2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 1. KIVONAT Széles körben elismerik az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődése (continuous professional development, CPD) és az egész életen át tartó tanulás (life-long learning, LLL) fontosságát. A CPD és az LLL segít a szakmai tevékenység naprakész művelésének biztosításában, hozzájárul a betegek gyógyulásához, és növeli a szakmák iránti közbizalmat. A CPD nemzeti értelmezései az eltérő megközelítések gazdag választékát kínálják, és lehetőségeket teremtenek az ajánlások és a legjobb gyakorlatok azonosítására az EU-ban. Ez az EU egészségügyi programja keretében támogatott felmérés az EU és az EFTA 28 országában az orvosok, ápolók, fogorvosok, szülésznők és gyógyszerészek folyamatos szakmai fejlődésének és egész életen át tartó tanulásának egyedülálló feltérképezését és áttekintését foglalja magában. Ismerteti a témával kapcsolatos rendelkezéseket, áttekinti a hozzáférhető szakirodalmat, szemlélteti egy egész Európára kiterjedő felmérés és szakértői műhelykonferencia eredményeit, valamint áttekintést nyújt a CPD-re vonatkozó uniós és európai szintű kezdeményezésekről. A felmérés azonosítja az európai szintű együttműködés és a legjobb gyakorlatok cseréjének erősítésére szolgáló szakpolitikai ajánlásokat, valamint nyomatékosítja, hogy erőfeszítéseket kell tenni többek között a főbb felismert akadályok, azaz az idő- és erőforráshiány leküzdése érdekében, hogy minden egészségügyi szakember vállalhassa a CPD-t. Az ajánlások a CPD-vel, valamint annak a betegbiztonsághoz és az ellátás minőségéhez való viszonyával kapcsolatos további kutatások szükségességét is megfogalmazzák.

2 2 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU-ban az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődése (CPD) és egész életen át tartó tanulása (LLL) iránt erősödik a szakpolitikai érdeklődés. A CPD és az LLL segít a szakmai tevékenység naprakész művelésének biztosításában, hozzájárul a betegek gyógyulásához, és növeli a szakmák iránti közbizalmat. A CPD nemzeti értelmezései az eltérő megközelítések gazdag választékát kínálják, és lehetőségeket teremtenek az ajánlások és legjobb gyakorlatok azonosítására az EU-ban. Ennek értelmében az Európai Bizottság szerződést kötött az Európai Fogorvosok Tanácsa (Council of European Dentists, CED), az Ápolási Egyesületek Európai Szövetsége (European Federation of Nurses Associations, EFN), az Európai Bábaszövetség (European Midwives Association, EMA), az Európai Közegészségügyi Szövetség (European Public Health Alliance, EPHA), az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) szervezeteknek az Európai Orvosok Állandó Bizottsága (Standing Committee of European Doctors, CPME) által vezetett konzorciumával, hogy az EU egészségügyi programjának finanszírozásával végezzen egy 12 hónapos felmérést öt egészségügyi szakma (orvosok, ápolók, fogorvosok, szülésznők és gyógyszerészek)1 CPD-vel és LLL-lel kapcsolatos helyzetének vizsgálatára és feltérképezésére 31 EU/EGT/EFTA országban. Ez az első olyan felmérés, amely a fogorvosokkal, orvosokkal, ápolókkal, szülésznőkkel és gyógyszerészekkel közösen kerül kidolgozásra, és lehetővé teszi a CPD több szakmát átfogó megközelítésének megvitatását. A 2013 októberében indult felmérés céljai: A CPD-modellek, -megközelítések és -gyakorlatok számbavétele az egészségügyi szakemberek számára annak leírásával együtt, hogy ezek hogyan épülnek fel, valamint hogyan történik a finanszírozásuk az EU-28 és az EFTA/EGT országokban; Az egészségügyi szakembereket képviselő szervezetek és a döntéshozók, valamint az engedélyező és a szakmai testületek közötti vita megkönnyítése az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődésével (CPD) kapcsolatos információk és gyakorlatok megosztása, valamint annak megfogalmazása céljából, hogy Európa betegeinek érdekében milyen előnyei lehetnek az európai együttműködésnek ezen a területen. EU-szinten több jogi dokumentum foglalkozott a CPD-nek a betegbiztonság védelmében betöltött szerepével a határokon átnyúló mobilitással összefüggésben. Ide tartozik többek között a Tanács ajánlásában a betegbiztonságról, beleértve az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről és szabályozásáról, a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv, és a legutóbb nemrégiben a szakmai képesítések elismeréséről szóló, a 2005/36/EK irányelvet módosító 2013/55/EU irányelv, amely szerint a tagállamoknak a folyamatos szakmai fejlődés ösztönzésével kell biztosítaniuk, hogy az egészségügyi szakemberek képesek legyenek ismereteik frissítésére a biztonságos és hatásos gyakorlat fenntartása érdekében". Ez a felmérés szakirodalmi áttekintésre épül, amely megteremti a szakmai hátteret és a kulcsfontosságú terminológiát; egy az illetékes nemzeti hatóságok és/vagy szakmai testületek körében végzett páneurópai felmérésre, amely kitér a szervezeti felépítésre, az irányításra, a végrehajtásra, a pénzügyi megállapodásokra, a tartalmi kérdésekre és a jövőbeli kilátásokra egyaránt. A módszertan tartalmazza az egészségügyi szakemberek CPD-tevékenységére vonatkozó európai szintű kezdeményezések kutatását is. Ezeket az eredményeket mutatták be az egész Európából érkező 60 szakértő részvételével rendezett szakmai műhelykonferencián.

3 3 A CPD meghatározása a felmérésben Az egészségügyi szakemberek egész életen át tartó ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak rendszeres karbantartása, javítása és folyamatos megszerzése és/vagy megerősítése. Ez döntő fontosságú a betegek, az egészségügyi szolgáltatásnyújtás és az egyéni szakmai tanulás igényeinek való megfelelésben. A kifejezés nemcsak a magas színvonalú ellátásnyújtáshoz szükséges kompetenciák széles körének gyakorlását ismeri el, hanem a betegellátás multidiszciplináris összefüggéseit is. A CPD minden egészségügyi szakember etikai kötelessége szakmai módszerei naprakész szinten tartásának érdekében, amely hozzájárulhat a betegek gyógyulásának és az ellátás minőségének javításához. A felmérés megállapításai megerősítik a CPD és az LLL fontosságát az egészségügyi szakemberek számára, mind a szakmai, mind pedig a személyes fejlődésben. A CPD-rendszerek Európa-szerte rendkívül összetettek, és a különböző szakmák és országok esetében eltérő szemléletűek. Nincs olyan bizonyíték, ami azt sugallná, hogy az egyik rendszert előnyben kellene részesíteni egy másikkal szemben. A CPD a különféle országokban és egészségügyi szakmákban nagyon sokféle változatban van jelen, kötelező és önkéntes rendszerekkel, formális és informális CPD biztosításával, esetleg ezek egymás melletti létezésével. A nemzeti felfogások pl. egy szakma (ön)szabályozásával kapcsolatban visszatükröződnek a CPD és az LLL irányításában és struktúrájában. A CPD irányvonala fejlesztésének hatásköre gyakran megosztott, amelyben mind a szakmai szervezetek, mind az egészségügyi minisztériumok szerepe alapvetően fontos. E felmérés céljára a kötelező és az önkéntes CPD-t a következőképpen határozzuk meg: A CPD kötelező egy adott országban praktizáló minden szakembernek. A kötelező CPD meghatározása nem terjed ki azokra az esetekre, ahol a CPD-követelményt egy másik szerv, például egy szakmai szövetség 1 vagy egy munkáltató írja elő. Az önkéntes CPD a kötelező követelmények hiányában értelmezendő, és magában foglalja azokat az eseteket, amikor a CPD de facto kötelező a szakma egy része számára (a szakmai szövetség tagjai, a törvényes egészségügyi rendszerben dolgozók számára vagy más, munkáltatóval kapcsolatos kritériumok által meghatározott körben) függetlenül attól, hogy a szóban forgó szakmának vannak-e elfogadott szakmai irányelvei. Az önkéntes CPD keretei a kötelező CPD-rendszerrel együttesen is létezhetnek. Nem léteznek hivatalos CPD-struktúrák, és a CPD-tevékenységekben való részvétel az egyes szakemberekre van bízva. Ez a helyzet fordult elő a legritkábban a felmérésben. A kötelező és az önkéntes CPD közötti különbségtétel bizonyos mértékig mesterkéltnek tűnhet, mivel mindkét kategória sok különböző rendszer gyűjtőneve. A kötelező CPD egyértelműen meghatározott követelményekre alapulhat, néha közvetlenül a felülvizsgálathoz2 kapcsolódik, vagy pedig lehet, hogy csak egy általános kötelezettség, és ebben az esetben esetleg nem kikényszeríthető. Ugyancsak találunk példákat önkéntes CPDkeretekre, amelyekben szakmai szövetségek saját CPD-követelményeket határoznak meg tagjaik számára, ami azt eredményezi, hogy a szakma jelentős része részt vesz a CPD-ben. 1 Ha a szakmai szövetségi tagság nem kötelező minden szakember számára.

4 4 A KÖTELEZŐ CPD A kötelező CPD-követelmények modellje az összes szakmában a leggyakoribb rendszer. Jelentős különbségek vannak azonban az országok között: az öt szakma mindegyikére vonatkozó kötelező CPD-követelményeket csak az országok harmadában dokumentáltak. A kötelező CPD-követelményeknek való megfelelés és a kikényszerítés az érintett szereplők szerint eltérő, a szabályozási szakértelemmel rendelkező szakmai szervezetek azonban fontos szerepet játszanak mind az öt szakmában. A meg nem felelés következményei is nagyon sokfélék lehetnek: a működési engedély elvesztésétől az ideiglenes felfüggesztésen és különböző szankciókon át az automatikus következményekkel egyáltalán nem járó következményekig minden előfordul. AZ ÖNKÉNTES CPD A felmérés összes válaszadójának körülbelül fele jelezte, hogy országában léteznek önkéntes CPD-keretek. Ezek hivatalos felépítése és irányítása gyakran kevésbé merev, mint a kötelező CPD-követelményekre érvényeseké. A pozitív ösztönzőket és más hasonló eszközöket ebben a kategóriában gyakrabban használják. A kikényszerítés a szabályozói illetékességgel rendelkező szakmai szervezetek felügyeletétől a formális ellenőrzési struktúrák nélküli rendszerig sokféle lehet. Az önkéntes CPD-kereteknek való meg nem felelés következményei, ha vannak ilyenek, általában kevésbé korlátozó jellegűek. Nagyon kevés esetben a megállapítások azt mutatják, hogy egyes szakmákra nincsenek érvényes formális CPDkeretek, ami azt jelenti, hogy a szakemberek számára nincs ilyen nemzeti rendszer vagy útmutatás. Ebben az esetben az egyéni szakmai etikai normák és érdekek, és adott esetben munkáltatói jelzések jelentik a CPDtevékenység hajtóerejét. A CPD TARTALMA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A legtöbb szakma esetében leggyakrabban a szakmai szervezetek és a tudományos társaságok végeznek CPDszolgáltatásokat. Az orvosok és a gyógyszerészek számára gyakran a magánszektor játszik fontos szerepet a CPD biztosításában. A CPD-tevékenység tartalomfejlesztését nagyjából a CPD-tevékenységek szolgáltatóit képviselő testületek végzik. Az orvosi szakmák vagy a munkaadók gyakran megkövetelik az egészségügyi szakemberektől, hogy előírt tartalmú CPD-tevékenységeket végezzenek. A CPD megvalósításának legnépszerűbb formái a felmérés szerint a konferenciák, szimpóziumok, előadások és szemináriumok. Az e-learninget vagy a webalapú tanulást a harmadik leggyakoribb megvalósítási formaként rangsorolták a felmérésben. AZ AKKREDITÁCIÓ A CPD-tevékenységek akkreditációja Európa-szerte sokkal gyakoribb, mint a CPD-szolgáltatók akkreditációja. Az akkreditálási rendszerek működésének részleteit illetően még mindig jelentős különbségek vannak. Az akkreditáció többnyire, de nem mindig, kötelező, különösen a formális CPD-tevékenységeknél, valamint a kötelező CPD-követelményeket előíró rendszerekben. Az akkreditáció illetékessége is változó, sok rendszerben ez több testület között oszlik meg, de leggyakrabban a szakmai szervezetek és a szabályozó hatáskörrel rendelkező szakmai testületek az akkreditálók. A leggyakoribb akkreditációs kritériumok a tevékenység időtartama, a szakmai irányelveknek való megfelelés és a tanulás eredményessége. A felmérésben résztvevők többsége díjfizetésről számolt be, az összegek nagy változatossága mellett. PÉNZÜGYI TÉNYEZŐK Minden szakma esetében a CPD-tevékenységek finanszírozása leggyakrabban a résztvevő szakemberek által fizetett díjakon keresztül valósul meg. A szakmától függően a szakmai testületek, a munkáltatók vagy a magánszektor is jelentős finanszírozási források. A 31 országból megkérdezettek felénél iránymutatások vagy magatartási kódexek vannak érvényben a CPD átláthatóságának és függetlenségének biztosítására. Ezek gyakran a szakmai testületek szabályzataiba vannak beépítve. Eltérő szabályok vannak a CPD-tevékenységek fizetett munkaidőben való folytatásával kapcsolatban is.

5 5 Egyetértés van abban, hogy a CPD hozzájárulhat a betegbiztonsághoz, de nem volt még komolyabb kutatás tárgya ez a kapcsolat. A CPD csak egyike annak a sok tényezőnek, amelyek a betegbiztonság kultúrájának megteremtéséhez hozzájárulnak. A CPD a betegbiztonság javítására egyik eszközének tekinthető, bár a betegbiztonság fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az a CPD-n túl még sok tényezőt foglal magában. Egyelőre nem volt komolyabb kutatás tárgya ez a kapcsolat. Bár minden szakma számára rendelkezésre állnak a betegbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek, ezeket a legtöbb esetben nem kötelező a szakembereknek elvégezni. Mindazonáltal a felmérés szerint a legtöbb országban egyre több betegbiztonsággal kapcsolatos CPD-tevékenység elérhető. A szakemberek minden országban beszámolnak arról, hogy a CPD-tevékenységekhez való hozzáférés fő akadályai a költségek és az időhiány. Széleskörű az egyetértés abban, hogy a CPD-tevékenységekhez való hozzáférés akadályát leggyakrabban a szakemberek által viselt költségek és a CPD-tevékenységekre fordítandó idő jelentik. A környezeti tényezők, mint például a CPD költségeinek pénzügyi támogatására vagy a CPD munkaidőn belüli végzésére vonatkozó feltételek lényegesen különböznek, egyes országokban még adott szakmán belül is, például a gondozási körülményektől és a munkáltatótól függő körülmények miatt. Az egyéb akadályok között említettek között ritkábban fordult elő a motiváció vagy az ösztönzők hiánya, valamint a CPD-tevékenységekhez való hozzáférés technikai akadálya, például a tevékenységek szűkössége vagy a földrajzi távolság. Kisebb számú esetben, különösen a fogorvosok esetében, az is előfordul, hogy nem érzékelnek akadályt. A tapasztalatok és a bevált gyakorlatok európai cseréjében való együttműködést széles körben üdvözölték, mivel ez a nemzeti CPD-rendszerek megerősítéséhez járul hozzá. Általános egyetértés van abban, hogy az európai együttműködés hozzáadott értéket jelenthet a bevált gyakorlatok cseréje révén, amely a nemzeti rendszerek számára is előnyös, és fokozza az átláthatóságot a határokon átnyúló mobilitás összefüggésében. Az országok közötti, CPD-vel és LLL-lel kapcsolatos együttműködés már működik, amint azt bizonyítja a CPD-tevékenységek határokon átnyúló elismerésének jelentős száma, annak ellenére, hogy az elismerés módozatai az országok, a szakmák és a tevékenységek szerint eltérnek. A CPD-re és az LLL-re vonatkozó európai kezdeményezések az egészségügyi ágazaton kívül is változó mértékben épültek be a nemzeti CPD-rendszerekbe és hatnak ezekre, támogatva a határokon átnyúló együttműködést. Az uniós szintű pénzügyi támogatási mechanizmusok elősegíthetik a CPD-tevékenységeket, például a közös képzési modulok fejlesztése, vagy az oktatási megközelítések CPD-re és az ellátás minőségére gyakorolt hatásának kutatása révén. A nemzeti oktatási és képzési rendszerek közötti átláthatóságra irányuló jelenlegi EU-szintű kezdeményezések azt jelzik, hogy a CPD összefüggésében nagyobb átláthatóság érhető el a CPD határokon átnyúló dimenziójának fokozásával. A bevált gyakorlatok cseréjének támogatására is van már javasolt európai szintű együttműködésre. A nemzeti CPD-rendszerek közötti különbségek azonban azt is szükségessé teszik, hogy az EU-szintű kezdeményezések önkéntes jellegűek legyenek. További kutatás szükséges a CPD és a betegek gyógyulása közötti kapcsolat feltárására és a fejlődés áttekintésére a trendek megállapításához. Viszonylagos hiány van CPD-nek a betegbiztonságra és ellátási eredményekre, valamint a klinikai és szakmai gyakorlatokra való hatására irányuló kutatásokban. Ezért a különböző típusú CPD-rendszerek és a gyakorlat eredményei közötti kapcsolatok további kutatása ajánlott. Az ebben a vizsgálatban kapott pillanatkép fejlődését a jövőben is nyomon lehet követni a tendenciák megállapításához, és a kutatás eredményeképpen előállt kérdések, például az európai együttműködés szempontjából előnyben részesítendő területek feltárásához. Ajánlások

6 6 A teljes jelentés 22 ajánlást fogalmaz meg a tagállamokban a CPD elősegítésére és az európai együttműködés öt területen való előmozdítására: A CPD-struktúrákról és tendenciákról szólva az ajánlások kiemelik valamennyi érdekelt fél, beleértve az illetékes hatóságok és a munkáltatók igényét arra, hogy elismerjék a CPD fontosságát, és lehetővé tegyék minden egészségügyi szakember számára az igényeiknek és érdeklődésüknek megfelelő CPD-tevékenységet. Ami a CPD megvalósításának akadályait és ösztönzőit illeti, a szakemberek számára nyújtandó rendszerszerű és szervezeti támogatás iránti igény a CPD-re jutatott idő, a munkaerő- és személyzeti tervezés, valamint annak biztosítása révén, hogy a CPD költségei ne legyenek riasztóak olyan közös felelősségként került azonosításra, amelyben a munkáltatók, a szakmai szervezetek és az egészségügyi minisztériumok mellett a szakemberek is szerepet játszanak. Ajánlott továbbá a rugalmas tanulási eszközök használata, és annak szem előtt tartása, hogy a CPD az egészségügyi szakemberek napi gyakorlatára vonatkozzon, mert ez javítja a hozzáférést és a motivációt. Ami a betegbiztonság és a CPD közötti kapcsolatot illeti, a betegbiztonságot ajánlott a szakemberek oktatásába és képzésébe beépíteni, és azt minden munkahelyi környezet által támogatni. Különösen előnyös az egyes CPDtevékenységeknél külön foglalkozni a betegbiztonsági kérdésekkel is. Az akkreditálási rendszerekkel kapcsolatban az ajánlások szerint a CPD-akkreditációban kulcsszerepe van az egészségügyi szakembereknek. Azt is javasolják, hogy az akkreditációs rendszerek egyre inkább eredményalapúvá alakuljanak. Végül, ami a CPD-re vonatkozó európai együttműködés szerepét illeti, javasolt a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok EU-szintű struktúrákon keresztüli kicserélésének és szakpolitikai megvitatásának megkönnyítése. Hasonlóképpen, szükséges az olyan kutatások finanszírozásának javítása, amelyek például a CPD és az ellátási minőség kapcsolatával, vagy a CPD határokon átnyúló elismerésére vonatkozó EU-szintű önkéntes keretek lehetőségeivel foglalkoznak. Kulcsfontosságú intézkedések Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az egészségügyi szakemberek valamennyi tagállamban vállalkozhassanak CPD-tevékenységekre a szakmai képesítések elismeréséről szóló felülvizsgált irányelv szerinti tagállami kötelezettségekkel összhangban. A tagállamoknak intézkedéseket kell elfogadni a CPD-re való vállalkozás fő akadályainak idő, humán erőforrások és költségek kezelésére. További kutatásokat kell végezni az egészségügyi szakmai CPD rendszereiről és hatásáról, különös tekintettel a CPD és a betegbiztonság, valamint a CPD és az ellátás minősége, illetve a betegek gyógyulása közötti kapcsolatra. Bármely egészségügyi munkaerő-tervezésre és -előrejelzésre vonatkozó EU-ajánlásnak figyelembe kell vennie a CPD-t, hogy elkerülhető legyen a munkaerőhiány, ami akadályozza a szakemberek CPD-re való vállalkozását. Az Európai Bizottságnak a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv keretében hozzáférhetővé kell tennie az egészségügyi szakemberek CPD-jére vonatkozó összegyűjtött információkat a nyilvánosság számára. Az Európai Bizottság igénybe kell, hogy vegye a CPD-re vonatkozó legjobb gyakorlatok cseréjére meglévő platformokat, azaz a koordinátorcsoportot és az Európai Bizottságnak az európai egészségügyi munkaerővel foglalkozó munkacsoportját (European Commission Working Group on EU Health Workforce). A szakmai szervezeteket be kell vonni.

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek ágazati irányai. Dr. Mészáros János helyettes államtitkár EMMI, Egészségügyért Felelős Államtitkárság május 27.

Minőségügyi rendszerek ágazati irányai. Dr. Mészáros János helyettes államtitkár EMMI, Egészségügyért Felelős Államtitkárság május 27. Minőségügyi rendszerek ágazati irányai Dr. Mészáros János helyettes államtitkár EMMI, Egészségügyért Felelős Államtitkárság 2015. május 27. Előadás tartalma Nemzetközi elvárások Magyarországi jogszabályok

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Jogszabályi környezet DEMIN XV. Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Dr. Antal Gabriella (Magyar Kórházszövetség) Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja és tanúsítása392 124. 393 (1) Az egészségügyi

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei

Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei Dr. Cserháti Zoltán (cserhati.zoltan@nefi.hu) 2016/03/18 1 Merre járunk majd? A termiológiai

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak?

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak? Brüsszel, 2012. szeptember 12. Kérdések és válaszok: Az Európai Bizottság javaslata az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról Mi a javaslat célja?

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: D.G. német állampolgár által benyújtott 0194/2013. számú petíció a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft.

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A cím értelmezése Kinek az érdeke? - Szolgáltató tanúsítóé? - Gyártóé? - Forgalmazóé? Megalapozott?

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN KÖZEGESZSÉGÜGYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN A PROJEKT BEMUTATÁSA Az Erőforrások Fejlesztésének

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

A jogiszemélyazonosító használatára vonatkozó iránymutatások

A jogiszemélyazonosító használatára vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(14(026 HU A jogiszemélyazonosító használatára vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Öt vezető témakör 1. Mivel a Jelentés a világ egészségügyi helyzetéről 2006 (a továbbiakban: Jelentés 2006) nyitja meg az Egészség

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12.

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12. Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok XXIX. Betegbiztonsági Fórum 2014. június 12. Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az adott ellátási formára specifikus standardok

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

A szabályozás aktuális hatósági feladatai. Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató

A szabályozás aktuális hatósági feladatai. Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató A szabályozás aktuális hatósági feladatai Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató foigazgato@nmhh.hu 2016. október 13. Egységes Digitális Piac stratégiája (DSM) Az Európai Bizottság 2015. május 6-án bemutatta

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. május 14. (15.05) (OR. en) 9516/1/14 REV 1 EDUC 137 SOC 336 FELJEGYZÉS MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére A nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás 4 szinten elismertethető:

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme érdekében:

A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme érdekében: EURÓPAI BIZOTTSÁG EURÓPAI CSALÁSELLENES HIVATAL (OLAF) Tanácsadó : Általános koordináció és bővítés Brüsszel, 2002. december 2. A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.2. COM(2015) 614 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye

Fekete Imréné Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye A közfelügyeleti bizottság tapasztalatai a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak kamarai minőségellenőrzésénél A KKB szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása

A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása A következő oldalakon a Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása olvasható. Az Állásfoglalás a közösen elfogadott megfogalmazása annak, amit minden

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ keretprogram az Unió oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Az EURAXESS Rights: Mit nyújt az intézmények számára? Molnár Ádám EURAXESS Magyarország Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Az EURAXESS Rights: Mit nyújt az intézmények számára? Molnár Ádám EURAXESS Magyarország Bay Zoltán Nonprofit Kft. Az EURAXESS Rights: Mit nyújt az intézmények számára? Molnár Ádám EURAXESS Magyarország Bay Zoltán Nonprofit Kft. 1. Mi az EURAXESS? 2. 3. Az EURAXESS Magyarországon 4. Kapcsolat 1 Mi az EURAXESS? Az EURAXESS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben