Mielıtt elkezdenétek a feladatokat megoldani, olvassátok át az egész feladatsort!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mielıtt elkezdenétek a feladatokat megoldani, olvassátok át az egész feladatsort!"

Átírás

1 Csapat neve:. Iskola neve:. Mielıtt elkezdenétek a feladatokat megoldani, olvassátok át az egész feladatsort! A megoldott feladatokat írásban, (személyesen vagy postán) kell beküldeni a Minerva Könyvtárba (7623 Pécs, Athinay u. 44.), beérkezési határidı: szeptember 26. Ha eddig nem kerestetek fel méhészt, a következı feladatok megoldásához feltétlenül szükséges méhész segítségét kérni! (Az ajánlott méhészek címe a oldalon található) Elért pontszám: Feladat Elérhetı pont Megszerzett pont Megjegyzés sorszáma /a 10 9/b 10 9/c 10 Összesen: 600

2 A harmadik forduló feladatai az emberrıl: a méhészrıl és a mézkedvelıkrıl szólnak. 1. feladat: Készítsetek egy idıszalagot a méhészet történetérıl! Elıször nyomozzátok ki, hogy mikor történtek az alábbi események, írjátok melléjük az évszámot, majd idırendben ábrázoljátok egy idıszalagon! Legalább 2 eseményhez készítsetek rajzot! Pontozás: minden jó évszám 5 pont (összesen 40 pont) idıszalag 10 pont, rajzok 20 pont Összesen: 70 pont a. I. István 12 méhészt adományozott a pécsváradi monostornak:.. b. Mária Terézia felhívta a figyelmet a méhészet fontosságára:. c. Salamon király megadóztatta a mézet és a mézsert:. d. Az elsı magyar nyelvő méhészeti könyv megjelenése:. e. A nándorfehérvári csatában méheket is bevetettek a védekezésbe: f. Méhészeti fıiskolát alapítottak Bécsben:. g. A keszthelyi Georgikon megalapítása, ahol méhészeti oktatás is folyt:.. h. A trákok a Duna partján méhészkedtek:.. IDİSZALAG:

3 2. feladat Összekeveredtek három, mézzel kapcsolatos mesterség szerszámai, eszközei. Válogassátok ki ıket, találjátok ki, melyik mesterséghez tartoznak. Mesterségenként egyet-egyet rajzoljatok is le! Pontozás: minden jó helyen lévı eszköz 5 pont (összesen 60 pont), helyes mesterségnevek 5-5 pont, szép rajzok pont Összesen: 105 pont pergetı, tepsi, gyertyabél, fedelezıkés/fedelezıvilla, nyomófa/ütıfa, ring, pad, keret, öntıkalap, kaptár, kemence, kas Mesterség neve Szerszámok, eszközök RAJZOK:

4 3. feladat Vegyétek fel a kapcsolatot egy lakóhelyeteken vagy a közelben mőködı méhésszel! (A Mézeskörúthoz csatlakozott méhészek elérhetısége a oldalon megtalálható) Méhész neve: Készítsetek együtt egy 12 hónapra szóló naptárt arról, hogy milyen teendıi vannak a méhésznek egy év során! (Pótlap csatolható, vagy megoldható külön lapon) Pontozás: 120 pont

5 4. feladat Tervezzetek címkét a megismert méhész mézes üvegeire! Szabadon választott technikával készíthetı, de gondoljatok arra, hogy a címkének el kell férnie egy mézesüvegen, és csináljon kedvet a vásárlónak a megvételre. A címkén szerepelnie kell, hogy milyen mézfajta, termelıi méz, a termelı nevének, a méz mennyiség (kg vagy gr), ár, mikor készítették, meddig fogyasztható (1 év) Pontozás: 50 pont RAJZ: (vagy csatolható pótlapon)

6 5. feladat Most már annyit tudtok a méhekrıl, méhészkedésrıl, hogy Ti is kedvet kaptatok hozzá! Kaptok ajándékba egy méhcsaládot kaptárral, de az eszközöket Nektek kell összeválogatni. Soroljátok fel, milyen eszközöket, szerszámokat vennétek elıször! (Kérjétek a méhész tanácsát, mi az, ami tényleg szükséges a kezdetekhez!) Minden jó válasz 5 pont Elérhetı pontszám: 65 pont

7 6. feladat Egy kis nyelvészet! Értékelés: Minden helyes megfejtés 5 pont. Elérhetı pontszám: 50 pont Milyen eredetőek a következı szavaink? - kaptár:. - kas:. - lép:.. - méh:... - méz:... - nektár:. - viasz:. Magyarázd meg röviden, mit jelentenek: kelence:. sonkoly:. köpő:. (Ajánlott irodalom: Etimológiai Szótár, Magyar Néprajz II. Gazdálkodás)

8 7. feladat A képen Baranya térképe látható. Jelöljétek meg azokat a városokat, községeket, ahol a Mecseki Mézeskörút tagjai méhészkednek! Ahol többen is vannak, írjátok a község mellé, hogy hány méhészet van! Elérhetı pontszám 50 pont

9 8. feladat Mint minden foglalkozáshoz, a méhészkedéshez is főzıdnek hagyományok, szokások, babonák. Kutassatok fel legalább hármat ezek közül, és írjátok le! Jelöljétek meg a forrást is, ahonnan győjtöttétek! Elérhetı pontszám: 60 pont

10 9. feladat Kik lehetnek ık? Nyomozzátok ki a három, a méhészkedés területén jelentıs személy nevét életrajzi adataik és munkásságuk alapján! Értékelés: minden helyes válasz 10 pont Elérhetı pontszám 30 pont 9/a..... (Alberti, április 20. Szarvas, december 27.) evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági szakíró. Munkássága három nagyobb területre terjedt ki: a gazdasági szakoktatás, a mezıgazdasági termelés gyakorlati fejlesztése és az elméleti-szakirodalmi tevékenység. Jelentıs érdemeket szerzett az alföldi szikesek befásítása terén: három évtizeden át kb darab, több mint 300 fajta facsemetét nevelt a sziken. İ honosította meg Szarvason és környékén az akácfát, s alkalmazott gazdaságában mezıvédı erdısávot. A méhlegelı javítása végett más mézelı fák és egyéb növények szaporítását is szorgalmazta. A méhészkedés terén pedig 1794-tıl olyan méznyerési eljárást alkalmazott, ami elkerülhetıvé tette a méheknek addig szokásban volt leölését, elpusztítását. 9/ b... (Pálmonostor, szeptenber 14. Vancouver, BC, Kanada, február 3.): méhész, újságíró, országgyőlési képviselı. Mint okleveles tanító rövid ideig a méhészeti vándortanítói karban szolgált Gödöllın (1905). aztán a földmővelésügyi minisztérium marosvásárhelyi kirendeltségén majd a budapesti központi számvevıségén volt tisztviselı. A méhészet terén ismert szakember, szerkesztette a Méhészet c. szaklapot ban mutatta be az (NB) keretmérető vándorkaptárját, ami még napjainkban is a legelterjedtebb kaptártípus. 9/c.. (Székelyudvarhely, január 14. Budapest, április 13.) Kossuth-díjas magyar biológus, entomológus, méhész, a mezıgazdasági tudományok (akadémiai) doktora. Kutatási területe a méhészet, azon belül a méhtetvek és más paraziták, valamint a méhmirigy mőködésének vizsgálata és 1972 között a Méhészeti és Méhbiológiai Kutatóintézet igazgatója, illetve az átszervezés után a Kisállattenyésztési Kutatóintézet Méhtenyésztési Osztályának vezetıje volt. Társszerzıje az ban megjelent Méhgazdaság címő könyvnek

11 FOLYAMATOS FELADAT A DÖNTİHÖZ: 1. Folytassátok a herbárium készítését azokból a növényekbıl, amelyeket a méhek szívesen látogatnak. A herbárium készülhet hagyományos módon, azaz lepréselt növényi részekbıl, vagy fényképekbıl, rajzokból - egy lapra egy fajta növényt helyezzetek. Írjátok mellé növény magyar és latin nevét, a győjtés vagy fényképezés helyét és idejét! Egy hagyományos herbárium formai követelményei: A szokványos herbáriumi lapméret A/4-es, (kis rajzlap) erre elfér a növénynek akkora része, ami alapján egyértelmően azonosítható. A felragasztott növényeknek elegendıen laposnak kell lenni. A levelek préselésére és kiszáradására legalább egy hetet kell szánni. A fóliatasakba helyezett (ez nem elıírás) herbáriumi lapok még száraznak tőnı állapotukban is penészedésre hajlamosak - és megpenészedve nem elfogadhatóak. A herbáriumi lapra cellux-szal célszerő az anyagot felragasztani, ügyelve arra, hogy a faji azonosításhoz szükséges bélyegek láthatóak legyenek - egyes csoportok levélfonákja informatívabb, mint a felszíni oldala (pl. som, hárs). Egy fotóherbárium formai követelményei: Egy oldal állhat több képbıl: pl. levél, virág, termés, kéreg. A képeken az ábrázolásra szánt növényrésznek kell élesnek lenni, nem a háttérnek. A képeken látszani kell valami olyan egyedi tárgynak, ami arra utal, hogy saját készítéső képrıl van szó. Rajzolt herbárium A rajznak meggyızınek és szépnek kell lenni - azaz mutassa a növény felismerési bélyegeit, és azt is, hogy elkészítésére elvárt energiát fordított a készítıje. Célszerő szerepeltetni pl. egy fa esetén egy leveles hajtást, termést, esetleg virágot/virágzatot is. Megengedett a vegyes technikával készített herbárium, például a már elvirágzott növények virágát rajzzal kiegészíteni. 2. Győjtsétek össze a mappába, hogy milyen fajtamézeket készítenek a környéketeken, kérjetek címkét, leírást a mézrıl. Kérjétek a közeletekben mőködı méhész segítségét! 3. Feladat a nyárra: Készítsetek a méhész-naptárhoz képeket (lehet rajz, montázs, fotó) A három folyamatos feladat eredményét a 3. feladat megoldásaival együtt kell beküldeni, szeptember 26-ig.

A kreatív feladatokhoz nem közlünk megfejtést, mert több helyes megoldás is lehetséges volt.

A kreatív feladatokhoz nem közlünk megfejtést, mert több helyes megoldás is lehetséges volt. A kreatív feladatokhoz nem közlünk megfejtést, mert több helyes megoldás is lehetséges volt. A második forduló feladatai a mézről szólnak. 1. feladat: Az alábbi állításokban a színessel jelölt részekből

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály Érdeklıdésem a képzıtársaságok felé fordult, és rácsodálkoztam a még napjainkban sem igazán ismert több évszázados,

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker.

Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Közösségtervezı mőhely Abásfalván Összejönni ez a kezdet. Együtt maradni haladás. Együtt dolgozni siker. Páll Krisztina, Richard Ford és Sztranyiczki Zsófia 2008. május Elöljáróban Az Unitárius Univerzalista

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA?

Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA? Dévény Ágnes * HOGYAN KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT A KÉTNYELVŐ VIZSGAFELADATOKRA? 1. BEVEZETİ A nyelvvizsga feladataira való felkészítési/felkészülési munka mindig speciális folyamat, amely a felkészítı tanár

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

20. Madarak és példabeszédek

20. Madarak és példabeszédek 20. Madarak és példabeszédek Herman Ottó nyomán (kártyajáték) Tervez : Idegen és saját ötletb l: Hársas Oszkárné A játék lényege: Madarak képei és szólások/közmondások felhasználásával Fekete Péter jelleg

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal: Ez az anyag és sok más, a közösségi munkával kapcsolatos segédanyag letölthető a Közösségfejlesztők Egyesületének honlapjáról: http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben