American Express Gold Corporate. Vállalati Kártya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "American Express Gold Corporate. Vállalati Kártya"

Átírás

1 Mgyr English Print mericn Express Gold Corporte Crd rny Válllti Kárty Business Utzási Biztosítás Trvel Insurnce

2 Summry Utzási Blesetbiztosítás of business Trvel Üzleti ccident Úton Insurnce Certificte Feltételek Biztosítási of Insurnce Jelencertificte This biztosításiprovides feltételek detils ( továbbikbn: of Insurnce Biztosítási cover rrnged by mericn Express Feltételek ) trtlmzzák ServiceszEurope CE Europen Limited Brnch, Group Ltd. Hungry with CE ( továbbikbn: Europen Group Biztosító ) Ltd. (herefter áltl zclled mericn The Compny), Express for benefitválllti rny of mericn Kártybirtokosok Express Gold számár Corporte nyújtott Crd s. biztosítás fontosbb feltételeit. biztosítás kizárólg z rny Válllti Definitions nd Scope of Coverge Kártybirtokosokt illeti meg. This Description of Coverge describes benefits, terms nd Meghtározások Biztosítási Feltételek conditions of this Policy 51UK428586, which provides group ccidentl Biztosítási deth Feltételek nd dismemberment trtlmzzák insurnce z 51UK benefits. számú Whenever used csoportos biztosítási herein,kötvény Corporte lpján Crd,járó Corporte kártéríti Crdösszegeket,, nd Corporte biztosítási feltételeket, Crd ccount melyek shllbleseti refer to mericn hlál vgyexpress bleseti Gold Corporte Crd. rokkntság esetén érvényesek. z rny Válllti Kárty, rny Válllti Kártybirtokos z rny Válllti Kártyszáml ccident mens n unexpected event which cuses Bodily kifejezek mindegyike z mericn Express rny Válllti Injury nd shll lso include exposure resulting from mishp on Kártyár utl. Common Crrier Conveynce in which Insured Person is trvelling. z z előre nem láthtó esemény, mely Személyi Bleset : Sérült okoz, ideértve Közforglmi Járművön utzó irport Premises Benefit is benefit mount pyble Személy áltl elszenvedett blesetet. if Insured Person sustins Bodily Injury while upon ny irport premises Repülőtéri Kártéríti designted Összeg : for pssenger z kártéríti use, but összeg, only when Insured melyre Person is Személy upon such olypremises módon válik immeditely jogosulttá, before bording, hogy vlmely or immeditely repülőtérhez fter trtozó, lighting z utsok from számár Scheduled nyitott Flight on Business Trip or Personl Trip. el, kizárólg közvetlenül területen Személyi Sérült szenved vlmely Menetrend Szerinti Jártr beszállás előtt vgy irport Trnsporttion Benefit is benefit mount pyble zzl vló megérkezt követően. if Insured Person sustins Bodily Injury while riding s pssenger Közlekedi in, bording, Kártéríti lighting from or being by, Repülőtéri Összeg : zstruck kártéríti lnd Common Conveynce oroly scheduled helicopter összeg, melyre Crrier Személy módon válik operted shogy Common Crrier Conveynce, but only: jogosulttá, vlmely szárzföldi Közforglmi Járműben vgy Közforglmi Járműként üzemeltetett helikopterben utzv, 1. when going directly to n irport for purpose of bording z rr vgy bból fel- kiszállás közben, vgy nnk Scheduled Flight on Business Trip or Personl Trip; or következtében, vgy z említett Közforglmi Jármű 2. when leving directly from n irport fter from Személyt elüti, Személyi Sérült szenved el,lighting de kizárólg Scheduled Flight on Business Trip or Personl Trip. mennyiben: 1. z említett esemény Út injury vgy Mgánút Bodily Injury mens Üzleti physicl which: megkezde érdekében, Menetrend Szerinti Jártr beszállás 1. is cused by n ccident; nd céljából repülőtérre utzás során következik be, vgy 2. occurs solely nd independently of ny or cuse, except 2. illness z említett esemény Üzleti Útról Mgánútról directly resulting from, or vgy medicl or surgicl tretment megérkezt Menetrend Szerinti Jártról rendered necessry by such injury; nd kiszállást követően, közvetlenül repülőtérről 3. vissztér occsions deth or dismemberment of Insured Person során következik be. within 365 dys from dte of ccident. 2

3 Személyi Trip Business Sérül : mens zbon testi fide sérül, business trip on ssignment by,melyet or t Bleset direction of, Sponsoring for 1. során szenvednek el,orgniztion purpose of furring business of Sponsoring 2. melynek bekövetkeze semmilyen egyéb oknk nem Orgniztion; but shll not include everydy trvel to nd from tuljdoníthtó, ide nem értve kifejezetten sérül mitt work, bon fide leves of bsence, personl side trips or vctions. fellépő betegséget vgy kifejezetten sérül mitt Common Crrier benefitbevtkozást, mount pyble szükséges orvosibenefit kezeltmens vgy sebzeti if Insured Person sustins Bodily Injury s result of n ccident 3. mely Személy hlálát vgy károsodását okozz which occursnpjától while riding solely 365 s npon pssenger in, or bording or Bleset számított belül. lighting from or being struck by Common Crrier Conveynce Üzleti Út : z tényleges út vgy whilst on Business Trip or üzleti Personl Trip. kiküldet Szponzoráló Szervezez vgy Szponzoráló Szervezet áltl, Common rendeltete Crrier Conveynce mens n ir, lnd or wter vehicle melynek Szponzoráló Szervezet üzletének (or thn rentl vehicle) licensed crry pssengers hire. előmozdítás, ide nem értve npitomunkáb járás, for tényleges távollét, célú út szbdság során tett utzásokt. Insuredszemélyes Persons re: ll Corporte Crd s whose Trnsporttion Costs re chrged Közforglmi Kártéríti Összeg : z kártéríti összeg, to Corporte Crds, issued by mericn Express Relted melyre Személy oly módon válik Trvel jogosulttá, hogy Services Compny, Inc. its subsidiries, nd licensees Üzleti Útján vgy Mgánútján Bleset ffilites következtében Személyi (mericn Express), long s is billed Forints nd Sérült szenved el,s kizárólg oly Crd módon, hogyinvlmely who re officers, prtners, proprietors or employees of Sponsoring Közforglmi Járműben utsként utzik, bból kiszáll, bb beszáll, Orgniztions nd whose Crd ccounts re in good stnding. vgy Közforglmi Jármű elüti. Employees of Sponsoring Orgniztions with mericn Express Közforglmi zfor z whom engedéllyel üzemeltetett vgy Business TrvelJármű : ccounts, Trnsporttion Costslégi, re vízi chrged szárzföldi jármű,re melyet fizető Persons. utsok szállításár hsználnk, to such ccounts, lso Insured Spouses/Domestic ide nem értve bérelt járműveket. Prtners nd dependent children under ge 23 of Insured Persons re lso Insured Persons for Business Trip Hzrds if: Válllti Személy : z személy, ki rny Kártybirtokos kinek z Utzási Költségeivel megterhelik 1. t rvelling with Insured Person on Business Trip nd t zrequest rny Válllti Kártyát, melyet z mericn Express nd Trvel nd expense of Sponsoring Orgniztion; Relted Services Compny, Inc., leányválllti, érdekeltségei 2. Trnsporttion Costs re chrged for m to Sponsoring szerződes prtnerei (mericn Express) bocsátnk ki, feltéve, Orgniztion s Corporte Crd ccount, Business Trvel hogy z rny Kártyát mgyr forintbn számlázzák, ki olyn ccount or Tresurers Crd ccount. Szponzoráló Szervezet tisztségviselője, prtnere, tuljdonos Spouses/Domestic Prtners nd dependent children under vgy lklmzottj, melynek rny Kártyszámláját/Számláját ge of 23 of Insured Persons lso Insured Persons for Personl kiegyenlítetlen trtozás nem re terheli. Trip Hzrds if Trnsporttion Costs re chrged for m to Szintén Személynek minősül z mericn Express Sponsoring Orgniztion s Corporte Crd ccount, Business Üzleti Utzási Számlávl rendelkező Szponzoráló Szervezet olyn Trvel ccount or Tresurers Crd ccount. rny Válllti Kártybirtokos munkválllój, kinek Utzási ny person uthorized by Sponsoring Orgniztion (n Költségeit ezen számlákról fizetik. uthorized Trveller) which hs Corporte Crd ccount, Személy házstárs/élettárs 23 év ltti eltrtott Business Trvel ccount or Tresurers Crd ccount issued by leszármzottj szintén Személynek minősül z Üzleti mericn Express to hve ir Trnsporttion Costs chrged to Út Kockázti vontkozásábn, tht ccount s long s Crdmennyiben is billed in Forints. 1. Személlyel együtt utzik Üzleti Úton Szponzoráló Loss is covered by Policy provided Bodily Injury is Szervezet kérének megfelelően költségére; sustined by Insured Person, s defined: 2. z Utzási Költségeit Szponzoráló Szervezet rny Válllti Kártyszámlájáról vgy Üzleti fizetik. 1. w hilst Policy is in force with Utzási respect Számlájáról to Insured Person, nd 2. under circumstnces nd in mnner described Személy házstárs/élettárs 23 év lttiin eltrtott prgrph entitled leszármzottj szintén Személynek minősül Mgánút Kockázti vontkozásábn, mennyiben z Utzási Költségeit 3

4 Szponzoráló When Benefits Szervezet re Pyble. rny Válllti Kártyszámlájáról vgy Üzleti Utzási Számlájáról fizetik. Personl Trip mens trip tken by Insured Person between point Szintén of deprture Személynek nd finl minősül destintion z rny sválllti shown on Insured Person s vgy Kártyszámlávl ticket. Üzleti The trip Utzási myszámlávl be stndrendelkező lone trip; side trip; or vction Szponzoráló Szervezet undertken áltl felhtlmzott fter commencement olyn uts of Business Trip nd ( Felhtlmzott Uts ), prior ki to jogosult Return Trip. utzási Personl költségeit Trip fenti is not for purpose számlákr terhelni, of furring feltéve, hogy z business rny Kártyávl of Sponsoring eszközölt Orgniztion. terhelek mgyr forintbn kerülnek kiszámlázásr. VlmelyTrip Return mensszemély Insured áltlperson s elszenvedett return Veszteség from vel jelen ccident Insurnce biztosítási feltételekbusiness htály ltt Trip áll, fter 30 consecutive dys to ir 1. mennyiben residence orjelen plce biztosítási of regulrfeltételek employment. z illető Személy vontkozásábn lklmzndók, Scheduled Flight mens flight in n ircrft, or helicopter, 2. oly módon ir feltételek operted by n crrier, mellett, providedhogyn tht: zt Mikor Fizetendő Kártérít elnevezű fejezet trtlmzz. 1. s uch ir crrier holds certificte, license or similr Mgánút : z z melyet ir Személy menetjegyén uthoriztion forút, scheduled trnsporttion issued by kiindulási helyként végső érkezi helyként feltüntetett relevnt uthorities in country in which ircrft ispontok között tesz meg. lehet szbdság ltt, egyénimintins vgy registered, ndinmgánút ccordnce with such uthoriztion, szervezett út során tett utzás, Üzleti Út megkezdét nd publishes schedules nd melyet triffs forzpssenger service követően Visszút előttttesznek Mgánútnk nem betweennmed irports regulrmeg. nd specific times; nd rendeltete Szponzoráló Szervezet üzletének előmozdítás. 2. such flight is regulrly nd continully flown on routes nd t Visszút : z z út, melyet Személy 30or npot times s published in BC World irwys Guide similr követően, szokásos trtózkodási vgy munkvégzi publiction mended from timehelyére to time. Deprture times, helyére z Üzleti Útról vissztér érdekébenin tesz meg. trnsfer nd destintion points will be estblished reference to Insured Persons Scheduled Flightáltl ticket. Menetrend Szerinti Járt : légitársság üzemeltetett repülőgép vgy helikopter igénybevételével utzás, h Sponsoring Orgniztion mens corportion, prtnership, 1. légitársság rendelkezikor ny légijárműt ország ssocition, proprietorship prent,nyilvántrtó subsidiry or ffilite megfelelő htóság(i) áltl kibocsátott engedéllyel, igzolássl reof which prticiptes in Corporte Crd or Business vgy egyéb felhtlmzássl, mely menetrend szerinti légi Trvel ccount Progrms of mericn Express. közlekedi szolgálttás nyújtásár jogosítj, mely Terrorism mens ctivities ginst persons, orgniztions felhtlmzásbn foglltkkl összhngbn menetrendetor property of ny nture: díjszbást tesz közzé trt fenn meghtározott repülőterek között meghtározott rendszeresen nyújtott légi 1. tht involves followingidőpontbn or preprtion for following: utsszállítási szolgálttás tekintetében, of, orrendszeresen thret of, force violence; or biztosított z BC 2.. zuse utzás or folymtosn irwysof, Guide vgy más, hsonló kidvány b.world commission or thret of, dngerous ct; or mindenkor htályos kidásábn feltüntetett útvonlon időpontbn. c. c ommission of, or thret of, n ct tht interferes with or z indulási z átszállási pontot célállomást disruptsidőt, n electronic, communiction, informtion, or Személy Menetrend Szerinti mechnicl system; nd Jártr szóló menetjegyében szereplő dtok szerint kell megállpítni. 2. when one or both of following pplies: Szponzoráló zor társság, egyesül, egyesület,. t he effect isszervezet : to intimidte coerce government or tuljdonosi jogokkl felruházott személy, ezek tuljdonos, civilin popultion or ny segment reof, or to disrupt ny leányválllt mely rzt vesz z mericn segment ofvgy érdekeltsége, economy; Express rny Válllti Kárty vgy Üzleti Utzási Száml b. i t ppers tht intent is to intimidte or coerce progrmjábn. government, or to furr politicl, ideologicl, religious, Terrorizmus : zt személyek, vgy socil or economic objectivesszervezetek or to express (ortuljdon express elleni tevékenységet opposition jelenti, to) philosophy or ideology. 4

5 1. Trnsporttion mely z lábbik Costs megvlósulását mens costs ofvgy trvel zs rr fre vló pying pssenger előkzületet in nyvonj Common mgávl: Crrier Conveynce or thn txicb. ) fiziki erőszk vgy kényszerít lklmzás vgy zzl vló ccidentl Deth nd Dismemberment Benefit fenyeget, vgy The py okozó benefit mount determined from vgy b)compny vlmilyenshll veszélyt cselekmény megvlósítás Tblezzl of Losses (below) if nvgy Insured Person sustins Loss stted vló fenyeget, herein resulting elektronikus, from Bodily Injury, provided tht: c) vlmilyen kommunikációs, információs vgy mechnikus rendszer megzvrás, vgy zzl 1. s uch Loss occurs within 365 dys fter megrongálás dte of ccident vló fenyeget; cusing such loss; nd 2. melynek során z lábbik vlmelyike vgy mindegyike 2. if more thn one Loss stted in sid Tble is sustined s megvlósul: result of one ccident, only one of mounts so stted, ) tevékenység eredménye vlmely kormányzti szerv, lrgest, shll be pyble. lkosság vgy nnk egy rze megfélemlíte vgy Tblekényszeríte, of Losses b) tevékenység célj feltehetően vlmely kormányzti szerv Description of Loss vgy kényszeríte, Business Trip Personl Trip megfélemlíte vgy vlmely politiki, Hzrd Hzrd világnézeti, vllási, szociális vgy gzdsági meggyőződ Life szerinti célok előmozdítás,huf HUF elére vgy vlmely filozófii ideológii nézet (vgyhuf z ellene vló tiltkozás) Bothvgy Hnds or Both Feet HUF kifejeze. or Sight of Both Eyes Utzási bármely Közforglmi JárműbenHUF díjfizető One HndKöltség : nd One Foot HUF utsként utzás költségeit jelenti, txi kivételével. Eir Hnd or Foot nd Sight of One Eye HUF HUF Speech nd Hering HUF HUF Eir Hnd or Foot HUF HUF Sight of One Eye HUF HUF Speech or Hering HUF HUF Thumb nd Index Finger of Sme Hnd HUF HUF The term Loss shll men with regrd to hnds nd feet, ctul severnce through or bove wrists or nkle joints, nd with regrd to eyes, entire irrecoverble loss of sight. Loss shll men with regrd to thumb nd index finger ctul severnce through or bove joints closest to plm; with regrd to speech, entire nd irrecoverble loss; nd with regrd to hering, entire nd irrecoverble loss in both ers. Mximum Benefit per Insured Person In no event will multiple Corporte Crd ccounts or Business Trvel ccounts obligte The Compny to py for more thn one Loss sustined by ny one individul Insured Person s result of ny one ccident. The Compny s obligtion under Policy will be determined ccording to highest mount pyble under ny one of mericn Express ccounts which provides cover in reltion to ccident nd Loss in question. 5

6 Exposure nd Disppernce Bleseti hlál rokkntsági jutttás If by reson of n ccident coveredkövetkeztében under Policy n Insured Személy áltl Bleset elszenvedett Person is unvoidbly exposed elements nd s result Veszteség esetén Biztosító zto lábbi Kártéríti Jegyzékben of such exposure suffers Loss for which benefit mount is szereplő kártéríti összeget köteles megfizetni: orwise pyble hereunder, Loss Blesetet will be covered under 1. f eltéve, hogy Veszteség z such zt okozó követő 365 terms of belül Policy. If be, body npon következik of n Insured Person hs not been found one Veszteség yer fter disppernce, forced következtében, lnding, strnding, 2. h több következik be egy Bleset sinking or wrecking of Common CrrierzConveynce in which csk egy biztosítási összeg fizetendő, lklmzhtó összegek such person ws n occupnt n it shll be deemed, subject közül legmgsbb. to ll or terms nd provisions of Policy, tht such Insured Kártéríti jegyzék Person shll hve suffered Loss of life. Veszteség leírás When Benefits re Pyble Üzleti út kockázt Mgánút kockázt ,-Ft ,-Ft Description of vgy Business Mindkét kézfej mindkéttrip hzrd ,-Ft ,-Ft Benefits re pyble under only one Hzrd for ny one Loss. Bleseti hlál lábfej elveszte vgy mindkét The pplicble benefit mount is pyble if Insured Person szem látóképességének sustins Bodily Injury nywhere in world while on Business elveszte Trip. Such insurnce shll pply only when nd fter Insured Egy kézfej egyir lábfejtrnsporttion ,-Ft ,-Ft Person chrges Costs to Corporte Crd elveszte ccount, or such Trnsporttion Costs re chrged on ir behlf toegy Business ccount. kézfej vgytrvel egy lábfej ,-Ft ,-Ft egy szem látóképességének 24 Hour ccident Protection while on Business Trip elveszte Coverge when Insured Person leves ir residence Beszéd- begins hllóképesség ,-Ft ,-Ft orelveszte plce of regulr employment for purpose of going on Egy Business Tripegy or t time chrges for Trnsporttion Costs kézfej vgy lábfej ,-Ft ,-Ft hve been mde to Corporte Crd ccount or Business Trvel elveszte ccount, whichever occurs lst. For Business Trips lsting Egy szem látóképességének ,-Ft ,-Ft 30 consecutive dys coverge remins continuously in effect until elvesztee Insured Person returns to ir residence or plce of regulr Beszéd- vgy hllóképesség ,-Ft ,-Ft employment whichever occurs first. For Business Trips longer thn elveszte 30 consecutive dys, coverge ceses t 12:01 m t Insured Person s loction on 31st dy ,-ft of Business Trip. Hüvelykujj muttóujj ,-Ft Business coverge incorportes: elvesztetrip ugynzon kézfejen 1. Common Crrier Benefit; nd Veszteség kézfej lábfej vontkozásábn kézfej közvetlenül 2. irport Trnsporttion nd is mgábn foglló, csuklóízület feletti vgy Benefit; csuklóízületet 3. irport Premises Benefit. illetve lábfej közvetlenül bokízület feletti vgy bokízületet is mgábn foglló tényleges elvesztét jelenti, szem Business Trips longer thn 30 dys vontkozásábn látóképesség teljes visszállíthttln elvesztét. Coverge is rectivted when Insured Person begins Veszteség hüvelykujjfor muttóujj Return Trip. Coverge Return vontkozásábn Trip is limited to:z ujjk tényleges elvesztét jelenti közvetlenül tenyérhez 1. Common Crrier Benefit; nd legközelebbi ujjízület felett vgy z ujjízületet is mgábn 2. irport Trnsporttion Benefit; nd fogllón; beszédképesség vontkozásábn nnk teljes 3. irport Premiseselvesztét; Benefit. visszállíthttln hllóképesség vontkozásábn mindkét fül hllóképességének teljes visszállíthttln elvesztét. 6

7 kártéríti The pplicble összeg Benefits legngyobb mountmértéke pyble biztosított for ny Loss személyenként sustined during Return Trip will be determined from Business Trip Biztosító többof rny Válllti Kártyszáml vgy Üzleti Utzási Hzrd column Tble of Losses. Száml megléte esetén sem köteles egy Személy Description áltl egy Bleset of Personl során elszenvedett Trip hzrdveszteségért többszörös kártérítt fizetni. Biztosító fizeti kötelezettsége jelen Benefits covered under Personl Trip Hzrd re not covered Biztosítási Feltételek lpján zon legmgsbb összegig terjed, under Businessmericn Trip Hzrd. uthorized Trvellers, defined mely bármelyik Express Száml feltételeis szerint within következtében Insured Personelszenvedett definition, re not eligible forjár. Personl Bleset Veszteség mitt Trip cover. The pplicble benefit mount is pyble if Insured Person sustins Bodily Kiszolgálttottság környezeti Injury nywhere htásoknk in world eltűn while on Personl Trip. Such insurnce shll pply only when nd fter mennyiben jelen Biztosítási Feltételek htály lá Insured Person chrges ir Trnsporttion Costs totrtozó Corporte Bleset következtében Személy elkerülhetetlenül Crd ccount, or such Trnsporttion Costs re chrged on ir ki vn téve őt körülvevő behlf to z Business Trvel környezeti ccount. htásoknk, ennek következtében olyn Veszteséget szenved Coverge for Personl Trips is limited to: el, mely mitt egyébként jelen Biztosítási Feltételek szerint kártérít lenne 1. Common Crrier Benefit; nd fizetendő, Veszteségért Kártéríti Jegyzék szerinti kártéríti 2. irport összeg jár.trnsporttion Benefit; nd 3. Premises Benefit. Hirport Személy teste nem kerül elő 365 npon belül zt követően, hogy Közforglmi Jármű, melyben Unlike Business Trip Hzrd no 24 hour coverge opertes. Személy utzik, kényszerleszállást vgy kényszerített leszállást Exclusions végez, zátonyr fut, elsüllyed vgy hjótört szenved el, mennyiben jelen biztosítási feltételekben rögzített többi feltétel The Policy does not cover ny Loss cused or contributed to by: is teljesül, úgy kell tekinteni, hogy z illető Személy bleseti során elhunyt. 1. lcoholhlál intoxiction s defined in jurisdiction where ccident occurred nd/or cting under influence of lcohol Mikor fizetendő kártérít bove locl permitted legl limit; Kártérít egy Veszteségért csk egy kockázt feltételei szerint jár 2. intentionlly self-inflicted injury, suicide, self-destruction or ny while sne; zttempt Üzleti Útret kockázt meghtározás 3. i llness, sickness, disese, physicl or mentl infirmity, or ny Kártéríti összeg fizetendő, mennyiben Személy medicl surgicl tretment for szenved such conditions, Üzleti Útj or során Személyi Sérült el bárholunless világon. of is required s direct result Eztretment csk kkortól condition zt követően lklmzndó, mikor of coveredszemély Bodily Injury; Utzási Költségeit z rny Válllti Kártyszámláról kifizeti, vgy nevében z Utzási Költségeket 4. t rvel into hzrdous work sites (e.g., underwter, mines, z Üzleti Utzási Számláról kifizetik. construction sites, oilrigs, etc.); 24 órás fedezet bleset esetére Üzleti Út során 5. declred or undeclred wr or ny ct reof; however, ny ct committed n gent of nyfedezet government, or fction jelen biztosítási by feltételek szerinti életbeprty lép, mikor engged Személy in wr, hostilities or wrlike opertions szokásosortrtózkodási helyéről vgyprovided szokásos such gent ishelyéről cting secretly ndindul, not invgy connection with ny munkvégzi Üzleti Útr mikor z Utzási opertion rmed forceskártyszámlán (wher militry, or irutzási forces) Költségek zof rny Válllti vgynvl, z Üzleti in country where injury occurs shll not beidőpont deemed n Számlán terhelre kerülnek, szerint, hogy melyik ct of wr; következik be kőbb. 6. service in militry, nvl or ir service of ny country; 7. prticiption in ny militry, police or fire-fighting ctivity; 7

8 Legfeljebb 8. ctivities30 undertken egymást követő s n opertor npon átor trtó crewüzleti member Út esetén of ny fedezet Common folymtosn Crrier Conveynce; életben mrd mindddig, míg Személy szokásos trtózkodási helyére vgy 9. flying inmunkvégzi ircrft ownedhelyére or lesed by Insured szokásos vissztér, melyik Person s hmrbb Sponsoring következik be. Orgniztion; 10. f lying in ny ircrft which is chrtered non-scheduled 30 egymást követő npnál hosszbb Üzleti Út esetén fedezet licensed common hired by singletrtózkodási orgniztion; z Üzleti Út 31. npjáncrrier Személy helyén iránydó idő szerintircrft kor megszűnik. 11. flying in militry or ny ircrft which requires specil wivers; z permits Üzleti Útor fedezet z lábbikt fogllj mgábn: 1. Összeg, 12.Közforglmi c ommissionkártéríti of or ttempt to commit n illegl ct by or on 2. Repülőtéri Közlekedi Kártéríti Összeg, behlf of Insured Person or ir beneficiries; 3. Repülőtéri Kártéríti Összeg. 13. d irectly or indirectly, ctul, lleged or thretened 30 dischrge, npnál hosszbb Üzleti Út dispersl, seepge, migrtion, escpe, relese of or exposure to ny hzrdous or fedezet ismét életbe lép mint biologicl, chemicl, Személy nucler megkezdi rdioctive mteril, gs, mtter or contmintion; Visszutt. Visszút tekintetében fedezet z lábbikr terjed ki: of ny drug, mediction, nrcotic or hllucinogen, unless 14. tking 1. Közforglmi Kártéríti Összeg, s prescribed by physicin; 2. Repülőtéri Közlekedi Kártéríti Összeg, 15.Repülőtéri tking of lcohol in combintion with ny drug or mediction; 3. Kártéríti Összeg. 16.Visszút n ct ofsorán Terrorism except when such event occurskártéríti under: elszenvedett Veszteségért fizetendő 1. Common CrrierJegyzék Benefit; Üzleti or összeget Kártéríti Út Kockázt oszlopábn szereplő dtok lpján kell meghtározni. 2. irport Trnsporttion Benefit; or 3. irport Premises Benefit wher on Business Trip or Mgánút kockázt meghtározás Personl Trip. Mgánút során fedezett kockáztokr z Üzleti Útr vontkozó Clims nem terjed ki. fedezet Should n Insured Person wish to mke clim y must contct Személy meghtározásábn definiált Felhtlmzott our clims below s soon s possible but in ny Utsr nemdministrtor terjed ki Mgánút kockáztink fedezete. event within 60 dys of ccident or covered Loss. Kártéríti összeg fizetendő, mennyiben Személy Clims dministrtor: Mgánútj során Személyi Sérült szenved el bárhol világon. Ez Cll Us ssistnce GmbH csk kkortól ztinterntionl követően lklmzndó, mikor Wschhusgsse 2 Személy Utzási Költségeit z rny Válllti Kártyszámlár Vienn; ustriz Utzási Költségeket z Üzleti Utzási terhelik, vgy nevében Tel: Számlár terhelik. Indemnities pyble for ny loss be pidfogllj upon receipt of due Mgánút kockázt fedezete z will lábbikt mgábn: written proofs Kártéríti of such loss. Indemnity 1. Közforglmi Összeg, for Loss of life nd ny or ccrued indemnities unpid t Insured Person s deth should 2. Repülőtéri Közlekedi Kártéríti Összeg, berepülőtéri pyble tokártéríti Insured Person s estte. 3. Összeg. The receipt from estte will fully dischrge Compny. z Üzleti Út fedezettől eltérően, Mgánút kockázt fedezet Time Limit of nincs ctions keretén belül 24 órás fedezet bleset esetére. No ction t lw or in equity shll be brought to recover under Policy fter expirtion of three yers fter time written proof of loss is required to be furnished. 8

9 Korlátozások jelen biztosítási pplicble Lw feltételek nem terjednek ki z olyn Veszteségekre, melyek z lábbi okok vlmelyike mitt This Insurnce következnek be:cover is subject to lws of Hungry. The jurisdiction of Hungrin courts shll pply. 1. lkoholmérgez, melynek meghtározáskor Bleset helyszínén iránydó jogot kell lpul venni, /vgy olyn lkoholos befolyásoltság, melynek mértéke Bleset helyszínén iránydó jog szerint nem megengedett; 2. szándékos öngyilkosság, öncsonkítás vgy önkárosítás, vgy ezek beszámíthtó állpotbn elkövetett kísérlete; 3. b etegség, rosszullét, fiziki vgy mentális zvr, vgy ezek orvosi vgy sebzeti kezele, kivéve, h kezel jelen biztosítási feltételekkel fedezett Személyi Sérül közvetlen következményének ellátásához szükséges; 4. v eszélyes munkhelyre utzás (pl. víz ltti munkhely, bány, építi terület, oljfúrótorony, stb.); 5. hdüzenettel vgy nélkül folyttott háború nnk bármely eseménye, zonbn, h vlmely háborúbn rzt vevő kormányzt, párt vgy csoport ügynöke titokbn vlósít meg háborús cselekedetet, nélkül, hogy ehhez igénybe venné fegyveres erők (hdsereg, tengeri vgy légierő) segítségét bbn z országbn, hol sérül bekövetkezik, ez cselekmény nem minősül háborús eseménynek; 6. hdseregnél, tengeri vgy légierőnél teljesített szolgált; 7. f egyveres erőnél, rendőrségnél vgy tűzoltóságnál teljesített szolgált; 8. Közforglmi Járművet kezelő vgy zon szolgáló személyzet tgjként kifejtett tevékenység; 9. Személy Szponzoráló Szervezete tuljdonábn álló vgy áltl bérelt légijárművel repül; 10. e gy meghtározott szervezet áltl kibérelt, nem menetrend szerinti chrter járttl repül; 11. ktoni repülőgéppel vgy olyn légijárművel repül, melyhez különleges engedélyre vgy felhtlmzásr vn szükség; 12. Személy vgy kedvezményezettjei áltl vgy nevében elkövetett jogellenes cselekmény; 13. v eszélyes biológii, vegyi, nukleáris vgy rdioktív nyg, gáz vgy szennyeződ tényleges, feltételezett vgy fenyegető elfolyás, szétoszlás, kiömle, felszbdulás vgy z ilyen nygnk, gáznk vgy szennyeződnek vló kitettség; 14. kábítószer, gyógyszer, nrkotikum vgy hllucinogén kzítmény fogysztás, kivéve, h orvosi rendelvényre történik; 15. lkohol kábítószer vgy gyógyszer egyidejű fogysztás; 9

10 Summry of Trvel Inconvenience 16. Terrorizmussl összefüggő esemény, kivéve, h z esemény 1. Közforglmi Kártéríti Összeg, vgy This is not vilble on BusinessÖsszeg, Trvel ccount, 2.cover Repülőtéri Közlekedi Kártéríti vgy unless trveller is lso Gold Corporte Crd. This 3. Repülőtéri Kártéríti Összeg meghtározásábn szereplő document provides detils of insurnce cover rrnged by CE be. körülmények között, Üzleti Út vgy Mgánút során következik Europen Group Ltd., for benefit of mericn Express Gold Igényérvényesít Corporte Crd s nd/or individuls booked nd trvelling under Business Trvel ccounts issued by mericn Express H Személy jelen biztosítási feltételeken lpuló under Mster Policy No: 51UK igényét érvényesíteni kívánj, hldéktlnul, de nem kőbb, mint Bleset Veszteség bekövetkezétől 60 Whenever usedvgy herein, Corporte Crd, Corporteszámított Crd, npon belül kpcsoltb kell lépnie z lábbikbn nd Corporte Crd ccount shll refer to mericnfeltüntetett Express kárügyintézővel. Gold Corporte Crd. Kárügyintéző: Generl Definitions Cll Us ssistnce Interntionl GmbH The words below hve specil menings nd will pper in bold Wschhusgsse 2 throughout this section Vienn ustri Covered Flight mens flight: Tel: ) which commences while Mster Policy is in force, on Kártéríti kifizete zis elszenvedett Veszteség whichösszeg n Insured Person booked to trvel, where entire bekövetkezét igzoló ellenébendeprture lehetséges. Bleseti hlál fre, in dvnce ofokirt scheduled time, hs been eseténchrged járó, vgy hláláig ki Crd nem fizetett to n mericn Személy Express Corporte ccount or egyébbusiness Kártéríti Összeg örökösének Trvel ccount (subjectszemély to trveller lso being kerül kifizetre. Ebben z esetben Kártéríti Összegnek z Corporte Crd ); nd Trvel ccident Insurnce örökös rzéről átvételének igzolásávl Biztosító teljes b) i s on n ircrft operted by n irline, licensed by mértékben mentesül minden kötelezettsége lól. relevnt uthorities for scheduled ir trnsporttion; nd Htáridők c) in ccordnce with such license mintins schedules nd for pssenger service betweenigény nmed t jelentriffs Biztosítási Feltételekből szármzó jogiirports úton nem specific times published in 3 OG World irwys Guide érvényesítő ttóls nptól számított év elteltét követően, similr melyor npon zpubliction. elszenvedett Veszteség bekövetkezét igzoló okirtot rendelkezre kell bocsátni. Delyed Flight Deprture nd Flight Cncelltion mens deprture of Covered Flight is delyed for more thn 4 hours from its scheduled deprture time or is cncelled, nd no lterntive trnsporttion is mde vilble to Insured Person within 4 hours of scheduled deprture time. Insured Person mens You Corporte Crd nd/or individuls booked nd trvelling under Business Trvel ccounts (who re lso Corporte Crd s), while on Covered Flight. Involuntry Denil of Bording mens tht Insured Person hs checked in or ttempted to check in for Covered Flight, within published check-in times nd hs been involuntrily denied bording s result of overbooking. 10

American Express Your insurance Arany Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Gold Card

American Express Your insurance Arany Vállalati Kártya documentation for the American Express Corporate Gold Card Americn Your insurnce Express Arny documenttion Válllti Kárty for Utzási the Americn Biztosítás Express Corporte Gold Crd 1. KÖTVÉNY-ÖSSZEFOGLALÓ POLICY SUMMARY FONTOS IMPORTANT INFORMÁCIÓK INFORMATION

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

zamos MÓD párhu Írta: Scott Ford és Kurt Desautels Scott A. Ford Arete Sports

zamos MÓD párhu Írta: Scott Ford és Kurt Desautels Scott A. Ford Arete Sports párhu zmos MÓD Scott A. Ford Arete Sports Írt: Scott Ford és Kurt Desutels system relly is. Az elmúlt For két the évben lst two Dr. yers, Drlene Dr. Drlene Kluk, Kluk, Grmbling sports Stte University kuttój,

Részletesebben

A Budapest Kártyához tartozó utasbiztosítás Általános és Különös Feltételei

A Budapest Kártyához tartozó utasbiztosítás Általános és Különös Feltételei A Budapest Kártyához tartozó utasbiztosítás Általános és Különös Feltételei Szolgáltatási Táblázat Biztosítási Fedezetek Biztosítási összegek / Ft Baleseti halál 1.000.000.- Baleseti maradandó részleges

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás AF3

Fogyasztói információk Air France betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás AF3 Áttekintés Fontos tudnivalók Gyógyíttatási költségek és asszisztencia szolgáltatások Feltételeinknek megfelelıen téríti a külföldön felmerülı akut, szükséges orvosi beavatkozások költségeit: Az orvosilag

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH WELCOME TO HUNGARY BASIC, TOP ÉS WELCOME TO HUNGARY & EUROPE INSURANCE PRODUCTS Európai Utazási Biztosító Zrt. General information EUB customer service: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK ADÓHÍDON 3 Európai bíróság Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról Előszó Kedves

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Guidelines for the management of atrial fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines for the mngement of tril fibrilltion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

of chemicals, and gas/chemical azon vegyszerek korrózív tulajdonságait, velocity, should be considered, as a

of chemicals, and gas/chemical azon vegyszerek korrózív tulajdonságait, velocity, should be considered, as a Technicl Services: Tel: (800) http://www.tycofireproducts.com 3819312 / Fx: (800) 7915500 Series ELO231B ELO231B sorozt 11.2 160s Kfcr Ktényezős Upright álló függő nd Pendent sprinklerek Sprinklers Stndrd

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII ÉVFOLYM, 2008 SZÁM táplálkozás z életmód szerepe rákbetegség kilkulásábn I rz RODLER IMRE szktnácsdó ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivtl Összefogllás: mgyr lkosság mortlitási dti

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines on myocrdil revsculriztion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe le lõs szer

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France utasbiztosítási csomag AF2

Fogyasztói információk Air France utasbiztosítási csomag AF2 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben