Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 52. Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005

2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerző: Feigl Ágnes Marosán Miklósné Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték: Demeter Józsefné Dr. Drexlerné Solymos Mária Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2005 Felelős kiadó: Vízvári László főigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 3 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 A továbbképzési füzet célja 4 A tananyag moduljai 5 1. modul: A szervezési szakmacsoport struktúrája, képzésszervezés 6 A tananyag célja 6 Követelmények 6 Fogalomgyűjtemény 6 Tananyag 7 A szervezési szakmacsoport jelenleg is érvényes struktúrája 8 A tervezett struktúra 9 Képzésszervezés 10 Az egészségügyi operátor képzés szervezési sajátosságai 10 Az élelmezésvezető képzés szervezési sajátosságai 14 Az élelmezés menedzser képzés szervezési sajátosságai 15 Az egészségügyi menedzser képzés szervezési sajátosságai 17 Az egészségügyi gyakorlatvezető képzés szervezési sajátosságai 20 Összefoglalás 23 Kérdések, feladatok modul: Szakértői feladatok 26 A tananyag célja 26 Követelmények 26 Fogalomgyűjtemény 26 Tananyag 26 Szakértés a moduláris szerkezetű képzésekben 26 A szakértő lehetséges feladatai 27 Pedagógiai elemzés 27 A központi/helyi oktatási program vonatkozásában 27 A képzésszervezés vonatkozásában 27 A modulok pedagógiai elemzése 29 Az elméleti tételsor 30 Az irodalomjegyzék elemzése 30 Összefoglalás 30 Kérdések, feladatok modul: Szakmai vizsgáztatás 32 A tananyag célja 32 Követelmények 32 Fogalomgyűjtemény 32 Tananyag 32 Az egészségügyi operátor képzés szakmai vizsgájához 33 Az élelmezésvezető szak szakmai vizsgájához 33 Az egészségügyi menedzser szak szakmai vizsgájához 34 Az egészségügyi gyakorlatvezető szak szakmai vizsgájához 34 Összefoglalás 35 Kérdések, feladatok 36 Felhasznált irodalom 37 Melléklet 38 1 sz. melléklet: Szakmacsoportok 38

4 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 4 BEVEZETŐ Kedves Érdeklődő Szakértő Kolléga! Ezzel a füzettel szeretnénk együttgondolkodásra hívni Önt. Kiadványunkban a jelenlegi képzések elemeit vizsgáljuk meg a képzésszervezés, a gyakorlati képzés és a szakmai vizsgaszervezés sajátosságai mentén. Az általános elveket konkrét példákkal igyekszünk alátámasztani. Olyan sajátosságokra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, amelyek a szervezési szakok szervezésénél és vizsgáztatásánál specialitást jelentenek, a szakma jellegzetességeiből adódnak. Szeretnénk továbbá megismertetni a szervezési szakmacsoport szakképesítéseinek napjainkban zajló fejlesztésével, a már meglévő eredményekkel, valamint a tervekkel. Kérjük, tartson velünk! A TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZET CÉLJA A szervezési szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása a szakértői tevékenységek, gyakorlati képzés és a szakmai vizsgáztatás jellegzetességei mentén. A tananyagban talál néhány ikont, amelyek értelmezéséhez e néhány mondat szolgál segítségül: Az ilyen téglalapokban hasznos gyakorlati tanácsokat olvashat. Érdemes figyelnie rájuk! A probléma lehetséges megoldása. Válasz a feltett kérdésre. Kérem, olvassa el feltétlenül! Figyelem! Ezt a feladatot oldja meg, megkönnyíti az anyag megértését! Megérdemel egy kis pihenést.

5 5 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT A TANANYAG MODULJAI Szakmacsoportos módszertan (Szervezési szakmacsoport) A szervezési szakmacsoport struktúrája, képzésszervezés Szakértői feladatok Szakmai vizsgáztatás

6 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 6 A TANANYAG CÉLJA 1. MODUL A SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT STRUKTÚRÁJA, KÉPZÉSSZERVEZÉS Feigl Ágnes, Marosán Miklósné Bemutatni a szervezési szakmacsoport szakképzéseinek jellemzőit a szakértőknek, szaktanácsadóknak és az érdeklődő szakembereknek. Az általános jellemzőktől a részletek felé haladva a speciális szerkezeti és tartalmi vonatkozásokkal megismertetni őket. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: - elmagyarázni a képzésstruktúra jelenlegi és tervezett sajátosságait, - ismertetni a képzésszervezéssel kapcsolatos feladatokat a szervezési szakmacsoportba tartozó szakképesítések vonatkozásában, - ismertetni a távképzés szervezési sajátosságait, - ismertetni a moduláris rendszerű képzések (egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi menedzser) szervezési sajátosságait, - ismertetni a képzésekbe lépés feltételeit a szervezési szakmacsoportba tartozó szakképesítések vonatkozásában, FOGALOMGYŰJTEMÉNY e-learning A távoktatás egy formája.. A tananyag elektronikus formában jelenik meg. b-learning A távoktatás egy formája.. A tananyag egy része elektronikus formában, a többi része papíralapú formában áll a tanulók rendelkezésére. Helyi oktatási program A képző intézmény által készített, a helyi sajátosságokat is tartalmazó és figyelembe vevő oktatási program, amely szinkronban van az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben megfogalmazottakkal. Iskolai rendszerű szakképzés A közoktatási illetve felsőoktatási törvényekben definiált intézményekben, az intézménnyel tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban lévő tanulók, hallgatók jogszabályokban meghatározott kötöttségek mellett végzett formális (szervezett és meghatározott kimenetű) képzése. Iskolarendszeren kívüli szakképzés (felnőttképzés) Formális (szervezett és meghatározott kimenetű) képzés, mely szerződésen alapuló szolgáltatásként valósul meg. Résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.

7 7 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT Képzési program A felnőttképzéssel foglalkozó intézmények által összeállított éves terv, amelyben az indítandó/folyamatban lévő képzéseiket tervezik. Központi oktatási program A szakminisztérium által kiadott oktatási program, amely minden képző intézetre érvényes az adott szakképzés vonatkozásában. lifelong-learning életen át tartó tanulás Moduláris képzés A képzési struktúra modulokból épül fel. A modul logikailag összetartozó tananyagegység. Országos Képzési Jegyzék (OKJ) Az állam által elismert szakképesítések jegyzéke. PLAR Az előzetes tudás felmérésének és beszámításának módszere (PLAR Prior Learning Assessment and Recognition ). Rész-szakképesítés Az adott szakma egyes részműveleteinek gyakorlására feljogosító szakképesítés. Szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK)A szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum. Szakértő Szakértőnek nevezzük a szakképzés területén azokat a szakembereket, akik magas szintű szakmai és pedagógiai tudással, gyakorlattal rendelkeznek, és nevük szerepelnek az országos szakmai szakértői listán. A szakterületüknek megfelelő szakképzésekhez kapcsolódó fejlesztési, értékelési, véleményezési, ellenőrzési munkák elvégzése a feladatuk. Tutor A távoktatásban a tanuló tanulási folyamatát segítő szakember. TANANYAG Szakmacsoportnak nevezzük az azonos szakmai jellegű, azonos tanulmányi területű szakképesítések csoportját. Az egyes szakmacsoportok összeállítása az egészségügyi szakok területén kétszintű. Az első szintet jelentő besorolást az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza, amely a szakképesítéseket szakmacsoportokba sorolja a szakok jellege szerint. Ez a besorolás a szakképesítések azonosító számának 5. oszlopában jelenik meg. Az egészségügyi szakképesítések az 1. csoportba tartoznak. Pl.: az egészségügyi menedzser szakképesítés OKJ azonosító száma Az élelmezés menedzser szakképesítés azonosító száma , az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés azonosító száma Az azonos szakmacsoportba tartozó képzések az OKJ azonosítóban is nyomon követhetők.

8 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 8 Ebben az esetben nem egységesen az egészségügyi szakmacsoporthoz rendelt képesítésekről van szó. Ebből a szempontból vegyes a szakmacsoport. Élelmezésvezető szakképesítéssel nemcsak az egészségügy területén, de más területeken is elhelyezkedhet a szakember. A második szintű besorolást önkényesnek is nevezhetjük. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet szakmai munkacsoportja a moduláris fejlesztési folyamat kezdetén az egészségügyi szakképzéseket nyolc kisebb szakmacsoportokba sorolta a könnyebb átláthatóság kedvéért. A szakmacsoportok a hasonló jellegű szakokat tartalmazzák, pl.: a fogászati szakmacsoportba a fogászati asszisztens, a klinikai fogászati higiénikus, a fogtechnikus és a fülilleszték-készítő szakok tartoznak. (1. sz. melléklet) A szakmacsoport struktúráján az egyes képzések egymáshoz való viszonyát értjük (alap- és ráépülő képzések). A szervezési szakmacsoport jelenleg is érvényes struktúrája (átmeneti időszakban van a fejlesztési folyamat) 1. sz. ábra Szervezési szakmacsoport Egészségügyi operátor szak Élelmezés menedzser szak Egészségügyi menedzser Egészségügyi gyakorlatvezető Élelmezés vezető szak A szervezési szakmacsoport szakképesítéseinek struktúrája az elmúlt néhány év során jelentős változáson ment keresztül. Új szakképesítések gazdagították a csoportot, így az egészségügyi gyakorlatvezető és az élelmezés menedzser. Napjainkban folyó fejlesztési munkák újabb változásokat hoztak a szervezési szakmacsoport struktúrájában. Megjelentek a moduláris felépítésű képzési programok az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés, vagy az egészségügyi menedzser szakképesítés képzési programjai (ETI helyi oktatási programjai) már ebben a szerkezetben készültek el. Az egészségügyi menedzser képzés további újdonsága, hogy modern képzésszervezést tesz lehetővé, távoktatási formában szervezhető. Napjaink elvárásai a szakképzéssel szemben a széles alapozású alapképzésekre épülő, rövid képzési idejű specializációs lehetőségek kínálása. Ez lehetőséget teremt a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez való gyors alkalmazkodásra a munkavállaló részéről. A fejlesztési folyamatok eredményei még nem kristályosodtak ki, mivel a folyamat még nem zárult le. Így csak részeredményekről és tervekről számolhatunk be. A várható struktúra elemeit az alábbi ábra szemlélteti: (2. sz. ábra).

9 9 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT A tervezett struktúra 2. sz. ábra Egészségügyi asszisztens Egészségügyi operátor Egészségügyi gyakorlatvezető Egészségügyi menedzser Élelmezésvezető Tehát a jövőben várhatóan ezek a szakok nem alkotnak egységes szakmacsoportot, hanem önállóan jelennek meg. Struktúraváltások A szakképesítések struktúra változása napjainkban kettős. Nevezhetjük külső és belső struktúraváltásnak is a fejlesztési folyamatok kapcsán létrejövő változásokat. Külső struktúrának az egyes szakképesítések egymáshoz való viszonyát nevezzük, belső struktúrának az egyes szakok szerkezeti felépítését. A képzések struktúráját két szempontból érdemes vizsgálni: a tanuló és a képző intézet szempontjából. Mindkét esetben a legfontosabb elem a belső struktúra. A belső struktúra dönti azt el, hogy tanulóbarát e a képzés, vagy nem. Ma a tanulóbarát képzések leglényegesebb kritériuma az előzetesen megszerzett tudás beszámíthatósága. Ezt pedig a moduláris rendszer teszi leginkább lehetővé. hagyományos struktúra fejlesztés alatt álló külső alapképzések szakosító képzések alapképzések ráépülő képzések belső meglévő tudás beszámítása tantárgyi rendszer - tantárgyi rendszer - moduláris rendszer igen moduláris rendszer igen

10 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 10 A belső struktúra kihat a képzések szervezési jellemzőire is. Egészen más beállítódás szükséges a moduláris rendszerben a képző intézetek/szervezetek részéről, mint a hagyományos tantárgyi rendszerű képzéseknél. Képzésszervezés A képzések szervezése a szakmacsoport szakjai vonatkozásában változó feladatokat ró a szervező intézményre, illetve szakemberekre. A jelenlegi képzésszervezési gyakorlat minden elemét hasznosíthatják a szervezők. Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzések körébe tartozó szervezési feladatok és a távoktatási rendszer specialitásai, azon belül is az e-learning forma szervezési sajátosságai is megjelennek ezen szakmacsoporton belül. A szervezési szakmacsoporton belül megtalálhatók a hagyományos formában szervezhető szakok és a távoktatási forma is egészségügyi menedzser szak. További újdonság, hogy az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés felsőfokú végzettségre építhető, tehát főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek és léphetnek be a képzésbe. Az egészségügyi operátor képzés szervezési sajátosságai: A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 22/1996. (VIII.6.) NM rendelet szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül és iskolai rendszerben is szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi Szakképző Iskolák rendelkeznek. A vonatkozó törvények, jogszabályok és egyéb előírások ismeretében induljunk ki a szakmai és vizsgakövetelményekből, hiszen ha figyelmesen olvassuk, minden szükséges információt megtalálunk benne, mind a képzés szervezésére, mind a gyakorlóterület kialakítására, ill. a vizsgaszervezésére vonatkozóan. A képzés tartalmi követelményei Adminisztratív, ügyviteli, valamint számítástechnikai feladatok ellátására kell felkészíteni a tanulókat / hallgatókat oly módon, hogy teljes biztonsággal el tudják látni a leendő munkaköri feladataikat, melyek a következők: 1. Egészségügyi ügyviteli feladatok 2. Informatikai feladatok 3. Jogi feladatok 4. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok 5. Gazdasági feladatok, ezen belül: egészségügyi ügyviteli feladatok ellátása, egészségügyi dokumentumok kezelése, archiválása, egészségügyi szaknyelv alkalmazása, személyi számítógép kezelése, számítógépes hálózatok használata, egészségügyi szoftverek üzemeltetése, adatok előkészítése feldolgozáshoz, adatok bevitele, rögzítése, feldolgozása, információk elektronikus úton történő továbbítása és vétele.

11 11 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT A képzésszervező szervezési feladatai: Iskolai rendszerű képzés szervezésekor A képzésszervezéshez kapcsolódó jogszabályok áttekintése A képzés szervezése a Szakmai és vizsgáztatási követelmény és a Központi Oktatási Program alapján. A képzés nyilvántartásba vétele Személyi és tárgyi feltételek biztosítása Az oktatók kiválasztásánál a központi oktatási programban meghatározottak az irányadók. Szerződéskötés a gyakorlóterülettel a szakmai gyakorlat lebonyolítása céljából. Szabályzók/részfeladatok Közoktatási Törvény, Szakképzési Törvény, Felnőttképzési törvény, Szakmai és vizsgáztatási, Követelmény: (22/1996. (VIII.6.) NM rendelet, 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet (módosított) a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, 91/2002. (IV. 26.) Kormányrendelet (módosított) a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól, 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, Központi Oktatási Program Oktatók biztosítása Gyakorlati feladatok feltételeinek biztosítása. Iskolarendszeren kívüli képzés szervezésekor Felnőttképzési Törvény áttekintése. A képzés szervezése a Szakmai és vizsgáztatási követelmény és a Képzési (helyi) program alapján. Munkaügyi Központ Szerződéskötés a gyakorlóterülettel a szakmai gyakorlat lebonyolítása céljából.

12 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 12 A képzés időütemezése Óraterv kiválasztása a központi oktatási programból A képzésre jelentkezők felvétele Tanulói jogviszony létrehozása a képzésre jelentkezők körében A meglévő ismeretek beszámítása egyéni elbírálás alapján. A képzéshez szükséges tankönyvek, taneszközök lelőhelyének felkutatása, beszerzése. A tanulói nyilvántartások létrehozása, folyamatos vezetése Óraterv elkészítése a képzési (helyi) programnak megfelelően. Képzési szerződés megkötése a képzésbe jelentkezőkkel Az iskolarendszerű képzésben a Népjóléti Minisztérium központi programjának használata kötelező, az iskolarendszeren kívüli képzésben pedig ajánlott segédeszköz a képzési program elkészítéséhez. Tehát az iskolarendszerű képzés esetében a központi oktatási program alapján kell elindulni. Itt segítségünkre vannak a képzés kidolgozott óratervei: 1. 2 éves óraterv (gimnáziumi érettségi után) A képzés idõtartama: 2 év 1 év: 36 hét : 4 blokk (1 blokk=9 hét) össz óraszám: ,5 éves óraterv (világbanki humán orientáló érettségi után) A képzési idõ: 1,5 év A beszámításra kerülõ óraszámok a tantervben megtalálhatók 1. év 36 hét + 2 hét nyári gyakorlat össz. óraszám: ,5 éves óraterv (világbanki informatikaorientáló érettségi után) Képzési idõ: 1,5 év A beszámításra kerülõ óraszámok a tantervben megtalálhatók 1 év 36 hét + 2 hét nyári gyakorlat össz óraszám: éves óraterv (egészségügyi szakközép-iskolai érettségi-képesítõ után) Képzési idõ: 1 év össz óraszám: éves óraterv (gimnáziumi érettségi, egész-ségügyi adminisztrátori végzettség után) Képzési idő: 1 év össz. óraszám: 1611

13 13 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT 6. 1 éves óraterv ( munka melletti képzések esti képzés egészségügyi szakközépiskolai érettségi utáni óraterve) Képzési idő: 1 év heti 2 nap, össz. óraszám: 1218 Az óraterv variációk ilyen gazdag tárházával nemigen találkozunk a központi oktatási programokban. Éljünk a felajánlott lehetőséggel! Iskolarendszeren kívüli képzés esetén képzési program készítése szükséges. A felgyorsult változások mellett ennek a formának megvan az az előnye, hogy korszerűvé tehető. (Mivel a központi oktatási program ma már sok részletében idejét múlta, modernizálása időigényes.) Iskolai szakmai előképzettség: Minden esetben érvényes, hogy a hozott ismereteket az intézmény igazgatója egyedi elbírálás alapján beszámítja / beszámíthatja. Lehetőség van a képzésben résztvevő tudás szintjének felmérésére és a továbbhaladáshoz szükséges feladat meghatározásra a felzárkóztatás érdekében. 1. Az egy éves nappali képzési forma addig volt életképes, amíg az egészségügyi szakközépiskolából közvetlenül vezetett az út az egészségügyi operátorképzésbe. 2. Az esti képzés indítására akkor van remény, ha környezetünkben több egészségügyi intézménynek van szüksége az egészségügyi adminisztráció elektronikus megoldására (pl.: fekvőbeteg osztályok, betegfelvételi irodái, rendelőintézetek, központi kartonozók, házibeteg-ellátó rendszerek, szociális ellátás, önkormányzatok szociális és egészségügyi osztályai, stb.) Ennél a formánál szükséges a munkahely együttműködése, támogató magatartása, hiszen az adminisztrációban dolgozónak kb. heti két alkalommal képzésen kell részt vennie. Fontos, hogy úgy készüljön a beosztása, hogy ez megoldható legyen. 3. Mind az esti, mind a levelező képzés esetében érdemes a Munkaügyi Központokkal együttműködni, hiszen a munkaerő megtartó képzés az egyén számára támogatott (is) lehet. E forma beindításánál javasolt a pillanatnyilag passzív populációt megcélozni, hiszen lehetőség van pl.: GYES alatt szakképesítést szerezni, előre látható munkakör módosítás esetén, számítva egy rövidebb - hosszabb távon bekövetkező változásra. A szakképesítéssel betölthető munkakörök, munkaterületek A képzés megkezdése előtt tájékoztatni szükséges a jelentkezőket arról, hogy milyen területeken, munkahelyeken helyezkedhetnek el az egészségügyi operátori végzettséggel. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások (vagy továbbképzési lehetőségek): számítógép-kezelő, gépíró-, szövegszerkesztő, egyéb irodai jellegű foglalkozások.

14 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 14 A képzésben résztvevők OKJ vizsgája utáni munkaterületek, amelyekben szakemberként alkalmazhatók: kórházak, orvosegyetemek dokumentációs és információs osztálya, kórházak, klinikák számítógépes központjai, gyógyító, fekvőbeteg osztályok, kórházak, klinikák betegfelvételi irodái, rendelőintézetek, központi kartonozók, házibeteg-ellátó rendszerek, szociális ellátás, önkormányzatok szociális és egészségügyi osztályain, fogorvosi szolgálatok adminisztratív munkahelyei, ÁNTSZ. Az élelmezésvezető képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 38/1995. (X.7.) NM rendelet szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi Szakképző Iskolák és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet rendelkeznek. (13/2005. EüM rendelet) Az élelmezésvezető szakképesítés bölcsődék, csecsemőotthonok, gyermekotthonok, szociális otthonok, gondozási központok, óvodák, iskolák, öregek napközi otthonai, népkonyhák, munkahelyek élelmezési üzemeiben, kórházak élelmezési üzemeiben, amennyiben nincs mód dietetikus alkalmazására élelmezésvezető munkakörben, kórházak befejező - tálaló konyháiban, önkormányzatok központi élelmezési üzemeiben történő elhelyezkedésre jogosít. Az élelmezési üzemszervezési, irányítási és ellenőrzési feladataira kell felkészíteni a tanulókat/hallgatókat oly módon, hogy teljes biztonsággal el tudják látni a leendő munkaköri feladataikat, melyek a következők: 1. Étlapot tervezni 2. Étrendeket elkészíteni, 3. Diéták ételkészítési technológiáit alkalmazni, alkalmaztatni, 4. Ügyviteli - adminisztrációs feladatot végezni informatikai eszközöket alkalmazni. A képzésbe lépés feltételeként érettségi vizsgát ír elő a szakmai és vizsgakövetelmény. (Ez régebben problémát okozott azoknak a szakembereknek, akik már évek (évtizedek) óta élelmezésvezetői munkakörben dolgoztak, de nem szerezték még meg a szakmai végzettségüket. Előfordult, hogy befejezett középiskolai végzettséggel rendelkeztek, csak az érettségi vizsgát nem tették le. Ilyen esetben az Egészségügyi Minisztériumtól kérhettek engedélyt a képzésbe lépésre, amit általában meg is kaptak.)

15 15 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT Érdemes felhívni a képzésre jelentkezők, illetve a szakmai vizsgát sikeresen befejezők figyelmét arra, hogy tanulmányaikat folytathatják az élelmezési menedzser szakon. Tehát szakmai továbblépésük nem korlátozott. A képzésszervező általános szervezési feladatai:(lásd az egészségügyi operátor képzésnél leírtakat). Iskolarendszeren kívüli képzés esetén képzési (helyi) oktatási program készítése szükséges. (A helyi oktatási programot szakértővel jóvá kell hagyatni.) A képzés szervezés egyik kardinális feladata a személyi - tárgyi feltételek biztosítása. Amennyiben tisztázott, hogy a helyi oktatási programban megjelölt elméleti és gyakorlati tantárgyakat kik fogják oktatni, valamint rendelkezésünkre áll a (megfelelően felszerelt intézményi és iskolai) gyakorló terület is, meghirdethetjük a képzést. A gyakorlóterülettel a képzőhely együttműködési megállapodást köt, amely kölcsönös előnyöket és garanciát jelent mindkét érdekelt fél részére. Az élelmezés menedzser képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 43/2001. (XII. 18.) EüM rendelet szabályozza. A képzés csak iskolarendszeren kívül szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az egészségügyi szakképző iskolák és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet, valamint a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (Békéscsaba, Andrássy út 22.) rendelkeznek. Az élelmezési menedzser szakképesítés a társadalmi étkeztetés területén, oktatási intézményekben, gondozási központokban, egészségügyi ellátás területén: egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények központi és befejező-tálaló konyháiban; fegyveres testületek és sportolók élelmezésében; munkahelyi és üzemi étkeztetésben; vendéglátásban történő elhelyezkedésre jogosít. A képzésszervező feladatai Különböző élelmezési feladatokat ellátó egységekben az élelmezési üzem szervezési, irányítási és ellenőrzési feladataira kell felkészíteni a tanulókat / hallgatókat oly módon, hogy teljes biztonsággal el tudják látni a leendő munkaköri feladataikat, melyek a következők: 1. A társadalmi étkeztetés területén: csecsemőotthonokban, bölcsődékben, óvodákban, napközi otthonos óvodákban,

16 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 16 gyermekotthonokban, oktatási intézményekben, általános iskolai napközi otthonokban, menzán, általános és középiskolai diákotthonokban, kollégiumokban, gondozási központokban, szociálisan rászorulók étkeztetésében, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben, bentlakást nyújtó intézményekben, rehabilitációs nappali ellátást nyújtó intézményekben, szociális konyhákban vagy népkonyhákban. 2. Egészségügyi ellátás területén: egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények központi és befejező-tálaló konyháiban. 3. Fegyveres testületek és sportolók élelmezésében 4. Munkahelyi és üzemi étkeztetésben 5. Vendéglátásban A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok: Táplálkozás-egészségügyi ismeretek alkalmazása. Népegészségügyi program elősegítése. Minőségügyi és minőségirányítási feladatok végzése. Szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása, ellenőrzési feladatok ellátása, teljesítmény értékelése. Humánmenedzsment tevékenység végzése. Jogi és etikai ismeretek alkalmazása. Gazdálkodás, tervezés és költségvetés alapismereteinek alkalmazása. Információs technikák, informatikai ismeretek alkalmazása. Marketingmenedzsment tevékenység végzése. A képzésszervező általános szervezési feladatai:(lásd az egészségügyi operátor képzésnél leírtakat). A képzés szervezés egyik kardinális feladata a személyi - tárgyi feltételek biztosítása. Amennyiben tisztázott, hogy a képzési programban megjelölt elméleti és gyakorlati tantárgyakat kik fogják oktatni, valamint rendelkezésünkre áll a (megfelelően felszerelt intézményi és iskolai) gyakorló terület is, meghirdethetjük a képzést. A gyakorlóterülettel a képzőhely együttműködési megállapodást köt, amely kölcsönös előnyöket és garanciát jelent mindkét érdekelt fél részére. A képzésbe lépés feltételeként érettségi vizsgát ír elő a szakmai és vizsgakövetelmény az iskolai végzettség kategóriában. További feltételek: szakmai előképzettség diétetikus vagy élelmezésvezető szakképesítés és négy év szakmai gyakorlat a szakmai előképzettségnek megfelelő munkakörben.

17 17 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT Tehát a képzés egyfajta továbbképzési lehetőség a diétetikusok és az élelmezésvezetők számára. Szakmai munkájukban fejlődhetnek, ismereteiket gyarapíthatják. Elsősorban a szervezési, menedzselési területeken szerezhetnek új ismereteket. Az egészségügyi menedzser képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 15/2000. (V.31.) EüM rendelet szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi szakképző iskolák és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet rendelkeznek. Az egészségügyi menedzser szakképesítés az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények osztályain és részlegein történő elhelyezkedésre jogosít. Az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények osztályain, részlegein ápolási, gondozási, rehabilitációs, asszisztensi szakmai tevékenységgel kapcsolatos vezetői, szervezői feladatokat lát el. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok: vezetési, szervezési, tervezési feladatok ellátása, a munkavégzés megfelelő minőségének a biztosítása, a szakterületére vonatkozó jogi, etikai, szakmai normák betartatása, érvényesítése, a humán erőforrások hatékony felhasználása és koordinálása, a szolgáltatást igénybevevők érdekeinek támogatása, az általa vezetett terület képviselete, kapcsolatot tartó és közvetítő szerep betöltése az ellátási folyamat szereplői között, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. A képzésszervező általános szervezési feladatai:(lásd az egészségügyi operátor képzésnél leírtakat). Iskolarendszeren kívüli képzés esetén képzési program készítése szükséges. Amennyiben tisztázott, hogy a programban megjelölt elméleti és gyakorlati tantárgyakat kik fogják oktatni, valamint rendelkezésünkre áll a (megfelelően felszerelt intézményi) gyakorló terület is, meghirdethetjük a képzést. A gyakorlóterülettel a képzőhely együttműködési megállapodást köt, amely kölcsönös előnyöket és garanciát jelent mindkét érdekelt fél részére. A képzésbe lépés feltételeként középiskolai végzettséget ír elő a szakmai és vizsgakövetelmény az iskolai végzettség kategóriában. További feltételek: szakmai előképzettség középfokú vagy felsőfokú egészségügyi szakképesítés és négy év szakmai gyakorlat a szakmai előképzettségnek megfelelő munkakörben.

18 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 18 A képzés sikeres befejezése után is lehetősége van a szakembernek a szakmai továbblépésre, hiszen ennek a szaknak van főiskolai változata is. A képzésszervezés speciális feladatokat is róhat a szervező intézményre. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet távoktatási formában szervezi a képzést és ma már e- learning változata is működik. A távoktatás szervezése megfelelő technikai hátteret feltételez. Az e-learning szervezési forma sajátosságai A lifelong learning elve napjainkban egyre jobban érvényesül. A felnőttek tanulási jellemzőiből és motiváltságából adódik, hogy olyan oktatási formát választanak, amelyek rugalmasak és segítik az egyéni és társadalmi mobilitásban. Mindemellett fontos követelmény az egyéni tanulási ütem, az időütemezés lehetősége, hiszen gyakran család és munka mellett folytatják a tanulást. A távoktatás ezért napjainkban egyre nagyobb szerepet játszik. A távoktatás sajátos jellemző: Középpontjában a személy (tanuló) áll. A képzésben résztvevő egyéni igényeire épül, flexibilis (rugalmas). A tutor - tanuló viszony célja a követelmények elsajátításában a tanuló támogatása, segítése, tanácsadás, a tanulók önállóságának motiválása és biztosítása. Az egyenrangúság igénye, a szimmetrikus, partnerviszony érvényesül. Feed back (visszacsatolás) biztosítása nagy jelentőséggel bír. Mivel aránylag kevés idő jut a személyes kapcsolatokra, ezért a különböző módon történő üzenetváltások jelentősége felértékelődik. Módszertanilag a kérdezés egy fontos eszköz, ezért a kérdezés művészetére meg kell tanítani a tanulókat. Jelenleg a kapcsolattartás a személyes konzultáción túl az alábbi eszközök révén valósulhat meg: o telefon, o fax, o postai levél, o internet. A szinkron távoktatási rendszerben a tanítás-tanulás és az ehhez tartozó kommunikáció egy időben történik. Erre lehetőséget biztosít, pl. a videokonferencia rendszer. Az aszinkron távoktatási rendszerben a kommunikatív kapcsolatok térbeli és időbeli távolságokban zajlanak a tanulók, tutorok és a távoktatási központ között. Az előzőeken túl számítani lehet technológiai, pszichológiai és szocio-kulturális jellegű távolságokra is. A papír alapú távoktatás esetén személyes konzultáció biztosított. Ennek keretei többnyire előre meghatározottak, ütemezettek. A konzultáció megszervezése a tutor feladata. A tutorálás a távoktatási program résztvevőivel történő rendszeres kommunikációt és az így szerzett információk feldolgozását, visszacsatolását jelenti egyrészt a tanulók részére, másrészt a program koordinátorainak. A személyes kapcsolattartás jelentősége ebben a képzési formában is nagy. A tutori konzultáció célja: a résztvevők motiválása, eszmecsere a tananyagról,

19 19 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT egyes részek részletes elmagyarázása (melyek megértése több tanulónak is nehézséget jelentett), a résztvevők egymással való találkozásának és információcseréjének biztosítása. Fontos, hogy mindenki szót kapjon, legyen lehetőség a kérdések feltételére. A tutorálás alkalmával a tanulók szóbeli kifejező készségének fejlesztésére is lehetőség nyílik. A tutornak szakmailag és pedagógiailag megfelelően felkészültnek kell lenni, a foglalkozás megtervezése elengedhetetlen. Mindemellett a tutornak rugalmasan alkalmazkodni kell a tanulók igényeihez. A munkamódszer gyakori változtatása ebben a formában is segíti a képzésben résztvevők aktivitását. A tanulókkal legalább egyszer célszerű négyszemközti kommunikációt folytatni. Olyan kapcsolatot kell kialakítani, melyben a tanuló szívesen elmondja problémáit. A beszélgetést bármely fél kezdeményezheti. Az e-learning formánál a tanuló az internet segítségével tartja a kapcsolatot a tutorral. Ennek több formája lehetséges. A kommunikáció például az -en keresztül történhet, azonban a technika ma már lehetőséget teremt az interaktív kommunikációra, pl. a chat-elésre, a videokonferencia által kínált lehetőségek kiaknázására. A tanuló egyéni tanulási ütemének megfelelően halad (bizonyos előre meghatározott keretek között). Napjaink újabb távoktatási formája a b-learning, vagyis a kevert formájú távképzés. Ebben az e-learning hagyományos elemei mellett teret kapnak a papír alapú tananyagok és taneszközök is. Így a tanulókat többféle eszköz segíti a tanulási folyamatban és a tananyag csak azon elemei kerülnek elektronikus feldolgozásra, amelyek szemléltetőek és folyamatokat is ábrázolnak. A légújabb kutatások szerint ez a forma a legkedveltebb és a leghatékonyabb a távoktatási formák között. A fentiekből következik, hogy a képzés szervezése egészen más feladatokat ró a szervezőkre, mint a hagyományos formák esetén. A technikai feltételek biztosítása alapfeladat, e nélkül el sem indulhatnak az ilyen jellegű képzések. A tananyag elektronikus és papír alapú formájának biztosítása szintén alapfeladat. A szervezőknek elsősorban tutorokat kell biztosítani, amikor a személyi feltételeket tekintik át. A tutorokhoz pedig be kell osztani a tanulókat, lehetőleg úgy, hogy egy tutor 6-7 tanulónál többel ne foglalkozzon. A tutori munka különleges felkészültséget feltételez, nem biztos, hogy az a pedagógus/andragógus, aki a hagyományos tanórai munkában kiváló teljesítményt nyújt, ugyanolyan jó tutor is lesz. Ezért célszerű kiképezni erre a sajátos feladatra a pedagógusokat/szakembereket. (A tutorálás egyik alapvető különbsége a tanítással szemben, a tanuló olyan mértékű segítése, hogy önállóan tudja elsajátítani a szükséges ismereteket, és legyen képes a tutorral konzultálni a tananyag témakörein belül. Tehát a konzultáció a lényeg. Másik fontos eleme a tutorálásnak az időben való reagálás a tanulók kérdéseire. A válaszok nem tűrnek halasztást, ezért a jó tutor minden hozzá intézett kérdésre lehetőleg 24 órán belül válaszol.) A rendszeres tutori konzultációkat ki kell egészíteni személyes találkozásokkal is. Egy képzés ideje alatt legalább kétszer (esetleg háromszor) is célszerű központi konzultációt szervezni a tanulóknak és a tutoroknak. Az első alkalom a képzés indításakor indokolt, ahol találkozhatnak a tanulók a tutoraikkal, majd a képzés végén egy záró konzultáción megbeszélhetik a még esetleg felmerült kérdéseiket, gondjaikat elsősorban a szakmai vizsgára vonatkozóan. Ebből következik, hogy a képzést szervezőnek nem órarendet kell készíteni, hanem a konzultációk időpontját és helyszínét kell meghatározni, valamint a szükséges számonkérések módját, tartalmát és időintervallumát kell beosztani az adott képzés követelményei alapján.

20 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 20 Az egészségügyi menedzserképzés moduláris felépítésű. A modulok egymás utánisága meghatározott az oktatási program szerint. A képzés szervezésénél ezt is figyelembe kell venni. Tehát a modulok tanulásának sorrendiségét előre tudatni kell a tanulókkal. Ugyancsak illik előre tudatni azt, hogy a modulvizsgákat milyen időintervallumban tehetik le a tanulók. Továbbá biztosítani kell, hogy a tanulók egyéni ütemben haladhassanak a tanulással bizonyos időkeretek között. (Az egyéni eltérések gyorsabb, lassabb haladás a tutor és a képzésben résztvevő közti alku alapján lehetségesek.) A képzésszervezéshez szorosan hozzátartozik a tanulók értesítése minden olyan eseményről, amely a tanulási folyamatukkal kapcsolatos. Az egészségügyi gyakorlatvezető képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 43/2001. (XII. 18.) EüM rendelete szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül szervezhető. A képzést az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet regionális rendszerben, pályázati támogatással végzi (Budapest, Szeged, Pécs, Nyíregyháza). Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet rendelkezik. A képzésszervező feladatai Felkészíteni a képzésben résztvevőket arra, hogy a rájuk bízott tanulóknak képesek legyenek átadni az egészségügyi ellátást, gondozást nyújtó szakma gyakorlásához szükséges ismereteket, gyakorlati módszereket. Egészségügyi gyakorlatvezető az ápolás, gondozás, rehabilitáció területén a gyakorlati oktatás (képzés) keretében, az oktatási dokumentumoknak megfelelően felkészíti a tanulókat/hallgatókat választott hívatásuk gyakorlására, és elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet biztosításában, részt vesz különböző képzési formák, továbbképzések szervezésében, lebonyolításában. A klinikai demonstrációs egységekben, az egészségügyi szakképzések területi gyakorlatainak színhelyein magas szintű szakmai és pedagógiai ismeretekkel végzi munkáját, melynek során szervezi és irányítja a rábízott tanulók/hallgatók klinikai demonstrációs egységekben letöltendő gyakorlatait. Segíti a szakmai gyakorlati vizsgák megszervezését, lebonyolítását, értékeli az általa vezetett tanulók teljesítményét. Pedagógiai ismeretei birtokában demonstrációs tantermi gyakorlatokat is képes vezetni. Munkáját az általános és szaketikai normák betartásával végzi. Az egészségügyi gyakorlatvezető felkészítése arra, hogy képes legyen a rábízott tanulókat a szakmai tevékenység modellálásától az önálló munkavégzésig eljuttatni.

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kecskemét, 2008. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalom... Oldal Bevezető 3 1. Intézményünk bemutatása

Részletesebben

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon Részletes Témaelemzés 2005. december E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Írta Vidékiné Reményi Judit Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Készült a SZÁMALK Rt. OKK Tananyagfejlesztői Csoportja közreműködésével: Bánszki András Gál Orsolya Gáti Éva Szép Ágnes Copyright

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. INTÉZMÉNYI ADATOK, A FENNTARTÓ ADATAI... 5 2.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 2.2 A FENNTARTÓ ADATAI...

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben