Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Sopronkőhidai Fegyház és Börtön S o p r o n k ő h i d a Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Szervezeti és Működési Szabályzat

2 I. fejezet Általános rendelkezések A Szervezet adatai / Neve: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 2./ Székhelye: 9407 Sopronkőhida, Pesti B. u / Bankszámla száma: MÁK / Adószáma: / KSH szakágazati besorolása: / Felügyeleti szerve: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 7./ Szakfelügyeletet ellátó szerv: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 8./ Alapító Okirat törzskönyvi száma: / Alapítás dátuma: július 16. Általános rendelkezések A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön (továbbiakban: Intézet) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (továbbiakban: Parancsnokság) szakfelügyelete és irányítása alatt álló jogi személyiségű állami fegyveres rendvédelmi szerv, melynek alapvető rendeltetése a jogerős szabadságvesztés büntetés-végrehajtása, valamint az előzetes letartóztatás foganatosítása. Az Intézet élén a parancsnok, mint egyszemélyi felelős vezető áll. 2. Az Intézet a jogszabályok, az igazságügyi és rendészeti miniszter rendeletei és az állami irányítás egyéb eszközei, illetve az országos parancsnok parancsai és intézkedései, valamint a belső rendelkezések alapján szervezi és végzi a fogvatartottak őrzését, nevelését, munkáltatását, anyagi-, pénzügyi- és egészségügyi ellátását. 3. Az Intézet működése érdekében szervezési, személyügyi és szociális feladatokat lát el. 4. Az Intézet személyi állománya hivatásos büntetés-végrehajtási szolgálati viszonyban, továbbá külön jogszabályban meghatározott munkakörök esetén közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban álló személyekből állhat. 5. A büntetés-végrehajtási tevékenység fokozott psyches és fizikai megterheléssel járó munka, ami a parancs-uralmi jellegből fakadóan és a fogvatartottakkal való bánásmódból adódik Erre a szempontra a felvételi alkalmasság elbírálásánál és az éves orvosi szűrővizsgálatok végzésénél különös tekintettel kell lenni. Az állami feladatként ellátott alaptevékenység /. Alaptevékenység melyet az intézet nem haszonszerzés céljából feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végez. Külön kijelölés által meghatározott körben - az előzetes letartóztatással, továbbá - a felnőtt korú férfi elitéltek fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztésével

3 összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása. 2./. Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3./. Nem minősül vállalkozási tevékenységnek az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységen belül az a kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenység, melyet az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával nem nyereség kihasználás céljából végez. E tevékenység keretében végzett szolgáltatás (gőzelőállítás, étkeztetés, házi műhely által előállított termékek) értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást. Az Intézet feladatai Törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározott rezsimekben végrehajtja a Bíróságok által kiszabott szabadságvesztés büntetéseket. 2. Foganatosítja a Soproni Városi Bíróság illetékességi körébe tartozó előzetes letartóztatásokat. 3. Ellátja a hatáskörébe tartozó elzárások végrehajtásával kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatokat. 4. Biztosítja az elitéltek személyiség fejlődéséhez jogszabályokban előírt feltételeket. 5. Fenntartja az Intézet és munkáltatás biztonságát, ellátja az őrzési, felügyeleti, ellenőrzési, valamint a szállítási és előállítási feladatokat. 6. Önálló létszám- és bérgazdálkodást folytat, a mindenkor hatályos állománytáblázat keretein belül. 7. Nyilvántartja a fogvatartottak bűnügyi adatait, biztosítja az előírt adatszolgáltatást az adatvédelmi törvény és egyéb jogszabályokban előírt formában. 8. Gondoskodik a fogvatartottak elhelyezéséről és ellátásáról. 9. Megszervezi a fogvatartottak gyógyító-megelőző ellátását. 10. Érvényesíti a fogvatartottak törvényes jogait és megköveteli a kötelezettségeik teljesítését. 11. A rendelkezésre álló feltételek alapján a költségvetés keretében, illetve a Kft-vel együttműködve, megszervezi a fogvatartottak munkáltatását. 12. Ellátja az Intézet üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és gazdálkodási feladatokat. 13. Biztosítja az állományszervezési táblázatban meghatározott létszámot, a személyzet rendszeres oktatását, továbbképzését, anyagi-pénzügyi ellátását. 14. Biztosítja a számítógépes információ tárolás, feldolgozás, felhasználás feltételeit, kialakítja és meghatározza működési elveit, szabályait. 15. Végrehajtja a honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatokat, gondoskodik a személyi állomány helyi szintű védelmi felkészítéséről. A feladatok végrehajtása évenként egy alkalommal törzsfoglalkozáson kerül értékelésre. 16. Intézi a személyzet fegyelmi és büntetőeljárási ügyeit. 17. Szervezi a személyzet gyógyító-megelőző ellátását. 18. Ellátja az energiagazdálkodást, a környezetvédelmi, a tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat. 19. Feladatai ellátása során több területen - különösen a biztonság fenntartása, energiagazdálkodás, egészségügyi ellátás, jogi képviselet, munka- és balesetvédelem, tűzvédelem, környezetvédelem - szorosan együttműködik a Kft.-vel.

4 5.. Az Intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati szervekkel, a polgári védelemmel, valamint a börtönügyet segítő egyéb hivatalokkal, vallási és karitatív szervezetekkel. 6.. Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakban az Intézet az ezekre vonatkozó külön jogszabályok szerint működik. A feladatok, tevékenységek forrásai 7.. Az intézet által állátott feladatok és tevékenységek forrásai: - a költségvetési támogatási előirányzat - az intézet feladatai ellátását szolgáló nem vállalkozási tevékenységből származó bevétel

5 II. fejezet Intézet szervezeti felépítése Szervezeti egységek 8.. I. 1. Parancsnok 2. Parancsnok-helyettes II. Vezetői közvetlen: 1. Jogtanácsos 2. Belső ellenőr 3. Nyomozó- és fegyelmi tiszt 4. Szakpszichológus 5. Pszichológus 6. Tűzvédelmi vezető 7. Munkavédelmi vezető 8. Lelkész 9. Előadó III. Személyügyi és Szervezési Osztály: 1. Osztályvezető 2. Főelőadó 3. Ügykezelők IV. Biztonsági Osztály: 1. Osztályvezető 2. Osztályvezető helyettes 3. Biztonsági tisztek 4. Segédelőadók 5. Biztonsági főfelügyelők 6. Biztonsági felügyelők 7. Kutyatelep-vezető 8. Hír- biztonságtechnikai vezető 9. Hír- biztonságtechnikusok 10. Fegyvermester V. Fogvatartási Ügyek Osztálya: 1. Osztályvezető 2. Osztályvezető helyettesek 3. Vezető nevelők 4. Nevelők 5. Szociális segédelőadók 6. Bny. főelőadó 7. Bny. segédelőadók 6. Körlet főfelügyelők

6 8. Körlet ellátó segédelőadó 9. Körletfelügyelők 10. Szakmunkás VI. Gazdasági Osztály: 1. Gazdasági vezető 2. Osztályvezető helyettesek 3. Főelőadók 4. Kazánházvezető 5. Élelmezésvezető 6. Konyhavezető 7. Műhelyvezetők 8. Segédelőadó 9. Foglalkoztatási segédelőadók 10. Gépjárművezetők 11. Előadók 12. Szakmunkások 13. Főszakács 14. Szakácsok 15. Konyhai kisegítő 16. Kazánkezelők 17. Takarítók VII. Egészségügyi Osztály: 1. Osztályvezető 2. Szakorvos 3. Főápoló 4. Szakápolók 5. Előadó VIII. Informatikai Osztály: 1. Osztályvezető 2. Főelőadó 1. Jogtanácsosi 2. Fegyvermesteri Körzeti feladatok 9.. Kapcsolt munkakörök Mozgósítási megbízott (továbbiakban: "M" megbízott) 2. Közlekedésbiztonsági előadó 3. Emelőgép ügyintéző 4. Környezetvédelmi előadó 5. Energiagazdálkodási előadó 6. Sajtófelelős 7. Kártérítési előadó 8. Közbeszerzési főelőadó

7 9. Adatvédelmi megbízott 10. Ifjúsági felelős 11. Esélyegyenlőségi referens Intézet felügyeleti rendje ) Parancsnok a) Parancsnok-helyettes b) Gazdasági osztály c) Személyügyi és szervezési osztály d) Egészségügyi osztály e) Informatikai osztály f) Lelkész g) Jogtanácsos h) Belső ellenőr i) Nyomozó- és fegyelmi tiszt j) Tűzvédelmi vezető k) Munkavédelmi vezető l) Előadó (vezetői közvetlen) m) Adatvédelmi megbízott n) Esélyegyenlőségi referens o) Ifjúsági Felelős 2) Parancsnok-helyettes a) Biztonsági osztály b) Fogvatartási ügyek osztálya c) Szakpszichológus d) Pszichológus e) Sajtófelelős f) "M" megbízott 3) Gazdasági vezető a) Kártérítési előadó b) Közlekedésbiztonsági előadó c) Emelőgép ügyintéző d) Környezetvédelmi előadó e) Energiagazdálkodási előadó f) Közbeszerzési főelőadó

8 III. fejezet Vezetők Parancsnok / Jogállása: - Szolgálati elöljárója a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka. - A parancsnok a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, és a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka által meghatározott jogkörében vezeti az Intézetet. - Gyakorolja a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározott jogait, ellátja az ebből adódó kötelezettségeit. - Állományilletékes parancsnoka - szervezetszerű helyettese, valamint az ügyvezető igazgató kivételével - az Intézet és a Kft. hivatásos állományának. - Gyakorolja a jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat az Intézet közalkalmazottai vonatkozásában. - A parancsnok jogkörét személyesen, helyettese, a gazdasági vezető, valamint a szakterületeken az osztályvezetők, a jogtanácsos, a munkavédelmi vezető és a tűzvédelmi vezető útján gyakorolja. Távollétében szervezetszerű helyettese helyettesíti. - A parancsnok az Intézet bármely más vezetőjének és alkalmazottjának döntését hatályon kívül helyezheti, vagy megváltoztathatja. 2./ Felelős: - Az Intézet feladatainak törvényes végrehajtásáért, folyamatos működéséért, rendjéért és a büntetés-végrehajtási szerv biztonságáért. - A büntetések és intézkedések intézeti végrehajtásának törvényességéért, a fogvatartottak jogainak biztosításáért és kötelezettségeinek betartatásáért. - Az Intézet rendkívüli körülmények közötti működésének megszervezésért, a honvédelemmel, a polgári- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenység végzéséért. - A jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az országos parancsnok intézkedései és parancsai, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)-ben meghatározottak intézeti végrehajtásáért. - A jóváhagyott keretek között az intézet létszám- és bérgazdálkodásának tervezéséért és végrehajtásáért. - Az Intézet gazdálkodásáért, a költségvetés előkészítéséért, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásáért, a számviteli rend betartásáért, a nyilvántartások, az adatszolgáltatások és a költségvetési beszámoló valódiságáért. - A személyi állomány és a fogvatartottak rendszeres egészségügyi ellátásának a megszervezéséért. - Az államtitok és szolgálati titok védelmére vonatkozó szabályok betartatásáért. - Az informatikai tevékenység megszervezéséért, működési feltételeinek a biztosításáért. - Az Intézetre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, energiagazdálkodási, valamint környezetvédelmi előírások betartásáért. - Olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni az intézeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

9 - A belső ellenőrzés kialakításáért és megfelelő működtetéséért. - A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosítása, ez nem ruházható át. - Az éves költségvetési ellenőrzési jelentés elkészítéséért. 3./ Főbb feladatai: - Munka- és ellenőrzési tervet készít. - Jogszabályi keretek között kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört gyakorol, szabályozza e jogkörök gyakorlásának intézeti rendjét. - Hatáskörébe tartozó ügyekben fegyelmi és kártérítési jogkört gyakorol. - Kiadja az Intézet működését biztosító belső intézkedéseket és szabályzatokat, kidolgozza az SZMSZ-t és az Intézet részletes Ügyrendjét. - Megszervezi az Intézet ellenőrzési rendszerét. - Irányítja és ellenőrzi az Intézet szervezeti egységeinek és személyi állományának tevékenységét, jóváhagyja a munkaköri leírásokat. - Megszervezi az Intézet és a Kft. együttműködését, az ügyvezetővel a közös ügyek elintézése céljából intézkedéseket hoz. - Az M tevékenység keretében az intézet mozgósítási felkészülését biztosítja. - Kapcsolatot tart, illetve együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a fegyveres társszervekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, börtönmissziókkal, alapítványokkal és személyekkel. - Az éves ellenőrzési jelentést megküldi a felügyeletét ellátó szerv vezetőjének legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig. - A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének, az ellenőrzési nyomvonalnak elkészítése mellett a kockázatelemzés elvégzése és ennek alapján a kockázatkezelési rendszer működtetése. - Az intézet gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. - Köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. - Köteles elkészíteni az intézet ellenőrzési nyomvonalát, amely a tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása. Parancsnok-helyettes / Jogállása: - A parancsnok-helyettes a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi a tevékenységét. - Szolgálati elöljárója az Intézet egész személyi állományának. - Gyakorolja a parancsnok által átruházott jogköröket. A parancsnok távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. - A parancsnok-helyettes távolléte esetén hatáskörében a parancsnok, vagy a parancsnok által megbízott személy jár el. 2./ Felelős: - Az Intézet biztonságának a fenntartásáért. - Az Intézet védelmi tevékenységéért.

10 - A vezetői döntések, az ellenőrzések és utóellenőrzések határidős végrehajtásáért. - Beosztottjai szakmai, katonai képzéséért, erkölcsi-fegyelmi állapotáért. - A befogadás, a visszafogadás, a fogvatartás és a szabadítás törvényességéért. - A fogvatartottak kezelésének, foglalkoztatásának irányításáért és ellenőrzéséért, személyiségfejlődésüket biztosító feltételek kialakításáért, fegyelmi helyzetükért. - A felügyelete alá tartozó szakterületek munkájának megszervezéséért, irányításáért. - Az irányítása alá tartozó osztályokat érintő értékelések, elemzések, jelentések szakszerűségéért, azok határidőre történő elkészítéséért. 3./ Főbb feladatai: - A fogvatartottak őrzésének és felügyeletének, szállításának és előállításának, az Intézet külső és belső védelmének megszervezése, irányításában való részvétele és ellenőrzése, a személyi állomány harckészültségének a biztosítása. - Az M tevékenység végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése. - A fogvatartottak emberi jogainak érvényesítése, személyiségfejlődésüket biztosító feltételek kialakítása, az intézeti rend és fegyelem fenntartása. - Az Intézetben folyó nevelőmunka átfogó irányítása és ellenőrzése. - A fogvatartottak befogadásánál, visszafogadásánál, fogva tartásánál és szabadításánál a törvényesség biztosítása. - A felügyelete alá tartozó osztályoknál a számítógépes információtárolás, feldolgozás és felhasználás rendszeres ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása, a fejlesztés irányának meghatározásában való részvétel. - A parancsnok által meghatározottak szerint az alárendeltségébe tartozó osztályok tevékenységéről rendszeres beszámolás, évente, illetve szükség szerint összefoglaló jelentés készítése. - A médiákkal való kapcsolattartás, illetve ezek képviselőinek az intézetben történő vezetése. Esetleges sajtótájékoztatók megszervezése. - A hatáskörébe tartozó területeken a szakmai képzés, a továbbképzés megszervezésének és végrehajtásának felügyelete, ellenőrzése, az utánpótlás tervezése, a hivatásos és közalkalmazotti állományba kinevezett beosztottak beilleszkedésének figyelemmel kísérése, az instruktori rendszer hatékony működésének az elősegítése.

11 IV. fejezet Vezetői közvetlen Lelkész / Jogállása: - Tevékenységét közvetlenül a parancsnok alárendeltségében végzi. Munkáltatói jogokat a személyével kapcsolatos munkajogi döntésekben az egyházi elöljáró véleményének kikérésével a parancsnok gyakorolja. Egyházi ügyekben az egyházi elöljárója az illetékes. 2./ Felelős: - Ökumenikus alapon a vallásszabadság alapelveinek betartásával a fogvatartottak csoportos és egyéni vallásgyakorlásának, valamint lelki gondozásának szervezéséért, az egyházak, missziós szervezetek ez irányú tevékenységének koordinálásáért. - Tevékenysége során a büntetés-végrehajtásra vonatkozó biztonsági szabályok betartásáért. 3./ Főbb feladatai: - Vallása szerinti egyházi rendezvények előkészítése, szervezése és bonyolítása. - Egyéni lelki gondozás a parancsnok és a fogvatartottak igénye szerint, tekintet nélkül a fogvatartottak vallására és az önkéntesség érvényesítésével. - Hittan oktatása az önkéntesen jelentkező fogvatartottak számára. - Kapcsolattartás a bejegyzett kapcsolattartókkal, szabadulást megelőzően kapcsolatfelvétel a lakhely szerinti egyházi személlyel. - Folyamatos kapcsolattartás a különböző felekezetek képviselőivel, a hitélete szerinti egyházi elöljáróval. - A Római Katolikus valláshoz tartozó, és a vallási foglalkozásokon résztvevőket érintő, az intézet ideiglenes elhagyását eredményezhető kérelmek és előterjesztések esetén a lelkész véleményt nyilváníthat. Jogtanácsos / Jogállása: A jogtanácsos a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. 2./ Felelős: A munkája során tudomására jutott állam, illetve szolgálati titok, valamint a személyi adatvédelem előírásainak fegyelmi és büntetőjogi felelőssége melletti megőrzéséért, illetve betartásáért. A vezetői döntések végrehajtásáért. Az intézet szabályzatainak belső szabályainak jogszerűségéért. A parancsnok által esetileg meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért. Az általa végzett ellenőrzések és vizsgálatok tényszerűségéért, a közölt adatok pontosságáért.

12 3./ Főbb feladatai: Az intézeti belső szabályok, szabályzatok összhangjának és jogszabályoknak felsőbb szabályozásoknak való megfelelésének biztosítása. Az intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének folyamatos felülvizsgálata, karbantartása. A belső rendelkezések felülvizsgálata, folyamatosságának megteremtése. Vezeti a hatályos helyi szabályozások jegyzékét. A feladatként meghatározott belső rendelkezések előkészítése, illetve az előkészítések koordinálása. Módszertani segítséget nyújt a szervezeti egységek vezetőinek a szakmai tevékenységhez szükséges fejlesztések, változtatások előkészítéséhez. Figyelemmel kíséri a jogszabályi, valamint a magasabb és helyi szintű szabályozás változásait, arról tájékoztatja az érintett vezetőket. A szakterületek által előkészített iratok, megállapodások, szerződések jogi véleményezése. Az intézetet érintő peres ügyekben eljárásokban részt venni, bírósági szakban az intézetet képviselni. Belső ellenőr / Jogállása: - A belső ellenőrt az igazságügyi és rendészeti miniszter az intézet parancsnoka javaslatára nevezi ki, menti fel, helyezi át. - A belső ellenőr a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét, az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. - A belső ellenőrzést végző személy, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva, önállóan és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. - A belső ellenőr az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a módszerek kiválasztása során önállóan jár el. - A belső ellenőr befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést, amelynek tartalmáért felelősséggel tartozik. 2./ Felelős: - titok- és adatvédelmi szabályok betartásáért, - a részére meghatározott feladatok végrehajtásáért, a magasabb szintű jogszabályok, központi és helyi előírások érvényesítéséért, - az ellenőrzési jelentésekben foglaltak valódiságáért. 3./Főbb feladatai: - vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; - vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

13 - vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; - ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében; - nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket; - a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; - a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; - a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; - az ellenőrzések összehangolása; - megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; - amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; - az ellenőrzés lezárását követően az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység számára megküldeni a Ber ának megfelelően; - az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés Ber ban foglaltak szerinti összeállítása; - gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások és érvényesüljenek a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók; - gondoskodni az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; - biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; - évente értékelni a belső ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetőjének, a feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; - a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni; - nyomon követni az intézkedési tervek végrehajtását a költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatása alapján.

14 Tűzvédelmi vezető / Jogállása: - Tűzvédelmi vezető a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - Közvetlen tűzveszélyt jelentő tevékenységet azonnal megszüntetheti. - Tűzvédelmi vonatkozásban kiemelkedő munkát végzők jutalmazását, a szabályok megszegőinek fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezheti. - Megbízási szerződés alapján ellátja a Kft. tűzvédelmi felügyeletét. - Közvetlen kapcsolatot tart az OP tűzvédelmi vezetőjével, az önkormányzati tűzoltósággal. 2./ Felelős: - A tűzvédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások érvényesítéséért. - A tűzvédelemmel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítéséért, betartásuk ellenőrzéséért. - A tüzek keletkezésének megelőzéséért, továbbterjedésének megakadályozásáért, az esetleges tűzkárok enyhítéséért. - A tűzesetek kivizsgálásáért, jelentési kötelezettség teljesítéséért, a szükséges intézkedések kezdeményezéséért. 3./ Főbb feladatai: - A gazdasági osztállyal közösen biztosítja a tűzrendészeti előírások betartásához szükséges eszközöket, állapotukat rendszeresen ellenőrzi, pótlásukra és karbantartásukra a gazdasági osztály felé intézkedéseket javasol. - Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi és használati szabályok megtartását, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését, a tűzveszéllyel járó munkavégzés biztonságos feltételeit meghatározza. - Együttműködik az osztályokkal, a munkavédelmi vezetővel, az energiagazdálkodási és környezetvédelmi előadókkal. - Ellátja a lakótelep tűzvédelmét. - A közvetlen tűzveszélyt jelentő tevékenységek megszüntetésére intézkedések meghozatala. - Tűzvédelmi riadótervet készít, az egyes épületekben meghatározza a menekülési útvonalakat. Munkavédelmi vezető / Jogállása: - Munkavédelmi vezető a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - A munkavédelmi szempontból közvetlen veszélyt jelentő tevékenységet azonnal beszüntetheti. - A munkavédelmi vonatkozásban kiemelkedő munkát végzők jutalmazását, a szabályok megszegőinek fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezheti. - Megbízási szerződés alapján ellátja a Kft. munkavédelmi felügyeletét. - Közvetlen kapcsolatot tart a Parancsnokság munkabiztonsági felügyeletével. 2./ Felelős:

15 - A munkavédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások érvényesítéséért. - A munkavédelemmel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítéséért, betartásuk ellenőrzéséért. - A munkahelyi balesetek kivizsgálásáért, jelentési kötelezettség teljesítéséért, a szükséges intézkedések kezdeményezéséért. 3./ Főbb feladatai: - Együttműködik az osztályokkal, a tűzvédelmi vezetővel, az energiagazdálkodási, a környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előadókkal és az emelőgép ügyintézővel. - Munkavédelmi vonatkozásban felügyeletet gyakorol az Intézet és a hozzá tartozó lakótelep egészén folyó tevékenységek felett. - Érvényesíti és ellenőrzi a munkavédelemre vonatkozó magasabb rendű jogszabályok és helyi előírások betartását. - A közvetlen veszélyt jelentő tevékenységet azonnal beszünteti és a szükséges intézkedéseket meghozza. - Elkészíti a Munkavédelmi Szabályzatot. - Elvégzi a munkavédelmi oktatást és vizsgáztatást. - Nyilvántartja a munkabaleseteket, éves jelentést készít. Nyomozó- és fegyelmi tiszt / Jogállása: - A nyomozó- és fegyelmi tiszt a parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. - Eljárása során utasítási és intézkedési joggal rendelkezik. 2./ Felelős: - A fegyelmi eljárás és a parancsnoki nyomozás lefolytatásának jogszabályszerűségéért, a határidők betartásáért. - Az iratkezelési, titok- és adatvédelmi szabályok betartásáért. - Az általa végzett ellenőrzések és vizsgálatok tényszerűségéért, a közölt adatok pontosságáért, az ellenőrzöttek jogainak biztosításáért. 3./ Főbb feladatai: - A parancsnok által elrendelt fegyelmi eljárás és nyomozás lefolytatása, a szükséges eljárási cselekmények végrehajtása.- Feladatait az évi XLIII. törvény és a parancsnoki nyomozásról szóló IM rendelet rendelkezései szerint végzi. - Bűncselekmény alapos gyanúja esetében előkészíti a feljelentést az illetékes hatóság felé. - Adatot szolgáltat a bíróságok, ügyészségek, és más nyomozóhatóságok felé. - Fellép minden, az intézet fegyelmi helyzetét károsan befolyásoló jelenséggel szemben. - Az intézet hivatásos állománya vonatkozásában javaslatot tesz a fegyelmi fenyítésre, illetőleg a hivatásos állomány tekintetében a büntetőeljárás megindítására. - Hatékonyan közreműködik az intézetparancsnok fegyelmi jogkörével kapcsolatos döntések előkészítésében. - Mint a fegyelmi referens elvégzi a fogvatartottak fegyelmi eljárásával kapcsolatos okmányolási és adminisztrációs feladatokat, és részt vesz a fegyelmi tárgyaláson.

16 Szakpszichológus / Jogállása: - Tevékenységét a parancsnok-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi. Munkájának szakmai felügyeletét országosan a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Főosztálya látja el. 2./ Felelős: - Munkája során a tevékenységére vonatkozó etikai szabályok betartásáért. - Az alkalmazott vizsgálati eljárások jogtisztaságáért, szakszerűségéért, a vizsgálat alapján alkotott vélemény szakmai megalapozottságáért. - A vizsgált fogvatartott korrekt tájékoztatásáért, személyiségi jogainak tiszteletben tartásáért. 3./ Főbb feladatai: - A fogvatartott megismerése, információ szerzése, átadása, illetve a terápiás munka megalapozása céljából pszichológiai vizsgálatokat végez. - A pszichés feszültségek oldása, a konfliktust előidéző tényezők, motivációk feltárása, kezelése, prevenció, korrekció. - A fogvatartottak részére meghallgatást tart, beszélgetést, tanácsadást, terápiás jellegű foglalkozást, krízisintervenciót, pszichoterápiát folytat. - Különböző kezelésekre, csoportba sorolásra, intézet átmeneti elhagyására a fogvatartott vizsgálata és/vagy a rendelkezésre álló dokumentumok, vizsgálati eredmények alapján javaslatot tesz. - Konzultáció lehetőséget biztosít a nevelők számára az észlelt pszichológiai problémák megoldásához. - A tevékenységéről dokumentációt vezet.

17 V. fejezet Személyügyi és szervezési osztály Személyügyi és szervezési osztályvezető / Jogállása: - A parancsnok közvetlen alárendeltségében végzi a tevékenységét. - Szolgálati elöljárója a személyügyi és szervezési osztályhoz beosztottaknak. Távollétében, illetve akadályoztatása esetén a személyzeti előadó helyettesíti. 2./ Felelős: - Az Intézetben folyó személyügyi és szociális munka irányításáért, szervezéséért és ellenőrzéséért, a központi és helyi előírások érvényesítéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért. - Az önálló létszám- és bérgazdálkodásból következő feladatok határidős végrehajtásáért, az ehhez szükséges nyilvántartások kialakításáért, a Parancsnokság, a parancsnok és a gazdasági osztály részére határidős adatszolgáltatásért. - Az osztály munkáját érintő értékelések, elemzések, jelentések, statisztikai adatszolgáltatások valódiságáért, szakszerűségéért. - A feladata során tudomására jutott állami, illetve szolgálati titok, valamint a személyi adatvédelem előírásainak fegyelmi és büntetőjogi felelőssége melletti megőrzéséért, illetve betartásáért. - Vezetői döntések végrehajtásáért. - A számítógépes Személyügyi Alrendszer működtetéséért, a személyzeti nyilvántartások vezetéséért. 3./ Főbb feladatai: - Személyzeti javaslatok előkészítése és előterjesztése. - Személyzet oktatásának, képzésének és továbbképzésének a szervezése. - Az Intézet előtt álló feladatok végrehajtásához szükséges személyi feltételek, az emberi erőforrások hatékony felhasználásának a tervezése. - Az Intézet személyzetét érintő munkaerő-gazdálkodásról és a vezetői utánpótlásról való gondoskodás elősegítése. - A személyügyi és az ahhoz kapcsolódó tevékenységre vonatkozó jogszabályok és belső utasítások érvényesülésének biztosítása. - A személyzeti és szociálpolitikával kapcsolatos parancsnoki rendelkezések előkészítése. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátása a vonatkozó tervekben meghatározottak szerint. Osztály főbb feladatai Vezeti a személyzeti nyilvántartást, feldolgozza és elemzi a személyzeti statisztikai adatokat, biztosítja az adatok kezelésének a törvényességét. 2. Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Intézet személyzeti és szociálpolitikai tevékenységét. 3. Nyilvántartja a lakásigényeket, a munkáltatói kölcsön kérelmeket, előkészíti a lakásbérleti szerződéseket. 4. Szükség esetén a parancsnoki döntések előkészítéséhez környezettanulmányt készít.

18 5. Kezeli a titkos és nem titkos iratokat. Végzi az iratok átvételét, bemutatását, iktatását, továbbítását, irattározását, a határidők nyilvántartását. 6. Gondoskodik a hatáskörébe tartozó sokszorosítás ellenőrzéséről, a sokszorosított iratok nyilvántartásáról, szétosztásáról. 7. Vezeti a bélyegzők, iratgyűjtők, valamint a titkos adatokat, feljegyzéseket tartalmazó könyvek nyilvántartását. Megszervezi az iratok selejtezését és a levéltárnak történő átadását. 8. Szervezi a személyi állomány üdültetését, rekreációs pihenését. 9. Az informatikai osztállyal szoros együttműködésben gondoskodik a rendszerbe állított számítástechnikai eszközök előírásszerű használatáról, a szükséges nyilvántartások, adatszolgáltatások biztosításáról, az adat-, a titok- és a vagyonvédelmi szempontok érvényesítéséről. 10. A gazdasági osztállyal szoros együttműködésben ellátja az intézet önálló létszám- és bérgazdálkodásból, valamint a központosított illetményszámfejtésből az osztályra háruló feladatokat. 11. Az egészségügyi osztállyal szoros együttműködésben biztosítja az időszakos vizsgálatok határidős végzését, irányítja a személyi állomány fizikai erőállapotának felmérését. 12. Végzi az éves pszichikai állapotfelmérés során rá eső feladatokat. (kötelezettek kimutatása) 13. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív munkákat végrehajtja. 14. Szervezi a személyi állomány oktatását, továbbképzését.

19 VI. fejezet Biztonsági osztály Biztonsági osztályvezető / Jogállása: - A parancsnok rendelkezése alapján, tevékenységét közvetlenül a parancsnok-helyettes alárendeltségében végzi. - Távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatát a biztonsági osztályvezető-helyettes látja el. - Szolgálati elöljárója a biztonsági osztály állományának, továbbá a biztonsági feladatok ellátására más alegységtől igénybe vett beosztottaknak, az esemény megelőzésére, megszakítására és a következmények felszámolására igénybe vett állománynak, ha a parancsnok másképp nem rendelkezik. 2./ Felelős: - Az irányítása alá tartozó osztály tevékenységéért, annak ellenőrzéséért, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért. - Az Intézet biztonságáért, a fogvatartottak őrzéséért, felügyeletéért, ellenőrzéséért. - Az Intézet biztonsági rendszerének működéséért. - Az Intézet védelmi- és riadó terveinek, a biztonsági rendszer leírásának, az akciótervnek az aktualizálásáért. - Az Intézet fegyverzetének, fegyverzeti anyagainak műszaki állapotáért, azok meglétéért. 3./ Főbb feladatai: - Elkészíti a hatáskörébe tartozó terület biztonsági rendszerének leírását, őrutasításokat, egyes biztonságra vonatkozó szabályzatokat. - Megtervezi és megszervezi a hatáskörébe utalt területeken a biztonsági feladatok végrehajtását, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel. - Együttműködik az Intézet osztályvezetőivel, valamint a Kft. biztonsági vezetőjével. - Gondoskodik az alárendeltségébe tartozók szakirányú felkészítéséről, a hatályos rendelkezések, utasítások megismeréséről. - Intézkedik a biztonságot közvetlenül veszélyeztető körülmények megszüntetéséről. - Előkészíti és vezeti az Intézet és a gazdálkodó szervezet hivatásos állományának lőkiképzését. - Hivatásos állományt felkészíti a büntetés-végrehajtás rendjét sértő vagy veszélyeztető események megelőzésére, megszakítására ill. a következmények felszámolására. - Osztályértekezleteken félévente értékeli a biztonsági tevékenység végrehajtását, az állomány fegyelmét, és meghatározza a következő időszak feladatát. - Halaszthatatlan esetekben - ha az elöljáró nincs jelen - intézkedik az esemény megelőzésére, megszakítására és követelményeinek felszámolására. - Ellátja az intézet "M" tiszti és "PV" megbízotti feladatait. - Végzi a kényszerítő eszközök jogszerű alkalmazásának vizsgálatát. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátása a vonatkozó tervekben meghatározottak szerint. - Gondoskodik a saját szakterületére vonatkozó munkavédelmi,- és tűzvédelmi előírások betartásáról és ellenőrzéséről. Részt vesz a munkavédelmi és tűzvédelmi szemléken.

20 Biztonsági osztályvezető-helyettes Közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve. Szolgálati elöljárója a biztonsági osztály személyi állományának. A biztonsági osztályvezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja az osztályvezetői feladatok közül azokat, amelyeket munkaköri leírása hatáskörébe ad. - Haladéktalanul intézkedik a biztonságot veszélyeztető körülmény megszüntetésére, erről elöljárójának jelentést tesz. Elöljáróinak távollétében a parancsnok által meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. - Az intézet riadó- és felszámolási terveinek, a biztonsági rendszer leírásának, a védelmi terveknek naprakész állapotban tartásában való részvétel, valamint az állomány felkészítése a tervekben foglalt feladatok végrehajtására. Az őr- és szolgálati utasítások, az intézetparancsnoki intézkedések átdolgozásában való részvétel. - A biztonsági rendszer technikai elemeinek, a fegyverzeti szakanyagok rendszeres karbantartásának, működőképes állapotban tartásának ellenőrzésében elöljárója utasításai alapján tevékenykedik. - Feladata a fogvatartottak emberi jogainak érvényesítése, az intézeti rend és fegyelem fenntartása. - Az osztályvezető által meghatározottak szerint a biztonsági osztály tevékenységéről és általában az intézet biztonságának helyzetéről félévente írásban jelentést készít. - Részt vesz a lőkiképzés előkészítésében és lebonyolításában. - Részt vesz a biztonsági osztály területein a biztonsági feladatok tervezésében, szervezésében és végrehajtásában, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel. - Az osztályvezető távollétében, vagy akadályoztatása esetén együttműködik az intézet osztályvezetőivel, a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetőjével. Az osztályvezetőhelyettesekkel és egyéb vezetőkkel napi munkakapcsolatot tart fenn. - A honvédelmi, a polgári- és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vesz a hatályos tervekben meghatározottak szerint. - Ellátja a munkaköri leírásában rögzített különleges feladatait. Biztonsági tiszt 25.. Közvetlenül a biztonsági osztályvezetőnek van alárendelve, szolgálati elöljárója az alárendeltségébe tartozó felügyelőknek, hivatali időn kívül a parancsnok által meghatározott körben a személyi állománynak is. Haladéktalanul intézkedik a biztonságot veszélyeztető körülmény megszüntetésére, erről elöljárójának jelentést tesz. Elöljáróinak távollétében a parancsnok által meghatározott hatáskörrel és felelősséggel rendelkezik. Elvégzi a napi biztonsági feladatot ellátó állomány felkészítését, alkalmasságának az ellenőrzését, szolgálat befejezésekor a soron következő szolgálat közlését. Indokolt esetben a jogszabályban meghatározott biztonsági intézkedéseket foganatosít, szükség esetén leváltja az alárendeltségébe tartozó személyt. Felügyel a fegyverszobában tárolt lőfegyver, lőszer és fegyver-műszaki anyagok kiadására, visszavételezésére, a fegyverszoba rendjének betartására.

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet - G Y U L A - 46-57/1/2006. Jóváhagyom:.... Csere László bv. vezérőrnagy A BÉKÉS MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET - GYULA - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A HEVES MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Eger, Törvényház út. 2. ====================================================================== 43-I-20/A/2004. Jóváhagyom: /Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy/

Részletesebben

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN PARANCSNOKÁNAK 76/2008. számú I N T É Z K E D É S E Márianosztra, 2008. április 21.

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN PARANCSNOKÁNAK 76/2008. számú I N T É Z K E D É S E Márianosztra, 2008. április 21. Márianosztrai Fegyház és Börtön Márianosztra Ikt. szám:.32-29/76/2008. Sorszám:... A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN PARANCSNOKÁNAK 76/2008. számú I N T É Z K E D É S E Márianosztra, 2008. április 21.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET K A P O S V Á R J ó v á h a g y o m: Szám: 47 I 4 / 32 / 2007. Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok A SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZOLNOK Szám: 54-28/2008. Jóváhagyom: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy Büntetés-végrehajtási Főtanácsos Országos Parancsnok A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Részletesebben

A ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Várkör 4. Pf. 118 Tel: 06-92/ 313-433 Fax: 06-92/ 313-434 E-mail: zmbv@zmbv.axelero.net 57 226 20 / 2008. Jóváhagyom: Dömény Sándor

Részletesebben

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Tiszalök, 2007. Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szám: Jóváhagyom: Csere László bv. vőrgy. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov.

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov. FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE 2316 Tököl, Ráckevei út 6. Tel: 06-24/503-100 Fax: 06-24/479-394 NTG: 111-1000 e-mail: tokol.uk@bv.gov.hu TÜK: 30513-200/237-2/2014. Jóváhagyom:. Csóti András

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

G Y Ő R 45-128/2004. Jóváhagyom : Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy országos parancsnok SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

G Y Ő R 45-128/2004. Jóváhagyom : Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy országos parancsnok SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET G Y Ő R 45-128/2004. Jóváhagyom : Dr.Bökönyi István bv.vezérőrnagy országos parancsnok GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI

Részletesebben

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Márianosztrai Fegyház és Börtön Márianosztra Ikt. szám: 30522-810/444/2014. Jóváhagyom:... Csóti András bv. vezérőrnagy országos parancsnok A MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete TÖKÖL Szám: 62-239/2008. Jóváhagyom: Dömény Sándor bv. dandártábornok mb. országos parancsnok FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL) SZERVEZETI

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

A KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALOCSAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 6300 KALOCSA, SZENT ISTVÁN U 26. Postacím: 6301 Kalocsa Pf.: 61. Szám: 30-93/2/2008. Jóváhagyom: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy sk. Országos Parancsnok A KALOCSAI FEGYHÁZ

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/4/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

J ó v á h a g y o m:

J ó v á h a g y o m: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u. 5-11. Szám: 40-225/2006. J ó v á h a g y o m:...... Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007.

BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007. 1...../2007. Jóváhagyom: Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007. Frank Tibor bv. dandártábornok intézetparancsnok 2 I. FEJEZET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyom: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy büntetés-végrehajtási

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONTJA 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyom: Csóti András bv. vezérőrnagy büntetés-végrehajtási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Szám:. Jóváhagyom: Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos országos parancsnok A TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 2. AZ INTÉZET JOGÁLLÁSA ÉS KAPCSOLATRENDSZERE... 6 3. AZ INTÉZET FELADATAI... 6 4.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyom: Csere László bv.vezérőrnagy a bv. országos parancsnoka 1 AZ ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben