Önkormányzatunk december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: ,-Ft volt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére, az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetést a 4/2012. (II. 17.) számú rendeletével fogadta el,melyet 2012.deccember 31-ével módosított. Az éves beszámoló a hatályos előirányzatok és a december 31-i teljesítési adatok alapján készült. Lovászpatona Község Önkormányzata évi gazdálkodásában az önkormányzati kiadások teljesülése megfelelő (96,28%), a bevételek is megfelelő szinten teljesültek (99,09 %). Lovászpatona Község Önkormányzat január 1-jei nyitó pénztári pénzkészlete ,- Ft költségvetési bankszámla egyenlege ,-Ft volt. A beszámolási időszak pénzforgalmi bevételeinek összege e Ft-tal, az önkormányzati kiadások összege e Ft-tal 96,28 %-ban teljesült. Önkormányzatunk december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: ,-Ft volt. I.1. Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok A bér és bérjellegű kiadások teljesülése e Ft, 98,96 % volt. I.2. Dologi kiadások Összességében a dologi kiadások teljesítése e Ft volt,ami 105,09-os teljesítést jelent. I.3. Egyéb folyó kiadások Ezen a költségvetési főcsoporton belül 2748 e Ft volt a teljesítés.(113,78%) I.4. Pénzeszközátadások és egyéb támogatások Ezen a soron került elszámolásra az önkormányzati intézmények finanszírozása, amely 100 %-os teljesülést mutat ( iskola finanszírozása e Ft, körjegyzőség finanszírozása e Ft). A pénzeszköz átadások tekintetében a működési célú pénzeszköz átadások teljesítése 108,42 % ( e Ft). Az önkormányzat által folyósított ellátások teljesülése 110,1 % ( e Ft) volt. I.5. Beruházások, felújítások A beruházások teljesülésénél a jurták beszerzését e Ft, kiállító vitrint és mikrofon szettet 532 e Ft értékben tartjuk nyilván, a felújítások között a Községháza nyílászáró cseréje ( e Ft),az orvosi rendelő kerítés felújítása ( e Ft) és kisebb útjavítás (38 e Ft). Pályázati forrásból vásároltunk traktort e Ft-ért szerepel összesen e Ft összegben. Lovászpatona Község Önkormányzat évi beszámoló

2 II. Bevételek II.1. Intézmények működési bevételei Működési bevételek Ezer Forintban Önkormányzat Körjegyzőség 2 Bánki donát Általános Iskola és Óvoda Önkormányzat összesen Az Önkormányzat intézményi működési bevételei összesen e Ft. Az Önkormányzat, a Körjegyzőség, az Iskola és az Óvoda intézményi működési bevételeinek részletezése az intézmények önálló beszámolójában található meg. II.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ezen a soron a helyi adókból és hozzá kapcsolódó bírságokból, illetőleg az átengedett központi adókból származó bevételeket tartjuk nyilván. A személyi jövedelemadó helyben maradó részére a MÁK e Ft-ot (100%) utalt át. A helyi iparűzési adó bevétel e Ft (100 %). A gépjármű adó teljesítési értéke e Ft, (87.8 %). A magánszemélyek kommunális adójának teljesítése e Ft, (97,89 %). A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékokra, bírságokra 702 e Ft-ot fizettek be, ami 140,4 %-os teljesülést jelent. II.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása A költségvetési támogatás teljesülése az e Ft, 100 %. II.4. Pénzeszköz átvételek, egyéb támogatások Ezen a költségvetési soron a különböző államháztartáson belülről, és kívülről érkező bevételeket tartjuk nyilván melyek összege e Ft volt. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, a fentebb leírtak tudomásul vételére, és a évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadására. Pénzmaradvány: ezer Ft, ebből a évben keletkezett e Ft, melyből szabadon felhasználható e Ft évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte. Kérem, hogy a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Lovászpatona, április. 25. Pintér Imre Polgármester Lovászpatona Község Önkormányzat évi beszámoló

3 HATÁSVIZSGÁLATI LAP Lovászpatona község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyásáról szóló rendelet tervezetéhez A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A zárszámadás tartalmazza Lovászpatona község Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 4. Egészségi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdés értelmében szükséges, mely szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradványkimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el a képviselő-testület. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Lovászpatona, április 25. Horváth Mária jegyző Lovászpatona Község Önkormányzat évi beszámoló

4 RENDELET TERVEZET Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének../.. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft bevételi különbözettel jóváhagyja. 367 E Ft aktív és passzív állományváltozásokkal E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal E Ft előző években képzett tartalékkal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. és 1.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat és Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a melléklet szerint. (3) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerint a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatások összegét a 8. melléklet szerint. (5) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el. Lovászpatona Község Önkormányzat évi beszámoló

5 (6) A Körjegyzőség, valamint az önállóan működő Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11.1., 11.2., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12 mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete Pintér Imre polgármester Horváth Mária jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Lovászpatona,.. Horváth Mária jegyző Lovászpatona Község Önkormányzat évi beszámoló

6 ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 30. napján 18,00 órakor kezdődő ülésére 2. napirend Tárgy: Lovászpatona Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása Előterjesztő és előadó: Pintér Imre polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. -ának (1) bekezdése szerint az önkormányzat a következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját előző év április 30. napjáig megtárgyalja. Szokatlan és új helyzet elé állítja az önkormányzatokat az államháztartási törvény ezen rendelkezése. A költségvetési törvényjavaslat, illetve a kormány jövő évi gazdaságpolitikai elképzelései ismeretének hiányában nehezen prognosztizálható a évi működésünket befolyásoló hazai és nemzetközi gazdasági, pénzügyi és jogi környezet. Ugyanakkor fontos ez a döntés, hiszen megerősíti az önkormányzatokban a hosszú távú gondolkodás, tervezés szükségességét ben is az alábbi célkitűzések határozzák meg a gazdálkodásunkat: az intézményhálózat és a községüzemeltetés működőképességének megtartása, a megkezdett beruházások folytatása, és a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése és elindítása. A koncepciókészítés során a következő évre változatlan szervezeti keretekkel és intézményi hálózattal, feladat finanszírozási rendszerrel, bevételi és kiadási struktúrával számolunk. Lovászpatona Község Önkormányzata évi költségvetési koncepcióját az előírt határidőben az alábbiak szerint terjesztem elő. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja az következő évi gazdálkodásra vonatkozó elképzelések nagyvonalú megfogalmazása, és az elérni kívánt célok meghatározása. Ezzel összhangban a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, szempontok, célkitűzések meghatározására törekedtünk a koncepció összeállításakor. A költségvetési koncepció a költségvetés tervezés folyamatában fontos elem, ebben a szakaszban már el kell dönteni, hogy milyen feladatokat, milyen módon kíván az önkormányzat ellátni, valamint célszerű kijelölni a főbb gazdálkodási, fejlesztési prioritásokat is. Az előterjesztés első pontjában a Kormány gazdaságpolitikájának fő vonásait foglaljuk össze, az előterjesztés második része a helyi önkormányzatok várhatóan 2014-re is vonatkozó forrásszabályozását mutatja be. A harmadik pontban önkormányzatunk bevételi lehetőségei láthatóak, a negyedik pontban a kiadásokat befolyásoló tényezőket (feladatok, működési költségek, beruházások) ismertetjük. A költségvetési egyensúly alakítására teszünk javaslatot az ötödik pontban. 1

7 1. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai 1. A kormány gazdaságpolitikája A Kormány a költségvetési konszolidáció mellett a versenyképesség javítását, a foglalkoztatás ösztönzését és a gazdaság növekedési potenciáljának erősítését helyezte gazdaságpolitikájának középpontjába. E célok elérésének egyik lényeges eszköze az adórendszer egyszerűsítése és átfogó átalakítása. Számos, ún. kisadó megszűnt, a társasági adó kulcsa 500 millió forint éves nyereségig 19%-ról 10%-ra csökkent 2010 második felétől januártól 16%-os egységes kulcsot alkalmazó személyi jövedelemadózás lépett életbe, amelyhez jelentős családi adóalap kedvezmény párosul a születésszám növelése, a gyermeknevelés költségeinek elismerése és ezáltal a demográfiai szerkezet hosszú távú javulása érdekében. A szuperbruttósítás intézménye (az adóalapba a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulék is beleszámít) fokozatosan megszűnt 2013-ig, az adójóváírás jelenlegi rendszere fokozatosan szűkítésre került. Az adórendszer strukturális átalakításának költségvetési hatásait rövidtávon az átmeneti jelleggel bevezetett különadókból (pénzügyi szervezeteket és egyes ágazatokat terhelő különadók) származó bevétel és a nyugdíjrendszer reformja ellentételezi. A bevételi átalakítás mellett a Kormány számos kiadáscsökkentő intézkedést hozott ben (előirányzatok zárolása, közszféra béreinek befagyasztása, közfoglalkoztatás átalakításának megindítása, stb.). Ezek azonban nem elégségesek ahhoz, hogy az államháztartás hiánya középtávon is a 3%-os küszöbszint alatt maradjon. Konzervatív makrogazdasági feltételezéseket alkalmazva, változatlan költségvetési politika mellett a különadók kifutása után a GDP mintegy 4,5-5%-áig emelkedhetne a deficit és nem csökkenne az adósságráta. A Kormány ezért strukturális reform programot hirdetett meg (Széll Kálmán Terv), amely döntően a kiadási oldalra irányul és olyan területek átalakítását célozza, ahol a kiadások érdemben magasabbak a hasonló gazdasági fejlettségű országokra jellemző mértéknél. A deficitcélok eléréséhez a reformok mellett a takarékos költségvetési tervezés fennmaradása, a közszféra működési kiadásainak (bérek, dologi kiadások) korlátozása is hozzájárul a következő években ben a javuló makrogazdasági kilátások, a strukturális reformok hatásainak kiteljesedése és a továbbra is fennmaradó költségvetési takarékosság határozzák meg az államháztartási előrejelzés kereteit. A konvergencia program a Széll Kálmán Tervvel összhangban azzal számol, hogy: az egyes ágazatokat terhelő különadók ( válságadók ) 2013-ban kivezetésre kerülnek; feltételezhető, hogy a következő években európai szinten harmonizált bankadó kerül bevezetésre, ami a jelenlegi pénzintézeti különadóhoz képest mintegy felére csökkenő összegben, de 2013-tól is növeli a költségvetési bevételeket; a társasági adó kulcsának általános csökkentése elhalasztásra kerül; a használatarányos elektronikus útdíj bevezetéséből 2013-tól a GDP 0,3%-át elérő bevétel várható. Az alkalmazott feltevések mellett a bevételek a GDP-től elmaradva bővülnek, így az egyenleg javulásához a kiadásoknak a bevételeknél erőteljesebb csökkenésére van szükség. A programban kitűzött költségvetési pálya lehetővé teszi, hogy mérséklődjön a kamatkiadások GDP-hez viszonyított aránya, de az elsődleges kiadások is mintegy 3,5 százalékponttal szűkülnek a programidőszak utolsó három évében. A program szerint ezt megalapozza, hogy: a) közszférában a szuperbruttósítás megszűnése 2013-ban az illetmények emelése nélkül is növeli a nettó kereseteket. A következő két évben (a közfoglalkoztatás nélkül) a bértömeg szinten tartását feltételezi a program. A közmunka programok bővülésével is 2

8 számolva a bérekre és járulékokra fordított GDP-arányos kiadások másfél százalékponttal csökkenhetnek 2012 és 2015 között; b) a takarékos költségvetési gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadások is a GDPtől elmaradva növekednek; c) a nyugdíjak megőrzik reálértéküket. Folytatódik a rokkantnyugdíjazási rendszer átalakítása. A nyugdíjrendszer és a szociális kiadások reformjának eredményeként a GDP-arányos társadalmi juttatások másfél százalékpontot meghaladóan szűkülhetnek a programidőszak utolsó három évében; d) a közösségi közlekedési rendszer átszervezése és hatékonyabbá tétele az erre fordított kiadások mintegy a GDP 0,2%-át kitevő csökkenését teszi lehetővé; e) az önkormányzati rendszer méretgazdaságosságának növelése, ellátandó feladatainak felülvizsgálata, hitelfelvételének korlátozása érdemi kiadás megtakarítással jár; f) a kiadások szerkezete a gazdasági növekedés szempontjából kedvező irányba mozdul el: a kiadási oldal nagy tételei közül egyedül a beruházási kiadások bővülhetnek a GDP-nél gyorsabban. 2. Helyi önkormányzatok támogatása A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre került a feladatok és források telepítésének egységessége. Új finanszírozású struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe volt az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Alapvető tervezési koncepcióként jelent meg az elv, hogy a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére. A feladatátrendeződés megjelent mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A korábban még önkormányzati szervek (jegyző, polgármester) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek közül több a január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz került. A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetébe került át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából. A közoktatás új alapokra helyezésének kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket 3

9 meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások történtek. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányultak, az érintettek otthonközeli ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre koncentrálódott, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudnak biztosítani. A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben lévő segélyek a jövőben létalapként egyesülnek. A létalap: alaptámogatási összetevője nyújt segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), kiegészítő támogatási összetevője foglalja magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást). A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselő-testület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészíti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. Az önkormányzatok kulturális feladatainak ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításához a központi költségvetés évben önálló előirányzaton biztosított támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség van a lakossági közműfejlesztés támogatására, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, valamint a múzeumok szakmai támogatására is. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezeknek a helyi közügyeknek ellátását egy az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. Az idei évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része 40%, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. A helyi adók így az iparűzési adó rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. 4

10 3. Az önkormányzat évi bevételei 3.1 Működési bevételek A bevételeink jelentős részét a közhatalmi bevételek között a helyi adók adják. A helyi adóbevételeket a hatályos adórendelet rendelkezései szerint vesszük figyelembe. Az átengedett közhatalmi bevételek vonatkozásában az önkormányzatot a gépjárműadó 40 %-a illeti meg. Az intézményi működési bevételek között kell számításba vennünk az intézmények saját bevételeit és a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díjakból, az intézményi ellátási díjakból, az alkalmazottak térítéséből, az általános forgalmi adóból számított előirányzatot. A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatásának kiszámítása a központi költségvetési törvény mellékletében szereplő fajlagos mutatók alapján történik. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) 13. -ában meghatározott egyes feladatok ellátásához. A támogatás településkategóriánként a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat évi gépjárműadó bevételének 40 %-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti. Az elvárt helyi adó a évi iparűzési adóalapból a maximális adókulcs felével, 1 %-kal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó évi bevétel felét együttesen jelenti. Önkormányzatunk I. félévi beszámoló keretében szolgáltat adatot a évi iparűzési adóalap összegéről. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. 2. Óvodaműködtetési támogatás A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik. 3. Bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés támogatása A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő azon gyermekek, tanulók után, akik számára az évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. (5) bekezdése alapján 50 %-os normatív étkezési térítési-díj kedvezmény biztosított, illetve azok 5

11 után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása A támogatás a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv. 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint az Szoctv. 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának, b) a Szoctv. 35. (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, c) a december 31-én hatályos Szoctv. 32/B. -a alapján december hónapra járó, januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának, d) a december 31-én hatályos Szoctv. 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdése alapján december hónapra járó, januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának, e) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, f) A Gyvt. 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál. A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Az előirányzat az 1. pont szerinti létalapként nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű- és krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz támogatás lakosságszám alapján illeti meg a települési önkormányzatot. A fenti központosított előirányzatok a mindenkori költségvetési törvényben szerepelnek. Önkormányzatunk 2014-ben is él a lehetőségekkel, és lehívjuk a kiadásokhoz szükséges állami támogatásokat. 6

12 3.2 A felhalmozási célú bevételek között szerepeltetjük a pályázati támogatásokat. 3.3 A felhalmozási célú támogatásértékű bevételekben jelennek meg azok a támogatás értékű felhalmozási bevételek, melyek pályázat útján nyerhetők. Kizárólag azokkal az előirányzatokkal számolunk, amelyeket a támogatók már írásban közölnek Működési kiadások 4. Az önkormányzat évi várható kiadásai A költségvetés működési kiadási oldalát befolyásoló fontosabb elemek: 1. A központi költségvetési törvényben megállapított közalkalmazotti bértábla, és a köztisztviselői illetményalap. 2. A közalkalmazottak vonatkozásában a évi minimálbér változás jelenthet többlet jövedelmet. 3. A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja. 4. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja. 5. A közüzemi díjak megállapítása. Személyi kiadások Az intézményekben és az intézményhez nem tartozók esetében szakfeladatokon lebontva kerüljenek tervezésre a személyi juttatások és azok járulékai. Az önkormányzat mérlegelési körén kívül eső, kötelezően tervezendő tételek az alábbiak: kötelező pótlékok, a szociális hozzájárulási adó, a jubileumi jutalmak, valamint a köztisztviselői cafeteria-juttatás. Dologi kiadások Az önkormányzat és a költségvetési szervek működtetése során a dologi költségek esetén is kiemelt szempont a takarékosság. Az üzemeltetési, fenntartási költségek esetén a költségek szinten tartására kell törekednünk. A költségvetés összeállítása során már az ismert árakkal kell tervezni. Ezek a tételek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az intézmények vonatkozásában kötött előirányzatként kerülnek tervezésre. Az intézményi tervezés következetessé tétele érdekében a korábban bevezetett normatív alapú tervezést javasoljuk továbbra is, melynek mértéke 2014-ben a évi tervezett infláció növekménnyel megállapított összege. A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzati vonatkozó rendeletek alapján kell tervezni. Törekedni kell arra, hogy a szociális ellátások tervezett összege 2014-ben az előző évhez képest ne csökkenjen. A településüzemeltetési feladatok kiadásainak szinten tartására kell törekedni, indokolt esetben legfeljebb inflációval növelhetők. 7

13 4.2. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között tervezni szükséges az áthúzódó feladatok összegét. A beruházások közül az áthúzódó feladatokon kívül figyelembe kell venni minden olyan beruházási munkát, melyre a Képviselő-testület év során kötelezettséget vállalt Tartalékok Az általános tartalékot az előre nem látható események, feladatok végrehajtása miatt felmerülő fizetési kötelezettségek rendezésére, a gazdálkodás biztonságának biztosítására szükséges képezni Adósságszolgálat A pályázatok önrészét pályázati önrész hitellel vagy likvid-hitel lehet biztosítani, melyekről a konkrét pályázati eredmények alapján kell majd dönteni. 5. A költségvetési egyensúly várható alakulása A költségvetést null-bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell tervezni. Összefoglalás: A évi koncepció elfogadására az előrehozott határidő miatt még az eddigieknél is bizonytalanabb gazdasági, jogi és szabályozási környezetben kerül sor. Nem látható előre a világgazdaság, illetve hazánk gazdasági helyzetének alakulása, nem ismertek a központi költségvetés 2014-revonatkozó elképzelései, prioritásai, tervezési szempontjai. Így koncepciónk tervezésénél a jelenleg hatályos feladatfinanszírozási rendszert és érvényes szabályozást vettük figyelembe. Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a tőketörlesztések és kamatfizetések pontos teljesítését, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. Bevételeink és kiadásaink takarékos, átgondolt gazdálkodás mellett várhatóan elégségesek a községüzemeltetési és intézmény-működtetési feladatok ellátásához. Ugyanakkor lehetőleg pályázati források bevonásával nem mondhatunk le a község további fejlődését szolgáló beruházások és felújítások indításáról sem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az alábbi határozati javaslat szerint fogadja el! Lovászpatona április 25. Pintér Imre polgármester 8

14 HATÁROZATI JAVASLAT../2013. ( ) önkormányzati határozat Lovászpatona Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról 1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évre szóló költségvetési koncepcióról készült polgármesteri előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 2. A képviselő-testület a költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak szerint határozza meg: A.) Bevételek: 1.) A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek maximális feltárására. B.) Működési, személyi és dologi kiadások 1.) Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a jogszabályokban előírt illetményeket és pótlékokat. 2.) A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a megállapított díjakkal kell számolni. 3.) Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a évi infláció ismeretében meghatározott összegek alapján történhet. 4.) A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzati vonatkozó rendeletek alapján kell tervezni. Törekedni kell arra, hogy a szociális ellátások tervezett összege ben az előző évihez képest ne csökkenjen. C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok 1.) Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat. 2.) Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a Képviselő-testület évben kötelezettséget vállalt. 3.) Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők. D.) Általános alapelvek 1.) Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működőképesség megőrzése. 2.) A költségvetést null-bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell tervezni. 3.) A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján kell tervezni. Határidő: február 15. Felelős: Pintér Imre polgármester 9

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 25-i ülésére

Egyéb Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 25-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Valamennyi bizottság bizottság:

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajógalgóc

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben