Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola"

Átírás

1 2011. október XIV. évfolyam 1. szám Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola A z E gressy egykori diákjától, tanárától és tanügyigazgatási igazgatóhelyettesétıl búcsúzunk, am ikor gyertyát gyújtunk M U S Z K A P É T E R ( ) em lékére ban érettségizett az Egressy Gábor Ipari Szakközépiskola IV. A osztályában Garai Gábor: Valami elveszett Valami elveszett! Valami, valami szép örökre elszállt, elenyész... Valami pótolhatatlan, valami egyetlenegy, barátság, szerelem, egy pálma-zöld sziget, mely átdereng a párás tengeren; vagy csak egy távoli nyár, valami szép, valami szép, talán a legszebb odaveszett örökre már. És nincs segítség. S nincs rá magyarázat. Csak belesimul szelíden a bánat sikolya a diadal dallamába. Mert bárhogy tündököl föntrıl a lét, így kell, lehajtott fıvel ünnepelnünk, elnézve a behódolt táj fölött, és föl, az engesztelhetetlen égre. S visszapörölni, ami elveszett, vígasztalanul. S hálát adva érte, Hogy volt. És meg nem ismétlıdhetett. Felelıs kiadó: Kınig Sándor igazgató Felelıs szerkesztı: Dr.Temesiné Tari Gabriella Az újság összeállításában részt vettek: Bakk Edina, Baranya Tamás, Benkı János, Debreczeni Ádám, Dobi István, Kecskeméti Gergı, Kuli Kristóf, Magyar Martina, Sass Levente Címünk:

2 KÖZÖS ÜGYÜNK Alapítvány az Egressy Gábor iskoláért alapítvány évi beszámolója a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról Az Alapítvány a tárgyév folyamán összesen eft bevételt realizált, melybıl eft a kapott támogatások, 150 eft a pénzbetétek kamataiból, 9 eft pedig az elızı évi diákhitel pályázaton nyert összeg maradványa volt. A bevételként elszámolt kiosztott támogatások a következı forrásokból származtak: - szülıi, ill. tanulói befizetések 43 eft - Egressy Gábor iskolától 200 eft - szja 1%-okból eft - diákhitel pályázat 9 eft - egyéb adományokból 150 eft - banki kamatokból 150 eft Összesen: eft A kapott szja 1%-okból, valamint a diákhitel maradvány összegébıl a következı közhasznú célú kifizetéseket eszközölte az Alapítvány: - tanulmányi versenyek támogatása 149 eft - sítáborok támogatása 336 eft - tanulmányi kirándulások támogatása 120 eft - Egressy-napok támogatása 11 eft - testvériskolák kapcsolattartása támogatása 66 eft - Euroteens kirándulás támogatása 462 eft - sportvetélkedık támogatása 15 eft - gólyatábor támogatása 40 eft - egyéb támogatások 45 eft Összesen: eft Egressy Gábor Kéttannyelvő Mőszaki Szakközépiskola lektronika épészet nformatika Pénzügyileg rendezett összes támogatás: eft A költségvetéstıl kapott szja 1%-ok állományának alakulása a következı volt: Elızı évrıl fel nem használt /nyitó egyenleg/ Tárgyévben kapott összegek Tárgyévben kifizetett támogatások Következı évre átvihetı keret /záró egyenleg/ eft eft eft 524 eft A költségvetéstıl kapott a tárgyévben pénzügyileg ki nem fizetett összegeket a számviteli elıírások szerint a beszámolóban a kötelezettségek között kell nyilvántartani, ezért a következı évre átvihetı összeg nem a bevételek között, hanem a kötelezettségek között szerepel a mérlegben. Az Alapítvány által elszámolt /1.431 eft / összes kiadásból eft volt a kifizetett támogatás, 189 eft a mőködéssel kapcsolatban kifizetett költség ami a könyvelés, az ügyvédi, továbbá a posta- és nyomtatványköltségeket, valamint a banki költségeket tartalmazza. Az Alapítvány tisztségviselıi e tevékenységükért semmiféle díjazásban nem részesültek. Szalayné Kelemen Ildikó a Kuratórium elnöke

3 Aktuális DÖK-eink Beköszöntı Köszöntünk minden egressys diákot! Azokat is, akik voltak DÖK- győlésen, és azokat is, akik nem értek rá. Új tanév, új kihívások. Ebben az évben remélhetıleg többen és jobban végzik majd a DÖK- munkát, mindenki hasznára! Részletes munkatervet, rövidesen a honlapon olvashattok. Az új vezetıség: 1. Balázs Odett (10.K) elnök 2. Dobi István (10.C) helyettes 3. Benkő János (10.E) GYIÖK küldött 4. Jankó Imre (10.C) tag Gólyatábor Az újság további oldalain találtok beszámolókat. Egressy-nap, Gólyanap Október 28-án, pénteken, az ún. tanítás nélküli munkanapon rendezzük meg. A programok, események elıkészítése folyamatban van. Figyeljétek a hirdetéseket, a honlapot! Diákügyelet Terveink szerint az ügyeletes tanárok munkáját diákok segítenék. Az ügyeletet havi váltásban az egyes évfolyamok látják el. Feladatuk: rendbontás esetén figyelmeztetni a vétkeseket, szükség szerint tanári segítség kérése. Tervek Célok Kirándulás: május 9-14., Olaszország Palackgyőjtés: Ismét meghirdetjük a versenyt. Ökosuli: A feltételeknek továbbra is meg kell felelni, Szelektív papírgyőjtés, elemgyőjtés, környezettudatos magatartás. Diákügyelet: Megszervezése folyamatban - 3 -

4 A PSZICHOLÓGUS VÁLASZOL Okozott némi meglepetést az elızı számban megjelent szexuális tartalmú írás, de a többség szívesen vette, kérték a folytatást. Többek (teljesen jogos) kérésére azonban teszünk egy kis kitérıt, vagyis: BŐN VAGY SZÜKSÉG, AMI TÖRVÉNYT BONT? Magad, uram/hölgyem, ha társad nincsen Az önkielégítés a legtöbbet végzett, de a legkevésbé tárgyalt szexuális tevékenység. Nagyon sokan csinálják, de szinte senki nem beszél róla. A maszturbáció a nemi szervek kézzel történı ingerlését jelenti, ha a nı vagy férfi önmagának okoz kézzel szexuális izgalmat vagy kielégülést. Az önkielégítés fogalma annyival tágabb, hogy ezt is önmagának végzi az ember, de használhat a kezén kívül segédeszközt: párnát, paplant, plüss játékállatot, vízsugarat, vibrátorokat, gésa golyókat, vagy csak összehúzza combizmait, ringatózik, stb. hogy csak a leggyakoriabbakat említsem. A fiúknál és a lányoknál lényegesen eltérı funkciója van az önkielégítésnek a pszichoszexuális fejlıdésben. Célja lehet a meglévı szexuális vágyak levezetése, amikor valaki nem tud, vagy nem kíván másokkal szexuális kapcsolatot kialakítani, de öncélúan is elıfordul. A házasságban vagy tartós párkapcsolatban élık együttlétének is része lehet maszturbáció (például ha a közösülést valami okból kerülni akarják). Régen erkölcstelen cselekedetnek tartották (és a katolikus egyház ma is a tisztasággal súlyosan ellenkezı bőnök közé sorolja). A kutatások alapján azt lehet mondani, hogy a szexualitás tanulásának egyik eleme a maszturbáció. Kimutatták továbbá, hogy férfiaknál a rendszeres maszturbáció (pontosabban a szexuális aktus nélküli ejakuláció) segít megelızni a prosztatarákot, mert kiüríti a felhalmozódó rákkeltı anyagokat. (Wikipedia) Nem is olyan régen (még a hatvanas években is) úgy feküdtek le a gyerekek, hogy kezüket a paplan fölé kellett tenniük, s még gondolatban sem érinthették meg nemi szervüket. Az ilyen tiltással nevelt gyerekek felnıttként sem merik majd használni a kezüket a maguk vagy egy másik ember érintésére, simogatására és örömszerzésére sem. Az írásos történelem óta tudunk az önkielégítés létezésérıl mégis ma is sokan elítélik. Gyerekkorban A szülık kínosan feszengnek a téma hallatán, hiszen hogyan is vallhatnák be a gyereknek, hogy egykoron ık is így fedezték fel a testüket és a testi örömöket? Egy óvónıtıl azt hallottam, hogy ıt kifejezetten zavarja, amikor néhány gyerek a délutáni alvásidı alatt magával játszik. Némelyik olyan feltőnıen, hogy a többi gyerek is felfigyel rá. A pszichológusok szerint az önkielégítést a legtöbb esetben szorongáscsökkentı hatása miatt mővelik a gyerekek, olykor még felnıttek elıtt is. Az egészségesen fejlıdı kamasz viszont már elbújik, mert a maszturbálást magánügynek tekinti, és valóban az is

5 A PSZICHOLÓGUS VÁLASZOL A fiúknak a magömlés kontrollját, késleltetését kell megtanulniuk, a lányoknak magát az orgazmus képességét, tehát hogy el tudjanak jutni az orgazmusig önkielégítéssel, majd párkapcsolatban. Bevezetés a felnıtt életbe A legtöbb ember tizenkét és tizenöt évesen éli át elıször az orgazmust, és erre elıször minden bizonnyal önkielégítés közben jön rá. Felmérések szerint a lányok 60, a fiúk 95%-a végez önkielégítést a tizenhatodik életév eléréséig. Ez a könnyen elérhetı örömszerzés ugyanis oldja a stresszt, a szorongást. A legtöbb fiatalt az önkielégítés vezeti be a nemi életbe, hiszen némi gyakorlás után rájön, hogy mi a jó neki, és ezt késıbb a párkapcsolatában kamatoztathatja. A fiúknak nem kell "tanulniuk" az orgazmus élményét éves korban az elsı spontán (éjszakai) magömléssel (pollúcióval) átélik az orgazmus élményét is. Esetenként már korábban magömlés nélküli önkielégítéssel is lehet orgazmusuk. A lányoknál ehhez hasonló jelenség nincs. A serdüléssel a menstruáció megjelenése jár együtt, mely tényleg nem jár szexuális kielégüléssel. A lányoknak tehát meg kell tanulniuk az orgazmust elérni! Ez tapasztalatok és gyakorlat kérdése. Valamint lelki beállítódás, gátlás, bőntudat is gátolhatja ezt. Másfél két éves kortól elıfordul a genitális öningerlés. A kislányok, kisfiúk néha szinte beleizzadnak ebbe a tevékenységbe. Óvódás kortól már elég értelmesek ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogy ezt mások elıtt vagy az oviban ne tegyék. Lehet este az ágyukban, ha egyedül vannak. Illetve megpróbálhatjuk elterelni errıl a figyelmüket, és más tevékenységgel lekötni ıket. Csak akkor problémás az önki, ha ez kerül a gyerek tevékenységének középpontjába, ha más tevékenységek rovására megy, azaz "kényszeresen" végzi a gyerek. Az óvodás kor végén, kisiskolás korban a kisfiúk, kislányok is felfedezik, tapasztalják külsı nemi szerveik érzékenységét izgatásra. Ez lehet az elsı önkielégítéses, pontosabban öningerlési életszakasz. A kisfiúk a pénisz, a kislányok a csikló érzékenységét tapasztalják meg. Elıfordul esetenként, hogy akár az orgazmus eléréséig is eljutnak. Serdülıkorban a fiúk nagy része ráérez, hogy önkielégítéssel megelızhetı a spontán éjszakai magömlés. Vagy egyébként is jobb? Ebben a éves idıszakban általánossá válik a rendszeres önkielégítés a fiúknál. A lányok a csikló izgatásával, a hüvelybejárat ingerlésével izgalmi állapotba jutnak, benedvesednek. folyt.köv. Rodin: Örök tavasz (1884) - 5 -

6 A KATONANÖVENDÉKEK JELENTIK Járőrversenyen jártunk május 27-én megkeresett minket osztályfınökünk, Grigoreff György tanár úr, hogy kedvünk lenne-e részt venni június 4-én szombaton egy járırversenyen, aminek lényege, hogy 6 állomáson kell helytállnunk. Mivel igent mondtunk a kérésre, így megalakult a 3+1 fıs, Dobi István, Hajdú András, Kalamár Péter és Okonofua Dániel 9.C (szeptembertıl 10.C) osztályos tanulókból álló csapatunk. Mi négyen képviseltük iskolánkat, az Egressy Gábor Kéttannyelvő Mőszaki Szakközépiskolát. Elérkezett a verseny napja. 7:30-kor találkoztunk az iskola elıtt. Miután összegyőltünk, a tanár úr autójával útnak indultunk Balatonalmádi-Káptalanfüred irányába. Kb. másfél óra utazás és némi viszontagságok után megérkeztünk a verseny helyszínére, a Tábor utca 5. szám alatt álló Preventbox Bőnmegelızési és Tréning táborba. 9:30-kor regisztráltattuk magunkat, majd megismertették velünk a feladatokat, a verseny menetét és segítségül kétféle térképet is kaptunk (egy rajzoltat és egy nyomtatottat). 10:00-kor egységes eligazítást kapott a versenyen induló mind a 16 csapat. 10:30-kor elindulhatott az elsı csapat az elsı állomáshoz, ami ott, a tábor helyszínén volt. A csapatok egymást követıen indultak a versenyen. Mi a 10-es sorszámot kaptuk, így 12:15-kor jutottunk el az elsı állomáshoz, ahol légfegyveres lövészet célra és bukóalakra volt a feladat. Ezt a 2. legjobb eredménnyel megcsináltuk, és indulhattunk a következı állomáshoz. Az oda vezetı úton jól is jött a nálunk lévı térkép, mert a betonútról le kellett térnünk a földútra, s itt több lehetıség is volt a továbbhaladásra, de mi szerencsére jó utat választottunk. Megérkeztünk a 2. és a 3. állomáshoz, a Kilátóhoz. Itt 2 feladat is várt ránk: az egyik volt a távbecslés, meg kellett becsülnünk adott tárgyak, pontok távolságát, mint például a kilátó és a Balaton Siófok felıli túlpartjának távolságát. A második feladat pedig a tárgyfelismerés volt, itt 20 tárgy közül kellett kis ideig tartó megfigyelés után visszamondani a látott tárgyakból a lehetı legtöbbet. Ez is könnyen ment, s máris útnak eredtünk a következı helyszínre. Hosszú futás és gyaloglás után megérkeztünk a Hısök teréhez, ahol a 4. állomás várt minket. Feladatunk itt egy teszt kitöltése volt, ez nem szakirányú, hanem aktuális napi politikai és egyéb ismert hírekbıl állt. Ezt is megoldottuk, s már haladhattunk is tovább. Közel 2,5 km-es út megtétele után jöhetett az 5. állomás, ahol a Köcsi-tónál, két fa között kifeszített kötélen kellett lajhármászásban átmászni. Ezúttal is a 2. legjobb eredményt értük el, tehát ez az állomás sem okozott nehézséget, s már csak 1 feladat maradt: visszamenni a táborhelyre, s ott teljesíteni a 6. és egyben az utolsó feladatot. Rövid futás után megérkeztünk a helyszínre és nekiláttunk a feladatnak, ami betegszállítás volt. De nem egyszerő módon, hanem a két szállító embernek egy leragasztott szemüveget, illetve egy leragasztott gázmaszkot kellett felvennie. A területen, ahol a feladatot kellett végrehajtani, néhány széket helyeztek el. Mivel a szállítók nem láttak, ezért a szállított személy szóval irányította az ıt szállító két embert. Miután ezzel végeztünk, jeleztük, hogy megcsináltuk az összes akadályt. Most már pihenhettünk. Osztályfınökünk, s egyben kísérınk, Grigoreff tanár úr meghívott minket egy üdítıre, amit el is fogyasztottunk. Ekkor már csak annyi volt a dolgunk, hogy megvárjuk a többi csapat beérkezését. 15:30- kor jelezték nekünk, hogy a Preventbox tábor másik táborhelyén lesz az eredményhirdetés, 16:00-kor. Kis késéssel el is kezdıdött. Itt a díjak kiosztása elıtt közölték a helyezéseket, s megtudtuk, hogy a MÁSODIK helyezést érte el a csapatunk, az Egressy Gábor Kéttannyelvő Mőszaki Szakközépiskola tanulóinak csapata. Ezután a díjakat is megkaptuk: egy kupa, 1-1 ezüstérem és 1-1 nyakba akasztható kulcstartó. Határtalanul örültünk az eredménynek, mert mindezt úgy értük el, hogy elızı nap a strandra mentünk, ahol jól le is égtünk. S fájt hátunk, kezünk, lábunk, de összeszorított foggal küzdöttünk a versenyen. A helyezéssel járó boldogság csökkentette fájdalmunkat. Kemény, de jó verseny volt. Dobi István 10.C - 6 -

7 GÓLYATÁBOR Az idén is Magyarkút volt a gólyatábor helyszíne. A leendı kilencedikeseket elkísérte a katonai osztály három diákja és a DÖK vezetısége is. A 9.I gólyái augusztus 22-tıl 25- ig, a 9.A és a 9.C tanulói pedig augusztus 25 és 28 között élvezhették a tábor örömeit. A program változatos volt, aki akarta, jól érezhette magát. Sziasztok, egressys diákok! Sass Levente 9.C osztályos tanuló vagyok. Megkértek, hogy röviden idézzem fel a gólyatábori élményeimet. Nos, hol is kezdjem Csütörtökön elindultunk Magyarkútra, ami nagyon szép hely. Az elsı nap azzal kezdıdött, hogy jelentést tanultunk. Sajnos nekem a patakban fekvıznöm is kellett Szabó Sanyival, mert egyfolytában nevettünk, úgyhogy megkaptuk a magunkét. Aztán megismertem sok jófej osztálytársamat és évfolyamtársamat A vezérkar" és diák segítıik Majd elérkezett az este Diákok, ne beszéljetek csúnyán, mert azt békaugrással meg fekvıvel jutalmazzuk hangzott el a figyelmeztetés, természetesen öklön kell a kavicsok között. De ebben is volt valami jó: erısödtünk és felkészültünk a katonasulira. Másnap már negyed hétkor keltünk a ránk váró 2 km futás miatt. Ezután még a szobákat is ellenırizték, és a tisztaság szerint mentünk reggelizni. Délelıtt még angol felmérıt kellett írnunk. S csak ezt követıen mehettünk lazítani meg beszélgetni. Nagyon izgalmas volt légpuskával sörösüvegekre lıni, amit mindenki élvezett, beleértve természetesen engem is. Délután lajhármászás és gránátdobálás volt a program. Mák Józsefnek sikerült telibe dobnia a sörösüveget a vezeték segítségével. A második este sem telt izgalmak nélkül: kirándulás az erdıben, az állatok hangjának hallgatása. Jó lett volna látni is ıket, de nem jött össze, mert kicsit hangosak voltunk, és emiatt az erdész nem tudott becserkészni egyet sem. Meglepı volt a bátorságpróba: 100 métert kellett menni a vak sötétben lámpa nélkül. Egyszerre félelmetes és izgalmas. Másnap fürdeni mentünk. 4 km-t kellett megtenni csak oda. Teljesen elfáradtunk, de megérte, mert nagyon szép helyre érkeztünk. A víz partja kavicsos, füves puszta, ahol jót lehetett játszani. Nekiálltunk a táborszervezıkkel amerikai focizni. Sajnáltam ıket, mert kétszer is kikaptak, mi viszont nagyon élveztük a játékot. Visszafelé is 4 km-t kellett megtenni, de közben megálltunk a közértnél, és mindenki felfrissülhetett, illetve feltölthette a készletét. Vacsora után még egy jót beszélgettünk a tizedikesekkel, akik nagyon jó fejek voltak. Az utolsó napon még különféle versenyeken és lövészeten győjtögethettük pontjainkat. Az eredményhirdetés után összeraktuk a cuccainkat, és ezzel befejezıdött a táborozás.

8 GÓLYATÁBOR A fényképen mindenki ott van, aki eljött a táborba, aki nem, az pedig sajnálhatja. A közös programok és a kiadós beszélgetések során új barátságok szövıdtek, és mindannyian éreztük, egész jó választás volt ez az Egressy. Eligazítás és néhány bátorító szó A tábor lakói "A természet vadvirága vagyok én" Csendes morfondírozás a jövırıl 9.C - Pappné Tóth Kornélia osztálya 9.I - Somló Katalin osztálya - 8 -

9 GÓLYATÁBOR A leendı 9.A tanulójaként nagy izgalommal vártam ezt a tábort, mert a sikeres felvételi után úgy voltam vele,hogy az iskolakezdés elıtt új barátokra is szert tehetek. Pontosan így történt. Az egyik leendı osztálytársammal, Hunorral már a beiratkozáskor találkoztunk. A nyáron bulizni is együtt jártunk, így az indulásnál nem éreztem magam annyira egyedül. A szálláshelyen faházak vártak ránk, az egyikbe szépen berendezkedtem egy lány iskolatársammal. 9.A - Földvári Eszter osztálya Az elsı nap inkább a pihenésrıl és az ismerkedésrıl szólt, amit finom vacsora követett. A következı napokban reggel 6-kor keltünk, és innentıl kezdve a sok testedzés és játékos feladat töltötte ki az idınket. Volt kötélmászás, gránátdobás. Nekem személy szerint a bátorságpróba tetszett a legjobban, mert csak az ösztöneimre hagyatkozhattam. Sötét volt; bevallom, kicsit féltem is, mert ijesztgettek minket. Jól éreztem magam a táborban, jó volt a kaja, és bıséges a választék; a társaság is befogadott. Eszter néni személyében kedves, igazságos osztályfınököt ismerhettem meg. Örömmel tölt el, hogy a 9.A osztályközösségnek lehetek a tagja. Magyar Martina Kedves Gólyák! A gólyatábor csak a kezdet volt, az igazi buli a gólyanapon vár rátok. Kérdezzétek csak meg az elızı évek gólyáit! A különféle próbatételek, móka és kacagás után ti is avatott egressys diákok lesztek. Használjátok ki okosan a rátok váró 4, illetve 5 évet! - 9 -

10 KAMASZ PANASZ Kamasznak lenni nagyon nehéz, mert nem tudod, mitıl kell óvakodni, hogyan oldd meg a problémáidat. (Válogatás a 9.E, ma már 10.E tanulóinak írásaiból) A kamaszkor a kihívásokról, újdonságokról, nehézségekrıl szól. Én még nem találom a helyemet, ezért inkább a háttérben maradok. A felnıttekkel az a baj, hogy lenézik a kamaszokat, kisgyerekként kezelik ıket, semmibe veszik a véleményüket. Pedig, ne felejtsük el, a kamaszt nagyon kicsi választja el a felnıttségtıl. A kamaszok általában sokkal nehezebben boldogulnak a világban. Keresik magukat, nem alakult még ki a személyiségük. A saját kis világukban csak ık léteznek, így még a segítı szándékú kritikákat, tanácsokat is rossz néven veszik. Nekem is sokszor van konfliktusom a szüleimmel, olykor a tanáraimmal. Gyakran a velem egyidısökkel is konfliktusba keveredek. Ha több konfliktusom van, mint amennyit meg tudok oldani, elvonja a figyelmemet a tanulástól is. Ritkán kérek segítséget, mert úgy gondolom, ez az én problémám, nekem kell megoldanom. A felnıtté válástól nem kell félni; minden gyerek felnı egyszer persze a saját tempójában. Addig talán érik csalódások, kudarcok, ám nem muszáj mindent a saját bırünkön megtapasztalni. Azt mondják, a kamaszokkal nehéz bánni. Szerintem egyáltalán nem nehéz bánni velünk vagy akár velem. Igaz, olykor én magam sem tudom biztosan, mit csinálok jól, vagy rosszul. Vannak, akik azt mondják, a kamaszkor a legnehezebb, hát gyorsan legyünk túl rajta. Ami a kamaszkorban rossz: a magasabb elvárás, a korán kelés, a hosszú és fárasztó munkaidı (iskolai idı), a vészesen közeledı felnıttkor. Én szívesebben maradnék még gyerek, mint felnıtt. Olyan jó volt a mesék csodáiban élni! Lehet, ez a legnehezebb, a felnıtté válás. Iskolába járni stresszel jár, még ha nem is látszik, bár sokan kibuknak. Ami tényleg nehéz, hogy el kell dönteni 14 évesen, hogy hol akarunk továbbtanulni. A felnıttek világa nehéznek és fárasztónak tőnik gyerekszemmel, mégis arra törekszünk, hogy olyanok legyünk, mint ık. Talán a felnıttek utánzása, követése az oka a kamaszkori ivásnak, cigizésnek és egyebeknek. A kamaszkor a felnıtté válás folyamatának része, és jobb megélni, mint túlélni. Kamasznak nagyon nehéz lenni, hiszen amellett, hogy mindenki szerint a legfontosabb dolgunk a tanulás állandó veszély leselkedik ránk. Például a cigaretta és a különféle drogok. Egyszer ártatlanul kipróbálod, majd a haverod unszolására újra és újra rágyújtasz, végül azt veszed észre, hogy már a harmadik dobozt veszed. A kamaszok nagynak akarnak látszani, holott még csak gyerekek. Különösen igaz ez a lányokra. Tetszeni akarnak, és könnyen elcsábulnak, amire rásegít egy kis por is

11 KAMASZ PANASZ A kamaszok máshogy látják a világot, mint a többi korosztály. Számukra ez a világ tele van olyan szabályokkal, amiket betartani nemcsak nehéz, hanem borzasztó is. Épp ezért állandóan áthágnak, vagy próbálnak áthágni bizonyosszabályokat, mintegy bizonyítván ezzel is: ık nem irányíthatók. A felnıttek viszont másképp gondolják, és ebbıl származnak a konfliktusok. Számtalan konfliktus származhat ilyesmikbıl. Például a gyerek nem készít házit, mire a tanár beír egy elégtelent és máris itt a konfliktus. Aztán a gyerek hazamegy, és egy hétig nem gépezhet. Tíz percnyi elmulasztott munka miatt konfliktusba került a tanárával és az egyik (vagy rosszabb esetben) mindkét szülıjével. De neki ez még így is megérte, mert bebizonyította, hogy ıt nem irányíthatják. És még mindig nincs vége, a kamasz ugyanis bosszút áll, vagyis kijátssza a büntetést, amit újabb büntetés követ. Én is kamasz vagyok, és én is elkövetem ugyanezeket a hibákat annak ellenére, hogy mindezzel tisztában vagyok. Mert a kamaszkor velejárója a lázadás, ami szerintem ösztönös viselkedés, így én sem tehetek ellene. A szülık kötelessége viszont, hogy ha már gyereket vállaltak, viseljék el az összes fejlıdési szakaszt a pólyástól egészen a felnıtté válásig. Ez az iskola nem csak a kockáké és a művészeti érzék ellen beoltottaké ugye? Az iskola arculatfelelős csoportja hív mindenkit, aki rajzol, fest vagy fényképez, hogy állítsa ki munkáit az iskolában! Ez lehet az első igazi kiállításod! Ha van legalább tizenkét műved, amely A4-es méretű vagy felnagyítható ekkorára, keresd meg Somló Katalin tanárnőt a 307. teremben! A kiállításokat, a jelentkezők számának megfelelően, havonta vagy kéthavonta rendezzük meg az A épület első emeletén

12 A LEGJOBB FORDÍTÁS A róka és a medve Az iskolai német műfordító verseny győztesének, Kuli Kristófnak (10.E, jelenleg 11.E) a munkája Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, aki egy szánon ment az erdőbe, hogy fát hozzon. Egyszer csak az úton találkozott egy medvével. A medve azt mondta: - Választhatsz, vagy megeszlek téged a lovaddal együtt, vagy reggel hozol nekem egy birkát. - Reggel hozni fogom a birkát - mondta ijedten az ember, miközben sietve továbbment. - Ha nem jössz vissza reggel - kiáltotta a medve -, az egész birkacsordádat megeszem. A hazafelé vezető úton az ember a rókával találkozott. - Miért aggódsz ennyire? - kérdezte a róka. - Találkoztam a medvével - mondta az ember. - Megbeszéltem vele, hogy holnap ez idő tájt hozok neki egy birkát. - Holnap, ha jössz, hozz magaddal sült pecsenyét is, és akkor segíteni fogok neked - mondta a róka. - Ha reggel jön a medve, én a hegy tetejéről fogok jódlizni. Mikor majd megkérdezi a medve, hogy ki az, akkor azt kell neki mondanod: Az ott Péter, a legjobb vadász az egész világon. Mikor másnap az ember találkozott a medvével, hallani lehetett, ahogy valaki nevet és jódlizik a hegyről. - Ki az?- kérdezte a medve. - Ő Péter, a legjobb vadász az egész világon - mondta az ember. - Már jó ideje ismerjük egymást. - A közelben egy medvét látsz, öreg barátom? - kiáltotta hirtelen valaki a hegyről. - Mondd, hogy nem! - könyörgött a medve. - Nem, Péter, nem látok egy medvét se! - kiáltotta az ember. - Akkor mi van melletted?- hangzott a kérdés a hegyről. - Mondd azt, hogy csak egy öreg farönk! - kérlelte a medve. - Az csak egy öreg farönk - kiáltotta az ember. - Rá kéne dobni a szánra, jó tűzifa lenne! - hangzott a hegyről. - Lemegyek segíteni neked. - Mondd azt, hogy egyedül is fel tudod emelni, és dobj rá a szánra könyörögte a medve. - Köszönöm! Már feldobtam!- kiáltotta az ember, miközben rádobta a medvét a kocsira. - A farönköt a kocsira jó erősen oda kell kötözni, biztos, hogy ne segítsek? - Mondjad, hogy egyedül is megy - kérte a medve. - Köszönöm, de egyedül is menni fog! - kiáltotta a férfi, és odakötözte a medvét a kocsihoz. - Akkor most van egy farönkünk - mondta nevetve a róka, és kiugrott az erdőből. Az ember odaadta neki a megígért pecsenyét. A róka örömmel elfogyasztotta és elégedetten elsétált. - Választhatsz - mondta az ember. - Vagy elviszlek a városba a legjobb vadászhoz, vagy elengedlek, és keresel egy másik erdőt. - Szívesebben keresnék egy másik erdőt - brummogta a medve. - Itt úgyis sok ravasz róka van. Az ember elengedte a medvét, és az nagy léptekkel eltűnt a bozótban

13 AKI A KÖNYVET SZERETI, VERSENYFELHÍVÁS Szeretsz játszani és nyerni? Erre a kérdésre valószínőleg mindenki igen -nel válaszolna. A mi iskolánkban a játék és nyerés esélye kibıvül még azzal is, hogy 5-öst vagy jobb félévi/év végi jegyet kaphat magyarból az, aki rendszeresen részt vesz akár a Könyvtárhasználati, akár az Olvasási Verseny fordulóin. A Könyvtárhasználati Verseny már néhány éves múltra tekint vissza, s azért indítottuk, mert középiskolában, illetve fıiskolán/egyetemen, majd felnıtt életed során általános mőveltséged, illetve szaktudásod szempontjából fıleg fontos lesz, hogy tudd, milyen típusú könyvekben milyen információt találhatsz. A verseny célja, hogy akik általános iskolában tanultak ilyen ismereteket, azok ne felejtsék azt el, akik pedig nem tanultak ilyesmit, azok szórakoztató, érdekes és hasznos információk megszerzése közben, játékosan a könyvtárostanár segítségével- megtanulják, hogyan igazodhatnak el a Könyvtárban. De mit is kell tenni ezeken a versenyeken? Az elızı években sok hasznos tudnivalónak lehetett utána nézni a könyvtárban 2-3 hetente a tanórák közötti szünetekben. Ez rövid idıt vett igénybe, de a gyıztesek több ezer forint értékő utalványt nyertek a verseny végén összesített pontszámok alapján. Tavaly a gyıztesek holtversenyben Éder Ádám és Laukó Zsolt, akkor még 10.C osztályos tanulók voltak. Álljon itt néhány érdekesség az elızı évek kérdései közül: 1. Mirıl kapta a nevét január hónap? - Janus római istenrıl ianua= kapu, ajtó 2. Mikor, melyik császár naptárreformját követıen esett a római Újév január 1-jére? - Julius Caesar (Kr. elıtt 100-tól 44-ig élt). 3. Milyen kapcsolat van Visnu keleti isten és egy mai népszerő, szenzációs, 3D-s mozifilm között? - Az avatárák ( inkarnációk ) Visnu isten földi megtestesülései, akik mindig a világot fenyegetı végveszélyben, az emberiség megmentése érdekében jelentek meg. Az általánosan elfogadott nézet Visnu 10 avatáráját tartja számon. A filmben is egy világ megmentése lesz a feladata. 4. Mi a lacrosse? Hány játékos van a férfi és a nıi változatban? Mennyi ideig tart egy meccs? - bırszíjakkal bevont, hálós ütıvel játszott labdajáték (indián eredető) - nıi csapatlétszám 12, férfi csapatlétszám 10 - a nıi változat 2x 25 perces, a férfi változat 4 x 25 perc 5. Mi a böjt/böjtölés? Mit tiltottak abban az idıszakban és mi volt megengedett? Mi köze kövércsütörtöknek a mai torkoscsütörtökhöz? A vallásos és néphagyomány 40 napos böjtjét, - amikor húsvétig csak egyszer ettek naponta, s csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket fogyasztottak, - egy napra felfüggesztették, s akkor sokat és mindenfélét ettek. Ezt elevenítette fel a mai szokás. 6. Rakd sorrendbe az alábbi eseményeket, és írd melléjük idıpontjukat! 3. A kerék feltalálása i.e k. 1.Tőzgyújtás i.e k. 4.Egyiptomi orvosok sebészeti beavatkozásokat végeznek i.e k. 2.Skandináviában korabeli ábrázolásokon sível közlekednek a havon i. e k. 5.Mezopotámiai matematikusok fölfedezik a Pitagorasz- tételt i.e k

14 AKI A KÖNYVET SZERETI, VERSENYFELHÍVÁS Az olvasni szeretık számára indult A hónap könyve c. verseny. Bár nem mindig sikerült egy hónap alatt elolvasni az adott könyvet, a lényeg az volt, hogy a Göbölösné Czank Ildikó tanárnı által összeállított kérdésekre tudjanak válaszolni a kérdıív kitöltésekor a résztvevık. Minden forduló végén egy óriás MILKA táblát nyert a gyıztes. Legszívesebben Rejtı Jenı Piszkos Fred, a kapitány c. regényét olvasták a résztvevık, bár sokat nevettek Rideg Sándor Indul a bakterház-án, melyet többen filmen is ismertek. Az egyes fordulókban szerzett pontszámokat a tanév végén összesítettük, s így született meg a végeredmény: Az Olvasási versenyt Jáger Balázs, akkori 11.A osztályos tanuló nyerte, aki azóta már elvásárolta több ezer forint értékő utalványait. Idén is folytatódnak a versenyek. Jelentkezni a magyartanárodnál és a könyvtárban lehet. A Könyvtárhasználati Versenyben idén tantárgyi kérdések szerepelnek majd. A hónap könyve verseny elsı két olvasmánya a: Agatha Christie: Tíz kicsi indián, Rejtı Jenı: Tizennégy karátos autó. A Tíz kicsi néger Agatha Christie egyik nagysikerő krimije, november 6-án jelentette meg a Collins Crime Club az Egyesült Királyságban, 1940 januárjában az Amerikai Egyesült Államokban is megjelent And Then There Were None címen. A mővet a Tíz kicsi indián címmel vetítették a mozik. Magyarországon elıször 1941-ben jelent meg A láthatatlan hóhér címmel Vécsey Leó fordításában. [1] A könyv Agatha Christie legkeresettebb bestsellere, több mint 100 millió példányt adtak el belıle, minden idık legnagyobb sikerő krimije. Rejtı Jenı: Mit számít a kéz ereje annak, aki nem meri felemelni? Gyere, és vegyél részt a versenyben, mert olvasni jó! Fıként, ha nem kötelezı!!! Jónásné Horváth Katalin könyvtárostanár

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december Ára: 15,- Sk ( 0,5 Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december A tartalomból: Önjellemzések élménybeszámolók interjúk iskolánk eredményes tanulói érdekességek euró sport Halloween 2008 úszótanfolyam

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ A Budai Sport Általános Iskola féléves kiadványa szülıknek, gyermekeknek 1119. Budapest, XI. Bikszádi u. 11-15. Tel.: 205-8073; 205-8074 (tel./fax) E-mail:

Részletesebben

Eberhard Karls Universität Tübingen

Eberhard Karls Universität Tübingen Eberhard Karls Universität Tübingen Eddigi kiutazók: 2013/14 ısz Rónai Ágnes 2012/13 tavasz Decsi Emese 2011/12 tavasz Gál Norbert 2010/11 ısz Fábián Eszter 2009/2010 ısz Csatári Tünde Nagy Gábor Hallgatói

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János)

Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) LIV.- évfolyam Vol.54 No. 1-2 2002-1.-2. szám MARGÓ HAZAMENT Isten kezében vagyunk/és ott vagyunk a legbiztosabb helyen (Bartalis János) Elsô argentínai VK tábor, Buenos Aires 1962 Margó a leánykiképzô

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ha valakit megütnek, és gondolkodás. Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival

Fasori Hírmondó. Ha valakit megütnek, és gondolkodás. Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2011/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival Hallottátok, hogy

Részletesebben

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık!

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık! Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6 2008.01.09. 15:59 Így tél közepén, mivel is foglalkozhatnánk, mint az ergométerrel, illetve más hasonló tevékenységekkel (youtube használat ezerrel)! Friss hír, melyet

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám

LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám A XV. századi rézmetszeten a Nándorfehérvár-i (mai nevén Belgrád) csata egy részlete látható 2. oldal Máltai Lovagrend mozgássérült tábora A Máltai Lovagrend

Részletesebben

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum

Tartalom. 2010Válogatás a UI. Környezet és egészségnevelési vetélkedı. Diákfórum 2012. április XIV. évfolyam, IV. szám - Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola Tartalom Március 15-ei megemlékezés Comenius Program 2012. 2010Válogatás a UI Hollandia Gordiusz Matematika Tesztverseny

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

(Folytatás az 4. oldalon)

(Folytatás az 4. oldalon) Szóval... A Pasaréti Gimnázium iskolaújsága 2010. ősz Kedves Olvasó! A nyári szünetet magunk mögött hagyva, de az élményekből merítve mindenki frissen, megújulva vetette bele magát az iskolai életbe és

Részletesebben

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is.

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is. 2011. jan. AKG-s ma ga zin 100 Ft 67 Mi is. Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Szub jek tív Alkotóköre Felelős szerkesztő Ba ra nyai Ist ván Olvasószerkesztő Szalontai

Részletesebben

Zelk Zoltán: Vakáció

Zelk Zoltán: Vakáció A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2011. május-június Zelk Zoltán: Vakáció Hova menjünk, milyen tájra? Hegyre talán vagy pusztára? Folyópartra vagy erdőre? Faluszéli zöld mezőre? Lepkét fogjunk vagy

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

FARSANG TENGELICEN. Békés boldog ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! Időpont: 2014 február 7-9.

FARSANG TENGELICEN. Békés boldog ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! Időpont: 2014 február 7-9. FARSANG TENGELICEN Hagyományos farsangi találkozónkat, ismét a tengelici Hotel Orchideában tartjuk. http://www.hotelorchidea.hu/ Időpont: 2014 február 7-9. Minden szervre váró és szervátültetett gyerek,

Részletesebben

XXXVII. évf. 1. szám 1998 október

XXXVII. évf. 1. szám 1998 október XXXVII. évf. 1. szám 1998 október Megint megjelentünk, megint elkezdődött egy új tanév. Az iskola kívülről megszépül(t), de belűlről a régi marad. Nagyjából ez lesz jellemző az újságra is. Hm... Ez rendkívül

Részletesebben

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei:

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: ANK H Í R L E V É L 2013/ 3. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Nagy siker volt a 10. Apáczai Szakmai Napok programsorozata. Bölcsőde Megható Nyugdíjas találkozót tartottunk.

Részletesebben

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 76 Kutatók éjszakája az AKG-ban 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en!

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en! Kedves ÁVF-es Gólyák! Különös érzés Mindenhol új arcok, ismeretlen tekintetek De ezzel mindenki így van, amikor továbblép egy lépcsõfokot. Ismerem az érzést, ami most benned kavarog, hiszen majd három

Részletesebben

2013/III. szám. Nevelőszülők, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek valamint minden érdeklődő család hírmagazinja (megjelenik negyedévente)

2013/III. szám. Nevelőszülők, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek valamint minden érdeklődő család hírmagazinja (megjelenik negyedévente) 2013/III. szám Nevelőszülők, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek valamint minden érdeklődő család hírmagazinja (megjelenik negyedévente) 2 Kedves Olvasó! Ismét eltelt egy negyedév, beköszöntött

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben