PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁTVILÁGÍTÁSÁNAK EREDMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁTVILÁGÍTÁSÁNAK EREDMÉNYE"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁTVILÁGÍTÁSÁNAK EREDMÉNYE 1. A Rendelőintézet bevétele és költsége Bevétel: A vizsgált időszakban a TVK és a teljesítmény az alábbiak szerint alakult: Teljesítmény és TVK alakulása hó Német pont (Ezer Pont) jan. febr. márc. április május június július aug. szept. Teljesítmény TVK Különbözet okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. május június A teljesítmény trendje év óta enyhén növekvő, különösen évben haladja meg a teljesítmény a TVK-t. Míg 2010-ben 12,2 %-kal alakult TVK felett, addig év I. félévében 14,5 %-kal, s ez at eredmény kedvezőnek mondható. Megállapítható, hogy az Intézet bevétele a viszonylag jó TVK-nak köszönhetően képes fedezni a felmerülő alapköltségeket. 1

2 Ahhoz, hogy ez a jövőben is biztosítva legyen,szükségesnek tartom a közreműködők elszámolásának felülvizsgálatát. Megállapítások: A szakmák finanszírozása nem tükrözi a kapacitásuk és betegforgalmuk mértékét. Bizonyos szakmák jobban kódoltak, így a szakorvosok magasabb bevételhez juthatnak, míg más szakmák ugyanakkora betegforgalom mellett is alacsonyabb bevételt tudnak csak elérni. Ezt az egyenlőtlenséget intézeti szinten lehet valamennyire kezelni, de ez újabb másfajta problémákat vet fel. Az eddigi közreműködői díj megállapításánál a teljes intézeti költségből túl nagy hányad maradt a szét nem osztott bevételekhez képest. 6. havi kifizetett közreműködői díjak összesen 10,6 millió Ft. A teljes OEP bevételpedig 18 millió Ft volt, azaz 60%-a a bevételnek kifizetésre is kerül. A és évi I. féléves teljesítményeket összevetve látható, hogy a teljesítmények 4,5 %-kal emelkedtek, a bevételek ennél magasabb 6 %-os mértékben növekedtek, tekintettel a degressziós finanszírozás bevezetésére. I-VI. - I-VI. havi teljesítmény alakulása I. f.év I. f.év 2

3 AzOEP bevételek kasszánkénti megbontása a következő: I. félév Járóbeteg ellátás bevétele Laborkassza teljesítmény díj Védőnői ellátás bevétele Gondozás-szűrés bevétele Iskola egészségügy finansz Összes bevétel: Két évet grafikonon ábrázolva látható, hogy a bevétel százalékos megoszlása nem változott, a két évben megegyező, a fő bevételi forrás a járóbeteg ellátásból származó bevétel, aránya 74 %, e mellett kiemelkedő a laborkassza 10 %-os és a védőnői ellátás 12 %-os bevétele. 3% 1% 12% 3% 1% 12% 10% 10% Járóbeteg ellátás bevétele Laborkassza teljesítmény díj Védőnői ellátás bevétele Gondozás-szűrés bevétele Iskola egészségügy finansz 74% 74% A 2012-es évre vonatkozóan egy komoly bevételkiesés vált nyilvánvalóvá. A kft. nem nyújtott be számlát a Püspökladányi Önkormányzatnak a gyermekorvosok által kifizetett, ill. a valós rezsiköltség közötti különbségre vonatkozóan, melynek kifizetését az önkormányzat és a gyermekorvosok között fennálló szerződés értelmében az önkormányzat magára vállalta. Ez a tétel hozzávetőlegesen Ft. 3

4 Költségek A költségeknél a közreműködőkre mindössze 2,5 millió Ft hárult, míg a Rendelő havi összköltsége kb.7-8 millió Ft (közreműködői kifizetések nélkül). A bevételből való részesedés tehát nem áll arányban a költségekből való részesedéssel. Nincs szükség arra, hogy ez a részesedés ugyanolyan arányú legyen (bevételből és költségből is hasonló %-ban részesüljenek a közreműködők), elegendő, ha a Rendelőintézet eredménye nem minuszos, illetve az elvárásoknak megfelelő eredménnyel zárjon. Költségek és ráfordítások: Jogcím I.félév átlagos havi költség Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Alvállalkozói teljesítés Bérköltség Egyéb személy jellegű ráfordítások Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások* Összes költség és ráfordítás: Forrás: Könyvelés Az átvilágítást követően mérlegelt javaslatok: Megnéztük, hogyan lehetne a szakmák között egy igazságos, betegforgalmat, kapacitást, saját költségeket figyelembevevő elszámolási rendszert kialakítani. Többféle módszer találtunk lehetségesnek: 4

5 A havi Intézeti TVK keret + 20%-ot kellene szétosztani a szakmák között, mint minimálisan elvárt teljesítmény. A teljesítményük teljes egészében finanszírozásra kerülne azintézményi pontértékkel. Az így kapott bevételüknek azonban csak bizonyos %-át kapnák meg. Ez a százalék függne a fent felsorolt paraméterektől, és a visszatartás tartalmazná a ráeső költségeket. Amennyiben nem teljesíti a minimálisan elvárt TVK-t szintén pénzvisszavonással járna. A jelenlegi elszámolási mód maradna, de új TVK szétosztással, valamint az eddigi 5%-os amortizációs költség terhelést érdemes lenne emelni. Új TVK keretek, intézményi pontérték finanszírozással, megnövelt költségviseléssel. Mindhárom eljárás lényege a kifizetések csökkentése, hiszen I. félévében a fenti táblázatból látható, hogy a költségek 50%-a a közreműködői díjakból származtak. Mindent összevetve végül amellett döntöttünk, hogy a második verziót alkalmazzuk. A szakorvosokkal hosszan egyeztettünk, s egy orvos kivételével mindenki aláírta a módosított szerződést. 2. Betegforgalommal, kódolással kapcsolatos észrevételek, javaslatok: Orvostörzs (OBP) Az orvos heti maximális lejelenthető szakorvosi órája 60. Mivel volt olyan szakorvos, akinek a heti megterhelése meghaladta a 60 órát, változtatni kellett a működésen. Szakrendelések betegforgalma A Szakrendelő jó TVK-t kapott, ezért jól finanszírozottnak tekinthető, ugyanakkor még vannak tartalékok, hiszen a 20%-os degressziós sáv nincs kihasználva.van olyan szakma, mely bőven tudna javítani a kódoláson, ill. több beteget is el tudna látni, azonban a TVK miatt, erre jelenleg nincs mód. A szakorvosokkal egyeztetve a lehetséges és érdemleges változtatásokat megtettük. Mivel a tüdő szakorvosi és tüdőgondozói ellátást nyújtó kolléganő jelezte, hogy közreműködő szerződését meg kívánja szüntetni, s a szakorvosi tevékenységet megbízási szerződés keretében, s kizárólag az ő tevékenységére vonatkozón szeretné ellátni, át kellett szerveznünk ezt az ellátási formát. A korábban a doktornő Bt-jében alkalmazott asszisztensnőket átvette a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft, a 5

6 doktornővel pedig megbízási szerződést kötött. A kft. számára ez a változás nem volt előnyös, ugyanakkor a tevékenységet mindenképpen el kell látnunk a jövőben is, így kompromisszumok megkötésével folytatjuk a tevékenységet. 3. Bérleti és Közreműködői szerződésekkel kapcsolatos észrevételek összefoglalása: Általános észrevételek A előtt kötött szerződések esetében a társaság névváltozása ( Nonprofit Kft. ) nem került átvezetésre a szerződéseken. Bérleti szerződések A bérlemények bérelt helyiségek - elhelyezkedésének egzakt megfogalmazása, alapterülete jellemzően hiányzik az egyes bérleti szerződésekből. A szerződések nem következetesek abban a tekintetben, hogy a bérleti díj és a rezsi költségek külön, vagy együtt (bérleti díj, mint átalánydíj) kerül számlázásra. Nem állapítható meg a szerződésekből, hogy az alapterületekkel, használt eszközökkel és az igénybevétellel (óraszám) arányos-e a bérleti díj és a rezsi költség, illetve melyek a díj megállapítás elvei az átalánydíjként alkalmazott bérleti díjnál. A bérleti díjak tekintetében az infláció követést a szerződések nem tartalmazzák. Indokolt egységes megoldást alkalmazni a bérleti díj (helyiség és vagyontárgyak) és a pontosan meghatározandó rezsi költségek (jellemzően hiányos, vagy nem meghatározott a rezsi költség fogalma pl. áram, víz, csatorna, fűtés díj, telefon költség, takarítás, portaszolgálat, rovarirtás, kommunális és veszélyes hulladék szállítás, kezelés, textília mosatás, adminisztratív szolgáltatások stb. az egyes bérbeadásoknál) megfizettetése tekintetében figyelembe véve a Kft-nek a bevétel növeléséhez és az ár-érték arányos szolgáltatás biztosításhoz fűződő üzleti érdekeire. A fenti tartalmú bérleti szerződések vagyonvédelmi és üzleti szempontból kifogásolhatóak, azért felülvizsgálatuk indokolt. Közreműködői szerződések 6

7 A partnerek beazonosításához szükséges adatok esetenként (adószám, cégjegyzékszám, stb) hiányoznak a közreműködői szerződéseknél. A közreműködői szerződésekben nem meghatározott a szakorvosi tevékenység, az 1. melléklet, amelyben a szakorvosi tevékenység és az óraszám kerül meghatározásra, nem állt rendelkezésre. Az iskolaorvosok és a privatizált alapellátási egységek tekintetében vizsgálandó, van-e olyan megállapodás (esetleg Önkormányzati rendelet, Képviselő-testületi döntés) amelyben az Önkormányzat, a privatizált alapellátási egységek és a Kft. között szabályozza az ingatlan- és eszközhasználatot, esetleg a felújítással, beruházással stb. összefüggő technikai és pénzügyi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket. Tekintettel arra, hogy a közreműködői jogviszony (Ptk megbízási szerződés) és a bérleti jogviszony (Ptk. bérleti szerződés) külön-külön szerződés típus, más szabályozási körrel, ezért jogi, üzleti és adójogi szempontból egyaránt indokolja ezen megoldás megváltoztatását, a külön levonásra kerülő, illetve a partner által fizetendő tételek önálló és egzakt tartalmú szerződésbe foglalását. Több szerződésből hiányoznak a működési engedélyre, a folyamatosan fenntartandó felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó adatok, ezért ellenőrizendőek a közreműködők ezen adatai, elsődlegesen amennyiben az külön nem áll rendelkezésre a dokumentumok bekérésével. A fentiek alapján a közreműködői szerződéseket átfogalmaztuk, egységesítettük. Az új szerződések sokkal egzaktabb módon képviselik a Kft. igényeit, ill. jogi szempontból megfelelőek. 4. Egyéb észrevételek 4.1. Tisztaság, rend A rendelőintézetben megfigyelhető állapotok messze nemvoltak kielégítőek. A takarítás rendjében, minőségében komoly hiányosságokat észleltünk. Mivel egy egészségügyi intézménnyel kapcsolatban alapvető elvárás a tisztaság, komoly átszervezést, ill. szükség esetén személyi cseréket is véghez kell vinni a közeljövőben. A jövőre vonatkozó javaslatok: Elbocsátás, ill. új munkaerő felvétele. 7

8 Munkaidő átszervezés o o o A délutáni, ill. esti órák jobb kihasználása a munkaidő befejeztvel sokkal hatékonyabban lehet majd dolgozni. Hétvégi napokon történő munkavégzés bevezetésének mérlegelése. Takarító szerek, vegyszerek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése, a beszerzések racionalizásása. A fentiek közül a következők valósultak meg eddig: - Egy részállású takarítónőt elbocsátottunk, - Két korábban is itt dolgozó takarítónőt magsabb órazsámban alkalmazunk. - Csoportvezetőt neveztük ki. - A munkaidő rendjét megváltoztattuk. A változások eredényeként lényegesen nagyobb a tisztaság és rend, mint korábban Beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok A rendelőintézetben közreműködőként dolgozó szakorvosok gyógyszer, vegyszer, ill. egyéb szükséges anyagok beszerzései a korábbi időszakban egyéni módon történtek. Felmérve az igényeket arra jutottunk, hogy a jövőben (1-2 szakrendelés kivételével, akik elhatárolódtak ettől a lehetőségtől) érdemes lenne a beszerzéseket központilag intézni, hiszen így az orvosok válláról levehető lenne ez a szervezési teher, ugyanakkor kisebb költséggel, nagyobb megtakarítással, adott eseteben jobb minőségű anyagok beszerzésére lenne mód. A gyógyszer megrendelés a rendelő saját patikáján keresztül történhetne, mely plusz bevételt jelentene a patika, ill. áttételesen a rendelő számára is Várólista, előjegyzés A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatásai közül a bőrgyógyászat, a sebészet, a kardiológia, a belgyógyászat, a röntgen és ultrahang diagnosztika szakrendelések rendelkeznek várólistával. A kardiológia szakrendelésen a mindenkori várólista átlagosan 3, a röntgen és ultrahang diagnosztikán 2, a többi szakrendelésen átlagosan 1 hét. VIP ellátás, ill. co-paymentes szolgáltatás bevezetésével a várólisták arányát csökkenteni lehetne, hiszen jelenleg a TVK gátolja a korlátlan betegellátást. 8

9 Mindenképpen hasznos lenne előjegyzési rendszer bevezetése, mellyel egyszerűbbé, hatékonyabbá tudnánk tenni a betegellátást Terület és szolgáltatás bővítés Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló terület részben a gyógyszertár kialakítása miatt nagyon szűkös, mindenképpen indokolt a részvétel olyan pályázatokon, mely lehetővé teszi az épület átalakítását, ill. bővítését. A meglévő szolgáltatások mellett számos olyan szolgáltatás bevezetése lenne célszerű, mely magsabb színvonalon, rövidebb várakozással és nagyobb betegeszám kiszolgálásával egészítené ki a betegellátást. Ilyen szolgáltatás lehet pl. az otthoni betegmonitorozás, különböző telemedicina szolgáltatás bevezetése, fizioterápiás eljátások alkalmazása, egyéni és csoportos pszichoterápia alkalmazása. 5. Összefoglalás A fentiek alapján elmondható, hogy számos változtatás indokolt a kft. működésében, melynek egy részét már megvalósítottuk, ugyanakkor sok még a teendő. Egyik legfontosabb teendőnek a bérleti, közreműködői és megbízási szerződések rendbetételét tartom, melyhez az önkormányzat, az alapellátásban dolgozó orvosok, ill. a közreműködő szakorvosok segítségére, megértésére és kooprációjára is elengedhetetlen szükségünk van. Püspökladány, Február 20. Dr. Ficzere Andrea Ügyvezető Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 9

Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről a könyvelés auditált adatai nélkül

Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről a könyvelés auditált adatai nélkül Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 213. évi működéséről a könyvelés auditált adatai nélkül Készült: 214. március Bizalmas! Kizárólag belső használatra! 1 I. Betegforgalom

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12.

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Adatok összehasonlíthatósága,

Részletesebben

FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI JELENTÉS

FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI JELENTÉS Mátrai Istvánné Postacím: 4431 Nyíregyháza Kamarai tag könyvvizsgáló Szivárvány utca 53. Kamarai tagsági szám: 002001 Tel/fax: 06-42-436-180 Mobil: +36-20-9525-485 E-mail: magika@matrai.hu FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI

Részletesebben

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014 évi munkájáról Előzmények A Vecsési Szakrendelő 1984-ben készült el, 8 munkahelyes szakorvosi rendelőként (1. ábra). (1. ábra) Az 1982-ben készült építési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038

Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 Szakmai beszámoló ÁROP-1. A.5-2013-2013-0038 McMillan & Baneth Kft és Clarity Consulting Kft 1/26 Tartalom 1 A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 3 2 A PROJEKT CÉLJA 4 3 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRA AKTUÁLIS HELYZETE,

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről Előterjesztő: Előkészítők: Véleményezi: Ügyiratszám: 390-4/ 2014. Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója SALGÓTARJÁN 8. sz. napirendi pont 53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: dr. Barta László B E S Z Á M O L Ó a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi,

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2012. évi költségvetési hiánya 46 923,2 millió forint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata Melléklet a /2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozathoz Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata a "Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

Az OEP információs rendszere, mint az ágazati információs rendszer része

Az OEP információs rendszere, mint az ágazati információs rendszer része Az OEP információs rendszere, mint az ágazati információs rendszer része Dr. Pál Miklós, Krivácsy Zsolt, OEP, Váradi Imre, Országos Alapellátási Intézet Jelenleg az ágazati informatika nem mutat egységes

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Döntés-előkészítő dokumentum. Budapest, 2010. november 15.

Döntés-előkészítő dokumentum. Budapest, 2010. november 15. A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő és a Városi Sportcsarnok és Létesítményei intézmények potenciális jogi átalakításának vizsgálata, valamint e két intézmény és a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Élelmezési szolgáltatás outsourcing megoldása: kórházi tapasztalatok egy eset kapcsán

Élelmezési szolgáltatás outsourcing megoldása: kórházi tapasztalatok egy eset kapcsán Élelmezési szolgáltatás outsourcing megoldása: kórházi tapasztalatok egy eset kapcsán Móroczné Dr. Tóth Ildikó Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Megyei Kórház A cikk szerzôje megvizsgálta,

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben