A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta hó.- n 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI AZ SZMSZ HATÁLYA AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ALAPÍTÓ OKIRAT A FELADATOK FORRÁSAINAK MEGHATÁROZÁSA AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI ÉS AZOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI A bélyegzők felirata és annak lenyomatai: ORGANOGRAM AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE - IGAZGATÓSÁG Igazgató Igazgatótanács Gazdasági hivatal AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK FELADATKÖRE Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatótanácsa Az igazgatótanács összetétele Gazdaságve /magasabb ve/ Intézményegység-vek /magasabb vek/ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az iskolai intézményegységek munkarendje Az óvodai intézményegységek munkarendje A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSA Közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejöttének rendje (Megbízási szerződés kötése óraadókkal, vállalkozókkal) Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei Utasítási, intézkedési jog gyakorlása A munkavégzés általános szabályai Éves költségvetés tervezése Az intézményi munka tervezése Beszámoló az intézmény tevékenységéről Az intézményen belüli kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek és a vek között a kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek között a kapcsolattartás rendje A közalkalmazotti tanáccsal és szakszervezetekkel való együttműködés rendje A KÖTELEZŐ TANÓRAI ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL AZ INTÉZMÉNYKÖZÖSSÉG AZ INTÉZMÉNYI ALKALMAZOTTAK KÖZÖSSÉGE A szakalkalmazottak feladatkörébe átruházott feladatok A SZÜLŐK ÉS DIÁKOK SZERVEZETEI A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATTARTÁSI RENDJE AZ IGAZGATÓ ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐK KÖZÖTT A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE

3 8. A TANULÓK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK, VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK FORMÁJA ÉS RENDJE A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRAINAK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, FELADATAI, RENDJE ISKOLAI KÖNYVTÁR ALAPVETŐ ISKOLAI KÖNYVTÁRI FUNKCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KÖNYVTÁRAINAK SAJÁTOSSÁGAI A Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája könyvtárának működési rendje A Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája könyvtárának működési rendje A Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskola könyvtárának jellemzői A Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája könyvtárának jellemzői KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL, SZERVEZETÉRŐL AZ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK TANKÖNYVELLÁTÁSI RENDJE A TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK AZ SZMSZ ALÁ TARTOZÓ EGYEDILEG SZABÁLYOZOTT TERÜLETEI AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A PEDAGÓGIAI NEVELŐ OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE A GYERMEKEK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESTÉN / INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉKRA VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI RENDEK A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A pedagógusok munkarendje Az épületben történő belépés és benn tartózkodás rendje Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A mindennapi testedzés formái A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei A teljesítménypótlék összegére vonatkozó belső szabályok Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az intézmény munkarendje Pedagógusok munkarendje A tanév helyi rendje Az intézményben tartózkodás rendje Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Városi könyvtárral való kapcsolattartás Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használata A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek A kiemelt munkavégzésért járó kereset- kiegészítés feltételei Az intézmény szervezeti egységei

4 Iskolai könyvtár Melegítő konyha Tornaterem A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskola nyitva tartása A vek intézményben való benntartózkodásának rendje A pedagógusok munkarendje, ügyelet A tanítás rendje Intézményi védő, óvó előírások Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskola döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott eljárást megindító kérelmekre vonatkozó A létesítmények használati rendje Az iskola vagyonának védelme, kártérítési felelősség Szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei A minőségi munka értékelése A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA IFJÚSÁG ÚTI ÓVODÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Nyitva tartás, a gyermekek fogadása A vek intézményben való benntartózkodásának rendje Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Zárva tartás, ügyelet Helyiségek használata Az óvoda helyiségeinek használói felelősek A gyermekek kísérete Munkarendek A dolgozók munkarendje Az alkalmazottak munkarendje A fejlesztőpedagógus feladatai és jogköre A fejlesztőpedagógus gyakorlati tevékenységének mozzanatai Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása Az óvoda gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai Az óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az ünnepélyek rendje Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok Hagyományok ápolása Szülőkkel való közös programok A létesítmények használati rendje A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉDI ÚTI ÓVODÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az óvoda szervezete Az óvoda működési rendje Az óvoda nyitva tartása Karbantartási szünet Az óvoda ügyintézése Az óvoda ügyvitele Munkarend, nevelési év beosztása A létesítmények és helyiségek használati rendje A vek benntartózkodási rendje A gyógypedagógus feladata Az óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKERTVÁROSI ÓVODÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Illetéktelen személy jogtalan behatolása Kulcskezelés Számítógép, sokszorosító gépek használatára vonatkozó előírások Helyettesítési elvek Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A központi óvoda és a telephelyek közösségének kapcsolattartási rendje A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása A z óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

5 MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK SZ. MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZ. MELLÉKLET: KÖTELEZETTSÉG ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL SZ. MELLÉKLET: A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAINAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZ. MELLÉKLET: A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZ. MELLÉKLET: AZ INTÉZMÉNY, VALAMINT AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK LOGÓI SZ. MELLÉKLET: SZERKEZETI STRUKTÚRÁK sz. függelék sz. függelék sz. függelék sz. függelék sz. függelék

6 1. Preambulum 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai: - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 40. (1)-(3); - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.r. (továbbiakban: Ámr.) - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM r. (továbbiakban: MKM r.) 4., 6/C., 8. (3), 50. a), 3.sz melléklet; - A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Korm.r. (továbbiakban: Ellenőrzési r.) 4. (3); - A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8/E. és 29. (3); - A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM r. (továbbiakban: Tankönyv r.) 23. (5); - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban : Kjt) - 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 1.2. Az SZMSZ hatálya A jelen SZMSZ-t a Corvina Óvoda és Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vejének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az intézményi szülői szervezet. A SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Jelen SZMSZ-t érvényesen módosítani csak a nevelőtestület elfogadásával, a diákönkormányzat egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. Az SZMSZ. módosítását kezdeményezheti: a fenntartó, a nevelőtestület, az intézmény igazgatója, a szülői munkaközösség intézményi vesége, a diákönkormányzat intézményi vesége, Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az intézmény igazgatója az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatja. Az SZMSZ nyomtatott formáját az iskolai egységek könyvtáraiban, az óvodai egységek nevelői szobáiban, digitális formában pedig a honlapon tesszük közzé. 6

7 2. Az intézmény általános jellemzői Alapítás kelte, határozat száma: ; 308/2007(VI. 28.) KH számú határozat Jelenleg az engedélyezett létszám összesen: 216 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 162 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 54 Törzskönyvi száma: Egységek létszáma, megnevezése 2.1. ALAPÍTÓ OKIRAT Intézmény neve: Corvina Óvoda és Általános Iskola Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Rövidített változatban: Corvina Közoktatási Intézmény Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti tevékenység Szakágazati száma: Alapfokú oktatás Működési köre: Kecskemét közigazgatási területe Törzskönyvi száma: Az alapító okirat száma: /2009/a Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény OM azonosítója: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Alaptevékenysége ig: o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. o Óvodai Integrációs Program működtetése o Sajátos nevelési igényű, mozgáskorlátozott és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése, óvodai ellátása. o A Mártírok úti óvodában magyar nyelvű cigány kulturális nevelés. o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: o Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. o Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. o Tanulók roma kultúrával való megismertetése, képességeik kibontakoztatására intézményi szintű programok működtetése. o Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. o Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. o Magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás. o Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallásés mozgássérült, továbbá szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. o Diáksport o Iskolai könyvtári tevékenység 7

8 Kiegészítő tevékenysége ig: 1. Tanulók tankönyvellátása. 2. Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. 3. Óvodai intézményi közétkeztetés 4. Iskolai intézményi közétkeztetés 5. Munkahelyi vendéglátás 6. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, 7. Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 8. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Szakfeladatai ig: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése- oktatása Napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás Alaptevékenysége től: o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. o Óvodai Integrációs Program működtetése o Sajátos nevelési igényű, mozgáskorlátozott és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése, óvodai ellátása. o A Mártírok úti óvodában magyar nyelvű cigány kulturális nevelés o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: o Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. o Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. o Tanulók roma kultúrával való megismertetése, képességeik kibontakoztatására intézményi szintű programok működtetése. o Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. o Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. o Magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás. o Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallásés mozgássérült, továbbá szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. o Diáksport. o Iskolai könyvtári tevékenység. o Tanulók tankönyvellátása. o Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. o Óvodai intézményi közétkeztetés. o Iskolai intézményi közétkeztetés. o Munkahelyi vendéglátás. Kisegítő tevékenysége: nincs Szakfeladatai (alap) től: (1) Óvodai intézményi étkezés (1) Iskolai intézményi étkezés (1) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása (1) Óvodai nevelés, ellátás (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (1) Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 8

9 852013(1) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése oktatása (1-4. évfolyam) (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (1) Általános iskolai napközi otthoni nevelés (1) Általános iskolai tanulószobai nevelés (1) Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanulószobai nevelése (1) Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Szakfeladatai (kiegészítő) től: (2) Munkahelyi étkeztetés (2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (2) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása (2) Szakmai továbbképzések (2) Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység támogatása Intézményegységei: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája, 6000 Kecskemét Kandó K. u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája, 6000 Kecskemét Katona Zs. u. 1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája, 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ceglédi Úti Óvodája, 6000 Kecskemét Ceglédi út 5-7. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúsági Úti Óvodája, 6000 Kecskemét Ifjúság u. 1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Műkertvárosi Óvodája 6000 Kecskemét Csokor u. 9. Évfolyamai: 1-8. évfolyam Engedélyezett férőhelyek száma: o Óvoda: 880 fő o Általános Iskola fő Szakképesítés, tanulmányi terület: nincs Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6000 Kecskemét, Mátyás Király körút 46. sz.(iskola) 6323/ Kecskemét Kandó K. u. 14. (óvoda és iskola) Kecskemét Katona Zs. u. 1.(iskola) 0377/ Kecskemét Mártírok u. 29. (iskola és óvoda) Kecskemét Ceglédi út 5-7. (óvoda) 6135, 6136 és Kecskemét Ifjúság u. 1.(óvoda) Kecskemét Nyitra u. 4. (óvoda) 5744/ Kecskemét Mikszáth krt. 30. (óvoda) Kecskemét Csokor u. 9. (óvoda) 8002/ Kecskemét Platán 1. (óvoda) Kecskemét Mártírok u. 31. (óvoda) 8319 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 6000 Kecskemét Jász u. 32/a. sz. (óvoda) 2509 helyrajzi számú a Korall Kft. tulajdonában lévő ingatlan. Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenti ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök Vagyon feletti rendelkezés: o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI.02.) rendeletében foglaltak szerint 9

10 kell eljárni. o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Az intézményve kinevezése: Az intézmény vejét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján pályázat útján határozott időre bízza meg. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: o a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazotti jogviszony o a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján polgári jogi jogviszony 2.2. A feladatok forrásainak meghatározása 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében meghatározott intézményi költségvetés. 2. Saját bevételek, állami támogatások 3. Egyéb pályázati források: városi, megyei, regionális, országos pályázati lehetőségek Az intézmény működésének alapdokumentumai o Alapító okirat o Pedagógiai program o Házirend o Minőségirányítási program o Éves munkaterv o Belső ellenőrzési terv o Intézményegységek tanévre szóló munkatervei o Az intézményegységek házirendje o Jelen intézményi SZMSZ a mellékleteivel Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézményt az igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az intézmény mindenkori vejének akadályoztatása esetén a képviseletet gazdasági ügyekben a gazdasági igazgató-helyettes, oktatási ügyekben a Mátyás Király Általános Iskola egységveje látja el Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai Az SZMSZ mellékletében megtalálható az adat és iratkezelési szabályzatban. 10

11 A bélyegzők felirata és annak lenyomatai: a. Körbélyegzők: felirata tárolási helye felhasználásra jogosult Mátyás Király Iskola igazgató gazdaságve-helyettes Corvina Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt.46. Corvina Óvoda és Általános Iskola Gazdasági Hivatal 6000 Kecskemét Kandó Kálmán út 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Katona Zs. u.1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája Corvina Óvoda és Általános Iskola Csokor Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Csokor u.9. Corvina Óvoda és Általános Iskola Cegléd Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Ceglédi út 5. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúság Utcai Óvoda Nyitra Utcai Tagóvodája 6000 Kecskemét Nyitra utca 4. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúság Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Ifjúság útja Hunyadi János Iskola Hunyadi János Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Mathiász János Á. I. Mátyás Király Á. I. gazdaságve-helyettes gazdasági hiv. dolgozói intézményegység-ve, iskolatitkár intézményegység-ve, iskolatitkár intézményegység-ve, iskolatitkár intézményegység-ve, iskolatitkár Csokor Utcai Óvoda intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Ceglédi Úti Óvoda intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Nyitra Utcai Óvoda intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Ifj. Ú. Ó intézményegységve-helyettes 11

12 b. Fejbélyegzők: felirata tárolási helye felhasználásra jogosult Mátyás Király Iskola igazgató gazdaságve-helyettes Corvina Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt.46. Corvina Óvoda és Általános Iskola Gazdasági Hivatal 6000 Kecskemét Kandó Kálmán út 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Katona Zs. u.1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája Corvina Óvoda és Általános Iskola Csokor Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Csokor u.9. Corvina Óvoda és Általános Iskola Cegléd Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Ceglédi út 5. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúság Utcai Óvoda Nyitra Utcai Tagóvodája 6000 Kecskemét Nyitra utca 4. Hunyadi János Iskola Hunyadi János Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Gazdaságve-helyettes, gazdasági hiv. dolgozói Intézményegység-ve, iskolatitkár Intézményegység-ve, iskolatitkár Mathiász János Á. I. Intézményegység-ve,, iskolatitkár Mátyás Király Á. I. intézményegység-ve, helyettes, iskolatitkár Csokor Utcai Óvoda Intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Ceglédi Úti Óvoda Nyitra Utcai Óvoda 3. Organogram Többcélú közös igazgatású intézmény szerveződési szintjei: Igazgatóság Intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Igazgató Igazgatótanács tagjai: igazgató, gazdasági ig.h., egységvek Gazdasági Hivatal gazdaságve Intézményegységek Intézményegység- vek és intézményegységve-helyettesek 12

13 Corvina Óvoda és Általános Iskola többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységek (telephelyek) óvodák és általános iskolák Ceglédi Úti Óvoda Ifjúság Úti Óvoda Kertvárosi Óvoda Mathiász János Ált.Isk. i Hunyadi János Ált.Isk. Kertvárosi Ált.Isk. Mátyás Király Ált.Isk. Jász Utcai telephely Nyitra Utcai telephely Mikszáth Körúti telephely Csokor Utcai Telephely Mátrtírok Úti Telephely Napsugár Telephely Tulipán Telephely Gazdasági ve Könyvelő (2fő) Pénztáros (1fő) Gazdasági ügyintéző (1 fő) személyügyi munkatárs (1fő) Iskolatitkár (4 fő) Óvodatitkár (1 fő) Karbantartó (1 fő) 13

14 3.1. Az intézmény vezetése - Igazgatóság Igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős veje. Magasabb vei beosztású, kinevezéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt Igazgatótanács Az igazgatóból és az intézmény-egységek azonos számú veiből áll. A közös igazgatású közoktatási intézmény vezetését segíti, az intézmény és az intézményegységek munkájának összehangolásán keresztül Gazdasági hivatal A Corvina Óvoda és Általános Iskola gazdasági szervezetének felépítése Igazgató gazdaságve. Könyvelő Könyvelő Személyügyi munkatárs Pénztáros Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző 14

15 A gazdasági szervezet feladatai a következők: 1. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Az intézmény előzetes költségvetési javaslatát az önkormányzat által meghatározott időre és tartalommal készíti el, figyelembe véve a többször módosított évi XXXVIII. Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat költségvetési koncepcióját. Az intézmény előzetes költségvetési javaslatát a gazdaságve készíti el. Az intézmény költségvetési javaslatát úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza: - az alap-előirányzatot és - az előirányzati többletet. Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: - a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, - a tervévet megelőző évben a helyi önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegű előirányzatok összegét, - a feladat átadás-átvételéből, illetve megszüntetéséből, az intézmény korszerűsítéséből adódó előirányzat változásokat, - a bevételi előirányzat változását, - a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra többletbevétel miatti módosulását. Szintre hozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. Az előirányzati többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésre fordítható előirányzati többlet, amely lehet - egyszeri jellegű, vagy - a következő év költségvetésébe beépülő. A költségvetési javaslat önkormányzat részére történő továbbításáért a gazdasági igh felelős. Az előirányzatok önkormányzattal történő egyeztetésén az intézmény veje és a gazdaságve vesz részt. A végleges költségvetés összeállításakor az önkormányzat képviselőtestület által a költségvetési rendeletben az intézményre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. Az elkészített költségvetést az önkormányzat polgármesteri hivatala által megadott határidőre továbbítani kell a polgármesteri hivatal részére. A végleges költségvetés összeállításáért és a polgármesteri hivatal részére történő megküldéséért gazdaságve a felelős. 2. Az előirányzat felhasználás, módosítás Az intézmény részére jóváhagyott támogatási előirányzat csak alaptevékenységre és azzal összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 15

16 Az önkormányzat által eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzatátcsoportosításokat illetve előirányzat-módosításokat a polgármesteri hivatal jegyzőjénél kell kezdeményezni. Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak az önkormányzat képviselőtestülete döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. Ennek előkészítéséért gazdaságve a felelős. Az előirányzat-módosítások nyilvántartásáért a könyvelő felelős. 3. Az intézmény-üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás Az éves költségvetésben tervezett, illetve jóváhagyott szakmai eszközök beszerzéséért igazgató, működési-fenntartási eszközök beszerzéséért pedig a gazdaságve a felelős. Az évente rendszeresen ismétlődő fenntartási feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért igazgató és gazdaságve a felelős. 4. A vagyon használat, hasznosítás Az intézmény kezelésében levő vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Az intézmény kezelésében levő vagyont átruházni, továbbá követelésről lemondani csak az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet. Az intézmény eszközeit és forrásait a bizonylati szabályzat előírásai szerint kell nyilvántartani. A vagyon nyilvántartásáért könyvelő a felelős. 5. A munkaerő-gazdálkodás Az intézmény dolgozóit az intézményve nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört. A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat stb. elkészítése) személyügyi munkatárs végzi. Az intézmény és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság közötti - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - folyamatos munkakapcsolatot a gazdasági ügyintéző biztosítja, mint jelentő-felelős. A személyét és a személyében beállott változást az Igazgatósággal gazdaságve közli. A felelős továbbítja az Igazgatósághoz mindazokat a - rendelkezéseket, - jelentéseket, - okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat az Igazgatósághoz minden esetben be kell jelenteni. A jelentő-felelősnek a tárgy hót követő hónap 05-ig a vek kötelesek leadni a tárgyhónapot érintő távolléti változásokat, 10-ig a váltózó bér feladásokat. Oktatás, intézmény működtetéséért szakfeladat.: felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, intézményegység-vek, gazdaságve 16

17 Napközi szakfeladat: felelős: igazgatóhelyettesek, intézményegység-vek A jelentő-felelősnek - az itt nem érintett kérdésekben az Igazgatóság által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, - az adatközlés, változásjelentés során az Igazgatóság által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia. A létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentő-felelős vezeti. Az Igazgatóság részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentő-felelős részére abban az esetben, ha azokat nem ő kezeli, illetve nem ő készíti elő. 6. A pénzkezelés Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező bevételeket és kiadásokat az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. hitelintézetnél megnyitott számú bankszámlán és a házipénztárban kell kezelni. A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot: - az intézmény veje, - gazdaságve, - főkönyvi könyvelők gyakorolják. A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadás csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet, bizonylat nélkül átutalási megbízás a bankba nem küldhető, beszedési megbízás sem fogadható. A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A készpénzforgalom elsősorban az intézmény házipénztárában bonyolódik. Ennek szabályait a külön készített házipénztári szabályzat tartalmazza. A bankszámla pénzforgalmának lebonyolítása során az intézmény kiadási számláit OTP ügyfélterminál útján végzi, mint elektronikus ügyfélkapcsolat. 7. A könyvvezetés A számviteli nyilvántartások vezetése során a évi C. tv. a számvitelről és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben meghatározott alapelveket valamint a tételes előírásokat. Minden gazdasági eseményről, mely az intézmény eszközeinek, illetve forrásainak állományát, megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek. 17

18 Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat, amelyek - illetéktelen felhasználásra, visszaélésre adhat alkalmat, - a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenérték fejében szerezhetők be. Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni az intézménynél: - a készpénzcsekket, - a kiadási- és bevételi pénztárbizonylatokat, - pénztárjelentést, - sorszámozott űrlapokat (készpénzfelvételi utalvány, készpénzfizetési számla, kiküldetési rendelvények ). Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók. A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni. 8. A beszámolási kötelezettség, és az adatszolgáltatás Költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok Az intézmény az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint féléves és éves beszámolót köteles készíteni. A beszámolót az önkormányzat által meghatározott határidőre és tartalommal kell elkészíteni, a Pénzügyminisztériumnak a zárszámadásra vonatkozó tájékoztató figyelembe vételével. A féléves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és forrásokat tartalmazó mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást nem tartalmazza. A féléves költségvetési beszámoló - pénzforgalmi jelentést és - az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését (űrlapok) tartalmazza. Az intézménynek a féléves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium által összeállított Intézményi költségvetési beszámoló (féléves) nyomtatvány-garnitúra űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie. A pénzforgalmi jelentés az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként. 18

19 A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési bankszámlák, előirányzat-felhasználási keretszámlák) állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni. A féléves beszámolót a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal kell elkészíteni és azt legkésőbb július 25-ig az önkormányzat polgármesteri hivatalának megküldeni. A féléves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. Az éves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló-készítés feladata Az éves költségvetési beszámoló részei: - könyvviteli mérleg, - pénzforgalmi jelentés, - pénzmaradvány-kimutatás (előirányzatmaradvány-kimutatás), - kiegészítő melléklet (űrlapok). Az intézmény az éves beszámolási kötelezettségének a Pénzügyminisztérium által összeállított Önkormányzati Intézményi Költségvetési Beszámoló összeállításával, valamint az önkormányzat által kért további adatok elkészítésével tesz eleget. Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból az év végi, december 31-i fordulónapot figyelembe véve kell elkészíteni. A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket kell biztosítani: - leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain, - az előirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel a kiemelt előirányzatokra, az irányító szervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan, - év végi zárlati munkák elvégzése, - a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. Az év végi zárlati munkák során a következő feladatokat kell elvégezni: - a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámlakivonat adataival, - a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi pénztárszámla adatával, - a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, - a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig szakfeladatonként, - a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők egyéb követelések) és kötelezettségek (szállítók) állományváltozásának el-számolását a tőkeváltozással szemben, - a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetését az állományi számlákra a tőkeváltozással egyidejűleg történő elszámolással, - az értékcsökkenések elszámolását. Az éves beszámolót a naptári évről december 31-i fordulónappal kell elkészíteni, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig meg kell küldeni az önkormányzat polgármesteri hivatalának. Az éves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. 19

20 Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás a tartozásállományról Az intézmény az elismert tartozásállományról nemleges adat esetén is havonta, a tárgyhót követő 10-ig az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak szerint adatszolgáltatást köteles teljesíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért gazdasági ve a felelős. Időközi költségvetési jelentés Az intézmény az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak szerint köteles időközi költségvetési jelentést készíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. Időközi mérlegjelentés Az intézmények az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak szerint. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. 9. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Kötelezettségvállalás a. Az intézmény részéről a beszerzéssel, beruházással, felújítással és karbantartással kapcsolatos vállalkozási, szállítási szerződésben Ft egyedi értékhatárig igazgató, ezen összeg felett csak írásban intézményve és/vagy a gazdaságve vállalhat kötelezettséget. b. Beruházásokkal, fejlesztésekkel, felújításokkal (karbantartásokkal) kapcsolatban a kivitelezés során felmerülő pótmunkákkal (többlet-munkákkal) kapcsolatban Ftig igazgató, ezen összeg felett írásban intézményve és/vagy a gazdaságve vállalhat kötelezettséget. c. Az intézmény működését érintő irodaszer, egyéb eszközbeszerzéssel, valamint a meglévő eszközök, gépek javításával, továbbá a szakkönyvek, közlönyök megrendelésével kapcsolatban Ft összeghatárig igazgató, ezen összeg felett írásban intézményve és/vagy a gazdaságve vállalhat kötelezettséget. 20

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

ÜGYREND. intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira ÜGYREND intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Gyermekjóléti intézmény Ü G Y R E N D Gyermekjóléti intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

1. Az ügyrend célja, tartalma

1. Az ügyrend célja, tartalma Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CORVINA ÓVODA SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 4 1.1. AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI... 4 1.2. AZ SZMSZ HATÁLYA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben