20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * KULTÚRCIKK KERESKEDŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Kultúrcikk kereskedő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5111 Kereskedő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5112 Eladó 4212 Bolti pénztáros 3629 Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintéző 5113 Piaci, utcai, vásári árus 5114 Áruösszeállító 5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő 5119 Drágakő meghatározó 5392 Kölcsönző 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása A kultúrcikk kereskedő munkája során - különféle árucikkeket, pl. papír-írószert, sport- és játékárut, óra-ékszerárut, ajándékárukat, lakberendezési cikkeket szerez be termelőktől és viszonteladóktól, illetve ad el fogyasztóknak és viszonteladóknak, - piaci ismeretei - termékek, áruk, minőség, ár, fizetőképes kereslet, a raktározás mennyiségi és minőségi feltételeinek -, továbbá a szállítási viszonyok ismerete alapján meghatározza a beszerzendő áru fajtáját, választékát és mennyiségét, - hirdetésekből, termékismertetőkből, piacokon, vásárokon, kiállításokon, továbbá személyes kapcsolatai útján tájékozódik a beszerzési lehetőségekről, s kiválasztja a legkedvezőbb beszerzési forrást, - tárgyal a termelővel, viszonteladóval ajánlatukról (áru fajtája, minősége, mennyisége, csomagolása, ára, fizetési feltételek, árengedmények, szállítási feltételek, költségek, helyek, időpontok), - megrendeli, majd szállításkor mennyiségileg, minőségileg átveszi az árut, s gondoskodik annak szakszerű tárolásáról, illetve a számla kiegyenlítéséről, - megállapítja az áru eladási árát, - reklámtevékenységet folytat, - kiszolgálja a viszonteladókat vagy az egyéni és közületi vásárlókat, - szükség szerint bemutatja és ajánlja az árut, ismerteti jellemzőit, helyét a választékban, felhasználásának, kezelésének, tárolásának, karbantartásának módjait, felhívja a figyelmet az esetlegesen létező kiegészítő cikkekre, és

3 a kapcsolódó szolgáltatásokra, méri és becsomagolja az árut, - intézi a panaszokat, reklamációkat, árucseréket, - kezeli a pénztárt, elvégzi a pénztári adminisztrációt, - nyilvántartást vezet a beszerzésekről és eladásokról, bizonylatolja a beszerzett és eladott árukat, - gondoskodik a bolt biztonságáról és vagyonvédelméről - gondoskodik a kereskedelemben előforduló gépek és eszközök karbantartásáról, szervizeléséről, esetleges cseréjéről, - gondoskodik a bolt rendjének esztétikai megjelenésének, tisztaságának kialakításáról és megőrzéséről, - felügyeli és segíti a kisegítő személyzet munkáját. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkavédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, környezetvédelem, egészségmegőrzés, mentálhigiénia Munkavédelem, biztonságtechnika - A munkahelyre vonatkozó általános munkavédelmi előírások betartása. A munkahely munkavédelmi és ergonómiai szempontból megfelelő kialakítása, közlekedési utak biztosítása. - Balesetvédelem. - Munkabaleset bejelentése, kivizsgálása. - Elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése. - A kereskedelemben használt gépek, készülékek kezelésével kapcsolatos általános személyi követelmények betartása és betartatása, a gépek kezelésére vonatkozó általános magatartási követelmények alkalmazása. Tűzvédelem - A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása, betartatása. - A tűzoltó készülékek elhelyezése, használata. - A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére, nyílt láng használatára, dohányzási tilalomra vonatkozó előírások betartása, betartatása. Környezetvédelem - A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi, továbbá a hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása, betartatása. Egészségmegőrzés, mentálhigiénia. 2. Jogszabály-értelmezés, jogalkalmazás - Eligazodás a Munka Törvénykönyve munkavállalót és munkáltatót érintő szabályaiban, különös tekintettel az alábbiakra: = a munkaviszony létesítése, módosítása, megszűnése és megszüntetése, = a munkavégzés szabályai, = munkaidő, pihenőidő, = kártérítési felelősség, = munkaügyi viták, = kollektív szerződés. - Ismeretszintű eligazodás az adózás rendszerében (személyi jövedelemadó, társasági adó, általános forgalmi adó). - Társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. - Fogyasztói érdekvédelem érvényesítése. 3. Gazdálkodás és marketing - Vállalkozás a kereskedelemben = vállalkozás beindítása, működtetése, átalakulása, megszüntetése. - Marketing (piacszervezés, piacbefolyásolás) = a piaci igények feltárása, elemzése, befolyásolása, = a piaci körülmények cégen belüli érvényesítése. - Szervezés és vezetés. - Áruforgalom = beszerzés, készletgazdálkodás és értékesítés,

4 = árképzés. - Pénzforgalom = bizonylatok készítése, = pénzforgalmi előírások alkalmazása, = a kereskedelemmel kapcsolatos banki, pénzügyi műveletek alkalmazása. - A gazdálkodás eredményének megállapítása. 4. A kommunikáció - A társadalmi érintkezés, kommunikációs formák, eszközök alkalmazása. - Az etikus kereskedelmi magatartás. - Munkahelyi konfliktusok kezelése. - Az üzleti érintkezés, üzleti tárgyalás, üzleti levelezés. - Álláskeresés. - Szakmai önképzés, továbbképzés. - Kereskedelmi kommunikáció idegen nyelven. 5. Számítógép-kezelés - A személyi számítógépek és perifériák alkalmazása, működtetése. - Egy operációs rendszer alkalmazása. - Egy szövegszerkesztő program használata. - Egy hálózati operációs rendszer használata. - Számítógép alapú pénztárgéprendszer működtetése. - Telekommunikációs eszközök, nyílt rendszerekhez való kapcsolódás. 6. Áruismeret - Áruk rendszerezése (ITJ, EAN, ETK). - Az egyes kultúrcikk árucsoportok ismerete: = alapanyag, = gyártási technológia, = kiviteli, kikészítési eljárások, = formatervezés, = az egyes árucsoportokkal szemben támasztott követelmények, használati érték jellemzők, = méretezés, = választék, = minőség és tanúsítása, szabványok. - Az egyes kultúrcikk árucsoportoknál legelőnyösebben alkalmazható értékesítési forma kiválasztása, berendezések használata. - Anyagmennyiségek megállapítása. - Mérőeszközök, mérőműszerek és használatuk. - Disztribúció a kultúrcikk kereskedelemben: = csomagolás, = szállítás, anyagmozgatás, = raktározás, tárolás. 7. Eladás - A kereskedelem-lélektan alapfogalmainak elsajátítása: az eladói tevékenység pszichológiai tényezői, a vevővel kapcsolatos pszichológiai tudnivalók. - A kereskedelmi etika alapfogalmának elsajátítása. - Értékesítési formák, berendezések, vagyonvédelem. - Az áruk korszerű elhelyezése a különféle berendezéseken. - Mennyiségi, minőségi áruátvétel. - Az áruk eladásával kapcsolatos számítások. - Mérés, mértékegységek. - Az eladás folyamata a különböző értékesítési formákban. - Az áru ellenértékének megállapítása. - Az eladói munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményességének ellenőrzése és értékelése.

5 - Árubemutatás, használati, kezelési tanácsadás, kiegészítők, kellékáruk ajánlásának módjai, ajándékozási szokások, ajándékkollekciók összeállítása. - A bolti csomagolás, anyagmozgatás és raktározás szabályai. - A blokkírás szabályai, bizonylatai, kezelésük, közületi vásárlás. - Bolti adminisztráció. - Leltározás. 8. Dekoráció - Az áruk térbeli elhelyezésének esztétikai és technikai szempontjai; a kirakat mint reklámeszköz. - Térelosztás, árurendezési alapismeretek. - Színelmélet alkalmazása. - Árcédulák, figyelemfelkeltő feliratok készítése. - A kultúrcikkek esztétikus elhelyezése. III/2. Követelmények A kultúrcikk kereskedő rendelkezzék mindazon ismeretekkel, amely alkalmassá teszi az alábbi területeken a következő feladatok ellátására: 1. Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások ismerete, betartása, betartatása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, egészségmegőrzés, mentálhigiénia - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek szem előtt tartásával a munkahelyre vonatkozó általános munkavédelmi követelmények betartására, betartatására, - korszerű technológia, technika alkalmazására, - ergonómiai követelmények figyelembevételére, - kereskedelmi létesítményekre vonatkozó közegészségügyi és munkavédelmi előírások betartására, betartatására, - egyéni védőeszközök használatára, karbantartására, - munkabalesetek, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésére és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére, - munkavédelem ellenőrzésében való szakszerű közreműködésre, - munkavédelmi érdekképviselet ellátására, - a munkahelyre vonatkozó általános tűzrendészeti előírások betartására, betartatására, - munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartására, betartatására, - testi és lelki egészségének megőrzésére. 2. Jogszabály-értelmezés, jogalkalmazás - a jogszabályok hierarchiájában a szükséges jogszabályok megkeresésére, - a kereskedelemben jellemzően előforduló szerződések formai és tartalmi előkészítésére, - a társasági törvény alapjaiban való eligazodásra, - eligazodni a Munka Törvénykönyve munkáltatót és munkavállalót érintő szabályaiban, - alkalmazni a különböző bérezési formákat, - a vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetésre, a szakmai érdekképviseletek, szakszervezetek együttműködésével, - a munkavállalói problémák megoldására, a munkáltatók és munkavállalók közötti viták rendezésére, - adótörvényekkel, adófizetési kötelezettségekkel kapcsolatosan = személyi jövedelemadó esetén az adóköteles jövedelem megállapítására az alábbiak figyelembevételével: az adó alapja és mértéke, adókedvezmények, -mentességek, a bevétel és költségelszámolási szabályok, az átalányadózás, - az adónyilvántartások vezetésére, - az adóelőleg kiszámítására, - éves adóbevallás, adóigazolás elkészítésére, = társasági adó esetén: - az adóalap meghatározására, - az adó mértékének, adómentességnek és adókedvezménynek megállapítására,

6 - adóelőleg kiszámítására, = általános forgalmi adó esetén a termékértékesítés és a szolgáltatás adókötelezettségének általános szabályainak alkalmazására: a bolti kiskereskedelmi tevékenység speciális adó meghatározására, - eligazodni az alapvető társadalombiztosítási szabályokban = táppénz, baleseti ellátás, = nyugdíj, = anyasági ellátások, - a munkáltatót terhelő biztosítási kötelezettségek teljesítésére, - fogyasztói érdekvédelmi jogszabályok alkalmazására. 3. Gazdálkodás és marketing ismeretek - Gazdálkodási ismeretek területén: = eligazodni a nemzetgazdaság alapfolyamataiban és jellemezni azokat, = felismerni a kereskedelem szerepét, = felismerni a fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezőket és azokra megfelelően reagálni, = eligazodni adott piaci körülmények között, = dönteni a gazdálkodási, vállalkozási formák között a személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével, = egy vállalkozást beindítani, = üzleti tervet készíteni, = felismerni a vállalkozások fejlesztésének lehetőségeit, = dönteni a vállalkozások megszűnési módjáról. - Marketing ismeretek területén: = felismerni, rendszerezni azokat a piaci jelenségeket, amelyek befolyásolják a résztvevők viselkedését, = a piaci információkat egy konkrét termékre, szolgáltatásra vonatkoztatva felhasználni, = az értékesítési utak megváltoztatására vonatkozó döntések előkészítésére, = kereskedelmi reklám alkalmazására, fejlesztésére, = az eladás helyén folytatott PR-tevékenység szervezésére, PR használatára, = a bolti/vállalkozási image kialakítására, = a Sales Promotion eszközeinek, módszereinek eredményes alkalmazására, = a POS (Point of sale - advertising) - eladáshelyi reklám alkalmazására. - Szervezési és vezetési ismeretekkel kapcsolatban: = az adott helyzetnek legjobban megfelelő szervezési, vezetési módszerek kiválasztására, helyes alkalmazására, = a teljes áruforgalmi tevékenység lebonyolításának szervezésére, = az áruforgalom lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, egyes kereskedelmi munkakörökben ellátandó feladatok meghatározására. - Áruforgalom területén: = áttekinteni az áruforgalom folyamatát és körülhatárolni szakaszait, = meghatározni a kereskedelem tevékenységeit, szervezeti formáit, = felismerni a beszerzési munka meghatározó szerepét, az árak jelentőségét, dönteni a megrendelés módjairól, = kiválasztani a legmegfelelőbb pénzügyi lebonyolítási módokat, = meghatározni az értékesítéshez szükséges készlet nagyságát, összetételét, = áruátvételkor a minőségi kifogások elbírálására, a hiány adminisztrálására, = felismerni és jellemezni az egyes értékesítési módokat, = felismerni az árképzésben a piaci hatások fontosságát, = önállóan az ár meghatározására. - Pénzforgalommal kapcsolatosan; = a bizonylatadási kötelezettség teljesítésére, = eligazodni a banki műveletekben, = betartani a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos előírásokat. - A gazdálkodás eredményének megállapításához; = felismerni az eredményre ható tényezőket, = felismerni a gazdálkodási mutatók közötti összefüggéseket, használni és értelmezni azokat, = felismerni a költségek befolyásoló szerepét a gazdálkodásban. 4. Kommunikáció

7 - saját kommunikációs készsége megismerésére, magatartás- és beszédkultúrájának permanens fejlesztésére, szókincse folyamatos bővítésére, helyesírási készségének tökéletesítésére, - személyesen és telefonon kapcsolatot teremteni, - üzenetrögzítővel történő felvételre, visszahallgatásra, beállításra, szakszerűen, az útmutatónak megfelelően, - telefax használatára, - fénymásoló gép szakszerű használatára, - a viselkedési és illemszabályok ismeretében, azok megfelelő alkalmazására, - tájékozódni az iskolai végzettségének, képzettségének, érdeklődési körének megfelelő munkakörök területén, - elkészíteni egy szakmai önéletrajzot, kísérőlevelet, álláspályázatot, valamint megfogalmazni egy álláshirdetést, - a szakmai önképzés, továbbképzés lehetőségeinek feltárására, azok hasznosítására, - egy idegen nyelven egyszerű beszédhelyzetekben szóbeli személyes érintkezésre. 5. Számítógép-kezelés - a személyi számítógépek és perifériák általános jellemzőinek ismeretére, - az üzembe helyezett számítógép munkavédelmi és baleset-elhárítási szabályainak ismeretére, betartására, - egy operációs rendszer készségszintű ismeretére, fájlok létrehozására, másolására, törlésére, átnevezésére, - egy szövegszerkesztő program használatára: = az adott szövegszerkesztő program segítségével a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűvel írt szövegeinek létrehozására és elmentésére, - egy hálózati operációs rendszer használatára egy adott vállalkozásnál, - számítógép alapú pénztárgéprendszer alkalmazására = pénztárgéprendszer software használatára, = áruforgalmi rendszer használatára, = készletnyilvántartó rendszer használatára, - telekommunikációs eszközök használatára, nyílt rendszerekhez való kapcsolódásra (fax, bbs, más vállalkozások nyílt rendszeréhez való csatlakozás). 6. Áruismeret - az árurendszerekben eligazodni, az árurendszereket megfelelően alkalmazni (ITJ, EAN), - a fő árucsoportokat megnevezni és jellemezni az alábbiak szerint: = nyers- és alapanyag minőségmeghatározó szerepe, = összetétel, = a jellemző tulajdonságok kialakítását meghatározó gyártási technológiák, = kikészítési, utómegmunkálási eljárások, = design, = a velük szemben támasztott követelmények, használati érték jellemzők, felhasználási terület, = méretezés, méretmeghatározás, = választék, = minőség és megbízhatóság, - az egyes árucsoportokhoz a legelőnyösebb értékesítési formát kiválasztani, hozzá a megfelelő bolti berendezéseket megválasztani és használni, - tanácsot adni a kultúrcikk áruk körébe tartozó árucikkek korszerű használatára, illetve a lakberendezési cikkek alkalmazására a mindenkori divat ismeretének figyelembevételével, - megállapítani a vevő igényei szerinti anyagmennyiséget, - mérni a kultúrcikk és a lakberendezési szakmában alkalmazott eszközökkel, a méréshatáruk adta lehetőség szerint pontosan, - a kultúrcikkek és a lakberendezési cikkek körébe tartozó árucsoportok jellemző csomagolásának, szállításának, anyagmozgatásának, raktározásának, tárolásának szakszerű kivitelezésére, végrehajtására. 7. Eladási ismeretek - az áru minőségmegóvására, helyes árukezelésre, raktározásra, - az árusítással, áruajánlással összefüggő elméleti tudnivalók ismeretében a gyakorlati teendők szakszerű

8 elvégzésére, - a bolt, áruház belső dekoratív jellegének kialakítására, megóvására, - a vásárlókkal való foglalkozás előírásainak figyelembevételével, szakszerű áruajánlásra vagy megfelelő helyettesítő árufajták ajánlására, - vevőreklamációt intézni, az árucserét általános és speciális rendelkezések - az ÁNTSZ vonatkozó előírásai - alapján lebonyolítani, - árképzésre, árazásra, árnyilvántartásra, - a bolti árurendelésre, - a bolti bizonylatok kezelésére, felhasználására, - a kereskedelemben használatos mértékegységek gyors és pontos átváltására, velük kapcsolatos műveletek elvégzésére, - munkájuk során használatos kereskedelmi szakkifejezések alkalmazására, - az eladott árut úgy csomagolni, hogy védje az árut és könnyítse annak szállítását, - a Vásárlók Könyvé -t az előírásoknak megfelelően kezelni, - az áruátvétel megszervezésére, az áruk mennyiségi és minőségi átvételére, - a pénztárosi munkakör ellátására, - leltár lebonyolítására, leltáreredmény megállapítására, - áruforgalmi jelentést önállóan összeállítani, a könyv szerinti áru- és göngyölegkészletet, a hiányt vagy többletet megállapítani. 8. Dekorációs ismeretek - az áruk térbeli elhelyezését meghatározó esztétikai és technikai szempontok felsorolására, ismertetésére és alkalmazására, - a kirakat reklámeszközként történő értelmezésére, - az arányos térelosztást meghatározó tényezők és a színelméleti alaptörvények ismeretére és alkalmazására, - a dekoráció jelentőségének, forgalomalakító szerepének ismeretére, - árcédulák, figyelemfelkeltő feliratok készítése, - alapvető árurendezési fogások ismertetésére gyakorlati alkalmazására, - a szakma körébe tartozó áruk szakszerű és tetszetős elhelyezésére, a rendelkezésre álló technikai eszközök felhasználásával, - a bolt kirakatában levő áruk szakszerű rendben tartására és cseréjére. 1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. Vizsgarészek tárgyai és időtartama a) Írásbeli vizsga - Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek. A vizsga időtartama legfeljebb 180 perc. b) Gyakorlati vizsga - Eladási munka (eladási ismeretek, áruismeret alkalmazása, kommunikáció). - Bolti adminisztráció, technikai feladatok. A vizsgafeladat megoldására tanulónként átlagosan 30 perc számítható. c) Szóbeli vizsga - Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek. - Áruismeret. - Szakmai idegen nyelv. Nem kell szakmai idegen nyelvből vizsgáznia annak, aki szakirányú belkereskedelmi szakmai nyelvvizsgával, vagy egyéb államilag elismert szakirányú nyelvvizsgával rendelkezik. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy tételt kell megválaszolnia, egy feleletre maximálisan 15 perc fordítható. 2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével

9 2.1. Az írásbeli vizsga Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek vizsgatárgy tartalma: Az írásbeli vizsgarészen a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli feladatokat kell megoldani. A Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek komplex írásbeli vizsgája az alábbi területek megoldandó kérdéseit tartalmazza, következő százalékos arányok szerint: - legfontosabb gazdálkodási alapfogalmak, összefüggések 30%, - kereskedelmi számítások 70%. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a feladatlapot összességében 50%-ot meghaladó mértékben oldja meg. A Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek vizsgatárgy tartalma: - a legfontosabb gazdasági alapfogalmak, összefüggések, - áruforgalmi mérlegsor, - készletgazdálkodással összefüggő feladatok, - árpolitika, árképzés, - viszonyszámok, - eredmény, eredményszint számítása, - adók kiszámítása, - munkabérrel kapcsolatos feladatok, - termelékenységgel kapcsolatos feladatok, - elszámoltatás (áruforgalom, pénztár) A gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsgán a szakképesítés követelményeinek megfelelő alapvető munkafolyamatokat kell megoldani. A gyakorlati vizsga munkafeladatát a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki, és a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének a javaslatára a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A munkafeladat részei: - eladási munka = eladási ismeretek, kommunikáció alkalmazása valóságos bolti környezetben, = áruismeret alkalmazása az eladási munka során, - bolti adminisztráció, technikai feladatok (számítógép alapú pénztárgépkezelés adott időre adott hibahatáron belül, csomagolás, mérés, munkavédelem a gyakorlatban) A szóbeli vizsga A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által - a követelményrendszert figyelembe véve - meghatározott tantárgyakból és a kiadott szóbeli tételek alapján ad számot tudásáról. A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk: - kereskedelmi és vállalkozási ismeretek, - áruismeret, - idegen nyelv. a) Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek vizsgatárgy tartalma: - a háztartások gazdálkodása, a háztartások döntéseit befolyásoló tényezők, - az áruforgalmi munka szakaszai, jellemzői, - a gazdálkodó szervezetek működésének főbb jellemzői, - a kereskedelmi munka személyi és tárgyi feltételei, - a vállalkozások típusai, alapításuk, működtetésük, - a vállalkozás környezete, piaci, jogi viszonyok, - a gazdálkodás eredményére ható tényezők. b) Áruismeret vizsgatárgy tartalma: - a nemzetközi és hazai árurendszerek, - a szabványok szerepe a kereskedelmi gyakorlatban, - a minőség tanúsítása, fogyasztói érdekvédelem. Ismerje: - a papír-írószeráruk, sportszerek és játékáruk, óra, ékszeráruk, ajándékáruk, lakberendezési cikkek árurendszerét, főbb csoportjait és felhasználását, - a gyártástechnológia termékminőséget meghatározó pontjait, főbb jellemzőit, - az áruátvétel, az áruajánlás és eladás során szükséges minőségjellemzőket, a minőség megállapításának módját, - a csomagolás, anyagmozgatás, raktározás során szem előtt tartandó legfontosabb jellemzőket,

10 - adjon felhasználási tanácsot, ajánlja az árut. c) Idegen nyelv vizsgatárgy tartalma: - a munkakör ellátásához szükséges szakmai és általános témakörökben alapszintű kommunikálás idegen nyelven, - egyszerű idegen nyelvű szakmai szöveg megértése, fordítása. 3. A vizsga értékelése Az értékelés során a vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján két osztályzatot kap: - szakmai elmélet, - szakmai gyakorlat. a) A szakmai elméleti vizsga eredményének értékelése A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeken kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani, a kerekítés általános szabályai szerint. Az írásbeli vizsga teljesítését a vizsgatételhez a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott útmutató szerint kell értékelni egy osztályzattal. A szóbeli vizsgán a hallgató feleletét tárgyanként kell értékelni, és a végső jegy megállapításánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. b) A szakmai gyakorlati vizsga eredményének értékelése A szakmai gyakorlati vizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel kell minősíteni, amely a részosztályzatokból alakul ki átlagolással. Eredménytelennek kell tekinteni a vizsgát, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészek közül bármelyikre, továbbá, ha a szóbeli vizsgarész bármelyik vizsgatárgyából elégtelen osztályzatot kapott. Javítania azonban csak az elégtelen minősítésű vizsgarészből, illetőleg tárgyból kell a következő vizsgaidőszakban.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136 A szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) : 31 341 01 0010 31 05 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés Elmélet:30% Gyakorlat: 70%

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az eladó szakképesítés adatai. A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése

Az eladó szakképesítés adatai. A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése Az eladó szakképesítés adatai A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése Eladó 17. Kereskedelem-marketing, üzleti A szakmacsoport száma és megnevezése adminisztráció Szakképzési

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam 1 Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam Tantárgyak: Kereskedelem általános ismeretei Kereskedelmi alapgyakorlat A vizsga szerkezete:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 236. sorszámú Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.2. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 341 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató OKJ 54 341 01 Kereskedő

Tanfolyami tájékoztató OKJ 54 341 01 Kereskedő Tanfolyami tájékoztató OKJ 54 341 01 Kereskedő OKJ-s és egyéb felnőttképzések OKJ-s vizsgaszervezés Székhely: 1066 Budapest, Lovag utca 22. fszt. Ügyfélszolgálati iroda: 1066 Budapest, Lovag utca 22. fszt.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 341 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 Tájékoztató a szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

A 12. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 12. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 12. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. "A" feladat

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. A feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján "A" feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 31 341 01 0010 31 03 Műszakicikk

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

NYK + KN = ZK + KCS. 1. Leltárfelvétel. Leltározással kapcsolatos döntések:

NYK + KN = ZK + KCS. 1. Leltárfelvétel. Leltározással kapcsolatos döntések: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. A felkészülés ideje alatt

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 1.2.

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Kollégáival vállalkozást szeretne indítani. El kell dönteni, hogy a vállalkozási formák és a működési szabályok ismeretében, milyen cég alapítására van lehetőségük. A kérdés eldöntése érdekében

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 521 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 1.2.

Részletesebben

A 227. sorszámúvállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 227. sorszámúvállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 227. sorszámúvállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 1.2.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2012 1. A tantárgy tanításának célja: Az áruforgalom tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az árurendszereket,

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben