Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön S o p r o n k ő h i d a Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Szervezeti és Működési Szabályzat

2 I. fejezet Általános rendelkezések A Szervezet adatai / Neve: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 2./ Székhelye: 9407 Sopronkőhida, Pesti B. u / Bankszámla száma: MÁK / Adószáma: / KSH szakágazati besorolása: / Felügyeleti szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 7./ Szakfelügyeletet ellátó szerv: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 8./ Alapító Okirat törzskönyvi száma: / Alapítás dátuma: július 16. Általános rendelkezések A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön (továbbiakban: Intézet) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (továbbiakban: Parancsnokság) szakfelügyelete és irányítása alatt álló jogi személyiségű állami fegyveres rendvédelmi szerv, melynek alapvető rendeltetése a jogerős szabadságvesztés büntetés-végrehajtása, valamint az előzetes letartóztatás foganatosítása. Az Intézet élén a parancsnok, mint egyszemélyi felelős vezető áll. 2. Az Intézet a jogszabályok, az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeletei és az állami irányítás egyéb eszközei, illetve az országos parancsnok parancsai és intézkedései, valamint a belső rendelkezések alapján szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, nevelését, munkáltatását, anyagi-, pénzügyi- és egészségügyi ellátását. 3. Az Intézet működése érdekében szervezési, személyügyi és szociális feladatokat lát el. 4. Az Intézet személyi állománya hivatásos büntetés-végrehajtási szolgálati viszonyban, továbbá külön jogszabályban meghatározott munkakörök esetén közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban álló személyekből állhat. 5. A büntetés-végrehajtási tevékenység fokozott psyches és fizikai megterheléssel járó munka, ami a parancs-uralmi jellegből fakadóan és a fogvatartottakkal való bánásmódból adódik Erre a szempontra a felvételi alkalmasság elbírálásánál és az éves orvosi szűrővizsgálatok végzésénél különös tekintettel kell lenni. Az állami feladatként ellátott alaptevékenység /. Alaptevékenység melyet az intézet nem haszonszerzés céljából feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végez. Külön kijelölés által meghatározott körben - az előzetes letartóztatással, továbbá - a felnőtt korú férfi elitéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével

3 összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása. 2./. Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3./. Nem minősül vállalkozási tevékenységnek az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységen belül az a kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység, melyet az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával nem nyereség kihasználás céljából végez. E tevékenység keretében végzett szolgáltatás (gőzelőállítás, étkeztetés, házi műhely által előállított termékek) értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást. Az Intézet feladatai Törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározott rezsimekben végrehajtja a Bíróságok által kiszabott szabadságvesztés büntetéseket. 2. Foganatosítja a Soproni Városi Bíróság illetékességi körébe tartozó előzetes letartóztatásokat. 3. Ellátja a hatáskörébe tartozó elzárások végrehajtásával kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatokat. 4. Biztosítja az elitéltek személyiség fejlődéséhez jogszabályokban előírt feltételeket. 5. Fenntartja az Intézet és munkáltatás biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, valamint a szállítási és előállítási feladatokat. 6. Önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat, a mindenkor hatályos állománytáblázat keretein belül. 7. Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást az adatvédelmi törvény és egyéb jogszabályokban előírt formában. 8. Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról. 9. Megszervezi a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását. 10. Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli a kötelezettségeik teljesítését. 11. A rendelkezésre álló feltételek alapján a költségvetés keretében, illetve a Kft-vel együttműködve, megszervezi a fogvatartottak munkáltatását. 12. Ellátja az Intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat. 13. Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, továbbképzését, anyagi-pénzügyi ellátását. 14. Biztosítja a számítógépes információ tárolás, feldolgozás, felhasználás feltételeit, kialakítja és meghatározza működési elveit, szabályait. 15. Végrehajtja a honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat, gondoskodik a személyi állomány helyi szintű védelmi felkészítéséről. A feladatok végrehajtása évenként egy alkalommal törzsfoglalkozáson kerül értékelésre. 16. Intézi a személyzet fegyelmi és büntetőeljárási ügyeit. 17. Szervezi a személyzet gyógyító-megelőző ellátását. 18. Ellátja az energiagazdálkodást, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat. 19. Feladatai ellátása során több területen - különösen a biztonság fenntartása, energiagazdálkodás, egészségügyi ellátás, jogi képviselet, munka- és balesetvédelem, tűzvédelem, környezetvédelem - szorosan együttműködik a Kft.-vel.

4 5.. Az Intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati szervekkel, a polgári védelemmel, valamint a börtönügyet segítő egyéb hivatalokkal, vallási és karitatív szervezetekkel. 6.. Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakban az Intézet az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik. A feladatok, tevékenységek forrásai 7.. Az intézet által állátott feladatok és tevékenységek forrásai: - a költségvetési támogatási előirányzat - az intézet feladatai ellátását szolgáló nem vállalkozási tevékenységből származó bevétel

5 II. fejezet Intézet szervezeti felépítése Szervezeti egységek 8.. I. 1. Parancsnok 2. Parancsnok-helyettes II. Vezetői közvetlen: 1. Jogtanácsos 2. Belső ellenőr 3. Nyomozó- és fegyelmi tiszt 4. Szakpszichológus 5. Pszichológus 6. Tűzvédelmi vezető 7. Munkavédelmi vezető 8. Lelkész 9. Előadó III. Személyügyi és Szervezési Osztály: 1. Osztályvezető 2. Főelőadó 3. Ügykezelők IV. Biztonsági Osztály: 1. Osztályvezető 2. Osztályvezető helyettes 3. Biztonsági tisztek 4. Segédelőadók 5. Biztonsági főfelügyelők 6. Biztonsági felügyelők 7. Kutyatelep-vezető 8. Hír- biztonságtechnikai vezető 9. Hír- biztonságtechnikusok 10. Fegyvermester V. Fogvatartási Ügyek Osztálya: 1. Osztályvezető 2. Osztályvezető helyettesek 3. Vezető nevelők 4. Nevelők 5. Szociális segédelőadók 6. Bny. főelőadó 7. Bny. segédelőadók 6. Körlet főfelügyelők

6 8. Körlet ellátó segédelőadó 9. Körletfelügyelők 10. Szakmunkás VI. Gazdasági Osztály: 1. Gazdasági vezető 2. Osztályvezető helyettesek 3. Főelőadók 4. Kazánházvezető 5. Élelmezésvezető 6. Konyhavezető 7. Műhelyvezetők 8. Segédelőadó 9. Foglalkoztatási segédelőadók 10. Gépjárművezetők 11. Előadók 12. Szakmunkások 13. Főszakács 14. Szakácsok 15. Konyhai kisegítő 16. Kazánkezelők 17. Takarítók VII. Egészségügyi Osztály: 1. Osztályvezető 2. Szakorvos 3. Főápoló 4. Szakápolók 5. Előadó VIII. Informatikai Osztály: 1. Osztályvezető 2. Főelőadó 1. Jogtanácsosi 2. Fegyvermesteri Körzeti feladatok 9.. Kapcsolt munkakörök Mozgósítási megbízott (továbbiakban: "M" megbízott) 2. Közlekedésbiztonsági előadó 3. Emelőgép ügyintéző 4. Környezetvédelmi előadó 5. Energiagazdálkodási előadó 6. Sajtófelelős 7. Kártérítési előadó 8. Közbeszerzési főelőadó

7 9. Adatvédelmi megbízott 10. Ifjúsági felelős 11. Esélyegyenlőségi referens Intézet felügyeleti rendje ) Parancsnok a) Parancsnok-helyettes b) Gazdasági osztály c) Személyügyi és szervezési osztály d) Egészségügyi osztály e) Informatikai osztály f) Lelkész g) Jogtanácsos h) Belső ellenőr i) Nyomozó- és fegyelmi tiszt j) Tűzvédelmi vezető k) Munkavédelmi vezető l) Előadó (vezetői közvetlen) m) Adatvédelmi megbízott n) Esélyegyenlőségi referens o) Ifjúsági Felelős 2) Parancsnok-helyettes a) Biztonsági osztály b) Fogvatartási ügyek osztálya c) Szakpszichológus d) Pszichológus e) Sajtófelelős f) "M" megbízott 3) Gazdasági vezető a) Kártérítési előadó b) Közlekedésbiztonsági előadó c) Emelőgép ügyintéző d) Környezetvédelmi előadó e) Energiagazdálkodási előadó f) Közbeszerzési főelőadó

8 III. fejezet Vezetők Parancsnok / Jogállása: - Szolgálati elöljárója a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka. - A parancsnok a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, és a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka által meghatározott jogkörében vezeti az Intézetet. - Gyakorolja a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározott jogait, ellátja az ebből adódó kötelezettségeit. - Állományilletékes parancsnoka - szervezetszerű helyettese, valamint az ügyvezető igazgató kivételével - az Intézet és a Kft. hivatásos állományának. - Gyakorolja a jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat az Intézet közalkalmazottai vonatkozásában. - A parancsnok jogkörét személyesen, helyettese, a gazdasági vezető, valamint a szakterületeken az osztályvezetők, a jogtanácsos, a munkavédelmi vezető és a tűzvédelmi vezető útján gyakorolja. Távollétében szervezetszerű helyettese helyettesíti. - A parancsnok az Intézet bármely más vezetőjének és alkalmazottjának döntését hatályon kívül helyezheti, vagy megváltoztathatja. 2./ Felelős: - Az Intézet feladatainak törvényes végrehajtásáért, folyamatos működéséért, rendjéért és a büntetés-végrehajtási szerv biztonságáért. - A büntetések és intézkedések intézeti végrehajtásának törvényességéért, a fogvatartottak jogainak biztosításáért és kötelezettségeinek betartatásáért. - Az Intézet rendkívüli körülmények közötti működésének megszervezésért, a honvédelemmel, a polgári- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenység végzéséért. - A jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az országos parancsnok intézkedései és parancsai, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)-ben meghatározottak intézeti végrehajtásáért. - A jóváhagyott keretek között az intézet létszám- és bérgazdálkodásának tervezéséért és végrehajtásáért. - Az Intézet gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásáért, a számviteli rend betartásáért, a nyilvántartások, az adatszolgáltatások és a költségvetési beszámoló valódiságáért. - A személyi állomány és a fogvatartottak rendszeres egészségügyi ellátásának a megszervezéséért. - Az államtitok és szolgálati titok védelmére vonatkozó szabályok betartatásáért. - Az informatikai tevékenység megszervezéséért, működési feltételeinek a biztosításáért. - Az Intézetre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, energiagazdálkodási, valamint környezetvédelmi előírások betartásáért. - Olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni az intézeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

9 - A belső ellenőrzés kialakításáért és megfelelő működtetéséért. - A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosítása, ez nem ruházható át. - Az éves költségvetési ellenőrzési jelentés elkészítéséért. 3./ Főbb feladatai: - Munka- és ellenőrzési tervet készít. - Jogszabályi keretek között kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol, szabályozza e jogkörök gyakorlásának intézeti rendjét. - Hatáskörébe tartozó ügyekben fegyelmi és kártérítési jogkört gyakorol. - Kiadja az Intézet működését biztosító belső intézkedéseket és szabályzatokat, kidolgozza az SZMSZ-t és az Intézet részletes Ügyrendjét. - Megszervezi az Intézet ellenőrzési rendszerét. - Irányítja és ellenőrzi az Intézet szervezeti egységeinek és személyi állományának tevékenységét, jóváhagyja a munkaköri leírásokat. - Megszervezi az Intézet és a Kft. együttműködését, az ügyvezetővel a közös ügyek elintézése céljából intézkedéseket hoz. - Az M tevékenység keretében az intézet mozgósítási felkészülését biztosítja. - Kapcsolatot tart, illetve együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a fegyveres társszervekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, börtönmissziókkal, alapítványokkal és személyekkel. - Az éves ellenőrzési jelentést megküldi a felügyeletét ellátó szerv vezetőjének legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig. - A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének, az ellenőrzési nyomvonalnak elkészítése mellett a kockázatelemzés elvégzése és ennek alapján a kockázatkezelési rendszer működtetése. - Az intézet gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. - Köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. - Köteles elkészíteni az intézet ellenőrzési nyomvonalát, amely a tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Parancsnok-helyettes / Jogállása: - A parancsnok-helyettes a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi a tevékenységét. - Szolgálati elöljárója az Intézet egész személyi állományának. - Gyakorolja a parancsnok által átruházott jogköröket. A parancsnok távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. - A parancsnok-helyettes távolléte esetén hatáskörében a parancsnok, vagy a parancsnok által megbízott személy jár el. 2./ Felelős: - Az Intézet biztonságának a fenntartásáért. - Az Intézet védelmi tevékenységéért.

10 - A vezetői döntések, az ellenőrzések és utóellenőrzések határidős végrehajtásáért. - Beosztottjai szakmai, katonai képzéséért, erkölcsi-fegyelmi állapotáért. - A befogadás, a visszafogadás, a fogvatartás és a szabadítás törvényességéért. - A fogvatartottak kezelésének, foglalkoztatásának irányításáért és ellenőrzéséért, személyiségfejlődésüket biztosító feltételek kialakításáért, fegyelmi helyzetükért. - A felügyelete alá tartozó szakterületek munkájának megszervezéséért, irányításáért. - Az irányítása alá tartozó osztályokat érintő értékelések, elemzések, jelentések szakszerűségéért, azok határidőre történő elkészítéséért. 3./ Főbb feladatai: - A fogvatartottak őrzésének és felügyeletének, szállításának és előállításának, az Intézet külső és belső védelmének megszervezése, irányításában való részvétele és ellenőrzése, a személyi állomány harckészültségének a biztosítása. - Az M tevékenység végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése. - A fogvatartottak emberi jogainak érvényesítése, személyiségfejlődésüket biztosító feltételek kialakítása, az intézeti rend és fegyelem fenntartása. - Az Intézetben folyó nevelőmunka átfogó irányítása és ellenőrzése. - A fogvatartottak befogadásánál, visszafogadásánál, fogva tartásánál és szabadításánál a törvényesség biztosítása. - A felügyelete alá tartozó osztályoknál a számítógépes információtárolás, feldolgozás és felhasználás rendszeres ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása, a fejlesztés irányának meghatározásában való részvétel. - A parancsnok által meghatározottak szerint az alárendeltségébe tartozó osztályok tevékenységéről rendszeres beszámolás, évente, illetve szükség szerint összefoglaló jelentés készítése. - A médiákkal való kapcsolattartás, illetve ezek képviselőinek az intézetben történő vezetése. Esetleges sajtótájékoztatók megszervezése. - A hatáskörébe tartozó területeken a szakmai képzés, a továbbképzés megszervezésének és végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése, az utánpótlás tervezése, a hivatásos és közalkalmazotti állományba kinevezett beosztottak beilleszkedésének figyelemmel kísérése, az instruktori rendszer hatékony működésének az elősegítése.

11 IV. fejezet Vezetői közvetlen Lelkész / Jogállása: - Tevékenységét közvetlenül a parancsnok alárendeltségében végzi. Munkáltatói jogokat a személyével kapcsolatos munkajogi döntésekben az egyházi elöljáró véleményének kikérésével a parancsnok gyakorolja. Egyházi ügyekben az egyházi elöljárója az illetékes. 2./ Felelős: - Ökumenikus alapon a vallásszabadság alapelveinek betartásával a fogvatartottak csoportos és egyéni vallásgyakorlásának, valamint lelki gondozásának szervezéséért, az egyházak, missziós szervezetek ez irányú tevékenységének koordinálásáért. - Tevékenysége során a büntetés-végrehajtásra vonatkozó biztonsági szabályok betartásáért. 3./ Főbb feladatai: - Vallása szerinti egyházi rendezvények előkészítése, szervezése és bonyolítása. - Egyéni lelki gondozás a parancsnok és a fogvatartottak igénye szerint, tekintet nélkül a fogvatartottak vallására és az önkéntesség érvényesítésével. - Hittan oktatása az önkéntesen jelentkező fogvatartottak számára. - Kapcsolattartás a bejegyzett kapcsolattartókkal, szabadulást megelőzően kapcsolatfelvétel a lakhely szerinti egyházi személlyel. - Folyamatos kapcsolattartás a különböző felekezetek képviselőivel, a hitélete szerinti egyházi elöljáróval. - A Római Katolikus valláshoz tartozó, és a vallási foglalkozásokon résztvevőket érintő, az intézet ideiglenes elhagyását eredményezhető kérelmek és előterjesztések esetén a lelkész véleményt nyilváníthat. Jogtanácsos / Jogállása: A jogtanácsos a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. 2./ Felelős: A munkája során tudomására jutott állam, illetve szolgálati titok, valamint a személyi adatvédelem előírásainak fegyelmi és büntetőjogi felelőssége melletti megőrzéséért, illetve betartásáért. A vezetői döntések végrehajtásáért. Az intézet szabályzatainak belső szabályainak jogszerűségéért. A parancsnok által esetileg meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért. Az általa végzett ellenőrzések és vizsgálatok tényszerűségéért, a közölt adatok pontosságáért.

12 3./ Főbb feladatai: Az intézeti belső szabályok, szabályzatok összhangjának és jogszabályoknak felsőbb szabályozásoknak való megfelelésének biztosítása. Az intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének folyamatos felülvizsgálata, karbantartása. A belső rendelkezések felülvizsgálata, folyamatosságának megteremtése. Vezeti a hatályos helyi szabályozások jegyzékét. A feladatként meghatározott belső rendelkezések előkészítése, illetve az előkészítések koordinálása. Módszertani segítséget nyújt a szervezeti egységek vezetőinek a szakmai tevékenységhez szükséges fejlesztések, változtatások előkészítéséhez. Figyelemmel kíséri a jogszabályi, valamint a magasabb és helyi szintű szabályozás változásait, arról tájékoztatja az érintett vezetőket. A szakterületek által előkészített iratok, megállapodások, szerződések jogi véleményezése. Az intézetet érintő peres ügyekben eljárásokban részt venni, bírósági szakban az intézetet képviselni. Belső ellenőr / Jogállása: - A belső ellenőrt az igazságügyi és rendészeti miniszter az intézet parancsnoka javaslatára nevezi ki, menti fel, helyezi át. - A belső ellenőr a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét, az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. - A belső ellenőrzést végző személy, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva, önállóan és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. - A belső ellenőr az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a módszerek kiválasztása során önállóan jár el. - A belső ellenőr befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést, amelynek tartalmáért felelősséggel tartozik. 2./ Felelős: - titok- és adatvédelmi szabályok betartásáért, - a részére meghatározott feladatok végrehajtásáért, a magasabb szintű jogszabályok, központi és helyi előírások érvényesítéséért, - az ellenőrzési jelentésekben foglaltak valódiságáért. 3./Főbb feladatai: - vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; - vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

13 - vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; - ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; - nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; - a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; - a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; - a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; - az ellenőrzések összehangolása; - megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; - amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; - az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység számára megküldeni a Ber ának megfelelően; - az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés Ber ban foglaltak szerinti összeállítása; - gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók; - gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; - biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; - évente értékelni a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; - a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni; - nyomon követni az intézkedési tervek végrehajtását a költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása alapján.

14 Tűzvédelmi vezető / Jogállása: - Tűzvédelmi vezető a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - Közvetlen tűzveszélyt jelentő tevékenységet azonnal megszüntetheti. - Tűzvédelmi vonatkozásban kiemelkedő munkát végzők jutalmazását, a szabályok megszegőinek fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezheti. - Megbízási szerződés alapján ellátja a Kft. tűzvédelmi felügyeletét. - Közvetlen kapcsolatot tart az OP tűzvédelmi vezetőjével, az önkormányzati tűzoltósággal. 2./ Felelős: - A tűzvédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások érvényesítéséért. - A tűzvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítéséért, betartásuk ellenőrzéséért. - A tüzek keletkezésének megelőzéséért, továbbterjedésének megakadályozásáért, az esetleges tűzkárok enyhítéséért. - A tűzesetek kivizsgálásáért, jelentési kötelezettség teljesítéséért, a szükséges intézkedések kezdeményezéséért. 3./ Főbb feladatai: - A gazdasági osztállyal közösen biztosítja a tűzrendészeti előírások betartásához szükséges eszközöket, állapotukat rendszeresen ellenőrzi, pótlásukra és karbantartásukra a gazdasági osztály felé intézkedéseket javasol. - Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi és használati szabályok megtartását, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését, a tűzveszéllyel járó munkavégzés biztonságos feltételeit meghatározza. - Együttműködik az osztályokkal, a munkavédelmi vezetővel, az energiagazdálkodási és környezetvédelmi előadókkal. - Ellátja a lakótelep tűzvédelmét. - A közvetlen tűzveszélyt jelentő tevékenységek megszüntetésére intézkedések meghozatala. - Tűzvédelmi riadótervet készít, az egyes épületekben meghatározza a menekülési útvonalakat. Munkavédelmi vezető / Jogállása: - Munkavédelmi vezető a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - A munkavédelmi szempontból közvetlen veszélyt jelentő tevékenységet azonnal beszüntetheti. - A munkavédelmi vonatkozásban kiemelkedő munkát végzők jutalmazását, a szabályok megszegőinek fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezheti. - Megbízási szerződés alapján ellátja a Kft. munkavédelmi felügyeletét. - Közvetlen kapcsolatot tart a Parancsnokság munkabiztonsági felügyeletével. 2./ Felelős:

15 - A munkavédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások érvényesítéséért. - A munkavédelemmel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítéséért, betartásuk ellenőrzéséért. - A munkahelyi balesetek kivizsgálásáért, jelentési kötelezettség teljesítéséért, a szükséges intézkedések kezdeményezéséért. 3./ Főbb feladatai: - Együttműködik az osztályokkal, a tűzvédelmi vezetővel, az energiagazdálkodási, a környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előadókkal és az emelőgép ügyintézővel. - Munkavédelmi vonatkozásban felügyeletet gyakorol az Intézet és a hozzá tartozó lakótelep egészén folyó tevékenységek felett. - Érvényesíti és ellenőrzi a munkavédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások betartását. - A közvetlen veszélyt jelentő tevékenységet azonnal beszünteti és a szükséges intézkedéseket meghozza. - Elkészíti a Munkavédelmi Szabályzatot. - Elvégzi a munkavédelmi oktatást és vizsgáztatást. - Nyilvántartja a munkabaleseteket, éves jelentést készít. Nyomozó- és fegyelmi tiszt / Jogállása: - A nyomozó- és fegyelmi tiszt a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - Eljárása során utasítási és intézkedési joggal rendelkezik. 2./ Felelős: - A fegyelmi eljárás és a parancsnoki nyomozás lefolytatásának jogszabályszerűségéért, a határidők betartásáért. - Az iratkezelési, titok- és adatvédelmi szabályok betartásáért. - Az általa végzett ellenőrzések és vizsgálatok tényszerűségéért, a közölt adatok pontosságáért, az ellenőrzöttek jogainak biztosításáért. 3./ Főbb feladatai: - A parancsnok által elrendelt fegyelmi eljárás és nyomozás lefolytatása, a szükséges eljárási cselekmények végrehajtása.- Feladatait az évi XLIII. törvény és a parancsnoki nyomozásról szóló IM rendelet rendelkezései szerint végzi. - Bűncselekmény alapos gyanúja esetében előkészíti a feljelentést az illetékes hatóság felé. - Adatot szolgáltat a bíróságok, ügyészségek, és más nyomozóhatóságok felé. - Fellép minden, az intézet fegyelmi helyzetét károsan befolyásoló jelenséggel szemben. - Az intézet hivatásos állománya vonatkozásában javaslatot tesz a fegyelmi fenyítésre, illetőleg a hivatásos állomány tekintetében a büntetőeljárás megindítására. - Hatékonyan közreműködik az intézetparancsnok fegyelmi jogkörével kapcsolatos döntések előkészítésében. - Mint a fegyelmi referens elvégzi a fogvatartottak fegyelmi eljárásával kapcsolatos okmányolási és adminisztrációs feladatokat, és részt vesz a fegyelmi tárgyaláson.

16 Szakpszichológus / Jogállása: - Tevékenységét a parancsnok-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi. Munkájának szakmai felügyeletét országosan a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Főosztálya látja el. 2./ Felelős: - Munkája során a tevékenységére vonatkozó etikai szabályok betartásáért. - Az alkalmazott vizsgálati eljárások jogtisztaságáért, szakszerűségéért, a vizsgálat alapján alkotott vélemény szakmai megalapozottságáért. - A vizsgált fogvatartott korrekt tájékoztatásáért, személyiségi jogainak tiszteletben tartásáért. 3./ Főbb feladatai: - A fogvatartott megismerése, információ szerzése, átadása, illetve a terápiás munka megalapozása céljából pszichológiai vizsgálatokat végez. - A pszichés feszültségek oldása, a konfliktust előidéző tényezők, motivációk feltárása, kezelése, prevenció, korrekció. - A fogvatartottak részére meghallgatást tart, beszélgetést, tanácsadást, terápiás jellegű foglalkozást, krízisintervenciót, pszichoterápiát folytat. - Különböző kezelésekre, csoportba sorolásra, intézet átmeneti elhagyására a fogvatartott vizsgálata és/vagy a rendelkezésre álló dokumentumok, vizsgálati eredmények alapján javaslatot tesz. - Konzultáció lehetőséget biztosít a nevelők számára az észlelt pszichológiai problémák megoldásához. - A tevékenységéről dokumentációt vezet.

17 V. fejezet Személyügyi és szervezési osztály Személyügyi és szervezési osztályvezető / Jogállása: - A parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi a tevékenységét. - Szolgálati elöljárója a személyügyi és szervezési osztályhoz beosztottaknak. Távollétében, illetve akadályoztatása esetén a személyzeti előadó helyettesíti. 2./ Felelős: - Az Intézetben folyó személyügyi és szociális munka irányításáért, szervezéséért és ellenőrzéséért, a központi és helyi előírások érvényesítéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért. - Az önálló létszám- és bérgazdálkodásból következő feladatok határidős végrehajtásáért, az ehhez szükséges nyilvántartások kialakításáért, a Parancsnokság, a parancsnok és a gazdasági osztály részére határidős adatszolgáltatásért. - Az osztály munkáját érintő értékelések, elemzések, jelentések, statisztikai adatszolgáltatások valódiságáért, szakszerűségéért. - A feladata során tudomására jutott állami, illetve szolgálati titok, valamint a személyi adatvédelem előírásainak fegyelmi és büntetőjogi felelőssége melletti megőrzéséért, illetve betartásáért. - Vezetői döntések végrehajtásáért. - A számítógépes Személyügyi Alrendszer működtetéséért, a személyzeti nyilvántartások vezetéséért. 3./ Főbb feladatai: - Személyzeti javaslatok előkészítése és előterjesztése. - Személyzet oktatásának, képzésének és továbbképzésének a szervezése. - Az Intézet előtt álló feladatok végrehajtásához szükséges személyi feltételek, az emberi erőforrások hatékony felhasználásának a tervezése. - Az Intézet személyzetét érintő munkaerő-gazdálkodásról és a vezetői utánpótlásról való gondoskodás elősegítése. - A személyügyi és az ahhoz kapcsolódó tevékenységre vonatkozó jogszabályok és belső utasítások érvényesülésének biztosítása. - A személyzeti és szociálpolitikával kapcsolatos parancsnoki rendelkezések előkészítése. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátása a vonatkozó tervekben meghatározottak szerint. Osztály főbb feladatai Vezeti a személyzeti nyilvántartást, feldolgozza és elemzi a személyzeti statisztikai adatokat, biztosítja az adatok kezelésének a törvényességét. 2. Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Intézet személyzeti és szociálpolitikai tevékenységét. 3. Nyilvántartja a lakásigényeket, a munkáltatói kölcsön kérelmeket, előkészíti a lakásbérleti szerződéseket. 4. Szükség esetén a parancsnoki döntések előkészítéséhez környezettanulmányt készít.

18 5. Kezeli a titkos és nem titkos iratokat. Végzi az iratok átvételét, bemutatását, iktatását, továbbítását, irattározását, a határidők nyilvántartását. 6. Gondoskodik a hatáskörébe tartozó sokszorosítás ellenőrzéséről, a sokszorosított iratok nyilvántartásáról, szétosztásáról. 7. Vezeti a bélyegzők, iratgyűjtők, valamint a titkos adatokat, feljegyzéseket tartalmazó könyvek nyilvántartását. Megszervezi az iratok selejtezését és a levéltárnak történő átadását. 8. Szervezi a személyi állomány üdültetését, rekreációs pihenését. 9. Az informatikai osztállyal szoros együttműködésben gondoskodik a rendszerbe állított számítástechnikai eszközök előírásszerű használatáról, a szükséges nyilvántartások, adatszolgáltatások biztosításáról, az adat-, a titok- és a vagyonvédelmi szempontok érvényesítéséről. 10. A gazdasági osztállyal szoros együttműködésben ellátja az intézet önálló létszám- és bérgazdálkodásból, valamint a központosított illetményszámfejtésből az osztályra háruló feladatokat. 11. Az egészségügyi osztállyal szoros együttműködésben biztosítja az időszakos vizsgálatok határidős végzését, irányítja a személyi állomány fizikai erőállapotának felmérését. 12. Végzi az éves pszichikai állapotfelmérés során rá eső feladatokat. (kötelezettek kimutatása) 13. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív munkákat végrehajtja. 14. Szervezi a személyi állomány oktatását, továbbképzését.

19 VI. fejezet Biztonsági osztály Biztonsági osztályvezető / Jogállása: - A parancsnok rendelkezése alapján, tevékenységét közvetlenül a parancsnok-helyettes alárendeltségében végzi. - Távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatát a biztonsági osztályvezető-helyettes látja el. - Szolgálati elöljárója a biztonsági osztály állományának, továbbá a biztonsági feladatok ellátására más alegységtől igénybe vett beosztottaknak, az esemény megelőzésére, megszakítására és a következmények felszámolására igénybe vett állománynak, ha a parancsnok másképp nem rendelkezik. 2./ Felelős: - Az irányítása alá tartozó osztály tevékenységéért, annak ellenőrzéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért. - Az Intézet biztonságáért, a fogvatartottak őrzéséért, felügyeletéért, ellenőrzéséért. - Az Intézet biztonsági rendszerének működéséért. - Az Intézet védelmi- és riadó terveinek, a biztonsági rendszer leírásának, az akciótervnek az aktualizálásáért. - Az Intézet fegyverzetének, fegyverzeti anyagainak műszaki állapotáért, azok meglétéért. 3./ Főbb feladatai: - Elkészíti a hatáskörébe tartozó terület biztonsági rendszerének leírását, őrutasításokat, egyes biztonságra vonatkozó szabályzatokat. - Megtervezi és megszervezi a hatáskörébe utalt területeken a biztonsági feladatok végrehajtását, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel. - Együttműködik az Intézet osztályvezetőivel, valamint a Kft. biztonsági vezetőjével. - Gondoskodik az alárendeltségébe tartozók szakirányú felkészítéséről, a hatályos rendelkezések, utasítások megismeréséről. - Intézkedik a biztonságot közvetlenül veszélyeztető körülmények megszüntetéséről. - Előkészíti és vezeti az Intézet és a gazdálkodó szervezet hivatásos állományának lőkiképzését. - Hivatásos állományt felkészíti a büntetés-végrehajtás rendjét sértő vagy veszélyeztető események megelőzésére, megszakítására ill. a következmények felszámolására. - Osztályértekezleteken félévente értékeli a biztonsági tevékenység végrehajtását, az állomány fegyelmét, és meghatározza a következő időszak feladatát. - Halaszthatatlan esetekben - ha az elöljáró nincs jelen - intézkedik az esemény megelőzésére, megszakítására és követelményeinek felszámolására. - Ellátja az intézet "M" tiszti és "PV" megbízotti feladatait. - Végzi a kényszerítő eszközök jogszerű alkalmazásának vizsgálatát. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátása a vonatkozó tervekben meghatározottak szerint. - Gondoskodik a saját szakterületére vonatkozó munkavédelmi,- és tűzvédelmi előírások betartásáról és ellenőrzéséről. Részt vesz a munkavédelmi és tűzvédelmi szemléken.

20 Biztonsági osztályvezető-helyettes Közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve. Szolgálati elöljárója a biztonsági osztály személyi állományának. A biztonsági osztályvezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja az osztályvezetői feladatok közül azokat, amelyeket munkaköri leírása hatáskörébe ad. - Haladéktalanul intézkedik a biztonságot veszélyeztető körülmény megszüntetésére, erről elöljárójának jelentést tesz. Elöljáróinak távollétében a parancsnok által meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. - Az intézet riadó- és felszámolási terveinek, a biztonsági rendszer leírásának, a védelmi terveknek naprakész állapotban tartásában való részvétel, valamint az állomány felkészítése a tervekben foglalt feladatok végrehajtására. Az őr- és szolgálati utasítások, az intézetparancsnoki intézkedések átdolgozásában való részvétel. - A biztonsági rendszer technikai elemeinek, a fegyverzeti szakanyagok rendszeres karbantartásának, működőképes állapotban tartásának ellenőrzésében elöljárója utasításai alapján tevékenykedik. - Feladata a fogvatartottak emberi jogainak érvényesítése, az intézeti rend és fegyelem fenntartása. - Az osztályvezető által meghatározottak szerint a biztonsági osztály tevékenységéről és általában az intézet biztonságának helyzetéről félévente írásban jelentést készít. - Részt vesz a lőkiképzés előkészítésében és lebonyolításában. - Részt vesz a biztonsági osztály területein a biztonsági feladatok tervezésében, szervezésében és végrehajtásában, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel. - Az osztályvezető távollétében, vagy akadályoztatása esetén együttműködik az intézet osztályvezetőivel, a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetőjével. Az osztályvezetőhelyettesekkel és egyéb vezetőkkel napi munkakapcsolatot tart fenn. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vesz a hatályos tervekben meghatározottak szerint. - Ellátja a munkaköri leírásában rögzített különleges feladatait. Biztonsági tiszt 25.. Közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve, szolgálati elöljárója az alárendeltségébe tartozó felügyelőknek, hivatali időn kívül a parancsnok által meghatározott körben a személyi állománynak is. Haladéktalanul intézkedik a biztonságot veszélyeztető körülmény megszüntetésére, erről elöljárójának jelentést tesz. Elöljáróinak távollétében a parancsnok által meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. Elvégzi a napi biztonsági feladatot ellátó állomány felkészítését, alkalmasságának az ellenőrzését, szolgálat befejezésekor a soron következő szolgálat közlését. Indokolt esetben a jogszabályban meghatározott biztonsági intézkedéseket foganatosít, szükség esetén leváltja az alárendeltségébe tartozó személyt. Felügyel a fegyverszobában tárolt lőfegyver, lőszer és fegyver-műszaki anyagok kiadására, visszavételezésére, a fegyverszoba rendjének betartására.

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben