A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta hó.- n 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI AZ SZMSZ HATÁLYA AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ALAPÍTÓ OKIRAT A FELADATOK FORRÁSAINAK MEGHATÁROZÁSA AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK AZ INTÉZMÉNY BÉLYEGZŐI ÉS AZOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI A bélyegzők felirata és annak lenyomatai: ORGANOGRAM AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE - IGAZGATÓSÁG Igazgató Igazgatótanács Gazdasági hivatal AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK FELADATKÖRE Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatótanácsa Az igazgatótanács összetétele Gazdaságve /magasabb ve/ Intézményegység-vek /magasabb vek/ AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az iskolai intézményegységek munkarendje Az óvodai intézményegységek munkarendje A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSA Közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejöttének rendje (Megbízási szerződés kötése óraadókkal, vállalkozókkal) Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei Utasítási, intézkedési jog gyakorlása A munkavégzés általános szabályai Éves költségvetés tervezése Az intézményi munka tervezése Beszámoló az intézmény tevékenységéről Az intézményen belüli kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek és a vek között a kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek között a kapcsolattartás rendje A közalkalmazotti tanáccsal és szakszervezetekkel való együttműködés rendje A KÖTELEZŐ TANÓRAI ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL AZ INTÉZMÉNYKÖZÖSSÉG AZ INTÉZMÉNYI ALKALMAZOTTAK KÖZÖSSÉGE A szakalkalmazottak feladatkörébe átruházott feladatok A SZÜLŐK ÉS DIÁKOK SZERVEZETEI A SZÜLŐI SZERVEZET KAPCSOLATTARTÁSI RENDJE AZ IGAZGATÓ ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐK KÖZÖTT A DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE

3 8. A TANULÓK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK, VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK FORMÁJA ÉS RENDJE A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRAINAK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, FELADATAI, RENDJE ISKOLAI KÖNYVTÁR ALAPVETŐ ISKOLAI KÖNYVTÁRI FUNKCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KÖNYVTÁRAINAK SAJÁTOSSÁGAI A Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája könyvtárának működési rendje A Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája könyvtárának működési rendje A Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskola könyvtárának jellemzői A Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája könyvtárának jellemzői KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL, SZERVEZETÉRŐL AZ ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK TANKÖNYVELLÁTÁSI RENDJE A TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK AZ SZMSZ ALÁ TARTOZÓ EGYEDILEG SZABÁLYOZOTT TERÜLETEI AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A PEDAGÓGIAI NEVELŐ OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDJE A GYERMEKEK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESTÉN / INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉKRA VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI RENDEK A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A pedagógusok munkarendje Az épületben történő belépés és benn tartózkodás rendje Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A mindennapi testedzés formái A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei A teljesítménypótlék összegére vonatkozó belső szabályok Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az intézmény munkarendje Pedagógusok munkarendje A tanév helyi rendje Az intézményben tartózkodás rendje Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Városi könyvtárral való kapcsolattartás Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használata A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek A kiemelt munkavégzésért járó kereset- kiegészítés feltételei Az intézmény szervezeti egységei

4 Iskolai könyvtár Melegítő konyha Tornaterem A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MATHIÁSZ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskola nyitva tartása A vek intézményben való benntartózkodásának rendje A pedagógusok munkarendje, ügyelet A tanítás rendje Intézményi védő, óvó előírások Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskola döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott eljárást megindító kérelmekre vonatkozó A létesítmények használati rendje Az iskola vagyonának védelme, kártérítési felelősség Szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei A minőségi munka értékelése A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA IFJÚSÁG ÚTI ÓVODÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Nyitva tartás, a gyermekek fogadása A vek intézményben való benntartózkodásának rendje Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Zárva tartás, ügyelet Helyiségek használata Az óvoda helyiségeinek használói felelősek A gyermekek kísérete Munkarendek A dolgozók munkarendje Az alkalmazottak munkarendje A fejlesztőpedagógus feladatai és jogköre A fejlesztőpedagógus gyakorlati tevékenységének mozzanatai Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása Az óvoda gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai Az óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az ünnepélyek rendje Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok Hagyományok ápolása Szülőkkel való közös programok A létesítmények használati rendje A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉDI ÚTI ÓVODÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Az óvoda szervezete Az óvoda működési rendje Az óvoda nyitva tartása Karbantartási szünet Az óvoda ügyintézése Az óvoda ügyvitele Munkarend, nevelési év beosztása A létesítmények és helyiségek használati rendje A vek benntartózkodási rendje A gyógypedagógus feladata Az óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKERTVÁROSI ÓVODÁJÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések Illetéktelen személy jogtalan behatolása Kulcskezelés Számítógép, sokszorosító gépek használatára vonatkozó előírások Helyettesítési elvek Az óvoda vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A központi óvoda és a telephelyek közösségének kapcsolattartási rendje A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása A z óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

5 MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK SZ. MELLÉKLET: ADATKEZELÉSI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZ. MELLÉKLET: KÖTELEZETTSÉG ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL SZ. MELLÉKLET: A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAINAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZ. MELLÉKLET: A CORVINA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZ. MELLÉKLET: AZ INTÉZMÉNY, VALAMINT AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK LOGÓI SZ. MELLÉKLET: SZERKEZETI STRUKTÚRÁK sz. függelék sz. függelék sz. függelék sz. függelék sz. függelék

6 1. Preambulum 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai: - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 40. (1)-(3); - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.r. (továbbiakban: Ámr.) - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM r. (továbbiakban: MKM r.) 4., 6/C., 8. (3), 50. a), 3.sz melléklet; - A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Korm.r. (továbbiakban: Ellenőrzési r.) 4. (3); - A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8/E. és 29. (3); - A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM r. (továbbiakban: Tankönyv r.) 23. (5); - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban : Kjt) - 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 1.2. Az SZMSZ hatálya A jelen SZMSZ-t a Corvina Óvoda és Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vejének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az intézményi szülői szervezet. A SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Jelen SZMSZ-t érvényesen módosítani csak a nevelőtestület elfogadásával, a diákönkormányzat egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. Az SZMSZ. módosítását kezdeményezheti: a fenntartó, a nevelőtestület, az intézmény igazgatója, a szülői munkaközösség intézményi vesége, a diákönkormányzat intézményi vesége, Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az intézmény igazgatója az SZMSZ változtatása nélkül is módosíthatja. Az SZMSZ nyomtatott formáját az iskolai egységek könyvtáraiban, az óvodai egységek nevelői szobáiban, digitális formában pedig a honlapon tesszük közzé. 6

7 2. Az intézmény általános jellemzői Alapítás kelte, határozat száma: ; 308/2007(VI. 28.) KH számú határozat Jelenleg az engedélyezett létszám összesen: 216 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 162 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 54 Törzskönyvi száma: Egységek létszáma, megnevezése 2.1. ALAPÍTÓ OKIRAT Intézmény neve: Corvina Óvoda és Általános Iskola Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Rövidített változatban: Corvina Közoktatási Intézmény Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti tevékenység Szakágazati száma: Alapfokú oktatás Működési köre: Kecskemét közigazgatási területe Törzskönyvi száma: Az alapító okirat száma: /2009/a Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény OM azonosítója: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Alaptevékenysége ig: o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. o Óvodai Integrációs Program működtetése o Sajátos nevelési igényű, mozgáskorlátozott és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése, óvodai ellátása. o A Mártírok úti óvodában magyar nyelvű cigány kulturális nevelés. o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: o Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. o Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. o Tanulók roma kultúrával való megismertetése, képességeik kibontakoztatására intézményi szintű programok működtetése. o Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. o Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. o Magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás. o Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallásés mozgássérült, továbbá szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. o Diáksport o Iskolai könyvtári tevékenység 7

8 Kiegészítő tevékenysége ig: 1. Tanulók tankönyvellátása. 2. Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. 3. Óvodai intézményi közétkeztetés 4. Iskolai intézményi közétkeztetés 5. Munkahelyi vendéglátás 6. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, 7. Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 8. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Szakfeladatai ig: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése- oktatása Napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás Alaptevékenysége től: o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. o Óvodai Integrációs Program működtetése o Sajátos nevelési igényű, mozgáskorlátozott és enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése, óvodai ellátása. o A Mártírok úti óvodában magyar nyelvű cigány kulturális nevelés o A jóváhagyott pedagógiai program alapján: o Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. o Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. o Tanulók roma kultúrával való megismertetése, képességeik kibontakoztatására intézményi szintű programok működtetése. o Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. o Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. o Magyar - angol két tanítási nyelvű oktatás. o Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallásés mozgássérült, továbbá szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. o Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. o Diáksport. o Iskolai könyvtári tevékenység. o Tanulók tankönyvellátása. o Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. o Óvodai intézményi közétkeztetés. o Iskolai intézményi közétkeztetés. o Munkahelyi vendéglátás. Kisegítő tevékenysége: nincs Szakfeladatai (alap) től: (1) Óvodai intézményi étkezés (1) Iskolai intézményi étkezés (1) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása (1) Óvodai nevelés, ellátás (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (1) Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 8

9 852013(1) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése oktatása (1-4. évfolyam) (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (1) Általános iskolai napközi otthoni nevelés (1) Általános iskolai tanulószobai nevelés (1) Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanulószobai nevelése (1) Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Szakfeladatai (kiegészítő) től: (2) Munkahelyi étkeztetés (2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (2) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása (2) Szakmai továbbképzések (2) Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység támogatása Intézményegységei: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája, 6000 Kecskemét Kandó K. u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája, 6000 Kecskemét Katona Zs. u. 1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája, 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ceglédi Úti Óvodája, 6000 Kecskemét Ceglédi út 5-7. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúsági Úti Óvodája, 6000 Kecskemét Ifjúság u. 1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Műkertvárosi Óvodája 6000 Kecskemét Csokor u. 9. Évfolyamai: 1-8. évfolyam Engedélyezett férőhelyek száma: o Óvoda: 880 fő o Általános Iskola fő Szakképesítés, tanulmányi terület: nincs Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6000 Kecskemét, Mátyás Király körút 46. sz.(iskola) 6323/ Kecskemét Kandó K. u. 14. (óvoda és iskola) Kecskemét Katona Zs. u. 1.(iskola) 0377/ Kecskemét Mártírok u. 29. (iskola és óvoda) Kecskemét Ceglédi út 5-7. (óvoda) 6135, 6136 és Kecskemét Ifjúság u. 1.(óvoda) Kecskemét Nyitra u. 4. (óvoda) 5744/ Kecskemét Mikszáth krt. 30. (óvoda) Kecskemét Csokor u. 9. (óvoda) 8002/ Kecskemét Platán 1. (óvoda) Kecskemét Mártírok u. 31. (óvoda) 8319 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 6000 Kecskemét Jász u. 32/a. sz. (óvoda) 2509 helyrajzi számú a Korall Kft. tulajdonában lévő ingatlan. Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenti ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök Vagyon feletti rendelkezés: o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI.02.) rendeletében foglaltak szerint 9

10 kell eljárni. o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Az intézményve kinevezése: Az intézmény vejét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján pályázat útján határozott időre bízza meg. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: o a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazotti jogviszony o a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján polgári jogi jogviszony 2.2. A feladatok forrásainak meghatározása 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében meghatározott intézményi költségvetés. 2. Saját bevételek, állami támogatások 3. Egyéb pályázati források: városi, megyei, regionális, országos pályázati lehetőségek Az intézmény működésének alapdokumentumai o Alapító okirat o Pedagógiai program o Házirend o Minőségirányítási program o Éves munkaterv o Belső ellenőrzési terv o Intézményegységek tanévre szóló munkatervei o Az intézményegységek házirendje o Jelen intézményi SZMSZ a mellékleteivel Az intézmény képviseletére jogosultak Az intézményt az igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az intézmény mindenkori vejének akadályoztatása esetén a képviseletet gazdasági ügyekben a gazdasági igazgató-helyettes, oktatási ügyekben a Mátyás Király Általános Iskola egységveje látja el Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai Az SZMSZ mellékletében megtalálható az adat és iratkezelési szabályzatban. 10

11 A bélyegzők felirata és annak lenyomatai: a. Körbélyegzők: felirata tárolási helye felhasználásra jogosult Mátyás Király Iskola igazgató gazdaságve-helyettes Corvina Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt.46. Corvina Óvoda és Általános Iskola Gazdasági Hivatal 6000 Kecskemét Kandó Kálmán út 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Katona Zs. u.1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája Corvina Óvoda és Általános Iskola Csokor Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Csokor u.9. Corvina Óvoda és Általános Iskola Cegléd Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Ceglédi út 5. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúság Utcai Óvoda Nyitra Utcai Tagóvodája 6000 Kecskemét Nyitra utca 4. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúság Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Ifjúság útja Hunyadi János Iskola Hunyadi János Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Mathiász János Á. I. Mátyás Király Á. I. gazdaságve-helyettes gazdasági hiv. dolgozói intézményegység-ve, iskolatitkár intézményegység-ve, iskolatitkár intézményegység-ve, iskolatitkár intézményegység-ve, iskolatitkár Csokor Utcai Óvoda intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Ceglédi Úti Óvoda intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Nyitra Utcai Óvoda intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Ifj. Ú. Ó intézményegységve-helyettes 11

12 b. Fejbélyegzők: felirata tárolási helye felhasználásra jogosult Mátyás Király Iskola igazgató gazdaságve-helyettes Corvina Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét Mátyás király krt.46. Corvina Óvoda és Általános Iskola Gazdasági Hivatal 6000 Kecskemét Kandó Kálmán út 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 6000 Kecskemét Katona Zs. u.1. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája Corvina Óvoda és Általános Iskola Csokor Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Csokor u.9. Corvina Óvoda és Általános Iskola Cegléd Utcai Óvodája 6000 Kecskemét Ceglédi út 5. Corvina Óvoda és Általános Iskola Ifjúság Utcai Óvoda Nyitra Utcai Tagóvodája 6000 Kecskemét Nyitra utca 4. Hunyadi János Iskola Hunyadi János Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Gazdaságve-helyettes, gazdasági hiv. dolgozói Intézményegység-ve, iskolatitkár Intézményegység-ve, iskolatitkár Mathiász János Á. I. Intézményegység-ve,, iskolatitkár Mátyás Király Á. I. intézményegység-ve, helyettes, iskolatitkár Csokor Utcai Óvoda Intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Ceglédi Úti Óvoda Nyitra Utcai Óvoda 3. Organogram Többcélú közös igazgatású intézmény szerveződési szintjei: Igazgatóság Intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Intézményegység-ve, helyettes, óvodatitkár Igazgató Igazgatótanács tagjai: igazgató, gazdasági ig.h., egységvek Gazdasági Hivatal gazdaságve Intézményegységek Intézményegység- vek és intézményegységve-helyettesek 12

13 Corvina Óvoda és Általános Iskola többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységek (telephelyek) óvodák és általános iskolák Ceglédi Úti Óvoda Ifjúság Úti Óvoda Kertvárosi Óvoda Mathiász János Ált.Isk. i Hunyadi János Ált.Isk. Kertvárosi Ált.Isk. Mátyás Király Ált.Isk. Jász Utcai telephely Nyitra Utcai telephely Mikszáth Körúti telephely Csokor Utcai Telephely Mátrtírok Úti Telephely Napsugár Telephely Tulipán Telephely Gazdasági ve Könyvelő (2fő) Pénztáros (1fő) Gazdasági ügyintéző (1 fő) személyügyi munkatárs (1fő) Iskolatitkár (4 fő) Óvodatitkár (1 fő) Karbantartó (1 fő) 13

14 3.1. Az intézmény vezetése - Igazgatóság Igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős veje. Magasabb vei beosztású, kinevezéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt Igazgatótanács Az igazgatóból és az intézmény-egységek azonos számú veiből áll. A közös igazgatású közoktatási intézmény vezetését segíti, az intézmény és az intézményegységek munkájának összehangolásán keresztül Gazdasági hivatal A Corvina Óvoda és Általános Iskola gazdasági szervezetének felépítése Igazgató gazdaságve. Könyvelő Könyvelő Személyügyi munkatárs Pénztáros Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző 14

15 A gazdasági szervezet feladatai a következők: 1. A költségvetés tervezésével összefüggő feladatok Az intézmény előzetes költségvetési javaslatát az önkormányzat által meghatározott időre és tartalommal készíti el, figyelembe véve a többször módosított évi XXXVIII. Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat költségvetési koncepcióját. Az intézmény előzetes költségvetési javaslatát a gazdaságve készíti el. Az intézmény költségvetési javaslatát úgy kell összeállítani, hogy az külön tartalmazza: - az alap-előirányzatot és - az előirányzati többletet. Az alap-előirányzat a tervévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított összege. Szerkezeti változásként kell szerepeltetni a következőket: - a megszűnő feladatok előirányzatainak éves szintű törlését, - a tervévet megelőző évben a helyi önkormányzati költségvetés általános és céltartaléka terhére engedélyezett - nem egyszeri jellegű előirányzatok összegét, - a feladat átadás-átvételéből, illetve megszüntetéséből, az intézmény korszerűsítéséből adódó előirányzat változásokat, - a bevételi előirányzat változását, - a kiemelt előirányzatok feladatstruktúra többletbevétel miatti módosulását. Szintre hozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítését. Az előirányzati többlet a költségvetési évben jelentkező többletfeladatok ellátására, a mennyiségi és minőségi fejlesztésre fordítható előirányzati többlet, amely lehet - egyszeri jellegű, vagy - a következő év költségvetésébe beépülő. A költségvetési javaslat önkormányzat részére történő továbbításáért a gazdasági igh felelős. Az előirányzatok önkormányzattal történő egyeztetésén az intézmény veje és a gazdaságve vesz részt. A végleges költségvetés összeállításakor az önkormányzat képviselőtestület által a költségvetési rendeletben az intézményre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni. Az elkészített költségvetést az önkormányzat polgármesteri hivatala által megadott határidőre továbbítani kell a polgármesteri hivatal részére. A végleges költségvetés összeállításáért és a polgármesteri hivatal részére történő megküldéséért gazdaságve a felelős. 2. Az előirányzat felhasználás, módosítás Az intézmény részére jóváhagyott támogatási előirányzat csak alaptevékenységre és azzal összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 15

16 Az önkormányzat által eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok között előirányzatátcsoportosításokat illetve előirányzat-módosításokat a polgármesteri hivatal jegyzőjénél kell kezdeményezni. Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak az önkormányzat képviselőtestülete döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. Ennek előkészítéséért gazdaságve a felelős. Az előirányzat-módosítások nyilvántartásáért a könyvelő felelős. 3. Az intézmény-üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás Az éves költségvetésben tervezett, illetve jóváhagyott szakmai eszközök beszerzéséért igazgató, működési-fenntartási eszközök beszerzéséért pedig a gazdaságve a felelős. Az évente rendszeresen ismétlődő fenntartási feladatok előkészítéséért, végrehajtásáért igazgató és gazdaságve a felelős. 4. A vagyon használat, hasznosítás Az intézmény kezelésében levő vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Az intézmény kezelésében levő vagyont átruházni, továbbá követelésről lemondani csak az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet. Az intézmény eszközeit és forrásait a bizonylati szabályzat előírásai szerint kell nyilvántartani. A vagyon nyilvántartásáért könyvelő a felelős. 5. A munkaerő-gazdálkodás Az intézmény dolgozóit az intézményve nevezi ki és gyakorolja tekintetükben a munkáltatói jogokat, illetve a bérgazdálkodási jogkört. A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat stb. elkészítése) személyügyi munkatárs végzi. Az intézmény és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság közötti - létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó - folyamatos munkakapcsolatot a gazdasági ügyintéző biztosítja, mint jelentő-felelős. A személyét és a személyében beállott változást az Igazgatósággal gazdaságve közli. A felelős továbbítja az Igazgatósághoz mindazokat a - rendelkezéseket, - jelentéseket, - okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat az Igazgatósághoz minden esetben be kell jelenteni. A jelentő-felelősnek a tárgy hót követő hónap 05-ig a vek kötelesek leadni a tárgyhónapot érintő távolléti változásokat, 10-ig a váltózó bér feladásokat. Oktatás, intézmény működtetéséért szakfeladat.: felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, intézményegység-vek, gazdaságve 16

17 Napközi szakfeladat: felelős: igazgatóhelyettesek, intézményegység-vek A jelentő-felelősnek - az itt nem érintett kérdésekben az Igazgatóság által kialakított szabályok szerint kell eljárnia, - az adatközlés, változásjelentés során az Igazgatóság által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmaznia. A létszám- és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentő-felelős vezeti. Az Igazgatóság részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a vonatkozó dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentő-felelős részére abban az esetben, ha azokat nem ő kezeli, illetve nem ő készíti elő. 6. A pénzkezelés Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése során jelentkező bevételeket és kiadásokat az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. hitelintézetnél megnyitott számú bankszámlán és a házipénztárban kell kezelni. A bankszámlán kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot: - az intézmény veje, - gazdaságve, - főkönyvi könyvelők gyakorolják. A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadás csak az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet, bizonylat nélkül átutalási megbízás a bankba nem küldhető, beszedési megbízás sem fogadható. A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámlaszerződést kell kötni. A bankszámla feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg kell határozni az aláírók sorrendjét is. A készpénzforgalom elsősorban az intézmény házipénztárában bonyolódik. Ennek szabályait a külön készített házipénztári szabályzat tartalmazza. A bankszámla pénzforgalmának lebonyolítása során az intézmény kiadási számláit OTP ügyfélterminál útján végzi, mint elektronikus ügyfélkapcsolat. 7. A könyvvezetés A számviteli nyilvántartások vezetése során a évi C. tv. a számvitelről és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben meghatározott alapelveket valamint a tételes előírásokat. Minden gazdasági eseményről, mely az intézmény eszközeinek, illetve forrásainak állományát, megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat bejegyezni. A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók legyenek. 17

18 Szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni azokat a bizonylatokat, nyomtatványokat, amelyek - illetéktelen felhasználásra, visszaélésre adhat alkalmat, - a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenérték fejében szerezhetők be. Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni az intézménynél: - a készpénzcsekket, - a kiadási- és bevételi pénztárbizonylatokat, - pénztárjelentést, - sorszámozott űrlapokat (készpénzfelvételi utalvány, készpénzfizetési számla, kiküldetési rendelvények ). Az e körbe tartozó nyomtatványok készletéről és felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a beszerzett és felhasznált mennyiség sorszám szerint, továbbá a készletváltozások időpontjai egyértelműen megállapíthatók. A felhasználó köteles a nyomtatványokkal - beleértve a rontott példányokat is - elszámolni. 8. A beszámolási kötelezettség, és az adatszolgáltatás Költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok Az intézmény az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint féléves és éves beszámolót köteles készíteni. A beszámolót az önkormányzat által meghatározott határidőre és tartalommal kell elkészíteni, a Pénzügyminisztériumnak a zárszámadásra vonatkozó tájékoztató figyelembe vételével. A féléves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és forrásokat tartalmazó mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást nem tartalmazza. A féléves költségvetési beszámoló - pénzforgalmi jelentést és - az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését (űrlapok) tartalmazza. Az intézménynek a féléves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium által összeállított Intézményi költségvetési beszámoló (féléves) nyomtatvány-garnitúra űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie. A pénzforgalmi jelentés az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként. 18

19 A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési bankszámlák, előirányzat-felhasználási keretszámlák) állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni. A féléves beszámolót a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal kell elkészíteni és azt legkésőbb július 25-ig az önkormányzat polgármesteri hivatalának megküldeni. A féléves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. Az éves költségvetési beszámoló tartalma, a beszámoló-készítés feladata Az éves költségvetési beszámoló részei: - könyvviteli mérleg, - pénzforgalmi jelentés, - pénzmaradvány-kimutatás (előirányzatmaradvány-kimutatás), - kiegészítő melléklet (űrlapok). Az intézmény az éves beszámolási kötelezettségének a Pénzügyminisztérium által összeállított Önkormányzati Intézményi Költségvetési Beszámoló összeállításával, valamint az önkormányzat által kért további adatok elkészítésével tesz eleget. Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból az év végi, december 31-i fordulónapot figyelembe véve kell elkészíteni. A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket kell biztosítani: - leltár készítése és átvezetése a könyvelés adatain, - az előirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel a kiemelt előirányzatokra, az irányító szervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan, - év végi zárlati munkák elvégzése, - a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. Az év végi zárlati munkák során a következő feladatokat kell elvégezni: - a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámlakivonat adataival, - a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi pénztárszámla adatával, - a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, - a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig szakfeladatonként, - a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők egyéb követelések) és kötelezettségek (szállítók) állományváltozásának el-számolását a tőkeváltozással szemben, - a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák átvezetését az állományi számlákra a tőkeváltozással egyidejűleg történő elszámolással, - az értékcsökkenések elszámolását. Az éves beszámolót a naptári évről december 31-i fordulónappal kell elkészíteni, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig meg kell küldeni az önkormányzat polgármesteri hivatalának. Az éves beszámoló összeállításáért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. 19

20 Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás a tartozásállományról Az intézmény az elismert tartozásállományról nemleges adat esetén is havonta, a tárgyhót követő 10-ig az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak szerint adatszolgáltatást köteles teljesíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért gazdasági ve a felelős. Időközi költségvetési jelentés Az intézmény az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak szerint köteles időközi költségvetési jelentést készíteni. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. Időközi mérlegjelentés Az intézmények az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat adataiból összeállított mérlegjelentést kell készíteni az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat által meghatározottak szerint. Az adatszolgáltatás elkészítéséért és határidőre történő továbbításáért gazdaságve a felelős. 9. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Kötelezettségvállalás a. Az intézmény részéről a beszerzéssel, beruházással, felújítással és karbantartással kapcsolatos vállalkozási, szállítási szerződésben Ft egyedi értékhatárig igazgató, ezen összeg felett csak írásban intézményve és/vagy a gazdaságve vállalhat kötelezettséget. b. Beruházásokkal, fejlesztésekkel, felújításokkal (karbantartásokkal) kapcsolatban a kivitelezés során felmerülő pótmunkákkal (többlet-munkákkal) kapcsolatban Ftig igazgató, ezen összeg felett írásban intézményve és/vagy a gazdaságve vállalhat kötelezettséget. c. Az intézmény működését érintő irodaszer, egyéb eszközbeszerzéssel, valamint a meglévő eszközök, gépek javításával, továbbá a szakkönyvek, közlönyök megrendelésével kapcsolatban Ft összeghatárig igazgató, ezen összeg felett írásban intézményve és/vagy a gazdaságve vállalhat kötelezettséget. 20

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32 - - 1 - - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon önállóan

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben