BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány előterjesztésére. A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért kérem, mert május 07-én kaptuk meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért felelős helyettes államtitkárának levelét arra vonatkozóan, hogy a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/d. szám (hrsz.: /40) alatti sportközpont kialakításával kapcsolatos támogatási szerződés pontjában megjelölt elidegenítési és terhelési tilalom határidejét a Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata kérésének megfelelően 50 évről 15 évre módosítják. A támogatási szerződést a lehető leghamarabb meg kellene kötni. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék! Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselőtestülete a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/d. szám (hrsz.: /40) alatti sportközpont kialakításával kapcsolatos támogatási szerződés megkötéséhez elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése" tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt napirendi pontként tárgyalja. (minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 18. (2) bekezdés 1) pontja alapján) Budapest, május 08. )vacs Péter polgármester

2 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képvielő-testület május 13.-i ülésére Készítette: Kaczur Ilona irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/d. szám (hrsz.: /40) alatti sportközpont kialakításával kapcsolatos támogatási szerződés megkötéséhez elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Havashalom u. 43.) a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat részére ,- Ft, azaz Ötvenmillió forint összegű támogatást nyújt a 20/24/18 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére a Magyar Vívó Szövetség évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/d. szám (hrsz.: /40) alatti sportközpont kialakításával közvetlenül összefüggő költségekhez. A támogatási szerződés megkötésének és a jelzett támogatási összeg nyújtásának feltétele, hogy az Önkormányzat, mint Kedvezményezett a támogatási elszámolás elfogadásától számított hat hónapon belül, a támogatásból megvalósított épületre, saját tulajdonú önálló ingatlanként, ,-Ft, azaz Ötvenmillió forint összeg erejéig elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be 15 év időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba, a Támogató (BMSK Zrt.) javára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel, 20/24/18 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére kötendő támogatási szerződés megkötéshez jóváhagyja, hogy a 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22/d. szám (105842/40) alatti sportközpontra saját tulajdonú önálló ingatlanként, Ft, azaz Ötvenmillió forint összeg erejéig elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba 15 év időtartamra, a Támogató BMSK Zrt. javára, a támogatási elszámolás elfogadásától számított hat hónapon belül. Budapest, május 08. Láttam: jegyző Melléklet: Támogatási szerződés (22 oldal). Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) KovacTréter polgármester

3 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Cégjegyzékszám: bankszámlaszáma: képviselő: Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató mint Támogató, másrészről Budapest Főváros, XVI. Kerületi Önkormányzat székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. képviselő: Kovács Péter polgármester Törzskönyvi szám/nyilvántartási szám: nyilvántartást vezető szerv neve: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság adószám: pénzforgalmi bankszámla száma: mint Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei: A Felek rögzítik, hogy a Támogató az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás), a MOB által kiemelt sportágak évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat, valamint a MOB által kiemelt sportágak évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozat szerint Támogató és az Emberi Erőforrások Minisztériuma november 28. napján támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a Magyar Vívó Szövetség évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései támogatása tárgyában. Fentiek folyományaként a Felek rögzítik, hogy a Támogató az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 1

4 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás), valamint a MOB által kiemelt sportágak évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat, valamint a MOB által kiemelt sportágak évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozat szerint a Szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével az alábbiak szerint nyújt pénzügyi támogatást a Kedvezményezett részére. 2. A szerződés tárgya: 2.1. A Támogató a 20/24/18 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére a Magyar Vívó Szövetség évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a 1165 Budapest Diósy Lajos u. 22/d. szám alatti sportközpont kialakításával (a továbbiakban: Feladat) közvetlenül összefüggő költségekhez nyújt pénzügyi támogatást a Kedvezményezett részére A Kedvezményezett kijelenti, hogy - a támogatási kérelemben foglalt adatok és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; - a szakmai feladat tárgyában támogatási igényt a kérelemmel egyidejűleg, illetőleg korábban nem nyújtott be. 3. A támogatás összege, forrása: 3.1. A 2.1. pontban meghatározott Feladat támogatásának összege ,- Ft, azaz Ötvenmillió forint, az alábbi, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban: Szakfeladat száma Államháztartáson kívüli kedvezményezett Egyéb működési célú j kiadások Egyéb felhalmozási '< célú kiadások i j Államháztartáson belüli kedvezményezett Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen eft eft eft eft! eft i l eft 1 eft eft eft eft Összesen: eft eft eft eft eft 3.2. A 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg forrása a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 1. sz. Melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet, 20/24/18 16 kiemelt sportág sportlétesítményfejlesztésének támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat 16 kiemelt sportág sportlétesítményfejlesztésének támogatása" megnevezésű részfeladata. A 2.1. pontban meghatározott Feladat kormányzati funkció szerinti besorolása (kormányzati funkciószám és megnevezése): Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése. 2

5 3.3. A 3.1. pontban meghatározott támogatás forrásának Áht. azonosító száma (a továbbiakban: AHT azonosító: A Támogató a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja. -A támogatás a felhasználása során felmerülő általános forgalmi adótételeket (továbbiakban áfa) tartalmazza/nem tartalmazza. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.1. pontja szerinti cél tekintetében adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át A Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban meghatározott Feladat megvalósítása érdekében a Kedvezményezett a Magyar Vívó Szövetséggel folyamatosan kapcsolatot tart A 2.1. pontban meghatározott Feladat megvalósítása érdekében a 3.1. pontban foglalt támogatási összeg a jelen támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel harmadik személy - a Kedvezményezett tagszervezeteként működő sportszervezetek, sportiskolák, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok és a támogatással érintett sportcélú ingatlanok felett tulajdonosi jogokat gyakorló helyi önkormányzatok és az ezek tulajdonában álló korcsoportos sportági képzést biztosító jogi személy nonprofit gazdasági társaság - által is felhasználható, amely a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú Melléklet szerinti mintanyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a támogatás felhasználásához kapcsolódó áfa összegét is tartalmazó, a képviselője által aláírt elszámolást készít a Kedvezményezett részére. A támogatás harmadik fél által történő felhasználásának a jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő teljesítéséért a Kedvezményezett felel. 4. A támogatás biztosításának módja: 4.1. A Feladat ellátására fordítható, 3.1. pontban meghatározott támogatás átutalására, a 4.2. pontban írt kivétellel, utófinanszírozás formájában kerülhet sor. A 4.2. pont szerint előfinanszírozott támogatásrész átutalása az ott írt feltételek mellett és határidőben történik. Az utófinanszírozott támogatásrész(ek) átutalásának feltétele, a Támogatott részéről a jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek a betartása mellett, a 4.3., a 4.5., a 4.6., az 5. pontok teljesülése, a pont szerinti kizáró ok hiánya, a , a pontok teljesülése, a a), b), c), d) és e) pontok szerinti kizáró okok hiánya, a g) pont teljesülése, a 6.2. pontnak megfelelő kifizetési kérelem benyújtása, a 6.4., a 6.5., a 6.15., a 6.16., a pontok teljesülése, a 8.3. pont szerinti kizáró ok hiánya. 3

6 A támogatás folyósításának tervezett ütemezését a 2. számú melléklet 4.4. pontja tartalmazza. A tervezett ütemezés esetleges módosítása változás bejelentési eljárás útján kezelendő. A kifizetés a támogatás rész- és a teljes elszámolás elfogadását követő 15 napon belül esedékes. A Kedvezményezett a támogatás terhére előlegfizetést abban az esetben teljesíthet, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, építési beruházásra vonatkozó szerződés, a évi CVIII. törvény (Kbt.) 131. (1) bekezdése szerint, kötelezően előírja az előleg az ajánlattevő általi igénybevételének a lehetőségét, a nyertes ajánlattevő él a lehetőséggel, vagy egyéb közbeszerzés esetében a Kbt (2) bekezdés szerint a felek így állapodtak meg és a szerződés alapján, az igényelt előleg visszafizetésére a Kbt (6) bekezdése szerint, a nyertes ajánlattevő biztosítékot nyújtott. Az előleg összege nem haladhatja meg a Kbt (1) bekezdése szerinti mértéket. A nem közbeszerzés keretében megvalósuló árubeszerzés esetében, a Kedvezményezett legfeljebb a beszerzés értékének 50%-áig - a jelen szerződés szerint, a támogatás folyósításával összhangban álló pénzügyi ütemezéssel - előlegfizetést vállalhat A támogatás 30 %-át kitevő részösszegének az előfinanszírozásként történő átutalására a Támogatott részéről a jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek a betartása mellett, a 4.3., a 4.5., az 5. pontok teljesülése esetén, a , a 7.1. d) és g), a 8.3. pontok szerinti kizáró ok hiányában, a szerződés mindkét Fél általi aláírását, a Támogató részéről a szerződés a 4.4. pont szerinti pénzügyi és jogi ellenjegyzését követő 15 napon belül kerül sor A 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg a Kedvezményezett számú pénzforgalmi bankszámlájára való átutalásának feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatási összeg és járulékai erejéig írásbeli felhatalmazást adjon a Támogató részére a Kedvezményezett valamennyi pénzforgalmi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre, arra az esetre, ha Kedvezményezett a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a bejelentetteken kívül további pénzforgalmi bankszámlája nincs, ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy pénzforgalmi bankszámlája megváltozását, valamint további pénzforgalmi bankszámlák nyitását 5 munkanapon belül írásban bejelenti a Támogatónak, egyidejűleg átadja Támogató részére a pénzforgalmi bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást lehetővé tevő felhatalmazó levél számlavezető által visszaigazolt eredeti példányát is és nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik továbbá arról, hogy a Kedvezményezett számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a jelen szerződés pontjában meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Támogató javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt rendelkezésre áll A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a Támogató részéről eljáró, arra jogosult személyek jogi és pénzügyi ellenjegyzésével érvényes. 4

7 4.5. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására abban az esetben kerülhet sor, ha a Kedvezményezettnek a Támogató által azonos fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos - jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt - lejárt esedékességű kötelezettségeinek teljesítéséről vagy részbeni teljesítéséről szóló elszámolását a Támogató elfogadta Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összegek folyósítása abban az esetben történhet meg, amennyiben a Kedvezményezett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényt (Art.) 36/B. és pontja szerint szerepel a folyósítás esedékességének az időpontjában a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy, ha az adatbázisban nem szerepel, a Kedvezményezett a köztartozás mentességét minden egyes részkifizetést megelőzően NAV együttes-, illetve az illetékes önkormányzat által kiállított igazolással igazolja. Amennyiben helyi iparűzési adónak a kedvezményezett nem alanya, abban az esetben a folyósításhoz kedvezményezett erről szóló saját nyilatkozata szükséges A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott pénzforgalmi bankszámlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos. 5. A szerződéskötés feltétele: 5.1. Annak (30 napnál nem régebbi) igazolása, hogy a Kedvezményezett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján - a támogatási szerződés megkötésének időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül vagy, ha az adatbázisban nem szerepel, a Kedvezményezett a köztartozás mentességét a NAV együttes igazolással igazolja A Magyar Államkincstár 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a Kedvezményezett szerepel a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban ÁFA-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat benyújtása; 5.4. Kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának benyújtása; 5.5. Annak igazolása, hogy a Kedvezményezett a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tett az állami sportinformációs rendszerbe (ÁSR) történő adatszolgáltatási kötelezettségnek; 5.6. Annak igazolása, hogy a Kedvezményezett az 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet szerint igazolt módon megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. szerinti követelményének; 5

8 5.7. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. és 8. -ában foglalt korlátozás alá; 5.8. A támogatás felhasználására vonatkozó szakmai terv, a kapcsolódó, a Támogató által előzetesen elfogadott költségvetési leírással (a továbbiakban: költségterv); 5.9. Jelen szerződés aláírásával a Kedvezményezett hozzájárul adatainak Támogató által történő kezeléséhez, vállalja továbbá, hogy adatai változását írásban közli Támogatóval A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a doppingellenes tevékenységet végző Kedvezményezett nyilatkozata, igazolása arról, hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz. 6. A támogatás felhasználásának szabályai A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt támogatást kizárólag a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott célra, a benyújtott és jelen szerződés elválaszthatatlan részét (5. sz. Melléklet) képező költségtervben meghatározott tételek szerinti bontásban használhatja fel. A Kedvezményezett kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó, a Kedvezményezett évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával közvetlenül összefüggő költségeket számolhatja el A Kedvezményezett vállalja, hogy a Magyar Vívó Szövetség évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései megvalósításának előrehaladásáról - a Támogató általi nyomon követés céljából - egy alkalommal, legkésőbb január 30-ig írásban beszámol a Támogatónak. A Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a 2.1. pont szerinti sportlétesítmény-fejlesztések megvalósulásáról sportlétesítmény-fejlesztésekként külön, azok lezárását követő 8 napon belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságát a 6.8. pontban foglaltak szerint, a kapcsolattartó személyen keresztül írásban tájékoztatja Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására akkor kerülhet sor, ha a Támogatóval, a Támogató jogelődeivel, valamint az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezettel szemben 90 napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában egyben kijelenti, hogy az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált lejárt köztartozása nem áll fenn. Kedvezményezett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az Áht-ban meghatározottak szerint A Kedvezményezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakemberek bérére, illetve megbízási díjára, valamint e kifizetések közterheire (a továbbiakban együtt: bérjellegű kifizetések) a támogatás nem használható fel. 6

9 A Kedvezményezett kiadványain és a Feladat megvalósítása során, a Szerződés 4. számú Mellékletében foglaltaknak eleget téve, az ott részletezett kommunikációs előírások teljesítése mellett köteles a nyilvánosságot arról tájékoztatni, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott Feladat megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. A Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy a Támogató által előírt kommunikációs követelmények betartásához szükséges eszközök (reklámanyagok, molinók stb.) költségei a Kedvezményezettet terhelik. A Kedvezményezett köteles továbbá a sportlétesítmény-fejlesztések megvalósulását követően - amennyiben arra sor kerül - azok hivatalos, nyilvános átadásának helyszínéről és időpontjáról, a tervezett időpontot legalább 5 munkanappal megelőzően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságát a 6.8. pontban foglaltak szerint, a kapcsolattartó személyen keresztül írásban tájékoztatni Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás és - ha előírásra került - a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. A százezer forint értékhatárt meg nem haladó értékű szerződések esetében, írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával a) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; b) tudomásul veszi, hogy köztartozás fennállása esetén támogatásban nem részesíthető; c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető; d) kijelenti, hogy a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, az engedélyezési dokumentációt, az építési engedély-köteles tevékenység esetében, amennyiben még nem rendelkezik építési engedéllyel, a tervezetési szerződés mellékletét képező tervezési programot, a Támogatónak, a jelen szerződés aláírása előtt, teljes körűen átadta; az építéshatósági engedély köteles, de a szerződés megkötésekor engedéllyel még nem rendelkező Kedvezményezett, a jogerős engedély megszerzéséről, a támogatott tevékenység megkezdése előtt gondoskodik, azt a Támogatónak, az engedélyezési dokumentációval együtt átadja; e) tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató a költségvetésből nyújtott támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás igénylőjének meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást; f) nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés aláírásának időpontjában nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, és tudomásul veszi, hogy adóazonosító 7

10 számát a Magyar Államkincstár és a Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; g) tudomásul veszi, hogy az Áht. 52. (3) pontja alapján az államháztartáson kívüli természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli más szervezetet terhelő köztartozás összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatszolgáltatása alapján a Kincstár visszatartja, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megfelelő bevételi számláján jóváírja. A visszatartás a Kedvezményezettnek a költségvetési támogatás érdekében vállalt kötelezettségeit - az Ávr. 79. (4) bekezdése alapján - nem csökkenti, a visszatartott összeg a költségvetési támogatással történő elszámolás során a költségterv alapján felmerült költségként nem számolható el, kivéve ha a közfeladat ellátásának más módon vagy más szervezeti keretben történő hatékonyabb biztosítása érdekében az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter hatáskörében hozott intézkedés végrehajtása azt kifejezetten szükségessé teszi; h) kijelenti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 30. szerint a beszámolóját letétbe helyezte; i) nyilatkozik arról, hogy - amennyiben a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet hatálya alá tartozó munkáltatónak minősül - megfelel az Áht. 50. a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint az Áht. 50. (1) b) és c) pontja szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátja; j) kijelenti azt, hogy - amennyiben munkáltatónak minősül - az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX. törvényben foglalt kötelezettségek megsértése vagy nem teljesítése miatt a bérkompenzáció hiányát megállapító jogerős határozatot nem hoztak vele szemben; k) tudomásul veszi, hogy amennyiben százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem az Ávr. 73. (3) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a) a támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, valamint a támogatás felhasználásáról kizárólag a 2.1. és a pontnak megfelelő elszámolást nyújt be; b) a 2.1. pontban meghatározott feladatra nyújtott támogatás felhasználásáról legkésőbb május 31-ig a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú Melléklet szerinti mintanyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a támogatás felhasználásához kapcsolódó áfa összegét is tartalmazó, a képviselője által aláírt elszámolást készít a Támogató részére. Az elszámolás a fenti határidő előtt is benyújtható, a Kedvezményezett részelszámolás benyújtására is jogosult. Az elszámolás kizárólag a január 01. és május 31 közötti időszakban kelt, a jelen időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal teljesíthető, amelyeket a Kedvezményezettnek az elszámolásban azonosítható módon fel kell tüntetnie, és amelyek kizárólag jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező költségtervben szereplő pénzügyi tételekre vonatkozhatnak. A 8

11 Kedvezményezett köteles az összesítő, teljes körű elszámolás záró rendelkezésébe az Igazoljuk, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre." szöveget foglalni. Az elszámoláshoz mellékelni kell - a 2.1. pontban foglalt feladatok vonatkozásában a Kedvezményezett által felhasznált támogatás tekintetében a 6.2. c) pont szerinti záradékkal ellátott számviteli bizonylatok hitelesített másolatait, - az elszámolás alátámasztását szolgáló egyéb dokumentumok (megrendelések, szerződések, bérkimutatások, banki kivonatok stb.) másolatait, valamint - a támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót, amelyben tájékoztatást kell nyújtani Támogatónak a támogatott feladat cél szerinti megvalósulásáról, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről; - az elszámoláshoz mellékelni kell a 3.6. pont alapján továbbadott támogatásokkal összefüggésben megkötött szerződések másolatait, valamint a támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót, amelyben tájékoztatást kell nyújtani Támogatónak a támogatott feladat cél szerinti megvalósulásáról, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről; c) a költségvetési támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a b) pontban meghatározott számviteli bizonylatok eredeti példányait az elszámoláskor hatályos jogszabályi előírások szerint, legalább 8 évig megőrzi, azokat a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. BMSK- /2015. számú szerződésben meghatározott összegű állami támogatásaként elszámolva" záradékkal látja el, és biztosítja, hogy a Támogató, illetve annak képviselői azokba a támogatás átutalását követően is, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint betekinthessenek; d) biztosítja, hogy a Támogató vagy annak képviselői a támogatás felhasználásának jogszerűségét - beleértve jelen szerződésnek való megfelelőségét is - folyamatosan ellenőrizhessék, ennek során a Támogatóval együttműködik, a Támogató képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszíni ellenőrzés során is segíti; e) legkésőbb 8 napon belül írásban értesíti a Támogatót, ha az Avr. 83. (1) bekezdésében meghatározottak szerint a szerződéskötéskor közölt bármely adatában, illetve a szerződést befolyásoló bármely körülményében változás következett be; f) a harmadik fél által felhasznált költségvetési támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a támogatás végső kedvezményezettje utolsó beszámolójának, kifizetési igénylésének Kedvezményezett általi jóváhagyásától számított legalább nyolc évig megőrizni A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől számított 8 évig megfelelően megőrizni. A Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. A 9

12 nem magyarországi fizetőeszköz árfolyamváltozásból eredő, a támogatási összeget meghaladó költségeket a Kedvezményezett viseli. Amennyiben kedvező valuta-árfolyam következtében a feladat összköltsége kevesebb, mint a támogatás 3.1. pont szerinti teljes összege, a különbözetet a Kedvezményezett köteles 15 napon belül Támogató részére visszafizetni A Kedvezményezett a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést követő 60 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról. A fenti határidőbe nem számít bele az az időtartam, ami alatt az 1. pontban hivatkozott, a Támogató részére folyósított támogatás elszámolásának az EMMI részéről történő elfogadása megtörténik. A Támogató döntéséről 5 munkanapon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő, úgy a Támogató határidő megjelölésével írásban felszólítja a Kedvezményezettet a hiány pótlására, vagy a beszámoló, elszámolás egyéb módon történő korrekciójára. A beszámoló, elszámolás elfogadására fent rögzített határidő ez esetben egy alkalommal legfeljebb 20 nappal meghosszabbítható. A felek rögzítik, hogy a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, a támogatás forrásául szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatról, azonos célra újabb támogatásban nem részesíthető A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: január 01 véghatárideje: május A támogatás és amennyiben előírásra került a saját forrás felhasználása során a Kedvezményezett a költségterv egyes költségvetési sorain rögzített összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet. A Kedvezményezett a jelen szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridőig a Támogatóhoz benyújtott, indokolt írásbeli nyilatkozata alapján, a költségterv rovatain (költségvetési rovatnak tekintendő: a költségterv bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok) rögzített összegek legfeljebb azok 10%-ával léphetők túl (a költségterv más rovatainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül). Az eltéréseket a Támogató a Kedvezményezett részletes indoklása alapján elfogadja vagy elutasítja. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban különkülön a jelen pontban meghatározott mértéket meghaladó eltérésre csak a jelen szerződés mindkét fél általi módosítása útján van lehetőség a jelen szerződés 8. pontjának figyelembevételével. Amennyiben a kivitelezés során az eredetileg meghatározottnál magasabb minőségű, szélesebb körű műszaki tartalom valósul meg, az a támogatás összegét nem befolyásolja, az ennek megvalósításából eredő többletköltséget Kedvezményezett saját forrásból finanszírozza. Kedvezményezett a saját forrás felhasználásáról saját hatáskörben dönt, a saját forrás összegével támogató felé nem köteles elszámolni. 10

13 6.8. A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: a Támogató részéről: Sipkáné Szabó Gyöngyi tel.: ) a Kedvezményezett részéről: Kaczur Ilona tel: ), 6.9. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen találhatóak meg: 1163 Budapest, Havashalom u A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató részéről a beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadására a Támogató vezető tisztségviselője jogosult. A Támogató vezető tisztségviselője részéről történő elfogadásra, az 1. pontban hivatkozott támogatás elszámolásnak az EMMI részéről történő elfogadását követően kerül sor Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő támogatásból megszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak az elszámolás elfogadásától számított 15 évig csak a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg. Kedvezményezett ezen időszak alatt köteles az eszközök meglétét a Támogató felé dokumentumokkal (leltár, tárgyi eszköz karton másolata stb.) igazolni, illetőleg az eszközök idő előtti megsemmisülése esetén annak okairól a Támogatót írásban tájékoztatni. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy legkésőbb az elszámolás elfogadásától számított hat (6) hónapon belül, a támogatásból megvalósított épületet, saját tulajdonú önálló ingatlanként, arra a Támogató javára, a támogatás visszafizetésnek a biztosítékául az elidegenítési és terhelési tilalmat, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Az elidegenítési és terhelési tilalom határozott időre, amelynek időtartama az elszámolás elfogadásától számított 15 év. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az elszámolás elfogadásától számított tizenöt évig biztosítja az eszközök sportcélú fenntartását, üzemeltetését. Az eszközök Támogató engedélye nélkül történő elidegenítése, megterhelése, az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek, a fenntartási, üzemeltetési kötelezettség nem teljesítése esetén Kedvezményezettnek vissza kell fizetni az eszközbeszerzésre nyújtott támogatást az Aht. 53. (3) bekezdésben meghatározott kamattal növelt mértékben A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás a jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a kedvezményezettnek a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele 11

14 alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. A fentiek szerinti ellenőrzésre jogosultak a Támogató és az EMMI is. Kedvezményezett köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni és tűrni, valamint az ellenőrzésben közreműködni. Amennyiben Kedvezményezett az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségeit nem teljesíti, az ellenőrzést akadályozza, illetőleg a szükséges tájékoztatást nem adja meg, Támogató a jelen szerződésben biztosított támogatást visszavonja, és Kedvezményezett köteles azt az Áht. 53. (3) bekezdésben meghatározott kamattal növelt mértékben visszafizetni Kedvezményezett hozzájárul továbbá, hogy Támogató a jelen szerződést és a 6.2.b) pont szerinti beszámolót nyilvánosságra hozza A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás lejárt köztartozások kifizetésére nem használható fel. Köztartozásnak minősül különösen az Art-ben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így különösen adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek), amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv (Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy szervei) hatáskörébe tartozik. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti Amennyiben a Kedvezményezett az elszámolásához számlát csatol, annak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a, a számvitelről szóló évi C. törvény (Számv. tv.) ának (1) és (3) bekezdése, valamint a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 24/2014. (VI.30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek, és azt a Kedvezményezett nevére kell kiállítani A Kedvezményezettnek különös kiemelt figyelmet kell fordítania a Számv. tv a (1) bekezdésének h) és i) pontjaira, amelynek értelmében köteles a számlán jól láthatóan feltüntetni a számla kontírozási tételeit, illetve a könyvelés tényét igazoló adatot, valamint a könyvelés dátumát és a könyvelést végző személy aláírását. Kettős könyvvitel esetén amennyiben a tételek sokasága miatt nem lehetséges a kontírozási tételek rávezetése a számlára, úgy külön kontírozó lapot kell a számla mellé csatolni. Egyszeres könyvvitel esetén a naplófőkönyv vonatkozó oldalainak másolatát kell a számla mellé csatolni. Kedvezményezett köteles elszámolásainál figyelembe venni a hatályos adó- és járulék fizetési kötelezettségek jogszabályi előírásait és annak megfelelően eljárni, illetőleg kiemelt figyelmet fordítani a természetbeni juttatások elszámolási kötelezettségének dokumentálására. E pont szerinti alaki és tartami követelmények be nem tartása az elszámolás el nem fogadását vonja maga után A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 6.2. b) pontban meghatározott számviteli bizonylatokon szereplő, e támogatás vonatkozásában elszámolt támogatási összegeket más támogató felé nem számolja el. 12

15 6.18. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozik a támogatás Kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó közzététel körébe eső adatokra A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során - szükség szerint - megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat. Azt, hogy a Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, a Támogató a Kbt a alapján közzétett dokumentumokból ellenőrzi. A Kedvezményezett köteles - o közbeszerzési eljárás lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb a jelen szerződésben meghatározott beszámoló benyújtásával egyidejűleg - az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges adatokat a Támogató részére írásban szolgáltatni. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti ellenőrzés során a Támogató bekérheti a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósításába bevont közreműködő által folytatott közbeszerzési eljárás során a Kbt. 34. (2) bekezdésében meghatározottak szerint keletkezett dokumentumokat. A Kedvezményezett köteles a Támogató által kért dokumentumokat a Támogató által megadott határidőig benyújtani. A Támogató továbbá jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni. A Kedvezményezett köteles a Támogatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató a fenti ellenőrzés során a Kbt.-be ütköző jogsértést tapasztal, úgy a Kbt (2) bekezdése szerint jogorvoslati eljárást kezdeményezhet a Kedvezményezettel szemben, amely esetben a még át nem utalt támogatás összegét a kérelem jogerős elbírásáig visszatartja, s a jogsértés a Közbeszerzési Döntőbizottság általi megállapítása esetén, a jogsértő eljárás alapján megkötött szerződés ellenértékére eső támogatás összegét a Kedvezményezett, a 7.4. pont szerint köteles a Támogatónak visszafizetni. Kedvezményezett a jelen szerződés 7. számú mellékletét képező minta szerint nyilatkozik arról, hogy a támogatás felhasználása során köteles-e közbeszerzési eljárás lefolytatására A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába, közreműködőt nem vonhat be. Jelen pont értelmében nem minősül közreműködőnek az, akitől a Kedvezményezet árut vagy szolgáltatást vásárol Ha az Avr. 82. a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb - a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített - feltételeiben 13

16 változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak Ha a Támogató a pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez a pontban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 84. (2) bekezdése szerinti részleges visszafizetés elrendelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Civil tv. 53. (2) bekezdése alapján központi költségvetési forrás terhére törvény eltérő rendelkezése hiányában civil szervezetnek működési támogatás csak akkor nyújtható, ha a Nemzeti Együttműködési Alap biztosítja a költségvetési támogatás forrását. A támogatásra való jogosultságot a Támogató a Civil tv. 53. szerint ellenőrzi figyelemmel a Civil tv ában foglalt mentességekre. 7. Elállás, felmondás 7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha: a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást; b) az Ávr. 82. a) - i) szerinti esetekben, vagy c) a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; d) a Kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási igény benyújtásakor; e) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az Ávr. 76. (1) bekezdésében foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés; f) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; g) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni; h) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; i) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott beszámoló, elszámolás benyújtásának határidejét elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el; j) a Kedvezményezett részéről vagy a Kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az 14

17 értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott határidőn belül nem intézkedik; k) a Kedvezményezett a támogatási igény benyújtásának és a jelen szerződés megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg az Áht. 50. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 1) a sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 57. (1) bekezdése szerinti feltételeket nem teljesítette, illetve a (2) bekezdés szerinti helyzetbe került, vagy m) köztartozásának fizetési határideje a szerződés megkötését követően lejárt és arra fizetési halasztást, illetve részletfizetési kedvezményt sem kapott; n) a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel; o) a Kedvezményezett a Támogató által előírt biztosítékot a Támogató által megjelölt határidőig nem vagy nem megfelelően nyújtotta be A Támogató jogosult továbbá a szerződéstől elállni, ha a Kedvezményezett a) a szerződéskötés során, illetve a szerződés teljesítése alatt valótlan vagy hamis adatot szolgáltat; b) a pontban foglalt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti; c) jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi. A Támogató elállási, felmondási jogát a Kedvezményezetthez intézett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja. Az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezmények a nyilatkozat kézbesítésével állnak be Ha a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Kedvezményezettet egyoldalú nyilatkozattal, írásban tájékoztatja. Az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezmények a nyilatkozat kézbesítésével állnak be Ha a Támogató a jelen szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig részére folyósított a Feladat megvalósítása érdekében megkötött szerződések jogosultjainak a Támogató részéről közvetlenül kifizetett támogatás összegét - az Áht. 53. (3) bekezdésben meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben - köteles a Támogató által meghatározott ( számú) számlára a szerződésszám és az ÁHT azonosító megjelölésével 15 napon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha a Támogató a jelen szerződést felmondja, a Kedvezményezett az addig folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét - támogatás összegét - a Polgári Törvénykönyvben 6:155. (1) bekezdésében rögzített mértékű kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben - köteles a Támogató által meghatározott ( számú) számlára a szerződésszám és az ÁHT azonosító megjelölésével 15 napon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja A Támogató a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. 15

18 Ilyen esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a jelen szerződés 15. pontja és az Aht. 53. (2) bekezdése szerint köteles visszafizetni. 8. A szerződés módosítása 8.1. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A Kedvezményezettnek a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés-módosításra sor kerülhet különösen a támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető műszaki tartalom-változás, határidőmódosítás, a feladat költségvetésének módosulása, valamint a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt, amely módosítást a Kedvezményezett az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig Támogató jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények (elállás) között Amennyiben az 1. pontban hivatkozott, a Támogató és az EMMI közötti támogatási szerződés, az EMMI kezdeményezésére, jogszabályváltozás, vagy egyéb, előre nem látható körülmény miatt, módosításra kerül, úgy a jelen szerződés ennek következtében történő írásbeli módosításának a Kedvezményezett részére történő megküldésével, Támogató kezdeményezi a jelen szerződés módosítását. Amennyiben a Kedvezményezett a módosítást, annak kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül, a szerződésmódosítás aláírásával és megküldésével, nem fogadja el, úgy a Támogató a fenti kézbesítéstől számított 20. (huszadik) napig jogosult a jelen szerződést felmondani, amely esetben a még nem folyósított támogatás átutalására nem kerül sor, a Kedvezményezett emiatt a Támogatóval szemben igényt nem érvényesíthet, s a Kedvezményezett köteles a támogatás szerződés megszűnéséig folyósított összegével, az 1. számú melléklet szerint elszámolni. Értesítési és visszafizetési kötelezettség 9. Amennyiben a folyósított támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Kedvezményezett az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott ( számú) számlára, a szerződésszám és az ÁHT azonosító megjelölésével. 10. Amennyiben a Kedvezményezett neki felróható okból (egészben vagy részben) nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, köteles azt az ok felmerülésétől számított 8 16

19 napon belül írásban bejelenteni a Támogatónak, és a támogatás egészét vagy arányos részét az Aht. 53. (3) bekezdésben meghatározott kamattal növelt mértékben visszafizetni. 11. Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve a szerződés meghiúsul, azt a Kedvezményezett az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni Támogatónak, ezzel egyidejűleg a támogatás igénybe vett részéről a jelen szerződés 6.2. pontja szerint elszámolni, valamint a fel nem használt támogatást Támogató részére visszafizetni. 12. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a feladat összköltsége (kiadása) - a záróbeszámoló és a záróelszámolás alapján - a Támogató részére jelen szerződés aláírása előtt benyújtott költségtervben szereplő összeghez képest csökken, támogatás összegét a Támogató egyoldalú írásbeli rendelkező nyilatkozattal csökkenti az összköltség csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató fenti nyilatkozata a jelen szerződés módosításának minősül. Amennyiben a támogatás összegének csökkentése érinti a Kedvezményezett részére a jelen szerződés alapján folyósított támogatást, a Kedvezményezett köteles a csökkentéssel érintett támogatásrészt, a Támogató által kibocsátott rendelkező nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Támogató által meghatározott ( számú) számlára, a szerződésszám és az ÁHT azonosító megjelölésével visszafizetni. 13. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által meghatározott ( számú) számlára, a szerződésszám és az ÁHT azonosító megjelölésével 15 napon belül visszafizetni a 7.4. pontban hivatkozott kamattal növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Támogató a 7.2.c) pont alapján eláll a támogatási szerződéstől. 14. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben - a Támogató jelen szerződéstől való elállása, vagy jelen szerződés alapján keletkezett, a Kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén - a támogatási összeg visszafizetésére szóló felszólításnak határidőre nem tesz eleget, a Támogató jogosult a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással élni. 15. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére az Áht. 53. (3) bekezdésben meghatározott késedelmi kamatot fizetni. 17

20 Záró rendelkezések 16. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 17. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az Stv., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, a Rendelet, az Utasítás, továbbá az államháztartás működésével összefüggő és egyéb jogszabályok (Áht., Ávr.) - az irányadók. 18. A jelen szerződés egymással megegyező - 18 számozott oldalból és 8 Mellékletből álló - hat eredeti példányban készült, amelyből 4 eredeti példány a Támogatót, 2 eredeti példány pedig a Kedvezményezettet illeti (amelyből Kedvezményezett egy eredeti példányt köteles a könyvelése részére átadni). A Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. Mellékletek, amelyek a jelen szerződés részét képezik: 1. számú: Összesített elszámolási táblázat 2. számú: 19. számú melléklet - Adatlap" 3. számú: Összesített elszámolási táblázat - továbbadott támogatás minta 4. számú: A Kedvezményezett évi sportágfejlesztési támogatásával összefüggő kommunikációs kötelezettsége 5. számú: Költségterv 6. számú: Nyilatkozat a projektről (amennyiben nem szövetség a támogatott szervezet) 7. számú: Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásának a kötelezettségéről 8. számú: Nyilatkozat átlátható szervezetről Budapest, n. Budapest, n. Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató BMSK Zrt. Kovács Péter polgármester Budapest Főváros, XVI. Kerületi Önkormányzat Sipkáné Szabó Gyöngyi gazdasági vezérigazgató-helyettes BMSK Zrt. pénzügyi ellenjegyző BMSK Zrt.jogi ellenjegyző 18

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

2. A szerződés tárgya:

2. A szerződés tárgya: 1. számú melléklet KIVONAT az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség képviselői között 2012. december 27-én aláírt támogatási szerződésből (EMMI iktatószám: 57131-2/2012.), módosítva

Részletesebben

5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA 5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA A támogatási szerződés aláírásával a tagszervezet nyilatkozik, hogy az alábbi feltételeket ismeri és elfogadja, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy az elszámolás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

székhely: 1055 Budapest, Szalay u képviselő: Soltész Miklós Szociális, család- és ifjúságügyért felelős Államtitkár mint Támogató,

székhely: 1055 Budapest, Szalay u képviselő: Soltész Miklós Szociális, család- és ifjúságügyért felelős Államtitkár mint Támogató, 2. számú melléklet T ÁM OGATÁSI SZE R ZŐ D É S amelyet egyrészről másrészről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. képviselő: Soltész Miklós Szociális, család- és ifjúságügyért

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása amelyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621. Pécs, Széchenyi tér 1. képviselő: Dr. Páva Zsolt polgármester nyilvántart. szám: 735616 adószám:

Részletesebben

Ügyiratszám: 1-188944/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Humánigazgatási Osztály / Köznevelési Csoport

Ügyiratszám: 1-188944/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Humánigazgatási Osztály / Köznevelési Csoport PO 005/06 Ügyiratszám: 1-188944/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Humánigazgatási Osztály / Köznevelési Csoport A szerződés tárgya: A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINISZTÉRIUM PÉLDÁNYA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 9805-3/2014/NEF-KIM amelyet egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. képviselő: Hölvényi György államtitkár,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINISZTÉRIUM PÉLDÁNYA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. képviselő: Fülöp Attila helyettes államtitkár mint

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 157/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ

MINISZTERELNÖKSÉG ME-JHSZ/J/ /1/2014 TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ TÁMOGATÁSI ADATLAP HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁTMENETI TÁMOGATÁSÁHOZ Kérjük olvashatóan, géppel, valamennyi rovatra kiterjedően kitölteni! Kérjük az adatlapot és mellékleteit a képviseletre jogosult által a

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: 10032000-01220328-50000005

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, másrészről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Sportegyesület támogatása A tárgykört rendező

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A pécsi Magasház helyzetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1684/2015. (IX. 24.) Korm. határozat alapján jelen szerződés létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (székhelye:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések

1. A Támogatás felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések T E L J E S Í T É S I F E L T É T E L EK NKFIH 3623-1/2015 Minta a 2015. január 1-jétől kezdődően meghozott támogatási döntések alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból innovációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2015 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szerződés tárgya: Támogatási Szerződés Mogyoródi úti sportház fejlesztésére. Budapest, Kezdeményezésért felelős. Átvételi időpon

A szerződés tárgya: Támogatási Szerződés Mogyoródi úti sportház fejlesztésére. Budapest, Kezdeményezésért felelős. Átvételi időpon Szerződés lejárata: 2.sz.melléklet Ügyiratszám: MI/2393/214 Köteiezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet i \, ; A szerződés tárgya: Támogatási Szerződés Mogyoródi úti sportház fejlesztésére

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Elterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Elterjeszt: Hegeds Ferenc

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2014 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

II. A munkaadó kötelezettségei

II. A munkaadó kötelezettségei A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3. Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3. program) keretében nyújtott HELYKÖZI UTAZÁS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: cím:

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név:  cím: A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 6.359.02.01, 6.463.01.01 1 Főlap iratkódja

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben