A évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban"

Átírás

1

2 számvitel alkalmazása a 2

3 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály: költségek elszámolása elsődlegesen(ktg. nem szerinti elszámolás) 6. számlaosztály: közvetett költségek (felosztható költségek) 7. számlaosztály: költségek elszámolása másodlagosan ( tevékenységenkéntszakfeladatonként) 8. számlaosztály: ráfordítások 9. számlaosztály: eredményszemléletű bevételek. 0. számlaosztály:mérlegszerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek 3

4 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Időbeli elhatárolás: a tárgyidőszak reális költségeinek és bevételeinek elszámolása, ill. az eredményének megállapítása érdekében végzett helyesbítő könyvelés. Az időbeli elhatárolások csoportosítása: Aktív időbeli elhatárolások (eredményt növelő): költség-aktív elhatárolások: ha a költség a tárgyidőszakban merül fel vagy kerül elszámolásra, de részben vagy egészben a következő időszakot terheli (például decemberben felmerülő költség januárt terheli), T 372-K 5-8 bevétel-aktív elhatárolások: a bevétel a következő időszakban jelenik meg, de részben vagy egészben a tárgyidőszakot illeti, T 371 K 9 Passzív időbeli elhatárolások (eredményt csökkentő): költség-passzív elhatárolások: a költség a következő időszakban merül fel, de részben vagy egészben a tárgyidőszakot terheli (még nincs meg róla a bizonylat, de egy részét előrehozzuk a tárgyidőszakra), T 5 K 442 bevétel-passzív elhatárolások: a bevételt a tárgyidőszakban elszámoltuk, de az részben vagy egészben a következő időszakot illeti T 9 K 441 4

5 A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL A költségvetési számvitel nyilvántartja: Kiadásokat a 05. nyilvántartási számlákon: Kiadások előirányzata (1-es végű) Kötelezettségvállalások (2-es végű) Kiadások teljesítése (3-as végű) Bevételeket a 09. nyilvántartási számlákon: Bevételek előirányzata (1-es végű) Követelések (2-es végű) Bevételek teljesítése (3-as végű) 5

6 A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL SZÁMLÁI 6

7 ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA bevételi 09XX(1)és kiadási 05XX(1) előirányzatok nyilvántartási számláin minden rovathoz kapcsolódik egy 1végű előirányzat számla, ahol a gazdasági események nyilvántartásba vétele a 001. ellenszámlával szemben történik; gazdasági események: eredeti előirányzat felvitele nyitáskor módosítás (növekedés), átcsoportosítás (±), zárolás (csökkentés), törlés kivétel: a tartalékok K512 rovat, amihez csak előirányzat nyilvántartási számla tartozik; az előirányzatokhoz kapcsolódóan analitikus részletező nyilvántartásokat kell vezetni az új Áhsz. 14. sz. melléklet I. pontja szerint; 7

8 EREDETI ELŐIRÁNYZATOK NYITÁSA A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláinak megnyitása az elemi költségvetés jóváhagyását követően Csak a 0. számlaosztályban találhatók: 05X(1) Kiadási előirányzat számla 09X(1) Bevételi előirányzat számla Ellenszámlájuk a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Kiadási előirányzat nyitása: T05XX1 K 001. Bevételi előirányzat nyitása: T001 K 09XX1 8

9 AZ ELŐIRÁNYZAT SZÁMLÁK TÍPUSAI ÉS VEZETÉSI SZABÁLYAI 9

10 ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS Az előirányzat átcsoportosítás: vagy a kiadási, vagy a bevételi oldal átrendezése Csak a közgazdasági előirányzat számlákat érinti, ellenszámlák használata nélkül Kiadási előirányzat átcsoportosítása: pl.: T 0521 Közterhek ei. K Tv. szerinti illetmények ei. Bevételi előirányzat átcsoportosítása: pl.: T Egyéb felhalm. célú tám. áll. belülről ei. K Egyéb műk. célú tám. áll. belülről ei. 10

11 KIADÁS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Összefüggések: 05X(01) Kiadás előirányzat 05X(02) Kötelezettségvállalás Különbségük = Szabad kiadási előirányzat maradvány pl.: = X(02) Kötelezettségvállalás 05X(03) Kiadás teljesítése Különbségük = Kötelezettségvállalással terhelt kiadási előirányzat maradvány pl.: =100 05X(01) Kiadás előirányzat 05X(03) Kiadás teljesítése Különbségük = Kiadási megtakarítás pl.: = 300 Kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. mellékletében! 11

12 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 05. számlacsoportban a 2 végű nyilvántartási számlákon, a 002. ellenszámlával szemben gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: keletkezése, árfolyam-változás miatti növekedés (devizás tételeknél); csökkenések: más általi átvállalás, elengedés árfolyam változás miatti csökkenés (devizás tételeknél); végleges kötelezettségvállalások átvezetése a és számlára 12

13 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZÁMLÁK NYITÁSA Megkülönböztetünk: (előzetes) kötelezettségvállalásokat (ellenszámla: 0021, 0023) és végleges kötelezettségvállalásokat (ellenszámla: 0022, 0024). Az ellenszámla határozza meg, hogy melyik csoportba soroljuk! Év elején csak az (előzetes) kötelezettségvállalásokat nyitjuk meg, mivel előző év végén a végleges kötelezettségvállalásokat a zárlati műveletek során meg kell szüntetni, így nem is nyithatók! Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás nyitása (a záró főkönyvi kivonat alapján) T Ktgv. évben esed. köt.váll. ellenszla. - K 05XX2. Kiadás köt.váll. szla Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások nyitása T Ktgv. évet követően esed. köt.váll. ellenszla. - K 05XX2. Kiadás köt.váll. szla 13

14 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS SZÁMLÁK ÉV ELEJI RENDEZÉSE A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásokat át kell vezetni a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások közé. Kivezetés: T 05XX2 K0023 Állományba vétel: T K 05XX2 14

15 BEVÉTEL NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Összefüggések: 09X(01) Bevétel előirányzat 09X(02) Követelés Különbségük = Bevételi elmaradás pl.: = X(02) Követelés 09X(03) Bevétel teljesítése Különbségük = Pénzügyileg nem realizált bevétel pl.: =100 Kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. mellékletében! 15

16 KÖVETELÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK KÖNYVELÉSE 09.számlacsoporton belül a 2végű számlákon a 004.ellenszámlával szemben gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: előírás, vásárlás, átvétel, elszámolt értékvesztések visszaírása, devizás tételeknél árfolyam változás miatti növekedés; csökkenések: behajthatatlanná válás, értékesítés, átadás, elengedés, elszámolt értékvesztés, devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti csökkenés; megbontás: költségvetési évben esedékes követelések (ellenszla.: 0041) költségvetési évet követően esedékes követelések (ellenszla.: 0042) 16

17 KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Megkülönböztetünk: költségvetési évben esedékes követelést és költségvetési évet követően esedékes követelést költségvetési évben esedékes követelés nyitása (a záró főkönyvi kivonat alapján) T 09XX2. Bevételi köv. szla. - K 0041 Ktgv. évben esed.köv. ellenszla. költségvetési évet követően esedékes követelés nyitása T 09XX2. Bevételi köv. szla. - K Ktgv. évet követően esed. köv.ellenszla. 17

18 KÖVETELÉS SZÁMLÁK ÉV ELEJI RENDEZÉSE A költségvetési évet követően esedékes követeléseket át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések közé. Kivezetés: T K 09XX2. Állományba vétel: T 09XX2. -K

19 TELJESÍTÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK KÖNYVELÉSE akiadások a 05. és a bevételek a 09. számlaosztályain belül a 3végű nyilvántartási számlákon történik. Ellenszámlák a 003. és a 005. ezen belül történik meg az ún. funkcionális osztályozás a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók szerint 19

20 A 003. és 005. ELLENSZÁMLÁK 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Általános kiadások ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 20

21 TELJESÍTÉSEK ELSZÁMOLÁSA gazdasági események: kiadás, bevétel teljesítés rovatrendnek megfelelően, követelés és kötelezettségvállalás nélkül nem lehet teljesítést könyvelni! Könyvileges(pénzforgalom nélküli) teljesítésként kötelezően elszámolandó tételek: nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek, engedményezés(banki, európai uniós), előző évi maradványok igénybevételének elszámolása a nyitó rendező tételek között (ehhez nem kell bevárni a jóváhagyást) vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére (ide kell érteni a megsemmisült, érvénytelenített utalványok állományból történő kivezetését is). 21

22 TELJESÍTÉSEK ELSZÁMOLÁSA gazdasági események (folyt.): tárgyévi kiadás és bevétel visszatérítése: el kell végezni a korábbi kiadás/bevétel csökkentését és a hozzá kapcsolódó kötelezettség/követelés csökkentését, a visszatérítésre vonatkozó követelést/kötelezettséget az adott/kapott előlegek között is el kell számolni, közhatalmi bevétel esetén a visszatérítést a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételével szemben, azok csökkentéseként kell figyelembe venni, ha a közhatalmi bevétel összege ennek eredményeképpen negatív lenne, akkor 0-ra kell korrigálni és a különbözetet a K355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni. egyéb zárlati feladatok: havonta vagy negyedévente van feladás a pénzügyi számvitel részére, a kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. sz. mellékletében, a Általános kiadások ellenszámlára könyvelt kiadásokat fel kell osztani alaptevékenységre és vállalkozási tevékenységre. 22

23 Konkrét gazdasági események könyvelése 23

24 MÉRLEGSZÁMLÁK NYITÁSA T 1., 2. eszköz számlák - K 491 Nyitómérleg számla T , 365., 366. eszköz számlák - K 491 Nyitómérleg számla (kivéve a kontraaktív számlák) T 4. kontrapasszív számlák - K 491 Nyitómérleg számla (412?, 413?, 414?, 416?) T 491 Nyitómérleg számla - K 4. forrás számlák (kivéve a kontrapasszív számlák) T 491 Nyitómérleg számla - K 3. kontraaktív számlák (367., 368.) T 491 Nyitómérleg számla - K 1., 2., 3., kontraaktív számlák (écs, értékvesztés) 24

25 MÉRLEGSZÁMLÁK NYITÁSA A számláknak nem lehet nyitó egyenlege! 361. Pénzeszközök átvezetési számla 362. Foglalt 363. Azonosítás alatt álló tételek 364. Általános forgalmi adó elszámolása Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 25

26 NYITÓ RENDEZŐ TÉTELEK Követelés, kötelezettség költségvetési évben esedékes átvezetése Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Követelések: T 09xx2 K 0041 T 0042 K 09XX2 Kötelezettségek: T 0021/0022 K 05XX2 T 05XX2 K 0023/0024 Egyéb átvezetések: Költségvetési számvitel Mérleg szerinti eredmény átvezetése: Ø T 351 K 352 T 422 K 421 Pénzügyi számvitel Egyenlegtıl függıen: T 416 K 414 vagy T 414 K 416 Befejezetlen termelés átvezetése: Ø T 571 K 231 T 6/7 K 591 (szakfeladatra) Idıbeli elhatárolások megszüntetése: Ø T 44 K 9 T 5-8 K 37 26

27 MARADVÁNYELSZÁMOLÁS Költségvetési maradvány elszámolása: Költségvetési számvitel Bevételi elıirányzatként: T 001 K Kiadási elıirányzatként: T 05XX1 K 001 Követelésként: T K 0041 Teljesítésként: T 005 K Vállalkozási maradvány elszámolása: Költségvetési számvitel Bevételi elıirányzatként: T 001 K Kiadási elıirányzatként: T 05XX1 K 001 Követelésként: T K 0041 Teljesítésként: T 005 K Pénzügyi számvitel Ø Ø Pénzügyi számvitel Ø Ø 27

28 KIADÁS TELJESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLY Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: T 0021 K 05XX2 Ø Számla beérkezés: T 05XX2 K 0021 elızetes köt.váll. kivez. T 0022 K 05XX2 végleges köt.váll. bev. T 5XX K 42 Nettó összeg T 6/7 K 591 (szakfeladatra) T 3641 K 42 Levonható áfa T 843 K 42 Le nem vonható áfa T 6/7 K 591 (szakfeladatra) Számla kiegyenlítése: T 05XX3 K 0031 v v (COFOG-ra) T 42 T 32/33 Bruttó összeg 28

29 KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS KIADÁSA Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: Nettó érték: T 0021 K 0532 Áfa: T K Számla beérkezés: Nettó érték: T 0532 K 0021 Áfa: T K 0021 Nettó érték (végleges köt.váll.): T K 0532 Áfa (végleges köt.váll.): T K Számla kiegyenlítése: T 0533 K 0031 v v nettó érték T K 0031 v v áfa Pénzügyi számvitel T 52 K 4213 Nettó összeg T 6/7 K 591 Nettó összeg (szakfeladatra) T 3641 K 4213 Levonható áfa T 843 K 4213 Le nem vonható áfa T 6/7 K 591 áfa (szakfeladatra) T 4213 T 32/33 Bruttó összeg Ø 29

30 KÉSZLETBESZERZÉS Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: Nettó érték: T 0021 K /053122/ Áfa: T K Számla beérkezés: Nettó érték: T /053122/ K 0021 Áfa: T K 0021 Nettó érték (végleges köt.váll.): T K /053122/ Áfa (végleges köt.váll.): T K Számla kiegyenlítése: T /053123/ K 0031 v v (nettó érték) T K 0031 v v (áfa) Pénzügyi számvitel Ha készletre vesszük: T 211/212 K 4213 Bruttó összeg Ha nem vesszük készletre egybıl ktg. T 51 K 4213 Nettó összeg T 6/7 K 591 Nettó összeg T 3641 K 4213 Levonható áfa T 843 K 4213 Le nem vonható áfa T 6/7 K 591 áfa T 4213 T 32/33 Bruttó összeg Ø 30

31 BERUHÁZÁS (immateriális javak, ingatlanok, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: Nettó érték: T 0021 K 05612/05622/05632/05642 Áfa: T K Pénzügyi számvitel Ø Számla beérkezés: Nettó érték: T 05612/05622/05632/05642 K 0021 Áfa: T K 0021 Nettó érték (végleges köt.váll.): T K 05612/05622/05632/05642 Áfa (végleges köt.váll.): T K T 11/151 K 4216 Nettó összeg T 3641 K 4216 Levonható áfa T 843 K 4216 Le nem vonható áfa Számla kiegyenlítése: T 05613/05623/05633/05643 K 0031 v v Beruházás aktiválása: T 4216 T Bruttó összeg Ø T11/ K

32 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖNYVELÉSE Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: T 0021 K Személyi juttatások számfejtése után (végleges) kötelezettségvállalás T K 0021 T 0022 K T 53/54 K 4211 T 6/7 K 591 (szakfeladatra) Pénzügyi számvitel Ø Nettó bérek kifizetése: T K 003 Illetményelıleg rendezése: Ø Egyéb munkáltatói követelés: T K (követelés kivezetése) Kapcsolódó tétel: bevétel elszámolása Levonások (SZJA, munkavállalói járulék stb.): T K 003 T 4211 K 32/33 T 4211-K T 4211 K 33 32

33 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖNYVELÉSE 33

34 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK AZ ÉV VÉGÉN A december havi személyi juttatások elszámolása2014. év végén kizárólag a pénzügyi számvitelben történik. December havi bérköltség elszámolása és a kapcsolódó időbeli elhatárolás: T 53/54 K 442 Bruttó bér (bérköltség) T 55 K 442 Járulékok T 6/7 K 591 (szakfeladatra) December havi személyi juttatások januári kifizetéssel: T 442 K 4211 Időbeli elhatárolás kivezetése T 4211 K 32/33 a nettó decemberi bérek kifizetése januárban Levonások elrendezése az előzőek szerint! December havi személyi juttatások decemberi kifizetéssel: T 366 K 32/33 nettó bérek kifizetése december végén Januári elszámolás: T 4211 K 366 decemberi kifizetés átvezetése Levonások rendezése az előzőek szerint! 34

35 BEVÉTELEK - ÁLTALÁNOS SZABÁLY Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Bevételi elıirányzat: T001 - K09XX1 Ø Követelés elıírása: T 09XX2 K 0041 T 35 K 9 Pénzügyi teljesítés: T 0051 v K 09XX3 (COFOG-ra) T 32/33 K 35 35

36 SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ELSZÁMOLÁSA Költségvetési számvitel Számla kiállításakor T /094032/ K 0041 Nettó érték T K 0041 ÁFA T 3514 K 912 Nettó érték T 3514 K 3642 ÁFA Pénzügyi számvitel Számla kiegyenlítése: T 0051 v K /094033/ T 0051 K (COFOG-ra) T 32/33 K

37 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁS Költségvetési számvitel Követelés elıírása a pénzügyi teljesítéssel egyidejőleg: T K 0041 (teljes összeg a nettós lista alapján) Pénzügyi teljesítés: T 0051 K (a ténylegesen kiutal összeg) (csak alaptevékenységre lehet) Pénzforgalomban nem jelentkezı a nettósítás során levont járulékok összegének elszámolása: T K 003 Levont munkavállalói járulékok kiadásként elszámolása T 005 K Levont járulékok bevételként történı elszámolása Pénzforgalomban nem jelentkezı a nettósítás során levont munkaadót terhelı közterhek elszámolása T 0523 K 003 Levont munkáltatói járulékok (27%) T 005 K Pénzügyi számvitel T 3511 K 921 (teljes összeg) T 3311/3312 K 3511 (ténylegesen kiutalt összeg) T 4211 K 3511 T 4212 K

38 KÖZHATALMI BEVÉTELEK (adók) Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Követelés elıírása: T 093XX2 K 0041 T 3513 K 911 Pénzügyi teljesítés: T 0051 K 093XX3 T 33 K 3513 (alaptevékenység) Visszatérítés esetén: Követelés visszaírása: T 0041 K 09XX2 T 911 K 3671 Pénzügyi teljesítés: T 093XX3 K 005 T 3671 K 33 Visszatérítés minden esetben bevétel csökkenés, de csak NULLA szintig, utána egyéb dologi kiadás elszámolása!!! Visszatérítés miatt a nulla és negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása: Kötelezettségvállalás (végleges) T 0022 K T 843 K 4213 Teljesítés T K 003 T 4213 K

39 KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Önkormányzat/Társulás) 1/a. Kötelezettségvállalás T 0022 K T 843 K /b. Pénzügyi teljesítés: T K 003 T 4219 K Központi, irányítószervi támogatás jóváírása (Intézmény) 2/a. Követelés elıírás: T K 0041 T 3518 K 921 2/b. Pénzügyi teljesítés: T 005 K T 33 K

40 Egyéb működési és felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről és kívülről Költségvetési számvitel Követelés elıírása a pénzügyi teljesítéssel egyidejőleg: T / /096..2/ K 0041 Pénzügyi számvitel Csak az államháztartáson kívüli tételeknél T 3511/3512 K 922/941 Pénzügyi teljesítés: T 0051 K / /096..3/ T 32/33 K 3511/3512 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén: Ø Időbeli elhatárolás (a Szt. 86. (4) bek. alapján) T 941 K 443 Szt. 86. (4) A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: a) az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik; b) a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszközök összegét; c) a térítés nélkül átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értékét; d) a tartozásátvállalás során harmadik személy által ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik. 40

41 Egyéb könyvelési tételek Kamat jóváírás: Követelés T K 0041 Teljesítés T 005 K Költségvetési számvitel T 33 K 932 Számlát terhelı díjak, jutalékok: Kötelezettségvállalás (végleges) T 0022 K T 52 K 4213 Teljesítés T K 003 T 4213 K 33 Pénzügyi számvitel Ø Forint készpénzfelvétel: Kp felvételkor: Ø Bankszámla értesítı alapján: Ø Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások: Idegen pénzeszköz jóváírása, befizetése:ø Idegen pénzeszköz kifizetése: Ø Idegen pénzeszköz bevételként történı elszámolása: Követelés T K 0041 Teljesítés T 005 K T 3211 K 361 Forint pénztárban T 361 K Bankszámlán T 34 K 368 T 368 K 34 T 368 K 34 T 32/33 K 9 41

42 Egyéb könyvelési tételek Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Beszedı szervezetet meg nem illetı közhatalmi bevétel elszámolása: Számlára érkezı bevétel elszámolása: Ø Továbbutalás: Ø Illetményelıleg folyósítása: T 33 K 3673 T 3673 K 33 Ø T K 32/33 Hosszú lejáratú bankbetétek: 1. Betét elhelyezése: Kötelezettségvállalás (végleges) T 0022 K T 311/312 K 4219 Teljesítés T K 003 T 4219 K 32/33 2. Betét megszüntetése: Követelés T K 0041 T 3518 K 311/312 Teljesítés T 005 K T 32/33 K

43 Egyéb könyvelési tételek Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Hitelfelvétel: 1. Kötelezettségvállalás: T 0021 K Tıke összege T 0021 K Kamat összege 2. Hitel folyósítása: T K 0021 T 0022 K Tıke összeg (végl. köt.) T K 0021 T 0022 K Kamat (végl.köt) 3. Követelésként elıírás a hitel bevételre: T T Pénzügyi teljesítés: T 005 K Kiutalt hitel összege 5. Kamat elıírása kötelezettségként: Ø Hitel visszafizetés: T K 003 Tıke összege T K 003 Kamat összege Ø Ø Ø T32/33 K 4219 a hitel tőke összege T 851 K 4213 a hitel kamatának összege T 372 K 851 a kamat összegének elhatárolása T 4219 K 32/33 tőke összege T 4213 K 32/33 Kamat összege T 851 K 372 a tárgy évben megfizetett kamat visszavezetése az elhatárolásból 43

44 Egyéb könyvelési tételek Költségvetési számvitel Erzsébet utalványok formájában nyújtott önk. segélyek, szoc. tám., ell.: 1. Önkormányzathoz megérkeznek az utalványok: Követelés T K 0041 Egyéb mők. célú támogatások Teljesítés T 005 K Önkormányzatnál az utalványok átadása: Kötelezettségvállalás (a jogosultság megállapítása) T 0021 K Kötelezettségvállalás (végleges) T K 0021 T 0022 K Teljesítés T K 003 T 3511 K 92 T 366 K 3511 Ø T 84/86 K 4214 T 4214 K 366 Pénzügyi számvitel 44

45 Nettófinanszírozás mini példa Az év elején meglévő munkaszerződések alapján: a tervezett bér: a tervezett munkáltatói járulék: Bérelőleget kért az egyik dolgozó a számfejtést megelőző hónapban: 30 Megegyezés szerint a következő havi béréből kerül levonásra. Havi bérszámfejtési adatok (szakfeladatok): Bruttó bér: (ebből: szakfeladatra: 950, szakfeladatra: 50) Munkavállalói járulék és SZJA: 300 Munkáltatói járulék: 270 (ebből: szakfeladatra: 256, szakfeladatra: 14) Nettó kifizetendő bér: 670 ( ) Költségvetési támogatás: 800 Nettófinanszírozás során még utalandó összeg: 230 ( ) 45

46 Nettófinanszírozás mini példa Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: (év elején a meglévı munkaszerzıdések alapján) T 0021 K T 0021 K Ø Illetményelıleg folyósítása (utalása): Ø T K 32/

47 Nettófinanszírozás mini példa Költségvetési számvitel Személyi juttatások számfejtése után végleges kötelezettségvállalás az adott havi bérekre T K T 0022 K Számfejtés után végleges kötelezettségvállalás járulékokra T 0522 K T 0022 K Nettó bérek kifizetése: Illetményelıleg (visszavonása) rendezése: Ø Nettó bérek átutalása: T K 0031(+COFOG) 670 Pénzügyi számvitel T 53 K T K T K T 55 K T K T K ( Családsegítés., Falugondnok) T 4211 K T 4211 K 32/

48 Nettófinanszírozás mini példa Költségvetési számvitel Nettós táblák alapján a költségvetési támogatás követelésként elıírása (amikor kiutalják): T K Helyi önk. mők. ált. tám. Pénzügyi teljesítés: T 0051 K (csak alaptev. lehet) Pénzforgalomban nem jelentkezı a nettósítás során levont járulékok összegének elszámolása: Levont munkavállalói járulékok: T K Levont járulékok bevételként történı elsz. T 0051 K Levont munkáltatói járulékok T 0523 K T 0051 K Pénzügyi számvitel T 3511 K T 3311/3312 K T 4211 K T 4212 K

49 Zárás a pénzügyi számvitelben Záró könyvelési tételek Pénzügyi számvitel 1. Záró befejezetlen termelés: T 231 K 571 T 591 K 6/ os számlaosztály számláinak átvezetése 7-es be T 7 K os számlaosztály számláinak lezárása T 691 K számlaosztály számláinak zárása T 591 K számlacsoport számláinak átvezetése T K számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtıl függıen) számlaosztály számláinak zárása T 492 K számlaosztály számláinak zárása T 9 K 492 T 492 K 57 vagy T 57 K es számla átvezetése (egyenlegtıl függıen) T 416 K 492 vagy T 492 K Mérlegszámlák zárása (ügyelve a kontra aktív és kontra passzív számlákra) T 493 K 1-3. T 4 K

50 Zárás a költségvetési számvitelben Záró könyvelési tételek 1. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása: Kiadások Bevételek T 0031 K 05XX3 T 09XX3 K 005 Költségvetési számvitel 2. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számlák zárása T 05XX2 K Követelés nyilvántartási számlák zárása T 0041 K 09XX2 4. Elıirányzat nyilvántartási számlák zárása: a. Kiadások b. Bevételek T 001 K 05XX1 T 09XX1 K

51 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szajczné Trenka Ildikó államháztartási referens Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály évi számviteli jogszabályváltozások 51

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) 1.

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMLAREND SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VII. 22-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Szabályzat hatálya 5 Számlatükör 5 A költségvetési és pénzügyi számvitel számláinak tartalma,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM SZÁMLAREND

MISKOLCI EGYETEM SZÁMLAREND SZÁMLAREND Miskolc 2014. 6.3. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM SZÁMLAREND A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 443/2014. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban... sorszámú, változás átvezetésére kötelezett

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Pénzügyi számvitel. IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi számvitel IV. Előadás Váltóval kapcsolatos elszámolások, időbeli elhatárolás

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ Bevezetés A segédlet két lehetséges megoldási javaslatot ismertet a könyvviteli és nyilvántartási számlák továbbontásából, illetve a részletező

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761 Ajánlott főkönyvi összefüggések Jövedelemelszámolás Bérfeladáskor Bérköltség T541 - K471 TB járulék T561 - K473 Betegszabadság és vállalkozást terhelő táppénz T5511 - K471 Táppénz (nem munkáltatót terhelő)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz. 13-12-06 2 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül

A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (V. 29) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy önkormányzat zárás előtti nyilvántartási

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés: Az eszközök és a források alakulása 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben