106 Szegedi Torvenyszek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "106 Szegedi Torvenyszek"

Átírás

1 A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete 'rorvenyszek: 16 Szegedi Torvenyszek Tar9yev: BekUlda adatai EI6tag Csaladi nev Elsa utonev Tovabbi ut6nevek Viselt nev: ICseh6 IRoland SzUletesi nev: ICseh6 IGabor IRoland Anyja neve:!klivenyi IJulianna SzUletesi orszaq neve: IMagyarorszag SzUletesi telepules neve: Iszeged SzUletesi ideje: Ic sermely Kornyezetvedelrni EgyesUlet Szervezet szekhelye: lranyftoszarn: G Telepules: I'-S_z_e_9_ed _ Kozterulet neve: l_c_s_o_n_9_ra_d_i Hazszarn: Beje9yza hatarozat szama: Nyilvantartasi szam: Szervezet CiliIili - _ Kozterulet jellege: Isu9arut Emelet: Ajt6: KepvisellS neve: Icseh6 Gabor Kepviselo alairasa: Keltezes: Kitolt6 verzi6:2.6. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

2 A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszrnisagi melleklete!csermely Kornyezetvedelml EgyesUlet Az eqyszerusltett eves beszamolo merleqe EI6zo ev EI6z6 ev belyesbltese (Adatok ezer forintban.) Tarqyev ESZKOZOK (AKTfvAK) A. Befektetett eszkozok I. lmmaterialls javak II. Tarqyi eszkozok III. Befektetett penzuqyi eszkozok B. Forqoeszkozok I. Keszletek II. Kovetelesek 8 III. Ertekpapfrok IV. Penzeszkozok C. Aktfv idobeli elhatarolasok 6 6 ESZKOZOK OSSZESEN FORRAsOK (PASSZfVAK). sajat toke I. Indul6 t6ke/jegyzett toke II. Tdkevaltozas/eredrneny III. t.ekotott tartalek IV. Ertekelesi tartalek V. Tarqyevi eredrneny alaptevekenyseqbcl VI. Tarqyevi erderneny valtalkozasi tevekenyseqbol E. Celtartalekok F. Kotelezertseqek I. Hatrasorolt kotelezettseqek II. Hosszu lejaratij kotelezettseqek III. R6vid lejaratu kotelezettseqek G. Passzfv iddbeli elhatarolasok FORRAsOKOSSZESEN Kitoltc5 verzi6:2.6. Nyomtatvany verzi6: 1.6 Nyomtatva:

3 Sl,.. "n o :-:-: A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete J1W \!! Csermely Kornyezetvedelml EgyesOlet Az egyszerusftett eves beszamolo eredmeny-kimutatasa Alaptevekenyseq Vallalkozasi tevekenyseq (Adatok ezer tonntbsn.) bsszesen elozo ev elozo ev ttlrgyev elozo ev elozo ev ttlrgyev elozo ev netyesbttese tietyesbitese elozo ev helyesbftese targyev 1. Ertekesftes netto arbevetele Aktivalt sajat teljesltmenyek erteke 3. Egyeb bevetelek tagdfj, alapft6t61 kapott befizetes - tarnoqatasok adornanyok 4. PenzOgyi rnuveletek bevetelei RendkfvOli bevetelek ebbol: - alapft6t61 kapott befizetes - tarnoqatasok A. bsszes bevetel ( ) ebb61: kozhasznu tevekenyseq bevetelel Anyagjellegu ratordltasok Szernelyi jellegu ratordttasok ebbol: vezetd tisztseqviseldk juttatasai Ertekcs6kkenesi lelras Egyeb ratordltasok 1. penzogyi rnuveletek ratordltasal..... Kltolto verzi6:2.6. Nyomtatvimy verzi6:1.6 Nyomtatva:

4 A kettfis kdnyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoleja es kbzhaszrnisagi melleklete!csermely Kornyezetvedelml EgyesOlet Az egyszerusltett eves beszamolo eredmeny-kirnutatasa 2. (Adatok ezer tottntben.) Alaptevekenyseq Valialkozasi tevekenyseq Osszesen el6z6 ev el6zo ev helyesbftese targyev el6z6 ev elozo ev netyesbltes«targyev eloz6 ev el6z6 ev netyesbttes«targyev 11. RendkfvOIi ratordltasok B. Osszes ratordltas ( ) ebbol: kozhasznu tevekenyseq ratordltasal C. Adozas el6tti eredrneny (A-B) Adofizetesi kotetezettseq. Ad6zott eredrneny (C-12) Jovahaqyott osztalek E. Tarqyevi erecrneny (-13) Tajkoztat6adatok A. Kozponti koltseqvetesi tarnoqatas B. Helyi onkorrnanyzati koltseqvetesi tarnoqatas C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve a Kohezios Alapb61 nyujtott tarnoqatas. Normatrv tamoqatas E. A szernelyl jbvedelamad6 meghati3.rozott reszenek ad6z6 rendelkezese szerinti telhasznalasarol sz evi c,:xxvi.tbrveny alapjan kiutalt osszeg F. Kozszolqaltatasi bevetel Konyvvizsqalol zaradek Az adatok konyvvizsqalattal ala vannak tarnasztva, Igen Nem Kitmtc3 verzi6:2.6. Nyomtatvfmy verzi6:1.6 Nyomtatva:

5 8 : " A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kezhasznusagi melleklete 1. Szervezet azonoslt6 adatai 1.1 Nev!CsermelY Kornyezetvedelmi EgyesOlet 1.2 Szekhely lranyltoszarn Telepules: I_S_ze_g=-e_d --'[ Kozterulet neve: Ic ad ' _s_o_ng_r_i [ _ Kozterulet jellege: Hazszarn: Lepcsohaz: lb. [ Emelet: 1,-2_. _ Ajt6: BejegyzQ hatarozat szama: 1.4 Nyilvantartasi szam: / IiliIill 1.4 Szervezet adoszarna: - Isugarut L-...=..--_! 1.6 Kepviselo neve: l_c_s_e_h_o_g_a_'b_o_r _ 2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa 213-ban 3 ovodaban, 13 ajtalanos illetve 2 kozepiskota! osztalynak tartonunk rendhagy6 termeszensmeretl fogialkozast a el-alfold terrneszen ertekeiroi. 213 nyaran 5 termeszensmerett es elenn6d tanoranan tartottunk foglalkozasol<at. Az elrnult evben 55 terepi ktrandulast vezenunk java reszet Bugaeon, egyet-egyet a Vertesben es a Mecsekben, hetet pedig Csongrcid megye deli reszen. Egy even at tart6 kozos munkcit val6sitonunk meg a Kistelek KOrnyeki Telepulesek Tobbcetu Tarsulasaval, melynek kereteben 6 telepulesen 6sszesen 18 csaladt napot bonyolitottunk Ie, ezek kozort volt Farsang, VIZ vilagnapja, MajaJis, Madarak es Fcik napja valamint Gyereknap. A "K<irpatia Klncsashaz" Kistelek Tersegi Human tnnovacros Oktatasi es Kozszolqaltato Kft. megblzasab61 hat a1ka1mas tanartovabbkepzest tartottunk, CsongrAd megye helyi jelentosegu es Natura 2-es terlileteinek 6kol6giai felmereset a CSEMETE Termeszet- es Kornyezetvedelmi Egyeslilenel kozosen vegeztiik el. Folvtanuk a el-alfoldi Reai6 terrneszeti ertekeinek tetrnereset, 3. Kozhasznu tevekenyseqek bemutatasa (tevekenyseqenkent) 3.1 kozhasznu tevekenyseq meqnevezese: 3.2 Kozhasznu tevekenyseqhez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely: Itermeszetvedelmi tevekenyseg [ evi LIII. torvsny [ (1) bekezdes 56.. e), d) es i) pont [ 3.3 Kozhasznu tevekenyseq celcsoportja: la el-alf6ldi Regia lakossaqa [ 3.4 Kozhasznu tevekenyseqbol reszesol6k letszama: 122 [ 3.5 kozhasznu tevekenyseq fobb eredrnenyei: Kornyezeti nevelesi programjainkon leginkcibb altalanos iskolasok es szuletk venek reszt, akikben sikerult kialakitani a terrneszer szeretetet, A regi6 lakossaganak figyelmet felhlvtuk a terrneszen ertekek rneqorzesenek tontossaqara, A ei-alf6ldi Regi6 terrneszetes es termeszetkozell teroleteiroi folyamatosan gyujtoniink adatokat, 1" 7<, 11',,, ' Kitolto verzi6:2.6. Nyomtatvany verzi6: 1.6 Nyol'!'tatva:

6 A kettos konyvvitelt vezetf egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete Csermely Kornyezetvedetmi Egyeslilet 7. Kozhasznu jogallas rneqallapltasahoz szukseqes mutat6k Alapadatok (Adarok ezer forinlban.) EI6zo ev (1) Targyev (2) B. Eves osszes bevetel ebb61: C. A szernelyl [ovedelemado rneqhatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasarol sz evi CXXVI. torveny alapjan atutalt 6sszeg. Kozszoigaitatasi bevetel E. Normatfv tarnoqatas F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, iiietve a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tarnoqatas G. Korrigalt bevetel [B-(C++E+F)] H. osszes ratordltas (kiadas) I. Ebb61 szemelyi jellegu ratordltas 12 J. Kozhasznu tevekenyseq ratordltasal K. Ad6zott eredrneny L. A szervezet munkaiaban kozremukodo kozerdeku onkentes tevekenyseget vezo szernelyek szarna a kozerdeku onk ntes tevekenysegr61 sz evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en) Er6forras ellatottsag mutat6i Mutat6 teljesitese Igen Nem Ectv. 32. (4) a) [(81+82)/2 > 1.., - Ft] Ectv. 32. (4) b) [Kl+K2>-] Ectv. 32. (4) c) [(11+12-Al-A2)/(Hl+H2»=,25] 'terzedetmi tamogatottsag mutat6i Ectv. 32. (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=,2] Ectv. 32. (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 1 fo] Mutat6 teljesitese Kitolt6 verzi6:2.6. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

7 Jl, A kettds konyvvitelt vezetd egyeb szervezet egyszeriisitett beszarnoloja es kozhasznusagi melleklete I IcsermelY Kornyezetvedelml EgyesUlet Tarnoqatasi program elnevezese: Tarnoqato megnevezese: 213. evi mcikodesi tarnoqatas Nemzeti EgyunmCikodesi Alap kozponti koltseqvetes Tarnoqatas torrasa: Tarnoqatas idotartarna: onkorrnanyzati kolrseqvetes nemzetkbzi torras mas gazdalkoda Tamoqatasi bsszeg: - ebb61 a tarqyevre [uto bsszeg: - tarqyevben telhasznalt bsszeg: tarqyevben folyosltott osszeq: 9 Tamoqatas tfpusa: vlsszaterltendo vissza nem terftendo Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese [oqcfrnenkent Szernelyi ologi 9 FelhalmozAsi Osszesen: 9 Tamoqatas targyevi felhasznalasanak szt>veges bemutatasa: A NEA mokodesi tamoqeras segitsegevel egyesliletlink egy even keresztlil az admtnlsztractos, a kommunikcici6s es a konyvelesi munkcikat sikeresen el tudta vegezni. GOdoll6i OT reszveteli dfjat, melyen egyesuletlink 3 f6vel kepviseltene magcit, ebb61 a peijyazatbol tedeztuk, A nevjegykcinycikat es az egyesuletunket nernutato leporellokat es a hozza kapcsol6d6 l%-os szor6anyagokat 2 peldanyban ujrapapfrb61 allfttattuk e16. mobiltelefonunk meqhlbasodasa mian neszereztunk egy meqbfzhatc NOKIA LUMIA 82-as okos teletont, A HP LaserJet Ml132 MFP multifunkcioneijis lezernvomtato az adrntnlsztracios feladatok elveozeseben oriasi secftsecet AZ uzren evnen vegzeu TO tevexenyseqex es programok nernutatasa 213 nyaran 5 termeszetismereti es eletmoo taboraban tartottunk foglalkozasokat. Az elrnult evben 55 terepi kirandutast vezenunk java reszet Buqacon, egyet-egyet a Venesben es a Mecsekben. hetet pedig Csongrad megye deli reszen, Egy even at tart6 kozos munkat val6sitonunk meg a Kistelek Kornyeki Telepulesek Tobbcelu TarsulasavaJ, melynek kereteben 6 tetepulesen osszesen 18 csarad! napot bonyotttotrunk Ie, ezek kozott volt Farsang, Viz vihignapja, MajeiJis, Madarak es Fcik napja valamint Gyereknap. ia "Kiirpcitia Kincseshaz" Kistelek Tersegi Human tnnovaclos Oktatasi es KozszolgeiJtato Kft. megbizcisabol hat IaJkalmas tanartovanbkepzest tartonunk. Kitl:llt6 verzi6:2.6. Nyomtatvfmy verzi6: 1.6 Nyomtatva:

8 A kettds konyvvitelt vezetd egyeb szervezet egyszerfisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete!csermely Kornyezetvedetml Egyesi.ilet Tarnoqatasi program elnevezese: Tarnoqato megnevezese: 213-ban utalt 212. evi SZJA 1% Nemzeti AdO- es VamhivataJ kozponti koltseqvetes Tamoqatas forrasa: Tarnoqatas idctartarna: onkormanyzati kottseqvates nernzetkozi torras mas qazdalkodo Tarnoqatasi 6sszeg: - ebbol a tarqyevre jut6 6sszeg: - tarqyevben felhasznalt osszeq: tarqyevben foly6sftott osszeq: Tamcqatas tlpusa: visszateritendo vissza nem terltendo Szernelyi Targyevben telhasznalt Qsszeg reszletezese [oqcimenkent ologi Felhalmozasi Osszesen: Tamoqatas targyevi telhasznalasanak szoveqes bemutatltsa: Ft-ot mcikodesi koltsegek fedezesere tordltottunk, mobil toltt es vlzall6 tokokokat vasarortunk, Ft-ot az ifjusag kornyezen nevelesere hasznattunk fel, kinlndulas<>kat, csaladi napokat azerveztnnk es eilladasokat tartonunk, tovabba szakkonyvet veniink. A fennmarad Ft-b61 terrneszetvedelml tevekenysegeink eredmenyessegenek novelese erdekeben a GPS kesziilekhez es a digitalis fenykepezfigephez akkumulatorokat es roltot szereztiink be. AZ uzren evoen vegzen TO tevekenyseqex es programok nernutatasa Egyeven at tart6 kozos munkat val6sitonunk meg a KisteJek Kornyeki Telepulesek Tobbcelu Tarsulasaval, melynek kereteben 6 teleputesen osszesen 18 csajadi napot bonyolitonunk Ie, ezek kozon volt Farsang, VIZ vilagnapja, MajaJis, Madarak es Fak napja valamint Gyereknap. ia "Karpatia Kincseshaz" Kistelek Tersegi Human tnnovactos Oktatasl es KozszoIgaJtat6 Kft. megblzasab61 hat lalkalmas tanartovabbkepzest tartortunk. Csongrad megye helyi jelentosegu es Natura 2-es teruteternek okologiai felmereset a CSEMETE 'rermeszet- es Kornyezetvedelmi EgyesUlenel kozosen vegeztuk ej. Folvtattuk a el-alfoldi Regi6 termeszan ertekeinek felmereset. Kitt>lto verzi6:2.6. Nyomtatvany verzi6: 1.6 Nyomtatva:

9 A kettfis konyvvitelt vezetf egyeb szervezet egyszerfisitett beszamoloja es kozhaszrnisagi melleklete IcsermelY Kornyezetvedelml EgyesUlet A KalibaskO Gyermekvilag Egyeslilet (Asociatia Lumea Copiilor KalibaskO) altai Tarnoqatasi program elnevezese: benyujtott Tarrulmanytiton a Goningai Egyetemen ctrnu palyazat Tarnoqato megnevezese: Emberi ErOfornisok Miniszteriuma kozponti koltseqvetes Tamoqatas torrasa: Tarnoqatas iddtartarna: onkormanyzati koltseqvetes nemzetkozi torras mas qazdalkodo Tarnoqatasi osszeq: - ebbol a tarqyevre jut6 osszeq: - tarqyevben telhasznalt osszeq: tarqyevbsn foly6sftott osszeq: Tarnoqatas tfpusa: vlsszaterftendd vlssza nem terttendo Szemelyi Targyvben felhasznalt osszeg resztetezese joqcfrnenkent ologi Felhalrnozasi Osszesen: Tamoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bemutatasa: ljelen projektben a Csermely Karnyezetvedelmi Egyesiilet a kotelezensegvcillal6 szervezet szerepet totrotte be. Egyesiiletiink6n keresztiil tortennik a tamoqaras] osszeg eljuttatasa a palyaz6 szervezethez a ket partner koz6ni tamoqatasi szerzodes a1apjan. A szakmai program teljes egeszet a Kalibasko Gyermekvilag Egyesiilet (Asociatia Lumea Copiilor KaJibaskO) bonyolitja Ie. AZ uzren evnen vegzen ronn tevekenyseqek es programok nernutatasa Egy even at tan6 kozos rnunkat val6sftonunk meg a Kistelek Karnyeki Telepulesek Tobbcelu Tarsulasaval, melynek keretenen 6 telepulesen osszesen 18 csatadl napot bonyolftonunk Ie, ezek kozou volt Farsang, Viz vilagnapja, Majcilis, Madarak es Fak napja valamint Gyereknap. A "Karpatia Kmcseshaz" Kistelek Tersegi Human tnnovacros Oktatasl es K6zszolgciltat6 Kft. megbfzasail61 hat a1kajmas tanartovabbkepzest tartonunk. Csongrad megye helyi jelentosegil es Natura 2-es teriileteinek okologiai felmereset a CSEMETE Termeszet- es Kornyezetvedelmi EgyesUlenel kozosen vegeztuk el. Folytattuk a el-a1faldi Regi6 termeszen ertekeinek felmeresel Kitolto verzi6:2.6. Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

10 A kettds konyvvitelt vezetd egyeb szervezet egyszerfisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete IcsermelY Kornyezetvedelmi EgyesUiet Tarnoqatasi program elnevezese: Tamoqato megnevezese: izold Fomis Program A el-tisza-volgy uszantnn teroleteinek terrneszen ertekei Videkfejlesztesi Miniszterium kozponti koltssqvetes Tarnoqatas Iorrasa: Tarnoqatas iddtartama: onkorrnanyzati koltseqvetes nemzetktizi torras mas qazdalkodo Tarnoqatasi osszeq: - ebb61 a tarqyevre juto osszeq: - tarqyevben telhasznalt tisszeg: tarqyevben folyosltott tisszeg: 5789 Tarnoqatas tfpusa: visszaterltendo vissza nem ter ftendo Targyevben telhasznalt osszeg reszletezese joqclmenkent Szernelyi ologi 99 Felhalmozasi bsszesen: 99 'ramoqatas targyevi telhasznaiasanak szoveqes bernutatasa: MegvasAroltuk a terepi munkak dokumentatasar lehetove tevo Sanisc UHS I Extreme Pro 8 GB SHC mem6riakartyat. AZ uzren evoen vegzen ronn tevexenyseqex es proqramok nernutatasa ia tamogattisi szerzodesben szerepto osszeget 213. ev vegen utalta at a tamoqaro, igy a program megval6sftasara 214-ben keroi sor, Kitolt6 verzi6:2.6. Nyomtatvfmy verzi6:1.6 Nyomtatva:

11 A kettds konyvvitelt vezetd egyeb szervezet egyszerfisitett beszamoloja es kozhaszrnisagi melleklete IcsermelY Kornyezetvedetml Egyeslilet Tarnoqatasi program elnevezese: Tamoqato megnevezese: 212-ben utalt 211. wi SZ-JA 1% Nemzeti Ad6- es Vamhivatal kozponti koltseqvetes Tarnoqatas Iorrasa: Tamoqatas iddtartama: onkorrnanyzati koltseqvetes nernzetkozi Iorras mas qazdalkodo os. 31 Tamoqatasi osszeq: - ebb61 a tarqyevre jut6 osszeq: - tarqyevben Ielhasznalt osszeq: tarqyevben foly6sftott osszeq: Tamoqatas tfpusa: visszaterttendo vissza nem terltendo Szernelyi Targyvben telhasznalt osszeg reszletezese jogclmenkent ologi Felhalrnozasi Osszesen: Tamoqatas targyevi felhasznalasanak szoveqes bernutatasa: Ft-ot mokbdesi koltsegek redezesere tordltottunk, ket szorrvert, Internet- es tetetonkottseget nzenunk ki bellle Ft-ot az ifjusag kornyezeti nevelesere hasznaltunk fel, kirandulasokat szervezrunk es terepi vezereseker tartottun k. AZ uzren evoen vegzen TO tevekenysegek es programok nemutatasa Egyeven at tart6 kozbs rnunkat val6sftonunk meg a Kistelek Kbrnyeki Telepulesek T6bbcelu Tarsulasaval, melynek keretenen 6 telepulesen 6sszesen 18 csaladt napot bonyolitonunk Ie, ezek kozott volt Farsang, VIZ vilagnapja, MajaJis, Madarak es Fak napja valarnint Gyereknap. ia "Karpatia Kincseshaz" Kistelek Trsegi Human tnnovacios Oktat<isi es KbzszolgaJtat6 Kft. megbfza.sab61 hat ialkalmas tanarrovabbkepzast tartonunk. CSOngrad megye helyi jelentosegu es Natura 2-es teruletetnek 6kol6giai tetrnereset a CSEMETE Termeszet- es KOrnyezetvedelmi EgyesUlenel kozosen vegeztok el. Folyranuk a el-a1f6idi Regi6 rerrneszen ertekeinek felmeresel Kitoltc5 verzi6:2.6. Nyomtatv{my verzi6:1.6 Nyomtatva:

[I].~ ITIDJJ/DTIJ/[D

[I].~ ITIDJJ/DTIJ/[D egyszerusitett beszamol6ja es kozhaszmisagi melleklete Torvenyszek: -----~ Targyev: BekOldo adatai Elotag Csaladi nev Eiso ut6nev Tovabbi ut6nevek Vise It nev: I I [ 1 1 1 _ SzOletesi nev: I [ 1, 1 _ Anyja

Részletesebben

IMagyarorszag. 106 Szegedi Torvenyszek , /! @li)/@]]/[ili[ilill. @ -~. [iliiiliiill / ~/[ill

IMagyarorszag. 106 Szegedi Torvenyszek , /! @li)/@]]/[ili[ilill. @ -~. [iliiiliiill / ~/[ill A kettfis ktinyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszarnoloja es kozhaszrnisagi melleklete Torvenyszek: 16 Szegedi Torvenyszek Tar9yev: BekUld6 adatai -- -- - - --- --- --------- - El6tag

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. Szűcs Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag HORVÁTH Családi név Első utónév További utónevek PÁLNÉ Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORVÁTH ISTVÁN TIBOR HORVÁTH ISTVÁN TIBOR Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Belénessy Réka Mária Belénessy Réka Mária Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek HORTINÉ DR. BATHÓ EDIT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Csilla Születési név: Szabó Csilla Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Pap Tibor Születési név: Pap Tibor Anyja neve: Tisch Matild Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Csathó Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Gruber

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Hartman Családi név Első utónév További utónevek Mátyás Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag FÁRÓ Családi név Első utónév További utónevek MIRELLA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 04 Gyulai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Királyné Budai Ildikó Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nyilas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Koválcsik Családi név Első utónév További utónevek Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.07.06 16:59:22 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 5 Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 19.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Orsozné Seres Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Hamar Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Beküldő adatai A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek BELÉNESSY RÉKA MÁRIA BELÉNESSY RÉKA MÁRIA NAGY ZSUZSANNA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 7 Székesfehérvári Törvényszék 2 1 5 216.5.26 12:43:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 4 Település: DUNAÚJVÁROS Közterület neve: ESZE TAMÁS Közterület jellege: utca Házszám: 5.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Gercsák Márta Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Schlág Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Lukács Angéla Irén Kévés Angéla Irén Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag FÖLDESI Családi név Első utónév További utónevek GYULA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 010 Pr. Dr. Bősze Péter Pál Bősze Péter Pál Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Erdei Mária Születési név: Erdei Mária Anyja neve: Mag Margit Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Zeley Kata Születési név: Zeley Kata Anyja neve: Pötyő Katalin Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bakonyvári Családi név Első utónév További utónevek Andor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mezei Családi név Első utónév További utónevek György Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Demetrovics Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek MÁTYÁS SÁNDOR GYÖRGY MÁTYÁS SÁNDOR GYÖRGY Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. BARTYIK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Csejteiné Pados Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek NOVRECZKY LAJOS Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek Anett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szoldatics Családi név Első utónév További utónevek Anikó Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Borai Botond Születési név: Borai Botond Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Dr. SZABÓ GÉZA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Mahlerné Köfner Anikó Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bodóné Pótári Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.06 12:13:00 Szervezet neve: Boróka

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Thummerer Családi név Első utónév További utónevek Ildikó Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Fővárosi Törvényszék 2 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 12 Balassagyarmati Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Egri Törvényszék 2 1 4 215.5.25 16:18:37 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 Település: Eger Közterület neve: MAKLÁRI Közterület jellege: út Házszám: 67 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Mascher Róbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben