2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 1. KIVONAT Széles körben elismerik az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődése (continuous professional development, CPD) és az egész életen át tartó tanulás (life-long learning, LLL) fontosságát. A CPD és az LLL segít a szakmai tevékenység naprakész művelésének biztosításában, hozzájárul a betegek gyógyulásához, és növeli a szakmák iránti közbizalmat. A CPD nemzeti értelmezései az eltérő megközelítések gazdag választékát kínálják, és lehetőségeket teremtenek az ajánlások és a legjobb gyakorlatok azonosítására az EU-ban. Ez az EU egészségügyi programja keretében támogatott felmérés az EU és az EFTA 28 országában az orvosok, ápolók, fogorvosok, szülésznők és gyógyszerészek folyamatos szakmai fejlődésének és egész életen át tartó tanulásának egyedülálló feltérképezését és áttekintését foglalja magában. Ismerteti a témával kapcsolatos rendelkezéseket, áttekinti a hozzáférhető szakirodalmat, szemlélteti egy egész Európára kiterjedő felmérés és szakértői műhelykonferencia eredményeit, valamint áttekintést nyújt a CPD-re vonatkozó uniós és európai szintű kezdeményezésekről. A felmérés azonosítja az európai szintű együttműködés és a legjobb gyakorlatok cseréjének erősítésére szolgáló szakpolitikai ajánlásokat, valamint nyomatékosítja, hogy erőfeszítéseket kell tenni többek között a főbb felismert akadályok, azaz az idő- és erőforráshiány leküzdése érdekében, hogy minden egészségügyi szakember vállalhassa a CPD-t. Az ajánlások a CPD-vel, valamint annak a betegbiztonsághoz és az ellátás minőségéhez való viszonyával kapcsolatos további kutatások szükségességét is megfogalmazzák.

2 2 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az EU-ban az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődése (CPD) és egész életen át tartó tanulása (LLL) iránt erősödik a szakpolitikai érdeklődés. A CPD és az LLL segít a szakmai tevékenység naprakész művelésének biztosításában, hozzájárul a betegek gyógyulásához, és növeli a szakmák iránti közbizalmat. A CPD nemzeti értelmezései az eltérő megközelítések gazdag választékát kínálják, és lehetőségeket teremtenek az ajánlások és legjobb gyakorlatok azonosítására az EU-ban. Ennek értelmében az Európai Bizottság szerződést kötött az Európai Fogorvosok Tanácsa (Council of European Dentists, CED), az Ápolási Egyesületek Európai Szövetsége (European Federation of Nurses Associations, EFN), az Európai Bábaszövetség (European Midwives Association, EMA), az Európai Közegészségügyi Szövetség (European Public Health Alliance, EPHA), az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) szervezeteknek az Európai Orvosok Állandó Bizottsága (Standing Committee of European Doctors, CPME) által vezetett konzorciumával, hogy az EU egészségügyi programjának finanszírozásával végezzen egy 12 hónapos felmérést öt egészségügyi szakma (orvosok, ápolók, fogorvosok, szülésznők és gyógyszerészek)1 CPD-vel és LLL-lel kapcsolatos helyzetének vizsgálatára és feltérképezésére 31 EU/EGT/EFTA országban. Ez az első olyan felmérés, amely a fogorvosokkal, orvosokkal, ápolókkal, szülésznőkkel és gyógyszerészekkel közösen kerül kidolgozásra, és lehetővé teszi a CPD több szakmát átfogó megközelítésének megvitatását. A 2013 októberében indult felmérés céljai: A CPD-modellek, -megközelítések és -gyakorlatok számbavétele az egészségügyi szakemberek számára annak leírásával együtt, hogy ezek hogyan épülnek fel, valamint hogyan történik a finanszírozásuk az EU-28 és az EFTA/EGT országokban; Az egészségügyi szakembereket képviselő szervezetek és a döntéshozók, valamint az engedélyező és a szakmai testületek közötti vita megkönnyítése az egészségügyi szakemberek folyamatos szakmai fejlődésével (CPD) kapcsolatos információk és gyakorlatok megosztása, valamint annak megfogalmazása céljából, hogy Európa betegeinek érdekében milyen előnyei lehetnek az európai együttműködésnek ezen a területen. EU-szinten több jogi dokumentum foglalkozott a CPD-nek a betegbiztonság védelmében betöltött szerepével a határokon átnyúló mobilitással összefüggésben. Ide tartozik többek között a Tanács ajánlásában a betegbiztonságról, beleértve az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről és szabályozásáról, a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv, és a legutóbb nemrégiben a szakmai képesítések elismeréséről szóló, a 2005/36/EK irányelvet módosító 2013/55/EU irányelv, amely szerint a tagállamoknak a folyamatos szakmai fejlődés ösztönzésével kell biztosítaniuk, hogy az egészségügyi szakemberek képesek legyenek ismereteik frissítésére a biztonságos és hatásos gyakorlat fenntartása érdekében". Ez a felmérés szakirodalmi áttekintésre épül, amely megteremti a szakmai hátteret és a kulcsfontosságú terminológiát; egy az illetékes nemzeti hatóságok és/vagy szakmai testületek körében végzett páneurópai felmérésre, amely kitér a szervezeti felépítésre, az irányításra, a végrehajtásra, a pénzügyi megállapodásokra, a tartalmi kérdésekre és a jövőbeli kilátásokra egyaránt. A módszertan tartalmazza az egészségügyi szakemberek CPD-tevékenységére vonatkozó európai szintű kezdeményezések kutatását is. Ezeket az eredményeket mutatták be az egész Európából érkező 60 szakértő részvételével rendezett szakmai műhelykonferencián.

3 3 A CPD meghatározása a felmérésben Az egészségügyi szakemberek egész életen át tartó ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak rendszeres karbantartása, javítása és folyamatos megszerzése és/vagy megerősítése. Ez döntő fontosságú a betegek, az egészségügyi szolgáltatásnyújtás és az egyéni szakmai tanulás igényeinek való megfelelésben. A kifejezés nemcsak a magas színvonalú ellátásnyújtáshoz szükséges kompetenciák széles körének gyakorlását ismeri el, hanem a betegellátás multidiszciplináris összefüggéseit is. A CPD minden egészségügyi szakember etikai kötelessége szakmai módszerei naprakész szinten tartásának érdekében, amely hozzájárulhat a betegek gyógyulásának és az ellátás minőségének javításához. A felmérés megállapításai megerősítik a CPD és az LLL fontosságát az egészségügyi szakemberek számára, mind a szakmai, mind pedig a személyes fejlődésben. A CPD-rendszerek Európa-szerte rendkívül összetettek, és a különböző szakmák és országok esetében eltérő szemléletűek. Nincs olyan bizonyíték, ami azt sugallná, hogy az egyik rendszert előnyben kellene részesíteni egy másikkal szemben. A CPD a különféle országokban és egészségügyi szakmákban nagyon sokféle változatban van jelen, kötelező és önkéntes rendszerekkel, formális és informális CPD biztosításával, esetleg ezek egymás melletti létezésével. A nemzeti felfogások pl. egy szakma (ön)szabályozásával kapcsolatban visszatükröződnek a CPD és az LLL irányításában és struktúrájában. A CPD irányvonala fejlesztésének hatásköre gyakran megosztott, amelyben mind a szakmai szervezetek, mind az egészségügyi minisztériumok szerepe alapvetően fontos. E felmérés céljára a kötelező és az önkéntes CPD-t a következőképpen határozzuk meg: A CPD kötelező egy adott országban praktizáló minden szakembernek. A kötelező CPD meghatározása nem terjed ki azokra az esetekre, ahol a CPD-követelményt egy másik szerv, például egy szakmai szövetség 1 vagy egy munkáltató írja elő. Az önkéntes CPD a kötelező követelmények hiányában értelmezendő, és magában foglalja azokat az eseteket, amikor a CPD de facto kötelező a szakma egy része számára (a szakmai szövetség tagjai, a törvényes egészségügyi rendszerben dolgozók számára vagy más, munkáltatóval kapcsolatos kritériumok által meghatározott körben) függetlenül attól, hogy a szóban forgó szakmának vannak-e elfogadott szakmai irányelvei. Az önkéntes CPD keretei a kötelező CPD-rendszerrel együttesen is létezhetnek. Nem léteznek hivatalos CPD-struktúrák, és a CPD-tevékenységekben való részvétel az egyes szakemberekre van bízva. Ez a helyzet fordult elő a legritkábban a felmérésben. A kötelező és az önkéntes CPD közötti különbségtétel bizonyos mértékig mesterkéltnek tűnhet, mivel mindkét kategória sok különböző rendszer gyűjtőneve. A kötelező CPD egyértelműen meghatározott követelményekre alapulhat, néha közvetlenül a felülvizsgálathoz2 kapcsolódik, vagy pedig lehet, hogy csak egy általános kötelezettség, és ebben az esetben esetleg nem kikényszeríthető. Ugyancsak találunk példákat önkéntes CPDkeretekre, amelyekben szakmai szövetségek saját CPD-követelményeket határoznak meg tagjaik számára, ami azt eredményezi, hogy a szakma jelentős része részt vesz a CPD-ben. 1 Ha a szakmai szövetségi tagság nem kötelező minden szakember számára.

4 4 A KÖTELEZŐ CPD A kötelező CPD-követelmények modellje az összes szakmában a leggyakoribb rendszer. Jelentős különbségek vannak azonban az országok között: az öt szakma mindegyikére vonatkozó kötelező CPD-követelményeket csak az országok harmadában dokumentáltak. A kötelező CPD-követelményeknek való megfelelés és a kikényszerítés az érintett szereplők szerint eltérő, a szabályozási szakértelemmel rendelkező szakmai szervezetek azonban fontos szerepet játszanak mind az öt szakmában. A meg nem felelés következményei is nagyon sokfélék lehetnek: a működési engedély elvesztésétől az ideiglenes felfüggesztésen és különböző szankciókon át az automatikus következményekkel egyáltalán nem járó következményekig minden előfordul. AZ ÖNKÉNTES CPD A felmérés összes válaszadójának körülbelül fele jelezte, hogy országában léteznek önkéntes CPD-keretek. Ezek hivatalos felépítése és irányítása gyakran kevésbé merev, mint a kötelező CPD-követelményekre érvényeseké. A pozitív ösztönzőket és más hasonló eszközöket ebben a kategóriában gyakrabban használják. A kikényszerítés a szabályozói illetékességgel rendelkező szakmai szervezetek felügyeletétől a formális ellenőrzési struktúrák nélküli rendszerig sokféle lehet. Az önkéntes CPD-kereteknek való meg nem felelés következményei, ha vannak ilyenek, általában kevésbé korlátozó jellegűek. Nagyon kevés esetben a megállapítások azt mutatják, hogy egyes szakmákra nincsenek érvényes formális CPDkeretek, ami azt jelenti, hogy a szakemberek számára nincs ilyen nemzeti rendszer vagy útmutatás. Ebben az esetben az egyéni szakmai etikai normák és érdekek, és adott esetben munkáltatói jelzések jelentik a CPDtevékenység hajtóerejét. A CPD TARTALMA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A legtöbb szakma esetében leggyakrabban a szakmai szervezetek és a tudományos társaságok végeznek CPDszolgáltatásokat. Az orvosok és a gyógyszerészek számára gyakran a magánszektor játszik fontos szerepet a CPD biztosításában. A CPD-tevékenység tartalomfejlesztését nagyjából a CPD-tevékenységek szolgáltatóit képviselő testületek végzik. Az orvosi szakmák vagy a munkaadók gyakran megkövetelik az egészségügyi szakemberektől, hogy előírt tartalmú CPD-tevékenységeket végezzenek. A CPD megvalósításának legnépszerűbb formái a felmérés szerint a konferenciák, szimpóziumok, előadások és szemináriumok. Az e-learninget vagy a webalapú tanulást a harmadik leggyakoribb megvalósítási formaként rangsorolták a felmérésben. AZ AKKREDITÁCIÓ A CPD-tevékenységek akkreditációja Európa-szerte sokkal gyakoribb, mint a CPD-szolgáltatók akkreditációja. Az akkreditálási rendszerek működésének részleteit illetően még mindig jelentős különbségek vannak. Az akkreditáció többnyire, de nem mindig, kötelező, különösen a formális CPD-tevékenységeknél, valamint a kötelező CPD-követelményeket előíró rendszerekben. Az akkreditáció illetékessége is változó, sok rendszerben ez több testület között oszlik meg, de leggyakrabban a szakmai szervezetek és a szabályozó hatáskörrel rendelkező szakmai testületek az akkreditálók. A leggyakoribb akkreditációs kritériumok a tevékenység időtartama, a szakmai irányelveknek való megfelelés és a tanulás eredményessége. A felmérésben résztvevők többsége díjfizetésről számolt be, az összegek nagy változatossága mellett. PÉNZÜGYI TÉNYEZŐK Minden szakma esetében a CPD-tevékenységek finanszírozása leggyakrabban a résztvevő szakemberek által fizetett díjakon keresztül valósul meg. A szakmától függően a szakmai testületek, a munkáltatók vagy a magánszektor is jelentős finanszírozási források. A 31 országból megkérdezettek felénél iránymutatások vagy magatartási kódexek vannak érvényben a CPD átláthatóságának és függetlenségének biztosítására. Ezek gyakran a szakmai testületek szabályzataiba vannak beépítve. Eltérő szabályok vannak a CPD-tevékenységek fizetett munkaidőben való folytatásával kapcsolatban is.

5 5 Egyetértés van abban, hogy a CPD hozzájárulhat a betegbiztonsághoz, de nem volt még komolyabb kutatás tárgya ez a kapcsolat. A CPD csak egyike annak a sok tényezőnek, amelyek a betegbiztonság kultúrájának megteremtéséhez hozzájárulnak. A CPD a betegbiztonság javítására egyik eszközének tekinthető, bár a betegbiztonság fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az a CPD-n túl még sok tényezőt foglal magában. Egyelőre nem volt komolyabb kutatás tárgya ez a kapcsolat. Bár minden szakma számára rendelkezésre állnak a betegbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek, ezeket a legtöbb esetben nem kötelező a szakembereknek elvégezni. Mindazonáltal a felmérés szerint a legtöbb országban egyre több betegbiztonsággal kapcsolatos CPD-tevékenység elérhető. A szakemberek minden országban beszámolnak arról, hogy a CPD-tevékenységekhez való hozzáférés fő akadályai a költségek és az időhiány. Széleskörű az egyetértés abban, hogy a CPD-tevékenységekhez való hozzáférés akadályát leggyakrabban a szakemberek által viselt költségek és a CPD-tevékenységekre fordítandó idő jelentik. A környezeti tényezők, mint például a CPD költségeinek pénzügyi támogatására vagy a CPD munkaidőn belüli végzésére vonatkozó feltételek lényegesen különböznek, egyes országokban még adott szakmán belül is, például a gondozási körülményektől és a munkáltatótól függő körülmények miatt. Az egyéb akadályok között említettek között ritkábban fordult elő a motiváció vagy az ösztönzők hiánya, valamint a CPD-tevékenységekhez való hozzáférés technikai akadálya, például a tevékenységek szűkössége vagy a földrajzi távolság. Kisebb számú esetben, különösen a fogorvosok esetében, az is előfordul, hogy nem érzékelnek akadályt. A tapasztalatok és a bevált gyakorlatok európai cseréjében való együttműködést széles körben üdvözölték, mivel ez a nemzeti CPD-rendszerek megerősítéséhez járul hozzá. Általános egyetértés van abban, hogy az európai együttműködés hozzáadott értéket jelenthet a bevált gyakorlatok cseréje révén, amely a nemzeti rendszerek számára is előnyös, és fokozza az átláthatóságot a határokon átnyúló mobilitás összefüggésében. Az országok közötti, CPD-vel és LLL-lel kapcsolatos együttműködés már működik, amint azt bizonyítja a CPD-tevékenységek határokon átnyúló elismerésének jelentős száma, annak ellenére, hogy az elismerés módozatai az országok, a szakmák és a tevékenységek szerint eltérnek. A CPD-re és az LLL-re vonatkozó európai kezdeményezések az egészségügyi ágazaton kívül is változó mértékben épültek be a nemzeti CPD-rendszerekbe és hatnak ezekre, támogatva a határokon átnyúló együttműködést. Az uniós szintű pénzügyi támogatási mechanizmusok elősegíthetik a CPD-tevékenységeket, például a közös képzési modulok fejlesztése, vagy az oktatási megközelítések CPD-re és az ellátás minőségére gyakorolt hatásának kutatása révén. A nemzeti oktatási és képzési rendszerek közötti átláthatóságra irányuló jelenlegi EU-szintű kezdeményezések azt jelzik, hogy a CPD összefüggésében nagyobb átláthatóság érhető el a CPD határokon átnyúló dimenziójának fokozásával. A bevált gyakorlatok cseréjének támogatására is van már javasolt európai szintű együttműködésre. A nemzeti CPD-rendszerek közötti különbségek azonban azt is szükségessé teszik, hogy az EU-szintű kezdeményezések önkéntes jellegűek legyenek. További kutatás szükséges a CPD és a betegek gyógyulása közötti kapcsolat feltárására és a fejlődés áttekintésére a trendek megállapításához. Viszonylagos hiány van CPD-nek a betegbiztonságra és ellátási eredményekre, valamint a klinikai és szakmai gyakorlatokra való hatására irányuló kutatásokban. Ezért a különböző típusú CPD-rendszerek és a gyakorlat eredményei közötti kapcsolatok további kutatása ajánlott. Az ebben a vizsgálatban kapott pillanatkép fejlődését a jövőben is nyomon lehet követni a tendenciák megállapításához, és a kutatás eredményeképpen előállt kérdések, például az európai együttműködés szempontjából előnyben részesítendő területek feltárásához. Ajánlások

6 6 A teljes jelentés 22 ajánlást fogalmaz meg a tagállamokban a CPD elősegítésére és az európai együttműködés öt területen való előmozdítására: A CPD-struktúrákról és tendenciákról szólva az ajánlások kiemelik valamennyi érdekelt fél, beleértve az illetékes hatóságok és a munkáltatók igényét arra, hogy elismerjék a CPD fontosságát, és lehetővé tegyék minden egészségügyi szakember számára az igényeiknek és érdeklődésüknek megfelelő CPD-tevékenységet. Ami a CPD megvalósításának akadályait és ösztönzőit illeti, a szakemberek számára nyújtandó rendszerszerű és szervezeti támogatás iránti igény a CPD-re jutatott idő, a munkaerő- és személyzeti tervezés, valamint annak biztosítása révén, hogy a CPD költségei ne legyenek riasztóak olyan közös felelősségként került azonosításra, amelyben a munkáltatók, a szakmai szervezetek és az egészségügyi minisztériumok mellett a szakemberek is szerepet játszanak. Ajánlott továbbá a rugalmas tanulási eszközök használata, és annak szem előtt tartása, hogy a CPD az egészségügyi szakemberek napi gyakorlatára vonatkozzon, mert ez javítja a hozzáférést és a motivációt. Ami a betegbiztonság és a CPD közötti kapcsolatot illeti, a betegbiztonságot ajánlott a szakemberek oktatásába és képzésébe beépíteni, és azt minden munkahelyi környezet által támogatni. Különösen előnyös az egyes CPDtevékenységeknél külön foglalkozni a betegbiztonsági kérdésekkel is. Az akkreditálási rendszerekkel kapcsolatban az ajánlások szerint a CPD-akkreditációban kulcsszerepe van az egészségügyi szakembereknek. Azt is javasolják, hogy az akkreditációs rendszerek egyre inkább eredményalapúvá alakuljanak. Végül, ami a CPD-re vonatkozó európai együttműködés szerepét illeti, javasolt a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok EU-szintű struktúrákon keresztüli kicserélésének és szakpolitikai megvitatásának megkönnyítése. Hasonlóképpen, szükséges az olyan kutatások finanszírozásának javítása, amelyek például a CPD és az ellátási minőség kapcsolatával, vagy a CPD határokon átnyúló elismerésére vonatkozó EU-szintű önkéntes keretek lehetőségeivel foglalkoznak. Kulcsfontosságú intézkedések Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az egészségügyi szakemberek valamennyi tagállamban vállalkozhassanak CPD-tevékenységekre a szakmai képesítések elismeréséről szóló felülvizsgált irányelv szerinti tagállami kötelezettségekkel összhangban. A tagállamoknak intézkedéseket kell elfogadni a CPD-re való vállalkozás fő akadályainak idő, humán erőforrások és költségek kezelésére. További kutatásokat kell végezni az egészségügyi szakmai CPD rendszereiről és hatásáról, különös tekintettel a CPD és a betegbiztonság, valamint a CPD és az ellátás minősége, illetve a betegek gyógyulása közötti kapcsolatra. Bármely egészségügyi munkaerő-tervezésre és -előrejelzésre vonatkozó EU-ajánlásnak figyelembe kell vennie a CPD-t, hogy elkerülhető legyen a munkaerőhiány, ami akadályozza a szakemberek CPD-re való vállalkozását. Az Európai Bizottságnak a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv keretében hozzáférhetővé kell tennie az egészségügyi szakemberek CPD-jére vonatkozó összegyűjtött információkat a nyilvánosság számára. Az Európai Bizottság igénybe kell, hogy vegye a CPD-re vonatkozó legjobb gyakorlatok cseréjére meglévő platformokat, azaz a koordinátorcsoportot és az Európai Bizottságnak az európai egészségügyi munkaerővel foglalkozó munkacsoportját (European Commission Working Group on EU Health Workforce). A szakmai szervezeteket be kell vonni.

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Jogszabályi környezet DEMIN XV. Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Dr. Antal Gabriella (Magyar Kórházszövetség) Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja és tanúsítása392 124. 393 (1) Az egészségügyi

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak?

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak? Brüsszel, 2012. szeptember 12. Kérdések és válaszok: Az Európai Bizottság javaslata az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról Mi a javaslat célja?

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN KÖZEGESZSÉGÜGYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN A PROJEKT BEMUTATÁSA Az Erőforrások Fejlesztésének

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: D.G. német állampolgár által benyújtott 0194/2013. számú petíció a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft.

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A cím értelmezése Kinek az érdeke? - Szolgáltató tanúsítóé? - Gyártóé? - Forgalmazóé? Megalapozott?

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Szerzők > Gilberto COLLINASSI - ENAIP Friuli Venezia Giulia (Olaszország) > > A G&L Multilaterális Hálózat Concept Development Group

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ keretprogram az Unió oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről

Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Vázlattervezet: Az EVSZ 2006. évi jelentése a világ egészségügyi helyzetéről Öt vezető témakör 1. Mivel a Jelentés a világ egészségügyi helyzetéről 2006 (a továbbiakban: Jelentés 2006) nyitja meg az Egészség

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban

A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban Tárgyszavak: balesetvizsgálat; légi közlekedés; vasúti közlekedés; közúti közlekedés;

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU)

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/287/EU) 2014.5.17. L 147/79 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. március 10.) az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével

Részletesebben

1. táblázat: a vezetői, stratégiai és menedzsment szinten végbemenő folyamatok Vezetés Stratégia Menedzsment

1. táblázat: a vezetői, stratégiai és menedzsment szinten végbemenő folyamatok Vezetés Stratégia Menedzsment Klinikai audit-rendszer helye a járó- és a fekvőbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi szervezetek irányításában, stratégiájában-a stratégiai tervezésben és a menedzsmenti tevékenységekben Dr. Zsuga

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az EURAXESS Rights: Mit nyújt az intézmények számára? Molnár Ádám EURAXESS Magyarország Bay Zoltán Nonprofit Kft.

Az EURAXESS Rights: Mit nyújt az intézmények számára? Molnár Ádám EURAXESS Magyarország Bay Zoltán Nonprofit Kft. Az EURAXESS Rights: Mit nyújt az intézmények számára? Molnár Ádám EURAXESS Magyarország Bay Zoltán Nonprofit Kft. 1. Mi az EURAXESS? 2. 3. Az EURAXESS Magyarországon 4. Kapcsolat 1 Mi az EURAXESS? Az EURAXESS

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Ellenőrzési protokoll

Ellenőrzési protokoll Ellenőrzési protokoll A pedagógus-továbbképzések ellenőrzési rendszerének megújítása Cseh Györgyi Miért is kell újragondolni...? Összenyomott idő Mindenki ugyanazt tudja és ugyanúgy? Segédanyagok A megszerzett

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130

A minőségi piac 21. 21.1 A minőségügyi tanácsadók 21.2 Az auditorok 130 21. A minőségi piac 21.1 A minőségügyi tanácsadók A minőségügyi tanácsadás a gazdasági, műszaki és vezetési szakmák határterületén helyezkedik el, vagyis a minőségügyi tanácsadó vállalkozások többféle

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában

A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában A könyvvizsgálat jelenlegi helyzete Európában Az EU és a könyvvizsgálók Olivier Boutellis-Taft, FEE ügyvezető igazgató Standing for trust and integrity 2013. szeptember 19-20. MKVK, Magyarország Jó! Több,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS 2011.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 162/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS A Tanács és a tagállamok

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Határon átnyúló jelleg és hatás

Határon átnyúló jelleg és hatás Két ország, egy cél, Közös siker! Határon átnyúló jelleg és hatás 1 A HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁS SZÜKSÉGSZERŰSÉGE A Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 átfogó célja a határtérség

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a központi szerződő felek kollégiumainak tagjai közötti írásbeli megállapodásokról ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Miért biztonságos a repülés?

Miért biztonságos a repülés? Miért biztonságos a repülés? Rövid tájékoztató az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségről Mert a repülőgépeket tanúsítvánnyal látják el repülés előtt -- A repülési engedély kiadását megelőzően valamennyi

Részletesebben