F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT

2 KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai ISO szabványcsal nycsalád Környezetközpontú irány nyítási rendszer (KIR) KIR előnyei és s hasznossága KIR alapelvei és s elemei KIR dokumentumai

3 MEGHATÁROZ ROZÁS KÖRNYEZETMENEDZSMENT: a vállalat v általános menedzsment rendszerének nek az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és s ellenőrz rzési tevékenys kenységeket, hatás-és s felelőss sségi köröket, k ket, gyakorlati alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforr forrásokat, amelyek a KÖRNYEZETI K POLITIKA kidolgozására, bevezetésére, megvalósítására, fenntartására ra és felülvizsg lvizsgálatára irányulnak.

4 KÖRÜLMÉNYEK: TÉNY: globális lis humán és ökológiai válsv lság CÉL: fenntartható fejlődés FELADAT: a társadalom t minden elemének (fogyasztók, termelők) környezettudatos k magatartása a fenntartható fejlődés megteremtésében TEHÁT: T: a vállalatoknakv elhagyhatatlan KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI vannak!

5 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 1.) A vállalati v politikában meg kell jelennie annak az állandó követelménynek, mely a gyárt rtástechnológiákat és s a termékeket környezetbark rnyezetbarát t irányban fejleszti. (Ez az feladat szigorúan véve v ve tervezői i munkát t jelent. A környezetvk rnyezetvédelmi megfelelőséget get legelősz ször r is bele kell tervezni a gyárt rtásba és s a termékekbe. kekbe.)

6 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 1/a) Környezeti hatástanulm stanulmányt nyt kell készk szíteni a gyárt rtás és s a termékek ill. azok fejlesztésének környezetre k gyakorolt hatásáról. Hosszú távú stratégi giában kell kidolgozni a káros k hatások megszűntet ntetésének nek módozatait. 1/b) Meg kell ismerni az adott régir gió környezetvédelmi helyzetét, t, más m s vállalatok v és s a helyi önkormányzat nyzat fejlesztési si elképzel pzeléseit, és s ezeket összhangba kell hozni a saját t törekvt rekvésekkel.

7 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 1/c) Ismerni kell a környezetvk rnyezetvédelmi ipar technológi giáinak inak és s berendezéseinek fejlődési irányait, és azok piacát. 1/d) Fel kel mérni m a váratlan v (üzemzavar,( baleset, elemi csapás, s, stb.) helyzetekből l adódó kockázatot, és intézked zkedési tervet kell készk szíteni a kockázat csökkent kkentésére és s az ilyen eseményekb nyekből l bekövetkez vetkező környezeti károk k elhárításának módjm djára.

8 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 2.) A vállalat v operatív v intézked zkedései között k meg kell jelennie a gyárt rtás s folyamatos önellenőrzésének, hogy a káros k kibocsátások sok és s hulladékok ne lépjl pjék k túl t l a technológiai utasításokban sokban előírt értékeket. (Ez már m r operatív v tevékenys kenység, és s a termelői i folyamatok és s az azokat befolyásol soló körülményeknek a teljes kézbentartását t jelenti

9 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 2/b) A környezetvk rnyezetvédelmi szabályoz lyozás érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a káros k anyagok kilépését t az irány nyított rendszerből. Ez felöleli leli mind a levegő,, mind a víz v z szennyező anyagait, de a hulladék k keletkezését és s az anyag-energia gazdálkod lkodást is. 2/c) Rendszeresen ellenőrizni kell a kibocsátásokat sokat döntd ntően befolyásol soló technológiai, ill. környezettechnikai k berendezések állapotát, t, és s gondoskodni kell a folyamatos karbantartásr sról. 2/d) Rendszeresen ellenőrizni kell a váratlan v helyzetek kezelésére szolgáló dolgozók k felkész szültségét, t, és s az elhárítás s eszközeinek zeinek és anyagainak állapotát. t.

10 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3.) A vállalati környezetvk rnyezetvédelmi arculat (image) kialakítása (Ez elsősorban sorban a közvetlen k környezet k lakosságával és az üzletfelekkel, a vásárlv rlókkal kialakított kapcsolatban jelent feladatokat)

11 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3/a) A vállalat v kiadványokban (reklám m anyagok, termékismertet kismertetők, k, szakcikkek, stb.) és s egyéb módon folyamatosan tájékoztassa t az érintetteket általánosságban a környezetvk rnyezetvédelmi politikájáról, l, de konkrétan az általa okozott környezetszennyezés s nagyságáról, és s azok csökkent kkentésére hozott intézked zkedéseiről l is.

12 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3/b) A vállalat v dokumentálhat lhatóan an vegyen részt r a helyi önkormányzat nyzat és s az adott régir gió környezeti problémáinak megoldásában, netán még g olyan esetekben is, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a tevékenys kenységével. (Pl.: szelektív v hulladékgy kgyűjtés, vagy lomtalanítás.)

13 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 3/c) Folytasson konzultáci ciókat a környezetvk rnyezetvédő mozgalmak képviselk pviselőivel ivel a vállalat v fejlesztési si elképzel pzeléseiről. Javaslataikat értékelje és s használja fel fejlesztési si elképzel pzeléseiben. Vitás s esetekben támogasson t kutatásokat a vitatott hatások tisztázása sa érdekében.

14 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 4.) Külső kényszerből l adódó feladat, mely a vállalat számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését t jelenti. (Ez az a klasszikus környezetvk rnyezetvédelmi feladat, melyet minden jogkövet vető magatartást tanúsító vállalat az állam késztetk sztető hatására végez v el.)

15 Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai: 4/a) a különbk nböző államigazgatási szintű előírások (törv rvények, rendeletek, utasítások, sok, határozatok) betartása ill. betartatásáról l való gondoskodás, s, 4/b) az adatszolgáltat ltatás, 4/c) a hatósági ellenőrz rzések és s mérések m lehetővé tétele.

16 ISO szabványcsal nycsalád Azok a vállalatok, melyek környezetvk rnyezetvédelmi feladatai aikat maradéktalanul igyekeznek teljesíteni teni,, akkor járnak j el helyesen,ha szánd ndékukat a vállalati v politikában megjelenítik és s ezt önként nt az MSZ EN ISO szabvány keretei között k teszik.

17 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványcsal nycsalád d rövid r törtt rténete A globális lis ökológiai és s humán n krízis közvetve, k vagy közvetlenk zvetlenül, l, de kihat a gazdasági gi tevékenys kenységre. Mivel a globális lis problémák k világot átfogó globális lis megoldást igényelnek, ezért a vállalati irány nyítás s környezetvk rnyezetvédelmi célokat megvalósító szabályoz lyozása a is nemzetközi, zi, egységes gesített, azaz szabványos eljárást kívánt: k ez z az ISO szabványcsal nycsalád.

18 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványcsal nycsalád d rövid r törtt rténete A szabványcsal nycsalád kidolgozását t a Nemzetközi zi Szabvány nyügyi Szervezet (ISO=International Organisation for Standardisation) ) TC 207 műszaki m szaki bizottsága a hasonló célú brit nemzeti szabvány BS 7750 (British Standard 7750) és s az Európai KözössK sségek Tanács 1836/93 direktívája szerinti Környezetirányítási és s auditálási rendszer (EMAS=Environmental Environmental Management and Audit Scheme) ) felhasználásával 1993-ban indította el.

19 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványcsal nycsalád d rövid r törtt rténete Ez a szabvány 1996-ban (hazánkban 1997-ben) lépett életbe,, KörnyezetkK rnyezetközpontú Irány nyítási Rendszer (KIR) néven. n Azóta igen sok vállalt v vezette be és s nyerte el a tanúsítv tványt. A gyors bevezetéshez nagyban segítette tette,, hogy elvi felépítése és s alkalmazása hasonló az akkor már m szélesk leskörűen en ismert és s alkalmazott ISO 9000 minőségir girányítási rendszer szabvány nyával.

20 ISO szabványcsal nycsalád Környezetvédelemi feladatok integrálása a vállalati v menedzsment rendszerekbe

21 ISO szabványcsal nycsalád Az ISO szabványsorozat lényegel nem ír r elő semmiféle újabb környezetvk rnyezetvédelmi követelményt, hanem csupán n azt igazolja, hogy: a vállalat v megfelelő környezeti menedzsment rendszert hoz létre l és s működtet, m környezetvédelmi teljesítm tményeit folyamatosan ellenőrzi, értékeli, javítja és s dokumentálja, mindezt önkéntesen, ntesen, saját t elhatároz rozásra, a környezet k javításáé áért vállalt v felelőss ssége alapján n teszi és s a kiépített környezetirk rnyezetirányítási rendszerét t külsk lső szervezet által tanúsíttatni ttatni kívánja. k

22 ISO szabványcsal nycsalád KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága Egy vállalatnak v alapvetően en azért célszerc lszerű hatékony KIR létrehozása és s működtetm dtetése, mert ezzel hozzájárul a környezet k védelmv delméhez, az emberek egészs szségének megóvásához a tevékenys kenységéből, termékeib keiből és/vagy szolgáltat ltatásaiból l származ rmazó potenciális hatásokkal szemben, és így segíti a fenntartható fejlődés s megvalósítását. t. (Persze a vállalatokat v nem csupán ez a jój szánd ndék vezéreli akkor, amikor KIR bevezetése mellett döntenek, d hanem fontos vállalati érdekek és s gazdasági gi előny nyök alapján n határoznak így. Melyek ezek?)

23 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága BIZALOM A jólj működő KIR valódi vállalati v érdeket valósít t meg mert,, bizalmat ébreszt az érdekelt felekben, mivel: a vezetőség g elkötelezte magát, hogy a környezeti k politikájában kitűzött tt feladatokat, célokat c és előir irányzatokat teljesíti, ti, a hangsúly lyt a megelőzésre helyezte és s nem az utólagos megoldásokra, bizonyított tottá válik az alapos és ésszerű gondosság, g, mely a jogszabályi előírások teljesítésére törekszik, t a rendszer úgy működik, m hogy tartalmazza az állandó javítás s folyamatát. t.

24 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága BIZALOM a folyamatosan javuló és s tanúsított tott környezeti k teljesítm tmény hatására növekvn vekvő bizalom segíts tségével a vállalatról l kialakuló kép p (image) irány nyíthatóvá válik, ezért: a médiumok m és s a lakóss sság g kedvező megítélése könnyebben megszerezhető, a fejlesztési si elképzel pzelések így ritkábban ütköznek a hatóságok, vagy a lakóss sság g ellenáll llásába, megkönny nnyíti engedélyek és s jogosítv tványok megszerzését, javítja az ipar és s a kormányzat kapcsolatát. t.

25 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága HASZON Fontos kihangsúlyozni, hogy a KIR bevezetéséből gazdasági gi előny nyök k is származnak. Ezeket célszerc lszerű megfogalmazni és s számszer mszerűsíteni, hogy az érdekelt feleknek, de különösen k a tulajdonosoknak, olyan konkrét t anyagi értéket lehessen felmutatni, mely a jó környezeti menedzsment eredmények nyeként nt jön j n létre. l Az így kimunkált konkrét t pénzp nzügyi eredmények és s a környezetvédelmi célok c egybevetése alapján n aztán érvényesíteni lehet a legnagyobb haszonra való törekvés elvét t is.

26 KIR bevezetésének előnyei nyei és s hasznossága HASZON KIR által kínált k potenciális haszonnal nal a profit növekedhet, n mert: csökkennek a bírsb rságok, szervezettebbé válik a munka, megszüntethet ntethető a működés m s időleges, vagy tartós s felfüggeszt ggesztése, javulnak a piaci esélyek, ha a termék k kevésb sbé környezetterhelő, csökkennek az anyag és s energia költsk ltségek a takarékoss kosság g alapján, javul a költsk ltséggazdálkodás, javulnak a hitelképess pesség g mutatói i is, csökken kken a felelőss sség g viselési si esetek száma, kedvezőbb feltételekkel telekkel köthetk thető biztosítás, s, minden területen leten megjelenik az ésszerű gondosság, g, bizalmat ébreszt és s ezzel javítja a tőkéhez t jutás s lehetőségeit, a hosszú távú tervezés s nagyobb biztonságot ad,

27 KIR bevezetésének előnyei és s hasznossága KIR bevezetésének előnyei és s hasznossága alapján állítható,, hogy a környezetvk rnyezetvédelmi érdekek megjelenítése a stratégiai és s napi vállalati v feladatok közöttk egyértelm rtelműen en a versenyképess pesség g fokozását szolgálj lják. (De De csak közel k azonos jogi környezet szabályoz lyozásnál!)

28 Az alacsony jogi, gazdasági, gi, stb. környezet k szabályoz lyozás jelenthet átmeneti helyzeti versenyelőnyt, nyt, de a környezet k kárára! ra! KÖRNYEZETMENEDZSMENT ISO szabványcsal nycsalád

29 ISO szabványcsal nycsalád A szabvány jele ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO A szabvány címe KIR - Részletes leírás és használati útmutató KIR - Általános útmutató az alapelvekről, rendszerekről és a megvalósítást támogató módszerekről Útmutató a környezeti auditáláshoz - általános alapelvek Útmutató a környezeti auditáláshoz - az auditálási eljárás - a KIR auditálása Útmutató a környezeti auditáláshoz - a környezeti auditorok minősítési feltételei Környezeti védjegyek - általános elvek Környezeti védjegyek - környezeti igények - kifejezések és meghatározások Környezeti védjegyek - jelzések Környezeti védjegyek - vizsgálatok és igazolások - felhasználási módszerek Környezeti védjegyek- gyakorlati programok - több kritériumot alkalmazó programok elvei és gyakorlati kérdései Környezetvédelmi menedzsment - környezeti teljesítmény értékelés Életciklus elemzés - általános elvek és gyakorlat Életciklus elemzés -életciklus elemek vizsgálata Életciklus elemzés -életciklus hatáselemzés Életciklus elemzés -életciklus fejlesztés elemzés KIR - kifejezések és meghatározások Irányelvek a környezeti szemléletnek a termékszabványokban történő megjelenítéséhez

30 ISO szabványcsal nycsalád ISO szabvány modellje és s a PDCA ciklus PDCA ciklus bármilyen b műveletre, m veletre, tevékenys kenységre, folyamatra, rendszerre, működtetm dtetésre, koncepcióra, elgondolásra vonatkoztatható,, zárt z hatásl sláncú, folytonosan ismétl tlődő körfolyamat-elv. P - Plan - Tervezés D - Do - Megvalósítás C - Check - Ellenőrz rzés A - Act - Intézked zkedés A PDCA ciklus jelentése: P - Tervezd meg! D - Valósítsd meg! C - Ellenőrizd az eredményeket! A - Intézkedj az eredmények alapján n!

31 ISO szabványcsal nycsalád ISO szabvány modellje és s a PDCA ciklus

32 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

33 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

34 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

35 ISO szabványcsal nycsalád Szabvány elemeinek illeszkedése se a PDCA ciklusba

36 ISO szabványcsal nycsalád KIR alapelvei és s elemei Az ISO szabvány a KIR kiépítése során öt lényeges alapelemet tart szüks kségesnek létrehozni, l melyek a következk vetkezők: k: Környezeti politika Tervezés Bevezetés és s működtetm dtetés Ellenőrz rzés és s helyesbítő tevékenys kenység Vezetőségi átvizsgálás

37 KIR alapelvei és elemei Ezeket az alapelemeket a szabvány olymódon illeszti egymáshoz, hogy a rendszer eleve önmagában hordozza a környezeti k teljesítm tmények folytonos javításának a lehetőségét. KÖRNYEZETMENEDZSMENT ISO szabványcsal nycsalád

38 KIR alapelvei és s elemei KÖRNYEZETI POLITIKA: A szabvány olyan környezeti k politika kidolgozását t kívánja k a szervezetektől, amely "tartalmazzon elkötelezetts telezettséget arra, hogy teljesítik tik a rájuk r vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és határozatokat, valamint a szervezet által vállalt v egyéb követelményeket. nyeket.

39 KIR alapelvei és s elemei A környezeti k politika tehát: t: feleljen meg a szervezet tevékenys kenysége, termékei és szolgáltat ltatásai jellegének, fajtáinak és s környezeti k hatásainak, tartalmazzon elkötelezetts telezettséget a folyamatos javításra és s a környezetszennyezés s megelőzésére, adjon keretet a környezeti k célok c és s előir irányzatok megfogalmazására és s felülvizsg lvizsgálatára, legyen dokumentálva, bevezetve, fenntartva, és legyen ismertetve minden alkalmazottal, legyen hozzáférhet rhető a nyilvánoss nosság g számára ra.

40 KIR alapelvei és s elemei Környezeti politika és s a célok c összefüggése

41 KIR alapelvei és s elemei Környezeti politika (MSZ EN ISO 14001: 4.2 pont) A környezeti k politika kialakítása során n igen gondosan kell eljárni. Ezért a szabvány szüks kségesnek találja lja a kezdeti környezeti k állapot felmérését. Ez adja ugyanis azt a kiindulási helyzetet, melyhez igazítottan a szüks kségesnek és s megvalósíthat thatónak talált lt változásokat a politikában meg lehet fogalmazni. Mivel a szabvány csak a környezeti k politika általános körét k t jelöli li ki, a vállalat saját t maga határozza meg, hogy a feltárt környezeti k tényezők k között k milyen prioritási sorrendet állapít t meg és s ennek alapján n milyen elemeket milyen fontossággal emel be a környezeti k politikába. Fontos követelmk vetelmény, hogy a környezeti k politika legyen dokumentálva, az alkalmazottakkal ismertetve és s legyen a nyilvánoss nosság g számára is hozzáférhet rhető.

42 KIR alapelvei és s elemei Környezeti politika (MSZ EN ISO 14001: 4.2 pont) A szabvány ezen alapelvének alkalmazása során n a vállalat v meghatározza környezeti k politikáját és s kinyilatkoztatja elkötelezetts telezettségét t KIR létrehozl trehozására ra és s működtetm dtetésére. A sikeres megvalósítás s döntd ntő tényezője a felső vezetés s szilárd elkötelezetts telezettsége és s irány nyító szerepe. A politika szolgáltatja ltatja azt az alapot, melyre a vállalat v saját t konkrét t céljait c és s előir irányzatait ráépíti. Megfogalmazása legyen világos, hogy a belső és s külsk lső érintet felek azt egyértelm rtelműen en megérthess rthessék. Alkalmazási terület letét t is pontosan meg kell határozni. Időszakonk szakonként nt felül l kell vizsgálni, hogy a változv ltozó feltételeknek teleknek és a bővülőb ismereteknek megfelelhessen.

43 TERVEZÉS: Környezeti tényezt nyezők Jogi és s egyéb b követelmk vetelmények Célok és s előir irányzatok Környezetközpontú irány nyítási program(ok) KIR alapelvei és s elemei

44 KIR alapelvei és s elemei Környezeti tényezt nyező: Valamely szervezet tevékenys kenységének, nek, termékeinek, vagy szolgáltat ltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettelk Környezeti hatás: A környezetben k végbe v menő mindennemű változás akár r káros, k akár r hasznos amely egészben, vagy részben a szervezet tevékenys kenységeiből, termékeib keiből, vagy szolgáltat ltatásaiból l származik

45 KIR alapelvei és s elemei Környezeti tényezt nyezők k felmérése: input output elemzés

46 KIR alapelvei és s elemei Környezeti tényezt nyezők k felmérése: input output elemzés

47 Környezeti -tényezők, -hatások, -politika, -célok, -programok rendszerbe épülése KÖRNYEZETMENEDZSMENT KIR alapelvei és s elemei

48 KIR alapelvei és s elemei Tervezés ( MSZ EN ISO 14001; 4.3 pont) A szabvány ezen alapelvének érvényesítése se során n a vállalat ebben a lépésben tervet készk szít t a környezeti k politikájának megvalósítására. A tervezés s maga egy olyan eljárási folyamat, melyet a vállalati v KIR tartalmaz és s az alábbiakra terjed ki: Környezeti tényezt nyezők k megkeresése se és s környezeti k hatások kiért rtékelése Jogi és s egyéb b követelmk vetelmények összegyűjtése Környezeti célok c és s előir irányzatok megfogalmazása Környezetközpontú irány nyítási program(ok) beáll llítása

49 KIR alapelvei és s elemei BEVEZETÉS ÉS S MŰKÖDÉSM Szervezeti felépítés és s felelőss sség Képzés, tudatosság és s kompetencia Kommunikáció A A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer dokumentáci ciója A A dokumentumok kezelése A A működés m s szabályoz lyozása Felkészültség és s reagálás vészhelyzetekben

50 KIR alapelvei és s elemei Szervezeti felépítés és s felelőss sség A szabvány elvárása, hogy a felső vezetés jelöljön n ki olyan vezetőségi megbízottat, akinek minden más s felelőss sségi körétől k l függetlenf ggetlenül l legyen meghatározott szerepe, felelőss ssége és s hatásk sköre arra, hogy: biztosítva tva legyen a KIR követelmk vetelményeinek meghatároz rozása, bevezetése és s fenntartása e szabványnak megfelelően; en; készüljenek jelentések a KIR eredményeir nyeiről l a felső vezetőség g számára átvizsgálás s céljc ljából, l, és s hogy ez alapul szolgáljon ljon a KIR tökéletest letesítéséhez. hez.

51 KIR alapelvei és s elemei Kommunikáci ció: A környezetvk rnyezetvédelemmel kapcsolatos kommunikáci ció magában foglalja a vállalat v környezeti k tevékenys kenységeire vonatkozó belső és külső informáci cióáramlás s rendszerbe foglalását. A szabvány követelmk vetelménye e téren, t hogy a vállalat v dokumentált eljárás(ok) s(ok)ban szabályozza kommunikáci ciós s tevékenys kenységét t a környezeti tényezt nyezőkkel és s a környezeti k menedzsment rendszerrel kapcsolatban: belső kommunikáci ció céljából l a szervezet különbk nböző szintjei és funkcionális részlegei r között k azért, hogy a külsk lső érdekelt felektől érkező lényeges informáci ciót átvegye, dokumentálja és s reagáljon rá. r

52 KIR alapelvei és s elemei Dokumentáci ció: A szabvány dokumentáci ciós s kötelezettsk telezettségként azt írja elő,, hogy a szervezet alakítson ki és őrizzen meg papíron vagy elektronikus formában informáci ciót: az irány nyítási rendszer magvát t képezk pező elemeknek és s ezek kölcsönhatásainak leírása érdekében; a kapcsolódó dokumentáci ció érdekében. ben. A dokumentáci ciónak tehát t elég g részletesnek r kell lennie ahhoz, hogy leírja a rendszer alapelemeit és s azok kölcsönhatásait.

53 KIR alapelvei és s elemei Bevezetés és s működésm A szabványsorozat képesség biztosítása sa alatt a következk vetkező összetevőket említi meg: Erőforr források (emberi, fizikai és s pénzp nzügyi erőforr források) A KIR összehangolása sa és s beépítése Felelőss sség és s feladatkör Környezeti tudatosság és ösztönzés Ismeretek, szaktudás és s képzk pzés

54 KIR alapelvei és s elemei Bevezetés és s működésm A szabványsorozat szerint a bevezetést támogató mechanizmus alatt a megvalósítást st segítő tevékenys kenység értendő,, melynek az alábbi elemeit sorolja fel: Kommunikáci ció és s jelentések A KIR dokumentáci ciója A működés m s szabályoz lyozása Felkész szülés és s reagálás s vészhelyzetre v

55 KIR alapelvei és s elemei Bevezetés és s működés m (MSZ EN ISO 14001; 4.4 pont). A bevezetés és s működés m s elvének érvényesítése se során ebben a lépésben a vállalt v létrehozza l és/vagy továbbfejleszti azokat a képességeket et és támogató mechanizmusokat, at, melyek a környezeti politika teljesítéséhez, a célok c és előir irányzatok eléréséhez szüks kségesek. A vállalt v ugyanis csak akkor képes k környezeti k céljait c megvalósítani, ha stratégi giáját, rendszereit, forrásait és szervezeti felépítését t ezekhez igazítja és s ezekkel hozza összhangba.

56 KIR alapelvei és s elemei ELLENŐRZ RZÉS ÉS S HELYESBÍTŐ TEVÉKENYS KENYSÉG Figyelemmel kísérés k és s mérésm Nem megfelelőség, g, valamint helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység Feljegyzések KIR auditálás

57 KIR alapelvei és s elemei Figyelemmel kísérés k és s mérés: m A szabvány elvárása, hogy a vállalat v dokumentált eljárásban értékelje környezeti k teljesítését. t. A vállalatnak v értékelnie kell a célok c teljesülését. t. Az értékeléshez a vállalat v dolgozzon ki olyan jelzőrendszert rendszert (mutatósz számokat), amelynek segíts tségével a célok c és s előir irányzatok objektív v módon m értékelhetők. k. A teljesítés s nyomon követk vetéséhez kidolgozott jelzők, mutatók k jellemezzék k az egyes tevékenys kenységeket, feleljenek meg a környezeti k politikának, céloknak c és előir irányzatoknak.

58 KIR alapelvei és s elemei Nem megfelelőség, g, valamint helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység: A szabvány elvárása, hogy a a szervezet hozzon létre l és s tartson fenn eljárásokat a felelőss sség és s az illetékess kesség g körének k meghatároz rozására: ra: a nem megfelőségek gek kezeléséé éért és s vizsgálat latáért, tovább bbá az okozott hatás s csökkent kkentésére,valamint helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység g kezdeményez nyezésére és végrehajtására ra törtt rténő intézked zkedésért. rt. Ezek az intézked zkedések legyenek arányban a probléma nagyságával és összemérhető a szóban forgó környezeti hatással ssal.

59 KIR alapelvei és s elemei A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer auditálása A szabvány elvárása, hogy a a szervezet hozzon létre l és s tartson fenn programo(ka ka)t és eljárásokat a KIR időszakos szakos auditjára, amelyet azért kell elvégezni, hogy: megállap llapítsa, vajon a KIR megfelel-e e a tervezett intézked zkedéseinek, beleértve a nemzetközi zi szabvány követelményeit; megfelelően en lett-e e bevezetve és s fenntartva; és informáci cióval szolgáljon ljon a vezetés s részr szére az audit eredményeir nyeiről. l.

60 KIR alapelvei és s elemei Ellenőrz rző és s helyesbítő tevékenys kenység (MSZ EN ISO 14001; 4.5 pont) A szabvány ezen elvének érvényesítése se során n a vállalat v most már m r a bevezetett KIR működése m közben k folyamatosan méri m és értékeli környezeti k teljesítéseit. seit. Ez olyan kulcstevékenys kenység, mely arra hivatott, hogy biztosítsa tsa a vállalt v a KIR programoknak megfelelően en működik. Az alábbiakra terjed ki: Mérés és s figyelemmel kísérés k s (folyamatos teljesítés) s) Helyesbítő és s megelőző tevékenys kenység A KIR feljegyzéseinek és s informáci cióinak inak kezelése A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer auditálása

61 KIR alapelvei és s elemei VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS: S: A működőképessm pesség g megállap llapítására, a felső vezetésnek át t kell vizsgálni a KIR-t

62 KIR alapelvei és s elemei Vezetőségi átvizsgálás: s: Az átvizsgálásnak snak ki kell terjednie: a környezeti k célok c és s követelmk vetelmények felülvizsg lvizsgálatára, a környezeti k teljesítm tmény felülvizsg lvizsgálatára, a rendszer hatékonys konyságának nak az értékelésére, a környezeti k politika áttekintésére, az esetlegesen szüks kséges változtatv ltoztatások megfogalmazására.

63 KIR alapelvei és s elemei Vezetőségi átvizsgálás (MSZ EN ISO 14001; 4.6 pont) Ez az alapelv a szabvány azon igény nyét t tartalmazza, hogy a környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszerhez tartozzon egy folyamatos a vezetőség által végzett v javítási tevékenys kenység g abból l a célbc lból, l, hogy a vállalat v általános környezeti teljesítm tményei javuljanak. E téren t az alábbiakat tartja szüks kségesnek a szabvány: Környezetközpontú irány nyítási rendszer átvizsgálása sa Folyamatos javítás

64 KIR alapelvei és s elemei A környezeti k teljesítések sek folyamatos javítása a KIR PDCA ciklusok hatására

65 KIR dokumentumai A KIR bevezetése és s működése m egy sor alapdokumentum elkész szítését t követeli k meg. Ezek a következk vetkezők k lehetnek: Előzetes felkész szülési si terv Kezdeti (ill. a ciklus végén v n közbensk zbenső) ) környezeti k állapot felmérés Jogszabályok, szabványok, előírások gyűjtem jteménye Környezeti hatások gyűjtem jteménye, regisztrálása sa Célkitűzések és s előir irányzatok Környezetközpontú irány nyítási programok KIR eljárási utasítások sok KIR szervezeti felépítése, felelőss sségi körökk Környezettudatos képzk pzés, oktatás Feljegyzések sek,, dokumentumok d kezelése Tanúsítás s kérelmek

66 KIR dokumentumai Az alapdokumentumokra támaszkodva t aztán n két k fődokumentum készk szül: Környezetközpontú irány nyítási rendszer kézikk zikönyv (továbbiakban bbiakban: Kézikönyv) A A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer eljárása sa (továbbiakban bbiakban: Eljárási utasítások) sok)

67 KIR dokumentumai KIR KézikK zikönyv A KIR egyik legfontosabb dokumentuma a KézikK zikönyv, mely egy helyre összefűzve zve tartalmazza a vállalatnv llalatnál alkalmazott rendszer valamennyi elemének részletes r leírását. Szerkezeti felépítésére vonatkozóan an nincs előírt követelmény, célszerc lszerűen en tartalmaznia kell az ISO szabvány öt t alapelemét. Ezen kívül k l itt írható le a vállalt v általános jellemzése, valamint a működés m s sajátoss tossága.

68 KIR dokumentumai KIR Eljárási utasítások sok A KIR másik m legfontosabb dokumentuma az Eljárási utasítások, sok, mely egy helyre összefűzve zve tartalmazza a rendszer valamennyi eljárási utasításait. sait. A következk vetkező dián példaként egy olyan felsorolást st találunk, lunk, mely területekre a KIR hatékony működése m érdekében külön k n megfogalmazott környezetkk rnyezetközpontú eljárási utasítások sok kiadása szüks kséges:

69 KIR dokumentumai Jogszabályok, szabványok és s egyéb b előírások sok felügyelete Környezeti felmérések készk szítése se és s célkitc lkitűzések meghatároz rozása Külső és s belső kommunikáci ció Levegőtisztas tisztaságvédelem Vízminőség g védelemv Talajvédelem Zajelleni védelemv Vegyi anyagok felügyelete Gyárt rtási folyamat (üzem,( műhely, m hely, művelet) m környezetkk rnyezetközpontú felügyelete Berendezések, gépek g karbantartásának nak környezetkk rnyezetközpontú felügyelete Segédüzemek (pl.: kazán, kompresszorház, z, stb.) környezetkk rnyezetközpontú felügyelete Veszélyes anyagok használata Veszélyes hulladékok kezelés Vészhelyzetek kezelése

70 KIR dokumentumai Az egyes területre vonatkozó környezetközpontú Eljárási utasítás s az alábbiak megfogalmazására térhet t ki: Cél Területi érvényesség Hatásk skör és s felelőss sség Hivatkozások Fogalom meghatároz rozások Részletes eljárási utasítás s felelősök k megjelölésével Dokumentálás

71 KIR dokumentumai A környezetkk rnyezetközpontú irány nyítási rendszer dokumentáci ciói a rendszeren belül l egymással, de meglévő minőségbiztos gbiztosítási si rendszer esetén n azok dokumentumaival is szoros kapcsolatban vannak. Ez a kapcsolat lehet közvetlen k és s közvetett k és felölelheti lelheti még m g egyéb b területek dokumentumait is.

72 KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZR KÖRNYEZETMENEDZSMENT VÉGE

ISMERETEK. Keszmann JánosJ

ISMERETEK. Keszmann JánosJ 1 ÁLTALÁNOS MINŐSÉGBIZTOS GBIZTOSÍTÁSISI ISMERETEK Keszmann JánosJ 2 A tantárgy oktatásának a célja: c A hallgatók ismerjék k meg a minőségir girányítás s alapfogalmait, a minőségir girányítási rendszereket,

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT

ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) ÖTÖDIK RÉSZ: KÖRNYEZETMENEDZSMENT Vállalatok környezetvédelmi feladatai ISO 14000 szabványcsalád Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) KIR elınyei és hasznossága

Részletesebben

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa

A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG 1836/1993/EK RENDELETE (EMAS 1) Európai Közösség Tanácsa A KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER a vállalat általános menedzsment rendszerének az az alrendszere, amely tartalmazza azokat a tervezési és ellenőrzési tevékenységeket, hatás- és felelősségi köröket, gyakorlati

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

Adatbiztonság és adatvédelem

Adatbiztonság és adatvédelem Adatbiztonság és s adatvédelem delem ADATBIZTONSÁG Az adatok jogosulatlan megszerzése, se, módosítása sa és s tönkrett nkretétele tele ellen tett olyan eljárások, szabályok, műszaki m és szervezési si

Részletesebben

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA

ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7. MAGYAR NEMZETI ÉS S NEMZETKÖZI ZI LIFELONG LEARNING KONFERENCIA 7TH HUNGARIAN NATIONAL AND INTERNATIONAL LIFELONG LEARNING CONFERENCE 2011. április 21-22. 22. Pannon Egyetem Veszprém A válasz v egyszer:

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Levegőtisztas engedélyez jogszabályv

Levegőtisztas engedélyez jogszabályv Levegőtisztas tisztaság-védelmi engedélyez lyezési eljárások a jogszabályv lyváltozások tükrében. Levegővédelmi jogszabályok Hatályosak 2011.jan 15-től. 306/2010(XII.23) Korm.rendelet a levegő védelméről

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2.

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2. Az SQI tevékenys kenységének nek áttekintése Dr. Balla Katalin Dr. Ruttnerné Kassai Teodóra Kelemen Zádor Dániel Bóka GáborG Bóka Tibor 2006.11.28. ~ Cégünkről ~ Küldetés ~ Munkatársaink ~ Partnereink

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Változás. Tanulás és tanítás. Mások

Változás. Tanulás és tanítás. Mások Együttm ttműködés, nyilvánoss nosság, tájékoztatás Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. t. (Hebbel) Természet szet- és s környezettudatos k magatartásra nevelő komplex

Részletesebben

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!!

Egy mondat a. Kicsit bővebben b. . 2003. évi CXXIX. törvt a közbeszerzk. Igen bonyolult és s szerteágaz. gazó volta miatt, - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 1 Egy mondat a közbeszerzésről Igen bonyolult és s szerteágaz gazó volta miatt, - 72 eljárási változat v lehetséges - FORDULJUNK SZAKEMBERHEZ!! 2 Kicsit bővebben b. 2003. évi CXXIX. törvt rvény a közbeszerzk

Részletesebben

Bemutatkozik az SQI 2006.11.28. Kelemen Zádor Z kelemen.daniel@sqi.hu. Az ISO 9001:2000 szabvány. modell összehasonlítása 1.

Bemutatkozik az SQI 2006.11.28. Kelemen Zádor Z kelemen.daniel@sqi.hu. Az ISO 9001:2000 szabvány. modell összehasonlítása 1. Bemutatkozik az SQI Az ISO 9001:2000 szabvány és s a CMMI modell kapcsolata Kelemen Zádor Z DánielD kelemen.daniel@sqi.hu modell összehasonlítása 1 Az ISO 90009 szabványcsal nycsalád ~ ISO 9000:2005 ~

Részletesebben

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák

llalkozások (faktoring, pénzp sai, a gyakorlati problémák A pénzp nzügyi vállalkozv llalkozások (faktoring, pénzp nzügyi lízing) l könyvvizsgálatának specialitásai, sai, a gyakorlati problémák Budapest 2007. október 11. Horváth Attila Péter P Deloitte Kft. A

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat Folyamat fejlesztési si referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu INTELLIGENS GÖRÉNYEZ G NYEZÉS Meghibásod sodások sok kezelése, karbantartási filozófi P I P E C O N T R O L Mérnöki Iroda Kft 8600 Siófok, Dózsa György u. 27/b Tel.: (+36) 84-506 702, Fax: (+36) 84-506

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

Egy sikeres akkreditálás eredményei

Egy sikeres akkreditálás eredményei Az akkreditált státusz tusz gúzsba g köt? k Egy sikeres akkreditálás eredményei és s tanulságai Tölgyfa Margit, Liszt Ferenc, Kovács L. GáborG Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, K Laboratóriumi riumi

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú

Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Geotermikus energiahasznosítás - hőszivattyú Viczai JánosJ egyetemi adjunktus BME Építész Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Egy kis törtt rténelem Működési elve már m r régóta r ismert,

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

pjárművek diagnosztikai

pjárművek diagnosztikai Gépjárműdiagnosztika Bevezetés s a gépjg pjárművek diagnosztikai vizsgálat latába DIAGNOSZTIKA = Dyagnosis görög g szó JELENTÉSE megkülönb nböztető felismerés, s, valamely folyamat elindító okának biztos

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

PCM Projekt Ciklus Menedzsment

PCM Projekt Ciklus Menedzsment PCM Projekt Ciklus Menedzsment Projektfejlesztés 1 MOTTÓ Azon a problémák k miatt, amik megoldhatók, kár k r aggódni, a nem megoldható problémák k miatt pedig nem érdemes. Tibeti mondás 2 Mi a Projekt

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Társadalmi Megújul. felsőoktat. oktatásban

Társadalmi Megújul. felsőoktat. oktatásban Társadalmi Megújul julás s Operatív v Program Hallgatói és s intézm zményi szolgáltat ltatásfejlesztés s a felsőoktat oktatásban pályázat Kódszám: TAMOP -4.1.1-08/1 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Architektúra elemek, topológiák

Architektúra elemek, topológiák Arc elemek, topológiák Előadásvázlat dr. Kovács László fontossága Az üzleti folyamatok struktúrába szervezettek Az VIR folyamatoknak is tükr krözni kell ezt a struktúrát Ellentmondás esetén csökken a hatékonys

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása Szűts LászlL szló VÁTI Kht. 1 Szakmai megvalósítás s alapvető dokumentuma Támogatási szerződés Szakmai és s pénzp nzügyi végrehajtv grehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz

Részletesebben

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Az Ebergıci láprl prét t TT védetté nyilvánítása Takács GáborG Fertı-Hans Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Védetté nyilvánítási eljárás ismertetése se Jogszabályi hátth ttér A természet védelmv delmérıl

Részletesebben

Az egész. életen. pályázati projekt. julás

Az egész. életen. pályázati projekt. julás Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények közötti k nemzetközi zi együttm ttműködéssel TÁMOP-2.2.4. 2.2.4.-08/1-2009-00120012 pályázati projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

A MAGYAR KÓRHK SZEREPE AZ EGÉSZS DEBRECEN DEMIN XII.

A MAGYAR KÓRHK SZEREPE AZ EGÉSZS DEBRECEN DEMIN XII. A MAGYAR KÓRHK RHÁZSZÖVETSÉG SZEREPE AZ EGÉSZS SZSÉGÜGY GY ÁTALAKÍTÁSÁBAN dr. Rácz R Jenő DEBRECEN DEMIN XII. 2012. MÁJUS M 31. A Magyar KórhK rházszövetség g KözgyK zgyűlésének 2010. április 21-i Állásfoglalásasa

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

ismeret és elfogadottság

ismeret és elfogadottság A fenntartható fejlődés ismeret és elfogadottság 2010 június 21. Nobody s Unpredictable Percepciók a fenntarthatóságról 2 Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés de mit is jelent a fogalom? A fenntarthatóság

Részletesebben

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉ GM gyapot - KÍNA GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉN Élelmezési probléma: mg-i i termények, élelmiszer alapanyagok károsk rosításasa (rovar, gyom, baktérium, gomba,

Részletesebben

425/2016 EU Rendelet. Harangi Sándor S. Kft.

425/2016 EU Rendelet. Harangi Sándor S. Kft. Az egyéni védőeszkv eszközök új szabályoz lyozása 425/2016 EU Rendelet Harangi Sándor S Ügyvezető Igazgató Dunavért Kft. Jelenlegi EVE szabályoz lyozás 89/686 EGK irányelv 18/2008 SZMM rendelet 425/ 2016

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Hogyan, miért és s miért nem? Továbbk a Nyíregyh regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Továbbk rendszere 1. Kötelez, jogszabályokban elírt 2. Pályázati forrásb sból megvalósítottak 3. Rendszeres 4. Aktuális

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, 2008. november 25. UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző Sikeres projekt ismérvei Projekttervezési technikák áttekintése Swot elemzés Problémafa mafa-célfa elemzés Érdekcsoportelemzés Logikai keretmátrix trix Világosan átlátható Meggyőző Mérhető ELEMZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű

szintválaszt a Magyar- Angol Tannyelvű Tájékoztatóa szintválaszt lasztásról a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium és s Kollégium 11. évfolyamának félévi f szülői értekezletén Miért? A 12.-13. 13. évfolyamon a tanulók k bizonyos tantárgyak esetében

Részletesebben

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23.

Papp Zoltán. BMS Center Kft. 2013.05.23. E-tanúsítás s 2013. január r 1-től 1 Változó jogszabályok Papp Zoltán épület energetikai tanúsító BMS Center Kft. 2013.05.23. Mi az energetikai tanúsítv tvány? és s mire használjuk ljuk Az energetikai

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

megoldásai a Trimble 5503 DR

megoldásai a Trimble 5503 DR Autópálya építés s kitűzésének speciális megoldásai a Trimble 5503 DR mérőállomás s segíts tségével Zeke Balázs Győző 2006 Magyarország úthálózata Autópálya 522 km Autóú óút t 130 km Csomóponti ágak 205

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

Nyomdaipari technológia. Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Nappali tagozat

Nyomdaipari technológia. Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Nappali tagozat Nyomdaipari technológia Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Nappali tagozat 2007/2008 tanév v 1. félév f v 4. előad adás Gépészmérnöki Tanszék Minőségügyi alapismeretek Minőségügyi gyi rendszerek Minőségbiztos

Részletesebben