A SZOCIÁLIS SZAKMA EGYSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOCIÁLIS SZAKMA EGYSÉGE"

Átírás

1 A SZOCIÁLIS SZAKMA EGYSÉGE KAMARA? SZÉTTAGOLTSÁG? ÖSZZEFOGÁS? Dr Egervári Ágnes SZOCIÁLIS KLASZTER 2010

2 A népesség nem és korcsoport szerint, január 1.+) Forrás: Statisztikai tükör 2010/42 2

3

4 Ezer lakosra jutó élveszületés és halálozás Forrás: Statisztikai tükör 2010/42 4

5 Magyaroszág lakónépessége korcsoportonként 1990.év-2008.év Forrás: 5

6 6

7 Az egészség önértékelése, vélt egészség (ELEF 2009) A felnőtt lakosság túlnyomó többsége elégedett az egészségi állapotával vagy legalábbis megfelelőnek tartja azt. Mind a nők, mind a férfiak körében eléri, illetve meghaladja az 50%-ot azoknak az aránya, akik jónak vagy nagyon jónak vélik egészségüket. Rossz vagy nagyon rossz egészségről a nők 17, a férfiak közel 12%-a számolt be. Forrás: Statisztikai tükör 2010/50 7

8 Az egészség önértékelése, vélt egészség az EU-ban Forrás: Statisztikai tükör 2010/50 8

9 Mennyit tehetünk egészségünkért? a biológiai adottságokon kívül főleg a hozzáálláson,az egészség megőrzésére tett erőfeszítéseinken múlik egészségünk. A férfiak 77,2%-a így vélekedik, a nők ennél valamivel pesszimistábbak: egynegyedük érzi úgy, hogy csak keveset vagy semmit sem tehet egészségéért. Forrás: Statisztikai tükör 2010/50 9

10 Egészségi állapot miatti korlátozottság Amennyiben az egyén (testi, lelki, szociális szempontú) egészségét aszerint határozzuk meg, hogy mennyire tud különböző tevékenységeket végrehajtani, akkor az egészségi állapot a korlátozottság mérése, mértéke által is leírhatóvá válik. Forrás: Statisztikai tükör 2010/50 10

11 A vélt egészség 2009 A 65 éven felüliek 35%-a és a 75 éven felüliek 40%-a elégedetlen az egészségével A 80 felettiek 3/4-e valamilyen tekintetben dependens Forrás: Statisztikai tükör 2010/50 11

12 A korlátozottság előfordulása korcsoportonként, 2009 Forrás: Statisztikai tükör 2010/50 12

13 Fenntartani a test töretlen egészségét, a szellem állandó élénkségét és nyugalmát és megőrizni ezeket a késői öregségig, amikor betegség és küzdelem nélkül a test és lélek búcsút mond egymásnak. Van Boerhaeve

14 TÁMOP szociális szakmai szabályozók bentlakásos idősellátás

15 Előzmények Jogszabályközpontú, túlszabályozott rendszer. A szakma alapvető érdeke, hogy a tevékenységek szakmai követelményeit, elvégzésének módozatait szakmai szabályozók írják le. Egészségügy: a gyógyítás szabadsága! Keretjogszabályok.

16 A szociális standardok szerepe az idősek bentlakásos ellátásában Kiindulópont: jelenlegi gyakorlat Előremutató standardok a jövőbeli fejlődést célozva Rizikó faktorok figyelembe vétele Professzionalizáció, magas szakmai felkészültség iránti igény nő Források, ellátórendszer tulajdonosi helyzetének várható változásai

17 Költségérzékenység: dolgokat olcsóbban csinálni Minőségérzékenység: dolgokat jól csinálni Bizonyíték érzékenység: jó dolgokat jól csinálni Egyén központúság: az egyén állapota szerinti legjobbat jól csinálni

18 Standardok Előre megfogalmazott elvárások összessége, amelynek teljesítése szükséges feltétel a kívánt minőség eléréséhez. Előíró, tanúsítási és engedélyezési (minimum) standardokat különböztetünk meg. Standard-rendszer: Elvárás-rendszer, amelyet előzetesen határoz meg egy kompetens hatóság (minisztérium). A standardok egy szociális szolgáltató szervezet vagy az egyén teljesítményének elfogadható szintjét írják le, kapcsolódva a helyi struktúrához, valamely folyamat végrehajtásához, vagy mérhető kimenetek teljesítéséhez.

19 Indikátorok Az indikátorok a mérhetőséget, az összehasonlíthatóságot szolgálják Az indikátorok teremtenek kapcsolatot a primer információk és az ellátó rendszert éltető eszmék között.

20 A standardizáció az idősek bentlakásos ellátása területén: Hasznos eszköz, Sürgető szükségszerűség, Magasabb minőség elérése, Megújított szerkezetű és szabályozású ellátórendszer, Mai gyakorlatra épül, de előremutató.

21 A szakmai irányelvek megalkotásának céljai Iránymutatás: eredménymutatók, és az azt megalapozó módszerek, technikák bemutatása az idősek számára biztosított bentlakásos szociális szolgáltatások területén, illetve célcsoportjainál, ahol a szolgáltatás kialakulatlansága, vagy dinamikus fejlődése egyelőre nem teszi lehetővé az alapvető szakmai követelményeinek megfogalmazását standardok formájában. Jelen munkának nem célja az egyes intézmények szakmai protokolljainak kifejlesztése, ugyanakkor természetesen megalapozza azokat A mérhetőség és összehasonlíthatóság lehetőségének megteremtése (az irányelv az indikátorok egyik forrása) A jogi és szakmai szabályozás szétválasztása, a jogi túlszabályozottság megszüntetése II. Tartalmi kérdések Az irányelvek nem jogszabályok, ezért megfogalmazásuknál kerülni kell a jogi formulákat és a jogszabályi hivatkozásokat. Az irányelv nem jogszabály- magyarázat vagy értelmezés, hanem a szigorúan vett szakmai követelmények rendezett gyűjteménye.

22 Intézményi környezet - életminőség Az intézmény tárgyi feltételei Az intézmény személyi feltételei, fenntarthatósága A közösségi együttélés keretei Az életminőség megőrzését biztosító szolgáltatások (ruházat, textília, étkezés)

23 Felvétel - igénybevétel Tájékoztatás Előgondozás Eljárásrend (inkább csak irányelv, a gyakori jogszabályváltozások miatt Nyilvántartások és kezelésük

24 Ápolási gondozási tevékenység Alapápolás Szakápolás Gondozási állapot felmérés kontroll Ápolási- Gondozási terv Nyilvántartások és kezelésük

25 Egészségügyi orvosi ellátás Egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, kapcsolódási pontok Orvosi ellátás Gyógyszerellátás Gyógyászati segédeszközök biztosítása Nyilvántartások és kezelésük

26 Pszichoszociális gondozás mentálhigiénés tevékenység Mentálhigiénés tevékenység személyi feltételei Mentálhigiénés tevékenység tárgyi feltételei Mentálhigiénés tevékenység tartalmi kialakítása: előgondozás befogadás egyéni gondozás, gondozási tervek részvétel a közösség alakításában foglalkoztatás Kliensképviseleti feladatok

27 A segítő tevékenység támogató hátterei Képzés és továbbképzés Tapasztalatcserék Részvétel konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, projektekben, terepkutatásokban Szakmai szervezetekben való részvétel A team, mint támogató háttér A segítő személyes hatékonyságának fejlesztése Szupervíziós hátterek biztosítása

28 A szakmai szabályozó rendszerek szerepe - alapelvek 1. Valós teljesítmény mérése (kimenetek meghatározása). 2. Választás lehetősége (minimális ellátási szint definiálása ettől való eltérés újabb piaci megoldások lehetősége). 3. Szerződéses viszony (ellátási szerződés minőség mérése). 4. Jogérvényesítés (ellátotti jogok).

29 A szakmai szabályozó rendszerek szerepe - alapelvek 5. Közpénzekkel való felelős bánásmód - szolgáltatók versenyének ösztönzése - erőteljes ellenőrzés - kiszámítható elvárás rendszer 6. Az ellenőrzésnek a szakmafejlesztési célok szolgálatába állítása.

30 Semmit sem lehet nehezebben kézbe venni, semmit sem veszélyesebb végig vinni és semminek a sikere nem bizonytalanabb, mint élére állni új dolgok bevezetésének, mivel az újítónak ellenségei mindazok, akiknek jól ment a régi körülmények között, és langyos védelmezői azok, akiknek esetleg jól megy majd az új körülmények között. /Machiavelli/

31 SZOCIÁLIS KLASZTER Múlt: SZÉM HGCS-projekt Jelen: kell-e ilyen szervezet Mi ez? Érdekvédelem? szakmai konszenzus - keresés és az innovációk kimunkálásának szakmai műhelye Mi nem?

32 Mi, a Szociális Klaszter tagjai a február 21.-én, a Rókus Kórházban megtartott szakmapolitikai fórumon kialakított közös álláspontunk szerint Felelősséget érzünk A kialakult szociális és egészségügyi ellátórendszer értékeinek megőrzéséért; Az intézményekben élők, az ellátásokban részesülők, az őket gondozó szakemberek és a fenntartók boldogulásáért Felhívjuk a törvényhozó és végrehajtó hatalom figyelmét hogy társadalmi konszenzussal, az összes rendelkezésre álló erőforrás mobilizálásával Teremtse meg az összhangot a humán ellátórendszer és alrendszerei között, nevezetesen: az egészségügyi és szociális ellátás; a szociális alapellátások és szakellátások között; Deklarálja, milyen szociális ellátást tekinti állami közfeladatnak; milyen kapacitásokat kíván létrehozni és hogyan kívánja biztosítani ezek működését; milyen szerepet szán ebben a privát szférának; Szüntesse meg azokat az okokat melyek a szürke és a fekete gazdaság fojtó ölelésébe taszítják a szociális ellátást;

33 Tisztelettel kérjük a szociális kormányzatot Szüntessék meg az elmúlt évek regulációs vesszőfutását, amikor a nagypolitika erőterében időről időre átfogalmazott stratégiai koncepciók fogságában, az átlátható döntési mechanizmus és a KISZÁMÍTHATÓSÁG teljes hiánya okán lehetetlenné vált a hosszútávú tervezés. (Kirívó példája ennek az irányított területi kiegyenlítési rendszer) Lássák be, hogy a szociális szakma nem csak a minisztériumi tisztviselőkből, hanem a szociális ellátásban dolgozó 78 ezer főből áll. A gyakorlati szakemberek tapasztalatainak mellőzésével meghozott döntések, kaotikus viszonyokat, kifejezett JOGBIZONYTALANSÁGot teremtenek.

34 Támogatjuk a kormányzatnak a szociális védelem rendszerének hatékonyabbá és igazságosabbá történő átalakítására vonatkozó elveit. Egyetértünk azzal a megállapítással is, hogy a társadalom megújításának feltétele az, hogy a jóléti rendszerek elégtelen működése ne termelje újra az eddigi problémákat. Javasoljuk Alakítsunk ki olyan SZEKTORSEMLEGES szabályozó rendszert, ahol a differenciált finanszírozás alapja az ellátott ápolási-gondozási rászorultsága (pl. Homogén Gondozási Csoport) nem pedig kizárólag vagyoni helyzete és a fenntartó besorolása. Szüntessék meg azt az erkölcstelen és DISZKRIMINATÍV rendszert, ahol egy adott rászoruló intézményben történő ellátásáért járó normatívában hatszoros különbség is lehet a fenntartó típusa szerint. Nyilatkozatunkat a szakmai párbeszéd reményében tesszük közzé. Bp. Szent Rókus Kórház, 2007.február 21.-én a SZOCIÁLIS KLASZTER

35 VÁLASZOK Segítők személyisége: humántőke Szakmai innovációk Egymást értő szakemberek Bizalom FLEXIBILIS ÉS HATÉKONY SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA Széles szakmai konszenzus A döntéshozók elérése: SZOCIÁLIS LOBBI

36 Kamara?! Hivatásrend XI. Pius pápa Quadragesimo anno-körlevele (1931) egy adott hivatást, szakmát gyakorlók összessége, akik érdekeiket befelé összehangolják, kifelé pedig egységesen képviselik a társadalom egészének szolgálatában az egyén szabad, de kész szociális szolidaritást és társadalmi felelősséget vállalni. önkéntes tagság nem politikai, hanem társadalmi jellegű szerveződés.

37 KAMARA? Szakmai kamarák A rendszerváltozástól kezdve egyesületi alapon szerveződő kamarák: több száz szervezet nevezte magát kamarának évi XCII. törvény: 1995-től csak törvény által létrehozott köztestület nevezheti magát kamarának. Megindul a köztestületi kamarák létrehozása: ügyvédi, közjegyzői, orvosi, gyógyszerészi, mérnöki, építész kamarák 2006-tól: Egészségügyi átalakítások évi XCVII. tc. eltörli az orvosi, gyógyszerészi és egészségügyi szakdolgozói kamarák kötelező tagságát, jogosítványait korlátozza. Mindez az etikai eljárás kapcsán is több problémát felvet a döntés mögött politikai okok

38 SZIME SZIOSZ 3SZ SZESZE SZOCIÁLIS KLASZTER

39 Köszönöm a figyelmet!

Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés

Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok Tartalomszabályozáson alapuló indikátorképzés A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer fogyasztóvédelmi és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós TÁM.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 31/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Támogató szolgáltatás

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.)

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) A társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének fejlesztése Egy szervezetű, nemzeti szinten

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A tartalomból: Az otthoni szakápolás középtávú fejlesztési koncepciója és stratégiája Az otthonápolást érintô jogszabályi

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója

Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója 2009. 1 1. Bevezetés Sződ Község Önkormányzata eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.)

Részletesebben

Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon

Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói Politikatudomány Program Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon Témavezető: Dr.

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BESZÁMOLÓJA (2013.április 29-i Közgyűlés)

A MAGYAR CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BESZÁMOLÓJA (2013.április 29-i Közgyűlés) A MAGYAR CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK BESZÁMOLÓJA (2013.április 29-i Közgyűlés) Az egyesület fontosabb adatai Alapításának ideje: 1990. Közhasznúsági besorolása: közhasznú

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben