SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET"

Átírás

1 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus emlékének megőrzéséről 1 36/2005. (IV.21.) Kgy. h. Bizottsági tagság módosításáról 1 48/2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról 2 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 6/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (I. számú módosítás) 3 7/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 21 8/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására 67 9/2005. (IV. 29.) Kgy. r. Egyes rendeletek módosításáról 96 II. KÖTET II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 31/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Felhívás a mátrakeresztesi árvízkárosultak megsegítésére /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a évi üzleti tervének megállapításáról, az ügyvezető igazgató javadalmazásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági Oktató, Termelő és Értékesítő Kht évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának évi költségvetésének I. számú módosításának végrehajtásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatá- 1

2 rozásához, a költségvetés végrehajtásának szabályozásához /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Az MSZMP pártarchívum elhelyezését szolgáló ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló 86/2001. (XI. 29.) Kgy. határozat 3.a) pontjának hatályon kívül helyezéséről, új határozat elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 1251 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba igénylésével kapcsolatos 102/2004. (XI. 25.) Kgy. határozat 15. pontjának módosításáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A 150 férőhelyes bentlakásos szociális intézmény és 20 férőhelyes idősek klubja címzett támogatási igénybejelentéséhez készített beruházási koncepció elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata számlavezető pénzintézete megbízásának meghosszabbításáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági helyzetéről és további feladatairól /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata belső ellenőrzési szabályzatának elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nyugat-nógrádi térségi vízellátó rendszer további üzemeltetéséről /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megye Önkormányzata által létrehozott egyes alapítványok működtetéséről és a és évi átadott támogatások felhasználásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő intézmények közös beszerzéseiről /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjpályázat feltételeinek meghatározásáról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. A évi turisztikai szezont előkészítő marketing munkáról és a X. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál előkészületeiről szóló tájékozatóról /2005. (IV. 21.) Kgy. h. Zárt ülésen hozott határozat Belső ellenőrzési munkaterv évre 2

3 29/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző haláláról mély megrendüléssel értesült, az elhunytat saját halottjának tekinti, emlékét kegyelettel megőrzi. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a gyászoló családdal egyeztetett módon gondoskodjon a temetéssel összefüggő valamennyi feladat végrehajtásáról. Határidő: értelemszerűen Felelős: szöveg szerint Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 30/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: Dr. Horváth István történész, muzeológus emlékének megőrzéséről HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése mély fájdalommal értesült dr. Horváth István történész, muzeológus, címzetes múzeumigazgató, Nógrád megye és Salgótarján város díszpolgára haláláról, emlékét kegyelettel megőrzi. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a gyászoló családdal, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetett módon gondoskodjon a temetéssel összefüggő valamennyi feladat végrehajtásáról. Határidő: értelemszerűen Felelős: szöveg szerint Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 36/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: Bizottsági tagság módosításáról HATÁROZATA 1. A közgyűlés Bernáth István helyébe május 1. napjával a Gazdasági és Költségvetési Bizottság külső tagjává Percsina Norbert 2659 Érsekvadkert, Új sor 13. szám alatti lakost választja meg. 2. A közgyűlés Pálinkás Ottó helyébe május 1. napjával a Gazdasági és Költségvetési Bizottság külső tagjává Zolnyánszki Zsolt 2660 Balassagyarmat, Szontágh u. 55. szám alatti lakost választja meg. 1

4 3. A közgyűlés dr. Nagy Anna helyébe május 1. napjával az Ügyrendi és Jogi Bizottság külső tagjává Varga Krisztina 3170 Szécsény, Kossuth út 83. szám alatti lakost választja meg. 4. A testület utasítja elnökét, hogy a felmentett bizottsági tagok munkáját megköszönve április 30-ával intézkedjen a juttatások megszüntetéséről, a megválasztott új tagok részére a juttatások május 1-jétől való kifizetéséről. Határidő: szöveg szerint Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 5. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a bizottsági tisztségekben történő változásokat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) rendelet vonatkozó függelékeiben vezesse át. Határidő: április 30. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 48/2005. (IV.21.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízásáról, alapító okiratának módosításáról HATÁROZATA 1. A közgyűlés a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a.) Az alapító okirat pontja második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A megbízás kezdő időpontja április 30., lejárta április 30. b.) Az alapító okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A kuratórium tagjai: Elnöke: Bratinkáné Magyar Éva, 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 63. Tagjai: 1. Baffi István, 3100 Salgótarján, Acélgyári út Feketéné Czakó Hilda, 3152 Nemti, Fenyves út Gyarmati Attila, 3170 Szécsény, Rákóczi út Herczegné Kaszás Judit, 3100 Salgótarján, Arany János út Kapás Imre, 3127 Kazár, Kun B. út Mocsáry Gergely, 2651 Rétság, Búzavirág út Pataki Ferenc, 3100 Salgótarján, Alkotmány út Somogyiné Quallich Lenke, 3100 Salgótarján, Virágos út 1/b. 9. Sztancsikné Sebes Katalin 2660 Balassagyarmat, Baross Gábor út Telekné Dézsi Piroska, 3100 Salgótarján, Madzsar József út A közgyűlés utasítja elnökét, hogy - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatával együtt - az Alapító Okirat módosítását a Nógrád Megyei Bíróságnak bejegyzésre küldje meg. A testület a leköszönő kuratóriumi tagoknak eddig végzett munkáját megköszöni, felkéri elnökét, hogy a kuratóriumi tagokat levélben értesítse. Határidő: május 6. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 2

5 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (I. számú módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.25.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: (1) A Kvr. 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét bevételi főösszegét hiányának összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 3/b., 3/d., 4., 5., sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeretelőirányzatát, ebből kiemelten az ágazati szakmai és pedagógus létszámokat, a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 3. MELLÉKLET dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 3

6 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005.(IV. 29.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1, 1/1, 1/2, 3/a, 3/b, 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 7/a, 7/b, 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a, 8/b, 8/c, 8/d, 8/e 8/f, 8/g, 8/h számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját a számú mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2, 2/a, 2/b, 3/c, 3/d, 4/a. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző MELLÉKLET 21

7 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok figyelembe vételével Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének és az arról készült beszámolónak elkészítéséről, azok végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre (továbbiakban: intézmény) és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalára (továbbiakban: hivatal) terjed ki. II. FEJEZET Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési rendeletének előkészítésével, módosításával kapcsolatos egyedi szabályozások 2. (1) Az önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni legalább e rendelet függeléke szerinti minimális adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve. (2) A vagyon kimutatására csak a zárszámadás elkészítésekor kerül sor. 3. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetésben külön-külön címeket alkotnak. Az intézményi költségvetésen belüli kiemelt célfeladatot alcímként kell kezelni. (2) Az önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkot a közgyűlés, a közgyűlés hivatala, az illetékhivatal, a védelmi iroda igazgatási feladata. (3) Önálló címeket alkotnak a hivatalnál bonyolított szakmai és egyéb feladatok (a költségvetés mindenkori 4. sz. mellékletben részletezettek szerint). (4) Az önkormányzat bevételei a működési és fejlesztési mérleg megfelelő sorai szerint címeket alkotnak. (5) A mindenkori költségvetés mellékleteiben a címrend megjelenítésre kerül. 67

8 III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával, az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásával jogszabályszerű helyi kereteivel összefüggő speciális rendelkezések 4. (1) A költségvetés következetes végrehajtása érdekében a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján a főjegyző feladata a hivatal, valamint az intézmények számviteli rendjének kialakítása, aktualizálása. Ennek keretében meghatározza, hogy: a) Az intézmények a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével - a gazdálkodásukról készült könyvviteli gépi adatszolgáltatást a mindenkor hatályos TATIGAZD könyvelési rendszer keretében biztosítják. A Szent Lázár Megyei Kórház az ECOSTAT könyvelő rendszerrel végzi könyvelési feladatait. b) Mindkét rendszerből összeállítható az önkormányzat MÁK által elfogadott információs adatszolgáltatása. c) A későbbiekben a jelenlegitől eltérő könyvelési rendszert alkalmazni csak a főjegyző előzetes hozzájárulásával lehet. d) Az intézmények számlarendjüket a hatályos jogszabályokban foglaltakra építve önállóan alakítják ki, figyelembe véve az intézményi feladatellátáshoz igazodó egyedi törzsadattári alábontás lehetőségét is. e) Az intézmények az adott könyvelési rendszeren belül alakítják ki a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendszerét. f) Az intézmények az időszaki adatszolgáltatási kötelezettségeiknek a jogszabályi előírások szerint, illetve a felügyeleti szerv egyedi információs igényeinek megfelelően tesznek eleget. A főjegyző egyedi adatszolgáltatás szabályozására alkalmanként külön intézkedhet. g) A főjegyző gondoskodik az intézmények által benyújtott adatszolgáltatások előírt jogszabályok szerinti felülvizsgálatáról, a megfelelőség vizsgálatáról. h) Az intézményeknél és a hivatalnál lévő tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása könyv szerinti értéken történik, az éves beszámoló során a mérlegben piaci értéken történő értékelésre nem kerül sor. (2) Az intézmények és a hivatal az (1) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve állítja össze a számviteli szabályzatait. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmény köteles a közgyűlés elnökének egyetértését megkérni a számviteli politikájáról és a kapcsolódó szabályzatokról arra vonatkozóan, hogy a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodása a szabályzatokban hogyan épüljön be. 5. (1) Az intézmények a pályázati úton elnyert, illetve a szakképzési hozzájárulásból kapott összegeknek a számlavezető pénzintézetnél tartós, de három hónapnál rövidebb időre lekötött betétben történő elhelyezését kérhetik a közgyűlés elnökétől. 68

9 (2) Az intézmények három, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel nem rendelkezhetnek. (3) Az intézmények az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, öszszegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban kötelesek tájékoztatni a közgyűlés elnökét. IV. FEJEZET A költségvetési beszámoló összeállításához szükséges szabályozások 6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha a hivatalnál, illetve az intézménynél az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan mennyiségben és értékben részletező nyilvántartást vezetnek és a tulajdon védelme megfelelően biztosítottnak és ellenőrzöttnek ítélhető, akkor a leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. Erről az elnök kérelemre dönt. 7. (1) Az önkormányzatnál az éves beszámoló összeállításánál a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő január 31. (2) A tárgyévet követő február 28-ig lehetséges a tárgyévre vonatkozóan a költségvetési szervek által vezetett könyvekben a mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibákat javítani. 8. A költségvetési beszámoló keretében a pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból az intézményt nem illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs, c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészében nem használtak fel. (2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben, b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (3) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a saját hatáskörű előirányzat módosítás kezdeményezését követően, a megyei főjegyző egyidejű tájékoztatása mellett használhatja fel

10 (1) Az intézményi és hivatali beszámolóhoz kapcsolódó szöveges indoklásban részletesen fel kell sorolni a közalapítványok, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékét. (2) Amennyiben az intézmény, vagy a hivatal a számviteli politikáját módosítja, a változásokat és annak hatását a szöveges magyarázatok között be kell mutatni. (3) A hivatalnál a könyvviteli mérlegben kimutatott illetékkövetelésekből be kell mutatni a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott megosztási arányok alapján a központi költségvetést, illetve a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető összegeket és ezeknek a tőkeváltozásra gyakorolt hatását. 10. A főjegyző gondoskodik az intézmények által benyújtott adatszolgáltatások jogszabályok szerinti előírt felülvizsgálatáról, feldolgozásáról, a megfelelőség vizsgálatáról. V.FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző MELLÉKLET 70

11 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete egyes rendeletek módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyes rendeletei módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium alapító okiratának módosítása A közgyűlés - a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 13/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. Váci Mihály Gimnázium alapító okiratának módosítása A közgyűlés - a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 3. Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) alapító okiratának módosítása A közgyűlés - a 13/2004. (X. 08.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 4. Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 26/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosítása A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 26/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) Nógrád Megye Önkormányzata az általa fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjának mértékét a következők szerint állapítja meg: napi havi (Ft)] c) IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi lakóotthon: lakhatási költség (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 5. -a és 14. -a, a 13/2004. (X. 08.) Kgy. rendelet 1. -a hatályát veszti. (2) Ahol e rendelet hatályba lépését megelőzően jogszabály Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetet említ azon az IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetet kell érteni. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 96

12 1. számú melléklet Lorántffy Zsuzsanna Kollégium ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye: Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 3100 Salgótarján, Kissomlyó út Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésében, valamint az évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdésében foglalt - a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt - kollégiumi feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 4. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 5. Az intézmény típusa: Középiskolai kollégium 6. Az intézmény alaptevékenysége: Középiskolai kollégium (TEÁOR 55.23): 6.1. a) Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak, aa) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve ab) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. b) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben. A tanévenként felvehető, a programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi tagok létszáma 25 fő A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi elhelyezettek. A bentlakóként felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít. 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: a) Nógrád Megye Önkormányzata, b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 97

13 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat útján - meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja az 1948-ban NÉKOSZ szervezésben alapított, később többször nevet változtatott és 1991-ig Salgótarján város által fenntartott Lorántffy Zsuzsanna Leánykollégiumnak. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 2. számú melléklet Váci Mihály Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése 2. Az intézmény elnevezése, székhelye: Váci Mihály Gimnázium 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésében, valamint az évi LXXIX. törvény 86. (3) bekezdésében és a 88. (4) bekezdésében foglaltak szerint a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt középiskolai feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 4. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 5. Az intézmény típusa: Gimnázium 6. Az intézmény alaptevékenysége: 6.1. Általános középfokú oktatás (TEÁOR 80.21) 98

14 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő iskolai oktatás - gimnáziumi nevelés oktatás 4 évfolyamon - gimnáziumi nevelés oktatás 6 évfolyamon 6.2. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95. (1) bekezdés i) pontja alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti, középiskolai tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás az előkészítő 9. évfolyamon a 2005/2006. tanévtől kezdődően. A felvehető tanulók létszáma évente 25 fő Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 340 fő 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: a) Nógrád Megye Önkormányzata, b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés nyilvános pályázat útján meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. számú határozattal alapított Váci Mihály Gimnáziumnak. Salgótarján, április 21. Dóra Ottó sk. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László sk. Nógrád megyei főjegyző 99

15 3. sz. melléklet IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése ALAPÍTÓ OKIRATA 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthonai: Székhelye: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/ Lakóotthonai: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út Ludányhalászi, Kossuth út 15/ Az intézmény alapításának célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontja, az évi III. törvény 69. (1) bek., 71., 73. (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások biztosítása. 4. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 5. Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai): Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) Ápoló gondozó otthoni ellátás 352 férőhelyen éven felüli, számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő, nem veszélyeztető állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti gondoskodást igénylő pszichiátriai betegek (162 férőhelyen) részére, ezen belül ellátja a pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott időre szóló ellátását is, szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igénylő, önálló életvitelre időlegesen nem képes, kötelező intézeti gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybetegek (50 férőhelyen) számára, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek számára (140 férőhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt Rehabilitációs ellátás 48 férőhelyen Azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozásra nincs más mód Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi elhelyezésükről, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásukat. 100

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 12. szám 2008. június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben