ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA"

Átírás

1 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

2 1. doboz I p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) július 9.-december Nagy- és Kisradai határárkok ügye 1897, 1899, 1892, Központi költségek Felhívás a Breviárium Pars aestivajának zsebkiadására A hosszúfalusi földbirtokos megbízottjának levele az elvizesedett határrétek levezető csatornája ügyében. 6. A megüresedett bakonybéli és zalavári apáti székek betöltése Kroller Miksa apáttá történő kinevezése Rieger József számtartó ideiglenes megbízása az apátsági jószágkerület felügyeletével A kerületi pénztár átadás-átvétele betegség miatt. 10. A Keszthelyi M. Kir. Adóhivatal az apátság jövedelmeinek bevallását kéri az új apáttól Gétye község képviselőtestületének kérvénye Tiszti szolgálati utasítás tervezete A veszprémi püspök tudomásul veszi Kroller Miksa apáttá történő kinevezését A veszprémi püspök lelki joghatóságot ad az apátnak és Tóth Incének az alperjlenek A vörösmezei cselédistállók és ólak építési ügye Év végi jelentés az apátság állapotáról Rieger József zalavári számtartó ideiglenes megbízása az apátsági jószágkerület vezetésével I p. 18. A zalaapáti helypénzszedési jog adás-vételi szerződése A zalaapáti leányiskola fenntartása év végi jelentés az apátsági javak és pénztárszámadás állapotáról A nagyradai iskola építésének ügye Értekezlet Balatonfüreden Apátsági gyümölcsösökről kimutatás Az1904. augusztus végén, Pannonhalmán tartott rendi nagykáptalan gyűlés határozatai és napirendje. 25. A pannonhalmi központi főkönyvtár könyvállománya 1904-ben. 26. A zalavári apátság gazdaságainak kezelésére vonatkozó intézkedés I p. 27. Galba Károly komáromi ügyvéd megbízása a rend jogi ügyeinek vezetésével Utasítás a csácsi és zalavári plébániák átadására Vaszary Kolos köszönetet mond áldozó papi jubileumára küldött üdvözletre A veszprémi püspök örömmel veszi tudomásul, hogy a pacsai esperesi kerület ezen túl Zalaapátiban tarja tanácskozását A nagyradai iskola kibővítési munkálatai A csácsi plébániaépület javítási munkálatai A nagyradai iskolaszék 1905 évi november 26-án hozott végzése - A nagyradai iskolaszék határozatának megsemmisítése A pacsai főszolgabíró végzése Kroller Miksa zalavári apát fellebbezése - Anyagszükséglet kimutatás a nagyradai iskolához A zalaapáti gazdaság jegyzőkönyve A nagyaradai gazdaság jegyzőkönyve Böjti rendelet

3 37. Terményárak A nagyradai tiszt jelentése az Orosztony területén lévő apátsági rétről A nagyradai Pető János és József féle adás-vételi szerződés felterjesztése I p. 40. Jelentés a zalavári templomtorony állapotáról A zalavári Lebuj major helyrajza és új cselédlak tervezete Pacsán járásbíróság felállítását kérik Az aszófői és füredi erdősítés kimutatásának megküldése Jelentés a cselédlakások állapotáról A zalaapáti templom restaurálására vonatkozó tervezet A zalaapáti várástér átalakítása A Lebuj majorba tervezett cselédlakás építésének elhalasztása Óvintézkedés az aratósztájk ellen A csácsi plébániaház javítása Az apátsági templombelső restaurálásra vonatkozó költségvetés Az apáti templom külső javítására vonatkozó költségvetés Gazdasági értekezlet jegyzőkönyve Határozat az Orosztony-Merenye-Garabonci vízfolyás szabályozásáról A zalaapáti templom renoválásának befejezése Válasz a zalaapáti iskolaszék által beterjesztett költségvetés ügyében A főapáti helynök körlevele a főapát betegsége miatt A központi főjószág kormányzói hivatal szervezete és hatásköre Rendtárs hagyatéka I p. 59. Keresztút felállítására vonatkozó egyházmegyei intézkedés Cziráki János megbízása a csácsi gazdaság kezelésével Az új vörösmezei gazda díjlevele A kőszegi és komáromi gimnáziumok kiegészítése 8 osztályosra Kroller Miksa zalavári apát kérvénye Zalaapáti község képviselőtestületéhez az állatvásártér éthelyezése ügyében A győrszentmártoni apácák díjazása körül felmerült állítólagos szabálytalanság Főapáti utasítás A zalaapáti kisdedóvó és a leányiskola kibővítésének ügye A zalavári apátság bérlőinek kimutatása 68. Utasítás az ipari és kereskedelmi alkalmazottak betegség és baleset esetére való biztosításról Kimutatás a zalavári apátság gazdaságaiban, 1908-ban tervezett építkezésekről Erdőmesteri jelentés az apátsági erdők állapotáról Az apáti gazdatiszttől felvilágosítás kérése a tehénállományra vonatkozóan A házaknak, plébániáknak beszolgáltatott termények piaci ára I p. 73. A zalaapáti és csácsbozsoki gazdaság üzemtervének bírálata a zalaapáti templom renoválására fordított összegek A zalavári gazdaság pénztárának lezárása Rieger számtartó halála után A zalavári lelkész jelentése a községben mutatkozó agrármozgalomról A lelkészi éves termény járandóság 78. A zalavári apátság uradalmában átvitt állatok, termények és anyagok kimutatása Elszámolás a zalavári, radai és csácsi építkezések költségeiről

4 80. A rendi lelkészeknek a kegyúr részéről adandó gracionalék Az apátot felkérik az orosztonyi templom megáldására A Pannonhalmán átutazó király előtt hódoló tisztelgésre meghívó Utasítás a gazdatiszti áthelyezések alkalmából Meghívó a káptalani nagygyűlésre A Pannonhalmán tartott rendi nagykáptalani gyűlés határozatai Zalaegerszeg város tanácsa a csácsbozsoki apátsági birtokból terület megvételt kér Engedély a főpapi jelvények használatára Szabályzat a misestipendiumok kezelésére és ellenőrzésére II p. 1. Szakvélemény a zalavári ménesről Műtrágyázási kísérletek Csácsbozsokon és Zalaapátiban Bécsi Magyar Egyesület kérvénye A Bécsi Magyar Egyesület Alapszabálya - A Bécsi Magyar Egyesület postautalványa 4. A nagykanizsai kir. törvényszék ítélete Fiala Imre zalavári községi jegyző sikkasztása ügyében Fiala Imre zalavári községi jegyző fegyelmi határozata - Nyugta - Adókönyv - Véghatározat 5. Utasítás a rendi szőlők kezelésére és felújítására A zalaapáti Irgalmas nővérek kérelme A zalavári apát válasza a zalaapáti Irgalmas nővérek ügyében 7. Szabályzat a pannonhalmi Szent Benedek Rend tagjainak honoráriumára Zalapáti malom eladása A zalavári apátság zalaapáti malmának vázrajza 9. A Balatoni Halászati Társulat (Keszthely) emlékirata Utasítás a házadó kataszterre Utasítás a házbérjövedelmek bevallására Az esztergályi templom építéséhez nyújtandó segély ügyében adatok kérése A Válickavölgyi Vízitársulat közgyűlési jegyzőkönyve Nevezetesebb természeti alkotások, fák, facsoportok törzskönyveztetése Szakvélemény a zalavári ménes állapotáról Zala vármegye intézkedése cigány ügyben Tájékoztatás és felhívás a zamárdi legelő eladásáról A főapát halála folytán történt intézkedések ismertetése A hiteles helyi levéltárak kezelési szabályzata Felhívás a főapát választásra A szekularizáció és Hajdú vármegye határozata Dunántúli Hírlap (Hajdú megye átirata a szekularizációról) (A 4.-esből kimaradt, a végére került Községi pótadó könyvecske II p. 22. Tibor főapát beköszöntője Jegyzőkönyv a nagyradai templom, plébánia és iskola javítási munkálatainak felülvizsgálása alkalmából Költségvetések és elszámolások a nagyradai templom, plébánia és iskola javítási költségeiről - Kisrada község kérelme az iskola udvarán építendő istálló anyagának adományozására 4

5 - Véleményes jelentés a kisradaiak kérelmére - A nagyradai kántortanító kérelme a tanítói lakás kijavításáért 24. A főapát böjti körlevele 1910-re 25. Plébános jelentése a zalavári iskola telekkönyvi állapotáról A főapát beszéde, melyet a gazdatisztekhez és a tisztikarhoz intézett március 1-jén történt tisztelgésük alkalmából Beszámoló a vörösmezei és bárándi erdőirtás területén termelt tűzifáért befolyt értékről A zalavári apátság csereerdejének számlája - A zalavári apátság csereerdejének pénztári bevétele és kiadása Tájékoztató adatok a csácsbozsoki iskola fenntartásáról Felhívás a rendtársakhoz Balatonfüred bérbeadásáról A pannonhalmi főapát levele Schiffer Miksa mérnöknek, aki részvénytársaság alapításával a balatonfüredi fürdőtelepet bérbe venné Balatonfüred bérbeadására vonatkozó szerződés tervezetet a rend elfogadja A mező-és erdőgazdasági rendi tisztikar A fiókapátok memoranduma a főapáthoz 34. Költségvetések az esztergályi templomépítési munkáihoz Építési engedély megadása az esztergályi templom megépítéséhez - Az esztergályi rom. kat. templom földszinti alaprajza - Az esztergályi rom. kat. templom tervrajza II p. 35. Az esztergályi templom számára építendő orgona költségvetése Az esztergályi templom számára építendő szószék, oltár költségvetése Az esztergályi templom harangjának költségvetése Az esztergályi templom munkáinak költségvetése Jegyzőkönyv az esztergályi templom orgonájának átvételéről Az esztergályi templom alapkövébe elhelyezett okirat szövege Utasítás a gazdatisztek és alkalmazottak vallási kötelmeinek gyakorlásáról A Nemzeti Múzeum igazgatója engedélyt kér az apáttól a bárándi erdőben lévő pincét feltárni Zalavári és csácsbozsoki plébániák átadása Latin nyelvű könyvleltár Meghatalmazás az esztergályi templom megáldására Esztergály község kérvénye 200 hold legelőterületért Bizonyítvány az apáti templom ciborium kelyhének cosecrálásáról II p. 48. Nyugdíjszabályzat a székházi alkalmazottak számára A székházban alkalmazott nyugdíjas cselédek kimutatása 49. Orbán és Ottó elhunyt rendtársak hagyatéka Csácsiak telekvásárlási kérelme A csácsi hitközséggel adás-vételi szerződés engedélyezése Esztergály község az iskolaépület anyagának átengedését kéri Gazdasági cselédek korpótlék ügye Ross Márk zalavári elhunyt lelkész hagyatéka Balatoni Múzeum - Egyesület engedélyt kér, hogy zalavár területén kutatást végezzenek Meghívó az évi káptalan-gyűlésre 5

6 57. A káptalan-gyűlésre kinevezett szűkebb bizottság tagjai A radai templom javítási költségeinek költségvetése A tisztek javadalmazására vonatkozó intézkedés Kivonat az 1912-i káptalani jegyzőkönyvből II p. 61. Erdélyi Móric convertita ügye A radai lelkész panasza a zalavári lelkész ellen anyakönyvezési ügyben Az abbas primas coadiutorának választásán való részvétel Oltárkövek megvizsgálása A csácsbozsoki plébánia belsőségeiből kihasított parcella átadása a csácsi felekezeti iskola részére A vallás-és közoktatásügyi miniszter köszönete az apátnak A zalaapáti r. k. iskolaszék kérvénye az alapítólevél módosításáért Válasz a zalapáti iskolaszék kérelmére A csácsbozsoki plébánia telkéből kihasított és iskolai célra eladott terület vételárán vásárolt kötvény megküldése A veszprémi püspök véleménye, hogy Erdélyi Mór két fia a gyámhatóság határozata ellenére megkeresztelhető A veszprémi püspök felhatalmazza a zalavári apátot, hogy Erdélyi Móric izraelita vallású lakos és családját megkeresztelje II p. 73. A zalavári templom építésének jóváhagyása A Zalaváron tartott ősgyűlés jegyzőkönyve - Jelentés, hogy a zalavári hívek kötelezik magukat a canonica visitatioban elsorolt szolgálmányok teljesítésére 74. A nagyaradai szerződések jóváhagyása A nagyradai adás-vételi szerződés felterjesztése - Invitatio 75. A Balatoni Múzeum - Egyesület köszönő levele a zalavári ásatásoknál felszínre került régi tárgyak átengedéséért Kérvény a zalavári templom alapkövének megáldására Felhatalmazás a zalavári templom alapkövének megáldására 77. Utasítás a rendi építkezések abbahagyására Háborús intézkedés Takarékossági intézkedés Óvó intézkedések Háborús intézkedések A zalaegerszegi főgimnázium igazgatója engedélyt kér a csácsi plébánostól, hogy tanulói szedercserje leveket gyűjthessenek A zalaapáti apáca intézet alapító levelének eredeti példányát kérik A zalavári apát visszakéri a zalaapáti leányiskola alapító levelét a jóváhagyott módosító záradékkal - Kimutatás a zalaapáti leányiskola tanítónőinek és az iskolába járó tanulóknak létszámáról 85. Felhívás kötvényvásárlásra Hadikölcsönjegyzés Főszolgabírói igazolvány imakönyvek szállításának engedélyezésére

7 88. Imák háború idejére doboz p. 89. Instructio Főszolgabírói igazolvány imakönyvek szállításának engedélyezésére Felhívás a hadsereg téli meleg ruházatának beszerzésére Távirat Vaszary Kolos haláláról A zalavári censusföldek ügye Esztergály és Zalaapáti birtokállási lapja - A zalavári apátság jószágkormányzójának nyilatkozata 94. A III. hadikölcsönjegyzés Vaszary Kolosért szentmise A rend liszttel való ellátása háború idején Harangokról kimutatás kérése Felhívás a törvényhatósági küldöttségben való részvételre Rendtagok felhívása összeírásra Alispáni felhívás mezőgazdasági munkák ellátására A rend ellátása liszttel, gabonával Horváth Róbert hagyatéka Hadikenyér készítendő Pótintézkedés a hadbavonult cselédek járandósága ügyében Fölösleges vörösréz mennyiségről (pl. vörösréz edény) kimutatást kér a pannonhalmi főapát A főszolgabíró vöröskereszt jelvénnyel kitüntetésre érdemes önkéntesek névsorát kéri Nagykanizsai Központi Jóléti Iroda felhívása meleg holmi gyűjtésére, a harcérre induló katonáknak A búza, rozs járandóság csökkentése A hadba vonuló cselédek hátra maradt családtagjainak terményjárandósága p Akkummlátorok ólomanyagának átengedése hadicélokra Zala megyei árvaszék felhívása hadiárvák gyámolítására Harangok átvétele hadi célra Hadifoglyok és élelmezett munkások számáról és élelmiszerszükségletről kimutatás kérése Kimutatás a zalaapáti székház tagjainak háborús jótékonyságáról Segélyt kérnek a vörös keresztnek Vörös kereszt kitüntetések átvételét igazoló jegyzék kérése A radai túlkoros erdő faállományának megállapítása Bek Julián tényői plébános fizetési kötelezettsége és leltárhiánya Iberpacher József 48. gyalogezredbéli őrvezető áthelyezése Hadicélokra elvitt harangokból befolyt összeg Pannonhalmára utalása Felhívás hadikölcsönjegyzésre p Utasítás és szabályzat honorárium ügyében A plébániák átvételének rendezése

8 126. Jegyzőkönyv a Zala vármegyei Vörös Kereszt fiókegylet választmányának megalakulásáról Értesítés Balatonfüred bérbeadásáról Kroller Miksa zalavári apát megválasztása a Gazdasági Egyesület Hadsegélyző bizottságának tagjává Kroller Miksa zalavári apát üdvözli Dr. Rott Nándort veszprémi püspökké kinevezése alkalmából Dr. Rott Nádor válasza az üdvözletre Balatonfüred bérbeadása Bosnyák Géza főispán székfoglaló beszéde Dr. Prikryl Ferenc morvaországi plébános a zalavári apátság történetét kéri p Újévi ajándék a rendtársaknak Tájékoztatás közérdekű hivatalos iratok érkezéséről Utasítás hadifogoly papok befogadásáról Orgonasípok regisztrálása A főapáthoz intézett közérdekű kérések Reverendaszövet beváltása A csácsi kántortanítói pajtaépület javításának ügye Távirat, melyben Dr. Hajdu Tibor főapát halálát jelzik Részvéttávirat az apát elhunyta alkalmából 141. Imára történő felhívás a beteg apát gyógyulásáért A konvent-káptalan határozata a főapát halála miatt A pacsai főszolgabíró a bárándi pince felől érdeklődik Megbízólevél minta A főapát választás elhalasztása Schedl Arnulf csácsi plébános hagyatéka A magyarországi tanító rendek vezetőinek levele a miniszterelnökhöz p A Szerzetesrendek Tanácsa intézőbizottságának elnökének levele a Nemzeti Tanácshoz A konvent-káptalan körlevele Rövid beszámoló a Szerzetestanárok Tanácsának működéséről Zala megye felhívása a határvédelem fenntartásához való hozzájárulásra A bevételekre és folyószámlákra vonatkozó rendelkezés Holler Konrád felhatalmazása a zalavári plébánia vezetésével A hívek felhívása a papnevelés költségeinek hozzájárulásához A kormányzó perjel körlevele

9 167. Gyürki Anaklét nagyradai plébános kérelme XV Benedek Pápa levele A csácsi plébániaépület javításának ügye Hadikölcsönjegyzés Gyürki Anaklét nagyradai lelkész levele Kisradai lakosok kérvénye a pacsai főszolgabíróhoz Egeraracsa község kérelem legelő ügyben p A kormányzó perjel körlevele számvitel szabályozásáról Codex Jur. Canonici rendelete Vadászat és vadvédelem Zadravecz István tábori püspök részére gyűjtés Esztergály község kérelme Felhívás főapát választásra A magyar bencés rend helye és belső szervezete A tanácskormány idejében, köztulajdonban került egyházi vagyon helyzete Jándi Bernandin kinevezése dömölki apáttá Különdíjazások módosítása Különféle rendelkezések A központi jószágkormány augusztus 21 és november 13-án tartott ülésének határozatai 199. Főapáti utasítások Utasítások a vitéztelkek adományozásáról Zala vármegye monográfiájának megírására vonatkozó javaslatok 202. Dr. Bárdos Remig pannonhalmi főapát pásztorlevele Főiskolai tanulmányi idő 5 évre történő felemelése A Codex Juris Canonici rendelkezései Rendtársak segélyezése és karácsonyi ajándéka p évi böjti rendelet 209. Zalavári jegyző ügy 210. Zalavári házhely ügy 211. A keszthelyi Helikon ünnepélyre való meghívók 212. Meghívó Horthy Miklós kormányzó fogadására Egerszegen A zalaapáti csendőrség elhelyezése Remig főapát szava a rendhez a rendi kormány átvételekor Remig főapát szava a rend növendékeihez Statutum tervezet bírálata Az dec. 2-án Pannonhalmán tartott dékáni gyűlés jegyzőkönyve Horváth Kristóf az országos levéltár hites tagja Terület felajánlás 220. Meghívó az egeraracsai házhelyrendező bizottság tárgyalására Az egyházi törvénykönyv kánonja mit ír elő Oltárkiváltság Előzetes adásvevési szerződés. 9

10 224. Mit hozhattak a lapok IV. Károly király március i szombathelyi meglepő látogatásáról A főapát gazdálkodásra vonatkozó észrevételei Csácsi házhelykérdés A központi jószágkormány május 25-én tartott ülésének határozatai Az Országos Földbirtokrendező Bíróság végzése Országos Földrendező Bíróság végzése az esztergályi házhelyekre nézve A naponkénti meditációra vonatkozó intézkedések Országos Földbirtokrendező Bíróság ítélete Országos Földbirtokrendező Bíróság végzése Misealapítványok változtatásáról Előterjesztés a szerzetes plébániákban tett alapítványok kezelését illetőleg Jelentés a Zalaapátiban és Nagyradán tartott missióról a megyés Püspöknek A Központi Gazdasági Tanács XI. 22-én tartott ülésének határozatai Tóth Elemér zalaapáti kasznár felfüggesztése Dömölki apáti szék betöltése p Misés stipendiumok Tóth Elemér lemondatási ügye Dr. Bita Dezső haláláról és temetéséről tett jelentés Utasítás a gazdasági számvitelre nézve Utasítás a székházak számvitelére nézve Kérvény 245. A 650/1922. sz. főapáti rendelet visszavonása, drágasági pótlék kiutalása Memorandum a Földműv. Miniszterhez 247. A központi gazdasági tanács ápr. 25-én tartott ülésének határozatai 248. Felhívás Tisza István arcképének közadakozásból leendő megfestésére Adat a zalavári templomépítéshez Meghívó dékáni gyűlésre Gasparri bíbornok levelei k. kiutalása minden felszentelt rendtagnak Felhívás a Horthy bizottmányban való közreműködésre A házgondnokok pápai gyűlésének jegyzőkönyve 255. Javaslat dr. Holub József Zala vármegye monográfiájának megírására vonatkozó jelentésére Kérvény felhatalmazásért a zalavári templom alapkövének megáldásához Alapítványi szentmisék redukálása Országos Földbirtokrendező Bíróság végzése Vándorkiállítás tiszteletbeli elnökségére felhívás Szolgálati távirat Pótdispozició 1922/23-ra p Veszprémi püspök, hajlandó vagyok-e f. é. jan. 22-én Nagyradán képviseletében megjelenni Egyházmegyei alapítványi ügyek 264. A megyei közegészségügyi bizottság megalakítása az évekre K kiutalása valamennyi rendtársnak 266. Az OFB IV. 6-án kelt végzése Nagy- és Kisrada ügyében Határozat fenyőfák rendkívüli kitermelése tárgyában. 10

11 268. Holub József írói honoráriumának ügye Veszprémi püspök meghívója az egyházmegyei zsinatra Az esztergályi és radai ingatlanokra OFB végzése alapján rávezették a megváltási eljárás megindítását Jegyzőkönyv a gazdasági tanácsnak május 22-én tartott üléséről K. kiutalása a rendtagok számára A pénz értékének ingadozásából folyó és a termények értékesítésére vonatkozó intézkedések Takarékossági intézkedések 275. Nagykanizsai kir. törvényszék határozata A nagyradai r.k. iskolaszék ülésének jegyzőkönyve Központi téglagyár 278. Jegyzőkönyv a zalavári képviselőtestület rendkívüli közgyűléséről A zalavári templom benedikálásáról felvett jegyzőkönyv 280. Püspöki engedély templom és harang megáldására Az OFB a földmegváltási eljárást Zalaapátira kiterjeszti A változott viszonyok következtében szükségessé vált intézkedések, megszorítások 283. Kántortanítók pénzilletményének megállapítása Az OFB által igénybe vett házhelyek és földterületek árának törlesztése Misedíjakra vonatkozó újabb főapáti intézkedés Esztergályi harang Nemesapáti plébánia esperesi tisztségére javaslat /1923. sz. főapáti rendelet 289. Minta az apátsági erdőknek állami kezelését kívánó kérvényhez Idézés az égenföldi földbirtokrendezés ügyében p A misedíjak újabb megállapítása Válasz főapát 62/1924. sz. levelére a költségelőirányzatot illetőleg Bértáblázatra vonatkozó javaslatok Magánfelek részére készített oklevél másolások díjszabása A Rend Budapesten, Zuglóban székházat, gimnáziumot állít fel 296. Propositio 297. Takarékosságra való újabb figyelmeztetés Az apát uraknak márciusától kezdve havi 2 q búza jár honorárium címén Az esztergályi iskola ablakainak beüvegezéséről Gyászjelentés Békefi Remig Dr. ciszterci rend főpapjának haláláról Valamennyi Jószágkormányzónak 302. Nagykanizsa városa főgimnáziumának fenntartásával kapcsolatos levelezés 303. A növendékekkel szemben követendő eljárás Honorárium civil ruha viselése Misedíjak újabb szabályozása Az elvállalt miseintentiok nyilvántartására és elvégzésére vonatkozó ellenőrző intézkedése A konvent-fogatokat egyelőre beszüntetik Latin nyelvű levél, kelt Zalaapátiban Martincsevics Jenő zalaapáti kántortanító legeltetési javadalma megtérítését kéri p Házfőnökök máshonnan kapott bevételeikről értesítsék a központi fizető pénztárat Egyházmegyei egylet alapszabályai. 11

12 312. Bencés uradalmi cselédek sem párbért, sem stólát nem fizetnek Vadászatra vonatkozó főapáti rendelkezés Bézsenyi János beadványa ügyében Kavicsfuvarozáshoz fuvar kérése Utasítás a rendi központi pénztár kezelője számára Főapáti rendelkezések Az augusztus havi triduum programja 320. Búcsúra vonatkozó főapáti rendelkezések 321. Értesítés az abbas prímásválasztással kapcsolatban A Zala vármegyei Dalosszövetség Nagykanizsán rendezendő dalosverseny fővédnökévé választ Templomszentelési triduum szertartása Megbízólevelet kér a főapát az abbas Primas választásra A Közigazgatási bizottság a pacsai főszolgabíró 990/1925. sz. határozatát a nagyradai iskolánál felmerült javítási költség fedezésére vonatkozólag jóváhagyta Zalavári templom költségeinek kimutatása Honorárium Civilruha Traum János somogykerületi erdőmérnök fizetése 329. A Zalavári iskolán kívüli népművelési bizottság megbízatása Köszönet a küldött segítségét Folyószámlahitellel kapcsolatban 332. Kimutatás Esztergály községben földhöz jutott egyénekről p Pápai leirat a zalavári templom búcsú-kiváltsága ügyében 334. Rendfőnöki irat a betegek elhelyezése és az étrendre nézve II. 9-én Óhalmán tartott jószágkormányzói értekezlet jegyzőkönyve Németh Regináldot az irgalmas nővérek rendes gyóntatójává nevezik ki Az apátság címerét kérik Hegyi kápolna rétjének árverezéséről felvett jegyzőkönyv Meghívó a salzburgi bencés collegium felavató ünnepélyére Meghívó sürgős dékáni gyűlésre 341. Meghatalmazás A zalaegerszegi III. dalosverseny rendezőbizottsága felajánlja a dalverseny védőtisztségét A salzburgi egyetem felhívása Szavazatot kérnek a komáromi malom és kölcsön ügyében Felhatalmazást kérnek a 22 milliárd kölcsön betáblázásához Kérvény a kántortanító házkerítése ügyében Köszönet, hogy az apát aug. 15-i ünnepen a szentmisét celebrálta Megyés püspök felhívása, hogy a dióskáli plébános körül felmerült viszályról jelentést tegyek A Regnum Marianum (Budapest) egyházközsége köszönetét jelenti 20 leánygyermek ingyen nyaraltatásáért Az évi zsinat és nagykáptalan határozatai Postaügy p Misealapítványok, stipendiumok meghatározása A pengő értékben való számadás elrendelése Felhívás takarékosságra minden irányban. 12

13 355. Fellebbezés P összegnek a munkáspénztár által a rendházra való kivetése ellen Zalavári hitközség harmóniumra segítséget kér Határidőnaptár Ált. utasítások a jószágkormányzókhoz Zalaapáti község képviselőtestületének II/3-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 360. A Zalaegerszeg r.t. várossal kötött csereszerződés 2 példánya Meghívó Bethlen miniszter ünnepélyes fogadására Zalaegerszegen A Zalavári iskolaszék III. 5-én tartott gyűlésének határozata ellen tett fellebbezést elfogadják Felhívás szavazásra a pannonhalmi és budapesti gimnázium ügyében Főapáti rendelkezések a pannonhalmi és budapesti gimnázium ügyében, a döbrentei öreg erdőből birtok eladásához kérik a rendtagok hozzájárulását; a pápakovácsi kastély eladásához kérik a hozzájárulást Nagyradai torony 366. Hogyan viseljék magukat a székházainkban vakációzó növendékeink A monográfia bizottság ülése júl. 12. Egerszegen Felhívás a tihanyi apáti szék betöltésére A zalaegerszegi II. templom szentelésére meghívó A főapát ismételt takarékossági felhívása Rendelvény könyvre vonatkozó utasítások Balatonfüredre vonatkozó szavazatok beküldése Dr. Wargha Samu hagyatékában talált könyvek jegyzéke A legközelebbi cselédszólításkor követendő elvek A Serédi bíboros hercegprímásnak búcsúzásakor átadandó emléktárgyakra vonatkozó intézkedés Klauzúrára vonatkozó javaslatot kérnek Főapáti rendelkezések Dr. Wargha Samu Boldizsár gyászjelentése p Meghívó Jusztinián búcsúztatására jan A Regnum Marianum Szoc. Bizottsága engedélyt kér nyaraltatásra Az orosztonyi plébános fellebbezését a pacsai főbírói végzés ellen az alispán elutasította 382. Esztergály és Zalaapáti iskolák építése ügyében helyszíni tárgyalás lesz máj. 7-én 383. A nagyradai rk. el. iskolai tanítói lakáshoz tartozó kert bekerítése Nagyradán a plébánia javadalmát képező rétből házhelyek kialakítása Quaestiones Sümegi ferencesek üdvözlete az apáti szék 25 éves évfordulójakor 387. Püspöki megbízás a nagyradai templomatyát illető pápai kitüntetés jelvényei átadására Iskolaépület számára megfelelő telket kérnek az apátságtól. (Nemleges válasz) 389. Levél Zalavármegye főszerkesztőjének Zalaapáti községről írott cikkel kapcsolatban latin nyelvű levél 391. Horváth, néhai radai juhászgazda özvegyének ingyen fürdőt utalnak ki Hévízen Honorariumra vonatkozó főapáti rendelet módosítása Meghívó a kehidai földmívesiskola ünnepélyes felavatására Tájékoztatás a vármegye monografiájáról A kisradai iskola tetőzetének felújításáról A Szent Regula kiadásának XIV. centenáriuma A villamostelep üzembeosztására vonatkozó rendelet Latin nyelvű levél 13

14 399. Rendelet a tiszti fizetések rendezésére Rendi ügyész csak a központ beleegyezésével vehető igénybe Székházi ellenőrre vonatkozó intézkedés Törlési határozat hátralékról A zalaapáti leányiskolára vonatkozólag (koedukáció) Juszticián bíboros, hercegprímás levele 405. Utasítás a Regula XIV. centenáriuma alkalmából p Zalavármegye üdvözli a Szent Benedek rendet a XIV. százados jubileum alkalmából Az apostoli Vizitator felhívása Latin nyelvű levél Közigazgatási Bizottság döntvénye az orosztonyi kegyúri fajárandóság kiszolgáltatása ügyében Tartományi főnöknő levele nem tudnak tanítónővért nélkülözni Az apátsági pénztár terhére számítható fel oly tétel, amelyet a gazdaság tartozik viselni Tájékoztatók a munkavállalók balesetbiztosításáról Figyelmeztetés a takarékosságra Az apátságok és székházak kiadásainak új csoportosítása Zalavár k. hitközségének elnöksége különféle kérdései A pacsai esp. kerületnek jún. 27-én Zalaapátiban tartott koronáján felvett jegyzőkönyve Decretum S. Congr. de Relig. a főapáti Coadiutor kinevezéséről 418. A s. congregatis Religios által 5036/1929. sz. Decretummal kinevezett coadjutor levele 419. A coadjutor megköszöni a hozzá intézett üdvözletet A szent mise canonjában Remig neve említendő A zalaapáti iskolaépület átadásáról (a hitközségnek) felvett jegyzőkönyv másolata Főmonostori per jelválaszték A házi ellenőrök ügyköre és névsora A kat. népszövetség a Regula fennállásának XIV. százados jubileumát akarja megünnepelni A Pannonhalmi Szemle anyagi és erkölcsi támogatása A borfogyasztásra, a termények beszerzésére vonatkozó 100/1929. sz. főapáti rendelet A tehenészet működéséről Utasítás Ernyei zalavári főintézőnek a házhelyek járulékainak beszedéséről Az összes természetben megállapított kegyúri illetmény in natura szolgáltatandó ki Konvent határozatát kérik egy 197. négyszögölnyi csácsbozsoki terület eladására nézve Távirat 432. Bérleti szerződés Schvarc Adolf zalaapáti lakossal Jószágkormányzói pénztárak megszűnése Gergye Ipoly csornai prépost levele Kroller Miksa zalavári apát részére meghívó 436. A központi gazdasági tanács tagjainak munkabeosztása Szent Benedek zarándoklat Olaszországba Új rend. 3. doboz Főapáti rendeletek, főleg a gazdálkodásra Vegyes p A Schwarz-féle bérleti szerződés jóváhagyása. 14

15 440. Zalavár Szent István egyházközség Holler Konrád volt plébánosa érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti Kerti szerződés Rendelet a kormányzói és kerületi pénztárak megszüntetésére Házfőnöki értekezletre meghívó Győrött jan. 22-én Elvi határozatot kérnek egyes birtokrészek eladására Bencés Annales évi kötetét megküldik Élő és holt rendtársak arcképét kérik Uradalmi pénztárjegyek kibocsátása Csácsbozsoki cigánytelep áthelyezése, Forgács Gyula József illetőségi ügye Megkeresés a Horthy ünnepségkor végzendő ünnepélyes istentisztelet megtartására Meghívó a f. é. március 17-én tartandó Horthy ünnepélyre A főapáti koadjutor levele az intézőségnek Zalavári gazdaságban Lebuj és Ürmösmajor között telefon felszerelését engedik Böjti körlevél Kártalanítás Festmény restaurálása Felmentő ítélet; a cselédek hozzátartozó tagjaik kórházi költségeit a munkaadó tartozik viselni dr. Rainprecht Antal és Klein Miklós kártalanítási perében végítélet Közlik a kormányzó őfmga kabinetirodájából kapott leveleket másolatban Apátok szt. gyakorlata Lainzban szeptember én A zalavári plébánia ellátása a beteg lelkész helyett Kérelem 20 budapesti leány nyaraltatása ügyében Latin nyelvű levél Rendtársakról legszigorúbban bizalmas információ kérése Takarékosság az orvosi szerek alkalmazásánál Pannonhalmán tartandó Szent Imre ünnepségek programja Budapesti gimnázium I. osztály megnyitása Minta a számadások elkészítéséhez Orosztonyi csendőrökre és jegyzőre vonatkozó intézkedések Kötél László erdőőr 42 évi szolgálat után évi 120 P kegydíjat kap Tap Károly zalavári család kegydíjban részesül Inventárium a plébánián hagyandó értékekről A Pannonhalmi Szent Benedek-rend gazdasági szervezete Központi gazdasági tanács Latin nyelvű levél Elvi határozat, mennyiben vehetik igénybe a lelkészek az uradalmi iparosokat Egyházmegyei hatósági megbízás Pórner Józsefné zalaapáti lakos kihallgatására nézve, házassági ügyben Utasítás a gazdaságok évi költségelőirányzatának kiállítására nézve Komoly intés a tisztekhez, hogy eredményesebben gazdálkodjanak Év végi visszatekintés p Az ínséges lakosság részére fát kérnek Dr. Ferdinándus Rott levele Tájékoztatást kérnek Németh Romuald kultúrházi gazdálkodása felől Csácsbozsoki iskolaszék nov. 2-án tartott ülésén felvett jegyzőkönyv 15

16 486. Lisztner Ferenc végkielégítése Zalaegerszegi ínségakcióra 2 öl tűzifa kiadható Szelecz Arnold rendtárs missióba bocsátása alkalmából Koadjutor levele A M. Kultúra f. év. febr. 20-i számában megjelent cikket H. Győző felsz. püspöknek ajánlja megszívlelésül a főapáti koadjutor Latin nyelvű levél Földbirtokok eladása A rend pénzügyeiről Keglovits József barkóczási gazda özvegyének kegydíja A csácsbozsoki k.tanító többrendbeli kegydíjat kér A rend képviselői az országgyűlési képviselőválasztásra való tekintettel hangos szerepléstől tartózkodjanak Gerencsér László nagyradai jegyző kérelmét módosítva helybenhagyták Sületz József zalavári cseléd kérelmét nem tartják teljesíthetőnek Gyereknyaraltatás A rend pénzügyeiről Delegatus mellé consultor és tolmács kijelölése Privát jövedelmek tiltása A csácsi plébánia misealapítványainak kommasszálását kérik Alfay Pongrác és dr. Zoltán Veremund kinevezése Zalavári lelkész panaszos levelére Kelemen Krizosztom válasza Balatonfüredi per Or. 8. inter urationes di versas júl. 2-ig mondandó Óvóintézkedés a pénz devalválása ellen Engedély az esztergályi keresztút felállításához Koadjutor pénzügyi intézkedései László Boldizsár zalaapátiba disponált rendtárs Tihanyba való maradását megengedik A zalaapáti rendházi házvezetőnőnek 40 éves szolgálati idejére való tekintetből kegydíjat utalnak ki Rendelkezés gyógyszerek felírásáról Alfay Pongrác a zalaapáti irgalmas nővérek gyóntatója 3 évre Or. imp. pro Papa quotidie interritorio separato Koadjutor a személyi kiadások felülbírálását a fejkvóta mellett is fenntartja magának Kisrada Garabonchoz való csatolása Útmutatás az illeték-egyenérték ügyben követendő eljárásra Borfogyasztásra vonatkozó utasítás Bérleti szerződések a központba (főapáti hivatalba) küldendők Majer Ivánra vonatkozó rendfőnöki intézkedés Az ínséges lakosság ellátására tűzifát kérnek Családi megbeszélés eredményéről a jegyzőkönyveket február 15.-ig küldjék Pannonhalmára A reform végrehajtására Delegatus Dr. Strohsacker Hartmann göttweigi apát kap megbízatást q búza Szentkirályi Istvánéknak kölcsön adható (feltételek mellett) Latin nyelvű levél Elismerik a hagyatékokból küldött pénzt Gondolatok a magyar bencés kongregáció reformjáról. Szerző Mazy Engelbert. 16

17 p Névnapi köszöntés és válasz Krizosztom nap alkalmából 532. A csácsbozsoki lelkész panaszai Felhívás székházi ellenőr és dékánválasztásra Törvényhatósági felhívás Vaszary hercegprímás születésének centenáriuma alkalmából Jelentés a bonkészletről december 31-én Az egyházmegyei hatóság válasza Höcs József kérvényére Segédtisztek ellátásáért havonként 80 P számítható fel Vendégtartás címén felszámítható árak Választ kérnek, szándékozik-e valaki diszposiciót kérni? 541. Jelentés a Zalaváron tartott népmissio eredményéről Etlin Lukács amerikai bencés életrajzának magyar fordítását ajánlják Rendi elöljárókat felhívják, hogy a rájuk bízott értékeket lelkiismeretesen megóvják Tűz Albin kérelme 545. Koadjutor levele N. Romuáld volt zalaapáti lelkész ügyében Házhelyekért nem fizetők kimozdítását kérik Előlegek bejelentését kérik Szavazatokat kérnek perjeli állásra A Baross utcai dohányraktár fundusát megkaptuk. Szavazat a budapesti reálgimnázium ügyében Zalaegerszeg alispán úrnak címzett levél 551. Dr. Rott Nándor veszprémi püspök üdvözlete I. o. magy. érdemkereszttel történt kitüntetésekor A reformügyet a legnagyobb megértéssel fogják az illetékes tényezők elintézni Az szept. 27-én tartott vizsgálatkor felvett jegyzőkönyv. Zalaapáti iskolaügy (Iskolaépítés) 554. Gyászjelentés dr. Bárdos Remig főapát haláláról Jó és olcsó termények beszerzése gazdaságainktól 557. A koadjutor lemondását elfogadták. A rendfőnök választásig collecta de spiritu mondandó Kimutatás az évi ínségakcióban való részvételünkről A győri járásbíróság kizárólagos hatásköre minden szerződésben Erdőterület csere ügyében kiadott rendelet Kimutatás a Zalavári Szent Benedek rendű apátság Zalaapáti uradalmáról p A koadjutor utasítása a főapát választásról A zalavári apátságnak elvben engedélyezett erdőterület-cseréje ügyében 565. Koadjutor megköszöni névnapi gratulációt A katona-helyettes tanítók megsegítését kérő felterjesztés 567. Az elhalt rendtársak hagyatéka Kötelező balesetbiztosítás tárgyában Válasz az esztergályi iskolaszéknek Üdvözlet K. Krizosztomnak főapáttá történt kinevezésekor Kelemen Krizosztom koadjutort őszentsége főapáttá kinevezte Zalaapáti iskolaszék-ügyek Jelöltek a zalaapáti tanítói állásra 574. Kifogás az égenföldi virilista névjegyzék ellen. 17

18 575. A csácsbozsoki cigánytanya áttelepítési ügye Ajánlólevél Martincsevics Jenő k. tanító érdekében a veszprémi püspökhöz Meghívó a húsvét napi pontifikálásra 578. Kelemen Krizosztom koadjutor közli, hogy XI. Pius pápa f. év március 16-án kelt Bullával főapáttá kinevezte Kocsisok ruhájára vonatkozó intézkedés Betörések ellen való óvóintézkedés A főapát hívekhez intézett beszéde Krizosztom főapát szózata a Rendhez Czelldömölki házhelyek Szavazás a budapesti gimnázium ügyében Az P állami kölcsönből a rendre esik Dr. Strommer Viktorin-t tihanyi apáttá kinevezik A Szent Benedek rend Budapesten Jubileumi ünnepélyre meghívó Rendi ügyész: Schág Károly Rott Nándor veszprémi püspök levele az esztergályi egyházközség megalakítása ügyében Relativ de Instituto s.anselmi, Romae 591. Németh Bernát juris dictionalis levele A zalavári apát levele a Közoktatási Miniszterhez: a zalaapáti tanítónő részére államsegély rendszeres kiutalását kérte A Zalaapáti iskola javításánál felmerült gondok p A Zalaegerszegi Stefánia Szövetség anyák, csecsemők, kisdedek védelmében 595. Hálaadó mise 596. Hivatalos belegyezés az orgona megépítéséhez A főapát a névnapi üdvözletet megköszöni A budapesti építkezési javaslattal kapcsolatban a főmonostori perjel levele A zalaapáti lelkigyakorlatok vezetésére megbízás 600. Missionariust keresnek Brazíliába Szerzetesi előkészítő bizottság tagjává kineveznek Köszönet a vendéglátásért, gazdaságaink dicsérete Gyémántmise tartása Az 1000 éves Einsiedeln évkönyvét megküldik Kik vállalkoznak budapesti népmissiókra nagyböjtben Kik vezettek lelkigyakorlatot 1934-ben A premontreiek köszönete a Szt. Norberti üdvözletre Levél Dr. Nagy János ügyében a Püspök Úrhoz 609. A balatonfüredi bérlet felmondása Meghívó az aug. 24-én tartandó káptalanra Gyarmati Elemért, zalaapáti illetőségű érettségizett ifjút a veszprémi papnevelő intézet növendékei közé felvették Latin nyelvű levél 613. Balatoni Szövetség tiszteletbeli tagság Gömbös min. elnök köszönő távirata fodor Nándor bárándi erdőmérnök Égenföld községben az apátságnak birtoka nincs, képviselet sem kell Főapáti megnyitó az aug én tartott nagykáptalanon Rendi ügyész dr. Radda Gyula Egyházi és iskolai adóra vonatkozó tájékoztatás Iskolaadók kimutatása 1934-ben. 18

19 621. Részletes kimutatás a tihanyi és zalavári apátság birtokairól és adóiról 1934-ben Válasz a számvevői kérdésekre Útmutatás az uradalom gyümölcsöseiben az állati kártevők elleni védekezésre Idegen lelkiatyák vezessék a rendtársak húsvéti lelkigyakorlatát p Aktív munkát nem teljesítő rendtársak febr. 1-től fogva a honoráriumnak csak a felét kaphatják Hivatalos iratok kiállítására vonatkozó útmutatás Névnapi köszöntő a főapátnak /1935. sz. rendelkezés végrehajtása Misék elvállalása a japán-koreai bencés missiók javára A beteg zalavári lelkész helyettese Kuzmits Virgil Iskolai fedezetek kimutatása 1934-évről Utasítás a f. é. lelkigyakorlatokra A rendtársak hangos politikai szerepléstől tartózkodjanak Missiósok díjazása Intelem takarékosságra Köszönőlevél Kránitz püspök úrhoz Köszönőlevél Kozma Miklós m. kir. Belügyminiszter Úrhoz Főapáti körlevél Tabódy főispán székfoglaló és Pehm apát üdvözlő beszéde Hercegprímás köszönete, hogy a budapesti rendtársak a népmissiókban közreműködtek Az jún. 24-én tartott perjelválasztás eredménye Köszönet a göcsei házra küldött 100 P-ért A pápakovácsi erdőhivatal rövid időre kölcsön kéri a pantográfot Holler Konrád elhelyezése Sághegyi Medárd esztergályi hitoktatónak a gyóntatáshoz szükséges joghatóságot megadja A deáki és füssi birtok felszabadítására vonatkozóan 647. Zempleuszki Tivadar kiküldése Zalavárra Gál helyettesítésére Kérdik: ki, hol, kiknek tartott lelkigyakorlatot Téves az apátság nem tagja községnek szeptemberében tartott házi értekezleten felolvasandó főapáti levél A zalavári emlék költségeire 150 P kiutaltatik Felterjesztés a főapáthoz a házirend ügyében Újabb intézkedés a házirendre nézve Vállalás a koreai bencés missziók javára 655. Ratio peculii reddita c. nyomtatott íveken történjen az elszámolás Kimutatás a templomaink újabb és legújabb szerzeményeiről A házirendre vonatkozó tájékoztatás Az gazdasági évi I. n. pénztári számadás kísérő levele Meghívó a nov. 14. dékáni ülésre A nagyradai apátsági ingatlanból 962 n.öl terület eladására vonatkozó szerződés A pannonhalmi főapát üdvözlete az apátságnak a ph. kongregációhoz való csatolás 50. évfordulójakor Az asztaláldásra vonatkozó intézkedés A zalaapáti körállatorvosi állás betöltése Latin nyelvű levél 665. Balatonfüredre beutalt rendtársak költségeinek fedezése Latin nyelvű levél 19

20 667. A templom évi restaurálásának műszaki leírása Igazolvány Jász Faragó Sándor festőművész részére az általa teljesített munkáról A zalavári templom és plébániaépület javításairól kimutatás Végzés Bálványossy László ellen indított bűnügyben Főapáti rendeletek, főleg a gazdálkodásra p Főapáti rendelet a templomföldeknek az uradalom által való művelése tárgyában Hivatalos jelentések időmutatója Szolgálati utasítás a pannonhalmi Szent Benedek rend gazdatisztjei számára A tiszti kocsisok 2 évenként kék liberias ruhát kapnak Gazdatisztek előléptetése Szolgálati utasítás a főapátsági szőlőmester számára Szabályzat a pannonhalmi Szt. Benedek rend tagjainak honoráriumára 1909., 1898., Pannonhalmi Szent. Benedek rend gazdatisztjeinek évi járandóságai Szállítási költségek a gazdatisztek áthelyezése alkalmával Fuvarok egységárai Természetbeni járandóságok pénzre váltása Útmutatás az illeték-egyenértéki ügyben követendő eljárásra Utasítás a gazdatiszti havi jelentések összeállítására A központi főjószág kormányzói hivatal szervezete és hatásköre Utasítás a gazdasági gyümölcsösök kezelésére Gazdatisztek nyugdíjszabályzata Szabályzat az orvosi kezelésre és gyógyszerekben való részesülésre a pannonhalmi Szent Benedek rend uradalmaiban Szabályzat a székházi orvosok által való kezelésre és gyógyszerekben való részesülésre Szolgálati utasítás a pannonhalmi Szt. Benedek rend gazdatisztjei számára Utasítás a pannonhalmi Szt. Benedek rend kerületi jószágkormányzói számára Utasítás a kormányzói háztartások és a kerületi vonatkozású kiadások számadására Szabályzat a kerületi gazdasági pénztárak kezelésére és számadások készítésére 1895., Gimnáziumi székházak pénztárai Pénztárak kezelésére vonatkozó utasítások 1898., Utasítás az apátsági és gimnáziumi székházak pincekezelői részére A gazdászati rendszer átalakításához szükséges adatok Vegyes p Pótintézkedés a gazdasági építkezésekre vonatkozóan Az esztergályi templomépítéséhez szükséges összeg kiutalványozása A rendi lelkészeknek a kegyűr részéről adandó graczionalék Észrevételek a plébániai leltárak kiállítására vonatkozólag Újabb pótintézkedések a congruara nézve Utasítás a pannonhalmi Szt. Benedek-rend kerületi jószágkormányzói számára Utasítás a pannonhalmi Szt. Benedek-rend vagyonleltárának elkészítésére és nyilvántartására , Fizetési szabályzat az erdőőrök számára Bojtor János erdőőr díjlevele Útmutató az illeték-egyenértéki ügyben követendő eljárás iránt Szabályzat a misestipendiumok kezeléséről Utasítás a bértáblák összeállításáról Utasítás a congrua-összeírásra

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel.

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. KISSZÓTÁR Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. Adriai Biztosító Társaság: 1838-ban, Triesztben alapított biztosítótársaság.

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom.

mert könnyen veszélyes helyen időzhetnének. Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom. Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487- ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak. Temploma a mai belvárosi

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Tíz év, amely megrengette a rendi világot

Tíz év, amely megrengette a rendi világot MŰHELY A KARA ANNA Tíz év, amely megrengette a rendi világot Adalékok a jászóvári premontreiek történetéhez, 1918 1928 liturgiák egyes olvasmányai nemcsak saját vétkeinkkel szembesítenek minket, hanem

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt.

Magyarok Vására Kunszentmiklóson! Tervezés alatt. Tisztelt Olvasók! Megválogatnám a legényt, Mint a piacon az edényt. 2009.május 2.szám Kunszentmiklós Város Önkormányzatának lapja Tisztelt Olvasók! Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2008. augusztus 8-i ülésén testvérvárossá fogadta a Kazahsztánban lévõ Saga városát, amelynek

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben