A évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014. évi államháztartási számvitel alkalmazása a gyakorlatban"

Átírás

1

2 számvitel alkalmazása a 2

3 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL A vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: 1-4. számlaosztály : nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 5. számlaosztály: költségek elszámolása elsődlegesen(ktg. nem szerinti elszámolás) 6. számlaosztály: közvetett költségek (felosztható költségek) 7. számlaosztály: költségek elszámolása másodlagosan ( tevékenységenkéntszakfeladatonként) 8. számlaosztály: ráfordítások 9. számlaosztály: eredményszemléletű bevételek. 0. számlaosztály:mérlegszerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek 3

4 A PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Időbeli elhatárolás: a tárgyidőszak reális költségeinek és bevételeinek elszámolása, ill. az eredményének megállapítása érdekében végzett helyesbítő könyvelés. Az időbeli elhatárolások csoportosítása: Aktív időbeli elhatárolások (eredményt növelő): költség-aktív elhatárolások: ha a költség a tárgyidőszakban merül fel vagy kerül elszámolásra, de részben vagy egészben a következő időszakot terheli (például decemberben felmerülő költség januárt terheli), T 372-K 5-8 bevétel-aktív elhatárolások: a bevétel a következő időszakban jelenik meg, de részben vagy egészben a tárgyidőszakot illeti, T 371 K 9 Passzív időbeli elhatárolások (eredményt csökkentő): költség-passzív elhatárolások: a költség a következő időszakban merül fel, de részben vagy egészben a tárgyidőszakot terheli (még nincs meg róla a bizonylat, de egy részét előrehozzuk a tárgyidőszakra), T 5 K 442 bevétel-passzív elhatárolások: a bevételt a tárgyidőszakban elszámoltuk, de az részben vagy egészben a következő időszakot illeti T 9 K 441 4

5 A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL A költségvetési számvitel nyilvántartja: Kiadásokat a 05. nyilvántartási számlákon: Kiadások előirányzata (1-es végű) Kötelezettségvállalások (2-es végű) Kiadások teljesítése (3-as végű) Bevételeket a 09. nyilvántartási számlákon: Bevételek előirányzata (1-es végű) Követelések (2-es végű) Bevételek teljesítése (3-as végű) 5

6 A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL SZÁMLÁI 6

7 ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA bevételi 09XX(1)és kiadási 05XX(1) előirányzatok nyilvántartási számláin minden rovathoz kapcsolódik egy 1végű előirányzat számla, ahol a gazdasági események nyilvántartásba vétele a 001. ellenszámlával szemben történik; gazdasági események: eredeti előirányzat felvitele nyitáskor módosítás (növekedés), átcsoportosítás (±), zárolás (csökkentés), törlés kivétel: a tartalékok K512 rovat, amihez csak előirányzat nyilvántartási számla tartozik; az előirányzatokhoz kapcsolódóan analitikus részletező nyilvántartásokat kell vezetni az új Áhsz. 14. sz. melléklet I. pontja szerint; 7

8 EREDETI ELŐIRÁNYZATOK NYITÁSA A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláinak megnyitása az elemi költségvetés jóváhagyását követően Csak a 0. számlaosztályban találhatók: 05X(1) Kiadási előirányzat számla 09X(1) Bevételi előirányzat számla Ellenszámlájuk a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Kiadási előirányzat nyitása: T05XX1 K 001. Bevételi előirányzat nyitása: T001 K 09XX1 8

9 AZ ELŐIRÁNYZAT SZÁMLÁK TÍPUSAI ÉS VEZETÉSI SZABÁLYAI 9

10 ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS Az előirányzat átcsoportosítás: vagy a kiadási, vagy a bevételi oldal átrendezése Csak a közgazdasági előirányzat számlákat érinti, ellenszámlák használata nélkül Kiadási előirányzat átcsoportosítása: pl.: T 0521 Közterhek ei. K Tv. szerinti illetmények ei. Bevételi előirányzat átcsoportosítása: pl.: T Egyéb felhalm. célú tám. áll. belülről ei. K Egyéb műk. célú tám. áll. belülről ei. 10

11 KIADÁS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Összefüggések: 05X(01) Kiadás előirányzat 05X(02) Kötelezettségvállalás Különbségük = Szabad kiadási előirányzat maradvány pl.: = X(02) Kötelezettségvállalás 05X(03) Kiadás teljesítése Különbségük = Kötelezettségvállalással terhelt kiadási előirányzat maradvány pl.: =100 05X(01) Kiadás előirányzat 05X(03) Kiadás teljesítése Különbségük = Kiadási megtakarítás pl.: = 300 Kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. mellékletében! 11

12 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 05. számlacsoportban a 2 végű nyilvántartási számlákon, a 002. ellenszámlával szemben gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: keletkezése, árfolyam-változás miatti növekedés (devizás tételeknél); csökkenések: más általi átvállalás, elengedés árfolyam változás miatti csökkenés (devizás tételeknél); végleges kötelezettségvállalások átvezetése a és számlára 12

13 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZÁMLÁK NYITÁSA Megkülönböztetünk: (előzetes) kötelezettségvállalásokat (ellenszámla: 0021, 0023) és végleges kötelezettségvállalásokat (ellenszámla: 0022, 0024). Az ellenszámla határozza meg, hogy melyik csoportba soroljuk! Év elején csak az (előzetes) kötelezettségvállalásokat nyitjuk meg, mivel előző év végén a végleges kötelezettségvállalásokat a zárlati műveletek során meg kell szüntetni, így nem is nyithatók! Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás nyitása (a záró főkönyvi kivonat alapján) T Ktgv. évben esed. köt.váll. ellenszla. - K 05XX2. Kiadás köt.váll. szla Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások nyitása T Ktgv. évet követően esed. köt.váll. ellenszla. - K 05XX2. Kiadás köt.váll. szla 13

14 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS SZÁMLÁK ÉV ELEJI RENDEZÉSE A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásokat át kell vezetni a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások közé. Kivezetés: T 05XX2 K0023 Állományba vétel: T K 05XX2 14

15 BEVÉTEL NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Összefüggések: 09X(01) Bevétel előirányzat 09X(02) Követelés Különbségük = Bevételi elmaradás pl.: = X(02) Követelés 09X(03) Bevétel teljesítése Különbségük = Pénzügyileg nem realizált bevétel pl.: =100 Kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. mellékletében! 15

16 KÖVETELÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK KÖNYVELÉSE 09.számlacsoporton belül a 2végű számlákon a 004.ellenszámlával szemben gazdasági események: nyitás nyitó-rendező tételek keretében növekedések: előírás, vásárlás, átvétel, elszámolt értékvesztések visszaírása, devizás tételeknél árfolyam változás miatti növekedés; csökkenések: behajthatatlanná válás, értékesítés, átadás, elengedés, elszámolt értékvesztés, devizás tételeknél árfolyamváltozás miatti csökkenés; megbontás: költségvetési évben esedékes követelések (ellenszla.: 0041) költségvetési évet követően esedékes követelések (ellenszla.: 0042) 16

17 KÖVETELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Megkülönböztetünk: költségvetési évben esedékes követelést és költségvetési évet követően esedékes követelést költségvetési évben esedékes követelés nyitása (a záró főkönyvi kivonat alapján) T 09XX2. Bevételi köv. szla. - K 0041 Ktgv. évben esed.köv. ellenszla. költségvetési évet követően esedékes követelés nyitása T 09XX2. Bevételi köv. szla. - K Ktgv. évet követően esed. köv.ellenszla. 17

18 KÖVETELÉS SZÁMLÁK ÉV ELEJI RENDEZÉSE A költségvetési évet követően esedékes követeléseket át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések közé. Kivezetés: T K 09XX2. Állományba vétel: T 09XX2. -K

19 TELJESÍTÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK KÖNYVELÉSE akiadások a 05. és a bevételek a 09. számlaosztályain belül a 3végű nyilvántartási számlákon történik. Ellenszámlák a 003. és a 005. ezen belül történik meg az ún. funkcionális osztályozás a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók szerint 19

20 A 003. és 005. ELLENSZÁMLÁK 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Általános kiadások ellenszámla 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámla Alaptevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla (kormányzati funkciónként tagolva, 0052+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 20

21 TELJESÍTÉSEK ELSZÁMOLÁSA gazdasági események: kiadás, bevétel teljesítés rovatrendnek megfelelően, követelés és kötelezettségvállalás nélkül nem lehet teljesítést könyvelni! Könyvileges(pénzforgalom nélküli) teljesítésként kötelezően elszámolandó tételek: nettó finanszírozás során levont és megfizetett közterhek, engedményezés(banki, európai uniós), előző évi maradványok igénybevételének elszámolása a nyitó rendező tételek között (ehhez nem kell bevárni a jóváhagyást) vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadása a foglalkoztatottak, ellátottak részére (ide kell érteni a megsemmisült, érvénytelenített utalványok állományból történő kivezetését is). 21

22 TELJESÍTÉSEK ELSZÁMOLÁSA gazdasági események (folyt.): tárgyévi kiadás és bevétel visszatérítése: el kell végezni a korábbi kiadás/bevétel csökkentését és a hozzá kapcsolódó kötelezettség/követelés csökkentését, a visszatérítésre vonatkozó követelést/kötelezettséget az adott/kapott előlegek között is el kell számolni, közhatalmi bevétel esetén a visszatérítést a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételével szemben, azok csökkentéseként kell figyelembe venni, ha a közhatalmi bevétel összege ennek eredményeképpen negatív lenne, akkor 0-ra kell korrigálni és a különbözetet a K355. Egyéb dologi kiadások között kell elszámolni. egyéb zárlati feladatok: havonta vagy negyedévente van feladás a pénzügyi számvitel részére, a kötelező egyezőségek az új Áhsz. 17. sz. mellékletében, a Általános kiadások ellenszámlára könyvelt kiadásokat fel kell osztani alaptevékenységre és vállalkozási tevékenységre. 22

23 Konkrét gazdasági események könyvelése 23

24 MÉRLEGSZÁMLÁK NYITÁSA T 1., 2. eszköz számlák - K 491 Nyitómérleg számla T , 365., 366. eszköz számlák - K 491 Nyitómérleg számla (kivéve a kontraaktív számlák) T 4. kontrapasszív számlák - K 491 Nyitómérleg számla (412?, 413?, 414?, 416?) T 491 Nyitómérleg számla - K 4. forrás számlák (kivéve a kontrapasszív számlák) T 491 Nyitómérleg számla - K 3. kontraaktív számlák (367., 368.) T 491 Nyitómérleg számla - K 1., 2., 3., kontraaktív számlák (écs, értékvesztés) 24

25 MÉRLEGSZÁMLÁK NYITÁSA A számláknak nem lehet nyitó egyenlege! 361. Pénzeszközök átvezetési számla 362. Foglalt 363. Azonosítás alatt álló tételek 364. Általános forgalmi adó elszámolása Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 25

26 NYITÓ RENDEZŐ TÉTELEK Követelés, kötelezettség költségvetési évben esedékes átvezetése Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Követelések: T 09xx2 K 0041 T 0042 K 09XX2 Kötelezettségek: T 0021/0022 K 05XX2 T 05XX2 K 0023/0024 Egyéb átvezetések: Költségvetési számvitel Mérleg szerinti eredmény átvezetése: Ø T 351 K 352 T 422 K 421 Pénzügyi számvitel Egyenlegtıl függıen: T 416 K 414 vagy T 414 K 416 Befejezetlen termelés átvezetése: Ø T 571 K 231 T 6/7 K 591 (szakfeladatra) Idıbeli elhatárolások megszüntetése: Ø T 44 K 9 T 5-8 K 37 26

27 MARADVÁNYELSZÁMOLÁS Költségvetési maradvány elszámolása: Költségvetési számvitel Bevételi elıirányzatként: T 001 K Kiadási elıirányzatként: T 05XX1 K 001 Követelésként: T K 0041 Teljesítésként: T 005 K Vállalkozási maradvány elszámolása: Költségvetési számvitel Bevételi elıirányzatként: T 001 K Kiadási elıirányzatként: T 05XX1 K 001 Követelésként: T K 0041 Teljesítésként: T 005 K Pénzügyi számvitel Ø Ø Pénzügyi számvitel Ø Ø 27

28 KIADÁS TELJESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLY Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: T 0021 K 05XX2 Ø Számla beérkezés: T 05XX2 K 0021 elızetes köt.váll. kivez. T 0022 K 05XX2 végleges köt.váll. bev. T 5XX K 42 Nettó összeg T 6/7 K 591 (szakfeladatra) T 3641 K 42 Levonható áfa T 843 K 42 Le nem vonható áfa T 6/7 K 591 (szakfeladatra) Számla kiegyenlítése: T 05XX3 K 0031 v v (COFOG-ra) T 42 T 32/33 Bruttó összeg 28

29 KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS KIADÁSA Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: Nettó érték: T 0021 K 0532 Áfa: T K Számla beérkezés: Nettó érték: T 0532 K 0021 Áfa: T K 0021 Nettó érték (végleges köt.váll.): T K 0532 Áfa (végleges köt.váll.): T K Számla kiegyenlítése: T 0533 K 0031 v v nettó érték T K 0031 v v áfa Pénzügyi számvitel T 52 K 4213 Nettó összeg T 6/7 K 591 Nettó összeg (szakfeladatra) T 3641 K 4213 Levonható áfa T 843 K 4213 Le nem vonható áfa T 6/7 K 591 áfa (szakfeladatra) T 4213 T 32/33 Bruttó összeg Ø 29

30 KÉSZLETBESZERZÉS Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: Nettó érték: T 0021 K /053122/ Áfa: T K Számla beérkezés: Nettó érték: T /053122/ K 0021 Áfa: T K 0021 Nettó érték (végleges köt.váll.): T K /053122/ Áfa (végleges köt.váll.): T K Számla kiegyenlítése: T /053123/ K 0031 v v (nettó érték) T K 0031 v v (áfa) Pénzügyi számvitel Ha készletre vesszük: T 211/212 K 4213 Bruttó összeg Ha nem vesszük készletre egybıl ktg. T 51 K 4213 Nettó összeg T 6/7 K 591 Nettó összeg T 3641 K 4213 Levonható áfa T 843 K 4213 Le nem vonható áfa T 6/7 K 591 áfa T 4213 T 32/33 Bruttó összeg Ø 30

31 BERUHÁZÁS (immateriális javak, ingatlanok, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: Nettó érték: T 0021 K 05612/05622/05632/05642 Áfa: T K Pénzügyi számvitel Ø Számla beérkezés: Nettó érték: T 05612/05622/05632/05642 K 0021 Áfa: T K 0021 Nettó érték (végleges köt.váll.): T K 05612/05622/05632/05642 Áfa (végleges köt.váll.): T K T 11/151 K 4216 Nettó összeg T 3641 K 4216 Levonható áfa T 843 K 4216 Le nem vonható áfa Számla kiegyenlítése: T 05613/05623/05633/05643 K 0031 v v Beruházás aktiválása: T 4216 T Bruttó összeg Ø T11/ K

32 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖNYVELÉSE Költségvetési számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: T 0021 K Személyi juttatások számfejtése után (végleges) kötelezettségvállalás T K 0021 T 0022 K T 53/54 K 4211 T 6/7 K 591 (szakfeladatra) Pénzügyi számvitel Ø Nettó bérek kifizetése: T K 003 Illetményelıleg rendezése: Ø Egyéb munkáltatói követelés: T K (követelés kivezetése) Kapcsolódó tétel: bevétel elszámolása Levonások (SZJA, munkavállalói járulék stb.): T K 003 T 4211 K 32/33 T 4211-K T 4211 K 33 32

33 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÖNYVELÉSE 33

34 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK AZ ÉV VÉGÉN A december havi személyi juttatások elszámolása2014. év végén kizárólag a pénzügyi számvitelben történik. December havi bérköltség elszámolása és a kapcsolódó időbeli elhatárolás: T 53/54 K 442 Bruttó bér (bérköltség) T 55 K 442 Járulékok T 6/7 K 591 (szakfeladatra) December havi személyi juttatások januári kifizetéssel: T 442 K 4211 Időbeli elhatárolás kivezetése T 4211 K 32/33 a nettó decemberi bérek kifizetése januárban Levonások elrendezése az előzőek szerint! December havi személyi juttatások decemberi kifizetéssel: T 366 K 32/33 nettó bérek kifizetése december végén Januári elszámolás: T 4211 K 366 decemberi kifizetés átvezetése Levonások rendezése az előzőek szerint! 34

35 BEVÉTELEK - ÁLTALÁNOS SZABÁLY Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Bevételi elıirányzat: T001 - K09XX1 Ø Követelés elıírása: T 09XX2 K 0041 T 35 K 9 Pénzügyi teljesítés: T 0051 v K 09XX3 (COFOG-ra) T 32/33 K 35 35

36 SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ELSZÁMOLÁSA Költségvetési számvitel Számla kiállításakor T /094032/ K 0041 Nettó érték T K 0041 ÁFA T 3514 K 912 Nettó érték T 3514 K 3642 ÁFA Pénzügyi számvitel Számla kiegyenlítése: T 0051 v K /094033/ T 0051 K (COFOG-ra) T 32/33 K

37 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁS Költségvetési számvitel Követelés elıírása a pénzügyi teljesítéssel egyidejőleg: T K 0041 (teljes összeg a nettós lista alapján) Pénzügyi teljesítés: T 0051 K (a ténylegesen kiutal összeg) (csak alaptevékenységre lehet) Pénzforgalomban nem jelentkezı a nettósítás során levont járulékok összegének elszámolása: T K 003 Levont munkavállalói járulékok kiadásként elszámolása T 005 K Levont járulékok bevételként történı elszámolása Pénzforgalomban nem jelentkezı a nettósítás során levont munkaadót terhelı közterhek elszámolása T 0523 K 003 Levont munkáltatói járulékok (27%) T 005 K Pénzügyi számvitel T 3511 K 921 (teljes összeg) T 3311/3312 K 3511 (ténylegesen kiutalt összeg) T 4211 K 3511 T 4212 K

38 KÖZHATALMI BEVÉTELEK (adók) Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Követelés elıírása: T 093XX2 K 0041 T 3513 K 911 Pénzügyi teljesítés: T 0051 K 093XX3 T 33 K 3513 (alaptevékenység) Visszatérítés esetén: Követelés visszaírása: T 0041 K 09XX2 T 911 K 3671 Pénzügyi teljesítés: T 093XX3 K 005 T 3671 K 33 Visszatérítés minden esetben bevétel csökkenés, de csak NULLA szintig, utána egyéb dologi kiadás elszámolása!!! Visszatérítés miatt a nulla és negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása: Kötelezettségvállalás (végleges) T 0022 K T 843 K 4213 Teljesítés T K 003 T 4213 K

39 KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Önkormányzat/Társulás) 1/a. Kötelezettségvállalás T 0022 K T 843 K /b. Pénzügyi teljesítés: T K 003 T 4219 K Központi, irányítószervi támogatás jóváírása (Intézmény) 2/a. Követelés elıírás: T K 0041 T 3518 K 921 2/b. Pénzügyi teljesítés: T 005 K T 33 K

40 Egyéb működési és felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről és kívülről Költségvetési számvitel Követelés elıírása a pénzügyi teljesítéssel egyidejőleg: T / /096..2/ K 0041 Pénzügyi számvitel Csak az államháztartáson kívüli tételeknél T 3511/3512 K 922/941 Pénzügyi teljesítés: T 0051 K / /096..3/ T 32/33 K 3511/3512 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök esetén: Ø Időbeli elhatárolás (a Szt. 86. (4) bek. alapján) T 941 K 443 Szt. 86. (4) A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: a) az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik; b) a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszközök összegét; c) a térítés nélkül átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti értékét; d) a tartozásátvállalás során harmadik személy által ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik. 40

41 Egyéb könyvelési tételek Kamat jóváírás: Követelés T K 0041 Teljesítés T 005 K Költségvetési számvitel T 33 K 932 Számlát terhelı díjak, jutalékok: Kötelezettségvállalás (végleges) T 0022 K T 52 K 4213 Teljesítés T K 003 T 4213 K 33 Pénzügyi számvitel Ø Forint készpénzfelvétel: Kp felvételkor: Ø Bankszámla értesítı alapján: Ø Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások: Idegen pénzeszköz jóváírása, befizetése:ø Idegen pénzeszköz kifizetése: Ø Idegen pénzeszköz bevételként történı elszámolása: Követelés T K 0041 Teljesítés T 005 K T 3211 K 361 Forint pénztárban T 361 K Bankszámlán T 34 K 368 T 368 K 34 T 368 K 34 T 32/33 K 9 41

42 Egyéb könyvelési tételek Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Beszedı szervezetet meg nem illetı közhatalmi bevétel elszámolása: Számlára érkezı bevétel elszámolása: Ø Továbbutalás: Ø Illetményelıleg folyósítása: T 33 K 3673 T 3673 K 33 Ø T K 32/33 Hosszú lejáratú bankbetétek: 1. Betét elhelyezése: Kötelezettségvállalás (végleges) T 0022 K T 311/312 K 4219 Teljesítés T K 003 T 4219 K 32/33 2. Betét megszüntetése: Követelés T K 0041 T 3518 K 311/312 Teljesítés T 005 K T 32/33 K

43 Egyéb könyvelési tételek Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Hitelfelvétel: 1. Kötelezettségvállalás: T 0021 K Tıke összege T 0021 K Kamat összege 2. Hitel folyósítása: T K 0021 T 0022 K Tıke összeg (végl. köt.) T K 0021 T 0022 K Kamat (végl.köt) 3. Követelésként elıírás a hitel bevételre: T T Pénzügyi teljesítés: T 005 K Kiutalt hitel összege 5. Kamat elıírása kötelezettségként: Ø Hitel visszafizetés: T K 003 Tıke összege T K 003 Kamat összege Ø Ø Ø T32/33 K 4219 a hitel tőke összege T 851 K 4213 a hitel kamatának összege T 372 K 851 a kamat összegének elhatárolása T 4219 K 32/33 tőke összege T 4213 K 32/33 Kamat összege T 851 K 372 a tárgy évben megfizetett kamat visszavezetése az elhatárolásból 43

44 Egyéb könyvelési tételek Költségvetési számvitel Erzsébet utalványok formájában nyújtott önk. segélyek, szoc. tám., ell.: 1. Önkormányzathoz megérkeznek az utalványok: Követelés T K 0041 Egyéb mők. célú támogatások Teljesítés T 005 K Önkormányzatnál az utalványok átadása: Kötelezettségvállalás (a jogosultság megállapítása) T 0021 K Kötelezettségvállalás (végleges) T K 0021 T 0022 K Teljesítés T K 003 T 3511 K 92 T 366 K 3511 Ø T 84/86 K 4214 T 4214 K 366 Pénzügyi számvitel 44

45 Nettófinanszírozás mini példa Az év elején meglévő munkaszerződések alapján: a tervezett bér: a tervezett munkáltatói járulék: Bérelőleget kért az egyik dolgozó a számfejtést megelőző hónapban: 30 Megegyezés szerint a következő havi béréből kerül levonásra. Havi bérszámfejtési adatok (szakfeladatok): Bruttó bér: (ebből: szakfeladatra: 950, szakfeladatra: 50) Munkavállalói járulék és SZJA: 300 Munkáltatói járulék: 270 (ebből: szakfeladatra: 256, szakfeladatra: 14) Nettó kifizetendő bér: 670 ( ) Költségvetési támogatás: 800 Nettófinanszírozás során még utalandó összeg: 230 ( ) 45

46 Nettófinanszírozás mini példa Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel Kötelezettségvállalás állományba vétele: (év elején a meglévı munkaszerzıdések alapján) T 0021 K T 0021 K Ø Illetményelıleg folyósítása (utalása): Ø T K 32/

47 Nettófinanszírozás mini példa Költségvetési számvitel Személyi juttatások számfejtése után végleges kötelezettségvállalás az adott havi bérekre T K T 0022 K Számfejtés után végleges kötelezettségvállalás járulékokra T 0522 K T 0022 K Nettó bérek kifizetése: Illetményelıleg (visszavonása) rendezése: Ø Nettó bérek átutalása: T K 0031(+COFOG) 670 Pénzügyi számvitel T 53 K T K T K T 55 K T K T K ( Családsegítés., Falugondnok) T 4211 K T 4211 K 32/

48 Nettófinanszírozás mini példa Költségvetési számvitel Nettós táblák alapján a költségvetési támogatás követelésként elıírása (amikor kiutalják): T K Helyi önk. mők. ált. tám. Pénzügyi teljesítés: T 0051 K (csak alaptev. lehet) Pénzforgalomban nem jelentkezı a nettósítás során levont járulékok összegének elszámolása: Levont munkavállalói járulékok: T K Levont járulékok bevételként történı elsz. T 0051 K Levont munkáltatói járulékok T 0523 K T 0051 K Pénzügyi számvitel T 3511 K T 3311/3312 K T 4211 K T 4212 K

49 Zárás a pénzügyi számvitelben Záró könyvelési tételek Pénzügyi számvitel 1. Záró befejezetlen termelés: T 231 K 571 T 591 K 6/ os számlaosztály számláinak átvezetése 7-es be T 7 K os számlaosztály számláinak lezárása T 691 K számlaosztály számláinak zárása T 591 K számlacsoport számláinak átvezetése T K számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtıl függıen) számlaosztály számláinak zárása T 492 K számlaosztály számláinak zárása T 9 K 492 T 492 K 57 vagy T 57 K es számla átvezetése (egyenlegtıl függıen) T 416 K 492 vagy T 492 K Mérlegszámlák zárása (ügyelve a kontra aktív és kontra passzív számlákra) T 493 K 1-3. T 4 K

50 Zárás a költségvetési számvitelben Záró könyvelési tételek 1. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása: Kiadások Bevételek T 0031 K 05XX3 T 09XX3 K 005 Költségvetési számvitel 2. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számlák zárása T 05XX2 K Követelés nyilvántartási számlák zárása T 0041 K 09XX2 4. Elıirányzat nyilvántartási számlák zárása: a. Kiadások b. Bevételek T 001 K 05XX1 T 09XX1 K

51 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szajczné Trenka Ildikó államháztartási referens Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály évi számviteli jogszabályváltozások 51

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XII. fejezete

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül

A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül A személyi juttatások, közterhei és az önkormányzati nettó finanszírozás számviteli elszámolásának bemutatása egy gyakorlati példán keresztül Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások Tartalomjegyzék I. Számviteli változások 1. Jogszabályi alapok................................................... 9 2. Az Áhsz. 2015-ös változásai............................................ 9 2.1. A mérlegtételeket

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013.

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013. SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013. 1 Tartalom Bevezetés..5 1. Számlaosztály... 6 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 6 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 12 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK... 17 13 GÉPEK,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközöknek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja az Egyetem tevékenységét. A befektetett eszközök elszámolása

Részletesebben