American Express Gold Corporate. Vállalati Kártya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "American Express Gold Corporate. Vállalati Kártya"

Átírás

1 Mgyr English Print mericn Express Gold Corporte Crd rny Válllti Kárty Business Utzási Biztosítás Trvel Insurnce

2 Summry Utzási Blesetbiztosítás of business Trvel Üzleti ccident Úton Insurnce Certificte Feltételek Biztosítási of Insurnce Jelencertificte This biztosításiprovides feltételek detils ( továbbikbn: of Insurnce Biztosítási cover rrnged by mericn Express Feltételek ) trtlmzzák ServiceszEurope CE Europen Limited Brnch, Group Ltd. Hungry with CE ( továbbikbn: Europen Group Biztosító ) Ltd. (herefter áltl zclled mericn The Compny), Express for benefitválllti rny of mericn Kártybirtokosok Express Gold számár Corporte nyújtott Crd s. biztosítás fontosbb feltételeit. biztosítás kizárólg z rny Válllti Definitions nd Scope of Coverge Kártybirtokosokt illeti meg. This Description of Coverge describes benefits, terms nd Meghtározások Biztosítási Feltételek conditions of this Policy 51UK428586, which provides group ccidentl Biztosítási deth Feltételek nd dismemberment trtlmzzák insurnce z 51UK benefits. számú Whenever used csoportos biztosítási herein,kötvény Corporte lpján Crd,járó Corporte kártéríti Crdösszegeket,, nd Corporte biztosítási feltételeket, Crd ccount melyek shllbleseti refer to mericn hlál vgyexpress bleseti Gold Corporte Crd. rokkntság esetén érvényesek. z rny Válllti Kárty, rny Válllti Kártybirtokos z rny Válllti Kártyszáml ccident mens n unexpected event which cuses Bodily kifejezek mindegyike z mericn Express rny Válllti Injury nd shll lso include exposure resulting from mishp on Kártyár utl. Common Crrier Conveynce in which Insured Person is trvelling. z z előre nem láthtó esemény, mely Személyi Bleset : Sérült okoz, ideértve Közforglmi Járművön utzó irport Premises Benefit is benefit mount pyble Személy áltl elszenvedett blesetet. if Insured Person sustins Bodily Injury while upon ny irport premises Repülőtéri Kártéríti designted Összeg : for pssenger z kártéríti use, but összeg, only when Insured melyre Person is Személy upon such olypremises módon válik immeditely jogosulttá, before bording, hogy vlmely or immeditely repülőtérhez fter trtozó, lighting z utsok from számár Scheduled nyitott Flight on Business Trip or Personl Trip. el, kizárólg közvetlenül területen Személyi Sérült szenved vlmely Menetrend Szerinti Jártr beszállás előtt vgy irport Trnsporttion Benefit is benefit mount pyble zzl vló megérkezt követően. if Insured Person sustins Bodily Injury while riding s pssenger Közlekedi in, bording, Kártéríti lighting from or being by, Repülőtéri Összeg : zstruck kártéríti lnd Common Conveynce oroly scheduled helicopter összeg, melyre Crrier Személy módon válik operted shogy Common Crrier Conveynce, but only: jogosulttá, vlmely szárzföldi Közforglmi Járműben vgy Közforglmi Járműként üzemeltetett helikopterben utzv, 1. when going directly to n irport for purpose of bording z rr vgy bból fel- kiszállás közben, vgy nnk Scheduled Flight on Business Trip or Personl Trip; or következtében, vgy z említett Közforglmi Jármű 2. when leving directly from n irport fter from Személyt elüti, Személyi Sérült szenved el,lighting de kizárólg Scheduled Flight on Business Trip or Personl Trip. mennyiben: 1. z említett esemény Út injury vgy Mgánút Bodily Injury mens Üzleti physicl which: megkezde érdekében, Menetrend Szerinti Jártr beszállás 1. is cused by n ccident; nd céljából repülőtérre utzás során következik be, vgy 2. occurs solely nd independently of ny or cuse, except 2. illness z említett esemény Üzleti Útról Mgánútról directly resulting from, or vgy medicl or surgicl tretment megérkezt Menetrend Szerinti Jártról rendered necessry by such injury; nd kiszállást követően, közvetlenül repülőtérről 3. vissztér occsions deth or dismemberment of Insured Person során következik be. within 365 dys from dte of ccident. 2

3 Személyi Trip Business Sérül : mens zbon testi fide sérül, business trip on ssignment by,melyet or t Bleset direction of, Sponsoring for 1. során szenvednek el,orgniztion purpose of furring business of Sponsoring 2. melynek bekövetkeze semmilyen egyéb oknk nem Orgniztion; but shll not include everydy trvel to nd from tuljdoníthtó, ide nem értve kifejezetten sérül mitt work, bon fide leves of bsence, personl side trips or vctions. fellépő betegséget vgy kifejezetten sérül mitt Common Crrier benefitbevtkozást, mount pyble szükséges orvosibenefit kezeltmens vgy sebzeti if Insured Person sustins Bodily Injury s result of n ccident 3. mely Személy hlálát vgy károsodását okozz which occursnpjától while riding solely 365 s npon pssenger in, or bording or Bleset számított belül. lighting from or being struck by Common Crrier Conveynce Üzleti Út : z tényleges út vgy whilst on Business Trip or üzleti Personl Trip. kiküldet Szponzoráló Szervezez vgy Szponzoráló Szervezet áltl, Common rendeltete Crrier Conveynce mens n ir, lnd or wter vehicle melynek Szponzoráló Szervezet üzletének (or thn rentl vehicle) licensed crry pssengers hire. előmozdítás, ide nem értve npitomunkáb járás, for tényleges távollét, célú út szbdság során tett utzásokt. Insuredszemélyes Persons re: ll Corporte Crd s whose Trnsporttion Costs re chrged Közforglmi Kártéríti Összeg : z kártéríti összeg, to Corporte Crds, issued by mericn Express Relted melyre Személy oly módon válik Trvel jogosulttá, hogy Services Compny, Inc. its subsidiries, nd licensees Üzleti Útján vgy Mgánútján Bleset ffilites következtében Személyi (mericn Express), long s is billed Forints nd Sérült szenved el,s kizárólg oly Crd módon, hogyinvlmely who re officers, prtners, proprietors or employees of Sponsoring Közforglmi Járműben utsként utzik, bból kiszáll, bb beszáll, Orgniztions nd whose Crd ccounts re in good stnding. vgy Közforglmi Jármű elüti. Employees of Sponsoring Orgniztions with mericn Express Közforglmi zfor z whom engedéllyel üzemeltetett vgy Business TrvelJármű : ccounts, Trnsporttion Costslégi, re vízi chrged szárzföldi jármű,re melyet fizető Persons. utsok szállításár hsználnk, to such ccounts, lso Insured Spouses/Domestic ide nem értve bérelt járműveket. Prtners nd dependent children under ge 23 of Insured Persons re lso Insured Persons for Business Trip Hzrds if: Válllti Személy : z személy, ki rny Kártybirtokos kinek z Utzási Költségeivel megterhelik 1. t rvelling with Insured Person on Business Trip nd t zrequest rny Válllti Kártyát, melyet z mericn Express nd Trvel nd expense of Sponsoring Orgniztion; Relted Services Compny, Inc., leányválllti, érdekeltségei 2. Trnsporttion Costs re chrged for m to Sponsoring szerződes prtnerei (mericn Express) bocsátnk ki, feltéve, Orgniztion s Corporte Crd ccount, Business Trvel hogy z rny Kártyát mgyr forintbn számlázzák, ki olyn ccount or Tresurers Crd ccount. Szponzoráló Szervezet tisztségviselője, prtnere, tuljdonos Spouses/Domestic Prtners nd dependent children under vgy lklmzottj, melynek rny Kártyszámláját/Számláját ge of 23 of Insured Persons lso Insured Persons for Personl kiegyenlítetlen trtozás nem re terheli. Trip Hzrds if Trnsporttion Costs re chrged for m to Szintén Személynek minősül z mericn Express Sponsoring Orgniztion s Corporte Crd ccount, Business Üzleti Utzási Számlávl rendelkező Szponzoráló Szervezet olyn Trvel ccount or Tresurers Crd ccount. rny Válllti Kártybirtokos munkválllój, kinek Utzási ny person uthorized by Sponsoring Orgniztion (n Költségeit ezen számlákról fizetik. uthorized Trveller) which hs Corporte Crd ccount, Személy házstárs/élettárs 23 év ltti eltrtott Business Trvel ccount or Tresurers Crd ccount issued by leszármzottj szintén Személynek minősül z Üzleti mericn Express to hve ir Trnsporttion Costs chrged to Út Kockázti vontkozásábn, tht ccount s long s Crdmennyiben is billed in Forints. 1. Személlyel együtt utzik Üzleti Úton Szponzoráló Loss is covered by Policy provided Bodily Injury is Szervezet kérének megfelelően költségére; sustined by Insured Person, s defined: 2. z Utzási Költségeit Szponzoráló Szervezet rny Válllti Kártyszámlájáról vgy Üzleti fizetik. 1. w hilst Policy is in force with Utzási respect Számlájáról to Insured Person, nd 2. under circumstnces nd in mnner described Személy házstárs/élettárs 23 év lttiin eltrtott prgrph entitled leszármzottj szintén Személynek minősül Mgánút Kockázti vontkozásábn, mennyiben z Utzási Költségeit 3

4 Szponzoráló When Benefits Szervezet re Pyble. rny Válllti Kártyszámlájáról vgy Üzleti Utzási Számlájáról fizetik. Personl Trip mens trip tken by Insured Person between point Szintén of deprture Személynek nd finl minősül destintion z rny sválllti shown on Insured Person s vgy Kártyszámlávl ticket. Üzleti The trip Utzási myszámlávl be stndrendelkező lone trip; side trip; or vction Szponzoráló Szervezet undertken áltl felhtlmzott fter commencement olyn uts of Business Trip nd ( Felhtlmzott Uts ), prior ki to jogosult Return Trip. utzási Personl költségeit Trip fenti is not for purpose számlákr terhelni, of furring feltéve, hogy z business rny Kártyávl of Sponsoring eszközölt Orgniztion. terhelek mgyr forintbn kerülnek kiszámlázásr. VlmelyTrip Return mensszemély Insured áltlperson s elszenvedett return Veszteség from vel jelen ccident Insurnce biztosítási feltételekbusiness htály ltt Trip áll, fter 30 consecutive dys to ir 1. mennyiben residence orjelen plce biztosítási of regulrfeltételek employment. z illető Személy vontkozásábn lklmzndók, Scheduled Flight mens flight in n ircrft, or helicopter, 2. oly módon ir feltételek operted by n crrier, mellett, providedhogyn tht: zt Mikor Fizetendő Kártérít elnevezű fejezet trtlmzz. 1. s uch ir crrier holds certificte, license or similr Mgánút : z z melyet ir Személy menetjegyén uthoriztion forút, scheduled trnsporttion issued by kiindulási helyként végső érkezi helyként feltüntetett relevnt uthorities in country in which ircrft ispontok között tesz meg. lehet szbdság ltt, egyénimintins vgy registered, ndinmgánút ccordnce with such uthoriztion, szervezett út során tett utzás, Üzleti Út megkezdét nd publishes schedules nd melyet triffs forzpssenger service követően Visszút előttttesznek Mgánútnk nem betweennmed irports regulrmeg. nd specific times; nd rendeltete Szponzoráló Szervezet üzletének előmozdítás. 2. such flight is regulrly nd continully flown on routes nd t Visszút : z z út, melyet Személy 30or npot times s published in BC World irwys Guide similr követően, szokásos trtózkodási vgy munkvégzi publiction mended from timehelyére to time. Deprture times, helyére z Üzleti Útról vissztér érdekébenin tesz meg. trnsfer nd destintion points will be estblished reference to Insured Persons Scheduled Flightáltl ticket. Menetrend Szerinti Járt : légitársság üzemeltetett repülőgép vgy helikopter igénybevételével utzás, h Sponsoring Orgniztion mens corportion, prtnership, 1. légitársság rendelkezikor ny légijárműt ország ssocition, proprietorship prent,nyilvántrtó subsidiry or ffilite megfelelő htóság(i) áltl kibocsátott engedéllyel, igzolássl reof which prticiptes in Corporte Crd or Business vgy egyéb felhtlmzássl, mely menetrend szerinti légi Trvel ccount Progrms of mericn Express. közlekedi szolgálttás nyújtásár jogosítj, mely Terrorism mens ctivities ginst persons, orgniztions felhtlmzásbn foglltkkl összhngbn menetrendetor property of ny nture: díjszbást tesz közzé trt fenn meghtározott repülőterek között meghtározott rendszeresen nyújtott légi 1. tht involves followingidőpontbn or preprtion for following: utsszállítási szolgálttás tekintetében, of, orrendszeresen thret of, force violence; or biztosított z BC 2.. zuse utzás or folymtosn irwysof, Guide vgy más, hsonló kidvány b.world commission or thret of, dngerous ct; or mindenkor htályos kidásábn feltüntetett útvonlon időpontbn. c. c ommission of, or thret of, n ct tht interferes with or z indulási z átszállási pontot célállomást disruptsidőt, n electronic, communiction, informtion, or Személy Menetrend Szerinti mechnicl system; nd Jártr szóló menetjegyében szereplő dtok szerint kell megállpítni. 2. when one or both of following pplies: Szponzoráló zor társság, egyesül, egyesület,. t he effect isszervezet : to intimidte coerce government or tuljdonosi jogokkl felruházott személy, ezek tuljdonos, civilin popultion or ny segment reof, or to disrupt ny leányválllt mely rzt vesz z mericn segment ofvgy érdekeltsége, economy; Express rny Válllti Kárty vgy Üzleti Utzási Száml b. i t ppers tht intent is to intimidte or coerce progrmjábn. government, or to furr politicl, ideologicl, religious, Terrorizmus : zt személyek, vgy socil or economic objectivesszervezetek or to express (ortuljdon express elleni tevékenységet opposition jelenti, to) philosophy or ideology. 4

5 1. Trnsporttion mely z lábbik Costs megvlósulását mens costs ofvgy trvel zs rr fre vló pying pssenger előkzületet in nyvonj Common mgávl: Crrier Conveynce or thn txicb. ) fiziki erőszk vgy kényszerít lklmzás vgy zzl vló ccidentl Deth nd Dismemberment Benefit fenyeget, vgy The py okozó benefit mount determined from vgy b)compny vlmilyenshll veszélyt cselekmény megvlósítás Tblezzl of Losses (below) if nvgy Insured Person sustins Loss stted vló fenyeget, herein resulting elektronikus, from Bodily Injury, provided tht: c) vlmilyen kommunikációs, információs vgy mechnikus rendszer megzvrás, vgy zzl 1. s uch Loss occurs within 365 dys fter megrongálás dte of ccident vló fenyeget; cusing such loss; nd 2. melynek során z lábbik vlmelyike vgy mindegyike 2. if more thn one Loss stted in sid Tble is sustined s megvlósul: result of one ccident, only one of mounts so stted, ) tevékenység eredménye vlmely kormányzti szerv, lrgest, shll be pyble. lkosság vgy nnk egy rze megfélemlíte vgy Tblekényszeríte, of Losses b) tevékenység célj feltehetően vlmely kormányzti szerv Description of Loss vgy kényszeríte, Business Trip Personl Trip megfélemlíte vgy vlmely politiki, Hzrd Hzrd világnézeti, vllási, szociális vgy gzdsági meggyőződ Life szerinti célok előmozdítás,huf HUF elére vgy vlmely filozófii ideológii nézet (vgyhuf z ellene vló tiltkozás) Bothvgy Hnds or Both Feet HUF kifejeze. or Sight of Both Eyes Utzási bármely Közforglmi JárműbenHUF díjfizető One HndKöltség : nd One Foot HUF utsként utzás költségeit jelenti, txi kivételével. Eir Hnd or Foot nd Sight of One Eye HUF HUF Speech nd Hering HUF HUF Eir Hnd or Foot HUF HUF Sight of One Eye HUF HUF Speech or Hering HUF HUF Thumb nd Index Finger of Sme Hnd HUF HUF The term Loss shll men with regrd to hnds nd feet, ctul severnce through or bove wrists or nkle joints, nd with regrd to eyes, entire irrecoverble loss of sight. Loss shll men with regrd to thumb nd index finger ctul severnce through or bove joints closest to plm; with regrd to speech, entire nd irrecoverble loss; nd with regrd to hering, entire nd irrecoverble loss in both ers. Mximum Benefit per Insured Person In no event will multiple Corporte Crd ccounts or Business Trvel ccounts obligte The Compny to py for more thn one Loss sustined by ny one individul Insured Person s result of ny one ccident. The Compny s obligtion under Policy will be determined ccording to highest mount pyble under ny one of mericn Express ccounts which provides cover in reltion to ccident nd Loss in question. 5

6 Exposure nd Disppernce Bleseti hlál rokkntsági jutttás If by reson of n ccident coveredkövetkeztében under Policy n Insured Személy áltl Bleset elszenvedett Person is unvoidbly exposed elements nd s result Veszteség esetén Biztosító zto lábbi Kártéríti Jegyzékben of such exposure suffers Loss for which benefit mount is szereplő kártéríti összeget köteles megfizetni: orwise pyble hereunder, Loss Blesetet will be covered under 1. f eltéve, hogy Veszteség z such zt okozó követő 365 terms of belül Policy. If be, body npon következik of n Insured Person hs not been found one Veszteség yer fter disppernce, forced következtében, lnding, strnding, 2. h több következik be egy Bleset sinking or wrecking of Common CrrierzConveynce in which csk egy biztosítási összeg fizetendő, lklmzhtó összegek such person ws n occupnt n it shll be deemed, subject közül legmgsbb. to ll or terms nd provisions of Policy, tht such Insured Kártéríti jegyzék Person shll hve suffered Loss of life. Veszteség leírás When Benefits re Pyble Üzleti út kockázt Mgánút kockázt ,-Ft ,-Ft Description of vgy Business Mindkét kézfej mindkéttrip hzrd ,-Ft ,-Ft Benefits re pyble under only one Hzrd for ny one Loss. Bleseti hlál lábfej elveszte vgy mindkét The pplicble benefit mount is pyble if Insured Person szem látóképességének sustins Bodily Injury nywhere in world while on Business elveszte Trip. Such insurnce shll pply only when nd fter Insured Egy kézfej egyir lábfejtrnsporttion ,-Ft ,-Ft Person chrges Costs to Corporte Crd elveszte ccount, or such Trnsporttion Costs re chrged on ir behlf toegy Business ccount. kézfej vgytrvel egy lábfej ,-Ft ,-Ft egy szem látóképességének 24 Hour ccident Protection while on Business Trip elveszte Coverge when Insured Person leves ir residence Beszéd- begins hllóképesség ,-Ft ,-Ft orelveszte plce of regulr employment for purpose of going on Egy Business Tripegy or t time chrges for Trnsporttion Costs kézfej vgy lábfej ,-Ft ,-Ft hve been mde to Corporte Crd ccount or Business Trvel elveszte ccount, whichever occurs lst. For Business Trips lsting Egy szem látóképességének ,-Ft ,-Ft 30 consecutive dys coverge remins continuously in effect until elvesztee Insured Person returns to ir residence or plce of regulr Beszéd- vgy hllóképesség ,-Ft ,-Ft employment whichever occurs first. For Business Trips longer thn elveszte 30 consecutive dys, coverge ceses t 12:01 m t Insured Person s loction on 31st dy ,-ft of Business Trip. Hüvelykujj muttóujj ,-Ft Business coverge incorportes: elvesztetrip ugynzon kézfejen 1. Common Crrier Benefit; nd Veszteség kézfej lábfej vontkozásábn kézfej közvetlenül 2. irport Trnsporttion nd is mgábn foglló, csuklóízület feletti vgy Benefit; csuklóízületet 3. irport Premises Benefit. illetve lábfej közvetlenül bokízület feletti vgy bokízületet is mgábn foglló tényleges elvesztét jelenti, szem Business Trips longer thn 30 dys vontkozásábn látóképesség teljes visszállíthttln elvesztét. Coverge is rectivted when Insured Person begins Veszteség hüvelykujjfor muttóujj Return Trip. Coverge Return vontkozásábn Trip is limited to:z ujjk tényleges elvesztét jelenti közvetlenül tenyérhez 1. Common Crrier Benefit; nd legközelebbi ujjízület felett vgy z ujjízületet is mgábn 2. irport Trnsporttion Benefit; nd fogllón; beszédképesség vontkozásábn nnk teljes 3. irport Premiseselvesztét; Benefit. visszállíthttln hllóképesség vontkozásábn mindkét fül hllóképességének teljes visszállíthttln elvesztét. 6

7 kártéríti The pplicble összeg Benefits legngyobb mountmértéke pyble biztosított for ny Loss személyenként sustined during Return Trip will be determined from Business Trip Biztosító többof rny Válllti Kártyszáml vgy Üzleti Utzási Hzrd column Tble of Losses. Száml megléte esetén sem köteles egy Személy Description áltl egy Bleset of Personl során elszenvedett Trip hzrdveszteségért többszörös kártérítt fizetni. Biztosító fizeti kötelezettsége jelen Benefits covered under Personl Trip Hzrd re not covered Biztosítási Feltételek lpján zon legmgsbb összegig terjed, under Businessmericn Trip Hzrd. uthorized Trvellers, defined mely bármelyik Express Száml feltételeis szerint within következtében Insured Personelszenvedett definition, re not eligible forjár. Personl Bleset Veszteség mitt Trip cover. The pplicble benefit mount is pyble if Insured Person sustins Bodily Kiszolgálttottság környezeti Injury nywhere htásoknk in world eltűn while on Personl Trip. Such insurnce shll pply only when nd fter mennyiben jelen Biztosítási Feltételek htály lá Insured Person chrges ir Trnsporttion Costs totrtozó Corporte Bleset következtében Személy elkerülhetetlenül Crd ccount, or such Trnsporttion Costs re chrged on ir ki vn téve őt körülvevő behlf to z Business Trvel környezeti ccount. htásoknk, ennek következtében olyn Veszteséget szenved Coverge for Personl Trips is limited to: el, mely mitt egyébként jelen Biztosítási Feltételek szerint kártérít lenne 1. Common Crrier Benefit; nd fizetendő, Veszteségért Kártéríti Jegyzék szerinti kártéríti 2. irport összeg jár.trnsporttion Benefit; nd 3. Premises Benefit. Hirport Személy teste nem kerül elő 365 npon belül zt követően, hogy Közforglmi Jármű, melyben Unlike Business Trip Hzrd no 24 hour coverge opertes. Személy utzik, kényszerleszállást vgy kényszerített leszállást Exclusions végez, zátonyr fut, elsüllyed vgy hjótört szenved el, mennyiben jelen biztosítási feltételekben rögzített többi feltétel The Policy does not cover ny Loss cused or contributed to by: is teljesül, úgy kell tekinteni, hogy z illető Személy bleseti során elhunyt. 1. lcoholhlál intoxiction s defined in jurisdiction where ccident occurred nd/or cting under influence of lcohol Mikor fizetendő kártérít bove locl permitted legl limit; Kártérít egy Veszteségért csk egy kockázt feltételei szerint jár 2. intentionlly self-inflicted injury, suicide, self-destruction or ny while sne; zttempt Üzleti Útret kockázt meghtározás 3. i llness, sickness, disese, physicl or mentl infirmity, or ny Kártéríti összeg fizetendő, mennyiben Személy medicl surgicl tretment for szenved such conditions, Üzleti Útj or során Személyi Sérült el bárholunless világon. of is required s direct result Eztretment csk kkortól condition zt követően lklmzndó, mikor of coveredszemély Bodily Injury; Utzási Költségeit z rny Válllti Kártyszámláról kifizeti, vgy nevében z Utzási Költségeket 4. t rvel into hzrdous work sites (e.g., underwter, mines, z Üzleti Utzási Számláról kifizetik. construction sites, oilrigs, etc.); 24 órás fedezet bleset esetére Üzleti Út során 5. declred or undeclred wr or ny ct reof; however, ny ct committed n gent of nyfedezet government, or fction jelen biztosítási by feltételek szerinti életbeprty lép, mikor engged Személy in wr, hostilities or wrlike opertions szokásosortrtózkodási helyéről vgyprovided szokásos such gent ishelyéről cting secretly ndindul, not invgy connection with ny munkvégzi Üzleti Útr mikor z Utzási opertion rmed forceskártyszámlán (wher militry, or irutzási forces) Költségek zof rny Válllti vgynvl, z Üzleti in country where injury occurs shll not beidőpont deemed n Számlán terhelre kerülnek, szerint, hogy melyik ct of wr; következik be kőbb. 6. service in militry, nvl or ir service of ny country; 7. prticiption in ny militry, police or fire-fighting ctivity; 7

8 Legfeljebb 8. ctivities30 undertken egymást követő s n opertor npon átor trtó crewüzleti member Út esetén of ny fedezet Common folymtosn Crrier Conveynce; életben mrd mindddig, míg Személy szokásos trtózkodási helyére vgy 9. flying inmunkvégzi ircrft ownedhelyére or lesed by Insured szokásos vissztér, melyik Person s hmrbb Sponsoring következik be. Orgniztion; 10. f lying in ny ircrft which is chrtered non-scheduled 30 egymást követő npnál hosszbb Üzleti Út esetén fedezet licensed common hired by singletrtózkodási orgniztion; z Üzleti Út 31. npjáncrrier Személy helyén iránydó idő szerintircrft kor megszűnik. 11. flying in militry or ny ircrft which requires specil wivers; z permits Üzleti Útor fedezet z lábbikt fogllj mgábn: 1. Összeg, 12.Közforglmi c ommissionkártéríti of or ttempt to commit n illegl ct by or on 2. Repülőtéri Közlekedi Kártéríti Összeg, behlf of Insured Person or ir beneficiries; 3. Repülőtéri Kártéríti Összeg. 13. d irectly or indirectly, ctul, lleged or thretened 30 dischrge, npnál hosszbb Üzleti Út dispersl, seepge, migrtion, escpe, relese of or exposure to ny hzrdous or fedezet ismét életbe lép mint biologicl, chemicl, Személy nucler megkezdi rdioctive mteril, gs, mtter or contmintion; Visszutt. Visszút tekintetében fedezet z lábbikr terjed ki: of ny drug, mediction, nrcotic or hllucinogen, unless 14. tking 1. Közforglmi Kártéríti Összeg, s prescribed by physicin; 2. Repülőtéri Közlekedi Kártéríti Összeg, 15.Repülőtéri tking of lcohol in combintion with ny drug or mediction; 3. Kártéríti Összeg. 16.Visszút n ct ofsorán Terrorism except when such event occurskártéríti under: elszenvedett Veszteségért fizetendő 1. Common CrrierJegyzék Benefit; Üzleti or összeget Kártéríti Út Kockázt oszlopábn szereplő dtok lpján kell meghtározni. 2. irport Trnsporttion Benefit; or 3. irport Premises Benefit wher on Business Trip or Mgánút kockázt meghtározás Personl Trip. Mgánút során fedezett kockáztokr z Üzleti Útr vontkozó Clims nem terjed ki. fedezet Should n Insured Person wish to mke clim y must contct Személy meghtározásábn definiált Felhtlmzott our clims below s soon s possible but in ny Utsr nemdministrtor terjed ki Mgánút kockáztink fedezete. event within 60 dys of ccident or covered Loss. Kártéríti összeg fizetendő, mennyiben Személy Clims dministrtor: Mgánútj során Személyi Sérült szenved el bárhol világon. Ez Cll Us ssistnce GmbH csk kkortól ztinterntionl követően lklmzndó, mikor Wschhusgsse 2 Személy Utzási Költségeit z rny Válllti Kártyszámlár Vienn; ustriz Utzási Költségeket z Üzleti Utzási terhelik, vgy nevében Tel: Számlár terhelik. Indemnities pyble for ny loss be pidfogllj upon receipt of due Mgánút kockázt fedezete z will lábbikt mgábn: written proofs Kártéríti of such loss. Indemnity 1. Közforglmi Összeg, for Loss of life nd ny or ccrued indemnities unpid t Insured Person s deth should 2. Repülőtéri Közlekedi Kártéríti Összeg, berepülőtéri pyble tokártéríti Insured Person s estte. 3. Összeg. The receipt from estte will fully dischrge Compny. z Üzleti Út fedezettől eltérően, Mgánút kockázt fedezet Time Limit of nincs ctions keretén belül 24 órás fedezet bleset esetére. No ction t lw or in equity shll be brought to recover under Policy fter expirtion of three yers fter time written proof of loss is required to be furnished. 8

9 Korlátozások jelen biztosítási pplicble Lw feltételek nem terjednek ki z olyn Veszteségekre, melyek z lábbi okok vlmelyike mitt This Insurnce következnek be:cover is subject to lws of Hungry. The jurisdiction of Hungrin courts shll pply. 1. lkoholmérgez, melynek meghtározáskor Bleset helyszínén iránydó jogot kell lpul venni, /vgy olyn lkoholos befolyásoltság, melynek mértéke Bleset helyszínén iránydó jog szerint nem megengedett; 2. szándékos öngyilkosság, öncsonkítás vgy önkárosítás, vgy ezek beszámíthtó állpotbn elkövetett kísérlete; 3. b etegség, rosszullét, fiziki vgy mentális zvr, vgy ezek orvosi vgy sebzeti kezele, kivéve, h kezel jelen biztosítási feltételekkel fedezett Személyi Sérül közvetlen következményének ellátásához szükséges; 4. v eszélyes munkhelyre utzás (pl. víz ltti munkhely, bány, építi terület, oljfúrótorony, stb.); 5. hdüzenettel vgy nélkül folyttott háború nnk bármely eseménye, zonbn, h vlmely háborúbn rzt vevő kormányzt, párt vgy csoport ügynöke titokbn vlósít meg háborús cselekedetet, nélkül, hogy ehhez igénybe venné fegyveres erők (hdsereg, tengeri vgy légierő) segítségét bbn z országbn, hol sérül bekövetkezik, ez cselekmény nem minősül háborús eseménynek; 6. hdseregnél, tengeri vgy légierőnél teljesített szolgált; 7. f egyveres erőnél, rendőrségnél vgy tűzoltóságnál teljesített szolgált; 8. Közforglmi Járművet kezelő vgy zon szolgáló személyzet tgjként kifejtett tevékenység; 9. Személy Szponzoráló Szervezete tuljdonábn álló vgy áltl bérelt légijárművel repül; 10. e gy meghtározott szervezet áltl kibérelt, nem menetrend szerinti chrter járttl repül; 11. ktoni repülőgéppel vgy olyn légijárművel repül, melyhez különleges engedélyre vgy felhtlmzásr vn szükség; 12. Személy vgy kedvezményezettjei áltl vgy nevében elkövetett jogellenes cselekmény; 13. v eszélyes biológii, vegyi, nukleáris vgy rdioktív nyg, gáz vgy szennyeződ tényleges, feltételezett vgy fenyegető elfolyás, szétoszlás, kiömle, felszbdulás vgy z ilyen nygnk, gáznk vgy szennyeződnek vló kitettség; 14. kábítószer, gyógyszer, nrkotikum vgy hllucinogén kzítmény fogysztás, kivéve, h orvosi rendelvényre történik; 15. lkohol kábítószer vgy gyógyszer egyidejű fogysztás; 9

10 Summry of Trvel Inconvenience 16. Terrorizmussl összefüggő esemény, kivéve, h z esemény 1. Közforglmi Kártéríti Összeg, vgy This is not vilble on BusinessÖsszeg, Trvel ccount, 2.cover Repülőtéri Közlekedi Kártéríti vgy unless trveller is lso Gold Corporte Crd. This 3. Repülőtéri Kártéríti Összeg meghtározásábn szereplő document provides detils of insurnce cover rrnged by CE be. körülmények között, Üzleti Út vgy Mgánút során következik Europen Group Ltd., for benefit of mericn Express Gold Igényérvényesít Corporte Crd s nd/or individuls booked nd trvelling under Business Trvel ccounts issued by mericn Express H Személy jelen biztosítási feltételeken lpuló under Mster Policy No: 51UK igényét érvényesíteni kívánj, hldéktlnul, de nem kőbb, mint Bleset Veszteség bekövetkezétől 60 Whenever usedvgy herein, Corporte Crd, Corporteszámított Crd, npon belül kpcsoltb kell lépnie z lábbikbn nd Corporte Crd ccount shll refer to mericnfeltüntetett Express kárügyintézővel. Gold Corporte Crd. Kárügyintéző: Generl Definitions Cll Us ssistnce Interntionl GmbH The words below hve specil menings nd will pper in bold Wschhusgsse 2 throughout this section Vienn ustri Covered Flight mens flight: Tel: ) which commences while Mster Policy is in force, on Kártéríti kifizete zis elszenvedett Veszteség whichösszeg n Insured Person booked to trvel, where entire bekövetkezét igzoló ellenébendeprture lehetséges. Bleseti hlál fre, in dvnce ofokirt scheduled time, hs been eseténchrged járó, vgy hláláig ki Crd nem fizetett to n mericn Személy Express Corporte ccount or egyébbusiness Kártéríti Összeg örökösének Trvel ccount (subjectszemély to trveller lso being kerül kifizetre. Ebben z esetben Kártéríti Összegnek z Corporte Crd ); nd Trvel ccident Insurnce örökös rzéről átvételének igzolásávl Biztosító teljes b) i s on n ircrft operted by n irline, licensed by mértékben mentesül minden kötelezettsége lól. relevnt uthorities for scheduled ir trnsporttion; nd Htáridők c) in ccordnce with such license mintins schedules nd for pssenger service betweenigény nmed t jelentriffs Biztosítási Feltételekből szármzó jogiirports úton nem specific times published in 3 OG World irwys Guide érvényesítő ttóls nptól számított év elteltét követően, similr melyor npon zpubliction. elszenvedett Veszteség bekövetkezét igzoló okirtot rendelkezre kell bocsátni. Delyed Flight Deprture nd Flight Cncelltion mens deprture of Covered Flight is delyed for more thn 4 hours from its scheduled deprture time or is cncelled, nd no lterntive trnsporttion is mde vilble to Insured Person within 4 hours of scheduled deprture time. Insured Person mens You Corporte Crd nd/or individuls booked nd trvelling under Business Trvel ccounts (who re lso Corporte Crd s), while on Covered Flight. Involuntry Denil of Bording mens tht Insured Person hs checked in or ttempted to check in for Covered Flight, within published check-in times nd hs been involuntrily denied bording s result of overbooking. 10

11 Utzási Kellemetlenségek Esetére Szóló Biztosítás Luggge Dely mens tht Insured Person s ccompnied checked-in luggge is not delivered within 6 hours of Covered Kivont z utzási kellemetlenségek esetére szóló Flight s rrivl t its destintion point. biztosítás feltételeiből. Luggge Loss mens tht Insured Person s ccompnied biztosítás kizárólg rny Válllti checked-in luggge is notz delivered within 48Kártybirtokosokt hours of Covered Flight s rrivl t its destintion point. illeti meg. biztosítás nem jár z mericn Express Üzleti Utzási Száml hsználtávl kivéve, h Missed Connection mens tht összefüggben, Insured Person s confirmed z utsconnecting egyúttl rny Válllti onwrd Covered Flight, Kártybirtokos. is missed t trnsfer point: kivont Europen Group Ltd. áltlperson s z mericn Express ) due z to CE lte rrivl of Insured incoming rnyconfirmed Válllti Kártybirtokosok /vgy connecting flight; nd z mericn Express Üzleti Utzási Száml terhére helyet foglló utzó személyek b) n-oz lterntive onwrd trnsporttion is mde vilble to jvár 51UK sz. keretfeltételeknek megfelelően biztosítás Insured Person within 4 hours of ctul rrivl time nyújtott rzleteit trtlmzz. of incoming flight. Áltlános meghtározások Our/Us/We mens CE Europen Group Ltd. z lábbi kifejezek meghtározott jelentsel bírnk You/Your mens betűvel holder of n mericn továbbikbn vstg vnnk szedve Express Corporte Crd nd/or individuls booked nd trvelling under Business járt : olyn illetveexpress z olynservices járton vló utzás, Trvel ccounts issued byjárt, mericn Europe mely: Limited Brnch, Hungry nd billed in Forints. ) biztosítási keretfeltételek htály ltt kezdődik, Importnt things to know (Conditions) személynek helyfogllás vn rá, melynek viteldíj teljes egzében egy You mericn Expressour rny 1. S hould You wish to mke clim must contct clims Válllti Kártyszámlár vgy Üzleti Számlár dministrtor below immeditely but in Utzási ny event within (feltéve, hogy z uts egyúttl rny Válllti Kártybirtokos) following timescle: voltinconvenience terhelve menetrend szerinti indulási Trvel 30 dys fter eventidőpontot giving rise to megelőzően, clim. Clim form to be returned within 30 dys of receipt. b) egyto légitársság áltl olyn repülőgépen Filure comply with üzemeltetett specified timefrmes my result in mely menetrend szerinti légi közlekedre nézve losstörténik, of cover provided. megfelelő htóságok engedélyével rendelkezik, Clims c) zdministrtor: említett engedélynek megfelelően, meghtározott Cll Us ssistnce GmbH menetrend Interntionl díjszbás mellett biztosít légi utswschhusgsse 2 szállítási szolgálttást meghtározott repülőterek között, Vienn meghtározott időpontokbn, z OG World irwys Guide ustri vgy más hsonló kidványnk megfelelően. Tel: Ksel induló járt törölt járt : járt 2. Submission of clim does not relinquish You from Yournégy menetrend szerinti indulási időponthoz képest több mint responsibility to settle Corporte ccount inszerinti órás ksel indul, vgy Your törlre kerül, Crd menetrend ccordnce with számított Your Corporte Crdbelül indulási időponttól négy órán másgreement. utzási lehetőség nem elérhető személy számár. How nd when m I covered? személy : Önt, mint z rny Válllti 1. I n event of Delyed Flight Deprture nd Flight Cncelltion, Kártybirtokost, /vgy zt személyt jelenti, ki z Üzleti We will reimburse Insured Person for chrges up to Utzási Száml terhére fogllt helyet utzik (feltéve, hogy incurred between scheduled deprture time + 4 hours, egyúttl rny Válllti Kártybirtokos), míg egy nd ctul deprture times, for mels, refreshments nd hotel járton trtózkodik. ccommodtion up to 150,600 HUF. 11

12 Beszállás 2. In event kényszerű of Involuntry megtgdás : Denil of Bording, We will: személy kézhez vette, vgy megkísérelte kézhez venni beszállókártyáját ) reimburse Insured Person for chrges up to 75,300 HUF jártr meghirdetett beszállási időn belül, incurred between scheduled nd ctul deprture times, de túlfogllás mitt jártr vló felszállását megtgdni for mels nd refreshments; nd kényszerültek. b) in ddition, if Insured Person is delyed for more thn Poggyászkedelem : személyt kísérő, feldott 6 hours or pst 10 p.m. on dte of scheduled deprture, poggyász járt leszállását követő 6 órán belül nem whichever occurs first, We will reimburse Insured Person érkezik meg célállomásr. chrges up to furr 75,300 HUF for hotel ccommodtion nd services used,within 30 hours of scheduled Elveszett poggyász : személyt kísérő, feldott deprture time ndjárt priorleszállását to ctul deprture. poggyász követő 48 órán belül nem érkezik meg célállomásr. 3. I n event of Missed Connection, We will reimburse Insured Person chrgesup to 85,600személy HUF incurred Cstlkozás leke : leki between scheduledjártnk nd ctul deprture times, for cstlkozást mels, refreshments minősülő, megerősített z nd hotel ccommodtion used. átszállás helyén: ) személyt szállító, megerősített érkező járt 4. I n event of Luggge Dely or Luggge Loss, We will kedelme mitt, reimburse Insured Person for chrges incurred, t b) z érkező járt tényleges érkezi idejétől számított 4 órán scheduled destintion, for emergency purchse of essentil belül nem teszik lehetővé személy számár, clothing nd toiletries prior to return of luggge, s hogy más módon utzzon tovább. follows: Mi/Minket : z CE Group Ltd.-et jelenti. ) Luggge Dely upeuropen to 85,600 HUF during first 42 hours without luggge, fter 6 hours hve elpsed; nd Ön/Önt : z mericn Express Services Europe Limited Fióktelep, Mgyrország áltl kibocsátott forintbn számlázott b) Luggge Loss up to n dditionl 300,000 HUF during mericn Express rny Válllti Kárty birtokosát /vgy furr 48 hour period without luggge (up to 96 hoursz in ll). mericn Express Üzleti Utzási Száml terhére helyet foglló utzó személyeket jelenti. Wht is not covered? (Exclusions) Fontos tudnivlókdoes (feltételek) 1. The insurnce not cover Luggge Dely or Luggge Loss: n flights returning Insured Person to his/her plce of 1. H ) oigényt kíván érvényesíteni, köteles hldéktlnul domicile; or kpcsoltb lépni lent megjelölt kárügyintézővel. z igény bejelente semmilyen esetben nem hldhtj meg zor or b) s result of confisction or requisition by customs lábbi htáridőt:uthority. utzási kellemetlenségek esetén: 30 nppl government z igényre feljogosító esemény után. z igényt bejelentő 2. formnyomttványt We will not reimburse ny mounts: számított 30 npon belül kézhezvételtől vissz kell küldeni. ) for ny items purchsed from Duty Free, or chrges for telephone nd/orlterntive s elvesztét result of Delyed htáridők túllépe biztosításitrvel fedezet Flight Deprture nd Flight Cncelltion, Missed Connection, eredményezheti. or Involuntry Denil of Bording; or Kárügyintéz: Trvel ccident Insurnce Cll Us ssistnce Interntionl GmbH b) if Insured2Person fils to notify relevnt irline Wschhusgsse uthorities Vienn of missing luggge t destintion point nd ustri obtin Property Irregulrity Report or fils to tke resonble to sve or recover delyed or lost Tel: mesures 822 luggge; or 2. z igény benyújtás nem mentesíti Önt z rny Válllti Kártyászámlájánk z rny Válllti Kártybirtokosi szerződének megfelelően rendeze lól. 12

13 Hogyn c) for Involuntry mikor vgyok Denil biztosítv? of Bording where Insured Person voluntrily ccepts compenstion from irline 1. K sel indulófor járt törölt járt esetén, legfeljebb in exchnge not bording ,-Ft-ig megtérítjük személynek Importnt things személy to know menetrend (Conditions) szerinti indulási időtől számított negyedik ór tényleges indulási idő között étkezre, 1. frissítőkre To support ny clim You need to provide: szállodi szállásr kidott költségeit. 2. Beszállás kényszerű megtgdás ) pproprite mericn Expressesetén: Corporte Crd ccount ) receipts legfeljebb ,-Ft-ig megtérítjük személynek for ll expenses; nd személy menetrend szerinti indulási idő b) tényleges itinerry schedule verifying relevnt scheduled indulási idő között étkezre frissítőkreflight kidott ticket(s) ws költségeit; chrged to Your mericn Express Corporte ccount Business Trvel ccount (subject to You lso b) Crd ezen felül, h or személy több mint 6 órás being Corporte Crd ); nd z indulás menetrend kedelmet szenved, vgy kedelem npján este 10Dely ór utánig trt, ttól függően, hogy c) iszerinti n respect of Luggge or Luggge Loss, Property melyik következik előbb, legfeljebb továbbind ,-Ft-ig Irregulrity Reportbe obtined from irline; megtérítjük személynek személy d) menetrend copy of Covered Flightidőt ticket; nd 30 órán belül - szerinti indulási követő tényleges indulási idő előtt - szállodi szállásr egyéb e) written confirmtion of delyed Flight deprture, flight igénybevett szolgálttásokr kidott költségeit. cncelltion, Missed Connection or Involuntry Denil of 3. C stlkozás leke esetén, legfeljebb ,-Ft-ig Bording from irline. megtérítjük személynek személy menetrend szerinti indulási idődestintion tényleges indulási 2. Deprture times, trnsfer nd points will beidő között étkezre, szállodi szállásr kidottcovered költségeit. estblishedfrissítőkre by reference to Insured Person s Flight 4. ticket. P oggyászkedelem vgy Elveszett poggyász esetén, személynek menetrend szerinti érkezi 3. ll informtion nd evidence required by or Our gents. This helyen nélkülözhetetlen ruhneműkre Us tisztálkodási cikkekre shll be provided expense of térítjük Insured Person or his or fordított kidásittz lábbik szerint meg her personl representtives. személynek: ) P oggyászkedelem esetén, 6 ór elteltét követően poggyász hiányánk 42 órájár legfeljebb ,- Ft ot; b) E lveszett poggyász esetén, poggyász hiányánk további 48 órájár (összesen 96 ór), legfeljebb további ,Ft ot Milyen esetekre nem vontkozik biztosítás? (kizárások) 1. biztosítás nem terjed ki rr Poggyászkedelemre Elveszett poggyászr ) mikor személy lkóhelyére visszszállító repülő jártokon utzik; vgy b) h kedelem vgy hiány poggyász vámhtóság vgy más htóság áltl lefogllás vgy elkobzás eredménye. 2. Nem teljesítünk kifizett: ) vámszbdterületen (Duty Free) vásárlás költségeire, vgy Ksel induló járt, Törölt járt, Lekett cstlkozás vgy Beszállás kényszerű megtgdás mitt keletkezett telefonköltségekre /vgy lterntív utzási költségekre; vgy 13

14 Summry of Globl Emergency b) h személy nem értesíti z elveszett ssistnce Including Pre-Trvel dvice, poggyászokkl fogllkozó megfelelő légitárssági htóságot Trvel ssistnce nd Medicl Emergency célállomáson, nem szerzi be szükséges vgyoni kárbejelentő jegyzőkönyvet, vgy nem teszi meg poggyász ssistnce megóvásához, illetve kben levő vgy elveszett megtlálásához szükséges lépeket;cover vgy This poggyász document provides detils of ssistnce c) Beszállás kényszerű esetén, hfür rrnged by Inter Prtnermegtgdás ssistnce Direktion személy önként elfogdj légitársság áltl feljánlott Deutschlnd (Grmischerstr. 8-10, Munich, kompenzációt felszállás Germny) for benefit of meghiúsulásáért. mericn Express Gold Corporte Crd s. Fontos tudnivlók (feltételek) 1. H Generl kártéríti igényt kíván látámsztni, következőket kell mellékelnie: 1.1 Guidelines ) kidásokt igzoló mericn Express rny Válllti To comply with Terms nd Conditions nd in order to receive Kártyszáml bizonyltit minden kidás vontkozásábn; benefits under present Group Policy Crd must b) z utzási tervet, mely bizonyítj, hogy menetrend contct ssistnce service provider ppointed by Insurer szerinti repülőjegy(ek) z mericn Express rny Válllti s soon s clim or potentil clim rises. In ny event, Crd Kártyszámlán vgy z Üzleti Utzási Számlán kerültek must contct ssistnce Service Provider before terhelként elszámolásr (Üzleti Számlár terhel incurring expenses over EUR 250 s soon s physiclly possible, esetén zzl feltétellel, hogy Ön egyúttl rny Válllti in order to obtin prior uthoristion by ssistnce service Kártybirtokos); provider c) P oggyászkedelem vgy Elveszett poggyász esetén, légitársságtól beszerzett vgyoni kárbejelentő 1.2 Specific ppliction s should cll: In njegyzőkönyvet; emergency, Crd d) jártr szóló másoltát; Crd number giving Crd s nme,jegy mericn Express e)s Ksel induló járt, Törölt járt, Lekett cstlkozás nd much informtion s possible. Plese give ssistnce vgy Beszállás kényszerű megtgdásánk tényét Service Provider telephone, fx or telex number where Crd megerősítő írott igzolást légitársságtól. cn be contcted. ll emergency services re open 24 hours dy, 365 dys yer. 2. z indulási idők, z átszállási pontok célállomás The ssistnce Service Provider for this Specific ppliction: személy útjár szóló menetjegy lpján Cll Us ssistnce Interntionl GmbH kerül meghtározásr. Nußdorfer Strße 64, -1090, Bécs, ustri 3. M inden olyn információ bizonyíték, mire Nekünk vgy 2. Definitions képviselőinknek szüksége lehet, személy vgy képviselője költségére kerül beszerzre. 2.1személyes The Insurer Benefits 1 10 re underwritten by: Inter Prtner ssistnce Direktion für Deutschlnd, Grmischerstr , Munich, Germny 2.2 The Policyholder: mericn Express Services Europe Limited Brnch, Hungry compny hving its registered office t 1052 Budpest, Deák Ferenc u. 10., Mgyrország. 14

15 Premium Globl Sürgősségi Segítségnyújtás 2.3 The Progrmme dministrtor nd ssistnce Service Provider: jelen dokumentum z Inter Prtner ssistnce Direktion für Cll Us ssistnce Interntionl GmBH Deutschlnd (Grmischerstr. 8-10, Munich, Germny) Wschhusgsse 2 z mericn Express rny Válllti hálóztán keresztül Vienn Kártybirtokosok számár nyújtott Sürgősségi Segítségnyújtás ustri feltételeit trtlmzz. Sürgősségi Segítségnyújtás rzletes Tel: z kizárólg rny Válllti Kártybirtokosokt illeti meg. UID Nr. TU Áltlános tudnivlók 2.4 The Beneficiry 1.1 Irányelvek mericn Express Services Europe Limited Brnch, Hungry ( szerződ teljesíte ssistnce jelen biztosítási feltételekben fogllt Issuer) with Inter Prtner Direktion für Deutschlnd szolgálttások igénybevétele érdekében Kártybirtokosnk (Grmischerstr. 8-10, Munich, Germny), for benefit of kpcsoltb kell lépnie Biztosító áltl segélyszolgálttl, mericn Express GoldCorporte Crdkijelölt s. The Benefits mint tényleges várhtó re extended freevgy of chrge to:kárigénye merül fel. Kártybirtokosnk továbbá zt megelőzően is kpcsoltb segélyszolgálttl nnk jóváhgyás megszerze kell lépnie ccount holder of Gold Corporte mericn Express érdekében, kidási meghldnák 250 EUR-t. Crd ( h Crd ) issued by issuer in Hungry; szolgálttó prtnerek 1.2 his/her dependent spouse nd children under 19 yers of ge Vzhelyzet Kártybirtokosnk in full-timeesetén eduction, living t Home. következő telefonszámot kell hívni: The Crd nd dependents ir permnent Kártybirtokosnk meg kell dni must nevét,hve z mericn Express residenceszámát, in Country of Deprture ll információkt, must be no more Kártyáj rendelkezére álló nd egyéb thn 80 yers of ge, in goodfxszámot stte of helth nd fit to trvel. továbbá zt telefonszámot, vgy telexszámot, Coverge dependents pplies only if y re trvelling with melyen for Kártybirtokos elérhető. Crd. The Crd is covered duringn unlimited Vlmennyi, vzhelyzetben elérhető szolgálttás np 24 number privte business Trips vehető. commencing nd ending in órájábn,ofz év 365ornpján igénybe Country of Deprture world-wide, with exception of Kártybirtokos rendelkezére álló Segélyszolgált: Country of Deprture, of mximum 91 consecutive dys. cll us ssistnce Interntionl GmbH Specific Definitions respect to certin Wschhusgsse 2, with -1020, Vienn, ustri.benefits my pply. 2.5 Mening of Words pplying to Whole Policy 2. Meghtározások Business ssocite mens business prtner, director or 2.1 biztosító Crdszámú s employeezwho hs closessistnce working reltionship z Jutttásokt Inter Prtner Direktion withdeutschlnd Crd, s certified by803339, Director or Mnger. für Grmischerstr Munich, Germny biztosítj Kártybirtokosok számár Close Reltive: Spouse or common lw or sme sex prtner (with Crd hs been living continuously 2.2 whom biztosítást kötő fél for t lestexpress 6 months nd with whom Crd is still mericn Services Europe Limited Fióktelep, living), mor, fr, mor-in-lw, dughter, son, Mgyrország, Mgyr Köztársságfr-in-lw, jog szerint bejegyzett (including leglly dopted dughter or son, orút son), működő társság, melynek székhelye: 1134step-dughter Budpest, Váci 33., dughter-in-lw, son-in-lw, bror, sister or fincé(e) Mgyrország. of Crd. 2.3 segítségnyújtó 2.5.3Us Country of Deprture : Hungry, Cll ssistnce Interntionl GmbH country where Crd ws issued. Wschhusgsse Vienn, ustri 15

16 2.4 biztosított Fmily: The Crd, his/her spouse or common lw or sme z mericn sex prtner Express(with Services whom Europe Crd Limited Fióktelep, hs been living continuously Mgyrország zfor Inter t lest Prtner 6 months ssistnce nd with Direktion whomfür Crd is still Deutschlnd (Grmischerstr. living), nturl, 8-10,foster or dopted Munich, Germny) child/children or legllétrejött között wrd ofbiztosítási Crd szerződ ndbiztosítottji, of prtner, többek ech között child being z mericn under 19 Express yers of rny ge Válllti in full-time Kártybirtokosok. eduction nd living t Home t time period of vlidity of Crd. Szolgálttásokt térítmentesen vehetik igénybe: Geogrphicl Limits: Crd is covered worldwide Kibocsátó áltl Mgyrországon kibocsátott mericn Express with Válllti exception of számltuljdonosi Country of Deprture. rny Kárty ( Kártybirtokosok); Plese Kártybirtokos eltrtott házstárs 19 év ltti, teljes idejű note following: iskoli képzben rzt vevő, Otthon élő gyermeke; If Crd is undertking holidy on cruise ship, llkártybirtokos pproprite benefits will pply whenlkóhelyének Crd is on eltrtotti állndó bord cruise ship nd Crd is embrking Kiindulási Országbn kellwhilst lennie, egyikük sem lehet 80 évesnél or disembrking. The Insurer will not py forállpotbn costs of idősebb, jó egzségi utzásr lklms kellir-se lenniük. rescue or emergency trnsfer shipbbn to shore. z eltrtottkr biztosítás csk z esetben terjed ki, h Kártybirtokossl együtt utznk Home: The Crd s principl plce of residence in Country of Deprture. Kártybirtokos végtelen számú, mximum 91 egymást követő npon át trtó, mgán- üzleti célú, Kiindulási Országbn Mnul Work: Work involving hnds-on involvement with kezdődő végződő Utzások során biztosított világszerte, instlltion, ssembly, mintennce or repir of electricl, Kiindulási Ország kivételével. mechnicl or hydrulic plnt, (or thn in purely mngeril/ supervisory, sles or dministrtive cpcity), eltérő undertking Egyes Szolgálttások vontkozásábn további or vgy of ny trde of plumber, electricin, lighting or sound technicin, trtlmú Meghtározások lehetnek lklmzhtók. crpenter, pinter/decortor or builder, or mnul lbour of ny 2.5 biztosítás érvényes meghtározások kind(or thnegzére in ctering industry) Kártybirtokos üzleti prtnere, igzgtój vgynd Üzlettárs: Medicl Emergency: bodily injury sustined, or sudden munkválllój, ki Kártybirtokossl közeli munkkpcsoltbn unforeseen illness suffered, by Crd whilst on Trip áll, vlmely tisztségviselő igzolás lpján. Tretment which resultsvezető in immedite in-ptient or out-ptient being deemed necessry by licensed medicl prctitioner Közeli Hozzátrtozó: Kártybirtokos házstárs, élettárs vgy zonos nemű társ (kivel Kártybirtokos leglább Policy Excess: The first EUR 80 per Crd nd/ 6 folymtosn jelenleg is együtt él), nyj, orhónpj dependent per ech nd every occurrence of out-ptient pj, nyós, pós, gyermeke, (beleértve törvényesen tretment. örökbefogdott gyermekét nevelt gyermekét is), menye, veje, Pre-Existing Medicl Condition: ny medicl or mentl testvére vgy jegyese. condition existing prior to Trip nd/or cusing Crd Kiindulási Ország: zon ország, melyben Kárty nd/or dependent pin or physicl distress or severely restricting kibocsátásr került. his or her norml mobility, nd including (but not limited to): Cslád:for Kártybirtokos, élettárs, vgy condition which Crdházstárs, is on witing list for zonos nemű társ (kivel Kártybirtokos leglább 6 hónpj hospitl in-ptient Tretment; folymtosn jelenleg is együtt él), vér szerinti, nevelt condition referred to medicl specilist or cuse of örökbefogdott gyermekei /vgy Kártybirtokos társ in-ptient Tretment within six months prior to Trip; törvényes gyámoltj, h gyermek 19. életévét még nem ny mentl condition including fer of flying or or töltötte be, teljes idejű iskoli képzben vesz rzt, trvel Kárty phobi; érvényességének ideje ltt Otthon él. condition for which terminl prognosis hs been provided by medicl prctitioner. 16

17 2.5.5 Földrjzi Strike orkorlátozások: Industril ction: Kártybirtokos ny form of industril Kiindulási ction, wherkivételével Ország orgnisedvilágszerte by trde union biztosított. committee Kártybirtokosnk or not, which is crried on with figyelemmel kell lennie intention z lábbikr: of preventing, mennyiben restricting or orwise interfering with hjóúton Kártybirtokos production vesz rzt, of goods vlmennyi or provision szolgálttásr of services. míg hjó fedélzetén trtózkodik, illetve míg jogosult, Kártybirtokos hjób beszáll, illetve bból kiszáll. Biztosító Tretment: Surgicl or medicl procedures, sole prtr nem fizeti légi tengeri ment vgy mentőhjóvl purpose of which is cure or relief of cute illness or injury. szállítás költségeit Trip: The Crd isállndó covered during n unlimited Otthon: Kártybirtokos trtózkodási helye number of privte or business Trips commencing nd ending in Kiindulási Országbn. Country of Deprture world-wide, of mximum 91 consecutive dys; Fiziki cover Munk: is, however, elektromos, limited gépzeti to totl vgy of 183 hidrulikus dys spent outside Country létesítmény üzembe of helyezét, Deprturefelszerelét, in ny 12 month krbntrtását period. vgy jvítását mgábn foglló kétkezi munk (mely nem Plese note following: csupán vezetői/felügyelői, értékesíti dminisztrtív The Crd will be covered whenvgy undertking Winter tevékenységből áll), vgy vízvezeték gázszerelő, villnyszerelő, Sports, on condition tht totl time Crd spends világítás-vgy hngtechniki szkember, ács, engged in se ctivities does not exceed festő/dekortőr, mximum of 17 dys építőmunkás szkm végze, illetve ( vendéglátóipron kívül) in totl per nnul period of insurnce. bármilyen fiziki munk Winter Sports: On- nd off-piste skiing, on- nd off-piste zonnli Ellátást Igénylő Egzségügyi Állpot:ice skting on snowbording, toboggning, glcier skiing, outdoor Kártybirtokosnk z Utzás során elszenvedett testi sérüle, recognised public rinks. The Crd is covered when tking hirtelen, előre Sports, nem láthtón bekövetkező mely prt in Winter s defined bove, onbetegsége, condition tht totl képesített gykorló orvos áltl szükségesnek trtott zonnli time Crd spends engged in se ctivities does fekvőbeteg mbuláns Kezelt not exceed vgy mximum of 17 dys in eredményez. totl per nnul period of insurnce Biztosítási Önrz: z első 80 EUR Kártybirtokosonként The Crd is not covered whenkezel engging in bobsleigh, eltrtottnként vlmennyi mbuláns során. heli skiing, ice hockey, luge, prskiing, skeleton, ski jumping, ski Korábbn Fennálló Egzségügyi Állpot: z Utzást rcing or ski stunting. megelőzően fennálló, /vgy Kártybirtokosnk vgy Specil conditions pplying off-piste: eltrtottjánk fiziki fájdlmt okozó, illetve bármelyiküket The Insurer expects Crd to comply with normálisguidelines: mozgásbn súlyosn korlátozó egzségügyi vgy following mentális ideértve különösen: The Crdállpot, must observe rules of resort or re. Crd mely should follow dvice of locl If inz doubt, olyn állpotot, mitt Kártybirtokos kórházi uthorised guides or instructors. off-piste fekvőbeteg Kezelre vontkozówhere várólistán vn; is only llowed compny of guide, guide s dvice should be strictly in z olyn állpotot, mely mitt Kártybirtokos Utzás előtti followed. Inexperienced skiers or snowborders should not go ht hónpon belül szkorvosi vizsgáltr vgy fekvőbeteg offpiste except under supervision of n uthorised guide. s Kezelre szorult; generl rule, Crd should exercise common sense nd vlmennyi mentális problémát, follow sensible locl prctices.ideértve repültől vló félelmet, vgy más utzássl kpcsoltos fóbiát; 3. Benefits gykorló orvos áltl végső fázisúnk minősített állpotot. 3.1 ssistnce Services Sztrájk Más Demonstráció: szkmi demonstrációk The Crd is entitled to obtin: vlmennyi, szkszervezet vgy más áltl szervezett fjtáj, Medicl ssistnce melyet áruk Emergency termelének vgy szolgálttások nyújtásánk megkdályozás vgy korlátozás szándékávl hjtnk végre. 17

18 Referrls Kezel: műtéti to Medicl vgyservices: egzségügyi eljárás, melynek Physicins, egyetlen célj hospitls, kut betegség clinics, vgy mbulnces, sérül gyógyítás privte duty vgy nurses, dentists, dentl clinics, services for disbled, opticins, enyhíte. ophthlmologists, phrmcies, suppliers of contct lenses nd Utzás: Kártybirtokos végtelen számú, mximum 91 medicl id equipment. egymást követő npon át trtó, mgán- üzleti célú, Kiindulási Desptch Országbn kezdődő of doctor végződő on utzási spot: során biztosított If Crd s világszerte, biztosítás condition mindzonáltl or circumstnces bármely 12 hónpos require it, ssistnce időszk során összesen Services 183, Provider Kiindulási will send Országon doctorkívül to töltött Crd npr korlátozódik. in order to ssess medicl condition; ( cost of helth Kártybirtokosnk tretment ndfigyelemmel ny doctor skell fees lennie shll z belábbikr: borne by Crd Kártybirtokos unless covered Téli Sportok undervégze benefit során of this csk Group zzlpolicy). feltétellel biztosított, hogydmission: Kártybirtokos áltl biztosítás egy éves Hospitl időszk során ezen tevékenységekkel összesen eltöltött idő nem The ssistnce Services Provider will orgnise subsequent hldhtj megn 17 npot. dmission into pproprite hospitl nd, if requested, Téli Sportok: gurntee medicl pályán expenses vgy pályán (to be kívüli chrged síel, to Crd pályán s vgy ccountkívüli pályán nd snowbord, subject to uthoristion szánkózás (toboggning), by Issuer, unless gleccser covered síel, under benefit szbdtéri jégkorcsoly of this Group elismert, Policy). nyilvános jégpályán. Kártybirtokos csk zzl feltétellel biztosított fent DesptchTéli of necessry medicines which cnnot be found meghtározott Sportok végze során, hogy Kártybirtokos loclly: áltl biztosítás egy éves időszk során ezen tevékenységekkel If Crdeltöltött s or meg circumstnces összesen idő condition nem hldhtj 17 npot.require it, nd if leglly possible, ssistnce Services Provider will Kártybirtokos nem biztosított bobozás, helikopteres síel, desptch medicine Crd s loction. The cost jégkorong, erre kiépítetttopályán ngy sebességű of medicine shll be borne by Crd. The cost of szánkózás (luge), ejtőernyős síel, szkeleton, síugrás, síverseny shipment shll be végze borne bysorán. ssistnce Services Provider. vgy síkrobtik Speciális feltételek pályán kívüli vontkozón: sporttevékenységekre Replcement of broken, lost or stolen glsses or contct Biztosító Kártybirtokostól z lábbik betrtását követeli meg: lenses: Crd s condition circumstnces require it, If Kártybirtokos nem sértior meg helyben iránydó ssistncekétség Services Provider will desptch replcement lenses szbályokt. esetén Kártybirtokosnk helyi orképesített glsses tokísérő Crd loction. The cost of ctul vgy s okttó tnácsát kell követnie. lenses or glsses shll be borne by csk Crdkísérő. The cost of hol pályán kívüli sporttevékenység társságábn shipment shll be by ssistnce Services Provider. megengedett, ottborne kísérő tnácsit szigorún be kell trtni. Trnsfer ofsíelők lost or forgotten prescriptions Tpsztltln vgy snowbordosok nem végezhetnek When possible by lw, ssistnce Services Provider kísérő shll pályán kívüli sporttevékenységet, kizárólg képesített endevour tomellett. fcilitte trnsfer of prescription from felügyelete Crd s home phrmcy to locl phrmcy. Á ltlános szbályként Kártybirtokosnk elvárhtó The cost of mediction nd ny prescription chrges shll be borne by gondossággl kell eljárni követnie kell helyben kilkult Crd. gykorltot Legl ssistnce 3. Szolgálttások Lwyer Referrls 3.1 segítségnyújtás keretében igénybevehető szolgálttások If Crd jiledszolgálttásokt (or thretened to be jiled) Kártybirtokos z is lábbi jogosult igénybe ssistnce Services Provider shll ppoint nd dvnce fees venni: of lwyer up to EUR 1,000 (to be chrged to Crd s Segítségnyújtás zonnli ellátástby igénylő egzségügyi ccount nd subject to uthoristion Issuer). állpot esetén 18

19 Egzségügyi Legl ssistnce ellátást nyújtó személyekhez irányítás z If Beneficiry egzségügyi ellátást is jiled nyújtó (or személyek: thretened orvosok, to be) kórházk, ssistnce Servicesmbulnciák, klinikák, Provider will ppoint mgánápolók, nd dvnce fogorvosok, fees fogklinikák, of lwyer up to EUR 1,000 rokkntk rzére(to biztosított be chrged szolgálttások, to Crd s látszerzek, ccount nd subject to uthoristion szemzek, gyógyszertárk, by kontktlencsék Issuer). egzségügyi segédeszközök szállítói dvnce pyment for bil bond Orvos kirendele helyszínen mennyiben If Beneficiry is jiled (or thretened to be), ssistnce Kártybirtokos állpot vgy körülmények Services Provider shll dvnce bil bondmegkövetelik, up to EUR 10,000 Segélyszolgált orvosts küld Kártybirtokoshoz, hogyto (to be chrged to Crd ccount nd subject egzségügyi by állpotát felmérje (z egzségügyi kezel díját uthoristion Issuer). költségeit Kártybirtokos köteles viselni, mennyiben zokt Desptch vlmely of n Interpreter jelen biztosítás Szolgálttás nem fedezi). In cse of imprisonment hospitlistion nd circumstnces Kórházi felvétel orsegélyszolgált megszervezi megfelelő demnd services of n interpreter, ssistnce Services kórházb kőbbi felvételt, mennyiben szu kséges, Provider shll mke necessry rrngements (to be chrged fedezi z egzségügyi költségeket ( Kibocsátó jóváhgyás to Crd ccount nd subject toszámláj uthoristion by esetén ezen s költségekkel Kártybirtokos megterhelre Issuer). kerül, mennyiben zokt jelen biztosítás vlmely Szolgálttás nem fedezi). Personl ssistnce szükséges, de helyben nem elérhető gyógyszerek The ssistnce Service Provider will endevour to provide: beszerze mennyiben Kártybirtokos állpot vgy Informtion prepring journey körülményekfor indokolják, jogilg lehetséges, Segélyszolgált beszerzi elszállítj gyógyszert rr Informtion on viss, pssports helyre, hol onkártybirtokos trtózkodik.for gyógyszer költségét Informtion inocultion requirements foreign trvel Kártybirtokos, szállítás költségét Informtion on customs Segélyszolgált viseli. nd duty regultions, Informtion on foreign exchnge rtes nd vlue dded txes Törött, elveszett vgy ellopott szemüvegek Referrls to mericn Express Trvel Offices állpot world-wide kontktlencsék pótlás mennyiben Service Kártybirtokos vgy körülmények indokolják, Segélyszolgált beszerzi Referrls to Embssies or Consultes elszállítj pótlencséket vgy pótszemüveget rr helyre, hol Referrls to Interpreters Kártybirtokos trtózkodik. lencsék vgy szemüveg költségét Kártybirtokos, szállítás költségét Segélyszolgált viseli Trvel Emergency ssistnce Elvesztett vgy otthon felejtett receptek szállítás Csh dvnces mennyiben jogilg lehetséges, Segélyszolgált mindent In event of lost or stolen csh, trvellers cheques, credit nd megtesz nnk érdekében, hogy receptnek Kártybirtokos chrge crds or in event tht re re no TSOs or utomtic otthoni gyógyszertárából helyi gyógyszertárb teller mchines (TMs ) vilble t Crd s loction, szállítását elősegítse. ssistnce Services Provider shll dvnce csh to Crd gyógykezel költségét vlmennyi, recepttel kpcsoltos up to EUR 1,000 (to be chrged to Crd s költséget Kártybirtokos visel. ccount nd subject to uthoristion by Issuer) Jogi segítségnyújtás Urgent messge rely Jogász kirendele Trnsmission of urgent messges from Crd to mennyiben Kártybirtokos büntet-végrehjtási intézetbe reltives, business ssocites, friends residing in his/her country kerül vgy z fenyegeti, Segélyszolgált kijelöl egy jogászt of residence nd vice vers. megelőlegezi nnk költségét 1000 EUR-ig ( Kibocsátó jóváhgyás esetén ezen költségekkel Kártybirtokos számláj Luggge ssistnce megterhelre The ssistncekerül). Services Provider will provide ssistnce in locting lost luggge nd shll provide to Crd regulr updtes on loction sttus. 19

20 Jogi ssistnce segítségnyújtás for return trip In cse of loss or mennyiben biztosított ft of személy mericn büntet-végrehjtási Express Crd or identity intézetbe ppers kerül vgy necessry z fenyegeti, to return Segélyszolgált home, ssistnce kijelöl egy Services jogászt Provider megelőlegezi will provide nnk ssistnce költségétin1000 replcing EUR-ig m. ( Kibocsátó In event of loss or ft of jóváhgyás esetén trnsporttion ezen költségekkel ticket to Kártybirtokos return home,számláj replcement trnsporttion megterhelre kerül). ticket shll be provided for n mount up to EUR 800 (to be chrged to Crd s ccount Óvdék megelőlegze nd subject to uthoristion by Issuer). mennyiben biztosított személy büntet-végrehjtási intézetbe 3.2 ssistnce kerül vgy z fenyegeti, Benefits Segélyszolgált megelőlegezi z óvdék összegét EUR-ig ( Kibocsátó jóváhgyás esetén ezen Medicl Benefits összeggel Kártybirtokos számláj megterhelre kerül). Cover under section 3.2 depends on Crd nd/or dependent Tolmács beingkirendele in good stte of helth nd fit to undertke Trip immeditely priorjáró Szbdságelvonássl to ir büntet deprture vgy on kényszerintézked Trip, s it my be stted in letter lklmzás, kórházi fromápolás, Crd illetve s olyn körülmények nd/or dependnt s esetén, fmily physicin. melyek megkövetelik tolmács igénybevételét, Segélyszolgált köteles megtenni szükséges intézkedeket ( Kibocsátó Benefit 1: Medicl jóváhgyás esetén ezen Expenses költségekkel Kártybirtokos számláj The Insurer willkeru l). py following costs for ech Crd megterhelre nd/or dependent who sustins bodily injury or suffers illness or dies whilst Személyes on Trip: segítségnyújtás Up toeur 120,000 for Inptient Tretment Segélyszolgált biztosítni törekszik:i.e. resonble medicl expenses necessrily incurred for immedite needs of z utzás megszervezéhez szükséges információkt; Medicl Emergency. Included re doctor s fees, hospitl expenses, vízumokkl, útlevelekkel kpcsoltos információkt; medicl Tretment nd medicl trnsporttion conveynce of Crd to nerest chrges külföldifor utzás során szükséges egzségügyi oltásokkl suitble hospitl brod. kpcsoltos információkt; U to EUR 16,000 (with Policykpcsoltos Excess of EUR 80) for Outptient p vám illetékszbályokkl információkt; Tretment i.e. resonble medicl expenses for doctors fees devizárfolymokkl ÁF-vl kpcsoltos információkt; incurred for immedite needs of Medicl Emergency. z mericn Express Trvel Service Offices Worldwide-hoz Benefit 2: Dentl Tretment irányítást; Costs of providing emergency dentl Tretment up to EUR 200 ngykövetségekhez vgy konzulátusokhoz irányítást; for immedite relief of pin; nd/or emergency repirs to dentures tolmácsokhoz or rtificil teethirányítást. crried out solely to llevite distress in eting. Trvel ccident Insurnce z utzás során sürgősségi segítségnyújtás : Reptrition Evcution Benefit Kzpénzelőleg dditionl utzási trvelling costshitelincurred in reptriting Crdvgy Kzpénz, csekk, betéti kárty elveszte to Country of Deprture when ellopás esetén, vgy mennyiben TSO vgyrecommended bnkjegykidóby ssistnce Service Provider s Senior Medicl utomt (TM) nem áll rendelkezre zon Officer. helyen,the holinsurer will py for cost of medicl escort if considered necessry. Kártybirtokos trtózkodik, Segélyszolgált 1000 EUR-ig lso kzpénzelőleget Insurer will py dditionl trvelling rzére nd resonble terjedő nyújt Kártybirtokos ( ccommodtion costs incurred in returning to Crd s Kibocsátó jóváhgyás esetén ezen összeggel Kártybirtokos Home ddress Crd s spouse or common lw számláj megterhelre kerül). or sme sex prtner nd/or Crd s child(ren) Sürgős üzenetek továbbítás ccompnying Crd on Trip nd subject to being Sürgős továbbítás Kártybirtokostól lkóhelyének coveredüzenetek under this Group Policy. országábn lkó rokonok, üzlettársk, brátok rzére zoktól Kártybirtokos rzére. 20

American Express Your insurance Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Green Card

American Express Your insurance Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Green Card Americn Your insurnce Express Válllti documenttion Kárty for Utzási the Americn Biztosítás Express Corporte Green Crd 1. KÖTVÉNY-ÖSSZEFOGLALÓ POLICY SUMMARY FONTOS IMPORTANT INFORMÁCIÓK INFORMATION A This

Részletesebben

American Express Your insurance Arany Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Gold Card

American Express Your insurance Arany Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Gold Card Americn Your insurnce Express Arny documenttion Válllti Kárty for Utzási the Americn Biztosítás Express Corporte Gold Crd 1. KÖTVÉNY-ÖSSZEFOGLALÓ POLICY SUMMARY FONTOS IMPORTANT INFORMÁCIÓK INFORMATION

Részletesebben

American Express Your insurance Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Green Card

American Express Your insurance Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Green Card Americn Your insurnce Express Válllti documenttion Kárty for Utzási the Americn Biztosítás Express Corporte Green Crd 1. KÖTVÉNY-ÖSSZEFOGLALÓ POLICY SUMMARY FONTOS IMPORTANT INFORMÁCIÓK INFORMATION A This

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ COMPANY PROFILE

CÉGISMERTETŐ COMPANY PROFILE CÉGISMERTETŐ COMPANY PROFILE UC of yer MAGUNKRÓL ABOUT US A 10 éve hzi középvállltok egyik htározó munikációs IP telefóniás rendszer eszköz szállítój. Számunkr elsődleges ságú, z áltlunk szállított lehető

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TEST REPORT

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TEST REPORT H-1119 Budpest, Thán Károly u. 3-5. Telefonszám: (+361) 205-5881; Fx: (+361) 203-1167 VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TEST REPORT A vizsgálti jegyzıkönyv szám: Number of test report A jegyzıkönyv oldlink szám:

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei EUB2006-04CIB Külföldrõl hívható Hungary Direct számok

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

BÉRLETISZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről dr. Márffy Mári (n,: Schwrher Mári, 1029 Budpest, Orom u. 11. sz. ltti lkos) és dr. Tóth Csb (n.: dr. Márfry Mári, 1012 Budpest, Logodi u.57. sz. ltti lkos),

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről

Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére K10. számú melléklet Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről Hatályos: 2016. szeptember

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

CONTENTS CANCELLATION INSURANCE EUB2015-02ST. TRAVEL INSURANCE General and Special Terms and Conditions EUB2015-01U2

CONTENTS CANCELLATION INSURANCE EUB2015-02ST. TRAVEL INSURANCE General and Special Terms and Conditions EUB2015-01U2 CONTENTS Present General terms and conditions and Specific terms and conditions have been prepared in both Hungarian and English language. In case of differences the Hungarian text shall be applicable.

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

T/803. számú törvényjavaslat

T/803. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/803. számú törvényjavaslat a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek

MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek MediHelp Accident Cover MediHelp balesetbiztosítás Schedule Biztosítási szolgáltatások SCHEDULE attaching to and

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu Lncer Sedn SPORTOS ELEGANCIA Elég egyetlen pillntás Lncerre, és rögtön nyilvánvlóvá válik, hogy egy olyn utóról vn szó, mi bármilyen környezetben kitűnik tömegből. Annyir sportos és dinmikus,

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Balatonfenyvesi kisvasút

Balatonfenyvesi kisvasút Bltonfenyvesi kisvsút 2015 MÁV-START / ÉKSZ - 07/019/2015 Széles mosoly, keskeny nyomtáv Fedezze fel Ngyberek vdregényes szépségeit MÁV-START egész évben közleked Bltonfenyvesi kisvsútján! Jelenleg bltonfenyvesi

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH WELCOME TO HUNGARY BASIC, TOP ÉS WELCOME TO HUNGARY & EUROPE INSURANCE PRODUCTS Európai Utazási Biztosító Zrt. General information EUB customer service: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Contents / Tartalomjegyzék Your MediHelp Healthcare Plan:...3 MediHelp egészségbiztosítási terve:...3

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdos 1 személyének

Részletesebben

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A bevándorló vízumkérelmezőknek vízumkérelmük benyújtása előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetniük magukat a hivatalunk

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Gy. 148-1613/2012./0. MÁV Zrt.

HIRDETMÉNY. Gy. 148-1613/2012./0. MÁV Zrt. HIRDETMÉNY Értesítjük Tisztelt Utsinkt, hogy 212. szeptember 22-én :-tól 212. szeptember 23-án 17: óráig Budpest Htvn vsútvonlon krbntrtási munkáltokt végzünk. A krbntrtási munkák mitt 212. szeptember

Részletesebben

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-42WH

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-42WH WELCOME TO HUNGARY BASIC, TOP AND WELCOME TO HUNGARY & EUROPE INSURANCE PRODUCTS Európai Utazási Biztosító Zrt. General information EUB customer service: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben