magyarország a jövőben várhatóan főként a második, harmadik szabadságot igénybe vevő elő-, utószezonban utazó turisták célpontja lehet a főszezonon kívül. Elsősorban nem a mediterrán országokkal kell felvennünk a versenyt - mivel természetföldrajzi adottságaikkal nem versenyezhetünk - hanem a hasonló adottságokkal rendelkező Csehország, Lengyelország, Szlovénia és Ausztria lehetnek potenciális konkurenseink, illetve együttműködő partnereink.

5 Jelenleg legerősebb részterületei turizmusunknak a kulturális turizmus, a városlátogatások, termál- és gyógyturizmus, hegyvidéki, vízparti és egyéb hobby turizmus, a kongresszusi, valamint üzleti turizmus, de adottak a lehetőségek más elő- utószezoni programok népszerűsítésére is (lovas-, kulturális turizmus, városlátogatások, folklór programok, várak - kastélyok, történelmi vidékek, hegyvidéki, vízparti és egyéb hobby turizmus stb.). Az átalakuló vendégkör Magyarország iránti kereslete a nemzetközi trendeknek megfelelően egyre összetettebb és differenciáltabb. Tiszaug ugyan nem rendelkezik a fenti adottságok mindegyikével, de kedvező földrajzi fekvéséből következően a szomszédos települések, ahol mindezen turisztikai létesítmények megtalálhatók, igen könnyedén megközelíthetők, elérhetővé téve a szolgáltatásokat. Magyarország turizmusát a közelmúlt prognózisai alapján várhatóan az alábbi tendenciák jellemzik: - A magyar lakosság turizmusát a jelenlegihez hasonló, döntően tömegturizmust jelentő passzív forgalom és a fejlődésnek indult belföldi forgalom fogja jellemezni. - Az aktív forgalom már napjainkban is kimutatható átalakulása tovább tart: módosulnak a küldő piacok, változnak a külföldi turisták motivációi. Ezek a tendenciák megkövetelik a magyar turisztikai adottságok átértékelését és a tömegturizmus helyett a versenyképes, egyedi vonzerőn alapuló, exkluzív termékek kialakítását. - A turizmus a világtendenciáknak megfelelően Magyarországon is megköveteli a szakképzés fejlődését, a nyelvismeret bővítését. Mindez azonban nem pótolhatja a korszerű technika meglévő hiányát: elengedhetetlen, hogy az országot behálózza egy számítógépes turisztikai információs, értékesítő rendszer, mely külföldi, hasonló rendszerekhez is kapcsolódik. Ennek a rendszernek a kiépítése folyamatban van. A Tourinform Irodákon keresztül lehet belőle információkhoz jutni. - A vendégeket a szolgáltatások bővítésével, színvonaluk emelésével, a programkínálat színesítésével nagyobb költésre kell ösztönözni. - Erőforrásokat kell mozgósítani, illetve koncentrálni a sajátos motivációjú, igényesebb, s egyben nagyobb költségű külföldi turistarétegeket vonzó komplex turisztikai termékek kínálatának megteremtésére. - Nagyobb figyelmet kell fordítani a belföldi turizmus újjáélesztésére. - A korábbiaknál fokozottabb mértékben meghatározóvá válik a szakapparátus megfelelő szakmai színvonala. 3, TISZAUG ÜDÜLÉSI, IDEGENFORGALMI ADOTTSÁGAI A Tisza

6 Tiszaug kiemelkedő turisztikai-, idegenforgalmi vonzástényezője a Tisza. A közúti hídtól északra eső ártéri terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része, amely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozik. A hídtól délre viszont már a Kiskunsági Nemzeti Park területén járunk. A partot galériaerdők szegélyezik. Számos védett növény- és állatfaj található a területen. A közúti hídtól délre Club Pegasus Hotellel szemben Tisza árterében, üdülőővezet és az egykor rendkívül kedvelt ma már sajnos nem üzemelő szabadstrand található. A település turisztikai vonzerejét nagymértékben növelné, ha az Önkormányzat ismét felvállalná a működésben érdekelt vállalkozók bevonásával a szabadstrand üzemeltetését A Holt-Tisza A holtág a folyó szabályozásakor keletkezett, mintegy 200 évvel ezelőtt. Az elmúlt évtizedekben (1990-ig.) a Tiszaalpári Halászati Szövetkezet tulajdonában és kezelésében volt 1990-től Tiszaug Község tulajdonában van. Kezdetben a horgászok körében rendkívül népszerű víz az idők folyamán köszönhetően a felelőtlen gazdálkodásnak elvesztette vonzerejét novemberétől az Önkormányzat vállalkozásba adta a Holt-Tiszát és a rendszeres és intenzív haltelepítések eredményként ismét növekszik a területi engedélyt kiváltók horgászok száma. A több mint 48 hektáros holtág és a partot szegélyező nádas igen gazdag növény - és védett állatvilágnak adnak otthont. Természetvédelmi területek Tiszaug északi határában szikes puszta terül el jelentős növény- és állatvilággal..a több mint százesztendős, őshonos vadkörtefáiról ismert körtvélyesi legelő természetvédelmi oltalom alatt áll. Valaha ez a terület szikes tó volt. A galagonyás liget ebben a formájában ma már nagyon ritka növénytársulás. Számos madár talál benne menedéket, mint például a nagykócsag,rétihéja, szürkegém és számos énekesmadár. Termálturizmus Az Alföld köztudottan gazdag gyógyvizekben. Bármely irányba indulunk is, km.en belül biztosan találunk egy gyógyfürdőt. -Cserkeszőlő 11 km -Tőserdő 6 km -Kerekdomb Tiszakécske 8 km 15 km A fent említett helyek az odalátogató tömegek miatt mára már elvesztették nyugodt falusias, illetve kisvárosias hangulatukat. Nálunk mindez még fellelhető! A személyes kapcsolatokon, kötődéseken nyugvó falusi turizmus kezdi kiépíteni visszatérő vendégkörét. Egy-egy nap felkeresik a fürdőket, de a nyugalom, az élővíz, a természetjárás, az evezés a rekreációbanegyre nagyobb hangsúlyt kap. Vízi turizmus, hajózás Alapítvány az Egészséges Településekért támogatásával 2008 nyarán 8 db csapatkenu került a településre. A kenuk bérelhetők. A Holt-Tiszán így közvetlen közelről lehet gyönyörködni a tavirózsa telep szépségében, a part menti nádas gazdag élővilágában, vagy el lehet hajózni a szabadstrandig.

7 Horgászat Tiszaugon az élővíz és a holtág révén jelentős szerepet tölthet be a horgászat, mint a kikapcsolódás egyik lehetséges formája. A Tiszából és holtágából sokféle halat (kecsege, ponty, keszeg, harcsa) foghat ki a nyugalmat kedvelő vendég. Kerékpáros turizmus Sajnos nincs kiépített kerékpárutunk. Lovaglás - lovas turizmus A változatos Tisza-parti táj és a tanyavilág ideális a tereplovaglás, túralovaglás számára. Lovaglási lehetőséget a Club Hotel Pegasus biztosít. Vadászturizmus A helyi vadásztársaság fogad vendégvadászokat, külföldi bérkilövőket. A vadászható vadak: őzbak, vaddisznó, nyúl, fácán, vadkacsa. Vendégvadászként hazai és külföldi vadászok (olaszok, németek és osztrákok) jöhetnek szóba. "Alternatív turizmus", zöldturizmus Tiszaug természeti adottsága kiváló lehetőséget biztosít ennek az egyre inkább terjedő formának, amely amellett, hogy sokkal kevésbé terheli a környezetet, mint más formák, számos egyéb előnnyel is jár. Lehetséges változatai: Falusi - tanyai turizmus,, Kalandturizmus, Természeti-, ökoturizmus. Kulturális értékek Számos érdekes és értékes népi mesterség is fellelhető a településen. Itt tevékenykedik Balás Edéné fafaragó mester Helyi mesterségek szerszámait mutatja be a Tájházban berendezett kiállítás. A szőlészettel, borászattal, halászattal foglalkozó gyűjteménynek a XIX század végén épült épület dupla hajós pincéje ad otthont. Kéménytető. (ásatások) Kastélyok--- Radvány kastély, Steer kastély, Bánhidy kastély Református templom Katolikus kápolna Artézi kút Kereskedelmi szállás-lehetőségek A szálláslehetőségek meghatározók egy település turisztikai-idegenforgalmi viszonyaiban. Tartós jelenléttel csak akkor lehet számolni, ha megfelelő mennyiségű és minőségű szállás található a településen.

8 Tiszaug esetében a szálláskínálatban jelentős szerepe van a magánházaknál, magánüdülőkben rendelkezésre álló privát férőhelyeknek. Kemping Holt-Tiszaparti szabad strandhoz kapcsolódó sátorozó hely Sátrak és lakókocsik elhelyezésére szolgáló területtel rendelkezik. Jelenleg nem üzemel. A közművesítettsége alacsonyszintű. Panziók, szálloda jellegű létesítmények Club Hotel Pegasus A falusi turizmus minősített vendégházai - Tóparti vendégház Belterületen, közel a Tisza-parthoz: Kárász-Turistaszálló 9 db 2,3 ágyas szobákban max. 25 fő elhelyezésére van lehetőség, közös zuhanyozóval. Horgászási, valamint sportolási lehetőségek állnak a vendégek rendelkezésére. Árnyas Üdülőház - Összkomfortos, vízparti 2 db kétágyas szobákban max. 6 fő elhelyezése, fogad vendégeket egész évben. 4, AZ ÜDÜLÉSSEL, IDEGENFORGALOMMAL KAPCSOLATOS JELENLEGI PROBLÉMÁK Az elmúlt évek során mind a Club Hotel Pegasusnak, mind a falusi turizmus vendégházainak visszaesett a látogatottsága. A külső okok, gazdasági tényezők mellett ennek részben belső okai is vannak. A belső okok feltárása azért fontos, mert a kiéleződött versenyhelyzetben csak ezek hatékony kiküszöbölésével lehet helytállni.. Ezek megléte, jó minősége elengedhetetlen a zavartalan idegenforgalomhoz, üdüléshez. A tiszaugi idegenforgalom és üdülés első virágkorának sikeréhez nagyban hozzájárult az infrastruktúra átlagosnál jobb színvonalú és dinamikusabb fejlesztése. Ez a folyamat azonban a 90-es évek végén megtorpant. (vasút, 44-es főút, autóbusz hálózat ) Az épített létesítmények mellett kiemelkedő vonzástényező a Tisza. A Tisza-parttal kapcsolatos feladatok nyilvánvalóak, - bővítés, partrendezés, homokos partrész biztosítás, megfelelő vizesblokk kialakítása, stb. - a kérdés az, hogy ki tudja ezeket a feladatokat felvállalni. Örvendetesen megnőtt az idegenforgalomra, az itt üdülők igényeinek kielégítésére szakosodott vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató privát létesítmények száma. Ezek önmagukban, legtöbb esetben kultúráltak, elfogadhatóak, de további fejlesztésüket ösztönözni kell. Ebben a körben egyértelmű és szinte kizárólagos a profitorientáltság. Élvezik a község idegenforgalmi vonzerejét, de annak minőségi feljavításában legfeljebb nagyon áttételesen, az önkormányzatnak befizetett adók formájában vesznek részt. A térség páratlan idegenforgalmi lehetősége a mintegy km-es üdülő és idegenforgalmi zóna. (Tiszaalpár, Lakitelek, Kerekdomb, tiszaugi Holt-Tisza, körtvélyesi üdülőterület, Tisza,

9 Tisza-part, valamint a Tiszazug települései: Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Cserkeszőlő termálfürdő ) Tiszaug egy 15 km-es sugarú kör közepéppontjában található a felsorolt településeknél lényegesen alacsonyabb szolgáltatási árakkal. A felsorolt problémák szinte mindegyike felveti egy olyan szervezet hiányát, amely képes a koordinátori szerep teljes körű betöltésére Az önkormányzat lehetséges szerepvállalása korlátozott. Közös erőfeszítéssel meg kellene találni azt a formát, amelyben a területen jelen lévő valamennyi fontos tényező képviseltetni tudja érdekeit, ki tudja fejteni aktivitását. 5, TENNIVALÓK A TURIZMUSBAN Jelenleg, folyamatosan elvégzett feladatok Zajkeltő tevékenység korlátozása A településen üdülővel rendelkező nyaralóvendégek, valamint a település lakosságának egy része igényli a csendes és nyugodt pihenést. Mivel a szórakozóhelyek üzemeltetése, valamint a nyugodt kikapcsolódásra vágyás is főleg a hétvégére összpontosul az Önkormányzat köteles lépni ebben az ügyben. A szórakozóhelyek üzemeltetésénél is égetőbb probléma a gépjárművek által keltett zajok kibocsátása, ami főként a KRESZ általános figyelmen hagyásával függ össze. (Viszont azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a szórakozóhelyek más intézményekkel együtt a társas érintkezés színhelyei, mind a helybeli lakosság, mind a szabadságukat itt töltők részéről.) Megfelelő színvonalú kulturális rendezvények szervezése Fontos, hogy az idelátogató vendégek megfelelő színvonalú programokon tudjanak részt venni. Ennek érdekében minden évben, legalább az üdülési szezonban álljon rendelkezésre, tartalmas kikapcsolódást biztosító rendezvény. Ennek megvalósításában az Önkormányzatra, a helyi civil szervezetekre, valamint a turizmusban érdekelt vállalkozásokra lehet csak számítani. Kiadványok Minden évben fontos a települést bemutató kiadványok megjelentetése. A helyi sajtó, kiadványok-szórólapok, az internetes megjelenési formákat kihasználva a figyelem középpontjában kell maradnunk. Szúnyogirtás Jelenleg a belterület teljes területén, valamint részlegesen a külterületen tervezzük. Közrend, közbiztonság Egész évben, de elsősorban az üdülési szezonban fokozottabb ellenőrzésre van szükség az üdülőterületen, főleg a hétvégeken. A Rendőrség és a Polgárőrség ezen a területen is évről évre eredményesen együttműködik az Önkormányzattal. Nagyon fontos lenne turisztikai termékek létrehozása, megteremtése, mert e nélkül tartós minőségi turizmus elképzelhetetlen. (pl. családi üdülés, kempingezés, vízi sportok, horgászás, lovaglás, gyógy turizmus, kulturális turizmus, bortúrák, ifjúsági üdülés, természetjárás).

10 Az idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységek elsődleges célja településszinten a jól értékesíthető komplex idegenforgalmi termékcsomag. Ennek fontosabb jellemzői: - sajátos arculatot ad a településnek, biztosítja annak kiemelkedését a térség turisztikai kínálatából, - felértékeli a település meglévő természeti és kulturális adottságait és elősegíti újabb adottságok, lehetőségek felismerését, - tudatosítja a fellelhető értékeket tradíciókat és egyben közösséget formál, - megkönnyíti és lehetővé teszi az egyéni elképzelések piacra juttatását. Cél, hogy Tiszaug lakossága hosszútávra megélhetést találjon a turizmusban és az idegenforgalom jótékony hatást gyakoroljon a gazdaság többi szektorára, a természeti és kulturális környezetre, valamint a lakosság életének minőségére is. Ugyanakkor mindez veszélyt jelenthet környezetünkre, kultúránkra és ezért különösen fontos a fejlődés ellenőrzése, objektív irányítása. Tudatos fejlesztés szükséges, szakítani kell a spontaneitással, a középszerrel és a mennyiségi szemlélettel. Hosszú távú cél a sajátos arculatú, környezetbarát turizmus megteremtése. 6,RÖVIDTÁVON MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLKITŰZÉSEK (5 éven belül) Elsődleges cél, hogy Tiszaug sajátos és szinte egyedülálló sajátossága a településen található vizek "hármassága (Tisza, holtág, artézi kút), megfelelő hangsúlyt kapjon. 1. Természeti értékekkel kapcsolatos fejlesztések Tisza Tisza-parti szabad strand felújítása: - Az áradások során felhordott iszapréteg rendszeres évi elvitelével homokos partfelületet kellene létrehozni. - A látogatók számára méretezett gépkocsi parkolót kellene kialakítani. - Ki kellene építeni a parti vizesblokkokat. - Emelni kellene a Tisza-parti együttes infrastrukturális ellátottsági szintjét. Tisza-parti sétány Javasoljuk egy sétány kialakítását az elkövetkezendő években. Holt-Tisza Tervet kellene készíteni a Holt-Tiszán kialakítandó természetvédelmi horgász - strand bázisra. Ezeknek a terveknek a megvalósítása jelentősen megnövelné a tiszaugi

11 idegenforgalmi programkínálatot, és mivel nem szűken vett idegenforgalmi szezonhoz kötött a működése, jó hatással lenne az idegenforgalmi szállás- és vendéglátó létesítmények gazdaságos kihasználására. A holtág az ökoturizmus központja lehet, ahol madármegfigyeléseket, természetjárást is végezhetnek az ide látogató vendégek. Ezen felül "széthúzhatja" a vendégforgalmat sajátos elhelyezkedése révén. A Tisza és a holtág a település nyugati és keleti részén fekszik, így megosztódhat a turistaforgalom a két terület között, valamint a község központi része összekötő szerepet kaphat, ezzel megszűnhetne a nyári szezonban oly jellemző, a Tisza-partra koncentrálódó vendégforgalom. A Holt-Tisza rendezésénél és hasznosításánál is kiemelkedően fontos a természeti értékek védelmének szem előtt tartása. Rövidtávon a Holt-Tisza körbejárásának biztosítását kell elérni, valamint a tervezett védett területek látogathatóságának lehetőségét kell megvalósítani. Madármegfigyelő helyeket kell kialakítani, horgászhelyeket kell létesíteni. Itt is célszerűnek látszik egy sétány, esetleg kerékpárút kiépítése. Fontos, hogy a holtág környékén vegyszermentes, környezetbarát növénytermesztés legyen. 5 éven belül egy mintaterület kialakítása lenne célszerű, melynek tapasztalatai alapján az egész mezőgazdasági területre kiterjeszthető a biogazdálkodás.. Ökoturizmus A Holt-Tiszához elsődlegesen kapcsolódó ökoturizmus fokozatosan valósítható meg és eközben nem igényel nagy infrastrukturális fejlesztéseket, növeli a lakosság jövedelmét, közvetlen kapcsolat alakul ki a vendégek és a vendéglátók között. Lehetséges formái: - természetjárás - kerékpáros turizmus - vízi turizmus Vízi turizmus A vízi turizmus és a hajózás kibontakozását elősegítheti a megfelelő háttér infrastruktúra, szolgáltatás fokozatos kiépítése. Horgászat A Holt-Tisza horgászlehetőségeit is érdemes kihasználni. Túrák, idegenvezetés szervezése Érdemes lenne a spontán látogatások mellett egy szervezett idegenvezetés lehetőségét is megteremteni. Ennek során a főbb nevezetességek bemutatása volna a célkitűzés. Hosszútávon az idegen nyelvű (elsősorban német) kalauzolás is kivitelezhető.

12 Bár a falu még szervezett kerékpár- és túraútvonallal nem rendelkezik, a közúti spontán vagy szervezett kerékpártúra a KRESZ mindenkori szabályainak maximális betartása mellett támogatandó. 2. Épített környezet fejlesztési lehetőségei A település virágosítása Rövididőn belül el kell érni, hogy a lakosság rendben tartsa környezetét. Az utcafronttal is foglalkozzon. Gondozza a lakóépülete előtti területet: virágosítson, nyírja a gyepet. Kedvezőbb településkép kialakítására kell ösztönözni a településen élőket. Üdülőövezet ( Tisza, Körtvélyes) A már kialakult kistelkes üdülőterületeken napjaink feladata a hiányzó kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási-, zöldterületi-, infrastrukturális, stb. létesítmények pótlása, a kialakult minőségi szint emelése. Szükséges egy Rendezési terv elkészítése is, ami magába foglalja az üdülőterületen történő elképzelések, projektek tervezetét. Az érzékelhető, hogy ezeket a feladatokat az önkormányzat képtelen magában teljes körűen ellátni. Fontos lenne az ott élők hangsúlyosabb szerepvállalása, közreműködése. 7,TISZAUG TURIZMUSÁNAK ALAKÍTÁSÁBAN RÖVIDTÁVON ELÉRENDŐ EGYÉB CÉLOK (5 éven belül): A turizmusból származó bevételek növelése, a turizmus területre történő befektetések, munkahelyek létrehozásának ösztönzése a feltételek biztosításával. A település kiváló adottságainak (Tisza, holtág,) megőrzése az Önkormányzat, a civil szféra, a turizmusban érdekelt vállalkozások és a tenni akaró polgárának bevonásával, a vonzerők gyarapítása. A minőségi turizmus arányának növelése: A turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása olyan turisztikai területek fejlesztésének ösztönzésével, mint pl. ökoturizmus, sport- és kulturálisturizmus, gasztronómiai turizmus. A településre érkező turisták tájékozódásának elősegítése a község különböző pontjain felállított településtérképek, útjelző, irányjelző táblák segítségével. Fontos a tudatos idegenforgalmi település arculat, "image" megteremtése és propagálása. Tiszaug sokrétű természeti adottságai ehhez jó alapot szolgáltatnak.. A Község Önkormányzatán belül, vagy egy majdani Tourinform Iroda, esetleg más szervezet, csoportosulás alkalmazásában, olyan szakember foglalkoztatása, aki: - koordinálja a turizmust tervező, szervező, tevékenységet, illetve közreműködik annak végrehajtásában,

13 - megalkotja (az országos és kistérségi tervekhez kapcsolódóan) a település turizmusmarketing koncepcióját és részt vesz a kivitelezésben, - a tervek megvalósítása érdekében javaslatokat dolgoz ki a pénzügyi feltételek biztosítására, gazdaságossági, megtérülési számításokat végez, illetve végeztet, figyeli a pályázati kiírásokat a minél több elnyerhető nem önkormányzati forrás helyi fejlesztésekbe történő bevonása érdekében, - koordinációs tevékenységet végez a turizmushoz kapcsolódó területek szervezetei, intézményei, vállalkozásai irányában, - képviseli Tiszaugot a hazai szakmai szervezetekkel történő együttműködés során, a hazai és turisztikai szakvásárokon, kiállításokon. - a község képviseletében koordinálja a turizmus területén az együttműködést az országos, megyei, régióbeli, kistérségi önkormányzatokkal, a helyi vállalkozókkal, civil szférával, a lakossággal. A településen belül egy idegenforgalmi iroda felállítása, ahol a községbe látogató vendég tájékozódni tud a szálláshelyekről, étkezési, kikapcsolódási, szórakozási lehetőségekről, ahol hozzáférhet a településről készült, térségi, régiós, országos turisztikai kiadványokhoz. Előrelépés lenne, ha elindulna egy programegyeztető párbeszéd a turizmusban érdekelt vállalkozók között, ahol az esetleges együttműködésekről tárgyalni tudnának egymással. Az Önkormányzat, mint koordináló, segítő részt vehet az egyeztetésekben. Nagyon fontos lenne egy "kínálati lánc" összeállítása, mely a megérkezéstől az étkeztetésen át, a szálláshelyekig, programajánlatokig tartalmazná az idelátogatók lehetőségeit. Sokkal költségkímélőbb lenne, és sokkal színvonalasabb kínálatot lehetne összeállítani, ha arra törekednének a vállalkozók, hogy közösen szervezzék az utaztatást, a szállást, a programokat, minden egyes vállalkozó a saját szakterületén a legmagasabb színvonalra törekedve. A programcsomag összeállításában segíthet a települési önkormányzat. 8,KÖZÉPTÁVON MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLKITŰZÉSEK (5-10 éven belül) 1. Természeti értékek fejlesztési lehetőségei Holt-Tisza A holtág majdani rendezési tervében szereplő fejlesztési irányok megvalósítása: szabadstrand kialakítása és üzemeltetése, horgászfalu létesítése. A megfelelő működéshez szükséges infrastrukturális háttér kialakítása (Utak, szolgáltató helyiségek kialakítása stb.). 10 éven belül reálisan megvalósítható a biogazdálkodás a holtág körüli mezőgazdasági területeken. Kerékpáros turizmus A Tisza mentén vezetett kerékpárút lehetősége regionális szempontból is megfontolandó lehet. A Duna-menti kerékpárút osztrák szakasza teljesen elkészült, magyarországi részének megvalósítására is jelentős lépések történtek. Ha a Tisza-menti regionális útvonal is elkészülhetne, az jól integrálható lenne egyéb Tisza-menti településközi törekvésekhez.

14 Optimális a külön nyomvonalon vezetett kerékpárút, de kisebb forgalmú közutak esetén elfogadható lehet - elsősorban a fennálló anyagi nehézségek miatt - a gépjárművekkel közös útfelületen történő vezetés. Külterületen elképzelhető a meglévő földutak stabilizációval történő javításával kerékpárút hálózati elemek létrehozása. A Tisza-menti kerékpárút kedvező nyomvonal lehetősége lehet az árvízvédelmi gáton való vezetés. Ez a pihenőhelyek kialakításánál, a kiszolgáló létesítmények elhelyezésénél lehetőséget teremt a kerékpáros és vízi turizmus fejlesztési igényeinek összehangolására. 2. Épített környezet fejlesztési lehetőségei Helyi védettség alatt álló épületek felújítása Tiszaug belterületén 6 db, külterületén 1 db középület,valamint 5db magántulajdonú helyi védettség alatt álló lakóépület található. Megóvásuk, felújításuk kiemelkedő fontosságú a megfelelő községkép kialakítása szempontjából. Meg kell találni a felújítás lehetőségeit és formáit. (Önkormányzati támogatás, pályázatok stb.) HELYI, SZAKMAI, KÉPVISELETI, TÁRSADALMI SZERVEK FELADATAI A KONCEPCIÓ AJÁNLÁSAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A turisztikai stratégiai célok, feladatok és programok megvalósításában egyre fontosabb szerepet szükséges felvállalniuk a szakmai, társadalmi szervezeteknek, hiszen az önkormányzatnak nincs közvetlen ráhatása az idegenforgalomban résztvevő szervezetekre. Jelen turisztikai koncepció megvalósítása elsődlegesen ezen szervezetek segítségével történhet: önkormányzati "elvárások" és turisztikai célok közvetítése a turizmusban résztvevők figyelemmel kisérése, egyfajta minősítése régiós, országos, nemzetközi kapcsolataik ilyen irányú felhasználása (üzleti és szakmai befektetők megnyerése stb.) a turizmus megfelelő színvonalú lebonyolításához a szakmai képzés összehangolása pénzforrások felkutatása, bevonása, pályázatokban közreműködés rendezvényekre, programokra javaslat, ötletek és a programok "menedzselése". ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK célok megfogalmazása: elmozdulás a minőségi turizmus irányába: ökoturizmus, kulturális-, sport-, gasztronómiai turizmus; idegenforgalomban résztvevők megnyerése a céloknak; éves programok összeállítása összefogva a vállalkozókkal; információs anyagok összehangolt készítése, egyeztetés a vállalkozókkal, kiadványszerkesztőkkel; a községből elszármazottak kapcsolatrendszerének felhasználása az idegenforgalom indukálása érdekében; különböző érdekek egyezség felé terelése (pl. idegenforgalmi adó);

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

Turizmus operatív program

Turizmus operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Turizmus operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térségi turizmus szabályozási

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI HELYEN, STRATÉGIAI IDŐBEN! A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából Készítette: Dr.

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben

BEVEZETŐ 3. A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10. A Balaton régió területi ellentmondásainak feloldása..

BEVEZETŐ 3. A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10. A Balaton régió területi ellentmondásainak feloldása.. BALATON PROGRAM ( V i t a a n y a g ) TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 3 I. LEGYEN A BALATON ÖNÁLLÓ FEJLESZTÉSI RÉIGÓ. 9 A Balaton Fejlesztési Tanács működésének, összetételének reformja. 10 A Balaton régió területi

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Készítette: Tatár Csilla

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG BTFKP A BALATONI TURIZMUS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA. Készítette: LT Consorg Kft.

BALATONI REGIONÁLIS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG BTFKP A BALATONI TURIZMUS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA. Készítette: LT Consorg Kft. BALATONI REGIONÁLIS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG BTFKP A BALATONI TURIZMUS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA * Készítette: LT Consorg Kft. Balatonfüred, 2005 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 I.

Részletesebben

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Készítette: Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17. T.:(1) 471-8955 2012. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország

Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024. Erőt adó Magyarország Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014 2024 Erőt adó Magyarország A versenyképes turizmus koncepciója Stratégiai tervdokumentum Készítette: A Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért felelős Helyettes

Részletesebben

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Készítette: Deim Éva, idegenforgalmi referens 1. Helyzetelemzés 1.1. Szentes idegenforgalmi környezete 1.1.1. A turizmus nemzetgazdasági szerepe A turizmus

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015

Dunaújváros Megyei Jogú Város. Turisztikai koncepciója 2010-2015 Dunaújváros Megyei Jogú Város Turisztikai koncepciója 2010-2015 Készítette: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából Dunaújvárosi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A Balaton turisztikai fejlesztési lehetőségei

A Balaton turisztikai fejlesztési lehetőségei Károly Róbert Főiskola Turizmus és Területfejlesztési Tanszék Gyöngyös A Balaton turisztikai fejlesztési lehetőségei Készítette: Prohászka Györgyi Konzulens: Dr. Remenyik Bulcsú PhD Gyöngyös 2008 A Balaton

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették:

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették: Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelő Káli Sándor polgármester Készítették: Bodonyi Csaba DLA építész, generál tervező Bodonyi Építész Kft. Huszti Gábor területfejlesztési szakértő,

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK:

Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája- 2006 TARTALOMJEGYZÉK: Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiája 2006. INN-SIDE TANÁCSADÓ Kft 1114-Budapest, Bartók Béla út 57. Tel: 1 209 3057 Fax: 1 385 2082 www.inn-side.hu TARTALOMJEGYZÉK: 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉST BIZTOSÍTÓ KÖRÖS-MENTI

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉST BIZTOSÍTÓ KÖRÖS-MENTI A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉST BIZTOSÍTÓ KÖRÖS-MENTI AKTÍV TURIZMUS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK TANULMÁNYTERVE TANULMÁNYTERV

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága ZSÁMBOK Z SÁMBOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T ERV ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága A jelenleg érvényes,

Részletesebben