Az EU számviteli rendszerének korszerűsítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU számviteli rendszerének korszerűsítése"

Átírás

1 Az EU számviteli rendszerének korszerűsítése A vezetők jobb tájékoztatása és nagyobb áttekinthetőség Útmutató az EU új beszámolókészítési rendszeréhez EURÓPAI BIZOTTSÁG

2 Az állami pénzeszközök jobb kezelése A megbízható pénzügyi információk alapvető fontosságúak a közösségi szektor hatékony irányításához ös számviteli reformját követően az EU jó úton halad egy világszínvonalú beszámolókészítési rendszer kialakítása felé. A reform lényege a hagyományos pénzforgalmi szemléletű számvitelről a ponto sabb eredményszemléletű számvitelre való áttérés. Ez nem pusztán technikai változás, hanem a gazdálkodási kultúra alapvető változása, amely létfontosságú a kiadások hatékony ellenőrzésének biztosításához, a hibák kockázatának minimálisra csökkentéséhez és az EU-források napi kezelésének javításához. Határozottan hiszek abban, hogy ezek a változtatások érzékelhető, hosszú távú hatással lesznek az EU teljesítményére, és ennek következtében konkrét előnyöket jelentenek majd az EU állampolgárai számára is. Dalia Grybauskaitė pénzügyi tervezésért és költségvetésért felelős biztos Elszámoltathatóság és átláthatóság A Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardok (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) alkalmazása az Európai Bizottság új számviteli szabályainak kialakításánál jelentős lépést jelent a beszámolókészítési rendszer teljes áttekinthetőségéhez vezető pénzgazdálkodási reformban. A Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (European Federation of Accountants) a kormányoknak és az állami szektor szerveinek az eredményszemléletű számvitel alkalmazását ajánlja, mivel ez fokozza a pénzügyi beszámolók elszámoltathatóságát és áttekinthetőségét, és jobb tájékoztatást biztosít a tervezési és az irányítási célok megvalósításához. Reméljük, hogy az EU és azon állami szervezetek vezetőinek példája, amelyek már bevezettek hasonló szabványokat, másokra is ösztönzőleg hat majd, s így egy áttekinthetőbb, világosabb és az összehasonlítást megkönnyítő beszámolókészítési rendszert eredményez az állami szektorban Európában és a világ más országaiban. David Devlin a Könyvvizsgálók Európai Szövetségének (European Federation of Accountants) elnöke

3 Az eredményszemléletű számvitel dióhéjban A pénzforgalmi szemléletű számviteltől az eredményszemléletű számvitelig Az eredményszemléletű számvitel legjobban úgy magyarázható el, ha összevetjük a hagyományosabb pénzforgalmi szemléletű számvitellel: A pénzforgalmi szemléletű számvitelben a számviteli műveletek csak akkor kerülnek nyilvántartásba, amikor a készpénzt megkapták, illetve kifizették. A pénzforgalmi szemléletű számvitel nem tesz különbséget egy eszköz vásárlása és egy költség kifizetése között (az eredményszemléletű számvitellel ellentétben), hanem mindkettőt egyszerűen kifizetésnek tekinti. Eredményszemléletű számvitel az állami szektorban a globális nézőpont OECD-országok, amelyek eredményszemléletű számvitelt alkalmaznak összevont pénzügyi kimutatásaikban ( 1 ): Ausztrália Kanada Finnország Franciaország Görögország Új-Zéland Svédország Svájc ( 2 ) ( 2 ) Az eredményszemléletű edménysz mléletű számvitelben a számviteli műveletek akkor kor kerülnek nyilvántartásba, amikor történnek: ha egy EU által finanszírozott projektről decem- beri számla érkezik, azt arra a hónapra jegyzik be akkor Egyesült Királyság Egyesült Államok Izland Olaszország is, ha kifizetése csak a következő évben történik meg. ( 1 ) Forrás: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECDT). ( 2 ) Eredményszemléletű számvitel néhány pénzforgalmi szemléletű elemmel. Az eredményszemléletű számvitel előnyei A vagyonmérleg teljes képe Többéves rálátás a pénzügyi kimutatásokban A számviteli tételek analitikus szemlélete Hatékonyabb gazdálkodás és döntéshozatal a jobb tájékoztatás következtében Hatékonyabb pénzügyi ellenőrzés a világos és egységes nyilvántartásoknak köszönhetően Szigorúbb politikai ellenőrzés a politikák hatásának jobb megértése eredményeként A hibalehetőségek kockázatának minimálisra csökkentése a kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések esetében 1

4 Az EU számvitelének áttekintése EU-számvitel: Tudta? Költségvetési számlák Részletes képet adnak az éves költségvetés kiadásairól, ezért pénzforgalmi szemléleten alapulnak. Főkönyvi számlák A pénzügyi évre vonatkozó összes kiadást és bevételt mutatják (gazdasági eredmény), és azzal a céllal készülnek, hogy meghatározzák az intézmények pénzügyi helyzetét (mérleg) óta eredményszemléletű megközelítésen alapulnak. Az EU számviteli rendszere évente kb. 1,45 millió kifizetést vesz nyilvántartásba. Az Európai Unió számlái két fő célt szolgálnak. Először is képet adnak az EU költségvetési hatóságainak (vagyis az Európai Parlamentnek és az EU-tagországok kormányaiból álló Tanácsnak), valamint a nyilvánosságnak arról, hogy a megszavazott költségvetést hogyan hajtották végre az év folyamán (pénzforgalmi szemléletű költségvetési számlák). Másodsorban tartalmazzák az intézmények éves pénzügyi kimutatásait, beleértve a mérleget (eszközök és források), amely leírja az EU december 31-i pénzügyi helyzetét, valamennyi eszközével és forrásával együtt (eredményszemléletű költségvetési számlák). 2

5 Az ABAC-reform Az eredményszemléletű számvitel (ABAC Accrual Based Accounting) a Bizottság globális, az EU pénzügyi irányításának korszerűsítésére vonatkozó erőfeszítésének részét képezi decemberében a Bizottság ambiciózus cselekvési tervet nyújtott be annak érdekében, hogy főkönyvi számláit 2005-től kezdődően, vagyis mindössze két éven belül eredményszemléletűvé alakítsa. Az új számviteli rendszer a tervnek megfelelően, januárban működőképessé vált, és egy új számviteli szabályzat lépett életbe. Nemzetközi standardok Ezek az új szabályok a Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) épülnek, az IPSAS által még nem szabályozott számviteli műveletekkel kapcsolatban pedig a Nemzetközi Számviteli Standardok (International Accounting Standards) (IAS) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting) (IFR) mérvadók. Információtechnológia Az IT-architektúrát, vagyis az EU elszámolási rendjét alaposan átalakították annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy valamennyi számviteli esemény már a bekövetkezésekor teljes egészében könyvelésre kerülhessen, tehát nem csak akkor, amikor pénzmozgás történik. Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának 2005-ös találkozója az Európai Számvevőszék tagjaival, Luxembourg, május Az EU számviteli rendszere és a megbízhatósági nyilatkozat (DAS) A megbízhatósági nyilatkozatot, vagyis a DAS-t (a francia déclaration d assurance kifejezésből) minden évben az Európai Számvevőszék terjeszti elő. A DAS-ban a Számvevőszék két külön kérdésre vonatkozóan nyilvánít véleményt: 1) Megbízható-e az EU számviteli rendszere? 2) Az alapjául szolgáló valamennyi ügylet valóban jogszerű és szabályszerű volt-e (vagyis a kedvezményezett megkapta-e időben a megfelelő összeget)? A Számvevőszék már az első, 1994-es DAS óta következetesen megbízhatónak nyilvánítja az EU számvitelét ( 1 ) bizonyos fenntartásokkal, amelyek közül a legjelentősebb az előfinanszírozásra (azaz az EU-támogatások kedvezményezettjeinek fizetett előlegekre) vonatkozik, amit az EU-val szemben fennálló adósságként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a projekt be nem fejeződik. Ezt a kérdést 2005-től kezdődően az eredményszemléletű számvitel bevezetésével oldották meg. ( 1 ) Másrészt, eddig egyik DAS esetében sem volt képes fenntartás nélküli pozitív véleményt adni egyes műveletek szabályszerűségére vonatkozóan (a második kérdés), amit gyakran helytelen módon, a számviteli rendszer egészére vonatkozó negatív véleményként értelmeznek. 3

6 A pénzügyi munkafolyamat IT-rendszerek biztonság és funkcionalitás Az IT-rendszerek alkotják k a számviteli információ továbbításának, ának, elemzésének és tárolásának artériáit. t. A meglévő IT-megoldások alapos átalakítása a reform rm egyik döntő fontosságú eleme. Adattárház beszámolási rendszer igazgatás Az egyeztetett adatok egyetlen adattárházba kerülnek Európai Parlament Nemzeti kormányok Európai polgárok Jobb, átfogóbb tájékoztatás az EU számviteli rendszeréről ABAC pénzügyi irányítási rendszerek szerződések a költségvetés munkafolyamata eredményszemléletű munkafolyamat (számlák, garanciák, előfinanszírozás) leltározási jegyzék hitelek és kölcsönök Eredményszemléletű (ABAC) számviteli rendszer (SAP ( 1 ) szoftverrel működtetve) Új funkciók: hatékonyabb és biztonságosabb adattárolás az adatok könnyebb kontrollálása/nyomon követése, amely lehetővé teszi az EU-források felhasználásának alaposabb ellenőrzését a jogi személyek új aktái integrált számviteli adatok az eszközökre vonatkozóan analitikus számvitel projektirányítási funkciók EREDMÉNY: TELJES MÉRTÉKBEN EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ SZÁMVITEL A felhasználó bevezeti a pénzügyi műveleteket a webalapú, integrált rendszerbe ( 1 ) SAP vezető szoftverszolgáltató a vállalati és az állami számvitel területén, bejegyzett védjegy. ( 2 ) SWIFT a pénzügyi ágazat tulajdonában lévő szövetkezet, amely üzenetküldési szolgáltatásokat és interfészszoftvert biztosít 7800 pénzügyi intézmény (például bankok) részére, több mint 200 országban. A hibalehetőségek minimálisra csökkentése a kedvezményezettek részére történő kifizetések terén SWIFT ( 2 ) kifizetések bevételek beszedése 4

7 Eredményszemléletű számviteli rendszer (ABAC) megnövekedett kapacitás Az eredményszemléletű számvitelnek megfelelő főkönyv új elemekkel, mint pl: előfinanszírozás garanciák számlák Ez az új eszköz lehetővé teszi a költségek főigazgatóságok és politikai területek szerinti bontását. Többéves, a Közös Kutatóközpont (KKK) által használt projektirányítási eszköz. A Vállalati Pénzügyi Modul (CFM) (Corporate Financial Module) azokkal a hitelekkel és kölcsönökkel foglalkozik, amelyeket a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság biztosít a közösségi költségvetésen kívül. Az elfogadott költségvetéssel való gazdálkodáshoz és az ahhoz kapcsolódó műveletekhez, például a szabadon felhasználható források ellenőrzéséhez használják. Pénzügyi információ Költségelszámolás Projektrendszer A pénzeszközök Hitelek és kölcsönök kezelése Követelések/ tartozások elszámolása Eszközelszámolás ABACszámvitel Ez a modul tartalmazza a jogi személyek továbbfejlesztett aktáit, amelyekben rögzítik az összes harmadik felet, akivel a Bizottság pénzügyi kapcsolatban áll, csakúgy mint a kapcsolódó bankszámlákat. A jogi személyek aktái lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy pontosan meghatározza helyzetét partnerei, szerződő felei, adósai stb. vonatkozásában. Ez a rendszer összegyűjti az EU eszközeire vonatkozó számviteli információkat. Míg régebben minden igazgatási központ saját jelentési rendszerrel rendelkezett, jelenleg az adatok teljes mértékben integráltak. 5

8 Az éves elszámolás magyarázata A 2005-ös éves elszámolás volt az első, amely az eredményszemléletű számvitel elvei alapján készült. Íme néhány kulcsfontosságú táblázat és ábra. A költségvetés végrehajtási arányának javulása 100 % 1. Költségvetési eredmény Az éves költségvetési eredmény leírja, hogy hogyan hajtották végre a költségvetést. Mutatja a különbséget az adott év teljes bevétele és az összes kifizetés között az éves előirányzathoz képest, bizonyos kiigazításokkal. 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % millió EUR A pénzügyi évre vonatkozó bevétel Kifizetések a 2005-ös előirányzatokhoz képest ( ) 2006-ra átvitt előirányzott kifizetések ( 1 ) (2 687) 2004-ről átvitt előirányzott EFTA-kifizetések (91) A 2004-ről átvitt felhasználatlan előirányzott kifizetések törlése Az év átváltási különbségei 41 Költségvetési eredmény ( 1 ) Az adott év költségvetésében előirányzott forrásokat csak nagyon szigorú feltételekkel lehet átvinni a következő évre. A pénzügyi kimutatásokban a negatív érték (vagyis a kifizetés) zárójelben szerepel ben a többlet a teljes költségvetésnek mindössze 2,3%-a volt. A végső szám két tényező eredményeként jött létre: az előre jelzettnél magasabb bevétel növelte a többletet; a megfelelő költségvetés megfelelő végrehajtása (99%-os rekord) csökkentette a többletet. Az EU-szerződések megkövetelik, hogy a költségvetés minden évben egyensúlyban legyen. Az éves többletet a következő évre vezetik be a költségvetésbe, így csökkentik a tagállamok által fizetett hozzájárulásokat. 6

9 2. A gazdasági eredménykimutatás Ez a pénzügyi kimutatás felsorakoztatja az év során felmerült valamennyi bevételt és kiadást, akkor is, ha az azokhoz kapcsolódó készpénzforgalom csak későbbi években zajlik le. millió EUR Üzleti bevétel Saját forrásokból és hozzájárulásokból származó bevételek Üzleti bevétel (beleértve a bírságokat, a költségek behajtását, az igazgatási tevékenységekből származó bevételeket) Működési költségek Igazgatási költségek Működési költségek ( 1 ) Működési tevékenységből származó többlet 293 Nem működési tevékenységből származó (8 014) (hiány) ( 2 ) Társak és vegyes vállalkozások részesedése a (91) nettó (hiányból) ( 3 ) Szokásos tevékenységekből származó (7 812) (hiány) Az év gazdasági eredménye (7 812) ( 1 ) Ez tartalmazza az összes jelentős EU-kiadást, mint például a kohéziós és strukturális alapokat, a kutatási támogatásokat stb. ( 2 ) Ez a sor tartalmazza a pénzügyi műveletek 30 millió eurós eredményét és az EU-tisztviselők nyugdíjjogosultságainak összértékváltozását (8044 millió euró), amelyet nyilván kell tartani az elszámolásban, annak ellenére, hogy az annak megfelelő bevétel csak későbbi költségvetésekben kerül elszámolásra, és itt nem tartják nyilván (l. Glosszárium: az óvatosság elve). ( 3 ) Az Európai Beruházási Alapba és az európai műholdas navigációs programba (Galileo) történő befektetések. Bevételi források 2005-ben: 66%: az EU országainak bruttó nemzeti jövedelmére (GNI) vonatkozóan alkalmazott egységes ráta; 15%: az összes EU-ország hozzáadottérték-adó (HÉA) -alapjához viszonyított egységes ráta; 13%: vámok, mezőgazdasági vámok és cukorilletékek; 6%: korábbi évekből származó el nem költött összegek, az EU-tisztviselők járulékai stb. Tudta? Az EU kiadások 76%-ának kezelését a tagállamok végzik az ún. közös irányítás értelmében. Közös irányítás: 76% A Bizottság központosított irányítása: 22% Harmadik országokra vagy nemzetközi szervezetekre átruházott decentralizált és közös irányítás: 2% Az év gazdasági eredménye az eredményszemlélet elveit tükrözi, amelyek szerint a kiadásokat (beleértve a hosszú távú becsléseket is) a bevételek előtt veszik nyilvántartásba. Az eredmény megfelel azoknak a kiadásoknak, amelyek kifizetésébe a tagállamok beleegyeztek, és amelyeket a következő évek során finanszírozni fognak. Ez nem összetévesztendő a nemzeti költségvetési hiánnyal (vagyis amikor egy adott évben több pénzt költenek el, mint amennyit beszednek); tulajdonképpen 2005-ben az EU- költségvetésben egy olyan többletet állapítottak meg, amelyet visszajuttattak a tagállamoknak (lásd 6. oldal). 7

10 3. A mérleg A mérleg az év végi vagyonmérleget mutatja be. Az eszközök likviditásuk szerint (vagyis potenciális készpénzre válthatóságuk szerint) szerepelnek benne; a kötelezettségek pedig esedékességük szerint. Példák a befektetett eszközökre: immateriális javak pl. számítástechnikai szoftver; tárgyi eszközök földterület, épületek, készülékek stb.; beruházások Garanciaalap, Európai Beruházási Alap, közös vállalkozások (pl. Galileo-program); hosszú távú előfinanszírozás pl. a strukturális alapokból a tagállamoknak kifizetett előlegek. Példák a forgóeszközökre: millió EUR Befektetett eszközök Immateriális javak 27 Tárgyi eszközök Beruházások Kölcsönök Hosszú lejáratú előfinanszírozás Hosszú lejáratú követelések 244 Forgóeszközök Készletek 126 Rövid távú beruházások Rövid távú előfinanszírozás Rövid távú követelések Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Teljes eszközállomány Hosszú lejáratú kötelezettségek Munkavállalói juttatások Kockázatokra és kötelezettségekre képzett céltartalékok Pénzügyi kötelezettségek Más hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kockázatokra és kötelezettségekre képzett céltartalékok 275 Pénzügyi kötelezettségek 22 Fizetési kötelezettségek Összes kötelezettség Nettó eszközök (62 145) A nettó eszközök megjelenési formái: Készletek A tagállamoktól lehívandó összegek, (64 953) mit például Személyzeti nyugdíjak (hosszú távú) (33 156) Egyéb összegek (31 797) készletek például a Közös Kutatóközpont (KKK) által használt tudományos berendezések és gyártási anyagok, a Kiadóhivatal kiadványai; rövid távú beruházások értékesíthető értékpapírok; rövid távú előfinanszírozás a kedvezményezetteknek kifizetendő fennálló előlegek; rövid távú követelések pl. a tagállamok által saját forrásból fizetendő összegek; pénzeszközök és azzal egyenértékű eszközök az összes forrás, amit a Bizottság a bankszámláin tart, beleértve a folyamatban lévő bírósági döntések miatt befagyasztott összegeket. Példák a hosszú lejáratú kötelezettségekre: az EU-tisztviselők jövőbeli nyugdíjjogosultságai (munkavállalói juttatások); nukleáris telephelyek lebontása (kockázatokra és kötelezettségekre képzett céltartalékok). A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazzák az EU- források kedvezményezettjeinél felmerülő támogatható kiadásokat (kötelezettségek). Az EU nettó eszközei tükrözik az eredményszemléletű elszámolás szabályainak alkalmazását egy olyan közszervezetre, amely tevékenységeit nem immateriális javak révén finanszírozza, hanem főleg a tagállamoktól származó bevételek beszedési joga által (saját források). Ily módon, a nettó eszközök olyan már felmerült kiadások, amelyeknek a bevételét később szedik be, mielőtt a tényleges kifizetés esedékes. Ezek a kiadások azért merülnek fel, mert a tagállamok megállapodtak a finanszírozásukban. 8

11 Glosszárium ABAC (Accrual Based Accounting) (eredményszemléletű számviteli rendszer): az Európai Bizottságnak a pénzforgalmi szemléletű számvitelről az eredményszemléletű számvitelre való áttérésre vonatkozó projektje, valamint az újonnan bevezetett számviteli rendszer nevének rövidítése (l old.). DAS (a francia déclaration d assurance kifejezésből): az Európai Számvevőszék által kibocsátott megbízhatósági nyilatkozat az EU számviteli rendszeréről és az alapjául szolgáló ügyletekről (l. 3. old.). Előfinanszírozás: olyan kifizetés, amellyel készpénzelőleget kívánnak biztosítani a kedvezményezettnek egy projekt kivitelezéséhez (pénzügyi alap); az eredményalapú elszámolásban eszközként regisztrálják, mivel nem számít végleges kiadásnak, amíg nem teljesülnek a megfelelő szerződési feltételek (l. 3., 8. old.). Előirányzatok: a költségvetés forrásai. A költségvetés előre jelzi mind a kötelezettségvállalásokat (jogos finanszírozási kötelezettségvállalás vagyis kötelezettségvállalási előirányzatok ), mind a kifizetéseket (a kedvezményezettek számára történő készpénz- vagy banki átutalások kifizetési előirányzatok ). A kötelezettségekre és a kifizetésekre vonatkozó előirányzatok gyakran eltérőek, mert a többéves programokat és projekteket általában abban az évben hajtják végre, amikor döntés születik róluk, kifizetésük pedig a program, illetve a projekt végrehajtásának évei során történik, amint azok előrehaladnak. Eredményszemléletű számvitel: olyan számviteli rendszer, amely inkább a kiváltó eseményeket ismeri el, mint a készpénzátutalásokat (l. 1. old.). Eszközök: egy szervezet által ellenőrzött források, amelyek olyan múltbeli események eredményeképpen jöttek létre, amelyekből a szervezet számára a jövőben várhatóan gazdasági előnyök, illetve szolgáltatásipotenciál-növekedés származhat. Készpénzalapú elszámolás: olyan elszámolási rend, amely csak a készpénzforgalmat követően veszi nyilvántartásba az ügyleteket (l. 1. old.). Kötelezettségek: a szervezet múltbeli eseményekből adódó jelenlegi kötelezettségei, amelyek teljesítése várhatóan a szervezet forrásaiból történő kiáramlást eredményez. Az óvatosság elve: könyvelési elv, amely szerint az eszközöket és a bevételeket nem szabad túlbecsülni, a kötelezettségeket és a kiadásokat pedig nem szabad alulbecsülni (l. 8. old.). Ez az oka annak, hogy az eredményszemléletű megközelítés már a bevétel előtt elismeri a kiadást. Saját források: automatikusan az Európai Unió költségvetése számára befizetett összegek, a szerződéseknek és a végrehajtási jogszabályoknak megfelelően, anélkül hogy a nemzeti hatóságok részéről bármilyen későbbi döntéshozatalra lenne szükség. Az új számviteli rendszer, különösképpen a pénzügyi munkafolyamat javulása és a hatékonyabb projektirányítás következtében, várhatóan megkönnyíti az EU-forrásokból származó kifizetések végrehajtását az EU kedvezményezettjei számára, és csökkenti a hibalehetőségek kockázatát

12 Az Europe Direct olyan szolgáltatás, amelynek segítségével választ kaphat az Európai Unióra vonatkozó kérdéseire. Díjmentes telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-üzemeltetők nem engednek hozzáférést a as számokhoz, vagy ezeket a hívásokat számlázzák. KV HU-C Fényképek: Digital Vision Ltd., 9. oldal; Getty lmages, borító; Európai Közösségek, 2., 3., 4., 5. oldalak Az Európai Unióra vonatkozó számos újabb információ hozzáférhető az Europa honlapon (http://europa.eu). Luxembourg: az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN Európai Közösségek, 2008 Másolat készítése a forrás megjelölésével engedélyezett. Printed in Belgium FEHÉR, KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA A tájékoztatóval kapcsolatos visszajelzések: További információk az EU elszámolásairól, költségvetéséről, pénzügyi tervezéséről és könyveléséről: Az EU költségvetése: Dalia Grybauskaitė biztos: Költségvetési Főigazgatóság: Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (European Federation of Accountants): ISBN

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2.1. Amennyiben szükséges, a legfrissebb belső irányítási elszámolások és az előző pénzügyi év ellenőrzött elszámolásai. 2.2. Valamennyi tervezett változtatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Negyedéves mérlegjelentés

Negyedéves mérlegjelentés 001. Immateriális javak (111,112,117,118,119) (=01/07) 847 818,00-86 399,00 761 419,00 002. - Ebböl beruházásra adott elölegek (1127,118) (=01/05) 003. Tárgyi eszközök (12,13,14,15) (=01/16) 93 911 847,00-1

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben