Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 52. Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005

2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerző: Feigl Ágnes Marosán Miklósné Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték: Demeter Józsefné Dr. Drexlerné Solymos Mária Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2005 Felelős kiadó: Vízvári László főigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 3 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 A továbbképzési füzet célja 4 A tananyag moduljai 5 1. modul: A szervezési szakmacsoport struktúrája, képzésszervezés 6 A tananyag célja 6 Követelmények 6 Fogalomgyűjtemény 6 Tananyag 7 A szervezési szakmacsoport jelenleg is érvényes struktúrája 8 A tervezett struktúra 9 Képzésszervezés 10 Az egészségügyi operátor képzés szervezési sajátosságai 10 Az élelmezésvezető képzés szervezési sajátosságai 14 Az élelmezés menedzser képzés szervezési sajátosságai 15 Az egészségügyi menedzser képzés szervezési sajátosságai 17 Az egészségügyi gyakorlatvezető képzés szervezési sajátosságai 20 Összefoglalás 23 Kérdések, feladatok modul: Szakértői feladatok 26 A tananyag célja 26 Követelmények 26 Fogalomgyűjtemény 26 Tananyag 26 Szakértés a moduláris szerkezetű képzésekben 26 A szakértő lehetséges feladatai 27 Pedagógiai elemzés 27 A központi/helyi oktatási program vonatkozásában 27 A képzésszervezés vonatkozásában 27 A modulok pedagógiai elemzése 29 Az elméleti tételsor 30 Az irodalomjegyzék elemzése 30 Összefoglalás 30 Kérdések, feladatok modul: Szakmai vizsgáztatás 32 A tananyag célja 32 Követelmények 32 Fogalomgyűjtemény 32 Tananyag 32 Az egészségügyi operátor képzés szakmai vizsgájához 33 Az élelmezésvezető szak szakmai vizsgájához 33 Az egészségügyi menedzser szak szakmai vizsgájához 34 Az egészségügyi gyakorlatvezető szak szakmai vizsgájához 34 Összefoglalás 35 Kérdések, feladatok 36 Felhasznált irodalom 37 Melléklet 38 1 sz. melléklet: Szakmacsoportok 38

4 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 4 BEVEZETŐ Kedves Érdeklődő Szakértő Kolléga! Ezzel a füzettel szeretnénk együttgondolkodásra hívni Önt. Kiadványunkban a jelenlegi képzések elemeit vizsgáljuk meg a képzésszervezés, a gyakorlati képzés és a szakmai vizsgaszervezés sajátosságai mentén. Az általános elveket konkrét példákkal igyekszünk alátámasztani. Olyan sajátosságokra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, amelyek a szervezési szakok szervezésénél és vizsgáztatásánál specialitást jelentenek, a szakma jellegzetességeiből adódnak. Szeretnénk továbbá megismertetni a szervezési szakmacsoport szakképesítéseinek napjainkban zajló fejlesztésével, a már meglévő eredményekkel, valamint a tervekkel. Kérjük, tartson velünk! A TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZET CÉLJA A szervezési szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása a szakértői tevékenységek, gyakorlati képzés és a szakmai vizsgáztatás jellegzetességei mentén. A tananyagban talál néhány ikont, amelyek értelmezéséhez e néhány mondat szolgál segítségül: Az ilyen téglalapokban hasznos gyakorlati tanácsokat olvashat. Érdemes figyelnie rájuk! A probléma lehetséges megoldása. Válasz a feltett kérdésre. Kérem, olvassa el feltétlenül! Figyelem! Ezt a feladatot oldja meg, megkönnyíti az anyag megértését! Megérdemel egy kis pihenést.

5 5 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT A TANANYAG MODULJAI Szakmacsoportos módszertan (Szervezési szakmacsoport) A szervezési szakmacsoport struktúrája, képzésszervezés Szakértői feladatok Szakmai vizsgáztatás

6 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 6 A TANANYAG CÉLJA 1. MODUL A SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT STRUKTÚRÁJA, KÉPZÉSSZERVEZÉS Feigl Ágnes, Marosán Miklósné Bemutatni a szervezési szakmacsoport szakképzéseinek jellemzőit a szakértőknek, szaktanácsadóknak és az érdeklődő szakembereknek. Az általános jellemzőktől a részletek felé haladva a speciális szerkezeti és tartalmi vonatkozásokkal megismertetni őket. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: - elmagyarázni a képzésstruktúra jelenlegi és tervezett sajátosságait, - ismertetni a képzésszervezéssel kapcsolatos feladatokat a szervezési szakmacsoportba tartozó szakképesítések vonatkozásában, - ismertetni a távképzés szervezési sajátosságait, - ismertetni a moduláris rendszerű képzések (egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi menedzser) szervezési sajátosságait, - ismertetni a képzésekbe lépés feltételeit a szervezési szakmacsoportba tartozó szakképesítések vonatkozásában, FOGALOMGYŰJTEMÉNY e-learning A távoktatás egy formája.. A tananyag elektronikus formában jelenik meg. b-learning A távoktatás egy formája.. A tananyag egy része elektronikus formában, a többi része papíralapú formában áll a tanulók rendelkezésére. Helyi oktatási program A képző intézmény által készített, a helyi sajátosságokat is tartalmazó és figyelembe vevő oktatási program, amely szinkronban van az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben megfogalmazottakkal. Iskolai rendszerű szakképzés A közoktatási illetve felsőoktatási törvényekben definiált intézményekben, az intézménnyel tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban lévő tanulók, hallgatók jogszabályokban meghatározott kötöttségek mellett végzett formális (szervezett és meghatározott kimenetű) képzése. Iskolarendszeren kívüli szakképzés (felnőttképzés) Formális (szervezett és meghatározott kimenetű) képzés, mely szerződésen alapuló szolgáltatásként valósul meg. Résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.

7 7 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT Képzési program A felnőttképzéssel foglalkozó intézmények által összeállított éves terv, amelyben az indítandó/folyamatban lévő képzéseiket tervezik. Központi oktatási program A szakminisztérium által kiadott oktatási program, amely minden képző intézetre érvényes az adott szakképzés vonatkozásában. lifelong-learning életen át tartó tanulás Moduláris képzés A képzési struktúra modulokból épül fel. A modul logikailag összetartozó tananyagegység. Országos Képzési Jegyzék (OKJ) Az állam által elismert szakképesítések jegyzéke. PLAR Az előzetes tudás felmérésének és beszámításának módszere (PLAR Prior Learning Assessment and Recognition ). Rész-szakképesítés Az adott szakma egyes részműveleteinek gyakorlására feljogosító szakképesítés. Szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK)A szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum. Szakértő Szakértőnek nevezzük a szakképzés területén azokat a szakembereket, akik magas szintű szakmai és pedagógiai tudással, gyakorlattal rendelkeznek, és nevük szerepelnek az országos szakmai szakértői listán. A szakterületüknek megfelelő szakképzésekhez kapcsolódó fejlesztési, értékelési, véleményezési, ellenőrzési munkák elvégzése a feladatuk. Tutor A távoktatásban a tanuló tanulási folyamatát segítő szakember. TANANYAG Szakmacsoportnak nevezzük az azonos szakmai jellegű, azonos tanulmányi területű szakképesítések csoportját. Az egyes szakmacsoportok összeállítása az egészségügyi szakok területén kétszintű. Az első szintet jelentő besorolást az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tartalmazza, amely a szakképesítéseket szakmacsoportokba sorolja a szakok jellege szerint. Ez a besorolás a szakképesítések azonosító számának 5. oszlopában jelenik meg. Az egészségügyi szakképesítések az 1. csoportba tartoznak. Pl.: az egészségügyi menedzser szakképesítés OKJ azonosító száma Az élelmezés menedzser szakképesítés azonosító száma , az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés azonosító száma Az azonos szakmacsoportba tartozó képzések az OKJ azonosítóban is nyomon követhetők.

8 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 8 Ebben az esetben nem egységesen az egészségügyi szakmacsoporthoz rendelt képesítésekről van szó. Ebből a szempontból vegyes a szakmacsoport. Élelmezésvezető szakképesítéssel nemcsak az egészségügy területén, de más területeken is elhelyezkedhet a szakember. A második szintű besorolást önkényesnek is nevezhetjük. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet szakmai munkacsoportja a moduláris fejlesztési folyamat kezdetén az egészségügyi szakképzéseket nyolc kisebb szakmacsoportokba sorolta a könnyebb átláthatóság kedvéért. A szakmacsoportok a hasonló jellegű szakokat tartalmazzák, pl.: a fogászati szakmacsoportba a fogászati asszisztens, a klinikai fogászati higiénikus, a fogtechnikus és a fülilleszték-készítő szakok tartoznak. (1. sz. melléklet) A szakmacsoport struktúráján az egyes képzések egymáshoz való viszonyát értjük (alap- és ráépülő képzések). A szervezési szakmacsoport jelenleg is érvényes struktúrája (átmeneti időszakban van a fejlesztési folyamat) 1. sz. ábra Szervezési szakmacsoport Egészségügyi operátor szak Élelmezés menedzser szak Egészségügyi menedzser Egészségügyi gyakorlatvezető Élelmezés vezető szak A szervezési szakmacsoport szakképesítéseinek struktúrája az elmúlt néhány év során jelentős változáson ment keresztül. Új szakképesítések gazdagították a csoportot, így az egészségügyi gyakorlatvezető és az élelmezés menedzser. Napjainkban folyó fejlesztési munkák újabb változásokat hoztak a szervezési szakmacsoport struktúrájában. Megjelentek a moduláris felépítésű képzési programok az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés, vagy az egészségügyi menedzser szakképesítés képzési programjai (ETI helyi oktatási programjai) már ebben a szerkezetben készültek el. Az egészségügyi menedzser képzés további újdonsága, hogy modern képzésszervezést tesz lehetővé, távoktatási formában szervezhető. Napjaink elvárásai a szakképzéssel szemben a széles alapozású alapképzésekre épülő, rövid képzési idejű specializációs lehetőségek kínálása. Ez lehetőséget teremt a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez való gyors alkalmazkodásra a munkavállaló részéről. A fejlesztési folyamatok eredményei még nem kristályosodtak ki, mivel a folyamat még nem zárult le. Így csak részeredményekről és tervekről számolhatunk be. A várható struktúra elemeit az alábbi ábra szemlélteti: (2. sz. ábra).

9 9 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT A tervezett struktúra 2. sz. ábra Egészségügyi asszisztens Egészségügyi operátor Egészségügyi gyakorlatvezető Egészségügyi menedzser Élelmezésvezető Tehát a jövőben várhatóan ezek a szakok nem alkotnak egységes szakmacsoportot, hanem önállóan jelennek meg. Struktúraváltások A szakképesítések struktúra változása napjainkban kettős. Nevezhetjük külső és belső struktúraváltásnak is a fejlesztési folyamatok kapcsán létrejövő változásokat. Külső struktúrának az egyes szakképesítések egymáshoz való viszonyát nevezzük, belső struktúrának az egyes szakok szerkezeti felépítését. A képzések struktúráját két szempontból érdemes vizsgálni: a tanuló és a képző intézet szempontjából. Mindkét esetben a legfontosabb elem a belső struktúra. A belső struktúra dönti azt el, hogy tanulóbarát e a képzés, vagy nem. Ma a tanulóbarát képzések leglényegesebb kritériuma az előzetesen megszerzett tudás beszámíthatósága. Ezt pedig a moduláris rendszer teszi leginkább lehetővé. hagyományos struktúra fejlesztés alatt álló külső alapképzések szakosító képzések alapképzések ráépülő képzések belső meglévő tudás beszámítása tantárgyi rendszer - tantárgyi rendszer - moduláris rendszer igen moduláris rendszer igen

10 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 10 A belső struktúra kihat a képzések szervezési jellemzőire is. Egészen más beállítódás szükséges a moduláris rendszerben a képző intézetek/szervezetek részéről, mint a hagyományos tantárgyi rendszerű képzéseknél. Képzésszervezés A képzések szervezése a szakmacsoport szakjai vonatkozásában változó feladatokat ró a szervező intézményre, illetve szakemberekre. A jelenlegi képzésszervezési gyakorlat minden elemét hasznosíthatják a szervezők. Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzések körébe tartozó szervezési feladatok és a távoktatási rendszer specialitásai, azon belül is az e-learning forma szervezési sajátosságai is megjelennek ezen szakmacsoporton belül. A szervezési szakmacsoporton belül megtalálhatók a hagyományos formában szervezhető szakok és a távoktatási forma is egészségügyi menedzser szak. További újdonság, hogy az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés felsőfokú végzettségre építhető, tehát főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek és léphetnek be a képzésbe. Az egészségügyi operátor képzés szervezési sajátosságai: A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 22/1996. (VIII.6.) NM rendelet szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül és iskolai rendszerben is szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi Szakképző Iskolák rendelkeznek. A vonatkozó törvények, jogszabályok és egyéb előírások ismeretében induljunk ki a szakmai és vizsgakövetelményekből, hiszen ha figyelmesen olvassuk, minden szükséges információt megtalálunk benne, mind a képzés szervezésére, mind a gyakorlóterület kialakítására, ill. a vizsgaszervezésére vonatkozóan. A képzés tartalmi követelményei Adminisztratív, ügyviteli, valamint számítástechnikai feladatok ellátására kell felkészíteni a tanulókat / hallgatókat oly módon, hogy teljes biztonsággal el tudják látni a leendő munkaköri feladataikat, melyek a következők: 1. Egészségügyi ügyviteli feladatok 2. Informatikai feladatok 3. Jogi feladatok 4. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok 5. Gazdasági feladatok, ezen belül: egészségügyi ügyviteli feladatok ellátása, egészségügyi dokumentumok kezelése, archiválása, egészségügyi szaknyelv alkalmazása, személyi számítógép kezelése, számítógépes hálózatok használata, egészségügyi szoftverek üzemeltetése, adatok előkészítése feldolgozáshoz, adatok bevitele, rögzítése, feldolgozása, információk elektronikus úton történő továbbítása és vétele.

11 11 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT A képzésszervező szervezési feladatai: Iskolai rendszerű képzés szervezésekor A képzésszervezéshez kapcsolódó jogszabályok áttekintése A képzés szervezése a Szakmai és vizsgáztatási követelmény és a Központi Oktatási Program alapján. A képzés nyilvántartásba vétele Személyi és tárgyi feltételek biztosítása Az oktatók kiválasztásánál a központi oktatási programban meghatározottak az irányadók. Szerződéskötés a gyakorlóterülettel a szakmai gyakorlat lebonyolítása céljából. Szabályzók/részfeladatok Közoktatási Törvény, Szakképzési Törvény, Felnőttképzési törvény, Szakmai és vizsgáztatási, Követelmény: (22/1996. (VIII.6.) NM rendelet, 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet (módosított) a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, 91/2002. (IV. 26.) Kormányrendelet (módosított) a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól, 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, Központi Oktatási Program Oktatók biztosítása Gyakorlati feladatok feltételeinek biztosítása. Iskolarendszeren kívüli képzés szervezésekor Felnőttképzési Törvény áttekintése. A képzés szervezése a Szakmai és vizsgáztatási követelmény és a Képzési (helyi) program alapján. Munkaügyi Központ Szerződéskötés a gyakorlóterülettel a szakmai gyakorlat lebonyolítása céljából.

12 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 12 A képzés időütemezése Óraterv kiválasztása a központi oktatási programból A képzésre jelentkezők felvétele Tanulói jogviszony létrehozása a képzésre jelentkezők körében A meglévő ismeretek beszámítása egyéni elbírálás alapján. A képzéshez szükséges tankönyvek, taneszközök lelőhelyének felkutatása, beszerzése. A tanulói nyilvántartások létrehozása, folyamatos vezetése Óraterv elkészítése a képzési (helyi) programnak megfelelően. Képzési szerződés megkötése a képzésbe jelentkezőkkel Az iskolarendszerű képzésben a Népjóléti Minisztérium központi programjának használata kötelező, az iskolarendszeren kívüli képzésben pedig ajánlott segédeszköz a képzési program elkészítéséhez. Tehát az iskolarendszerű képzés esetében a központi oktatási program alapján kell elindulni. Itt segítségünkre vannak a képzés kidolgozott óratervei: 1. 2 éves óraterv (gimnáziumi érettségi után) A képzés idõtartama: 2 év 1 év: 36 hét : 4 blokk (1 blokk=9 hét) össz óraszám: ,5 éves óraterv (világbanki humán orientáló érettségi után) A képzési idõ: 1,5 év A beszámításra kerülõ óraszámok a tantervben megtalálhatók 1. év 36 hét + 2 hét nyári gyakorlat össz. óraszám: ,5 éves óraterv (világbanki informatikaorientáló érettségi után) Képzési idõ: 1,5 év A beszámításra kerülõ óraszámok a tantervben megtalálhatók 1 év 36 hét + 2 hét nyári gyakorlat össz óraszám: éves óraterv (egészségügyi szakközép-iskolai érettségi-képesítõ után) Képzési idõ: 1 év össz óraszám: éves óraterv (gimnáziumi érettségi, egész-ségügyi adminisztrátori végzettség után) Képzési idő: 1 év össz. óraszám: 1611

13 13 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT 6. 1 éves óraterv ( munka melletti képzések esti képzés egészségügyi szakközépiskolai érettségi utáni óraterve) Képzési idő: 1 év heti 2 nap, össz. óraszám: 1218 Az óraterv variációk ilyen gazdag tárházával nemigen találkozunk a központi oktatási programokban. Éljünk a felajánlott lehetőséggel! Iskolarendszeren kívüli képzés esetén képzési program készítése szükséges. A felgyorsult változások mellett ennek a formának megvan az az előnye, hogy korszerűvé tehető. (Mivel a központi oktatási program ma már sok részletében idejét múlta, modernizálása időigényes.) Iskolai szakmai előképzettség: Minden esetben érvényes, hogy a hozott ismereteket az intézmény igazgatója egyedi elbírálás alapján beszámítja / beszámíthatja. Lehetőség van a képzésben résztvevő tudás szintjének felmérésére és a továbbhaladáshoz szükséges feladat meghatározásra a felzárkóztatás érdekében. 1. Az egy éves nappali képzési forma addig volt életképes, amíg az egészségügyi szakközépiskolából közvetlenül vezetett az út az egészségügyi operátorképzésbe. 2. Az esti képzés indítására akkor van remény, ha környezetünkben több egészségügyi intézménynek van szüksége az egészségügyi adminisztráció elektronikus megoldására (pl.: fekvőbeteg osztályok, betegfelvételi irodái, rendelőintézetek, központi kartonozók, házibeteg-ellátó rendszerek, szociális ellátás, önkormányzatok szociális és egészségügyi osztályai, stb.) Ennél a formánál szükséges a munkahely együttműködése, támogató magatartása, hiszen az adminisztrációban dolgozónak kb. heti két alkalommal képzésen kell részt vennie. Fontos, hogy úgy készüljön a beosztása, hogy ez megoldható legyen. 3. Mind az esti, mind a levelező képzés esetében érdemes a Munkaügyi Központokkal együttműködni, hiszen a munkaerő megtartó képzés az egyén számára támogatott (is) lehet. E forma beindításánál javasolt a pillanatnyilag passzív populációt megcélozni, hiszen lehetőség van pl.: GYES alatt szakképesítést szerezni, előre látható munkakör módosítás esetén, számítva egy rövidebb - hosszabb távon bekövetkező változásra. A szakképesítéssel betölthető munkakörök, munkaterületek A képzés megkezdése előtt tájékoztatni szükséges a jelentkezőket arról, hogy milyen területeken, munkahelyeken helyezkedhetnek el az egészségügyi operátori végzettséggel. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások (vagy továbbképzési lehetőségek): számítógép-kezelő, gépíró-, szövegszerkesztő, egyéb irodai jellegű foglalkozások.

14 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 14 A képzésben résztvevők OKJ vizsgája utáni munkaterületek, amelyekben szakemberként alkalmazhatók: kórházak, orvosegyetemek dokumentációs és információs osztálya, kórházak, klinikák számítógépes központjai, gyógyító, fekvőbeteg osztályok, kórházak, klinikák betegfelvételi irodái, rendelőintézetek, központi kartonozók, házibeteg-ellátó rendszerek, szociális ellátás, önkormányzatok szociális és egészségügyi osztályain, fogorvosi szolgálatok adminisztratív munkahelyei, ÁNTSZ. Az élelmezésvezető képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 38/1995. (X.7.) NM rendelet szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi Szakképző Iskolák és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet rendelkeznek. (13/2005. EüM rendelet) Az élelmezésvezető szakképesítés bölcsődék, csecsemőotthonok, gyermekotthonok, szociális otthonok, gondozási központok, óvodák, iskolák, öregek napközi otthonai, népkonyhák, munkahelyek élelmezési üzemeiben, kórházak élelmezési üzemeiben, amennyiben nincs mód dietetikus alkalmazására élelmezésvezető munkakörben, kórházak befejező - tálaló konyháiban, önkormányzatok központi élelmezési üzemeiben történő elhelyezkedésre jogosít. Az élelmezési üzemszervezési, irányítási és ellenőrzési feladataira kell felkészíteni a tanulókat/hallgatókat oly módon, hogy teljes biztonsággal el tudják látni a leendő munkaköri feladataikat, melyek a következők: 1. Étlapot tervezni 2. Étrendeket elkészíteni, 3. Diéták ételkészítési technológiáit alkalmazni, alkalmaztatni, 4. Ügyviteli - adminisztrációs feladatot végezni informatikai eszközöket alkalmazni. A képzésbe lépés feltételeként érettségi vizsgát ír elő a szakmai és vizsgakövetelmény. (Ez régebben problémát okozott azoknak a szakembereknek, akik már évek (évtizedek) óta élelmezésvezetői munkakörben dolgoztak, de nem szerezték még meg a szakmai végzettségüket. Előfordult, hogy befejezett középiskolai végzettséggel rendelkeztek, csak az érettségi vizsgát nem tették le. Ilyen esetben az Egészségügyi Minisztériumtól kérhettek engedélyt a képzésbe lépésre, amit általában meg is kaptak.)

15 15 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT Érdemes felhívni a képzésre jelentkezők, illetve a szakmai vizsgát sikeresen befejezők figyelmét arra, hogy tanulmányaikat folytathatják az élelmezési menedzser szakon. Tehát szakmai továbblépésük nem korlátozott. A képzésszervező általános szervezési feladatai:(lásd az egészségügyi operátor képzésnél leírtakat). Iskolarendszeren kívüli képzés esetén képzési (helyi) oktatási program készítése szükséges. (A helyi oktatási programot szakértővel jóvá kell hagyatni.) A képzés szervezés egyik kardinális feladata a személyi - tárgyi feltételek biztosítása. Amennyiben tisztázott, hogy a helyi oktatási programban megjelölt elméleti és gyakorlati tantárgyakat kik fogják oktatni, valamint rendelkezésünkre áll a (megfelelően felszerelt intézményi és iskolai) gyakorló terület is, meghirdethetjük a képzést. A gyakorlóterülettel a képzőhely együttműködési megállapodást köt, amely kölcsönös előnyöket és garanciát jelent mindkét érdekelt fél részére. Az élelmezés menedzser képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 43/2001. (XII. 18.) EüM rendelet szabályozza. A képzés csak iskolarendszeren kívül szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az egészségügyi szakképző iskolák és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet, valamint a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (Békéscsaba, Andrássy út 22.) rendelkeznek. Az élelmezési menedzser szakképesítés a társadalmi étkeztetés területén, oktatási intézményekben, gondozási központokban, egészségügyi ellátás területén: egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények központi és befejező-tálaló konyháiban; fegyveres testületek és sportolók élelmezésében; munkahelyi és üzemi étkeztetésben; vendéglátásban történő elhelyezkedésre jogosít. A képzésszervező feladatai Különböző élelmezési feladatokat ellátó egységekben az élelmezési üzem szervezési, irányítási és ellenőrzési feladataira kell felkészíteni a tanulókat / hallgatókat oly módon, hogy teljes biztonsággal el tudják látni a leendő munkaköri feladataikat, melyek a következők: 1. A társadalmi étkeztetés területén: csecsemőotthonokban, bölcsődékben, óvodákban, napközi otthonos óvodákban,

16 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 16 gyermekotthonokban, oktatási intézményekben, általános iskolai napközi otthonokban, menzán, általános és középiskolai diákotthonokban, kollégiumokban, gondozási központokban, szociálisan rászorulók étkeztetésében, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben, bentlakást nyújtó intézményekben, rehabilitációs nappali ellátást nyújtó intézményekben, szociális konyhákban vagy népkonyhákban. 2. Egészségügyi ellátás területén: egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények központi és befejező-tálaló konyháiban. 3. Fegyveres testületek és sportolók élelmezésében 4. Munkahelyi és üzemi étkeztetésben 5. Vendéglátásban A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok: Táplálkozás-egészségügyi ismeretek alkalmazása. Népegészségügyi program elősegítése. Minőségügyi és minőségirányítási feladatok végzése. Szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása, ellenőrzési feladatok ellátása, teljesítmény értékelése. Humánmenedzsment tevékenység végzése. Jogi és etikai ismeretek alkalmazása. Gazdálkodás, tervezés és költségvetés alapismereteinek alkalmazása. Információs technikák, informatikai ismeretek alkalmazása. Marketingmenedzsment tevékenység végzése. A képzésszervező általános szervezési feladatai:(lásd az egészségügyi operátor képzésnél leírtakat). A képzés szervezés egyik kardinális feladata a személyi - tárgyi feltételek biztosítása. Amennyiben tisztázott, hogy a képzési programban megjelölt elméleti és gyakorlati tantárgyakat kik fogják oktatni, valamint rendelkezésünkre áll a (megfelelően felszerelt intézményi és iskolai) gyakorló terület is, meghirdethetjük a képzést. A gyakorlóterülettel a képzőhely együttműködési megállapodást köt, amely kölcsönös előnyöket és garanciát jelent mindkét érdekelt fél részére. A képzésbe lépés feltételeként érettségi vizsgát ír elő a szakmai és vizsgakövetelmény az iskolai végzettség kategóriában. További feltételek: szakmai előképzettség diétetikus vagy élelmezésvezető szakképesítés és négy év szakmai gyakorlat a szakmai előképzettségnek megfelelő munkakörben.

17 17 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT Tehát a képzés egyfajta továbbképzési lehetőség a diétetikusok és az élelmezésvezetők számára. Szakmai munkájukban fejlődhetnek, ismereteiket gyarapíthatják. Elsősorban a szervezési, menedzselési területeken szerezhetnek új ismereteket. Az egészségügyi menedzser képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 15/2000. (V.31.) EüM rendelet szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül szervezhető. Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi szakképző iskolák és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetet rendelkeznek. Az egészségügyi menedzser szakképesítés az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények osztályain és részlegein történő elhelyezkedésre jogosít. Az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények osztályain, részlegein ápolási, gondozási, rehabilitációs, asszisztensi szakmai tevékenységgel kapcsolatos vezetői, szervezői feladatokat lát el. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok: vezetési, szervezési, tervezési feladatok ellátása, a munkavégzés megfelelő minőségének a biztosítása, a szakterületére vonatkozó jogi, etikai, szakmai normák betartatása, érvényesítése, a humán erőforrások hatékony felhasználása és koordinálása, a szolgáltatást igénybevevők érdekeinek támogatása, az általa vezetett terület képviselete, kapcsolatot tartó és közvetítő szerep betöltése az ellátási folyamat szereplői között, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. A képzésszervező általános szervezési feladatai:(lásd az egészségügyi operátor képzésnél leírtakat). Iskolarendszeren kívüli képzés esetén képzési program készítése szükséges. Amennyiben tisztázott, hogy a programban megjelölt elméleti és gyakorlati tantárgyakat kik fogják oktatni, valamint rendelkezésünkre áll a (megfelelően felszerelt intézményi) gyakorló terület is, meghirdethetjük a képzést. A gyakorlóterülettel a képzőhely együttműködési megállapodást köt, amely kölcsönös előnyöket és garanciát jelent mindkét érdekelt fél részére. A képzésbe lépés feltételeként középiskolai végzettséget ír elő a szakmai és vizsgakövetelmény az iskolai végzettség kategóriában. További feltételek: szakmai előképzettség középfokú vagy felsőfokú egészségügyi szakképesítés és négy év szakmai gyakorlat a szakmai előképzettségnek megfelelő munkakörben.

18 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 18 A képzés sikeres befejezése után is lehetősége van a szakembernek a szakmai továbblépésre, hiszen ennek a szaknak van főiskolai változata is. A képzésszervezés speciális feladatokat is róhat a szervező intézményre. Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet távoktatási formában szervezi a képzést és ma már e- learning változata is működik. A távoktatás szervezése megfelelő technikai hátteret feltételez. Az e-learning szervezési forma sajátosságai A lifelong learning elve napjainkban egyre jobban érvényesül. A felnőttek tanulási jellemzőiből és motiváltságából adódik, hogy olyan oktatási formát választanak, amelyek rugalmasak és segítik az egyéni és társadalmi mobilitásban. Mindemellett fontos követelmény az egyéni tanulási ütem, az időütemezés lehetősége, hiszen gyakran család és munka mellett folytatják a tanulást. A távoktatás ezért napjainkban egyre nagyobb szerepet játszik. A távoktatás sajátos jellemző: Középpontjában a személy (tanuló) áll. A képzésben résztvevő egyéni igényeire épül, flexibilis (rugalmas). A tutor - tanuló viszony célja a követelmények elsajátításában a tanuló támogatása, segítése, tanácsadás, a tanulók önállóságának motiválása és biztosítása. Az egyenrangúság igénye, a szimmetrikus, partnerviszony érvényesül. Feed back (visszacsatolás) biztosítása nagy jelentőséggel bír. Mivel aránylag kevés idő jut a személyes kapcsolatokra, ezért a különböző módon történő üzenetváltások jelentősége felértékelődik. Módszertanilag a kérdezés egy fontos eszköz, ezért a kérdezés művészetére meg kell tanítani a tanulókat. Jelenleg a kapcsolattartás a személyes konzultáción túl az alábbi eszközök révén valósulhat meg: o telefon, o fax, o postai levél, o internet. A szinkron távoktatási rendszerben a tanítás-tanulás és az ehhez tartozó kommunikáció egy időben történik. Erre lehetőséget biztosít, pl. a videokonferencia rendszer. Az aszinkron távoktatási rendszerben a kommunikatív kapcsolatok térbeli és időbeli távolságokban zajlanak a tanulók, tutorok és a távoktatási központ között. Az előzőeken túl számítani lehet technológiai, pszichológiai és szocio-kulturális jellegű távolságokra is. A papír alapú távoktatás esetén személyes konzultáció biztosított. Ennek keretei többnyire előre meghatározottak, ütemezettek. A konzultáció megszervezése a tutor feladata. A tutorálás a távoktatási program résztvevőivel történő rendszeres kommunikációt és az így szerzett információk feldolgozását, visszacsatolását jelenti egyrészt a tanulók részére, másrészt a program koordinátorainak. A személyes kapcsolattartás jelentősége ebben a képzési formában is nagy. A tutori konzultáció célja: a résztvevők motiválása, eszmecsere a tananyagról,

19 19 SZERVEZÉSI SZAKMACSOPORT egyes részek részletes elmagyarázása (melyek megértése több tanulónak is nehézséget jelentett), a résztvevők egymással való találkozásának és információcseréjének biztosítása. Fontos, hogy mindenki szót kapjon, legyen lehetőség a kérdések feltételére. A tutorálás alkalmával a tanulók szóbeli kifejező készségének fejlesztésére is lehetőség nyílik. A tutornak szakmailag és pedagógiailag megfelelően felkészültnek kell lenni, a foglalkozás megtervezése elengedhetetlen. Mindemellett a tutornak rugalmasan alkalmazkodni kell a tanulók igényeihez. A munkamódszer gyakori változtatása ebben a formában is segíti a képzésben résztvevők aktivitását. A tanulókkal legalább egyszer célszerű négyszemközti kommunikációt folytatni. Olyan kapcsolatot kell kialakítani, melyben a tanuló szívesen elmondja problémáit. A beszélgetést bármely fél kezdeményezheti. Az e-learning formánál a tanuló az internet segítségével tartja a kapcsolatot a tutorral. Ennek több formája lehetséges. A kommunikáció például az -en keresztül történhet, azonban a technika ma már lehetőséget teremt az interaktív kommunikációra, pl. a chat-elésre, a videokonferencia által kínált lehetőségek kiaknázására. A tanuló egyéni tanulási ütemének megfelelően halad (bizonyos előre meghatározott keretek között). Napjaink újabb távoktatási formája a b-learning, vagyis a kevert formájú távképzés. Ebben az e-learning hagyományos elemei mellett teret kapnak a papír alapú tananyagok és taneszközök is. Így a tanulókat többféle eszköz segíti a tanulási folyamatban és a tananyag csak azon elemei kerülnek elektronikus feldolgozásra, amelyek szemléltetőek és folyamatokat is ábrázolnak. A légújabb kutatások szerint ez a forma a legkedveltebb és a leghatékonyabb a távoktatási formák között. A fentiekből következik, hogy a képzés szervezése egészen más feladatokat ró a szervezőkre, mint a hagyományos formák esetén. A technikai feltételek biztosítása alapfeladat, e nélkül el sem indulhatnak az ilyen jellegű képzések. A tananyag elektronikus és papír alapú formájának biztosítása szintén alapfeladat. A szervezőknek elsősorban tutorokat kell biztosítani, amikor a személyi feltételeket tekintik át. A tutorokhoz pedig be kell osztani a tanulókat, lehetőleg úgy, hogy egy tutor 6-7 tanulónál többel ne foglalkozzon. A tutori munka különleges felkészültséget feltételez, nem biztos, hogy az a pedagógus/andragógus, aki a hagyományos tanórai munkában kiváló teljesítményt nyújt, ugyanolyan jó tutor is lesz. Ezért célszerű kiképezni erre a sajátos feladatra a pedagógusokat/szakembereket. (A tutorálás egyik alapvető különbsége a tanítással szemben, a tanuló olyan mértékű segítése, hogy önállóan tudja elsajátítani a szükséges ismereteket, és legyen képes a tutorral konzultálni a tananyag témakörein belül. Tehát a konzultáció a lényeg. Másik fontos eleme a tutorálásnak az időben való reagálás a tanulók kérdéseire. A válaszok nem tűrnek halasztást, ezért a jó tutor minden hozzá intézett kérdésre lehetőleg 24 órán belül válaszol.) A rendszeres tutori konzultációkat ki kell egészíteni személyes találkozásokkal is. Egy képzés ideje alatt legalább kétszer (esetleg háromszor) is célszerű központi konzultációt szervezni a tanulóknak és a tutoroknak. Az első alkalom a képzés indításakor indokolt, ahol találkozhatnak a tanulók a tutoraikkal, majd a képzés végén egy záró konzultáción megbeszélhetik a még esetleg felmerült kérdéseiket, gondjaikat elsősorban a szakmai vizsgára vonatkozóan. Ebből következik, hogy a képzést szervezőnek nem órarendet kell készíteni, hanem a konzultációk időpontját és helyszínét kell meghatározni, valamint a szükséges számonkérések módját, tartalmát és időintervallumát kell beosztani az adott képzés követelményei alapján.

20 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 20 Az egészségügyi menedzserképzés moduláris felépítésű. A modulok egymás utánisága meghatározott az oktatási program szerint. A képzés szervezésénél ezt is figyelembe kell venni. Tehát a modulok tanulásának sorrendiségét előre tudatni kell a tanulókkal. Ugyancsak illik előre tudatni azt, hogy a modulvizsgákat milyen időintervallumban tehetik le a tanulók. Továbbá biztosítani kell, hogy a tanulók egyéni ütemben haladhassanak a tanulással bizonyos időkeretek között. (Az egyéni eltérések gyorsabb, lassabb haladás a tutor és a képzésben résztvevő közti alku alapján lehetségesek.) A képzésszervezéshez szorosan hozzátartozik a tanulók értesítése minden olyan eseményről, amely a tanulási folyamatukkal kapcsolatos. Az egészségügyi gyakorlatvezető képzés szervezési sajátosságai A szakképesítés OKJ azonosítószáma: A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 43/2001. (XII. 18.) EüM rendelete szabályozza. A képzés iskolarendszeren kívül szervezhető. A képzést az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet regionális rendszerben, pályázati támogatással végzi (Budapest, Szeged, Pécs, Nyíregyháza). Vizsgaszervező jogkörrel az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet rendelkezik. A képzésszervező feladatai Felkészíteni a képzésben résztvevőket arra, hogy a rájuk bízott tanulóknak képesek legyenek átadni az egészségügyi ellátást, gondozást nyújtó szakma gyakorlásához szükséges ismereteket, gyakorlati módszereket. Egészségügyi gyakorlatvezető az ápolás, gondozás, rehabilitáció területén a gyakorlati oktatás (képzés) keretében, az oktatási dokumentumoknak megfelelően felkészíti a tanulókat/hallgatókat választott hívatásuk gyakorlására, és elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet biztosításában, részt vesz különböző képzési formák, továbbképzések szervezésében, lebonyolításában. A klinikai demonstrációs egységekben, az egészségügyi szakképzések területi gyakorlatainak színhelyein magas szintű szakmai és pedagógiai ismeretekkel végzi munkáját, melynek során szervezi és irányítja a rábízott tanulók/hallgatók klinikai demonstrációs egységekben letöltendő gyakorlatait. Segíti a szakmai gyakorlati vizsgák megszervezését, lebonyolítását, értékeli az általa vezetett tanulók teljesítményét. Pedagógiai ismeretei birtokában demonstrációs tantermi gyakorlatokat is képes vezetni. Munkáját az általános és szaketikai normák betartásával végzi. Az egészségügyi gyakorlatvezető felkészítése arra, hogy képes legyen a rábízott tanulókat a szakmai tevékenység modellálásától az önálló munkavégzésig eljuttatni.

Szakmacsoportos módszertan Ápolói szakmacsoport

Szakmacsoportos módszertan Ápolói szakmacsoport TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 51. Szakmacsoportos módszertan Ápolói szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Kovács Tünde Tóth Lászlóné Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek

III. melléklet. OKJ monitoring vizsgálat. Kérdőívek III. melléklet OKJ monitoring vizsgálat Kérdőívek 1. kérdőív - Vélemény az áttérés sikerességéről III. melléklet 1.1. A modulrendszerű képzésre való áttéréshez (program-átalakítás, új rendszerű vizsgák)

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény változásai Tanulószerződés már a 9. évfolyamon

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 105. sorszámú Pantomimes megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 07 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 140 01 1.2.

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS,

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34-762-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben Váradi Antal szakmai főtanácsadó 4. elearning Fórum 2004. június 16. Informatikai és hírközlési szakképzés jelenlegi legfontosabb feladatai Az IHM - 2004.

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben