Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR Az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft évi beszámolójának könyvvizsgálata Küls szakmai konzulens: Sebestyén Gergely Operatív konzulens: Dr. Sutus Imre Szabó Katalin Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezet7 3 II. A megbízás elfogadása 1. A megbízás meghosszabbításának vizsgálata 5 2. Megbízási szerzdés 5 3. Elfogadó nyilatkozat 5 III. A vizsgálat tervezése 1. A vállalat üzleti tevékenységének bemutatása 7 2. A bels ellenrzési és számviteli rendszer elsdleges felmérése A lényegességi küszöbérték meghatározása Kockázatbecslés Könyvvizsgálati munkaprogram Az ügyfél által összeállítandó anyagok listája 18 IV. A helyszíni vizsgálat programja, könyvvizsgálói bizonyítékok megszerzése 1. Nyitó tételek könyvvizsgálata A vállalat mérlegének ellenrzése Eredménykimutatás ellenrzése A vállalat adózásának ellenrzése Kiegészít melléklet ellenrzése A vállalkozás folytatása elvének ellenrzése Fordulónap utáni események áttekintése Teljességi nyilatkozat 51 V. Eredmények áttekintése 1. Záró dokumentum Összegz dokumentum Vezetségi levél 53 VI. Jelentéskészítés 1. Független könyvvizsgálói jelentés és könyvvizsgálói záradék 55 VII. Összefoglalás 57 Mellékletek Irodalomjegyzék 2

4 I. Bevezet I. Bevezet7 Az elmúlt évtized a változások kora volt Magyarországon. A tervgazdálkodásról áttértünk piacgazdaságra, miközben megváltozott a vállalkozások gazdasági környezete is. Megnövekedett az információ szerepe, mivel egy m>ködképes piacgazdaság feltétele, hogy a gazdasági társaságokról megbízható és valós képet nyerhessenek a piac szerepli a tulajdonosoktól egészen a versenytársakig. A gazdasági információk jelents része a vállalkozások éves beszámolójában található meg, mivel azonban ezt maga a gazdasági társaság készíti el egyre inkább szükségesség vált egy olyan intézményesített ellenrzési rendszer, amely azt hivatott biztosítani, hogy a vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmezségi helyzetérl valóban valós információk kerüljenek nyilvánosságra. E feladatot látja el a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálat a számviteli szakma csúcsa, amely nem szorítkozik csupán egyetlen munkafázis kiragadására, hanem a számviteli munka valamennyi területét felöleli. Az érdekldési kör, a leend célul kit>zött munkahely alapveten meghatározza a szakdolgozat témáját. Sokkal hasznosabb egy olyan szakdolgozatba idt és energiát fektetni, amelynek megírásával a szakmai tudás mélyíthet és felhasználható a tényleges gyakorlati életben is. Az Üveg-Ásvány Kft. olyan kisvállalkozás, amely mérete révén nem olyan nagy, hogy könyvvizsgálata csupán egy részterületre szorítkozzon, ugyanakkor elég nagy ahhoz, hogy a rendes üzletmenet során elforduló számviteli, könyvvizsgálati feladatokon túl, olyan gazdasági eseményekkel is találkozzunk, amely komoly feladat elé állítja még a legfelkészültebb könyvvizsgálókat is. A szakdolgozat szerkezete sajátos. Megírása során arra törekedtem, hogy a teljes könyvvizsgálói folyamatot a megbízás elfogadásától a könyvvizsgálói záradék elkészítéséig a tényleges gyakorlatnak is megfelel idrendi sorrendben vegyem át. Szakdolgozatom valóban felöleli a teljes könyvvizsgálati tevékenységet, bemutatásra kerülnek a könyvvizsgálat olyan elemei is, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a hagyományos értelemben vett auditori munkához, viszont nélkülözhetetlen alapot adnak a munka eredményes elvégzéséhez. 3

5 I. Bevezet A szakdolgozat vezérfonala, a tényleges könyvvizsgálói munka, a IV. fejezetben található, melyben külön hangsúlyt helyeztem a vállalkozás sajátosságaiból adódó speciális könyvvizsgálati esetek kiemelésére. Remélem a szakdolgozat megírásával egy olyan munkát adhatok át az Olvasó kezébe, amely a mélyreható szakmai fejtegetésen túl, figyelmet szentel arra is, hogy azok számára is élvezhet olvasmány legyen, akik most kerülnek elször kapcsolatba a könyvvizsgálat nagyszer> világával. 4

6 II. A megbízás elfogadása II. A megbízás elfogadása 1.) A megbízás meghosszabbításának vizsgálata Az Üveg-Ásvány Kft. könyvvizsgálatát a korábbi években a Sebestyén Könyvvizsgáló Kft. végezte, azonban a szerzdés lejárt. A Társaság felkérte a könyvvizsgáló társaságot arra, hogy továbbra is lássa el a könyvvizsgálói feladatokat. Az ajánlatkérésben foglaltak alapján a könyvvizsgáló társaság megvizsgálta és megállapította, hogy nincsenek törvényes vagy etikai korlátai a megbízás elfogadásának. 2.) Megbízási szerz7dés A könyvvizsgáló által tett ajánlatot a Társaság elfogadta, így létrejött a megbízási szerzdés, amelyben rögzíteni kell azt a tényt, hogy a könyvvizsgáló a megbízatást elfogadta és nincsenek törvényi és egyéb jogszabályi korlátozások a megbízás elfogadására. A könyvvizsgáló feladatának végzésekor a szerzdés mellett köteles betartani az egyéb könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi elírásokat és a könyvvizsgálatra vonatkozó kötelez, de nem jogszabályi elírásokat is. 3.) Elfogadó nyilatkozat A megbízás elfogadásának tényét a Cégbíróság felé az elfogadó nyilatkozatban ersítette meg a könyvvizsgáló. Könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat Alulírott Sebestyén Gergely, mint a SEBESTYÉN KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ Kft. (8000 Székesfehérvár, Pancsovai u. 7.) ügyvezetje az Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft Budapest, Szerémi u e. 11a. 5

7 II. A megbízás elfogadása évi könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében elfogadom. Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokat Sebestyén Gergely könyvvizsgáló (8000 Székesfehérvár, Pancsovai u. 7.) bevonásával látja el, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja (Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: ) és aki személyében az évi CXLIV. tv ban foglalt kizáró ok nem áll fenn. Kelt: Székesfehérvár, ügyvezet igazgató, bejegyzett könyvvizsgáló 6

8 III. A vizsgálat tervezése III. A vizsgálat tervezése A könyvvizsgálónak azért, hogy hatékonyan tudja elvégezni a munkáját, alaposan meg kell tervezni azt. A könyvvizsgálat tervezésének célja, hogy a könyvvizsgáló minden olyan információt összegy>jtsön és mérlegeljen, amely szükséges ahhoz, hogy a könyvvizsgálat részletes eljárásait, azok jellegét, terjedelmét, ütemezését és kockázatát tervezni tudja. 1.) A vizsgálat üzleti tevékenységének megismerése Az ügyfél tevékenységének megismerése rendkívül fontos feladat, mivel ennek hiányában nem végezhet el a könyvvizsgálat. Az üzleti tevékenység ismeretére épül a könyvvizsgálói eljárások körének, jellegének, terjedelmének meghatározása, a könyvvizsgálati bizonyítékok értékelése és annak megítélése, hogy ezek milyen hatással vannak a beszámolóra. A társaság cégelnevezése: Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Korlátolt Felelsség> Társaság A cég megjelölésére használt rövidített név: Üveg-Ásvány Kft. A társaság székhelye: 1117 Budapest, Szerémi u em. 11. A társaság telephelyei: 1172 Budapest, Cinkotai u Fehérvárcsurgó, Külterület u.2. Tagjai: Paksi Zoltán és társai Paksi Vakolat Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. A társaság társadalombiztosítási folyószáma: A társaság adószáma: A társaság statisztikai számjele: A társaság cégjegyzék száma: Cégjogi helyzet Az Üveg-Ásvány Kft. tulajdonosai Paksi Zoltán és társai 80% és a Paksi Vakolat Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 20% tulajdoni hányaddal. 7

9 III. A vizsgálat tervezése Els ügyvezeti: Paksi Zoltán Hegyi László 8000 Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár Kassai u Kossuth L. u /5. A Társaság legfbb irányító szerve a taggy>lés, amely a Társaság tagjaiból áll. A taggy>lés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 183 (2) bekezdés a-l./ pontjában írt feladat. A Társaság ügyvezetését Felügyel Bizottság ellenrzi, melynek tagjai: Pál József, Dr. Nagy Lászlóné és Hamburger Pál Kapcsolt vállalkozások Az Üveg-Ásvány Kft. kapcsolt vállalkozásai Neve Szavazati arány (%) Termokvarc Kft. 100 T.K. Petrol Kft. 100 Elektro Metal Glass-Mineral Kft. 100 S.C. Glass Mineral S.R.L. 100 Paritás Kft. 98,57 1. számú táblázat 1.3. A Társaság tevékenysége, gazdálkodása A Társaság tevékenységi körei: kavics- és homokbányászat építipari kereskedelem idegenforgalmi tevékenység üveg kereskedem A Társaság f tevékenysége kavics- és homok bányászata és értékesítése, amely az árbevétel dönt részét képezi. Kiegészít tevékenységként végzi a Társaság az idegenforgalmi tevékenységet. Ezen kívül az építészeti üveg készletének egy részét is értékesítette. Viszont ezek árbevétele messze elmarad az építipari tevékenységétl. 8

10 III. A vizsgálat tervezése A társaság bevétele (nyeresége) törzsbetétük arányában oszlik meg a tagok között. A nyereségbl 2001-ben Ft-ot fizettek ki osztalékként A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete, jövedelmez$sége A Társaság törzstkéje április 1-tl Ft, július 31-tl Ft, október 21-tl Ft, amely kézpénzbl áll. A Kft. Törzstkéje és annak összetétele a 2001 év során változatlan maradt. Az egyes tagok törzsbetétei: Paksi Vakolat Bt.: Ft Paksi Zoltán és társai: Ft A Társaság nem szorul hitelre. A többlet pénzeszközeibl tovább növelte részesedéseit leányvállalataiban, valamint diszkont kincstárjegyet vásárolt, új beruházásokba kezdett. A vállalkozások gazdálkodásának átfogó elemzésére azért van szükség, hogy a piac szerepli a tulajdonosoktól, a könyvvizsgálókon át egészen a hitelezkig valós, megbízható képpel rendelkezzenek a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezségi helyzetérl. Az Üveg-Ásvány Kft. komplex elemzéséhez négy terület - a vagyoni helyzet, - a pénzügyi, likviditási helyzet, - az eladósodottság és - a jövedelmezségi helyzet különálló kiértékelése szükséges. a.) A vagyoni helyzet elemzése A vállalat vagyoni helyzete a számított mutatók alapján jónak mondható, a stabilitást igazolja, hogy a befektetett eszközök aránya jóval 60 % felett található mind a bázis, mind a tárgyévben. A kiváló stabilitási mutató azonban mindaddig nem mond semmit, amíg meg nem vizsgáljuk a Társaság befektetett eszközeinek forrását, ugyanis hiába rendelkezik egy társaság hatalmas eszköz állománnyal, ha azt mind idegen forrásokkal fedezi. 9

11 III. A vizsgálat tervezése A vagyon fedezet mutató (1) alapján megállapítható, hogy a Társaság a bázis évben jelents mértékben 109 %-ban saját forrással fedezi befektetett eszközeit, ez a rendkívüli érték a tárgyévben tovább ersödik, 2001-ben már a vállalat saját tkéje 125 %-os fedezetet nyújt a befektetett eszközökre. A tkeersséget reprezentáló másik meghatározó mutató, amely a teljes eszközállomány fedezettségét vizsgálja a saját tke tükrében, ugyancsak jó számokról tanúskodik. A vagyon fedezet (2) a bázisévben 74,7%-os, a tárgyévben pedig 78,9 %-os értéket mutat. Mindkét idszakban a jónak mondható 70 %-os szint felett van a mutató értéke, st a tárgyévben további ersödés jelei láthatók, amely annak köszönhet, hogy a mérleg szerinti eredmény mind a bázis, mind a tárgyévben jelentsen növelte a vállalkozás saját tkéjét. A bázisban a mérleg szerinti eredmény eft-tal, a tárgyévben pedig már eft-tal járult hozzá a saját tke tárgyévi eft-os értékéhez. A saját tke elemzésénél maradva nagyon fontos megnézni, hogy a teljes forrás állományon belül hogyan oszlik meg a saját, illetve idegen tke aránya. A szakirodalom a arányt tartja a leghatékonyabb szintnek, ugyanis azt mondja, hogy a saját tke 70 %- os aránya megfelel stabilitást nyújt, ugyanakkor 30 % idegen tke szükséges a hatékony és likvid m>ködéséhez. Az Üveg-Ásvány Kft. saját/idegen tke aránya 2000-ben 75/25, 2001-ben pedig 79/21-es arányt mutat. A tkeersség és jelents stabilitás motorja a már említett jelents mérleg szerinti eredmény, amit jól mutat a tke növekedésének mértéke és a jegyzett tkén felüli vagyoni fedezet alakulása. A tke növekedésének mértéke megmutatja, hogy a tárgyévi m>ködés, azaz a tárgyévi mérleg szerinti eredmény milyen súlyt képvisel a saját tkében. A mutató 2000-ben 9 %-os, 2001-ben pedig már 22 %-os értéket mutatott. A vállalat m>ködését nagyobb távlatból mutatja a jegyzett tkén felüli vagyoni fedezet. Ez a mutató ugyanis a tárgyévi mérleg szerint eredményen kívül magába foglalja a korábbi évek eredményét bemutató eredménytartalékot is, illetve a tketartalék értékét is. A mutató a bázisidszakban 26 %-os, a tárgyidszakban pedig rendkívül jó, 43 %-os értéket vett fel, ami 65 %-os növekedést mutat a bázis évhez képest. 10

12 III. A vizsgálat tervezése Saját t7ke %-os megoszlása december 31-én 66,49 % 9,18 % 7,91% 16,40 % 0,02 % Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 1. diagram Saját t7ke %-os megoszlása december 31-én 50,31 % 22,18 % 6,49 % 21,00 % 0,01 % Jegyzett tke Tketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 2. diagram Összegezve elmondható, hogy egy rendkívül stabil és tkeers társasággal ismerkedtünk meg, amely eszközeit teljes egészében saját tkével finanszírozza. A mutatók alapján megállapítható, hogy ez a stabilitás a tárgyévben tovább ersödött, amely ersödés egyértelm>en a Társaság tárgyévi eredményének volt köszönhet. b.) Pénzügyi, likviditási helyzet A pénzügyi, likviditási helyzet elemzése során számított mutatókkal arra kerestük a választ, hogy a Társaság eszközei milyen könnyen tehetk likvid forrásokká, illetve a pénzzé tehet eszközök különböz csoportjai milyen arányban nyújtanak fedezetet a rövid 11

13 III. A vizsgálat tervezése lejáratú kötelezettségekre. A három likviditási mutató a kötelezettségek fedezetéül szolgáló forgóeszközök pénzzétehetségében különbözik. Az els likviditási mutatónál a teljes forgóeszköz állományt viszonyítjuk a rövid lejáratú kötelezettségekhez. A 2,03-as és 3,29-es érték kiváló likviditási helyzetrl tanúskodik, amiért viszont tovább mélyítjük az elemzést, annak az az oka, hogy a forgóeszközökön belül igen magas a kevésbé likvid követelések aránya. Ezért a likviditási mutató (2) már nem tartalmazza a követeléseket. Az így számított likviditási mutató a bázisidszakban csak 0,9-ot, a tárgyidszakban viszont már 1,93-ot értéket mutat. A javulás egyértelm>en a szállítóállomány drasztikus csökkenésének, illetve az értékpapírok jelents növekedésének volt köszönhet, az elbbi eft-ról 64,7 %-kal eft-ra csökkent, míg az utóbbi 0-ról eft-ra emelkedett. Végül a Társaság leglikvidebb eszközeit a pénzeszközök és értékpapírok összegét viszonyítjuk a rövid lejáratú kötelezettségekhez. Ez a likviditási mutató (3) reprezentálja az abszolút likviditási helyzetet, azaz megmutatja, hogy a vállalkozás rövid lejáratú kötelezettségeit hány százalékban tudná akár naprakészen kiegyenlíteni. A 3. számú likviditási mutató 2000-ben 0,47, 2001-ben pedig 1,34-es értékkel rendelkezik, ezen mutatónak nem kell feltétlenül 100 % felett állnia, értékelés eltt mindenképpen vizsgálni kell a vev/szállító állomány alakulását. A vev forgási sebessége a bázis évben 42,7, a tárgyévben pedig 45,6 napot mutat. A beszedési id jelents kitolódása jól látható a vevállomány növekedésén is. A likviditási helyzetre azonban ez csak akkor van hatással, ha a vállalkozás a kifizetések kitolását nem érvényesíti szállítóival. A szállítók forgási sebessége a bázisidszakban 23,9, a tárgyidszakban pedig 8,9 nap volt. A jelents csökkenésnek az az oka, hogy az év utolsó hónapjában már nem volt termelés. A követelések behajtási ideje jóval hosszabb, mint a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésének átlagos hossza, amit jól mutat a szállító vev arány a bázisévi 40,5 % a tárgyévi 12,1 %-os értéke is, amely alátámasztja, hogy még a szezonális ingadozást is kisz>rve a vállalkozás jogos vevköveteléseit csak 40 %-ban finanszírozza a szállítóval. Ennek oka, hogy a Társaság vevi megbízható partnerek, a 60 napos beszedési id pedig nem a partnerek fizetésképtelenségébl, hanem a szerzdésekbl ered. A pénzügyi, likviditási helyzettel kapcsolatban elmondható, hogy a hosszú beszedési id miatt keletkez magas vevállomány miatt a bázisévi likviditás hagy kivetnivalót maga után, azonban a Társaság cash-flow termel képessége lehetvé teszi ezt. 12

14 III. A vizsgálat tervezése A tárgyévben pedig az értékpapírok okozta likvid eszközállomány növekedése miatt a likviditás abszolút kifogástalanná válik, olyannyira, hogy a Társaság még azt is megengedheti magának, hogy míg vevi átlagosan csak 45 nap múlva egyenlítik ki számláikat, addig az Üveg-Ásvány Kft. már átlagosan 9 napon belül teljesíti kötelezettségeit. c.) Eladósodottság A Társaság vagyoni és likviditási helyzete alapján egyértelm>en látható, hogy az Üveg-Ásvány Kft. eladósodottság szempontjából is igen jól áll, már csak azért is, mert 2001-ben még hosszú lejáratú kötelezettségekkel sem rendelkezik. A teljesség kedvéért az elz megállapítást mutatókkal is alátámasztjuk: Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy a saját tke hány százalékban nyújt fedezetet a vállalkozás összes kötelezettségére. 1,50 felett már kiválónak mondhatjuk a mutató értékét, az Üveg-Ásvány Kft-nél 2000-ben 5,02-ot, 2001-ben 7,05-ot mutat az eladósodottság mértéke mutató. A nettó eladósodottság, illetve az adósságszolgálati mutató a cég kiváló likviditási helyzete miatt nem is értelmezhet. d.) Jövedelmezség Az Üveg-Ásvány Kft. árbevétele 2000-ben eft-ot tett ki, 2001-ben pedig 10,2 %-kal eft-ra emelkedett. Az exportértékesítésbl származó árbevétel nem játszik jelents szerepet, 2000-ban 1,4 %-ot 2001-ben pedig 1,2 %-ot képviselt az export a teljes értékesítésbl. Az üzemi/üzleti tevékenység eredménye rendkívüli jövedelmezségrl tanúskodik. Üzemi szinten a Társaság 2000-ben eft, 2001-ben pedig 228,5 %-kal növelve eft nyereséget ért el. Kiváló számokat mutat a jövedelmezség elemzésének legfontosabb mutatója az árbevétel arányos üzemi eredmény is, mely azt hivatott mutatni, hogy minden 100 Ft nettó árbevételbl hány Ft üzemi eredmény marad ben 9,2 Ft, 2001-ben pedig rendkívül magas 19,1 Ft üzemi nyereség keletkezett minden 100Ft árbevételbl. Általánosan elmondható, hogy a 8-10 közötti árbevétel arányos eredmény még tzsdei berkekben is kiváló. Ugyanakkor tisztán látható, hogy az eredmény 228,5 %-os növekedéséért nem az árbevétel felel, hanem a racionálisabb költséggazdálkodás. Igaz, hogy mind a személyi jelleg> ráfordítások, mind az anyagjelleg> ráfordítások zöme az árbevétellel arányosan 13

15 III. A vizsgálat tervezése emelkedett, egy költségnem azonban az eladott közvetített szolgáltatások értéke eft-ról mintegy 53 %-kal eft-ra csökkent ben mind a pénzügyi m>veletek eredménye, mind a rendkívüli eredmény változása kedvezen befolyásolta a Társaság eredményét. A pénzügyi m>veletek eredménye 2001-ben eft-ot tett ki a 2000-es eft-tal szemben. A rendkívüli eredmény ugyancsak jótékony hatással volt az eredményre, míg 2000-ben eft-tal csonkította a szokásos vállalkozási eredményét, addig 2001-ben mindössze 80 eft-tal. Az adófizetési kötelezettség a magasabb adózás eltti eredmény következtében arányosan emelkedett, a tulajdonosok viszont az elz évekhez hasonlóan 10 millió Ft osztalék kifizetése mellett döntöttek. A mérleg szerinti eredmény 2000-ben eft-ot, 2001-ben eft-ot tett ki, amely mindenképpen kiváló gazdálkodásról tanúskodik, fontos hangsúlyozni, hogy ezt az eredményt a Társaság kizárólag saját tkébl mindenféle hitel segítsége nélkül produkálta Adózási viszonyok A Társaság a következ adónemeket fizeti: társasági adó, ÁFA, SZJA, önkormányzati adók, ipar>zési adó, bányajáradék. Valamennyi adófizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz Piaci helyzet A Társaság továbbra is a magyarországi üveggyárak vezet kvarchomok beszállítója. A hazai üveggyártók piaci pozíciói stabilak voltak a év során, annak ellenére, hogy a világítástechnika területén érezhet volt a világpiaci recesszió hatása. A Társaság piaci helyzete stabil, a magyarországi üveggyárak továbbra is tle vásárolják meghatározó alapanyagukat. Saját termékeik exportját továbbra is akadályozzák a magas szállítási költségek. Az export árbevétel, amelynek aránya az összes árbevételen belül alacsony és csökken tendenciát mutat, kizárólag Romániából származik. 2.) A bels7 ellen7rzési és számviteli rendszer els7dleges felmérése A bels ellenrzési és számviteli rendszer felmérésének a könyvvizsgálati kockázat becslésének szempontjából van nagy jelentsége. 14

16 III. A vizsgálat tervezése A felmérés célja, hogy ezeken a területeken a vezetés ellenrzési rendszere hatékonyan m>ködik-e. A bels ellenrzési és számviteli rendszer elsdleges felmérése során röviden a következket tudtuk megállapítani: A szervezeti felépítés megfelel a vállalkozás méretének és tevékenységének. A Társaságnak elegend számú alkalmazottja van, akiknek alacsony a fluktuációja. A Társaság rendelkezik a Számviteli törvényben elírt, kötelez szabályzatokkal, amelyek naprakészek és a szakmai színvonaluk megfelel. Az éves beszámoló elkészítésekor mindig egyeztetik a számviteli adatokat a fizikailag létez eszközökkel, a nyilvántartásokkal és a harmadik felekkel is. A vállalkozásnak saját könyvelje van, aki egy számviteli szoftvert alkalmaz a könyvvezetésre. A Társaság a szoftvert megbízható szállítótól szerezte be, amely a program részletes leírását is a rendelkezésre bocsátotta. A szoftver alkalmazóinak nincs lehetségük a program változtatására. A számviteli szoftverek tartalmaznak lehetségeket a szükséges egyeztetésekhez, valamint folyamatba épített, automatikus ellenrzési pontokat is. A rendszerbe való belépéseket idrendben dokumentálták. A rendszer jelszóval védett, az adatokat nem lehet anélkül módosítani, hogy annak nyoma ne maradna. Az adatok mentését rendszeresen, két példányban végzik, amelyeket biztos helyen tárolnak. 3.) A lényegességi küszöbérték meghatározása A lényegesség alatt a számviteli tevékenységben, illetve az éves beszámolóban lév küszöbértéket, vagyis a feltételezett hibák összességének elfogadható szintjét értjük. A tervezett lényegesség meghatározásának célja, hogy orientálja a könyvvizsgálót a vizsgálat súlypontjainak a kijelölésében, segítséget ad a vizsgálat terjedelmének a megállapításában, valamint az egyedileg vizsgálandó legkisebb tételek nagyságrendjének a meghatározásában. A lényegességi küszöbérték megállapításának mérszámként a mérlegfösszeget, a nettó árbevételt és a saját tkét kiindulási alapként használtuk. A lényegesség mértékének meghatározását a 4. számú melléklet tartalmazza, melynek mértéke: ezer Ft. Mértékét a mérlegfösszeg és az árbevétel átlagának figyelembevételével, a hibahatárt pedig a lényegesség alapján, becsléssel határoztuk meg. A hibahatár mértéke a lényegesség 75 %-a, azaz 9000 ezer Ft. Az egyedileg jelents tétel értéke a hibahatár 1/3-a, azaz 3000 ezer Ft. 15

17 III. A vizsgálat tervezése 4.) Kockázatbecslés A kockázatbecslés célja, hogy a könyvvizsgálói kockázat mértékét lehetleg a minimálisra csökkentsük. A könyvvizsgálati kockázat elssorban szakmai kockázatot jelent. A könyvvizsgálói kockázatnak három összetevje van: 1.) Eredend kockázat Az eredend kockázat annak valószín>ségét jelenti, hogy a könyvelésben, a pénzügyi kimutatásokban hibák keletkeznek. Az eredend kockázat értelmezhet a beszámoló egészére, a társaságra vonatkoztatva és a beszámoló egyes részeire, mérlegsorokra, számlacsoportokra. A Társaság eredend kockázatát a cég ismerete és szakmai tapasztalatok alapján, becsléssel határoztuk meg, amelyet közepesnek becsültünk. A kockázati tényezt a következ két ok jelenti: ügyvezetk egyben tulajdonosok is, így jelents a befolyása a Társaságra, valamint a kapcsolt vállalkozásokra is. A Társaság eredend kockázatát csökkenti, hogy nincsenek fenntartások a beszámoló készítinek szakmai hozzáértésével szemben, mivel a könyvelés naprakész, megbízható információt ad, valamint az, hogy Társaság likviditása, piaci helyzete jó, iparága kiegyensúlyozott. Az egyes számlacsoportok, fkönyvi számlák eredend kockázatát befolyásolják az alábbi tényezk: 1. A mérlegsor elz idszakhoz képest jelents eltérést mutatnak. 2. A szokásostól eltér, összetett üzletek zajlanak le az év végéhez közel. 3. Tavaly hibákat állapított meg a könyvvizsgáló a tételben. 4. A számlacsoport fogékonysága arra, hogy abban hiba keletkezzen. 5. Eszközök hiányának vagy nem megfelel hasznosításának gyanúja merül fel. 6. A számlaegyenleget bonyolult számítások támasztják alá. 7. Nagy a becslés, ítéletalkotás szerepe a számlaegyenlegek értékének meghatározásában. Megvizsgáltuk a fenti szempontok érvényesülését az adott mérlegsorra. Az egyes tényezk súlyát 1-3 ponttal értékeltük. A mérlegsor eredend kockázatának minsítését az összesített pontszám adta. Az eredend kockázatot a következk szerint minsítettük: 0-1 pont között alacsony (A) 3-6 pont között közepes (K) 6 pont felett magas (M) 16

18 III. A vizsgálat tervezése 2.) Ellenrzési kockázat Az ellenrzési kockázat oka, hogy a számviteli és a bels ellenrzési rendszer kell idben nem elzi meg, nem tárja fel és nem helyesbíti a hibákat. A kisvállalkozások sajátosságaiból ereden az ellenrzési kockázat minden esetben magas, ugyanis a kisvállalkozások nem rendelkeznek függetlenített bels ellenrzéssel. 3.) Feltárási kockázat Feltárási kockázat azért van, mert a könyvvizsgáló a vizsgálat során nem észleli valamennyi lényeges hibát. A lényegességi küszöbérték feletti tételek kiválasztásakor össze kellett hasonlítanunk a beszámolóban szerepl adatokat az elzekben kiszámított lényegességi küszöbértékkel, vagyis a ezer Ft-tal. A részletes kockázat elemzés, illetve a kockázatbecslés és a jelents könyvvizsgálói területek bemutatását a 5. számú melléklet tartalmazza. 5.) Könyvvizsgálati munkaprogram A vizsgálat lefolytatása a standard munkaprogram alkalmazásával került lebonyolításra, úgy, hogy figyelembe vételre került a vállalkozás sajátossága. A standard könyvvizsgálati munkaprogram az egyeditl alapveten abban tér el, hogy nem konkrétan egy adott vállalatra, hanem a vállalkozások kiválasztott csoportjára teljeskör>en vonatkozik. Ebbl következen a vizsgálati célok, eljárások, módszerek között nem képez súlypontot, hanem valamennyi számbavehet feladatot tartalmazza. A standard munkaprogram közlésétl eltekintek, mivel igen terjedelmes. A 79 oldalas terjedelem oka, hogy komplexen, a mérleg és eredménykimutatás minden sorára és kapcsolódóan a kiegészít mellékletre teljeskör>en tartalmazza a könyvvizsgálat céljait, eljárásait stb. Ez a munkaprogram egy az egyben egy adott vállalatra nem alkalmazható, így különösen nagy jelentsége van a már korábban ismertetett kockázatbecslésnek és súlypontképzésnek, mert vizsgálandó területenként meg kell becsülni a kockázatot, hogy ellenrzési kapacitást annak mértékével arányosan oszthassuk meg. 17

19 III. A vizsgálat tervezése 6.) Az ügyfél által összeállítandó anyagok listája A könyvvizsgálathoz az ügyféltl bekért anyagok az alábbi fbb területekre terjednek ki: 1. A Társaság jogi helyzetével, tevékenységével kapcsolatos dokumentumok évi változásai 2. Az adókra vonatkozó információk 3. Általános számviteli adatok, analitikák 4. Mérlegen kívüli és feltételes kötelezettségek Az egyes területek részletes bemutatásától eltekintek, annak terjedelme miatt. 18

20 IV. A helyszíni vizsgálat programja, könyvvizsgálói bizonyítékok megszerzése IV. A helyszíni vizsgálat programja, könyvvizsgálói bizonyítékok megszerzése 1.) Nyitó tételek könyvvizsgálata január 1-jétl jelentsen változott a magyar számviteli szabályozás. A megújított (újrakodifikált) jogszabály a évi C. törvény alapján kell a gazdálkodóknak a számviteli nyilvántartásaikat vezetni, a beszámolókat összeállítani. A évi C. törvény új struktúrájú mérleg és eredménykimutatás összeállítását írja el január 1-jétl ben a fordulónapra készítend beszámoló elz idszak oszlopának adatait meg kell határozni. Ehhez szükséges a mérleg és eredménykimutatás adatainak az új struktúra szerinti átrendezése, amely komoly szaktudást és az új törvény mély ismeretét várja el a feladatot ellátó számviteli szakemberektl. Nem kisebb feladat hárul a könyvvizsgálókra, akiknek azt kell megvizsgálniuk, hogy az átrendezés megfelel-e az új törvény elírásainak, alapelveinek. A évi eredménykimutatás adatainak átrendezése A megújított törvény, a korábbival ellentétben konkrétan elírja azokat a tételeket, amelyek az egyéb bevételekben kell elszámolni. Ezen soron nem szerepelhet a tevékenységbl származó bevétel, így át kellett helyezni innen a bérleti díj, lízing díj összegét a belföldi értékesítés nettó árbevételébe. Az újrakodifikált törvény szerint az anyagköltségeket csökkenteni kell az anyagkészlettel kapcsolatban elszámolt hiány és értékvesztés összegével, és ezzel az összeggel az egyéb ráfordításokat kell növelni. A törvényi elírásoknak megfelelen az eft-os készletekkel szemben elszámolt értékvesztést kiemelték az anyagköltségek közül és az egyéb ráfordítások között számolták el. Az igénybe vett szolgáltatások sorban kell kimutatni az igénybe vett anyagjelleg> szolgáltatásokat és az egyéb költségek között elszámolt nem anyagjelleg> szolgáltatásokat. Az elírás értelmében az igénybevett anyagjelleg> szolgáltatások és egyéb költségek összevont összegébl levonták a munkaadói járulék, a szakképzési járulék, a súlyadó, turisztikai hozzájárulás értékét, így létrejött két új költségnem az igénybevett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások. A levont munkaadói járulék és szakképzési hozzájárulás a bérjárulékokhoz, a súlyadót és a turisztikai hozzájárulást pedig az egyéb ráfordítások sorába számolták el helyesen. 19

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS

PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS TANANYAG Budapest 2010. február TARTALOMJEGYZÉK ELSZÓ... 4 I. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE...

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 0 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása 30 3. A

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

A számviteli törvény változása

A számviteli törvény változása DR. SUTUS IMRE A számviteli törvény változása A számviteli törvény módosítását a nemzetközi számviteli standardok és azok intézményesített változásai, továbbá az Európai Unió tagállamai - nemzetközi számviteli

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben