ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület május 30-i ülésére. Tárgy: Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére. Tárgy: Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása"

Átírás

1 4. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása Ikt. szám: /2012. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Előterjesztés, határozattervezet. Döntés: Minősített többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek. alapján, figyelemmel a 10. (1) bek. b) pontjára) Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Véleményező testületek: Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testület! Tiszaug Község Önkormányzat Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciója eddig tervezetként szerepelt, most készült el végleges formájában. Eddig koncepcióval az Önkormányzat nem rendelkezett. Javaslom az Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepció elfogadását. Tiszaug, május 10. Sinka Ferenc Polgármester

2 HATÁROZAT.../2012.(V. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepciójának elfogadása / A Képviselő-testület... szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaug Község Idegenforgalmi, Fejlesztési Koncepcióját elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. Melléklet: TISZAUG KÖZSÉG IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012.

3 1. BEVEZETÉS Tiszaug számos kedvező idegenforgalmi adottsággal rendelkezik. A település elsősorban célterület, az átmenő forgalom kevesebb szerepet játszik. A turizmussal, idegenforgalommal foglalkozó fejlesztési elemzések elsősorban a falusi turizmusban rejlő, eddig még kellően ki nem aknázott lehetőségeket, a horgász-turizmus bővítésének, valamint az ifjúsági ( ú.n. hátizsákos) turizmus fejlesztésének realitásait emelik ki. Igen fontos és kiemelt tevékenység - az idegenforgalmi látványosságok, természeti kincsek, a felüdülést szolgáló létesítmények fejlesztése, valamint megőrzése mellett a megfelelő szálláshelyek biztosítása. Ez elengedhetetlen. Az idegenforgalomnak gazdasági jelentősége mellett kiemelkedő a társadalmi, kulturális, környezetvédelmi szerepe is. Nagyon fontos azonban, hogy a turizmus, idegenforgalom fejlesztésének jelentőségét és hatásait megfelelően értékeljük. A turizmus gazdaságfejlesztő, élénkítő szerepe jelentős húzóerőt képvisel. Infrastruktúrát vonz a térségbe. Szerepe van a munkahelyteremtésben, foglalkoztatás növelésben, a jövedelmi források kiegészítésében. Ezáltal jelentős településfejlesztő erőt képvisel. Nem várható azonban, hogy távlatban az idegenforgalom, mint egyetlen húzó ágazat, Tiszaug község minden gazdasági, foglalkoztatási problémáit egyedül megoldja. Ez csak több lábon állva, valamennyi fejlesztési potenciál együttes kihasználásával lehetséges. Oda kell figyelni a fejlesztések során, hogy minél kisebb környezetterheléssel járjon a tevékenység. Azonban azt is szem előtt kell tartani, főleg a kistelepülések gazdasági-kulturális életének alakulása során, mint Tiszaug esetében is, hogy a turizmus, a turisztikai szakirányok kiemelt fejlesztése elsődleges a fennmaradás érdekében. Ennek érdekében minden lehetséges eszközzel élni kell. 2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JÖVŐBENI TENDENCIÁI A turizmus világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő ágazat. Gazdasági jelentőségét jelzi, hogy 2007-ben a világon megtermelt GDP-nek közel 16.2%-a a turizmusból származott és mintegy 235 millió ember foglalkoztatását biztosította.. - A világgazdasági válság ellenére a világturizmusban továbbra is forgalomnövekedés várható. Azonban a belföldi forgalom ennél lényegesen nagyobb arányban fog nőni. A szabadidő növekedésével általánossá válik az évi többszöri, több napig tartó utazás. A turisták a jelenleg hagyományosnak tekinthető nyári tengerparti üdülés és esetleg téli síelés helyett hazai utazási célokat részesítenek előnyben. - Általánossá válik az egészséges életmód, a korszerű táplálkozás, a rendszeres testmozgás iránti igény. Az életmód változásával egyre keresettebbé válnak a speciális "betegségek" (manager-betegségek, fiatalító-kúrák, szépség-kúrák, stb.) gyógyítására szolgáló természetes, esetleg természetgyógyászati módszerek.

4 - Az emberek mindennapi életük során - még inkább szabadidejükben, utazásaik során - a természethez fordulnak. A turizmusban így különös jelentőséget kap a természet és annak védelme: a tömegturizmus által idáig tönkre nem tett eredeti természeti környezet vonzereje hihetetlenül megnő. - A természet mellett a turisták motivációiban egyre fontosabb szerepet játszanak a kulturális értékek, a hagyományok, a folklór, a "gyökerek keresése". A mozgékony, tanulni vágyó, kuriózumok iránt vonzódó fiatalok sajátos piaci szegmenset képeznek. Utazásaikat a megismerés motiválja, ennek érdekében könnyen alkalmazkodnak a helyi körülményekhez Az egyéni forgalom növekedésével nélkülözhetetlen a turistákat segítő korszerű információs, értékesítő hálózat kiépítése. Tiszaug község turisztikai szempontból azzal válhat vonzó tényezővé, hogy természeti kincseit, valamint csendes-nyugodt, falusias jellegét folytonosan a figyelem középpontjában tartjuk. Ezzel is erősítve a belföldi turizmus fellendülését, ezen belül a falusi turizmust. A turizmus a magyar gazdaság egyik sikerágazata. Jól mutatja ezt, hogy Magyarországon 1990 és 2007 között a turizmusból származó devizabevételek megötszöröződtek. Szakértői becslések szerint Magyarországon a bruttó nemzeti terméknek már több mint egytizede a turizmusból származik, és az ágazat közel 250 ezer főnek nyújt munkát, megélhetést. A turisztikai forgalom alakulása ben A három- és négycsillagos, illetve luxusellátást nyújtó szállodák, apartmanok stb. látogatottsága évben az előző évhez képest 4,4 %-kal csökkent. Ezzel együtt eltolódik a hangsúly a kisebb költségű, de minőségileg egyáltalán nem leminősítendő szálláskeresések felé az aktuális trend. Budapest és a Balaton, bár még vezető szerepet töltenek be, forgalmuk mintegy 10 %- kal esett vissza. De ennek a kisesésnek egy része a vidéki turizmusban fellelhető. Összegezve tehát a turisztikai célirányok vidékre helyeződnek át, kikerülve a fővárost. A német nyelvterületről érkezett turisták vendégéjszakáinak a száma csökkenést mutat, más országokból viszont egyre többen látogatnak hazánkba (Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Belgium, Dánia, Oroszország, Ukrajna, Törökország, Románia, Izrael, Japán, USA). A belföldi turizmus továbbra is dinamikusan fejlődik. a külföldi úticélok helyett és mellett egyre többen hazánk nevezetességeit keresik fel. A jövőben az alábbi tendenciákkal kell számolni: Hazánk a nyári főszezoni üdülések célterülete ismét. Néhány éve ugyan visszaesés volt tapasztalható, amit a gazdasági válság is fokozott, az utóbbi két évben viszont ismét fellendülés következett. Magyarország a jövőben várhatóan főként a második, harmadik szabadságot igénybe vevő elő-, utószezonban utazó turisták célpontja lehet a főszezonon kívül. Elsősorban nem a mediterrán országokkal kell felvennünk a versenyt - mivel természetföldrajzi adottságaikkal nem versenyezhetünk - hanem a hasonló adottságokkal rendelkező Csehország, Lengyelország, Szlovénia és Ausztria lehetnek potenciális konkurenseink, illetve együttműködő partnereink.

5 Jelenleg legerősebb részterületei turizmusunknak a kulturális turizmus, a városlátogatások, termál- és gyógyturizmus, hegyvidéki, vízparti és egyéb hobby turizmus, a kongresszusi, valamint üzleti turizmus, de adottak a lehetőségek más elő- utószezoni programok népszerűsítésére is (lovas-, kulturális turizmus, városlátogatások, folklór programok, várak - kastélyok, történelmi vidékek, hegyvidéki, vízparti és egyéb hobby turizmus stb.). Az átalakuló vendégkör Magyarország iránti kereslete a nemzetközi trendeknek megfelelően egyre összetettebb és differenciáltabb. Tiszaug ugyan nem rendelkezik a fenti adottságok mindegyikével, de kedvező földrajzi fekvéséből következően a szomszédos települések, ahol mindezen turisztikai létesítmények megtalálhatók, igen könnyedén megközelíthetők, elérhetővé téve a szolgáltatásokat. Magyarország turizmusát a közelmúlt prognózisai alapján várhatóan az alábbi tendenciák jellemzik: - A magyar lakosság turizmusát a jelenlegihez hasonló, döntően tömegturizmust jelentő passzív forgalom és a fejlődésnek indult belföldi forgalom fogja jellemezni. - Az aktív forgalom már napjainkban is kimutatható átalakulása tovább tart: módosulnak a küldő piacok, változnak a külföldi turisták motivációi. Ezek a tendenciák megkövetelik a magyar turisztikai adottságok átértékelését és a tömegturizmus helyett a versenyképes, egyedi vonzerőn alapuló, exkluzív termékek kialakítását. - A turizmus a világtendenciáknak megfelelően Magyarországon is megköveteli a szakképzés fejlődését, a nyelvismeret bővítését. Mindez azonban nem pótolhatja a korszerű technika meglévő hiányát: elengedhetetlen, hogy az országot behálózza egy számítógépes turisztikai információs, értékesítő rendszer, mely külföldi, hasonló rendszerekhez is kapcsolódik. Ennek a rendszernek a kiépítése folyamatban van. A Tourinform Irodákon keresztül lehet belőle információkhoz jutni. - A vendégeket a szolgáltatások bővítésével, színvonaluk emelésével, a programkínálat színesítésével nagyobb költésre kell ösztönözni. - Erőforrásokat kell mozgósítani, illetve koncentrálni a sajátos motivációjú, igényesebb, s egyben nagyobb költségű külföldi turistarétegeket vonzó komplex turisztikai termékek kínálatának megteremtésére. - Nagyobb figyelmet kell fordítani a belföldi turizmus újjáélesztésére. - A korábbiaknál fokozottabb mértékben meghatározóvá válik a szakapparátus megfelelő szakmai színvonala. 3, TISZAUG ÜDÜLÉSI, IDEGENFORGALMI ADOTTSÁGAI A Tisza

6 Tiszaug kiemelkedő turisztikai-, idegenforgalmi vonzástényezője a Tisza. A közúti hídtól északra eső ártéri terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része, amely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozik. A hídtól délre viszont már a Kiskunsági Nemzeti Park területén járunk. A partot galériaerdők szegélyezik. Számos védett növény- és állatfaj található a területen. A közúti hídtól délre Club Pegasus Hotellel szemben Tisza árterében, üdülőővezet és az egykor rendkívül kedvelt ma már sajnos nem üzemelő szabadstrand található. A település turisztikai vonzerejét nagymértékben növelné, ha az Önkormányzat ismét felvállalná a működésben érdekelt vállalkozók bevonásával a szabadstrand üzemeltetését A Holt-Tisza A holtág a folyó szabályozásakor keletkezett, mintegy 200 évvel ezelőtt. Az elmúlt évtizedekben (1990-ig.) a Tiszaalpári Halászati Szövetkezet tulajdonában és kezelésében volt 1990-től Tiszaug Község tulajdonában van. Kezdetben a horgászok körében rendkívül népszerű víz az idők folyamán köszönhetően a felelőtlen gazdálkodásnak elvesztette vonzerejét novemberétől az Önkormányzat vállalkozásba adta a Holt-Tiszát és a rendszeres és intenzív haltelepítések eredményként ismét növekszik a területi engedélyt kiváltók horgászok száma. A több mint 48 hektáros holtág és a partot szegélyező nádas igen gazdag növény - és védett állatvilágnak adnak otthont. Természetvédelmi területek Tiszaug északi határában szikes puszta terül el jelentős növény- és állatvilággal..a több mint százesztendős, őshonos vadkörtefáiról ismert körtvélyesi legelő természetvédelmi oltalom alatt áll. Valaha ez a terület szikes tó volt. A galagonyás liget ebben a formájában ma már nagyon ritka növénytársulás. Számos madár talál benne menedéket, mint például a nagykócsag,rétihéja, szürkegém és számos énekesmadár. Termálturizmus Az Alföld köztudottan gazdag gyógyvizekben. Bármely irányba indulunk is, km.en belül biztosan találunk egy gyógyfürdőt. -Cserkeszőlő 11 km -Tőserdő 6 km -Kerekdomb Tiszakécske 8 km 15 km A fent említett helyek az odalátogató tömegek miatt mára már elvesztették nyugodt falusias, illetve kisvárosias hangulatukat. Nálunk mindez még fellelhető! A személyes kapcsolatokon, kötődéseken nyugvó falusi turizmus kezdi kiépíteni visszatérő vendégkörét. Egy-egy nap felkeresik a fürdőket, de a nyugalom, az élővíz, a természetjárás, az evezés a rekreációbanegyre nagyobb hangsúlyt kap. Vízi turizmus, hajózás Alapítvány az Egészséges Településekért támogatásával 2008 nyarán 8 db csapatkenu került a településre. A kenuk bérelhetők. A Holt-Tiszán így közvetlen közelről lehet gyönyörködni a tavirózsa telep szépségében, a part menti nádas gazdag élővilágában, vagy el lehet hajózni a szabadstrandig.

7 Horgászat Tiszaugon az élővíz és a holtág révén jelentős szerepet tölthet be a horgászat, mint a kikapcsolódás egyik lehetséges formája. A Tiszából és holtágából sokféle halat (kecsege, ponty, keszeg, harcsa) foghat ki a nyugalmat kedvelő vendég. Kerékpáros turizmus Sajnos nincs kiépített kerékpárutunk. Lovaglás - lovas turizmus A változatos Tisza-parti táj és a tanyavilág ideális a tereplovaglás, túralovaglás számára. Lovaglási lehetőséget a Club Hotel Pegasus biztosít. Vadászturizmus A helyi vadásztársaság fogad vendégvadászokat, külföldi bérkilövőket. A vadászható vadak: őzbak, vaddisznó, nyúl, fácán, vadkacsa. Vendégvadászként hazai és külföldi vadászok (olaszok, németek és osztrákok) jöhetnek szóba. "Alternatív turizmus", zöldturizmus Tiszaug természeti adottsága kiváló lehetőséget biztosít ennek az egyre inkább terjedő formának, amely amellett, hogy sokkal kevésbé terheli a környezetet, mint más formák, számos egyéb előnnyel is jár. Lehetséges változatai: Falusi - tanyai turizmus,, Kalandturizmus, Természeti-, ökoturizmus. Kulturális értékek Számos érdekes és értékes népi mesterség is fellelhető a településen. Itt tevékenykedik Balás Edéné fafaragó mester Helyi mesterségek szerszámait mutatja be a Tájházban berendezett kiállítás. A szőlészettel, borászattal, halászattal foglalkozó gyűjteménynek a XIX század végén épült épület dupla hajós pincéje ad otthont. Kéménytető. (ásatások) Kastélyok--- Radvány kastély, Steer kastély, Bánhidy kastély Református templom Katolikus kápolna Artézi kút Kereskedelmi szállás-lehetőségek A szálláslehetőségek meghatározók egy település turisztikai-idegenforgalmi viszonyaiban. Tartós jelenléttel csak akkor lehet számolni, ha megfelelő mennyiségű és minőségű szállás található a településen.

8 Tiszaug esetében a szálláskínálatban jelentős szerepe van a magánházaknál, magánüdülőkben rendelkezésre álló privát férőhelyeknek. Kemping Holt-Tiszaparti szabad strandhoz kapcsolódó sátorozó hely Sátrak és lakókocsik elhelyezésére szolgáló területtel rendelkezik. Jelenleg nem üzemel. A közművesítettsége alacsonyszintű. Panziók, szálloda jellegű létesítmények Club Hotel Pegasus A falusi turizmus minősített vendégházai - Tóparti vendégház Belterületen, közel a Tisza-parthoz: Kárász-Turistaszálló 9 db 2,3 ágyas szobákban max. 25 fő elhelyezésére van lehetőség, közös zuhanyozóval. Horgászási, valamint sportolási lehetőségek állnak a vendégek rendelkezésére. Árnyas Üdülőház - Összkomfortos, vízparti 2 db kétágyas szobákban max. 6 fő elhelyezése, fogad vendégeket egész évben. 4, AZ ÜDÜLÉSSEL, IDEGENFORGALOMMAL KAPCSOLATOS JELENLEGI PROBLÉMÁK Az elmúlt évek során mind a Club Hotel Pegasusnak, mind a falusi turizmus vendégházainak visszaesett a látogatottsága. A külső okok, gazdasági tényezők mellett ennek részben belső okai is vannak. A belső okok feltárása azért fontos, mert a kiéleződött versenyhelyzetben csak ezek hatékony kiküszöbölésével lehet helytállni.. Ezek megléte, jó minősége elengedhetetlen a zavartalan idegenforgalomhoz, üdüléshez. A tiszaugi idegenforgalom és üdülés első virágkorának sikeréhez nagyban hozzájárult az infrastruktúra átlagosnál jobb színvonalú és dinamikusabb fejlesztése. Ez a folyamat azonban a 90-es évek végén megtorpant. (vasút, 44-es főút, autóbusz hálózat ) Az épített létesítmények mellett kiemelkedő vonzástényező a Tisza. A Tisza-parttal kapcsolatos feladatok nyilvánvalóak, - bővítés, partrendezés, homokos partrész biztosítás, megfelelő vizesblokk kialakítása, stb. - a kérdés az, hogy ki tudja ezeket a feladatokat felvállalni. Örvendetesen megnőtt az idegenforgalomra, az itt üdülők igényeinek kielégítésére szakosodott vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató privát létesítmények száma. Ezek önmagukban, legtöbb esetben kultúráltak, elfogadhatóak, de további fejlesztésüket ösztönözni kell. Ebben a körben egyértelmű és szinte kizárólagos a profitorientáltság. Élvezik a község idegenforgalmi vonzerejét, de annak minőségi feljavításában legfeljebb nagyon áttételesen, az önkormányzatnak befizetett adók formájában vesznek részt. A térség páratlan idegenforgalmi lehetősége a mintegy km-es üdülő és idegenforgalmi zóna. (Tiszaalpár, Lakitelek, Kerekdomb, tiszaugi Holt-Tisza, körtvélyesi üdülőterület, Tisza,

9 Tisza-part, valamint a Tiszazug települései: Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Cserkeszőlő termálfürdő ) Tiszaug egy 15 km-es sugarú kör közepéppontjában található a felsorolt településeknél lényegesen alacsonyabb szolgáltatási árakkal. A felsorolt problémák szinte mindegyike felveti egy olyan szervezet hiányát, amely képes a koordinátori szerep teljes körű betöltésére Az önkormányzat lehetséges szerepvállalása korlátozott. Közös erőfeszítéssel meg kellene találni azt a formát, amelyben a területen jelen lévő valamennyi fontos tényező képviseltetni tudja érdekeit, ki tudja fejteni aktivitását. 5, TENNIVALÓK A TURIZMUSBAN Jelenleg, folyamatosan elvégzett feladatok Zajkeltő tevékenység korlátozása A településen üdülővel rendelkező nyaralóvendégek, valamint a település lakosságának egy része igényli a csendes és nyugodt pihenést. Mivel a szórakozóhelyek üzemeltetése, valamint a nyugodt kikapcsolódásra vágyás is főleg a hétvégére összpontosul az Önkormányzat köteles lépni ebben az ügyben. A szórakozóhelyek üzemeltetésénél is égetőbb probléma a gépjárművek által keltett zajok kibocsátása, ami főként a KRESZ általános figyelmen hagyásával függ össze. (Viszont azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a szórakozóhelyek más intézményekkel együtt a társas érintkezés színhelyei, mind a helybeli lakosság, mind a szabadságukat itt töltők részéről.) Megfelelő színvonalú kulturális rendezvények szervezése Fontos, hogy az idelátogató vendégek megfelelő színvonalú programokon tudjanak részt venni. Ennek érdekében minden évben, legalább az üdülési szezonban álljon rendelkezésre, tartalmas kikapcsolódást biztosító rendezvény. Ennek megvalósításában az Önkormányzatra, a helyi civil szervezetekre, valamint a turizmusban érdekelt vállalkozásokra lehet csak számítani. Kiadványok Minden évben fontos a települést bemutató kiadványok megjelentetése. A helyi sajtó, kiadványok-szórólapok, az internetes megjelenési formákat kihasználva a figyelem középpontjában kell maradnunk. Szúnyogirtás Jelenleg a belterület teljes területén, valamint részlegesen a külterületen tervezzük. Közrend, közbiztonság Egész évben, de elsősorban az üdülési szezonban fokozottabb ellenőrzésre van szükség az üdülőterületen, főleg a hétvégeken. A Rendőrség és a Polgárőrség ezen a területen is évről évre eredményesen együttműködik az Önkormányzattal. Nagyon fontos lenne turisztikai termékek létrehozása, megteremtése, mert e nélkül tartós minőségi turizmus elképzelhetetlen. (pl. családi üdülés, kempingezés, vízi sportok, horgászás, lovaglás, gyógy turizmus, kulturális turizmus, bortúrák, ifjúsági üdülés, természetjárás).

10 Az idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységek elsődleges célja településszinten a jól értékesíthető komplex idegenforgalmi termékcsomag. Ennek fontosabb jellemzői: - sajátos arculatot ad a településnek, biztosítja annak kiemelkedését a térség turisztikai kínálatából, - felértékeli a település meglévő természeti és kulturális adottságait és elősegíti újabb adottságok, lehetőségek felismerését, - tudatosítja a fellelhető értékeket tradíciókat és egyben közösséget formál, - megkönnyíti és lehetővé teszi az egyéni elképzelések piacra juttatását. Cél, hogy Tiszaug lakossága hosszútávra megélhetést találjon a turizmusban és az idegenforgalom jótékony hatást gyakoroljon a gazdaság többi szektorára, a természeti és kulturális környezetre, valamint a lakosság életének minőségére is. Ugyanakkor mindez veszélyt jelenthet környezetünkre, kultúránkra és ezért különösen fontos a fejlődés ellenőrzése, objektív irányítása. Tudatos fejlesztés szükséges, szakítani kell a spontaneitással, a középszerrel és a mennyiségi szemlélettel. Hosszú távú cél a sajátos arculatú, környezetbarát turizmus megteremtése. 6,RÖVIDTÁVON MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLKITŰZÉSEK (5 éven belül) Elsődleges cél, hogy Tiszaug sajátos és szinte egyedülálló sajátossága a településen található vizek "hármassága (Tisza, holtág, artézi kút), megfelelő hangsúlyt kapjon. 1. Természeti értékekkel kapcsolatos fejlesztések Tisza Tisza-parti szabad strand felújítása: - Az áradások során felhordott iszapréteg rendszeres évi elvitelével homokos partfelületet kellene létrehozni. - A látogatók számára méretezett gépkocsi parkolót kellene kialakítani. - Ki kellene építeni a parti vizesblokkokat. - Emelni kellene a Tisza-parti együttes infrastrukturális ellátottsági szintjét. Tisza-parti sétány Javasoljuk egy sétány kialakítását az elkövetkezendő években. Holt-Tisza Tervet kellene készíteni a Holt-Tiszán kialakítandó természetvédelmi horgász - strand bázisra. Ezeknek a terveknek a megvalósítása jelentősen megnövelné a tiszaugi

11 idegenforgalmi programkínálatot, és mivel nem szűken vett idegenforgalmi szezonhoz kötött a működése, jó hatással lenne az idegenforgalmi szállás- és vendéglátó létesítmények gazdaságos kihasználására. A holtág az ökoturizmus központja lehet, ahol madármegfigyeléseket, természetjárást is végezhetnek az ide látogató vendégek. Ezen felül "széthúzhatja" a vendégforgalmat sajátos elhelyezkedése révén. A Tisza és a holtág a település nyugati és keleti részén fekszik, így megosztódhat a turistaforgalom a két terület között, valamint a község központi része összekötő szerepet kaphat, ezzel megszűnhetne a nyári szezonban oly jellemző, a Tisza-partra koncentrálódó vendégforgalom. A Holt-Tisza rendezésénél és hasznosításánál is kiemelkedően fontos a természeti értékek védelmének szem előtt tartása. Rövidtávon a Holt-Tisza körbejárásának biztosítását kell elérni, valamint a tervezett védett területek látogathatóságának lehetőségét kell megvalósítani. Madármegfigyelő helyeket kell kialakítani, horgászhelyeket kell létesíteni. Itt is célszerűnek látszik egy sétány, esetleg kerékpárút kiépítése. Fontos, hogy a holtág környékén vegyszermentes, környezetbarát növénytermesztés legyen. 5 éven belül egy mintaterület kialakítása lenne célszerű, melynek tapasztalatai alapján az egész mezőgazdasági területre kiterjeszthető a biogazdálkodás.. Ökoturizmus A Holt-Tiszához elsődlegesen kapcsolódó ökoturizmus fokozatosan valósítható meg és eközben nem igényel nagy infrastrukturális fejlesztéseket, növeli a lakosság jövedelmét, közvetlen kapcsolat alakul ki a vendégek és a vendéglátók között. Lehetséges formái: - természetjárás - kerékpáros turizmus - vízi turizmus Vízi turizmus A vízi turizmus és a hajózás kibontakozását elősegítheti a megfelelő háttér infrastruktúra, szolgáltatás fokozatos kiépítése. Horgászat A Holt-Tisza horgászlehetőségeit is érdemes kihasználni. Túrák, idegenvezetés szervezése Érdemes lenne a spontán látogatások mellett egy szervezett idegenvezetés lehetőségét is megteremteni. Ennek során a főbb nevezetességek bemutatása volna a célkitűzés. Hosszútávon az idegen nyelvű (elsősorban német) kalauzolás is kivitelezhető.

12 Bár a falu még szervezett kerékpár- és túraútvonallal nem rendelkezik, a közúti spontán vagy szervezett kerékpártúra a KRESZ mindenkori szabályainak maximális betartása mellett támogatandó. 2. Épített környezet fejlesztési lehetőségei A település virágosítása Rövididőn belül el kell érni, hogy a lakosság rendben tartsa környezetét. Az utcafronttal is foglalkozzon. Gondozza a lakóépülete előtti területet: virágosítson, nyírja a gyepet. Kedvezőbb településkép kialakítására kell ösztönözni a településen élőket. Üdülőövezet ( Tisza, Körtvélyes) A már kialakult kistelkes üdülőterületeken napjaink feladata a hiányzó kereskedelmi-, szolgáltatási-, vendéglátási-, zöldterületi-, infrastrukturális, stb. létesítmények pótlása, a kialakult minőségi szint emelése. Szükséges egy Rendezési terv elkészítése is, ami magába foglalja az üdülőterületen történő elképzelések, projektek tervezetét. Az érzékelhető, hogy ezeket a feladatokat az önkormányzat képtelen magában teljes körűen ellátni. Fontos lenne az ott élők hangsúlyosabb szerepvállalása, közreműködése. 7,TISZAUG TURIZMUSÁNAK ALAKÍTÁSÁBAN RÖVIDTÁVON ELÉRENDŐ EGYÉB CÉLOK (5 éven belül): A turizmusból származó bevételek növelése, a turizmus területre történő befektetések, munkahelyek létrehozásának ösztönzése a feltételek biztosításával. A település kiváló adottságainak (Tisza, holtág,) megőrzése az Önkormányzat, a civil szféra, a turizmusban érdekelt vállalkozások és a tenni akaró polgárának bevonásával, a vonzerők gyarapítása. A minőségi turizmus arányának növelése: A turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása olyan turisztikai területek fejlesztésének ösztönzésével, mint pl. ökoturizmus, sport- és kulturálisturizmus, gasztronómiai turizmus. A településre érkező turisták tájékozódásának elősegítése a község különböző pontjain felállított településtérképek, útjelző, irányjelző táblák segítségével. Fontos a tudatos idegenforgalmi település arculat, "image" megteremtése és propagálása. Tiszaug sokrétű természeti adottságai ehhez jó alapot szolgáltatnak.. A Község Önkormányzatán belül, vagy egy majdani Tourinform Iroda, esetleg más szervezet, csoportosulás alkalmazásában, olyan szakember foglalkoztatása, aki: - koordinálja a turizmust tervező, szervező, tevékenységet, illetve közreműködik annak végrehajtásában,

13 - megalkotja (az országos és kistérségi tervekhez kapcsolódóan) a település turizmusmarketing koncepcióját és részt vesz a kivitelezésben, - a tervek megvalósítása érdekében javaslatokat dolgoz ki a pénzügyi feltételek biztosítására, gazdaságossági, megtérülési számításokat végez, illetve végeztet, figyeli a pályázati kiírásokat a minél több elnyerhető nem önkormányzati forrás helyi fejlesztésekbe történő bevonása érdekében, - koordinációs tevékenységet végez a turizmushoz kapcsolódó területek szervezetei, intézményei, vállalkozásai irányában, - képviseli Tiszaugot a hazai szakmai szervezetekkel történő együttműködés során, a hazai és turisztikai szakvásárokon, kiállításokon. - a község képviseletében koordinálja a turizmus területén az együttműködést az országos, megyei, régióbeli, kistérségi önkormányzatokkal, a helyi vállalkozókkal, civil szférával, a lakossággal. A településen belül egy idegenforgalmi iroda felállítása, ahol a községbe látogató vendég tájékozódni tud a szálláshelyekről, étkezési, kikapcsolódási, szórakozási lehetőségekről, ahol hozzáférhet a településről készült, térségi, régiós, országos turisztikai kiadványokhoz. Előrelépés lenne, ha elindulna egy programegyeztető párbeszéd a turizmusban érdekelt vállalkozók között, ahol az esetleges együttműködésekről tárgyalni tudnának egymással. Az Önkormányzat, mint koordináló, segítő részt vehet az egyeztetésekben. Nagyon fontos lenne egy "kínálati lánc" összeállítása, mely a megérkezéstől az étkeztetésen át, a szálláshelyekig, programajánlatokig tartalmazná az idelátogatók lehetőségeit. Sokkal költségkímélőbb lenne, és sokkal színvonalasabb kínálatot lehetne összeállítani, ha arra törekednének a vállalkozók, hogy közösen szervezzék az utaztatást, a szállást, a programokat, minden egyes vállalkozó a saját szakterületén a legmagasabb színvonalra törekedve. A programcsomag összeállításában segíthet a települési önkormányzat. 8,KÖZÉPTÁVON MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLKITŰZÉSEK (5-10 éven belül) 1. Természeti értékek fejlesztési lehetőségei Holt-Tisza A holtág majdani rendezési tervében szereplő fejlesztési irányok megvalósítása: szabadstrand kialakítása és üzemeltetése, horgászfalu létesítése. A megfelelő működéshez szükséges infrastrukturális háttér kialakítása (Utak, szolgáltató helyiségek kialakítása stb.). 10 éven belül reálisan megvalósítható a biogazdálkodás a holtág körüli mezőgazdasági területeken. Kerékpáros turizmus A Tisza mentén vezetett kerékpárút lehetősége regionális szempontból is megfontolandó lehet. A Duna-menti kerékpárút osztrák szakasza teljesen elkészült, magyarországi részének megvalósítására is jelentős lépések történtek. Ha a Tisza-menti regionális útvonal is elkészülhetne, az jól integrálható lenne egyéb Tisza-menti településközi törekvésekhez.

14 Optimális a külön nyomvonalon vezetett kerékpárút, de kisebb forgalmú közutak esetén elfogadható lehet - elsősorban a fennálló anyagi nehézségek miatt - a gépjárművekkel közös útfelületen történő vezetés. Külterületen elképzelhető a meglévő földutak stabilizációval történő javításával kerékpárút hálózati elemek létrehozása. A Tisza-menti kerékpárút kedvező nyomvonal lehetősége lehet az árvízvédelmi gáton való vezetés. Ez a pihenőhelyek kialakításánál, a kiszolgáló létesítmények elhelyezésénél lehetőséget teremt a kerékpáros és vízi turizmus fejlesztési igényeinek összehangolására. 2. Épített környezet fejlesztési lehetőségei Helyi védettség alatt álló épületek felújítása Tiszaug belterületén 6 db, külterületén 1 db középület,valamint 5db magántulajdonú helyi védettség alatt álló lakóépület található. Megóvásuk, felújításuk kiemelkedő fontosságú a megfelelő községkép kialakítása szempontjából. Meg kell találni a felújítás lehetőségeit és formáit. (Önkormányzati támogatás, pályázatok stb.) HELYI, SZAKMAI, KÉPVISELETI, TÁRSADALMI SZERVEK FELADATAI A KONCEPCIÓ AJÁNLÁSAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A turisztikai stratégiai célok, feladatok és programok megvalósításában egyre fontosabb szerepet szükséges felvállalniuk a szakmai, társadalmi szervezeteknek, hiszen az önkormányzatnak nincs közvetlen ráhatása az idegenforgalomban résztvevő szervezetekre. Jelen turisztikai koncepció megvalósítása elsődlegesen ezen szervezetek segítségével történhet: önkormányzati "elvárások" és turisztikai célok közvetítése a turizmusban résztvevők figyelemmel kisérése, egyfajta minősítése régiós, országos, nemzetközi kapcsolataik ilyen irányú felhasználása (üzleti és szakmai befektetők megnyerése stb.) a turizmus megfelelő színvonalú lebonyolításához a szakmai képzés összehangolása pénzforrások felkutatása, bevonása, pályázatokban közreműködés rendezvényekre, programokra javaslat, ötletek és a programok "menedzselése". ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK célok megfogalmazása: elmozdulás a minőségi turizmus irányába: ökoturizmus, kulturális-, sport-, gasztronómiai turizmus; idegenforgalomban résztvevők megnyerése a céloknak; éves programok összeállítása összefogva a vállalkozókkal; információs anyagok összehangolt készítése, egyeztetés a vállalkozókkal, kiadványszerkesztőkkel; a községből elszármazottak kapcsolatrendszerének felhasználása az idegenforgalom indukálása érdekében; különböző érdekek egyezség felé terelése (pl. idegenforgalmi adó);

15 helyi rendeletekkel segíteni az idegenforgalmat; adatgyűjtés, információgyűjtés a reális helyzetelemzés és tendenciák feltárása érdekében; infrastruktúra fejlesztése az idegenforgalmi célokkal összhangban /parkolók, információs táblák, WC-k/; a szomszédos régiók, Kecskemét és Térsége megismerése; helyi turisztikai iroda létrehozása. TISZAUG, május 30.

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. május 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. május 30-án megtartott ülésének Szám: 337-10/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. május 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 11/2012.(V.31.) számú önkormányzati RENDELET

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

A Tisza-tavi régió turisztikai kínálata, kiemelkedő vonzerők Szendy Mónika MT Zrt. Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda Marketing menedzser Veszprém, 2006. április 7. A TISZA-TÓ ALTERNATÍV ÜDÜLÉSI

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Horgászturizmus Magyarországon

Horgászturizmus Magyarországon Horgászturizmus Magyarországon Előadó: Dr. Glózik Klára SZIE-GAEK egyetemi adjunktus Tourinform Békés megye irodavezető Szeged, 2013. november 22. Meghatározás A horgászturizmus olyan aktív szabadidős

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár ? A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja dr. Horváth Alpár Kontextus Sóvidék-Hegyalja HACS 41-313.-as intézkedés, Falusi turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati kiírás Sóvidék-Hegyalja

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

A turizmus típusai Általánosságok Gyógyturizmus Pihenıturizmus A turizmus típusai meghatározás: modell, azonos alaptulajdonságokkal rendelkezik, csekély variácókkal, bizonyos ismérvek szerinti varációk

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon Desztináció menedzsment A Tourinform rendszer Magyarországon A Tourinform irodák szerepe A turizmus non-profit szervezeti rendszerének részét képező Tourinformirodák területi illetékességű információs

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP PROJEKT ADATLAP A LEADER Helyi Akciócsoporthoz (HACS) a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Képviseletre jogosult

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

A célcsoport számokban

A célcsoport számokban I"úsági turizmus I"úsági turizmus Az i&úsági turizmus magában foglalja a 16 29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, önálló utazásait, amit részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL Katona Ilona marketing igazgató Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Veszprém, 2005. április 08. Az Észak-alföldi régió kiemelt turisztikai

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez Kérdőív Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, kérem, hogy segítse a munkámat! A VÁLASZOKAT BÁRMILYEN MÓDOD JELÖLHETI,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel

Egészségturizmus. Gyógyturizmus 2014.01.29. Egészségturizmus orvosi szemmel Egészségturizmus Egészségturizmus orvosi szemmel Dr.Mándó Zsuzsanna Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Az egészségi állapot fenntartása, illetve annak javítása érdekében történő utazás. Részei:

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/10. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben