Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola"

Átírás

1 2011. október XIV. évfolyam 1. szám Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola A z E gressy egykori diákjától, tanárától és tanügyigazgatási igazgatóhelyettesétıl búcsúzunk, am ikor gyertyát gyújtunk M U S Z K A P É T E R ( ) em lékére ban érettségizett az Egressy Gábor Ipari Szakközépiskola IV. A osztályában Garai Gábor: Valami elveszett Valami elveszett! Valami, valami szép örökre elszállt, elenyész... Valami pótolhatatlan, valami egyetlenegy, barátság, szerelem, egy pálma-zöld sziget, mely átdereng a párás tengeren; vagy csak egy távoli nyár, valami szép, valami szép, talán a legszebb odaveszett örökre már. És nincs segítség. S nincs rá magyarázat. Csak belesimul szelíden a bánat sikolya a diadal dallamába. Mert bárhogy tündököl föntrıl a lét, így kell, lehajtott fıvel ünnepelnünk, elnézve a behódolt táj fölött, és föl, az engesztelhetetlen égre. S visszapörölni, ami elveszett, vígasztalanul. S hálát adva érte, Hogy volt. És meg nem ismétlıdhetett. Felelıs kiadó: Kınig Sándor igazgató Felelıs szerkesztı: Dr.Temesiné Tari Gabriella Az újság összeállításában részt vettek: Bakk Edina, Baranya Tamás, Benkı János, Debreczeni Ádám, Dobi István, Kecskeméti Gergı, Kuli Kristóf, Magyar Martina, Sass Levente Címünk:

2 KÖZÖS ÜGYÜNK Alapítvány az Egressy Gábor iskoláért alapítvány évi beszámolója a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról Az Alapítvány a tárgyév folyamán összesen eft bevételt realizált, melybıl eft a kapott támogatások, 150 eft a pénzbetétek kamataiból, 9 eft pedig az elızı évi diákhitel pályázaton nyert összeg maradványa volt. A bevételként elszámolt kiosztott támogatások a következı forrásokból származtak: - szülıi, ill. tanulói befizetések 43 eft - Egressy Gábor iskolától 200 eft - szja 1%-okból eft - diákhitel pályázat 9 eft - egyéb adományokból 150 eft - banki kamatokból 150 eft Összesen: eft A kapott szja 1%-okból, valamint a diákhitel maradvány összegébıl a következı közhasznú célú kifizetéseket eszközölte az Alapítvány: - tanulmányi versenyek támogatása 149 eft - sítáborok támogatása 336 eft - tanulmányi kirándulások támogatása 120 eft - Egressy-napok támogatása 11 eft - testvériskolák kapcsolattartása támogatása 66 eft - Euroteens kirándulás támogatása 462 eft - sportvetélkedık támogatása 15 eft - gólyatábor támogatása 40 eft - egyéb támogatások 45 eft Összesen: eft Egressy Gábor Kéttannyelvő Mőszaki Szakközépiskola lektronika épészet nformatika Pénzügyileg rendezett összes támogatás: eft A költségvetéstıl kapott szja 1%-ok állományának alakulása a következı volt: Elızı évrıl fel nem használt /nyitó egyenleg/ Tárgyévben kapott összegek Tárgyévben kifizetett támogatások Következı évre átvihetı keret /záró egyenleg/ eft eft eft 524 eft A költségvetéstıl kapott a tárgyévben pénzügyileg ki nem fizetett összegeket a számviteli elıírások szerint a beszámolóban a kötelezettségek között kell nyilvántartani, ezért a következı évre átvihetı összeg nem a bevételek között, hanem a kötelezettségek között szerepel a mérlegben. Az Alapítvány által elszámolt /1.431 eft / összes kiadásból eft volt a kifizetett támogatás, 189 eft a mőködéssel kapcsolatban kifizetett költség ami a könyvelés, az ügyvédi, továbbá a posta- és nyomtatványköltségeket, valamint a banki költségeket tartalmazza. Az Alapítvány tisztségviselıi e tevékenységükért semmiféle díjazásban nem részesültek. Szalayné Kelemen Ildikó a Kuratórium elnöke

3 Aktuális DÖK-eink Beköszöntı Köszöntünk minden egressys diákot! Azokat is, akik voltak DÖK- győlésen, és azokat is, akik nem értek rá. Új tanév, új kihívások. Ebben az évben remélhetıleg többen és jobban végzik majd a DÖK- munkát, mindenki hasznára! Részletes munkatervet, rövidesen a honlapon olvashattok. Az új vezetıség: 1. Balázs Odett (10.K) elnök 2. Dobi István (10.C) helyettes 3. Benkő János (10.E) GYIÖK küldött 4. Jankó Imre (10.C) tag Gólyatábor Az újság további oldalain találtok beszámolókat. Egressy-nap, Gólyanap Október 28-án, pénteken, az ún. tanítás nélküli munkanapon rendezzük meg. A programok, események elıkészítése folyamatban van. Figyeljétek a hirdetéseket, a honlapot! Diákügyelet Terveink szerint az ügyeletes tanárok munkáját diákok segítenék. Az ügyeletet havi váltásban az egyes évfolyamok látják el. Feladatuk: rendbontás esetén figyelmeztetni a vétkeseket, szükség szerint tanári segítség kérése. Tervek Célok Kirándulás: május 9-14., Olaszország Palackgyőjtés: Ismét meghirdetjük a versenyt. Ökosuli: A feltételeknek továbbra is meg kell felelni, Szelektív papírgyőjtés, elemgyőjtés, környezettudatos magatartás. Diákügyelet: Megszervezése folyamatban - 3 -

4 A PSZICHOLÓGUS VÁLASZOL Okozott némi meglepetést az elızı számban megjelent szexuális tartalmú írás, de a többség szívesen vette, kérték a folytatást. Többek (teljesen jogos) kérésére azonban teszünk egy kis kitérıt, vagyis: BŐN VAGY SZÜKSÉG, AMI TÖRVÉNYT BONT? Magad, uram/hölgyem, ha társad nincsen Az önkielégítés a legtöbbet végzett, de a legkevésbé tárgyalt szexuális tevékenység. Nagyon sokan csinálják, de szinte senki nem beszél róla. A maszturbáció a nemi szervek kézzel történı ingerlését jelenti, ha a nı vagy férfi önmagának okoz kézzel szexuális izgalmat vagy kielégülést. Az önkielégítés fogalma annyival tágabb, hogy ezt is önmagának végzi az ember, de használhat a kezén kívül segédeszközt: párnát, paplant, plüss játékállatot, vízsugarat, vibrátorokat, gésa golyókat, vagy csak összehúzza combizmait, ringatózik, stb. hogy csak a leggyakoriabbakat említsem. A fiúknál és a lányoknál lényegesen eltérı funkciója van az önkielégítésnek a pszichoszexuális fejlıdésben. Célja lehet a meglévı szexuális vágyak levezetése, amikor valaki nem tud, vagy nem kíván másokkal szexuális kapcsolatot kialakítani, de öncélúan is elıfordul. A házasságban vagy tartós párkapcsolatban élık együttlétének is része lehet maszturbáció (például ha a közösülést valami okból kerülni akarják). Régen erkölcstelen cselekedetnek tartották (és a katolikus egyház ma is a tisztasággal súlyosan ellenkezı bőnök közé sorolja). A kutatások alapján azt lehet mondani, hogy a szexualitás tanulásának egyik eleme a maszturbáció. Kimutatták továbbá, hogy férfiaknál a rendszeres maszturbáció (pontosabban a szexuális aktus nélküli ejakuláció) segít megelızni a prosztatarákot, mert kiüríti a felhalmozódó rákkeltı anyagokat. (Wikipedia) Nem is olyan régen (még a hatvanas években is) úgy feküdtek le a gyerekek, hogy kezüket a paplan fölé kellett tenniük, s még gondolatban sem érinthették meg nemi szervüket. Az ilyen tiltással nevelt gyerekek felnıttként sem merik majd használni a kezüket a maguk vagy egy másik ember érintésére, simogatására és örömszerzésére sem. Az írásos történelem óta tudunk az önkielégítés létezésérıl mégis ma is sokan elítélik. Gyerekkorban A szülık kínosan feszengnek a téma hallatán, hiszen hogyan is vallhatnák be a gyereknek, hogy egykoron ık is így fedezték fel a testüket és a testi örömöket? Egy óvónıtıl azt hallottam, hogy ıt kifejezetten zavarja, amikor néhány gyerek a délutáni alvásidı alatt magával játszik. Némelyik olyan feltőnıen, hogy a többi gyerek is felfigyel rá. A pszichológusok szerint az önkielégítést a legtöbb esetben szorongáscsökkentı hatása miatt mővelik a gyerekek, olykor még felnıttek elıtt is. Az egészségesen fejlıdı kamasz viszont már elbújik, mert a maszturbálást magánügynek tekinti, és valóban az is

5 A PSZICHOLÓGUS VÁLASZOL A fiúknak a magömlés kontrollját, késleltetését kell megtanulniuk, a lányoknak magát az orgazmus képességét, tehát hogy el tudjanak jutni az orgazmusig önkielégítéssel, majd párkapcsolatban. Bevezetés a felnıtt életbe A legtöbb ember tizenkét és tizenöt évesen éli át elıször az orgazmust, és erre elıször minden bizonnyal önkielégítés közben jön rá. Felmérések szerint a lányok 60, a fiúk 95%-a végez önkielégítést a tizenhatodik életév eléréséig. Ez a könnyen elérhetı örömszerzés ugyanis oldja a stresszt, a szorongást. A legtöbb fiatalt az önkielégítés vezeti be a nemi életbe, hiszen némi gyakorlás után rájön, hogy mi a jó neki, és ezt késıbb a párkapcsolatában kamatoztathatja. A fiúknak nem kell "tanulniuk" az orgazmus élményét éves korban az elsı spontán (éjszakai) magömléssel (pollúcióval) átélik az orgazmus élményét is. Esetenként már korábban magömlés nélküli önkielégítéssel is lehet orgazmusuk. A lányoknál ehhez hasonló jelenség nincs. A serdüléssel a menstruáció megjelenése jár együtt, mely tényleg nem jár szexuális kielégüléssel. A lányoknak tehát meg kell tanulniuk az orgazmust elérni! Ez tapasztalatok és gyakorlat kérdése. Valamint lelki beállítódás, gátlás, bőntudat is gátolhatja ezt. Másfél két éves kortól elıfordul a genitális öningerlés. A kislányok, kisfiúk néha szinte beleizzadnak ebbe a tevékenységbe. Óvódás kortól már elég értelmesek ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogy ezt mások elıtt vagy az oviban ne tegyék. Lehet este az ágyukban, ha egyedül vannak. Illetve megpróbálhatjuk elterelni errıl a figyelmüket, és más tevékenységgel lekötni ıket. Csak akkor problémás az önki, ha ez kerül a gyerek tevékenységének középpontjába, ha más tevékenységek rovására megy, azaz "kényszeresen" végzi a gyerek. Az óvodás kor végén, kisiskolás korban a kisfiúk, kislányok is felfedezik, tapasztalják külsı nemi szerveik érzékenységét izgatásra. Ez lehet az elsı önkielégítéses, pontosabban öningerlési életszakasz. A kisfiúk a pénisz, a kislányok a csikló érzékenységét tapasztalják meg. Elıfordul esetenként, hogy akár az orgazmus eléréséig is eljutnak. Serdülıkorban a fiúk nagy része ráérez, hogy önkielégítéssel megelızhetı a spontán éjszakai magömlés. Vagy egyébként is jobb? Ebben a éves idıszakban általánossá válik a rendszeres önkielégítés a fiúknál. A lányok a csikló izgatásával, a hüvelybejárat ingerlésével izgalmi állapotba jutnak, benedvesednek. folyt.köv. Rodin: Örök tavasz (1884) - 5 -

6 A KATONANÖVENDÉKEK JELENTIK Járőrversenyen jártunk május 27-én megkeresett minket osztályfınökünk, Grigoreff György tanár úr, hogy kedvünk lenne-e részt venni június 4-én szombaton egy járırversenyen, aminek lényege, hogy 6 állomáson kell helytállnunk. Mivel igent mondtunk a kérésre, így megalakult a 3+1 fıs, Dobi István, Hajdú András, Kalamár Péter és Okonofua Dániel 9.C (szeptembertıl 10.C) osztályos tanulókból álló csapatunk. Mi négyen képviseltük iskolánkat, az Egressy Gábor Kéttannyelvő Mőszaki Szakközépiskolát. Elérkezett a verseny napja. 7:30-kor találkoztunk az iskola elıtt. Miután összegyőltünk, a tanár úr autójával útnak indultunk Balatonalmádi-Káptalanfüred irányába. Kb. másfél óra utazás és némi viszontagságok után megérkeztünk a verseny helyszínére, a Tábor utca 5. szám alatt álló Preventbox Bőnmegelızési és Tréning táborba. 9:30-kor regisztráltattuk magunkat, majd megismertették velünk a feladatokat, a verseny menetét és segítségül kétféle térképet is kaptunk (egy rajzoltat és egy nyomtatottat). 10:00-kor egységes eligazítást kapott a versenyen induló mind a 16 csapat. 10:30-kor elindulhatott az elsı csapat az elsı állomáshoz, ami ott, a tábor helyszínén volt. A csapatok egymást követıen indultak a versenyen. Mi a 10-es sorszámot kaptuk, így 12:15-kor jutottunk el az elsı állomáshoz, ahol légfegyveres lövészet célra és bukóalakra volt a feladat. Ezt a 2. legjobb eredménnyel megcsináltuk, és indulhattunk a következı állomáshoz. Az oda vezetı úton jól is jött a nálunk lévı térkép, mert a betonútról le kellett térnünk a földútra, s itt több lehetıség is volt a továbbhaladásra, de mi szerencsére jó utat választottunk. Megérkeztünk a 2. és a 3. állomáshoz, a Kilátóhoz. Itt 2 feladat is várt ránk: az egyik volt a távbecslés, meg kellett becsülnünk adott tárgyak, pontok távolságát, mint például a kilátó és a Balaton Siófok felıli túlpartjának távolságát. A második feladat pedig a tárgyfelismerés volt, itt 20 tárgy közül kellett kis ideig tartó megfigyelés után visszamondani a látott tárgyakból a lehetı legtöbbet. Ez is könnyen ment, s máris útnak eredtünk a következı helyszínre. Hosszú futás és gyaloglás után megérkeztünk a Hısök teréhez, ahol a 4. állomás várt minket. Feladatunk itt egy teszt kitöltése volt, ez nem szakirányú, hanem aktuális napi politikai és egyéb ismert hírekbıl állt. Ezt is megoldottuk, s már haladhattunk is tovább. Közel 2,5 km-es út megtétele után jöhetett az 5. állomás, ahol a Köcsi-tónál, két fa között kifeszített kötélen kellett lajhármászásban átmászni. Ezúttal is a 2. legjobb eredményt értük el, tehát ez az állomás sem okozott nehézséget, s már csak 1 feladat maradt: visszamenni a táborhelyre, s ott teljesíteni a 6. és egyben az utolsó feladatot. Rövid futás után megérkeztünk a helyszínre és nekiláttunk a feladatnak, ami betegszállítás volt. De nem egyszerő módon, hanem a két szállító embernek egy leragasztott szemüveget, illetve egy leragasztott gázmaszkot kellett felvennie. A területen, ahol a feladatot kellett végrehajtani, néhány széket helyeztek el. Mivel a szállítók nem láttak, ezért a szállított személy szóval irányította az ıt szállító két embert. Miután ezzel végeztünk, jeleztük, hogy megcsináltuk az összes akadályt. Most már pihenhettünk. Osztályfınökünk, s egyben kísérınk, Grigoreff tanár úr meghívott minket egy üdítıre, amit el is fogyasztottunk. Ekkor már csak annyi volt a dolgunk, hogy megvárjuk a többi csapat beérkezését. 15:30- kor jelezték nekünk, hogy a Preventbox tábor másik táborhelyén lesz az eredményhirdetés, 16:00-kor. Kis késéssel el is kezdıdött. Itt a díjak kiosztása elıtt közölték a helyezéseket, s megtudtuk, hogy a MÁSODIK helyezést érte el a csapatunk, az Egressy Gábor Kéttannyelvő Mőszaki Szakközépiskola tanulóinak csapata. Ezután a díjakat is megkaptuk: egy kupa, 1-1 ezüstérem és 1-1 nyakba akasztható kulcstartó. Határtalanul örültünk az eredménynek, mert mindezt úgy értük el, hogy elızı nap a strandra mentünk, ahol jól le is égtünk. S fájt hátunk, kezünk, lábunk, de összeszorított foggal küzdöttünk a versenyen. A helyezéssel járó boldogság csökkentette fájdalmunkat. Kemény, de jó verseny volt. Dobi István 10.C - 6 -

7 GÓLYATÁBOR Az idén is Magyarkút volt a gólyatábor helyszíne. A leendı kilencedikeseket elkísérte a katonai osztály három diákja és a DÖK vezetısége is. A 9.I gólyái augusztus 22-tıl 25- ig, a 9.A és a 9.C tanulói pedig augusztus 25 és 28 között élvezhették a tábor örömeit. A program változatos volt, aki akarta, jól érezhette magát. Sziasztok, egressys diákok! Sass Levente 9.C osztályos tanuló vagyok. Megkértek, hogy röviden idézzem fel a gólyatábori élményeimet. Nos, hol is kezdjem Csütörtökön elindultunk Magyarkútra, ami nagyon szép hely. Az elsı nap azzal kezdıdött, hogy jelentést tanultunk. Sajnos nekem a patakban fekvıznöm is kellett Szabó Sanyival, mert egyfolytában nevettünk, úgyhogy megkaptuk a magunkét. Aztán megismertem sok jófej osztálytársamat és évfolyamtársamat A vezérkar" és diák segítıik Majd elérkezett az este Diákok, ne beszéljetek csúnyán, mert azt békaugrással meg fekvıvel jutalmazzuk hangzott el a figyelmeztetés, természetesen öklön kell a kavicsok között. De ebben is volt valami jó: erısödtünk és felkészültünk a katonasulira. Másnap már negyed hétkor keltünk a ránk váró 2 km futás miatt. Ezután még a szobákat is ellenırizték, és a tisztaság szerint mentünk reggelizni. Délelıtt még angol felmérıt kellett írnunk. S csak ezt követıen mehettünk lazítani meg beszélgetni. Nagyon izgalmas volt légpuskával sörösüvegekre lıni, amit mindenki élvezett, beleértve természetesen engem is. Délután lajhármászás és gránátdobálás volt a program. Mák Józsefnek sikerült telibe dobnia a sörösüveget a vezeték segítségével. A második este sem telt izgalmak nélkül: kirándulás az erdıben, az állatok hangjának hallgatása. Jó lett volna látni is ıket, de nem jött össze, mert kicsit hangosak voltunk, és emiatt az erdész nem tudott becserkészni egyet sem. Meglepı volt a bátorságpróba: 100 métert kellett menni a vak sötétben lámpa nélkül. Egyszerre félelmetes és izgalmas. Másnap fürdeni mentünk. 4 km-t kellett megtenni csak oda. Teljesen elfáradtunk, de megérte, mert nagyon szép helyre érkeztünk. A víz partja kavicsos, füves puszta, ahol jót lehetett játszani. Nekiálltunk a táborszervezıkkel amerikai focizni. Sajnáltam ıket, mert kétszer is kikaptak, mi viszont nagyon élveztük a játékot. Visszafelé is 4 km-t kellett megtenni, de közben megálltunk a közértnél, és mindenki felfrissülhetett, illetve feltölthette a készletét. Vacsora után még egy jót beszélgettünk a tizedikesekkel, akik nagyon jó fejek voltak. Az utolsó napon még különféle versenyeken és lövészeten győjtögethettük pontjainkat. Az eredményhirdetés után összeraktuk a cuccainkat, és ezzel befejezıdött a táborozás.

8 GÓLYATÁBOR A fényképen mindenki ott van, aki eljött a táborba, aki nem, az pedig sajnálhatja. A közös programok és a kiadós beszélgetések során új barátságok szövıdtek, és mindannyian éreztük, egész jó választás volt ez az Egressy. Eligazítás és néhány bátorító szó A tábor lakói "A természet vadvirága vagyok én" Csendes morfondírozás a jövırıl 9.C - Pappné Tóth Kornélia osztálya 9.I - Somló Katalin osztálya - 8 -

9 GÓLYATÁBOR A leendı 9.A tanulójaként nagy izgalommal vártam ezt a tábort, mert a sikeres felvételi után úgy voltam vele,hogy az iskolakezdés elıtt új barátokra is szert tehetek. Pontosan így történt. Az egyik leendı osztálytársammal, Hunorral már a beiratkozáskor találkoztunk. A nyáron bulizni is együtt jártunk, így az indulásnál nem éreztem magam annyira egyedül. A szálláshelyen faházak vártak ránk, az egyikbe szépen berendezkedtem egy lány iskolatársammal. 9.A - Földvári Eszter osztálya Az elsı nap inkább a pihenésrıl és az ismerkedésrıl szólt, amit finom vacsora követett. A következı napokban reggel 6-kor keltünk, és innentıl kezdve a sok testedzés és játékos feladat töltötte ki az idınket. Volt kötélmászás, gránátdobás. Nekem személy szerint a bátorságpróba tetszett a legjobban, mert csak az ösztöneimre hagyatkozhattam. Sötét volt; bevallom, kicsit féltem is, mert ijesztgettek minket. Jól éreztem magam a táborban, jó volt a kaja, és bıséges a választék; a társaság is befogadott. Eszter néni személyében kedves, igazságos osztályfınököt ismerhettem meg. Örömmel tölt el, hogy a 9.A osztályközösségnek lehetek a tagja. Magyar Martina Kedves Gólyák! A gólyatábor csak a kezdet volt, az igazi buli a gólyanapon vár rátok. Kérdezzétek csak meg az elızı évek gólyáit! A különféle próbatételek, móka és kacagás után ti is avatott egressys diákok lesztek. Használjátok ki okosan a rátok váró 4, illetve 5 évet! - 9 -

10 KAMASZ PANASZ Kamasznak lenni nagyon nehéz, mert nem tudod, mitıl kell óvakodni, hogyan oldd meg a problémáidat. (Válogatás a 9.E, ma már 10.E tanulóinak írásaiból) A kamaszkor a kihívásokról, újdonságokról, nehézségekrıl szól. Én még nem találom a helyemet, ezért inkább a háttérben maradok. A felnıttekkel az a baj, hogy lenézik a kamaszokat, kisgyerekként kezelik ıket, semmibe veszik a véleményüket. Pedig, ne felejtsük el, a kamaszt nagyon kicsi választja el a felnıttségtıl. A kamaszok általában sokkal nehezebben boldogulnak a világban. Keresik magukat, nem alakult még ki a személyiségük. A saját kis világukban csak ık léteznek, így még a segítı szándékú kritikákat, tanácsokat is rossz néven veszik. Nekem is sokszor van konfliktusom a szüleimmel, olykor a tanáraimmal. Gyakran a velem egyidısökkel is konfliktusba keveredek. Ha több konfliktusom van, mint amennyit meg tudok oldani, elvonja a figyelmemet a tanulástól is. Ritkán kérek segítséget, mert úgy gondolom, ez az én problémám, nekem kell megoldanom. A felnıtté válástól nem kell félni; minden gyerek felnı egyszer persze a saját tempójában. Addig talán érik csalódások, kudarcok, ám nem muszáj mindent a saját bırünkön megtapasztalni. Azt mondják, a kamaszokkal nehéz bánni. Szerintem egyáltalán nem nehéz bánni velünk vagy akár velem. Igaz, olykor én magam sem tudom biztosan, mit csinálok jól, vagy rosszul. Vannak, akik azt mondják, a kamaszkor a legnehezebb, hát gyorsan legyünk túl rajta. Ami a kamaszkorban rossz: a magasabb elvárás, a korán kelés, a hosszú és fárasztó munkaidı (iskolai idı), a vészesen közeledı felnıttkor. Én szívesebben maradnék még gyerek, mint felnıtt. Olyan jó volt a mesék csodáiban élni! Lehet, ez a legnehezebb, a felnıtté válás. Iskolába járni stresszel jár, még ha nem is látszik, bár sokan kibuknak. Ami tényleg nehéz, hogy el kell dönteni 14 évesen, hogy hol akarunk továbbtanulni. A felnıttek világa nehéznek és fárasztónak tőnik gyerekszemmel, mégis arra törekszünk, hogy olyanok legyünk, mint ık. Talán a felnıttek utánzása, követése az oka a kamaszkori ivásnak, cigizésnek és egyebeknek. A kamaszkor a felnıtté válás folyamatának része, és jobb megélni, mint túlélni. Kamasznak nagyon nehéz lenni, hiszen amellett, hogy mindenki szerint a legfontosabb dolgunk a tanulás állandó veszély leselkedik ránk. Például a cigaretta és a különféle drogok. Egyszer ártatlanul kipróbálod, majd a haverod unszolására újra és újra rágyújtasz, végül azt veszed észre, hogy már a harmadik dobozt veszed. A kamaszok nagynak akarnak látszani, holott még csak gyerekek. Különösen igaz ez a lányokra. Tetszeni akarnak, és könnyen elcsábulnak, amire rásegít egy kis por is

11 KAMASZ PANASZ A kamaszok máshogy látják a világot, mint a többi korosztály. Számukra ez a világ tele van olyan szabályokkal, amiket betartani nemcsak nehéz, hanem borzasztó is. Épp ezért állandóan áthágnak, vagy próbálnak áthágni bizonyosszabályokat, mintegy bizonyítván ezzel is: ık nem irányíthatók. A felnıttek viszont másképp gondolják, és ebbıl származnak a konfliktusok. Számtalan konfliktus származhat ilyesmikbıl. Például a gyerek nem készít házit, mire a tanár beír egy elégtelent és máris itt a konfliktus. Aztán a gyerek hazamegy, és egy hétig nem gépezhet. Tíz percnyi elmulasztott munka miatt konfliktusba került a tanárával és az egyik (vagy rosszabb esetben) mindkét szülıjével. De neki ez még így is megérte, mert bebizonyította, hogy ıt nem irányíthatják. És még mindig nincs vége, a kamasz ugyanis bosszút áll, vagyis kijátssza a büntetést, amit újabb büntetés követ. Én is kamasz vagyok, és én is elkövetem ugyanezeket a hibákat annak ellenére, hogy mindezzel tisztában vagyok. Mert a kamaszkor velejárója a lázadás, ami szerintem ösztönös viselkedés, így én sem tehetek ellene. A szülık kötelessége viszont, hogy ha már gyereket vállaltak, viseljék el az összes fejlıdési szakaszt a pólyástól egészen a felnıtté válásig. Ez az iskola nem csak a kockáké és a művészeti érzék ellen beoltottaké ugye? Az iskola arculatfelelős csoportja hív mindenkit, aki rajzol, fest vagy fényképez, hogy állítsa ki munkáit az iskolában! Ez lehet az első igazi kiállításod! Ha van legalább tizenkét műved, amely A4-es méretű vagy felnagyítható ekkorára, keresd meg Somló Katalin tanárnőt a 307. teremben! A kiállításokat, a jelentkezők számának megfelelően, havonta vagy kéthavonta rendezzük meg az A épület első emeletén

12 A LEGJOBB FORDÍTÁS A róka és a medve Az iskolai német műfordító verseny győztesének, Kuli Kristófnak (10.E, jelenleg 11.E) a munkája Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, aki egy szánon ment az erdőbe, hogy fát hozzon. Egyszer csak az úton találkozott egy medvével. A medve azt mondta: - Választhatsz, vagy megeszlek téged a lovaddal együtt, vagy reggel hozol nekem egy birkát. - Reggel hozni fogom a birkát - mondta ijedten az ember, miközben sietve továbbment. - Ha nem jössz vissza reggel - kiáltotta a medve -, az egész birkacsordádat megeszem. A hazafelé vezető úton az ember a rókával találkozott. - Miért aggódsz ennyire? - kérdezte a róka. - Találkoztam a medvével - mondta az ember. - Megbeszéltem vele, hogy holnap ez idő tájt hozok neki egy birkát. - Holnap, ha jössz, hozz magaddal sült pecsenyét is, és akkor segíteni fogok neked - mondta a róka. - Ha reggel jön a medve, én a hegy tetejéről fogok jódlizni. Mikor majd megkérdezi a medve, hogy ki az, akkor azt kell neki mondanod: Az ott Péter, a legjobb vadász az egész világon. Mikor másnap az ember találkozott a medvével, hallani lehetett, ahogy valaki nevet és jódlizik a hegyről. - Ki az?- kérdezte a medve. - Ő Péter, a legjobb vadász az egész világon - mondta az ember. - Már jó ideje ismerjük egymást. - A közelben egy medvét látsz, öreg barátom? - kiáltotta hirtelen valaki a hegyről. - Mondd, hogy nem! - könyörgött a medve. - Nem, Péter, nem látok egy medvét se! - kiáltotta az ember. - Akkor mi van melletted?- hangzott a kérdés a hegyről. - Mondd azt, hogy csak egy öreg farönk! - kérlelte a medve. - Az csak egy öreg farönk - kiáltotta az ember. - Rá kéne dobni a szánra, jó tűzifa lenne! - hangzott a hegyről. - Lemegyek segíteni neked. - Mondd azt, hogy egyedül is fel tudod emelni, és dobj rá a szánra könyörögte a medve. - Köszönöm! Már feldobtam!- kiáltotta az ember, miközben rádobta a medvét a kocsira. - A farönköt a kocsira jó erősen oda kell kötözni, biztos, hogy ne segítsek? - Mondjad, hogy egyedül is megy - kérte a medve. - Köszönöm, de egyedül is menni fog! - kiáltotta a férfi, és odakötözte a medvét a kocsihoz. - Akkor most van egy farönkünk - mondta nevetve a róka, és kiugrott az erdőből. Az ember odaadta neki a megígért pecsenyét. A róka örömmel elfogyasztotta és elégedetten elsétált. - Választhatsz - mondta az ember. - Vagy elviszlek a városba a legjobb vadászhoz, vagy elengedlek, és keresel egy másik erdőt. - Szívesebben keresnék egy másik erdőt - brummogta a medve. - Itt úgyis sok ravasz róka van. Az ember elengedte a medvét, és az nagy léptekkel eltűnt a bozótban

13 AKI A KÖNYVET SZERETI, VERSENYFELHÍVÁS Szeretsz játszani és nyerni? Erre a kérdésre valószínőleg mindenki igen -nel válaszolna. A mi iskolánkban a játék és nyerés esélye kibıvül még azzal is, hogy 5-öst vagy jobb félévi/év végi jegyet kaphat magyarból az, aki rendszeresen részt vesz akár a Könyvtárhasználati, akár az Olvasási Verseny fordulóin. A Könyvtárhasználati Verseny már néhány éves múltra tekint vissza, s azért indítottuk, mert középiskolában, illetve fıiskolán/egyetemen, majd felnıtt életed során általános mőveltséged, illetve szaktudásod szempontjából fıleg fontos lesz, hogy tudd, milyen típusú könyvekben milyen információt találhatsz. A verseny célja, hogy akik általános iskolában tanultak ilyen ismereteket, azok ne felejtsék azt el, akik pedig nem tanultak ilyesmit, azok szórakoztató, érdekes és hasznos információk megszerzése közben, játékosan a könyvtárostanár segítségével- megtanulják, hogyan igazodhatnak el a Könyvtárban. De mit is kell tenni ezeken a versenyeken? Az elızı években sok hasznos tudnivalónak lehetett utána nézni a könyvtárban 2-3 hetente a tanórák közötti szünetekben. Ez rövid idıt vett igénybe, de a gyıztesek több ezer forint értékő utalványt nyertek a verseny végén összesített pontszámok alapján. Tavaly a gyıztesek holtversenyben Éder Ádám és Laukó Zsolt, akkor még 10.C osztályos tanulók voltak. Álljon itt néhány érdekesség az elızı évek kérdései közül: 1. Mirıl kapta a nevét január hónap? - Janus római istenrıl ianua= kapu, ajtó 2. Mikor, melyik császár naptárreformját követıen esett a római Újév január 1-jére? - Julius Caesar (Kr. elıtt 100-tól 44-ig élt). 3. Milyen kapcsolat van Visnu keleti isten és egy mai népszerő, szenzációs, 3D-s mozifilm között? - Az avatárák ( inkarnációk ) Visnu isten földi megtestesülései, akik mindig a világot fenyegetı végveszélyben, az emberiség megmentése érdekében jelentek meg. Az általánosan elfogadott nézet Visnu 10 avatáráját tartja számon. A filmben is egy világ megmentése lesz a feladata. 4. Mi a lacrosse? Hány játékos van a férfi és a nıi változatban? Mennyi ideig tart egy meccs? - bırszíjakkal bevont, hálós ütıvel játszott labdajáték (indián eredető) - nıi csapatlétszám 12, férfi csapatlétszám 10 - a nıi változat 2x 25 perces, a férfi változat 4 x 25 perc 5. Mi a böjt/böjtölés? Mit tiltottak abban az idıszakban és mi volt megengedett? Mi köze kövércsütörtöknek a mai torkoscsütörtökhöz? A vallásos és néphagyomány 40 napos böjtjét, - amikor húsvétig csak egyszer ettek naponta, s csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket fogyasztottak, - egy napra felfüggesztették, s akkor sokat és mindenfélét ettek. Ezt elevenítette fel a mai szokás. 6. Rakd sorrendbe az alábbi eseményeket, és írd melléjük idıpontjukat! 3. A kerék feltalálása i.e k. 1.Tőzgyújtás i.e k. 4.Egyiptomi orvosok sebészeti beavatkozásokat végeznek i.e k. 2.Skandináviában korabeli ábrázolásokon sível közlekednek a havon i. e k. 5.Mezopotámiai matematikusok fölfedezik a Pitagorasz- tételt i.e k

14 AKI A KÖNYVET SZERETI, VERSENYFELHÍVÁS Az olvasni szeretık számára indult A hónap könyve c. verseny. Bár nem mindig sikerült egy hónap alatt elolvasni az adott könyvet, a lényeg az volt, hogy a Göbölösné Czank Ildikó tanárnı által összeállított kérdésekre tudjanak válaszolni a kérdıív kitöltésekor a résztvevık. Minden forduló végén egy óriás MILKA táblát nyert a gyıztes. Legszívesebben Rejtı Jenı Piszkos Fred, a kapitány c. regényét olvasták a résztvevık, bár sokat nevettek Rideg Sándor Indul a bakterház-án, melyet többen filmen is ismertek. Az egyes fordulókban szerzett pontszámokat a tanév végén összesítettük, s így született meg a végeredmény: Az Olvasási versenyt Jáger Balázs, akkori 11.A osztályos tanuló nyerte, aki azóta már elvásárolta több ezer forint értékő utalványait. Idén is folytatódnak a versenyek. Jelentkezni a magyartanárodnál és a könyvtárban lehet. A Könyvtárhasználati Versenyben idén tantárgyi kérdések szerepelnek majd. A hónap könyve verseny elsı két olvasmánya a: Agatha Christie: Tíz kicsi indián, Rejtı Jenı: Tizennégy karátos autó. A Tíz kicsi néger Agatha Christie egyik nagysikerő krimije, november 6-án jelentette meg a Collins Crime Club az Egyesült Királyságban, 1940 januárjában az Amerikai Egyesült Államokban is megjelent And Then There Were None címen. A mővet a Tíz kicsi indián címmel vetítették a mozik. Magyarországon elıször 1941-ben jelent meg A láthatatlan hóhér címmel Vécsey Leó fordításában. [1] A könyv Agatha Christie legkeresettebb bestsellere, több mint 100 millió példányt adtak el belıle, minden idık legnagyobb sikerő krimije. Rejtı Jenı: Mit számít a kéz ereje annak, aki nem meri felemelni? Gyere, és vegyél részt a versenyben, mert olvasni jó! Fıként, ha nem kötelezı!!! Jónásné Horváth Katalin könyvtárostanár

15 A NAGY UTAZÁS Az úti beszámolót készítette Kecskeméti Gergı, szeptembertıl 10.E osztályos diák. Külföldön élı rokonaink jóvoltából családunknak nagy élményben volt része az idei télen. Meghívást kaptunk Ausztráliába. December 20-án indultunk Bécsbe, majd 36 óra utazás után megérkeztünk Canberrába. Meglepı volt, hogy a reptérrıl hazafelé szinte nem is láttunk autóbuszt. Itt az emberek mind autóval közlekednek. Villamos egyáltalán nincs Canberrában. Az út két oldalán gyönyörő egyszintes házak álltak. Kerítése szinte egyiknek sem volt. Minden ház elıtt pompáztak a zöld növények. Mivel Karácsony elıtt érkeztünk, megismerhettük az itteni szokásokat. Számomra meglepı volt, hogy a Karácsony elsı napján rövidnadrágban ünnepeltünk. Az ajándékozás úgy zajlott, hogy a legfiatalabb gyermek odaült a fa alá, és szétosztotta az ajándékokat. Az ünnepek eltelte után elkezdtünk ismerkedni a várossal. Voltunk az Ausztrál Nemzeti Múzeumban és az Állatkertben. Megnéztük a kilátást a TV toronyból. December 29-én újra csomagoltunk, mert másnap indultunk Sydneybe. Más város, mint Canberra. A külvárosban még vannak kertes házak, de a belvárosban már hatalmas, akár 70 emeletes épületek is állnak. Nagyon nagy település és borzasztóan zsúfolt. Tele van alagutakkal, ahol az autók közlekednek. Elmentünk az Aquariumba, megnéztünk egy régi hadihajót és egy tengeralattjárót. Sétahajókáztunk az öbölben, innét láttuk a város víz felöli oldalát, az Operaházat, a Harbour Bridget

16 A NAGY UTAZÁS Sétáltunk a belvárosban, ahol Sydney elsı épületei álltak, ahonnét egyre nagyobbra nıtt a város. Érdekes volt látni, hogy a régi épületeket hogyan toldották meg, s a kicsi házból felhıkarcoló lett. Ebéd után egy Kínai kertben sétáltunk, ahol szép zöld fákat, sziklakertet láttunk. Még gyíkok is voltak benne, azok kb. 30 cm nagyra nıttek. Meg is lepıdtünk, hogy ekkorák. Miután visszamentünk Canberrába megnéztük az öreg- és az új Parlamentet. Az öreg Parlament ma már csak múzeum. Az új Parlament érdekessége, hogy fele a föld alatt van. Ezeket az épületeket egy sugárút köti össze a Hadtörténeti Múzeummal, melynek mindkét oldalán bronzszobrok állnak

17 Reklámfilm pályázat Azért, hogy bizonyítsuk tanulóink tehetségét a számítástechnika területén, hogy teret adjunk zsenialitásuknak PÁLYÁZATOT HiRDETÜNK! A téma: ISKOLÁNK AZ EGRESSY, eléggé ósdi és elcsépelt ; a cél új köntöst adni neki. Szeretnénk ha olyan, maximum kétperces rövidfilmet készítenétek vagy forgatnátok iskolánkról, ami rögzítené benyomásaitokat, érzéseiteket, tapasztalataitokat az itt folyó munkával és a közösségi élettel kapcsolatban. Különös tekintettel legyetek az össz feelingre, hogy miért JÓ egressysnek lenni! A pályamunkákat október végéig kell leadni Mészáros Tibor tanár úrnak. A legjobb öt alkotás külön jutalomban fog részesülni, és a legeslegeslegjobb pályamunkával fogja magát reklámozni intézményünk a következı évi beiskolázási idıszakban. Be creative!

18 Idıpont: január Indulás: Január 14-én este. Érkezés a szállásra 15-én a délutáni órákban. A síbérlet január 16-tól érvényes, 5 napon keresztül. 20-án, síelés után indulunk haza. Hazaérkezés: Január 21-én, a délelıtti órákban. Helyszín: Puy St. Vincent / m / Franciaország. Pályaszállás, 78 km-es pályarendszer. 3 fekete pálya, 9 piros pálya, 11 kék pálya, 6 zöld pálya, melyekre 6 ülı, és 6 húzó lift viszi fel a síelıket. Részvételi díj: 5 éjszaka szállás, 5 napos bérlet,5 vacsora, busz Ft 5 éjszaka szállás, 5 napos bérlet, busz Ft Elhelyezés: 3*-os, 4 és 6 ágyas apartmanokban. Jól felszerelt konyha, fürdıszoba, WC, erkély található az apartmanokban. Szobánként fizetendı 300 Euro-s kaució, amit távozáskor visszakap mindenki. Balesetbiztosítás: Egyénileg, de igény szerint csoportokban is intézhetı. Jelentkezés Széles István tanár úrnál, forint elıleg befizetése mellett, október 10-ig

19 Diákkirándulás május (a DÖK szervezésében). Útvonal: Budapest Bibione Velence vagy Bledi tó és a Vintgar szurdok - Budapest Idıpont: május 9. (szerda) 14. (hétfı) Utazás: autóbusszal Elhelyezés: 5-6 személyes apartmanban (2 és 3 szobás apartmanok) Ellátás: önellátó (éttermek, üzletek találhatók a közelben) 1. nap (szerda) Indulás az esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenıkkel, éjszaka az autóbuszon. 2. nap (csütörtök) A világhírő postojnai cseppkıbarlang meglátogatására. Déli órákban a szállások elfoglalása Bibioneban. A szálláshelyen étkezés megoldható. 3. nap (péntek) Csobbanások sorozata a tengerben, szabad programok a városban. 4. nap (szombat) Csobbanások sorozata a tengerben, szabad programok a városban. 5.nap (vasárnap) Kirándulás (ind:8-9.oo) Velencébe, ahol városnézés: Szent Márk bazilika, Harangtorony Doge Palota, Sóhajok hídja, Rialto-híd, Canal Grande-n található paloták. Az autóbusz Punta Sabbione-ba érkezik, onnan hajóval utazunk Velencébe (hajójegy 12 euro). Az esti órákban elbúcsúzunk Olaszországtól, folyamatos utazás rövid pihenıkkel. Vagy: a Bledi tó és a Vintgard szurdok (Szlovénia) felkeresése, hajókirándulással. 6. nap (hétfı) Hazaérkezés Magyarországra a délelıtti órákban. Részvételi díj: 35000Ft+10 /fı, mely tartalmazza az autóbusz közlekedés, autópályadíj, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív programok, hajójegy, belépıjegyek és a biztosítás díját. A csoportos biztosítás díja (min. 20 fınél): 350 Ft / fı / nap. Jelentkezni október 15-ig lehet, 5000 Ft + 10 befizetésével Gregus (pszicho) Lászlónál! 2. részlet: Ft, február 15-ig, 3. részlet: Ft, április 15-ig. A DÖK gazdasági helyzetétıl függıen lehetıség van (pályázat útján) 25-50% kedvezmény igénybevételére!

20 GYIÖK-hírek Az elızı tanévben, 2011 májusában kerültem be a Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatba (GYIÖK). A GYIÖK közremőködik a kerület hagyományainak ápolásában, aktív szerepet vállal Zugló közéletében, hozzásegíti a Zuglóban élı fiatalokat a demokratikus intézményrendszer mőködésének megismeréséhez, kulturális és/vagy sportprogramokat, sportvetélkedıket kezdeményez, és részt vesz azok lebonyolításában. Elızmények: Áprilisban szavazásra került sor az összes olyan iskolában, amely képviselıt jelölt a GYIÖK-be, és szerencsére én kellı számú szavazatot (100+) kaptam ahhoz, hogy részese lehessek ennek a közösségnek. Havi egyszer ülésezünk és megbeszéljük, hogy a ránk váró feladatokat hogyan kellene megoldani. Minden évben részt veszünk a káposztafızı versenyen, és az autómentes napon is. Májusban volt egy csapatépítı tréning a frissen alakult csoportnak egy szombati napon az Uzsoki utcai székházban, amit idén avattak fel. Nyáron minden évben megrendezik a ZIC (Zuglói Ifjúsági Centrum) tábort, ahol a GYIÖK tagjai is részt vettek Soltvadkerten. Sajnos, nekem nem volt jó az idıpont, szóval nem mentem. Így beszámolót sem tudok írni, de azt mondták, hogy jó volt, és aki elment, az nem bánta meg. Augusztus 27-én megrendeztük a Nyárbúcsúztató Vigadalmat, a gyermekek utcáját a Cserepes ház mögötti utcában. Volt lovaglás, ugráló vár, rengeteg verseny, és a végén Keresztes Ildikó adott koncertet. Benkı János 10.E

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Málta Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Az 1964. óra független Málta a Földközi-tengerben található kis szigetcsoport,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni!

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 2007.01.12. kedd és szerda éjjel 1-kor rögbi a Sport1 TV-n! 2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 01:45 Rögbi (ism.) ECR Heineken

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7 Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Szöveges Beszámoló. 2014 évrıl. Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16)

Szöveges Beszámoló. 2014 évrıl. Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16) Az Iskoláért Közalapítvány Hernád Köztársaság út 47. 2376 Szöveges Beszámoló 2014 évrıl Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16) Székhely: 2376 Hernád Köztársaság út.47. Adószám:18675081-1-13

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter 1 Tánczos Vivien vagyok, az Óbudai Egyetem környezetmérnök szakos hallgatója. Motivációm

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére.

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére. LOVAGLÁS Helyszín: Felsőtárkány, Karap lovastanya Oktató: Karap Péter lovasedző Bevont tanulók: 20 tanuló, 3. és 4. osztályosok 20 alkalom: május 12., 14., 19., 21., 26., 28., június 2., 4., 11., 16.,

Részletesebben

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM Az 1984-ben alapított szervezet híres fiataloknak szervezett nyári táborairól, melyeket főleg Berlinben szervez. Az itt tanulók minimum korosztálya 8 év, de a különböző

Részletesebben

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái Üdvözlet Denver-ből. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Norbi, Rachel, Josiah, Joshi és Anna. Röviden szeretnék beszámolni hogy mi is

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JÖVİFORMÁLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

JÖVİFORMÁLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÖVİFORMÁLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 1. A szervezet alap adatai: 1. Elnevezés: Jövıformáló Alapítvány 2. Képviselı: Horváth Ferenc 3. Székhely: 2131 Göd, Petıfi Sándor u. 48.. 4. levelezési

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

Hastánc és darbuka tábor. Balatonfenyvesen 2009 08.09-16-ig.

Hastánc és darbuka tábor. Balatonfenyvesen 2009 08.09-16-ig. Hastánc és darbuka tábor Balatonfenyvesen 2009 08.09-16-ig. Kedves hastáncos és darbukás meglévı és új barátaim. Ismételten megrendezésre kerül a tavaly fergetegesen sikerült táborunk, melyben igazán átélhettük

Részletesebben

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró Olaszország Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró A csizma alakú ország a kultúra és a művészetek bölcsőjének

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Kovács Szilvia Kovács Szilviának hívnak, a Budapesti Műszaki Főiskola, Keleti Károly Gazdasági Karának végzős hallgatójaként adatott meg számomra a lehetőség,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. NOVEMBER IX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl Az október 26-i soros testületi ülésen elıször tájékoztató hangzott el az

Részletesebben

Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán

Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán Dél-európai üzemi gyakorlat a szakképzésben résztvevı tanulók számára LdV-HU-10-IVT-1021 Sikerrel indult a dél-európai szakmai gyakorlat Máltán Iskolánk négy vendéglátós tanulója 2011. május elején kezdte

Részletesebben

Szakmai gyakorlat Hollandiában

Szakmai gyakorlat Hollandiában Szakmai gyakorlat Hollandiában 2014. November 02. - 2014. November 30. Készítette: Palátsik Nikoletta Kisgyermekgondozó,-nevelı 1 Felkészülés Az utazás elıtti hónapban, októberben angol nyelvi és kulturális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Eger, május 21.

Eger, május 21. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2016. május 21. Időpont : 2016. május 21. Helyszín :

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011évrıl. Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16)

Közhasznúsági jelentés. 2011évrıl. Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16) Az Iskoláért Közalapítvány Hernád Köztársaság út 47. 2376 Közhasznúsági jelentés 2011évrıl Az Iskoláért Alapítvány (cégj.szám: 12.Pk.62601/1993/16) Székhely: 2376 Hernád Köztársaság út.47. Adószám:18675081-1-13

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM Az Országos Mentıszolgálat az elsı három Mi 2-es helikopterét üzemidı miatt 1999-re leállította, és ezért a Szolgálatnál géphiány lépett fel. Mivel a Honvédség

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Budapesti Szabadidősport Szövetség

Budapesti Szabadidősport Szövetség Budapesti Szabadidősport Szövetség FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Gyalogos Túraverseny 1. A verseny rendezője: Budapesti Szabadidősport Szövetség 2. Verseny helye: Városligeti Sportcentrum 3. Verseny időpontja:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Radnóti nyomában című szakmai tanulmányi kirándulás Diákok értékelése

Radnóti nyomában című szakmai tanulmányi kirándulás Diákok értékelése Radnóti nyomában című szakmai tanulmányi kirándulás Diákok értékelése A részt vevők száma: 16 fő Válaszadók száma: 16 fő 1) Milyen célt szolgált? (Az első választás szerint!) a) Szakmai út / tanulmányi

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft

elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2008. évi 2009. évi elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft Tagdíj 100 000 Ft 91 100 Ft 105 000 Ft SZJA 1% 70

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázat TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0494. számú Tanulj nyelveket és közlekedj okosan! projekt ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Az angol nyelvi vetélkedőt a témahét utolsó napján

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012.

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012. Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 12. Készítette: Kammerer Zsófia Dunabogdány TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 1 Óvodánk 11-12 között a TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 sz. pályázattal kapcsolatban vállalta, hogy egy

Részletesebben

Értesítő. VB 2009 válogatóversenyek sprint és hosszútáv Edzőtábor 2009. június 25-28.

Értesítő. VB 2009 válogatóversenyek sprint és hosszútáv Edzőtábor 2009. június 25-28. Értesítő VB 2009 válogatóversenyek sprint és hosszútáv Edzőtábor 2009. június 25-28. 2009. június 25. csütörtök - sprint Találkozó: 13:00, Uni-Hotel, Miskolc-Egyetemváros, porta. Ekkor és itt történik

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Londoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek

Londoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek Londoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek Helyszín: Ez a londoni ifjúsági program Ealing kerületben indul, amely egy kellemes, zöldövezeti kerülete Londonnak, a belvárostól metróval 25 percre. Ealing

Részletesebben