SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET"

Átírás

1 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus emlékének megőrzéséről 1 36/2005. (IV.21.) Kgy. h. Bizottsági tagság módosításáról 1 48/2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról 2 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 6/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (I. számú módosítás) 3 7/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 21 8/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására 67 9/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Egyes rendeletek módosításáról 96 II. KÖTET II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 31/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Felhívás a mátrakeresztesi árvízkárosultak megsegítésére /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a évi üzleti tervének megállapításáról, az ügyvezető igazgató javadalmazásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági Oktató, Termelő és Értékesítő Kht évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának évi költségvetésének I. számú módosításának végrehajtásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatá- 1

2 rozásához, a költségvetés végrehajtásának szabályozásához /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Az MSZMP pártarchívum elhelyezését szolgáló ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló 86/2001. (XI. 29.) Kgy. határozat 3.a) pontjának hatályon kívül helyezéséről, új határozat elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 1251 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba igénylésével kapcsolatos 102/2004. (XI. 25.) Kgy. határozat 15. pontjának módosításáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A 150 férőhelyes bentlakásos szociális intézmény és 20 férőhelyes idősek klubja címzett támogatási igénybejelentéséhez készített beruházási koncepció elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata számlavezető pénzintézete megbízásának meghosszabbításáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági helyzetéről és további feladatairól /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata belső ellenőrzési szabályzatának elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nyugat-nógrádi térségi vízellátó rendszer további üzemeltetéséről /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megye Önkormányzata által létrehozott egyes alapítványok működtetéséről és a és évi átadott támogatások felhasználásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő intézmények közös beszerzéseiről /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjpályázat feltételeinek meghatározásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A évi turisztikai szezont előkészítő marketing munkáról és a X. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál előkészületeiről szóló tájékozatóról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Zárt ülésen hozott határozat Belső ellenőrzési munkaterv évre 2

3 29/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző haláláról mély megrendüléssel értesült, az elhunytat saját halottjának tekinti, emlékét kegyelettel megőrzi. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a gyászoló családdal egyeztetett módon gondoskodjon a temetéssel összefüggő valamennyi feladat végrehajtásáról. Határidő: értelemszerűen Felelős: szöveg szerint Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 30/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: Dr. Horváth István történész, muzeológus emlékének megőrzéséről HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése mély fájdalommal értesült dr. Horváth István történész, muzeológus, címzetes múzeumigazgató, Nógrád megye és Salgótarján város díszpolgára haláláról, emlékét kegyelettel megőrzi. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a gyászoló családdal, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetett módon gondoskodjon a temetéssel összefüggő valamennyi feladat végrehajtásáról. Határidő: értelemszerűen Felelős: szöveg szerint Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 36/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: Bizottsági tagság módosításáról HATÁROZATA 1. A közgyűlés Bernáth István helyébe május 1. napjával a Gazdasági és Költségvetési Bizottság külső tagjává Percsina Norbert 2659 Érsekvadkert, Új sor 13. szám alatti lakost választja meg. 2. A közgyűlés Pálinkás Ottó helyébe május 1. napjával a Gazdasági és Költségvetési Bizottság külső tagjává Zolnyánszki Zsolt 2660 Balassagyarmat, Szontágh u. 55. szám alatti lakost választja meg. 1

4 3. A közgyűlés dr. Nagy Anna helyébe május 1. napjával az Ügyrendi és Jogi Bizottság külső tagjává Varga Krisztina 3170 Szécsény, Kossuth út 83. szám alatti lakost választja meg. 4. A testület utasítja elnökét, hogy a felmentett bizottsági tagok munkáját megköszönve április 30-ával intézkedjen a juttatások megszüntetéséről, a megválasztott új tagok részére a juttatások május 1-jétől való kifizetéséről. Határidő: szöveg szerint Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 5. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a bizottsági tisztségekben történő változásokat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) rendelet vonatkozó függelékeiben vezesse át. Határidő: április 30. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 48/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról HATÁROZATA 1. A közgyűlés a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a.) Az alapító okirat pontja második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A megbízás kezdő időpontja április 30., lejárta április 30. b.) Az alapító okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A kuratórium tagjai: Elnöke: Bratinkáné Magyar Éva, 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 63. Tagjai: 1. Baffi István, 3100 Salgótarján, Acélgyári út Feketéné Czakó Hilda, 3152 Nemti, Fenyves út Gyarmati Attila, 3170 Szécsény, Rákóczi út Herczegné Kaszás Judit, 3100 Salgótarján, Arany János út Kapás Imre, 3127 Kazár, Kun B. út Mocsáry Gergely, 2651 Rétság, Búzavirág út Pataki Ferenc, 3100 Salgótarján, Alkotmány út Somogyiné Quallich Lenke, 3100 Salgótarján, Virágos út 1/b. 9. Sztancsikné Sebes Katalin 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út Telekné Dézsi Piroska, 3100 Salgótarján, Madzsar József út A közgyűlés utasítja elnökét, hogy - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatával együtt - az Alapító Okirat módosítását a Nógrád Megyei Bíróságnak bejegyzésre küldje meg. A testület a leköszönő kuratóriumi tagoknak eddig végzett munkáját megköszöni, felkéri elnökét, hogy a kuratóriumi tagokat levélben értesítse. Határidő: május 6. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 2

5 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (I. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.25.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Kvr. 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét bevételi főösszegét hiányának összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 3/b., 3/d., 4., 5., sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeretelőirányzatát, ebből kiemelten az ágazati szakmai és pedagógus létszámokat, a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 3. MELLÉKLET dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 3

6 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005.(IV. 29.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1, 1/1, 1/2, 3/a, 3/b, 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 7/a, 7/b, 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a, 8/b, 8/c, 8/d, 8/e 8/f, 8/g, 8/h számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját a számú mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2, 2/a, 2/b, 3/c, 3/d, 4/a. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző MELLÉKLET 21

7 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok figyelembe vételével Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének és az arról készült beszámolónak elkészítéséről, azok végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban: intézmény) és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalára (továbbiakban: hivatal) terjed ki. II. FEJEZET Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési rendeletének előkészítésével, módosításával kapcsolatos egyedi szabályozások 2. (1) Az önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni legalább e rendelet függeléke szerinti minimális adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve. (2) A vagyon kimutatására csak a zárszámadás elkészítésekor kerül sor. 3. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetésben külön-külön címeket alkotnak. Az intézményi költségvetésen belüli kiemelt célfeladatot alcímként kell kezelni. (2) Az önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkot a közgyűlés, a közgyűlés hivatala, az illetékhivatal, a védelmi iroda igazgatási feladata. (3) Önálló címeket alkotnak a hivatalnál bonyolított szakmai és egyéb feladatok (a költségvetés mindenkori 4. sz. mellékletben részletezettek szerint). (4) Az önkormányzat bevételei a működési és fejlesztési mérleg megfelelő sorai szerint címeket alkotnak. (5) A mindenkori költségvetés mellékleteiben a címrend megjelenítésre kerül. 67

8 III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával, az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásával jogszabályszerű helyi kereteivel összefüggő speciális rendelkezések 4. (1) A költségvetés következetes végrehajtása érdekében a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján a főjegyző feladata a hivatal, valamint az intézmények számviteli rendjének kialakítása, aktualizálása. Ennek keretében meghatározza, hogy: a) Az intézmények a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével - a gazdálkodásukról készült könyvviteli gépi adatszolgáltatást a mindenkor hatályos TATIGAZD könyvelési rendszer keretében biztosítják. A Szent Lázár Megyei Kórház az ECOSTAT könyvelő rendszerrel végzi könyvelési feladatait. b) Mindkét rendszerből összeállítható az önkormányzat MÁK által elfogadott információs adatszolgáltatása. c) A későbbiekben a jelenlegitől eltérő könyvelési rendszert alkalmazni csak a főjegyző előzetes hozzájárulásával lehet. d) Az intézmények számlarendjüket a hatályos jogszabályokban foglaltakra építve önállóan alakítják ki, figyelembe véve az intézményi feladatellátáshoz igazodó egyedi törzsadattári alábontás lehetőségét is. e) Az intézmények az adott könyvelési rendszeren belül alakítják ki a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendszerét. f) Az intézmények az időszaki adatszolgáltatási kötelezettségeiknek a jogszabályi előírások szerint, illetve a felügyeleti szerv egyedi információs igényeinek megfelelően tesznek eleget. A főjegyző egyedi adatszolgáltatás szabályozására alkalmanként külön intézkedhet. g) A főjegyző gondoskodik az intézmények által benyújtott adatszolgáltatások előírt jogszabályok szerinti felülvizsgálatáról, a megfelelőség vizsgálatáról. h) Az intézményeknél és a hivatalnál lévő tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása könyv szerinti értéken történik, az éves beszámoló során a mérlegben piaci értéken történő értékelésre nem kerül sor. (2) Az intézmények és a hivatal az (1) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve állítja össze a számviteli szabályzatait. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmény köteles a közgyűlés elnökének egyetértését megkérni a számviteli politikájáról és a kapcsolódó szabályzatokról arra vonatkozóan, hogy a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodása a szabályzatokban hogyan épüljön be. 5. (1) Az intézmények a pályázati úton elnyert, illetve a szakképzési hozzájárulásból kapott összegeknek a számlavezető pénzintézetnél tartós, de három hónapnál rövidebb időre lekötött betétben történő elhelyezését kérhetik a közgyűlés elnökétől. 68

9 (2) Az intézmények három, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel nem rendelkezhetnek. (3) Az intézmények az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, öszszegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban kötelesek tájékoztatni a közgyűlés elnökét. IV. FEJEZET A költségvetési beszámoló összeállításához szükséges szabályozások 6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha a hivatalnál, illetve az intézménynél az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan mennyiségben és értékben részletező nyilvántartást vezetnek és a tulajdon védelme megfelelően biztosítottnak és ellenőrzöttnek ítélhető, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. Erről az elnök kérelemre dönt. 7. (1) Az önkormányzatnál az éves beszámoló összeállításánál a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő január 31. (2) A tárgyévet követő február 28-ig lehetséges a tárgyévre vonatkozóan a költségvetési szervek által vezetett könyvekben a mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibákat javítani. 8. A költségvetési beszámoló keretében a pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból az intézményt nem illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs, c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészében nem használtak fel. (2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben, b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (3) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a saját hatáskörű előirányzat módosítás kezdeményezését követően, a megyei főjegyző egyidejű tájékoztatása mellett használhatja fel

10 (1) Az intézményi és hivatali beszámolóhoz kapcsolódó szöveges indoklásban részletesen fel kell sorolni a közalapítványok, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékét. (2) Amennyiben az intézmény, vagy a hivatal a számviteli politikáját módosítja, a változásokat és annak hatását a szöveges magyarázatok között be kell mutatni. (3) A hivatalnál a könyvviteli mérlegben kimutatott illetékkövetelésekből be kell mutatni a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott megosztási arányok alapján a központi költségvetést, illetve a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető összegeket és ezeknek a tőkeváltozásra gyakorolt hatását. 10. A főjegyző gondoskodik az intézmények által benyújtott adatszolgáltatások jogszabályok szerinti előírt felülvizsgálatáról, feldolgozásáról, a megfelelőség vizsgálatáról. V.FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző MELLÉKLET 70

11 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete egyes rendeletek módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyes rendeletei módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium alapító okiratának módosítása A közgyűlés - a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 13/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. Váci Mihály Gimnázium alapító okiratának módosítása A közgyűlés - a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 3. Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) alapító okiratának módosítása A közgyűlés - a 13/2004. (X. 08.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 4. Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 26/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosítása A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 26/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) Nógrád Megye Önkormányzata az általa fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjának mértékét a következők szerint állapítja meg: napi havi (Ft)] c) IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi lakóotthon: lakhatási költség (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 5. -a és 14. -a, a 13/2004. (X. 08.) Kgy. rendelet 1. -a hatályát veszti. (2) Ahol e rendelet hatályba lépését megelőzően jogszabály Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetet említ azon az IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetet kell érteni. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 96

12 1. számú melléklet Lorántffy Zsuzsanna Kollégium ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye: Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 3100 Salgótarján, Kissomlyó út Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésében, valamint az évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdésében foglalt - a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt - kollégiumi feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 4. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 5. Az intézmény típusa: Középiskolai kollégium 6. Az intézmény alaptevékenysége: Középiskolai kollégium (TEÁOR 55.23): 6.1. a) Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak, aa) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve ab) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. b) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben. A tanévenként felvehető, a programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi tagok létszáma 25 fő A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi elhelyezettek. A bentlakóként felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít. 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: a) Nógrád Megye Önkormányzata, b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 97

13 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat útján - meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja az 1948-ban NÉKOSZ szervezésben alapított, később többször nevet változtatott és 1991-ig Salgótarján város által fenntartott Lorántffy Zsuzsanna Leánykollégiumnak. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 2. számú melléklet Váci Mihály Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye: Váci Mihály Gimnázium 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésében, valamint az évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdésében és a 88. (4) bekezdésében foglaltak szerint a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt középiskolai feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 4. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 5. Az intézmény típusa: Gimnázium 6. Az intézmény alaptevékenysége: 6.1. Általános középfokú oktatás (TEÁOR 80.21) 98

14 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő iskolai oktatás - gimnáziumi nevelés oktatás 4 évfolyamon - gimnáziumi nevelés oktatás 6 évfolyamon 6.2. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti, középiskolai tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás az előkészítő 9. évfolyamon a 2005/2006. tanévtől kezdődően. A felvehető tanulók létszáma évente 25 fő Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 340 fő 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: a) Nógrád Megye Önkormányzata, b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés nyilvános pályázat útján meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. számú határozattal alapított Váci Mihály Gimnáziumnak. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 99

15 3. sz. melléklet IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése ALAPÍTÓ OKIRATA 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthonai: Székhelye: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/ Lakóotthonai: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út Ludányhalászi, Kossuth út 15/ Az intézmény alapításának célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontja, az évi III. törvény 69. (1) bek., 71., 73. (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások biztosítása. 4. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 5. Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai): Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) Ápoló gondozó otthoni ellátás 352 férőhelyen éven felüli, számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő, nem veszélyeztető állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti gondoskodást igénylő pszichiátriai betegek (162 férőhelyen) részére, ezen belül ellátja a pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott időre szóló ellátását is, szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igénylő, önálló életvitelre időlegesen nem képes, kötelező intézeti gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybetegek (50 férőhelyen) számára, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek számára (140 férőhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt Rehabilitációs ellátás 48 férőhelyen Azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozásra nincs más mód Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi elhelyezésükről, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásukat. 100

16 5. 5. Segíti közösségi kapcsolataik kialakítását. Elősegíti a lakók önálló életvezetési képességének helyreállítását Biztosítja képességfejlesztésüket, munka jellegű terápiás foglalkoztatásukat, képzésüket, szabadidejük célszerű kitöltését Előkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését. 6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az intézmény felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés Szociális Bizottsága hagyja jóvá. 8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés nyilvános pályázat útján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja a Szécsényi Járási Tanács által 1950-ben alapított Ludányhalászi Szociális Otthonnak. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 101

17 31/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: Felhívás a mátrakeresztesi árvízkárosultak megsegítésére HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi felhívással fordul a megye és az ország lakossága felé: Az elmúlt napok esőzései óriási pusztítást végeztek a Nógrád megyei Mátrakeresztesen. A természeti katasztrófa következményeinek felszámolására a helyi közösség óriási erőfeszítéseket tesz, de a védelem és a helyreállítás költségei meghaladják az itt élők erejét. Segítség nélkül mindaz elpusztulhat, amit életük során megteremtettek, ami a jövőbeli megélhetőségük alapja lehet. A károsultak megsegítése érdekében ezért felhívással fordulunk a segítő szándékú honfitársainkhoz, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák az ügyet. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy haladéktalanul intézkedjen a felhívásnak a Nógrád Megyei Hírlapban és az országos médiákban történő közzétételéről. Határidő: szöveg szerint Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 32/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Egyben megköszöni a főkapitányság évben végzett színvonalas és eredményes munkáját. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 33/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a évi üzleti tervének megállapításáról, az ügyvezető igazgató javadalmazásáról HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító - megtárgyalta a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a évi Üzleti tervet, az ügyvezető igazgató javadalmazásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 102

18 1.) A NOTÜZ Kft évi beszámolóját a beterjesztett, a könyvvizsgáló által hitelesített az ügyvezető részére év terhére kifizethető prémium, jutalom összegét és járulékait, adófizetést és osztalékot nem tartalmazó értékkel egyezően E Ft mérleg főösszeggel és E Ft számított adózás előtti eredménnyel veszi tudomásul. 2.) Az ügyvezető igazgató a évre kitűzött prémium feladatokat részben teljesítette, kizáró ok nem merült fel, ezért Szklenár Józsefnek a 29/2004. (IV.22.) Kgy. határozat 5. pontja alapján számított 180 E Ft - mely a munkaadói járulékokat is tartalmazza prémium fizethető ki. Méltányolva az ügyvezető igazgató cég átszervezésére irányuló erőfeszítését, a prémiumon túl 1,5 havi jutalom kifizetéséről dönt, melynek összege járulékokkal együtt 631 E Ft. A közgyűlés utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen Felelős : Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke. 3.) A közgyűlés a Kft évi mérlegét E Ft mérleg főösszeggel, E Ft adózott eredménnyel elfogadja. Az adózott eredmény 75 %-a, azaz E Ft osztalékként történő kifizetését rendeli el, így a Kft. mérleg szerinti eredményét 716 E Ft-ban határozza meg. Utasítja a Kft. igazgatóját, hogy a döntést követő 15 napon belül gondoskodjon az osztaléknak a tulajdonos részére történő átutalásáról. Határidő: értelemszerűen Felelős: Szklenár József, ügyvezető igazgató. 4.) A NOTÜZ Kft évi üzleti tervét E Ft-os összes árbevétellel, valamint az alaptevékenységből származó E Ft-os árbevétellel, a kifizethető prémium összegét és annak járulékait még nem tartalmazó E Ft adózás előtti eredménnyel fogadja el. Osztalékként az adózott eredmény 75 %-át határozza meg. 5.) A évi üzleti terv végrehajtásáért az ügyvezető igazgató prémiuma a munkaadói járulékokkal együtt az adózás előtti eredmény 35 %-a. Amennyiben az eredmény a kitűzött szintet nem éri el, úgy minden 1 % elmaradás 2 % prémium csökkenést von maga után, ami azt jelenti, hogy 50 %-os teljesítés esetén prémium nem fizethető. A testület az üzleti terv teljesítésén túl további feladatként 20%-os prémiumcsökkenés terhe mellett írja elő a megyei kéményállomány darabszámának felméréssel történő aktualizálását. Kizáró oknak minősül a vagyonvesztés. A prémiumfeladat végrehajtásának értékelése a évi beszámoló elfogadásakor történik. Határidő: május 31. Felelős: Dr. Balázs Ottó, a közgyűlés alelnöke 6.) A közgyűlés az ügyvezető igazgató havi bérét január 1-jétől Ft/hóban állapítja meg. Utasítja elnökét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 29. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 7.) A közgyűlés a piacban rejlő kockázati tényező miatt a 106/2004. (XI.25.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi. Utasítja alelnökét, hogy az üzletrész értékesítési lehetőségének vizsgálatára ismételten térjen vissza legkésőbb a évi beszámoló tárgyalásakor. Határidő: értelemszerűen Felelős: Dr. Balázs Ottó, a közgyűlés alelnöke Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 103

19 NÓGRÁDI TÜZELÉSTECHNIKAI KFT 2660 BALASSAGYARMAT PETŐFI S. U. 13. TEL/FAX: 35 / SALGÓTARJÁN PETŐFI S. U. 47/A. TEL/FAX: 32 / BESZÁMOLÓ Balassagyarmat, március

20 105

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben