Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 10. szám október

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása ér - dekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak működési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttműködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok működtetésével összefüggő kér - dések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

3 Tartalom GYOK történelem Jó úton jár a MOSZ Aktuális Írországban a világ gyógyszerészei Eredményes munkát végzett Dublinban (Írország) a 73. Gyógyszerészeti Világkongresszus (FIP) I. rész Gyógyszerész vélemények a patikai piac helyzetéről avagy egy piackutatás tanulságai A MOSZ újra összehívta a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórumot Hírek Bemutatkozik a Év Patikája Befuccsolt a Semmelweis Terv? A kamara az egységes gyógyszerárak mellett A kozmetikus tanácsolja A tenger kincsei Nyitott szemmel Hírek, aktualitások Továbbképzés Gyógyszertári Menedzsment Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 1

4 GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK A nagy történet Igen nehéz dolog leltárt készíteni egy rendezvény történetéről. Amiért mégis megteszem, az azért van, mert minden kollegánk és minden olvasónk számára szeretném világossá tenni azt az elszánt és céltudatos építkezést, ami a Magángyógyszerészek Országos Szövetségét jellemzi. Tájékozódásom szerint a szakmák történetében is egyedül álló, hogy egy zárt, és viszonylag kis létszámú diplomás csoport ennyire összetartó módon építsen fel egy rendezvényt, ami a kezdeti 85 főből olykor a 3000 fős látogatottságot is eléri. Feltehetően ennek is köszönhető, hogy Göncz rpád köztársasági elnök úr 1999-ben, Mádl Ferenc köztársasági elnök úr pedig 2004-ben felvállalták a kongresszus fővédnöki tisztét. Volt olyan esztendő is, amikor a kongresszus arányai már nemzetbiztonsági érdeklődést is kiváltottak. Azok számára, akik nemcsak a tömör sorokban, hanem azok között is tudnak olvasni, netán részesei voltak az eseményeknek a legfontosabb üzenet azonban ennél is több. Kell, hogy áttűnjön az a féltő szakmaszeretet, amivel nagyjaink segítették, hogy felépüljön Magyarországon egy korszerű, európai színvonalú polgári gyógyszerészet. Kell, hogy áttűnjön az a vonalvezetés, ami tükrözi az elején a lehetőséghez jutásunkat követő erőfeszítéseinket, hogy hivatástudatunk mellett új kapcsolatokat alakítsunk, munkahelyi vezetők, gazdasági szakemberek is legyünk. Ezt követően fénysebességgel építsük szellemünket, gyarapítsuk szakmai ismereteinket, hogy meg tudjunk felelni a társadalmi elvárásoknak, értelmiségi szerepkörünknek. Bizonyára feltűnik, hogy az új évezred első évtizedének végének torz, versenyt fetisizáló szemlélete bizonyos megtorpanást idézett elő jól megfontolt szakmai építkezésünkben. Bízom abban, hogy ezen is túl leszünk hamarosan A 9./1990. SzEM. rendelet megnyitotta a lehetőséget a jogelőd nélküli gyógyszertárak létesítése irányában. Szélesre nyílt a horizont a szakma előtt. Dr. Mikola Bálint gyógyszerész hívta életre az első magángyógyszerész találkozót. Meghívta az addig megnyílt 85 patika tulajdonosát, akik mind elfogadták az invitációt. 39 kiállító színesítette a kecskeméti Technika Háza szombat vasárnapi programját. A találkozón részt vettek a Népjóléti Minisztérium, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság, az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat mel lett a Magyar Gyógyszerész Kamara felső vezetése, vala - mint Bács-Kiskun megye állami, politikai és szakmai vezetői egyaránt. Fő téma: a gyógyszertár-működtetés jogi-, pénzügyi-, gazdasági-, munkáltatói-, szakmai környezete. Hihetetlen empatikus, inspiratív és segítő környezetben fogalmaztuk meg legsürgetőbb teendőinket. Az első napi programot követő konzultáció hajnali öt óráig tartott. A vasárnap délutáni zártkörű gyógyszerész fórumon megalakult a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, amit a cégbíróság még abban az évben bejegyzett. Első elnöknek az alapító Dr. Mikola Bálintot, alelnöknek Pap Endrét, az első magyar magángyógyszerészt és Dr. György Lászlót választotta a gyógyszerész közösség. Jelszavunkat is megfogalmaztuk: Gyógyszert szed? Beszéljen a gyógyszerészével. A kiállításon mások mellett bemutatták a Turbula rázvakeverőt A MOSZ második konferenciáját Budapesten a Duna Palotában tartottuk. A rendezvény felett a védnökséget Nikolics Károly professzor úr látta el. A rendezvény háromnapos volt, péntektől vasárnapig tartott. Ekkor már 212 magángyógy szertár működött, amelyek az országos forgalom 25%- át realizálták. Fő témák: Egészségügy és gyógyszerügy, gyógyszer-kereskedelem, képzés és gyakorlat kapcsolatrendszere. Gyógyszer-finanszírozás. Dr. Mikola István miniszteri biztos Merre tart az egészségügy című plenáris előadásával nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Prof. Dick Gurley (USA Tennessee Egyetem dékánja) és Dr. Dessing Ruud (Európai Klinikai Gyógyszerészeti Társaság elnöke) a nemzetközi, míg Prof. Dr. Paál Tamás a hazai szakmapolitikai környezetről tartott előadást. Az első országos diákfórumot Rácz és Stájer professzorok, a gyógyszerészképző egyetemek dékánjai rész - vételével szerveztük. A támogatás-elszámolás gyakorlati kérdéseiben Dr. Botos József OTF főigazgató volt segítségünkre. Az MGYT és MGYK vezetői mellett gyógyszergyártók és nagykereskedők cégek vezetői adtak hasznos tanácsokat a résztvevőknek. Zártkörű könyvelői fórumot szerveztünk és megjelent a NOVODATA intelligens pénztárterminál rendsze - re, valamint Higi Gyula pécsi informatikus psyonja. Forradalmian új készítmény a Nootropil és a Marvelon Kicsi volt a Duna Palota, kipróbáltuk Szegeden az új Forrás Hotelt, mint bázist, emellett még három szállodát foglaltunk. Ekkor már 350 magánpatika volt az országban. A konferencia résztvevői létszáma megközelítette a 800 főt, 105 volt a ki állítói standok száma. Fő téma: gyógyszer-kereskedelem, pénzügyi műveletek. Előkészületben a gyógyszerellátás privatizációja. Létrejött az egyszintű többcsatornás nagykereskedelem, 76 regisztrált nagykereskedővel álltunk kapcsolatban. A konferenciára meghívtuk valamennyi gyógyszertári központ jogutód szervezete igazgatóját és kereskedelmi helyettesét, OTP, KHB és más kisebb bank-, valamint az ÁVÜ igazgatóját, vezetőit. Két szekcióban 46 pénzügyi-, kereskedelmi és kiállítói előadást hallgattunk. Ekkor lépett színre a HESTAG Hungaria. Zártkörű közgyűlésen a MOSZ megalakította Ügyvivő Testületét, és megyei referensi rendszert hozott létre. 2 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

5 GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK 1994 Kinőttük Szegedet, bejártuk az ország szállodáit, így került kiválasztásra a siófoki Hotel Ezüstpart, mint fő bázis, és a környe zetében lévő kilenc kisebb szálloda. Ettől az évtől kez dő - dően a mai napig Siófok az őszi gyógyszerész seregszemle bázisa. A konferencia fővédnöke Dr. Kovács Pál népjóléti miniszter. Plenáris vezérelőadást tartott Dr. Sándor László az Országos Egészségbiztosítási Önkormányzat elnöke és Dr. Lantosi István a Magyar Gyógyszergyártók és Nagykereskedők Országos Szövetsége elnöke, a Hungaropharma Rt. vezérigazgatója. A résztvevők száma meghaladta az ezer főt, 120 kiállító két szekcióban 52 előadást tartott. Fő téma: Gyógyszerellátás és egészségügy, gyógyszer-kereskedelem, stúdium és praktikum, oktató gyógyszerészi hálózat létrehozása. Vendégünk volt a MGYT Ifjúsági Szervezete és a Hallgatói önkormányzatok vezetői. Megjelent a TEVA Alpha D Bevált az Ezüstpart. Elindult a privatizáció. Az országban elsőként Bács-Kiskun megyében, Dr. Mikola Bálint MOSZ elnök irányításával, Dr. Kraszkó Károly megyei-, és Komáry Kázmér MEP főgyógyszerész aktív segítségével 2 hónap alatt lezajlott a tulajdonoscsere. Itt egy kivétellel, minden gyógyszertárvezető átvette a patikáját, megkapta a működési engedélyt és megkötötte a finanszírozási szerződés. Ezt követően felgyorsultak a megyékben a privatizációs folyamatok. A MOSZ tagsága 1100 fő, akik az Alapszabálynak megfelelően mind személyi jogos gyógyszertár-tulajdonosok. Fő téma: Egyenlő eséllyel a gyógyszerellátásban. A MOSZ valamennyi, a gyógyszertár-működtetésben szerzett tapasztalatát az újonnan privatizált kollegák rendelkezésére bocsátja. Továbbképzési együttműködés a gyógyszerészképző egyetemekkel. A MOSZ konferencia a legnépesebb szakmai rendezvény Magyarországon négyzetméteres kiállítói pavilont építettünk a szálloda mellett. Vendégünk volt Dr. Gógl Árpád a MOK elnöke. Országos Privatizációs Fórum-ot szerveztünk, amelyen részt vett és felszólalt a Népjóléti-, az Ipari és Kereske - delmi-, a Belügy-, és Igazságügyi minisztériumok felső vezetése, a megyei közgyűlések (mint a gyógyszertári központok alapítói jogkörét gyakorló tulajdonosi szervezetek) elnökei, az OEP, a GYDSZ és az MGYK vezető tisztségviselői. Monitoroztuk és fórumot szerveztünk a gyógyszertár-működtetés jöve - delmezőségéről, az árrés-kondíciók javítása lehetőségeiről, részt vállaltunk az OEP-OVER ellenőrzési rendszer felépítésében. Szász György professzor úr, az MGYT elnöke aktív segítségével a MOSZ és az MGYT társult szervezeti megállapo - dást kötött. Együttműködési megállapodás született a MOSZ és a SZAOTE, valamint a MOSZ és a SOTE Gyógyszerész Karai között új típusú, elsősorban élettani és farmakológiai szakterületi továbbképzések szervezésére. Itt született meg a mai akkreditációs rendszer alapja. Személyi javaslatokat hoztunk a MGYK alakuló közgyűlésére. Tekintettel a rendezvény fórumainak sokrétűségére és magas látogatottságára, megalapítottuk a tavaszi munkakonferenciát, Gyógyszertár-működtetés elnevezéssel. Az első Patika Tükör est vendége Bodrogi Gyula és Voith Ági Kongresszussá avanzsált a MOSZ konferencia. Befogadtuk a Pharmako-ökonomiai és Szervezéstudományi Társaság, valamint a Gyógyszer-kereskedelmi konferenciákat és a MGYK rendezvényeit. Megalapítottuk a MGYK Vállalkozói (Közforgalmú Gyógyszertár Tulajdonosi) Tagozatát, amelynek első elnöke Pap Endre lett. Fő téma: Gyógyszerészet és vállalkozásműködtetés harmonizációja. Jogszabály előkészítés. Szakmai követelmények egységesítése. Megalapítottuk a Gyógyszerészetért életműdíjat. Első kitüntetettjeink Prof. Nikolics Károly és Pap Endre voltak. Elhangzott Dr. doc. Simon Kis Gábor első előadása a gyógyszertári marketingről, amelyet Totth Gedeon és Szabó László professzorok, valamint Leitner György hasonló témájú, majd Dr. Szepesi András finanszírozási-, és Dr. Matos Lajos költségminimalizálásról szóló prezentációja követett. A 134 kiállító fórumát Dr. Orbán István nyitotta meg. Vitanapot tartottunk a nagykereskedő-patika kapcsolatról, az import gyógyszerek forgalmazásáról, a szakmai ellenőrzésekről, az etikáról, a beteg gyógyszerész kapcsolat új elemei - ről. Megalapítottuk a MOSZ Közgazdasági Szakcsoportját, részt vállaltunk a Gyógyszerügy szabályozásának átalakításáról szóló törvény előkészítésében. Ebben az évben volt az első tűzijáték. Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 3

6 GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK 1997 Érdemben befejeződött a privatizáció, működőképes a személyi jog. A kongresszuson 2960 részvevőt regisztráltunk, akik közül 1580 fő személyi jogos gyógyszerész. Fő téma: Gyógyszerellátás a definitív alapellátás része, házi gyógyszerészi szolgálat. Gyógyszertárműködtetés gazdasági és technikai feltételei. Klinikai gyógyszerészet a járóbeteg gyógyszerellátásban címmel intézeti és közforgalmú gyógyszerellátásban dolgozó kollegák, a KLTE és a HIETE oktatóinak részvételével tartottak fórumot Dr. doc. Simon Kis Gábor vezetésével a MGYT Szervezési Szakosztálya rendezvényén. A Pharmako-ökonomiai Konferencia a gyógyszerutilizáció témakörét napirendezte. Gyógyszerárak és támogatáspolitika témakörben Dr. Orbán István, Dr. Szutrély Ferencné és Dr. Somody Imre közreműködésével szerveztünk előadásokat. Megtartotta közgyűlését a MGYK Vállalkozói tagozata. Meghirdettük az országban először a MEP-MOSZ igazgatói fórumot, majd a MEP igazgatók és ÁNTSZ főgyógyszerészek találkozóját. Együttműködési megállapodást kötött a MOSZ a Pharmavit Rt.-vel, Hankó Zoltán vezetésével megalakult a MOSZ Kon - fliktusok Hálójában munkacsoportja. Könyvelői egyeztető fórumot szerveztünk, az MGYK Ifjúsági Bizottsága 9 előadást mutatott be a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny repertoárjából A nagyszámú érdeklődésre és a harmónia kinyilvánítására figyelemmel a MOSZ együttműködési megállapodást kötött a MGYT-vel és a MGYK-val közös kongresszus megszervezésére. A megállapodást a Mikola-Vincze-Szabó elnöki triumvirátus jegyezte. Fő téma: Európai integrációval összefüggő szakmai és gazdasági feladatok a gyógyszerellátásban. Az Egészségügyi-, és a Külügyminisztérium felső vezetésének részvételével, német, olasz és osztrák szakmai szervezetek vezetőinek közreműködésével szerveztünk fórumot, amelyen részt vett Dr. Gógl Árpád miniszter és Selmeczi Gabriella, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Betegjogi szekciót szerveztünk a gyógyszerellátás szociológiai aspektusainak áttekintésével a HIETE és a MTA Szociológiai Intézete, valamint az Orvos Unió 2000 közreműködésével. Vitanapot tartottunk a kórházi és közforgalmú gyógyszerellátás sajátosságairól, vendégünk volt Dr. Mikó Tivadar az OEP főigazgatója. (és azóta sem) együtt rendeztük meg a GYOK IX. és a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus (CPH) XI. fórumait. A kongresszus felett a FIP vállalta a szakmai védnökséget. Együtt ünnepelte a MOSZ rendezvényen a MGYT a 75., a MGYK a 10. születésnapját. Fő témák: Egységes a magyar gyógyszerésztársadalom. Quo vadis pharmacia? Gyógyszerellátás, finanszírozás, költségvetés, valamint képzés, szakképzés, továbbképzés az ezredfordulón. A rendezvényen részt vett és előadást tartott Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Amellett, hogy az MGYT megtartotta a CPH ügyrendje szerint a szakosztályok tudományos rendezvényeit, közös program volt a racionális gyógyszerterápia és a gyógyszertárműködtetés szakterületeinek áttekintése. Félnapos program során tárgyalták meg a kollegák az öngyógyítás és öngyógyszerelés problémáit, megfogalmaztuk a terápiás protokollok iránti igényünket Az ezredforduló alkalmat adott a gyógyszerészet nemzetközi környezetének elemzésére, a hazai szakmai célkitűzések átte - kintésére és rangsorolására. 11 szállodában, 3000 fő feletti részvétellel, 145 kiállító aktív közreműködésével, aktív mun kával telt a rendezvény négy napja. Megszületett a gyógy szerészi részvétellel szervezett Első Magyar Gyógyszer Rt. alapí tásának gondolata. Fő téma: A gyógyszerészet jövőképe, társadalmi szerepe, értelmiségi felelősségvállalás Megjelentek a gyógyszerésztársadalomban a polarizált érdekek. Megfogalmaztuk a három meghatározó érdekérvényesítő gyakorlatot folytató szervezet, a MOSZ, a MGYT, és az MGYK ars poetikáját. Szakértők bevonásával tekintettük át az evidencián alapuló gyógyszerészet sarokpontjait, fogalmaztuk meg ezzel összefüggő feladatainkat. Élénk, hat órás szakmapolitikai fórumon vitattuk meg a gyógyszerellátással, a gyógyszerészettel kapcsolatos kérdéseket. Hitet tettünk a gyógyszerészi gondozás hazai bevezetése mellett. Figyelemreméltó volt a kongresszus programjainak jelentős szakmai túlsúlya. Arányait tekintve, szinte alig foglalkoztunk gazdasági kérdésekkel, annyira lekötötte a kollegákat a szakmai jövőkép formálása éves jubileumát tartotta a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. Az alapító elnök, Dr. Mikola Bálint ja A kongresszus fővédnöke Dr. Göncz Árpád köztársasági elnök volt. Nevezetes esemény volt ez a magyar gyógyszerészet történetében, hiszen a szakmatörténelem során először 4 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

7 GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK vaslatára a szervezet az új feladathoz, a gyógyszerészi gondozás magyarországi felépítéséhez Dr. Samu Antal személyében, nemzetközi tapasztalattal rendelkező új elnököt választott. A korábbi elnök alelnöki funkciót vállalt. A kongresszus programja szerdától vasárnapig tartott. Fő témák: Gyógyszerészi gondozás, diabetes, hy - pertonia, asthma program felépítése Egyetemi oktatók, klinikusok bevonásával került sor a Hypertonia I., II., II., IV., és V. továbbképzésekre a rendezvény teljes időtartama alatt. Áttekintettük az OTC gyógyszerforgalmazás nemzetközi és hazai gyakorlatát, amelyben német, holland, osztrák, dán és izraeli vendégeink voltak segítségünkre. Rixer Mária vezetésével létrehoztuk a MOSZ Ifjúsági Fórumát, ahol sok fiatal kollegánk kapott pódiumot gyógyszerellátással összefüggő gondolatainak prezentációjára. A Szakmapolitikai Nap programja során, egészségpolitikai szakterületen vezérelőadónk volt Dr. Mikola István egészségügyi miniszter és Dr. Oberfrank Ferenc az OEP főigazgatója. Kiemelt szerepet kapott a programban a minőségbiztosítás és a likviditás-menedzsment. Megjelent a töretlen koncepcióval, európai színvonalon felépített magyarországi gyógyszerellátás egyes alapelveit megtámadó Gazdasági Versenyhivatali tanulmány a piaci korlá - tok felszámolásáról. Érezhetővé vált a feszültség a szakma és a kormányzat között. A politika egyértelműen a harmonikusan, és a társadalom által is elismerten működő rendszer kritikája mellé állt. Fő témák: Elindult a diabetes modellkísérlet. Állam és gyógyszerészet. Visszakényszerültünk a szakmától a gyógyszerészi gondozástól a szakmapolitikába és a gazdaságba. Az Európai Uniós csatlakozással összefüggésbe hozott, a gyógyszerellátás működtetésében preferált gyógyszerészi szerepvállalást kritizáló törekvések a nagypolitika irányába fordították a figyelmet. Az új szempontok alapján, amerikai, osztrák, francia, német, svéd, norvég és angol kollegáink segítségével elemeztük a gyógyszerészek szerepvállalásával összefüggésben a nemzetközi környezetet. A parlamenti pártok egészség - politikusainak részvételével (Mikola I., Schvarcz T., Csáky A., Molnár L.) áttekintettük az Eu harmonizációs kötelezettségeket, a szubszidiaritási lehetőségeket. Bevezetésre került az ÁFA és a Globális Támogatás Volumen korlát. Megtartottuk a diabetes I., és II., továbbképzéseket és workshopot Figyelemmel a mozgásszervi megbetegedések évére, a nagy érdeklődést kiváltó szakmai program vezérmotívuma volt az Osteoporosis I., és II. továbbképzés. Ekkor rendeztük meg az Onkológia I. továbbképzést is. Egyre határozottabb igény mutatkozott az egyetemi curriculumok korszerűsítésére, az élettani és klinikai tárgyak bővítésére, a mendzsment és gazda - sági ismeretek oktatására. Fő témák: Gyógyszerészi gondozás. Etikus gyógyszerészet. Érdekérvényesítés, lobby. Ismét felszínre kerültek és hangsúlyt kaptak a gyógyszerészet és a gyógyszertár-működtetés biztonságát szolgáló jogi és gazdasági környezet hiányosságai, a degresszív árrés elmaradt valorizálásának igénye. A szakmapolitikai fórumok ki - emelt témakörei voltak: klinikai vagy termék orientáció-, etikus gyógyszerészet-, piacszabályozás és állami beavatkozás-, elmélet a gyakorlat szolgálatában-, képzési és továbbképzési rendszerek. A nemzetközi trendeket amerikai, osztrák és olasz kollegáink segítségével tekintettük át. Figyelemmel a kormányzati retorikára is, éles súllyal vetődött fel az egészségügyi szolgáltató diplomás kereskedő dilemmája. Megalapítottuk a Gyógyszertár c. lapot A kongresszus fővédnöke Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök volt. Az egészségpolitika, a kormányzat és az ellátás szereplői által egyaránt elfogadott tevékenység lett a gyógyszerészi gondozás. Fő téma: A gyógyszerellátás liberalizációja irányá - ba mutató törekvések. A gyógyszerellátási praxis részelemeit tekintettük át egyetemi oktatók, és gyógyszerpiaci szereplők (gyártó- és nagykereskedelmi vezetők) segítségével menedzser program keretében. A gyógyszerészi gondozási tevékenységhez illeszkedően, labordiagnosztikai témakörben tartottunk egész napos továbbképzést. A parlamenti pártokkal való immár hagyományos konzultációt kibővítve Bogár László és Dabóczi Kálmán professzorokkal a piacszabályozás és egészségügy sajátos magyar kapcsolatrendszerét tekintettük át A konferencia jelmondata: A gyógyszertár, mint egészségcentrum. Ismét Dr. Mikola Bálintot választották meg a MOSZ elnökének. A kongresszus vendége Böjte Csaba atya, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, aki plenáris előadásban mutatta be tevékenységét. A résztvevők kezdeményezésére a MOSZ osztálytermet létesített a Béke Királynője Magyar Iskolaközpontban, Rekecsin városában. Megtartottuk a Diabetes III. továbbképzést. Fő téma: A magyar lakossági gyógyszerellátás áttekintése A gyógyszerészi gondozás hazai megvalósítása lépéseiről szervezett programon részt vettek Fésűs László akadémikus, Rácz Jenő, Noszál Béla, Falkay György és Tósaki Árpád professzorok. Elemeztük a jövő gyógyszerellátása feltételrendszerét, különös figyelemmel a gyógyszerbiztonság, a jogbiztonság, a szakmai kompetencia, az etikus magatartás, a személyes gyógyszertár-működtetési jog, valamint a szakmai és társadalmi felelősségvállalás egyes kérdéseire. Megállapítást nyert, hogy a magyar gyógyszerellátó rendszer szellemi, szakmai, technikai értelemben egyaránt magas színvonalon felel meg az európai elvárásoknak. Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 5

8 GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK GYOK Fórumot tartottunk a diabetes programról, a jogszabályváltozásokról, a támogatás elszámolásról, valamint megtárgyaltuk a nagykereskedelmi kapcsolatrendszer, az ügyeleti ellátás, az e-kereskedelem, és a generikus program egyes elemeit A társadalmi békétlenség és bizalmatlanság légkörével öszszefüggő feszültségek kisugárzása az egészségügyi ellátó rendszerben is tetten érhetővé vált. A parlamenti választásokat követően a neoliberális gazdaságpolitika, a globalizációs törekvések kihatásai az egészségügyben is megnyilvánultak. Folyamatossá vált a nagy ellátó rendszerek reformja. Fő téma: sub pondere crescit palm. Felépítettük, és először mutattuk be a jövő gyógyszertárát, ahol a korszerű technikai környezetben demonstráltuk szolgáltatásfejlesztési törekvéseinket. A hagyományos officina mellett szűrési, gondozási programokat telepítettünk a patikába és mű - ködés közben ismertettük meg a szakma képviselőivel. Már 350 patikával működik a diabetes project, amelynek tapasztalatairól konzultációs fórumot szerveztünk. Túlélési stratégia felépítését kez dtük meg a liberalizációs lépések várható hatásainak kiküszöbölésére. Szakmapolitika Egészségpolitika Gyógyszerpo litika, harmónia és különbség témakörben Dr. Mikola Ist - ván, Hankó Zoltán, Prof. Dr. Bogár László és Dr. Mikola Bálint prezentációjában tartottunk félnapos programot. Megalapítottuk a Gyógyszeres Terápia Menedzsment tavaszi MOSZ konferenciákat Hatályba lépett a gyógyszer-gazdaságossági törvény, amelynek a gyógyszerellátásra ható következményei már elemezhetőek. Augusztus 20-án a MOSZ gyógyszertár létesítési moratóriumot kezdeményezett a köztársasági elnöknél, a parlament elnökénél, a miniszterelnöknél, a parlamenti szakbizottság elnökénél és a szakminiszternél. Fő téma: Program a liberalizáció kedvezőtlen szakmai hatásainak minimalizálására. Bemutattuk a diabetes és hypertonia programunk eredménye - it, elindítottuk a metabolikus szindróma programot. A MOSZ gyógyszerészi gondozási rendszere kapcsolódott a Szív és Érrendszeri Nemzeti Programhoz. Nemzetközi összehasonlítást végeztünk Dr. L. Schmudermayer, a PGEU elnöke segítségével. Segítőtársunk, Erős Antónia médiasztár Nézzünk vissza és lássunk jövőt címmel tartotta meg a diabetes programot támogató prezentációját. A szakma megbecsült életműdíjas seniorjai, Prof. Dr. Vincze Zoltán és Dr. Pávics László segítségével a Honnan-hová programban felvázoltuk a gyógyszerészet jövőképét. Elemeztük a generikus program megvalósulását, korrekciókat fogalmaztunk meg. Stúdium és Practicum címmel az egyetemek és az érdekképviseletek vezetőivel közösen tekintettük át teendőinket. Arányaiban jelentősen csökkent a kongresszus szakmai programja. Gyógyszerészi gondozás az onkológia területén címmel tartottunk nagy érdeklődést kiváltó előadássorozatot. Egyértelműen forráshiányossá vált az ágazat, ami jelentős mértékben lassítja, veszélyezteti szakmai programjaink megvalósítását. Egyre erőteljesebbé vált a gyógyszerellátás kereskedelmi irányba való kényszerítése, a piaci szempontok érvényesítése, az ágazat versenyorientációja. Ezzel összefüggésben megjelentek a pénzügyi befektetők és multinacioná - lis körök a gyógyszertár-működtetésben. Több előadássorozatot szerveztünk a kedvezőtlen jelenségek elemzésére, fórumot a túlélési technikák kialakítására, menedzselésére. Létrejöttek a Gyöngy-, és a Szimpatikák. Megszületett az Európai Bíróság határozata, amely egyértelműen támogatja Európában az általunk is megkívánt etikus gyógyszertár-működtetési modellt és felszólítja a közösség államait a szubszidiaritási lehetőségek alkalmazására Bár értelmetlennek tartottuk az államigazgatással való további konzultációt a gyógyszerellátás piaci környezetbe való kényszerítésének felfüggesztésére, meghívtuk az egészségügyi minisztert a kongresszusra. Először fordult elő, hogy a miniszter nem jött el, és nem delegált senkit maga helyett. A rendezvény jelmondata: Egészséget a gyógyszertárból. Doktori díszoklevél átadó ünnepséget szerveztünk tagságunk számára, amelyen a képzőhelyek dékánjai adták át az okleveleket. Fő téma: A kognitív gyógyszerészi szolgáltatások fejlesztése. Több mint félezer patikában működött már ekkor a metabolikus szindróma program, ezért továbbléptünk a rizikóbecslés irányába. A remélve várt parlamenti választásokat megelőzően utolsó alkalommal tartottunk konzultációt a parlamenti pártok egészségpolitikusaival. A GYOK történetének legnagyobb szabású nemzetközi fórumát szerveztük meg, ahol az EuroPharm Fórum vezetői mellett holland, angol, izlandi, ír, svéd, kanadai és amerikai kollegáinkkal konzultáltunk az európai és nemzetközi gyógyszerellátás sajátosságairól. Konzultációt kezdeményeztünk a Fidesz egészségpolitikusaival a szükséges változtatások fő irányairól. Dr. Mikola Bálint elnök 2008 A gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítása irányában kifejtett dokumentált érvelésünk nem járt eredménnyel. Komoly gondokat okoz a gyógyszerellátó rendszer stabilizációja. Fő téma: A hazai gyógyszerellátás biztonságának fenntartása. 6 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

9 MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ MOSZ Jó úton jár a MOSZ A Magángyógyszerészek Országos Szö - vetsége folyamatosan figyelemmel kíséri a gyógyszerészeti tudományok és a gyógyszerellátás nemzetközi környezetét. Lehe - tőségeinkhez mérten hol itthon rendezünk nemzetközi szakmai-, szakmapolitikai fórumot, hol fiatal pályakezdőket küldünk célfeladattal a tengerentúlra, hol magunk veszünk részt nemzetközi fórumo - kon. A tavalyi, Amsterdamban szervezett centenáriumi jubileumi FIP rendezvény alkalmat nyújtott arra, hogy a szakmai világ szervezet felső vezetőivel egyeztessük azt a hivatásfejlesztési irányt, amit Szövetségünk immár másfél évtizede töretlenül képvisel. Ugyancsak ez a rendezvény adott alkalmat arra is, hogy az illetékes szakfórumon bemutassuk Magyarország nemzeti gyógyszerészetét, amely gondolatok élénk érdeklődést és elismerést váltottak ki a számos (európai és tengeren túli) nemzetet képviselő hallgatóság soraiban. Ugyanakkor írta alá a MOSZ a világ gyógyszerészei és a gyógyszerészet területén dolgozó szakemberek kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amellyel felvállaltuk a FIP Centenáriumi Deklarációjában rögzített kötelezettségeket. 1. A graduális oktatás curriculumának áttekintése, az új gyógyszerészi szerephez illesztése 2. Az (egészségügyi) szakmák együttműködésének fejlesztése 3. A hozzáadott érték (egészségnyereség) felmutatása 4. A betegeknek nyújtott segítség a terá piák helyes alkalmazásában 5. Bekapcsolódás az egészségpolitikai döntéshozatal munkájába Az elmúlt időszakot áttekintve a MOSZ hitelesen el tud számolni vállalásainak teljesítésével. Jóllehet elképzeléseinket nem mindig övezte siker, vagy eredmény, de a gyógyszerészi hivatást fejlesztő, a gyógyszerellátás stabilitását és biztonságát fenntartó kezdeményezéseink, törekvéseink elvitathatatlanok. A évi dublini FIP kongresszus fő témája vitathatatlanul a komplex beteg, amit frappánsan magyarra átültetni meglehetősen nehézkes, egy szóval, kifejezéssel, szinte lehetetlen. Jelentése viszont teljesen egyértelmű. Betegközpontú egészségügyet és gyógyszerészetet céloz meg koncentráltan a FIP Missziós Nyilatkozata. Felméri, igazolja és deklarálja a gyógyszeralkalmazás felelősségét, a helyes terápia kialakításának magas egészségnyereségi vonzatát. Felhívja a figyelmet a beteg megismerésének jelentőségére. Nem a gyógyszer oldaláról kell vizsgálni a lehetséges hatásokat, hanem a beteg homeosztázisát véve alapul, kell megközelíteni a lehetséges terápiákat- vallja ez a deklaráció. Ezt exponálta megnyitó beszédében Dr. Michel Buchmann a FIP elnöke: A jövő szükségszerűen interdiszciplináris, majd kifejtette a gyógyító szakterületek közötti együttműködés kötelezettségét. A világ valamennyi országának gazdaságára hatást gyakorolt a pénzügyi válságból eredeztetett, a korábban jósoltnál jóval tovább elhúzódó, nemzetközi méretűvé nyíló gazdasági válság. Értelemszerűen minden állam költségvetésében érzékeny kérdéssé vált a legnagyobb újraelosztási rendszerek fenntartása, így az egészségügy-, az oktatás és a szociális kiadások, nyugdíjak finanszírozása. Ebben a helyzetben értékelődik fel a hatékonyság növelésének szerepe, a szakmai innováció dinamizálása, ami egyben kiváló alkalom a hivatásfejlesztés pozicionálására is. Ezzel összefüggésben a magyar nemzeti gyógyszerészet Dublinban megjelent képviselői megnyugvással vehették tudomásul, hogy teljes mértékben szinkronban vannak a ha - zai és a nemzetközi szakmai-, és hivatást fejlesztő koncepciók. Számunkra a meglévő értékek fenntartásához és a továbbjutáshoz alapvetően két terület lehet a fókuszban. Csak és kizárólag ezekre kell koncentrálni. Minden más nyitás, ötletelés, csak a pozíci-ókat rontja, feszültségeket generál, vagy zavaró mellékirányokba viszi el az erőfeszítéseket. Az egyik a gyógyszerellátás gazdasági stabilitásának megőrzése, a másik a gyógyszeres terápia menedzs ment további fejlesztése. Ez a két terület a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége célkitűzéseinek homlokterébe tartozó alapvetés, és ebben örvendetes módon teljes mértékben megerősített minket a 73. Gyógyszerészeti Világ-kongresszus Dublinban. A évi FIP kongresszus munkájáról és a rendezvénynek otthont adó nemzet egészségügyi rendszeréről lapunk további oldalain, illetve a Gyógyszertár következő számában adunk részletes tájékoztatást! Dr. Mikola Bálint Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 7

10 rországban a FIP rország sok embert késztet álmodozásra. A hangulatos kocsmák, az ír zene, a szép parkok és a gyönyörű tájak miatt egyre többen utaznak a zöld szigetre. A vikingek alapította Dublin a városlátogatók az egyik legkedveltebb úti célja, mert a hiedelmekkel ellentétben az időjárás ugyan hamar változik, de korántsem nevezhető rossznak, rengeteg a pub és a történelmi látnivaló, enyhe a tél, kellemes a nyár, a kelta kultúra pedig mindenkit levesz a lábáról. A Liffey folyó két partján tanyát vert vikingeknek köszönhető minden. Nemcsak az, hogy megalapították Dublint, hanem az is, hogy felvirágoztatták a város könnyűiparát. Dublinban a mai napig foglalkoznak vászonszövéssel, üveg, szappan, és papírgyártással, bútor és autói-iparral, nem utolsó sorban whisky és sör-készítéssel ben súlyos járvány támadta meg Írországban a krumpli földeket, a termés nagy része elpusztult, becslések szerint egymillióan haltak éhen az ezt követő éhínségben és járványokban. Az éhínség kiélezte az ellentétet a katolikus írek és a protestáns angolok között, és kivándorlási hullámot indított el. Milliók hagyták el az országot, hogy új életet kezdjenek valahol, ahol van mit enni. Ez főleg a pár év múlva kitört kaliforniai aranyláz után jellemzően Amerika volt, ahová az első világháborúig, vagyis nagyjából háromnegyed évszázad alatt 5 millió ír vándorolt be. Ez indította el a mai, 80 milliósra becsült ír diaszpóra kiépülését csak az USA-ban 36 millióan vallják magukat ír származásúnak, ami az amerikai népesség 12 százaléka, és Írország lakosságának a hatszorosa. Dublin látnivalói többnyire a Liffey folyótól délre találhatók. A folyó hihetetlenül tiszta, ma is a halak és vízi élőlények otthona. Az ivóvíz tisztasága a sörkészítés szempontjából is fontos. Annak ugyanis egyik elengedhetetlen alapanyaga a jó minőségű víz. 8 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Magyar szemmel nem szokatlanul évezredes történelmi múltnak láthatóak még ma is a tanújelei. A Szent Patrik katedrálist a normannok előtti időszakban emelték majd 1190-ben újjá - építették. Jonathan Swift 1733 és 1745 között a Szent Patrik esperese volt (ez idő alatt írta a Gulliver utazása című művét is). Szószéke és sírköve itt található és ma is megtekinthető. Vasárnaponként délelőtt úrvacsorát celebrálnak, délután há - rom óra után pedig zenés esti ima szem- és fültanúi lehetünk. Az 1204-ben alapított Dublin Castel az évszádok során hol jelentős, hol mellőzött épületegyüttes volt. Manapság elsősorban a szalon (Drawing Room) forgalmas, ami az államfők látogatásakor tartott tárgyalásoknak, uniós megbeszéléseknek és protokolláris eseményeknek helyszíne. A kastély Szent Patrik terme (St. Patrick Hall) pedig az ír köztársasági elnökök beiktatásának helyszíne. A gondolat és az alkotás szabadságát középpontjába helyező Szentháromság Főiskola (Trinity Collage) az ország leghíresebb intézménye is Dublinban található, melyet I. Erzsébet királynő ide jében alapítottak (1592) és az évszázadok alatt sok neves ír művészt nevelt. Itt található a nyugat-európai keresztény középkor egyik leghíresebb alkotása a Kellsi Kódex (Book of Kells), amelyet a főiskola könyvtárában őriznek. A Phoenix park Európa legnagyobb összefüggő, bekerített városi zöld területe, egyben a világ legnagyobb városi közparkja, ami kétszer akkora, mint a Hyde Park és még New York-i Central Park-nál is méretesebb. Ezen a hatalmas területen, jó időben rengetegen piknikeznek, sportolnak vagy indulnak az állat kert felé. Ha szerencsénk van, miközben sé tálunk, megnéz hetjük, hogyan játsszák a gaelic futballt a helyiek, ha pedig elég csendesek vagyunk, néhány szabadon élő őzet is megpillanthatunk. A Dublin szívében található Old Jameson Distillery Írország esszenciáját összegzi. Ez a múzeum bemutatja az ír whisky történetét, az élet vizének ahogy itt nevezik előállítását, természetesen önálló vagy más whisky fajtákkal való mértékletes összehasonlítással. Ugyancsak a mai cityben, a St. James kapunál alapította Arthur Guinness az első sörfőzdéjét ben, hogy aztán tökélyre fejlessze a pörkölt árpaszemekből készült barna sört. A Guinness 1914-ben már a világ legnagyobb sörfőzdéje volt. Napjainkban a világ több mint 120 országában forgalmazzák. Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 9

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A Temple Bar-ban zajlik Dublin éjszakai élete. Itt, e furcsa, macskaköves kerület teli van üzletekkel, hagyományos pubokkal, színházakkal, mozikkal és trendi klubokkal. Izgalmas és eredeti városrész, igazi művész0zóna. A Meeting House tér a kirakodó vásárairól, nyári szabadtéri színházi előadásairól híres. A kis galériák, az apró boltok mellett itt építették fel a művész moziként és filmarchívumként is működő ír Filmközpontot, a Zene Központját, az Ark kulturális központot. A Temple Bar üzleti kultúrájának fellendítéséből a U2 együttes is kivette részét, övék Írország egyik legdrágább szállodája, a Clarence Hotel. 10 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

13 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Eredményes munkát végzett Dublinban ( rország) a 73. Gyógyszerészeti Világkongresszus (FIP) ımegoldásokat keresünk a komplex betegellátásra I. rész Írország egészségügyi minisztere, Dr. James Reilly nyitotta meg hivatalosan a 73. FIP World Kongresszust, amelynek házigazdája a rendező szervezettel közösen az Ír Gyógyszerészeti Társaság (PSI) volt. 107 ország mintegy 3000 szakembere gyűlt össze a sok szálon futó programokon, és az azzal egy időben szervezett, az egészségpolitika legmagasabb szintű irányítóinak találkozóján a Miniszteri Csúcs -on. Felelős gyógyszeralkalmazás rászoruló betegek, hiteles egészségpolitika hogyan működik a rendszer valójában? ezekkel a szavakkal üdvözölte a vendégeket az ír egészségügyi miniszter. Megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a szakterület vezetőjeként nagy hangsúlyt fektet a betegek és az egészségügyi szolgáltatások komplexitásának harmonizálására. A kérdés aktualitását adja, hogy örvendetesen megnövekedett a születéskor várható élettartam, és egyre fejlettebb egészségügyi technológiák érhetők el. Ugyanakkor egyre súlyosabb betegségek lépnek fel, különösen a modern, civilizációs kórképekben. Dr. Reilly szerint ez a változás az egészségügyi rendszerek finanszírozását nagy kihívások Dr. James Reilly elé állítja, és egyben azt is jelenti, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokat jobban, hatékonyabban kell felhasználni a terápiákban és a felelős gyógyszeralkalmazásban egyaránt. A FIP már korábban is rendezett kongreszszust Írországban 1975-ben, az azóta eltelt időben az ország és a nemzeti gyógyszerészet is nagy változásokon ment keresztül. Jelenleg a gyógyszerészet Írországban a 2007-ben hozott új törvényi szabályozás eredményeképpen még az átalakulás folyamatában van. Az új célkitűzések jelentősen megnövelték a gyógyszerészek gyógyításban betöltött szakmai szerepét. Mr. Eoghan Hanley, az Ír Gyógyszerészeti Társaság (PSI) elnöke hangsú- Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 11

14 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális lyozta a FIP és a nemzetközi együttműködés szerepét a gyógyszerész szakma írországi átalakulásában. Kiemelte, hogy a világon Írország volt az első, amely a FIP 2012-ben publikált Átfogó Kompetencia Keretprogramjának alapján saját kompetencia programot dolgozott ki a gyógyszerészképzés megújítására. Ehhez hasonlóan a változás ma már világméretekben zajlik a gyógyszerészetben és az egészségügyben. Az egészségügy fejlődésének új korszaka sok reményt hoz magával. Egyre többféle megoldás áll gyógyszer, más terápia vagy egészségügyi szolgáltatás a betegek rendelkezésére. A gyógyszerészek és a gyógyszerészeti tudományokkal foglalkozó kutatók jelentős segítséget nyújtanak a betegek számára a komplex szemléletű ellátás során. Ezt fejezi ki a évi FIP kongresszus fő témája is: A Betegek és betegségek komplex megközelítésének jövőképe: az integrált ellátás dinamikus folyamata. Dr. Michel Buchmann A jövő szükségszerűen interdiszciplináris indította megnyitó beszédét Dr. Michel Buchmann a FIP elnöke. A tudósok által kifejlesztett egyre hatékonyabb gyógyszerek csak akkor eredményezik a kívánt egészség-nyereséget a betegek számára, ha megfelelő kompetenciával rendelkező szakembertől kapnak terápiás útmutatást. Ugyanakkor a betegekkel való napi kapcsolatból származó tudást közvetíteni kell e gyógyszerésztudomány felé, hogy a kutatás jobban megfeleljen a páciensek gyakorlati szükségleteinek hangsúlyozta. A kongresszus fő témája a komplex szemléletű betegellátás, aminek definiálása körülményes, ám minden praktizáló gyógyszerész számára vitathatatlanul evidencia kell, hogy legyen. A kongresszus szekciói különböző nézőpontból járták körbe a központi témát. A betegellátás komplexitásának ismeretéhez nélkülözhetetlen a valamilyen formában rendelkezésre álló, megbízható beteginformációs adatbázis. A gyógyszerész szempontjából az adatok hozzáférhetősége, az elektronikus betegadatok megfelelő tartalma, megbízhatósága, az adatok biztonsága mellett, a beteg oldaláról a személyiségi jogok körültekintő szabályozása és fenntartása szükséges. A technikai lehetőség adott. Nyilvánvaló, hogy milyen előnyökkel jár az anamnézis, a betegadatok patikai hozzáférhetősége. A terápiák ismeretében elkerülhetőek a káros gyógyszer-kölcsönhatások, a polifarmácia. Az elnök arra kérte a kongresszus szekció-, és programvezetőit, az előadókat, hogy prezentációik során különös súllyal kezeljék eze ket az alapelveket! 12 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

15 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A nyitóünnepségen adták át a FIP elismeréseit: HOST MADSEN Emlékérem (a FIP legmagasabb gyógyszerésztudományi kitüntetése): Prof. Daan Crommelin (Hollandia) A FIP Gyógyszerészi Praxis Életműdíja: Mr. William Zellmer (USA) A FIP Kiváló Praxis Kitüntetése: Dr. Martin Schulz (Németország) Prof. Daan Crommelin Mr. William Zellmer Dr. Martin Schulz A FIP további díjazottjai: Prof. Ian Bates (Egyesült Királyság), Prof. Toby Clark (USA), Dr. Andrew Gray (Dél-Afrika), Prof. Wayne Hindmarsh (Kanada), Dr. Tatsuro Irimura (Japán),Dr. Kamal Midha (Kanada), Dr. Carmen Peña-López (Spanyolország), Prof. Geoff Tucker (Egyesült Királyság) Konkrét betegségcsoportok terápiáján szemléltette több előadó a gyógyszeres terápia és a gyógyszerészi gondoskodás integrálásának szükségességét. Az érintett szakterületek nagy összhangot mutatnak a MOSZ által is preferált gyógyszerészi gondozási szerepvállalással: gyermekgyógyászat, geriátria, szív- és érrendszeri betegségek, légzőszervi betegségek. Külön szekció foglalkozott a hatékony kommunikáció kérdéseivel. Az idősgondozás konkrét esettanulmánya bizonyí - totta, hogy az egészségügyi szakmák (kórház szakorvos háziorvos ápoló személyzet gyógyszerész közötti kommunikáció Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 13

16 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális hiányosságai milyen hibák forrásai lehetnek. Amerikai példán láthattuk, hogy az asztma kezelésében szignifikáns javulást mutatott a beteggel folytatott (dokumentált) kommunikáció. A tájékozott be tegek körében javult az együttműködés a terápiában, nőtt az adherencia. A Helsinki Egyetem kutatása arra irányult, mennyiben segíti az elektronikus média a betegek közreműködését a gyógyulásukban. Nagy érdeklődés és élénk diszkusszió övezte a két magyar előadó poszter-prezentációját. Dr. Vecsernyés Miklós a DEO EC tanára a korszerű gyógyszer-formulálási lehetőségek kérdéseibe avatta be a hallgatóságot, míg Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke a gyógyszerész szerepét elemezte a kardiális rizikó csökkentésében, a metabolikus szindrómás betegeknél. A már jól ismert complience, adherencia, perzisztencia után a concordance összhang, a szakma az egyetértés fogalmát vezeti be, amelyben az orvossal folytatott, jellemzően szóbeli (részben írásos) kommunikációt a beteg maga egészíti ki az elektronikus, főleg az internetről származó információkkal. Ezek megbízhatóságáról, minőségéről, az EU 2008-as Gyógyszerészeti Fórumának állásfoglalása szerint, az egészségügyi szakhatóságok, gyógyszergyártók, szakmai és civil testületek, egyetemek közreműködésével, nemzeti egészségstratégiai döntésekkel kell gondoskodni. Miniszteri Csúcs A FIP szatellit rendezvényeként került sor szeptember 3-án az egészségügyi felsővezetők szimpóziumára Dublinban. A világ 25 országának (számos EU ország, Ausztrália, Afganisztán, Kanada, Izland, India, Malaysia, Törökország) több mint 80 képviselője miniszterek, nemzetközi szervezetek, mint a WHO, PAHO, EDQM, FIP, PSI vezetői, felsőszintű egészségügyi vezetők részvételével zajló találkozón a fő téma: Felelős gyógyszeralkalmazás betegek komplex megközelítése hiteles egészségpolitika! Hogyan működik a rendszer valójában? A 2012 októberében a centenáriumi FIP Amszterdamban tartott egészségügyi miniszteri találkozó folytatásaként a WHO és az IMS háttéranyagaira támaszkodva megállapították, hogy a felelős gyógyszeralkalmazás azért nélkülözhetetlen, mert: Az egészségügyi összkiadások mintegy 8%-a (évi 500 millió USD) megtakarítható lenne a gyógyszeralkalmazás optimalizálásával, az adherencia fejlesztésével, a betegek nem jutnak a lehető legnagyobb egészségnyereséghez a kezelések révén, a gyógyszerkiadás az egészségügyi költségek jelentős részét képezi egyes országokban akár 60%, a gyógyszerekről szóló vita az utóbbi 20 évben az elérhetőségre és a szellemi tulajdon (IP) jogokra fókuszál ma ez nem éri el az optimumot. 14 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

17 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A végső megállapítások rögzítették, hogy a felelős gyógyszeralkalmazás sarokpontja a gyógyszerészi gondozás, a terápia menedzsment. A gyógyszerészek kulcsszereplők az interdiszciplináris feladatban. Az új szolgáltatások bevezetésének bizonyíték-alapon kell megtörténniük, és a folyamatos hatáselemzés indokolt. A döntések ember-központúak legyenek ne a fogyasztó, hanem a beteg álljon a politikai döntéshozók horizontján. A gyógyszerészetet szabályozó jogi környezet Írországban Írországban a gyógyszerészetet 2007-ben egy átfogó törvénnyel szabályozták (Pharmacy Act 2007). A törvényt az egészségügyi miniszter augusz - tus 1-én léptette hatályba, és számos, 1875-ig visszanyúló szabályozás helyébe lépett. A törvény alapvető változásokat hozott a gyógyszerészi gyakorlat szabályozásában. Első ízben hozott létre egy nem gyógyszerész többségű bizottságot a panaszügyek és szakmai alkalmaság vizsgálatára. Új felügyeleti és vizsgálati jogosítványokkal ruházta fel az Ír Gyógysze - részeti Társaságot (PSI), rögzítette a gyógyszer-kiskereskedelem (gyógyszertárak) kötelező regisztrációját és szabályozását, beleértve a gyógyszerészeket ellenőrző és felügyelő irányítási szervezetet. Rendelkezett a kötelező folyamatos továbbképzésről. Az Ír Gyógyszerészeti Társaság az azonos nevű régi, 1875-ben alapított táraság jogutóda. A társaságnak minden regisztrált gyógyszerész tagja. Az Ír Gyógyszerészeti Társaságnak a törvény széleskörű jogokat biztosít a gyógyszerészet szakmai szabályozásában, fő funkcióit a törvény a következőkben határozza meg: a) szabályozza az országban a gyógyszerészi szakma tevékenységét, különös tekintettel a lakosság egészségének biztonságos megőrzésére, helyreállítására és javítására, b) biztosítja és támogatja a gyógyszerészi hivatást választók számára az oktatás és képzés magas színvonalát, c) biztosítja és támogatja a gyógyszerészek számára a megfelelő gyakorlat megszerzését, d) biztosítja a gyógyszerészek számára a folyamatos továbbképzést, beleértve a szakgyógyszerészi képesítés megszerzését, és e) felügyeli a törvényben foglaltaknak való megfelelést és a törvény hatályába tartozó intézkedéseket. Ennek szellemében a Társaság köteles vezetni a gyógyszerészek, gyógyszertárak és gyógyszertári asszisztensek nyilvántartását, meghatározza és betartatja a szakmai kvalifikációs irányelveket, intézkedéseket tesz a szakma fejlesztésére. A Társaságnak jogában áll: Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 15

18 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális I. felmérni a praktizáló gyógyszerészek képzettségét és alkalmasságát, II. szankcionálhatja a gyógyszerész nem megfelelő képzetségét, III. szankcionálhatja a gyógyszertár tulajdonos szabálytalan magatartását, IV. ellenőrizheti a regisztrációra jelentkező személyek vizsgáit, V. tanácsot adhat a Miniszternek a funkciójához kapcsolódó ügyekben, VI. elősegíti az információcserét a tagjai vagy azok csoportjai között, valamint a szolgáltatásaikat igénybevevő lakossággal, VII. nyilatkozatot tehet a gyógyszerészet bármely kérdéséről, ami a funkcióiba tartozik. A kiterjedt jogosítványokkal rendelkező Társaság vezető szerve a 21 tagú Bizottság. Számunkra szokatlan és érdekes módon a bizottság tagjait az egészségügyi miniszter jelöli ki. 11 tag nem lehet gyógyszerész, a 10 gyógyszerész tag közül 9-et a szervezet választással delegál, 1 pedig az oktatás képviselője. A törvény a regisztráción túl nem ír elő korlátozást, de elvárás, hogy a gyógyszertár tulajdonosa legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező regisztrált gyógyszerész legyen. Ha a gyógyszertár társaság tulajdonában van, akkor a társaság igazgatójára vagy ügyvezetőjére vonatkozik az előírás, hogy regisztrált gyógyszerész legyen. Amennyiben pedig a társaság képviselő által üzemelteti a gyógyszertárat, akkor a társaságnak a gyógyszer forgalmazásával foglalkozó részét regisztrált gyógyszerésznek kell személyesen irányítania. Tiltja a törvény a praktizáló orvosok tulajdonszerzését és alkalmazását a gyógyszertárakban. Megengedő viszont a törvény abban a vonatkozásban, hogy a gyógyszerészt ideiglenes távollétében regisztrált asszisztens helyettesítse. Szabályozza azt is, milyen tevékenységek végzésére jogosult és nem jogosult az asszisztens, és definiálja az ideiglenes távollét elfogadható indokait. A PSI által regisztrált gyógyszerészek és asszisztensek száma rországban: Regisztrált gyógyszerész Regisztrált asszisztens A PSI által regisztrált gyógyszertárak száma rországban: Regisztrált gyógyszertárak Közforgalmú gyógyszertárak száma Gyógyszerészi tulajdonú 1347 Egyéni 755 Lánc 592 Nem- gyógyszerészi tulajdonú 191 Egyéni 73 Lánc 118 Mindösszesen 1538 Láncok patikaszám szerint Gyógyszerészi tul. Nem- gyógyszerészi összesen 2 patika patika patika patika patika patika patika patika patika patika patika patika patika patika patika patika 1 62 Összesen (592) (118) 710 Folytatjuk! 16 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

19 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Gyógyszerész vélemények a patikai piac helyzetéről avagy egy piackutatás tanulságai A patikai piacot számos és igen jelentős egészségpolitikai változás alakította az elmúlt időszakban, így fontos kérdést képviselhet az, hogyan vélekednek az újdonságokról maguk a benne dolgozók, vagyis a gyógyszerészek. A Szinapszis Kft. rendszeresen készít piackutatásokat azzal a céllal, hogy feltárja az egészségügy szerepelőinek beleértve orvosokat is véleményét az iparágat érintő kormányzati lépésekről, így került górcső alá ez év szeptemberében a gyógyszerész társadalom is. Írásunkban a frissen végzett piackutatás eredményeit ismertetjük, fontos azonban hangsúlyozni, hogy cikkünk elsődleges célja az adatok tényszerű közlése, míg azok okaira, miért-jeire nem keressük a választ ezt inkább a nálunk szakavatottabb kollegákra, döntéshozókra bízzuk. A liberalizációt felszámoló intézkedés megítélése vegyes A kormány liberalizációt felszámoló koncepciójának megítélése vegyes a gyógyszerészek körében. Összességében mindössze 5 százalékuk utasítja el teljes mértékben, míg 94 százalék elviekben egyet ért a kezdeményezéssel. Ugyanakkor a támogatók táborán belül egyenlő (47-47%) azok aránya, akik a gyakorlatban megvalósíthatónak vagy éppen meg nem valósíthatónak tartják a tervezett lépést. Ennek kapcsán a felmérésben résztvevő patikavezetők 60 százaléka biztosan nem, további 23 százalékuk valószínűleg nem él majd a gyógyszerészek számára készülő patika-alap hitelkonstrukció igénybevételének lehetőségével. (1. ábra) Kevesen bíznak a patikai piac szereplővel ápolt kapcsolat javulásában 2. ábra Összességében a válaszadó gyógyszerészek 41 százaléka érzi úgy, hogy a nagykereskedőkkel ápolt kapcsolata romlott az elmúlt egy évben, míg a gyógyszergyárak és érdekképviselet esetében inkább stagnáló vagy javuló a kapcsolat jellege. Számokban érzékeltetve mindez azt jelenti, hogy egy ötös skálán mérve ahol az egyes jelentése, hogy jelentősen romlott, a hármasé, hogy nem változott, az ötös pedig a jelentős javulást fejezi ki a nagykereskedők 2,77-es, a gyártók 3,05-ös, az érdekképviselet pedig 2,94-es átlagos értékelést kapott. A jövőbeli helyzetet illetően ugyanakkor a legtöbben változatlanságra, stagnálásra számítanak. Mindhárom piaci szereplő esetében főképpen a patikavezetők reménykednek jobban a helyzet javulásában különösen a nagykereskedők kapcsán, ahol a menedzseri beosztásban dolgozók 3,71-es osztályzatot adtak a kapcsolat jövőjét illetően, szemben az expediálók 2,89-es értékelésével. (3. ábra) 1. ábra A gyógyszerész többségi tulajdonának előírására vonatkozó tervezet kapcsán a megkérdezettek 86 százaléka tudott állást foglalni, közülük 17 százalék szerint jelentős, további 30 százalékuk szerint pedig kisebb mértékű állami tulajdonlással valósul meg ez a folyamat. Az állami tulajdonlás megjelenését, a nagyobb forgalmat bonyolító gyógyszertárak, életkor alapján pedig főként a fiatalabb, 51 év alatti patikusok jósolják (56%), szemben idősebb kollegáikkal (44%). (2. ábra) 3. ábra Gyógyszertár XII. évf. 10. szám 17

20 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Az elmúlt egy évet tekintve összességében a patikák 15 százalékának javult a forgalmi helyzete, viszont a bontások alapján látható, hogy ez döntően az egyébként is nagyobb forgalmat bonyolító gyógyszertárakról mondható el. Általában véve a többségnek (közel 70%) inkább romlottak a lehetőségei ebből a szempontból. (4. ábra) A kutatás rámutat: a gyógyszerészi szolgáltatási valamint a generikus helyettesítési díj koncepcióját a gyógyszerészek jelentős többsége jó ötletnek tartja, ugyanakkor annak összege nem megfelelő mértékű. Közel kétharmad egyetért a létszámnorma bevezetésével is, bár annak a bevezetésétől remélt, a biztonságos gyógyszerellátást támogató hatásában már valamelyest kevesebben hisznek ahogyan az ábrán is látható különösen a kérdésben teljes mértékben egyet értők aránya csökken 29-ről 16 százalékra. Összességében a gyógyszerészek közel 80 százaléka nem ért egyet azzal az állítással, hogy a jelenlegi gyógyszerellátás gazdasági környezete maximálisan támogatja a biztonságos gyógyszerellátást. (6. ábra) 4. ábra A vaklicit szinte minden patikát negatívan érintett Amennyiben az elmúlt időszak változásainak hatását vizsgáljuk látható, hogy igazán jelentős akár pozitív, akár negatív irányú, az ingerküszöböt jelentősen megérintő változást három tényező okozott a gyógyszertárak működésében. Az egyik ilyen lépés a vaklicit, amely a válaszadók közel 70 százaléka szerint jelentősen, tovább 30 százaléknál mérsékelten rontotta a gyógyszertár forgalmát. Az ehhez szorosan kapcsolódó rendszeres hiánycikk jelenségének felmerülése a patikák 17 százalékánál komoly, tovább 61 százaléknál csekélyebb visszaesést eredményezett. Összességében a patikai egészségpolitikai környezet változásáról a válaszadók egyötöde nagyon, egyharmaduk inkább kritikusan vélekedett, de mintegy 20 százalék kedvezőnek ítéli azokat. Az egyéb vizsgált változások közül összességében jelentősebb mértékű pozitív elmozdulást jelentett a generikus helyettesítési és a gyógyszerészi szolgáltatási díj, bár ez előbbi megítélése megosztott volt a megkérdezettek körében, mivel a gyógyszerészek közel egynegyedét kifejezetten negatívan érintette a lépés. (A demográfiai bontások alapján inkább a közepes vagy nagyobb forgalmat bonyolító gyógyszertárak esetében volt kedvező az érzékelt hatás.) (5. ábra) Változó a létszámnorma várható hatása A létszámnorma rendeletet a patikák 75 százaléka vélekedésük szerint biztosan, további 17 százalék valószínűleg teljesíteni tudja majd. Ebből a szempontból főként a nagyforgalmú gyógyszertárak vannak biztosabb helyzetben, a forgalom növekedésével érezhetően nő azon gyógyszerészek aránya, akik teljes meggyőződéssel nyilatkoztak az előírás teljesíthetőséget illetően. Hozzávetőlegesen egyenlő arányú azon intézmények aránya, akiknél az előírás bevezetése várhatóan okoz illetve nem okoz érzékelhető változást a patika működésében A változásra számítók döntő többsége (a patikák 40%-a) a kiadások emelésével tervez, de sokan (25%) a nyitvatartási idő csökkentésével kalkulálnak. Hogyan látják jövőjüket a gyógyszerészek? 6. ábra A változásoknak kitett patika-piaci környezetben a gyógyszerészek közel 100 százaléka állítja, szereti munkáját, háromnegyedük kifejezetten határozottan képviseli ezt az álláspontot. Ugyanakkor a gyógyszerészi hivatás kapcsán már csak kétharmad említi, hogy az beváltotta a korábbi elképzeléseket, vágyakat, és ezzel az állítással lényegesen magasabb arányban (66%) értenek egyet a patikavezetők az expediáló kollegákhoz viszonytíva (51%). 5. ábra Minden második válaszadó főként patikavezetők, illetve községben működők osztják azt a véleményt, hogy Magyarországon gyógyszerésznek lenni nagyon nehéz, és csak a gyógyszerészek kb. 40 százaléka érzi úgy, hogy biztos jövőképpel rendelkezik. A munkavállalói évek alatt megteremthető szociális és anyagi biztonságot a kitöltők egyharmada érzi magáénak, és ennek hiánya főként a Budapesten működő patikákra jellemző. (7. ábra) 18 Gyógyszertár XII. évf. 10. szám

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemelvények a XX. GYOK Kongresszushoz............ Dr. Mikola Bálint Paradigmaváltás a közforgalmú gyógyszerellátásban.......... Dr. doc. Simon Kis Gábor 8 Monopólium magyar módra.........................

Részletesebben

Program: 2014. október 09-12. Siófok

Program: 2014. október 09-12. Siófok Program: 2014. október 09-12. Siófok Fókuszban: Beteg-, és gyógyszerbiztonság, egészségügyi szolgáltatás Társadalombiztosítás és magánerőforrás arányok, tendenciák Kongresszusi szakmai tudományos program

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

http://www.magangyogyszereszek.hu/gui/print_news_one.php?pid=12

http://www.magangyogyszereszek.hu/gui/print_news_one.php?pid=12 1. oldal, összesen: 7 oldal Tudósítás a Gyógyszertár-működtetés 2008. konferenciáról 2008-05-03 17:46 Feltehető, hogy nemcsak a szép tavaszi időjárás vonzotta Siófokra a tavasz első hétvégéjén a közel

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Kongresszus Marosvásárhelyen

Kongresszus Marosvásárhelyen Beszámoló az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXVI. tudományos üléséről. Tavaly tavasszal Kolozsvárott gyűltek össze a Romániában élő és az egészségügyben dolgozó magyar

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Ábránd-e a versenyképesség?

Ábránd-e a versenyképesség? Ábránd-e a versenyképesség? Dávid Péter ügyvezető igazgató Magyar Közgazdasági Társaság 49. Vándorgyűlése Pécs, 2011.szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Mit jelent a versenyképesség 2. Az AmChamről 3. Amerikai

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola,

ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA. MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, ORSZÁGOS DIETETIKAI SZAKMAI TAGOZATVEZETŐI TISZTSÉGRE JELÖLT BEMUTATÁSA NÉV: DOBÁK ZITA KAMARAI IGAZOLVÁNY SZÁM: 3100295 MUNKAHELY: Testnevelési Egyetem (TE) - Sporttudományi Doktori Iskola, Országos Sportegészségügyi

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Éves közgyűlés A megmérettetés éve

Éves közgyűlés A megmérettetés éve Éves közgyűlés 2013.03.29. A megmérettetés éve Napirendi pontok 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása. 2. Pénzügyi beszámoló 2012. évre vonatkozóan (Mach Péter). Szavazás

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

ÁPOLÁSÜGYI STRATÉGIA KERETRENDSZERE. Bagosi Gabriella

ÁPOLÁSÜGYI STRATÉGIA KERETRENDSZERE. Bagosi Gabriella ÁPOLÁSÜGYI STRATÉGIA KERETRENDSZERE HIT, HIVATÁS,HŰSÉG Bagosi Gabriella országos vezető ápoló MEDICINA 2000 XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco****

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco**** GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI A VÉNYNÉLKÜLI GYÓGYSZEREK A GYÓGYSZERES TERÁPIA MELLETT, HELYETT VAGY ANNAK RÉSZEKÉNT? HOGYAN HATNAK AZ OTC GYÓGYSZEREK A BETEGEKRE? TERVEZETT 2017. február

Részletesebben

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László

A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben. Dr Zopcsák László A FITNESZ SZEKTOR szerepe az egészségfejlesztésben Dr Zopcsák László 2013 Bemutatkozás Dr. Zopcsák László PhD Magyar Fitnesz és Egészségfejlesztési Szövetség (MHESZ) Elnök Európai Egészségfejlesztési és

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. szeptember 27. Miért van erre szükségem? Az oktatás célja olyan önállóan

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus Újra tárgyalunk Nosztalgiával vegyes érzelmekkel gondolhatunk azokra az idôkre, amikor a nyári szakmapolitikai uborkaszezont

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013

AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN. Az informált fogyasztó HealthPortalsAudit2013 ,,HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDAL KÉSZÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE ORSZÁGOS WORKSHOP KISS KATALIN SZINAPSZIS KFT. Budapest, 2014. szeptember 11. AKTUÁLIS TRENDEK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓSZERZÉSBEN

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Talpon maradunk 2017. szeptember 20-22. Balatonfüred, Füred Hotel Tisztelt Tagtársaink!

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A Nemzeti Betegfórum. kommunikációja

A Nemzeti Betegfórum. kommunikációja ,,Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVII. Országos Konferencia A Nemzeti Betegfórum kommunikációja Budapest, 2014. február 20. Betegjogok Európában - 2010 Betegjogok Európában - 2011

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben