Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata"

Átírás

1 Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata Készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Közreműködők: Civilek a Pályáért Mozgalom, Zöld Kapcsolat Egyesület Támogatta: Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata november 29. 1

2 Bevezetés A Miskolc - Szentpéteri kapuban található sporttelep annak ellenére, hogy kiváló kialakításával, környezeti adottságaival a verseny és tömegsportra egyaránt alkalmas sportlétesítmény, alig egy évtizeden át működhetett funkciójának megfelelő módon. A honvédség megszűnése után önkormányzati tulajdonba került, s az állagmegóvás, a gondozás hiánya miatt rohamosan romlottak a sportolás körülményei. Ennek ellenére a következő évtizedben számos megyei első osztályú futballmérkőzést, vállalati, intézményi, iskolai sportnapokat, tömegsport rendezvényeket szervezetek területén, s a környező lakótelep lakosai számára biztosította/biztosítja a rekreálódás lehetőségét. A Sporttelephez tartozó sípálya különösen fontos szerepet lát el, hiszen a közeli Bükkhegységben a téli szezonban miskolciak ezrei járnak síelni, s a rövid szezont nagymértékben képes megnyújtani az a lehetőség, hogy műanyag sípályán felkészülhetnek a fiatalok. Ezáltal kevesebb a síbaleset és nem elhanyagolható szempont, hogy nem külföldi síterepeken kell felkészülniük a szezonra a síelőknek. Megállapítható, hogy a sporttelep és sípálya meglévő funkciói iránt folyamatosa az igény, ám az is, hogy halaszthatatlan a sportlétesítmény fejlesztése, ebben az állapotban nem hagyható. A sportolási lehetőségek mellett jelentős értéket képvisel, hogy a pálya környezetében az elmúlt 30 évben egybefüggő zöldfelület jött létre. Miskolc második legjelentősebb zöldfelülete található itt. Különlegességét az adja, hogy a közelben lévő forgalmas út ellenére is tiszta levegőben és nyugalmas környezetben folytatható sporttevékenység, a zajtól, a forgalom és a környező ipari üzemek levegőszennyezésétől kiválóan védi a lakótelepet, illetve a szomszéd ingatlanon található idősek otthonát is. A környék zöldfelületének biológiai értéke alul becsült számolás szerint is 100 millió Ft, mely amennyiben felszámolásra kerülne, a hatályos rendelkezések szerint pótlandóak. Az egykor szebb napokat látott sporttelep ügyében szeptember közepén több környezetvédelmi civil szervezetet kerestek meg helyi lakosok, miszerint az önkormányzat 180 millió Ft-ért értékesíteni kívánja a sporttelepet. A hivatalos értékbecslés az ellenzők véleménye szerint önmagában is kifogásolható, a közvagyon (belterületi közművesített ingatlan) értéken aluli elkótyavetyélését jelenti. Megalakították a Civilek a Pályáért Mozgalmat, aláírásokat gyűjtöttek, demonstrációt szerveztek a Városháza elé, visszavonásra kényszerítették az eladást szorgalmazó szeptemberi előterjesztést. Az érintett önkormányzati képviselővel, sportbizottság alelnökével lakossági fórumon ismertették a hasznosítás lehetőségeit, társadalmi munkát szervezetek a terület megtisztítására és több alkalommal ülésezett munkacsoportjuk annak érdekében, hogy elkészülhessen egy minden véleményt magában foglaló, a fejlesztést követően önfenntartó sportkomplexum hasznosítási terve. A sportpályát nem csak használni, hanem érte tenni akaró lakossági csoport magáénak érzi és eredeti funkciójában kívánja használni továbbra is, akár áldozatok meghozatala árán is. Az őszi reményt keltő eseményeket követően azonban sorozatos csalódást okoz az önkormányzati előterjesztések sorozata. Annak ellenére, hogy október elején az érintett képviselők lakossági fórumon, nagy nyilvánosság előtt nyugtatták a helyi lakosokat arról, hogy az önkormányzatot nem hajtja semmi sem, kizárólag sportcélra lehet majd hasznosítani a későbbiekben is területet, nem szimpla ingatlanértékesítés, hanem tervpályázat kiírása várható és biztosítják a pályára való bejutást. Mindezen ígéreteknek ellentmondanak a történtek: A október 26.-i közgyűlés eddig a törzsvagyon forgalomképtelen körében lévő 25 ingatlant (helyi közutak, terek, parkok) amit az Építési Szabályzat a beépítésre nem szánt területek kategóriájában sorolt, a beépítésre szánt területek kategóriájába sorolta be. Ezek közé került a Miskolc I. kerület 3073/214 hrsz (Szentpéteri kapu 2

3 Sípálya) ingatlan egy részének törzsvagyonból való kivonása is, ezáltal a 3073/217 hrsz ingatlan 5082 m2 részének törzsvagyonból való kivonása lehetőséget biztosít a létrejövő ingatlanok további hasznosítására december rendkívüli gyorsasággal máris szerepel a közgyűlési napirendek között a Miskolc, Szentpéteri kapuban található sportcentrum kialakításával kapcsolatos befektetői pályázatra szóló javaslat. Ebből kiderül, hogy a 26-os főút mellett védősávként található zöldfelület lényegében felszámolásra kerülne, egyben a tervezett kereskedelmi létesítmény, parkoló, bekötő út a sportpálya és idősek otthona eddigi nyugalmat biztosító védelmét a forgalomtól felszámolná november 1-én a civil munkacsoport megvitatta az eddigi folyamatok alapján megszületett Szentpéteri kapui Sporttelep hasznosítási javaslatát. A terület feldarabolása, értékesítése helyett javasolja az ingatlan együttes egyben tartását annak érdekében, hogy egy multifunkcionális, bevételeinek jelentős részét kitermelni képes komplexum jöjjön létre. Amennyiben a terület csonkításra kerül, ennek lehetősége megszűnik, a névváltoztatással is átminősített Katowice park fenntartása a későbbiekben folyamatos működtetési terhet ró az önkormányzat számára, csorbulnak a Szentpéteri kapui lakosok érdekei. Az értékesítésből származó bevételt olyan területre kívánják fordítani (Diósgyőri futball), amely már ez idáig is, elsődleges és kiemelt támogatásokhoz jutott a városi közpénzekből, miközben számos sportág és számos sportpálya felszámolásra került a városban, vagy ennek határán mozog. A sportfunkciók területi kiegyenlítettsége tovább növekedne az önkormányzati rendelet elfogadása esetén. A Civilek a Pályáért Mozgalom és Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ezúton kéri az önkormányzatot, hogy vonja vissza a decemberi közgyűlés napirendjén szereplő befektetői pályázatra vonatkozó javaslatot, állítsa le a sportlétesítmény eszközeinek eladását, elszállítását és adjon lehetőséget és időt a benyújtott hasznosítási javaslatról való egyeztetésére, a későbbi hasznosítási tervpályázat és működtetési forma megfogalmazására. F. Nagy Zsuzsanna Veres Attila Ökológiai Intézet Alapítvány Civilek a Pályáért Mozgalom 3

4 A terület ismertetése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képezik a Miskolc, 11105/2 hrsz-ú, 3 ha m2 területű sporttelep és a 3072/14 hrsz-ú, m2 nagyságú sípálya megnevezésű ingatlanok, melyek a természetben a Szentpéteri kapuban helyezkednek el. A terület a Miskolci Építési Szabályzat (MÉSZ) szerint különleges közhasználatú Építményi zóna, 10% alatti beépítéssel és sport megnevezéssel szabályozza az ingatlant. Jelenlegi létesítmények: Futballpálya (MLSZ minden évben minősíti) Futópálya Lelátó Kézilabda/kosár pálya Teniszpályák (2db.) Sípálya Raktárak, műhely Gondnoki lakás Toalettek Jelenlegi sport és rekreációs funkciók: Edzési lehetőség (igazolt versenyzők, szakosztályok) Tömegsport (lakossági, oktatási intézmények és környékbeli vállalatok) Síoktatás Családok részére zöldterület Közösségi tér Rekreációs tér (idősek) 4

5 A sporttelep története: szeptember érdeklődő előtt ekkor avatták a Bp. Honvéd labdarúgó csapatának barátságos mérkőzésével a Papp József Honvéd Sporttelepet. Saját otthonra a klub négy szakosztálya, a labdarúgók, a kézilabdázók, az atléták és a teniszezők. Megyei első osztályú és kispályás labdarúgó bajnokságok (4 pálya felfestésére alkalmas), MLSZ évenkénti minősítése Elkészül a sportpálya mögötti dombon a műanyag sí lesiklópálya is, mely a Magyar Sí Szövetség és a Honvéd SE tulajdona. 32 tárcsás sífelvonót 1 millió forintból hoztak el Ausztriából (MISI tulajdona), 2009 végéig szóló építési engedéllyel rendelkezik Síugró sánc, világítás, esti síelési téli üzemeltetésre is lehetőség nyílik (2009 végéig Évente diák oktatása, mely célra sífelszerelés áll rendelkezésre (MISI 2009) Szabadidős síelés Május végétől, októberig havonkénti kaszálás Átadta a honvéd Papp József SE ingatlanainak tulajdoni jogát az Önkormányzat számára. (2004. évi I. törvény a sportról: Az önkormányzat az ingyenesen vagy kedvezményesen tulajdonba kapott, a tulajdon átruházás időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig köteles elsődlegesen sportcélokra használni, és ezt az ingatlan másodlagos jellegű hasznosítása sem veszélyeztetheti. Az ingyenesen vagy kedvezményesen történt tulajdonszerzést követő 15 évig az önkormányzat az ingatlant csak a miniszter egyetértésével idegenítheti el, illetve terhelheti meg.) nyarán a hadsereg reform miatt a Miskolci Honvéd legtöbb szakosztálya is megszűnt Egy városi ivóvízvezeték csőtörése miatt a tribün állagromlása kezdetét vette március 1. A Miskolci Sportiskola vette át a létesítmény kezelését augusztus A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. eladásra kínálja - az Ausztriában lebontott m hosszú, acél sodronyköteles 32 üléses, tányéros sífelvonóját a működtető villamos berendezésekkel, valamint a műszaki tervdokumentációval együtt 2,5 M Ft+Áfa irányáron. Eladó továbbá a Szentpéteri kapui Sporttelep sípályáján korábban használt m2-es (80 13 m) műanyag sípálya borítás Ft+Áfa/m2 áron szeptember Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Kht. kezelésbe veszi a sportingatlant. A bejutás lehetősége korlátozottá válik. 5

6 2009. szeptember 24. A közgyűlés tervezett napirendi pontja a sport és sípálya értékesítése "Javaslat egy, a Szentpéteri kapuban lévő sportcélú ingatlan együttes értékesítésére" című előterjesztésből kiderül, hogy 180 millió forint. "Mivel a területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú építménycsoportok és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el, ez jelentős kötöttségeket jelent a terület hasznosítása során." "Amint az a Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testületének következő ülésére beterjesztett előterjesztésben olvasható a Szentpéteri kapuban lévő sportcélú ingatlan együttes értékesítése nyílt, kétfordulós (írásos ajánlattétel, majd versenytárgyalás) pályázati eljárás során történik. Az ingatlan árát hivatalos értékbecslés alapján állapították meg. A Miskolci Építési Szabályzat (MÉSZ) Különleges közhasználatú építményi zónaként, 10 % alatti beépítéssel és sport megnevezéssel szabályozza a terület felhasználhatóságát, azaz a jelenlegi szabályok szerint a sportjelleget meg kell tartani. Mivel a pályázatot csak a közgyűlési döntés után lehet meghirdetni, így az érdeklődők csak ezután jelentkezhetnek." A vételárat az önkormányzat szabadon használhatja fel. A 180 millió forintból a javaslat szerint két sportcélú fejlesztés megvalósítását segítené a város. Egyrészt a DSM Nonprofit Kft. 90 millió forint értékben fejleszthet(ne) a tulajdonában lévő műfű alapzatának felrakását 40x60-as méretben az Ifjúsági pályára, mellé 1 db komplett, öntöző rendszerrel, aljzattal rendelkező, gyeptéglázott füves pályát világítással, illetve a Diósgyőri Stadionban 2 db 110 mx60 m vetett, aljzattal rendelkező öntöző rendszerrel létesített füves pályát építhetne -, másrészt a fennmaradó 90 milliót a Diósgyőri Stadion felújítására szánnák szeptember Aláírásgyűjtés, több mint ezer aláíró: Tiltakozunk az ellen, hogy a Szentpéteri kapu egyetlen tömegsport bázisát (sporttelep és sípálya) a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből elvonva, azokat forgalomképessé minősítve elidegenítésre jelöljék ki szeptember 23. Demonstráció szervezése, petíció átadása a Városháza előtt. 6

7 2009. szeptember 24. A javaslatot levették a napirendi pontok közül október 4. Elkészül a Zöldfelület-értékelés, mely szerint a 30 éves zöldterület részben forintosítható, részben eszmei értéket képvisel. A változatos növényzet változatos állatvilágnak adhat otthont. A Papp József SE sportpályához hasonló jellegű zöldterület nincs Miskolcon. Ennek a pályának a különlegességét az adja, hogy a közelben lévő forgalmas út ellenére is tiszta levegőben és nyugalmas környezetben folytatható sporttevékenység, s ez a környezetben található gazdag növényzetnek köszönhető. A terület védelme a közeli lakótelepen élők életminőségének megőrzése miatt is fontos. Ezen számítások alapján a 11105Hrsz-ú terület zöldfelületi értéke Ft, a pályát a Szentpéteri kapu úttól elválasztó zöld sáv értéke Ft október 7. lakossági fórum A Szentpéteri kapui Papp József sportpálya sport-rekreációszöldfelületi fejlesztési lehetőségei címmel lakossági fórum az Ökológiai Intézet Alapítvány környezeti tanácsadó irodájának szervezésében. Kicsinek bizonyult a terem, az ajtóban is álltak érdeklődők, sajtósok, akik a pálya jövője ügyében jöttek el. Javasolták, hogy a közérdeknek megfelelő sportcélú hasznosításra készüljön koncepció, mely továbbra is biztosítja az igazolt versenyzők edzési lehetősége mellett a gyermekek, a diákság, a lakosság és a környékbeli intézmények, vállalatok sportolási lehetőségét és a jelentős zöldfelület megőrzését. A városi életminőség javítását célzó koncepció alapján pályázat benyújtását kérik a tulajdonos önkormányzattól, és olyan működtetető szervezet létrehozását, amely a fejlesztést követően önfenntartóan képes 7

8 üzemeltetni a tömegsport létesítményt. Mindehhez társadalmi munkával, téglajegyek vásárlásával is hajlandóak hozzájárulni a környékbeliek. A lakossági fórumon csaknem 50 fő vett részt, megtörtént a sport-rekreációs-zöldfelületi értékek és fejlesztési lehetőségeik számbavétele, melyeket Bartha György, Miskolc Város Önkormányzat Sportbizottság elnöke és Vargha László részvételével október 10. A Papp József sportpálya madártani felmérése: A terület madárfaunájának értékelés kapcsán látható hogy a változatos élőhelyhez kapcsolódva összesen 43 madárfaj mutatható ki biztosan a területről. Ezek közül 38 faj védett, 1 európai jelentőségű és 4 nem védett madárfaj található. Az itt előforduló védett madárfajok eszmei értékének összege Ft. Ez a szám persze nem tükrözi a terület természetvédelmi értékét madártani szempontból, mivel a valóságban az ennek a többszöröse. A valós értéke, az egyes fajokból előforduló egyedek számának az arányában nő. Ennek a pontos megállapításához egy éven keresztül, havi rendszerességgel végzett felmérésre van szükség. Mellékletek: Zöldfelület-értékelés Papp József Sportpálya, Miskolc A Papp József sportpálya madártani felmérése október 25. Társadalmi munka a Papp József sportpálya állagmegőrzéséért a Civilek a Pályáért Mozgalom szervezésében. A munkálatokban fő vett részt, köztük Bartha György, Vargha László Képviselők, Furmann Géza, a MISI képviseletében is. Konténernyi fém, műanyag és egy hulladék került összegyűjtésre. 8

9 2009. október 29. A közgyűlés az eddigiekben a törzsvagyon forgalomképtelen körében lévő 25 ingatlant (helyi közutak, terek, parkok) amit az Építési Szabályzat a beépítésre nem szánt területek kategóriájában volt, a beépítésre szánt területek kategóriájába sorolta be. Ezek közé került a Miskolc I. kerület 3073/214 hrsz (Szentpéteri kapu Sípálya) ingatlan egy részének törzsvagyonból való kivonása is: Az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg kivett közpark -ként nyilvántartott Miskolc I. kerület 3073/214 hrsz ingatlan egy részét a Miskolci Építési Szabályzat MÉSZ- a beépítésre nem szánt területek kategóriájából a beépítésre szánt területek kategóriájába sorolta be, így a terület egy részét forgalomképessé tette. A MÉSZ-ben foglalt szabályozás végrehajtása érdekében szükséges a törzsvagyonból kivonni a területrészt. A 3073/214 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 2 ha 4903 m 2 területe a telekalakítást követően az alábbiak szerint alakul: 1 ha 3101 m 2 területrész a kialakuló 3073/218 hrsz kivett közpark megnevezésű ingatlan területét adja m 2 területrész a kialakuló 3073/219 hrsz kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területét adja. 79 m 2 területrész a kialakuló 3073/220 hrsz kivett önkormányzati út megnevezésű ingatlan területét adja. 698 m 2 területrész a kialakuló 3073/221 hrsz kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területét adja. 757 m 2 területrész a kialakuló 3073/222 hrsz kivett önkormányzati út megnevezésű ingatlan területét adja m 2 területrész a kialakuló 3073/223 hrsz kivett közpark megnevezésű ingatlan területét adja. 813 m 2 területrész a 11105/2 hrsz kivett sporttelep megnevezésű ingatlan területét növeli m 2 területrész a kialakuló 3071/2 hrsz kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területét adja m 2 területrész a 3073/215 hrsz kivett önkormányzati út megnevezésű ingatlan területét növeli. Fentiek alapján a 3073/217 hrsz ingatlan 5082 m 2 részének törzsvagyonból való kivonása lehetőséget biztosít a létrejövő ingatlanok további hasznosítására. A forgalomképessé tett területet a tulajdonos pályázat útján kívánja értékesíteni november 4. A MISI értékesít és elszállíttat a sípályáról 150 m2- műfüvet a Csornára, 1500 ft m2 áron. 9

10 2009. november 20. Közmeghallgatás Civilek a Pályáért Mozgalom kérdése: Mi a garanciája annak, hogy a Szentpéteri kapui sí és sportpályát funkciójában megtartja a sport és sípálya területét az Önkormányzat? Valamennyi a területet érintő döntés előkészítésébe kérjük, hogy vonják be a Civilek a Pályáért elnevezésű mozgalmunk képviselőit. Válasz helyett kérdést kaptak: Milyen igényük van a lakosoknak a hasznosítást, üzemeltetetést érintően? december Közgyűlési J a v a s l a t a Miskolc, Szentpéteri kapuban található sportcentrum kialakításával kapcsolatos befektetői pályázatra A MIK Zrt. által készített értékbecslés a Miskolc, 11105/2 hrsz-ú, 3 ha m 2 területű sporttelep és a 3072/14 hrsz-ú, m 2 nagyságú sípálya megnevezésű ingatlanok együttes forgalmi értékét nettó Ft összegben állapította meg. Ezen összegből a sporttelep nettó Ft, a sípálya pedig nettó Ft értéket képvisel. Az ingatlangazdálkodó az Önkormányzati Minisztérium vezető jogászával egyeztetve tisztázta a sportcélú ingatlanok státuszát a vonatkozásban, hogy elidegenítésükhöz állami hatóság hozzájárulása nem szükséges, s a vételárat önkormányzatunk szabadon használhatja fel. A fentieket figyelembe véve támogatásra javaslom a Tisztelt Közgyűlés felé az előterjesztésben szereplő 11105/2 hrsz-ú, 3 ha m 2 területű sporttelep megnevezésű ingatlannak a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből történő elvonását, forgalomképessé minősítését és egyben, nyílt eljárás útján - fejlesztési kötelezettséggel - történő értékesítését, ahol az alkalmazandó induló vételár a MIK Zrt. által megállapított, s jelen előterjesztésben rögzített forgalmi érték legyen. A 3072/14 hrsz-ú, m 2 nagyságú sípálya megnevezésű ingatlan vonatkozásában pedig támogatásra javaslom, hogy a tulajdonviszonyok változatlanul hagyása mellett kerüljön meghirdetésre, a hasznosítására és üzemeltetésére kiírt nyílt pályázat. Az értékesítésből befolyt bevételt javaslom a Diósgyőri Futball Akadémia fejlesztésére fordítani. Támogatásra javaslom továbbá, hogy a fejlesztési kötelezettség terjedjen ki egy Katowice Park megnevezésű projekt Jelen előterjesztés szorosan illeszkedik városunk ingatlangazdálkodási koncepciójához. A Közgyűlés által megjelölt városfejlesztési elvek, s az önkormányzat költségvetési koncepciója kiemelt fontossággal kezeli a helyi vállalkozások támogatásával a munkahelyteremtést is eredményező gazdasági tevékenységek növelését. A helyszín szempontjából kedvező adottságú ingatlan fejlődési lehetőséget kínál a helyi vállalkozások számára, s ezzel együtt a vételárbevétel a költségvetés figyelemreméltó tétele lehet. Miskolc MJV Testnevelési és Sportkoncepciójában is feltüntetett sportszakmai és sportingatlan-fejlesztési célokat is szem előtt tartva, a befolyt vételárból közvetlenül sportcélú beruházást valósíthatna meg az Önkormányzat. Várható szakmai hatások Önkormányzatunk számos, s jelentős forrásigénnyel bíró projektet indított az elmúlt időszakban, s végzi ezt napjainkban is. Ezen beruházások megvalósításához elengedhetetlen az a tőke, amit számunkra a forgalomképes és az azzá tehető ingatlanok értékesítésének vételárbevétele jelent. Mindamellett fontos szempont az érintett területek megújulása és a fejlesztések eredményes támogatása. A befolyt vételárból megvalósuló ingatlanfejlesztések közvetlenül támogathatják a diósgyőri labdarúgás jelenlegi állapotának fejlesztését és az utánpótlás-nevelés körülményeinek minőségi javítását a Diósgyőri Futball Akadémia keretén belül. 10

11 Várható gazdasági hatások A sportpálya értékesítéséből származó bevétel az önkormányzat ingatlanhasznosításból származó árbevételei között számottevő, egy külső befektető által történő fejlesztés pedig, nem jelent terhet a költségvetés számára. Fennmaradt vitás kérdések Nincsenek. Javaslat a sajtó tájékoztatására Figyelemmel arra, hogy az ingatlanok komoly érdeklődésre tarthatnak számot, így a vétel lehetőségéről indokoltnak tartom a legszélesebb nyilvánosságot tájékoztatni. 11

12 Összefoglalás: Az önkormányzat tulajdonába került sporttelep állaga rohamosan romlott, húsz év alatt minimális fenntartási kötelezettségét teljesítette a város. Az egyedülálló környezetben található sportpálya kiváló lehetőséget nyújt multifunkcionális sport és rekreációs komplexum fejlesztésére kialakítására. Az érintett terület a Miskolcot behálózó, magas kondicionáló képességű, összefüggő zöldfelületi rendszer jelentős tagja. Kiegyenlítő hatást gyakorol a városi klímára, tisztítja, frissíti, kondicionálja a Sajó völgyéből érkező szennyezett levegőt, különösen a belváros levegőminőségére gyakorol kedvező hatást. A sportpálya használatára jelentős társadalmi, intézményi és vállalati igény jelentkezik. A sporttelep fejlesztése helyett szeptemberétől sorozatosan benyújtott önkormányzati javaslatok a közvélemény számára érthetetlen okból az eddig sport célú terület gyorsított eljárásban történő átminősítését, csonkítását, hosszú távú működtetési lehetőségeinek korlátozását és nevének megváltoztatását célozzák. Az önkormányzati javaslatok semmilyen szinten nem veszik figyelembe a társadalmi igényeket, a zöldfelületi érték jelentőségét, melyet a terület képvisel. Az részbeni, vagy teljes értékesítést irreálisan alacsony áron tervezik, mely a közvagyon elkótyavetyélését jelenti. A bevétel más városrész sportlétesítmény fejlesztésében realizálódna, amely napi használhatóságát tekintve elérhetetlen a Szentpéteri kapui lakosok, intézmények számára. A Szentpéteri kapui sportpálya fejlesztésére valódi sportcélú és lakossági igyény mutatkozik, környezetharmonikus fejlesztése közérdek, adottságai révén kiváló lehetőséget nyújt egy multifunkcionális sport és rekreációs sportközpont kialakítására. 12

13 Szentpéteri kapui Sporttelep hasznosítási koncepciója Jövőkép: Multifunkcionális sportlétesítmény, mely a verseny, amatőr sportok és rekreációra is alkalmas, az idősek pihenését és a fiatalok sportolását egyaránt szolgálja. Bevételes és közcélú szolgáltatások és rendezvények feltételeinek biztosítása révén nagyban hozzájárul az üzemeltetés költségeihez. Javaslat a funkcióra: Verseny és amatőr sport, rekreáció. A sporttevékenység(ek): hagyományos sportok /atlétika, futball, kézilabda, kosárlabda, sí,/ sporttanfolyamok /szakemberek szervezésével, tai boksz, judo/ sportági versenyek, bajnokságok megszervezése, kulturális- és egyéb rendezvények lebonyolítás. sportüdültetés /napközis sport tábor/ Egyéb szolgáltatások: szauna, masszázs testépítés /kondicionálás, női fitness/ relaxáció /jóga, pilates torna/ piknik szervezés /társaságoknak, zárt körben is megrendezhető grillezés, a bográcsos pörköltfőzés, és a szabadtéri kikapcsolódás/ vállalati, családi sportnapok megszervezése, lebonyolítása. kisebb vásárok, kiállítások megrendezésére. Szükséges építmény, épületek méret Sportpályák: változtatható kapuméretű pályák (futball pálya, kosár/kézi, tenisz, lábtenisz) 600 méteres rekortán futópálya, futófolyosó (Miskolc Város tulajdonába került BSE atlétikai eszközökből), időjárás álló kondieszközök sátorral fedhető teniszpályák ping-pong asztalok sípálya kötélpálya, kalandpark Kiszolgáló létesítmény: kb 300 m2-es, két szintes épület edzőtermek: férfi és női torna és fitness terem, jóga stúdió asztalitenisz, mászófal szauna és masszázs terem 13

14 öltözők, férfi és női raktár, műhely gondnoki lakás, stb. irodák rendezvényekhez egyéb eszközök: sportszerek, streetball palánkok, kapuk, székek, padok, színpad, világítástechnika, hangosítás, projektor stb. biztosítása. vendéglátás: külső terasz, büfé piknik udvar életkori sajátosságok figyelembevételével kialakított nyugdíjas park, idősek játszótere baba-mama szoba, gyermekfelügyelet uniós szabványoknak megfelelő gyermekjátszótér szabadidős sétány parkoló, stb. A beruházás becsült értéke: millió Ft. Tervezett működtetési bevételek: Pályázatok: fejlesztésre, beruházásra működtetésére Sportszolgáltatások értékesítése: teniszbérlet, labdarúgó edzések, mérkőzések, konditermek, síoktatás, vállalati napok mászófal, rekreációs tréning, sportnap, sporttábor, sportverseny, rendezvényszervezés, stb. Közjóléti hasznosítás: Lakossági tömegsport rendezvények, Működtetési alternatívák: a) Közösségi alapítvány: önkormányzat, vállalatok, civilek bevonásával, ötletpályázat a hasznosításra, alvállalkozók bevonása a működtetésben. b) Nonprofit Kft.: társaság törzstőkével, pályázat útján kiválasztott ügyvezetővel, felügyelő bizottságban civilek és lakosok is, üzleti terv véleményeztetési kötelezettséggel, megfelelő garanciákkal a közérdekű működtetésre. Versenyképesség és foglalkoztatottság: Helyi sportvállalkozások bevonásával a foglalkoztatottság területén pozitív folyamatokat indíthatnak el a helyszín megfelelő biztosítása és a sport által. Sportmenedzsment, sportmarketing A sportmenedzsment meghatározza a célokat, az ebből fakadó feladatokat és irányítják azt a folyamatot, amellyel céljaikat elérik. A sportmarketing gazdasági értelemben elemzi a sporttermékek- és sportszolgáltatások értékesítési lehetőségeit a sport fogyasztók igényei alapján. Sportesemények fogyasztóiról való gondoskodás, elégedettségükre épülő stratégia. A tervezett hasznosítás időintervallum: Határozatlan. 14

15 További szükséges dokumentumok: Megvalósíthatósági tanulmány Felmérések: sportfunkciók pontos lehatárolása érdekében helyi közvélemény kutatás KSH, egyéb adatok, Javasolt pénzügyi, műszaki ütemezés Zöldfelület kezelési terv 15

16 Barátság Sportpark - Győr Egy példa értékű fejlesztés 2009-ből 16

17 Mellékletek Zöldfelület-értékelés Papp József Sportpálya, Miskolc Készült a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata megbízásából október 6- án 17

18 1981 szeptember ünnepélyes átadás szeptember eladási tervezet közben eltelt huszonnyolc év. Ennyi idő alatt egy gyermek is önálló felnőtté cseperedik, és egy zöldterületként funkcionáló rendszer is önálló életre kel. A Papp József SE sportpálya kivitelezése során elültetett fás növények mára tekintélyes fákká fejlődtek: a kerítés melletti egyedek összefüggő zöld falat képeznek, a lelátó mellé ültetett örökzöld fajok pedig dekorativitásuk révén még nagyobb kontrasztot teremtenek a düledező betonlépcsősorral. Esztétikai szerepükön túl jóléti szerepük is egyre erősödött, hiszen a Szentpéteri kapu jelentős gépjármű-forgalma által okozott lég- és zajszennyezést csökkentik, és fontos mikroklíma-módosító szereppel is bírnak. A jelentékeny kiterjedésű és összefüggő zöld felület lehetővé tette, hogy a városi feltételek ellenére is változatos élőlények telepedhessenek meg a területen (betelepült növények, rovarok, madarak, kisemlősök). A terület a Miskolci Építési Szabályzat (MÉSZ) szerint különleges közhasználatú építményi zóna, 10% alatti beépítéssel és sport megnevezéssel szabályozza az ingatlant. "Mivel a területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú építménycsoportok és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el, ez jelentős kötöttségeket jelent a terület hasznosítása során." Kiterjedés HRSZ a kerítéssel lezárt terület (mely magába foglalja a 11105/3-as, a teniszpályák keleti oldalán lévő zöld sávot is) m2 3072/14 sípálya 8716 m2 Bejárásunk során fontosnak tartottuk megvizsgálni a sportpályán kívüli, de ahhoz szorosan kapcsolódó zöld sáv állapotát és kiterjedését is: sportpálya és a Szentpéteri kapu utca közötti közterületi zöld sáv sportpálya előtti szakasza 1370 m2 3073/36 garázsok körüli közterületi zöld sáv sportpálya előtti szakasza 584 m2 A területek határvonalait és a helyrajzi számokat mutatja az 1. ábra: 18

19 A vizsgált terület felszínborítása m2 Burkolt és épület Cserjés 333 Fás (11105) 3729 Fás-cserjés 830 Fás-Gyepes 3377 Gyep (11105) Gyep (sípálya) 7920 Cserjés (sípálya) 797 Fás (11112, 3073/36) 1954 A felszínborítás mintázatát a 2. ábra érzékelteti ELŐFORDULÓ FAJOK LISTÁJA Fafajok a zöldsávban Acer campestre mezei juhar Acer platanoides korai juhar Acer pseudo-platanus hegyi juhar Acer tataricum tatárjuhar Fraxinus angustifolia Fraxinus pennsylvanica amerikai kőris Prunus myrabolan myrabolan szilva Díszfák Betula pendula közönséges nyír Elaeagnus angustifolia ezüstfa Picea abies lucfenyő Picea pungens ezüstfenyő Pinus nigra fekete fenyő Pinus sylvestris erdei fenyő Populus nigra fekete nyár Salix babilonica szomorú fűz Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis Malonyana Tilia argentea ezüsthárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Egyéb Ailanthus altissima bálványfa Cerasis avium cseresznye Juglans regia dió Prunus domestica szilva Robinia pseudo-acacia akác Cserjék Cornus sanguinea Ligustrum vulgare Rosa canina veresgyűrű som fagyal vadrózsa 19

20 Rubus caesius Sambucus nigra szeder fekete bodza Berberis thunbergii Atropurpurea vöröslevelű borbolya Cotoneaster horizontalis madárbirs Juniperus chinensis kínai boróka Rosa sp. teahybrid rózsa A TERÜLET (SÍPÁLYA NÉLKÜL) ZÖLDFELÜLETI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA Fás terület 90%-os záródással Gyepes terület 10% Fás terület 50%-os záródással Gyepes terület 50% Fás terület 30%-os záródással Gyepes terület 70% Gyepes terület 100% 3 356m2 373m2 420m2 420m m m m2 Faérték számítás A területen (Hrsz 11105) előforduló lombos fák száma: 158db Életkorukból (30) adódó szorzószám 84 Fiatal fák száma(becsült) 120db Életkorukból (10-20) adódó szorzószám 25 Átlagos Faiskolai ár: 2000Ft A lombos fák értéke (2000*84*158) Ft Gyepterület értéke Összes gyepterület m2 Gyepesítési becsült ár 750Ft/m2 II. oszt. Minőségi szorzó 0,5 Gyepes területek értéke (16552*750) Ft Örökzöld fák értéke Ezüstfenyő: 22db magasság: 8-10m 5000Ft*22db*84szorzó Ft Erdei fenyő: 6db magasság: 8-10m 2000Ft* 6db*40szorzó Ft Malonyai tuja: 10db magasság: 8-10m 5000Ft*10db*84szorzó Ft Fekete fenyő: 4db magasság: 8-10m 2000Ft* 4db*40szorzó Ft Lucfenyő: 8db magasság: 8-10m 2000Ft* 8db*84szorzó Ft Összesen Ft Ezen számítások alapján a 11105Hrsz-ú terület zöldfelületi értéke: Ft A pályát a Szentpéteri kapu úttól elválasztó zöld sáv értéke Előforduló lombos fák száma: 271 db Életkorukból (átlagosan 30) adódó szorzószám 84 Átlagos Faiskolai ár: 2000Ft A lombos fák értéke (2000*84*271) Ft (A számításhoz Radó Dezső a közcélú zöldterületek értékmeghatározása során alkalmazott módszereit követtük) A forintosított értéken túl jelentős esztétikai értékkel bírnak a formás ezüstfenyők, a sudár malonyai tuják, valamint a kínai borókák. 20

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21 enntartható ejlődés Helyi Programja 2011. június Készítette: Mór Város Önkormányzatának megbízásából: Grünvald Mérnökiroda Elfogadta Mór Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésének

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2017 (Elfogadta a Képviselő-testület /2013. (II. 27.) ök. számú határozatával) BEVEZETÉS Magyarország

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló

1. Vezetői összefoglaló 1. 1.1 Bevezető megállapítások Az olimpia megvalósítható és hasznos vállalkozás 1. Az olimpia megvalósítható és hasznos vállalkozás Magyarország számára, Budapest esélyes pályázó lehet Az olimpia megvalósíthatósági

Részletesebben

Vagyongazdálkodási stratégia

Vagyongazdálkodási stratégia Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (eredeti változat) Előszó A város helye a térben Kecskemét

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújváros Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: BS Kft. 2Gazdálkodási formakód: 113 3Tagsági azonosítószám 2527 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020

Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 Mátészalka Város Gazdasági Programja 2015-2020 - 1 - I. ELŐZMÉNYEK, TEMATIKUS CÉLOK 1. Preambulum A gazdasági program alapvető célja, hogy belátható időtávban a helyi közösség partnerségén, kooperációján

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja

IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Dombóvár Város Önkormányzata IVANICH-TERV 2014-2020 Dombóvár 7 éves fejlesztési programja Készítette: Reflektor munkacsoport Tartalom I. Bevezetés.4 II. Az Ivanich-terv nemzetközi és hazai háttere..5 II.1.

Részletesebben

Noszvaj. 101/2014. (XI. 25.) önk. határozattal jóváhagyott. integrált településfejlesztési stratégia

Noszvaj. 101/2014. (XI. 25.) önk. határozattal jóváhagyott. integrált településfejlesztési stratégia Noszvaj 101/2014. (XI. 25.) önk. határozattal jóváhagyott integrált településfejlesztési stratégia 2014 NOSZVAJ KÖZSÉG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014. november Megbízó: Noszvaj Község

Részletesebben