Az EU számviteli rendszerének korszerűsítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU számviteli rendszerének korszerűsítése"

Átírás

1 Az EU számviteli rendszerének korszerűsítése A vezetők jobb tájékoztatása és nagyobb áttekinthetőség Útmutató az EU új beszámolókészítési rendszeréhez EURÓPAI BIZOTTSÁG

2 Az állami pénzeszközök jobb kezelése A megbízható pénzügyi információk alapvető fontosságúak a közösségi szektor hatékony irányításához ös számviteli reformját követően az EU jó úton halad egy világszínvonalú beszámolókészítési rendszer kialakítása felé. A reform lényege a hagyományos pénzforgalmi szemléletű számvitelről a ponto sabb eredményszemléletű számvitelre való áttérés. Ez nem pusztán technikai változás, hanem a gazdálkodási kultúra alapvető változása, amely létfontosságú a kiadások hatékony ellenőrzésének biztosításához, a hibák kockázatának minimálisra csökkentéséhez és az EU-források napi kezelésének javításához. Határozottan hiszek abban, hogy ezek a változtatások érzékelhető, hosszú távú hatással lesznek az EU teljesítményére, és ennek következtében konkrét előnyöket jelentenek majd az EU állampolgárai számára is. Dalia Grybauskaitė pénzügyi tervezésért és költségvetésért felelős biztos Elszámoltathatóság és átláthatóság A Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardok (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) alkalmazása az Európai Bizottság új számviteli szabályainak kialakításánál jelentős lépést jelent a beszámolókészítési rendszer teljes áttekinthetőségéhez vezető pénzgazdálkodási reformban. A Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (European Federation of Accountants) a kormányoknak és az állami szektor szerveinek az eredményszemléletű számvitel alkalmazását ajánlja, mivel ez fokozza a pénzügyi beszámolók elszámoltathatóságát és áttekinthetőségét, és jobb tájékoztatást biztosít a tervezési és az irányítási célok megvalósításához. Reméljük, hogy az EU és azon állami szervezetek vezetőinek példája, amelyek már bevezettek hasonló szabványokat, másokra is ösztönzőleg hat majd, s így egy áttekinthetőbb, világosabb és az összehasonlítást megkönnyítő beszámolókészítési rendszert eredményez az állami szektorban Európában és a világ más országaiban. David Devlin a Könyvvizsgálók Európai Szövetségének (European Federation of Accountants) elnöke

3 Az eredményszemléletű számvitel dióhéjban A pénzforgalmi szemléletű számviteltől az eredményszemléletű számvitelig Az eredményszemléletű számvitel legjobban úgy magyarázható el, ha összevetjük a hagyományosabb pénzforgalmi szemléletű számvitellel: A pénzforgalmi szemléletű számvitelben a számviteli műveletek csak akkor kerülnek nyilvántartásba, amikor a készpénzt megkapták, illetve kifizették. A pénzforgalmi szemléletű számvitel nem tesz különbséget egy eszköz vásárlása és egy költség kifizetése között (az eredményszemléletű számvitellel ellentétben), hanem mindkettőt egyszerűen kifizetésnek tekinti. Eredményszemléletű számvitel az állami szektorban a globális nézőpont OECD-országok, amelyek eredményszemléletű számvitelt alkalmaznak összevont pénzügyi kimutatásaikban ( 1 ): Ausztrália Kanada Finnország Franciaország Görögország Új-Zéland Svédország Svájc ( 2 ) ( 2 ) Az eredményszemléletű edménysz mléletű számvitelben a számviteli műveletek akkor kor kerülnek nyilvántartásba, amikor történnek: ha egy EU által finanszírozott projektről decem- beri számla érkezik, azt arra a hónapra jegyzik be akkor Egyesült Királyság Egyesült Államok Izland Olaszország is, ha kifizetése csak a következő évben történik meg. ( 1 ) Forrás: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECDT). ( 2 ) Eredményszemléletű számvitel néhány pénzforgalmi szemléletű elemmel. Az eredményszemléletű számvitel előnyei A vagyonmérleg teljes képe Többéves rálátás a pénzügyi kimutatásokban A számviteli tételek analitikus szemlélete Hatékonyabb gazdálkodás és döntéshozatal a jobb tájékoztatás következtében Hatékonyabb pénzügyi ellenőrzés a világos és egységes nyilvántartásoknak köszönhetően Szigorúbb politikai ellenőrzés a politikák hatásának jobb megértése eredményeként A hibalehetőségek kockázatának minimálisra csökkentése a kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések esetében 1

4 Az EU számvitelének áttekintése EU-számvitel: Tudta? Költségvetési számlák Részletes képet adnak az éves költségvetés kiadásairól, ezért pénzforgalmi szemléleten alapulnak. Főkönyvi számlák A pénzügyi évre vonatkozó összes kiadást és bevételt mutatják (gazdasági eredmény), és azzal a céllal készülnek, hogy meghatározzák az intézmények pénzügyi helyzetét (mérleg) óta eredményszemléletű megközelítésen alapulnak. Az EU számviteli rendszere évente kb. 1,45 millió kifizetést vesz nyilvántartásba. Az Európai Unió számlái két fő célt szolgálnak. Először is képet adnak az EU költségvetési hatóságainak (vagyis az Európai Parlamentnek és az EU-tagországok kormányaiból álló Tanácsnak), valamint a nyilvánosságnak arról, hogy a megszavazott költségvetést hogyan hajtották végre az év folyamán (pénzforgalmi szemléletű költségvetési számlák). Másodsorban tartalmazzák az intézmények éves pénzügyi kimutatásait, beleértve a mérleget (eszközök és források), amely leírja az EU december 31-i pénzügyi helyzetét, valamennyi eszközével és forrásával együtt (eredményszemléletű költségvetési számlák). 2

5 Az ABAC-reform Az eredményszemléletű számvitel (ABAC Accrual Based Accounting) a Bizottság globális, az EU pénzügyi irányításának korszerűsítésére vonatkozó erőfeszítésének részét képezi decemberében a Bizottság ambiciózus cselekvési tervet nyújtott be annak érdekében, hogy főkönyvi számláit 2005-től kezdődően, vagyis mindössze két éven belül eredményszemléletűvé alakítsa. Az új számviteli rendszer a tervnek megfelelően, januárban működőképessé vált, és egy új számviteli szabályzat lépett életbe. Nemzetközi standardok Ezek az új szabályok a Nemzetközi Költségvetési Számviteli Standardokra (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) épülnek, az IPSAS által még nem szabályozott számviteli műveletekkel kapcsolatban pedig a Nemzetközi Számviteli Standardok (International Accounting Standards) (IAS) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting) (IFR) mérvadók. Információtechnológia Az IT-architektúrát, vagyis az EU elszámolási rendjét alaposan átalakították annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy valamennyi számviteli esemény már a bekövetkezésekor teljes egészében könyvelésre kerülhessen, tehát nem csak akkor, amikor pénzmozgás történik. Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának 2005-ös találkozója az Európai Számvevőszék tagjaival, Luxembourg, május Az EU számviteli rendszere és a megbízhatósági nyilatkozat (DAS) A megbízhatósági nyilatkozatot, vagyis a DAS-t (a francia déclaration d assurance kifejezésből) minden évben az Európai Számvevőszék terjeszti elő. A DAS-ban a Számvevőszék két külön kérdésre vonatkozóan nyilvánít véleményt: 1) Megbízható-e az EU számviteli rendszere? 2) Az alapjául szolgáló valamennyi ügylet valóban jogszerű és szabályszerű volt-e (vagyis a kedvezményezett megkapta-e időben a megfelelő összeget)? A Számvevőszék már az első, 1994-es DAS óta következetesen megbízhatónak nyilvánítja az EU számvitelét ( 1 ) bizonyos fenntartásokkal, amelyek közül a legjelentősebb az előfinanszírozásra (azaz az EU-támogatások kedvezményezettjeinek fizetett előlegekre) vonatkozik, amit az EU-val szemben fennálló adósságként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a projekt be nem fejeződik. Ezt a kérdést 2005-től kezdődően az eredményszemléletű számvitel bevezetésével oldották meg. ( 1 ) Másrészt, eddig egyik DAS esetében sem volt képes fenntartás nélküli pozitív véleményt adni egyes műveletek szabályszerűségére vonatkozóan (a második kérdés), amit gyakran helytelen módon, a számviteli rendszer egészére vonatkozó negatív véleményként értelmeznek. 3

6 A pénzügyi munkafolyamat IT-rendszerek biztonság és funkcionalitás Az IT-rendszerek alkotják k a számviteli információ továbbításának, ának, elemzésének és tárolásának artériáit. t. A meglévő IT-megoldások alapos átalakítása a reform rm egyik döntő fontosságú eleme. Adattárház beszámolási rendszer igazgatás Az egyeztetett adatok egyetlen adattárházba kerülnek Európai Parlament Nemzeti kormányok Európai polgárok Jobb, átfogóbb tájékoztatás az EU számviteli rendszeréről ABAC pénzügyi irányítási rendszerek szerződések a költségvetés munkafolyamata eredményszemléletű munkafolyamat (számlák, garanciák, előfinanszírozás) leltározási jegyzék hitelek és kölcsönök Eredményszemléletű (ABAC) számviteli rendszer (SAP ( 1 ) szoftverrel működtetve) Új funkciók: hatékonyabb és biztonságosabb adattárolás az adatok könnyebb kontrollálása/nyomon követése, amely lehetővé teszi az EU-források felhasználásának alaposabb ellenőrzését a jogi személyek új aktái integrált számviteli adatok az eszközökre vonatkozóan analitikus számvitel projektirányítási funkciók EREDMÉNY: TELJES MÉRTÉKBEN EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ SZÁMVITEL A felhasználó bevezeti a pénzügyi műveleteket a webalapú, integrált rendszerbe ( 1 ) SAP vezető szoftverszolgáltató a vállalati és az állami számvitel területén, bejegyzett védjegy. ( 2 ) SWIFT a pénzügyi ágazat tulajdonában lévő szövetkezet, amely üzenetküldési szolgáltatásokat és interfészszoftvert biztosít 7800 pénzügyi intézmény (például bankok) részére, több mint 200 országban. A hibalehetőségek minimálisra csökkentése a kedvezményezettek részére történő kifizetések terén SWIFT ( 2 ) kifizetések bevételek beszedése 4

7 Eredményszemléletű számviteli rendszer (ABAC) megnövekedett kapacitás Az eredményszemléletű számvitelnek megfelelő főkönyv új elemekkel, mint pl: előfinanszírozás garanciák számlák Ez az új eszköz lehetővé teszi a költségek főigazgatóságok és politikai területek szerinti bontását. Többéves, a Közös Kutatóközpont (KKK) által használt projektirányítási eszköz. A Vállalati Pénzügyi Modul (CFM) (Corporate Financial Module) azokkal a hitelekkel és kölcsönökkel foglalkozik, amelyeket a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság biztosít a közösségi költségvetésen kívül. Az elfogadott költségvetéssel való gazdálkodáshoz és az ahhoz kapcsolódó műveletekhez, például a szabadon felhasználható források ellenőrzéséhez használják. Pénzügyi információ Költségelszámolás Projektrendszer A pénzeszközök Hitelek és kölcsönök kezelése Követelések/ tartozások elszámolása Eszközelszámolás ABACszámvitel Ez a modul tartalmazza a jogi személyek továbbfejlesztett aktáit, amelyekben rögzítik az összes harmadik felet, akivel a Bizottság pénzügyi kapcsolatban áll, csakúgy mint a kapcsolódó bankszámlákat. A jogi személyek aktái lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy pontosan meghatározza helyzetét partnerei, szerződő felei, adósai stb. vonatkozásában. Ez a rendszer összegyűjti az EU eszközeire vonatkozó számviteli információkat. Míg régebben minden igazgatási központ saját jelentési rendszerrel rendelkezett, jelenleg az adatok teljes mértékben integráltak. 5

8 Az éves elszámolás magyarázata A 2005-ös éves elszámolás volt az első, amely az eredményszemléletű számvitel elvei alapján készült. Íme néhány kulcsfontosságú táblázat és ábra. A költségvetés végrehajtási arányának javulása 100 % 1. Költségvetési eredmény Az éves költségvetési eredmény leírja, hogy hogyan hajtották végre a költségvetést. Mutatja a különbséget az adott év teljes bevétele és az összes kifizetés között az éves előirányzathoz képest, bizonyos kiigazításokkal. 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % millió EUR A pénzügyi évre vonatkozó bevétel Kifizetések a 2005-ös előirányzatokhoz képest ( ) 2006-ra átvitt előirányzott kifizetések ( 1 ) (2 687) 2004-ről átvitt előirányzott EFTA-kifizetések (91) A 2004-ről átvitt felhasználatlan előirányzott kifizetések törlése Az év átváltási különbségei 41 Költségvetési eredmény ( 1 ) Az adott év költségvetésében előirányzott forrásokat csak nagyon szigorú feltételekkel lehet átvinni a következő évre. A pénzügyi kimutatásokban a negatív érték (vagyis a kifizetés) zárójelben szerepel ben a többlet a teljes költségvetésnek mindössze 2,3%-a volt. A végső szám két tényező eredményeként jött létre: az előre jelzettnél magasabb bevétel növelte a többletet; a megfelelő költségvetés megfelelő végrehajtása (99%-os rekord) csökkentette a többletet. Az EU-szerződések megkövetelik, hogy a költségvetés minden évben egyensúlyban legyen. Az éves többletet a következő évre vezetik be a költségvetésbe, így csökkentik a tagállamok által fizetett hozzájárulásokat. 6

9 2. A gazdasági eredménykimutatás Ez a pénzügyi kimutatás felsorakoztatja az év során felmerült valamennyi bevételt és kiadást, akkor is, ha az azokhoz kapcsolódó készpénzforgalom csak későbbi években zajlik le. millió EUR Üzleti bevétel Saját forrásokból és hozzájárulásokból származó bevételek Üzleti bevétel (beleértve a bírságokat, a költségek behajtását, az igazgatási tevékenységekből származó bevételeket) Működési költségek Igazgatási költségek Működési költségek ( 1 ) Működési tevékenységből származó többlet 293 Nem működési tevékenységből származó (8 014) (hiány) ( 2 ) Társak és vegyes vállalkozások részesedése a (91) nettó (hiányból) ( 3 ) Szokásos tevékenységekből származó (7 812) (hiány) Az év gazdasági eredménye (7 812) ( 1 ) Ez tartalmazza az összes jelentős EU-kiadást, mint például a kohéziós és strukturális alapokat, a kutatási támogatásokat stb. ( 2 ) Ez a sor tartalmazza a pénzügyi műveletek 30 millió eurós eredményét és az EU-tisztviselők nyugdíjjogosultságainak összértékváltozását (8044 millió euró), amelyet nyilván kell tartani az elszámolásban, annak ellenére, hogy az annak megfelelő bevétel csak későbbi költségvetésekben kerül elszámolásra, és itt nem tartják nyilván (l. Glosszárium: az óvatosság elve). ( 3 ) Az Európai Beruházási Alapba és az európai műholdas navigációs programba (Galileo) történő befektetések. Bevételi források 2005-ben: 66%: az EU országainak bruttó nemzeti jövedelmére (GNI) vonatkozóan alkalmazott egységes ráta; 15%: az összes EU-ország hozzáadottérték-adó (HÉA) -alapjához viszonyított egységes ráta; 13%: vámok, mezőgazdasági vámok és cukorilletékek; 6%: korábbi évekből származó el nem költött összegek, az EU-tisztviselők járulékai stb. Tudta? Az EU kiadások 76%-ának kezelését a tagállamok végzik az ún. közös irányítás értelmében. Közös irányítás: 76% A Bizottság központosított irányítása: 22% Harmadik országokra vagy nemzetközi szervezetekre átruházott decentralizált és közös irányítás: 2% Az év gazdasági eredménye az eredményszemlélet elveit tükrözi, amelyek szerint a kiadásokat (beleértve a hosszú távú becsléseket is) a bevételek előtt veszik nyilvántartásba. Az eredmény megfelel azoknak a kiadásoknak, amelyek kifizetésébe a tagállamok beleegyeztek, és amelyeket a következő évek során finanszírozni fognak. Ez nem összetévesztendő a nemzeti költségvetési hiánnyal (vagyis amikor egy adott évben több pénzt költenek el, mint amennyit beszednek); tulajdonképpen 2005-ben az EU- költségvetésben egy olyan többletet állapítottak meg, amelyet visszajuttattak a tagállamoknak (lásd 6. oldal). 7

10 3. A mérleg A mérleg az év végi vagyonmérleget mutatja be. Az eszközök likviditásuk szerint (vagyis potenciális készpénzre válthatóságuk szerint) szerepelnek benne; a kötelezettségek pedig esedékességük szerint. Példák a befektetett eszközökre: immateriális javak pl. számítástechnikai szoftver; tárgyi eszközök földterület, épületek, készülékek stb.; beruházások Garanciaalap, Európai Beruházási Alap, közös vállalkozások (pl. Galileo-program); hosszú távú előfinanszírozás pl. a strukturális alapokból a tagállamoknak kifizetett előlegek. Példák a forgóeszközökre: millió EUR Befektetett eszközök Immateriális javak 27 Tárgyi eszközök Beruházások Kölcsönök Hosszú lejáratú előfinanszírozás Hosszú lejáratú követelések 244 Forgóeszközök Készletek 126 Rövid távú beruházások Rövid távú előfinanszírozás Rövid távú követelések Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Teljes eszközállomány Hosszú lejáratú kötelezettségek Munkavállalói juttatások Kockázatokra és kötelezettségekre képzett céltartalékok Pénzügyi kötelezettségek Más hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kockázatokra és kötelezettségekre képzett céltartalékok 275 Pénzügyi kötelezettségek 22 Fizetési kötelezettségek Összes kötelezettség Nettó eszközök (62 145) A nettó eszközök megjelenési formái: Készletek A tagállamoktól lehívandó összegek, (64 953) mit például Személyzeti nyugdíjak (hosszú távú) (33 156) Egyéb összegek (31 797) készletek például a Közös Kutatóközpont (KKK) által használt tudományos berendezések és gyártási anyagok, a Kiadóhivatal kiadványai; rövid távú beruházások értékesíthető értékpapírok; rövid távú előfinanszírozás a kedvezményezetteknek kifizetendő fennálló előlegek; rövid távú követelések pl. a tagállamok által saját forrásból fizetendő összegek; pénzeszközök és azzal egyenértékű eszközök az összes forrás, amit a Bizottság a bankszámláin tart, beleértve a folyamatban lévő bírósági döntések miatt befagyasztott összegeket. Példák a hosszú lejáratú kötelezettségekre: az EU-tisztviselők jövőbeli nyugdíjjogosultságai (munkavállalói juttatások); nukleáris telephelyek lebontása (kockázatokra és kötelezettségekre képzett céltartalékok). A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazzák az EU- források kedvezményezettjeinél felmerülő támogatható kiadásokat (kötelezettségek). Az EU nettó eszközei tükrözik az eredményszemléletű elszámolás szabályainak alkalmazását egy olyan közszervezetre, amely tevékenységeit nem immateriális javak révén finanszírozza, hanem főleg a tagállamoktól származó bevételek beszedési joga által (saját források). Ily módon, a nettó eszközök olyan már felmerült kiadások, amelyeknek a bevételét később szedik be, mielőtt a tényleges kifizetés esedékes. Ezek a kiadások azért merülnek fel, mert a tagállamok megállapodtak a finanszírozásukban. 8

11 Glosszárium ABAC (Accrual Based Accounting) (eredményszemléletű számviteli rendszer): az Európai Bizottságnak a pénzforgalmi szemléletű számvitelről az eredményszemléletű számvitelre való áttérésre vonatkozó projektje, valamint az újonnan bevezetett számviteli rendszer nevének rövidítése (l old.). DAS (a francia déclaration d assurance kifejezésből): az Európai Számvevőszék által kibocsátott megbízhatósági nyilatkozat az EU számviteli rendszeréről és az alapjául szolgáló ügyletekről (l. 3. old.). Előfinanszírozás: olyan kifizetés, amellyel készpénzelőleget kívánnak biztosítani a kedvezményezettnek egy projekt kivitelezéséhez (pénzügyi alap); az eredményalapú elszámolásban eszközként regisztrálják, mivel nem számít végleges kiadásnak, amíg nem teljesülnek a megfelelő szerződési feltételek (l. 3., 8. old.). Előirányzatok: a költségvetés forrásai. A költségvetés előre jelzi mind a kötelezettségvállalásokat (jogos finanszírozási kötelezettségvállalás vagyis kötelezettségvállalási előirányzatok ), mind a kifizetéseket (a kedvezményezettek számára történő készpénz- vagy banki átutalások kifizetési előirányzatok ). A kötelezettségekre és a kifizetésekre vonatkozó előirányzatok gyakran eltérőek, mert a többéves programokat és projekteket általában abban az évben hajtják végre, amikor döntés születik róluk, kifizetésük pedig a program, illetve a projekt végrehajtásának évei során történik, amint azok előrehaladnak. Eredményszemléletű számvitel: olyan számviteli rendszer, amely inkább a kiváltó eseményeket ismeri el, mint a készpénzátutalásokat (l. 1. old.). Eszközök: egy szervezet által ellenőrzött források, amelyek olyan múltbeli események eredményeképpen jöttek létre, amelyekből a szervezet számára a jövőben várhatóan gazdasági előnyök, illetve szolgáltatásipotenciál-növekedés származhat. Készpénzalapú elszámolás: olyan elszámolási rend, amely csak a készpénzforgalmat követően veszi nyilvántartásba az ügyleteket (l. 1. old.). Kötelezettségek: a szervezet múltbeli eseményekből adódó jelenlegi kötelezettségei, amelyek teljesítése várhatóan a szervezet forrásaiból történő kiáramlást eredményez. Az óvatosság elve: könyvelési elv, amely szerint az eszközöket és a bevételeket nem szabad túlbecsülni, a kötelezettségeket és a kiadásokat pedig nem szabad alulbecsülni (l. 8. old.). Ez az oka annak, hogy az eredményszemléletű megközelítés már a bevétel előtt elismeri a kiadást. Saját források: automatikusan az Európai Unió költségvetése számára befizetett összegek, a szerződéseknek és a végrehajtási jogszabályoknak megfelelően, anélkül hogy a nemzeti hatóságok részéről bármilyen későbbi döntéshozatalra lenne szükség. Az új számviteli rendszer, különösképpen a pénzügyi munkafolyamat javulása és a hatékonyabb projektirányítás következtében, várhatóan megkönnyíti az EU-forrásokból származó kifizetések végrehajtását az EU kedvezményezettjei számára, és csökkenti a hibalehetőségek kockázatát

12 Az Europe Direct olyan szolgáltatás, amelynek segítségével választ kaphat az Európai Unióra vonatkozó kérdéseire. Díjmentes telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-üzemeltetők nem engednek hozzáférést a as számokhoz, vagy ezeket a hívásokat számlázzák. KV HU-C Fényképek: Digital Vision Ltd., 9. oldal; Getty lmages, borító; Európai Közösségek, 2., 3., 4., 5. oldalak Az Európai Unióra vonatkozó számos újabb információ hozzáférhető az Europa honlapon (http://europa.eu). Luxembourg: az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN Európai Közösségek, 2008 Másolat készítése a forrás megjelölésével engedélyezett. Printed in Belgium FEHÉR, KLÓRMENTES PAPÍRRA NYOMTATVA A tájékoztatóval kapcsolatos visszajelzések: További információk az EU elszámolásairól, költségvetéséről, pénzügyi tervezéséről és könyveléséről: Az EU költségvetése: Dalia Grybauskaitė biztos: Költségvetési Főigazgatóság: Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (European Federation of Accountants): ISBN

Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja

Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja Bathó Ferenc Melyik úton, merre tovább? Az eredményszemléletű számvitelre történő áttérés elvi programja Összefoglaló: Ma Magyarországon a pénzforgalmi szemlélet uralkodik a közszféra kiadásainak és bevételeinek

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre

Az Európai Bizottság javaslata a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre Az Európai Bizottság javaslata a 2014 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre EURÓPAI BIZOTTSÁG 1 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 2014. december 31. 1. Általános A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt.,

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 15SZ. Ku lönjelentés A Ku lső Határok Alap elősegítette a pénzu gyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén, és növelni kell az uniós többletértéket EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénzügyi Tervezés A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-014-50 PÉNZÜGYI TERVEZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződött évről CITIBANK EUROPE PLC

CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződött évről CITIBANK EUROPE PLC CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződött évről CITIBANK EUROPE PLC Tartalomjegyzék AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben