Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15"

Átírás

1 Tartalom: Tartalom: 1 I. ÁLTALÁNOS RÉsz 2 1. A társaság bemutatása: 2 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása.4 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 5 4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások 6 II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 7 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 7 2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 13 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

2 2 I. ÁL TALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Címe: Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma: GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. HUl139 Budapest Fáy utca Vb Tevékenységi kör: A fő és fontos tevéken TEA OR kód 8299' ' ' ' ' ' ' ' '08 sé ek: kiadása 1.2. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet Tevékenység megkezdésének időpont ja: 2008 év 06 hó 01napján Cégbejegyzés dátuma: 2008 év 05 hó 14 napján Induló tőke: 5 OOO ezer forint Rövid történet: A Táraság neve: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. Vb. Alapító okirat kelte: 2008.március 12. Bejegyzés kelte: 2008.május 14. Cégjegyzék szám: Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Adószáma: Közösségi adószáma: HU Számlavezető bank: cm Bank Zrt. Fő tevékenység: 8299'08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Jegyzett tőke: Ft Tulajdonosi összetétel: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 100 % Jogelőd: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság A társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli részvényese, illetve tagja: Név: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (változás 2011.március 10.-től) Nyilvántartási száma: 6. Pk /2. Sz. végzés alapján sz. Képviseli: Bencs Attila elnök elhatározta, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ss-ai, a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi

3 3 CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozott, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által cégjegyzékszámon cégnyiivántartásba vette, GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaságot eleget téve a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv g (3) bekezdésében foglaltaknak ún. egyetemes jogutódlással GS l MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakítja át. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.OI-IO /5. a jogutódlásra május 31. napján került sor. szám alatt hozott bejegyző végzése szerint Bankszámlaszám: cm Telefonszám: (06-1) Telefax szám: (06-1) E-maiI: Beszámoló közzététele: A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: 5 OOO ezer forint. Részvények száma: Egy részvény névértéke Részvényfajta: 5 db ezer forint. törzsrészvény. A jegyzett tőke változása tárgyévben nem volt évi CLXXV. törvény 29g.(4)-(5) bekezdésének megfelelően Társaságunk és főbb tevékenységének bemutatása: GS l Magyarország Zrt. jogelődje EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST kötött a Gazdasági Minisztériummal én az Egységes Termékazonosító Kód alkalmazásáról szóló 145/191.(XI.22) Kormányrendeletben foglaltak végrehajtásának egyes kérdései tárgyában. A megállapodás célja az Egyes Termékazonosító Kód és a Nemzetközi Termékszámozási Társaság (EAN) cikkszámrendszerének és kapcsolódó szabványainak hazai összehangolásával és működésével bárki számára elérhető szolgáltatás nyújtása és ezzel Magyarország euroatlanti integrációjának elősegítése. A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. tagja a globális termék- és szolgáltatás-, valamint szervezet- és helyazonosító és kommunikációs rendszerek létrehozását és működtetését végző nemzetközi non-profit GS l AISBL szervezetnek, mellyel Magyarországon kizárólagos jogokat biztosító GS l védjegy- és licencszerződést kötött, valamint a GS l működését meghatározó hivatalos elfogadó nyilatkozatot tett. Részvénytársaság ugyancsak szerződéses kapcsolatban áll a szervezet leányvállalataival, az EPCglobal Inc-kel valamint a GDSN Inc-kel, mely utóbbi 20 B-tól a GS l Data Excellence Inc nevet vette fej. A Társaságunk ezáltal rendelkezik mindazon jogosultságokkal, melyek alapján, éves licenc és szolgáltatási díjainak megfizetése ellenében, biztosíthatja bármely Magyarországon honos gazdálkodó szervezet vagy jogalany számára a GS l rendszer megoldásait. Ennek megfelelően fő tevékenységi köreként (TEÁOR: 8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatásként) minden Partnerének egyenlő feltételekkel biztosítja a GS l globális szabványok, a globális szabványosítást, valamint automatikus azonosítás, elektronikus kommunikáció és nyomon követést. Kapott támogatás: 2012-ben nemzetközi forrásból, az Európai Unió támogatásával 8962 ezer Ft fejlesztést célzó támogatást kaptunk, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól végleges jelleggel a MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez. Társaságunk 2013-ban nem részesült támogatásban.

4 Egyebek A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Társaságnak választott könyvvizsgálója: MONETA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: Ol A beszámoló aláírására fel'o osított személ ek: Neve: Beosztása Viszkei G ör I az atósá elnöke Ma ar Béla Vezető tisztsé iselő Patvaros Boglárka Vezető tisztségviselő Lakóhelye: 1164 Buda est Vízesés ua Buda est KatonaJ.u Veresegyház, Tárogató ua. A beszámolót összeállító, - törvényben előírt képzettséggel rendelkező - személy adatai: Neve: Szalai-Ács Kinga Beosztása: könyvelő, a Szakértő Kft. alkalmazott jaként PM regisztrációs száma: Lakcíme: 1101 Budapest, Gép u A társaság gazdasági helyzetének bemutatása 2.1. A vagyoni helyzet alakulása Mutató Mérlegfőösszeg Befektetett eszközök aránya Immateriális javak aránya Tárgyi eszközök aránya Befektetések aránya Forgóeszközök aránya Készletek aránya Vásárolt készletek aránya Saját termelésű készletek aránya Követelések aránya Vevőkövetelések aránya Értékpapírok aránya Pénzeszközök aránya Aktív időbeli elhatárolások aránya Saját tőke aránya Idegen források aránya Céltartalékok aránya Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Rövid lejáratú kötelezettségek aránya Szállítói kötelezettségek aránya Passzív időbeli elhatárolások aránya Működő tőke ezer forint Forgótőke ezer forint Forgótőke aránya a saját tőkéhez Befektetett eszközök fedezettsége IT.(összes forrással) Saját tőke növekedése I. Saját tőke változása mérleg szt-i eredmény alapján Stabilitási mutató Saját tőke aránya a tartós forrásokban Átlagos tőke lekötés - ezer forint Bázis időszak Tárgy időszak Index % 65,40% 26,71% 40,84% 15,54% 24,48% 157,55% 2,32% 1,82% 78,38% 47,54% 0,41% 0,87% 31,90% 69,79% 218,76% 0,12% 0,08% 66,66% 0,10% 0,05% 50,00% 0,02% 0,02% 100,00% 30,37% 25,88% 85,21% 29,65% 25,02% 84,38% 40,17% 1,41% 3,67% 260,28% 2,70% 3,50% 129,60% 50% 53% 106% 50% 47% 94% 14% 15% 107% 2% 5% 250% 36% 32% 90% % % -30% 50% -168% 153% 374% 245% 8834% 10351% 117% 30% 8% 27% 0,77 1,99 258% 1,00 1,00 100% 74070

5 KIEGÉSZÍTŐ A Társaság pénzügyi helyzete Likviditási gyors ráta 2,33 4,8 205% Fizetőképesség 0,64 1,49 232% Likviditási ráta 2,34 4,81 205% Vevők átfutási ideje nap 93,16 191,27 205% Vevőállomány/szállítóállomány 14,19 4,94 35% A működés pénzjövedelme (cash-flow) ezer forint % Pénzeszközök változása ezer forint % 2.3. A társaság jövedelmezőségi helyzete Mutató Bázis időszak Tárgy időszak Index Árbevétel arányos eredmény 5,7% 6,6% 115% Gazdálkodás jövedelmezősége 5,8% 6,7% 114% Saját tőke jövedelmezősége 8,0% 7,0% 87% Saját tőke jövedelmezősége (működő 10% 8,6% tőkével) Jegyzett tőke jövedelmezősége 699,4% 716,7% 102% Árbevétel arányos pénzjövedelem 23,2% 23,6% 101% Tőkearányos pénzjövedelem 29,1% 21,9% 75% A befektetések jövedelmezősége 4,2% 300,9% 7089% Bruttó termelési érték ezer forint % Anyagjellegű ráfordítások aránya 48,3% 48,8% 101% Személyi jellegű ráfordítások aránya 30,5% 34,6% 113% Bérköltség aránya ("A") 20,3% 23,0% 113% Értékcsökkenési leírás aránya ("A") 16,7% 14,8% 89% Egyéb ráfordítások aránya ("A") 2,8% 2,3% 82% Kamatfizetés és értékcsökkenés % nélküli eredmény -EBITDA Befektetett eszközök forgása 0,98 1,2 122% Készletek forgási sebessége - nap 0,88 0,7 79% 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 3.1. Alapvető információk Könyvvezetés módszere: Kettős könyvvitel Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés, 3.2. A beszámoló választott formája Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú. Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás. Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú A beszámoló összevontsága: részletes beszámoló, de a bázis és tárgy időszakban üres sorok elhagyásával, 3.3. A beszámolási időszak: Kezdete Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Vége Mérlegfordulónap

6 A társaság Számvitel i Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével) a.! Célok ismertetése: a tulajdonosoktól elvárt teljesítésnek elősegítése a gazdasági eredmények széleskörűen részletezett nyilvántartását lehetővé tevő számlarend kialakítása biztosíthatók legyenek a szükséges információk a taggyűlés, illetve az ügyvezetés által meghozandó döntések alkalmazott értékelési módszerekben érvényesüljenek a számviteli alapelvek b.! Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: A befektetett eszközök bekerül és i értékének megállapítása beszerzési áron történik. A mérlegérték az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési érték. A vásárolt készleteket a Mérlegben a tényleges beszerzési áron szerepeltet jük, a sajáttermelésű készleteket utókalkuláció szerint tényleges önköltségen. A valutás devizás tételek mérleg fordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet elszámolásra kerül a Sztv. 60.S (3) bekezdése szerint. Források értékelése könyv szerinti értéken történik. c.! Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében lineáris, időarányos értékcsökkenést alkalmaztunk. d.! A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: - A Számviteli Törvény l5-16.s foglalt alapelvektől való eltérésre nem került sor. 4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát biztosító megoldások 4.1. Az össze nem hasonlítható adatok és okaik részletezése: Tárgy időszakban nem volt össze nem hasonlítható adat Az összehasonlíthatóság érdekében a bázis adatokon nem végeztünk átcsoportosítást A tárgyidőszakban feltárt jelentős összegű előző időszakokra vonatkozó hibák és önrevíziók bemutatása a középső oszlopban: Tárgyidőszakban nem volt az előző időszakra vonatkozó feltárt hiba Az értékelési eljárások változtatásának hatásai a mérleg szerinti eredményre: Értékelési eljárások a tárgyidőszakban nem változtak Tárgyévben a "Republic of Hungary" magyar dollár kötvényeket a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között mutattuk ki, mert 2014-ben eladásra kerültek.

7 7 II. KIEGÉszíTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 1.1. Immateriális javak állományának alakulása A BRUTTO ERTEK ALAKULASA NETTOERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Csökke- Korábbi Átsorolás Nyitó dés nés évek l. Alapítás, átszervezés O O O O aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált O O O O értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték O O O O 6. Immateriális javakra adott O O O O előlegek 7. Immateriális javak O 40 OOO 40 OOO O 40 OOO értékhelyesbítése IMMATERlALIS JAVAK O O AZERTEKCSÖKKENESALAKULASA MEGNEVEZÉS Nyitó Terven Terv- Kiveze- Visszafelüli szerinti tés Írás l. Alapítás, átszervezés aktivált értéke O O 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke O O 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték O O 6. Immateriális javakra adott előlegek O O értékvesztése IMMA TERIALIS JA VAK LEIRASAI O O Kiemelt tételek: Fejlesztés alatt lévő szoftverek: ezer Ft értékű Helyazonosító ezer Ft Logger Professional ezer Ft Logger Healthcare 518 ezer Ft Lm ezer Ft Safebrand ezer Ft Védett ismeretek ezer Ft Flash térkép 365 ezer Ft Legjelentősebb üzembe helyezés: Safebrand ezer Ft 1.2. Tárgyi eszkőzök állományának alakulása A BRUTTO ERTEK ALAKULASA NETTOERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Atso- Csökke- Korábbi Nyitó dés rolás nés évek l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszerelések, járm Tenyészállatok O O O O 5. Beruházások, felújítások O O O O 6. Beruházásokra adott előlegek O O O O 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése O O O O TARGYI ESZKÖZÖK O O 17691

8 8 Eszközök csökkenése, kiemelt tételek: A tárgyi eszközök közül kivezetésre kerültek a selejtezett eszközök bruttó ezer Ft nettó 99 ezer Ft, az eladott eszközök bruttó ezer Ft, nettó 118 ezer Ft értékben. Eszközök növekedése, kiemeit tétel: Új hardverekkel bővítettük eszközeinket Az értékcsökkenés összefoglalása AZ ERTEKCSÖKKENES ALAKULASA A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírás i módok szerint: Leírási mód Ezerforint Lineáris Egyösszegű 2104 Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök alakulása AZERTEKCSÖKKENESALAKULASA MEGNEVEZÉS Nyitó Terven Terv- Kivezetés Vissza- felüli szerinti írás 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoniértékűiogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok O O 5. Beruházások, felújítások terven O O felüli értékcsökk. 6. Beruházásokra adott előlegek O O értékvesztése TARGYI ESZKÖZÖK LEIRASAI O MEGNEVEZÉS Nyitó Terven Terv- Vissza- Kivezetés felüli szerinti írás IMMATERIALIS JAVAK O TARGYI ESZKÖZÖK O ESZKÖZÖK ÖSSZESEN O ABEKERÜLESI ERTEK ALAKULASA MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Korábbi Csökkenés Nyitó dés évek l. Tartós részesedés kapcsolt 4 OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt O O O O vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés O O 4. Tartósan adott kölcsön egyéb O O O O részes. Viszonyba 5. Egyéb tartósan adott kölcsön O O O O 6. Tartós hitelviszonyt O O O megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök O O O O értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök O O O O értékelési különbözete BEFEKTETETTPENZÜGYI OOO O 4 OOO ESZKÖZÖK

9 KiEGÉSZÍTŐ 9 AZ ERTEKVESZTES ALAKULASA MEGNEVEZES Nyitó Ui leírás Kivezetés Visszaírás l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban O O 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban O O 3. Egyéb tartós részesedés O O 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban O O 5. Egyéb tartósan adott kölcsön O O 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír O O BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK LEIRASAI O O O O O Befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztést nem számoltunk el. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: Globális IT Megoldások Kft Ft Részesedés 100 % Cégjegyzékszáma: Székhely: 1139 Budapest Fáy utca Vb A korábbi másik kapcsolt vállalkozás az ekt Global Systems Kft Cégjegyzékszáma: átalakulással megszünt, én beolvadt a Globális IT Megoldások Kft.-be Készletek alakulása ABEKERÜLESI ERTEK ALAKULASA MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Nyitó Korábbi évek l. Anyagok Befejezetlen és félkész termelés O O O O 3. Növendék, hízó és egyéb állatok O O O O 4. Késztermékek Aruk Készletre adott előlegek O O O O KESZLETEK O 758 Megjegyzés: Készletekre értékvesztést nem számoltunk el Követelések összetétele: ABEKERÜLESI ERTEK ALAKULASA MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Nyitó Korábbi évek l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Követelések kapcsolt O O O O vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb O O O O részesedési viszonyban Váltókövetelések O O O O 5. Egyéb követelések Követelések értékelési O O O O különbözete 7. Származékos ügyletek O O O O értékelési különbözete KÖVETELESEK AZ ÉRTÉKVESZTES ALAKULASA MEGNEVEZES Nyitó uj leírás Kivezetés Visszaírás l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben O O 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban... O O 4. Váltókövetelések O O 5. Egyéb követelések O O KÖVETELE SEK LEIRASAI Megjegyzés: A kis összegű vevőkövetelésekre csoportos értékvesztést számoltunk el.

10 Értékpapírok: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: 815 db 2 OOO USD/db névértékű "Republic of Hungary" /29/41 kötvény Nyilvántartási érték ,46 Ft Értékvesztés alakulásának összefoglalása ERTEKVESZTES MEGNEVEZES Nyitó uj leírás Kivezetés Visszaírás IMMATERlALIS JA VAKRA ADOTT ELOLEGEK O O O O O BERUHAZASOKRA ADOTT ELOLEGEK O O O O O BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK LEIRASAI O O O O O KESZLETEK LEIRASAI O O O O O KÖVETELESEK LEIRASAI O ERTEKP APIROK LEIRASAI O O O O O AKTIV mobeli ELHATAROLAS LEIRASA O O O O O ÖSSZESERTEKVESZTES O Értékhelyesbítések és értékelési tartalékok alakulása BRUTTO ERTEK Megnevezés Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés MMA TERIÁLIS JA VAK értékhelyesbítése O 40 OOO O O 40 OOO rárgyi ESZKÖZÖK értékhelyesbítése O O O O O BEFEKTETETTPENZÜGYIESZKÖZÖK értékhelvesbítés O O O O BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK valós 'rtékelése O O O O KÖVETELÉSEK valós értékelése O O O O ÉRTÉKPAPÍROK valós értékelése O O O O KÖTELEZETTSÉGEK valós értékelése O O O O ÁTÉRTÉKELÉSEK ÖSSZESEN O 40 OOO O O 40 OOO - ebből Értékhelyesbítés miatt saját tőkével szemben O 40 OOO O O 40 OOO - ebből Valós értékelés miatt saját tőkével szemben O O O O - ebből Valós értékelés miatt eredménvbe elszámolt O O O O A GS l Magyarország Nonprofit Zrt. fő üzleti tevékenységének alapját képező kizárólagos licenc jog a szerződések és a licenc tartalmának átvizsgálásával önálló vagyoni értéket kapott. Szakértői értékelés kombinált hozamszámításos és DCF módszerrel megállapított vagyoni érték, valamint az összehasonlítható jelenlegi saját vagyon különbözeteként állapította meg a nemzetközi rendszer által képviselt jog értékét e Ft összegben. Eddig a könyveinkben értékkel nem szerepelt, ezért az immateriális javak értékhelyesbítéseként mutattuk ki az értékelési tartalékkal szemben. Időbeli elhatárolások: Aktív elhatárolások: BEKERÜLESI ERTEK MERLEGERTEK MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke- Csökken Korábbi Nyitó dés és évek l. Bevételek aktív időbeli O O 6832 elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások O O O O <\KTIV mobeli O ELHATÁROLÁSOK ERTEKVESZTES MEGNEVEZES Nyitó uj leírás Kivezetés Visszaírás l. Bevételek aktív időbeli O O elhatárolás a - követelés jelleg

11 11 Kiemelt tételek: GSl Nemzetközi tagdíj 2014 I félév Szoftverkövetés Éves GDSN licenc díj elhatárolása Üzemeltetési ktgjóváírás BKV Zrt éves 2014 évi bérlet ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek. Halasztott ráfordítás nincs. Passzív elhatárolások: MEGNEVEZES Nyitó érték Korábbi évek érték 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK O Kiemeit tételek: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 2013 éves licensz díj elhatárolása ezer Ft 2014 évre kiszámlázás árbevétele ezer Ft Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Posta ktg ezer Ft Audit előkészítés ezer Ft Brandbank Licenc,support ezer Ft Halasztott bevételek: a MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásátó12012-ben kapott 8962 ezer Ft-ból az időarányos rész. Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek. Saját tőke A U. sa)at., to Uk e osszetevome.. k va'ltozasa: Nyitó Sor- MEGNEVEZES összeg Arány összeg Arány % szám % 1. Saját tőke arány / / /saját tőke/összes forrás 2. Saját tőke növ. aránya / / /saját tőke/jegyzett tőke 3. Saját tőke és befektetett eszköz / / Aránya 4. Idegen és saját tőke aránya köles / / Kötelez.!összes forrás 5. Likviditási mutató / / likv. Követ.lKötelezettségek 6. Tárgyi eszközök aránya tárgyi 20330/ / eszköz ért/összes eszköz ért. 7. Forgó eszközök aránya forgóeszköz / / ért/összes eszköz. 8. Források aránya / / Kötelezettségek.!sajáttőke A jegyzett tőke éven belül nem változott.

12 12 Lekötött tartalék alakulása: Me~evezés Tőketartalékból kel/lekötni: l. Eszközök miatti lekötés 2. Szövetkezeti fel nem osztható vagyon 3. Jogszabály által előírt lekötött vagyon 4. Vállalkozó döntése szerinti lekötés 5. Negatív tőketart. lekötés átvezetése (-) TOKETARTALEKBOLLEKÖTÖTTTOKE Erték O Megnevezés Erték Eredménytartalékból kel/lekötni: l. Visszavásárolt részvény üzletrész miatt 2. Atalakulás miatti társasági adó 3. Alapítás-átszervezés, K+F miatt 4. Fizetendő pótbefizetés 5. Egyéb lekötés (számviteli tv. és más jogszabály) 6. Vállalkozó döntése szerinti 7. Negatív tőketart. lekötés áthozatala (+) O EREDMENYTARTALEKBOLLEKÖTÖTTTOKE O LEKÖTÖTT TARTALEK ÖSSZESEN O Céltartalék műveletek MEGNEVEZES Nyitó érték Korábbi érték évek l. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék CELTARTALEKOK O O O Megjegyzés: Céltartalék képzés nem történt. Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek. Kötelezettségek 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. Hosszú lejáratból éven belüli esedékesség miatt átcsoportosított tétel nincs. Devizás értékelések megtörténtek a 2013 évi számviteli törvénynek megfelelően. Kapcsolt vállalkozásokkal fennálló kötelezettségek nincsenek. Zálogjoggal terhelt kötelezettségek nincsenek

13 13 2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eft) Tevékenység csoport Bázis érték Tárgy időszak Szolgáltatási licensz díj GS 1 nyilvántartásba vételi d~j GS 1 azonosító számok regisztrációs, éves díj Helyazonosító Ig.kiadások, vonalkód ell.szolg prog Piactéri szolgáltatás Szakértői tanuim, oktatás, Szolgáltatások GS l In Európa részére Egyéb Arbevétel összesen Az export és Európai Közösségi árbevétel bontása piacok szerint: Felvevő piac Bázis érték Tárgy időszak Termékértékesítés I Szolgáltatás I Összesen Európai Közösség országai O I Kapott támogatások elszámolása Folyósító szervezet Forrás megjelölése Folyósított Ebből előző Ebből összeg (eff) években tárgyévben felhasznált elszámolt rész Európai Regionális Elkülönített állami Fejlesztési Alap alapok Megjegyzés: MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 Integrált vállalatirányítás rendszer bevezetéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásától2012-ben kapott támogatás tárgyévi értékcsökkenéssel egyező, azt ellentételező része került 2013-ban felhasználásra Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések A legjelentősebb egyéb bevétel a fejlesztési támogatásból 2013 évre ezer Ft. Rendkívüli bevétel nem volt Aktivált teljesítmények értéke (eft) MEGNEVEZES Előző év Korábbi Tárgyév évek Saját termelésű készletek állományának csökkenése Saját termelésű készletek állományának növekedése Saját termelésű készletek állományának változása 89 O 83 Saját előállítású eszközök aktivált értéke AKTIV ALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE 89 O Megjegyzés: Saját termelésű készletek állományának változása, a GSl Magazinok készítéséből és annak felhasználásából adódik. A saját előállítású eszközök aktivált értéke a saját fejlesztésű szoftverek közvetlen önköltsége.

14 Költségek költségnem szerinti részletezése (eft) MEGNEVEZES Előző év Korábbi Tárgyév évek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke II ANY AGJELLEGU RAFORDIT ASOK O Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMELYI JELLEGU RAFORDIT ASOK O ERTEKCSÖKKENESILEIRAS ÖSSZESEN O Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések Kutatás, kísérleti fejlesztésre elszámolt költség nem történt. Rendkívüli ráfordítás nem volt. Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák nem voltak A társasági adóalap és adó kiszámítása MEGNEVEZES Tárfnlév Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tényezők (+) Adóalapot csökkentő tényezők (-) Társasági adóalap Számított adó 3809 Adókedvezmények és vagy módosító tényezők 3369 Fizetendő adó az eredmény után A tárgyévi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: MEGNEVEZES Előző év Korábbi évek Tárgyév ADOZOTT EREDMENY O Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY O A mérleg szerinti eredményt teljes egészében eredménytartalékba helyezése.

15 15 III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1. Kapcsolt vállalkozások bemutatása, ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bír. Neve Székhelye Részesedés Saját tőke 2013 évi mértéke % eft Mérleg szerinti eredmén Globális IT Megoldások Kft Budapest OOO -514 eft Fá utca Vb 2. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma Fizikai besorolásúak: Szellemi foglalkozásúak: Összesen: O fő fő fő Szellemi foglalkozásúak Bérköltsége Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok eft eft eft 3. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik Vezető tisztségviselők járandósága Felügyelő bizottság járandósága Vezetőség díjazása összesen: eft eft eft Megjegyzés: A vezetőség részére folyósított előlegek, kölcsönök nem voltak. A társaságnak tartozása a vezetőség tagjai felé nincs. 4. Egyéb mérlegben nem szereplő tételek A társaság a tárgyévben könyvvizsgálatra kötelezett. 889 (8) b) Sztv-nek megfelelően, a beszámoló könyvvizsgálatáért, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért felszámított, díj: Bruttó 2286 ezer Ft. 5. Nyilatkozat veszélyes hulladék képződéséről: A Társaság szolgáltató tevékenységéből fakadóan a környezetvédelemnek a Társaság pénzügyi helyzetét meghatározó befolyása nincsen, az uniós hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv szerinti ún. kiterjesztett gyártói felelősség hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytat. Kelt: április 18. PH. GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest. Fáy u. 1/b. Adószám: Melléklet: Cash-Flow kimutatás

16 GS1 MAGYARORSZAG Nonprofit Zrt. Cégjegyzékszám: Stat. szám: CASH-FLOW KIMUTATÁS ezer forint SSZ MEGNEVEZES ELO BAZIS TARGYEV INDEX JEL l. Adózás előtti eredmény (+/-) ,1% 2. Elszámolt amortizáció (+) ,0% 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-) ,0% 4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (+/-) O O 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) ,6% 6. Szállítói kötelezettségek változása (+/-) ,4% 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+/-) ,9% 8. Passziv időbeli elhatárolások változása (+/-) l 431-1,0% 9. Vevőkövetelés változása (+/-) ,9% 10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása (+/-) ,4% ll. Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) ,2% 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) ,6% 13. Fizetett, fizetendő osztalék,részesedés -) O O I. SZOKASOSTEVEKENYSEGBOLSZARMAZOPEN~ ESZKÖZV ÁL TOZÁS (MÜKÖDÉSI CASH-FLOW) ,8% 14. Befektetett eszközök beszerzése (-) -l ,7% 15. Befektetett eszközök eladása (+) l ,3% 16. Kapott osztalék, részesedés (+) II. BEFEKTETESITEVEKENYSEGBOLSZARMAZO PÉNZESZKÖZV ÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSICASH-FLOW) ,3% 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 18. Kötvénykibocsátás bevétele (+) 19. Hitel és kölcsön felvétele (+) 20. Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+) 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszáliítás) (-) 23. Kötvény visszafizetés (-) 24. Hitel, kölcsön törlesztés, visszafizetés (-) 25. Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek (-) 26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 27. Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása III. PENZUGYI MUVELETEKBOL SZARMAZÓ PENZESZKO~ VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW) O O IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-) ,2% Kelt: Név: vezérigazgató P.H. GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt Budapest, Fáy u. l/b. Adószám:

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Független Könyvvizsgálói Jelentés A Budapest Alapkezelő Zrt. 2007.évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről Budapest Alapkezelő Zrt. BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2007. december 31. Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben