Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft évi beszámolójának könyvvizsgálata Küls szakmai konzulens: Sebestyén Gergely Operatív konzulens: Dr. Sutus Imre Szabó Katalin Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezet7 3 II. A megbízás elfogadása 1. A megbízás meghosszabbításának vizsgálata 5 2. Megbízási szerzdés 5 3. Elfogadó nyilatkozat 5 III. A vizsgálat tervezése 1. A vállalat üzleti tevékenységének bemutatása 7 2. A bels ellenrzési és számviteli rendszer elsdleges felmérése A lényegességi küszöbérték meghatározása Kockázatbecslés Könyvvizsgálati munkaprogram Az ügyfél által összeállítandó anyagok listája 18 IV. A helyszíni vizsgálat programja, könyvvizsgálói bizonyítékok megszerzése 1. Nyitó tételek könyvvizsgálata A vállalat mérlegének ellenrzése Eredménykimutatás ellenrzése A vállalat adózásának ellenrzése Kiegészít melléklet ellenrzése A vállalkozás folytatása elvének ellenrzése Fordulónap utáni események áttekintése Teljességi nyilatkozat 51 V. Eredmények áttekintése 1. Záró dokumentum Összegz dokumentum Vezetségi levél 53 VI. Jelentéskészítés 1. Független könyvvizsgálói jelentés és könyvvizsgálói záradék 55 VII. Összefoglalás 57 Mellékletek Irodalomjegyzék 2

4 I. Bevezet I. Bevezet7 Az elmúlt évtized a változások kora volt Magyarországon. A tervgazdálkodásról áttértünk piacgazdaságra, miközben megváltozott a vállalkozások gazdasági környezete is. Megnövekedett az információ szerepe, mivel egy m>ködképes piacgazdaság feltétele, hogy a gazdasági társaságokról megbízható és valós képet nyerhessenek a piac szerepli a tulajdonosoktól egészen a versenytársakig. A gazdasági információk jelents része a vállalkozások éves beszámolójában található meg, mivel azonban ezt maga a gazdasági társaság készíti el egyre inkább szükségesség vált egy olyan intézményesített ellenrzési rendszer, amely azt hivatott biztosítani, hogy a vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmezségi helyzetérl valóban valós információk kerüljenek nyilvánosságra. E feladatot látja el a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálat a számviteli szakma csúcsa, amely nem szorítkozik csupán egyetlen munkafázis kiragadására, hanem a számviteli munka valamennyi területét felöleli. Az érdekldési kör, a leend célul kit>zött munkahely alapveten meghatározza a szakdolgozat témáját. Sokkal hasznosabb egy olyan szakdolgozatba idt és energiát fektetni, amelynek megírásával a szakmai tudás mélyíthet és felhasználható a tényleges gyakorlati életben is. Az Üveg-Ásvány Kft. olyan kisvállalkozás, amely mérete révén nem olyan nagy, hogy könyvvizsgálata csupán egy részterületre szorítkozzon, ugyanakkor elég nagy ahhoz, hogy a rendes üzletmenet során elforduló számviteli, könyvvizsgálati feladatokon túl, olyan gazdasági eseményekkel is találkozzunk, amely komoly feladat elé állítja még a legfelkészültebb könyvvizsgálókat is. A szakdolgozat szerkezete sajátos. Megírása során arra törekedtem, hogy a teljes könyvvizsgálói folyamatot a megbízás elfogadásától a könyvvizsgálói záradék elkészítéséig a tényleges gyakorlatnak is megfelel idrendi sorrendben vegyem át. Szakdolgozatom valóban felöleli a teljes könyvvizsgálati tevékenységet, bemutatásra kerülnek a könyvvizsgálat olyan elemei is, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a hagyományos értelemben vett auditori munkához, viszont nélkülözhetetlen alapot adnak a munka eredményes elvégzéséhez. 3

5 I. Bevezet A szakdolgozat vezérfonala, a tényleges könyvvizsgálói munka, a IV. fejezetben található, melyben külön hangsúlyt helyeztem a vállalkozás sajátosságaiból adódó speciális könyvvizsgálati esetek kiemelésére. Remélem a szakdolgozat megírásával egy olyan munkát adhatok át az Olvasó kezébe, amely a mélyreható szakmai fejtegetésen túl, figyelmet szentel arra is, hogy azok számára is élvezhet olvasmány legyen, akik most kerülnek elször kapcsolatba a könyvvizsgálat nagyszer> világával. 4

6 II. A megbízás elfogadása II. A megbízás elfogadása 1.) A megbízás meghosszabbításának vizsgálata Az Üveg-Ásvány Kft. könyvvizsgálatát a korábbi években a Sebestyén Könyvvizsgáló Kft. végezte, azonban a szerzdés lejárt. A Társaság felkérte a könyvvizsgáló társaságot arra, hogy továbbra is lássa el a könyvvizsgálói feladatokat. Az ajánlatkérésben foglaltak alapján a könyvvizsgáló társaság megvizsgálta és megállapította, hogy nincsenek törvényes vagy etikai korlátai a megbízás elfogadásának. 2.) Megbízási szerz7dés A könyvvizsgáló által tett ajánlatot a Társaság elfogadta, így létrejött a megbízási szerzdés, amelyben rögzíteni kell azt a tényt, hogy a könyvvizsgáló a megbízatást elfogadta és nincsenek törvényi és egyéb jogszabályi korlátozások a megbízás elfogadására. A könyvvizsgáló feladatának végzésekor a szerzdés mellett köteles betartani az egyéb könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi elírásokat és a könyvvizsgálatra vonatkozó kötelez, de nem jogszabályi elírásokat is. 3.) Elfogadó nyilatkozat A megbízás elfogadásának tényét a Cégbíróság felé az elfogadó nyilatkozatban ersítette meg a könyvvizsgáló. Könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat Alulírott Sebestyén Gergely, mint a SEBESTYÉN KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ Kft. (8000 Székesfehérvár, Pancsovai u. 7.) ügyvezetje az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft Budapest, Szerémi u e. 11a. 5

7 II. A megbízás elfogadása évi könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében elfogadom. Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokat Sebestyén Gergely könyvvizsgáló (8000 Székesfehérvár, Pancsovai u. 7.) bevonásával látja el, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja (Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: ) és aki személyében az évi CXLIV. tv ban foglalt kizáró ok nem áll fenn. Kelt: Székesfehérvár, ügyvezet igazgató, bejegyzett könyvvizsgáló 6

8 III. A vizsgálat tervezése III. A vizsgálat tervezése A könyvvizsgálónak azért, hogy hatékonyan tudja elvégezni a munkáját, alaposan meg kell tervezni azt. A könyvvizsgálat tervezésének célja, hogy a könyvvizsgáló minden olyan információt összegy>jtsön és mérlegeljen, amely szükséges ahhoz, hogy a könyvvizsgálat részletes eljárásait, azok jellegét, terjedelmét, ütemezését és kockázatát tervezni tudja. 1.) A vizsgálat üzleti tevékenységének megismerése Az ügyfél tevékenységének megismerése rendkívül fontos feladat, mivel ennek hiányában nem végezhet el a könyvvizsgálat. Az üzleti tevékenység ismeretére épül a könyvvizsgálói eljárások körének, jellegének, terjedelmének meghatározása, a könyvvizsgálati bizonyítékok értékelése és annak megítélése, hogy ezek milyen hatással vannak a beszámolóra. A társaság cégelnevezése: Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Korlátolt Felelsség> Társaság A cég megjelölésére használt rövidített név: Üveg-Ásvány Kft. A társaság székhelye: 1117 Budapest, Szerémi u em. 11. A társaság telephelyei: 1172 Budapest, Cinkotai u Fehérvárcsurgó, Külterület u.2. Tagjai: Paksi Zoltán és társai Paksi Vakolat Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. A társaság társadalombiztosítási folyószáma: A társaság adószáma: A társaság statisztikai számjele: A társaság cégjegyzék száma: Cégjogi helyzet Az Üveg-Ásvány Kft. tulajdonosai Paksi Zoltán és társai 80% és a Paksi Vakolat Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 20% tulajdoni hányaddal. 7

9 III. A vizsgálat tervezése Els ügyvezeti: Paksi Zoltán Hegyi László 8000 Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár Kassai u Kossuth L. u /5. A Társaság legfbb irányító szerve a taggy>lés, amely a Társaság tagjaiból áll. A taggy>lés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 183 (2) bekezdés a-l./ pontjában írt feladat. A Társaság ügyvezetését Felügyel Bizottság ellenrzi, melynek tagjai: Pál József, Dr. Nagy Lászlóné és Hamburger Pál Kapcsolt vállalkozások Az Üveg-Ásvány Kft. kapcsolt vállalkozásai Neve Szavazati arány (%) Termokvarc Kft. 100 T.K. Petrol Kft. 100 Elektro Metal Glass-Mineral Kft. 100 S.C. Glass Mineral S.R.L. 100 Paritás Kft. 98,57 1. számú táblázat 1.3. A Társaság tevékenysége, gazdálkodása A Társaság tevékenységi körei: kavics- és homokbányászat építipari kereskedelem idegenforgalmi tevékenység üveg kereskedem A Társaság f tevékenysége kavics- és homok bányászata és értékesítése, amely az árbevétel dönt részét képezi. Kiegészít tevékenységként végzi a Társaság az idegenforgalmi tevékenységet. Ezen kívül az építészeti üveg készletének egy részét is értékesítette. Viszont ezek árbevétele messze elmarad az építipari tevékenységétl. 8

10 III. A vizsgálat tervezése A társaság bevétele (nyeresége) törzsbetétük arányában oszlik meg a tagok között. A nyereségbl 2001-ben Ft-ot fizettek ki osztalékként A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete, jövedelmez$sége A Társaság törzstkéje április 1-tl Ft, július 31-tl Ft, október 21-tl Ft, amely kézpénzbl áll. A Kft. Törzstkéje és annak összetétele a 2001 év során változatlan maradt. Az egyes tagok törzsbetétei: Paksi Vakolat Bt.: Ft Paksi Zoltán és társai: Ft A Társaság nem szorul hitelre. A többlet pénzeszközeibl tovább növelte részesedéseit leányvállalataiban, valamint diszkont kincstárjegyet vásárolt, új beruházásokba kezdett. A vállalkozások gazdálkodásának átfogó elemzésére azért van szükség, hogy a piac szerepli a tulajdonosoktól, a könyvvizsgálókon át egészen a hitelezkig valós, megbízható képpel rendelkezzenek a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezségi helyzetérl. Az Üveg-Ásvány Kft. komplex elemzéséhez négy terület - a vagyoni helyzet, - a pénzügyi, likviditási helyzet, - az eladósodottság és - a jövedelmezségi helyzet különálló kiértékelése szükséges. a.) A vagyoni helyzet elemzése A vállalat vagyoni helyzete a számított mutatók alapján jónak mondható, a stabilitást igazolja, hogy a befektetett eszközök aránya jóval 60 % felett található mind a bázis, mind a tárgyévben. A kiváló stabilitási mutató azonban mindaddig nem mond semmit, amíg meg nem vizsgáljuk a Társaság befektetett eszközeinek forrását, ugyanis hiába rendelkezik egy társaság hatalmas eszköz állománnyal, ha azt mind idegen forrásokkal fedezi. 9

11 III. A vizsgálat tervezése A vagyon fedezet mutató (1) alapján megállapítható, hogy a Társaság a bázis évben jelents mértékben 109 %-ban saját forrással fedezi befektetett eszközeit, ez a rendkívüli érték a tárgyévben tovább ersödik, 2001-ben már a vállalat saját tkéje 125 %-os fedezetet nyújt a befektetett eszközökre. A tkeersséget reprezentáló másik meghatározó mutató, amely a teljes eszközállomány fedezettségét vizsgálja a saját tke tükrében, ugyancsak jó számokról tanúskodik. A vagyon fedezet (2) a bázisévben 74,7%-os, a tárgyévben pedig 78,9 %-os értéket mutat. Mindkét idszakban a jónak mondható 70 %-os szint felett van a mutató értéke, st a tárgyévben további ersödés jelei láthatók, amely annak köszönhet, hogy a mérleg szerinti eredmény mind a bázis, mind a tárgyévben jelentsen növelte a vállalkozás saját tkéjét. A bázisban a mérleg szerinti eredmény eft-tal, a tárgyévben pedig már eft-tal járult hozzá a saját tke tárgyévi eft-os értékéhez. A saját tke elemzésénél maradva nagyon fontos megnézni, hogy a teljes forrás állományon belül hogyan oszlik meg a saját, illetve idegen tke aránya. A szakirodalom a arányt tartja a leghatékonyabb szintnek, ugyanis azt mondja, hogy a saját tke 70 %- os aránya megfelel stabilitást nyújt, ugyanakkor 30 % idegen tke szükséges a hatékony és likvid m>ködéséhez. Az Üveg-Ásvány Kft. saját/idegen tke aránya 2000-ben 75/25, 2001-ben pedig 79/21-es arányt mutat. A tkeersség és jelents stabilitás motorja a már említett jelents mérleg szerinti eredmény, amit jól mutat a tke növekedésének mértéke és a jegyzett tkén felüli vagyoni fedezet alakulása. A tke növekedésének mértéke megmutatja, hogy a tárgyévi m>ködés, azaz a tárgyévi mérleg szerinti eredmény milyen súlyt képvisel a saját tkében. A mutató 2000-ben 9 %-os, 2001-ben pedig már 22 %-os értéket mutatott. A vállalat m>ködését nagyobb távlatból mutatja a jegyzett tkén felüli vagyoni fedezet. Ez a mutató ugyanis a tárgyévi mérleg szerint eredményen kívül magába foglalja a korábbi évek eredményét bemutató eredménytartalékot is, illetve a tketartalék értékét is. A mutató a bázisidszakban 26 %-os, a tárgyidszakban pedig rendkívül jó, 43 %-os értéket vett fel, ami 65 %-os növekedést mutat a bázis évhez képest. 10

12 III. A vizsgálat tervezése Saját t7ke %-os megoszlása december 31-én 66,49 % 9,18 % 7,91% 16,40 % 0,02 % Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 1. diagram Saját t7ke %-os megoszlása december 31-én 50,31 % 22,18 % 6,49 % 21,00 % 0,01 % Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 2. diagram Összegezve elmondható, hogy egy rendkívül stabil és tkeers társasággal ismerkedtünk meg, amely eszközeit teljes egészében saját tkével finanszírozza. A mutatók alapján megállapítható, hogy ez a stabilitás a tárgyévben tovább ersödött, amely ersödés egyértelm>en a Társaság tárgyévi eredményének volt köszönhet. b.) Pénzügyi, likviditási helyzet A pénzügyi, likviditási helyzet elemzése során számított mutatókkal arra kerestük a választ, hogy a Társaság eszközei milyen könnyen tehetk likvid forrásokká, illetve a pénzzé tehet eszközök különböz csoportjai milyen arányban nyújtanak fedezetet a rövid 11

13 III. A vizsgálat tervezése lejáratú kötelezettségekre. A három likviditási mutató a kötelezettségek fedezetéül szolgáló forgóeszközök pénzzétehetségében különbözik. Az els likviditási mutatónál a teljes forgóeszköz állományt viszonyítjuk a rövid lejáratú kötelezettségekhez. A 2,03-as és 3,29-es érték kiváló likviditási helyzetrl tanúskodik, amiért viszont tovább mélyítjük az elemzést, annak az az oka, hogy a forgóeszközökön belül igen magas a kevésbé likvid követelések aránya. Ezért a likviditási mutató (2) már nem tartalmazza a követeléseket. Az így számított likviditási mutató a bázisidszakban csak 0,9-ot, a tárgyidszakban viszont már 1,93-ot értéket mutat. A javulás egyértelm>en a szállítóállomány drasztikus csökkenésének, illetve az értékpapírok jelents növekedésének volt köszönhet, az elbbi eft-ról 64,7 %-kal eft-ra csökkent, míg az utóbbi 0-ról eft-ra emelkedett. Végül a Társaság leglikvidebb eszközeit a pénzeszközök és értékpapírok összegét viszonyítjuk a rövid lejáratú kötelezettségekhez. Ez a likviditási mutató (3) reprezentálja az abszolút likviditási helyzetet, azaz megmutatja, hogy a vállalkozás rövid lejáratú kötelezettségeit hány százalékban tudná akár naprakészen kiegyenlíteni. A 3. számú likviditási mutató 2000-ben 0,47, 2001-ben pedig 1,34-es értékkel rendelkezik, ezen mutatónak nem kell feltétlenül 100 % felett állnia, értékelés eltt mindenképpen vizsgálni kell a vev/szállító állomány alakulását. A vev forgási sebessége a bázis évben 42,7, a tárgyévben pedig 45,6 napot mutat. A beszedési id jelents kitolódása jól látható a vevállomány növekedésén is. A likviditási helyzetre azonban ez csak akkor van hatással, ha a vállalkozás a kifizetések kitolását nem érvényesíti szállítóival. A szállítók forgási sebessége a bázisidszakban 23,9, a tárgyidszakban pedig 8,9 nap volt. A jelents csökkenésnek az az oka, hogy az év utolsó hónapjában már nem volt termelés. A követelések behajtási ideje jóval hosszabb, mint a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésének átlagos hossza, amit jól mutat a szállító vev arány a bázisévi 40,5 % a tárgyévi 12,1 %-os értéke is, amely alátámasztja, hogy még a szezonális ingadozást is kisz>rve a vállalkozás jogos vevköveteléseit csak 40 %-ban finanszírozza a szállítóval. Ennek oka, hogy a Társaság vevi megbízható partnerek, a 60 napos beszedési id pedig nem a partnerek fizetésképtelenségébl, hanem a szerzdésekbl ered. A pénzügyi, likviditási helyzettel kapcsolatban elmondható, hogy a hosszú beszedési id miatt keletkez magas vevállomány miatt a bázisévi likviditás hagy kivetnivalót maga után, azonban a Társaság cash-flow termel képessége lehetvé teszi ezt. 12

14 III. A vizsgálat tervezése A tárgyévben pedig az értékpapírok okozta likvid eszközállomány növekedése miatt a likviditás abszolút kifogástalanná válik, olyannyira, hogy a Társaság még azt is megengedheti magának, hogy míg vevi átlagosan csak 45 nap múlva egyenlítik ki számláikat, addig az Üveg-Ásvány Kft. már átlagosan 9 napon belül teljesíti kötelezettségeit. c.) Eladósodottság A Társaság vagyoni és likviditási helyzete alapján egyértelm>en látható, hogy az Üveg-Ásvány Kft. eladósodottság szempontjából is igen jól áll, már csak azért is, mert 2001-ben még hosszú lejáratú kötelezettségekkel sem rendelkezik. A teljesség kedvéért az elz megállapítást mutatókkal is alátámasztjuk: Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy a saját tke hány százalékban nyújt fedezetet a vállalkozás összes kötelezettségére. 1,50 felett már kiválónak mondhatjuk a mutató értékét, az Üveg-Ásvány Kft-nél 2000-ben 5,02-ot, 2001-ben 7,05-ot mutat az eladósodottság mértéke mutató. A nettó eladósodottság, illetve az adósságszolgálati mutató a cég kiváló likviditási helyzete miatt nem is értelmezhet. d.) Jövedelmezség Az Üveg-Ásvány Kft. árbevétele 2000-ben eft-ot tett ki, 2001-ben pedig 10,2 %-kal eft-ra emelkedett. Az exportértékesítésbl származó árbevétel nem játszik jelents szerepet, 2000-ban 1,4 %-ot 2001-ben pedig 1,2 %-ot képviselt az export a teljes értékesítésbl. Az üzemi/üzleti tevékenység eredménye rendkívüli jövedelmezségrl tanúskodik. Üzemi szinten a Társaság 2000-ben eft, 2001-ben pedig 228,5 %-kal növelve eft nyereséget ért el. Kiváló számokat mutat a jövedelmezség elemzésének legfontosabb mutatója az árbevétel arányos üzemi eredmény is, mely azt hivatott mutatni, hogy minden 100 Ft nettó árbevételbl hány Ft üzemi eredmény marad ben 9,2 Ft, 2001-ben pedig rendkívül magas 19,1 Ft üzemi nyereség keletkezett minden 100Ft árbevételbl. Általánosan elmondható, hogy a 8-10 közötti árbevétel arányos eredmény még tzsdei berkekben is kiváló. Ugyanakkor tisztán látható, hogy az eredmény 228,5 %-os növekedéséért nem az árbevétel felel, hanem a racionálisabb költséggazdálkodás. Igaz, hogy mind a személyi jelleg> ráfordítások, mind az anyagjelleg> ráfordítások zöme az árbevétellel arányosan 13

15 III. A vizsgálat tervezése emelkedett, egy költségnem azonban az eladott közvetített szolgáltatások értéke eft-ról mintegy 53 %-kal eft-ra csökkent ben mind a pénzügyi m>veletek eredménye, mind a rendkívüli eredmény változása kedvezen befolyásolta a Társaság eredményét. A pénzügyi m>veletek eredménye 2001-ben eft-ot tett ki a 2000-es eft-tal szemben. A rendkívüli eredmény ugyancsak jótékony hatással volt az eredményre, míg 2000-ben eft-tal csonkította a szokásos vállalkozási eredményét, addig 2001-ben mindössze 80 eft-tal. Az adófizetési kötelezettség a magasabb adózás eltti eredmény következtében arányosan emelkedett, a tulajdonosok viszont az elz évekhez hasonlóan 10 millió Ft osztalék kifizetése mellett döntöttek. A mérleg szerinti eredmény 2000-ben eft-ot, 2001-ben eft-ot tett ki, amely mindenképpen kiváló gazdálkodásról tanúskodik, fontos hangsúlyozni, hogy ezt az eredményt a Társaság kizárólag saját tkébl mindenféle hitel segítsége nélkül produkálta Adózási viszonyok A Társaság a következ adónemeket fizeti: társasági adó, ÁFA, SZJA, önkormányzati adók, ipar>zési adó, bányajáradék. Valamennyi adófizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz Piaci helyzet A Társaság továbbra is a magyarországi üveggyárak vezet kvarchomok beszállítója. A hazai üveggyártók piaci pozíciói stabilak voltak a év során, annak ellenére, hogy a világítástechnika területén érezhet volt a világpiaci recesszió hatása. A Társaság piaci helyzete stabil, a magyarországi üveggyárak továbbra is tle vásárolják meghatározó alapanyagukat. Saját termékeik exportját továbbra is akadályozzák a magas szállítási költségek. Az export árbevétel, amelynek aránya az összes árbevételen belül alacsony és csökken tendenciát mutat, kizárólag Romániából származik. 2.) A bels7 ellen7rzési és számviteli rendszer els7dleges felmérése A bels ellenrzési és számviteli rendszer felmérésének a könyvvizsgálati kockázat becslésének szempontjából van nagy jelentsége. 14

16 III. A vizsgálat tervezése A felmérés célja, hogy ezeken a területeken a vezetés ellenrzési rendszere hatékonyan m>ködik-e. A bels ellenrzési és számviteli rendszer elsdleges felmérése során röviden a következket tudtuk megállapítani: A szervezeti felépítés megfelel a vállalkozás méretének és tevékenységének. A Társaságnak elegend számú alkalmazottja van, akiknek alacsony a fluktuációja. A Társaság rendelkezik a Számviteli törvényben elírt, kötelez szabályzatokkal, amelyek naprakészek és a szakmai színvonaluk megfelel. Az éves beszámoló elkészítésekor mindig egyeztetik a számviteli adatokat a fizikailag létez eszközökkel, a nyilvántartásokkal és a harmadik felekkel is. A vállalkozásnak saját könyvelje van, aki egy számviteli szoftvert alkalmaz a könyvvezetésre. A Társaság a szoftvert megbízható szállítótól szerezte be, amely a program részletes leírását is a rendelkezésre bocsátotta. A szoftver alkalmazóinak nincs lehetségük a program változtatására. A számviteli szoftverek tartalmaznak lehetségeket a szükséges egyeztetésekhez, valamint folyamatba épített, automatikus ellenrzési pontokat is. A rendszerbe való belépéseket idrendben dokumentálták. A rendszer jelszóval védett, az adatokat nem lehet anélkül módosítani, hogy annak nyoma ne maradna. Az adatok mentését rendszeresen, két példányban végzik, amelyeket biztos helyen tárolnak. 3.) A lényegességi küszöbérték meghatározása A lényegesség alatt a számviteli tevékenységben, illetve az éves beszámolóban lév küszöbértéket, vagyis a feltételezett hibák összességének elfogadható szintjét értjük. A tervezett lényegesség meghatározásának célja, hogy orientálja a könyvvizsgálót a vizsgálat súlypontjainak a kijelölésében, segítséget ad a vizsgálat terjedelmének a megállapításában, valamint az egyedileg vizsgálandó legkisebb tételek nagyságrendjének a meghatározásában. A lényegességi küszöbérték megállapításának mérszámként a mérlegfösszeget, a nettó árbevételt és a saját tkét kiindulási alapként használtuk. A lényegesség mértékének meghatározását a 4. számú melléklet tartalmazza, melynek mértéke: ezer Ft. Mértékét a mérlegfösszeg és az árbevétel átlagának figyelembevételével, a hibahatárt pedig a lényegesség alapján, becsléssel határoztuk meg. A hibahatár mértéke a lényegesség 75 %-a, azaz 9000 ezer Ft. Az egyedileg jelents tétel értéke a hibahatár 1/3-a, azaz 3000 ezer Ft. 15

17 III. A vizsgálat tervezése 4.) Kockázatbecslés A kockázatbecslés célja, hogy a könyvvizsgálói kockázat mértékét lehetleg a minimálisra csökkentsük. A könyvvizsgálati kockázat elssorban szakmai kockázatot jelent. A könyvvizsgálói kockázatnak három összetevje van: 1.) Eredend kockázat Az eredend kockázat annak valószín>ségét jelenti, hogy a könyvelésben, a pénzügyi kimutatásokban hibák keletkeznek. Az eredend kockázat értelmezhet a beszámoló egészére, a társaságra vonatkoztatva és a beszámoló egyes részeire, mérlegsorokra, számlacsoportokra. A Társaság eredend kockázatát a cég ismerete és szakmai tapasztalatok alapján, becsléssel határoztuk meg, amelyet közepesnek becsültünk. A kockázati tényezt a következ két ok jelenti: ügyvezetk egyben tulajdonosok is, így jelents a befolyása a Társaságra, valamint a kapcsolt vállalkozásokra is. A Társaság eredend kockázatát csökkenti, hogy nincsenek fenntartások a beszámoló készítinek szakmai hozzáértésével szemben, mivel a könyvelés naprakész, megbízható információt ad, valamint az, hogy Társaság likviditása, piaci helyzete jó, iparága kiegyensúlyozott. Az egyes számlacsoportok, fkönyvi számlák eredend kockázatát befolyásolják az alábbi tényezk: 1. A mérlegsor elz idszakhoz képest jelents eltérést mutatnak. 2. A szokásostól eltér, összetett üzletek zajlanak le az év végéhez közel. 3. Tavaly hibákat állapított meg a könyvvizsgáló a tételben. 4. A számlacsoport fogékonysága arra, hogy abban hiba keletkezzen. 5. Eszközök hiányának vagy nem megfelel hasznosításának gyanúja merül fel. 6. A számlaegyenleget bonyolult számítások támasztják alá. 7. Nagy a becslés, ítéletalkotás szerepe a számlaegyenlegek értékének meghatározásában. Megvizsgáltuk a fenti szempontok érvényesülését az adott mérlegsorra. Az egyes tényezk súlyát 1-3 ponttal értékeltük. A mérlegsor eredend kockázatának minsítését az összesített pontszám adta. Az eredend kockázatot a következk szerint minsítettük: 0-1 pont között alacsony (A) 3-6 pont között közepes (K) 6 pont felett magas (M) 16

18 III. A vizsgálat tervezése 2.) Ellenrzési kockázat Az ellenrzési kockázat oka, hogy a számviteli és a bels ellenrzési rendszer kell idben nem elzi meg, nem tárja fel és nem helyesbíti a hibákat. A kisvállalkozások sajátosságaiból ereden az ellenrzési kockázat minden esetben magas, ugyanis a kisvállalkozások nem rendelkeznek függetlenített bels ellenrzéssel. 3.) Feltárási kockázat Feltárási kockázat azért van, mert a könyvvizsgáló a vizsgálat során nem észleli valamennyi lényeges hibát. A lényegességi küszöbérték feletti tételek kiválasztásakor össze kellett hasonlítanunk a beszámolóban szerepl adatokat az elzekben kiszámított lényegességi küszöbértékkel, vagyis a ezer Ft-tal. A részletes kockázat elemzés, illetve a kockázatbecslés és a jelents könyvvizsgálói területek bemutatását a 5. számú melléklet tartalmazza. 5.) Könyvvizsgálati munkaprogram A vizsgálat lefolytatása a standard munkaprogram alkalmazásával került lebonyolításra, úgy, hogy figyelembe vételre került a vállalkozás sajátossága. A standard könyvvizsgálati munkaprogram az egyeditl alapveten abban tér el, hogy nem konkrétan egy adott vállalatra, hanem a vállalkozások kiválasztott csoportjára teljeskör>en vonatkozik. Ebbl következen a vizsgálati célok, eljárások, módszerek között nem képez súlypontot, hanem valamennyi számbavehet feladatot tartalmazza. A standard munkaprogram közlésétl eltekintek, mivel igen terjedelmes. A 79 oldalas terjedelem oka, hogy komplexen, a mérleg és eredménykimutatás minden sorára és kapcsolódóan a kiegészít mellékletre teljeskör>en tartalmazza a könyvvizsgálat céljait, eljárásait stb. Ez a munkaprogram egy az egyben egy adott vállalatra nem alkalmazható, így különösen nagy jelentsége van a már korábban ismertetett kockázatbecslésnek és súlypontképzésnek, mert vizsgálandó területenként meg kell becsülni a kockázatot, hogy ellenrzési kapacitást annak mértékével arányosan oszthassuk meg. 17

19 III. A vizsgálat tervezése 6.) Az ügyfél által összeállítandó anyagok listája A könyvvizsgálathoz az ügyféltl bekért anyagok az alábbi fbb területekre terjednek ki: 1. A Társaság jogi helyzetével, tevékenységével kapcsolatos dokumentumok évi változásai 2. Az adókra vonatkozó információk 3. Általános számviteli adatok, analitikák 4. Mérlegen kívüli és feltételes kötelezettségek Az egyes területek részletes bemutatásától eltekintek, annak terjedelme miatt. 18

20 IV. A helyszíni vizsgálat programja, könyvvizsgálói bizonyítékok megszerzése IV. A helyszíni vizsgálat programja, könyvvizsgálói bizonyítékok megszerzése 1.) Nyitó tételek könyvvizsgálata január 1-jétl jelentsen változott a magyar számviteli szabályozás. A megújított (újrakodifikált) jogszabály a évi C. törvény alapján kell a gazdálkodóknak a számviteli nyilvántartásaikat vezetni, a beszámolókat összeállítani. A évi C. törvény új struktúrájú mérleg és eredménykimutatás összeállítását írja el január 1-jétl ben a fordulónapra készítend beszámoló elz idszak oszlopának adatait meg kell határozni. Ehhez szükséges a mérleg és eredménykimutatás adatainak az új struktúra szerinti átrendezése, amely komoly szaktudást és az új törvény mély ismeretét várja el a feladatot ellátó számviteli szakemberektl. Nem kisebb feladat hárul a könyvvizsgálókra, akiknek azt kell megvizsgálniuk, hogy az átrendezés megfelel-e az új törvény elírásainak, alapelveinek. A évi eredménykimutatás adatainak átrendezése A megújított törvény, a korábbival ellentétben konkrétan elírja azokat a tételeket, amelyek az egyéb bevételekben kell elszámolni. Ezen soron nem szerepelhet a tevékenységbl származó bevétel, így át kellett helyezni innen a bérleti díj, lízing díj összegét a belföldi értékesítés nettó árbevételébe. Az újrakodifikált törvény szerint az anyagköltségeket csökkenteni kell az anyagkészlettel kapcsolatban elszámolt hiány és értékvesztés összegével, és ezzel az összeggel az egyéb ráfordításokat kell növelni. A törvényi elírásoknak megfelelen az eft-os készletekkel szemben elszámolt értékvesztést kiemelték az anyagköltségek közül és az egyéb ráfordítások között számolták el. Az igénybe vett szolgáltatások sorban kell kimutatni az igénybe vett anyagjelleg> szolgáltatásokat és az egyéb költségek között elszámolt nem anyagjelleg> szolgáltatásokat. Az elírás értelmében az igénybevett anyagjelleg> szolgáltatások és egyéb költségek összevont összegébl levonták a munkaadói járulék, a szakképzési járulék, a súlyadó, turisztikai hozzájárulás értékét, így létrejött két új költségnem az igénybevett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások. A levont munkaadói járulék és szakképzési hozzájárulás a bérjárulékokhoz, a súlyadót és a turisztikai hozzájárulást pedig az egyéb ráfordítások sorába számolták el helyesen. 19

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben