Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön S o p r o n k ő h i d a Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Szervezeti és Működési Szabályzat

2 I. fejezet Általános rendelkezések A Szervezet adatai / Neve: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 2./ Székhelye: 9407 Sopronkőhida, Pesti B. u / Bankszámla száma: MÁK / Adószáma: / KSH szakágazati besorolása: / Felügyeleti szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 7./ Szakfelügyeletet ellátó szerv: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 8./ Alapító Okirat törzskönyvi száma: / Alapítás dátuma: július 16. Általános rendelkezések A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön (továbbiakban: Intézet) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (továbbiakban: Parancsnokság) szakfelügyelete és irányítása alatt álló jogi személyiségű állami fegyveres rendvédelmi szerv, melynek alapvető rendeltetése a jogerős szabadságvesztés büntetés-végrehajtása, valamint az előzetes letartóztatás foganatosítása. Az Intézet élén a parancsnok, mint egyszemélyi felelős vezető áll. 2. Az Intézet a jogszabályok, az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeletei és az állami irányítás egyéb eszközei, illetve az országos parancsnok parancsai és intézkedései, valamint a belső rendelkezések alapján szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, nevelését, munkáltatását, anyagi-, pénzügyi- és egészségügyi ellátását. 3. Az Intézet működése érdekében szervezési, személyügyi és szociális feladatokat lát el. 4. Az Intézet személyi állománya hivatásos büntetés-végrehajtási szolgálati viszonyban, továbbá külön jogszabályban meghatározott munkakörök esetén közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban álló személyekből állhat. 5. A büntetés-végrehajtási tevékenység fokozott psyches és fizikai megterheléssel járó munka, ami a parancs-uralmi jellegből fakadóan és a fogvatartottakkal való bánásmódból adódik Erre a szempontra a felvételi alkalmasság elbírálásánál és az éves orvosi szűrővizsgálatok végzésénél különös tekintettel kell lenni. Az állami feladatként ellátott alaptevékenység /. Alaptevékenység melyet az intézet nem haszonszerzés céljából feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végez. Külön kijelölés által meghatározott körben - az előzetes letartóztatással, továbbá - a felnőtt korú férfi elitéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével

3 összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása. 2./. Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3./. Nem minősül vállalkozási tevékenységnek az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységen belül az a kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység, melyet az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával nem nyereség kihasználás céljából végez. E tevékenység keretében végzett szolgáltatás (gőzelőállítás, étkeztetés, házi műhely által előállított termékek) értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást. Az Intézet feladatai Törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározott rezsimekben végrehajtja a Bíróságok által kiszabott szabadságvesztés büntetéseket. 2. Foganatosítja a Soproni Városi Bíróság illetékességi körébe tartozó előzetes letartóztatásokat. 3. Ellátja a hatáskörébe tartozó elzárások végrehajtásával kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatokat. 4. Biztosítja az elitéltek személyiség fejlődéséhez jogszabályokban előírt feltételeket. 5. Fenntartja az Intézet és munkáltatás biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, valamint a szállítási és előállítási feladatokat. 6. Önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat, a mindenkor hatályos állománytáblázat keretein belül. 7. Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást az adatvédelmi törvény és egyéb jogszabályokban előírt formában. 8. Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról. 9. Megszervezi a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását. 10. Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli a kötelezettségeik teljesítését. 11. A rendelkezésre álló feltételek alapján a költségvetés keretében, illetve a Kft-vel együttműködve, megszervezi a fogvatartottak munkáltatását. 12. Ellátja az Intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat. 13. Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, továbbképzését, anyagi-pénzügyi ellátását. 14. Biztosítja a számítógépes információ tárolás, feldolgozás, felhasználás feltételeit, kialakítja és meghatározza működési elveit, szabályait. 15. Végrehajtja a honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat, gondoskodik a személyi állomány helyi szintű védelmi felkészítéséről. A feladatok végrehajtása évenként egy alkalommal törzsfoglalkozáson kerül értékelésre. 16. Intézi a személyzet fegyelmi és büntetőeljárási ügyeit. 17. Szervezi a személyzet gyógyító-megelőző ellátását. 18. Ellátja az energiagazdálkodást, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat. 19. Feladatai ellátása során több területen - különösen a biztonság fenntartása, energiagazdálkodás, egészségügyi ellátás, jogi képviselet, munka- és balesetvédelem, tűzvédelem, környezetvédelem - szorosan együttműködik a Kft.-vel.

4 5.. Az Intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati szervekkel, a polgári védelemmel, valamint a börtönügyet segítő egyéb hivatalokkal, vallási és karitatív szervezetekkel. 6.. Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakban az Intézet az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik. A feladatok, tevékenységek forrásai 7.. Az intézet által állátott feladatok és tevékenységek forrásai: - a költségvetési támogatási előirányzat - az intézet feladatai ellátását szolgáló nem vállalkozási tevékenységből származó bevétel

5 II. fejezet Intézet szervezeti felépítése Szervezeti egységek 8.. I. 1. Parancsnok 2. Parancsnok-helyettes II. Vezetői közvetlen: 1. Jogtanácsos 2. Belső ellenőr 3. Nyomozó- és fegyelmi tiszt 4. Szakpszichológus 5. Pszichológus 6. Tűzvédelmi vezető 7. Munkavédelmi vezető 8. Lelkész 9. Előadó III. Személyügyi és Szervezési Osztály: 1. Osztályvezető 2. Főelőadó 3. Ügykezelők IV. Biztonsági Osztály: 1. Osztályvezető 2. Osztályvezető helyettes 3. Biztonsági tisztek 4. Segédelőadók 5. Biztonsági főfelügyelők 6. Biztonsági felügyelők 7. Kutyatelep-vezető 8. Hír- biztonságtechnikai vezető 9. Hír- biztonságtechnikusok 10. Fegyvermester V. Fogvatartási Ügyek Osztálya: 1. Osztályvezető 2. Osztályvezető helyettesek 3. Vezető nevelők 4. Nevelők 5. Szociális segédelőadók 6. Bny. főelőadó 7. Bny. segédelőadók 6. Körlet főfelügyelők

6 8. Körlet ellátó segédelőadó 9. Körletfelügyelők 10. Szakmunkás VI. Gazdasági Osztály: 1. Gazdasági vezető 2. Osztályvezető helyettesek 3. Főelőadók 4. Kazánházvezető 5. Élelmezésvezető 6. Konyhavezető 7. Műhelyvezetők 8. Segédelőadó 9. Foglalkoztatási segédelőadók 10. Gépjárművezetők 11. Előadók 12. Szakmunkások 13. Főszakács 14. Szakácsok 15. Konyhai kisegítő 16. Kazánkezelők 17. Takarítók VII. Egészségügyi Osztály: 1. Osztályvezető 2. Szakorvos 3. Főápoló 4. Szakápolók 5. Előadó VIII. Informatikai Osztály: 1. Osztályvezető 2. Főelőadó 1. Jogtanácsosi 2. Fegyvermesteri Körzeti feladatok 9.. Kapcsolt munkakörök Mozgósítási megbízott (továbbiakban: "M" megbízott) 2. Közlekedésbiztonsági előadó 3. Emelőgép ügyintéző 4. Környezetvédelmi előadó 5. Energiagazdálkodási előadó 6. Sajtófelelős 7. Kártérítési előadó 8. Közbeszerzési főelőadó

7 9. Adatvédelmi megbízott 10. Ifjúsági felelős 11. Esélyegyenlőségi referens Intézet felügyeleti rendje ) Parancsnok a) Parancsnok-helyettes b) Gazdasági osztály c) Személyügyi és szervezési osztály d) Egészségügyi osztály e) Informatikai osztály f) Lelkész g) Jogtanácsos h) Belső ellenőr i) Nyomozó- és fegyelmi tiszt j) Tűzvédelmi vezető k) Munkavédelmi vezető l) Előadó (vezetői közvetlen) m) Adatvédelmi megbízott n) Esélyegyenlőségi referens o) Ifjúsági Felelős 2) Parancsnok-helyettes a) Biztonsági osztály b) Fogvatartási ügyek osztálya c) Szakpszichológus d) Pszichológus e) Sajtófelelős f) "M" megbízott 3) Gazdasági vezető a) Kártérítési előadó b) Közlekedésbiztonsági előadó c) Emelőgép ügyintéző d) Környezetvédelmi előadó e) Energiagazdálkodási előadó f) Közbeszerzési főelőadó

8 III. fejezet Vezetők Parancsnok / Jogállása: - Szolgálati elöljárója a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka. - A parancsnok a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, és a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka által meghatározott jogkörében vezeti az Intézetet. - Gyakorolja a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározott jogait, ellátja az ebből adódó kötelezettségeit. - Állományilletékes parancsnoka - szervezetszerű helyettese, valamint az ügyvezető igazgató kivételével - az Intézet és a Kft. hivatásos állományának. - Gyakorolja a jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat az Intézet közalkalmazottai vonatkozásában. - A parancsnok jogkörét személyesen, helyettese, a gazdasági vezető, valamint a szakterületeken az osztályvezetők, a jogtanácsos, a munkavédelmi vezető és a tűzvédelmi vezető útján gyakorolja. Távollétében szervezetszerű helyettese helyettesíti. - A parancsnok az Intézet bármely más vezetőjének és alkalmazottjának döntését hatályon kívül helyezheti, vagy megváltoztathatja. 2./ Felelős: - Az Intézet feladatainak törvényes végrehajtásáért, folyamatos működéséért, rendjéért és a büntetés-végrehajtási szerv biztonságáért. - A büntetések és intézkedések intézeti végrehajtásának törvényességéért, a fogvatartottak jogainak biztosításáért és kötelezettségeinek betartatásáért. - Az Intézet rendkívüli körülmények közötti működésének megszervezésért, a honvédelemmel, a polgári- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenység végzéséért. - A jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az országos parancsnok intézkedései és parancsai, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)-ben meghatározottak intézeti végrehajtásáért. - A jóváhagyott keretek között az intézet létszám- és bérgazdálkodásának tervezéséért és végrehajtásáért. - Az Intézet gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásáért, a számviteli rend betartásáért, a nyilvántartások, az adatszolgáltatások és a költségvetési beszámoló valódiságáért. - A személyi állomány és a fogvatartottak rendszeres egészségügyi ellátásának a megszervezéséért. - Az államtitok és szolgálati titok védelmére vonatkozó szabályok betartatásáért. - Az informatikai tevékenység megszervezéséért, működési feltételeinek a biztosításáért. - Az Intézetre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, energiagazdálkodási, valamint környezetvédelmi előírások betartásáért. - Olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni az intézeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

9 - A belső ellenőrzés kialakításáért és megfelelő működtetéséért. - A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosítása, ez nem ruházható át. - Az éves költségvetési ellenőrzési jelentés elkészítéséért. 3./ Főbb feladatai: - Munka- és ellenőrzési tervet készít. - Jogszabályi keretek között kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol, szabályozza e jogkörök gyakorlásának intézeti rendjét. - Hatáskörébe tartozó ügyekben fegyelmi és kártérítési jogkört gyakorol. - Kiadja az Intézet működését biztosító belső intézkedéseket és szabályzatokat, kidolgozza az SZMSZ-t és az Intézet részletes Ügyrendjét. - Megszervezi az Intézet ellenőrzési rendszerét. - Irányítja és ellenőrzi az Intézet szervezeti egységeinek és személyi állományának tevékenységét, jóváhagyja a munkaköri leírásokat. - Megszervezi az Intézet és a Kft. együttműködését, az ügyvezetővel a közös ügyek elintézése céljából intézkedéseket hoz. - Az M tevékenység keretében az intézet mozgósítási felkészülését biztosítja. - Kapcsolatot tart, illetve együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a fegyveres társszervekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, börtönmissziókkal, alapítványokkal és személyekkel. - Az éves ellenőrzési jelentést megküldi a felügyeletét ellátó szerv vezetőjének legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig. - A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének, az ellenőrzési nyomvonalnak elkészítése mellett a kockázatelemzés elvégzése és ennek alapján a kockázatkezelési rendszer működtetése. - Az intézet gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. - Köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. - Köteles elkészíteni az intézet ellenőrzési nyomvonalát, amely a tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Parancsnok-helyettes / Jogállása: - A parancsnok-helyettes a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi a tevékenységét. - Szolgálati elöljárója az Intézet egész személyi állományának. - Gyakorolja a parancsnok által átruházott jogköröket. A parancsnok távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. - A parancsnok-helyettes távolléte esetén hatáskörében a parancsnok, vagy a parancsnok által megbízott személy jár el. 2./ Felelős: - Az Intézet biztonságának a fenntartásáért. - Az Intézet védelmi tevékenységéért.

10 - A vezetői döntések, az ellenőrzések és utóellenőrzések határidős végrehajtásáért. - Beosztottjai szakmai, katonai képzéséért, erkölcsi-fegyelmi állapotáért. - A befogadás, a visszafogadás, a fogvatartás és a szabadítás törvényességéért. - A fogvatartottak kezelésének, foglalkoztatásának irányításáért és ellenőrzéséért, személyiségfejlődésüket biztosító feltételek kialakításáért, fegyelmi helyzetükért. - A felügyelete alá tartozó szakterületek munkájának megszervezéséért, irányításáért. - Az irányítása alá tartozó osztályokat érintő értékelések, elemzések, jelentések szakszerűségéért, azok határidőre történő elkészítéséért. 3./ Főbb feladatai: - A fogvatartottak őrzésének és felügyeletének, szállításának és előállításának, az Intézet külső és belső védelmének megszervezése, irányításában való részvétele és ellenőrzése, a személyi állomány harckészültségének a biztosítása. - Az M tevékenység végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése. - A fogvatartottak emberi jogainak érvényesítése, személyiségfejlődésüket biztosító feltételek kialakítása, az intézeti rend és fegyelem fenntartása. - Az Intézetben folyó nevelőmunka átfogó irányítása és ellenőrzése. - A fogvatartottak befogadásánál, visszafogadásánál, fogva tartásánál és szabadításánál a törvényesség biztosítása. - A felügyelete alá tartozó osztályoknál a számítógépes információtárolás, feldolgozás és felhasználás rendszeres ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása, a fejlesztés irányának meghatározásában való részvétel. - A parancsnok által meghatározottak szerint az alárendeltségébe tartozó osztályok tevékenységéről rendszeres beszámolás, évente, illetve szükség szerint összefoglaló jelentés készítése. - A médiákkal való kapcsolattartás, illetve ezek képviselőinek az intézetben történő vezetése. Esetleges sajtótájékoztatók megszervezése. - A hatáskörébe tartozó területeken a szakmai képzés, a továbbképzés megszervezésének és végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése, az utánpótlás tervezése, a hivatásos és közalkalmazotti állományba kinevezett beosztottak beilleszkedésének figyelemmel kísérése, az instruktori rendszer hatékony működésének az elősegítése.

11 IV. fejezet Vezetői közvetlen Lelkész / Jogállása: - Tevékenységét közvetlenül a parancsnok alárendeltségében végzi. Munkáltatói jogokat a személyével kapcsolatos munkajogi döntésekben az egyházi elöljáró véleményének kikérésével a parancsnok gyakorolja. Egyházi ügyekben az egyházi elöljárója az illetékes. 2./ Felelős: - Ökumenikus alapon a vallásszabadság alapelveinek betartásával a fogvatartottak csoportos és egyéni vallásgyakorlásának, valamint lelki gondozásának szervezéséért, az egyházak, missziós szervezetek ez irányú tevékenységének koordinálásáért. - Tevékenysége során a büntetés-végrehajtásra vonatkozó biztonsági szabályok betartásáért. 3./ Főbb feladatai: - Vallása szerinti egyházi rendezvények előkészítése, szervezése és bonyolítása. - Egyéni lelki gondozás a parancsnok és a fogvatartottak igénye szerint, tekintet nélkül a fogvatartottak vallására és az önkéntesség érvényesítésével. - Hittan oktatása az önkéntesen jelentkező fogvatartottak számára. - Kapcsolattartás a bejegyzett kapcsolattartókkal, szabadulást megelőzően kapcsolatfelvétel a lakhely szerinti egyházi személlyel. - Folyamatos kapcsolattartás a különböző felekezetek képviselőivel, a hitélete szerinti egyházi elöljáróval. - A Római Katolikus valláshoz tartozó, és a vallási foglalkozásokon résztvevőket érintő, az intézet ideiglenes elhagyását eredményezhető kérelmek és előterjesztések esetén a lelkész véleményt nyilváníthat. Jogtanácsos / Jogállása: A jogtanácsos a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. 2./ Felelős: A munkája során tudomására jutott állam, illetve szolgálati titok, valamint a személyi adatvédelem előírásainak fegyelmi és büntetőjogi felelőssége melletti megőrzéséért, illetve betartásáért. A vezetői döntések végrehajtásáért. Az intézet szabályzatainak belső szabályainak jogszerűségéért. A parancsnok által esetileg meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért. Az általa végzett ellenőrzések és vizsgálatok tényszerűségéért, a közölt adatok pontosságáért.

12 3./ Főbb feladatai: Az intézeti belső szabályok, szabályzatok összhangjának és jogszabályoknak felsőbb szabályozásoknak való megfelelésének biztosítása. Az intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének folyamatos felülvizsgálata, karbantartása. A belső rendelkezések felülvizsgálata, folyamatosságának megteremtése. Vezeti a hatályos helyi szabályozások jegyzékét. A feladatként meghatározott belső rendelkezések előkészítése, illetve az előkészítések koordinálása. Módszertani segítséget nyújt a szervezeti egységek vezetőinek a szakmai tevékenységhez szükséges fejlesztések, változtatások előkészítéséhez. Figyelemmel kíséri a jogszabályi, valamint a magasabb és helyi szintű szabályozás változásait, arról tájékoztatja az érintett vezetőket. A szakterületek által előkészített iratok, megállapodások, szerződések jogi véleményezése. Az intézetet érintő peres ügyekben eljárásokban részt venni, bírósági szakban az intézetet képviselni. Belső ellenőr / Jogállása: - A belső ellenőrt az igazságügyi és rendészeti miniszter az intézet parancsnoka javaslatára nevezi ki, menti fel, helyezi át. - A belső ellenőr a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét, az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. - A belső ellenőrzést végző személy, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva, önállóan és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. - A belső ellenőr az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a módszerek kiválasztása során önállóan jár el. - A belső ellenőr befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést, amelynek tartalmáért felelősséggel tartozik. 2./ Felelős: - titok- és adatvédelmi szabályok betartásáért, - a részére meghatározott feladatok végrehajtásáért, a magasabb szintű jogszabályok, központi és helyi előírások érvényesítéséért, - az ellenőrzési jelentésekben foglaltak valódiságáért. 3./Főbb feladatai: - vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; - vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

13 - vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; - ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; - nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; - a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; - a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; - a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; - az ellenőrzések összehangolása; - megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; - amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; - az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység számára megküldeni a Ber ának megfelelően; - az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés Ber ban foglaltak szerinti összeállítása; - gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók; - gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; - biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; - évente értékelni a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; - a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni; - nyomon követni az intézkedési tervek végrehajtását a költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása alapján.

14 Tűzvédelmi vezető / Jogállása: - Tűzvédelmi vezető a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - Közvetlen tűzveszélyt jelentő tevékenységet azonnal megszüntetheti. - Tűzvédelmi vonatkozásban kiemelkedő munkát végzők jutalmazását, a szabályok megszegőinek fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezheti. - Megbízási szerződés alapján ellátja a Kft. tűzvédelmi felügyeletét. - Közvetlen kapcsolatot tart az OP tűzvédelmi vezetőjével, az önkormányzati tűzoltósággal. 2./ Felelős: - A tűzvédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások érvényesítéséért. - A tűzvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítéséért, betartásuk ellenőrzéséért. - A tüzek keletkezésének megelőzéséért, továbbterjedésének megakadályozásáért, az esetleges tűzkárok enyhítéséért. - A tűzesetek kivizsgálásáért, jelentési kötelezettség teljesítéséért, a szükséges intézkedések kezdeményezéséért. 3./ Főbb feladatai: - A gazdasági osztállyal közösen biztosítja a tűzrendészeti előírások betartásához szükséges eszközöket, állapotukat rendszeresen ellenőrzi, pótlásukra és karbantartásukra a gazdasági osztály felé intézkedéseket javasol. - Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi és használati szabályok megtartását, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését, a tűzveszéllyel járó munkavégzés biztonságos feltételeit meghatározza. - Együttműködik az osztályokkal, a munkavédelmi vezetővel, az energiagazdálkodási és környezetvédelmi előadókkal. - Ellátja a lakótelep tűzvédelmét. - A közvetlen tűzveszélyt jelentő tevékenységek megszüntetésére intézkedések meghozatala. - Tűzvédelmi riadótervet készít, az egyes épületekben meghatározza a menekülési útvonalakat. Munkavédelmi vezető / Jogállása: - Munkavédelmi vezető a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - A munkavédelmi szempontból közvetlen veszélyt jelentő tevékenységet azonnal beszüntetheti. - A munkavédelmi vonatkozásban kiemelkedő munkát végzők jutalmazását, a szabályok megszegőinek fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezheti. - Megbízási szerződés alapján ellátja a Kft. munkavédelmi felügyeletét. - Közvetlen kapcsolatot tart a Parancsnokság munkabiztonsági felügyeletével. 2./ Felelős:

15 - A munkavédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások érvényesítéséért. - A munkavédelemmel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítéséért, betartásuk ellenőrzéséért. - A munkahelyi balesetek kivizsgálásáért, jelentési kötelezettség teljesítéséért, a szükséges intézkedések kezdeményezéséért. 3./ Főbb feladatai: - Együttműködik az osztályokkal, a tűzvédelmi vezetővel, az energiagazdálkodási, a környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előadókkal és az emelőgép ügyintézővel. - Munkavédelmi vonatkozásban felügyeletet gyakorol az Intézet és a hozzá tartozó lakótelep egészén folyó tevékenységek felett. - Érvényesíti és ellenőrzi a munkavédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások betartását. - A közvetlen veszélyt jelentő tevékenységet azonnal beszünteti és a szükséges intézkedéseket meghozza. - Elkészíti a Munkavédelmi Szabályzatot. - Elvégzi a munkavédelmi oktatást és vizsgáztatást. - Nyilvántartja a munkabaleseteket, éves jelentést készít. Nyomozó- és fegyelmi tiszt / Jogállása: - A nyomozó- és fegyelmi tiszt a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - Eljárása során utasítási és intézkedési joggal rendelkezik. 2./ Felelős: - A fegyelmi eljárás és a parancsnoki nyomozás lefolytatásának jogszabályszerűségéért, a határidők betartásáért. - Az iratkezelési, titok- és adatvédelmi szabályok betartásáért. - Az általa végzett ellenőrzések és vizsgálatok tényszerűségéért, a közölt adatok pontosságáért, az ellenőrzöttek jogainak biztosításáért. 3./ Főbb feladatai: - A parancsnok által elrendelt fegyelmi eljárás és nyomozás lefolytatása, a szükséges eljárási cselekmények végrehajtása.- Feladatait az évi XLIII. törvény és a parancsnoki nyomozásról szóló IM rendelet rendelkezései szerint végzi. - Bűncselekmény alapos gyanúja esetében előkészíti a feljelentést az illetékes hatóság felé. - Adatot szolgáltat a bíróságok, ügyészségek, és más nyomozóhatóságok felé. - Fellép minden, az intézet fegyelmi helyzetét károsan befolyásoló jelenséggel szemben. - Az intézet hivatásos állománya vonatkozásában javaslatot tesz a fegyelmi fenyítésre, illetőleg a hivatásos állomány tekintetében a büntetőeljárás megindítására. - Hatékonyan közreműködik az intézetparancsnok fegyelmi jogkörével kapcsolatos döntések előkészítésében. - Mint a fegyelmi referens elvégzi a fogvatartottak fegyelmi eljárásával kapcsolatos okmányolási és adminisztrációs feladatokat, és részt vesz a fegyelmi tárgyaláson.

16 Szakpszichológus / Jogállása: - Tevékenységét a parancsnok-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi. Munkájának szakmai felügyeletét országosan a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Főosztálya látja el. 2./ Felelős: - Munkája során a tevékenységére vonatkozó etikai szabályok betartásáért. - Az alkalmazott vizsgálati eljárások jogtisztaságáért, szakszerűségéért, a vizsgálat alapján alkotott vélemény szakmai megalapozottságáért. - A vizsgált fogvatartott korrekt tájékoztatásáért, személyiségi jogainak tiszteletben tartásáért. 3./ Főbb feladatai: - A fogvatartott megismerése, információ szerzése, átadása, illetve a terápiás munka megalapozása céljából pszichológiai vizsgálatokat végez. - A pszichés feszültségek oldása, a konfliktust előidéző tényezők, motivációk feltárása, kezelése, prevenció, korrekció. - A fogvatartottak részére meghallgatást tart, beszélgetést, tanácsadást, terápiás jellegű foglalkozást, krízisintervenciót, pszichoterápiát folytat. - Különböző kezelésekre, csoportba sorolásra, intézet átmeneti elhagyására a fogvatartott vizsgálata és/vagy a rendelkezésre álló dokumentumok, vizsgálati eredmények alapján javaslatot tesz. - Konzultáció lehetőséget biztosít a nevelők számára az észlelt pszichológiai problémák megoldásához. - A tevékenységéről dokumentációt vezet.

17 V. fejezet Személyügyi és szervezési osztály Személyügyi és szervezési osztályvezető / Jogállása: - A parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi a tevékenységét. - Szolgálati elöljárója a személyügyi és szervezési osztályhoz beosztottaknak. Távollétében, illetve akadályoztatása esetén a személyzeti előadó helyettesíti. 2./ Felelős: - Az Intézetben folyó személyügyi és szociális munka irányításáért, szervezéséért és ellenőrzéséért, a központi és helyi előírások érvényesítéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért. - Az önálló létszám- és bérgazdálkodásból következő feladatok határidős végrehajtásáért, az ehhez szükséges nyilvántartások kialakításáért, a Parancsnokság, a parancsnok és a gazdasági osztály részére határidős adatszolgáltatásért. - Az osztály munkáját érintő értékelések, elemzések, jelentések, statisztikai adatszolgáltatások valódiságáért, szakszerűségéért. - A feladata során tudomására jutott állami, illetve szolgálati titok, valamint a személyi adatvédelem előírásainak fegyelmi és büntetőjogi felelőssége melletti megőrzéséért, illetve betartásáért. - Vezetői döntések végrehajtásáért. - A számítógépes Személyügyi Alrendszer működtetéséért, a személyzeti nyilvántartások vezetéséért. 3./ Főbb feladatai: - Személyzeti javaslatok előkészítése és előterjesztése. - Személyzet oktatásának, képzésének és továbbképzésének a szervezése. - Az Intézet előtt álló feladatok végrehajtásához szükséges személyi feltételek, az emberi erőforrások hatékony felhasználásának a tervezése. - Az Intézet személyzetét érintő munkaerő-gazdálkodásról és a vezetői utánpótlásról való gondoskodás elősegítése. - A személyügyi és az ahhoz kapcsolódó tevékenységre vonatkozó jogszabályok és belső utasítások érvényesülésének biztosítása. - A személyzeti és szociálpolitikával kapcsolatos parancsnoki rendelkezések előkészítése. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátása a vonatkozó tervekben meghatározottak szerint. Osztály főbb feladatai Vezeti a személyzeti nyilvántartást, feldolgozza és elemzi a személyzeti statisztikai adatokat, biztosítja az adatok kezelésének a törvényességét. 2. Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Intézet személyzeti és szociálpolitikai tevékenységét. 3. Nyilvántartja a lakásigényeket, a munkáltatói kölcsön kérelmeket, előkészíti a lakásbérleti szerződéseket. 4. Szükség esetén a parancsnoki döntések előkészítéséhez környezettanulmányt készít.

18 5. Kezeli a titkos és nem titkos iratokat. Végzi az iratok átvételét, bemutatását, iktatását, továbbítását, irattározását, a határidők nyilvántartását. 6. Gondoskodik a hatáskörébe tartozó sokszorosítás ellenőrzéséről, a sokszorosított iratok nyilvántartásáról, szétosztásáról. 7. Vezeti a bélyegzők, iratgyűjtők, valamint a titkos adatokat, feljegyzéseket tartalmazó könyvek nyilvántartását. Megszervezi az iratok selejtezését és a levéltárnak történő átadását. 8. Szervezi a személyi állomány üdültetését, rekreációs pihenését. 9. Az informatikai osztállyal szoros együttműködésben gondoskodik a rendszerbe állított számítástechnikai eszközök előírásszerű használatáról, a szükséges nyilvántartások, adatszolgáltatások biztosításáról, az adat-, a titok- és a vagyonvédelmi szempontok érvényesítéséről. 10. A gazdasági osztállyal szoros együttműködésben ellátja az intézet önálló létszám- és bérgazdálkodásból, valamint a központosított illetményszámfejtésből az osztályra háruló feladatokat. 11. Az egészségügyi osztállyal szoros együttműködésben biztosítja az időszakos vizsgálatok határidős végzését, irányítja a személyi állomány fizikai erőállapotának felmérését. 12. Végzi az éves pszichikai állapotfelmérés során rá eső feladatokat. (kötelezettek kimutatása) 13. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív munkákat végrehajtja. 14. Szervezi a személyi állomány oktatását, továbbképzését.

19 VI. fejezet Biztonsági osztály Biztonsági osztályvezető / Jogállása: - A parancsnok rendelkezése alapján, tevékenységét közvetlenül a parancsnok-helyettes alárendeltségében végzi. - Távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatát a biztonsági osztályvezető-helyettes látja el. - Szolgálati elöljárója a biztonsági osztály állományának, továbbá a biztonsági feladatok ellátására más alegységtől igénybe vett beosztottaknak, az esemény megelőzésére, megszakítására és a következmények felszámolására igénybe vett állománynak, ha a parancsnok másképp nem rendelkezik. 2./ Felelős: - Az irányítása alá tartozó osztály tevékenységéért, annak ellenőrzéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért. - Az Intézet biztonságáért, a fogvatartottak őrzéséért, felügyeletéért, ellenőrzéséért. - Az Intézet biztonsági rendszerének működéséért. - Az Intézet védelmi- és riadó terveinek, a biztonsági rendszer leírásának, az akciótervnek az aktualizálásáért. - Az Intézet fegyverzetének, fegyverzeti anyagainak műszaki állapotáért, azok meglétéért. 3./ Főbb feladatai: - Elkészíti a hatáskörébe tartozó terület biztonsági rendszerének leírását, őrutasításokat, egyes biztonságra vonatkozó szabályzatokat. - Megtervezi és megszervezi a hatáskörébe utalt területeken a biztonsági feladatok végrehajtását, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel. - Együttműködik az Intézet osztályvezetőivel, valamint a Kft. biztonsági vezetőjével. - Gondoskodik az alárendeltségébe tartozók szakirányú felkészítéséről, a hatályos rendelkezések, utasítások megismeréséről. - Intézkedik a biztonságot közvetlenül veszélyeztető körülmények megszüntetéséről. - Előkészíti és vezeti az Intézet és a gazdálkodó szervezet hivatásos állományának lőkiképzését. - Hivatásos állományt felkészíti a büntetés-végrehajtás rendjét sértő vagy veszélyeztető események megelőzésére, megszakítására ill. a következmények felszámolására. - Osztályértekezleteken félévente értékeli a biztonsági tevékenység végrehajtását, az állomány fegyelmét, és meghatározza a következő időszak feladatát. - Halaszthatatlan esetekben - ha az elöljáró nincs jelen - intézkedik az esemény megelőzésére, megszakítására és követelményeinek felszámolására. - Ellátja az intézet "M" tiszti és "PV" megbízotti feladatait. - Végzi a kényszerítő eszközök jogszerű alkalmazásának vizsgálatát. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátása a vonatkozó tervekben meghatározottak szerint. - Gondoskodik a saját szakterületére vonatkozó munkavédelmi,- és tűzvédelmi előírások betartásáról és ellenőrzéséről. Részt vesz a munkavédelmi és tűzvédelmi szemléken.

20 Biztonsági osztályvezető-helyettes Közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve. Szolgálati elöljárója a biztonsági osztály személyi állományának. A biztonsági osztályvezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja az osztályvezetői feladatok közül azokat, amelyeket munkaköri leírása hatáskörébe ad. - Haladéktalanul intézkedik a biztonságot veszélyeztető körülmény megszüntetésére, erről elöljárójának jelentést tesz. Elöljáróinak távollétében a parancsnok által meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. - Az intézet riadó- és felszámolási terveinek, a biztonsági rendszer leírásának, a védelmi terveknek naprakész állapotban tartásában való részvétel, valamint az állomány felkészítése a tervekben foglalt feladatok végrehajtására. Az őr- és szolgálati utasítások, az intézetparancsnoki intézkedések átdolgozásában való részvétel. - A biztonsági rendszer technikai elemeinek, a fegyverzeti szakanyagok rendszeres karbantartásának, működőképes állapotban tartásának ellenőrzésében elöljárója utasításai alapján tevékenykedik. - Feladata a fogvatartottak emberi jogainak érvényesítése, az intézeti rend és fegyelem fenntartása. - Az osztályvezető által meghatározottak szerint a biztonsági osztály tevékenységéről és általában az intézet biztonságának helyzetéről félévente írásban jelentést készít. - Részt vesz a lőkiképzés előkészítésében és lebonyolításában. - Részt vesz a biztonsági osztály területein a biztonsági feladatok tervezésében, szervezésében és végrehajtásában, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel. - Az osztályvezető távollétében, vagy akadályoztatása esetén együttműködik az intézet osztályvezetőivel, a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetőjével. Az osztályvezetőhelyettesekkel és egyéb vezetőkkel napi munkakapcsolatot tart fenn. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vesz a hatályos tervekben meghatározottak szerint. - Ellátja a munkaköri leírásában rögzített különleges feladatait. Biztonsági tiszt 25.. Közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve, szolgálati elöljárója az alárendeltségébe tartozó felügyelőknek, hivatali időn kívül a parancsnok által meghatározott körben a személyi állománynak is. Haladéktalanul intézkedik a biztonságot veszélyeztető körülmény megszüntetésére, erről elöljárójának jelentést tesz. Elöljáróinak távollétében a parancsnok által meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. Elvégzi a napi biztonsági feladatot ellátó állomány felkészítését, alkalmasságának az ellenőrzését, szolgálat befejezésekor a soron következő szolgálat közlését. Indokolt esetben a jogszabályban meghatározott biztonsági intézkedéseket foganatosít, szükség esetén leváltja az alárendeltségébe tartozó személyt. Felügyel a fegyverszobában tárolt lőfegyver, lőszer és fegyver-műszaki anyagok kiadására, visszavételezésére, a fegyverszoba rendjének betartására.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet - G Y U L A - 46-57/1/2006. Jóváhagyom:.... Csere László bv. vezérőrnagy A BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET - GYULA - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

A HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Eger, Törvényház út. 2. ====================================================================== 43-I-20/A/2004. Jóváhagyom: /Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy/

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN PARANCSNOKÁNAK 76/2008. számú I N T É Z K E D É S E Márianosztra, 2008. április 21.

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN PARANCSNOKÁNAK 76/2008. számú I N T É Z K E D É S E Márianosztra, 2008. április 21. Márianosztrai Fegyház és Börtön Márianosztra Ikt. szám:.32-29/76/2008. Sorszám:... A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN PARANCSNOKÁNAK 76/2008. számú I N T É Z K E D É S E Márianosztra, 2008. április 21.

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET K A P O S V Á R J ó v á h a g y o m: Szám: 47 I 4 / 32 / 2007. Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok A SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 3. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 1. A Belső Ellenőrzési Osztály alapadatai 1.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZOLNOK Szám: 54-28/2008. Jóváhagyom: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy Büntetés-végrehajtási Főtanácsos Országos Parancsnok A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Részletesebben

A ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Várkör 4. Pf. 118 Tel: 06-92/ 313-433 Fax: 06-92/ 313-434 E-mail: zmbv@zmbv.axelero.net 57 226 20 / 2008. Jóváhagyom: Dömény Sándor

Részletesebben

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Tiszalök, 2007. Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szám: Jóváhagyom: Csere László bv. vőrgy. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI

Részletesebben

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov.

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov. FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov.hu TÜK: 30513-200/237-2/2014. Jóváhagyom:. Csóti András

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

G Y Ő R 45-128/2004. Jóváhagyom : Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy országos parancsnok SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

G Y Ő R 45-128/2004. Jóváhagyom : Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy országos parancsnok SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET G Y Ő R 45-128/2004. Jóváhagyom : Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy országos parancsnok GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Márianosztrai Fegyház és Börtön Márianosztra Ikt. szám: 30522-810/444/2014. Jóváhagyom:... Csóti András bv. vezérőrnagy országos parancsnok A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete TÖKÖL Szám: 62-239/2008. Jóváhagyom: Dömény Sándor bv. dandártábornok mb. országos parancsnok FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL) SZERVEZETI

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/4/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 6300 KALOCSA, SZENT ISTVÁN U 26. Postacím: 6301 Kalocsa Pf.: 61. Szám: 30-93/2/2008. Jóváhagyom: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy sk. Országos Parancsnok A KALOCSAI FEGYHÁZ

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZMSZ 7. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: KIVONAT Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2014. június 2-án megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből: Társulási Tanács 27/2014. (VI.02.) határozata Gyöngyös Körzete

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

J ó v á h a g y o m:

J ó v á h a g y o m: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u. 5-11. Szám: 40-225/2006. J ó v á h a g y o m:...... Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyom: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy büntetés-végrehajtási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007.

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007. 1...../2007. Jóváhagyom: Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007. Frank Tibor bv. dandártábornok intézetparancsnok 2 I. FEJEZET

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály. Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi. Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Szervezeti egység neve: Személyi Osztály Osztályvezető: Nagyné Berecz Györgyi Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Telefon: 433 81 58 E-mail hivatal@kobanya.hu Honlap: 1 / 6 www.kobanya.hu Személyügyi

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. SZERVEZETE... 6 III. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS... 7

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. SZERVEZETE... 6 III. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS... 7 2 Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. SZERVEZETE... 6 III. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS... 7 A PARANCSNOK... 8 GAZDASÁGI VEZETŐ... 9 OSZTÁLYVEZETŐ... 10 OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES... 11 VEZETŐ REINTEGRÁCIÓS

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság FÜGGELÉK 1. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDJE 2. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy a bv. országos parancsnoka 1 AZ ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 2. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS KAPCSOLATRENDSZERE... 6 3. AZ INTÉZET FELADATAI... 6 4.

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyom: Csóti András bv. vezérőrnagy büntetés-végrehajtási

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Szám:. Jóváhagyom: Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos országos parancsnok A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben