Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra. Betörés! Zebegény önkormányzatának lapja"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra A málenkij robot elhurcoltjaira - az áldozatokra és a még köztünk élõkre - emlékeztünk január 8-án délelõtt a Havasboldogasszony templomban, ahol Beer Miklós megyéspüspök és Kapás László plébános, kanonok szentmisét mutatott be, majd a templom elõtti téren lévõ, az elhurcoltak emlékére állított kopjafánál helyezték el a jelenlévõk a nem felejtés koszorúit, virágait. Az emlékezésen többek közt jelen volt Harrach Péter országgyûlési képviselõ a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje, Schmitt Pál köztársasági elnök képviseletében Szegõ László dandártábornok, fõhadsegéd, Petrovics László Nagymaros, Poldauf Gábor Kismaros, Hayer Mihály Szendehely polgármestere. Schmidt Józsefné Berkenye polgármestere köszöntését küldte a megjelenteknek, mert nem tudott eljönni, hiszen településén ugyanezen idõben rendezték a málenkij robotra való emlékezést. Jelen voltak Nagymaros és Kismaros német önkormányzatainak és Észak-Magyarországi Németek Országos Szövetségének képviselõi. Ott voltak a szomszédos településekrõl érkezett vendégek közt azok, akik maguk is részesei voltak e szörnyû megpróbáltatásnak, és azok is, akik hozzátartozóikra emlékeztek. A szentmise elején Kapás László köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: minden karácsonykor, nemcsak amióta itt szolgál a községben, hanem 62 éve már a karácsonykor hazaérkezett malenkij robotosokért ajánlják fel az éjféli szentmisét: az élõkért és a holtakért. Minden január elsõ napjaiban megemlékeznek róluk, gyertyákat, mécseseket gyújtanak, koszorúznak a kopjafánál, imádságos lélekkel gondolnak az elhunyt áldozatokra és az élõkre, akik megjárták a szovjet poklot. Beer Miklós a szentmise elõtti bevezetõ szavaiban elmondta: "Ezen az emléknapon egyházunk az ortodox karácsonyt, a vízkereszt ünnepét üli. Új alkalom arra, hogy Jézus Krisztus személyén keresztül megértsük az Úristen szeretetét, megértsük azt, hogy az õ isteni törvénye, a szeretet törvénye irányítja történelmünket. És ebben a fájó emlékezésben ez adjon nekünk reménységet, hogy Urunk Jézus Krisztus személyében a mi szabadító Istenünk velünk van." Az emlékezõ szentmise után Sinkó Vilmosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd emlékeztetett arra a szomorú napra, mi történt január 5-ikén Zebegényben. "A II. világháború lezárása után ez volt a megtorlás kezdete. Mint német ajkú településrõl száztizenegy férfit és nõt írtak össze és hurcoltak el kényszermunkára, málenkij robotra a Szovjetunióba, Ukrajna területeire. Harmincan soha nem tértek vissza, ismeretlen helyen nyugszanak. Akik a keserves megpróbáltatásokat túlélték, betegen, legyengülve két és fél év után tértek haza. Az utolsó hazatérõk július 28-án szálltak le a vonatról. A sváb települések lakói szomorúan emlékeznek eme gyászos eseményre. folytatás a 3. oldalon január Betörés! Tisztelt Zebegényi Polgárok! január 20-ára virradóra betörtek községünk óvodájába. Fogalmam nincs, miért gondolta az ismeretlen elkövetõ, hogy egy óvodában számára használható értéket talál. Pedig talált. Mégpedig forintot, amit óvodásaink szülei adtak össze, s amibõl a 20-án érkezõ a gyermekek megajándékozására szánt könyveket ki kellett volna fizetni. Példaértékû az az összefogás, ahogyan a szülõk az elõállt helyzetben gyûjtést szervezve igyekeztek pótolni a könyvek árát. És példátlan, hogy valaki Zebegényben gyermekektõl képes lopni, megrövidíteni az óvodánkban nevelt gyermekeket. És nem csupán az eltulajdonított pénzrõl van szó, hanem az okozott anyagi és erkölcsi kárról. A bejárati ajtót a rongálás után nem kevés pénzbõl lehet helyreállítani, bár az ajtó sohasem lesz olyan, mint újkorában volt. És az erkölcsi kár sem elhanyagolható, hiszen egyre többször bebizonyosodik, helyben lakó szarka fosztogat a településen. Tisztelt polgártársaim! Kérek mindenkit, legyen segítségünkre abban, hogy a szarka ne tudjon munkálkodni. Figyeljünk környezetünkre. Ha valamilyen rendellenességet tapasztalunk, jelezzünk a rendõrség felé. Õrizzük a közösség értékeit is, ugyanúgy, mint ahogyan saját személyes értékeinket is õrizzük. Köszönjük. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER

2 2 Zebegény Február 15-ig rendezhetik az adótartozásokat Zebegény Község Képviselõ-testülete január 17-én tartotta idei elsõ ülését, melyen egyebek közt a következõ döntések születtek: - a képviselõ-testület a pénzügyi, közbeszerzési, településfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és ügyrendi bizottság javaslatát figyelembe véve úgy határozott, hogy a köztisztviselõk évi cafetéria keretét a évi összeg változatlanul hagyásával, bruttó forint összegben állapítja meg; 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 1/2012. (I. 18.) számú rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 5/ (III. 16.) számú rendelet módosítására megalkotta; 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõl szóló 2/2012. (I. 18.) számú rendeletét megalkotta; 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3/2012. (I. 18.) számú rendeletét, a helyi környezetvédelem szabályairól szóló, módosított 1/2009. (II. 4.) számú rendelet módosítására megalkotta; 5 igen szavazattal (Ferenczi Ernõ Ervin alpolgármester, Bernáthné Polyák Laura, Csókáné Salamon Melitta, Kórusz Beáta, Pásztor László képviselõk), ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással (Sinkó Vilmosné polgármester, Faludiné Kmetty Éva képviselõ) a 4/ (I. 18.) számú rendeletét, a helyi környezetvédelem szabályairól szóló móosított 1/2009. (II. 04.) számú rendelet módosítására megalkotta; - elfogadták a polgármester és a bizottsági elnökök féléves beszámolóját az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és tevékenységükrõl; - a képviselõ-testület a évi CLVI. tv ban foglaltak alapján támogatja, hogy az önkormányzati adóhatóság február 15-tõl nyilvánosságra hozza az adótartozással rendelkezõk nevét, címét és a tartozás összegét. Egyúttal felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az önkormányzat újságjában és a honlapon tegyen közzé felhívást, mely szerint: A helyi adó és gépjármûadó vonatkozásában adótartozással rendelkezõ személyek február 15-ig rendezhetik tartozásukat. A február 15. után adótartozással rendelkezõ személyek nevét, címét és az adótartozás összegét az adóhatóság nyilvánosságra hozza a évi CLVI. tv a alapján. A név szerinti szavazásnál Bernáthné Polyák Laura képviselõ nemmel szavazott, Kórusz Beáta képviselõ tartózkodott. - döntés született arról, hogy - pénzügyi, közbeszerzési, településfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és ügyrendi bizottság javaslatát figyelembe véve - az OTP Bank Nyrt által a villanyóra költségének támogatására felvállalt havi forint összegû szerzõdést nem kívánják megkötni, mivel az elmúlt évben a bankautomata által használt villanyóra fogyasztása havi forintot meghaladó összegû volt. Fentiek alapján felkérik az OTP Bank Nyrt-t, hogy a bankautomata által használt villanyórát írassa a nevére, mivel az önkormányzat nem kívánja január 1-tõl tovább felvállalni a villanyóra fogyasztásának megfizetését; - A testület az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság külsõs tagjának, Kõszegi Renátának lemondását tudomásul vette és helyére Máté Endrét választotta meg. A DMRV Zrt közleménye Tisztelt Fogyasztóink! FELHÍVJUK A HELYI ADÓ ÉS GÉPJÁRMÛADÓ VONATKOZÁSÁBAN ADÓTARTOZÁSSAL REN- DELKEZÕ SZEMÉLYE- KET, HOGY FEB- RUÁR 15-IG RENDEZHE- TIK TARTOZÁSUKAT. A FEBRUÁR 15. UTÁN AZ ADÓTARTO- ZÁSSAL RENDELKEZÕ SZEMÉLYEK NEVÉT, CÍ- MÉT ÉS AZ ADÓTARTO- ZÁS ÖSSZEGÉT AZ ADÓ- HATÓSÁG NYILVÁNOS- SÁGRA HOZZA A ÉVI CLVI. TV A ALAPJÁN. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Zebegény település Önkormányzata december 31. napjáig nem hozta meg a évi ivóvíz- és csatornadíjra vonatkozó rendeletét, így a víziközmû-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 76. (1) bek. b.) pontjában foglalt átmeneti rendelkezéseket alkalmazva társaságunk február 1. napjától bruttó 4,2 százalékos díjemelést érvényesített. DMRV ZRT

3 Zebegény 3 Három település együtt emlékezett az elhurcoltakra folytatás az 1. oldalról Ezért voltunk ma is itt, közös gyászmisén, emlékezve arra a harminc zebegényi lakosra, akik soha nem tértek vissza szeretett településükre, és hálát adva hálaadó szentmisén tisztelettel adózva azoknak, akik két és fél év viszontagságai után lefogyva, testiekben megtörve, azonban lelkiekben, hazaszeretetben, településük iránt érzett szeretetükben megerõsödve tértek vissza a földi pokolból. A település önkormányzata nevében köszöntöm elsõként azokat a Zebegénybõl elhurcoltakat, akik még a borzalmak után is 65 évvel is itt ülhetnek közöttünk." Sinkó Vilmosné köszönetét fejezte ki Kapás László plébános-kanonoknak, hogy helyet adott a település templomában a megemlékezésnek, valamint a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány képviseletében dr. Szabó Györgyinek és Pálmai Bélának a nem felejtésre való buzdításért. Ezután Szegõ László (képünkön) dandártábornok tolmácsolta Schmitt Pál köztársasági elnök megemlékezõ gondolatait. Ebbõl idézünk: " Egy család számára természetes, hogy a saját legendáriumában a személyes történetekben megmaradnak az eltávozottak. De a nemzetnek is fontos az emlékezés. Mert a csapást mindannyian, együtt szenvedtük el. Az elhurcoltak nemcsak a helyi közösségekbõl hiányoztak, hanem az egész nemzetbõl. Az örökre ottmaradottak az egész ország veszteségei. Ezért szükséges és méltó, hogy a köztársasági elnök is megnyilatkozzon, ha róluk van szó. S bár személyesen ma nem lehetek Önökkel, osztozom fõhajtásukban. A Dunakanyar települései a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvánnyal és a német kisebbségi önkormányzatokkal karöltve pontosan tudják, mi az utódok kötelessége " Harrach Péter országgyûlési képviselõ párhuzamot vont az elhurcolás idején történtek és a mai Magyarországon történõ események közt. "Ártatlan emberek kerültek egy õrült eszmétõl vezérelt barbár hatalomnak a fogságába. Olyan emberek, akik három települést hagytak itt, azt a három települést, amelynek polgárai szorgos emberek voltak, családszeretõk és õrizték hagyományaikat. Azokat a hagyományokat, amelyek egy hazaszeretõ közösségnek az életét határozták meg. Amikor visszaemlékezünk ezekre az eseményekre, akkor az emberi szempont mellett az eszmei és a társadalmi szempontnak is meg kell jelennie. Az emberi szempont azt jelenti, hogy az életünket sokszor a külsõ körülmények határozzák meg, a sorsunkat ez szablya meg, akkor is, ha ezek kellemesek, akkor is, ha tragikusak, de a jellemünket az mutatja meg, hogyan kezeljük ezeket az eseményeket. Ahogy a visszaemlékezésekbõl hallhatjuk, azok az emberek, akik átélték ezeket a borzalmakat, azok odavitték az itthon tanultakat, az õ jellemüket, emberi tartásukat, családszeretetüket, összetartozásukat, és nem utolsó sorban azt a dolgos életet, ami ott helytállást biztosított számukra. De nemcsak emberi oldala van ennek az eseménysorozatnak, hanem közösségi is. Egyrészt - ahogy említettem - ez a három település olyan közösséget jelentett, olyan hagyományõrzõ településeket, ahol az õslakóknak megjelent a hazaszeretete is. És nemcsak a három település, hanem az egész nemzet sorsa fonódott össze valamiképpen az õ életükkel. Van valami közös abban, ami az akkori Magyarország és a mai Magyarország között van, és ez nem más, mint a nemzeti önrendelkezés sérülése. Akkor az õrült hatalom által vezé- nyelt barbár hatalom volt az, ami ezt kétségbe vonta. Ma egy másfajta világgal állunk szemben, egy olyan világgal, ahol a profit maximálás szempontja egyéni sorsokat tesz tönkre és egy nemzetet próbál megfojtani. Olyan világgal, ahol az ultraliberális eszmeiség törekvései mindent, ami nemzeti, ami közösségi, ami hagyományos és érték, azt megkérdõjelezi. De ahogy annak idején visszatértek a többségükben az elhurcoltak, és ahogy tudták az életüket tovább folytatni azok szerint az elvek és eszmék szerint, amiket otthonról hoztak, ugyanúgy majd a mi életünkben is helyreáll a rend, és ahogy az az õrült hatalom eltûnt, ugyanúgy ez a veszélyeztetettség is véget fog érni. A remény - különösen itt a templomban - kell, hogy éljen bennünk, mint ahogy élt az elhurcoltakban is a hitükbõl fakadó remény, ugyanúgy bennünk is egy igazabb, tisztább, szebb jövõnek a reménye éljen" - hallottuk Harrach Pétertõl. A kopjafánál Pálmai Béla, a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány elnöke beszélt arról, miért kell emlékezni az elhurcoltakra, majd a jelenlévõ önkormányzatok, szervezetek képviselõi és az elhurcoltak hozzátartozói elhelyezték a "nem felejtés" virágait. A megemlékezésen közremûködtek: a zebegényi énekkar, a Nagymarosi Férfikórus, a kismarosi Nachtigall kórus, a tengerészek és v. Csóka László.

4 4 Zebegény És mégis érdemes volt élni Amikor most 8-án a kopjafánál körültekintettem a mosolygó és könnyezõ szemek között, éve nem látott barátaimat fedeztem fel kik ifjúkori életem szerves részei voltak. A fõhajtás után szívszorítóan köszönték meg hogy 67 év után hozzátartozójukra emlékeztettünk. Én próbáltam elhárítani a köszönetet, mert itt ez a fõhajtás Pimpi és Szabó Györgyi nélkül soha nem történt volna meg. Igen, 60 év után végre Zebegényben éreztem magam. A szerdai nap pedig életem nagy élménye volt. Az egyik Németországból telefonáló, ki a robot túlélõje volt, a Duna TV-n látta a megemlékezést és megtudakolta elérhetõségemet, majd megköszönte a Zebegényben történteket. Az érdekes az volt, amikor megkérdezte van e valami közöm a Pierer Bélához, a Zebegénybe nõsülõ barátjához. Igen, õ volt a papám, válaszoltam, a telefonáló hangja elcsuklott és néma csönd majd egy elrebegett köszönöm után letette a kagylót. Pár perc, ismét cseng a telefon egy kitelepített nagymarosi köszönte a történteket, õ azt kérdezte, ismertem-e a nagymarosi Sallainé Pálmai Mariskát? Válaszom a következõ volt, igen õ volt papám testvére. Majd egy telefon Új- Zélandból, ismerem-e Zebegényben Pálmai Bélát, kivel Nagy Hideg-hegyen felejthetetlen sízéseket szerveztünk és ott felejthetetlen napokat töltöttünk. A válaszom a következõ volt: Igen én vagyok az a Pálmai Trehany és üdvözöllek dr. Magyari Gyurka. Szerdán este a befejezés a következõ volt: egy miniszterelnöki államtitkár (Becsey Zsolt) egy polgári kör összejövetelén elõadás keretében a következõt mondja: Végre a magyar svábság is hallat magáról egy szép méltóságteljes megemlékezést tartottak a svábság holokausztjáról Zebegényben. Beszédét befejezve dr. Galla János mûsorvezetõ a következõket mondta: ennek a fõhajtásnak fõ szervezõje itt ül az utolsó elõtti sor szélén, Béla, kérlek, állj fel. Próbáltam elhárítani a köszönõ tapsot és elmondani ez a fõhajtás a váci megyéspüspök és Szabó Györgyi közremûködése nélkül soha nem jöhetett volna létre, mert, de talán errõl inkább nem beszélek. Én úgy gondolom, vannak zebegényiek és vannak legalább ketten Zebegényben lakók és majdnem az utóbbiak gyõzedelmeskedtek. A tõlük kapott köszönõ levelet hadd ne ismertessem. Egy biztos, hogy mi és hogy történt nem érdemes vele foglalkozni, mindenesetre elhalálozott õseim és párom talán nem szégyellik utódjukat és férjüket, szóval igen, érdemes volt élni. TISZTELETTEL: PÁLMAI BÉLA Hallgatassék meg a másik fél is! (Egy vélemény margójára) Több mint tíz éve létrehoztam a Nemzet Emlékezés Haragja Alapítványt, és halálom esetére a jogfolytonosság esetére kijelöltem a megfelelõ utódot, aki biztosítani fogja a további mûködést. Sokan megkérdezték: mi motivált engem? Minden esetben azt válaszoltam, hogy hálából tettem. A közelmúltban elhangozott egy vélemény, mely szerint: "a rendezvények fölöslegesek, elég ötévenként szervezni valamit, miután nincs rá igény". Méltatlannak ítéltem meg a helyzetet, így elérkezett az idõ - bár nem szívesen -, kilépek a háttérbõl és bõvebben kifejtem az alapítás indokát. Eléggé köztudott, hogy Erdélybõl származunk, református vallásúak vagyunk és néhai édesapám katonatiszt volt a Horthy-érában. Az új rezsim megbélyegzett, ember számba se vett, "deklasszált elemnek" nyilvánítottak. Ezen "státusz" - minden soha nem felejthetõ következményeit - teljesen érdemtelenül hosszú éveken át viselni kellett. A kitelepítések sorozatában - ekkor három éves voltam - Zebegény és lakói be-, és elfogadtak minket és ki-ki ahogy tudott, segített nekünk. Ennek is köszönhetõ, hogy másokkal ellentétben nem kényszerültünk elhagyni hazánkat. Gyermekkorom nagy részét Zebegényben töltöttem. Az akkori emberek, élmények, a falu szépsége és bája, mindmind nagy hatást gyakoroltak életemre. Hiszem, hogy ezek az emlékek soha nem tûnnek el, mert maradandóak. Állíthatom ezt már közel 70 évesen. Csak egyet szeretnék ezek közül megemlíteni: idõs, református nagyszüleimnek fenntartott helye volt a zebegényi katolikus templomban. A református lelkész idõnként meglátogatta õket és házhoz vitte az Úrvacsorát. A vallás gyakorlásának ezt a sajátos módját a zebegényiek teljesen természetesnek tekintették, hiszen "Egy az Isten". Nem gondolom, hogy tovább kell magyaráznom azt, amit nekem Zebegény jelent. Mert én ide mindig hazajövök és megyek, amíg Isten segít ebben. Vallom, hogy a dolgokat - különösen a mai világban - a helyükre kell tenni. Ezért kijelentem, amíg az alapítvány és kuratóriuma vállalt szellemiségének megfelelõen törvényesen mûködik, betölti azt a funkciót, amit a céljaiban meghatározott, és belföldön - és külföldön egyaránt - elismerést vált ki, addig senkinek - nota bene senkinek - nem lehet elfogadható indoka és fõleg joga megkérdõjelezni létjogosultságát. Szerénytelenség nélkül állítom, hogy az alapítványi rendezvények sikere kihat a falura és lakóira is, miután mindenben nélkülözi az öncélúságot. Már most értesítek mindenkit, hogy ben és Isten segítségével minden évben megtartjuk rendezvényeinket, amelyre nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hálámat fejezem ki mindazoknak, akik önzetlen segítséget nyújtanak a rendezvények szervezésében. Kérem, tegyék ezt a jövõben is, mert meggyõzõdésem, hogy az ember egyedül nem, csak másokkal együtt képes bizonyos cselekedetekre. Kérem, tegyék ezt azért is, hogy minden évben elmondhassunk: Jövõre, veled, ugyanitt Zebegényben, a Kálvária-hegyen. Aki figyelmet szentelt írásomnak, megtisztelt vele és kérem, higgyék el semmiféle ártó szándék, hiúság vagy sértettség nem vezetett megírásakor. Kizárólag azért tettem, hogy a cikk címét adó örök alapelvre felhívjam a figyelmet, miszerint: "az életben semmi nem csak fekete és fehér, és mindennek legalább két oldala van". Így nyugodtan bízhatok gondolataim megfelelõ értékelésében. Optimizmusomat alapozom az eddigiekkel és a január 8-ával kapcsolatos pozitív tapasztalatokra és visszajelzésekre. Ezek megerõsítik, hogy az alapítványnak változatlanul mûködnie kell, talán nem volt hiábavaló létrehozása. Ennek megítélését a zebegényiek bölcs belátására bízom. V. DR. SZABÓ GYÖRGYI A JÓZSEF ATTILA UTCÁBÓL

5 Zebegény 5 "Otthonom az erdõ" rajzverseny zebegényi helyezettje Nagy sikerrel zárult az Ipoly Erdõ Zrt által kiírt "Otthonom az erdõ" rajzverseny, amely az Élõhelyek megõrzése és rekonstrukciója az Ipoly Erdõ Zrt. Közép-Magyarországi erdészetei területén" ímû projekt keretében valósult meg. Gyönyörû alkotások érkeztek az ország minden részérõl és határon túlról is. 304 intézménybõl 3490 rajzot küldtek a lelkes alkotók, 3 kategóriában (óvodás, általános iskola alsó tagozat, általános iskola felsõ tagozat). Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak versenyében II. helyezett lett Hutter Zsófia Csenge, iskolánk tanulója. Gratulálunk a szép eredményhez! A kis herceg Vastapssal hálálta meg a szépszámú közönség a január 25-én késõ délután az iskola zsibongójában elhangzott elõadást, melynek címe: Jól csak a szíveddel látsz. E szövegbetétekkel díszített dalciklus szerzõi - Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg címû regénye alapján - Sillye Jenõ zeneszerzõ és Kovács Gábor szövegíró. Az elõadás elõtt Bárdos Szilvia igazgató köszöntötte a megjelenteket, ismertette a dalciklus szerzõinek életútját, valamint azt a célt, amiért a mûvet az iskola diákjai, tanárai elõadják. "Ha szóba kerül a magyar katolikus egyház elmúlt évtizedeinek evangelizációs munkája, biztos, hogy eszünkbe jut egy egészen új egyházzenei mûfaj megszületése is. Annál is inkább, mert a keresztény gitáros zene egyik Programajánló A Váci Tavaszi Fesztivál idén március 16-tól április 1-jéig tart. Ízelítõ a programokból. - Március 16. péntek 19 óra: Chameleon Jazz Band koncertje - Vendég: Szulák Andrea - A belépõjegy ára elõvételben: 1200, az elõadás napján: 1500 forint (mûvelõdési központ). - Március 17. szombat 19 óra: Bogányi Gergely koncertje - A belépõjegy ára elõvételben: 2200, az elõadás napján: 2500 forint (mûvelõdési központ). - Március 18. vasárnap 17 óra: Vox Humana énekkar hangversenye. Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola. Közremûködnek: Váci Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana Énekkar. Szólót énekel Kriszta Kinga, vezényel: Sándor Bence. A belépés díjtalan. elindítója, valamint sokáig egyedüli képviselõje, Sillye Jenõ neve és tevékenysége elválaszthatatlan a Dunakanyartól. Õ maga is ezt írta virtuális névjegykártyájára: 'A Duna mellett száll dalom, míg hazám útjain megyek zarándok utamon!' Több száz dal és sok nagyobb lélegzetû mû, oratórium jelzi zeneszerzõi munkásságát, melynek elismeréseként október 23. alkalmából megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést. A szerzõ 1976-ban ismerkedett meg Kovács Gábor papköltõvel, s a két alkotó között majd' egy évtizedre szoros munkakapcsolat alakult ki. Ennek egyik gyümölcse az 1982-ben született, s azóta is sikerútját járó Jól csak a szíveddel látsz címû dalciklus. A mûsor az összefogás és a szeretet gyönyörû példája. Ezért szeretném megköszönni mindazok önzetlen munkáját, akik hozzájárultak a produkcióhoz." Bárdos Szilvia ezután köszönetet mondott a támogatóknak és segítõknek, köztük a Demax-mûveknek - személy szerint Miklóssy Jánosnak és Szecsõdi Szilviának támogatásáért a plakátok és a pártolójegyek sokszorosításáért, Medvigy Miklós grafikusnak tervezõi munkájáért, a Nyitott Kör hozzájárulását az énekkar próbáihoz. Megköszönte Gratzálné Prétyi Krisztina, Karsainé Szentpéteri Bea és Kempfné Nagy Ágota pedagógusok közremûködését, valamint az énekkar minden tagjának a munkáját. Külön köszönetet mondott a zebegényi Nyugdíjas Klub támogatásáért, akik 30 ezer forinttal járultak hozzá az énekkar versenyeztetéséhez. "Csodás példája ez a nemzedékek együttmûködésének." - hallottuk. A mû elõadása tisztelgés volt a magyar kultúra napja elõtt, ugyanakkor lehetõség is nyílt pártolójegyek vásárlására, amelynek bevételét az énekkar versenyeztetési költségeinek támogatására fordítják. Az elõadás szereplõi: Gorelov-Kovács Éva - hegedû; Medvigy Miklós - gitár; Simon Viktória - oboa; Weidemann-Tóth Krisztina - fuvola; Krebsz Szabolcs és Hegedûs Balázs - szövegbetétek, a Szõnyi István Általános Iskola énekkara, vezényelt Csánkiné Tomeg Marianna.

6 6 Zebegény Karácsonyi készülõdés a cserkészeknél December mindenki számára a karácsonyra való készülõdést, felkészülést jelenti. Nincs ez máshogy a cserkészeknél sem. Adventi programjainkat az elsõ adventi szombaton kezdtük a már hagyománnyá vált teaházzal, melynek idén kará- Advent utolsó szombatján a fõtéren közös éneklést, teázást és szaloncukor keresést rendeztünk, valamint kihirdettük a Betlehem készítõ verseny eredményét, melyet Mundi Jánosné Erzsi néni nyert meg, aki több szép Betlehemet is készített. Az aranybányák nyomában, avagy cserkészportya Nagybörzsönyben Szokásunkhoz híven zebegényi - és idén szobi - cserkészeinkkel téli portyára mentünk a két ünnep között. Szálláshelyünknek Nagybörzsönyt választottuk, ugyanis elhatároztuk, hogy felkutatjuk a környékbeli aranybányákat. Ebbõl kifolyólag a keretmese egy expedíció volt, melynek célja, hogy megtalálja a börzsönybeli titokzatos érclelõhelyeket. Hogy miért titokzatos? A nagy-magyarországi ércbányákkal szemben ezeknek a tak ki, mint ahogy az is, hogy ki telepítette ide a bányászokat, mivel eredetileg a bányák egyházi területre estek, de mégis az okiratok királyi fennhatóságra utalnak, és arról sincs pontos információ, mikor zárták be végleg a kapuikat. Ezen rejtélyek megismerése során kutató csoportunk egy titkos rovásírással írt levél megfejtése után kiderítette, hogy a bányákat merrefelé keressük. El is indult csoportunk a Tilalmas-erdõn át a Kispogány lábához. Sajnos csonyi vásár hangulatot igyekeztünk kölcsönözni, Közösen díszítettük fel a cserkészotthont mindenféle karácsonyi vásárba illõ aprósággal. Mire készen lettünk a Mikulás is megérkezett, bár egy kicsit korán, hiszen még csak novembert írtunk. Ezután, a hangulat fokozása érdekében, karácsonyi filmet néztünk. Advent második vasárnapján közös mézeskalács-sütést rendeztünk. Eleinte csak a szokásos harangok, csillagok és fenyõfák készültek, ám nemsokára elszabadult mindenki fantáziája, és a sütõ teli lett házikó alapokkal, Mézikkel sõt, sóliszt gyurmából "Sózi" készült. A délutánt zenéléssel és énekléssel fejeztük be. Másnap (vasárnap) pedig elkezdtük a hittanosokkal közösen a Jézuska váró szentmisére való próbákat. December 24-én délután megajándékoztuk egymást, mindenkinek úgy kellett ajándékot hoznia, hogy csak helyben tudta meg, kinek is adja. Majd átvonultunk a templomba, ahol már vártak minket a hittanosok, és elpróbáltuk még egyszer a Betlehemest. A szentmisén nagy sikerrel adtuk elõ játékunkat. A mise végén szaloncukrot osztottunk a távozó híveknek. Mi így készültünk a karácsonyra. CSÓKA CILI 832 HAVAS BOLDOGASSZONY CSERKÉSZCSAPAT bányáknak jóval kisebb volt az érctartalmuk, így jelentõségük is. Hogy e miatt vagy sem, de a róluk szóló hivatalos okirat- azonban itt nem találtunk bányát. Így tovább indultunk arra, merre a régi források alapján lelõhelyet reméltünk. ok is jóval kevesebbek. Az elsõ forrás a mûködésükrõl az 1300-as évekbõl származik, de valószínû ekkor már rég mûködtek. Az is bizonytalan, hogy mennyi ércet bányászhat- Sajnos azonban itt sem jártunk sikerrel. Kicsit csalódottan indultunk haza, de természetesen jó kedvvel, hiszen a sok beszélgetés, nevetés elfeledtette a sikertelenséget.

7 Zebegény 7 Visszaérve a szállásra a plébánia nagyon kedves gondnokai bemutatták mind a Bányász - mind a Szent István templomot, hol kipróbálhattuk az orgonát, sõt a harangot is meghúzhattuk. Este, míg a vacsora készült, Csóka Zsófi az m1 stúdiójába varázsolt minket, hiszen egy fergetegesen jó "Magyarország, szeretlek!" játékot állított össze, ahol a fiúk és lányok mérhették össze egymással tudásukat, természetesen a lányok nyertek (bár igaz, csak egy kicsivel). A játék végére el is készült az ínycsiklandozó paprikás krumpli és almás süti. Vacsi után szabadprogram következett, egyesek beszélgettek, volt, aki lefeküdt aludni, páran pedig nekikezdtünk egy mûveltségi társasjátéknak. Éjfélre azonban már mindenki ágyban volt. Másnapra már csak a rendrakás maradt. Miután összepakoltunk kiadós reggelit csaptunk, majd egy (kölyök) pezsgõvel koccintottunk, hogy bár aranyat nem találtunk, mégis jól éreztük magunkat. Összeszedelõdzködtünk, majd szomorú búcsút intettünk Nagybörzsönynek, de megígértük, hogy nem utoljára jártunk itt. Szobon elváltunk szobi cserkésztestvéreinktõl, majd vonattal indultunk haza. Az ebédet már mindenki otthon fogyaszthatta, és közben a felejthetetlen kincskeresésrõl számolhatott be. CSÓKA CILI 832 HAVAS BOLDOGASSZONY CSEKÉSZCSAPAT Fontos telefonszámok mentõk 104 rendõrség 107 tûzoltóság 105 Polgárõrség 06/ Közvilágítási hibák bejelentése: a 06-20/ , vagy polgármesteri hivatal: 06-27/ Bunkó, jogar és más egyebek Valamikor az õsidõben az ember zsákmányolta a természettõl mindennapi élelmét: gyûjtögetett, halászott és vadászott. Egy fõs csapat élelmét - a régészek számításai szerint - kb. 100 négyzetkilométeres terület biztosította, azt kellett megvédeniük minden erõvel, ha találkoztak szomszédos élelemszerzõ csoporttal. Vita nem volt, gyõzött az erõsebb. Nagy bunkóhoz (bunkósbothoz) nagy és erõs ember kellett. Évezredek múltával aztán kétfelé ágazik a fejlõdés, ugyanis megjelenik hatalmi jelképként is: uralkodói bot, királyi jogar, fõpapi pásztorbot, hadvezéri (marsall) bot, stb. alakban. A másik elágazás a fegyver, a "népszerû" buzogány. Természetesen vita a "modern" idõkben sem volt igazán, döntött az istenítélet, párbaj, égtek a máglyák. Az uralkodók büszkén vésették rá ágyúikra: "Ultima ratio regum" (a királyok végsõ érve). De mit is értünk vitán? A magyar köznyelv használja még a vitára a veszekedés, civakodás, vádaskodás, szópárbaj, stb. szavakat is. Pedig a vita jelentése egyértelmû: személyek szellemi küzdelme. (Bizonyításra, illetve cáfolására felhozott tény, vagy megállapítás). Tehát a vita szellemi küzdelem, ez a lényeg! A veszekedésnél valakit szidok, sértegetek indulatosan. (Kiemelt szó az indulat!) Jelentõs különbség még az is, hogy a vita célja a meggyõzés és nem a legyõzés, nincs vesztes, csak gyõztes, ugyanis a vitázók tudást (ismeretet) nyertek. A mindennapi életben sokszor kell vitatkoznunk (ha merünk!) munkahelyen, ügyintézés közben, hivatalos fórumokon. A vita elõtt néhány szempontot érdemes azért mérlegelnünk. Elõször is érdemes-e egyáltalán vitába szállnunk? Gyerekkel, részeggel, fanatikussal ne állj le! Ki tudod-e zárni érvelésedkor az indulatot, haragot? Tudsz-e halkan, megfontoltan, taglejtéseket kizárva beszélni? Érvelésedkor nagy hiba a "tekintélyérvelés"! Néhány hete Szobon volt egy kevés idõm - vonatindulásig - kávét inni. A büfében üdítõt ivott a számomra ismeretlen fiatalember, amikor beléptem. Megszakíthattam a monológját, mert kis szünet után folytatta a mondandóját. Amíg kavartam a kávét, hozzám fordulva kö- zölte, hogy Szob hõs város, mert milyen bátran harcoltak 1956-ban (!) az orosz tankok ellen! Több tucat T- 34-es tankot kilõttek a hõs nemzetõrök, az Ipoly vörös volt a vértõl. Mindenki hallgatott, én meg nem bírtam ki a hallgatást. Csak annyit mondtam "Mondja, honnan vette ezt a sok badarságot?" Meghökkent, aztán szó szerint annyit sziszegett a fülembe: "Ez nem badarság, Uram! Nekem a nagyapám szobi, õ mesélte el nekem! A nagyapám meg nem szokott hazudni!" Itt hagytam abba a beszélgetést Nem volt értelme a vitának. Ha az érvekbõl kifogytál és nem tudtad meggyõzni a vitapartneredet, akkor ne a másikban keresd a hibát. A te "készülékedben" volt a hiba. De az is hiba, ha a vita "tárgyát" megváltoztatják menetközben, vagy elfelejtik! Az 1800-as évek derekán három ország (Dánia, Poroszország, Ausztria) állt egymással éles vitában. Schleswig-Holstein hercegségek hovatartozása volt a bonyodalom oka. Amikor megkérdezték Palmerston brit politikust, hogy árulja el már a vita lényegét, állítólag ezt mondta, nagyon bonyolult ügyrõl van szó, csak három ember értette a vita lényegét! A három emberhez tartozott Albert herceg, Viktória brit királynõ férje, aki már meghalt. Egy német professzor, aki beleõrült a vitába, a harmadik õ maga Palmerstron, aki viszont elfelejtette, hogy mirõl is van szó Összefoglalva írásom lényegét: vitatkozni nehéz, sokszor hálátlan feladatot jelent. De életünk szerves része! FERENCZY EMIL A Dunakanyar Magyarság Népiskola elõadásai - Február óra: Kobzos Kiss Tamás - Az énekmondás évszázadai - Március óra: Szántai Lajos elõadása Az elõadások helyszíne: zebegényi könyvtár.

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. november 13-án 16,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről SZÁMA HATÁROZAT

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén.

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testületének 2013. február 12-én (kedden) 17 órakor megtartott ülésén. H o r v á t N e m z e t i s é g i Ö n k o r m á n y z a t H i d e g s é g H r v a t s k a S a m o u p r a v a V e d e š i n 9491 Hidegség, Petőfi Sándor u.1., Tel/Fax: 99/540-042 E-mail: hidegseg@hidegseg.hu

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben