20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * KULTÚRCIKK KERESKEDŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Kultúrcikk kereskedő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5111 Kereskedő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5112 Eladó 4212 Bolti pénztáros 3629 Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintéző 5113 Piaci, utcai, vásári árus 5114 Áruösszeállító 5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő 5119 Drágakő meghatározó 5392 Kölcsönző 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása A kultúrcikk kereskedő munkája során - különféle árucikkeket, pl. papír-írószert, sport- és játékárut, óra-ékszerárut, ajándékárukat, lakberendezési cikkeket szerez be termelőktől és viszonteladóktól, illetve ad el fogyasztóknak és viszonteladóknak, - piaci ismeretei - termékek, áruk, minőség, ár, fizetőképes kereslet, a raktározás mennyiségi és minőségi feltételeinek -, továbbá a szállítási viszonyok ismerete alapján meghatározza a beszerzendő áru fajtáját, választékát és mennyiségét, - hirdetésekből, termékismertetőkből, piacokon, vásárokon, kiállításokon, továbbá személyes kapcsolatai útján tájékozódik a beszerzési lehetőségekről, s kiválasztja a legkedvezőbb beszerzési forrást, - tárgyal a termelővel, viszonteladóval ajánlatukról (áru fajtája, minősége, mennyisége, csomagolása, ára, fizetési feltételek, árengedmények, szállítási feltételek, költségek, helyek, időpontok), - megrendeli, majd szállításkor mennyiségileg, minőségileg átveszi az árut, s gondoskodik annak szakszerű tárolásáról, illetve a számla kiegyenlítéséről, - megállapítja az áru eladási árát, - reklámtevékenységet folytat, - kiszolgálja a viszonteladókat vagy az egyéni és közületi vásárlókat, - szükség szerint bemutatja és ajánlja az árut, ismerteti jellemzőit, helyét a választékban, felhasználásának, kezelésének, tárolásának, karbantartásának módjait, felhívja a figyelmet az esetlegesen létező kiegészítő cikkekre, és

3 a kapcsolódó szolgáltatásokra, méri és becsomagolja az árut, - intézi a panaszokat, reklamációkat, árucseréket, - kezeli a pénztárt, elvégzi a pénztári adminisztrációt, - nyilvántartást vezet a beszerzésekről és eladásokról, bizonylatolja a beszerzett és eladott árukat, - gondoskodik a bolt biztonságáról és vagyonvédelméről - gondoskodik a kereskedelemben előforduló gépek és eszközök karbantartásáról, szervizeléséről, esetleges cseréjéről, - gondoskodik a bolt rendjének esztétikai megjelenésének, tisztaságának kialakításáról és megőrzéséről, - felügyeli és segíti a kisegítő személyzet munkáját. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkavédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, környezetvédelem, egészségmegőrzés, mentálhigiénia Munkavédelem, biztonságtechnika - A munkahelyre vonatkozó általános munkavédelmi előírások betartása. A munkahely munkavédelmi és ergonómiai szempontból megfelelő kialakítása, közlekedési utak biztosítása. - Balesetvédelem. - Munkabaleset bejelentése, kivizsgálása. - Elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése. - A kereskedelemben használt gépek, készülékek kezelésével kapcsolatos általános személyi követelmények betartása és betartatása, a gépek kezelésére vonatkozó általános magatartási követelmények alkalmazása. Tűzvédelem - A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása, betartatása. - A tűzoltó készülékek elhelyezése, használata. - A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére, nyílt láng használatára, dohányzási tilalomra vonatkozó előírások betartása, betartatása. Környezetvédelem - A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi, továbbá a hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása, betartatása. Egészségmegőrzés, mentálhigiénia. 2. Jogszabály-értelmezés, jogalkalmazás - Eligazodás a Munka Törvénykönyve munkavállalót és munkáltatót érintő szabályaiban, különös tekintettel az alábbiakra: = a munkaviszony létesítése, módosítása, megszűnése és megszüntetése, = a munkavégzés szabályai, = munkaidő, pihenőidő, = kártérítési felelősség, = munkaügyi viták, = kollektív szerződés. - Ismeretszintű eligazodás az adózás rendszerében (személyi jövedelemadó, társasági adó, általános forgalmi adó). - Társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. - Fogyasztói érdekvédelem érvényesítése. 3. Gazdálkodás és marketing - Vállalkozás a kereskedelemben = vállalkozás beindítása, működtetése, átalakulása, megszüntetése. - Marketing (piacszervezés, piacbefolyásolás) = a piaci igények feltárása, elemzése, befolyásolása, = a piaci körülmények cégen belüli érvényesítése. - Szervezés és vezetés. - Áruforgalom = beszerzés, készletgazdálkodás és értékesítés,

4 = árképzés. - Pénzforgalom = bizonylatok készítése, = pénzforgalmi előírások alkalmazása, = a kereskedelemmel kapcsolatos banki, pénzügyi műveletek alkalmazása. - A gazdálkodás eredményének megállapítása. 4. A kommunikáció - A társadalmi érintkezés, kommunikációs formák, eszközök alkalmazása. - Az etikus kereskedelmi magatartás. - Munkahelyi konfliktusok kezelése. - Az üzleti érintkezés, üzleti tárgyalás, üzleti levelezés. - Álláskeresés. - Szakmai önképzés, továbbképzés. - Kereskedelmi kommunikáció idegen nyelven. 5. Számítógép-kezelés - A személyi számítógépek és perifériák alkalmazása, működtetése. - Egy operációs rendszer alkalmazása. - Egy szövegszerkesztő program használata. - Egy hálózati operációs rendszer használata. - Számítógép alapú pénztárgéprendszer működtetése. - Telekommunikációs eszközök, nyílt rendszerekhez való kapcsolódás. 6. Áruismeret - Áruk rendszerezése (ITJ, EAN, ETK). - Az egyes kultúrcikk árucsoportok ismerete: = alapanyag, = gyártási technológia, = kiviteli, kikészítési eljárások, = formatervezés, = az egyes árucsoportokkal szemben támasztott követelmények, használati érték jellemzők, = méretezés, = választék, = minőség és tanúsítása, szabványok. - Az egyes kultúrcikk árucsoportoknál legelőnyösebben alkalmazható értékesítési forma kiválasztása, berendezések használata. - Anyagmennyiségek megállapítása. - Mérőeszközök, mérőműszerek és használatuk. - Disztribúció a kultúrcikk kereskedelemben: = csomagolás, = szállítás, anyagmozgatás, = raktározás, tárolás. 7. Eladás - A kereskedelem-lélektan alapfogalmainak elsajátítása: az eladói tevékenység pszichológiai tényezői, a vevővel kapcsolatos pszichológiai tudnivalók. - A kereskedelmi etika alapfogalmának elsajátítása. - Értékesítési formák, berendezések, vagyonvédelem. - Az áruk korszerű elhelyezése a különféle berendezéseken. - Mennyiségi, minőségi áruátvétel. - Az áruk eladásával kapcsolatos számítások. - Mérés, mértékegységek. - Az eladás folyamata a különböző értékesítési formákban. - Az áru ellenértékének megállapítása. - Az eladói munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményességének ellenőrzése és értékelése.

5 - Árubemutatás, használati, kezelési tanácsadás, kiegészítők, kellékáruk ajánlásának módjai, ajándékozási szokások, ajándékkollekciók összeállítása. - A bolti csomagolás, anyagmozgatás és raktározás szabályai. - A blokkírás szabályai, bizonylatai, kezelésük, közületi vásárlás. - Bolti adminisztráció. - Leltározás. 8. Dekoráció - Az áruk térbeli elhelyezésének esztétikai és technikai szempontjai; a kirakat mint reklámeszköz. - Térelosztás, árurendezési alapismeretek. - Színelmélet alkalmazása. - Árcédulák, figyelemfelkeltő feliratok készítése. - A kultúrcikkek esztétikus elhelyezése. III/2. Követelmények A kultúrcikk kereskedő rendelkezzék mindazon ismeretekkel, amely alkalmassá teszi az alábbi területeken a következő feladatok ellátására: 1. Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások ismerete, betartása, betartatása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, egészségmegőrzés, mentálhigiénia - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek szem előtt tartásával a munkahelyre vonatkozó általános munkavédelmi követelmények betartására, betartatására, - korszerű technológia, technika alkalmazására, - ergonómiai követelmények figyelembevételére, - kereskedelmi létesítményekre vonatkozó közegészségügyi és munkavédelmi előírások betartására, betartatására, - egyéni védőeszközök használatára, karbantartására, - munkabalesetek, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésére és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére, - munkavédelem ellenőrzésében való szakszerű közreműködésre, - munkavédelmi érdekképviselet ellátására, - a munkahelyre vonatkozó általános tűzrendészeti előírások betartására, betartatására, - munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartására, betartatására, - testi és lelki egészségének megőrzésére. 2. Jogszabály-értelmezés, jogalkalmazás - a jogszabályok hierarchiájában a szükséges jogszabályok megkeresésére, - a kereskedelemben jellemzően előforduló szerződések formai és tartalmi előkészítésére, - a társasági törvény alapjaiban való eligazodásra, - eligazodni a Munka Törvénykönyve munkáltatót és munkavállalót érintő szabályaiban, - alkalmazni a különböző bérezési formákat, - a vállalkozáson belüli és kívüli érdekegyeztetésre, a szakmai érdekképviseletek, szakszervezetek együttműködésével, - a munkavállalói problémák megoldására, a munkáltatók és munkavállalók közötti viták rendezésére, - adótörvényekkel, adófizetési kötelezettségekkel kapcsolatosan = személyi jövedelemadó esetén az adóköteles jövedelem megállapítására az alábbiak figyelembevételével: az adó alapja és mértéke, adókedvezmények, -mentességek, a bevétel és költségelszámolási szabályok, az átalányadózás, - az adónyilvántartások vezetésére, - az adóelőleg kiszámítására, - éves adóbevallás, adóigazolás elkészítésére, = társasági adó esetén: - az adóalap meghatározására, - az adó mértékének, adómentességnek és adókedvezménynek megállapítására,

6 - adóelőleg kiszámítására, = általános forgalmi adó esetén a termékértékesítés és a szolgáltatás adókötelezettségének általános szabályainak alkalmazására: a bolti kiskereskedelmi tevékenység speciális adó meghatározására, - eligazodni az alapvető társadalombiztosítási szabályokban = táppénz, baleseti ellátás, = nyugdíj, = anyasági ellátások, - a munkáltatót terhelő biztosítási kötelezettségek teljesítésére, - fogyasztói érdekvédelmi jogszabályok alkalmazására. 3. Gazdálkodás és marketing ismeretek - Gazdálkodási ismeretek területén: = eligazodni a nemzetgazdaság alapfolyamataiban és jellemezni azokat, = felismerni a kereskedelem szerepét, = felismerni a fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezőket és azokra megfelelően reagálni, = eligazodni adott piaci körülmények között, = dönteni a gazdálkodási, vállalkozási formák között a személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével, = egy vállalkozást beindítani, = üzleti tervet készíteni, = felismerni a vállalkozások fejlesztésének lehetőségeit, = dönteni a vállalkozások megszűnési módjáról. - Marketing ismeretek területén: = felismerni, rendszerezni azokat a piaci jelenségeket, amelyek befolyásolják a résztvevők viselkedését, = a piaci információkat egy konkrét termékre, szolgáltatásra vonatkoztatva felhasználni, = az értékesítési utak megváltoztatására vonatkozó döntések előkészítésére, = kereskedelmi reklám alkalmazására, fejlesztésére, = az eladás helyén folytatott PR-tevékenység szervezésére, PR használatára, = a bolti/vállalkozási image kialakítására, = a Sales Promotion eszközeinek, módszereinek eredményes alkalmazására, = a POS (Point of sale - advertising) - eladáshelyi reklám alkalmazására. - Szervezési és vezetési ismeretekkel kapcsolatban: = az adott helyzetnek legjobban megfelelő szervezési, vezetési módszerek kiválasztására, helyes alkalmazására, = a teljes áruforgalmi tevékenység lebonyolításának szervezésére, = az áruforgalom lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, egyes kereskedelmi munkakörökben ellátandó feladatok meghatározására. - Áruforgalom területén: = áttekinteni az áruforgalom folyamatát és körülhatárolni szakaszait, = meghatározni a kereskedelem tevékenységeit, szervezeti formáit, = felismerni a beszerzési munka meghatározó szerepét, az árak jelentőségét, dönteni a megrendelés módjairól, = kiválasztani a legmegfelelőbb pénzügyi lebonyolítási módokat, = meghatározni az értékesítéshez szükséges készlet nagyságát, összetételét, = áruátvételkor a minőségi kifogások elbírálására, a hiány adminisztrálására, = felismerni és jellemezni az egyes értékesítési módokat, = felismerni az árképzésben a piaci hatások fontosságát, = önállóan az ár meghatározására. - Pénzforgalommal kapcsolatosan; = a bizonylatadási kötelezettség teljesítésére, = eligazodni a banki műveletekben, = betartani a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos előírásokat. - A gazdálkodás eredményének megállapításához; = felismerni az eredményre ható tényezőket, = felismerni a gazdálkodási mutatók közötti összefüggéseket, használni és értelmezni azokat, = felismerni a költségek befolyásoló szerepét a gazdálkodásban. 4. Kommunikáció

7 - saját kommunikációs készsége megismerésére, magatartás- és beszédkultúrájának permanens fejlesztésére, szókincse folyamatos bővítésére, helyesírási készségének tökéletesítésére, - személyesen és telefonon kapcsolatot teremteni, - üzenetrögzítővel történő felvételre, visszahallgatásra, beállításra, szakszerűen, az útmutatónak megfelelően, - telefax használatára, - fénymásoló gép szakszerű használatára, - a viselkedési és illemszabályok ismeretében, azok megfelelő alkalmazására, - tájékozódni az iskolai végzettségének, képzettségének, érdeklődési körének megfelelő munkakörök területén, - elkészíteni egy szakmai önéletrajzot, kísérőlevelet, álláspályázatot, valamint megfogalmazni egy álláshirdetést, - a szakmai önképzés, továbbképzés lehetőségeinek feltárására, azok hasznosítására, - egy idegen nyelven egyszerű beszédhelyzetekben szóbeli személyes érintkezésre. 5. Számítógép-kezelés - a személyi számítógépek és perifériák általános jellemzőinek ismeretére, - az üzembe helyezett számítógép munkavédelmi és baleset-elhárítási szabályainak ismeretére, betartására, - egy operációs rendszer készségszintű ismeretére, fájlok létrehozására, másolására, törlésére, átnevezésére, - egy szövegszerkesztő program használatára: = az adott szövegszerkesztő program segítségével a magyar szabványnak megfelelő ékezetes betűvel írt szövegeinek létrehozására és elmentésére, - egy hálózati operációs rendszer használatára egy adott vállalkozásnál, - számítógép alapú pénztárgéprendszer alkalmazására = pénztárgéprendszer software használatára, = áruforgalmi rendszer használatára, = készletnyilvántartó rendszer használatára, - telekommunikációs eszközök használatára, nyílt rendszerekhez való kapcsolódásra (fax, bbs, más vállalkozások nyílt rendszeréhez való csatlakozás). 6. Áruismeret - az árurendszerekben eligazodni, az árurendszereket megfelelően alkalmazni (ITJ, EAN), - a fő árucsoportokat megnevezni és jellemezni az alábbiak szerint: = nyers- és alapanyag minőségmeghatározó szerepe, = összetétel, = a jellemző tulajdonságok kialakítását meghatározó gyártási technológiák, = kikészítési, utómegmunkálási eljárások, = design, = a velük szemben támasztott követelmények, használati érték jellemzők, felhasználási terület, = méretezés, méretmeghatározás, = választék, = minőség és megbízhatóság, - az egyes árucsoportokhoz a legelőnyösebb értékesítési formát kiválasztani, hozzá a megfelelő bolti berendezéseket megválasztani és használni, - tanácsot adni a kultúrcikk áruk körébe tartozó árucikkek korszerű használatára, illetve a lakberendezési cikkek alkalmazására a mindenkori divat ismeretének figyelembevételével, - megállapítani a vevő igényei szerinti anyagmennyiséget, - mérni a kultúrcikk és a lakberendezési szakmában alkalmazott eszközökkel, a méréshatáruk adta lehetőség szerint pontosan, - a kultúrcikkek és a lakberendezési cikkek körébe tartozó árucsoportok jellemző csomagolásának, szállításának, anyagmozgatásának, raktározásának, tárolásának szakszerű kivitelezésére, végrehajtására. 7. Eladási ismeretek - az áru minőségmegóvására, helyes árukezelésre, raktározásra, - az árusítással, áruajánlással összefüggő elméleti tudnivalók ismeretében a gyakorlati teendők szakszerű

8 elvégzésére, - a bolt, áruház belső dekoratív jellegének kialakítására, megóvására, - a vásárlókkal való foglalkozás előírásainak figyelembevételével, szakszerű áruajánlásra vagy megfelelő helyettesítő árufajták ajánlására, - vevőreklamációt intézni, az árucserét általános és speciális rendelkezések - az ÁNTSZ vonatkozó előírásai - alapján lebonyolítani, - árképzésre, árazásra, árnyilvántartásra, - a bolti árurendelésre, - a bolti bizonylatok kezelésére, felhasználására, - a kereskedelemben használatos mértékegységek gyors és pontos átváltására, velük kapcsolatos műveletek elvégzésére, - munkájuk során használatos kereskedelmi szakkifejezések alkalmazására, - az eladott árut úgy csomagolni, hogy védje az árut és könnyítse annak szállítását, - a Vásárlók Könyvé -t az előírásoknak megfelelően kezelni, - az áruátvétel megszervezésére, az áruk mennyiségi és minőségi átvételére, - a pénztárosi munkakör ellátására, - leltár lebonyolítására, leltáreredmény megállapítására, - áruforgalmi jelentést önállóan összeállítani, a könyv szerinti áru- és göngyölegkészletet, a hiányt vagy többletet megállapítani. 8. Dekorációs ismeretek - az áruk térbeli elhelyezését meghatározó esztétikai és technikai szempontok felsorolására, ismertetésére és alkalmazására, - a kirakat reklámeszközként történő értelmezésére, - az arányos térelosztást meghatározó tényezők és a színelméleti alaptörvények ismeretére és alkalmazására, - a dekoráció jelentőségének, forgalomalakító szerepének ismeretére, - árcédulák, figyelemfelkeltő feliratok készítése, - alapvető árurendezési fogások ismertetésére gyakorlati alkalmazására, - a szakma körébe tartozó áruk szakszerű és tetszetős elhelyezésére, a rendelkezésre álló technikai eszközök felhasználásával, - a bolt kirakatában levő áruk szakszerű rendben tartására és cseréjére. 1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. Vizsgarészek tárgyai és időtartama a) Írásbeli vizsga - Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek. A vizsga időtartama legfeljebb 180 perc. b) Gyakorlati vizsga - Eladási munka (eladási ismeretek, áruismeret alkalmazása, kommunikáció). - Bolti adminisztráció, technikai feladatok. A vizsgafeladat megoldására tanulónként átlagosan 30 perc számítható. c) Szóbeli vizsga - Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek. - Áruismeret. - Szakmai idegen nyelv. Nem kell szakmai idegen nyelvből vizsgáznia annak, aki szakirányú belkereskedelmi szakmai nyelvvizsgával, vagy egyéb államilag elismert szakirányú nyelvvizsgával rendelkezik. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy tételt kell megválaszolnia, egy feleletre maximálisan 15 perc fordítható. 2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével

9 2.1. Az írásbeli vizsga Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek vizsgatárgy tartalma: Az írásbeli vizsgarészen a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli feladatokat kell megoldani. A Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek komplex írásbeli vizsgája az alábbi területek megoldandó kérdéseit tartalmazza, következő százalékos arányok szerint: - legfontosabb gazdálkodási alapfogalmak, összefüggések 30%, - kereskedelmi számítások 70%. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha a jelölt a feladatlapot összességében 50%-ot meghaladó mértékben oldja meg. A Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek vizsgatárgy tartalma: - a legfontosabb gazdasági alapfogalmak, összefüggések, - áruforgalmi mérlegsor, - készletgazdálkodással összefüggő feladatok, - árpolitika, árképzés, - viszonyszámok, - eredmény, eredményszint számítása, - adók kiszámítása, - munkabérrel kapcsolatos feladatok, - termelékenységgel kapcsolatos feladatok, - elszámoltatás (áruforgalom, pénztár) A gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsgán a szakképesítés követelményeinek megfelelő alapvető munkafolyamatokat kell megoldani. A gyakorlati vizsga munkafeladatát a szakmai vizsgát szervező intézmény dolgozza ki, és a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének a javaslatára a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A munkafeladat részei: - eladási munka = eladási ismeretek, kommunikáció alkalmazása valóságos bolti környezetben, = áruismeret alkalmazása az eladási munka során, - bolti adminisztráció, technikai feladatok (számítógép alapú pénztárgépkezelés adott időre adott hibahatáron belül, csomagolás, mérés, munkavédelem a gyakorlatban) A szóbeli vizsga A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által - a követelményrendszert figyelembe véve - meghatározott tantárgyakból és a kiadott szóbeli tételek alapján ad számot tudásáról. A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk: - kereskedelmi és vállalkozási ismeretek, - áruismeret, - idegen nyelv. a) Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek vizsgatárgy tartalma: - a háztartások gazdálkodása, a háztartások döntéseit befolyásoló tényezők, - az áruforgalmi munka szakaszai, jellemzői, - a gazdálkodó szervezetek működésének főbb jellemzői, - a kereskedelmi munka személyi és tárgyi feltételei, - a vállalkozások típusai, alapításuk, működtetésük, - a vállalkozás környezete, piaci, jogi viszonyok, - a gazdálkodás eredményére ható tényezők. b) Áruismeret vizsgatárgy tartalma: - a nemzetközi és hazai árurendszerek, - a szabványok szerepe a kereskedelmi gyakorlatban, - a minőség tanúsítása, fogyasztói érdekvédelem. Ismerje: - a papír-írószeráruk, sportszerek és játékáruk, óra, ékszeráruk, ajándékáruk, lakberendezési cikkek árurendszerét, főbb csoportjait és felhasználását, - a gyártástechnológia termékminőséget meghatározó pontjait, főbb jellemzőit, - az áruátvétel, az áruajánlás és eladás során szükséges minőségjellemzőket, a minőség megállapításának módját, - a csomagolás, anyagmozgatás, raktározás során szem előtt tartandó legfontosabb jellemzőket,

10 - adjon felhasználási tanácsot, ajánlja az árut. c) Idegen nyelv vizsgatárgy tartalma: - a munkakör ellátásához szükséges szakmai és általános témakörökben alapszintű kommunikálás idegen nyelven, - egyszerű idegen nyelvű szakmai szöveg megértése, fordítása. 3. A vizsga értékelése Az értékelés során a vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján két osztályzatot kap: - szakmai elmélet, - szakmai gyakorlat. a) A szakmai elméleti vizsga eredményének értékelése A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeken kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani, a kerekítés általános szabályai szerint. Az írásbeli vizsga teljesítését a vizsgatételhez a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott útmutató szerint kell értékelni egy osztályzattal. A szóbeli vizsgán a hallgató feleletét tárgyanként kell értékelni, és a végső jegy megállapításánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. b) A szakmai gyakorlati vizsga eredményének értékelése A szakmai gyakorlati vizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel kell minősíteni, amely a részosztályzatokból alakul ki átlagolással. Eredménytelennek kell tekinteni a vizsgát, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészek közül bármelyikre, továbbá, ha a szóbeli vizsgarész bármelyik vizsgatárgyából elégtelen osztályzatot kapott. Javítania azonban csak az elégtelen minősítésű vizsgarészből, illetőleg tárgyból kell a következő vizsgaidőszakban.

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2013 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MINTABOLTI ÉRTÉKESÍTŐ, SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv Ikt.sz: 5/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Régiségkereskedő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben