Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15"

Átírás

1 Tartalom: Tartalom: 1 I. ÁLTALÁNOS RÉsz 2 1. A társaság bemutatása: 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása.4 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 5 4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások 6 II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 7 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 7 2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 13 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

2 2 I. ÁL TALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Címe: Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. HUl139 Budapest Fáy utca Vb Tevékenységi kör: A fő és fontos tevéken TEA OR kód 8299' ' ' ' ' ' ' ' '08 sé ek: kiadása 1.2. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet Tevékenység megkezdésének időpont ja: 2008 év 06 hó 01napján Cégbejegyzés dátuma: 2008 év 05 hó 14 napján Induló tőke: 5 OOO ezer forint Rövid történet: A Táraság neve: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. Vb. Alapító okirat kelte: 2008.március 12. Bejegyzés kelte: 2008.május 14. Cégjegyzék szám: Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bank: cm Bank Zrt. Fő tevékenység: 8299'08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Jegyzett tőke: Ft Tulajdonosi összetétel: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 100 % Jogelőd: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság A társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli részvényese, illetve tagja: Név: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (változás 2011.március 10.-től) Nyilvántartási száma: 6. Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Képviseli: Bencs Attila elnök elhatározta, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ss-ai, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi

3 3 CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozott, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által cégjegyzékszámon cégnyiivántartásba vette, GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaságot eleget téve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv g (3) bekezdésében foglaltaknak ún. egyetemes jogutódlással GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakítja át. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.OI-IO /5. a jogutódlásra május 31. napján került sor. szám alatt hozott bejegyző végzése szerint Bankszámlaszám: cm Telefonszám: (06-1) Telefax szám: (06-1) E-maiI: Beszámoló közzététele: A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: 5 OOO ezer forint. Részvények száma: Egy részvény névértéke Részvényfajta: 5 db ezer forint. törzsrészvény. A jegyzett tőke változása tárgyévben nem volt évi CLXXV. törvény 29g.(4)-(5) bekezdésének megfelelően Társaságunk és főbb tevékenységének bemutatása: GS l Magyarország Zrt. jogelődje EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST kötött a Gazdasági Minisztériummal én az Egységes Termékazonosító Kód alkalmazásáról szóló 145/191.(XI.22) Kormányrendeletben foglaltak végrehajtásának egyes kérdései tárgyában. A megállapodás célja az Egyes Termékazonosító Kód és a Nemzetközi Termékszámozási Társaság (EAN) cikkszámrendszerének és kapcsolódó szabványainak hazai összehangolásával és működésével bárki számára elérhető szolgáltatás nyújtása és ezzel Magyarország euroatlanti integrációjának elősegítése. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. tagja a globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító és kommunikációs rendszerek létrehozását és működtetését végző nemzetközi non-profit GS l AISBL szervezetnek, mellyel Magyarországon kizárólagos jogokat biztosító GS l védjegy- és licencszerződést kötött, valamint a GS l működését meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. Részvénytársaság ugyancsak szerződéses kapcsolatban áll a szervezet leányvállalataival, az EPCglobal Inc-kel valamint a GDSN Inc-kel, mely utóbbi 20 B-tól a GS l Data Excellence Inc nevet vette fej. A Társaságunk ezáltal rendelkezik mindazon jogosultságokkal, melyek alapján, éves licenc és szolgáltatási díjainak megfizetése ellenében, biztosíthatja bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára a GS l rendszer megoldásait. Ennek megfelelően fő tevékenységi köreként (TEÁOR: 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatásként) minden Partnerének egyenlő feltételekkel biztosítja a GS l globális szabványok, a globális szabványosítást, valamint automatikus azonosítás, elektronikus kommunikáció és nyomon követést. Kapott támogatás: 2012-ben nemzetközi forrásból, az Európai Unió támogatásával 8962 ezer Ft fejlesztést célzó támogatást kaptunk, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól végleges jelleggel a MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez. Társaságunk 2013-ban nem részesült támogatásban.

4 Egyebek A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Társaságnak választott könyvvizsgálója: MONETA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: Ol A beszámoló aláírására fel'o osított személ ek: Neve: Beosztása Viszkei G ör I az atósá elnöke Ma ar Béla Vezető tisztsé iselő Patvaros Boglárka Vezető tisztségviselő Lakóhelye: 1164 Buda est Vízesés ua Buda est KatonaJ.u Veresegyház, Tárogató ua. A beszámolót összeállító, - törvényben előírt képzettséggel rendelkező - személy adatai: Neve: Szalai-Ács Kinga Beosztása: könyvelő, a Szakértő Kft. alkalmazott jaként PM regisztrációs száma: Lakcíme: 1101 Budapest, Gép u A társaság gazdasági helyzetének bemutatása 2.1. A vagyoni helyzet alakulása Mutató Mérlegfőösszeg Befektetett eszközök aránya Immateriális javak aránya Tárgyi eszközök aránya Befektetések aránya Forgóeszközök aránya Készletek aránya Vásárolt készletek aránya Saját termelésű készletek aránya Követelések aránya Vevőkövetelések aránya Értékpapírok aránya Pénzeszközök aránya Aktív időbeli elhatárolások aránya Saját tőke aránya Idegen források aránya Céltartalékok aránya Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Rövid lejáratú kötelezettségek aránya Szállítói kötelezettségek aránya Passzív időbeli elhatárolások aránya Működő tőke ezer forint Forgótőke ezer forint Forgótőke aránya a saját tőkéhez Befektetett eszközök fedezettsége IT.(összes forrással) Saját tőke növekedése I. Saját tőke változása mérleg szt-i eredmény alapján Stabilitási mutató Saját tőke aránya a tartós forrásokban Átlagos tőke lekötés - ezer forint Bázis időszak Tárgy időszak Index % 65,40% 26,71% 40,84% 15,54% 24,48% 157,55% 2,32% 1,82% 78,38% 47,54% 0,41% 0,87% 31,90% 69,79% 218,76% 0,12% 0,08% 66,66% 0,10% 0,05% 50,00% 0,02% 0,02% 100,00% 30,37% 25,88% 85,21% 29,65% 25,02% 84,38% 40,17% 1,41% 3,67% 260,28% 2,70% 3,50% 129,60% 50% 53% 106% 50% 47% 94% 14% 15% 107% 2% 5% 250% 36% 32% 90% % % -30% 50% -168% 153% 374% 245% 8834% 10351% 117% 30% 8% 27% 0,77 1,99 258% 1,00 1,00 100% 74070

5 KIEGÉSZÍTŐ A Társaság pénzügyi helyzete Likviditási gyors ráta 2,33 4,8 205% Fizetőképesség 0,64 1,49 232% Likviditási ráta 2,34 4,81 205% Vevők átfutási ideje nap 93,16 191,27 205% Vevőállomány/szállítóállomány 14,19 4,94 35% A működés pénzjövedelme (cash-flow) ezer forint % Pénzeszközök változása ezer forint % 2.3. A társaság jövedelmezőségi helyzete Mutató Bázis időszak Tárgy időszak Index Árbevétel arányos eredmény 5,7% 6,6% 115% Gazdálkodás jövedelmezősége 5,8% 6,7% 114% Saját tőke jövedelmezősége 8,0% 7,0% 87% Saját tőke jövedelmezősége (működő 10% 8,6% tőkével) Jegyzett tőke jövedelmezősége 699,4% 716,7% 102% Árbevétel arányos pénzjövedelem 23,2% 23,6% 101% Tőkearányos pénzjövedelem 29,1% 21,9% 75% A befektetések jövedelmezősége 4,2% 300,9% 7089% Bruttó termelési érték ezer forint % Anyagjellegű ráfordítások aránya 48,3% 48,8% 101% Személyi jellegű ráfordítások aránya 30,5% 34,6% 113% Bérköltség aránya ("A") 20,3% 23,0% 113% Értékcsökkenési leírás aránya ("A") 16,7% 14,8% 89% Egyéb ráfordítások aránya ("A") 2,8% 2,3% 82% Kamatfizetés és értékcsökkenés % nélküli eredmény -EBITDA Befektetett eszközök forgása 0,98 1,2 122% Készletek forgási sebessége - nap 0,88 0,7 79% 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 3.1. Alapvető információk Könyvvezetés módszere: Kettős könyvvitel Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés, 3.2. A beszámoló választott formája Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú. Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás. Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú A beszámoló összevontsága: részletes beszámoló, de a bázis és tárgy időszakban üres sorok elhagyásával, 3.3. A beszámolási időszak: Kezdete Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Vége Mérlegfordulónap

6 A társaság Számvitel i Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével) a.! Célok ismertetése: a tulajdonosoktól elvárt teljesítésnek elősegítése a gazdasági eredmények széleskörűen részletezett nyilvántartását lehetővé tevő számlarend kialakítása biztosíthatók legyenek a szükséges információk a taggyűlés, illetve az ügyvezetés által meghozandó döntések alkalmazott értékelési módszerekben érvényesüljenek a számviteli alapelvek b.! Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: A befektetett eszközök bekerül és i értékének megállapítása beszerzési áron történik. A mérlegérték az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték. A vásárolt készleteket a Mérlegben a tényleges beszerzési áron szerepeltet jük, a sajáttermelésű készleteket utókalkuláció szerint tényleges önköltségen. A valutás devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet elszámolásra kerül a Sztv. 60.S (3) bekezdése szerint. Források értékelése könyv szerinti értéken történik. c.! Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében lineáris, időarányos értékcsökkenést alkalmaztunk. d.! A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: - A Számviteli Törvény l5-16.s foglalt alapelvektől való eltérésre nem került sor. 4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások 4.1. Az össze nem hasonlítható adatok és okaik részletezése: Tárgy időszakban nem volt össze nem hasonlítható adat Az összehasonlíthatóság érdekében a bázis adatokon nem végeztünk átcsoportosítást A tárgyidőszakban feltárt jelentős összegű előző időszakokra vonatkozó hibák és önrevíziók bemutatása a középső oszlopban: Tárgyidőszakban nem volt az előző időszakra vonatkozó feltárt hiba Az értékelési eljárások változtatásának hatásai a mérleg szerinti eredményre: Értékelési eljárások a tárgyidőszakban nem változtak Tárgyévben a "Republic of Hungary" magyar dollár kötvényeket a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között mutattuk ki, mert 2014-ben eladásra kerültek.

7 7 II. KIEGÉszíTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 1.1. Immateriális javak állományának alakulása A BRUTTO ERTEK ALAKULASA NETTOERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Csökke- Korábbi Átsorolás Nyitó dés nés évek l. Alapítás, átszervezés O O O O aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált O O O O értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték O O O O 6. Immateriális javakra adott O O O O előlegek 7. Immateriális javak O 40 OOO 40 OOO O 40 OOO értékhelyesbítése IMMATERlALIS JAVAK O O AZERTEKCSÖKKENESALAKULASA MEGNEVEZÉS Nyitó Terven Terv- Kiveze- Visszafelüli szerinti tés Írás l. Alapítás, átszervezés aktivált értéke O O 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke O O 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték O O 6. Immateriális javakra adott előlegek O O értékvesztése IMMA TERIALIS JA VAK LEIRASAI O O Kiemelt tételek: Fejlesztés alatt lévő szoftverek: ezer Ft értékű Helyazonosító ezer Ft Logger Professional ezer Ft Logger Healthcare 518 ezer Ft Lm ezer Ft Safebrand ezer Ft Védett ismeretek ezer Ft Flash térkép 365 ezer Ft Legjelentősebb üzembe helyezés: Safebrand ezer Ft 1.2. Tárgyi eszkőzök állományának alakulása A BRUTTO ERTEK ALAKULASA NETTOERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Atso- Csökke- Korábbi Nyitó dés rolás nés évek l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszerelések, járm Tenyészállatok O O O O 5. Beruházások, felújítások O O O O 6. Beruházásokra adott előlegek O O O O 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése O O O O TARGYI ESZKÖZÖK O O 17691

8 8 Eszközök csökkenése, kiemelt tételek: A tárgyi eszközök közül kivezetésre kerültek a selejtezett eszközök bruttó ezer Ft nettó 99 ezer Ft, az eladott eszközök bruttó ezer Ft, nettó 118 ezer Ft értékben. Eszközök növekedése, kiemeit tétel: Új hardverekkel bővítettük eszközeinket Az értékcsökkenés összefoglalása AZ ERTEKCSÖKKENES ALAKULASA A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírás i módok szerint: Leírási mód Ezerforint Lineáris Egyösszegű 2104 Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök alakulása AZERTEKCSÖKKENESALAKULASA MEGNEVEZÉS Nyitó Terven Terv- Kivezetés Vissza- felüli szerinti írás 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoniértékűiogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok O O 5. Beruházások, felújítások terven O O felüli értékcsökk. 6. Beruházásokra adott előlegek O O értékvesztése TARGYI ESZKÖZÖK LEIRASAI O MEGNEVEZÉS Nyitó Terven Terv- Vissza- Kivezetés felüli szerinti írás IMMATERIALIS JAVAK O TARGYI ESZKÖZÖK O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN O ABEKERÜLESI ERTEK ALAKULASA MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Korábbi Csökkenés Nyitó dés évek l. Tartós részesedés kapcsolt 4 OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt O O O O vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés O O 4. Tartósan adott kölcsön egyéb O O O O részes. Viszonyba 5. Egyéb tartósan adott kölcsön O O O O 6. Tartós hitelviszonyt O O O megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök O O O O értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök O O O O értékelési különbözete BEFEKTETETTPENZÜGYI OOO O 4 OOO ESZKÖZÖK

9 KiEGÉSZÍTŐ 9 AZ ERTEKVESZTES ALAKULASA MEGNEVEZES Nyitó Ui leírás Kivezetés Visszaírás l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban O O 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban O O 3. Egyéb tartós részesedés O O 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban O O 5. Egyéb tartósan adott kölcsön O O 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír O O BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK LEIRASAI O O O O O Befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztést nem számoltunk el. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Globális IT Megoldások Kft Ft Részesedés 100 % Cégjegyzékszáma: Székhely: 1139 Budapest Fáy utca Vb A korábbi másik kapcsolt vállalkozás az ekt Global Systems Kft Cégjegyzékszáma: átalakulással megszünt, én beolvadt a Globális IT Megoldások Kft.-be Készletek alakulása ABEKERÜLESI ERTEK ALAKULASA MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Nyitó Korábbi évek l. Anyagok Befejezetlen és félkész termelés O O O O 3. Növendék, hízó és egyéb állatok O O O O 4. Késztermékek Aruk Készletre adott előlegek O O O O KESZLETEK O 758 Megjegyzés: Készletekre értékvesztést nem számoltunk el Követelések összetétele: ABEKERÜLESI ERTEK ALAKULASA MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Nyitó Korábbi évek l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Követelések kapcsolt O O O O vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb O O O O részesedési viszonyban Váltókövetelések O O O O 5. Egyéb követelések Követelések értékelési O O O O különbözete 7. Származékos ügyletek O O O O értékelési különbözete KÖVETELESEK AZ ÉRTÉKVESZTES ALAKULASA MEGNEVEZES Nyitó uj leírás Kivezetés Visszaírás l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben O O 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban... O O 4. Váltókövetelések O O 5. Egyéb követelések O O KÖVETELE SEK LEIRASAI Megjegyzés: A kis összegű vevőkövetelésekre csoportos értékvesztést számoltunk el.

10 Értékpapírok: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: 815 db 2 OOO USD/db névértékű "Republic of Hungary" /29/41 kötvény Nyilvántartási érték ,46 Ft Értékvesztés alakulásának összefoglalása ERTEKVESZTES MEGNEVEZES Nyitó uj leírás Kivezetés Visszaírás IMMATERlALIS JA VAKRA ADOTT ELOLEGEK O O O O O BERUHAZASOKRA ADOTT ELOLEGEK O O O O O BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK LEIRASAI O O O O O KESZLETEK LEIRASAI O O O O O KÖVETELESEK LEIRASAI O ERTEKP APIROK LEIRASAI O O O O O AKTIV mobeli ELHATAROLAS LEIRASA O O O O O ÖSSZESERTEKVESZTES O Értékhelyesbítések és értékelési tartalékok alakulása BRUTTO ERTEK Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés MMA TERIÁLIS JA VAK értékhelyesbítése O 40 OOO O O 40 OOO rárgyi ESZKÖZÖK értékhelyesbítése O O O O O BEFEKTETETTPENZÜGYIESZKÖZÖK értékhelvesbítés O O O O BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK valós 'rtékelése O O O O KÖVETELÉSEK valós értékelése O O O O ÉRTÉKPAPÍROK valós értékelése O O O O KÖTELEZETTSÉGEK valós értékelése O O O O ÁTÉRTÉKELÉSEK ÖSSZESEN O 40 OOO O O 40 OOO - ebből Értékhelyesbítés miatt saját tőkével szemben O 40 OOO O O 40 OOO - ebből Valós értékelés miatt saját tőkével szemben O O O O - ebből Valós értékelés miatt eredménvbe elszámolt O O O O A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. fő üzleti tevékenységének alapját képező kizárólagos licenc jog a szerződések és a licenc tartalmának átvizsgálásával önálló vagyoni értéket kapott. Szakértői értékelés kombinált hozamszámításos és DCF módszerrel megállapított vagyoni érték, valamint az összehasonlítható jelenlegi saját vagyon különbözeteként állapította meg a nemzetközi rendszer által képviselt jog értékét e Ft összegben. Eddig a könyveinkben értékkel nem szerepelt, ezért az immateriális javak értékhelyesbítéseként mutattuk ki az értékelési tartalékkal szemben. Időbeli elhatárolások: Aktív elhatárolások: BEKERÜLESI ERTEK MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Csökken Korábbi Nyitó dés és évek l. Bevételek aktív időbeli O O 6832 elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások O O O O <\KTIV mobeli O ELHATÁROLÁSOK ERTEKVESZTES MEGNEVEZES Nyitó uj leírás Kivezetés Visszaírás l. Bevételek aktív időbeli O O elhatárolás a - követelés jelleg

11 11 Kiemelt tételek: GSl Nemzetközi tagdíj 2014 I félév Szoftverkövetés Éves GDSN licenc díj elhatárolása Üzemeltetési ktgjóváírás BKV Zrt éves 2014 évi bérlet ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek. Halasztott ráfordítás nincs. Passzív elhatárolások: MEGNEVEZES Nyitó érték Korábbi évek érték 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK O Kiemeit tételek: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 2013 éves licensz díj elhatárolása ezer Ft 2014 évre kiszámlázás árbevétele ezer Ft Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Posta ktg ezer Ft Audit előkészítés ezer Ft Brandbank Licenc,support ezer Ft Halasztott bevételek: a MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásátó12012-ben kapott 8962 ezer Ft-ból az időarányos rész. Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek. Saját tőke A U. sa)at., to Uk e osszetevome.. k va'ltozasa: Nyitó Sor- MEGNEVEZES összeg Arány összeg Arány % szám % 1. Saját tőke arány / / /saját tőke/összes forrás 2. Saját tőke növ. aránya / / /saját tőke/jegyzett tőke 3. Saját tőke és befektetett eszköz / / Aránya 4. Idegen és saját tőke aránya köles / / Kötelez.!összes forrás 5. Likviditási mutató / / likv. Követ.lKötelezettségek 6. Tárgyi eszközök aránya tárgyi 20330/ / eszköz ért/összes eszköz ért. 7. Forgó eszközök aránya forgóeszköz / / ért/összes eszköz. 8. Források aránya / / Kötelezettségek.!sajáttőke A jegyzett tőke éven belül nem változott.

12 12 Lekötött tartalék alakulása: Me~evezés Tőketartalékból kel/lekötni: l. Eszközök miatti lekötés 2. Szövetkezeti fel nem osztható vagyon 3. Jogszabály által előírt lekötött vagyon 4. Vállalkozó döntése szerinti lekötés 5. Negatív tőketart. lekötés átvezetése (-) TOKETARTALEKBOLLEKÖTÖTTTOKE Erték O Megnevezés Erték Eredménytartalékból kel/lekötni: l. Visszavásárolt részvény üzletrész miatt 2. Atalakulás miatti társasági adó 3. Alapítás-átszervezés, K+F miatt 4. Fizetendő pótbefizetés 5. Egyéb lekötés (számviteli tv. és más jogszabály) 6. Vállalkozó döntése szerinti 7. Negatív tőketart. lekötés áthozatala (+) O EREDMENYTARTALEKBOLLEKÖTÖTTTOKE O LEKÖTÖTT TARTALEK ÖSSZESEN O Céltartalék műveletek MEGNEVEZES Nyitó érték Korábbi érték évek l. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék CELTARTALEKOK O O O Megjegyzés: Céltartalék képzés nem történt. Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek. Kötelezettségek 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. Hosszú lejáratból éven belüli esedékesség miatt átcsoportosított tétel nincs. Devizás értékelések megtörténtek a 2013 évi számviteli törvénynek megfelelően. Kapcsolt vállalkozásokkal fennálló kötelezettségek nincsenek. Zálogjoggal terhelt kötelezettségek nincsenek

13 13 2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eft) Tevékenység csoport Bázis érték Tárgy időszak Szolgáltatási licensz díj GS 1 nyilvántartásba vételi d~j GS 1 azonosító számok regisztrációs, éves díj Helyazonosító Ig.kiadások, vonalkód ell.szolg prog Piactéri szolgáltatás Szakértői tanuim, oktatás, Szolgáltatások GS l In Európa részére Egyéb Arbevétel összesen Az export és Európai Közösségi árbevétel bontása piacok szerint: Felvevő piac Bázis érték Tárgy időszak Termékértékesítés I Szolgáltatás I Összesen Európai Közösség országai O I Kapott támogatások elszámolása Folyósító szervezet Forrás megjelölése Folyósított Ebből előző Ebből összeg (eff) években tárgyévben felhasznált elszámolt rész Európai Regionális Elkülönített állami Fejlesztési Alap alapok Megjegyzés: MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásától2012-ben kapott támogatás tárgyévi értékcsökkenéssel egyező, azt ellentételező része került 2013-ban felhasználásra Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések A legjelentősebb egyéb bevétel a fejlesztési támogatásból 2013 évre ezer Ft. Rendkívüli bevétel nem volt Aktivált teljesítmények értéke (eft) MEGNEVEZES Előző év Korábbi Tárgyév évek Saját termelésű készletek állományának csökkenése Saját termelésű készletek állományának növekedése Saját termelésű készletek állományának változása 89 O 83 Saját előállítású eszközök aktivált értéke AKTIV ALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE 89 O Megjegyzés: Saját termelésű készletek állományának változása, a GSl Magazinok készítéséből és annak felhasználásából adódik. A saját előállítású eszközök aktivált értéke a saját fejlesztésű szoftverek közvetlen önköltsége.

14 Költségek költségnem szerinti részletezése (eft) MEGNEVEZES Előző év Korábbi Tárgyév évek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke II ANY AGJELLEGU RAFORDIT ASOK O Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMELYI JELLEGU RAFORDIT ASOK O ERTEKCSÖKKENESILEIRAS ÖSSZESEN O Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések Kutatás, kísérleti fejlesztésre elszámolt költség nem történt. Rendkívüli ráfordítás nem volt. Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák nem voltak A társasági adóalap és adó kiszámítása MEGNEVEZES Tárfnlév Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tényezők (+) Adóalapot csökkentő tényezők (-) Társasági adóalap Számított adó 3809 Adókedvezmények és vagy módosító tényezők 3369 Fizetendő adó az eredmény után A tárgyévi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: MEGNEVEZES Előző év Korábbi évek Tárgyév ADOZOTT EREDMENY O Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY O A mérleg szerinti eredményt teljes egészében eredménytartalékba helyezése.

15 15 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1. Kapcsolt vállalkozások bemutatása, ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bír. Neve Székhelye Részesedés Saját tőke 2013 évi mértéke % eft Mérleg szerinti eredmén Globális IT Megoldások Kft Budapest OOO -514 eft Fá utca Vb 2. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma Fizikai besorolásúak: Szellemi foglalkozásúak: Összesen: O fő fő fő Szellemi foglalkozásúak Bérköltsége Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok eft eft eft 3. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik Vezető tisztségviselők járandósága Felügyelő bizottság járandósága Vezetőség díjazása összesen: eft eft eft Megjegyzés: A vezetőség részére folyósított előlegek, kölcsönök nem voltak. A társaságnak tartozása a vezetőség tagjai felé nincs. 4. Egyéb mérlegben nem szereplő tételek A társaság a tárgyévben könyvvizsgálatra kötelezett. 889 (8) b) Sztv-nek megfelelően, a beszámoló könyvvizsgálatáért, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért felszámított, díj: Bruttó 2286 ezer Ft. 5. Nyilatkozat veszélyes hulladék képződéséről: A Társaság szolgáltató tevékenységéből fakadóan a környezetvédelemnek a Társaság pénzügyi helyzetét meghatározó befolyása nincsen, az uniós hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv szerinti ún. kiterjesztett gyártói felelősség hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytat. Kelt: április 18. PH. GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest. Fáy u. 1/b. Adószám: Melléklet: Cash-Flow kimutatás

16 GS1 MAGYARORSZAG Nonprofit Zrt. Cégjegyzékszám: Stat. szám: CASH-FLOW KIMUTATÁS ezer forint SSZ MEGNEVEZES ELO BAZIS TARGYEV INDEX JEL l. Adózás előtti eredmény (+/-) ,1% 2. Elszámolt amortizáció (+) ,0% 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-) ,0% 4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (+/-) O O 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) ,6% 6. Szállítói kötelezettségek változása (+/-) ,4% 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+/-) ,9% 8. Passziv időbeli elhatárolások változása (+/-) l 431-1,0% 9. Vevőkövetelés változása (+/-) ,9% 10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása (+/-) ,4% ll. Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) ,2% 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) ,6% 13. Fizetett, fizetendő osztalék,részesedés -) O O I. SZOKASOSTEVEKENYSEGBOLSZARMAZOPEN~ ESZKÖZV ÁL TOZÁS (MÜKÖDÉSI CASH-FLOW) ,8% 14. Befektetett eszközök beszerzése (-) -l ,7% 15. Befektetett eszközök eladása (+) l ,3% 16. Kapott osztalék, részesedés (+) II. BEFEKTETESITEVEKENYSEGBOLSZARMAZO PÉNZESZKÖZV ÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSICASH-FLOW) ,3% 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 18. Kötvénykibocsátás bevétele (+) 19. Hitel és kölcsön felvétele (+) 20. Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+) 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszáliítás) (-) 23. Kötvény visszafizetés (-) 24. Hitel, kölcsön törlesztés, visszafizetés (-) 25. Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek (-) 26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 27. Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása III. PENZUGYI MUVELETEKBOL SZARMAZÓ PENZESZKO~ VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW) O O IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-) ,2% Kelt: Név: vezérigazgató P.H. GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest, Fáy u. l/b. Adószám:

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Tartalom: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1

Tartalom: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1 Tartalom: Tartalom:... 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. A társaság bemutatása:... 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása... 5 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca Ub 01-10-045991 14300011-8299-573-01

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca Ub 01-10-045991 14300011-8299-573-01 KIEGÉszíTŐ Tartalom: Tartalom: l I. ÁLTALÁNOS RÉsz 2 l. A társaság bemutatása: 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása.4 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 5 4. A bázis-

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. HUl139 Budapest Fáy utca 1/b 01-10-045991 1430011-8299-573-01

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. HUl139 Budapest Fáy utca 1/b 01-10-045991 1430011-8299-573-01 Tartalom: Tartalom: l I. ÁLTALÁNS RÉsz 2 l. A társaság bemutatása: 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása.4 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 5 4. A bázis- és tárgyidöszak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Viziközmű Társulat 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 2012. december 31.

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Viziközmű Társulat 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 2012. december 31. Adószám: 122739065-1-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000064 Statisztikai számjel: 22739065-4221-134-03 Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Viziközmű Társulat 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben