Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra A málenkij robot elhurcoltjaira - az áldozatokra és a még köztünk élõkre - emlékeztünk január 8-án délelõtt a Havasboldogasszony templomban, ahol Beer Miklós megyéspüspök és Kapás László plébános, kanonok szentmisét mutatott be, majd a templom elõtti téren lévõ, az elhurcoltak emlékére állított kopjafánál helyezték el a jelenlévõk a nem felejtés koszorúit, virágait. Az emlékezésen többek közt jelen volt Harrach Péter országgyûlési képviselõ a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje, Schmitt Pál köztársasági elnök képviseletében Szegõ László dandártábornok, fõhadsegéd, Petrovics László Nagymaros, Poldauf Gábor Kismaros, Hayer Mihály Szendehely polgármestere. Schmidt Józsefné Berkenye polgármestere köszöntését küldte a megjelenteknek, mert nem tudott eljönni, hiszen településén ugyanezen idõben rendezték a málenkij robotra való emlékezést. Jelen voltak Nagymaros és Kismaros német önkormányzatainak és Észak-Magyarországi Németek Országos Szövetségének képviselõi. Ott voltak a szomszédos településekrõl érkezett vendégek közt azok, akik maguk is részesei voltak e szörnyû megpróbáltatásnak, és azok is, akik hozzátartozóikra emlékeztek. A szentmise elején Kapás László köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: minden karácsonykor, nemcsak amióta itt szolgál a községben, hanem 62 éve már a karácsonykor hazaérkezett malenkij robotosokért ajánlják fel az éjféli szentmisét: az élõkért és a holtakért. Minden január elsõ napjaiban megemlékeznek róluk, gyertyákat, mécseseket gyújtanak, koszorúznak a kopjafánál, imádságos lélekkel gondolnak az elhunyt áldozatokra és az élõkre, akik megjárták a szovjet poklot. Beer Miklós a szentmise elõtti bevezetõ szavaiban elmondta: "Ezen az emléknapon egyházunk az ortodox karácsonyt, a vízkereszt ünnepét üli. Új alkalom arra, hogy Jézus Krisztus személyén keresztül megértsük az Úristen szeretetét, megértsük azt, hogy az õ isteni törvénye, a szeretet törvénye irányítja történelmünket. És ebben a fájó emlékezésben ez adjon nekünk reménységet, hogy Urunk Jézus Krisztus személyében a mi szabadító Istenünk velünk van." Az emlékezõ szentmise után Sinkó Vilmosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd emlékeztetett arra a szomorú napra, mi történt január 5-ikén Zebegényben. "A II. világháború lezárása után ez volt a megtorlás kezdete. Mint német ajkú településrõl száztizenegy férfit és nõt írtak össze és hurcoltak el kényszermunkára, málenkij robotra a Szovjetunióba, Ukrajna területeire. Harmincan soha nem tértek vissza, ismeretlen helyen nyugszanak. Akik a keserves megpróbáltatásokat túlélték, betegen, legyengülve két és fél év után tértek haza. Az utolsó hazatérõk július 28-án szálltak le a vonatról. A sváb települések lakói szomorúan emlékeznek eme gyászos eseményre. folytatás a 3. oldalon január Betörés! Tisztelt Zebegényi Polgárok! január 20-ára virradóra betörtek községünk óvodájába. Fogalmam nincs, miért gondolta az ismeretlen elkövetõ, hogy egy óvodában számára használható értéket talál. Pedig talált. Mégpedig forintot, amit óvodásaink szülei adtak össze, s amibõl a 20-án érkezõ a gyermekek megajándékozására szánt könyveket ki kellett volna fizetni. Példaértékû az az összefogás, ahogyan a szülõk az elõállt helyzetben gyûjtést szervezve igyekeztek pótolni a könyvek árát. És példátlan, hogy valaki Zebegényben gyermekektõl képes lopni, megrövidíteni az óvodánkban nevelt gyermekeket. És nem csupán az eltulajdonított pénzrõl van szó, hanem az okozott anyagi és erkölcsi kárról. A bejárati ajtót a rongálás után nem kevés pénzbõl lehet helyreállítani, bár az ajtó sohasem lesz olyan, mint újkorában volt. És az erkölcsi kár sem elhanyagolható, hiszen egyre többször bebizonyosodik, helyben lakó szarka fosztogat a településen. Tisztelt polgártársaim! Kérek mindenkit, legyen segítségünkre abban, hogy a szarka ne tudjon munkálkodni. Figyeljünk környezetünkre. Ha valamilyen rendellenességet tapasztalunk, jelezzünk a rendõrség felé. Õrizzük a közösség értékeit is, ugyanúgy, mint ahogyan saját személyes értékeinket is õrizzük. Köszönjük. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER

2 2 Zebegény Február 15-ig rendezhetik az adótartozásokat Zebegény Község Képviselõ-testülete január 17-én tartotta idei elsõ ülését, melyen egyebek közt a következõ döntések születtek: - a képviselõ-testület a pénzügyi, közbeszerzési, településfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és ügyrendi bizottság javaslatát figyelembe véve úgy határozott, hogy a köztisztviselõk évi cafetéria keretét a évi összeg változatlanul hagyásával, bruttó forint összegben állapítja meg; 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 1/2012. (I. 18.) számú rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 5/ (III. 16.) számú rendelet módosítására megalkotta; 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõl szóló 2/2012. (I. 18.) számú rendeletét megalkotta; 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3/2012. (I. 18.) számú rendeletét, a helyi környezetvédelem szabályairól szóló, módosított 1/2009. (II. 4.) számú rendelet módosítására megalkotta; 5 igen szavazattal (Ferenczi Ernõ Ervin alpolgármester, Bernáthné Polyák Laura, Csókáné Salamon Melitta, Kórusz Beáta, Pásztor László képviselõk), ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással (Sinkó Vilmosné polgármester, Faludiné Kmetty Éva képviselõ) a 4/ (I. 18.) számú rendeletét, a helyi környezetvédelem szabályairól szóló móosított 1/2009. (II. 04.) számú rendelet módosítására megalkotta; - elfogadták a polgármester és a bizottsági elnökök féléves beszámolóját az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és tevékenységükrõl; - a képviselõ-testület a évi CLVI. tv ban foglaltak alapján támogatja, hogy az önkormányzati adóhatóság február 15-tõl nyilvánosságra hozza az adótartozással rendelkezõk nevét, címét és a tartozás összegét. Egyúttal felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az önkormányzat újságjában és a honlapon tegyen közzé felhívást, mely szerint: A helyi adó és gépjármûadó vonatkozásában adótartozással rendelkezõ személyek február 15-ig rendezhetik tartozásukat. A február 15. után adótartozással rendelkezõ személyek nevét, címét és az adótartozás összegét az adóhatóság nyilvánosságra hozza a évi CLVI. tv a alapján. A név szerinti szavazásnál Bernáthné Polyák Laura képviselõ nemmel szavazott, Kórusz Beáta képviselõ tartózkodott. - döntés született arról, hogy - pénzügyi, közbeszerzési, településfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és ügyrendi bizottság javaslatát figyelembe véve - az OTP Bank Nyrt által a villanyóra költségének támogatására felvállalt havi forint összegû szerzõdést nem kívánják megkötni, mivel az elmúlt évben a bankautomata által használt villanyóra fogyasztása havi forintot meghaladó összegû volt. Fentiek alapján felkérik az OTP Bank Nyrt-t, hogy a bankautomata által használt villanyórát írassa a nevére, mivel az önkormányzat nem kívánja január 1-tõl tovább felvállalni a villanyóra fogyasztásának megfizetését; - A testület az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság külsõs tagjának, Kõszegi Renátának lemondását tudomásul vette és helyére Máté Endrét választotta meg. A DMRV Zrt közleménye Tisztelt Fogyasztóink! FELHÍVJUK A HELYI ADÓ ÉS GÉPJÁRMÛADÓ VONATKOZÁSÁBAN ADÓTARTOZÁSSAL REN- DELKEZÕ SZEMÉLYE- KET, HOGY FEB- RUÁR 15-IG RENDEZHE- TIK TARTOZÁSUKAT. A FEBRUÁR 15. UTÁN AZ ADÓTARTO- ZÁSSAL RENDELKEZÕ SZEMÉLYEK NEVÉT, CÍ- MÉT ÉS AZ ADÓTARTO- ZÁS ÖSSZEGÉT AZ ADÓ- HATÓSÁG NYILVÁNOS- SÁGRA HOZZA A ÉVI CLVI. TV A ALAPJÁN. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Zebegény település Önkormányzata december 31. napjáig nem hozta meg a évi ivóvíz- és csatornadíjra vonatkozó rendeletét, így a víziközmû-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 76. (1) bek. b.) pontjában foglalt átmeneti rendelkezéseket alkalmazva társaságunk február 1. napjától bruttó 4,2 százalékos díjemelést érvényesített. DMRV ZRT

3 Zebegény 3 Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra folytatás az 1. oldalról Ezért voltunk ma is itt, közös gyászmisén, emlékezve arra a harminc zebegényi lakosra, akik soha nem tértek vissza szeretett településükre, és hálát adva hálaadó szentmisén tisztelettel adózva azoknak, akik két és fél év viszontagságai után lefogyva, testiekben megtörve, azonban lelkiekben, hazaszeretetben, településük iránt érzett szeretetükben megerõsödve tértek vissza a földi pokolból. A település önkormányzata nevében köszöntöm elsõként azokat a Zebegénybõl elhurcoltakat, akik még a borzalmak után is 65 évvel is itt ülhetnek közöttünk." Sinkó Vilmosné köszönetét fejezte ki Kapás László plébános-kanonoknak, hogy helyet adott a település templomában a megemlékezésnek, valamint a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány képviseletében dr. Szabó Györgyinek és Pálmai Bélának a nem felejtésre való buzdításért. Ezután Szegõ László (képünkön) dandártábornok tolmácsolta Schmitt Pál köztársasági elnök megemlékezõ gondolatait. Ebbõl idézünk: " Egy család számára természetes, hogy a saját legendáriumában a személyes történetekben megmaradnak az eltávozottak. De a nemzetnek is fontos az emlékezés. Mert a csapást mindannyian, együtt szenvedtük el. Az elhurcoltak nemcsak a helyi közösségekbõl hiányoztak, hanem az egész nemzetbõl. Az örökre ottmaradottak az egész ország veszteségei. Ezért szükséges és méltó, hogy a köztársasági elnök is megnyilatkozzon, ha róluk van szó. S bár személyesen ma nem lehetek Önökkel, osztozom fõhajtásukban. A Dunakanyar települései a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvánnyal és a német kisebbségi önkormányzatokkal karöltve pontosan tudják, mi az utódok kötelessége " Harrach Péter országgyûlési képviselõ párhuzamot vont az elhurcolás idején történtek és a mai Magyarországon történõ események közt. "Ártatlan emberek kerültek egy õrült eszmétõl vezérelt barbár hatalomnak a fogságába. Olyan emberek, akik három települést hagytak itt, azt a három települést, amelynek polgárai szorgos emberek voltak, családszeretõk és õrizték hagyományaikat. Azokat a hagyományokat, amelyek egy hazaszeretõ közösségnek az életét határozták meg. Amikor visszaemlékezünk ezekre az eseményekre, akkor az emberi szempont mellett az eszmei és a társadalmi szempontnak is meg kell jelennie. Az emberi szempont azt jelenti, hogy az életünket sokszor a külsõ körülmények határozzák meg, a sorsunkat ez szablya meg, akkor is, ha ezek kellemesek, akkor is, ha tragikusak, de a jellemünket az mutatja meg, hogyan kezeljük ezeket az eseményeket. Ahogy a visszaemlékezésekbõl hallhatjuk, azok az emberek, akik átélték ezeket a borzalmakat, azok odavitték az itthon tanultakat, az õ jellemüket, emberi tartásukat, családszeretetüket, összetartozásukat, és nem utolsó sorban azt a dolgos életet, ami ott helytállást biztosított számukra. De nemcsak emberi oldala van ennek az eseménysorozatnak, hanem közösségi is. Egyrészt - ahogy említettem - ez a három település olyan közösséget jelentett, olyan hagyományõrzõ településeket, ahol az õslakóknak megjelent a hazaszeretete is. És nemcsak a három település, hanem az egész nemzet sorsa fonódott össze valamiképpen az õ életükkel. Van valami közös abban, ami az akkori Magyarország és a mai Magyarország között van, és ez nem más, mint a nemzeti önrendelkezés sérülése. Akkor az õrült hatalom által vezé- nyelt barbár hatalom volt az, ami ezt kétségbe vonta. Ma egy másfajta világgal állunk szemben, egy olyan világgal, ahol a profit maximálás szempontja egyéni sorsokat tesz tönkre és egy nemzetet próbál megfojtani. Olyan világgal, ahol az ultraliberális eszmeiség törekvései mindent, ami nemzeti, ami közösségi, ami hagyományos és érték, azt megkérdõjelezi. De ahogy annak idején visszatértek a többségükben az elhurcoltak, és ahogy tudták az életüket tovább folytatni azok szerint az elvek és eszmék szerint, amiket otthonról hoztak, ugyanúgy majd a mi életünkben is helyreáll a rend, és ahogy az az õrült hatalom eltûnt, ugyanúgy ez a veszélyeztetettség is véget fog érni. A remény - különösen itt a templomban - kell, hogy éljen bennünk, mint ahogy élt az elhurcoltakban is a hitükbõl fakadó remény, ugyanúgy bennünk is egy igazabb, tisztább, szebb jövõnek a reménye éljen" - hallottuk Harrach Pétertõl. A kopjafánál Pálmai Béla, a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány elnöke beszélt arról, miért kell emlékezni az elhurcoltakra, majd a jelenlévõ önkormányzatok, szervezetek képviselõi és az elhurcoltak hozzátartozói elhelyezték a "nem felejtés" virágait. A megemlékezésen közremûködtek: a zebegényi énekkar, a Nagymarosi Férfikórus, a kismarosi Nachtigall kórus, a tengerészek és v. Csóka László.

4 4 Zebegény És mégis érdemes volt élni Amikor most 8-án a kopjafánál körültekintettem a mosolygó és könnyezõ szemek között, éve nem látott barátaimat fedeztem fel kik ifjúkori életem szerves részei voltak. A fõhajtás után szívszorítóan köszönték meg hogy 67 év után hozzátartozójukra emlékeztettünk. Én próbáltam elhárítani a köszönetet, mert itt ez a fõhajtás Pimpi és Szabó Györgyi nélkül soha nem történt volna meg. Igen, 60 év után végre Zebegényben éreztem magam. A szerdai nap pedig életem nagy élménye volt. Az egyik Németországból telefonáló, ki a robot túlélõje volt, a Duna TV-n látta a megemlékezést és megtudakolta elérhetõségemet, majd megköszönte a Zebegényben történteket. Az érdekes az volt, amikor megkérdezte van e valami közöm a Pierer Bélához, a Zebegénybe nõsülõ barátjához. Igen, õ volt a papám, válaszoltam, a telefonáló hangja elcsuklott és néma csönd majd egy elrebegett köszönöm után letette a kagylót. Pár perc, ismét cseng a telefon egy kitelepített nagymarosi köszönte a történteket, õ azt kérdezte, ismertem-e a nagymarosi Sallainé Pálmai Mariskát? Válaszom a következõ volt, igen õ volt papám testvére. Majd egy telefon Új- Zélandból, ismerem-e Zebegényben Pálmai Bélát, kivel Nagy Hideg-hegyen felejthetetlen sízéseket szerveztünk és ott felejthetetlen napokat töltöttünk. A válaszom a következõ volt: Igen én vagyok az a Pálmai Trehany és üdvözöllek dr. Magyari Gyurka. Szerdán este a befejezés a következõ volt: egy miniszterelnöki államtitkár (Becsey Zsolt) egy polgári kör összejövetelén elõadás keretében a következõt mondja: Végre a magyar svábság is hallat magáról egy szép méltóságteljes megemlékezést tartottak a svábság holokausztjáról Zebegényben. Beszédét befejezve dr. Galla János mûsorvezetõ a következõket mondta: ennek a fõhajtásnak fõ szervezõje itt ül az utolsó elõtti sor szélén, Béla, kérlek, állj fel. Próbáltam elhárítani a köszönõ tapsot és elmondani ez a fõhajtás a váci megyéspüspök és Szabó Györgyi közremûködése nélkül soha nem jöhetett volna létre, mert, de talán errõl inkább nem beszélek. Én úgy gondolom, vannak zebegényiek és vannak legalább ketten Zebegényben lakók és majdnem az utóbbiak gyõzedelmeskedtek. A tõlük kapott köszönõ levelet hadd ne ismertessem. Egy biztos, hogy mi és hogy történt nem érdemes vele foglalkozni, mindenesetre elhalálozott õseim és párom talán nem szégyellik utódjukat és férjüket, szóval igen, érdemes volt élni. TISZTELETTEL: PÁLMAI BÉLA Hallgatassék meg a másik fél is! (Egy vélemény margójára) Több mint tíz éve létrehoztam a Nemzet Emlékezés Haragja Alapítványt, és halálom esetére a jogfolytonosság esetére kijelöltem a megfelelõ utódot, aki biztosítani fogja a további mûködést. Sokan megkérdezték: mi motivált engem? Minden esetben azt válaszoltam, hogy hálából tettem. A közelmúltban elhangozott egy vélemény, mely szerint: "a rendezvények fölöslegesek, elég ötévenként szervezni valamit, miután nincs rá igény". Méltatlannak ítéltem meg a helyzetet, így elérkezett az idõ - bár nem szívesen -, kilépek a háttérbõl és bõvebben kifejtem az alapítás indokát. Eléggé köztudott, hogy Erdélybõl származunk, református vallásúak vagyunk és néhai édesapám katonatiszt volt a Horthy-érában. Az új rezsim megbélyegzett, ember számba se vett, "deklasszált elemnek" nyilvánítottak. Ezen "státusz" - minden soha nem felejthetõ következményeit - teljesen érdemtelenül hosszú éveken át viselni kellett. A kitelepítések sorozatában - ekkor három éves voltam - Zebegény és lakói be-, és elfogadtak minket és ki-ki ahogy tudott, segített nekünk. Ennek is köszönhetõ, hogy másokkal ellentétben nem kényszerültünk elhagyni hazánkat. Gyermekkorom nagy részét Zebegényben töltöttem. Az akkori emberek, élmények, a falu szépsége és bája, mindmind nagy hatást gyakoroltak életemre. Hiszem, hogy ezek az emlékek soha nem tûnnek el, mert maradandóak. Állíthatom ezt már közel 70 évesen. Csak egyet szeretnék ezek közül megemlíteni: idõs, református nagyszüleimnek fenntartott helye volt a zebegényi katolikus templomban. A református lelkész idõnként meglátogatta õket és házhoz vitte az Úrvacsorát. A vallás gyakorlásának ezt a sajátos módját a zebegényiek teljesen természetesnek tekintették, hiszen "Egy az Isten". Nem gondolom, hogy tovább kell magyaráznom azt, amit nekem Zebegény jelent. Mert én ide mindig hazajövök és megyek, amíg Isten segít ebben. Vallom, hogy a dolgokat - különösen a mai világban - a helyükre kell tenni. Ezért kijelentem, amíg az alapítvány és kuratóriuma vállalt szellemiségének megfelelõen törvényesen mûködik, betölti azt a funkciót, amit a céljaiban meghatározott, és belföldön - és külföldön egyaránt - elismerést vált ki, addig senkinek - nota bene senkinek - nem lehet elfogadható indoka és fõleg joga megkérdõjelezni létjogosultságát. Szerénytelenség nélkül állítom, hogy az alapítványi rendezvények sikere kihat a falura és lakóira is, miután mindenben nélkülözi az öncélúságot. Már most értesítek mindenkit, hogy ben és Isten segítségével minden évben megtartjuk rendezvényeinket, amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hálámat fejezem ki mindazoknak, akik önzetlen segítséget nyújtanak a rendezvények szervezésében. Kérem, tegyék ezt a jövõben is, mert meggyõzõdésem, hogy az ember egyedül nem, csak másokkal együtt képes bizonyos cselekedetekre. Kérem, tegyék ezt azért is, hogy minden évben elmondhassunk: Jövõre, veled, ugyanitt Zebegényben, a Kálvária-hegyen. Aki figyelmet szentelt írásomnak, megtisztelt vele és kérem, higgyék el semmiféle ártó szándék, hiúság vagy sértettség nem vezetett megírásakor. Kizárólag azért tettem, hogy a cikk címét adó örök alapelvre felhívjam a figyelmet, miszerint: "az életben semmi nem csak fekete és fehér, és mindennek legalább két oldala van". Így nyugodtan bízhatok gondolataim megfelelõ értékelésében. Optimizmusomat alapozom az eddigiekkel és a január 8-ával kapcsolatos pozitív tapasztalatokra és visszajelzésekre. Ezek megerõsítik, hogy az alapítványnak változatlanul mûködnie kell, talán nem volt hiábavaló létrehozása. Ennek megítélését a zebegényiek bölcs belátására bízom. V. DR. SZABÓ GYÖRGYI A JÓZSEF ATTILA UTCÁBÓL

5 Zebegény 5 "Otthonom az erdõ" rajzverseny zebegényi helyezettje Nagy sikerrel zárult az Ipoly Erdõ Zrt által kiírt "Otthonom az erdõ" rajzverseny, amely az Élõhelyek megõrzése és rekonstrukciója az Ipoly Erdõ Zrt. Közép-Magyarországi erdészetei területén" ímû projekt keretében valósult meg. Gyönyörû alkotások érkeztek az ország minden részérõl és határon túlról is. 304 intézménybõl 3490 rajzot küldtek a lelkes alkotók, 3 kategóriában (óvodás, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felsõ tagozat). Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak versenyében II. helyezett lett Hutter Zsófia Csenge, iskolánk tanulója. Gratulálunk a szép eredményhez! A kis herceg Vastapssal hálálta meg a szépszámú közönség a január 25-én késõ délután az iskola zsibongójában elhangzott elõadást, melynek címe: Jól csak a szíveddel látsz. E szövegbetétekkel díszített dalciklus szerzõi - Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg címû regénye alapján - Sillye Jenõ zeneszerzõ és Kovács Gábor szövegíró. Az elõadás elõtt Bárdos Szilvia igazgató köszöntötte a megjelenteket, ismertette a dalciklus szerzõinek életútját, valamint azt a célt, amiért a mûvet az iskola diákjai, tanárai elõadják. "Ha szóba kerül a magyar katolikus egyház elmúlt évtizedeinek evangelizációs munkája, biztos, hogy eszünkbe jut egy egészen új egyházzenei mûfaj megszületése is. Annál is inkább, mert a keresztény gitáros zene egyik Programajánló A Váci Tavaszi Fesztivál idén március 16-tól április 1-jéig tart. Ízelítõ a programokból. - Március 16. péntek 19 óra: Chameleon Jazz Band koncertje - Vendég: Szulák Andrea - A belépõjegy ára elõvételben: 1200, az elõadás napján: 1500 forint (mûvelõdési központ). - Március 17. szombat 19 óra: Bogányi Gergely koncertje - A belépõjegy ára elõvételben: 2200, az elõadás napján: 2500 forint (mûvelõdési központ). - Március 18. vasárnap 17 óra: Vox Humana énekkar hangversenye. Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola. Közremûködnek: Váci Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana Énekkar. Szólót énekel Kriszta Kinga, vezényel: Sándor Bence. A belépés díjtalan. elindítója, valamint sokáig egyedüli képviselõje, Sillye Jenõ neve és tevékenysége elválaszthatatlan a Dunakanyartól. Õ maga is ezt írta virtuális névjegykártyájára: 'A Duna mellett száll dalom, míg hazám útjain megyek zarándok utamon!' Több száz dal és sok nagyobb lélegzetû mû, oratórium jelzi zeneszerzõi munkásságát, melynek elismeréseként október 23. alkalmából megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést. A szerzõ 1976-ban ismerkedett meg Kovács Gábor papköltõvel, s a két alkotó között majd' egy évtizedre szoros munkakapcsolat alakult ki. Ennek egyik gyümölcse az 1982-ben született, s azóta is sikerútját járó Jól csak a szíveddel látsz címû dalciklus. A mûsor az összefogás és a szeretet gyönyörû példája. Ezért szeretném megköszönni mindazok önzetlen munkáját, akik hozzájárultak a produkcióhoz." Bárdos Szilvia ezután köszönetet mondott a támogatóknak és segítõknek, köztük a Demax-mûveknek - személy szerint Miklóssy Jánosnak és Szecsõdi Szilviának támogatásáért a plakátok és a pártolójegyek sokszorosításáért, Medvigy Miklós grafikusnak tervezõi munkájáért, a Nyitott Kör hozzájárulását az énekkar próbáihoz. Megköszönte Gratzálné Prétyi Krisztina, Karsainé Szentpéteri Bea és Kempfné Nagy Ágota pedagógusok közremûködését, valamint az énekkar minden tagjának a munkáját. Külön köszönetet mondott a zebegényi Nyugdíjas Klub támogatásáért, akik 30 ezer forinttal járultak hozzá az énekkar versenyeztetéséhez. "Csodás példája ez a nemzedékek együttmûködésének." - hallottuk. A mû elõadása tisztelgés volt a magyar kultúra napja elõtt, ugyanakkor lehetõség is nyílt pártolójegyek vásárlására, amelynek bevételét az énekkar versenyeztetési költségeinek támogatására fordítják. Az elõadás szereplõi: Gorelov-Kovács Éva - hegedû; Medvigy Miklós - gitár; Simon Viktória - oboa; Weidemann-Tóth Krisztina - fuvola; Krebsz Szabolcs és Hegedûs Balázs - szövegbetétek, a Szõnyi István Általános Iskola énekkara, vezényelt Csánkiné Tomeg Marianna.

6 6 Zebegény Karácsonyi készülõdés a cserkészeknél December mindenki számára a karácsonyra való készülõdést, felkészülést jelenti. Nincs ez máshogy a cserkészeknél sem. Adventi programjainkat az elsõ adventi szombaton kezdtük a már hagyománnyá vált teaházzal, melynek idén kará- Advent utolsó szombatján a fõtéren közös éneklést, teázást és szaloncukor keresést rendeztünk, valamint kihirdettük a Betlehem készítõ verseny eredményét, melyet Mundi Jánosné Erzsi néni nyert meg, aki több szép Betlehemet is készített. Az aranybányák nyomában, avagy cserkészportya Nagybörzsönyben Szokásunkhoz híven zebegényi - és idén szobi - cserkészeinkkel téli portyára mentünk a két ünnep között. Szálláshelyünknek Nagybörzsönyt választottuk, ugyanis elhatároztuk, hogy felkutatjuk a környékbeli aranybányákat. Ebbõl kifolyólag a keretmese egy expedíció volt, melynek célja, hogy megtalálja a börzsönybeli titokzatos érclelõhelyeket. Hogy miért titokzatos? A nagy-magyarországi ércbányákkal szemben ezeknek a tak ki, mint ahogy az is, hogy ki telepítette ide a bányászokat, mivel eredetileg a bányák egyházi területre estek, de mégis az okiratok királyi fennhatóságra utalnak, és arról sincs pontos információ, mikor zárták be végleg a kapuikat. Ezen rejtélyek megismerése során kutató csoportunk egy titkos rovásírással írt levél megfejtése után kiderítette, hogy a bányákat merrefelé keressük. El is indult csoportunk a Tilalmas-erdõn át a Kispogány lábához. Sajnos csonyi vásár hangulatot igyekeztünk kölcsönözni, Közösen díszítettük fel a cserkészotthont mindenféle karácsonyi vásárba illõ aprósággal. Mire készen lettünk a Mikulás is megérkezett, bár egy kicsit korán, hiszen még csak novembert írtunk. Ezután, a hangulat fokozása érdekében, karácsonyi filmet néztünk. Advent második vasárnapján közös mézeskalács-sütést rendeztünk. Eleinte csak a szokásos harangok, csillagok és fenyõfák készültek, ám nemsokára elszabadult mindenki fantáziája, és a sütõ teli lett házikó alapokkal, Mézikkel sõt, sóliszt gyurmából "Sózi" készült. A délutánt zenéléssel és énekléssel fejeztük be. Másnap (vasárnap) pedig elkezdtük a hittanosokkal közösen a Jézuska váró szentmisére való próbákat. December 24-én délután megajándékoztuk egymást, mindenkinek úgy kellett ajándékot hoznia, hogy csak helyben tudta meg, kinek is adja. Majd átvonultunk a templomba, ahol már vártak minket a hittanosok, és elpróbáltuk még egyszer a Betlehemest. A szentmisén nagy sikerrel adtuk elõ játékunkat. A mise végén szaloncukrot osztottunk a távozó híveknek. Mi így készültünk a karácsonyra. CSÓKA CILI 832 HAVAS BOLDOGASSZONY CSERKÉSZCSAPAT bányáknak jóval kisebb volt az érctartalmuk, így jelentõségük is. Hogy e miatt vagy sem, de a róluk szóló hivatalos okirat- azonban itt nem találtunk bányát. Így tovább indultunk arra, merre a régi források alapján lelõhelyet reméltünk. ok is jóval kevesebbek. Az elsõ forrás a mûködésükrõl az 1300-as évekbõl származik, de valószínû ekkor már rég mûködtek. Az is bizonytalan, hogy mennyi ércet bányászhat- Sajnos azonban itt sem jártunk sikerrel. Kicsit csalódottan indultunk haza, de természetesen jó kedvvel, hiszen a sok beszélgetés, nevetés elfeledtette a sikertelenséget.

7 Zebegény 7 Visszaérve a szállásra a plébánia nagyon kedves gondnokai bemutatták mind a Bányász - mind a Szent István templomot, hol kipróbálhattuk az orgonát, sõt a harangot is meghúzhattuk. Este, míg a vacsora készült, Csóka Zsófi az m1 stúdiójába varázsolt minket, hiszen egy fergetegesen jó "Magyarország, szeretlek!" játékot állított össze, ahol a fiúk és lányok mérhették össze egymással tudásukat, természetesen a lányok nyertek (bár igaz, csak egy kicsivel). A játék végére el is készült az ínycsiklandozó paprikás krumpli és almás süti. Vacsi után szabadprogram következett, egyesek beszélgettek, volt, aki lefeküdt aludni, páran pedig nekikezdtünk egy mûveltségi társasjátéknak. Éjfélre azonban már mindenki ágyban volt. Másnapra már csak a rendrakás maradt. Miután összepakoltunk kiadós reggelit csaptunk, majd egy (kölyök) pezsgõvel koccintottunk, hogy bár aranyat nem találtunk, mégis jól éreztük magunkat. Összeszedelõdzködtünk, majd szomorú búcsút intettünk Nagybörzsönynek, de megígértük, hogy nem utoljára jártunk itt. Szobon elváltunk szobi cserkésztestvéreinktõl, majd vonattal indultunk haza. Az ebédet már mindenki otthon fogyaszthatta, és közben a felejthetetlen kincskeresésrõl számolhatott be. CSÓKA CILI 832 HAVAS BOLDOGASSZONY CSEKÉSZCSAPAT Fontos telefonszámok mentõk 104 rendõrség 107 tûzoltóság 105 Polgárõrség 06/ Közvilágítási hibák bejelentése: a 06-20/ , vagy polgármesteri hivatal: 06-27/ Bunkó, jogar és más egyebek Valamikor az õsidõben az ember zsákmányolta a természettõl mindennapi élelmét: gyûjtögetett, halászott és vadászott. Egy fõs csapat élelmét - a régészek számításai szerint - kb. 100 négyzetkilométeres terület biztosította, azt kellett megvédeniük minden erõvel, ha találkoztak szomszédos élelemszerzõ csoporttal. Vita nem volt, gyõzött az erõsebb. Nagy bunkóhoz (bunkósbothoz) nagy és erõs ember kellett. Évezredek múltával aztán kétfelé ágazik a fejlõdés, ugyanis megjelenik hatalmi jelképként is: uralkodói bot, királyi jogar, fõpapi pásztorbot, hadvezéri (marsall) bot, stb. alakban. A másik elágazás a fegyver, a "népszerû" buzogány. Természetesen vita a "modern" idõkben sem volt igazán, döntött az istenítélet, párbaj, égtek a máglyák. Az uralkodók büszkén vésették rá ágyúikra: "Ultima ratio regum" (a királyok végsõ érve). De mit is értünk vitán? A magyar köznyelv használja még a vitára a veszekedés, civakodás, vádaskodás, szópárbaj, stb. szavakat is. Pedig a vita jelentése egyértelmû: személyek szellemi küzdelme. (Bizonyításra, illetve cáfolására felhozott tény, vagy megállapítás). Tehát a vita szellemi küzdelem, ez a lényeg! A veszekedésnél valakit szidok, sértegetek indulatosan. (Kiemelt szó az indulat!) Jelentõs különbség még az is, hogy a vita célja a meggyõzés és nem a legyõzés, nincs vesztes, csak gyõztes, ugyanis a vitázók tudást (ismeretet) nyertek. A mindennapi életben sokszor kell vitatkoznunk (ha merünk!) munkahelyen, ügyintézés közben, hivatalos fórumokon. A vita elõtt néhány szempontot érdemes azért mérlegelnünk. Elõször is érdemes-e egyáltalán vitába szállnunk? Gyerekkel, részeggel, fanatikussal ne állj le! Ki tudod-e zárni érvelésedkor az indulatot, haragot? Tudsz-e halkan, megfontoltan, taglejtéseket kizárva beszélni? Érvelésedkor nagy hiba a "tekintélyérvelés"! Néhány hete Szobon volt egy kevés idõm - vonatindulásig - kávét inni. A büfében üdítõt ivott a számomra ismeretlen fiatalember, amikor beléptem. Megszakíthattam a monológját, mert kis szünet után folytatta a mondandóját. Amíg kavartam a kávét, hozzám fordulva kö- zölte, hogy Szob hõs város, mert milyen bátran harcoltak 1956-ban (!) az orosz tankok ellen! Több tucat T- 34-es tankot kilõttek a hõs nemzetõrök, az Ipoly vörös volt a vértõl. Mindenki hallgatott, én meg nem bírtam ki a hallgatást. Csak annyit mondtam "Mondja, honnan vette ezt a sok badarságot?" Meghökkent, aztán szó szerint annyit sziszegett a fülembe: "Ez nem badarság, Uram! Nekem a nagyapám szobi, õ mesélte el nekem! A nagyapám meg nem szokott hazudni!" Itt hagytam abba a beszélgetést Nem volt értelme a vitának. Ha az érvekbõl kifogytál és nem tudtad meggyõzni a vitapartneredet, akkor ne a másikban keresd a hibát. A te "készülékedben" volt a hiba. De az is hiba, ha a vita "tárgyát" megváltoztatják menetközben, vagy elfelejtik! Az 1800-as évek derekán három ország (Dánia, Poroszország, Ausztria) állt egymással éles vitában. Schleswig-Holstein hercegségek hovatartozása volt a bonyodalom oka. Amikor megkérdezték Palmerston brit politikust, hogy árulja el már a vita lényegét, állítólag ezt mondta, nagyon bonyolult ügyrõl van szó, csak három ember értette a vita lényegét! A három emberhez tartozott Albert herceg, Viktória brit királynõ férje, aki már meghalt. Egy német professzor, aki beleõrült a vitába, a harmadik õ maga Palmerstron, aki viszont elfelejtette, hogy mirõl is van szó Összefoglalva írásom lényegét: vitatkozni nehéz, sokszor hálátlan feladatot jelent. De életünk szerves része! FERENCZY EMIL A Dunakanyar Magyarság Népiskola elõadásai - Február óra: Kobzos Kiss Tamás - Az énekmondás évszázadai - Március óra: Szántai Lajos elõadása Az elõadások helyszíne: zebegényi könyvtár.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. október 25-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. október 25-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. október 25-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Lőrincz Imre Attila polgármester Fazekas Lászlóné

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 5/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-14/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében.

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaim! Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Májusnak e tájékán

Részletesebben

PROGRAMOK A SZÉCHENYI TÉREN November 29. (szombat) KEDVES ESZTERGOMI POLGÁROK, KEDVES VENDÉGEINK! November 30. (vasárnap) December 5.

PROGRAMOK A SZÉCHENYI TÉREN November 29. (szombat) KEDVES ESZTERGOMI POLGÁROK, KEDVES VENDÉGEINK! November 30. (vasárnap) December 5. P R O G R A M F Ü Z E T ESZTERGOMI CSILLAGVÁRÓ KEDVES ESZTERGOMI POLGÁROK, KEDVES VENDÉGEINK! Ma újra Karácsony elé harangozom a szíveinket. írja Babits Mihály. Az advent várakozásának idõszakában tisztul,

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben